close

Enter

Log in using OpenID

23-24 Nisan 2015 ANA-LİG Final 1.Etap Müsabakaları (Nevşehir)

embedDownload
TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
TURKISH TABLE TENNĠS FEDERATION
SAYI : T.M.T.F.
KONU : Hakem Görevlendirilmesi.
13/04/2015
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
NEVŞEHİR
Spor Faaliyetleri Dairesi BaĢkanlığının faaliyet Programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi
( ANALĠG) Final 1Nci Etap Müsabakaları 23-24 Nisan 2015 tarihlerinde Ġliniz Damat ĠbrahimpaĢa Spor salonunda
yapılacaktır.
Söz konusu müsabakalar için aĢağıda isimleri ve unvanları yazılı hakemler Merkez Hakem
Kurulunca görevlendirilmiĢ olup, hakem toplantısı 23 Nisan günü saat 09.30’da yarıĢmaların oynanacağı spor
salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve Ġlgililere tebliğini arz/rica ederim.
ADI SOYADI
Musa GÜNER
Adnan DĠKSU
Suphi SEMERCĠOĞLU
Seyit DEMĠRCĠ
Ziya BUKAN
Melahat BUKAN
Ahmet YILMAZ
Hakan FERLĠ
Kazım HAMURĠġCĠ
Yusuf ġAHBAZ
Hüseyin ATLI
Ġdris ġAHĠN
Okyay DAĞLAR
Gazi YILDIRIM
Ahmet TÜRKER
Ġ. Ethem TEKCAN
Mehmet KARATAġ
Tanfer ÖZBAL
ÜNVANI
Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
ĠL Hakemi
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
İLİ
EskiĢehir
EskiĢehir
EskiĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
NevĢehir
Niğde
Niğde
KırĢehir
KırĢehir
KırĢehir
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Kırıkkale
Yedek Hakemler: Tevfik DELĠCE—Hanefi KÖRPE—Ünal DÜNDAR—
Serkan ÖZCAN Ulusal Hakem Kırıkkale
Ġlyas DUYAR—Yıldıray ÇELĠK Ulusal Hakem Niğde
Ġdris ġAHĠN—Eyüphan EYÜPOĞLU—Melih GÜNDAġ Ulusal Hakem KırĢehir
_______________________________________________________________________________
Ulus ĠĢhanı A Blok Kat: 10 No: 1009 Ulus/Ankara.Tel +90.3012.311 18 42 . Fax+90.312.310 51 32
Web:www.tmtf.gov.tr . e-maill: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
374 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content