close

Enter

Log in using OpenID

"Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao

embedDownload
"Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, èime æe se ona
osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da
ljudi po njoj gaze.""Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se
sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da
se stavi pod posudu, nego na svijeænjak da svijetli
svima u kuæi. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred
ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega
koji je na nebesima." (Mt 5, 13-16)
"Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke.
Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem
vam, dok ne proðe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce,
ni jedan poteziæ iz Zakona neæe proæi, dok se sve ne
zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih
zapovijedi i tako nauèi ljude, najmanji æe biti u
kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge
uèio, taj æe biti velik u kraljevstvu
nebeskom.""Uistinu kažem vam: ne bude li
pravednost vaša veæa od pravednosti pismoznanaca
i farizeja, ne, neæete uæi u kraljevstvo nebesko." (Mt
5, 17-20)
Izdaje: Svetište i župa Uznesenja BDM, Sv. Marije 4, 10312 Kloštar Ivaniæ, tel: 01/2831-400; fax: 01/2831-405
e-mail: ivanic- [email protected] www.zupa-klostar-ivanic.hr Odgovara: fra Tomislav Božièek, upravitelj župe Tisak: Linea - Ivaniã
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 961 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content