close

Enter

Log in using OpenID

Borçlar Özel Hukuku Dersi (Çift Numaralı ve 2.Öğretim Öğrencileri)

embedDownload
16.4.2015
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER PRATİK ÇALIŞMASI
(Çift Numaralı Öğrenciler ve İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)
OLAY:
Arsa sahibi (A), arsası üzerinde inşaat yaptırmak üzere Müteahhit (M) ile bir sözleşme
yapmıştır. Sözleşmede kararlaştırılan esaslara göre, inşaatın yapımında 1. sınıf malzeme ve
işçilik kullanılacak ve inşaat sözleşmenin yapılmasından itibaren iki yıl içinde
tamamlayacaktır. Buna karşılık inşaatın birinci katının tamamlanması üzerine arsanın % 35
oranındaki payı (M)’ye devredilecektir. Ayrıca sözleşmede inşaatın tesliminde gecikilen her
ay için (M)’nin 50.000 TL cezai şart ödeyeceği kararlaştırılmıştır. Ancak (M)’nin işe
başlamasından bir süre sonra, sözleşmede kararlaştırılan sürede inşaatın
tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Nitekim vade tarihinde (M), ancak kaba inşaatı
tamamlayabilmiştir.
SORULAR:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
İnşaatın vade tarihinde tamamlanmaması sebebiyle (A), hangi haklara sahiptir?
Açıklayınız.
Vade tarihinde binanın kaba inşaatı değil de büyük kısmı tamamlanmış olsaydı
yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi? Gerekçeli olarak açıklayınız.
(A), kullanmış olduğu seçimlik haklarının yanı sıra cezai şartı da talep etme hakkına
sahip midir? Gerekçeli olarak açıklayınız.
Henüz vade gelmeden (A)’nın başvurabileceği herhangi bir hukuki yol var mıdır?
Sonuçlarını belirterek açıklayınız.
(M)’nin kendisine ait olacak bir daireyi (Ü)’ye devretmiş olması halinde (A)’nın
kullanacağı seçimlik hakkına bağlı olarak bu dairenin kendisine iadesini sağlaması
mümkün müdür? Gerekçeli olarak açıklayınız.
(M)’nin sözleşme koşullarına aykırı olarak tesisat borularının yapımında 1. sınıf değil
de daha düşük kalitede bir malzeme kullanmış olması halinde (A), hangi hukuki
haklara sahiptir? Gerekçeli olarak açıklayınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
186 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content