close

Вход

Log in using OpenID

BO 6341 L-R

embedDownload
BO 6341 L/R
EEE Yönetmeliğine uygundur.
ANKASTRE ELEKTRİKLİ FIRIN
KULLANMA KLAVUZU
Cihazınızı yerleştirmeden ya da kullanmadan önce, lütfen bu kullanma
kılavuzunu dikkatle okuyunuz.Lütfen kullanma kılavuzunu daha sonra
yararlanmak üzere güvenli bir yerde muhafaza ediniz.
BO 6341 L/R
EEE Yönetmeliğine uygundur.
Cihazınızı yerleştirmeden ya da kullanmadan önce, lütfen bu kullanma
kılavuzunu dikkatle okuyunuz.Lütfen kullanma kılavuzunu daha sonra
yararlanmak üzere güvenli bir yerde muhafaza ediniz.
ANKASTRE ELEKTRİKLİ FIRIN
KULLANMA KLAVUZU
�����������
������������ �
����������������������������
����������������������������
�
������������
�
�
����������������������������
���������������
�
���������� �������� ��� ����� ���� ���������� ����� ������� ���������
����������� ���������� ����� ������ ������������ ������ ��������� ���� ������
�����������������
������ �������� ���������� ������� ���������� ���������������� �������
�����������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������
������� ������ ���������� ������ ������� ���� ����� ������ ����� ��������� ������
�������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������
�
���������
��������������������������������������
��������
��������������������������
� �
������������������
� ������������������
�������������������
�
��
� ��
���
���
������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������
����������������
�������������������������������������������������������������
� ��������������������
��������������������
�� �������������������
�
�������������������
�������������������
����������
�� ����������
������������������
����������
� ���������������
� ���������������
��
������������������
� ������������������
�� �����������������������
������������������
��������������������������
��������������������������
�����������������������
� ����������������������
�
�����
�����
���������������������������
����������������������
������
�� ������������������������
������������������������
���������������
� ��������������
� ���������������
���������������
��������������
� �������������������
� ��������������
�������������������
� ��������������������
� �������������������
��������������������
� ��������������������
� ��������������������
��������������������
� ��������
� ��������������������
� ��������
� ��������
�
� �
� �
� �
�
��������
������������������
��������
����������������������������
��������
���������������������
� �
�� �
�� �
��������
����������������
�
���������
�������������������������������
�
���������
�������������������
�
���������
����������������������������
�
����������
��������������
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
-3-
�����������
������������ �
����������������������������
����������������������������
������������
�
�
����������������������������
�
�
���������������
���������� �������� ��� ����� ���� ���������� ����� ������� ���������
����������� ���������� ����� ������ ������������ ������ ��������� ���� ������
�����������������
������ �������� ���������� ������� ���������� ���������������� �������
�����������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������
������� ������ ���������� ������ ������� ���� ����� ������ ����� ��������� ������
�������������������������������������������������������������������������
�
�
�������������
�
���������
��������������������������������������
��������
��������������������������
��������
������������������
��������
����������������������������
� �
������������������
������������������
�
� �
�� ��
������������������
��� ���
�
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������
����������������
������������������
� ��������������������
� ��������������������
�����������������������
� �������������������
� �������������������
������������������������������������������������������������
�������������������
�� ����������
�� ����������
� ����������
� ���������������
� ���������������
� ���������������
� ������������������
� ������������������
��������������������
��������������������������
��������������������������
� �����������������������
� ����������������������
�
���������������������������
�����
� ����������������������
� ������������������������
� ������������������������
���������������������������
� ���������������
�� ���������������
�����
���������������
� ��������������
� ��������������
� ��������������
� �������������������
� �������������������
� �������������������
��������������������
�
� ��������������������
� ��������������������
��������������������
�
� ��������������������
� ��������������������
� ��������
� ��������
� ��������
�
�
�
�
�
� �
� �
� �
��������
���������������������
� �
�� �
� �
�
�
��������
����������������
�
���������
�������������������������������
�
���������
�������������������
�
���������
����������������������������
�
� �
����������
��������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
-3-
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �
� �
�
�
�
����������� �
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model
BO 6341 R/L
Renk
Paslanmaz
Termostat
Fırın
295 C
Limit
160 C
Fırın Hacmi
58 lt.
Zaman Saati
Dijital
Fırın Fonksiyonları
Alt Isıtıcı, Üst Isıtıcı,
Turbo Fan,
Turbo Rezistans, Çift Gril
Üst
1200 W
Alt
1300 W
Turbo
2000 W
Toplam
3350 W
Fırın Gücü
Gril Gücü
3200 W
Turbo Fan
50 W
Voltaj
220 V AC
Frekans
50 HZ
Enerji Sınıfı
A
Enerji Tüketimi
(Alt Üst Isıtıcılı)
0.76
Enerji Tüketimi
(Turbo
Turbo Fanlı)
0.75
Boyutlar
Genişlik(mm)
595
Uzunluk(mm)
540
Yükseklik(mm)
600
��������������������������
�
��� ����������� ��������� ������ ������� ��� ������������� ������������� �����
��������������������������������������������������������
�
�������������
�� �������� ��������� ������������ �������������� ��� ������� ��������� ���������������
����� �������������� ������ ����������� ��������� ������������� ������������
��������� ���� �������� �������� ������ ����������� ������ ������ ��� ����� ��������
�����������������������
�� �����������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������
�� ����������� ��������� ����������� ��������� ����������� ����������� ��������� �������
����������������������������
�� ���������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������
���������� ��������������� ������ ������ �������� ������������� ���� ���������
�����������������������������������
�
�� ��������� ������������ ������������� ����� ����������� �������� ��������
������������������ ������ ���� ��������� ������������� ����������������
������������
�� ������������ ��������� ����������� ����� ��� ��� ��� ��������� ���� ��������
�������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������
���������������� ����� �������� ����� ������� ������� �������� ��������� �������
���������������� ����������� �������� ������� �������� ������� �������� ��������
���������������������
�� ����������� �������� ������ ����� ���������� ����������� ������ ������� ������ ����
�������������������������������
�� ������������ ��������� ����������� ����� ����������� ��������� �� ��������
��������������
�� ��������������������������������������������������
�� ��������� ���������� ���������� ������ ������� ������ �������� ������������� �����
������������������������������������
�
����������������������
�� ��� ������ ������������ ����������� ������������ ����� ���������������� �����������
�������� �������� ������������� ����� �������� ������������� ��������
�����������
�� �������������� ����� ������ �������� ������ ������������ ������ �����������
����������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������
�
�
�
��
��
�
��
��
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
-4-
�
����������� �
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model
BO 6341 R/L
Renk
Paslanmaz
Termostat
Fırın
295 C
Limit
160 C
Fırın Hacmi
58 lt.
Zaman Saati
Dijital
Fırın Fonksiyonları
Alt Isıtıcı, Üst Isıtıcı,
Turbo Fan,
Turbo Rezistans, Çift Gril
Fırın Gücü
Üst
1200 W
Alt
1300 W
Turbo
2000 W
Toplam
3350 W
Gril Gücü
3200 W
Turbo Fan
50 W
Voltaj
220 V AC
Frekans
50 HZ
Enerji Sınıfı
A
Enerji Tüketimi
(Alt Üst Isıtıcılı)
0.76
Enerji Tüketimi
(Turbo
Turbo Fanlı)
0.75
Boyutlar
Genişlik(mm)
595
Uzunluk(mm)
540
Yükseklik(mm)
600
��������������������������
�
��� ����������� ��������� ������ ������� ��� ������������� ������������� �����
��������������������������������������������������������
�
�������������
�� �������� ��������� ������������ �������������� ��� ������� ��������� ���������������
����� �������������� ������ ����������� ��������� ������������� ������������
��������� ���� �������� �������� ������ ����������� ������ ������ ��� ����� ��������
�����������������������
�� �����������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������
�� ����������� ��������� ����������� ��������� ����������� ����������� ��������� �������
����������������������������
�� ���������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������
���������� ��������������� ������ ������ �������� ������������� ���� ���������
�����������������������������������
�
�� ��������� ������������ ������������� ����� ����������� �������� ��������
������������������ ������ ���� ��������� ������������� ����������������
������������
�� ������������ ��������� ����������� ����� ��� ��� ��� ��������� ���� ��������
�������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������
���������������� ����� �������� ����� ������� ������� �������� ��������� �������
���������������� ����������� �������� ������� �������� ������� �������� ��������
���������������������
�� ����������� �������� ������ ����� ���������� ����������� ������ ������� ������ ����
�������������������������������
�� ������������ ��������� ����������� ����� ����������� ��������� �� ��������
��������������
�� ��������������������������������������������������
�� ��������� ���������� ���������� ������ ������� ������ �������� ������������� �����
������������������������������������
�
����������������������
�� ��� ������ ������������ ����������� ������������ ����� ���������������� �����������
�������� �������� ������������� ����� �������� ������������� ��������
�����������
�� �������������� ����� ������ �������� ������ ������������ ������ �����������
����������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������
-4-
�
�
�
��
��
�
��
��
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�� ��������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ ��� ��� ����
�������� ������� ��������� ���������� � ������������� �������� ����������
���������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��� ������������� ������ ������������� ��� ���������� ������ �����������
��������� ����� ������������ ��������� ������ ��������� ������� �������� ��������
������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ����������� ����������� ��� ������ ������������ �������� ����� ��������
�����������������������������
�
�� ���� ����� ������� ������������ ������ ��������� ���������� ��������� ������ ��������
����� ������ ���������� ��� ��������������� ����������� ������ ��������� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�� �������� ����������� ����������� �������� ����� �������������� ����� ��������� ��������
���������
�
��������������������
�� ��� �������� ��� ���� �������� ���� ��������������� ������� ������ ��������
���������������
�� �����������������������������������������������������������������������
��������
�� ��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�� �������� ������ ����������� ������ �������� ����� ����� ������������ �������� ��������
������� �������� ����������� ����� ������ ��������� ���������� ������ ����
������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������
�� �������� ������������� ���������� ���� ������ ����� ����������� ������� ������ ����������
�������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������
�� ������ ����� ���������� ������ �������� ��� ��� ������ ���� ��������� ����������� ������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�� ���������� ������ ���� ���� ������������ �������� ���������� ����������� �������
��������������������������������������������������������������
�� �������� ������� ������ ������ �������� �������������� ������ ���������� ���������
���������������������������
�� ����� ��������� �������� ����� ������� �������� ��������� ������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ ��� ��� ����
�������� ������� ��������� ���������� � ������������� �������� ����������
���������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��� ������������� ������ ������������� ��� ���������� ������ �����������
��������� ����� ������������ ��������� ������ ��������� ������� �������� ��������
������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ����������� ����������� ��� ������ ������������ �������� ����� ��������
�����������������������������
�
�� ���� ����� ������� ������������ ������ ��������� ���������� ��������� ������ ��������
����� ������ ���������� ��� ��������������� ����������� ������ ��������� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�� �������� ����������� ����������� �������� ����� �������������� ����� ��������� ��������
���������
�
��������������������
�� ��� �������� ��� ���� �������� ���� ��������������� ������� ������ ��������
���������������
�� �����������������������������������������������������������������������
��������
�� ��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�� �������� ������ ����������� ������ �������� ����� ����� ������������ �������� ��������
������� �������� ����������� ����� ������ ��������� ���������� ������ ����
������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������
�� �������� ������������� ���������� ���� ������ ����� ����������� ������� ������ ����������
�������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������
�� ������ ����� ���������� ������ �������� ��� ��� ������ ���� ��������� ����������� ������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�� ���������� ������ ���� ���� ������������ �������� ���������� ����������� �������
��������������������������������������������������������������
�� �������� ������� ������ ������ �������� �������������� ������ ���������� ���������
���������������������������
�� ����� ��������� �������� ����� ������� �������� ��������� ������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�� �������������������������������������������������������
�� ��������� ���� ���������� �������� ����� ������ ��������� ���� �������� �������
��������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������
�� �������� ��������� ��������� ��������� ������������ �������� ���������� ������
��������������������������
�� ������ �������� ����������� �������� ��������� ��� ����������� ���������
������������������ ��� �������� �������� ��������� ����� ����������
������������������������
����������
�� �������� ������������ ����������� ��������� ����������� �������� ������ ������������
������ ��������� ���������� ������� ������������ ��� ����� ������ ���������� ���
��������� ������ ����������� ���������� ��������� �������� ��������� ������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�� �������� ������ �������� ����������� ������ ��������� �������� ��������� ���
���������� ��������� ������������� ��� ����� ���������� ������ �������������
����������� ������� ��������� ��� �������������� ������ ��������� ��� ����
������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�
BÖLÜM 3 ANKASTRE FIRININ YERLEŞTİRİLMESİ
���������������������������������������������
-5-
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� �������������� ���������� ������������ �������� ����
������������ ������������� ����� ��� ������������� ������ �������� ��������
�����������������������������������������
�� �������������������������������������������������������
�� ��������� ���� ���������� �������� ����� ������ ��������� ���� �������� �������
��������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������
�� �������� ��������� ��������� ��������� ������������ �������� ���������� ������
��������������������������
�� ������ �������� ����������� �������� ��������� ��� ����������� ���������
������������������ ��� �������� �������� ��������� ����� ����������
������������������������
����������
�� �������� ������������ ����������� ��������� ����������� �������� ������ ������������
������ ��������� ���������� ������� ������������ ��� ����� ������ ���������� ���
��������� ������ ����������� ���������� ��������� �������� ��������� ������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�� �������� ������ �������� ����������� ������ ��������� �������� ��������� ���
���������� ��������� ������������� ��� ����� ���������� ������ �������������
����������� ������� ��������� ��� �������������� ������ ��������� ��� ����
������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
BÖLÜM 3 ANKASTRE FIRININ YERLEŞTİRİLMESİ
���������������������������������������������
-5-
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� �������������� ���������� ������������ �������� ����
������������ ������������� ����� ��� ������������� ������ �������� ��������
�����������������������������������������
�
�
�
���������������
���������������
�
�����������������������������������������������������������������������
� �
�
�����������������������������������������������������������������
�� ��������������������������
����������������
�
�
�����������
������ ��� ���
�
�
��������
������������
���
�
�
�������������� ������ �������
�
���
���������
���������
�
������
�������������������
�
�� �������
����
������
�
�
�
����������� �����������
�����������
�
�
�����
���������
��������
�
�
��������
�������� ������� ������
�
�
�������� �����������
��������
�
�
������������������������
�
�� ����������� �
���������
�
�
������������
���������
����
�����
�
�
�������������
����������������
�
�
��������
����������
�
�
����������������
�
�
�� ��������
����������
�����
�������������
�
�
������ � ����������
���������
�
���������
��������
���������
����������� ����������������������������������
� �������� ����
����� ���������
��������
���������� ������ ����� ���������������� ��� �������� ���������������
�
����������
�������������
���� ������������
������� ��������������� �������� ����������� ��������� ������
�
�����������
������������
�����������
�������������
��������������� ��������� ����� ������������
������ �������
����� ����� ������������
�
������������������������������
������ �������� ����� ����� �������������� ������� �������� �������� ��������
�
�� ��������
��������
�����������
��������� ���������� ��� �������� ������� ������ ����������� ������� ���������
�
������������������������������
������� ������ ��������� ������������� ���� �������� ������ ��� ������� ��������
������������������������������������������������
��������� � �������������
�
���� ��������� �����������
����
�
��������������������������������
�
��������
����������������
��������������� �
������
�
������������
�����
�������
�
���������
�
�� ������������������������
�
������������� ���������������
�
��������������������������
�
�� ������� ����������
������
�
���������� ��������
��������
�
������������������
������
�
�
��������������������������
�
�
���������������
���������������
�
�����������������������������������������������������������������������
� �
�
�����������������������������������������������������������������
�� ��������������������������
����������������
�
�
�����������
������ ��� ���
�
�
��������
������������
���
�
�
�������������� ������ �������
��� �
���������
���������
�
������
�������������������
�
�� �������
����
������
�
�
�
����������� �����������
�����������
�
�
�����
���������
��������
�
�
��������
�������� ������� ������
�
�
�������� �����������
��������
�
�
������������������������
�
�� ����������� �
���������
�
�
������������
���������
����
�����
�
�
�������������
����������������
�
�
��������
����������
�
�
����������������
�
�
�� ��������
����������
�����
�������������
�
�
������ � ����������
���������
�
���������
��������
���������
����������� ����������������������������������
� �������� ����
����� ���������
��������
���������� ������ ����� ���������������� ��� �������� ���������������
�
����������
�������������
���� ������������
������� ��������������� �������� ����������� ��������� ������
�
�����������
������������
�����������
�������������
��������������� ��������� ����� ������������
������ �������
����� ����� ������������
�
������������������������������
������ �������� ����� ����� �������������� ������� �������� �������� ��������
�
�� ��������
��������
�����������
��������� ���������� ��� �������� ������� ������ ����������� ������� ���������
�
������������������������������
������� ������ ��������� ������������� ���� �������� ������ ��� ������� ��������
������������������������������������������������
��������� � �������������
�
���� ��������� �����������
����
�
��������������������������������
�
��������
����������������
��������������� �
������
�
������������
�����
�������
�
���������
�
�� ������������������������
�
������������� ���������������
�
��������������������������
�
�� ������� ����������
������
�
���������� ��������
��������
�
������������������
������
�
�
��������������������������
�
-6-
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���������������������������
� �
�
�
�
�� �������������������
�
�������������
�
�
�� ����������������������
�
�������������
�
����������� ����������������������������������
�� ������������������
�
�������� ���������� ������ ����� ���������������� ��� �������� ���������������
�����������
��������������������������������
��
���������
���� ���������������
������
������� ��������������� �������� �����������
��������� ������
��
��������
����������
������
����� ����������������
��������
��������
���������������
���������������
���������
�����
������������
������ �������
�����
������������
���������
���� ������
���������������
��������
�����������
���������
������
���������������������������������������
������
��������
������������
�����
�������������� �������
��������
��������
��������
���������������
���������
�����
������������
������
�������
�����
�����
�
��������� ���������� ��� �������� ������� ������ ����������� ������� ������������
���������
������
��������
����� �����
��������������
������� ��������
����������������
��������
�������
������
���������
�������������
���� ��������
������ ��� �������
�
���������
���������� ��� �������� ������� ������ ����������� ������� ���������
�
����������������������������������������
������� ������
��������� ������������� ���� �������� ������ ��� ������� ��������
�
����������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������������ �������� ����������� �������� ������� ����� ������ ������ �����������
������� ������������ ������ ���������� ��������� �������� ������� ��������������� ������
�������� � ����������� ������ � ������ � ���������������������������� ����� �������� ��������
������������������������������������������������������������� �
�
�
�
�
-6-
�
�
�
�
�����������������������������������������������������������������������
� �
�����������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������
����������������
�
�����������������������������������������������������������������
� �
����������������
�
����
�
�
���
�
���
�
���
� �
�
�
�
�
�
�����������������������������������������������������������������������
� �
�����������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������
����������������
�
�����������������������������������������������������������������
� �
����������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���������������������������
� �
�
�
�
�� �������������������
�
�������������
�
�
�� ����������������������
�
�������������
�
����������� ����������������������������������
�� ������������������
�
�������� ���������� ������ ����� ���������������� ��� �������� ���������������
�����������
��������������������������������
��
���������
���� ���������������
������
������� ��������������� �������� �����������
��������� ������
��
��������
����������
������
����� ����������������
��������
��������
���������������
���������������
���������
�����
������������
������ �������
�����
������������
���������
���� ������
���������������
��������
�����������
���������
������
���������������������������������������
������
��������
������������
�����
�������������� �������
��������
��������
��������
���������������
���������
�����
������������
������
�������
�����
�����
�
��������� ���������� ��� �������� ������� ������ ����������� ������� ������������
���������
������
��������
����� �����
��������������
������� ��������
����������������
��������
�������
������
���������
�������������
���� ��������
������ ��� �������
�
���������
���������� ��� �������� ������� ������ ����������� ������� ���������
�
����������������������������������������
������� ������
��������� ������������� ���� �������� ������ ��� ������� ��������
�
����������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������������ �������� ����������� �������� ������� ����� ������ ������ �����������
������� ������������ ������ ���������� ��������� �������� ������� ��������������� ������
�������� � ����������� ������ � ������ � ���������������������������� ����� �������� ��������
������������������������������������������������������������� �
�
�
�
�
����
�
�
���
�
���
�
���
� �
�
�
�
�
�������������
�
�
����������� ����������������������������������
�������� ���������� ������ ����� ���������������� ��� �������� ���������������
��������� ���� ������ ������� ��������������� �������� ����������� ��������� ������
��������������� ��������� ����� ������������ ������ ������� ����� ����� ������������
������ �������� ����� ����� �������������� ������� �������� �������� ��������
��������� ���������� ��� �������� ������� ������ ����������� ������� ���������
������� ������ ��������� ������������� ���� �������� ������ ��� ������� ��������
����������������������������������������
�
�
�
�
�
Şekil
7. Kontrol Paneli
���������������������������
���������������������������
�
�� �������������������
�� �������������������
�� ����������������������
�� ����������������������
�� ������������������
�� ������������������
�� ���������������
�� ���������������
���������������������������������������
������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� BO 6341 L/R
�
3
1 �
2
� �����������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�����������������������������������������������������������������
�
����������������
� ������
�
������������
�������� �����������
��������
�������
�����
������ �����������
������������
�������� �����������
�������� �������
�����
������ ������
�����������
������� ������������
���������������
������������������
���������
��������
�������� ���������������
������
����������
������ ����������
�������
���������������
������
��������������
� �����������
������
� ������ � ����������������������������
�������� ��������
� � �����������
� ������
� ����������������������������
����� ��������
� �������������
�
������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������
�
�
�
�
�� �������������������
�� ����������������������
�� ������������������
��������������������������������
�
�
�� ���������������
����������������������
��������� �������� ���������� �������� �������� ������ ������� ����� ������� ������
���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������
�
� �
� �
������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������
�
�������������
�
��������������������������
�
�
������������������������
�
�������������������������
�
������������ �������� ����������� �������� ������� ����� ������ ������ �����������
�������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ���������� ��������� �������� ������� ��������������� ������
��� ������
����������
��������
�������� ��������� ����������
����� ��������
������� �������
��������
�����������
������ � ������
� ����������������������������
����� ��������
��������� ���������� ������ ��� ����������� ����� ������
�������� �����������
�
������������������������������������������������������������
�
�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�������������
�
�
����������� ����������������������������������
�������� ���������� ������ ����� ���������������� ��� �������� ���������������
��������� ���� ������ ������� ��������������� �������� ����������� ��������� ������
��������������� ��������� ����� ������������ ������ ������� ����� ����� ������������
������ �������� ����� ����� �������������� ������� �������� �������� ��������
��������� ���������� ��� �������� ������� ������ ����������� ������� ���������
������� ������ ��������� ������������� ���� �������� ������ ��� ������� ��������
����������������������������������������
�
�
�
�
�
Şekil
7. Kontrol Paneli
���������������������������
���������������������������
�
�� �������������������
�� �������������������
�� ����������������������
�� ����������������������
�� ������������������
�� ������������������
�� ���������������
�� ���������������
���������������������������������������
������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� BO 6341 L/R
�
3
1
2
�
�
�
�
�
�
������������
�������� �����������
��������
�������
����� ������
������ �����������
������������
�������� �����������
�������� �������
�����
������ ������
�����������
������� ������������
���������������
������������������
���������
��������
������� ���������������
������
����������
������ ����������
�������
���������������
������
��������������
� �����������
������
� ������ � ����������������������������
�������������
�������� ��������
� � �����������
� ������
� ����������������������������
����� ��������
�
������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������
�
�
�
�
-7-
���������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�� �������������������
�� ����������������������
�� ������������������
��������������������������������
�
�
�� ���������������
����������������������
��������� �������� ���������� �������� �������� ������ ������� ����� ������� ������
���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������
�
� �
� �
������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������
�
�������������
�
��������������������������
�
�
������������������������
�
�������������������������
�
������������ �������� ����������� �������� ������� ����� ������ ������ �����������
�������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ���������� ��������� �������� ������� ��������������� ������
���
����������
��������
�������� ��������� ����������
����� ��������
������� �������
�������� ������
�����������
������ � ������
� ����������������������������
����� ��������
��������� ���������� ������ ��� ����������� ����� ������
�������� �����������
�
������������������������������������������������������������
�
�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
-7-
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
),5,1)21.6ø<21/$5,
FIRIN PİŞİRME TABLOLARI
Üst Alt Fırında yapılacak pişirme işlemleri için ayarlar (Termostat ve Raf konumları) ile
ortalama Pişirme süresi Üst ve Alt Fırın Pişirme Tabloları’nda verilmiştir.
