close

Вход

Log in using OpenID

2013/02 Kongresni kulturni i elitni turizam

embedDownload
12%
Ne
34%
Ponekad
54%
Smatrate li da Hrvatska ima kvalitetne
kapacitete za ovu vrstu turizma i da se može
mjeriti s ostatkom svijeta?
Ima odličan potencijal, ali nedovoljno
53%
iskorišten
Ne mogu procijeniti
20%
Da, ponuda je na razini
19%
Ne, nema dovoljno objekata koji to nude,
8%
a i oni koji nude to rade neprofesionalno
Smatrate li da u Hrvatskoj postoji elitni
turizam?
Ne
41%
Da
40%
Ne znam
19%
Što podrazumijevate pod elitnim turizmom?
(mogućnost više odgovora)
Dodatne, nekonvencionalne usluge koje
su vrlo skupe (prijevoz jahtom, avionom, 57%
vrlo skupa i rijetka jela…)
Hotele s 5 i više zvjezdica
43%
Sve navedeno
33%
Boravak na izoliranim mjestima, u
28%
netaknutoj prirodi
Nešto drugo
3%
Je li prema Vašem mišljenju Hrvatska zemlja
kulturnog turizma?
Da
50%
Ne
43%
Ne znam
7%
Što smatrate pod kulturnim turizmom?
(mogućnost više odgovora)
Održavanje raznih domaćih i
međunarodnih izložbi, festivala,
50%
kulturnih manifestacija
Ponuda i razmjena kulturne baštine i
43%
tradicije neke zemlje
Sve navedeno
43%
Ponuda tradicionalne kuhinje neke
zemlje i razmjena gastronomskih
24%
specijaliteta s drugim zemljama
Kinematografija i kazalište
12%
Nešto drugo
5%
Koji su po Vama najveći nedostaci
spomenutih vrsta turizma? (mogućnost više
odgovora)
Loši temelji i nedovoljno iskorišteni
57%
kapaciteti
Nedostatak vizije i ideje
50%
Nedostatak financija za provedbu većih i
40%
kvalitetnijih projekata
Manjak kvalitetnih domaćih ljudi koji bi
38%
pokrenuli turizam
Manjak publike i klijenata koji bi koristili
12%
ponudu ili sudjelovali u njoj
Nešto drugo
9%
Ne znam
3%
www.proago.hr
2
KONGRESNI, KULTURNI
I ELITNI TURIZAM
tema broja
ISTRAŽIVANJE:
Idete li na kongrese i kongresna putovanja?
Da, redovito
00 Pravi učinak ulaska Hrvatske u EU očekuje
se tek kroz koju godinu
00 Do 2020. godine Hrvatska treba 100 novih
hotela
00 Suvremeni putnici - womanomics, tiger
ladies i super grannies
00 Novosti iz turizma
*Online istraživanje provedeno je u
periodu od 11. do 13. veljače 2013.,
na uzorku od 307 ispitanika.
00
Urednica teme broja:
Mirjana Fijolić
Intervju: Veljko Ostojić, ministar turizma
03
poslovni-savjetnik.com
29
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 672 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа