close

Enter

Log in using OpenID

Čestit Božić i sr tna Nova god na! - Turistička zajednica općine Baška

embedDownload
GLASILO OPĆINE BAŠKA
BROJ 34, PROSINAC 2014.
BAŠKA b a{k a BATOMALJ b a t o m a l j
DRAGA BAŠĆANSKA draga ba{}anska JURANDVOR wrandvor
a
n
t
N
e
r
o
s
v
i
a
ć
i
godina!
ž
o
B
t
i
t
s
e
Č
I m p re s su m
Općinsko glasilo „Naša Baška“
Sadržaj
Izdavač: Općina Baška
UVODNIK .............................................................................. 03
Palada 88, 51523 Baška
Predblagdanski dani ..................................................................... 03
Tel. 051/750-550, fax 051/750-560
VIJESTI IZ OPĆINE ................................................................ 04
e-mail: [email protected]
www. baska.hr
Za izdavača:
Toni Juranić, općinski načelnik
Rekonstrukcija osnovne škole ..................................................... 04
DRUŠTVENA DOGAĐANJA .............................................. 05
Hodočašće u Lopar za Malu Gospu ............................................ 05
Djeca iz Slavonije u posjeti Baški .............................................. 06
Glavni urednik:
Izlet u Istru ................................................................................... 06
Hajrudin Mulaosmanović
TURIZAM ............................................................................... 07
Urednički savjet:
Toni Juranić,
Uspješno obilježena 110. godišnjica turizma ............................. 07
Turistički promet u 2014. ............................................................ 08
Hajrudin Mulaosmanović,
Odlazak dugogodišnje direktorice ............................................... 08
Mladen Hero, Hrvoje Dragoslavić,
Turističke nagrade ...................................................................... 08
Ivana Kovačić, Dana Kružić,
Sonja Polonijo, Predrag Perožić
i Sanda Ljuština
Grafički dizajn i lektura:
Adria marketing, Rijeka
Planovi za slijedeću godinu ...................................................... 09
TRGOVAČKO DRUŠTVO BAŠKA .................................... 10
Iz novog sjedišta u nove projekte ............................................... 10
SPORT ....................................................................................... 12
Jedriličarski klub „Vihor“ ............................................................. 12
Fotografije:
NK „Vihor“ za povijest ................................................................... 12
Luka Tabako, Branko Randić,
Vrijedno spomena ....................................................................... 13
Ivica Culumović, arhiva TZO Baška
i KD Baška
Na broju surađivali:
Majda Šale, Emil Polonijo, Marija
Randić, Neven Dorčić, Josip Seršić,
Najuspješniji sportaši otoka Krka ................................................. 14
BAŠĆANSKA MLADOST ...................................................... 15
PŠ „Baška“ – svanulo je i nama! ..................................................... 15
NAŠI STARI ........................................................................... 16
prof. Tvrtko Božić, Antun Hrabrić,
Povijest osnovnog školstva u Baški - 4. dio ................................... 16
Ivica Culumović i Mladen Trinajstić.
Dječje igre – 1.dio ...................................................................... 16
Tisak: Printera
Naklada: 800 komada
Hotel Europa ............................................................................... 17
Afera Bašćanske ploče .............................................................. 19
ZANIMLJIVOSTI ..................................................................... 20
Jaslice u Dragi Bašćanskoj ........................................................... 20
2
Uvodnik
- Predblagdanski dani
Predblagdansko vrijeme počelo se osjećati
još krajem studenog. Blještavilo na ulicama
i trgovima, prigodno uređeni trgovački izlozi,
medijske reklame, miomirisi gastro-ponude.
Sve to kao nekom čarolijom počinje djelovati
na ljudski sustav. Odjedanput postajete puni
pozitivne energije, pažnje, ljubavi, prijateljstva
i sve to želite pretočiti na sebi bliske osobe.
Život počinje dobivati jedan drugačiji smisao.
U gradovima prometni kolaps, rijetko se može
pronaći slobodno parkirno mjesto. Trgovine
su prepune. Kupuju se pokloni koji u malo
slučajeva imaju poveznicu s blagdanom. Jednom riječju - potrošačka groznica.
Da li je tomu baš tako?
Da li ste razmišljali da gotovo svaki treći čovjek,
u mnoštvu kojih ste ovih dana sreli a među
kojima su i vaši prijatelji, pati od blagdanske
depresije. Kao što i priliči na kraju svake kalendarske godine ljudi su skloni svoditi životne
račune, gdje se sami od sebe nameću loši
međuljudski odnosi, neuspjesi na ljubavnom,
prijateljskom planu, neslaganja s članovima
obitelji, poslovni neuspjesi. Vrijeme u kojem
se preispituje prošlost čiji rezultat imamo danas - sadašnjost. Sve su to realnosti koje nude
sučeljavanje s činjenicom da život i nije uvijek
tako lijep i da nismo tamo gdje bi htjeli biti.
Želite li u blagdanskom duhu napraviti koje
dobro djelo, imajte to na umu. Nesebično
darujte ljubav i prijateljstvo. To vas ne košta
puno. Oplemenjuje neprocjenljivo.
Hajrudin Mulaosmanović
3
VIJESTI IZ OPĆINE
Početak realizacije projekta
“Rekonstrukcija zgrade osnovne škole s
dogradnjom školske sportske dvorane”
Zgrada OŠ Fran Krsto Frankopan Podružnica Baška,
2012. godine proslavila je svoj stoti rođendan, istina u
nezavidnom građevno statičkom stanju, na čiju su dotrajalost i prije više godina upozoravali građevinski stručnjaci. Naime, 21. lipnja 1910. godine, tako je zapisano,
položeni su temelji njezine gradnje. Za tadašnje vrijeme,
za tako malo mjesto bio je to impozantan projekt, veliki izazov za građevinare i nemali financijski izdatak za
financijere. 24. rujna 1912. godine, novoizgrađena zgrada osnovne škole otvorila je vrata svojim učenicima. Bio
je to povijesni trenutak za pučkoškolsko obrazovanje
na ovim prostorima. Na početku 21. stoljeća zasigurno
se moglo ustvrditi da je to bio projekt stoljeća. Danas
možemo reći da je u njoj više od sto generacija započelo
svoje školovanje.
Na svoj 102. rođendan definitivno je morala zatvoriti
svoja vrata za 103. generaciju početnika osnovnoškolskog obrazovanja. Pod teretom godina, jednostavno su
popustili konstruktivni dijelovi i njena statika postala je
upitna a samim time i opasna za učenike, djelatnike i sve
one koji u njoj borave. Na pomolu je bila povijesna sramota istog tog, osnovnoškolskog obrazovanja ovog kraja, na početku 21. stoljeća.
2006. godine, počelo se ozbiljnije razmatrati početak
gradnje nove škole. Pod početkom se misli na izradu
idejnog rješenja nove zgrade osnovne škole s izgradnjom
nove školske sportske dvorane, te nastavkom projektne dokumentacije, do ishođenja građevinske dozvole.
Uputno je zanemariti detalje oko vremenskog trajanja
izrade projektne dokumentacije, kao i pitanja o pogodnijim godinama, pa i lokacijama u rješavanju tog pitanja.
Uputno, a i uzaludno.
U siječnju 2012. godine, izradom Izvedbenog projekta ostvareni su svi preduvjeti za početak rekonstrukcije
zgrade osnovne škole s dogradnjom školske sportske
dvorane. Naravno da je tada prethodila borba zatvaranje financijske konstrukcije te početak realizacije projekta. Ukinut je dotadašnji model sufinanciranja izgradnje
zgrada osnovnih škola na način da 1/3 financira jedinica
lokalne samouprave, 1/3 županija i 1/3 nadležno ministarstvo. Izgubilo se dragocjeno vrijeme oko iznalaženja
načina financiranja izgradnje, od pokušaja po starom
modelu, javno privatnog partnerstva do kandidiranja
projekta za sufinanciranjem iz EU fondova. Nakon svih
pokušaja sav teret je ostao na Općini Baška i Primorskogoranskoj županiji, čija ozbiljnost i volja nikada nisu bili
niti upitni. 15. srpnja 2014. godine, Općina Baška i
PGŽ potpisale su pismo namjere o realizaciji projekta
na način gdje će svaka strana financirati 50% ukupnog
iznosa izgradnje. U pismu namjere predviđen je početak
gradnje u prvoj polovici 2015. godine, a završetak radova
u 2017. godini. Ubrzo nakon toga potpisan je Sporazum s
gradom Murska Sobota o korištenju prostorija njihovog
dječjeg odmarališta za održavanje nastavnog programa
do vremena izgradnje nove zgrade. 13 kolovoza 2014.
godine, na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Baška,
donosi se Odluka o kapitalnoj investiciji. Također Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici, 18. rujna 2014. godine donosi Odluku o prihvaćanju
Investicijskog elaborata rekonstrukcije zgrade Područne
škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane, samim time i Odluku o sufinanciranju na već spominjani
način. Nosilac investicije je Općina Baška. Nakon javne
nabave i odabira najpovoljnijeg ponuditelja, ovih dana
se očekuje potpisivanje ugovora o početku gradnje između Općine Baška i odabranog izvođača radova, te
ugovora o sufinanciranju gradnje između Općine Baška i
Primorsko-goranske županije. Početak gradnje je predviđen za siječanj 2015. godine. Završetak radova planiran je u prvoj polovici 2017. godine. Dvije godine. Kao i
1910. godine. Koje li slučajnosti?!