Fırının çalışması sırasında kullanılabilecek fırın fonksiyonları ve bu
fonksiyonlarda çalışan fırın elemanları aşağıdaki listede özetlenmiştir. Fırının
���������������������������������
göre üzerinde taşıdığı fırın fonksiyonları fırın düğmesi üzerinde görülebilir.
� modeline
���������������������������������
����������������������
�
KONUM
����������������������
���������
��������FONKSİYON
���������� �������� �������� ������TANIM
������� ����� ������� ������
���������
��������
���������� �������� ��������
������ ������� ����� ������� ������
����������������������������������������������������������������������������
O
Kapalı
Fırın Çalışmaz.
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
Alt ve Üst ısıtıcı birlikte çalışır.Sıcak hava alttan
��������������������������������������
Fırın Lambası
ve üstten kazana yayılarak üst kısmın
��������������������������������������
Üst ve Alt ısıtıcı
�
pişmesini sağlar.
�
�
�
Fırın Lambası
Sadece Alt ısıtıcı çalışır.Sıcak hava alttan
������������������
������������������
Alt ısıtıcı
kazana yayılarak alt kısmın pişmesini sağlar.
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
Fırın Lambası
Sadece Üst ısıtıcı çalışır.Sıcak hava üstten
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
Üst ısıtıcı
kazana yayılarak üst kısmın pişmesini sağlar.
�������������
�������������
��������������������������
��������������������������
Fırın Lambası ve Gril ısıtıcı birlikte çalışır.
Fırın Lambası
Kızartma için kullanılır.Termostat maksimum
������������������������
������������������������
Gril Isıtıcı
konumda olmalıdır.
�������������������������
�������������������������
������������������������������������������������������������������������
Fırın
Lambası,
Üst ve Gril ısıtıcı birlikte çalışır.
������������������������������������������������������������������������
Fırın Lambası
Kızartma
için kullanılır.Termostat
maksimum
�����Üst
����������
��������
��������
���������
����������
�������
�������
��� ����� ���
����������
��������
��������
���������
����������
����� �����
�������
�������
Isıtıcı, Gril
Isıtıcı
konumda������
olmalıdır.
����������
������
��� �����������
��������
�����������
��������� ���������
����������
������ ���
�����������
����� �����
������ ��������
�����������
�����������������������������
Fırın Lambası
Fırın Lambası, Gril ısıtıcı ve Turbo Fan birlikte
�����������������������������
Gril Isıtıcı
çalışır.Kızartma için kullanılır.Termostat
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
Turbo
Fan
maksimum konumda olmalıdır.
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
Üst ısıtıcı, alt ısıtıcı ve Turbo Fan çalışır.
Fırın Lambası
�
� alttan ve üstten kazana yayılarak
Sıcak hava
80 C
Üst ve Alt Isıtıcı
Turbo Fan
� pişmeyi sağlar. Fan sayesinde hızlı ve eşit
eşit
dağılım sağlanır.
Fırın Lambası
Turbo ısıtıcı
Turbo Fan, Alt Isıtıcı
Turbo ısıtıcı,
turbo fan ve alt ısıtıcı birlikte çalışır.
Pizza pişirme işleminde kullanılır.
�
Fırın Lambası
Turbo ısıtıcı
Turbo fan
�
Fırın Lambası, Turbo Isıtıcı ve Turbo Fan birlikte
çalışır.Hızlı pişirme işlemi için kullanılır.
�
���������������������������������������������������
Fırın Lambası
Turbo Fan
Fırın Lambası ve Turbo Fan birlikte çalışır.
Buz çözme (defrost) işlemi için kullanılır.
�
Alt ısıtıcı, Üst ısıtıcı
Termostat
Sıcak tutma konumu , yiyeceklerin sıcaklığını
korumak için alt ve üst ısıtıcı default olarak 80
derecede çalıştırılır.
),5,1)21.6ø<21/$5,
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���������������������������������������������������
�
�
�
���������������������������������������������������������������������������������������
��������
��� ��������� ���������������� ����� ������������� ����������� ������� ������ �����
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������
�
-8� �
� �
� �
�
�FIRIN PİŞİRME TABLOLARI
Fırın Lambası
Üst ve Alt ısıtıcı
ve üstten kazana yayılarak üst kısmın
Fırın Lambası
Üst ve Alt Isıtıcı
Turbo Fan
�Üst ısıtıcı, alt ısıtıcı ve Turbo Fan çalışır.
Sıcak hava alttan ve üstten kazana yayılarak
eşit pişmeyi sağlar. Fan sayesinde hızlı ve eşit
dağılım sağlanır.
Fırın Lambası
Turbo ısıtıcı
Turbo Fan, Alt Isıtıcı
Turbo ısıtıcı,
turbo fan ve alt ısıtıcı birlikte çalışır.
Pizza pişirme işleminde kullanılır.
Fırın Lambası
Turbo ısıtıcı
Turbo fan
Fırın Lambası, Turbo Isıtıcı ve Turbo Fan birlikte
çalışır.Hızlı pişirme işlemi için kullanılır.
Fırın Lambası
Turbo Fan
Fırın Lambası ve Turbo Fan birlikte çalışır.
Buz çözme (defrost) işlemi için kullanılır.
Alt ısıtıcı, Üst ısıtıcı
Termostat
Sıcak tutma konumu , yiyeceklerin sıcaklığını
korumak için alt ve üst ısıtıcı default olarak 80
�
� derecede çalıştırılır.
pişmesini sağlar.
������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
Fırın Lambası
Sadece Alt ısıtıcı çalışır.Sıcak hava alttan
�������������������������������������������������������������������������
Alt ısıtıcı
kazana yayılarak alt kısmın pişmesini sağlar.
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������
�������������
Fırın Lambası
Sadece
Üst ısıtıcı çalışır.Sıcak hava üstten
Üst ısıtıcı
kazana yayılarak üst kısmın pişmesini sağlar.
��������������������������
��������������������������
������������������������
������������������������
Fırın Lambası ve Gril ısıtıcı birlikte çalışır.
�������������������������
Fırın Lambası
�������������������������
Kızartma için kullanılır.Termostat maksimum
Gril Isıtıcı
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
konumda olmalıdır.
����� ����������
��������
��������
���������
����������
�������
��� ����� ���
����������
��������
��������
���������
����������
����� �����
��������������
�������
Fırın Lambası, Üst ve Gril ısıtıcı birlikte çalışır.
����������
������
��� �����������
�����
������
��������
�����������
Fırın
Lambası
��������� ���������
����������
������
���
�����������
������
��������
�����������
Kızartma�����
için kullanılır.Termostat
maksimum
Üst
Isıtıcı,
Gril
Isıtıcı
�����������������������������
konumda olmalıdır.
�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
Fırın Lambası
Fırın Lambası, Gril ısıtıcı ve Turbo Fan birlikte
�����������������������������������������������������������������
Gril Isıtıcı
çalışır.Kızartma için kullanılır.Termostat
�����������������������������������������������������������������
�
Turbo Fan
maksimum konumda olmalıdır.
�
�
80 C
�
�
�
����� ���������� �������� ��������� �������������������� ����� ������� �������������
��������
��� ���������
����������������
����� ������������� �����������
�����
����������
��������
��������� ��������������������
����� �������
�������������
�������������
�����
Fırının çalışması sırasında kullanılabilecek
fırın fonksiyonları ve bu
��������������������������������
�
çalışan fırın elemanları aşağıdaki� listede özetlenmiştir. Fırının
� fonksiyonlarda
��������������������������������
����������������������
modeline� göre üzerinde taşıdığı fırın fonksiyonları fırın düğmesi üzerinde görülebilir.
�������������������������������
�������� ���������� �������� �������� ������ ������� ����� ������� ������
���������FONKSİYON
�������� ���������� �������� ��������
������ ������� ����� ������� ������
KONUM
TANIM
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
O ���������������������������������������������������������������������������
Kapalı
Fırın Çalışmaz.
��������������������������������������
��������������������������������������
�
Alt ve Üst ısıtıcı birlikte çalışır.Sıcak hava alttan
�
�
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
�
�
�
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
�
�
�
� �
� �
� � ������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������
�
� �
� �
� �
�
Üst Alt Fırında yapılacak pişirme işlemleri için ayarlar (Termostat ve Raf konumları) ile
ortalama Pişirme süresi Üst ve Alt Fırın Pişirme Tabloları’nda verilmiştir.
�
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
�
�
�
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
�
�
�
� �
� �
� � ������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������
�
� �
� �
� �
�
�
�
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
�
����� ���������� �������� ��������� �������������������� ����� ������� �������������
��������
��� ���������
����������������
����� ������������� �����������
�����
����������
��������
��������� ��������������������
����� �������
�������������
�������������
�����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������
��� ��������� ���������������� ����� ������������� ����������� ������� ������ �����
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������
�
-8� �
�
�������������
����������������
�������������������������
����������������������
��
������� ��������� ��������� ������ ������� ����� ������� �������
������������� �������� �������� ���������� ��������� ����� ����� ������� �����������
����������������
�����������������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��
������������������������������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������
����������������������������
������� ��������� ������� ��� ���������� ������ ������ ��������� ����� �����
��
������������������
�
�
�
�������
�����
��� ��������
��������������� ���
���
���
������
���������������� ���
������
���������
���
��������������� ���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
-9-
�������������������������
����������������������
��
������� ��������� ��������� ������ ������� ����� ������� �������
������������� �������� �������� ���������� ��������� ����� ����� ������� �����������
����������������
�����������������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��
������������������������������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������
����������������������������
������� ��������� ������� ��� ���������� ������ ������ ��������� ����� �����
��
������������������
�
�
�
�������
�����
��� ��������
���
��������������� ���
��������������� ���
���
���
������
���������������� ���
������
���������
�
�
�
���������������������
Sa
Ekr
Ekr
iler
dah
• Fırını saati / zamanlayıcısı normal saat ile aynı şekilde çalışır. Elektrik
akımının kesilmesi durumunda, saat yeniden ayarlanır. Elektrik akımı
frekansının 50 Hz’in altında olması durumunda saat geri kalacaktır. Bu
saatin bir kusuru değildir. Böyle durumlarda saati yeniden ayarlayınız.
Not : Fırınınızla manuel ve yarı otomatik pişirme için günün reel saatini
ayarlama zorunluluğu yoktur.Tam otomatik programlama için günün
gerçek saatinin ayarlanması gerekir.
Fırınınızın saati ile;
�
�
1. Pişirme süresini 0-10 saatleri arasında ayarlayabilirsiniz.
2. Alarm süresini 0-23:59 saatleri arası ayarlayabilirsiniz.
�
3. Tam otomatik, yarı otomatik
veya elle yapılan
�
ayarlayabilirsiniz.
�
�
4. Uyarı amaçlı kullanabilirsiniz.
pişirmeye
ALARM SÜRE AYARI
Bu fonksiyon ile ayarladığınız süre kadar sonra saatinizin alarmının
çalmasını sağlayabilirsiniz.
BÖLÜM 7
ZAMAN SAATİ AYARI (Opsiyonel)
���������������������������������������������
����������������
GÜ
�� ��������������������������������������������������������������������������������
������������������
�� ��������� ������ ������� ������������ ������ ������ ���������� ��������� �������
���������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������
Digital timerınız , fırınınıza sürmüş olduğunuz yemeğinizin, istediğiniz
���������� ����������� ����� �������� ����������� ��������� ������ ������������ ��� ������
zamanda servise hazır olmasını sağlayan bir elektronik zamanlama
������������������������������������������������������������������������������������
modülüdür. Bunun için yapmanız gereken sadece yemeğin pişme
��������������������������������������
�
süresini ve hazır olmasını istediğiniz zamanı programlamadan ibarettir.
�����������������������
���������������������������������������������������������������
• Zaman saati ilk enerjilendiğinde ekranda 12.00 yazısı belirir.
ikonu
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
yanıp söner. Bu durumda saat rölesinin kontakları açık olduğundan fırın
����������������������������������������
����������������������������
çalışmayacaktır.
��������������������������������������������������������������������
• Elektrik akımı ısıtma unsurlarına alarm saati üzerinden verilir. Fırını
���������������������������������������������������������������
manuel olarak çalıştırmak için
düğmesine basmak gerekir.
������������������
�
�
�
�������������
�
������� ����� ������ �������������� �������� ������� ����� ������� ��������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
BÖLÜM 7
ZAMAN SAATİ AYARI (Opsiyonel)
���������������������������������������������
�
���������������������������������
�����
���������������������������������������������������������������������������
�
�����
���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������� ����� ������ �������������� �������� ������� ����� ������� ��������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������
������������������
�� ��������� ������ ������� ������������ ������ ������ ���������� ��������� �������
���������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������
Digital
timerınız
, fırınınıza sürmüş
olduğunuz
yemeğinizin,
istediğiniz
Ayarlanan
süre
dolduğunda
alarm���������
çalmaya
başlar.
Herhangi
bir tuşa
����������
�����������
�����
�������� �����������
������
������������
��� ������
zamanda
servise olan
hazıralarmı
olmasını
sağlayan bir elektronik zamanlama
������������������������������������������������������������������������������������
basarak çalmakta
susturabilirsiniz.
modülüdür. Bunun için yapmanız gereken sadece yemeğin pişme
��������������������������������������
�
süresini
hazır
olmasını
istediğiniz zamanı programlamadan ibarettir.
ALARM ve
SES
ŞİDDETİ
AYARI
�����������������������
���������������������������������������������������������������
Fırınınızın 3 seviyeli alarm ses ayarını
tuşuna basarak seçebilirsiniz.
•
Zaman
saati ilkalarm
enerjilendiğinde
12.00 yazısı belirir.
ikonu
������������������������������������������������������������������������������
Tuşa
her basışta
ses şiddetiniekranda
değiştirebilirsiniz.
�������������������������������������������������������������������������������
yanıp söner. Bu durumda saat rölesinin kontakları açık olduğundan fırın
����������������������������������������
����������������������������
çalışmayacaktır.
��������������������������������������������������������������������
• Elektrik akımı ısıtma unsurlarına alarm saati üzerinden verilir. Fırını
���������������������������������������������������������������
manuel
çalıştırmak
için
düğmesine basmak gerekir.
������������������
EKRAN olarak
PARLAKLIK
AYARI
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
-9-
PR
GÜ
Sa
Ekr
Ekr
1. H
iler
sıfı
dah
2. P
düğ
3. F
kon
ele
get
Pro
YA
Fırı
oto
sür
•
Fırını saati
zamanlayıcısı
saat ile
aynı şekilde
çalışır. basarak
Elektrik
Fırınınızın
3 / seviyeli
ekrannormal
parlaklık
ayarını
tuşuna
akımının
kesilmesi
durumunda,
saataydınlık
yenidenayarı
ayarlanır.
Elektrik akımı
seçebilirsiniz.
Tuşa her
basışta ekran
değişecektir.
frekansının 50 Hz’in altında olması durumunda saat geri kalacaktır. Bu
saatin bir kusuru değildir. Böyle durumlarda saati yeniden ayarlayınız.
Not
: Fırınınızla
manuel ve yarı otomatik pişirme için günün reel saatini
ELEKTRİK
KESİLDİĞİNDE
ayarlama
zorunluluğu
yoktur.Tam
otomatik
için günün
Şebeke elektriğinin
kesilmesi
halinde,
fırınınızprogramlama
emniyet açısından
devre
gerçek
saatininBu
ayarlanması
gerekir. el ikonunun flaşlaması ile ifade edidışı kalacaktır.
durum ekrandaki
1. F
bel
lir.Bu konumda yürürlükte olan bir pişirme proğramı varsa da silinmiş
Fırınınızın
saati ile;
olacaktır.Ekranda
saat 12:00 gözükür,saatin ayarlanması
gerekecektir.
�
2.
piş
yap
ekr
3. İ
son
ALARM SÜRE AYARI
PR
Önce
alınız. Daha
sonra
tuşuna
� ikinci kez
1.
Pişirmebasarak
süresinifırını
0-10devreye
saatleri arasında
ayarlayabilirsiniz.
basarak
ayarı)
2.
Alarm saatinizi
süresini ayarlayabilirsiniz.(BkzSaat
0-23:59 saatleri arası ayarlayabilirsiniz.
�
3. Tam otomatik, yarı otomatik
veya elle yapılan pişirmeye
�
ayarlayabilirsiniz.
�
�
4. Uyarı amaçlı kullanabilirsiniz.
GÜNÜN GERÇEK SAATİNİN AYARLANMASI
ALARM SÜRE AYARI
PR
Saat ayarı, ancak yürürlükte bir pişirme programı yokken yapılabilir.
Ekranda sadece saat ve flaşlayan el ikonu görünür.
tuşuna basınız.
Ekranda saat ve dakika arasında iki nokta flaşlamaya başlar,+ ile saati
ileri,- ile saati geriye doğru ayarlayabilirsiniz.Bu tuşlara uzun basış, saati
daha hızlı değiştirecektir.
Bu fonksiyon ile ayarladığınız süre kadar sonra saatinizin alarmının
çalmasını sağlayabilirsiniz.
BÖLÜM 7
ZAMAN SAATİ AYARI (Opsiyonel)
GÜ
Saa
Ekr
Ekr
1. H
iler
sıfı
dah
2. P
niz
ma
me
r.
Digital
timerınız
, fırınınıza sürmüş
yemeğinizin,
Ayarlanan
süre dolduğunda
alarm olduğunuz
çalmaya başlar.
Herhangiistediğiniz
bir tuşa
zamanda
servise olan
hazıralarmı
olmasını
sağlayan bir elektronik zamanlama
basarak çalmakta
susturabilirsiniz.
modülüdür. Bunun için yapmanız gereken sadece yemeğin pişme
süresini
hazır
olmasını
istediğiniz zamanı programlamadan ibarettir.
ALARM ve
SES
ŞİDDETİ
AYARI
onu
ırın
rını
trik
ımı
Bu
.
tini
nün
eye
nın
niz
uşa
ma
me
r.
niz.
onu
ırın
rını
trik
rak
ımı
Bu
.
tini
nün
vre
edimiş
ktir.
una
eye
Alarm işaretini
programlamak
için kullanınız.
Pişirme
zamanını
programlamak
için kullanınız.
Pişirmenin sona
erme zamanı ve fırının
durma zamanını
programlamak
için kullanınız.
Fırınınızın 3 seviyeli alarm ses ayarını
tuşuna basarak seçebilirsiniz.
•
Zaman
saati ilkalarm
enerjilendiğinde
12.00 yazısı belirir.
ikonu
Tuşa
her basışta
ses şiddetiniekranda
değiştirebilirsiniz.
yanıp söner. Bu durumda saat rölesinin kontakları açık olduğundan fırın
çalışmayacaktır.
• Elektrik akımı ısıtma unsurlarına alarm saati üzerinden verilir. Fırını
manuel
çalıştırmak
için
düğmesine basmak gerekir.
EKRAN olarak
PARLAKLIK
AYARI
•
Fırını saati
zamanlayıcısı
saat ile
aynı şekilde
çalışır. basarak
Elektrik
Fırınınızın
3 / seviyeli
ekrannormal
parlaklık
ayarını
tuşuna
akımının
kesilmesi
durumunda,
saat
yeniden
ayarlanır.
Elektrik
seçebilirsiniz. Tuşa her basışta ekran aydınlık ayarı değişecektir. akımı
frekansının 50 Hz’in altında olması durumunda saat geri kalacaktır. Bu
saatin bir kusuru değildir. Böyle durumlarda saati yeniden ayarlayınız.
Ekrandaki rakamları
büyütmek
ve küçültmek için
ekran parlaklığını,
alarm ve ses
şiddetini
ayarlamak için
kullanınız.
Not
: Fırınınızla
manuel ve yarı otomatik pişirme için günün reel saatini
ELEKTRİK
KESİLDİĞİNDE
ayarlama
zorunluluğu
yoktur.Tam
otomatik
için günün
Şebeke elektriğinin kesilmesi
halinde,
fırınınızprogramlama
emniyet açısından
devre
gerçek
saatininBu
ayarlanması
gerekir. el ikonunun flaşlaması ile ifade edidışı kalacaktır.
durum ekrandaki
Programlamaya
gerek olmadığı ve
seçilen çalışma
şeklinin
başlatılması için
kullanınız.
lir.Bu konumda yürürlükte olan bir pişirme proğramı varsa da silinmiş
Fırınınızın
saati ile;
olacaktır.Ekranda
saat 12:00 gözükür,saatin ayarlanması gerekecektir.
-10-
PROGRAMSIZ (MANUEL) PİŞİRME
Hiçbir program yapmadan pişirme işlemini
kendinizin başlatıp yine kendinizin bitirmesi
GÜNÜN GERÇEK SAATİNİN
AYARLANMASI
demektir.Eğer
daha önce hafızada kalmış program varsa programı sıfırlamanız gerekecektir.
Saat ayarı, ancak yürürlükte
bir pişirme
programı yokken
Sıfırlamak
için
düğmesine
basınız.yapılabilir.
Ekranda sadece saat ve flaşlayan el ikonu görünür.
tuşuna basınız.
Ekranda
saat
dakika arasında
nokta basıldığında
flaşlamaya başlar,+
saati
1. Hafızada
birveprogram
var ise ikituşuna
otomatikileolarak
ileri,ile saati
geriye
doğru
ayarlayabilirsiniz.Bu
tuşlara
uzun basış, saati
sıfırlanacak
olup
manuel
olarak
bişirmeye başlamış
olursunuz.
daha
hızlı değiştirecektir.
2. Pişirmek
istediğiniz yemeği fırına koyduktan sonra fırın kontrol
Önce
alınız. Daha
sonra ikinci kez
tuşuna
1.
Pişirmebasarak
süresinifırını
0-10devreye
saatleri arasında
ayarlayabilirsiniz.
basarak
ayarı)
2.
Alarm saatinizi
süresini ayarlayabilirsiniz.(BkzSaat
0-23:59 saatleri arası ayarlayabilirsiniz.
3. Tam otomatik, yarı otomatik veya elle yapılan pişirmeye
ayarlayabilirsiniz.
4. Uyarı amaçlı kullanabilirsiniz.
ALARM SÜRE AYARI
Fırınınızın pişirmeye hemen başlaması ve belirlediğiniz süre sonunda
otomatik olarak durmasıdır. Bu programda, yemeğinizi pişireceğiniz
süreyi saate girmeniz gerekmektedir.
Pişirme
için kullanınız.
1. F
bel
2.
piş
yap
ekr
3. İ
son
Ayarlanan süre dolduğunda alarm çalmaya başlar. Herhangi bir tuşa
basarak çalmakta olan alarmı susturabilirsiniz.
1. H
sıfı
2. P
düğ
3. F
kon
ele
get
Pro
ALARM SES ŞİDDETİ AYARI
YA
Fırınınızın 3 seviyeli alarm ses ayarını
tuşuna basarak seçebilirsiniz.
Tuşa her basışta alarm ses şiddetini değiştirebilirsiniz.
Ekrandaki rakamları
büyütmek
ve küçültmek için
ekran parlaklığını,
alarm ve ses
şiddetini
düğmesini pişirme
çizelgesinde
ayarlamak için
kullanınız.
Fırı
oto
sür
EKRAN PARLAKLIK AYARI
Fırınınızın 3 seviyeli ekran parlaklık ayarını
tuşuna basarak
seçebilirsiniz. Tuşa her basışta ekran aydınlık ayarı değişecektir.
2.
Düğmesine bastıktan sonra 5 sn içersinde (+) tuşuna basarak
pişirme süresini giriniz. (-) tuşu ilede süreyi azaltabilirsiniz. Ayarlama
Programlamaya
sona
yapılırken Pişirmenin
5 sn süresinde
işareti flaşlamaya başlar
ve 5 snvesonunda
gerek olmadığı
erme zamanı ve fırının
seçilen çalışma
ekranda saat
ile
birlikte
sabit
olarak
görülür.
durma zamanını
şeklinin
3. İstenilenprogramlamak
süreyi 2 saat 15 dk olarak girelim. Pişirme
başlamıştır.5
sn
başlatılması
için
için kullanınız.
kullanınız. bir anında
sonunda saat
ayarı ekranda belirecektir.Pişirmenin herhangi
PROGRAMSIZ (MANUEL) PİŞİRME
Fırı
oto
sür
Bu fonksiyon ile ayarladığınız süre kadar sonra saatinizin alarmının
çalmasını sağlayabilirsiniz.
YARI OTOMATİK PROGRAMLAMA
1. Fırın seçici
şalter ve termostad
zamanını
programlamak
belirtilen konumlara
getiriniz.
YA
PR
düğmesinden pişirme çizelgesinde gösterilen ilgili konuma getiriniz.
3. Fırınınız manuel olarak çalışmaktadır.Yemeğinizi belirli aralıklarla
kontrol ederek, pişirme işlemi tamamlandığında (fırınınızın saati
elektrik kesmeyeceğinden) fırın kontrol düğmesini kapalı (sıfır) konumuna
getirerek pişirme işlemini bitiriniz.
Programsız pişirme işlemini bitirdiniz. Yemeğiniz servise hazırdır.
Alarm işaretini
programlamak
için kullanınız.
düğ
3. F
kon
ele
get
Pro
ELEKTRİK KESİLDİĞİNDE
Şebeke elektriğinin kesilmesi halinde, fırınınız emniyet açısından devre
dışı kalacaktır. Bu durum ekrandaki el ikonunun flaşlaması ile ifade edilir.Bu konumda yürürlükte olan bir pişirme proğramı varsa da silinmiş
olacaktır.Ekranda saat 12:00 gözükür,saatin ayarlanması gerekecektir.
Önce
basarak fırını devreye alınız. Daha sonra ikinci kez
basarak saatinizi ayarlayabilirsiniz.(BkzSaat ayarı)
-10-
tuşuna
1. F
bel
2.
piş
yap
ekr
3. İ
son
nın
niz
şa
ma
me
r.
iz.
nu
rın
ını
rik
ak
mı
Bu
ini
ün
vre
dimiş
tir.
na
ye
nın
şa
PROGRAMSIZ (MANUEL) PİŞİRME
düğmesine basılarak kalan süreyi görebilirsiniz.
4. Bu girilen değer sonunda saat elektriği keserek seçilmiş olan alarm
sesi duyulacaktır. Bu sırada EL ikonu flaşlamaya başlayacaktır.Herhangi
bir tuşa basılarak alarm sesini susturabilirsiniz.Ekranda günün gerçek
işareti ve üzerinde flaşlayan işareti belirir.
saati ile birlikte
Hiçbir program yapmadan pişirme işlemini
kendinizin başlatıp yine kendinizin bitirmesi
GÜNÜN GERÇEK SAATİNİN
AYARLANMASI
demektir.Eğer
daha önce hafızada kalmış program varsa programı sıfırlamanız gerekecektir.
Saat ayarı, ancak yürürlükte
bir pişirme
programı yokken
Sıfırlamak
için
düğmesine
basınız.yapılabilir.
Ekranda sadece saat ve flaşlayan el ikonu görünür.
tuşuna basınız.
Ekranda
saat
ve
dakika
arasında
iki
nokta
flaşlamaya
başlar,+
saati
1. Hafızada bir program var ise
tuşuna basıldığında otomatikileolarak
ileri,ile saati
geriye
doğru
ayarlayabilirsiniz.Bu
tuşlara
uzun basış, saati
sıfırlanacak
olup
manuel
olarak
bişirmeye başlamış
olursunuz.
daha
hızlı değiştirecektir.
2. Pişirmek
istediğiniz yemeği fırına koyduktan sonra fırın kontrol
5. Fırını tekrar çalıştırmak isterseniz
olarak çalışmaya başlayacaktır.
6. Fırın kontrol düğmesini kapalı (0) konumuna getirerek pişirme işlemini
bitirmiş olursunuz.
düğmesinden pişirme çizelgesinde gösterilen ilgili konuma getiriniz.
3. Fırınınız manuel olarak çalışmaktadır.Yemeğinizi belirli aralıklarla
kontrol ederek, pişirme işlemi tamamlandığında (fırınınızın saati
elektrik kesmeyeceğinden) fırın kontrol düğmesini kapalı (sıfır) konumuna
getirerek pişirme işlemini bitiriniz.
Programsız pişirme işlemini bitirdiniz. Yemeğiniz servise hazırdır.
YARI OTOMATİK PROGRAMLAMA
Yarı otomatik programlamalı pişirme işlemini bitirdiniz. Yemeğiniz servise
hazırdır.
Fırınınızın pişirmeye hemen başlaması ve belirlediğiniz süre sonunda
otomatik olarak durmasıdır. Bu programda, yemeğinizi pişireceğiniz
süreyi saate girmeniz gerekmektedir.
OTOMATİK PROGRAMLAMA
Alarm işaretini
programlamak
için kullanınız.
Pişirme
1. Fırın seçici
şalter ve termostad
zamanını
programlamak
belirtilen konumlara
getiriniz.
için kullanınız.
Pişirme süresi ve pişirmenin biteceği
programlanması
demektir. Programlama
saatinin ayarlanmış olması gerekmektedir.
Ekrandaki rakamları
büyütmek
ve küçültmek için
ekran parlaklığını,
alarm ve ses
şiddetini
düğmesini pişirme
çizelgesinde
ayarlamak için
kullanınız.
2.
Düğmesine bastıktan sonra 5 sn içersinde (+) tuşuna basarak
pişirme süresini giriniz. (-) tuşu ilede süreyi azaltabilirsiniz. Ayarlama
Programlamaya
sona
yapılırken Pişirmenin
5 sn süresinde
işareti flaşlamaya başlar
ve 5 snvesonunda
gerek olmadığı
erme zamanı ve fırının
seçilen çalışma
ekranda saat
ile
birlikte
sabit
olarak
görülür.
durma zamanını
şeklinin
3. İstenilenprogramlamak
süreyi 2 saat 15 dk olarak girelim. Pişirme
başlamıştır.5
sn
başlatılması
için
için kullanınız.
kullanınız. bir anında
sonunda saat
ayarı ekranda belirecektir.Pişirmenin herhangi
1) Şuan saat 18:30
2.
bit
sü
saatin daha önceden
yapmadan önce günün
3.
piş
ay
ist
ay
ola
ça
4.
ba
2)Yemek 20:45 te 3) ve düğmelerini
hazır olsun diyelim. kullanarak yemeğin
ve
Düğmesine pişirme süresini ayarbasarak bitiş süresini layabilirsiniz. Süreyi
1:00
saat
olarak
ayarlayabilirsiniz.
girelim.
NO
ara
ge
6.
ba
mo
-11-
görmek
içinde basılarak
düğmesine
basılarak
pişirmenin bitiş zamanını
düğmesine
kalan süreyi
görebilirsiniz.
ekranda
görürüz.
4. Bu girilen
değer sonunda saat elektriği keserek seçilmiş olan alarm
sesi duyulacaktır. Bu sırada EL ikonu flaşlamaya başlayacaktır.Herhangi
1:00tuşa
saatbasılarak
sonundaalarm
fırın elektriği
kesilerek çalışma durur.Alarm
bir
sesini susturabilirsiniz.Ekranda
gününçalmaya
gerçek
başlar.
işareti ve üzerinde flaşlayan işareti belirir.
saati ile birlikte
Hiçbir program yapmadan pişirme işlemini
kendinizin başlatıp yine kendinizin bitirmesi
demektir.Eğer daha önce hafızada kalmış program varsa programı sıfırlamanız gerekecektir.
Sıfırlamak için
düğmesine basınız.
5. Fırını tekrar çalıştırmak isterseniz
olarak çalışmaya başlayacaktır.
düğmesine basılarak fırın manuel
1. Hafızada bir program var ise
tuşuna basıldığında otomatik olarak
sıfırlanacak olup manuel olarak bişirmeye başlamış olursunuz.
2. Pişirmek istediğiniz yemeği fırına koyduktan sonra fırın kontrol
düğmesinden pişirme çizelgesinde gösterilen ilgili konuma getiriniz.
3. Fırınınız manuel olarak çalışmaktadır.Yemeğinizi belirli aralıklarla
kontrol ederek, pişirme işlemi tamamlandığında (fırınınızın saati
elektrik kesmeyeceğinden) fırın kontrol düğmesini kapalı (sıfır) konumuna
getirerek pişirme işlemini bitiriniz.
Programsız pişirme işlemini bitirdiniz. Yemeğiniz servise hazırdır.
6. Fırın kontrol düğmesini kapalı (0) konumuna getirerek pişirme işlemini
bitirmiş olursunuz.
YARI OTOMATİK PROGRAMLAMA
Yarı otomatik programlamalı pişirme işlemini bitirdiniz. Yemeğiniz servise
9. Fırını tekrar çalıştırmak isterseniz
düğmesine basılarak fırın manuel
hazırdır.
olarak çalışmaya başlar.
7. 1:00 saatlik pişirme sona erdiğinde ayarlanan seviyede alarm çalmaya
başlar. Herhangi bir tuşa basılarak çalmakta olan alarm susturulur.
8.
Fırınınızın pişirmeye hemen başlaması ve belirlediğiniz süre sonunda
otomatik olarak durmasıdır. Bu programda, yemeğinizi pişireceğiniz
süreyi saate girmeniz gerekmektedir.
İşareti görünür.
OTOMATİK PROGRAMLAMA
Not: Eğer yarı otomatik ve tam otomatik programlamada
tuşuna
basarsanız hafızadaki programlar iptal edilmiş olur ve fırınınız manuel
Pişirme süresi ve pişirmenin biteceği saatin daha önceden
olarak çalışır.
programlanması
demektir. Programlama yapmadan önce günün
saatinin ayarlanmış olması gerekmektedir.
10. Fırın kontrol düğmesini kapalı (0) konumuna getirerek pişirme
işlemini bitirmiş olursunuz.
ak
na
1.
Fır
be
5.
an
1s
PROGRAMSIZ (MANUEL) PİŞİRME
Otomatik pişirme işlemini bitirdiniz.Yemeğiniz servise hazırdır.
1. Fırın seçici şalter ve termostad düğmesini pişirme çizelgesinde
belirtilen konumlara getiriniz.
2.
Düğmesine bastıktan sonra 5 sn içersinde (+) tuşuna basarak
pişirme süresini giriniz. (-) tuşu ilede süreyi azaltabilirsiniz. Ayarlama
yapılırken 5 sn süresinde
işareti flaşlamaya başlar ve 5 sn sonunda
ekranda saat ile birlikte sabit olarak görülür.
3. İstenilen süreyi 2 saat 15 dk olarak girelim. Pişirme başlamıştır.5 sn
sonunda saat ayarı ekranda belirecektir.Pişirmenin herhangi bir anında
20
ya
iz.
vre
dimiş
tir.
düğmesine basılarak fırın manuel
Fır
be
ça
1) Şuan saat 18:30
-11-
2)Yemek 20:45 te 3) ve düğmelerini
hazır olsun diyelim. kullanarak yemeğin
ve
Düğmesine pişirme süresini ayarbasarak bitiş süresini layabilirsiniz. Süreyi
1:00
saat
olarak
ayarlayabilirsiniz.
girelim.
Pr
Fır
be
Fır
ça
de
20
1.
Fır
be
2.
bit
sü
ya
3.
piş
ay
ist
ay
ola
ça
4.
ba
5.
an
1s
NO
ara
ge
6.
ba
mo
rm
ngi
çek
uel
mini
ise
den
ün
ni
in
areyi
ak
nını
rm
ngi
aya
çek
uel
mini
aya
ise
uel
una
uel
den
ün
me
ni
in
areyi
ak
görmek
içinde basılarak
düğmesine
basılarak
pişirmenin bitiş zamanını
düğmesine
kalan süreyi
görebilirsiniz.
ekranda
görürüz.
4.
Bu girilen
değer sonunda saat elektriği keserek seçilmiş olan alarm
sesi duyulacaktır. Bu sırada EL ikonu flaşlamaya başlayacaktır.Herhangi
1:00
saatbasılarak
sonundaalarm
fırın elektriği
kesilerek çalışma durur.Alarm
bir tuşa
sesini susturabilirsiniz.Ekranda
gününçalmaya
gerçek
başlar.
işareti ve üzerinde flaşlayan işareti belirir.
saati ile birlikte
Fırınımız bekleme modunda olup ekranda
günün saati ve
bekleme işaretleri ekranda görülür ve fırın çalışmayacaktır.19:45 te
çalışmaya başlar, saatle birlikte
görülür.1:00 saat çalıştıktan sonra
20:45 te çalışma biter.Bitiş saati ile birlikte
işareti görülür.
1. Pişirmek istediğiniz yemeği hazırlayınız ve fırının içine koyunuz.
Fırın seçici şalter ve termostad düğmesini, pişirme çizelgesinde
belirten konuma getiriniz.
5. Fırını tekrar çalıştırmak isterseniz
olarak çalışmaya başlayacaktır.
6. Fırın kontrol düğmesini kapalı (0) konumuna getirerek pişirme işlemini
bitirmiş olursunuz.
2.
düğmesine basıp 5 sn içersinse
düğmesine basarak pişirmenin
bitiş zamanını giriniz. Bitiş zamanını 20:45 girelim.5 sn. içerisindeki
süreyi giriş esnasında süreyle birlikte auto yazısı
işareti ve flaşlayan
işareti belirir.5 sn. sonunda günün saati ile birlikte
işareti ve auto
yazısı ekranda görülür.Fırın çalışır durumdadır.
7. 1:00 saatlik pişirme sona erdiğinde ayarlanan seviyede alarm çalmaya
başlar. Herhangi bir tuşa basılarak çalmakta olan alarm susturulur.
8.
3.
tuşuna basıp 5 sn içersinde (-) düğmesine basarak yemeğin
pişme süresini giriniz. Ekranda otomatik olarak 2.15 dk pişirme süresi
ayarlanmıştır. Diyelim ki 1:00 saat olarak pişirme süresini ayarlamak
istiyoruz. (-) düğmesine basarak 2:15 dk olan süreyi 1:00 saat olarak
ayarlarız. Ayar yaptıktan 5 sn sonra ekranda tekrar günün gerçek saati
olan 18.30, auto yazısı ve
işareti belirir.Fırın bekleme anına geçerek
çalışmayacaktır.
4. Fırınınız bekleme anında iken pişirmenin biteceği süreyi
basarak, pişirme süresinide
düğmesine basılarak fırın manuel
İşareti görünür.
Yarı otomatik programlamalı pişirme işlemini bitirdiniz. Yemeğiniz servise
9. Fırını tekrar çalıştırmak isterseniz
düğmesine basılarak fırın manuel
hazırdır.
olarak çalışmaya başlar.
OTOMATİK PROGRAMLAMA
Not: Eğer yarı otomatik ve tam otomatik programlamada
tuşuna
basarsanız hafızadaki programlar iptal edilmiş olur ve fırınınız manuel
Pişirme süresi ve pişirmenin biteceği saatin daha önceden
olarak çalışır.
programlanması
demektir. Programlama yapmadan önce günün
saatinin ayarlanmış olması gerekmektedir.
10. Fırın kontrol düğmesini kapalı (0) konumuna getirerek pişirme
işlemini bitirmiş olursunuz.
tuşuna
tuşuna basarak görebilirsiniz.
5. Fırın 1 saat 15 dk sonra yani 19:45 te çalışmaya başlar.Fırının çalışma
anındaki görüntü 19:45 auto
işareti ekranda görülür.Girilen süre
1 saat olduğu için fırın 1 saat çalışır.
Otomatik pişirme işlemini bitirdiniz.Yemeğiniz servise hazırdır.
NOT : Girilen pişirme süresi, günün gerçek saati ile pişirme bitiş zamanı
arasındaki farktan küçük olmalıdır.Aksi taktirde fırın bekleme anına
geçmeyecek olup pişirme süresi bitinceye kadar çalışacaktır.
1) Şuan saat 18:30
6. Fırının çalışma esnasında kalan süreyi görmek için
düğmesine
basılarak kalan süre ekranda görülür ve 5 sn sonra yine saat
moduna geçer ve günün gerçek saati görülür. Aynı şekilde bitiş zamanını
2)Yemek 20:45 te 3) ve düğmelerini
hazır olsun diyelim. kullanarak yemeğin
ve
Düğmesine pişirme süresini ayarbasarak bitiş süresini layabilirsiniz. Süreyi
1:00
saat
olarak
ayarlayabilirsiniz.
girelim.
Pro
Fır
be
Fır
ça
de
20
1.
Fır
be
2.
bit
sür
yaz
3.
piş
aya
isti
aya
ola
ça
4.
ba
5.
an
1s
NO
ara
ge
6.
ba
mo
-12-
görmek içinde
ekranda görürüz.
Programlamadan
Pişirme
Fırınımız
bekleme sonra
modunda
olup Zamanının
ekranda Değiştirilmesi
günün saati ve
bekleme işaretleri ekranda görülür ve fırın çalışmayacaktır.19:45 te
Fırınınız çalışırken
pişirme
süresinigörülür.1:00
ve pişirmenin
bitiş zamanını
çalışmaya
başlar, saatle
birlikte
saat çalıştıktan
sonra
değiştirebilirsiniz .
20:45 te çalışma biter.Bitiş saati ile birlikte
işareti görülür.
düğmesine basılarak pişirmenin bitiş zamanını
1:00 saat sonunda fırın elektriği kesilerek çalışma durur.Alarm çalmaya
başlar.
1. Pişirmek istediğiniz
yemeğibitiş
hazırlayınız
fırının içineiçin:
koyunuz.
Pişirmenin
zamanınıvedeğiştirmek
Fırın seçici şalter ve termostad düğmesini, pişirme çizelgesinde
düğmesine basarak (+) ve (-) tuşları ile
belirten konuma getiriniz.
değiştirilmek istenilen değer girilir.
2.
düğmesine basıp 5 sn içersinse
düğmesine basarak pişirmenin
bitiş zamanını giriniz. Bitiş zamanını 20:45 girelim.5 sn. içerisindeki
Pişirme
süresini
süreyi giriş esnasında
süreyle
birlikte değiştirmek
auto yazısı için:
işareti ve flaşlayan
işareti belirir.5 sn. sonunda
günün
birliktesüresiişareti
ve auto
düğmesi
basılısaati
iken,ile
pişirme
gösterilir.
yazısı ekranda görülür.Fırın
çalışırsüresine
durumdadır.
Yeni pişirme
ayarlamak için “+” veya “-”
düğmesine basınız.
3.
tuşuna basıp 5 sn içersinde (-) düğmesine basarak yemeğin
pişme süresini giriniz. Ekranda otomatik olarak 2.15 dk pişirme süresi
ayarlanmıştır. Diyelim ki 1:00 saat olarak pişirme süresini ayarlamak
istiyoruz. (-) düğmesine basarak 2:15 dk olan süreyi 1:00 saat olarak
ayarlarız. Ayar yaptıktan 5 sn sonra ekranda tekrar günün gerçek saati
olan 18.30, auto yazısı ve
işareti belirir.Fırın bekleme anına geçerek
çalışmayacaktır.
4. Fırınınız bekleme anında iken pişirmenin biteceği süreyi
basarak, pişirme süresinide
7. 1:00 saatlik pişirme sona erdiğinde ayarlanan seviyede alarm çalmaya
başlar. Herhangi bir tuşa basılarak çalmakta olan alarm susturulur.
8.
İşareti görünür.
9. Fırını tekrar çalıştırmak isterseniz
olarak çalışmaya başlar.
düğmesine basılarak fırın manuel
Not: Eğer yarı otomatik ve tam otomatik programlamada
tuşuna
basarsanız hafızadaki programlar iptal edilmiş olur ve fırınınız manuel
olarak çalışır.
tuşuna
10. Fırın kontrol düğmesini kapalı (0) konumuna getirerek pişirme
işlemini bitirmiş olursunuz.
tuşuna basarak görebilirsiniz.
5. Fırın 1 saat 15 dk sonra yani 19:45 te çalışmaya başlar.Fırının çalışma
anındaki görüntü 19:45 auto
işareti ekranda görülür.Girilen süre
1 saat olduğu için fırın 1 saat çalışır.
Otomatik pişirme işlemini bitirdiniz.Yemeğiniz servise hazırdır.
NOT : Girilen pişirme süresi, günün gerçek saati ile pişirme bitiş zamanı
arasındaki farktan küçük olmalıdır.Aksi taktirde fırın bekleme anına
geçmeyecek olup pişirme süresi bitinceye kadar çalışacaktır.
6. Fırının çalışma esnasında kalan süreyi görmek için
düğmesine
basılarak kalan süre ekranda görülür ve 5 sn sonra yine saat
moduna geçer ve günün gerçek saati görülür. Aynı şekilde bitiş zamanını
-12-
Pro
Fır
de
nını
rm
ngi
aya
çek
uel
mini
aya
ise
uel
na
uel
en
ün
me
ni
in
aryi
ak
��� �������
������� �����������
������
�����������
���� ��������
����������
����������
Programlamadan
sonra
Pişirme
Zamanının
Değiştirilmesi
Fırınımız
bekleme
modunda
olup
ekranda
günün
saati���������
ve
bekleme
işaretleri
ekranda görülür
ve fırın çalışmayacaktır.19:45 te
������������
�������������������
�
�
Fırınınız
çalışırken
pişirme
süresinigörülür.1:00
ve pişirmenin
bitiş zamanını
çalışmaya
başlar, saatle
birlikte
saat çalıştıktan
sonra
������������������������������������������������������
değiştirebilirsiniz
.
20:45
işareti görülür.
� te çalışma biter.Bitiş saati ile birlikte
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
1. Pişirmek
istediğiniz
yemeğibitiş
hazırlayınız
fırının içineiçin:
koyunuz.
Pişirmenin
zamanınıvedeğiştirmek
�
Fırın� seçici şalter ve ���������������������������������������������
termostad düğmesini, pişirme çizelgesinde
düğmesine
basarak (+) ve (-) tuşları ile
�����������������������������������
belirten
konuma getiriniz.
�
��������������������������������������
değiştirilmek
istenilen değer girilir.
�
�
���������������������������������������������������������
2. � düğmesine basıp ������������������
5 sn içersinse
düğmesine basarak pişirmenin
bitiş� zamanını giriniz. Bitiş zamanını 20:45 girelim.5 sn. içerisindeki
������������������������������������
� giriş esnasında
Pişirme
süresini
süreyi
süreyle
birlikte değiştirmek
auto yazısı için:
işareti ve flaşlayan
���
� �������� ������� ������ �������� ������� ������������ �����
�
işareti
belirir.5
sn.
sonunda
günün
saati
ile
birlikte
işareti
ve auto
düğmesi
basılı
iken,
pişirme
süresi
gösterilir.
����������������������������������������������������������������
�
yazısı
çalışır
durumdadır.
Yeni ��������
pişirme
süresine
ayarlamak
veya ��������
“-”
� ekranda görülür.Fırın
������������
����������
����� için “+”
� ����������
�
düğmesine
basınız.
������������������������������������������������������
�
3. ���������������������������������������������������
tuşuna basıp 5 sn içersinde (-) düğmesine basarak yemeğin
pişme süresini giriniz. Ekranda otomatik olarak 2.15 dk pişirme süresi
���������������
��������������������������������
ayarlanmıştır.
Diyelim � ki 1:00 �����
saat olarak
pişirme süresini ayarlamak
���������������������������������������
istiyoruz.
(-)
düğmesine
basarak
2:15
dk
olan süreyi ������
1:00 saat
��������olarak
���������� �����
�� ������������ �������� �� ���������������� �������� �������������
�������������������
ayarlarız.
Ayar yaptıktan 5 sn sonra ekranda tekrar günün gerçek saati
olan��������������������������������
18.30, auto yazısı ve
işareti
belirir.Fırın bekleme anına geçerek
���������������������������������������������������
�������
çalışmayacaktır.
��
������������������
�������������������������������������������
4. Fırınınız
bekleme anında iken pişirmenin biteceği süreyi
������������������������
basarak,
pişirme süresinide �
tuşuna
������
tuşuna
basarak���������������������������������
görebilirsiniz.
�
����������
� sonra
� yani ������������������
5. Fırın
1 saat 15 dk
19:45 te çalışmaya başlar.Fırının çalışma
�
anındaki
görüntü 19:45 auto
işareti ekranda görülür.Girilen süre
�������������������������
1 saat
olduğu
için
fırın
1
saat
çalışır.
��� ���������� ����������� ������ ����� ������� �������� ��������� ������ ������ �����
��������������������������
�������
����������
������gerçek
���������
���������������
����� �����
���:������
NOT
Girilen�����
pişirme
süresi,
günün
saati
ile pişirme��������
bitiş zamanı
����������������������������������������������������
arasındaki
farktan küçük olmalıdır.Aksi taktirde fırın bekleme anına
��� �������� �������� �������� �������� ����������� ������ ������ ���������� ������
geçmeyecek
olup pişirme süresi bitinceye kadar çalışacaktır.
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
6. Fırının
çalışma esnasında kalan süreyi görmek için
düğmesine
����������������������������������������������������������������������������������������
basılarak
kalan süre ekranda görülür ve 5 sn sonra yine saat
�
moduna geçer ve günün gerçek saati görülür. Aynı şekilde bitiş zamanını
-13-
nını
��� ������� ������� �����������
������ �����������
���� ��������
���������� ���������� ���������
Programlamadan
sonra Pişirme
Zamanının
Değiştirilmesi
aya
�
Fırınınız
çalışırken pişirme süresini ve pişirmenin bitiş zamanını
������������������������������������������������������
değiştirebilirsiniz
.
aya
uel
na
uel
me
������������
��������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
Pişirmenin bitiş zamanını değiştirmek için:
�
���������������������������������������������
�
düğmesine
basarak (+) ve (-) tuşları ile
�����������������������������������
�
��������������������������������������
değiştirilmek
istenilen değer girilir.
�
���������������������������������������������������������
�
������������������
�
�
������������������������������������
�
Pişirme süresini değiştirmek için:
���
� �������� ������� ������ �������� ������� ������������ �����
�
düğmesi
basılı iken, pişirme süresi gösterilir.
����������������������������������������������������������������
�
Yeni ��������
pişirme
süresine
ayarlamak
veya ��������
“-”
�
������������
����������
����� için “+”
� ����������
�
düğmesine
basınız.
������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������
���������������
�
�����
��������������������������������
���������������������������������������
�� ������������ �������� �� ���������������� �������� ������������� ������ �������� ���������� �����
�������������������
��������������������������������
�������
�
����������
�
�
�
�
������
�����
LAMBA����������
DEĞİŞTİRME �
�
�
�����
�
�����
��
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������
� ����������� ������� ��������������� ������ ������� ������ ���������� ������������� �����
�
� ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
�
��� ��������
�������������� ����������� �������� ������ �������������������� ����� ������
�
���������������������������������������
�
�
�
�
�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������� ��������� ������ �������� ������������� ����� ��� ������ ������� ������ ������
�����������������
������� ��� ���� ���������� ���������� ��������������� ���� ���������� ���� ����������
����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
Fırın Contası
������������������������������������������������������������������������������������
Contayı
düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Eğer temizlenmesi gerekiyorsa aşındırıcı
��������������������������������������������������������������������������
temizlik
malzemeleri kullanmadan temizliğini yapabilirsiniz.Eğer conta zarar
�
görmüşse,
en yakın yetkili servisle temasa geçiniz.Conta kendi yerine oturana kadar
�������������������������������������������������������������
fırını
kullanmayınız.
�
�������
��������� ������������ ����������� ������ ������� ������������ �������� �����
�
��������������������������������
��������������������������������
��� �������������������������������
�������������������������������
��� �����
����������
���������������
����
���� ���������
���� ����������
��� ���������������
��� ��������
������
������������
�����
������ �������
�������
����� �����
������ �����
������������
�������������������
���
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������������ ������� ����������� �������� ����� ��� ���� ��������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�����
LAMBA����������
DEĞİŞTİRME �
�
�
�����
�
�����
��
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������
� ����������� ������� ��������������� ������ ������� ������ ���������� ������������� �����
���������������������������������������������������
��
������������������
�������������������������������������������
������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������� ��������� ������ �������� ������������� ����� ��� ������ ������� ������ ������
�����������������
������� ��� ���� ���������� ���������� ��������������� ���� ���������� ���� ����������
����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
Fırın Contası
������������������������������������������������������������������������������������
Contayı
düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Eğer temizlenmesi gerekiyorsa aşındırıcı
��������������������������������������������������������������������������
temizlik
malzemeleri kullanmadan temizliğini yapabilirsiniz.Eğer conta zarar
�
görmüşse,
en yakın yetkili servisle temasa geçiniz.Conta kendi yerine oturana kadar
�������������������������������������������������������������
fırını
kullanmayınız.
�
�������
���������
������������ ����������� ������ ������� ������������ �������� �����
�
��������������������������������
��������������������������������
��� �������������������������������
�������������������������������
��� �����
����������
���������������
����
���� ���������
���� ����������
��� ���������������
��� ��������
������
������������
�����
������ �������
�������
����� �����
������ �����
������������
�������������������
���
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������������ ������� ����������� �������� ����� ��� ���� ��������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
���������������������������������
������������������
�������������������������
��� ���������� ����������� ������ ����� ������� �������� ��������� ������ ������ �����
��������������������������
��� ������ ����� ������� ���������� ������ ��������� ��������������� �������� ����� �����
����������������������������������������������������
��� �������� �������� �������� �������� ����������� ������ ������ ���������� ������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
-13-
�
� ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
�
��� ��������
�������������� ����������� �������� ������ �������������������� ����� ������
�
���������������������������������������
�
�
�
�
����������
�
����������������������������
�
������� ���������� ����������� ���� �������� �������� ��� �������� �������
����������� �
��������������
����������� �
��������������
�
�
�����������������
�
�������������������
������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�
������������ ��������� ���� ������� ��� ����������� �������� ���������� ������
������������������������������������������������������������������������
����� �������� �������� ������ ���� ������������� �������� ����� ������
�������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������������������������
�
������ ���� ������������ ������ ������� ����� ���������� ������� ����������
�
�������������������������������������������
�
�
-14-
����������
�
����������������������������
�
������� ���������� ����������� ���� �������� �������� ��� �������� �������
�
�
�����������������
�
�������������������
������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�
������������ ��������� ���� ������� ��� ����������� �������� ���������� ������
������������������������������������������������������������������������
����� �������� �������� ������ ���� ������������� �������� ����� ������
�������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������������������������
������ ���� ������������ ������ ������� ����� ���������� ������� ����������
�������������������������������������������
�
��
�
-14-
T.C.
*¶05¶. VE TİCARET BAKANLIĞI
: ..20 - : ..201<HQLOHPH
GARANTİ BELGESİ
TÜKETİCİNİN KORUNMASIYH3ñ<$6$*°=(7ñ0ñ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı
Belgenin Geçerlilik Tarihi
Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmelik uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
: Termikel Madeni Eşya San. Ihr. Tic. A.Ş.
: Sincan Org. San. Böl. Kırımhanlığı Cad. No: 17
Sincan / ANKARA
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
UNVANI
MERKEZ ADRESİ
: 0 312 280 87 89
:
: ....................................................................................
: ....................................................................................
: ....................................................................................
: ....................................................................................
: ....................................................................................
:),5,1
: TERMİKEL
:
: ....................................................................................
: ....................................................................................
: 2 Yıl
: 20 İş günü
TELEFONU
TELEFAKSI
MALIN
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
BANDROL VE SERİ NO
TESLİM TARİHİ VE YERİ
GARANTİ SÜRESİ
AZAMİ TAMİR SÜRESİ
SATICI FİRMANIN
UNVANI
ADRESİ
TELEFONU
TELEFAKSI
FATURA TARİH VE NO
0(+0(7*¶=(/*¶1
Bakan a.
*(10¶'¶5<$5'
Belgenin Doğruluğu www.sanayi.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.
T.C.
*¶05¶. VE TİCARET BAKANLIĞI
: ..20 - : ..201<HQLOHPH
GARANTİ BELGESİ
TÜKETİCİNİN KORUNMASIYH3ñ<$6$*°=(7ñ0ñ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı
Belgenin Geçerlilik Tarihi
Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmelik uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
: Termikel Madeni Eşya San. Ihr. Tic. A.Ş.
: Sincan Org. San. Böl. Kırımhanlığı Cad. No: 17
Sincan / ANKARA
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
UNVANI
MERKEZ ADRESİ
: 0 312 280 87 89
:
: ....................................................................................
: ....................................................................................
: ....................................................................................
: ....................................................................................
: ....................................................................................
:),5,1
: TERMİKEL
:
: ....................................................................................
: ....................................................................................
: 2 Yıl
: 20 İş günü
TELEFONU
TELEFAKSI
MALIN
CİNSİ
MARKASI
MODELİ
BANDROL VE SERİ NO
TESLİM TARİHİ VE YERİ
GARANTİ SÜRESİ
AZAMİ TAMİR SÜRESİ
SATICI FİRMANIN
UNVANI
ADRESİ
TELEFONU
TELEFAKSI
FATURA TARİH VE NO
0(+0(7*¶=(/*¶1
Bakan a.
*(10¶'¶5<$5'
Belgenin Doğruluğu www.sanayi.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.
GARANTÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK MÜÞTERÝNÝN
GARANTİ ŞARTLARI
1.
Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3.
4.
5.
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı
veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır.
Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
tamiri yapılacaktır.
DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN HUSUSLAR
AÞAÐIDAKÝ DURUMLAR GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDADIR
• Kullaným kýlavuzunda belirtilen kullanma þartlarýnýn dýþýnda kullanýmdan
meydana gelecek hasar ve arýzalar,
• Malýn tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýnda
oluþan hasar ve arýzalar,
• Voltaj düþüklüðü ve fazlalýðý; hatalý elektrik tesisatý; cihazýn etiketinde yazýlý
voltajdan farklý voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar
va arýzalar,
• Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý, mamülün üzerindeki orijinal seri
numarasý kaldýrýldýðý ve tahrif edildiði takdirde ürün garanti kapsamýndan
çýkar.
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi
içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın dörtten fazla
tekrarlanması veya farklı arızaların altıdan fazla meydana gelmesi veya
belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla
olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı
sürekli kılması,
YUKARIDA BELÝRTÝLEN ARIZALARIN GÝDERÝLMESÝ
ÜCRET KARÞILIÐI YAPILIR.
Servis Merkezi Erişim Telefonu
444 0 493
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Firmanın servis istasyonuna, servis istasyonunun mevcut olmaması
halinde sırasıyla satıcı,ı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin
mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, iadesi veya ayıp
oranında bedel indirimi talep edebilir.
6.
7.
Bu bölüm satýcý firma tarafýndan doldurulacaktýr.
TERMÝKEL ANKASTRE FIRIN
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Modeli
:.............................
Satýþ Tarihi
:......................................
Garanti Süresi
: 2 Yýl
Satýcý Firma
:......................................
Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.
Azami Tamir Süresi : 20 iþ günüdür.
Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
Adresi, Tel. No.
:......................................
Teslim Tarihi ve Yeri :.............................
Fatura Tarihi, No :......................................
Seri No
Kaþe Ýmza
:.............................
:......................................
St. No. 32277
GARANTÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK MÜÞTERÝNÝN
DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN HUSUSLAR
GARANTİ ŞARTLARI
1.
Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3.
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı
veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır.
4.
5.
Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
tamiri yapılacaktır.
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi
içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın dörtten fazla
tekrarlanması veya farklı arızaların altıdan fazla meydana gelmesi veya
belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla
olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı
sürekli kılması,
AÞAÐIDAKÝ DURUMLAR GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDADIR
• Kullaným kýlavuzunda belirtilen kullanma þartlarýnýn dýþýnda kullanýmdan
meydana gelecek hasar ve arýzalar,
• Malýn tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýnda
oluþan hasar ve arýzalar,
• Voltaj düþüklüðü ve fazlalýðý; hatalý elektrik tesisatý; cihazýn etiketinde yazýlý
voltajdan farklý voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar
va arýzalar,
• Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý, mamülün üzerindeki orijinal seri
numarasý kaldýrýldýðý ve tahrif edildiði takdirde ürün garanti kapsamýndan
çýkar.
YUKARIDA BELÝRTÝLEN ARIZALARIN GÝDERÝLMESÝ
ÜCRET KARÞILIÐI YAPILIR.
Servis Merkezi Erişim Telefonu
444 0 493
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Firmanın servis istasyonuna, servis istasyonunun mevcut olmaması
halinde sırasıyla satıcı,ı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin
mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, iadesi veya ayıp
oranında bedel indirimi talep edebilir.
6.
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7.
Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.
Bu bölüm satýcý firma tarafýndan doldurulacaktýr.
TERMÝKEL ANKASTRE FIRIN
Modeli
:.............................
Satýþ Tarihi
:......................................
Garanti Süresi
: 2 Yýl
Satýcý Firma
:......................................
Azami Tamir Süresi : 20 iþ günüdür.
Adresi, Tel. No.
:......................................
Teslim Tarihi ve Yeri :.............................
Fatura Tarihi, No :......................................
Seri No
Kaþe Ýmza
:.............................
:......................................
Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
St. No. 32277
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
9 140 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа