close

Enter

Log in using OpenID

...što je duša u tijelu, to su kršćani u svijetu... Poslanica

embedDownload
Humac, 5. lipnja 2011. * god. VII. * br. 284. * 0,30 KM
...što je duša u tijelu, to su kršćani u svijetu...
Poslanica Diognetui
SEDMA USKRSNA NEDJELJA
Prvo čitanje Dj 1,12-14
Bijahu jednodušno postojani u molitvi.
Čitanje Djela apostolskih
Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli
u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje
je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji
hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju
sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i
Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej,
Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani
u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom
Isusovom, i braćom njegovom.
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam
Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?
Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:
da živim u domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i dom njegov gledam.
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Moje mi srce govori:
»Traži lice njegovo!«
1Pt 4,13-16
Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago
vama!
Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Ljubljeni: Radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o objavljenju njegove slave
mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas
zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh
slave, Duh Božji u vama počiva. Tek neka
nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac;
ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego
neka slavi Boga zbog tog imena.
Riječ Gospodnja.
Ps 27, 1.4.7-8a Evanđelje
Pripjev: Vjerujem da ću uživati
dobra Gospodnja u zemlji živih.
Drugo čitanje Iv 17, 1-11a
Oče, proslavi Sina svoga!
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i
progovori: »Oče, došao je čas: proslvi Sina
svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju
si mu dao nad svakim tijelom dade život
vječni svima koje si mu dao. A ovo je život
vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog
Boga, i koga si poslao – Isusa Krista. Ja tebe
proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi
dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene
kod sebe onom slavom koju imadoh kod
tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam
ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta.
Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju
sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što
si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da
sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti
poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet,
nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve
moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih
u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u
svijetu, a ja idem k tebi.«
Riječ Gospodnja.
Humac, 5. lipnja 2011. * god. VII. * br. 284.
IMPRESSUM
HUMAČKI GLASNIK, 5. lipnja 2011.
Franjevački samostan i Župni ured
sv. Ante Padovanskoga Humac
Trg sv. Ante 1, 88320 Ljubuški
Tel. 039/833-000, 830-970; faks 830-992
www. franjevci-humac.info
e-mail: [email protected]
Radno vrijeme župnog ureda:
8-12 i 16-18 sati
nedjeljom poslije sv. mise
za bolesnike u svako vrijeme
Samostansko i župno osoblje:
Fra Velimir Mandić (1948.), gvardijan
Fra Ivan Boras (1952) župnik, samostanski vikar
Fra Drago Vujević (1970), župni vikar, ekonom,
pom. odg. novaka
Fra Slavko Soldo (1946), odgojitelj novaka
Fra Vinko Dragićević (1917.), ispovjednik
Fra Hadrijan Sivrić (1922.), isp. i propovjednik
Fra Radoslav Dragićević (1933.), župni vikar
Fra Žarko Ilić (1934), urednik Kršnog zavičaja
Fra Augustin Barać (1937.)
Fra Ferdo Majić (1937.)
Fra Gojko Musa (1937.)
Fra Alojzije Topić (1939.), časni brat
Fra Vladimir Kozina (1938.)
Fra Andrija Nikić (1942.)
Fra Ljubo Vlašić (1942.), župni vikar
Fra Vlado Lončar (1944.)
Fra Jure Brkić (1947.), župni vikar
Fra Vlado Buntić (1953.)
Fra Milan Jukić (1965.), časni brat
Fra Vjekoslav Milićević (1979.), župni vikar
fra Branimir Novokmet (1984.), đakon
Fra Damjan Perić (1977.), časni brat
Školske sestre franjevke: (Trg sv. Ante 2, 832-580) predstojnica s. Robertina Barbarić, s. Mila Mikulić i s. Tatjana
Bubalo
Izdavač: Franjevački samostan i Župni ured sv. Ante
­Padovanskoga na Humcu
Listić izlazi svakoga tjedna, zaključuje se četvrtkom.
Školske sestre franjevke (Ul. fra Ljudevita Rupčića 2,
Humac, 88 320 Ljubuški, tel. 831 – 429) predstojnica s.
Josipa Bešlić, s. Milena Galić, s. Ljudevita Boras, s. Angelina Vučić, s. Benedikta Luburić, s. Janja Boras, s. Mirjana
Marić, s. Slavica Šimović, s. Anka Kvesić, ml.
Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga: (Starački dom sv.
Josipa Radnika, Bučine, tel. 833-726, 833-727, faks 833725) predstoj­nica s. Paulina Kvesić, s. Nedjeljka Kraljević,
s. Ilinka Raguž i s. Korona Cigić
Humac, 5. lipnja 2011. * god. VII. * br. 284.
Susresti Boga nije nikakav intelektualni čin.
To je predanje Životu, Izvoru svakog života.
Ja sam ga susreo.
Katkad je došao tako blizu
da sam ga mogao vidjeti i osjetiti svojim srcem.
Bio sam tada oduševljen.
Trenuci zaljubljenosti.
Više nije bilo granica, ni zemlje, ni neba.
Satovi više nisu otkucavali.
Vrijeme je stalo.
Sav je svijet stao.
Htio sam sve i svakoga zagrliti,
jer sam htio zagrliti samog Boga.
Trenuci velike sigurnosti i rajske sreće.
Najčešće nisu trajali dugo.
Ali mogao sam dalje.
Samoća pustinje nije me više smetala.
Doživio sam “oazu”.
Phil Bosmans
ŽUPNE OBAVIJESTI
RASPORED SVETIH MISA
Nedjelja, 12. lipnja 2011.
Humac 7, 9, 11 i 18; Ljubuški 9 i 11; Cerno
11; M. Vrata 9,30; Radišići 11; Zvirići 11;
Bijača 9,30; Hardomilje 9,30; Prolog 11; C.
Grm 9: Lisice 11 i Dom sv. Josipa 9 sati.
BLAGOSLOV POLJA
Nedjelja, 12. 6. 2011. - DUHOVI
Zvirići
FRANJEVAČKA MLADEŽ
Bratstvo Franjevačke mladeži - Frama ima
svoje redovite susrete srijedom u 19,30, a
Glasnici sv. Franje petkom u 17:30.
DAROVATELJI JANJACA
1. Milica Milićević † Mate iz G. Radišića.
HVALA
DAROVATELJI ZA CRKVU
Blagica Medić, G. Radišići 100 KM; Kristijan
Tomić, M. Vrata 100 KM; Obitelj Dragice
Herceg, Prolog 100 KM; Mate Primorac †
Ivana - Đanog, M. Vrata 100 KM; Vinko
Primorac † Mijke, Ljubuški 100 KM; KJrešimir i Zorica Alilović, Toronto 100 KM.
Nabavku novog vanjskog razglasa za naše
svetište pomogli su Croatia osiguranje iz
Ljubuškoga 5.000 KM i Croatia osiguranje
iz Zagreba 20.000 kuna.
HVALA!
DAROVATELJI ZA
HUMAČKI GLASNIK
Marina Ereš ud. Franka, C. Grm 20 KM;
Pero Odak † Ante, C. Grm 20 KM; Iva
Odak ud. Mate, C. Grm 20 KM; N. N. C.
Grm 20 KM; Zdravka Kraljević, C. Grm
20 KM; Vikica Zlopaša, G. Radišići 20 KM;
Krešo Bunoza, G. Radišići 20 KM; Miro Bilić, Hrašljani 20 KM; Tomica Vranješ, Humac 30 KM; Marinko Rezić, Humac 20 KM;
Željka Grbavac ž. Ante, Humac 50 KM; Paško Bubalo † Mile, Hardomilje 20 KM; Ljilja
Primorac, G. Radišići 20 KM; Ruška Skoko,
Ljubuški 20 KM; Veselko Sušac † Ivana,
Cerno 20 KM.
HVALA!
DAROVATELJI ZA VOLONTERE
SV. ANTE
N. N. 20 KM; N. N. 10 KM.
HVALA!
NAŠI KRŠTENI
67. MATEJ GRGIĆ, sin Josipa i Nikoline r.
Bulić s Humca. Rođen je u Ljubuškom.
Kum je bio Marko Dodig, a krstio ga je
fra Jure Brkić.
68. ANĐELA IVANKOVIĆ, kći Dragana
i Marije r. Madžar iz Pregrađa. Rođena je u Mostaru. Kuma je bila Danijela
Petrović, a krstio ju je fra Jure Brkić.
69. LEON TOMIĆ, sin Kristijana i Milene r. Mihaljević s Mostarskih Vrata.
Rođen je u Ljubuškom. Kum je bio Dalibor Mihaljević, a krstio ga je fra Jure
Brkić
70. TIA - ANTEA ALILOVIĆ, kći Roberta
i Julije r. Alilović iz Ljubuškog. Rođena
je u Mostaru. Kuma je bila Anita Mihaljević, a krstio ju je fra Jure Brkić.
71. ANA DRAGIĆ, kći Šandora i Josipe
r. Mišetić iz Ljubuškog. Rođena je u
Mostaru. Kuma je bila Anita Mišetić,
a krstio ju je fra Branimir Novokmet.
Čestitamo
Humac, 5. lipnja 2011. * god. VII. * br. 284.
LITURGIJSKI KALENDAR
NAŠI VJENČANI
20. LUKA JOVANOVIĆ, sin Ilije i Ankice
r. Dragićević iz Čapljine i ANA MARTINOVIĆ, kći Drage i Mande r Mujan
iz Teslića. Svjedoci su bili Bojan Goluža i Lucijana Verović, a vjenčatelj fra
Velimir Mandić.
21. ALEKSANDAR SAŠA RADENKOVIĆ, sin Milana i Jadranke r. Gadža iz
Zagreba i JELENA JURČIĆ, kći Petra i
Ljerke r. Markić iz Ljubuškog. Svjedoci
su bili Anđelko Jurčić i Antonija Krešić, a vjenčatelj fra Ivan Boras.
22. ANTE LUBURIĆ, sin Marijana i Ane
r. Šunjić iz Ljubuškog i KATARINA
NIŽIĆ, kći Rajka i Ive r. Markota iz
C. Grma. Svjedoci su bili Dragan Boto
i Nada Kežić, a vjenčatelj fra Velimir
Mandić.
Čestitamo
NAŠI POKOJNI
53. IVAN LUBURIĆ (1957.) iz G. Radišića, sin Stanka i Stane r. Boras. Pokopan je na groblju Krvnica, a sprovodne
obrede vodio je fra Drago Vujević.
54. DRAGICA HERCEG (1914.) iz Prologa, sin Bože i Anice r. Ivanković. Muž
je Stanko Herceg. Pokopana je na Novom groblju u Prologu, a sprovodne
obrede vodio je fra Vlado Lončar.
55. MILA SKOKO (1939.) iz D. Radišića,
kći Blaža i Kate r. Zovak. Muž je Miroslav Skoko. Pokopana je na Krvnici,
a sprovodne obrede vodio je fra Ivan
Boras.
POČIVALI U MIRU BOŽJEM!
Humac, 5. lipnja 2011. * god. VII. * br. 284.
5. lipnja
− 7. USKRSNA NEDJELJA
Dj 1,15-17. 20a. 20c-26
Ps 103,1-2. 11-12. 19-20
1 Iv 4,11-16
Iv 17,11b-19
6. lipnja − sv. Aleksandar iz Fiesole;
sv. Norbert
Dj 19,1-8
Ps 68,2-3. 4-5. 6-7
Iv 16,29-33
7. lipnja − sv. Antun Marija Gianelli;
sv. Robert; sv. Sabinijan i drugovi
Dj 20,17-27
Ps 68,10-11. 20-21
Iv 17,1-11
8. lipnja − sv. Medard; sv. Vilim iz Yorka
Dj 20,28-38
Ps 68,29-30. 33-35. 35-36
Iv 17,11-19
9. lipnja − sv. Efrem Sirac;
sv. Kolumban
Dj 22,30
23,6-11
Ps 16,1-2. 5. 7-8. 9-10. 11
Iv 17,20-26
10. lipnja − sv. Bogumil iz Gnesena;
bl. Ivan Dominici;
sv. Margareta Škotska; (Biserka, Greta)
Dj 25,13-21
Ps 103,1-2. 11-12. 19-20
Iv 21,15-19
11. lipnja
− sv. Barnaba, apostol
Dj 11,21b-26
13,1-3
Ps 98,1-6
Mt 10,7-13
SV. MISE KROZ TJEDAN
Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.
