close

Enter

Log in using OpenID

8.2. OdgaĐanje spolne aktivnosti i rizici preranih seksualnih

embedDownload
8. razred
Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje
ODGAĐANJE SPOLNE AKTIVNOSTI I RIZICI (PRE)RANIH SPOLNIH ODNOSA
Tema, cilj i ishodi učenja, trajanje, dob učenika
 Tema: Odgađanje spolne aktivnosti i rizici preranih spolnih odnosa
 Opći cilj sata: objasniti rizike preranih spolnih odnosa i potaknuti mlade da odgode
stupanje u spolni odnos do trenutka u kojem će biti tjelesno, emocionalno i
kognitivno potpuno spremni nositi se sa složenošću spolnog života i preuzeti
odgovornost za moguće ishode.
 Ishodi učenja:
o opisati što je odgovorno spolno ponašanje
o raspraviti pitanje odgađanja spolnih odnosa i pojam apstinencije
o raspraviti rizike preranog stupanja u spolne odnose
 Trajanje: 1 školski sat
Potreban materijal
-
Priprema radionice
Kreda i ploča; veliki papiri i markeri
Kartice s pitanjima (6)
Sadržaj – opis i tijek aktivnosti
INFORMACIJE ZA UČITELJE
Odgovorno spolno ponašanje
Pod odgovornim spolnim ponašanjem razumijemo donošenje promišljenih i
odgovornih odluka koje štite vlastito i tuđe (partnerovo/partneričino) spolno i
reproduktivno zdravlje, ali i osjećaje i međusobno poštovanje. Odgovorno spolno ponašanje
podrazumijeva odgađanje spolne aktivnosti do trenutka kada je osoba tjelesno i psihički
pripremljena za nju, odnosno – kod onih koji su već spolno aktivni – sustavnu uporabu
zaštite od neželjene trudnoće i spolno prenosivih bolesti. Naravno, kada govorimo o
osnovnoškolskoj dobi, u kojoj je iskustvo spolnog odnosa iznimno rijetko (4-6% mladih u
Hrvatskoj tvrdi kako su prvi snošaj imali u 14. godini ili ranije) i može biti posljedica
zlostavljanja a ne dobrovoljnog pristanka, nužno je da poruka o važnosti odgađanja spolne
aktivnosti dođe i do onih koji su (eventualno) već imali takvo iskustvo – kako bi kod njih
potaknuli promišljanje o potrebi promjene ponašanja, odnosno prestanku spolne aktivnosti.
Istraživanja pokazuju kako su osobe koje stupe u spolne odnose ranije od većine
vršnjaka (u Hrvatskoj prosječna dob pri prvom odnosu iznosi nešto više od 17 godina)
izloženije rizicima zaraze spolno prenosivim infekcijama, neželjene trudnoće i seksualnog
zlostavljanja. Imajući u vidu da takvi negativni ishodi mogu imati i dugotrajne posljedice na
tjelesno i psihičko zdravlje te seksualno ponašanje u budućnosti, važno je da učenici shvate
kako su u njihovoj dobi spolni odnosi potpuno neprimjereni jer za njih nisu ni psihički, ni
tjelesno spremni (nezrelost dijelova spolne anatomije1).
Odgađanje spolne aktivnosti i apstinencija
Spolna apstinencija, ili suzdržavanje od spolnih odnosa, ponekad se interpretira kao
„čuvanje za brak“. Drugim riječima, apstinencija se ponekad tumači kao suzdržavanje od
ulaska u spolne odnose do zasnivanja trajne i međusobno vjerne veze (brak). S obzirom na
postojeća nacionalna istraživanja koja pokazuju kako barem 90% mladih stupa u spolne
odnose prije braka (prosječna dob ulaska u brak u Hrvatskoj iznosi 27 godina za ženu i nešto
više za muškarca), takvo je shvaćanje apstinencije nerealistično. Također, inzistiranje na
tako nerealističnom cilju može imati za posljedicu veću izloženost rizicima jer se načini
zaštite od spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće u takvom pristupu često
zanemaruju.
U ovom programu, apstinenciju ne shvaćamo kao suzdržavanje od spolnih odnosa do
braka, već kao odgađanje ulaska u spolne odnose do trenutka u kojem je mlada osoba
dovoljno zrela da donese promišljenu i odgovornu odluku (koja neće biti temeljena na
pogrešnim motivima2) – što pretpostavlja svijest o mogućim posljedicama i znanje o tome
kako se zaštititi od negativnih ishoda. Ovdje je važno naglasiti kako spolni odnosi nisu
imperativ adolescencije. Osjećaji se mogu izraziti na tisuću načina, a doživljaj uzbuđenja,
zanosa i zadovoljstva nije isključivo vezan uz sam spolni čin. Apstinencija ne znači da osobe
među kojima se razvila privlačnost i povezanost to jedna drugoj ne mogu iskazati. No,
iskazivanje bliskosti mora isključivati ranije spomenute rizike.
Rizici preranog stupanja u spolne odnose
Manji broj mladih ulazi u spolne odnose ranije od svojih vršnjaka. Što znamo o tim
osobama? Da im često nedostaje roditeljska briga i kontrola, da ih obilježava nisko
samopoštovanje, da teško izlaze na kraj sa svojim negativnim emocijama i osjećajem manje
vrijednosti, da češće koriste alkohol i druge opijate te da nerijetko imaju partnere starije od
sebe. Prerani spolni odnosi nose povećani rizik adolescentskih trudnoća i zaraza spolno
prenosivim bolestima, ali i seksualnog zlostavljanja. Rana spolna aktivnost povezana je s
manjom uporabom zaštite. Razlozi za to su raznorodni, od povodljivosti, manje izražene
Mladi trebaju znati da postoje i medicinski rizici preranog stupanja u spolne odnose. Zbog tankoće sluznice
spolnih organa u adolescenata je mogućnost prodora uzročnika infekcija lakša i brža, to jest veća je
vjerojatnost upale spolno prenosivim uzročnicima-virusima i bakterijama. Također, veća je i mogućnost
ozljeda te krvarenja radi nepripremljenosti spolnih organa na spolne odnose.
1
Kao što su pritisak partnera/partnerice, konformizam („svi drugi su to već učinili“) ili način da se bude
prihvaćen ili čak popularan.
2
asertivnosti ili slabo razvijenih vještina komunikacije i pregovaranja, do utjecaja alkohola ili
droge, odnosno veće moći odlučivanja starijeg partnera.
Uvodna aktivnost – 5': Test temeljnih pojmova (odgovorno spolno ponašanje,
odgađanje ulaska u spolne odnose i rizici preranih spolnih odnosa)
Učenicima se podijeli radni list s tvrdnjama na koje trebaju odgovoriti
zaokruživanjem odgovarajućeg odgovora (tvrdnja je točna ili netočna) – usp. prilog.
Središnja aktivnost – 30': Razumijevanje rizika prerane spolne aktivnosti
Nakon što su učenici završili sa zaokruživanjem, učitelj/učiteljica prolazi tvrdnju po
tvrdnju tako da prvo pita učenike što su zaokružili, kako bi oni sami mogli uočiti što je
većina odgovorila. Uz to, potiče iskazivanje argumenata i za jedan i drugi odgovor, bez
obzira koji je dobio većinu. Nakon što su učenici iznijeli svoje argumente za odgovore na
pojedinu tvrdnju, učitelj/učiteljica ukratko objasni koji je točan odgovor na tvrdnju i zašto.
Na ploču se zatim napišu tri pojma: odgovorno spolno ponašanje, apstinencija i
prerana spolna aktivnost. Učenici zatim navode asocijacije koje navedeni pojmovi izazivaju
u njima. Učitelj/ica koristi učenika-pomoćnika koji bilježi asocijacije na ploči, a on/ona pri
tome brine da pojmovi budu primjereni te pomaže učenicima da se pravilno izraze. Neke
asocijacije mogu biti vezane uz više pojmova.
Učenici se nakon toga podijele u šest skupina i svaka dobije veliki papir i flomastere
ili boje. Kako je ukupno tri pitanja, po dvije skupine rade na istom pitanju – usp. kartice
(pitanja može smisliti i učitelj/ica ovisno o populaciji učenika s kojom radi).
Grupe imaju 5 - 7 minuta da razmisle o odgovoru i skiciraju ga na papiru. Nakon toga
predstavnik pojedine skupine čita odgovor svoje grupe. Učitelj/učiteljica nakon toga pita
drugu grupu koja je imala isti zadatak jesu li došli do istog ili različitog odgovora. Po potrebi,
razvije se mala diskusija. Poželjno je da učitelj/učiteljica dopuni pojedine odgovore bude li
to potrebno, postavi eventualna potpitanja te da kratki komentar (bez procjenjivanja
učeničkih odgovora).
Kartice:
1. Ako se dvije (mlade) osobe vole, znači li to da trebaju ući u spolni odnos? (Obrazloži
odgovor.)
2. Koje sve rizike preranog stupanja u spolni odnos možeš navesti?
3. Što znači apstinirati i koje su prednosti apstinencije?
Završna aktivnost – 10' Razmišljam ...
Učenike se uputi da na svom radnom listu isprave netočne odgovore iz uvodnog dijela
sata. Zatim ih se zamoli da na poleđini napišu jednu misao koju je u njima potaknula
današnja tema. Za kraj, u jednoj ili dvije rečenice učenici trebaju odgovoriti na pitanje:
„Koju poruku nosim s današnjeg sata?“
PRILOG
Radni list (za uvodnu i završnu aktivnost):
Na sljedeće tvdnje potrebno je odgovoriti zaokruživanjem slova T (za tvrdnju koju smatrate
točnom) ili N (za tvrdnju koju smatrate netočnom).
1) Odgovorno se ponašati znači misliti samo na sebe.
T
N
2) Ako znaš kako se možeš zaštiti od trudnoće, onda si spreman za spolni život.
T
N
T
N
T
N
T
N
6) Osobe koje rano stupe u spolne odnose kasnije često požele da to nisu učinile.
T
N
7) Ako želiš biti popularan, dobro je što ranije stupiti u spolne odnose.
T
N
8) Apstinencija je upravo suprotno od odgađanja ulaska u spolne odnose.
T
N
9) Osoba koja apstinira nema nikakvu želju za osobom koja joj se sviđa.
T
N
T
N
3) Odgovorna osoba ne upušta se u stvari o kojima ne zna dovoljno, a koje
mogu imati negativne posljedice.
4) Biti odgovoran znači slijediti mišljenje većine jer tako ne možeš pogriješiti.
5) Osobe koje nemaju povjerenja u sebe obično se ponašaju odgovornije
od drugih.
10) Odgađanje ulaska u spolne odnose može biti u redu za cure, ali nije
poželjno za dečke.
Literatura:
Kuzman, M. i P. Zarevski. (2004). Odrastanje i spolnost – reproduktivno zdravlje. Zagreb:
Makarana.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
207 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content