close

Вход

Log in using OpenID

1. Pogledaj (download)

embedDownload
DŽ
I A U E O M N V J L S Š K T P R B D C Č Đ Ć G H Z Ž LJ NJ F DŽ
OBOJI POJMOVE SA SLOVOM L.
PREPIŠI PRAVILNO VELIKIM I MALIM TISKANIM SLOVIMA:
LANE JE MALO.
MAMA VOLI NINU.
EMA IMA MAMU.
NAPIŠI ŠTO JE NA SLIKAMA.
ČITAJ!
Mama, Eva i Lana
Mama ima Evu i Lanu.
Eva ima .
Lana nema Mama u .
ima Evu.
Eva voli Lanu.
Mama voli Evu i Lanu.
9
PREPIŠI PISANIM SLOVIMA.
JE U
.
JE U
.
37
Pomozi cvrčku ispuniti križaljku
58
Razumijem što čitam
Snjegović
Pao je snijeg. Djeca se vesele. Na obližnjoj livadi napravili su
snjegovića. Mala Petra se najviše veseli. Sama je donijela veliku crvenu mrkvu za snjegovićev nos. Pala je noć i djeca su u
kućama. Petra
je sjedila u toploj sobi i promatrala kroz
prozor
svog bijelog prijatelja. Roditelji su gledali televiziju. Na prognozi
su rekli da će sljedećih dana doći do zatopljenja. Te noći Petra
nije mogla zaspati. Znala je da će se snjegović otopiti ako vani
bude toplo. Morala ga je nekako spasiti!
Tata se sutradan nemalo iznenadio otvorivši hladnjak. Iz njega
ga je promatrao snjegović s velikim crvenim nosom. S nosa mu
je visila cedulja na kojoj je pisalo:
Zatvorite vrata jer me grijete i, molim vas, probudite me
sljedeće zime. Hvala na razumijevanju. Snjegović.“
Odgovori na pitanja.
1. Što su djeca napravila ma obližnjoj livadi?
2. Tko se najviše veselio?
3. Što je Petra donijela za snjegovićev nos?
60
IGRA RIJEČI
Izreži papir. Savij ga i zalijepi prema nacrtu.
Manje kocke uguraj u veće.
Dobio si šest kocaka koje će ti poslužiti u igri.
Pravila igre:
Za igru su, osim kocaka, potrebni olovka i papir. Broj igrača
nije važan u ovoj igri. Kocke se bace na stol. Zadatak je u
zadanom vremenu (vrijeme odredite sami) napisati što više rijeöi sastavljenih od slova na gornjoj plohi kocaka. Ista slova se
smiju ponavljati više puta.
64
SADRŽAJ
Dovrši crtež ..................................................................................................
3
Veliko i malo tiskano slovo I, A, U ..........................
5
Nastavi niz ......................................................................................................
Veliko i malo tiskano slovo E, O .................................
Veliko i malo tiskano slovo M, N ................................
Veliko i malo tiskano slovo V, J ...................................
Veliko i malo tiskano slovo
L ........................................
4
6
7
8
9
Vježbaj ................................................................................................................. 10
Veliko i malo tiskano slovo S, Š ................................... 11
Veliko i malo tiskano slovo K, T.................................... 12
Veliko i malo tiskano slovo P, R ................................... 13
Vježbaj ................................................................................................................. 14
Veliko i malo tiskano slovo B, D .................................. 15
Veliko i malo tiskano slovo C, Č ................................. 16
Veliko i malo tiskano slovo Đ, Ć ................................. 17
Vježbaj ................................................................................................................. 18
Veliko i malo tiskano slovo G, H ................................. 19
Veliko i malo tiskano slovo Z, Ž ................................. 20
Veliko i malo tiskano slovo LJ, NJ, .......................... 21
Veliko i malo tiskano slovo F, DŽ .............................. 22
Upiši ili nacrtaj što nedostaje .......................................... 23
Priča o ri b i , udici i cipeli .................................................... 24
Pitalice ................................................................................................................... 25
Križaljka .............................................................................................................. 26
Abeceda .............................................................................................................. 27
Veliko i malo pisano slovo I, U .......................................
29
Veliko i malo pisano slovo E, M .................................... 30
Vježbaj .................................................................................................................. 32
Veliko i malo pisano slovo V, J ...................................... 33
Veliko i malo pisano slovo N, L .................................... 34
Veliko i malo pisano slovo S, Š ...................................... 35
Veliko i malo pisano slovo T, K .................................... 36
Veliko i malo pisano slovo R, P......................................... 37
Vježbaj .................................................................................................................. 38
Veliko i malo pisano slovo B, D ..................................... 39
Veliko i malo pisano slovo C, Č .................................... 40
Veliko i malo pisano slovo D, Đ .................................... 41
Dopuni rečenice ....................................................................................... 42
Veliko i malo pisano slovo Z, Ž .................................... 43
Veliko i malo pisano slovo H, G .................................... 44
Veliko i malo pisano slovo LJ, NJ .............................. 45
Veliko i malo pisano slovo F, DŽ ................................. 46
Abeceda veliki h i mali h pisani h
i tiskani h slova .......................................................................................... 47-48
Upiši ili nacrtaj što nedostaje .......................................... 49
Zločesto cvijeće ..................................................................................... 50-51
Bananina kora .............................................................................................. 52-53
U parku ................................................................................................................. 54-55
Sovin prvi let ............................................................................................... 56-57
Križaljka .............................................................................................................. 58
A, E, O što je to? ................................................................................ 59
Snjegović ............................................................................................................ 60-61
Markov kišobran .................................................................................... 62-63
Igra riječi ........................................................................................................... 64-68
Snjegović ............................................................................................................ 69
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 195 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа