close

Enter

Log in using OpenID

Br. 120. – 18. prosinca 2012.

embedDownload
SING
GLASILO SINDIKATA NAFTNOG GOSPODARSTVA
ZAGREB, 18. PROSINCA 2012. • ISSN 1332-5671 • GODINA XXII • BR. 120
Sretan Božič i nova 2013. godina
(str. 6)
NEVJERODOSTOJNO I LICEMJERNO (str.2) ZA BOLJE RADNO VRIJEME
NASTAVAK RESTRUKTURIRANJA (str. 3) IMPLEMENTACIJA HAY-SUSTAVA(str. 6-7)
JESMO LI JEDNAKI?
(str. 5) UDAR NA KOLEKT. PREGOVARANJE(str. 11)
AKTUALNO
KOMENTAR
NEVJERODOSTOJNO I
LICEMJERNO
R
adnici koji rade u državnim i javnim
službama kost su u grlu aktualne vlasti,
pa je zbog toga za nju postojeće stanje
neodrživo. U takvim bi se slučajevima problemi trebali rješavati socijalnim dijalogom
i dogovorom socijalnih partnera, ali to do
sada nije urodilo plodom. Zato se u besparici i vremenskoj stisci vlast odlučila za nasilna
rješenja, lutanje od rješenja do rješenja, kao
i za to da, ovisno o reakciji sindikata, sve vraća na početak.
P
remijer je koliko-toliko bio vjerodostojan kad je objašnjavao da se ne može
isplatiti ono za što nema novca. Međutim kad je zatražio ustezanje tamo gdje
ima novca, postalo je bjelodano da nešto
ozbiljno ne štima. Jer na sve se strane traži
odricanje, a zaboravlja se na vlastiti primjer.
U
istinu, je li od radnika državnog poduzeća koje dobro posluje realno očekivati da se odreknu božićnice i regresa?
Oni vide što se u njihovu poduzeću događa.
Znaju koga im je politika dovela na čelo poduzeća, i kolikim im je nepotrebnim troškovima poduzeće opterećeno. Ti su troškovi u
nekim poduzećima višestruko veći od iznosa koji bi trebalo isplatiti radnicima. Zato je
premijerov poziv na solidarnost nevjerodostojan i licemjeran, a ustrajanjem na njemu
sve će se dodatno zakomplicirati.
L
optica je prebačena direktorima državnih poduzeća koji se trebaju odrediti u
vezi s isplatom ovogodišnje božićnice, a
tamo gdje se kolektivno pregovara i o pravima za sljedeću godinu. Vlast od njih ne
traži ukidanje stečenih prava, ali je jasno da
se oni ne žele dovesti u poziciju da ih netko proziva. Zato se ponašaju jednako kao i
Vlada na državnoj razini, tj. zauzimaju se za
ukidanje dugogodišnjih stečenih prava.
B
udući da na takvo ponašanje sindikati
ne mogu pristati, sukob je neizbježan.
Netko će morati popustiti kako bi se
sve riješilo bez nemilih događaja, a ako se to
ne dogodi, doći će do štrajkova. Radnicima i
sindikatima državnih poduzeća na raspolaganju su snažne mjere kojima se može paralizirati cijela zemlja. To ne želimo i ne prizivamo, ali nećemo odustati od minimalnih
zahtjeva, odnosno od stečenih prava.
SING
2 - SING 120
BLIC
NE PONOVILO SE!
Članovi Nadzornog odbora INE s hrvatske strane završavaju svoju avanturu kojom su INI nanijeli veliku štetu.
Voluntarizam i… ?
Razočarani smo učinkom dosadašnjih hrvatskih članova Nadzornog odbora INE koje smo svojedobno javno podržali na Glavnoj
skupštini INE i od kojih smo, s pravom, puno očekivali. Oni su zajedno s dijelom članova Uprave INE
znali biti vrlo glasni u samohvali
bez javno poznatih pozitivnih učinaka, a za probleme koje su isticali
„na velika zvona“ nisu imali konkretna rješenja ili konkretne projekte. Naime, nije nam poznat ni jedan njihov projekt na dobrobit INE
i njezinih radnika, jer bismo takav
projekt sigurno podržali.
Zlouporaba položaja?
Njihovo postupanje u pogledu
predstavnika radnika u Nadzornom odboru INE daje nam pravo
misliti da su zlorabili svoj položaj
s ciljem blokiranja legitimne i na
zakonu utemeljene odluke Radničkog vijeća INE.
Osim toga predsjednik Nadzornog odbora INE izjavio je nešto
što se može shvatiti na način da
on nije u nadzornom odboru zato
da brani interese poduzeća nego
onog tko ga je tamo postavio.
To je u poslovnom smislu besmisleno, budući da se branjenjem
interesa poduzeća brani i interes
vlasnika. Drugačije i ne može biti.
Što pak reći za one koji se npr.
javno zalažu za opstanak rafinerije
u Sisku, a na državnoj razini podržavaju i brane projekte koji su do
sada najveća prijetnja opstanku
te rafinerije, a mogli bi dugotrajno naštetiti i riječkoj rafineriji. Ne
ponovilo se!
SING
PROBLEMI S NAPLATOM
PUTNIH NALOGA U STSI-ju
Zbog naravi posla, odnosno zbog
rada izvan kruga STSI-ja, na raznim
lokacijama, logično je svakodnevno
izdavanje putnih naloga, ali ne i veliko kašnjenje u njihovoj isplati. Direktor TRS d.o.o. Ratko Marković tvrdi
da je razlog terećenje putnih naloga
(radnih naloga) i njihovo otpuštanje
u STSI-u, te da kod njih nema velikog
broja neobrađenih naloga.
U STSI-ju rukovoditelji tvrde da
je zagušenje većim djelom u TRS-u,
a manjim dijelom kod njih, i to zbog
operativnih problema provedbe.
Zbog prebacivanja krivnje s TRS-a
na STSI i obratno trpe radnici STSIja, najviše vozači, koji više ne mogu
čekati da se taj problem riješi. Kad se
dodaju i poteškoće s akontacijama,
problemi postaju još teži.
Radnici to svojim plaćama ne
mogu financirati, pa će sindikat upozoravati i tražiti rješenje problema.
Pozivamo rukovoditelje oba poduzeća da problem hitno riješe jer ćemo
kao sindikat morati poduzeti drastične korake da bismo ispunili opravdane zahtjeve svojih članova.
Željko Vuković
Zagreb, 18. prosinca 2012.
U ŽARIŠTU
NASTAVAK RESTRUKTURIRANJA
Aktivna uloga sindikata u procesima restrukturiranja i „outosourcinga“ nužna je
za ublažavanje štetnih posljedica koje ti procesi imaju za radnike.
Brojne promjene
Reintegracija djelatnosti
Proplin-a u INU 2010. godine,
osnivanje tvrtke TOP-račun,
restrukturiranje ITR-a, gašenje
zaštitarske djelatnosti u SINACO-u, reintegracija vatrogasne
djelatnosti u matičnu kompaniju, gašenje geotehničke
djelatnosti u CROSCO-u i dijela
računovodstvenih poslova u
INI dio su velikog procesa restrukturiranja INA-grupe. Kraj
2012. godine obilježila su izdvajanja dijela informatičkih
aktivnosti i dijela koji se bavi
održavanjem poslovnih objekata INE iz sustava INA-grupe,
a najnovija je najava vezana
uz unaprjeđenje poslovanja
Maloprodaje. Sve do sada poduzete aktivnosti poslodavca
navode na zaključak da su u
INI procesi tek započeli te da
u 2013. možemo očekivati njihov nastavak i intenziviranje,
što će dovesti do smanjenja
broja radnika u INA d.d. i INAGrupi.
„Outsourcing“
Ono što današnji menadžeri popularno zovu „outsourcing“ za radnike u INI i društvima u njezinu vlasništvu u
pravilu znači gubitak radnog
mjesta uz otpremninu ili prijelaz novom poslodavcu na znatZagreb, 18. prosinca 2012.
no nižu plaću i gubitak ostalih
prava u ne tako dalekoj budućnosti. Brojni su radnici u RH to
osjetili na vlastitoj koži u svojim
tvrtkama koje su na isti način
izdvajale sve one djelatnosti
koje ne pripadaju njihovoj
osnovnoj djelatnosti ili je istu
uslugu poslodavac mogao pronaći na tržištu po nižoj cijeni.
Procesi restrukturiranja i
„outsourcinga“ velik su ispit
i za sindikate koji moraju biti
spremni i sposobni nositi se
s takvim izazovima. SING je
spreman uhvatiti se u koštac
sa svim problemima i za svoje članove izboriti najbolje
moguće uvjete kojima bi se
ublažile posljedice tih za njih
nepovoljnih procesa.
„Socijalna klauzula“
Na žalost, izdvajanje djelatnosti ili nekog njezina dijela iz
matične kompanije proces je
koji sindikati ne mogu spriječiti
jer za to nemaju uporišta u za-
konu, ali ga mogu usporiti i putem socijalnog dijaloga ublažiti
njegove negativne posljedice.
Osnovni zahtjev sindikata
da se radnicima, čija se djelatnost gasi, pronađe odgovarajuće radno mjesto unutar INAGrupe, poslodavac nije mogao
u potpunosti ispuniti. Stoga je
putem socijalnog dijaloga trebalo pronaći druga prihvatljiva rješenja, s ciljem da radnici,
obuhvaćeni procesom, zadrže
svoj osnovni posao.
Temelj za pregovore o
dodatnim pravima radnika u
procesu restrukturiranja jest u
Kolektivnom ugovoru za INU.
Sindikati su teškim pregovorima s poslodavcem došli do
temeljnih načela Sporazuma,
koji uz prijenos ugovora o radu
na novog poslodavca, podrazumijeva isplatu određenog
financijskog iznosa (kompenzacije) za svaku godinu staža
ostvarenog u INI radnicima čiji
se ugovori o radu prenose u
drugu tvrtku. Visina tzv. “obeštećenja“ po godini radnog
staža u INI ovisi o uvjetima
koje će radnici imati na novom
radnom mjestu.
HELP-DESK prvi ispit
Sedmorica radnika INE
nastavili su svoju profesionalnu karijeru u novoj kompaniji
koja će za INU obavljati dio
informatičke djelatnosti. Sklopljenim sporazumom INE i
sindikata dogovorena je sigurnost njihovih radnih mjesta
najmanje 4 godine.
Uz to je utvrđena obveza
vraćanja tih radnika u INU u
slučaju da INA zbog bilo kojeg
razloga prije prekine ugovor s
tvrtkom koja je preuzela njezine radnike, kao i mogućnost
produženja ugovora nakon
4 godine. Radnicima će biti
isplaćen iznos od 10% bruto
plaće po godini radnog staža
ostvarenog u INI.
Najteže je pred nama
Za razliku od dijela informatičke djelatnosti radnicima
koji rade u djelatnosti održavanja poslovnih objekata INE
novi poslodavac, na kojeg INA
namjerava prenijeti njihove
ugovore, ne jamči tako kvalitetne uvjete. To je osnovni
razlog zbog kojeg su sindikati
tijekom pregovora o socijalnoj klauzuli istaknuli dodatne
financijske zahtjeve čija visina
ovisi o tome hoće li novi poslodavac radnicima zadržati
postojeću plaću i materijalna
prava godinu dana ili neće.
U vrijeme pisanja ovog
teksta nemamo konačan odgovor INE u vezi s tim sindikalnim zahtjevima, ali vjerujemo
da će INA kao društveno i socijalno odgovorna kompanija
prihvatiti zahtjeve sindikata i
radnicima čija će se primanja
u novoj kompaniji prepoloviti isplatiti povećani iznos tzv.
„obeštećenja“. Tim razumnim
iznosom obeštećenja radnicima bi bilo omogućeno lakše
prilagođavanje novim uvjetima na tržištu rada.
Jasna Pipunić
SING 120- 3
IZ SING-a
USPJEŠNA SEZONA
Povoljni uvjeti ljetovanja, kvalitetan smještaj i oprema razlog su dobre posjećenosti SING-ovih objekata za odmor.
ŠESTA GODINA RADA SING-ova
ODMARALIŠTA U MALINSKOJ
Desetodnevni boravak u
sezoni i obročna otplata obustavom od plaće pogodnost
je koju koriste članovi koji godišnji odmor provode u SINGovu odmaralištu.
Odmaralište je ove godine
otvoreno u svibnju, kada su
članovi s područja SING-ovih
ureda Slavonski Brod, IvanićGrad, Đurđevac i Zagreb koristili mogućnost boravka preko
vikenda po povoljnoj cijeni, a
zatvoreno je krajem rujna.
Uspješno je udovoljeno
svim zahtjevima članova i u
sezoni 2012. ostvareno je više
od 3600 noćenja.
Posebno nas raduje činjenica da smo i ove godine mogli ugostiti članove koji su se
prvi put odlučili za ljetovanje
u SING-ovu odmaralištu.
Ovogodišnji rezultati i zadovoljstvo SING-ovih članova
ponovno potvrđuju ispravnost odluke o izgradnji Odmarališta te nas učvršćuju u
uvjerenju da moramo nastaviti s daljnjim fazama razvoja
budućeg SING-ova obrazovno-rekreacijskog centra.
ZALJUBLJENICI PRIRODE
Završila je još jedna uspješna sezona ljetovanja u SINGovim kamp-kućicama. Naši su
članovi ponovno pokazali da
vole takav način ljetovanja.
Na četiri lokacije na kojima su
kamp-kućice postavljene dobro su popunili ponuđene termine. Pokazalo se da su opravdana neprekidna ulaganja,
obnova i zamjena postojećih
kampica koje su bile u uporabi
više od dvadeset godina.
S novim kamp-kućicama
dobili smo kvalitetan pomak
u provođenju godišnjeg odmora, što naši članovi i njihove
obitelji prepoznaju. Čitajući
pojedine osvrte naših „stanara“ u knjigama primopredaje,
potvrđuje se želja gostiju da
se i iduće ljeto vrate u naše
kampice, kao i njihovo zadovoljstvo brigom, neprekidnim
ulaganjima i dopunjavanjem
kućica novim inventarom.
Za iduću sezonu nema
opuštanja. Čitajući sugestije iz
knjiga primopredaje spremamo nova ulaganja, kako bismo
još podigli dostignutu razinu
ljetovanja naših članova jer to
oni zasigurno očekuju i zaslužuju.
Slavko Orešković
Jasna Pipunić
HUMANITARNI FOND „BOŽIDAR OREČ“
Vijeće Humanitarnog fonda u 2012. je godini zaprimilo 28 molbi za pomoć, od kojih je 26 riješeno pozitivno.
Iz Fonda je ove godine
isplaćeno 316.991,61 kuna
pomoći. Nakon početnih poteškoća u radu Fonda i nekoliko izmjena Pravilnika Fond
sada radi besprijekorno. Međutim da bi Fond i dalje mogao raditi, potrebni su novi
članovi, jer je u posljednjih
nekoliko godina u mirovinu
4 - SING 120
otišao velik broj članova Fonda.
Zato pozivamo sve članove sindikata da se učlane
u naš humanitarni fond i s
10 kuna mjesečno pomognu
sebi i drugima. Iz iskustva
znamo da smo često uvjereni
kako se nama ne može ništa
loše dogoditi, pa da zato ne
trebamo ni biti članovi Fonda,
a kada se nažalost javi bolest,
uobičajena je izjava: „Nisam
ni znao/znala da Fond postoji.“ Pristupnicu za članstvo u
Fond možete dobiti kod svog
sindikalnog povjerenika ili je
pronaći na našoj internetskoj
stranici.
Radivoj Čemeljić
Zagreb, 18. prosinca 2012.
IZ SING-a
JESMO LI SVI
JEDNAKI?
Svakodnevno si postavljamo pitanje jesmo li kao radnici
jednaki u greškama i krivim procjenama.
Griješe li samo
radnici na nižim
razinama
Kada se prouči statistika
izvanrednih otkaza radnika u
poduzećima u kojima djeluje SING, ispada da radnici na
najnižim razinama najčešće
griješe i zbog toga dobivaju
izvanredne otkaze.
Nitko ne tvrdi da neki otkazi nisu opravdani, ali kako
to da oni koji su na visokim
položajima u poduzeću nikada ne odgovaraju za svoje
propuste. Ispada da su oni
nepogrešivi, a da radnici na
nižim razinama poslodavcu
stvaraju najveću štetu.
Kada pogriješe oni na visokim položajima, njihove
se pogreške smatraju posljedicom ekonomske krize, bez
obzira na to što te pogreške
poduzeću stvaraju veliku štetu. Najviše nam smeta to što
radnici na nižim razinama često upozoravaju na nelogičnosti nekih odluka pojedinih
direktora, ali u pravilu direk-
tori svoje odluke ne mijenjaju, zbog čega radnici na nižim razinama nesvjesno čine
pogreške koje kao posljedicu
imaju otkaz ugovora o radu.
Svjedoci smo da pojedini
direktori ne žele izići iz svojih
ureda, obići svoje radnike i
razgovarati s njima, i to smatramo posve neprihvatljivim.
Naime samo bi se tako smanjio broj pogrešaka, ali i izvanrednih otkaza radnicima.
Direktore među
radnike
Mi u SING-u zabrinuti smo
brojem izvanrednih otkaza
radnika na nižim razinama i
od direktora očekujemo da
dođu među radnike i s njima razgovaraju o najčešćim
pogreškama koje kao posljedicu imaju izvanredni otkaz
ugovora o radu. To bi sigurno smanjilo broj otkazivanja
ugovora o radu i pridonijelo
znatnom smanjenju pogrešaka.
Miroslav Cuković
POTPISAN I
POSLJEDNJI KU
U INA-GRUPI
Godinu dana nakon izdvajanja TRS-a iz INE započeli su
pregovori za prvi kolektivni ugovor.
Pregovori koji nisu bili
prezahtjevni odužili su se
zbog prezauzetosti direktora
TRS-a koji radi u dva poduzeća, što je u INI česta praksa.
Nakon početne nespretnosti
poslodavca, što je razumljivo
jer prvi put pregovaraju za
kolektivni ugovor, na kraju su
predstavnici sindikata i direktor R. Marković potpisali prvi
kolektivni ugovor za TOP računovodstvo servisi.
Kolektivnim ugovorom
potpisanim u skladu sa
smjernicama INE očuvana su
dosadašnja prava radnika i
postignut je dogovor za isplatu 200,00 kuna jednokratnog
dodatka regresu, koji je bio
isplaćen u svim drugim društvima u vlasništvu INE tijekom
kolovoza i rujna ove godine.
TRS je posljednje društvu u
INA–Grupi za koje je zaključen kolektivni ugovor, pa će
vrijediti do 31. prosinca ove
godine, uz produženu primjenu od 6 mjeseci.
Smatramo da je usuglašavanje ovog Kolektivnog ugovora predugo trajalo i vjerujemo da će novi pregovori za
2013. u TRS-u započeti u isto
vrijeme kad i u ostalim društvima INA-Grupe.
Radivoj Čemeljić
DOBITNIK
1. KOLA
Drago Domazet, profesionalni sindikalni
povjerenik iz Zagreba, izvukao je sretnog dobitnika 1. kola SING-ove nagradne igre Mira
Galića, našeg člana iz Plinare istočna Slavonija, kojem je kao nagrada pripala SING-ova
mapa . Nagradu je našem članu predao Ivan
Ćosić profesionali sindikalni povjerenik iz
ureda Slavonski Brod.
Radivoj Čemeljić
Zagreb, 18. prosinca 2012.
SING 120- 5
IZ SING-a
ZA BOLJE
RADNO VRIJEME
Već duže vrijeme Croscovi terenci rade u neprikladnom režimu radnog vremena, što nije dobro ni za koga. Trpe radnici jer previše vremena provode na putu s posla i na posao, trpi posao
jer se gubi kontinuitet, a trpi i poslodavac jer ima veći trošak.
šimir Sever, predsjednik NHS-a,
Sanja Paunović iz Crosca, Željko
Vukić iz INE te Branko Kraljić i
Božo Mikuš iz SING-a.
Svi sudionici sastanka iskazali su dobru volju za rješavanjem ozbiljnog problema i
nitko se nije odredio protiv dvanaestosatnog radnog vremena
u režimu 7-7.
I na Europsku komisiju
Domaćin navedenog sastanka bio je ministar Mirando
Mrsić sa svojim suradnicima
Markom Krištofom i Ingom Žic.
Iz Državnog inspektorata na
sastanku su bili Božena Vrbanić, glavna inspektorica i Ivan
Ministarstvo će poduzeti
sve što je potrebno za davanje
pisanog mišljenja, koje nije
moguće dati bez konzultacija
s Europskom komisijom. Naime, područje radnog vremena
regulirano je i europskim direktivama, a budući da naš Zakon
o radu ide u poglavlje koje je
zaključeno u pregovorima s
Europskom unijom, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
obratit će se Europskoj komisiji.
Nakon očekivanog pozitivnog
odgovora Crosco će imati mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava i problem će
biti napokon riješen.
Zahvaljujemo
dužnosnicima Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Državnog
inspektorata na pomoći i razu-
Samac, načelnik Sektora nadzora u području rada i zaštite na
radu. Na sastanku su bili i Kre-
mijevanju, a naše članove terence iz Crosca molimo za još
malo strpljenja. Božo Mikuš
Na jednom od sastanaka u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava
Pomoć sindikata
Članovi SING-a, Croscovi
terenci, nezadovoljni režimom
rada 4-4 obratili su se za pomoć
svojem sindikatu. Naime, takav
režim rada nije uobičajen za rad
na terenu, a poslodavac ga je
uveo na temelju svojeg tumačenja Zakona o radu, bojeći se
inspekcije i visokih kazni.
Mi u SING odazvali smo se
pozivu naših članova i odmah
započeli rješavanje toga ozbiljnog problema kojim je pogođen veći broj naših članova.
Smatrali smo da se problem
može brzo riješiti jer po našem
mišljenju nisu postojale zakonske zapreke za rad u režimu 7-7.
Od vrata do vrata
Najprije smo se obratili poslodavcu koji nije bio spreman
promijeniti svoj stav. Potom
smo uz pomoć NHS-a, sindikalne središnjice čiji smo član,
organizirali sastanak u Državnom inspektoratu kojem je prisustvovao i predstavnik Crosca.
Pozitivne reakcije iz Državnog
inspektorata poslodavac nije
želio uzeti u obzir bez pisanog
6/7 - SING 120
dokumenta, a Državni inspektorat ne daje pisana mišljenja o
odredbama Zakona o radu.
Prošlo je dosta vremena, a
još smo uvijek bili na početku.
Preostalo je još samo obratiti se
nadležnom ministarstvu, a to je
Ministarstvo rada i mirovinskog
sustava. Tamo je održano više
radnih sastanaka. Završni je sastanak održan 7. prosinca 2012.
Sastanci u ministarstvu
IM
Od 1. studenog u INI se primjenj
Radnicima je ponuđen novi
ugovor o radu, s nazivom radnog mjesta, rasporedom tog
radnog mjesta u pripadajući
platni razred te dosadašnjom
osnovnom mjesečnom bruto
plaćom, a uz ugovor im je dostavljen i opis radnog mjesta. U
dodatku Kolektivnom ugovoru
određeno je da će se vrednovanje radnih mjesta temeljiti na
ovim kriterijima: odgovornosti,
rješavanju problema i znanju,
kao i da će vrednovanje biti
usmjereno na radno mjesto, a
ne na osobu, poštujući profesionalne, organizacijske i etičke
principe. Lijepo, no je li se na
takav način i postupalo? Uglavnom nije!!! Nitko nije očekivao
da će sve ići glatko jer se radi
o više od osam tisuća radnika
i gotovo tisuću radnih mjesta,
I mi u sindikatu trebamo
dati svoj doprinos u zaštiti interesa naših članova. I to zbog
opravdanih razloga jer naša
javnost, ali i državne institucije, naftnu djelatnost doživljavaju kao gotove proizvode.
Vrlo se malo govori i piše o
onome što je potrebno učiniti kako bismo na benzinskim
postajama imali benzin i plin.
A potrebni su veliko stručno
znanje i sposobnosti, rad radnika na zahtjevnim i opasnim
poslovima, cjelodnevni smjenski rad na otvorenom u svim
IZ SING-a
MPLEMENTACIJA HAY-SUSTAVA!
juje vrednovanje radnih mjesta po tzv. Hay-metodi, kao i novi sustav plaća i umjesto da se riješe stari problemi – stvaraju se novi.
što je zahtjevan posao, ali da
će biti toliko improvizacija i
nedosljednosti, a u određenoj
mjeri i neprofesionalnosti, neznanja i bezobrazluka, pogotovo u rasporedu radnika, to
se doista nije moglo očekivati.
Očekivalo se da će se novim
sustavom u najvećoj mogućoj
mjeri ispraviti nagomilane nepravde, od vrednovanja osoba, a ne radnih mjesta, pa do
usklađivanja plaća radnicima
koji duže rade na više vrednovanim radnim mjestima, u što
su ih rukovoditelji uvjeravali.
Utemeljeni prigovori
Prigovori radnika na ponuđene ugovore o radu i opise
poslova potpuno su utemeljeni, a svojim sadržajem upozoravaju na ozbiljne propuste
poslodavca u postupku vrednovanja radnih mjesta. S druge pak
strane, upozoravaju i na smjer u
kojem će se kompanija razvijati.
Vrednovane osobe, a
ne radna mjesta
Već je na prvi pogled jasno
da se vrednovanje nekih radnih
mjesta razlikuje od drugih. Poslodavac je bio iznimno kreativan kada se radilo o poslovima
na kojima radi jedan izvršitelj, a
pogotovo kod radnih mjesta u
najvišim platnim razredima, pa
je tako stvoren i naziv i opis posla za svakoga posebno.
Jasno je da se i dalje nastavlja praksa vrednovanja osobe, a
ne radnog mjesta (zar i to nije
vrsta korupcije). Puno manje
kreativnosti poslodavac je pokazao kada se radilo o manje
složenim poslovima, a posebno
kod poslova na kojima radi veći
broj radnika. Nedosljednost se
posebno očituje u tome što su
dosadašnja radna mjesta iste
složenosti i istog naziva raspoređena su u dva platna razreda
ili više njih. Na tako postavljen
sustav nadovezali su se na nižim rukovodećim razinama, vršeći raspored radnika opet prema osobi, a ne prema radnom
mjestu.
Čudni opisi poslova
Opisi poslova koji su radnicima dostavljeni zajedno s
ugovorom o radu još su jedan
primjer bezvoljnosti stvaratelja
sustava. Naime u silnoj želji da
se broj naziva radnih mjesta
smanji, došlo se do toga da se
ne mogu prepoznati ni zani-
manja, a kamoli specijalistička
znanja nužna za obavljanje poslova.
Poslodavac s ponosom ističe kako je do sada broj potpisanih ugovora oko 96%, ali ne
ističe koliki je broj prigovora.
Ostaje činjenica da je poslodavac u mnogočemu odstupio od
dogovorenih načela i kriterija.
Poslodavac i Sindikat osnovali su radnu grupu koja prati
implementaciju novog sustava
i već je postigla određene rezultate, ali se stječe dojam da
predstavnici poslodavca nemaju prave podrške najodgovornijih u INI. Uprava INE mora se s
obzirom na to vrlo jasno izjasniti, jer će se u protivnom problemi samo gomilati i neizbježno
dovesti do sukoba.
Ivan Štimac
PROMJENE MIROVINSKOG
SUSTAVA U RH
Već je neko vrijeme otvorena javna rasprava o potrebi promjena u hrvatskom mirovinskom
sustavu. Neke je promjene doista potrebno provesti.
Mirovine nedostižne
za naftaše
vremenskim uvjetima, u dodiru sa sirovom naftom i plinom i
mnogobrojnim opasnim kemikalijama.
Radi se na terenu u Hrvatskoj i u inozemstvu na bušaćim, remontnim i servisnim
postrojenjima te platformama
na moru, na naftnim i plinskim poljima, u rafinerijskim
postrojenjima i na benzinskim
postajama. Rad u inozemstvu
dodatno otežavaju klimatski
uvjeti od Sibira do ekvatora, na
moru i kopnu, na temperaturama od -40 do +50°C.
Nažalost ti radnici vrlo teško mogu odraditi radni vijek
do 65. godine, pa ih velik broj
zbog zdravstvenog stanja
odlazi u invalidske mirovine.
Drugi dio radnika odlazi u prijevremenu mirovinu, s 40 i više
godina mirovinskog staža, ali
im mirovina biva umanjena jer
nemaju 65 godina života.
Prema informacijama koje
su nam dostupne, u društvima u kojima sindikat djeluje:
INA, Crosco, STSI, Maziva, Geofizika i Specijalna oprema u
posljednjih je pet godina na
radu preminulo 185 radnika. U
tom smislu pomaže beneficirani staž, ali je njime obuhvaćen
samo dio radnika (klinaš, tornjaš, motorist, pomoćnik vođe
smjene i vođa smjene). Unatoć
tome malen broj tih radnika
odlazi u punu mirovinu.
40 godina staža temelj
za punu mirovinu
Novim zakonom o mirovinama svakako je potrebno
voditi računa o radnicima koji
rade u industrijama u kojima
uvjeti rada brže istroše radnika. Potrebno je naglasiti i činjenicu o pravednosti sustava
jer nije prihvatljivo da radnik
uplaćuje novac u mirovinske
fondove, a da mirovinu ne doživi ili je koristi kratko.
Zbog uvjeta rada u naftnoj
industriji smatramo i zalažemo
se za uvođenje drugog temelja
za odlazak u punu mirovinu,
odnosno za 40 godina staža
mirovinskog osiguranja. Dosadašnji model koji prihvaća
samo 65 godina života za odlazak u punu mirovinu nepravedan je prema velikom broju
radnika koji su počeli raditi
vrlo mladi ili su se istrošili radeći u teškim radnim uvjetima.
Josip Dević
Zagreb, 18. prosinca 2012.
OGLEDALO
SINDIKALNA ABECEDA
SINDIKALNI POVJERENIK –
SINDIKALNI PREDSTAVNIK
Sindikalni je povjerenik sindikalni dužnosnik izabran u skladu s aktima sindikata. On u okviru svojih nadležnosti i sposobnosti obavlja poslove u sindikatu i za sindikat, i brine se za članove.
poslodavca, a sindikalni predstavnik nije u radnom odnosu
kod poslodavca.
Zaštita sindikalnih
povjerenika
Pravo na djelovanje
Djelovanje sindikata regulirano je Zakonom o radu koji
sindikatima daje pravo na to
da samostalno odlučuju o načinu zastupanja kod poslodavca. Mogu imenovati ili izabrati
jednog ili više sindikalnih povjerenika ili predstavnika koji
će ih zastupati kod poslodavca
te o tome moraju obavijestiti
poslodavca.
Sindikalni povjerenici i
sindikalni predstavnici imaju
pravo kod poslodavca štititi i
promicati prava i interese članova sindikata. Poslodavac je
dužan omogućiti pravodobno i djelotvorno ostvarenje
tog prava, što podrazumijeva
i omogućavanje pristupa podacima važnim za ostvarenje
tog prava.
Postoji razlika između
sindikalnog povjerenika i sindikalnog predstavnika. Sindikalni je povjerenik radnik
koji je u radnom odnosu kod
Zakonom o radu regulirano je i pitanje zaštite sindikalnih povjerenika, što je
posljednjih godina postalo
osobito važno. Naime, dok
nije bilo optimalizacije poslovanja i otkaza, zaštita sindikalnih povjerenika nije bila
previše zanimljiva. Kad se u
praksi pokazalo da se sindikalne povjerenike uspjelo
zaštititi od otkaza, to je za sindikate značilo promjenu na
bolje. Sve je više članova zainteresirano za dužnost sindikalnog povjerenika, što znači
da će od izbora do izbora povjerenici biti sve kvalitetniji.
Zakon o radu štiti sindikal-
ne povjerenike tako da im za
vrijeme obavljanja dužnosti,
kao i šest mjeseci nakon prestanka obavljanja dužnosti,
bez suglasnosti sindikata, nije
moguće otkazati ugovor o
radu ili ih na drugi način dovesti u nepovoljniji položaj u
odnosu na dotadašnje uvjete
rada i staviti u uvjete koji su
nepovoljniji u odnosu na ostale radnike. Zaštitu sindikalnih
povjerenika moguće je pojačati i kolektivnim ugovorom.
Božo Mikuš
PORTRET ČLANA
Što misliš o radu našeg sindikata?
Na sva pitanja u vezi s radom sindikata
uvijek sam dobivao konkretne i precizne
odgovore.
Branimir Petrović
RNR GP1
Operater specijalist
8 - SING 120
Želiš li se uključiti u rad sindikata više
nego do sada?
U nastojanju za što boljim informiranjem
naših članova na mom postrojenju i šire
spreman sam se jače angažirati u radu
sindikata. Dokazano je da prava informacija u pravo vrijeme otklanja mnoge
nejasnoće.
Kako sa svog radnog mjesta vidiš rad
tvog postrojenja i njegovo održavanje?
Svjestan sam današnje situacije i toga da
trebamo biti realni. Sredstava nam uvijek nedostaje, ali nažalost čini mi se da
se premalo ulaže u redovito održavanje
strojeva i opreme, a to bitno utječe na sigurnost i kvalitetu rada postrojenja.
Što misliš o HAY-sustavu?
Dobro zamišljen, loše primijenjen, katastrofalno proveden.
Radivoj Čemeljić
Zagreb, 18. prosinca 2012.
ODJECI
DA SE NE ZABORAVI
Na temeljima nekadašnje centrale koja je mjesto Gojlo opskrbljivala električnom energijom sada se nalazi stara naftna njihalica iz 1932.
godine. Obnovljena je na inicijativu Antuna Dragoševića, bivšeg naftaša, radnika INE Naftaplina i člana SING-a.
Anđelko Vrbošić, predstavnik INE
Otkrivanje spomenploče
U danima INE, uoči blagdana sv. Barbare, zaštitnice rudara, u poslijepodnevnim satima
28. studenog 2012. Mjesni
odbor Gojlo i mjesni DVD svečano su otkrili spomen-ploču
postavljenu na staroj naftnoj
njihalici. Na spomen-ploči
piše: DA SE NE ZABORAVI INA;
GENERACIJE KOJE DOLAZE DA
GOJLO NE ZABORAVE; DVD
I MO GOJLO. Uslijedili su prigodni govori puni emocija.
Dragutin Pasarić je u ime
Matice hrvatske, koja je svečanost organizirala, rekao: Gojlo
je kolijevka naftne industrije u
Hrvatskoj, a Antun Dragošević
je istaknuo kako to nije bila
samo njegova želja već i želja mještana s ciljem da se ne
zaborave INA i Gojlo. Anđelko
Vrbošić, rukovoditelj naftne
i rudarske tehnologije u INA
Okrugu Posavina, ustvrdio je
da je INA nastala zahvaljujući
znanju generacija naftaša s
Gojla.
Mještanima Gojla zahvalio
je dr. Vladimir Mičetić, zamjenik gradonačelnika Kutine i
naglasio kako je Petrokemija utjecala na razvoj Kutine
Zagreb, 18. prosinca 2012.
upravo zahvaljujući rudnom
bogatstvu Gojla zbog čega
su građani Kutine neizmjerno
ponosni na Gojlo. A najstariji
naftaš i stanovnik Gojla 90-godišnji Ivo Crnić prisjetio se početka naftnih radova u Gojlu u
prošlom stoljeću.
Svečanosti su još prisustvovali predstavnici SING-a Božo
Mikuš i Luka Matijević. SING
je naime raznim donacijama
pomagao bivšim naftašima
s Gojla u ostvarenju njihovih
programa, posebno zato što su
i oni nekada bili članovi SING-a.
Na svečanosti su bili i rukovoditelj operative Pogona Lipovljani Zoran Bonjaj, predstavnik
DVD-a Kutine Milan Trbojević,
predstavnik Elektre Križ Pogona Kutina g. Žigulić, Ivan Tomac
iz sindikata EKN-a, djeca starih
naftaplinaca, sada uglavnom
umirovljenici, i ostali.
Pogled u budućnost
Svečanost je nastavljena
u vatrogasnom domu gdje je
Dragutin Pasarić najavio kako
će Gojlo zahvaljujući održavanju manifestacije Matice
hrvatske „Tragovima moslavačkog Crnog zlata“, uz naftnu njihalicu dobiti još mjesta
koja se mogu ujediniti u poučnu izletničku stazu.
Ante Juretić, predsjednik
Matice hrvatske ogranka Kutina, spomenuo je promociju
dokumentarnog filma o nafti
u Moslavini, čije je snimanje
inicirala Udruga zeleni Moslavine, kao i 200. obljetnicu
rođenja Ljudevita Vukotinovića, prvog pisca o moslavačkoj
nafti, i 90. obljetnicu rođenja
Matka Pejića, autora knjige
„Crno zlato“, hrvatskog po-
prahistorijskih životinja koje
su nekada živjele u Panonskom moru, dijelova oružja
i posuđa nastalih za vrijeme
Turaka, opreme i novca njemačkih vojnika iz Drugoga
svjetskog rata, dijelova rudarske opreme iz doba kad se u
Gojlu vadila ruda iz rudnika,
poslijeratnih fotografija stanovnika Gojla i dr. Očito je da
se želje Gojilaca pretvaraju u
stvarnost.
Antunu Dragoševiću osta-
Ivan Crnić, najstariji živući naftaš na proslavi
Spomen ploču je otkrio Antun Dragošević
vjesničara umjetnosti, slikara,
književnika, pisca putopisa,
eseja i feljtona.
Na ulazu u vatrogasni
dom uzvanici su mogli pogledati vrlo stare povijesne
eksponate. Bilo je tu fosila
la je još jedna želja - postavljanje naftnoga drvenog tornja
uz njihalicu, na zemlji koju je
INA dala Petrokemiji, a Petrokemija MO Gojlo. Želimo mu
što skorije ostvarenje te želje.
Luka Matijević
SING 120- 9
INOZEMSTVO
EUROPSKI DAN
EDUKACIJA
POSJET
BOFOS-u
Obrazovanje i osposobljavanje za djelotvornu borbu
protiv nejednakosti.
Bilateralna suradnja sindikata i međusobna pomoć
jedno je od načela koje promovira Svjetska organizacija
radnika (WOW).
Važan međunarodni
skup
U organizaciji ETUI-ja i uz
pomoći NHS-a i SSSH prvi je
put u Hrvatskoj od 7. do 9.
studenoga 2012. u Zagrebu
održan Europski dan edukacija. Glavna tema bila je nejednakost u Europi i svijetu
i kako programima obrazovanja promijeniti trendove i
smanjiti razlike između bogatih i siromašnih, odnosno
kako spasiti Europski socijalni
model. Skupu su prisustvovali predstavnici Europskog
instituta iz Bruxellesa te edukatori i predstavnici sindikata
iz petnaest europskih država i
Hrvatske.
Razmjena iskustava
U trodnevnoj raspravi
najviše se govorilo o programima i modelima edukacije
sindikalnih aktivista i edukatora, kao i o vrednovanju prenesenog znanja. Istaknuto je
stanje socijalne nejednakosti
koja se drastično povećava,
stanje u sindikatima koje je
sve lošije i upozoreno na neoliberalan način vladanja koji
gazi sve pred sobom.
10 - SING 120
U današnjem svijetu sustavni su napadi na institucije
koje se zalažu za socijalnu solidarnost i jednakost u društvima. Sindikati pomalo gube
borbu s nejednakosti jer prema statističkim pokazateljima
siromašni čine 80%, bogati
20%, a vrlo bogati samo 1%
stanovništva. Jedini profiteri
današnjice su neoliberalna
trojka: MMF, Svjetska banka i
multinacionalne kompanije,
a za sve cijenu plaćaju radnici
čije plaće padaju već 12 godina.
Sindikati moraju
reagirati
Stanje socijalnog dijaloga
i razina socijalnih prava po-
malo izmiču kontroli i zato je
potrebno hitno raditi na europskom identitetu sindikata.
Treba zaustaviti trend gubitka
broja članova u sindikatima
i jačati organizaciju. Učenje i
prenošenje znanja i vještina
na mlade naraštaje jedini je
preduvjet za opstanak europskog modela sindikalnog
pokreta.
Josip Dević
Prenošenje iskustava
Na poziv Samostalnog
sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim financijskim
institucijama Srbije (BOFOS)
i predsjednice Mare Erdelj
predstavnici SING-a J. Pipunić
i B. Mikuš boravili su u Kelebiji
(Subotica) od 8. do 10. studenoga 2012. godine.
Sindikat BOFOS, član
WOW-a ima namjeru provesti promjene u svom sindikalnom radu i organiziranju
te je kao uvod u navedene
promjene, na inicijativu predsjednice M. Erdelj i uz pomoć
Zaklade Friedrich Ebert, organiziran okrugli stol „U susret
reformama - stvaranje modernog sindikata“.
Kao jedine predavače M.
Erdelj je pozvala predstavnike
SING-a zbog toga što je, upoznavši SING, njegov razvoj,
organizaciju i djelovanje,
shvatila da bi i njezin sindikat,
koristeći se našim iskustvima
i rješenjima, mogao postati
jači i organiziraniji. Okruglom
stolu prisustvovalo je više od
četrdeset sindikalnih dužnosnika BOFOS-a koji su s veli-
kom pažnjom slušali izlaganja SING-ovih predstavnika.
Jednoglasno za
SING-ov model
Sudionici okruglog stola
jednoglasno su izrazili svoj
stav da je organizacija sindikata kakvu ima SING cilj
kojem oni moraju težiti, te
su drugog dana na sastanku
svog nadležnog tijela donijeli potrebe odluke kojima su
stvorili pretpostavke za početak velikih promjena u svom
sindikalnom radu i organiziranju.
Promjene koje BOFOS želi
provesti su korjenite, one će u
konačnici utjecati i na organizaciju Saveza samostalnih
sindikata Srbije u cjelini.
Put do konačnog cilja
koji su si zacrtale kolege iz
BOFOS-a neće biti lak, ali će
rezultat svakako biti u korist
članova njihova sindikata.
Zahvaljujemo kolegama
na pozivu te im želimo puno
uspjeha na putu kojim su krenuli, sa željom da stvore snažan i kvalitetno organiziran
sindikat kao što je i Sindikat
naftnoga gospodarstva.
Jasna Pipunić
Zagreb, 18. prosinca 2012.
IZ NHS-a
UDAR NA
KOLEKTIVNO
PREGOVARANJE
Vlada RH zakonom mijenja odredbe kolektivnih ugovora.
poslenima u javnim službama
uskraćuje se pravo na isplatu
božićnica za 2012. i 2013. te
regresa za 2013., a isključuje
se i primjena za radnike povoljnijeg prava utvrđenog Zakonom o radu.
NHS protiv
Kršenje konvencija
MOR-a
Budući da je Vlada RH, bez
ikakvih prijašnjih konzultacija sa sindikatima, na svojoj
sjednici prihvatila i u Hrvatski
sabor na usvajanje uputila
Prijedlog Zakona o uskrati
isplate pojedinih materijalnih
prava zaposlenima u javnim
službama, Nezavisni hrvatski
sindikati su oštro reagirali.
Uputili su predsjedniku Vlade
otvoreno pismo u kojemu su
naglasili kako je socijalni dijalog u RH u posljednjih godinu dana spušten na najnižu
To nije udar samo na zaposlene u javnim službama,
već na sve radnike, ali i izravni
udar na slobodu kolektivnog
pregovaranja zajamčenu temeljnim konvencijama Međunarodne organizacije rada
(MOR) i Europskom socijalnom poveljom, koje je Hrvatska ratificirala. Predlaganje i
vjerojatno donošenje tog zakona, s obzirom na saborsku
većinu, pokazivanje je mišića
i snage Vlade koja neuspjehe na pregovaračkom polju
razinu, a da je Vlada izravni
socijalni dijalog, uz rijetke
iznimke, zamijenila javnim dijalogom preko medija i društvenih mreža.
Predloženim zakonom za-
sa sindikatima nadoknađuje
uporabom surove sile koja joj
je na raspolaganju – donošenjem zakona.
Navedeni prijedlog zakona ne predstavlja više sumrak, nego mrak socijalnog
dijaloga. Očito je kako sindikati ne moraju zvati ljude na
ulice jer vlada svojim odlukama i neprekidnim udarom
na standard građana sama to
vrlo dobro čini.
Daljnje aktivnosti
Ako Hrvatski sabor predloženi zakon prihvati, NHS
će uputiti prijedlog za preispitivanje suglasnosti toga
zakona s Ustavom RH te prigovor MOR-u, a u dogovoru
s drugim sindikalnim središnjicama organizirat će i druge
sindikalne aktivnosti.
Marija Hanževački
SAVJETODAVNI ODBOR ZA
SLOBODU KRETANJA RADNIKA
U Bruxellesu je 30. listopada 2012. održan sastanak Savjetodavnog odbora za slobodu kretanja radnika, u kojem sudjeluju
predstavnici sindikata i poslodavaca te vlada zemalja članica EU.
bavi problemima u vezi sa
slobodom kretanja radnika i
zapošljavanju na razini nacionalnih politika, nadzire učinke
primjene Uredbe 492/2011,
predlaže izmjene Uredbe te
daje mišljenja u vezi s određenim temama. Sastanku
Odbora prethodili su odvojeni sastanci predstavnika sindikata, poslodavaca i vlada,
na kojima su usuglašavani
stavovi za sastanak Odbora.
Uloga Savjetodavnog
odbora
Savjetodavni odbor za
slobodu kretanja radnika
jest tijelo uspostavljeno u
okviru Opće uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i
Zagreb, 18. prosinca 2012.
uključenost EK, a cilj mu je
pomaganje EK u nadzoru nad
primjenom prava koja se tiču
slobode kretanja radnika, kao
i usklađivanje zemalja članica
u pitanjima politike zapošljavanja. Savjetodavni se odbor
EURES
Na tom sastanku, na kojemu su prvi put sudjelovali
hrvatski predstavnici, raspravljalo se o EURES-u, internetskom portalu koji ima
svrhu informirati radnike o
mogućnostima zapošljavanja na europskom ekonomskom prostoru te najnovijim
odlukama Europskog suda
u pogledu slobode kretanja
radnika. Predstavljen je problem migracije radne snage
iz Bugarske i Rumunjske, kao
i trojezična knjižica „Passport
of rights“ u kojoj se jednostavnim jezikom ljude upoznaje s pravima iz sustava
socijalne sigurnosti u slučaju
života i rada diljem Europe.
Na sastanku je sudjelovala
Ana Kranjac Jularić, pravna
savjetnica NHS-a.
Ana Kranjac Jularić
SING 120- 11
RAZNO
NAGRADNA IGRA ZA ČLANOVE SING-a
2. KOLO
Nastavljamo s novim ciklusom nagradne igre koja traje četiri
kola. U svakom kolu dodjeljujemo nagradu kola, a glavna
je nagrada besplatan desetodnevni boravak za 2 osobe u
SING-ovu odmaralištu u Malinskoj.
U SING-ovoj nagradnoj igri mogu sudjelovati samo članovi SING-a i to sa samo jednim kuponom, kako bi svi imali
jednake izglede za dobitak.
Članovi SING-a koji točno odgovore na postavljeno pitanje
kandidiraju za nagradu kola, a samo oni članovi koji točno odgovore na pitanja u svim kolima do zaključenja ciklusa kandidiraju za glavnu nagradu.
Nagrada ovog kola je SING-ov prsluk.
Ime dobitnika objavit ćemo u sljedećem broju našeg glasila.
Nagradno pitanje 2. kola:
Koliko sindikalnih ureda ima SING?
Odgovor (zaokružiti redni broj): 1. 3 ureda
2. 6 ureda
3. 9 ureda
Ime i prezime ______________________________________________________________
Poduzeće i lokacija _________________________________________________________
Crvena olovka
Priredila: Miljenka Šafran
Ljudska zavist uvijek polazi od
nemoći.
L. N. Tolstoj
Žurba u svakom poslu donosi
propast.
Herodot
Sve dolazi ako čovjek hoće čekati.
B. Disraeli
I o tebi se radi kad gori susjedova
kuća.
B. Frankapan
Nije ugodno nešto imati ako se
nema s kime podijeliti.
Seneka
Telefon za kontakt __________________________________________________________
Kupon s odgovorom šaljite poštom na adresu: Sindikat naftnog gospodarstva, Kumičićeva 1, 10 000
Zagreb ili ga na bilo koji drugi način dostavite u sjedište SING-a na istoj adresi, najkasnije do 28. siječnja
2013. godine.
Slogom rastu male stvari, a
neslogom i najveće propadaju.
Salustije
Malodušnost je najveća opasnost.
F. Schiller
Oluje su zaslužne što hrastovi
dublje urastaju korijenjem u
zemlju.
G. Herbert
Nevolja potiče snalažljivost.
Ovidije
Na kraju čovjek uvijek mora
pristati na neku nagodbu.
Peter Drucker
„SING“- glasilo Sindikata naftnog gospodarstva • Osnivač i izdavač: Sindikat naftnog gospodarstva, Zagreb,
Kumičićeva 1, telefon: 01/4501-620, faks: 01/4501-627 • Uredništvo: Radivoj Čemeljić, Melita Madžo, Božo
Mikuš • Lektor: dr. sc. Marko Alerić • Redakcija: 10 000 Zagreb, Kumičićeva 1, e-mail: [email protected], web:
www.sing.hr • Naklada: 4.500 primjeraka • Mišljenjem Ministarstva kulture i prosvjete RH, br. 532-03-1/92-01
od 8. listopada 1992. godine SING je oslobođen plaćanja osnovnog poreza na promet • Glasilo se besplatno
dijeli članovima Sindikata naftnog gospodarstva • Grafička priprema i tisak: IT-graf d.o.o., Zagreb.
12 - SING 120
Zagreb, 18. prosinca 2012.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 986 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content