close

Вход

Log in using OpenID

18 nisan 1

embedDownload
18 NİSAN 2015 CUMARTESİ
‘Ödemişli çiftçilere özel’ destek
VakıfBank'ın İzmir İli Ödemiş Ziraat Odası ile imzaladığı protokol kapsamında tarımsal üreticilere özel kredi paketleri sunacağı bildirildi. VakıfBank'tan yapılan
açıklamaya göre, İzmir İli Ödemiş Ziraat Odası
üyelerine bitkisel üretimden hayvancılığa, arazi alımından traktör ve ekipmana kadar her türlü tarımsal
faaliyete yönelik ihtiyaçlarında uygun koşullarla kredi sağlanacak. Protokol gereği, üyelerin gelir akışlarına
göre kendilerine özel ödeme planları hazırlanacak.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) ve Tarım Bakanlığı'nın hibe destekli kredilerinin
yanı sıra tarımla ilgili her alanda üreticiler, uzman
ekipler tarafından bilgilendirilecek.
9
ISSN
771301
1301-6148
614807 >
TSKB'ye 150 milyon $ kredi
Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası tarafından Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'ye (TSKB) "hazine geri ödeme garantisi" altında sağlanan 150 milyon dolarlık krediye ilişkin garanti anlaşması imzalandı. Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası tarafından TSKB'ye sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullandırılmak üzere "hazine geri ödeme garantisi" altında sağlanan 150 milyon
dolar tutarındaki krediye ilişkin garanti anlaşmasının imzalandığı kaydedildi.
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Yıl: 37 Sayı: 13217
DB, Türkiye büyüme
tahminini revize etti
‘KOBI’lerin ekonomiye etkisi devasa’
Washington'da "KOBİ ve Girişimcilerin Finansmanı: OECD 2015 KOBİ Değerlendirme" raporunun tanıtım
toplantısında konuşan Babacan, "KOBİ'ler için yaptığımız her şeyin büyümeye direkt etkisi var" dedi.
WASHINGTON, AA
aşbakan Yardımcısı Ali Babacan,
KOBİ'ler için yapılan her şeyin büyümeye direkt etkisi olduğunu belirterek, "Ülkelerin sadece kapsayıcı
değil, daha yüksek ve sürdürebilir büyümeye sahip olmasına katkısı var.
KOBİ'ler, girişimcilik demek, inovasyon demek, istihdam demek" dedi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya
Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Washington'da bulunan Babacan, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Örgütü
(OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria
ile birlikte "KOBİ ve Girişimcilerin Finansmanı: OECD 2015 KOBİ Değerlendirme" raporunun tanıtımını gerçekleştirdi.Babacan, OECD'nin KOBİ'lere yönelik çalışmalarının çok değerli olduğu
ve birçok ülkeye yarar sağladığını ifade ederken, "Ülkeleri, KOBİ'lerin finansman erişimi ve birçok diğer kriter
açısından değerlendiren bu son rapor,
çok önemli konulara parmak basıyor.
Raporda, 34 ülke profilinin yanı sıra
borç-özkaynak oranı ve varlık bazlı
fonlamayı da içeren çeşitli göstergelere ilişkin genişletilmiş veriler yer alıyor.
Ayrıca, KOBİ ve girişimcilerin finansmanına yönelik şartlar konusunda bilgiler
veriliyor" şeklinde konuştu.
KOBİ ve girişimciler için en büyük
sorunlardan birinin finansman erişimi
olduğuna işaret eden Babacan, söz konusu raporun politika yapıcıların ve diğer ilgili taraftarın bu sorunu daha iyi
anlamasına yardımcı olacağı görüşünü
paylaştı.Babacan, KOBİ'lerin gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkeler için
kritik role sahip olduğunu dile getirir-
Dünya KOBİ Forumu kuruluyor
B
Bununla birlikte, KOBİ'lerin seslerini daha fazla
duyurabilmeleri amacıyla Uluslararası Ticaret
Odası'na (ICC) bir Dünya KOBİ Forumu kurulması önerisinde bulunduklarını bildiren Babacan, dünyada 100'den fazla ülkeden şirketi
temsil eden ICC'nin bu öneriyi memnuniyetle
kabul ettiğini ve şu anda kurulum belgeleri üzerine çalışıldığını aktardı. Babacan, gün içinde
başkanı Jim Yong Kim'le görüştüğü Dünya Bankası'nın da Dünya KOBİ Forumu'nun kurucu
üyelerinden biri olmak istediğini dile getirirken,
OECD Genel Sekreteri Gurria'nın "Bizi de dahil
edin" çağrısında bulunması salondakilerden
olumlu tepki aldı.
ken, "KOBİ'ler için yaptığımız her şeyin
büyümeye direkt etkisi var; ülkelerin sadece kapsayıcı değil, daha yüksek ve daha sürdürebilir büyümeye sahip olmasına katkısı var. KOBİ'ler, girişimcilik demek, inovasyon demek, istihdam demek" ifadelerini kullandı. Birçok ülkede istihdamın en az yüzde 50'sinin
KOBİ'ler tarafından sağlandığına dikkati çeken Babacan, bu oranın Türkiye'de yüzde 75 civarında olduğunu
bildirdi. Babacan, ayrıca Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ını da KOBİ'lerin gerçekleştirdiğini vurgulayarak, sözlerini
şöyle sürdürdü:"KOBİ'ler, küçük ve orta ölçekli şirketler olsa da ekonomiye etkileri devasa. Dolayısıyla, KOBİ'lere
özel önem vermek, onların küresel tedarik zincirinin bir parçası olması ve finansmana daha kolay erişmesi bakımından zaruri. Biz, Türk Hükümeti olarak
KOBİ'lerin önemine vakıfız. Bu neden-
le, G20 başkanlık dönemimizde KOBİ'lere birçok başlık altında özel önem
veriyoruz".Türkiye'nin G20 önceliklerini kapsayıcılık, uygulama ve yatırım olmak üzere 3 başlık altında topladığını
anımsatan Babacan, KOBİ'erin özellikle kapsayıcılık ve yatırım başlıkları altında kritik rol oynadığını kaydederken,
geçen şubat ayında yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na ilişkin sonuç bildirisinin de KOBİ'lerin finansmanı ve ticaret
ortamını geliştirmeye verilen önemi
yansıttığını belirtti. Babacan, söz konusu düzenlemenin G20 üyelerinden büyük ilgi gördüğünü belirtirken, geçen yıl
değiştirilen bankacılık düzenlemesinin de KOBİ'lerin finansmanına katkıda bulunduğunun altını çizdi.
Bu noktada "Bu düzenlemeyle bankaların tüketici kredilerini daha yüksek,
KOBİ kredilerini ise daha düşük mali-
yetli hale getirdik. Geçen seneki genel
kredi hacmindeki büyümeye baktığımızda, tüketici kredileri yüzde 8, KOBİ kredileri ise yüzde 25 artış gösterdi.
Birçok bankamızın KOBİ'leri çekmek
için televizyon reklamlarına yöneldiğini görmek ilginçti" ifadelerini kullanan Babacan, bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerin KOBİ finansmanında kilit rol oynadığını vurguladı.
Babacan, tanıtım toplantısının ardından ABD'li ekonomistlerin sorularını yanıtladı. G20'nin KOBİ'lere yönelik
girişimleri hakkındaki bir soru üzerine,
KOBİ'lere özel bir alt çalışma grubu oluşturduklarını anlatan Babacan, ayrıca kadın girişimcileri desteklemek ve kadının
ticaret hayatındaki rölünü güçlendirmek amacıyla kurulan "W20" (Kadın20) adlı yeni grubun da bu alanda
önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Babacan, yeni kurulan bu çalışma
gruplarının, kasım ayında Antalya yapılacak G20 Zirvesi'ne çeşitli öneriler ve
tavsiyelerle gelmesini beklediklerini
dile getirdi. Öte yandan, KOBİ'ler için
önemli diğer konuların başında hem faaliyet gösterdikleri hem de ihracat yaptıkları ülkelerdeki ticaret ortamının
geldiğini belirten Babacan, özellikle
bürokratik engeller, gümrük yönetmelikleri ve vize prosedürlerinin KOBİ'leri olumsuz etkilediği değerlendirmesini yaptı. Babacan, KOBİ'lerin borsaya
açılması konusundaki bir başka soruya
ise "KOBİ'lerin borsaya özellikle ilk 3-5
yıl içinde açılması çok akıllıca değil. Borsaya açılmak, Türkiye de dahil olmak
üzere birçok ülkede, ancak kanıtlanmış
bir performans sonrasında bir seçenek
olabilir" yanıtını verdi.
Dünya Bankası, 2015'te
Türkiye'de yüzde 7 enflasyon ve
yüzde 3 büyüme bekliyor.
İSTANBUL, AA
ünya Bankası, Türkiye için
2015 yılı ekonomik büyüme
tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 3'e revize etti. Dünya Bankası'nın
nisan ayına ilişkin yayımladığı "Türkiye Düzenli Ekonomik Notu"nda,
2014 yılının ikinci yarısında toplam
talepteki durgunluğun, 2014'te büyümenin yüzde 2,9'da kalmasına yol açtığı bildirildi.
Notta, beklenmeyen stok oluşumu ve zayıf seyreden bir dizi göstergenin, mevcut ekonomik zayıflığın
2015 yılının ilk yarısında da devam
etmesinin olası olduğunu gösterdiği belirtilerek, dolayısıyla yıl sonu
büyüme tahmininin yüzde 3'e revize edildiği aktarıldı. Bankanın 2015
yılına ilişkin bir önceki büyüme
beklentisi yüzde 3,5 düzeyindeydi.
Enerji fiyatlarındaki düşüş ve zayıf
iç talebin, cari açığın azalmasına
yardımcı olduğuna işaret edilen
notta, "Bununla beraber kurdaki
değer kaybının devam etmesiyle,
bunların enflasyon üzerindeki etkisi beklenenden daha düşük. Enflasyondaki düşüş hızının önemli ölçüde yavaşlaması da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7 olarak belirliyor" ifadelerine yer verildi.
Notta, zayıf sanayi faaliyetinin
istihdam yaratma hızını düşürdüğü,
ancak altın ihracatındaki artış ve düşen enerji faturası sayesinde cari açığın azalmaya devam ettiği dile getirilerek, şunlar kaydedildi:
"Önümüzdeki genel seçimlerle
ilgili belirsizlik yatırımcı davranış-
D
‘Mali disiplinde geri adım yok’
Maliye Bakanı Şimşek, "Mali disiplinden geri adım atmayacağız. Türkiye'de bir cari açık sorunu varken,
ikiz açık sorununu kaldıramayız, buna izin vermeyeceğiz" dedi.
aliye Bakanı Mehmet
Şimşek, "Geçen sene
bütün Türkiye'de kamunun kullandığı taşıtların bakımı, onarımı, yakıtı, satın alması, kira giderleri bütçenin sadece
binde 7'si. Yurt kiralarını hariç tutun, devletin bütün kiralara ödediği para 350 milyon lira, bütçenin binde 1'i dahi değil" dedi.
Şimşek, Haber Türk Televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, özelleştirme ihalelerinin
neden lira üzerinden yapılmadığını sorulması üzerine, Türkiye'de uzun süredir, özelleştirme
ihalelerinin dolar üzerinden yapılması gibi bir gelenek olduğunu belirterek, "Milli Piyango'ya
baktığınız zaman geliri, değerlemesi lira üzerinden. (ihaleler
lira üzerinden) Olabilir, makul
bir öneri" diye konuştu.
Şimşek, 1970-1980-1990'lı
yıllarda liranın çift haneli değer
kaybettiğini anımsatarak, Türkiye'nin 1970'li yıllardan itibaren genelde çift haneli, 30-40
yıllık bir enflasyon tarihi olduğunu, o dönemlerde buna paralel kur rejimleri de bulunduğunu, bu nedenle devletin faydasına olmak üzere bir sistem
oturtulduğunu söyledi.
Doların son 1 yıl içinde endeks olarak yüzde 22 civarında
değer kazandığını kaydeden
Şimşek, "Dolar, dünyada bütün
para birimlerine karşı değer
kazanıyor. Türk Lirası, nispeten,
özellikle de son 1 haftada, biraz
M
Avrupa otomobil
pazarı ilk çeyrekte
yüzde 8.5 büyüdü
otomobil pazarı 2015 yılı Ocak-Mart
Avrupa
döneminde yüzde 8,5 genişledi. Otomotiv
Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) 2015
yılı Mart ayı Avrupa otomobil pazarı verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil satışları bu yılın ilk
çeyreğinde 2014'ün aynı dönemine göre yüzde
8,5 artarak 3 milyon 637 bin 635 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 3 milyon 353
bin 553 satış olmuştu. Ocak-Mart döneminde Avrupa otomobil pazarında en fazla düşüş yüzde 7,5
ile Avusturya'da, yüzde 6,1 ile Polonya'da, yüzde 3,8 ile Finlandiya'da, yüzde 3,7 ile Lüksemburg'da görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler
Norveç, Slovakya ve Belçika oldu. Bu dönemde
satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 45,4
ile İzlanda, yüzde 36,1 ile Portekiz ve yüzde 32,2
ile İspanya olarak sıralandı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı Mart ayında
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 büyüyerek 1 milyon 650 bin 730 seviyesine ulaştı. 2014
yılı Mart ayında 1 milyon 490 bin 441 satış gerçekleştirilmişti. Avrupa otomobil pazarında Mart
ayında geçen yılın aynı ayına göre Polonya'da yüzde 6,3, Hollanda'da yüzde 1,1 küçülme yaşandı.
