close

Вход

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Medikal
Turizmde
Süreçler
SAĞLIK Turizmi Daire Başkanlığı
Stratejik Eylemler ve Hedefler
Oğuzhan KAYA
TKHK-Sağlık Turizmi Koordinatörü
[email protected]
1
SAĞLIK TURİZMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Proje Yazımı ve
Yürütülmesi
• KALKINMA AJANS./U.A.
•YABANCI DİL
•KAYIT
•MUHASEBE
•PROVİZYON vb.
Eğitim
Fiyatlandırma
•Yabancı Dil
Eğitimi
SAĞLIK Turizmi Daire Başkanlığı
Danışmanlık
Rehberlik
Mevzuat
Çalışmaları
Hastaların
Tedavi Süreçleri
Yazışmalar
2
SÜREÇLER
ULUSLARARASI
HASTA
BİRİMLERİ
• Yürütülen İş ve
İşlemler
• TKHK
• Sağlık Turizm
Koordinatörlüğü
PROTOKOLLER
• Asistan Firmalar
• Aracı Kurumlar
• Hasta
Potansiyelleri var
mı?
YURT DIŞI
ÇALIŞMALAR
DİĞER
ÇALIŞMALAR
• Azerbaycan
• Rusya
• Büyükelçilikler
• Kek Toplantıları
• Hasta Bilgi Formu
• Hasta Onam
Formları
• Stant Çalışmaları
• İş Akış Şemaları
3
17 SAĞLIK TESİSİ
SAĞLIK Turizmi Daire Başkanlığı
4
17 SAĞLIK TESİSİ
İstanbul Kartal
Koşuyolu
Yüksek İhtisas
E.A.H.
İstanbul Kanuni
Sultan
Süleyman
E.A.H.
Diyarbakır
Gazi Yaşargil
E.A.H.
İzmir
Yenişehir
E.A.H.
Fethiye
Devlet
Hastanesi
SAĞLIK Turizmi Daire Başkanlığı
Yedikule Göğüs
Hast.ve Göğüs
Cer.E.A.H.
Yüksek İhtisas
E.A.H.
Süleymaniye
Kadın Doğum ve
Çocuk Hast.
E.A.H.
Dışkapı Yıldırım
Beyazıt E.A.H
Ankara Dr.
Abdurrahman
Yurtaslan
Onkoloji E.A.H.
Ankara Eğitim
ve Araştırma
Hastanesi
Ankara Çocuk
Hematoloji Onkoloji E.A.H
5
STRATEJİK EYLEMLER!
6
STRATEJİK EYLEMLER!
Analiz
SAĞLIK
Daire Başkanlığı
 Turizmi
İşletim
 Yönetim
 Ekip
 Hizmet
İYİ BİR

BAŞARI
7
SAĞLIK Turizmi Daire Başkanlığı
ÖNCELİKLE PARA HEDEFLENEN HER GİRİŞİM !!!!!!!!!
8
SAĞLIK Turizmi Daire Başkanlığı







Hindistan
Singapur
Kosta Rika
Brezilya
Tayland
Dubai
Meksika
*A.B.D.
*Almanya
*İsrail
 Sağlık Turizmi Yapılmayacak
olsaydı bu 3 Ülke Yapmazdı.
9
Türk Cumhuriyetleri ,
SAĞLIK Turizmi Daire Başkanlığı
Orta
Doğu ve Arap ülkeleri,
Kuzey Afrika,
Sınır Komşularımız,
Rusya.
10
SAĞLIK
Turizmi Daire Başkanlığı
Ne Tür Hizmete
İhtiyaçları Var?
NOKTA ATIŞ!
11
Accessibility
Ulaşılabilirlik
SAĞLIK Turizmi Daire Başkanlığı
Quality
Kalite
Affrordability
Ödenebilirlik
DEĞER
ALGISI
12
13
Tedavi olmak
amacı ile yurt
dışına gidiliyor.
GÜVEN!
İki yönlü ele aldığımızda…….
Neden
Ülkemiz
Değil?
HEDEF!
SAYGI
SAĞLIK Turizmi Daire Başkanlığı
MARKA
GÜVEN
SAĞLIKTA
LİDER
ÜLKE
TÜRKİYE!
İNSANA
HİZMET
MAKRO
EKONOMİK
DEĞERLER
14
HEDEF !
SAĞLIK Turizmi Daire Başkanlığı
 Sağlık Hizmetlerinde Marka Olunur mu?
Evet !
Çünkü; Herkesi İnsan Olduğu İçin Seviyoruz!
15
TEŞEKKÜRLER!
Oğuzhan KAYA
TKHK Sağlık Turizmi Koordinatörü
16
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 388 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа