close

Enter

Log in using OpenID

Broj 22, nedjelja (C), od 17.06. do 30.06.2013.

embedDownload
ostane orginal a mi imamo kopiju; ili stare brojeve “župnog lista” koji su izlazili do
2003. godine - molim za suradnju, i unaprijed se zahvaljujem.
ŽUPNI LISTIÆ
ŽUPE DUHA SVETOG, SL. BROD
Broj 22., godina X.
Ovih dana pokrenuta je internet stranica o pokojnom mons. Ivanu Šeši, više na
internet portalu: ivanseso.org
E. Kumièiæa 16, 35000 Slavonski Brod
tel./faks: 035/410-559
www.zupa-duha-svetoga-sb.hr
E-mail: [email protected]
*********************
SAKRAMENTI
Sakrament krštenja primili su:
Marijan Vukoviæ, sin Damira i Silvie roð. Sieber
Mihael Sauerborn, sin Damira i Ružice roð. Èiprakoviæ
Anja Svalina, kæi Hrvoja i Sanele roð. Vidakoviæ
Leona Æubel, kæi Dalibora i Tamare roð. Perišiæ
Ivan Jerkoviæ, sin Petra i Kristine roð. Brico
RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
17.06. ponedjeljak
18.06. utorak
Neka ih Bog blagoslovi i èuva u ljubavi njihovi roditelja!
Sakrament ženidbe podijelili su jedno drugome pred našim oltarom:
Jurica Markoviæ i Nikolina Pavièiæ
Antonio Luketiæ i Dijana Matkoviæ
Nikola Petrièeviæ i Ivana Blekiæ
++++++++++++++++++++++++++++
Iskreno èestitajuæi želimo da ostvare zajedništvo meðusobno i s Bogom.
Iz ovog života u vjeèno zajedništvo s Bogom pozvani su:
Milan Ceroveèki, r. 1970.
Neka im Gospodin podari svoj mir!
*********************
DAROVALI SU ZA POTREBE CRKVE
Ob. Safundžiæ, Mostarska 45
Luz Lekaj, Kumièiæa 24
Ob. Pavetiæ, Krleže 83
Jela Arambašiæ, Kumièiæa 59
Ante Vukoje, Kanižliæa 14 Mato Pudiæ, Dombiviæa 16
Nenad Mirkoviæ, Mostarska 59 Ob. Žalac, Bogdanoviæa 8 Ljuba Èalušiæ, Ibrišimoviæa 13
Predrag Brniæ, Zvonimirova 15 Ob. Samardžiæ, 30 svibnja 1 Adela Vaško, Klaiæa 35
Ivo Zmaiæ, Mostarska 20
Zdenka Tijan, Topaloviæa 20 Ob. Valjetiæ, Kvaternika 20
Ana i Ivan Cicvariæ, Kumièiæa 34 Dalibor Æubel, Tomiæa 5
Jelena Tomiæ, Smièiklasa 31
Šimun Sviraæ, Sv. Antuna 3
Ob. Tomac, Sv. Antuna 83
Ob. Èamber, Posušje
Mijo Živiæ, 30 svibnja 10
Ob. Kontiæ, Diljska 35
Ana Kobiæ, Cesariæa 21
Snježana Katiniæ, Mostarska 63 Miroslav Tomas, Ilièiæa 1
N. N.
Kristijan Dubravèiæ, Posavskog 39
Darija Jerkiæ-Stunkoviæ, Klaiæa 3a
Svima koji su darovali iskreno hvala. Popis je do 09. lipnja 2013.
Imao sam više upita župljana za žiro raèun, i to je naèin kako možemo darovati za potrebe
župne zajednice: Župni ured Duha Svetoga - Slavonski Brod, 2340009-1110071744
*********************
vlè. Ivan Živiæ,
župni vikar
19.06. srijeda
20.06. èetvrtak
21.06. petak
22.06. subota
18:00 + Marko Matkoviæ i iz ob. Matkoviæ
18:00 + Antun i Kata Vratariæ
19:00 Naselje Matija Ivaniæ
18:00 + Mara i Pero Ostojiæ
18:00 + Stjepan i Ljerka Šaf
18:00 + Manda, Stjepan, Vinko i Janja i iz ob. Periæ
7:30
+ Mara i Dinko Kolovrat
mons. Stjepan Belobrajdiæ,
župnik
23.06. nedjelja - Dvanaesta kroz godinu
8:00 + Ivan i Ivanka Križanoviæ
10:00 za župljane
11:30 Naselje Matija Ivaniæ
18:00 + Mirko Mijakovac i Hedviga, Luka i Nada
24.06. ponedjeljak
25.06. utorak
26.06. srijeda
27.06. èetvrtak
28.06. petak
29.06. subota
18:00 + Anto Janota
18:00 + iz ob. Volar, Ljubièiæ, Jurèiæ i Kunek
19:00 Naselja Matija Ivaniæ
18:00 + iz ob. Safundžiæ
18:00 + iz ob. Leko
18:00 + Milan Dikliæ
7:30
+ Petar Džimbeg
++++++++++++++++++++++++++++
30.06. nedjelja - Trinaesta kroz godinu
8:00 + Marko, Petar i Mara Juriæ
10:00 za župljane
11:30 Naselje Zrinski-Frankopan
18:00 + Ivica i Ana Odobašiæ i Pero i Ana Odobašiæ
++++++++++++++++++++++++++++
U nedjelje i ostale zapovjedne blagdane neka se vjernici uzdrže od onih djela i
poslova koji prijeèe iskazivanje štovanja Boga, radost vlastitu danu Gospodnjem ili
potrebit odmor duše i tijela. Obiteljske potrebe ili velika društvena dobrobit zakonite su
isprike od propisa nedjeljnog poèinka. Ipak vjernici neka bdiju da takva zakonita
opravdanja ne bi stvorila navike štetne za vjeru, obiteljski život i zdravlje.
Katekizam Katolièke Crkve, br. 2185
Poštovani župljani!
Malo je velikih dogaðaja u našem kratkom životu, koji svojim tragom
obilježavaju naše življenje. Kad život jedne zajednice - župne - pokušamo
usporediti s našim životom - dobijemo istu sliku.
Kako smo mi župna zajednica brojna - dogaðanja ima mnogo. Od onih najbitnijih
Euharistijsko slavlje sv. misa - kao vrhunac molitvenog dogaðanja - do onih sitnijih
elemenata koji to najbitnije èine lijepim.
Na žalost mnogi to meðu nama ne vide i ne primijete. Zašto? Zašto jedan sat na
tjedan ne mogu odvojiti vrijeme za sebe. Sebe i svog Boga. Zar ne uoèavamo kako
sve prolazi a ostaje ono uèinjeno i življeno s Bogom. No, oni o kojima pišem to neæe
èitati - jer do njih to ne doðe. Zapitao bi sebe i vas: možda mi ne neki drugi - na koja
se èesto pozivaju oni koji za Boga i sebe nemaju vremena - nismo dovoljno
svjedoèanstvo da Bogu dati svoje vrijeme je najbolji dio. Na žalost kad doðe
teškoæa, onda bi mi Bogu. Jeli to pravo? Bog nije rješenje naših teškoæa nego osoba
koja nas ljubi i sebe daje kao hranu i snagu našem životu.
Zapoèeli smo godinu priprave za jubilej 50 godina osnivanja naše župe. Bilo je
lijepo! Hvala svima na sudjelovanju. Ali, ne mogu da ne pitam zar ni u takvim
trenutcima ne uviðamo koja je vrijednost i velièina onog što su nam naši izgradili i
ostavili. Hvala im, a dobri Bog bio nagrada.
Pred nama je vrijeme mnogo toga:
21.06. petak, sv. Alojzije Gonzaga - zaštitnik djece i mladih
24.06. ponedjeljak, Roðenje sv. Ivana Krstitelja. Ovo je dan koji nosi mnogo
poruka: nebeski zaštitnik Naselja Zrinski-Frankopan a sv. misa biti æe na
naselju u 19:00 sati. Imendan našem vlè. Ivanu, župnom vikaru i vlè. Ivanu,
ðakonu - obojici iskrene èestite! Zahvaljujem i želim da svojim životom svjedoèe
istinu Božje prisutnosti u ovom svijetu.
29.06. subota, sv. Petar i Pavao, velik dan za našu župu. Naš mladomisnik vlè.
Marko Martiæ i naš ðakon vlè. Ivan Stipiæ polaganjem ruku nadbiskupa Marina
primiti æe sv. red i biti pribrojani prezbiteriju naše Nadbiskupije. Velika je to radost
ali i potvrda nagrada - uslišane molitve naše - ove - župne zajednice. Planirajmo poæi
u Ðakovo organiziramo prijevoz autobusima, polazak ispred crkve u 8:00 sati, a
cijena puta je 30 kn. Po povratku obitelj našeg mladomisnika æe nas hodoèasnike
prigodno poèastiti. Stoga molim da se što prije prijavimo u župni ured, te mognemo
što bolje organizirati. Napominjem: dan je subota!