Humac 7 sati
– Mirela Bulajić za †† oca Ivana i brata Miroslava
– Ana Zec za †† sina Miroslava i muža Ivana
– Božo Bezer za † ženu Danicu, te †† roditelje Šimuna i Ivu
– Zorka Begić za † Peru(m)
– Krešo Bošnja za †† roditelje i ostale svoje ††
– Braća i sestre za † fra Zrinka Čuvala
– Veselko Čolak za †† roditelje Lucu i Ivića
– Ivan Luburić za †† roditelje Stanka i Stanu, te †† Ivana, Lovru, Anicu, Marka i ostale svoje ††
– Paula Pavičić za † Marka Bilića i sve njegove ††
– Zlata Bandur za †† roditelje Iliju i Jaku, braću Petra i dragu,
sestru Milu Perić i ostale svoje ††
Humac, 18 sati
– Devetnica sv. Anti
Utorak, 7. lipnja 2011.
Humac 7 sati
– Ljubo Gadže za †† roditelje Katu i Marijana i ostale ††
– Stipe Kozina za † ženu Stojku
– Marija Grbavac za † brata Peru i ostale ††
– Marija Grbavac za †† Idu i Fritza
– Obitelj Pavičić za †† Veselku, Blaža, Vidu, Jozu (m) i Delfu
– Obitelj Bilić za †† Zlatu, stanka, Katanu, Milicu i Anđelku
– Ivan Pavičić za † fra Slavka Barbarića i sve †† svećenike
– Ante Kozina za sve svoje ††
– Marko Radić za †† roditelje Srećka i Ivu te za † Milu(ž)
Humac, 18 sati
– Devetnica sv. Anti
Srijeda, 8. lipnja 2011. Humac 7 sati
– Šima Herceg s djecom za † muža Vladu i ostale ††
– Mila i Stipe Paradžik za † Vilka
– Mladenka Grbavac za † oca Miljenka
– Pero Primorac za † oca Franju
– Ivan Mihaljević za †† roditelje Marka i Milu, te †† tetke Delfu i Šimu
– Jaka Mišetić za †† roditelje Marka i Milu, te †† tetke Delfu i Šimu
– S. Vladimira Vučić za † majku Maru i ostale †† iz obitelji
– Mario Bubalo za † Dražana Tolja
– Paško i Dragica Bubalo za sve svoje ††
Humac, 18 sati
– Devetnica sv. Anti
Humac, 5. lipnja 2011. * god. VII. * br. 284.
SV. MISE KROZ TJEDAN
Četvrtak, 9. lipnja 2011.
Humac 7 sati
– Mate Kravić za †† roditelje
– Mate Kravić za sve †† iz obitelji Kravić
– Mara Zovak za †† Peru(m), Ivana i Ivu
– Mara Zovak za †† roditelje i brata Stojana te za † Dražana Komadinu
– Ante Bebić s obitelji za † oca Srećka
– Mira Radić za †† roditelje Veselku(ž) i Marijana Bilića i ostale ††
– Ana Ilić za † muža Slavka
– Obitelj † Ante Dugandžića za † Antu i ostale ††
– Mladenka Boban s djecom za † muža Miljenka Bobana
Humac, 18 sati
– Devetnica sv. Anti
Petak, 10. lipnja 2011.
Humac 7 sati
– Marijo Biško za †† brata Ivana i roditelje Slavka i Nadu
– Iva Herceg s obitelji za †† roditelje, brata, svekra, svekrvu i ostale ††
– Zvonko Primorac za sve svoje ††
– Zora Primorac za sve svoje ††
– Draga Čuvalo za sve svoje ††
– Katica Bošnjak za †† Barišu i Ružu Škegro, Milana Skoku i
Blagu Kolobarića
– Jure Nižić za † oca Antu
– Zdenka Nižić za † majku Maru
– Draga Kraljević za † Antu i ostale ††
– Pero Rupčić za † strica fra Leonarda
Humac, 18 sati
– Devetnica sv. Anti
Subota, 11. lipnja 2011.
Humac 7 sati
– Maća Grgić za †† roditelje, tetku Martu i nećaka Slavka
– Maća Grgić za †† djedove Jozu i Jakova, babu, te za † Katu
– Nikola Jelinić za † majku Ružu
– Obitelj Joze Nižića za †† kći Ljiljanu, majku Anicu, oca Juru i strica Mladena
– Branko Mikulić za †† Franju, Katu i Danu(ž) Leko
– Ljilja Primorac za †† Franu, Križana i Domu
– Anica Alilović za † muža Mirka, njegove roditelje i ostale ††
– Anica Alilović za †† roditelje Nikolu i Ivu i ostale ††
– Stana Boto za † Klaru Matić i ostale ††
Humac, 18 sati
– Devetnica sv. Anti
Humac, 5. lipnja 2011. * god. VII. * br. 284.
KOMENTAR NEDJELJNIH ČITANJA
Isus je mnogo molio. Povlačio se u samoću. Molio je na brdu. Molio je u noći.
Mi jedva znamo što i kako je molio. To
ostaje njegova tajna. Kao što naše moljenje ostaje naša tajna. Moljenje je stvar
srca. Nešto vrlo osobno, intimno. Kad
promatram molitelje u crkvi koji su upalili svijeću, klekli, tiho sjede zatvorenih
očiju: što ja znam o njihovoj molitvi?
Ali to me dira. Tu i tamo do nas dopire
riječ glasne molitve, potresne molitve u
muci križa: “Bože moj, Bože moj, zašto
si me ostavio!” Puno puta smijemo na
trenutak pogledati malo u dušu Isusovu.
Slutimo što pokreće njegovo srce. Zbog
čega moli.
Nijedna Isusova molitva nije tako
izvorno predana kao Isusova “oproštajna molitva”, malo sati prije uhićenja, smrtne osude. Danas čitamo prvi
dio te molitve. To je nešto kao Isusova
oporuka, njegova posljednja volja, koju
on povjerava Bogu. Prva riječ te molitve kazuje ukratko sve , što Isusu leži na
srcu: “Oče!” Tako on oslovljava Boga.
Tako trebamo i mi oslovljavati Boga:
“Oče naš!” Ako to shvatimo, ako nam
to stvarno uđe u srce, tada smo sretni.
Isusova posljednja želja je da upoznamo
Boga. Zato moli on. Prečesto ne mislimo
na Boga. Često imamo uske, krive predodžbe o njemu. Slike o dalekom Bogu,
o starom čovjeku s bijelom bradom. Ili o
Bogu-knjigovođi, koji točno vodi knjigu
naših grijeha i pogrešaka. Taj sve točno
zapaža i ništa mu ne može umaći. Ili o
dragom Bogu koji pušta drage ljude da
budu svoji, a za njih se ne briga.
Isus moli, da mi trebamo upoznati
Boga kao njegova i našega Oca: “Objavio
sam ime tvoje ljudima.” Da, mi možemo
upoznati Boga. Mi samo trebamo gledati na Isusa. Tada vidimo kakav je Bog.
Mi trebamo samo slušati Isusa, i tada
slušamo samoga Boga. Nije li to nešto
veličanstveno? Bog je neshvatljiv, ali Isus
je “Bog za prihvaćanje”. Bog bi nam želio
pokazati tko je on, i stoga je Isus došao
da ga možemo susresti. Zato je to tako
važno, tako napeto, da točno pazimo na
Isusove riječi. U njima nam govori Bog.
S ljudskim gestama, s ljudskim srcem. I
znamo da je on sa svojim srcem molio
za nas ljude. Za sve? Ili samo za neke? Je
li njegovo srce otvoreno za sve ljude? Ili
samo za neke osobito dobre? Za izabrane? Zar Isus sam nije rekao: “Ne trebaju
zdravi liječnika, nego bolesni.” Vjerujem
da je Isus uvijek na poseban način molio
za one koji su najhitnije trebali pomoć.
Za najugroženije! Za one koji su jako
pritisnuti.
Zar to i mi ne činimo? Zar jedna majka ne moli osobito za svoju djecu koja su
u najvećoj opasnosti, u najvećoj nevolji?
Tu je puno puta molitva burna i jaka. Uz
tu je molitvu cijelo srce. “Moliti za druge
znači dati svoje srce”, kaže monah Siluan
s brda Atosa. Isus je dao svoje srce. Prolio
je svoju krv do smrti na križu. Tako ozbiljna bila je njegova molitva – za mene,
i tebe, koji smo siromašni grešnici.
Fra Jozo Župić
Humac, 5. lipnja 2011. * god. VII. * br. 284.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
192 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content