H. Mulaosmanović
4
DRUŠTVENA DOGAĐANJA
Hodočašće u Lopar
za Malu Gospu
Tekst i fotografije: Marija Randić-Ojovica
Tradicionalno hodočašće Majci Božjoj Loparskoj
Bašćani i Loparani su prijatelji od davnina. Trgovali su
i razmjenjivali svoje proizvode. Lopar i Baška pobratimljene su općine. Imamo mnoge zajedničke interese.
Od davine su Baška i Lopar bili povezani brodicama i
brodovima, a onda i trajektom do 2006. g. Lopar je
danas od ruralnog naselja, zalaganjem svojih mještana,
postao lijepo i zanimljivo turističko mjesto, poznato po
svojim pješčanim plažama, kuhinji i povijesti.
U Loparu se u 4. stoljeću rodio Sv. Marin, klesar, koji je
trbuhom za kruhom otišao preko mora na Apeninski popuotok. Proganjan zbog svojih kršćanskih uvjerenja, prema legendi, skrivao se na nepristupačnoj stijeni Titan,
gdje je sagradio crkvu. Na tom brdu nastalo je kroz povijest naselje s njegovim imenom. Republika San Marino
u centru Italije i danas odolijeva vremenu. Tamo su i
njegovi posmrtni ostaci. U grbu San Marina ucrtan je
lik klesara sa čekićem i špicom u rukama, a iznad njegove glave su cvjetovi krumpira i rajčice. Te poljoprivredne
kulture osobito dobro rode na plodnom tlu Lopara.
Sv. Ivan Krstitelj zajednički nam je zaštitnik i naše župe
nose njegovo ime. Osim župne crkve Sv. Ivana Krstitelja
u centru Lopara, na vrhu brežuljka u borovoj šumi postoji i mala crkva Rođenja Bl. Dj. Marije. Svakog 8.rujna,
na blagdan njezinog rođenja, na Malu Gospu, žitelji
bašćanske kotline tradicionalno hodočaste u Lopar.
Tog se dana oko te stare zavjetne crkvice okupe otočani
Raba, okolnih otoka i kopna. Crkvica se spominje još u
14. stoljeću. Na oltaru iznad kipa Gospe Lurdske, nalazi
se dragocjeni rustični reljef Sv. Ane s Bogorodicom u kri-
Otkada ne vozi trajekt, Općina Baška svake godine organizira na blagdan Male Gospe hodočašće brodom do
Lopara , ove godine turističkim brodom Stela.
Okupili smo se oko improviziranog oltara u sjeni borova
, na kosini brežuljka na kojem crkvica svojim zvonikom
stremi k nebu.
Misno slavlje je predvodio župnik Raba vlč. Anton Depikolozvane, u koncelebraciji s našim župnikom vlč. Ivicom Katunarom, loparskim župnikom vel. Franom Brozićem i pridošlim svećenicima s otoka, a mi hodočasnici
sudjelovali smo pjesmom i molitvama. Poklonili smo se
Majci Božjoj u lijepoj zavjetnoj crkvici, obišli oko oltara
i preporučili se njenoj zaštiti , s molbama i zahvalama,
kako se to stoljećima radilo.
Na Malu Gospu je u Loparu njihova najveća godišnja fešta. Bilo je tu pečene janjetine, okretao se vol na ražnju,
nudile domaće slastice, točilo vino i pivo. Kilometar poredani štandovi uz glavnu ulicu nudili su kako već to
biva po sajmovima, sve i svašta. Zanimljivo je kako se
starije žene nisu odrekle svoje crne tradicionalne nošnje
ni u svakodnevnom životu. Bilo je i narodnih običaja i
igara, ali mi ih nismo vidjeli, jer nas je čekao brod za kući.
Sunčani dan i mirno more bili su kao naručeni, lijepi i
ugodni, za razliku od čudljivog i kišovitog vremena ovog
ljeta.
lu. Zidovi crkve su oko oltara okićeni zavjetnim šarenim
maramama djevojaka i mladih žena, koje su inače dio
loparske narodne nošnje. Ispod kora su obješene makete brodica i jedrenjaka, sve kao zavjetni darovi vjernika
čudotvornoj Gospi.
5
DRUŠTVENA DOGAĐANJA
Izlet u Istru
Djeca iz Slavonije
u posjetu Baški
Nakon proljetne angažiranosti i prikupljanja humanitarne pomoći, kada su mještani Bašćanskoga kraja prikupili šest kombi vozila pomoći koje su odvezena u poplavom stradala područja istočne Slavonije, ovoga puta se
odazvalo 40-tak obrtnika, fizičkih osoba i obitelji humanitarnom projektu koji je obilato urodio plodom.
Od 14. do 26. srpnja 2014 godine u organizaciji četiri
braniteljske udruge iz Domovinskoga rata organiziran je
ljetni kamp za djecu i mladež. Kamp se održao u kampu
Oaze kraljice mira koju je ustupila Župa Krk, te je kroz isti
u dva navrata prošlo ukupno 80-tak djece. Cilj kampa je
bilo upoznavanje i druženje djece iz svih krajeva Hrvatske, te provođenje aktivnog odmora. Kamp je trećinom
financiran od Ministarstva branitelja dok se za ostatak
pobrinula Udruga branitelja Specijalne policije „Ajkula“
koja je bila i nosilac ovogodišnjeg projekta. Na financijsku pomoć odazvale su se brojne obitelji, pojedinci i
poduzetnici sa područja Općine Baška te su sa uplatama od po 300 kuna financirali boravak jednoga djeteta
sa poplavom stradalih područja istočne Slavonije. Osim
financijske pomoći nije izostala niti gostoljubivost te su
djece počašćena obilaskom kompleksa Svete Lucije u
Jurandvoru gdje ih je dočekao u ime domaćina načelnik
općine Toni Juranić te im zaželio dobrodošlicu. Također
su počašćena obilaskom akvarija u Baški, a kupajući se
na plaži nije im ništa nedostajalo jer su na plažu stizale
pizze, sladoledi, sokovi i razne slastice koje su razveselile najviše male Slavonce. Posjetu Baški djeca su u znak
zahvalnosti obišli spomenik braniteljima u Baški, te tim
činom odali priznanje svima poginulim braniteljima Hrvatske. Mali Marko iz Gunje je izjavio da mu je posjet
Baški „najbolji dan u životu“ , dok je Ivan bio siguran
da je proplivao u samo jedan dan. Zahvaljujući lovcima
organiziran je ručak u lovačkom domu Batomalj te nezaboravna vožnja turističkim vlakićem. Akciji su se nesebično priključili Hoteli Baška koje su za sve dane kampa
osigurali djeci doručak, dok je GP Krk osigurao ručak.
Dobrovoljnim angažmanom ljudi dobre volje na konkretan način se uljepšalo djetinjstvo djeci, a svima koji su se
odazvali akciji ovim putem VELIKO HVALA.
HD
Dražani na Fažanskoj rivi
Nakon uspješno organizirane i odrađene fešte „Rokove“
koja je i ove godine nadmašila sva očekivanja te privukla
velik broj posjetitelja, domaćini su organizirali „za svoj
gušt“ tradicionalan izlet. Nakon organiziranih izleta ranijih godina kada su Dražani posjetili Nacionalni park
sjeverni Velebit, posjetili dolinu Gacke, putovali brodom
na Sveti Grgur i Goli otok te obišli Nacionalni park Plitvice. Ovaj puta odluka je pala na posjet Istri, te obilasku
parka Brijuni. Tako je 60-tak ljudi u nedjelju 09.11.2014
godine otputovalo put Istre. Na izletu se na radost najmlađih posjetio safari park NP Brijuni dok su se oni
stariji razveselili u gastro ponudi središnje Istre u Santvičentu. Zadovoljni i sretni Dražani vratili su se kućama u
večernjim satima bogatiji za još jedan sretan dan u svojim životima.
HD
Tradicionalan doručak po putu u vlastitom angažmanu
6
TURIZAM
„Bašćanska noć“ - kulturnozabavni program uz gastro
ponudu jela iz knjige „Baš pijat“, te nastup grupe Gustafi i
KD Šoto Jurandvor – Baška. Program se odvijao na Staroj
rivi uz veliki broj domaćih i stranih gostiju.
U rujnu, točnije 18. rujna održana je u hotelu Corinthia
i svečana sjednica Skupštine Turističke zajednice općine Baška na kojoj su uz dodjelu priznanja i rezimirani
turistički rezultati u proteklih deset godina, kada se na
isti dan održala svečana sjednica povodom obilježavanja
110 godina turizma.
Uspješno obilježena 110.
obljetnica turizma
Malo je mjesta na Jadranu koja se mogu pohvaliti visokim obljetnicama turizma kao što je 110 godina turizma,
koja je tijekom 2014. godine obilježena u Baški.
Turistička zajednica općine Baška tim je povodom organizirala nekoliko vrijednih programa tijekom sezone
želeći uveličati značaj bašćanskog turizma, zahvaljujući
kojemu mjesto Baška živi i razvija se.
Tako je već krajem 2013. godine tiskala prigodnu čestitku
s kalendarom u nakladi od 2.000 komada namijenjenu
svim mještanima Baške, a na proljeće je tiskan i prigodni
poster. Web stranice Baške koje su obnovljene u ožujku
2014. godine sadržavale su i posebnu stranicu posvećenu
obljetnici turizma .
U lipnju TZ Općine Baška organizirala je susret gostiju
koji u Bašku dolaze više godina, želeći tako odati priznanje svima koji su u proteklim godinama bili vjerni Baški.
Susret je okupio više od 80 gostiju, a prijem se održao u
hotelu Zvonimir uz podjelu priznanja i prigodnih poklona za tu priliku. Susret je uveličala klapa Zvonimir .
U mjesecu srpnju TZ Općine Baška promovirala je knjigu
tradicionalnih bašćanskih recepata, a koju je TZ Općine Baška tiskala zahvaljujući Valteru Stojšiću zaslužnom
za dizajn i fotografije knjige, te vrijednim ženama s područja općine Baške koju su sakupile recepte, uz stručnu
obradu Katice Kovačević, učiteljice Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir u Krku. Knjiga je značajna jer se po
prvi puta na jednom mjestu mogu naći stari recepti sa
područja Baške, Jurandvora, Batomlja i Drage Bašćanske,
a osim recepata knjiga sadrži i prekrasne fotografije koje
promiču bašćansku tradiciju i običaje.
Knjiga je tiskana u 1200 komada, a promocija knjige se
održala u starom dijelu Baške na Funtani, u konobi „Kod
Frge”. Knjigu su podržali i pomogli: Općina Baška, Hoteli
Baška, Croatia osiguranje, hotel Tamaris, restoran Cicibela, bistro Forza i agencija Šiloturist- Baška.
U kolovozu je TZ Općine Baška organizirala program
Bila je to prilika da direktorica Majda Šale najavi svoj
odlazak sa mjesta direktorice ureda zbog odlaska na
novo radno mjesto u grad Krk.
Na svečanoj Skupštini promoviran je i turistički film o
Baški, u produkciji Croatia filma. Nastavak druženja popratili su: klapa Zvonimir, sestre Diana Grubišić Ćiković
na harfi i Tea Grubišić Mihalić na violini. U večernjim
satima programa na terasi hotela Corinthia nastupila je
Tereza Kesovija.
19. rujna TZ Općine Baška otvorila je prvu poučnu stazu dugu 6 km koja se proteže od Zaroka – Vele RikeBatomlja- Majke Božje Goričke i pod Lipice.
TZ Općine Baška poučnu stazu je radila u suradnji sa
Mjesnim odborom Batomalj i Javnom ustanovom Priro-
7
TURIZAM
ćenjima, iza grada Krka. Najjača je u ostvarenom prometu privatnog smještaja (9,4% učešće privatnog smještaja u ukupnom prometu otoka Krka), kampovi Baške
su na trećem mjestu na otoku Krku iz grada Krka i Punta,
a s prometom hotela na drugom mjestu, iza Omišlja.
U odnosu na županijske rezultate, Baška sudjeluje sa
6,9% pa je i u 2014. godini najjača turistička općina po
svojim turističkim ostvarenjima.
Odlazak dugogodišnje direktorice
ureda TZO Baška
da iz Rijeke. S otvaranjem poučne staze završeni su programi koje je Turistička zajednica osmislila, pokrenula i
organizirala povodom obilježavanja 110. godina turizma
u Baški. Očekuje se obilježavanje 115. godina turizma a
koje bi trebalo organizirati 2019. godine !
Mr.sc. Majda Šale, nakon 22 godine rada u Baški na mjestu direktorice ureda TZ općine Baška, napustila je Bašku
početkom rujna te svoju profesionalnu karijeru nastavlja
u obližnjem Krku na mjestu direktorice ureda TZ otoka
Krka.
U Baški je na mjestu direktorice TZ općine Baška provela
od 1992. godine, odnosno od osnutka nove turističke zajednice koja je izrasla iz Turističkog društva koje se potpuno ugasilo 1994. godine kada je Turistička zajednica
mjesta prerasla u općinsku turističku zajednicu osnivanjem samostalne Općine Baška.
Kroz 22 godine neprekidnog rada i rukovođenja turističkom zajednicom bila je izabrana u 5 mandata, nagrađivana za svoj rad i doprinos u turizmu od Hrvatske gospodarske komore 2004. godine, kao najbolja direktorica
godine, te je TZ Općine Baška postala priznata i poznata
zajednica u sustavu te primjer dobrog rada i rezultata.
Na upražnjeno mjesto direktorice ureda izabrana je u
kolovozu 2014. godine Ivana Kovačić iz Rijeke koja je na
rad u Bašku stupila polovinom listopada 2014. godine.
Čestitamo Ivani, želimo joj puno uspjeha u radu i nastavak dobrih rezultata u Turističkoj zajednici Općine
Baška!
Turistički promet u 2014. godini
Na kraju godine obično se daju izvješća i rezultati poslovanja, pa je to prilika da se mi u turističkoj zajednici
osvrnemo na turističke rezultate Baške. Na području Baške posljednjih smo godina imali zavidne rezultate i ostvarenja, no 2014. neće biti godina velikih rezultata.
U prvih deset mjeseci ostvareno je 146.779 dolazaka
, a što je za 5% manje dolazaka u odnosu na rekordnu 2013. godinu. Noćenja je ostvareno 837.820 što je
za 10% manje u odnosu na ostvarenja istog razdoblja u
2013. godini.
Najviše dolazaka i noćenja ostvareno je u privatnom
smještaju 55.082 dolazaka i 359.369 noćenja, što je za 8%
manje u dolascima a 10% manje u noćenjima, s učešćem
od 42,89% ukupnih noćenja u Baški .
No, i ostale smještajne jedinice bilježe znatan pad i u dolascima i u noćenjima, a to su kampovi sa 41.873 dolazaka (-7%) i 251.038 noćenja (-8%), hoteli sa 45.611 dolazaka (isto kao i 2013. godine) i 202.878 noćenja (-13%),
te odmarališta i kampiralište koji su ostvarili u dolascima
-7% (odmarališta), dok je kampiralište ostvarilo +4% u
odnosu na 2013 godine, a u noćenjima -6% (odmaralište) i -3% kampiralište.
Najviše gostiju s emitivnih tržišta bilo je iz Njemačke koji
čine 24,5% ukupnog prometa Baške, ali su u odnosu na
2013. godinu ostvarili čak -18% u odnosu na 2013. godinu, slijede Austrijanci s učešćem od 15,64% i ostvarenjima za -3% u odnosu na 2013. godinu. Slovenci su zadržali treće mjesto po broju dolazaka i noćenja i učešćem
od 11,71%, te ostvarenjima za 3% manjim u odnosu na
2013. godinu. Domaći gosti i dalje bilježe pad i u dolascima (-14%) i u noćenjima (-26%), a trend pada je prisutan
već više godina.
Baška je u odnosu na ostala turistička mjesta otoka
Krka na drugom mjestu po ostvarenim dolascima i no-
Turističke nagrade nisu izostale ni
2014. godine
Na Danima hrvatskog turizma koji su održani 16. i 17.
listopada 2014. godine u Opatiji, dodijeljeno je priznanje Naturističkom kampu Bunculuka za 2. mjesto u
kategoriji najbolji srednji kamp u Hrvatskoj.
Zahvaljujući web portalu www.avtokampi.si , i glasovanjem preko 40 tisuća sudionika, nagrađen je i kamp
Mali u kategoriji malih kampova (kampiralište). Svečana podjela priznanja održala se u Portorožu.
TZ otoka Krka povodom dobivenih nagrada dodijeliti
će i prigodna Priznanja nagrađenima i to na Skupštini
TZ otoka Krka 18. prosinca 2014. godine.
Čestitamo nagrađenima !
mr.sc. Majda Šale
8
TURIZAM
Planovi TZO Baška za
sljedeću turističku godinu
Program rada za iduću godinu, koje je usvojilo Turističko vijeće TZO Baška na 8. sjednici 09.12.2014., u određenom dijelu slijedi i dosadašnje aktivnosti, a u glavni fokus
stavlja aktivnosti usmjerene na stvaranje što kvalitetnijih
programa i manifestacija, te razvoj selektivnih oblika turizma, osobito u pred i posezoni. Za budućnost turizma
u Baški osobito je važno prilagoditi se tržišnim kretanjima, te specijalizirati turističke proizvode. Zajedničkim
djelovanjem između svih partnera, od strukovnih udruga, jedinica lokalne i regionalne samouprave, partnera iz
privatnog i civilnog sektora te svih turističkih djelatnika,
moguće je odgovoriti novim izazovima koji su stavljeni
pred svih nas. Ovim putem pozivam sve turističke djelatnike, nositelje smještajne ponude, osobito turističke
agencije i ugostitelje na stvaranje složenog turističkog
proizvoda s visokom dodanom vrijednošću.
prema turizmu posebnih interesa, mogu se smanjiti
negativni efekti sezonalnosti. Suvremeni turisti žele više
otkrivati, doživjeti, sudjelovati i biti više uključeni u život turističke destinacije i domaćina, a istovremeno su
spremni na povećanu potrošnju ukoliko im se ponudi
splet aktivnosti koji zadovoljava njihove specifične želje i
potrebe. Proces motivacije za odabir određene turističke
destinacije je izuzetno složen zbog brzog protoka informacija i sve izravnijeg kontakta koji je omogućio turističkoj ponudi da se prilagođava željama turista brže nego
ikada prije. Turističke agencije koje posluju na tradicionalan način mogle bi u bližoj budućnosti, u izuzetnom
konkurentskom okruženju u kojem se nalazimo, naći
na mnoge izazove u svom poslovanju pa bi bilo dobro
da započnu s prilagodbom postojećeg poslovanje kroz
stvaranje atraktivnih aranžmana, specifičnih izleta, događanja, a ugostitelji prilagode svoju ponudu uvažavajući
originalne obroke i vrsta vina s naglaskom na kvalitetu i
prezentaciju, sve kako bi uspjeli očarati gosta i kako bi
svaki turist koji dođe u Bašku otkrio i eno-gastronomske
čari ovog kraja i ponio kući lijepe uspomene, prenio ih
drugima i ponovno se vratio. Izuzetno je važna interakcija svih sudionika u smislu prezentiranja tradicije, prirodne i kulturne baštine, tradicijske gastronomije i turističkih usluga, odnosno korištenju postojećih resursa kojima
se daje nova, turistička namjena.
Za sve navedeno je svakako nužan očuvani okoliš, budući da je održivi razvoj jamac za budućnosti bašćanskog
turizma. Potencijali su veliki, posebice zbog raspoloživosti, atraktivnosti i očuvanosti prirodnih resursa. Ljepota
krajolika i njegova očuvanost elementi su ponude kojom
Baška može stvoriti velike konkurentske prednosti. Vjerujem kako ćemo konstruktivnim dijalogom, izmjenom
informacija i ideja stvoriti temelj još bolje suradnje.
Ovim putem se zahvaljujem svima koji su na bilo koji način uključeni u pripremu iduće turističke godine i svima
želim sretnu i uspješnu 2015. godinu!
Ivana Kovačić
direktorica Turističkog ureda TZO Baška
Ivana Kovačić
Baška je poznata kao turistička destinacija odmorišnog turizma, ali ima ogroman potencijal razvoja drugih oblika turizma poput hiking, trail&trekking, bike,
eko turizma, cruisinga, kulturnog ili avanturističkog
turizma odnosno turizma posebnih interesa za ljubitelje: penjanja, planinarenja, trčanja, ronjenja, veslanja,
glazbe, fotografije, gastronomije, enologije, promatranja bilja, ptica. Ovaj će proces u budućnosti imati veliki
utjecaj na specifičan odabir turističke destinacije, ali i na
poduzetnike u profiliranju njihovih konkretnih turističkih proizvoda, budući da će turisti dati prednost destinacijama koje nude upravo takve sadržaje. Usmjeravanjem
9
TRGOVAČKO DRUŠTVO BAŠKA
TRGOVAČKO
DRUŠTVO BAŠKA
jedom korisnicima komunalci na raspolaganju i u poslijepodnevnim satima, odnosno od 13 do 16 sati. Ovih
dana u TD-u su u punom jeku organizacijske pripreme
za novo poslovno razdoblje - 2015. godinu. U nastojanju
unapređenja naših aktivnosti ali i komunalnog standarda
na čemu, skupa s nadležnim općinskim službama intenzivno radimo, pripremaju se novi projekti i programi koji
će, unaprijediti svakodnevicu žitelja ove krčke lokalne
samouprave.
Osim na povećanje broja zelenih površina o kojima će
TD Baška u 2015. godini skrbiti, ponajprije se misli na
projekt obnove, uređenja i budućeg održavanja groblja
na području Općine Baška. Predmet projektnog zadatka kojeg smo ovih dana pred sve nas stavili u prvoj fazi
podrazumijeva “dubinsku” analizu stanja u prostoru na
četirima grobljima na području Općine. Sadašnje stanje
groblja ukazuje na potrebu stvaranja sustavnog i cjelovitog plana razvoja tih objekata komunalne infrastrukture
koji će, osim omogućavanja njihova boljeg i racionalnijeg
korištenja, omogućiti i valorizaciju, očuvanje i zaštitu njihove nedvojbene arhitektonsko-spomeničke baštine ali i
unapređenje hortikulturne vrijednosti.
Iz novog sjedišta u nove projekte
Konac “stare” i početak nove kalendarske godine uvijek
je i svugdje vrijeme za podvlačenje crte, rezimiranje rada i
postignuća, ali i kreiranje planova za predstojeći poslovni
period. Tako se ovih dana podvlači crta i u Trgovačkom
društvu Baška, komunalnoj tvrtki u kojoj se jedan od većih iskoraka učinjenih u godini koju zaključujemo ogleda
u unapređenju uvjeta rada. Sredinom godine u djelo je
proveden dovršetak projekta uređenja novog poslovnog
sjedišta, koji osim za stvaranje funkcionalnijeg i ugodnijeg radnog okružja djelatnika te tvrtke je omogućio i
današnjem vremenu primjerenije uvjete njihova rada sa
strankama. Nakon višemjesečnih radova na uređenju
i opremanju novih poslovnih prostorija, “centrala” bašćanskog TD-a u svibnju je preseljena u prizemlje zgrade
na adresi Palada 88 u kojoj se, na višim etažama, nalazi i
sjedište općinske uprave.
Planiranim će mjerama groblje Sv. Ivan u Baški kao i mjesna groblja Jurandvor, Batomalj te Draga Bašćanska, nakon snimanja i analize trenutnog stanja, nastojati dobiti
cjelovita slika o njihovim zaštićenim dijelovima (posebice onima koja su pod “posebnom paskom” Ministarstva
kulture), ali i o potrebi i modalitetima njihove dodatne
zaštite. Ovim će se aktivnostima sačiniti, ili bolje rečeno
upotpuniti dokumentacija povezana s katalogiziranjem
groblja, i to posredstvom analize stanja grobnih polja u
vidu geodetskog, ali i arhitektonskog snimka svih grobnica i grobova odnosno snimke stanja vegetacije. Sve što na
grobljima, uz pomoć stručnjaka arhitektonske i konzervatorske službe planiramo činiti usmjereno je očuvanju
tih važnih, vrijednih i po mnogočemu posebnih objekata, kompleksa u kojima ćemo svim tim mjerama nastojati zaustaviti neke, nažalost već zamijećene nenamjerne
pojave njihove ambijentalne devastacije ali jednako tako
i ponuditi prijedloge tipologije samih grobnica.
Obnovom i uređenjem dotad zapuštenog i nekorištenog
prizemlja općinske zgrade komunalci su dobili funkcionalniji i ponešto veći prostor nužan za rad administracije,
jednako kao i za organizaciju radnih sastanaka odnosno
smještaj arhive. Radove na uređenju i opremanju svog
novog radnog prostora TD Baška je realiziralo vlastitim
ulaganjima, i to nakon što nam je Općinsko vijeće još u
veljači prošle godine dalo suglasnost za preseljenje iz dosadašnjih, već pretijesnih poslovnih prostora na drugom
katu istog zdanja.
TD-ovci su svojim novim upravnim sjedištem s punim
pravom ponosni i ističu kako su se već ovog ljeta uvjerili
u kolikoj mjeri ostvareni “pomak” pridonosi zadovoljstvu
korisnika njihovih usluga. Rad sa strankama je organiziran u svakodnevnom režimu, i to od 8,30 do 12,30
sati, a stranke se ne primaju samo utorkom, dok su sri-
10
TRGOVAČKO DRUŠTVO BAŠKA
Čelnica bašćanskog komunalca Silvija Capić ističe kako
se kao jedan od važnijih planova društva ogleda i u nakani dodatnog unapređenja pružanja usluga dizanja i spuštanja plovila koja, na području luke, sukladno ishođenoj
desetgodišnjoj koncesiji također pružaju djelatnici TD-a
Baška. U doglednoj budućnosti kanimo urediti i opremiti
zonu istezališta koja bi korisnicima te vrste lučkih servisa
također trebala ponuditi višu i kvalitetniju razinu usluge.
U pripremi je i plan uređenja te logističkog opremanja i
funkcionalnog zaokruženja zone “Suhe marine”, područja koje bašćanski komunalci kane urediti i opremiti kao
svoje operativno središte. Po uzoru na neka druga otočna komunalna društva koja su na sličan način vrlo kvalitetno riješila problematiku svojih “radnih kapaciteta” i
mi se na spomenutom području nadamo u doglednom
vremenu urediti i opremiti vlastito radno dvorište.
Jedno od ovogodišnjih postignuća kojim smo posebno
zadovoljni i ponosni, iako nije “materijalizirano” na području Općine Baška, vezano je uz projekt postavljanja
spomenika Svetom Ocu Ivanu Pavlu II u blizini Omišlja. Skupa sa svojim kolegama iz komunalnih društava
s područja svih krčkih općina i djelatnici TD Baška dali
su značajan doprinos oživotvorenju tog sveotočnog projekta, te su dobro odrađenim hortikulturnim uređenjem
okoliša ondje podignute skulpture tako i Bašćani ugradili
svoj kamenčić u mozaik krčke sloge i zajedništva koju taj
spomenik sad trajno predstavlja i potvrđuje.
Trgovačko društvo Baška tijekom 2014. godine ojačalo
je i upotpunilo svoj “radno-servisni vozni park” novim,
suvremenim komunalnim vozilom, koje je dobavljeno
je u suradnji s Općinom Baška i to zahvaljujući potpori
koju nam je bespovratnim izdvajanjem omogućio Fond
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 60-postotnom udjelu ukupne vrijednosti njegova koštanja. Novo
komunalno vozilo već daje svoj značajan svakodnevni
doprinos nastojanjima još kvalitetnijeg i učinkovitijeg
održavanja čistoće i urednosti javnih površina.
Mladen Trinajstić
11
SPORT
NK Vihor za povijest
Otvoreno prvenstvo hrvatske za
olimpijske klase i klasu zvijezda
seniori i juniori
Posljednjim zviždukom glavnog sudca u nedjelju,
23.11.2014 na ŠRC „ZABLAĆE“ i službeno NK“VIHOR“
je postao prvi put u svojoj nogometnoj povijesti JESENSKI PRVAK u 1b.ŽNL-i, a kako stvari stoje na tablici
vjerojatno i broj jedan nakon proljetnog dijela.
Tom velikom uspjehu bašćanskog nogometa pridonijeli
su svi u klubu i oko njega. Dapače, ne smije se izostaviti
ponajprije velika podrška navijača i ljubitelja nogometa
u Baški i na otoku.
Pred Vihorom redom su padale ekipe: Turbina, Goranka,
Kozala, Mrkopalj, Omladinac, Vrbovsko, Risnjak, Gomirje, Željezničar, Polet, a maksimalan broj bodova na kontu je poništila ekipa R.Benčića koja je u pomalo čudnim
okolnostima u Rijeci odigrala 1:1.
„Baska j’ malo selo, ali je veselo...“ riječi su svim Bašćanima poznate pjesme, a za veselje su se još jednom pobrinuli jedriličari JK „Vihor“. Naime, na Otvorenom prvenstvu Hrvatske za olimpijske klase i klasu zvijezda za
juniore i seniore održanom od 22.-26.10.2014. u Zadru
mladi bašćanski jedriličari ostvarili su zapažen rezultat. U
klasi laser 4.7, pored 43 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije,
Crne Gore i Mađarske, Marko Žužić se popeo na postolje kao ukupno drugi, dok je Iva Vlahinić viceprvakinja
u kategoriji djevojaka!
Jedrilo se u Zadru po buri, koja je tijekom prvenstva pokazala svu svoju prevrtljivost i tako od jedriličara zahtijevala punu koncentraciju, snagu i vještine. Bura je zadavala
problema i regatnom odboru zaduženom za postavljanje
regatnog polja i osiguranje regularnih uvjeta natjecanja.
Naši su jedriličari u svojoj klasi laser 4.7 odjedrili 4 plova, a upravo je taj zadnji plov odlučivao hoće li Marko
Žužić zadržati vodeću poziciju koju je do tada držao. Uz
viceprvaka i viceprvakinju, potrebno je spomenuti i vrlo
visok plasman Ivana Vlahinića sa izvrsnim jedrenjem,
na, za sportaše, najnezahvalnijoj 4. poziciji.
Osim za odmjeravanje snaga na regatnom polju, Otvoreno prvenstvo Hrvatske dalo je našim jedriličarima priliku biti u društvu seniora, hrvatskih olimpijskih zvijezdi
u jedrenju, učiti od najboljih i naravno, družiti se s onima
kojima je jedrenje stil života.
Ovo je uistinu velik rezultat za jedan mali, ali entuzijazmom, talentima i kontinuiranim radom velik klub, a velik dio zasluga pripada neumornom i predanom treneru Igoru Barbaliću koji je tijekom svog dugogodišnjeg
trenerskog rada na hrvatsku jedriličarsku scenu plasirao
veći broj jedriličara.
Na kraju samo možemo, pomalo poetski, zaključiti da je
bašćanska bura isklesala još jednu generaciju u nizu darovitih jedriličara od kojih možemo očekivati niz sportskih uspjeha.
Anica Žužić
Od ukupno 12 odigranih utakmica 11 je pobjeda i 1 neodlučena utakmica,točnije 34 osvojena boda, a drugi na
tablici ima čak 9 bodova manje! Sve to nam daje za pravo
nadati se pravom proljetnom nogometnom ludilu u Baški. Za ovaj niz pobjeda svakako je potrebno istaknuti trenera Miroslava Hrgovčića i pomoćnika Davora Kraljića,
koji su svoje trenersko-igračko znanje pretočili u ekipu
iskusnih i mladih igrača. Posebno treba pohvaliti glavnu
poveznicu igrača i trenera sa upravom, točnije G. Štefanićem i J. Bonefačićem, a to je „dobri duh“ ili „inžinjer“
kako svi volimo zvati Matu Filipovića. Takvom uglazbljenom orkestru viši ton su podizali i stalni sponzori koji su
nakon utakmica organizirali večere i roštiljade, kako bi
se pozitivna atmosfera prenijela i po završetku utakmica.
Vrijedni sponzori su: Restoran“SALOON“, g.Pavo Đordić,
g.Nedžad Zahirović, g.Marinko Capić, “Trgovina KRK“,
dugogodišnji gost iz Njemačke g.Mate Vidović i Lovačko
društvo „Kamenjarka“.
I tablica najboljih strijelaca ima na čelu Vihoraša, a
to je sa 14 zgoditaka Matej Brlošić. Upravo je on po završetku sezone povezao svoj matični klub iz Piškorevaca
sa Vihorašima. Na trodnevnom gostovanju u Piškorevci-
12
SPORT
ma, osim utakmice i pobjede domaćina 2:1, Vihoraši su
uživali gostoljubivost ponosnih Slavonaca, te su na putu
prema stadionu stali ispred kuće bake Marije i zapjevali
“Piškorevci selo moje malo, hvala tebi što si Matu dalo..“
Odlazak u Slavoniju su iskoristili i za obilazak grada heroja Vukovara kroz koji ih je proveo Tibor Molnar.
Iza VETERANA je također uspješna nogometna godina.
Igralo se na travnatim terenima, u dvorani. Uspostavljena
su nova prijateljstva, produžena stara. Voditelj veterana,
g.Ilija Augustinović ili kako ga mi u klubu volimo zvati
„KAJZER“ sve pobjede niže, od Češke preko Mađarske,
Podravine, Krka pa do Baške. Očekujemo pred sam Božić
i tradicionalni turnir u Košicama gdje se Veterani nadaju
novom peharu u vitrinama.
Pred kraj godine već tradicionalno NK“ Vihor“ će organizirati druženje s prijateljima i navijačima kluba. Podijeliti
će se kalendari, malo nogometne ćakule. Vidjet će se i
neka nova lica u klubu, ali ne samo muška. Klub je dobio
i novu tajnicu Helenu Seršić, koja će tom prilikom biti
predstavljena kao i još nekoliko cura, koje neka ostanu
iznenađenje za sve prisutne. Tako pojačani ulazimo svi
zajedno u novu 2015.godinu, koja bi trebala biti upisana
zlatnim slovima za bašćanski nogomet, ali i sport.
Klub se još jednom zahvaljuje na nesebičnoj pomoći
Općine Baška, TZ Baška, Hoteli Baška i svih sponzora i
donatora uz čiju pomoć ova sjajna priča traje.
Svim žiteljima Baške Blagoslovljen Božić i sretna Nova
2015. godina sa puno,puno sunca!
I.Ć.
PIONIRI NK“Vihor“-a su u stvaranju i svaki rezultat za
njih je dobar. Nalaze se u skupini „A“ ŽNL, gdje su ekipe puno jače i kvalitetnije. Ekipa sa trenerom Borisom
Franolićem ima punu podršku uprave i roditelja. Najveće osvježenje u klubu su MORČIĆI za koje igraju djeca
predškolske dobi i učenici prva tri razreda osnovne škole.
Oni se ne natječu, ali u svakoj domaćoj utakmici seniora oduševljavaju sve prisutne na ŠRC“ZABLAĆE“, kada u
poluvremenu istrče i međusobno igraju. I ovim putem
klub i trener Saša Slišurić se zahvaljuju roditeljima, koji
svoje slobodno vrijeme odvajaju za treninge i utakmice,
a i sudjeluju u radu kluba.
Vrijedno spomena
Gospodina Vinka Bogdešića sam upoznao na izložbi NK
“Vihor”-a 2013.g. povodom obilježavanja 100 godina
organiziranog sporta u Baški tj. 90 godina tog kluba. S
velikim zanimanjem je gledao stare fotografije, a najduže
se zadržao kod ekipe NK “Vihor” iz 30-tih godina. Pristupio sam mu jer sam odmah shvatio kako bi taj vremešni
još uvijek vitalan gospodin (rođen 1923.g. u Baški) znao
puno o tom periodu sporta u Baški. Tako mi je naizust rekao osnovni sastav tih godina pred 2. svj. rat.: Berto Dorčić Kranjac-golman, Božo Hero Žguc, Drago Tancabelić
Bova, Darko Starčević (oficir) - centarhalf, Ranko Stipko-
vić - half, Žarko Hrabrić - half, Božo Dorčić Kranjac - lijevo krilo, Dinko Volarić - centar, Ljubo Tudor, Vinko Dujmović Ciga - desno krilo. Rezerve su bili Anđelo Ćubranić
13
SPORT
- Penge, Stevo Turina, Zvonimir Grandić. Povremeno su
igrali Bogumil Bogdešić, Branko Stipković i Mičelin Mihalić. I nastavlja dalje.
S Krkom su igrali 3-4 puta godišnje i nikada nas nisu dobili. Kad bi se išlo u Krk na utakmicu, g. Depope bi poslao
kamion. S Rabom se igralo 2 puta godišnje. Jednom je
bilo čak 10:0 za nas. Povremeno se igralo sa Senjom i Crikvenicom. U ljetnim mjesecima su neki put za nas igrali
i Česi. U tim mjesecima je igrao za Vihor i Jure Kos - Hajdukov omladinski prvotimac. Za jače utakmice je dr. Matejčić Josip - zubar pozvao iz Orjenta beka Belog. Pričao
bi g. Vinko još dosta toga ali nebi sve stalo u ovaj tekst. I
on sam je povremeno igrao za “Labud”.
Te turbulentne godine nakon rata odvele su g. Vinka u
vojsku, gdje je otkriven njegov talent za atletiku naročito
trčanje. Bio je prvak čete, bataljuna, brigade, divizije i treći
u 4. armijskoj oblasti. Kao takav odlazi na prvenstvo JNA
u Beograd 1946.g. Na tom cross country-u su sudjelovali:
Mihalić - prvak Jugoslavije, Josip Godlar - prvak Hrvatske,
Kotnik - prvak Slovenije, Đokica Stevanović - prvak Srbije, Pugačevski - prvak Sovjetskog saveza. Na cilj je došao
peti. Trenirao ih je Hrvoje Macanović. Nakon toga nižu se
uspjesi: u Zagrebu treće mjesto i u Ljubljani prvo mjesto.
U tadašnjoj Jugoslaviji takmičio se i u višeboju, te na takmičenju ZREN i osvojio zlatnu medalju. Tih godina bila
je popularna odbojka te je g. Vinko položio sudački ispit
za odbojku. Od svih suđenja u pamćenje mu se urezala
najviše utakmica Rab:Baška 0:3. Na utakmicu se išlo brodićem “Ana” vl. Grandić Ivana, a sa njima je išlo i oko 50tak Bašćana.
Pripremio: Borut Mohar
Najuspješniji
sportaši otoka Krka
bašnica), Josip Đurđević (Općina Omišalj), Irena Žic-Orlić (Općina Punat) i Dragan Zahija (Općina Vrbnik).
Ukupno je pristiglo 20 kandidatura. Sukladno pravilniku
izabrani laureati, uz priznanje, nagrađeni su i novčanim
iznosom, dobitnici pojedinci s 1.000,00 kn te dobitnici
sportske ekipe s 3.000,00 kn.
Načelnik Općine Baška Toni Juranić čestitao je svim dobitnicima i uručio izabranim laureatima priznanja.
Na osnovi postignutih rezultata dobitnici priznanja su
za:
- “Sportašica godine do 14. godina otoka Krka za 2013. godinu” je Ela Znaor, KICKBOXING ŠPORTSKA UDRUGA MALINSKA iz Malinske,
- “Sportaš godine do 14. godina otoka Krka za 2013. godinu”
je Mihael Girotto, Veslački klub “GLAGOLJAŠ”iz Omišlja,
- “Sportašica godine do 18. godina otoka Krka za 2013. godinu” je Natalija Kraljić, Športski streljački klub “DUB” iz Malinske,
- “Sportaš godine do 18. godina otoka Krka za 2013. godinu”
je Bruno Žic, Streličarski klub Rijeka iz Rijeke,
- “Sportašica seniorka otoka Krka za 2013. godinu” je Paola
Girotto, Veslački klub “Glagoljaš”iz Omišlja,
- “Sportaš, senior otoka Krka za 2013. godinu” je Andrej Krstinić, Športski streljački klub “Dub” iz Malinske,
- “Sportski klub do 18.godina otoka Krka za 2013.godinu” je
Veslački klub “Glagoljaš”iz Omišlja
- “Sportski klub seniora otoka Krka za 2013.godinu” je Športski streljački klub “DUB” iz Malinske.
Na kraju ove godine, u Baški, 04. prosinca 2014. godine
održana je svečanost proglašenja “Sportaš godine otoka
Krka” za 2013. godinu. Svečanosti su nazočili svi predstavnici jedinica lokalne samouprave s područja otoka
Krka, te brojni sportaši i sportski djelatnici.
Odluku o dobitnicima donio je Odbor za dodjelu priznanja “Sportaš godine otoka Krka” u sastavu: Neven Dorčić
(Općina Baška), Marinka Margan (Grad Krk), Ivan Brusić
(Općina Dobrinj), Miroslav Topić (Općina Malinska-Du-
Posebna priznanja uručila su se klubovima koji ove godine slave godišnjice osnivanja: Šahovski klub Krk iz Krka
- 65 godina i Judo klub Krk iz Krka - 30 godina od osnivanja.
Za iznimne višegodišnje dosege u razvoju sporta na otoku Krku posebno priznanje dodijelilo se Aleksandru Hrastu, a posebno priznanje za zasluge u sportu i poticanje
sporta kod umirovljenika dodijelilo se Antunu Grmšeku.
Foto: Luka Tabako, Tekst: Neven Dorčić
14
BAŠĆANSKA MLADOST
Područna škola Baška - svanulo je i nama!
Prvi dan škole, ponedjeljak 8.
rujna, bila je kratka ali značajna
proslava na igralištu stare škole.
Radosne karmine. Došli smo se
pozdraviti sa stogodišnjom ljepoticom. Sada joj možemo tepati
jer nismo više pod njenim šupljim
krovom. Uskoro će je srušiti i ponovo sastaviti na istom mjestu.
Pročelje ima status spomenika pa
mora biti sačuvano. Sve ostalo gradi se iznova, uključujući sportsku
dvoranu. Zamislite, Baška uskoro
dobiva i višenamjensku sportsku
dvoranu, u paketu! Toliko smo čekali i očajavali da ne možemo vjerovati da se sve to zbiva.
Zbor PŠ Baška i ravnatelj Serđo Samblić
raznim medijima na upornom skretanju pažnje javnosti i
naravno, roditeljima na strpljenju i zalaganju koje su iskazali tijekom ove godine.
Kao da je nad našim malim mjestom odjednom svanulo.
Nakon niza propalih dogovora i aranžmana s nadležnim
ministarstvom u vrlo kratko vrijeme stvorena je financijska
konstrukcija za novu školsku zgradu. Odlučeno je da će
se škola graditi isključivo sredstvima županije i općine.
Na proslavi su svi koji su trebali rekli nekoliko riječi. Hvale
„Voditelju…“, protestira nervozno učiteljica Vladimira „…
curi voda iza školske ploče i nekakve gljive rastu na plafonu.“ „Dobro, dobro…“ kažem, „ne viči opet na mene, zvat
ću domara da isprazni kante u potkrovlju, izgleda da su
se prepunile tijekom vikenda. I smiri se, vidiš da okreće na
buru.“
Nekoliko dana kasnije domar zabija čavle u žaluzine na
prednjoj fasadi jer je spasonosna bura jedne od njih iščupala i bacila u dvorište.
Roditelji se žale da djeca nerado koriste sanitarne prostorije, jer da u njima više ništa nije sanitarno, a ni sigurno.
Naime, ako neoprezno potegnete onaj konopčić koji visi
iz vodokotlića, a ne povučete se hitro korak unatrag, možete se istuširati.
Tako je to bilo, do nedavno. Onda je iznenada župan
Zlatko Komadina negdje u kolovozu ove godine lupio
šakom po stolu i rekao: „Sljedeća školska godina neće
početi u staroj zgradi.“ U tom trenutku još nismo znali
gdje ćemo početi pa smo u tih nekoliko sparnih dana na
brzinu priveli kraju pregovore koje smo vodili s ljudima iz
Slovenije i dan-dva prije početka nastave potpisali ugovor o najmu Otroškog počitniškog doma Murska Sobota. Slovensko dječje odmaralište u Baški, udaljeno svega
nekoliko stotina metara od stare škole, sada je u punom
pogonu: mali Slovenci u njemu ljetuju, mali Bašćani zimuju. Jedni unutra, drugi van, točno u sat. I tako sljedeće
dvije godine. Svi sretni i zadovoljni. I suhi.
Hvala svima koji su na različite načine doprinijeli ovom
rješenju, prije svega načelniku općine Baška Toniju Juraniću i njegovim suradnicima, ravnatelju slovenskog
odmarališta Bojanu Nemecu i čelnicima općine Murska
Sobota, županu Zlatku Komadini i djelatnicima PGŽ-a,
Učenici PŠ Baška na svojoj prvoj marendi u slovenskom odmaralištu
i zahvale. Zbor je otpjevao školsku himnu predstavnicima Murske Sobote otpjevali smo „To je bil dan ljubezni“.
Zaslužili su. Bilo je dirljivo i zvučalo je stvarno dobro.
Onda smo s prvašićima na čelu kolone krenuli u naš novi
privremeni dom.
Vidimo se uskoro na kamenu temeljcu!
Predrag Perožić, voditelj PŠ Baška
15
NAŠI STARI
Povijest osnovnog
školstva u Baški 4. dio
ozbiljnih ili zabrinutih učiteljskih konverzacija. Zgrada je
to koja je preživjela i nadživjela tri kraljevstva, dva svjetska rata, nekoliko društveno- političkih uređenja, iskusila
sve diktature prošlog stoljeća, te naposljetku dočekala
slobodu zemlje u kojoj je i rođena, a koju i danas živi.
Pa ipak, najveći njezin problem je ostao, a odnosi se na
bašćansku mladost koja bi ju trebala pohoditi i odgojnoobrazovno se razvijati u njenim prostorijama. Možda u
razvojnoj perspektivi bašćanskog osnovnoškolskog obrazovanja nadu treba tražiti u nedavno izgrađenoj zgradi
dječjeg vrtića, čija bi gradnja mogla poslužiti kao indikator oporavka broja školske djece na području općine
Baška. Dakle, vrijeme će pokazati kamo će se usmjeriti
bašćansko osnovno školstvo i kakva će sudbina zadesiti
njegovu školsku zgradu. U međuvremenu, čestitajmo joj
na stoljetnom plodonosnom prosvjetnom i odgojnom
životu, čestitajmo joj što je iz sebe u svijet i život odaslala
učenike koji će, nadamo se, biti sretni i ponosni što su bili
njezin dio.
Razdoblje od 1990. do danas
Političke i društvene promjene u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, dovele su početkom devedesetih godina prošlog stoljeća do pada komunističke vlasti.
Istovremeno se sličan proces događao i u nekim drugim
jugoslavenskim republikama, što će u konačnici biti i
jedan od razloga koji je vodio raspadu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Stvara se demokratska,
pluralistička i nezavisna Republika Hrvatska. Proces njezinog stvaranja i ratni put kojim je prošla da bi ostvarila
slobodu i nezavisnost otvorio je duboku averziju prema
svemu što se na bilo koji način povezivalo s netom rastočenom državom. To se pokazalo i na otoku Krku, gdje
je već u prosincu 1990. tadašnji školski odbor donio odluku o preimenovanju osnovne škole. Ime “17. travanj”
postalo je nepoćudno i neprihvatljivo, premda se radi o
danu kada je antifašistička partizanska vojska 1945. godine oslobodila otok Krk od njemačkih okupacijskih vojnih
snaga i premda je antifašizam ugrađen u temelje nove hrvatske države. Umjesto toga, škola je dobila ime Osnovna škola “Fran Krsto Frankopan”, po posljednjem izdanku
hrvatske velikaške obitelji koji osobno nije imao nikakve
izravne veze s otokom Krkom: njegovi su preci, naime,
zauvijek napustili otok davne 1480. godine. Školski je odbor također odredio da se kao Dan škole obilježava 30.
travnja, po danu kada je Fran Krsto Frankopan pogubljen
u Bečkom Novom Mjestu. Ovo ime škola nosi i danas.
Promatrajući danas školsku zgradu u Baški, njen eksterijer i interijer, nameće se i pitanje, je li to živahna starica,
koja nestrpljivo očekuje nove generacije svojih učenika
da joj, uvijek iznova, održavaju živost i vitalnost, ili je
to već umorna dama u godinama, koja nestrpljivo čeka
svoju obnovu ili izglednije je, nasljednicu. Hodajući njezinim hodnicima, penjući se njezinim izlizanim stubištem,
ulazeći u njezine prostorije, otkrivamo svijet nebrojenih
dječjih glasova, pjevanja, smijeha, plača, koraka, veselih,
Sjećanja na nekadašnje
dječje igre
ŠESTICE
To su bile stare šoldi (munida) ke nisu više vridele, valjda
još od Austo-ugarske. Složilo bi ih se na kup na tvrdoj zemlji. Onda bimo zeli okrugli kamik ki smo našli na pesku.
Bubnuli bimo zi kamikon po ton kupu tako da se cin više
šestic obrne. Vridelo je i ako se prasnulo kraj kupa tako
da se on stresal. To smo rekli da je “z grihon”. One “šestice” ke su se obrnule dobil je on ki ih je bubnul. Ova igra
je nestala kad je nestalo tih starih šoldi. Bome, dinari je
bilo malo, a i ki bi imel kuraja bubnut kralja Aleksandra
po glavi.
ZAKRIVACA
Stari del Baške bilo je pravo mesto za tu igru. Najviše pred
vecer po kuntradah se culo dicu kako jedan drugoga
zovu. Svi su iskali najbolji kantunić kadi će se zakrit da ga
on, ki išće, lahko ne jajde. On ki je iskal je stal na jednon
mestu i brojil jako barzo do dvajset tako da je bilo malo
vrimena za onih ki su se zakrivali. On, koga se parvog našlo bi stal na isto mesto i pocel brojit. Drugi su se zakrivali
i tako redon... Kad bi vani zaškurilo culo se matere kako
dicu zovu doma: “Mare! Doma!”, “Tonee! Valje doma!”
TAKNJEVACA
Jedan od nas bi tekal i ćapival drugih. Oni su bižali. Kad
bi taknul jednoga, onda bi on moral teć za drugimi sve
doklegod ne bi taknul nikoga drugoga. Tako smo tekli i
tekli da su nas već noge bolele.
Za vas su se spametili:
Neda Kinova, Bernarda Viškićeva i Toncić Dunica
16
NAŠI STARI
Hotel Europa va Baški
Kaluna i Vele rive. Za ono vrime bil je to luši i štimani
hotel. Posluživala se domaća i češka kuhinja. Prizemno
je bila vela kuhinja i kamarini za cuvanje jića i pića. Zada
hotela su bile magazini za potribe hotela. Od tarace sprida hotela, i od portuna zi škalami za parvi pod, ulazilo se
va veli salon za blagovanje i divertimenti. Od visokoga
Puno se piše o bašćanskom turizmu i kada su ovamo
stigli prvi gosti. Zna se i gdje je bio prvi hotel. Ovoga se
ljeta slavila 110-ta obljetnica bašćanskoga turizma.
Prvi je od starih, za ono vrijeme velikih hotela, nastradao Hotel Grandić za vrijeme bombardiranja Baške
od savezničkih aviona. Mnogo su godina njegove zidine i
krov čekale obnovu. Tek su ga Slovenci popravili i adaptirali u dječje odmaralište pedesetih godina. Na žalost,
nisu sačuvali originalno pročelje, a zapušteno je i stubište
prema moru. O unutrašnjosti zgrade da i ne govorimo.
Sada su neke njegove prostorije preko zime iznajmili bašćanskoj osmogodošnjoj školi, jer stara stogodišnja zgrada škole propada, pa je postala opasna i neupotrebljiva
za svoju svrhu. Ono što je od starih hotela i pansiona preživjelo poslije 2. svjetskog rata, nacionalizirano je i pretvoreno u dječja odmarališta ili korišteno za stanovanje,
ali se i to promijenilo raspadom Jugoslavije. Zadnji stari,
veliki hoteli, koji su to ostali i služili svojoj svrsi porušeni
su do temelja 2011. godine, a na njihovom mjestu su sagrađeni hoteli s balkonima i terasama, s bazenom i svim
sadržajima potrebnim modernom turizmu, da ne spominjem i novonastalu preobilnu apartmanizaciju na ovom
plodnom tlu bašćanske kotline, s prirodnim pješčanim
plažama i nekad bogatim poljem.
Nitko više ne spominje Hotel Europu i ne sjeća ga se. Zato
evo sada malo istine o njemu:
štuka visele su ćoke na letriku. Stoli i kantride na taraci
su bili stesani od fine bukovine i uvik puni. Beli tavajoli i
tavajolići zi monogrami z imenon hotela blišćili su se na
suncu. Žlice, peruni i noži od alpaka luštralo se svaki dan.
I na njimi je bil monogram zi imenon hotela. Kuhalo se za
prste polizat domaće i češke delicije. Na podi se hodelo
po lipimi kamenimi škalami zi štandon od kovanoga železa. Za oba poda i sprida vrat od šufita su bili kondoti
i špine z vodu. Va šesnajst kamara je mobilija bila od
doba secesije, ka je onda bila va modi. Svaka je soba
imela pikabiti za robu. Postilje su bile visoke zi šuštami i
Znate kadi je bil ta hotel? Stari gospodari hotela su
onda imeli zamisal njegove lipe budućnosti i cekali su
gošti od cele Europe, pa su mu tako i dali jime.
Zagrajen je 1923. godine šoldima fameje Dujmović i
Vukasović, povratnika od Merike, na drugon kraju Baške, ne kod Vele plaže, nego na Muli, puli mićega peska,
17
NAŠI STARI
štramaci od vune. Škabelini
kod postilje i boro su imeli
mramornu ploču i škafetini. Na boru je bilo zdarcalo,
brokva zi cistu vodu i kadin,
a polek toga plitica za sapun sve od dekorane majolike zi narisanimi rožicami.
Pod postilju su bile varcine
isto od dekorane majolike,
da gosti ne moraju po noći
van od kamare. Kamarijeri
su nosili frišku i cistu vodu i spražnjevali varcine i burice.
Va ono su se vrime gosti kupali i uživali va moru, i cuvali
sol na telu, jer je onda to bila medicina. Natjecali su se, ki
će bolje pocrnit, vozili su
se va sandolinah, jadrili ili
su ih bašćanski barkarioli
peljali na vesla va drvenimi
barkami na okolne, skrovite, male romantične, osamljene, peski. Kveceru se
tancalo i čakulalo na taraci
uz dobru domaću kapljicu.
Zabavljali su se svaki na svoj
mod. Uživali pokaževat
svoje oprave, vištidi, frizure
i klobuki.
Prizidana je pred par let jedna kuća takana na njegov
zid, ka je zatvorila pasaj kolo njega i vrata va prostorije
za parićivanje jića i pića. Stoli i kantride od tarace i salona su se raznesle. Kolo njega su nikle nike nove kafići i
oštarije. Sprida njega je vinč i škver za dizanje, cišćenje i
piturivanje brodi. Po zimi marete zalivaju parkirane auti
sprida njega. I ca je najzad od hotela ustalo? Vele kamene zidi, rasklimana vrata, štuki ke propadaju. Kamare su
pretinjene va male kamarini, škripljave daske na podu,
uništen salon i kuhinja, ruzinave gurle, ..... Jedino je krov
ustal crven, ma nisu više stare primorske kanalice, nego
mediteran crijep. Vije se i harvacka bandera na pergoli i
ubraće Web kamera zgora nje na zidu.
A onda, je jednoga dana, Hitler parnesal nemir va sve
življenje. Svi su se gosti pobrali i razbižali. Vrnuli su se
barzo doma. Ustale su prazne stoli, prazne kamare, salon i oganj je va kuhinji zagašen. Moja me mat rodila va
jednoj od tih hotelskih kamara, na parvon katu. Onda su
prišle vojske, ubijanje, bižanje i zakrivanje, mižerija i glad,
bombardiranja, oslobođenje, konfiskacija, nacionalizacija, prodaja, „ Niška kuhinja“: niški čevapi, pljeskavice i
boranija sa svinjetinom, srpski pasulj,.........ponovo gvera,
pa....... „Bašćanska općina“ danas.
Danas hotel ne morete
prepoznat. Na njegovoj facadi više ni ni imena ni koluri, ni tarace zi stoli, kadi
su sideli bogati gošti. Bura
i zub vrimena su facadu
naceli, pa rujinali. Poneštre
su zapušćene, grilje su se
ubisile, a nike i pospadale.
Ruzinave škatule od klima
uređaja nagarđuju levantsku facadu. Va stražnjen
dvorišću nahitane su nike
nepotrebne i garde stvari.
Kada sada, nakon toliko let, priden tamo i vidin one puste uficiji od općine, celi mi život pasa sprida oci.
Marija, Marija, ne bali !!! Danas su druga vrimena.
Hoteli imaju 5 zvezdic. Općina je tamo, jer ni šoldi za zagradit bolju.
Citala san va novinah, da će palac od toga staroga bivšega hotela bit zvana renoviran i urejen, pa me to veseli.
Živi bili, pa docekali i to!
Napisala: Ojovica
Fotografije iz moga albuma od 1937.g i onoga, što
je od inventara ostalo sačuvano.
18
NAŠI STARI
Afera Bašćanske ploče – prije 80
godina (1934. – 2014.)
događaji najnovijega datuma, tražili su apodiktički, da se ta
rasprava ne iznese pred publiku, ali nisu nipošto rađene nikome za leđima. Mislim, da će me svatko razumjeti.
Ta ne radi se tu ni o kakvoj otimačini, već o najispravnijem
modusu sačuvanja!
Bašćanska se ploča mora sačuvati neoštećena, da je i dalja
generacija radenika uzmogne proučavati, da bude svjedokinja minulih dana.
Prof. Gjuro Szabo, Jutarnji list, XXIII/1934
Zagreb, 25. VIII. 1934.
Sedam je stotina godina prošlo i nitko se valjda nije ni osvrnuo na onu ploču što se nalazi u crkvi sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške. Benediktovci je usadili negdje na svoju crkvu.
Kasnije je došlo vrijeme, pa je skinuli, metnuli u pod crkve i
gazili stoljećima po njoj.
I onda dođu opet drugi ljudi, pogledaše je, nerazumijevajući je, pa se izmučiše golemo, dok su spoznali, što je tu zapisano. Da, ni danas ne zna nitko posve točno, što tu sve
zapravo piše!!!
I eto, u osmoj stotini godina od njenoga postanja zavitlao
vihor oko te ploče, koji bi bio smiješan, da nije veoma jadan
i žalostan. To je upravo značajno za nas. Uvijek se pozivamo na svoju povijest, a dokumente zapuštamo nemilice, da
sami ih uništavamo.
Pukim je slučajem ostala Bašćanska ploča netaknuta, ali to
je bilo onda, kad su se oni, koji su znali vrijednost te ploče mogli na prste izbrojiti... Od godine 1919. bio sam jedno
osam puta pred pločom u Jurandvoru i na žalost sam morao
konstatirati, da ovaj od stoljeća provlaženi kamen sve manje odolijeva tamo zimskoj studeni, a pogotovo mi se čini,
da je ubrzan tempo oštećenja, otkako je ploča prekrivena
staklom. Teško je bilo očekivati, da bi se konzervativnost
crkvena htjela odlučiti na jedino ispravno rješenje, na prenos ploče na koje sigurno i prikladno mjesto. Da svakomu
tko mari za naše starine, napose komu je ova ploča svetinja,
mora biti jasno, da se ona mora prenijeti, a tko promozga
ovo, što je tu napisano i ono, što je tu prešućeno iz pojmljivih razloga, svakome mora biti jasno, da je krčki biskup i
kaptol ispravno, veoma ispravno radio, kad je prepustio
Strossmayerovoj Jugoslavenskoj Akademiji da ploču tamo
pohrani, pridržavši si posvemašnja prava vlasništva i raspolaganja za sva vremena, a Akademija si je osvjetlala lice, te
smjesta pristala i preuzela sve troškove dopreme. Stanoviti
U neobičnoj lokalno-političkoj situaciji nastala je «Bašćanska afera». 1934. god. Bašćanska ploča je s otoka Krka prenesena u Zagreb. Dnevne su novine u to vrijeme redovito
donosile najnovije vijesti vezane uz postupak oko selidbe
i restauracije spomenika. Ali niti nakon dugih desetljeća,
nisu prestale diskusije o tome da li je prijenos ploče bio
opravdan.
Početkom 2000. godine, negdje u doba pripremanja znanstvenoga skupa «900 godina Bašćanske ploče» vratio nas
je sveuč. prof. Vinko Damjanović natrag u godinu 1934.:
On «... kaže da je čuo mišljenja nekih ljudi prema kojima
bi možda ipak bilo bolje da su Bašćansku ploču ostavili u
Jurandvoru, jer je to njezin prirodan okoliš, u kojem bi se
ona bolje sačuvala nego u nekom muzeju. Ravnatelj Strossmayerove galerije HAZU prof. Đuro Vanđura tvrdi da je
ploča potpuno sigurna i neoštećena. Nakon njezina dolaska
u Zagreb, odmah je izvršena desalinizacija i konzerviranje,
a potom je stavljena u staklenu vitrinu s posebnim zračenjem prostora. Glasine o oštećenju Bašćanske ploče prof.
Vanđura smatra običnim tračem i tvrdi da je ona u istom
stanju u kakvom je bila onda kada je dopremljena s Krka
u Zagreb. Kakva sudbina očekuje Bašćansku ploču? Prema
riječima prof. Vanđure, ona će nas nadživjeti. Otkako se nalazi u Akademiji, tamo se izmijenilo čak deset predsjednika.
Bašćansku ploču vidjele su generacije i generacije, a njezinoj
jedinstvenoj ljepoti divit će se mnogi još dugo godina, zaključuje prof. Vanđura».
Pripremio: Josip Seršić Ivica
19
Jaslice u Dragi
Bašćanskoj
U Dragi Bašćanskoj ispred Zadružnog doma tokom cijelog mjeseca prosinca izložene su Božićne jaslice. To je
još jedan u nizu ostvarenih ciljeva i projekata odbora
pučke fešte „Rokova“ koja nastavlja sa aktivnostima uređenja svoga mjesta. Nakon prošlogodišnje izrade poda
u župnoj crkvi Dražani su ove godine odlučili za jaslice.
Tako je odmah po završetku Rokove napravljen dogovor
sa poznatim trsatskim „majstorom“ Mirkom ŠoštarićemPuhom koji je za 50-tak dana u svoje slobodno vrijeme
za Dražane izradio bogate jaslice. Za troškove materijala
i izrade pobrinuli su se svi redom koji su doprinijeli održavanju fešte Rokove koja je i ove godine nadmašila sva
očekivanja. Tako ove godine pročelje Zadružnog doma u
Dragi krase velike,lijepe i maštovite jaslice koje najavljuju
Advent.
Autor ovih jaslica je Mirko Šoštarić-Puh dugogodišnji
predsjednik Gradske glazbe Trsat i počasni kapetan „grada Trsata“. Mirko je Trsačan koji se izradom jaslica bavi
dugi niz godina te tako od početka prosinca mnogi riječki domovi, trgovi i oltari krase njegove jaslice. Mirko je
ove godine Dragu stavio na prioritetno mjesto te izradio
prve ovogodišnje jaslice nakon čega je hitao u crkvu Svete Jelene u Kastvu gdje njegove jaslice već 15-tak godina
ukrašavaju oltar.
Osim jaslica, Dražani su aktivni te tako najmlađi Dražani
tokom studenog i prosinca marljivo uvježbavaju predstavu „Veseli prosinac“ koja se održava šesti puta zaredom,
a na kojoj osim njih kao gosti nastupa i dječji zbor „Mići
tići“ djece iz naše općine. Nakon nastupa organizira se
tradicionalna tombola i vatromet. Sve se to događa
21.12.2014 godine sa početkom u 16.00 sati gdje su svi
ljudi dobre volje pozvani. Na kraju događanja Dražani
će se pobrinut sa toplu okrjepu gostiju „samo kako oni
znaju“.
Dobrodošli!
HD
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content