U ovom listiæu pišem i o dogaðaju 06.07.2013. kad æe sveèanim euharistijskim
slavljem u Ðakovaèkoj katedrali oprostiti od upravljanje nadbiskupijom naš
nadbiskup Marin, te pastirski štap predati novom nadbiskupu Ðuri. I za ovaj
povijesni dogaðaj organiziramo prijevoz autobusom na sveèanu misu u
Ðakovo, polazak je 06.07. ispred crkve u 8:00 sati (tog dana je poèetak i
Ðakovaèkih vezova). Cijena puta je 30 kn. Jedinstven je to dogaðaj za našu
ðakovaèko-osjeèku nadbiskupiju. Molim da se prijavimo u župni ured.
Napominjem: dan je subota!
Kako je ovaj naš župni listiæ više informativnog sadržaja - vas koji ga èitate želim
upoznati da aktivnosti u Marijinom domu se zahuktavaju. Ove godine u dužini od
200 metara, žicom razvuèenom po stupcima ogradili smo cijeli prostor s prednje
strane do parkirališta i cijelom onom livadom ispred doma.
Razlog zašto sam sad ovo napisao je slijedeæi: od 22.-27.06. - tjedan dana prije
sveæenièkog reðenja - æe iz naše Ðakovaèke nadbiskupije èetvorica mladomisnika i
èetvorica mladomisnika Požeške biskupije u našem Marijinom domu imati
duhovne vježbe prije reðenja. Ako smijem tako reæi, to su najvažniji dani njihova
života pred primanje sv. Reda. Velika je ovo èast za našu župnu zajednicu. Zato sam
slobodan zamoliti za pomoæ. Kroz bilo što - što bi desetak mladih ljudi mogli i trebali
tih dana (od kave, narezaka, voæa, hrane, piæa… - svaka domaæica zna što mladi
najviše vole). No, iz važnosti tih dana jasno da se moramo prijaviti u župni ured, tko bi
za koji dan što želio i mogao donijeti (da se ne dogodi jedan dan sedam torti, drugi
ništa - da se našalim!)... Unaprijed se svima zahvaljujem na susretljivosti i
razumijevanju, a svjestan sam da su to uvijek isti. Njihova šutnja - izoliranost - molitva
i razmatranje kroz to vrijeme biti æe njima životno važno, a nama snaga, nagrada i
zahvalnost.
Radovi na ureðenju unutrašnjosti naše crkve napreduju. Jasno mi bi brže ali
zaista ne ide. Posebna poteškoæa je u stalno neèem novom što se otkriva, kako radovi
napreduju. Posebno sam ponosan na ideju jednog župljanina koji je predložio da se u
dužini cijele crkve zatvori donja ploèa stakla, kako ne bi pirilo kao do sada. Oni koji
sjede ili stoje do prozora - najbolje to osjeæaju. Hvala svakom, u skladu sa svojim
moguænostima, koji su se odazvali na župno pismo. Hvala svima, koji svojim
komentarima (pa i uvredama) daju svoje viðenje i ovih radova u našoj crkvi. To je naše
a ne moje! To su nam naši ostavili - smijemo li mi to zapustiti. Svi koji žive u našoj župi
kad-tad trebaju ne samo prostor crkve, nego i živu zajednicu Crkve, a ona Crkva
nebeska nas èeka. Bude teško slušati optužbe - generaliziranje - a da se nije ništa ni
vidjelo ni èulo.
Ne mogu ne osvrnuti se na govor onih koji i opet uzimaju sebi pravo da kritiziraju ogovaraju - neistunu prenose - a sami nište ne èine. Teško je slušati rijeèi - kako se radi
u najtežim vremenima, kako se sakramenti podjeljuju pod skelama, kako se u crkvi
osjeti lak i boja, kako je neuredno... Kad vremena nisu teška - sakramenti su susret
izmeðu èovjeka i Boga. Može li ureðenje bez da se osjeti ili isprlja... I mogao bi još
dugo ali vjerujem vas i mene ne mogu zastrašiti oni koji se sami ne ukljuèe.
Posebno istièem do sad dvije firme - koje su se odazvale pozivu. Na žalost greška je
kod broja žiroraèuna na kojem manjka jedna 4 na kraju broja. Oni koji se takvim
raèunima služe, æe razumjeti!
Uoèi našeg crkvenog goda Duhova - naši likovnjaci, imali su likovnu koloniju u
Marijinom domu, a svoje radove poklonili župi - iskreno zahvaljujem. U slijedeæem
listiæu objaviti æemo imena sudionika - izložbom - koncem mjeseca - æemo izložiti i
pokazati plodove njihova rada. Tada planiramo i malom izložbom starih fotografija
prisjetiti se poèetaka gradnje naše župne crkve i iz života prvih dana zajednice. Zato
molim ako možete pokloniti ili današnjom tehnikom presnimimo fotografiju te vama
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content