Mart ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar arasında yüzde 81,9 ile İzlanda, yüzde 41,8
ile Portekiz, yüzde 40,5 ile İspanya yer aldı.
Türkiye, 2015 yılı Ocak-Mart döneminde
yüzde 42,1 artışla Avrupa otomobil satışları
(adet) sıralamasında 7. oldu. (İstanbul, aa)
‘Kadınların iş gücüne
katılımı arttı’
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik, "Kadınların iş gücüne
katılım oranı 2002'de yüzde 26,9
iken, 2014 sonu itibariyle yüzde
30,8'e, istihdam oranı ise yüzde
24,2'den yüzde 27,1'e yükselmiştir"
dedi.
Haberi sayfa 5’te
'Cari açık yapısal olarak
azalıyor'
Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dışarıdan kaynak
bulup bulamayacağına ilişkin bir soru üzerine de Şimşek, dolar likiditesinin azalacağı bir döneme girildiğini
ancak bu dönemde Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının da ciddi oranda azaldığını söyledi. Şimşek, bunun
sadece petrolle ilişkili olmadığını da vurgulayarak, Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacı açısından değerlendirme yapılırsa, şu anda inşa halindeki santrallerin büyük
bir kısmının yenilenebilir ve yerli olduğunu bildirdi.
Dolayısıyla cari açığın da bundan olumlu etkilendiğini
anlatan Şimşek, söz konusu açığı bugünkü seviyelerin
de altında tutacaklarını bildirdi. Maliye Bakanı Şimşek,
"Cari açık yapısal olarak azalıyor. Sadece konjonktürel
faktörlerden dolayı değil" dedi.
daha baskı altında. Onu görmemiz lazım. Türkiye benzeri ülkelere baktığımız zaman, oralarda da çok farklı bir resim
görmüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Kur meselelerinin mayınlı
alanlar olduğunu vurgulayarak, zamanlama ve seviye itibarıyla öngörülerde bulunmanın
çok zor olduğunu kaydeden
Şimşek, kur meselesinde kısa vadeli öngörülerin neredeyse imkansız olduğunun altını çizdi.
Bakan Şimşek, AB'nin toparlanmaması, yapısal sorunların etkili olması gibi bazı şartların devamı durumunda, gelişmekte olan ülkelerin son 10
yılın performansını yakalayamayacağını belirtti.
Dünyadaki dolar likidite-
sinde bir azalma olup olmayacağını, dış kaynak ihtiyacının
nereden kaynaklanacağının sorulması üzerine de Şimşek, "Biz
2011'den beri bu soruya cevap
geliştirmek üzere tedbirleri devreye sokarak, Türkiye'nin tasarruf oranlarını nasıl yüzde
19-20'lere çıkarırız diye bir
program yaptık. Bu program bizim öngördüğümüzden daha
hızlı işliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin kamu tasarrufları alanında önemli bir başarı
kaydettiğini vurgulayan Şimşek,
şöyle konuştu:
"Vatandaş algısı bu değil.
Vatandaş, 'şu, şu araba aldı, şu
kadar para' diye bakıyor. Geçen
sene bütün Türkiye'de kamunun kullandığı taşıtların bakımı,
Kiptaş ve Torunlar’dan 5. Levent projesi
Fiyatı: 25 KURUŞ
onarımı, yakıtı, satın alması,
kira giderleri bütçenin sadece
binde 7'si. Eskişehir Yolu'nda
muazzam lüks kiralardan bahsediliyor. Yurt kiralarını hariç tutun, devletin bütün kiralara
ödediği para 350 milyon lira,
bütçenin binde 1'i dahi değil ama vatandaşta 'israf var' algısı
oluşturuluyor. Hangi çerçeveden bakarsanız bakın, kamu
dengelerinde çok dramatik bir
iyileşme yaşandı.
Kamunun tasarruflarını koruyacağız. Mali disiplinden geri adım atmayacağız. Türkiye'de bir cari açık sorunu varken, ikiz açık sorununu kaldıramayız, buna izin vermeyeceğiz.
Cari açık sarı ışıktır, o büyük
bütçe açığı ile birleşirse kırmızı ışığa döner." (Ankara, aa)
larını olumsuz etkilemeye devam
ediyor. Güvenin yeniden tesis edilebilmesi için yapısal reformların
hızlı bir şekilde uygulanması kritik
önem taşıyor. Bu çerçevede, Dünya
Bankası 2015'te sermaye ve iş gücü
piyasalarındaki kilit reformları desteklemeye yönelik bir Kalkınma
Politikası Kredisi, Tuz Gölü Gaz
Depolama Tesisi'nin tamamlanmasına yönelik BOTAŞ'a sağlanan ilave finansman ve Türkiye'deki KOBİ'lere yönelik İslami finansman ve
faktoring gibi yenilikçi araçlar üzerine odaklanan finansal desteklerle Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmaya yönelik projeleri desteklemiştir."
Dünya Bankası'nın Türkiye'de
gerçekleştirmekte olduğu çalışmaların, 2012-2016 dönemini kapsayan ortak bir Ülke İşbirliği Stratejisine (CPS) dayandığı anımsatılan
notta, "CPS, beş yıllık dönem için
öngörülen 6,45 milyar dolar düzeyindeki bir finansman ve beraberinde sağlanacak politika analizi ve danışmanlık hizmetleriyle Türkiye'nin
yüksek gelire geçişini desteklemeyi amaçlamaktadır" denildi.
Notta, CPS'nin kilit amaçları
arasında rekabet gücünün ve istihdamın arttırılması, eşitliğin ve kamu
hizmetlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınmanın
derinleştirilmesinin de yer aldığının
altı çizilerek, Dünya Bankası'nın
Türkiye ile olan iş birliğinin, daha
geniş bir uluslararası kitleyle bilgi ve
deneyim paylaşımını da kapsayacak
şekilde geliştiği ifade edildi.
ALJ Finans’a ‘Yılın
Finans Şirketi’ ödülü
Finans, ünlü iş ve ekonomi dergisi The EuALJropean
tarafından 'Yılın Finans Şirketi' olarak
seçildi. Avrasya bölgesinde Türkiye'de faaliyet
gösteren ALJ Finans'ın yeni ve kullanılmış otomobiller için sunduğu geniş ve esnek finansal servis çözümleri dergi tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. ALJ Finansman A.Ş. Genel Müdürü Nilüfer Günhan, ödüllendirilmelerinin onur verici olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu ödülü hak etmemizi sağlayan olgu Türkiye otomotiv pazarında gerçekleştirdiğimiz müşteri odaklılığı olan finans
çözümleri oldu. Bugün
bilgi teknolojisi altyapısı stratejik bir noktada,
artık kimsenin vakti ve
bekleme sabrı yok. Bu
yüzden internet kilit kanal haline geldi. İnternet
bazlı platformumuzda
hızlı değerlendirme ve
onay süreci, müşterilerin kredi ihtiyaçlarına
kısa zamanda yanıt verebiliyoruz. Aynı zamanda
yetkili satıcılarımıza potansiyel müşterilerinin kredibilitelerini görmelerini sağlayan online araçlar veriyoruz ve bu sayede
henüz müşterileri alacağı aracın ismini vermeden
hangi otomobili alabileceğini tahmin edebiliyorlar.
Ayrıca daha küçük otomobil alma niyetiyle gelen
müşterilere bir saatten kısa bir zaman içerisinde onlara özel uygun ödeme koşullarına sahip bir ödeme planı yaparak, daha büyük bir otomobil satın
almalarında yardımcı oluyoruz." (Finans Servisi)
1930’dan
‘Kentsel dönüşümde
1 ileri 2 geri gidiyoruz’
Haberi sayfa 3’te
10. yılını kutlayan Koç
Fest bugün başlıyor
Haberi 2’de
Haberi sayfa 8’de
Günümüze
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 252 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа