close

Вход

Log in using OpenID

Arheoakustičke pojave Puma Punku. Što je akustička

embedDownload
Ozren Bilan
Arheoakustičke pojave u Puma Punku i Tiwanaku
Bilan Audio Site
Arheoakustičke pojave u
Puma Punku i Tiwanaku
Legende Inka govore da su kameni blokovi teži od 100 tona, svaki sa 86 ploha, prenošeni
akustičkom levitacijom, a primijenjena je modularna gradnja
Ozren Bilan
2014.
Megaliti Puma Punku isklesani su u kamenolomu udaljenom 100 km. Na istočnoj strani Puma Punku nalazi se Plataforma Lítica u obliku
kamene terase 6.75 x 38.72 m. Popločana je enormnim kamenim blokovima. Najveći je dug 7.81 m, širok 5.17 m, debljine 1.07 m.
Temeljem specifične mase pješčenjaka od kojeg je isklesan, masa mu je procijenjena na 131 tonu. Puma Punka se nalazi na nadmorskoj
visini od 3150 m pa tamo ne mogu rasti stabla od kojih bi se napravile naprave za prijevoz velikih kamenih blokova.
1
Ozren Bilan
Arheoakustičke pojave u Puma Punku i Tiwanaku
Puma Punku i Tiwanaku
Puma Punku
Puma Punku, na jezicima Aymara i Quechua znači puma kaguar i punku vrata. Dio velikog kompleksa
hramova i grupa spomenika dijela nalazišta Tiwanaku u Boliviji, koordinate: 16°33′42″J 68°40′48″Z.
Jezero Titicaca povuklo se 17 km od vremena gradnje kompleksa hramova
U tradiciji Inka, Tiwanaku je najznačajnije mjesto, jer se vjeruje da je u tom mjestu stvoren svijet.
Puma Punku kompleks se sastoji od zapadnog dvorišta, centralne esplanade, terasaste platforme i
ograđenog istočnog dvorišta. Puma Punku je terasasta zemljana gomila okružen kamenim blokovima.
Duga je 167 m uzduž osi sjever-jug, a 116.7 m duž osi istok-zapad. Na kutovima se nalaze 20 m
proširenja koje se od pravokutne gomile šire 27.6 m sjeverno i južno.
Na istočnom rubu Puma Punku nalazi se Plataforma Lítica, koja se sastoji od kamene terase 6.75 x
38.72 m. popločana je brojnim enormnim kamenim blokovima, a tu se nalazi i najveći blok kompleksa
Pumapunku i Tiwanaku. Dimenzije su mu 7.81 m x 5.17 x 1.07 m. Poznavanjem specifične težine
pješčenjaka masa mu je procijenjena na 131 tonu.
Primijenjena oplata Puma Punku najvećim dijelom je od mješavine andesita i crvenog pješčenjaka,
dok je jezgra glinena. Na nekim mjestima ispuna je riječni pijesak i agregat. Prilikom iskapanja
arheolozi su naišli na tri epohe, te manje radove i popravke. Na vrhuncu moći kompleks hramova je
bio ukrašen poliranim metalnim pločama, keramikom i tekstilnim ornamentima. Nisu se pronašli
pisani dokumenti, a sve strukture znatno su oštećene zbog starenja, miniranja, lovaca na blago i
vjerojatne prirodne katastrofe.
2
Ozren Bilan
Arheoakustičke pojave u Puma Punku i Tiwanaku
Područje Puma Punku istraživalo se radarima, magnetometrijom,
induciranom električnom vodljivosti i magnetskom susceptibilnosti.
Prikupljeni geofizički podaci potvrdili su postojanje vrlo velikog broja
sagrađenih podzemnih struktura. Tu se ubrajaju temelji zgrada, kanali
za vodu, bazeni, terase, stambene zgrade, popločani hodnici te oplate
zidova koje leže zakopane ispod slojeva tla.
Starost kompleksa određena je radiokarbonskim datiranjem i
procijenjena je na 1500 godina.
Klesarska tehnologija
Puma Punku je jedini hram na svijetu napravljen
od modularno isječenih kamenih blokova. Svi
rubovi modula su idealno ravni, a u modulima su
izbušene rupe jednakog promjera i dubine. Nije
jasno od koga su klesari dobili znanja i tehnologiju
za takve proizvode. Nevjerojatno obrađeni
kompleksi Peruanskih Inka u Sacsayhuaman,
klesani radovi Inka u Machu Pichu i
Ollantaytambo neznačajni su usporedimo li ih sa
točnošću i perfekcijom Puma Punku.
Kvarcitni blokovi se međusobno spajaju tako da
tvore arhitektonski jedinstvenu građevinu, bez
primjera i uzora u ljudskoj povijesti. Svaki blok ima
86 ploha i svi su isti. Svi spojevi su bez žbuke pa su
zgrade mogle izdržati potrese vrlo velike jakosti.
Bočni zidovi kanala za vodu sagrađeni su od
uspravno
postavljenih
blokova
povezanih
metalnim sponama. Jedinstvena karakteristika je
primjena utora za metalne spone. Spone su
različitih oblika i veličina, a postavljeni su u razini
kamenih blokova.
Spektrografska analiza
sačuvanih metalnih spona pokazuje neobičnu
leguru sastava: 95.15% bakar, 2.05% arsen, 1.70% nikal, 0.84% silicij, a samo 0.26% željeza.
3
Ozren Bilan
Arheoakustičke pojave u Puma Punku i Tiwanaku
Kameni blokovi imaju vrlo pravilno izbušen niz izbušenih oznaka duž 6 mm brazde. Nije jasno čemu
služe niti kako u su tako precizno napravljene. Neki
pretpostavljaju da su napravljeni primjenom sofisticiranih
alate jer se do sada poznatim alatima takve obreda ne
može napraviti.
Puma Punku je jedinstvena u svijetu upravo po načinu
obrade kamena, koji su poput stakla nevjerojatno glatki, a
imaju idealne prave kutove.
Na lokaciji je u prošlosti postojala i velika luka s dokovima
za
istovar.
Međutim, danas je
ostala samo megalitička ruševina kao posljedica povijesne
kataklizme. Potres, meteor, poplava ili najvjerojatnije
tsunami? Postoje geografski dokazi da je razina vode naglo
porasla, a zatim se povukla, međutim do danas nije poznato
kako su ti drevni ljudi obrađivali kamen.
Kameni blokovi su izrezani na način da se pri gradnji
međusobno spajaju bez cementa, poput slagalice tvoreći
četverokatnu konstrukciju. Ogromne blokove teške do 130
tona graditelji su dopremali iz kamenoploma udaljenog 100
km, a zatim ih gradili konstrukciju poput slagalice. U području
na nadmorskoj visini ne rastu stabla.
Međutim, još više iznenađuju primjeri koje i danas nailazimo sačuvane.
4
Ozren Bilan
Arheoakustičke pojave u Puma Punku i Tiwanaku
Peterokutno oblikovana kamena prizma, veličine nokta, prolazi kroz 60 cm zida zadržavajući svoj
oblik. Kako je napravljena?
http://members.cox.net/ancient-sites/inca/day6_Cuzco.htm
Carlos Fernández-Baca Tupayachi pretpostavlja da su blokovi spajani
ispunjavanjem smjese koja se naknadno stvrdnula. Na to ukazuju
mjehurići koji su okamenjeni u blokovima pri proizvodnji, kao i kameni
blokovi sa šupljinama koje su naknadno popunjene manjim stijenama
koje kontinuirano prolaze kroz konstrukciju.
Sacsayhuaman, www.world-mysteries.com/mpl_9.htm
Brojne su legende o tehnologiji obrade kamena ali ni jedna nema
konkretnih dokaza. Navesti ćemo neke poznatije.
Zabilježene su legende koje govore da se sadržaj zapečačenih boca,
pronađenih u grobovima, izlio na kamenje koje je postalo meko kao svježi
cement. Stanje kamena se opisuje riječima meko poput voska, a
naknadno se stvrdnulo.
1983, J. A. Lira, u razgovoru za novine spominje prekolumbijsku legendu
po kojoj su bogovi Inkama dali dva dara koji su im omogućili gradnji
Sacsayhuaman i Machu Picchu. To su biljke sa posebnim svojstvima. Prva je koka koja je omogućila
radnicima savladavanje velikih napora. Druga biljka omogućava pretvaranje tvrdih stijena u pastu.
Lira je 14 godina proučavao ovaj postupak ali ga nije otkrio do kraja. Navodno je identificirao biljku
koja to omogućava, a naziva se jotcha.
Argentinski antropologist podrijetlom Mapuche, Aukanaw, koji je umro 1994., spominje tradiciju o
vrsti djetlića pitiwe, pite ili pitio; lat. Colaptes pitius. Živi u Čileu, Argentini, Ekvadoru, Boliviji.
Navodno, ako mu netko zatvori ulaz u gnijezdo kamenom, ptica ubere travu koju postavi na kamen
koji onda omekša. U Peruu iznad 4500 m, raste trava kechuca, koja to omogućava.
Biljka sličnih svojstava koja raste na još većim nadmorskim visinama, naziva se punco-punco; mogla bi
biti Ephedra andina, a koristi se kao narodni lijek.
Suvremene stručnjake nasmijavaju takve priče iako i oni priznaju kako
u raznim dijelovima svijeta postoje biljke koje rastu iz kamena jer
svojim korijenjem dube kanale. Takve biljke nalaze se u Alpama i na
mediteranskom području, kao npr. kapar. Te biljke biološkim
kiselinama omekšaju kamen tako da korijen nalazi put i u najsitnije
pore, koje se naknadno ispunjavaju zemljom.
1930. godine, J.L. Outwater je proučavao hram Mitla, u Oaxaca,
Meksiko. Hram je ukrašen s 30000 tankih ravnih kamenih pločica.
Geolog je identificirao vrstu kamena kao trachyte, vrlo gusti tvrdi
kamen koji se ne može lako obrađivati. Otkrio je u blizini i veliki
drevni kotao te je postavio hipotezu da su Maye potapali stijene u
kemikaliju koja ih je omekšavala.
Jedan od kamena ima 12 kutova
- Cuzco
Istraživać Maurice Cotterell, također pretpostavlja da su i u periodu prije Inka, klesari imali
tehnologiju omekšavanja stijena prije ugradnje i obrade.
5
Ozren Bilan
Arheoakustičke pojave u Puma Punku i Tiwanaku
To su jedine pretpostavke koje mogu objasniti kako su drevni
graditelji gradili zidove nezabilježenom preciznošću. Provjera na
licu mjesta sugerira da su kameni blokovi uliveni, nakon ćega su
se stvrdnuli, a pri tome su u materijalu ostali zarobljeni mjehurići
zraka.
Toj hipotezi doprinose elementi konstrukcija u kojima je kamenje
umetnuto u konkavne udubine na kojima se zaključuje da
elementi konstrukcije nisu imali istu tvrdoću pri gradnji.
Jedan od kamena ima 14 kutova - Cuzco
Charles Casale ističe da na velikim blokovima postoje tragovi
manjeg kamenja koje je bilo umetnuto s donje strane te se vremenom poravnalo s gornjim slojem
konstrukcije.
Davidovits je sa suradnicima predložio postupak u kojem se vapnenac, kalcit i slično stijenje otapalo,
a zatim nakon dodavanja, geološkog ljepila ponovno stvrdnulo. On je prikazao i postupak u kojem se
primjenom octene, oksalne i limunske kiseline (dobivene iz biljaka) mogu otopiti blokovi od kalcijevog
karbonata.
Jedino što, za sada, možemo sa
sigurnošću tvrditi je da ne znamo
kako je struktura sagrađena. Ako
nisu korištena sredstva za
omekšavanje kamenih blokova
jedino
preostaje
primjena
sofisticiranih tehnologija. U
svakom slučaju je potpuno
sigurno
da
se
poznatim
primitivnim tehnologijama ovaj
kompleks nije mogao napraviti.
Tko su bili ljudi koji su ovo sagradili?
Civilizacija Tiwanaku je kompleks maksimalno koristila do otprilike godine 1000. Pretpostavlja se da
je u okolini tada živjelo oko 400000 ljudi. U tom području živjele su razne rase ljudi koji su razvili vrlo
složenu infrastrukturu koja je uključivala složene sustave irigacije na području većem od 80 km2.
Uzgajali su najviše krupir i quinou (prva žitarica). Na svom vrhuncu civilizacija je dominirala cijelim
jezerom Titicaca kao i dijelovima današnje Bolivije i Čilea. Čitava kultura tada je iznenada nestala, a
do danas se ne zna zašto.
Vjerojatni scenariji uključuje brzu promjenu
okoline, duge suše ili prirodne kataklizme.
Ipak izgleda da je Puma Punka razorena
potresom ili plimnim valom prije mnogo
godina. U trenutku gradnje hram je ležao na
obali jezera koje je danas udaljeno više od 17
km. Strukture na višim razinama su pokrivene
s više od 2 m zemlje. Pronađeni su znanstveni
dokazi i materijali poplave. Drugi dokazi
uključuju gravure bradatih ljudi koji ne
potječu s Anda.
6
Ozren Bilan
Arheoakustičke pojave u Puma Punku i Tiwanaku
Prije…
… i nakon restauracije - prednji dio trga spuštao se u jezero Titicaca, koje je sad udaljeno 17 km
Najveći broj zidnih kamena ima rupu cijelom dužinom i poprečni otvor – koji su alati korišteni za izradu prodora?
a)
detalj totema Puma Punka i b) detalj Gobekli Tepe c) detalj Puma Punku d) Gobekli Tepe
7
Ozren Bilan
Arheoakustičke pojave u Puma Punku i Tiwanaku
Tko je ove komplekse sagradio? Najjednostavniji odgovor: nitko
ne zna tko je to sagradio, niti se zna kako je sve napravljeno.
Dokazano je da je Tiahuanaco bio centar civilizacije na Andama,
a bio je i najveća nativna američka civilizaciju za koju najveći
broj ljudi nije nikada čuo. Oni su preci Inca. U Tiahuanaco su
živjele sve tada poznate rase ljudi uključujući i onu s
produženim lubanjama. Neke od statua prikazuju ljude s
debelim i tankim usnama, uskim i širokim nosevima. Na
području je pronađeno više od 15500 ljudskih ostataka. Svi su
pohranjeni u muzeju Museo Nacional Arqueología,
Antropología e Historia Perú – MNAAH u Limi.
Za ostatke ljudi na lokaciji hrama (u muzeju Lima) naučno stajalište je da su lubanje nastale
povezivanjem od malih nogu. Međutim, to ne objašnjava razvijenu i formiranu lubanju vrlo malog
djeteta desno.
Museo Nacional Arqueología,
Antropología e Historia Perú –
MNAAH u Limi
Plaza Bolivar, Pueblo Libre, Lima
(+511) 463-5070
Email: [email protected]
Posjeti
utorak - subota 09.00 - 17.00
nedjeljom i praznicima 09.00 - 16.00
Kako je s ovim povezana akustika i što je akustička levitacija, sonoforeza ili akustoforeza?
Legenda naroda Puma Punku kaže da su blokove s udaljenosti 100 km graditelji na lokaciju donijeli
divovi akustičkom levitacijom. Naravno, nitko to ne uzima za ozbiljno. Slijedeći video razbija mitove:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Fn4AoAZMRqM
Što je akustička levitacija, sonoforeza ili akustoforeza? To je postupak ovjesa materije u mediju
primjenom akustičkog zvučnog tlaka nastalog od jakih zvučnih valova u mediju.
Ultrazvučne frekvencije mogu se koristiti za levitaciju manjih objekata i predmeta. Budući da je
frekvencija najčešće ultrazvučna ljudi je ne mogu čuti. To prikazuju video zapisi na poveznicama.
8
Ozren Bilan
Arheoakustičke pojave u Puma Punku i Tiwanaku
Princip rada prikazuje video. U principu, izvor
zvuka emitira zvučni val koji se reflektira tako
da nastaje stojni val. Na mjestu stojnog
zvučnog vala nastaje razrjeđenje zraka u
kojemu levitira manji objekt.
Akustička levitacija se najviše koristi u
industriji pri obradi bez korištenja kontejnera
ili posuda (containerless processing), najčešće
mikročipova i u farmaceutskoj industriji pri
obradi lijekova. To su zahtjevi kada je
potrebna izuzetno visoka čistoća okoline ili
pri nastanku kemijskih reakcija koje se ne
smiju odvijati unutar bilo koje posude.
Akustičkom levitacijom mnogo se teže
upravlja nego elektromagnetskom ali je
prednost što se mogu koristiti materijali koji
nisu feromagnetični.
4 ultrazvučna pretvarača
oblikuju levitacijsko polje
Akustička levitacija je od 2013. znatno napredovala uvođenjem fazne postave više ultrazvučnih
pretvarača pa se računalnim upravljanjem postave, objekt može postaviti u bilo koji položaj ili
rotirati.
Industrijski prototipovi za predmete manje mase, do nekoliko kg, imaju šahovsko polje pravokutnih
akustičkih pretvarača i mogu postaviti objekt u bilo koji položaj. To se postiže sinkroniziranom
promjenom pobudne snage primijenjenih pretvarača.
Ako se primijeni dovoljno veliki zvučni tlak ne postoji teoretska granica za veličinu sile primijenjene
akustičkom levitacijom. Sustavi primijenjeni u elektroničkoj i farmaceutskoj industriji mogu danas
podići najviše nekoliko kilograma.
Vidi detalje s raznih sveučilišta i istraživačkih laboratorija na:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=odJxJRAxdFU
https://www.facebook.com/littleblokes/posts/410717789031714
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=669AcEBpdsY
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=94KzmB2bI7s
Sublimacija suhog leda oblikuje su prema ultrazvučnom
stojnom valu
Levitacija kapi vode
Zanimljivo: ne postoji teoretska granica za veličinu sile primijenjene akustičkom levitacijom!
9
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 260 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа