close

Enter

Log in using OpenID

3 - Müller Elektronik GmbH & Co.

embedDownload
Upute za uporabu i ugradnju
TRACK-Guide
Stanje: 20110512
30302705-02-HR
Pročitajte i obratite pažnju na ovo uputstvo za upotrebu.
Sačuvajte ovo uputstvo za uporabu za buduće korišćenje.
Impresum
Dokument
Upute za uporabu i ugradnju
Proizvod: TRACK-Guide
Broj dokumenta: 30302705-02-HR
Važi za artikal: 30302705
Od softverske verzije: 1.4.13
Originalni jezik: Njemački
Zaštita autorskog prava ©
Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Franz-Kleine-Straße 18
33154 Salzkotten
Njemačka
Tel: ++49 (0) 5258 / 9834 - 0
Telefaks: ++49 (0) 5258 / 9834 - 90
E-Mail: [email protected]
Internet stranica: http://www.mueller-elektronik.de
Sadržaj
Sadržaj
1
Radi Vaše sigurnosti
1.1
Osnovne sigurnosne upute
1.2
Struktura i značenje uputa upozorenja
1.3
Zahtjevi upućeni korisniku
1.4
Propisana uporaba
1.5
Ez Izjava o sukladnosti
2
Opis proizvoda
2.1
Opis učinka
2.2
Struktura ekrana
2.2.1
2.2.2
Montaža i instalacija
3.1
Upute o dodatnoj opremi
3.2
Pričvrstiti terminal u kabini traktora
Priključci terminala
3.4
GPS-antena
Osnove upravljanja
4.1
Prvo puštanje u pogon
4.2
Upravljački elementi
4.3
Upisati podatke
4.4
Koristiti lightbar na zaslonu
7
2
7
2
8
2
8
2
8
3
8
9
3
3
10
3
10
3
10
3
11
3
11
3
12
3
12
13
3
3
15
3
15
3
15
3
16
3
17
3
Lightbar na zaslonu u grafičkom modu
Lightbar na zaslonu u tekstualnom modu
4.5
Sekcijski prikaz koristiti
5
Konfiguracija
5.1
Postavke sustava konfigurirati
5.2
Novi profil stroja postaviti
5.3
Profil stroja izabrati
5.4
Lista parametra stroja
5.5
Lista parametara u području "Postavke"
5.6
Aktivirajte softver
5.7
Upisati širinu sekcija krila
5.8
Senzor nagiba konfigurirati
5.8.1
7
2
GPS-antenu pričvrstiti
GPS-antenu priključiti na terminal
4
4.4.1
4.4.2
6
2
GSM-antenu pričvrstiti vijkom
3.3
3.4.1
3.4.2
6
2
Struktura startne maske
Struktura radne maske
3
3.2.1
6
2
Nulti položaj nagib kalibrirati
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
18
18
3
3
19
3
20
3
20
3
20
3
21
3
21
3
24
3
26
3
27
3
27
3
27
3
3
Sadržaj
5.9
DGPS satelit izabrati
5.10
Korekcioni satelit (e-Dif) izabrati
6
Tokovi upravljanja
6.1
Kada prvi put obrađujete jedno polje
6.2
Kada jedno polje ponovno obrađujete
7
Pripremite navigaciju
7.1
Izaberite navigacijski mod
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
7.2.1
7.2.2
Pokrenite novu navigaciju
8.2
Nastavite pokrenutu navigaciju
8.3
Pokrenite snimanje snimljenih tragova
8.4
Kalibrirati DGPS
Obuhvatite granicu polja
8.6
Postavite A-B trag
Obuhvatite prepreke
8.8
Upravljanje za vrijeme rada
Spremite podatke polja
9.1
Spremiti i učitati podatke polja
9.2.1
4
32
3
32
32
32
33
3
3
3
3
33
3
33
33
3
3
35
3
35
3
35
3
35
3
36
3
36
36
37
38
40
40
3
3
3
3
3
3
40
3
42
3
42
42
3
3
43
3
43
3
Promijeniti prikaz radne maske
Pomaknuti tragove
Brisati tragove
Ponašanje kod ispada jednog satelita
9
9.2
32
3
Postaviti A-B trag u paralelnom i konturnom modu
A-B trag u navigacijskom modu A + postaviti
8.7
9.1.1
9.1.2
9.1.3
30
3
GPS bez korekcionog signala
Zašto Vam je potrebna referentna točka?
Postavite referentnu točku 1
Kalibrirajte GPS-Signal
DGPS sa korekcionim signalom
Provjeriti kvalitet DGPS-signala
8.5
8.8.1
8.8.2
8.8.3
8.8.4
30
3
Postavite širinu stalnog traga
Postavite interval tragova
8.1
8.6.1
8.6.2
30
3
Postavite širinu traga
Pokrenite navigaciju
8.4.2
8.4.3
29
3
Navigacijski mod „Paralelno“
Navigacijski mod „poravnata kontura“
Navigacijski mod „ista kontura“
Navigacijski mod A Plus
8
8.4.1
28
3
43
44
44
44
3
3
3
3
46
3
46
3
Spremite podatke polja
Učitajte podatke polja
Izbacite podatke polja
Izvezite i uvezite podatke polja za GIS
Izvezite podatke polja za GIS
46
46
47
3
3
3
47
3
47
3
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Sadržaj
9.2.2
Uvezite podatke polja iz GIS
9.3
Reograniziranje podataka
9.4
Pogledati dokumentirane tragove
9.5
Izbrišite polja sa USB-memorijskog štapića
9.6
Izbrišite snimljene tragove
10
Održavanje i njega
10.1
Terminal njegovati i čistiti
10.2
Zbrinuti uređaj
10.3
Tehnički podaci terminala
10.4
Pin raspored priključci A i B
10.5
Pin raspored priključak C
11
Postupak kod poruka o greškama
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
47
3
48
3
49
3
49
3
50
3
51
3
51
3
51
3
51
3
52
3
52
3
54
3
5
Radi Vaše sigurnosti
1
Osnovne sigurnosne upute
1
Radi Vaše sigurnosti
1.1
Osnovne sigurnosne upute
Pozorno pročitajte slijedeće sigurnosne upute, prije no što uporabite uređaj prvi put.
▪ Prije no što počnete s održavanjem ili popravkom traktora, uvijek odvojite priključak između
traktora i terminala TRACK-Guide .
▪ Prije no što napunite bateriju traktora, uvijek odvojite priključak između traktora i terminala
TRACK-Guide .
▪ Prije no što varite na traktoru ili na priključenom stroju, uvijek prekinite dovod struje do terminala
TRACK-Guide .
▪ Održavajte terminal TRACK-Guide i dodatne dijelove u dobrom stanju.
▪ Ne izvodite nedozvoljene promjene na uređaju. Nedozvoljene promjene ili nedozvoljena uporaba
mogu ugroziti funkciju i/ili sigurnost i utjecati na vijek trajanja. Nedozvoljene su sve promjene,
koje nisu opisane u dokumentaciji proizvoda.
▪ Ne uklanjajte sigurnosne mehanizme ili oznake sa stroja.
▪ Pridržavajte se svih važećih propisa o izbjegavanju nezgoda.
▪ Pridržavajte se svih opće poznatih sigurnosno tehničkih, industrijskih, medicinskih i prometnih
propisa.
1.2
Struktura i značenje uputa upozorenja
Sve sigurnosne upute, koje ćete pronaći u ovim uputama za uporabu, stvaraju se prema slijedećem
uzorku:
UPOZORENJE
Ova signalna riječ označava opasnosti sa srednjim rizikom, koje mogu imati za posljedicu smrt ili
teške tjelesne ozljede, ukoliko se ne izbjegnu.
OPREZ
Ova signalna riječ označava opasnosti sa niskim rizikom, koje mogu imati za posljedicu lagane ili
srednje tjelesne ozljede ili štete na stvarima, ukoliko se ne izbjegnu.
NAPOMENA
Ova signalna riječ označava radnje, koje kod pogrešnog izvođenja mogu dovesti do smetnji u
pogonu.
Kod ovih radnji morate biti precizni i pažljivi, kako bi dostigli optimalne radne rezultate.
Postoje radnje, koje se izvode u više koraka. Kada kod jednog od ovih koraka postoji rizik, pojavljuje
se sigurnosna uputa izravno u uputi za radnju.
Sigurnosne upute uvijek stoje izravno ispred rizičnog koraka radnje i ističu se masnim slovima i
jednom signalnom riječi.
6
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Radi Vaše sigurnosti
Zahtjevi upućeni korisniku
Primjer
1
1. NAPOMENA! Ovo je jedna uputa. Upozorava Vas od jednog rizika, koji postoji kod
slijedećeg koraka radnje.
2. Rizičan korak radnje.
1.3
Zahtjevi upućeni korisniku
▪ Naučite propisno upravljati terminalom. Nitko ne smije upravljati terminalom, prije no što pročita
ove upute za uporabu.
▪ Pročitajte i pozorno se pridržavajte svih sigurnosnih uputa i uputa upozorenja u ovim uputama za
uporabu i u uputama priključenih strojeva i uređaja.
▪ Kada Vam je nešto nerazumljivo u uputama za uporabu, kontaktirajte Vašeg prodavca ili nas.
Servisna služba od Müller-Elektronik će Vam rado dalje pomoći.
1.4
Propisana uporaba
Terminal TRACK-Guide se može koristiti samo u vezi sa poljoprivrednim uređajima i strojevima.
Terminal se smije koristiti samo izvan javnih cesta, za vrijeme poljskog rada.
Za sve štete na osobama ili predmetima koje nastanu zbog nepridržavanja proizvođač ne odgovara.
Sve rizike za nepropisnu uporabu snosi samo korisnik.
U propisnu uporabu se također ubraja pridržavanje uvjeta za rad i servisiranje koje je propisao
proizvođač.
Trebaju se poštivati važeći propisi o sprječavanju nezgoda kao i ostala opće priznata sigurnosnotehnička, industrijska, medicinska i cestovno-prometna pravila. Samostalne promjene na uređaju
isključuju odgovornost proizvođača.
1.5
Ez Izjava o sukladnosti
Ovaj proizvod je proizveden u suglasnosti sa slijedećim nacionalnim i usklađenim normama u smislu
aktualne EMV smjernice 2004/108/EG:
▪ EN ISO 14982
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
7
Opis proizvoda
2
Opis učinka
2
Opis proizvoda
2.1
Opis učinka
TRACK-Guide raspolaže sa slijedećim funkcijama:
▪ Prikaz, koje sekcije krila vozač mora isključiti i uključiti, kako bi se izbjegla preklapanja
▪ Vođenje uz postavljene vozne tragove uz pomoć svjetlosnog signala
▪ Upozorenje na prepreke
▪ Pohranjivanje podataka polja u dva formata
2.2
Struktura ekrana
Ovisno o tome koji ste modul aktivirali, ekran može drugačije izgledati.
2.2.1
Struktura startne maske
Startna maska se pojavljuje, kada pokrenete aplikaciju.
Startna maska od TRACK-Guide
U startnoj masci možete:
▪ Mijenjati na dalje maske.
▪ Status GPS-signala pročitati.
▪ Pogledati aktivirani profil stroja
▪ Vidjeti imena aktualno obrađenog polja
Upravljački elementi
Simbol funkcije
Funkcija
Promijeniti na pripremnu masku.
Promijeniti na masku „Memorija“.
Promijeniti na masku „Postavke“.
8
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Opis proizvoda
Struktura ekrana
Simbol funkcije
2
Funkcija
Promijeniti na masku „Informacije“.
2.2.2
Struktura radne maske
U radnoj masci pronaći ćete sve informacije, koje su Vam potrebne, kako bi mogli raditi sa softverom.
Slijedeći pregled pokazuje informacije radne maske.
Radna maska od TRACK-Guide
Zaglavlje
Ovdje se može pojaviti lightbar na zaslonu ili
sekcijski prikaz (kao na slici)
Trag
Stalni trag pokazuje, gdje prolaze paralelni
stalni tragovi.
Granica polja
Aktivirani trag
Stalni trag, koji Vam je slijedeći, se aktivira i
označi plavo.
Prepreka
Simbol stroja
Simoblizira stroj i poljoprivredni uređaj.
Brojilo
Pokazuju brzinu, površine koja se još treba
obraditi i ukupnu površinu.
Snimljena vožnja
Vožene površine će biti označene zeleno.
Površine, koja su dvostruko vožene, označen
su tamno-zeleno
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
9
Montaža i instalacija
3
3
Upute o dodatnoj opremi
Montaža i instalacija
Pričvrstite terminal i dodatne komponente slijedećim redoslijedom:
3.1
1.
Pričvrstiti terminal u kabini traktora.
2.
Priključiti terminal na utičnicu komandne ploče ili na ISO-osnovnu opremu.
3.
Priključiti terminal na dalje komponente.
Upute o dodatnoj opremi
Uputa o naknadnoj instalaciji električnih i elektronskih uređaja i/ili komponenti
Današnji poljoprivredni strojevi su opremljeni sa elektronskim komponentama i dijelovima, čija
funkcija može biti pod utjecajem zračenja elektromagnetnih talasa drugih uređaja. Ovakvi utjecaji
mogu dovesti do ugrožavanja osoba, kada se ne pridržava slijedećih sigurnosnih uputa.
Izbor komponenti
Pazite kod izbora komponenti prije svega na to, da naknadno instalirani električni i elektronski dijelovi
EMV -smjernica 2004/108/EG odgovaraju u važećem izdanju i nose CE-oznaku.
Odgovornost korisnika
Kod naknadne instalacije električnih i elektronskih uređaja i/ili komponenti u jedan stroj, sa
priključkom na mrežu komandne ploče, morate provjeriti u sopstvenoj odgovornosti da li instalacija
prouzrokuje smetnje elektronike vozila ili drugih komponenti. Ovo važi osobito za elektronsko
upravljanje:
▪ EHR,
▪ prednja dizalica.
▪ PTO osovina,
▪ motor
▪ prijenosnik.
Dodatni zahtjevi
Za naknadnu ugradnu mobilnih komunikacijskih sustava (npr. radio, telefon) moraju se ispuniti
dodatno slijedeći zahtjevi:
▪ Smiju se ugraditi samo uređaji sa dozvolom sukladno važećim lokalnim propisima (npr. BZTdozvola u Njemačkoj).
▪ Uređaj mora biti čvrsto instaliran.
▪ Pogon prenosivih ili mobilnih uređaja u vozilu je dozvoljen samo preko jednog priključka prema
fiksno instaliranoj vanjskoj anteni.
▪ Prijenosnik mora biti ugrađen prostorno odvojen od elektronike vozila.
▪ Kod ugradnje antene morate paziti na stručnu instalaciju sa dobrim uzemljenjem između antene i
mase vozila.
Za povezivanje i instalaciju kao i maksim. dozvoljenu potrošnju struju obratite dodatno pažnju na
upute za ugradnju proizvođača stroja.
3.2
Pričvrstiti terminal u kabini traktora
NAPOMENA
Elektromagnetne smetnje
Rad terminala može biti ugrožen od elektromagnetnih talasa drugih uređaja.
◦ Pričvrstite terminal najmanje 1m od radio-antene ili jednog radio-uređaja.
10
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Montaža i instalacija
Priključci terminala
Postupak
3
1. Pričvrstiti vijkom držač na terminal.
2. Terminal sa držačem u kabini traktora pričvrstiti.
U ovu svrhu možete koristiti na primjer ME osnovnu konzolu.
Osnovna konzola
3.2.1
GSM-antenu pričvrstiti vijkom
GSM-antena šalje informacije portalu FarmPilot preko mobilne radio mreže.
Postupak
1. NAPOMENA! U sredini GSM-antene nalazi se jedan jako osjetljiv pin kontakt. Ne oštećujte
pin kontakt kod pričvršćivanja GSM-antene s vijkom.
2. Pričvrstite vijkom GSM-antenu na gornjoj strani terminala.
3.3
Priključci terminala
Priključci za naponski priključni kabel i za GPS-antenu nalaze se na donjoj strani terminala.
Priključci terminala TRACK-Guide
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
11
Montaža i instalacija
3
GPS-antena
Postupak
Priključak B
9-polna D-Sub utičnica
Priključak C
Serijski utikač RS232
Priključak A
9-polna D-Sub utičnica
Opskrba naponom
USB-priključak
USB 1.1
1. 9-polnu D-SUB utičnicu naponskog priključnog kabela priključiti na priključak A terminala.
2. Čvrsto navrnite sigurnosne vijke na utikaču.
3. Umetnite drugu stranu naponskog priključnog kabela u utičnicu komandne ploče.
4. Priključni kabel GPS-antene priključiti na priključak C terminala.
5. Čvrsto navrnite sigurnosne vijke na utikaču.
3.4
GPS-antena
GPS-antena sakuplja i šalje informacije prema položaju stroja na priključeni terminal.
Tehničke pretpostavke za korištenje DGPS-antene
Pogonski napon:
Strujno napajanje terminala –1,5V
Potrošnja struje
Maksimalno 200mA (kod 70°C)
GPS-Standard
NMEA 0183
Brzine aktualizacije i signala
5 Hz (GPGGA, GPVTG)
1 Hz (GPGSA, GPZDA)
3.4.1
Brzina prijenosa
19200 Baud
Bitovi podataka
8
Paritet
ne
Bitovi zaustavljanja
1
Upravljanje tokom
nema
GPS-antenu pričvrstiti
NAPOMENA
GPS-anteni je potreban slobodan pogled na nebo.
◦ GPS-antena na krovu kabine vozila.
◦ Izbjegavati stavljanje GPS-antene u sjenu.
12
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Montaža i instalacija
GPS-antena
3
OPREZ
Opasnost od nagnječenja od strane jakog magneta
Magnetna noga GPS-antene je jako snažna.
◦ Nikada ne stavljajte Vaše prste između magnetne noge GPS-antene i magnetne površine.
◦ Čvrsto držite GPS-antenu u rukama, ali ne stavljajte Vaše prste ispod magnetne noge.
Postupak
1. Odrediti položaj GPS-antene na traktoru.
GPS-antena mora biti po mogućnosti naprijed, u sredini, vodoravno (vidi sliku).
2. Montaža na različitim krovovima:
Kod metalnog krova - postavite GPS-antenu pažljivo na metalni krov vozila.
Kod krovova od vještačkog materijala - zalijepite prvo isporučenu metalnu ploču na krov.
Zatim pričvrstite GPS-antenu sa magnetnom nogom na metalnu ploču.
Po želji može se ukloniti magnetna noga, tako da se GPS-antena može izravno pričvrstiti vijkom.
3.4.2
GPS-antenu priključiti na terminal
OPREZ
Oštećenje uređaja zbog kratkog spoja
Pin 4 priključka C stoji pod naponom. Napon zavisi od pogonskog napona terminala i služi za
snabdijevanje DGPS-antene A100 od Müller-Elektronik.
Druge GPS-antene mogu također biti oštećene kod priključenja.
Prije no što priključite drugu GPS-antenu:
◦ Provjerite na koji napon je priključen terminal (12V ili 24V).
◦ Provjerite pin raspored GPS-antene.
◦ Provjerite dozvoljeni napon GPS-antene.
◦ Usporedite napon terminala sa dozvoljenim naponom GPS-antene.
◦ Usporedite pin raspored.
◦ Priključite GPS-antenu samo onda na terminal, kada se naponsko područje i pin raspored oba
uređaja ne razlikuju.
DGPS-antena A100 posjeduje jedan status-LED, koji prikazuje kvalitet priključka:
▪ Crveno : DGPS-antena je priključena na terminal, ali nema GPS-antenu
▪ Narančasto: GPS- prijem funkcionira
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
13
Montaža i instalacija
3
GPS-antena
▪ Zeleno: DGPS -prijem funkcionira
Kod prvog pokretanja može trajati oko 30 minuta dok GPS-antena dobije prijem. Kod svakog daljeg
pokretanja traje oko 1-2 minute.
Postupak
 GPS-antena je pričvršćena na krov traktora.
1.
- Terminal isključiti.
2. Priključni kabel od GPS-antene uvesti u kabinu.
3. OPREZ! Osigurajte da kabel ne postavite preko oštrog ruba i da se ne može saviti.
Postavite kabel na jedno mjesto na kojem nitko se ne može saplesti preko njega.
4. Priključni kabel GPS-antene priključiti na priključak C terminala.
14
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Osnove upravljanja
Prvo puštanje u pogon
4
Osnove upravljanja
4.1
Prvo puštanje u pogon
Postupak
1.
4
- Uključite terminal.
⇨ Pojavljuje se startna maska:
Eventualno morate sada promijeniti jezik.
Promijeniti jezik
Nakon aktualizacije i kod prvog puštanja u rad podešeni jezik je engleski. Zato morate sada
promijeniti jezik.
1. Promijeniti na masku „System“ („Sustav“):
Settings (Postavke) | setup ... (Postavke)
2.
- kliknite na red „Language“ („Jezik“).
⇨ Red „Language“ („Jezik“) se osvijetli zeleno.
3.
- okrenuti okretni gumb, dok se ne pojavi Vaš jezik u redu „Language“ („Jezik“).
4.
- Izabrani jezik potvrditi.
⇨ Jezik terminala se mijenja.
4.2
Upravljački elementi
U ovom poglavlju ćete pronaći pregled svih simbola funkcija koji se mogu pojaviti u softveru i njihove
funkcije.
Simbol funkcije
Funkcija
Izračunati granicu polja
Granica polja se izračunava na osnovu ucrtane obilaznice.
Prikažite cijelo polje
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
15
Osnove upravljanja
4
Upisati podatke
Simbol funkcije
Funkcija
Svjetlost zaslona za rad po danu ili noći prilagoditi.
Zapiši snimljene tragove
Pojavljuje se samo kada nemate senzor za radni položaj.
Završite zapis snimljenih tragova
A-B trag u navigacijskom modu postaviti „Paralelno“.
Kod drugih modusa simbol funkcije izgleda drugačije, ali se nalazi
na istom mjestu.
Promijeniti na masku „GPS Kalibracija“.
Pojavljuje se onda kada niste postavili referentnu točku 1 ili kada
GPS-signal nije kalibriran.
Promijeniti na masku „GPS Kalibracija“.
Pojavljuje se samo onda kada ste kalibrirali GPS-signal.
Aktivirajte 3D pregled
Aktivirajte 2D pregled
Promijenite na masku obrada smetnji ili obradite smetnju. Ovisno od
konteksta simbol funkcije ima različite funkcije.
Listajte dalje.
4.3
Upisati podatke
Kod upisa naziva polja ili restracijskih informacija morate upisati brojeve i slova.
U ovu svrhu služi maska za upis podataka.
16
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Osnove upravljanja
Koristiti lightbar na zaslonu
4
Maska upisa podataka kod spremanja
Upravljački elementi
Simbol funkcije
Funkcija
Izbrišite znak
Promijenite između velikih i malih slova
Prekinite upis
Potvrdite upis
Postupak
1.
- Izaberite željeni znak.
2.
- Preuzmite željeni znak.
⇨ Znak se preuzima. Kursor prelazi na jedan položaj dalje.
3. Upišite dalje znakove.
4.
4.4
- Nakon upisa svih znakova, potvrdite upis.
Koristiti lightbar na zaslonu
Lightbar na zaslonu ima zadatak podržati vozača kod slijeđenja traga. On pokazuje vozaču, kada
napusti trag i kako se ponovno može vratiti u trag.
Postoje slijedeće vrste lightbar-a na zaslonu:
▪ Lightbar na zaslonu u grafičkom modu
▪ Lightbar na zaslonu u tekstualnom modu
▪ Sekcijski prikaz
Dodatno uz lightbar na zaslonu na ekranu se pojavljuje strelica za smjer, koja pokazuje točan smjer
upravljanja.
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
17
Osnove upravljanja
4
4.4.1
Koristiti lightbar na zaslonu
Lightbar na zaslonu u grafičkom modu
Lightbar na zaslonu u grafičkom modu
Lightbar na zaslonu u grafičkom modu se sastoji od dva stupa:
▪ Dolje se prikazuje aktualno odstupanje od traga.
▪ Gore se prikazuje odstupanje u jednoj određenoj udaljenosti. Vidi parametar „Pregled [➙ 23]“.
Svaki krug stoji za određeno odstupanje u centimetrima. Vidi parametar „Osjetljivost [➙ 23]“
Kako kut vožnje iz tehničkih razloga može nešto varirati, za prikaz u prikaznoj gredi koristi se
dvostruka vrijednost za osjetljivost.
Cilj upravljanja je da uvijek svijetle centralni četverokuti.
4.4.2
Lightbar na zaslonu u tekstualnom modu
Lightbar na zaslonu u tekstualnom modu Vam prikazuje, koliko se metara nalazite od traga. On vam
pokazuje također u kojem smjeru morate upravljati, kako bi ponovno vozili u tragu. Pregled u
tekstualnom modu postoji.
Lightbar na zaslonu u tekstualnom modu
18
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Osnove upravljanja
Sekcijski prikaz koristiti
4.5
4
Sekcijski prikaz koristiti
Sekcijski prikaz je šematska slika radne širine i sekcije krila. Kada je aktiviran, prikazuje se u naslovu
zaslona, umjesto lightbar-a na zaslonu.
Sekcijski prikaz pokazuje vozaču u kojem stanju treba uključiti određenu sekciju krila. Vozač mora
zatim uključiti određenu sekciju krila u ovom stanju, na primjer uz pomoć rasklopnog ormarića.
Stanja od sekcijskog prikaza
Boja
Ovo morate učiniti:
Siva
Sekciju krila isključiti. Snimanje je isključeno.
Žuto
Sekciju krila uključiti. Snimanje je isključeno.
Crveno
Sekciju krila isključiti. Snimanje je uključeno.
Plava
Sekciju krila uključiti. Snimanje je uključeno.
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
19
Konfiguracija
5
Postavke sustava konfigurirati
5
Konfiguracija
U ovom poglavlju ćete saznati, kako možete konfigurirati aplikaciju.
Kako bi mogli koristiti TRACK-Guide, morate izvršiti slijedeće postavke:
1.
Parametre u maski „Postavke“ konfigurirati.
2.
Profil stroja postaviti.
3.
Parametar jednog stroja konfigurirati.
4.
Profil stroja izabrati.
Pročitajte u slijedećim poglavljima, kako provodite ove korake:
5.1
Postupak
Postavke sustava konfigurirati
1. Promijeniti na masku „Postavke“:
| Postavke...
⇨ Maska „Sustav“ se pojavi.
2. Namjestiti željeni parametar.
5.2
Novi profil stroja postaviti
Svaki stroj sa kojim koristite TRACK-Guide, može imati različite parametre. Kako ne bi morali svaki
put podešavati prije početka rada, možete postaviti podešavanja stroja kao profil stroja.
Kao stroj ovdje se podrazumijeva kombinacija traktora i poljoprivrednog uređaja.
Primjer
Kada imate dva traktora i dva uređaja u voznom parku, morate između ostalog postaviti četiri profila
stroja:
▪ Traktor A i mlaznica
▪ Traktor B i mlaznica
▪ Traktor A i raspršivač đubriva
▪ Traktor B i raspršivač đubriva
Postavite uvijek sve kombinacije, koje koristite, kao profil stroja. Možete postaviti do 20 profila stroja.
Postupak
1. Promijeniti na masku „Postavke“:
2.
- kliknite na „Unos podataka o stroju“.
⇨ Pojavi se maska za upis podataka.
3. Upisati naziv novog profila stroja.
4.
- potvrdite upis i pohranite.
⇨ Maska „Podaci o stroju“ se pojavi.
5. Postavite parametre stroja.
20
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Konfiguracija
Profil stroja izabrati
5.3
5
Profil stroja izabrati
Prije rada morate uvijek odrediti, sa kojim strojem iz Vašeg voznog parka želite raditi. Za to morate
izabrati profil stroja.
Postupak
1. Promijeniti na masku „Izbor stroja“.
| Izbor stroja
⇨ Maska „Izbor stroja“ se pojavi. U ovoj maski navedeni su svi pohranjeni profili strojeva.
2.
- Kliknite na željeni profil stroja.
⇨ Maska „Podaci o stroju“ se pojavi.
3. Provjerite parametre stroja.
4.
- Masku napustiti, kada su parametri aktualni.
⇨ Izabrani profil stroja se aktivira.
⇨ Naziv aktiviranog profila stroja pojavljuje se u startnoj maski u redu „Stroj“.
5.4
Lista parametra stroja
Potrebni su Vam parametri stroja u slijedećim slučajevima:
▪ Kada želite postaviti profil stroja novog stroja
▪ Kada želite promijeniti profil stroja
Na slijedećim stranicama pronaći ćete objašnjenje svih parametara stroja.
Radna širina
Ovaj parametar pokayuje postavljenu radnu širinu uređaja.
Broj sekcija krila
Upisati broj sekcija krila.
Svaka sekcija krila se pojavljuje kao jedan dio grede za raspršivanje u navigacionom ekranu.
Sekcije krila
Otvara masku u kojoj možete da unesete širinu pojedinih sekcija krila.
Stupanj preklapanja
Stupanj preklapanja kod obrade ima površinu u obliku klina.
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
21
Konfiguracija
5
Lista parametra stroja
0% stupanj preklapanja
50% stupanj preklapanja
100% stupanj preklapanja
Pazite na to da na slikama bude prikazano uključivanje sekcija krila. Na zaslonu TRACK-Guide
zelena linija nije prekinuta, kada je jedna sekcija krila isključena.
Moguće vrijednosti:
▪ 0% - svaka sekcija krila se kod napuštanja jedne obrađene površine uključuje tek onda kada
potpuno napusti jednu površinu. Kod vožnje preko jedne obrađene površine sekcija krila se tek
onda isključuje, kada je sekcija krila za 1% preko obrađene površine.
▪ 50% - svaka sekcija krila se kod napuštanja jedne obrađene površine uključuje tek onda kada
potpuno napusti jednu površinu za 50%. Kod vožnje preko jedne obrađene površine sekcija krila
se tek onda isključuje, kada je sekcija krila za 50% preko obrađene površine. Kod 50% „Stupnja
preklapanja“, „Tolerancija preklapanja“ nema utjecaja.
▪ 100% - svaka sekcija krila se kod napuštanja jedne obrađene površine uključuje odmah kada
potpuno napusti jednu površinu za 1%. Kod vožnje preko jedne obrađene površine sekcija krila
se tek onda isključuje, kada je sekcija krila za 100% preko obrađene površine.
GPS antena lijev/desno
Ukoliko GPS-antena nije postavljena na uzdužnoj osovini vozila, ovo odstupanje se mora ovdje
podesiti.
Uzdužna osovina vozila i GPS-antena
Uzdužna osovina vozila
GPS-antena
Je desno od uzdužne osovine vozila
Moguće vrijednosti:
▪ Upisati negativnu vrijednost npr.: - 0.20m
Kada se GPS-antena nalazi lijevo od uzdužne osovine.
22
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Konfiguracija
Lista parametra stroja
5
▪ Upisati pozitivnu vrijednost npr.: 0.20m
Kada se GPS-antena nalazi desno od uzdužne osovine.
GPS antena ispred/iza
Razmaci GPS-antena od točke obrade. Točka obrade je npr. greda za raspršivanje kod jednog
raspršivača polja.
Moguće vrijednosti:
▪ Upisati negativnu vrijednost. NPR.: - 4.00m
Kada se GPS-antena nalazi iza točke obrade, upišite negativnu vrijednost.
▪ Upisati pozitivnu vrijednost npr.: 4.00m
Kada se GPS-antena nalazi ispred točke obrade, upišite pozitivnu vrijednost.
Zvučna upozorenja
Ovaj parametar odlučuje o tome, treba li se u blizini granica polja i obrađenih smetnji čuti ton
upozorenja.
Moguće vrijednosti:
▪ „Da“
▪ „Ne“
Osjetljivost
Postavka osjetljivosti signalnog svjetla.
Kod koliko centimetara odstupanja treba se uključiti LED na signalnom svjetlu.
▪ Standardna vrijednost: 30cm
Pregled
Ovaj parametar odlučuje o tome, koliko metara ispred vozila prikaza lightbar-a na zaslonu izračunava
budući položaj.
▪ Standardna vrijednost: 8m
Vidi također: Lightbar na zaslonu u grafičkom modu [➙ 18]
Kut skretanja
Program pretpostavlja od jednog definiranog kuta, da vozila skreće na jedan trag. Ukoliko vozilo vozi
prema tragu sa manjim odstupanjem od kuta, isti neće biti prepoznat kao novi aktualni trag.
▪ Standardna vrijednost: 30 stupnjeva.
Senzor radnog položaja
Je li na stroju montiran senzor radnog položaja?
▪ „Da“
▪ „Ne“
Inverzna senzorska logika
Je li senzorska logika senzora radnog položaja inverzna?
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
23
Konfiguracija
5
Lista parametara u području "Postavke"
▪ „Da“ - Zapis obrade počinje onda kada senzor radnog položaja nije zauzet. Ona se završava
kada je senzor radnog položaja zauzet.
▪ „Ne“ - Zapis obrade počinje onda kada je senzor radnog položaja zauzet. Ona se završava kada
senzor radnog položaja nije više zauzet.
5.5
Lista parametara u području "Postavke"
U ovom poglavlju pronaći ćete opis svih parametara, koji se pojavljuju u maski „Postavke“.
Određeni parametri služe za konfiguraciju priključenih uređaja. Na primjer senzora nagiba. Oni se
pojavljuju zbog toga u maski samo onda kada su ovi uređaji priključeni.
Jezik
Jezik softvera.
Jedinica
Izabrati mjerni sustav.
Moguće vrijednosti:
▪ „m“
Metrički sustav
▪ „ft“
Angloamerički mjerni sustav
DGPS-Satelit
Otvara masku u kojoj možete da konfigurišete koje DGPS setelite trebate da koristiti.
I ovdje možete da podesite ponašanje kod ispada satelita.
e-Dif
Otvara masku u kojoj možete da izaberete softversko-internu korekturu pozicije.
Za korištenje e-Dif potrebna je posebna GPS antena i licenca.
Senzor nagiba
Otvara masku u kojoj možete da konfigurišete senzor nagiba GPS TILT-modula.
Lightbar na zaslonu
Vrsta lightbar-a na zaslonu.
Moguće vrijednosti:
▪ „deaktiviran“
Deaktivira lightbar na zaslonu
▪ „Grafički mod“
Aktivira lightbar na zaslonu u grafičkom modu
▪ „Tekstualni mod“
Aktivira lightbar na zaslonu u tekstualnom modu
24
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Konfiguracija
Lista parametara u području "Postavke"
5
▪ „Sekcijski prikaz“
Aktivira Sekcijski prikaz
Numeracija stalnog traga
Ovaj parametar odlučuje o tome, na koji način se postavljeni tragovi označavaju brojevima.
Moguće vrijednosti:
▪ „apsolutno“
Tragovi imaju fiksne brojeve. A-B trag dobiva broj 0. Tragovi lijevo i desno od A-B traga se
označavaju brojevima.
▪ „relativno“
Tragovi se svaki put iznova označavaju brojevima, kada je stroj aktivirao novi trag. Aktivirani trag
ima uvijek broj 0.
Osvijetljenost dan
Sa ovim parametrom možete postaviti svjetlost za rad po danu.
Osvijetljenost noć
Sa ovim parametrom možete postaviti svjetlost za rad po noći.
Jačina zvuka
Reguliranje jačine zvuka.
Test jačine zvuka
Ovaj parametar služi za testiranje postavljene jačine zvuka.
Transparentnost tragova
Ovaj parametar odlučuje o tome da li se preklapanja na ekranu trebaju prikazati i kako.
Moguće vrijednosti:
▪ „0“
Preklapanja se ne prikazuju.
▪ „1“ – „6“
Intenzivnost boje, sa kojom se preklapanja trebaju označiti.
▪ „3“
Standardna vrijednost
Datum
Aktualni datum.
Koristi se kod čuvanja polja u podataka polja.
Vrijeme
Aktualno vrijeme
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
25
Konfiguracija
5
Aktivirajte softver
Prikaz mreže
Uključuje mrežu u navigacionoj maski.
Udaljenost između linija mreže odgovaraju prikazanoj radnoj širini. Linije mreže su usmjerene na
osovinama sjever-jug i istok-zapad.
Poravnavanje smjera vožnje
Kada GPS-prijamnik koji je montiran na krovu kabine traktora jako varira, tragovi prikazani na ekranu
mogu biti jako izrezane.
Sa opcijom „Poravnavanje smjera vožnje“ izravnavaju se prikazani tragovi.
Podaci u ovim uputama važe samo kod uporabe GPS-antene A100. Kod drugih GPS-antena druge
postavke mogu biti ispravne.
Moguće vrijednosti:
▪ „Da“
Poravnavanje smjera vožnje
▪ „Ne“
Smjer vožnje ne ravnati
Model stroja
Ovaj parametar odlučuje o tome, kako se izračunava položaj stroja za vrijeme vožnje u krivini.
Postavka ima utjecaj na prikaz stroja na ekranu i na funkcioniranje.
Moguće vrijednosti:
▪ „Samohodni“
▪ „vučeni“
▪ „deaktiviran“
Pokretanje demo moda
Pokreće simulaciju aplikacije.
5.6
Aktivirajte softver
Softver je kod kupnje aktiviran.
Kod starijih verzija softvera može se desiti da aktiviranje kod BIOS Update se izgubi. U ovom slučaju
morate aktivirati softver. Aktiviranje je za Vas u ovom slučaju besplatno.
Postupak
1. Pripremiti serijski broj i broj artikla terminala. Oba broja se nalaze na naljepnici, na stražnjoj
strani terminala.
2. Promijeniti na masku „Info“:
3.
- kliknite na „TRACK-Guide“.
⇨ Kod sastavljen od slova sa 18 mjesta pojavljuje se u redu „SN:“.
26
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Konfiguracija
Upisati širinu sekcija krila
5
4. Napisati kod od slova i proslijediti prodavaču odnosno Müller-Elektronik, kako bi zahtijevali
aktiviranje.
⇨ Prodavač registrira verziju kod Müller-Elektronik i šalje Vam kod za aktiviranje od 10 mjesta.
5. Kod za aktiviranje od 10 mjesta od Müller-Elektronik upisati u terminal.
6.
- pritisnuti, kako bi potvrdili upis.
⇨ U maski „Info“, u koloni tabele „Aktivno“ pojavljuje se pored aktiviranog dodatka „Da“.
5.7
Upisati širinu sekcija krila
Možete upisati širinu pojedinačnih sekcija krila.
Pazite na to da suma sekcija krila daje ukupnu radnu širinu.
Postupak
1. Promijenite na masku „Sekcije krila“:
Postavke | Izbor stroja | (željeni stroj) | sekcije krila
2. Izabrati željenu sekciju krila. Sekcija krila 01 je vanjska, lijeva sekcija krila (u smjeru vožnje)
⇨ Pojavi se maska za upis podataka.
3. Upisati širinu sekcija krila.
4. „OK“ pritisnuti, kako bi potvrdili upis.
5. Dalje širine sekcije krila upisati, tako da suma sekcija krila dobije stvarnu radnu širinu.
⇨ Iz sume širina sekcija krila, radna širina se iznova računa.
5.8
Senzor nagiba konfigurirati
Senzor nagiba utvrđuje naginjanje traktora za vrijeme vožnje. Softver tako može izračunati, za koliko
centimetara GPS-antena zakreće na stranu, kada je kabina traktora nagnuta na stranu. Ovako je
određivanje položaja još točnije.
Softver može raditi samo sa senzorom nagiba „GPS TILT-Module“. Možete naručiti senzor nagiba
„GPS TILT Module“ kod Müller Elektronik pod slijedećim brojem artikla: 30302495.
Postupak
1. Izmjeriti razmak između sredine GPS-antene i površine tla.
2. Uključite terminal.
3. Promijeniti na masku „Postavke“:
Postavke | Postavke
4. „Senzor nagiba“ kliknuti.
5. Upisati izmjereni razmak između GPS-antene i površine tla u redu „Visina antene“.
⇨ Konfigurirali ste senzor nagiba. Možete sada postaviti nulti položaja nagib.
5.8.1
Nulti položaj nagib kalibrirati
Kada kalibrirati?
Kalibriranje je potrebno u slijedećim slučajevima:
▪ Kod prvog puštanja u pogon
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
27
Konfiguracija
5
DGPS satelit izabrati
▪ Kada traktor stoji na poznatom ravnom tlu i u redu „Nagib“ se prikazuje kut nagib, koji se
razlikuje od 0
Postupak
1. Traktor postaviti na jednom poznatom ravnom tlu.
2. Isključite motor.
3. Uključite terminal.
4. Promijeniti na masku „Postavke“:
Postavke | Postavke
5. „Senzor nagiba“ kliknuti.
6. „Kalibracija nulte točke“ kliknuti.
⇨ Pokreće se kalibriranje nultog položaja.
⇨ Nakon kalibracije pojavi se u redu „Nagib“ vrijednost 0.
5.9
DGPS satelit izabrati
DGPS satelit – korekcijski satelit, koji točnije određuje položaj GPS-antene.
Morate izabrati jedan DGPS satelit u slijedećem slučaju:
▪ Kada je jedan satelit izvan pogona
Izaberite uvijek samo one satelite, koji su dostupni u Vašoj regiji. Dostupnost prepoznajete na zastavi
pored satelita.
Moguće postavke
Koji satelit točno izaberete, zavisi od toga, koji u trenutku ima najbolju raspoloživost u Vašoj regiji.
▪ „Auto“
Softver izabira automatski satelit koji je u trenutku najbolji. Ova postavka se ne preporuča, jer
usporava pokretanje terminala.
▪ Izabrati samo jedan satelit
Satelit se koristi za izračunavanje aktualnog položaja. Kod nestanka veze morate izabrati novi
satelit.
▪ Izabrati dva satelita
Mi Vam preporučamo ovu postavku.
Možete istovremeno izabrati između dva satelita.
– Primarni satelit - satelit, koji se nalazi na vrhu liste. Satelit se koristi za izračunavanje
aktualnog položaja. Kod nestanka veze GPS-antena se automatski uključuje na rezervni
satelit.
– Rezervni satelit - satelit, koji se nalazi na listi ispod primarnog satelita. Rezervni satelit se
koristi samo onda kada nije moguća veza sa primarnim satelitom.
Postupak
 Priključili ste jednu GPS-antenu.
1. Promijeniti na masku „Postavke“:
Postavke | Postavke
2. „DGPS Satelit“ kliknuti
⇨ Lista sa raspoloživim satelitima se pojavi. Zastava pokazuje u kojoj regiji je satelit
raspoloživ.
3. Izabrati primarni satelit.
⇨ Satelit se pomjeri prema gore na listi.
28
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Konfiguracija
Korekcioni satelit (e-Dif) izabrati
5
4. Izabrati rezervni satelit.
⇨ Na desnoj strani pojavljuje se simbol za funkciju „Strelica prema gore“. Sa ovim simbolom
možete promijeniti položaj satelita u tabeli.
5. „Spremanje“ kliknuti.
⇨ Slijedeća poruka se pojavi:
“Želite li spremiti konfiguraciju GPS prijamnika?“
6. „Da“ - Potvrdite.
⇨ Terminal se konfiguriše za korištenje izabranog satelita.
5.10
Korekcioni satelit (e-Dif) izabrati
Interno izračunavanje korekcijskih podataka.
Ove postavke su Vam potrebne samo u regijama, za koje ne postoje raspoloživi DGPS sateliti.
Na primjer na južnoj zemljanoj kugli ili u Aziji.
Za korištenje e-Dif potrebna je posebna GPS antena. Ovu GPS-antenu možete naručiti kod MüllerElektronik pod brojem artikla 30302464.
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
29
Tokovi upravljanja
6
6
Kada prvi put obrađujete jedno polje
Tokovi upravljanja
U ovom poglavlju ćete upoznati opće tokove upravljanja.
Tako možete stvoriti pregled nad upravljanjem softvera.
Pojedinačni upravljački koraci su detaljno opisani u drugim dijelovima ovih uputa za uporabu.
6.1
Kada prvi put obrađujete jedno polje
Kada jedno polje prvi put obrađujete, nema još spremljenih podataka koje možete koristiti.
Postupajte u slijedećem redoslijedu:
1.
Vozite na polje
2.
Pripremite navigaciju
– Izaberite navigacijski mod [➙ 32]
– Postavite širinu stalnog traga [➙ 33]
– Postavite interval tragova [➙ 33]
3.
Pokrenite navigaciju
– Postavite referentnu točku 1 [➙ 37]
– Zaobići polje
– Obuhvatite granicu polja [➙ 40]
– Postavite A-B trag [➙ 42]
– Obuhvatite prepreke [➙ 43]
– Obradite polje [➙ 43]
4.
Spremite podatke polja [➙ 46]
– Spremite u standardnom formatu
– Izvezite u GIS-formatu
5.
Izbacite podatke polja [➙ 47]
Kada izvodite pojedinačne zadatke, pročitajte u daljim poglavljima.
6.2
Kada jedno polje ponovno obrađujete
Kada želite obraditi jedno polje, koje ste već obradili i spremili njegove podatke na USB-memorijskom
štapiću, morate postupati slijedećim redoslijedom:
1.
Vozite na polje
2.
Učitajte podatke polja [➙ 46]
3.
Pripremite navigaciju
– Izaberite navigacijski mod [➙ 32]
30
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Tokovi upravljanja
Kada jedno polje ponovno obrađujete
6
– Postavite širinu stalnog traga [➙ 33]
– Postavite interval tragova [➙ 33]
4.
Pokrenite ili nastavite navigaciju
– Pokrenite navigaciju [➙ 35]
– Kalibrirati referentnu točku 1 [➙ 37]
– Obradite polje [➙ 43]
5.
Spremite podatke polja [➙ 46]
– Spremite u standardnom formatu
– Izvezite u GIS-formatu
6.
Izbacite podatke polja [➙ 47]
Kada izvodite pojedinačne zadatke, pročitajte u daljim poglavljima.
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
31
Pripremite navigaciju
7
Izaberite navigacijski mod
7
Pripremite navigaciju
7.1
Izaberite navigacijski mod
Navigacijski mod odlučuje o tome, kako su tragovi postavljeni.
Navigacijski mod se bira u pripremnoj masci.
Postoje slijedeći modi vođenja:
▪ Navigacijski mod paralelno
▪ Navigacijski mod poravnata kontura
▪ Navigacijski mod ista kontura
▪ Navigacijski mod A Plus [0.0000°]
7.1.1
Navigacijski mod „Paralelno“
Navigacijski mod „Paralelno“ se naziva također „A-B-mod“.
Koristite ovaj mod, kada polje želite obraditi u paralelnom, ravnom tragu.
7.1.2
Navigacijski mod „poravnata kontura“
Cilj moda: Tragovi sa krivinama, bez preklapanja.
U navigacijskom modu „poravnata kontura“ savijanje krivina se mijenja u svakom tragu. Tragovi
postaju oštriji na jednoj strani a na drugoj strani obliji.
Ovako se izbjegavaju preklapanja. Nedostatak kod ovog navigacijskog moda je da tragovi jednom
postanu jako oštri, a koji su jako udaljeni od A-B traga.
Kada utvrdite, da je trag preoštar, izbrišite tragove i postavite novi A-B trag. Tragovi se iznova
računaju.
Primjer
Savjet: Postavite A-B trag tako da unutrašnjost krivine leži po mogućnosti blizu granice polja.
7.1.3
Navigacijski mod „ista kontura“
Cilj moda: Tragovi sa krivinama, kod ravnomjernog savijanja
U navigacijskom modu „Ista kontura“ savijanje se ne mijenja. Koristite ovaj mod samo kod mekanih
krivina.
Nedostatak kod ovog navigacijskog moda je da razmaci između tragova postanu veliki. Onda nije
moguće obraditi polje točno trag-na-trag.
Kada razmaci između tragova postanu preveliki, obrišite tragove i postavite novi A-B trag.
Primjer
32
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Pripremite navigaciju
Postavite širinu traga
7.1.4
7
Navigacijski mod A Plus
U ovom modu možete ručno upisati, u kojem geografskom smjeru tragovi trebaju biti postavljeni. Pri
tome morate upisati smjer u stupnjevima (0° do 360°) i tragovi se automatski i paralelno vode jedan
prema drugom.
▪ 0 ° sjever
▪ 180° jug
▪ 90° istok
▪ 270° zapad
Ovaj mod je prije svega jako učinkovit, kada poznajete točan smjer, u kojem Vaše polje treba biti
obrađeno.
U ovom modu može više strojeva istovremeno raditi u točno paralelnim tragovima.
7.2
Postavite širinu traga
U ovom poglavlju naučit ćete raditi sa tragovima.
Tragovi su na ekranu prikazane linije, koje Vam pomažu da vozite točno u željenom tragu.
7.2.1
Postavite širinu stalnog traga
Širina stalnog traga je razmak između dva traga.
Prethodno postavljena širina stalnog traga je radna širina, koja se može podesiti za jedan nalog.
Primjer
Radna širina mlaznice za polje = 18m
Želite osigurati da kod obrade ništa ne bude ispušteno.
Postavite širinu stalnog traga na npr. 17,80 m. Radi se sa 20cm preklapanja.
Postupak
7.2.2
1. Promijeniti na pripremnu masku:
2.
- kliknite na „Širina stalnog traga“.
3.
- upišite željenu širinu stalnog traga.
4.
– potvrdite upis.
Postavite interval tragova
Interval tragova možete podesiti u pripremnoj masci.
Ovako možete postaviti, u kojem intervalu se tragovi pokazuju podebljani.
Ovako je za Vas jednostavnije, voziti svaki drugi ili svaki treći trag.
Primjer
Kod upisa broja „2“ svaki drugi trag se prikazuje podebljan, kod upisa broja „3“, svaki treći trag se
prikazuje podebljan itd.
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
33
Pripremite navigaciju
7
Postavite širinu traga
Postupak
34
1. Promijeniti na pripremnu masku:
2.
- kliknite na „Interval“.
3.
- postavite željeni interval tragova.
4.
- potvrdite upis.
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Pokrenite navigaciju
Pokrenite novu navigaciju
8
8
Pokrenite navigaciju
Kod pokretanja navigacije postoje dvije mogućnosti:
▪ Pokrenite novu navigaciju
▪ Nastavite pokrenutu navigaciju
8.1
Pokrenite novu navigaciju
Možete pokrenuti novu navigaciju u slijedećim slučajevima:
▪ Kada prvi put obrađujete jedno polje.
▪ Kada učitavate podatke polja jednog poznatog polja. U ovom slučaju brišu se svi stari snimljeni
tragovi. Međutim možete ponovno koristiti granice polja, tragove i smetnje.
Postupak
1. Promijeniti na pripremnu masku:
2. Postavite sve prikazane parametre.
3. Pritisnite „Novo“.
⇨ Pojavljuje se radna maska.
8.2
Nastavite pokrenutu navigaciju
U slijedećim slučajevima možete nastaviti navigaciju:
▪ Kada ste prekinuli obradu jednog polja.
▪ Kada ste napustili aplikaciju.
▪ Kada ste učitali podatke jednog polja.
Postupak
1. Promijeniti na pripremnu masku:
2. Postavite sve prikazane parametre.
3. „Nastaviti“ - pritisnite.
⇨ Pojavljuje se radna maska.
8.3
Pokrenite snimanje snimljenih tragova
U slijedećem slučaju ne morate čitati ovo poglavlje:
▪ Imate jedan senzor radnog položaja
Kada niste montirali senzor radnog položaja, softver ne zna, kada Vaš uređaj (npr. mlaznica) radi a
kada ne radi. Zbog toga morate softver o tome obavijestiti, kada počnete sa radom. Ovo ćete uraditi
tako što snimite vožnje.
Snimanjem tragova možete na ekranu vidjeti, koja područja polja ste već vozili.
Postupak
 Pokrenuli ste jednu navigaciju.
1.
- snimi tragove.
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
35
Pokrenite navigaciju
8
Kalibrirati DGPS
⇨ Simbol za funkciju postaje crven:
⇨ Iza simbola traktora povuče se jedan zeleni trag. On označava tragove.
8.4
Kalibrirati DGPS
DGPS znači „Globalni pozicioni sustav sa diferencijalnim signalom“.
Ovo je sustav, koji služi određivanju položaja Vašeg vozila.
Opis problema
Tijekom dana zemlja se okreće i sateliti mijenjaju svoj položaj na nebu. Ovim se pomijera izračunati
položaj jedne točke. Pomijeranjem on više nije aktualan nakon određenog vremena.
Ovaj fenomen se naziva raspitanje i može se smanjiti.
Za Vas ovo ima za posljedicu, da sve granice polja i tragove, koje postavite na jednom danu, već su
nakon nekoliko sati nešto pomjerene.
Rješenje problema
8.4.1
Postoje dva načina izjednačavanja rasipanja:
▪ O referentnoj točci 1 - Postavljanjem referentne točke 1 i kalibracijom GPS-signala prije svakog
početka rada. Besplatna mogućnost za korištenje GPS-antene A100 sa jednom točnosti od do
+/- 30cm.
▪ Korištenjem jednog korekcionog signala. Služba GPS-ponuđača uz naknadu. Samo povezano
sa jednom jako točnom GPS-antenom. GPS-signal se iznova automatski kalibrira u redovitim
razmacima. Tako je točnost od manje od pet centimetara moguća.
GPS bez korekcionog signala
Kada koristite GPS bez korekcionog signala, morate kalibrirati GPS-signal prije svakog početka rada.
Što točnije ovo uradite, to će Vaš sustav točnije raditi. Obratno, što je netočnija GPS-kalibracija, to
netočnije sustav može utvrditi položaj vozila.
Zašto Vam je potrebna referentna točka?
Uz pomoć referentne točke možete izjednačiti stvarne GPS-koordinate sa spremljenim GPSkoordinatama i izjednačiti eventualna rasipanja (pomijeranja).
Za kalibraciju GPS-signala potrebna je fiksna točka na tlu. Takozvanu referentnu točku 1. Kod
kalibracije GPS-signala spremljene koordinate referentne točke se uspoređuju i izjednačavaju sa
aktualnim koordinatama.
Lijevo - polje sa kalibriranim GPS-signalom; desno - polje bez kalibriranog GPS-signala
36
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Pokrenite navigaciju
Kalibrirati DGPS
8
Kada ne postavite referentnu točku i GPS-signal ne kalibrirate svaki put prije rada, događa se
slijedeće:
▪ Spremljene GPS-koordinate granice polja, tragovi itd. se razlikuju od stvarnih.
▪ Ovako ne možete obraditi dijelove polja, jer se prema GPS-u nalaze izvan granice polja.
Kako bi postigli maksimalnu preciznost, morate:
▪ Kod svakog polja, kod svake obrade, postaviti jednu referentnu točku.
▪ Kalibrirajte prije svake obrade GPS-signal.
Postavite referentnu točku 1
Referentna točka 1 – jedna točka u blizini polja. Služi za izjednačavanje spremljenog i stvarnog
položaja polja.
Kod postavljanja referentne točke odlučujuće su koordinate GPS-antene.
Kada postaviti?
Postavite „Referentnu točku 1“ u slijedećim slučajevima:
▪ Kada prvi put obrađujete jedno polje.
Točno postaviti
Kod postavljanja referentne točke potrebna Vam je jedna fiksna točka, čiji položaj se vremenom ne
mijenja. Na primjer jedno drvo, jedan granični kamen ili poklopac odvoda.
Potrebna Vam je ova točka, kako bi kod buduće kalibracije GPS-signala traktor mogli postaviti na
točno istom mjestu.
NAPOMENA
Gubitak podataka kod nedostajuće referentne točke
Kada referentnu točku ubuduće ne možete više pronaći, snimljeni podaci postaju nekorisni.
◦ Uvijek zapamtite točan položaj referentne točke za svako polje!
Slijedeća slika pokazuje mogućnost postavljanja traktora kod postavljanja referentne točke:
Traktor kod postavljanja referentne točke
GPS-antena na krovu kabine traktora
Položaj referentne točke
Razmak između GPS-antene i točke na
uličnom rubu na Y-osi
Razmak između GPS-antene i točke na
uličnom rubu na X-osi
Linija od fiksne točke preko ulice
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
37
Pokrenite navigaciju
8
Kalibrirati DGPS
Postupak
 Prvi put obrađujete jedno polje.
1. Pronađite jednu fiksnu točku na ulazu u polje. Na primjer jedno drvo, jedan granični kamen ili
poklopac odvoda.
2. Povucite liniju od izabrane fiksne točke preko puta.
3. Postavite traktor sa oba prednja kotača na liniju.
4. Zapišite razmak između točke i traktora.
Ovaj razmak mora biti isti kod budućih GPS-kalibracija.
5. Pokrenite jednu novu navigaciju.
6.
- pritisnite
7.
- pritisnite
8.
- pritisnite
⇨ Program utvrđuje 15 sekundi momentani položaj i sprema ga kao „Referentnu točku 1“
Referentna točka se pri tome točno tamo postavlja, gdje se nalazi GPS-antena.
⇨ Eventualno već postojeće referentne točke i kalibracije signala se time poništavaju.
⇨ U radnoj masci pojavljuje se ispod simbola stroja simbol referentne točke:
⇨ Postavili ste „Referentnu točku 1“.
Kalibrirajte GPS-Signal
Kod kalibracije GPS-signala GPS-antena se mora nalaziti točno na istom mjestu, kao kod
postavljanja referentne točke.
Postavljanje GPS-antene u pogledu referentne točke kod kalibracije GPS-signala
Položaj referentne točke
GPS-antena na krovu kabine traktora
Kada kalibrirati?
38
GPS-signal morate kalibrirati u slijedećim slučajevima:
▪ Prije svakog početka rada
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Pokrenite navigaciju
Kalibrirati DGPS
▪ kada crveni trokut pored simbola za funkciju
8
svjetluca
▪ Kada utvrdite, da vozite u jednom tragu, ali na ekranu je prikazano jedno odstupanje.
Postupak
1. Vozite u ulaz u polje do „Referentne točke 1“.
2. Postavite traktor sa oba prednja kotača na liniju.
Traktor mora stojati u istom kutu, kao kod postavljanja referentne točke. Razmak od fiksne točke
na uličnom rubu mora biti isti kao kod postavljanja referentne točke.
3.
- pritisnite.
4.
- pritisnite.
5.
- pritisnite.
⇨ Program utvrđuje 15 sekundi momentani položaj. Kod ponovne kalibracije referentne točke
prepisuje se stara kalibracija.
⇨ Slijedeća maska se pojavljuje:
6.
- natrag
⇨ Simbol za funkciju
je sada crven.
U masci GPS-kalibracija pojavljuju se sada slijedeći parametri:
▪ Rasipanje
Pokazuje rasipanje referentne točke od postavljanja referentne točke. Oko ove vrijednosti
pomijeraju se svi podaci polja. Rasiptanje se iznova utvrđuje kod kalibracije GPS-signala.
▪ Starost
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
39
Pokrenite navigaciju
8
Obuhvatite granicu polja
Prije koliko sati je GPS-signal zadnji put kalibriran. Nakon točke prikazuju se stoti dijelovi sata.
Na primjer: 0.25 h = jedna četvrtina sata = 15 minuta
8.4.2
DGPS sa korekcionim signalom
Kada koristite RTK-korekcioni signal, ne morate postaviti referentnu točku niti kalibrirati GPS-signal.
Položaj traktora se od RTK-stanice stalno korigira sa korekcionim signalom.
8.4.3
Provjeriti kvalitet DGPS-signala
Ovisno od geografskog položaja kvalitet GPS-signala može jako odstupati.
Kvalitet GPS-signala možete vidjeti na slijedećim mjestima:
▪ u početnoj maski
▪ u radnoj maski
Na prikazu DGPS-veze pronaći ćete slijedeće informacije:
▪ Stupičasti dijagram
Pokazuje kvalitet veze. Što više plavih stupova, to je veza bolja.
▪ Broj povezanih satelita
▪ Status korekcionog signala
Ovaj status treba pokazivati uvijek najmanje „DGPS“, kako bi dostigli dovoljnu točnost. Kod
sustava sa RTK tamo se prikazuje „RTK Fix“ ili „RKT Float“.
8.5
Obuhvatite granicu polja
Kod svakog novog polja morate obuhvatiti granicu polja.
Granicu polja morate obuhvatiti, dok radite sa uvratinom.
Ovisno od toga, radite li sa jednim RTK-korekcionim signalom, ili bez, imate slijedeće mogućnosti:
▪ Mogućnost 1:
Primjenjivo u oba slučaja.
– Voziti oko polja.
– Izračunajte granicu polja uz tragove koji su nastali kod okolne vožnje.
– Obradite unutrašnjost polja.
▪ Mogućnost 2:
Preporuča se samo sa RTK-korekcionim signalom.
– Obradite unutrašnjost polja.
– Voziti oko polja.
– Izračunajte granicu polja uz tragove koji su nastali kod okolne vožnje.
Ova metoda funkcionira također ber RTK-korekcionog signala, ali morate GPS-signal prije
obrade i prije računanja granice polja kalibrirati. Ovo je zbog rasipanja GPS-položaja između
početka rada i računanja granice polja.
Postupak 1
40
Ovako ćete obuhvatiti granicu polja, kada polje želite prvo obići:
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Pokrenite navigaciju
Obuhvatite granicu polja
8
 Postavili ste i kalibrirali „Referentnu točku 1“.
1. Pokrenite jednu novu navigaciju.
2. Uključite priključni odnosno ugradni uređaj.
3.
- Pritisnite, kada se ovaj simbol za funkciju u radnoj masci pojavi.
Tipka za funkciju je ovdje kako bi informirala softver da počinjete sa radom. Kada ste montirali
senzor radnog položaja, ovaj simbol za funkciju se ne pojavljuje.
4. Pokrenite vožnju oko polja.
⇨ Nakon prvih centimetara vidite, da se na ekranu iza stupa uređaja povuče jedan zeleni trag.
Trag označava obrađenu površinu.
⇨ Kada se ne pojavi zeleni trag, to može imati slijedeće uzroke:
a) Niste uključili ugradni uređaj (i imate senzor radnog položaja)
b) Niste pritisnuli tipku za funkciju
.
5. Voziti oko cijelog polja.
6. Završite vožnju oko polja na polaznoj točki. Okolna vožnja mora biti zatvorena.
7.
- Pritisnite, čim ste ponovno stigli do polazne točke.
⇨ Na navigacionom ekranu oko polja se povlači crvena linija. To je granica polja.
Postupak 2
Ovako ćete obuhvatiti granicu polja, kada polje želite prvo obraditi:
 Postavili ste i kalibrirali „Referentnu točku 1“.
1. Pokrenite jednu novu navigaciju.
2. Uključite priključni odnosno ugradni uređaj.
3.
- Pritisnite, kada se ovaj simbol za funkciju pojavi u radnoj masci.
Kada ste montirali senzor za radni položaj, onda ne morate pritisnuti ovu tipku za funkciju. Ona
je tu da bi se softver informirao o tome da počinjete raditi.
4. Pokrenite obradu polja.
⇨ Nakon prvih centimetara vidite, da se na ekranu iza stupa uređaja povuče jedan zeleni trag.
Trag označava obrađenu površinu.
⇨ Kada se ne pojavi zeleni trag, to može imati slijedeće uzroke:
a) Niste uključili ugradni uređaj (i imate senzor radnog položaja)
b) Niste pritisnuli tipku za funkciju
.
5. Obradite polje.
6. Na kraju obrade voziti prema referentnoj točki 1 i kalibrirati GPS-signal.
7. Voziti oko polja.
8.
- Pritisnite, čim ste ponovno stigli do polazne točke.
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
41
Pokrenite navigaciju
8
Postavite A-B trag
⇨ Na navigacionom ekranu oko polja se povlači crvena linija. To je granica polja.
8.6
Postavite A-B trag
A-B trag je prvi trag, koji postavljate. Svi dalji tragovi se izračunavaju i crtaju od A-B traga.
A-B trag morate postaviti u svakom navigacijskom modu.
Kada postaviti?
8.6.1
Postupak
A-B trag možete postaviti u bilo koje vrijeme, nakon što ste postavili referentnu točku. Na primjer za
vrijeme prve vožnje oko polja.
Postaviti A-B trag u paralelnom i konturnom modu
1. Vozite traktor na početnu točku željenog A-B traga.
2.
ili
- točku-A definirajte.
⇨ Točka-A se postavlja.
⇨ Na simbolu za funkciju zastava A se oboji u zeleno.
3. Vozite na kraj polja.
4.
ili
- točku-B definirajte.
⇨ Točka-B se postavlja.
⇨ Na simbolu za funkciju zastava B se oboji u zeleno:
ili
⇨ Točke A i B se povezuju sa jednom linijom. Ova linija se zove „A-B trag“ i označava se na
ekranu sa dva mala simbola A i B.
U paralelnom modu A-B trag je ravan.
U konturnom modu A-B trag je savijen.
⇨ Stalni tragovi se u oba smijera na osnovu aktualne širine stalnog traga i željenog
navigacijskog moda projiciraju, prikazuju i označavaju brojevima.
8.6.2
Postupak
A-B trag u navigacijskom modu A + postaviti
1. Vozite traktor na početnu točku željenog A-B traga.
2.
- pritisnite.
⇨ Pojavi se maska za upis podataka.
3. U masci za upis podataka vidite aktualni smijer traktora (u stupnjevima).
4. Upišite željeni smjer A-B traga u stupnjevima.
⇨ A-B trag se postavlja u upisanom smjeru.
42
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Pokrenite navigaciju
Obuhvatite prepreke
8.7
8
Obuhvatite prepreke
Kada na Vašem polju postoje prepreke, možete obuhvatiti njihov položaj. Tako ćete uvijek biti
upozoreni, prije no što dođe do kolizije.
Prepreke možete obuhvatiti za vrijeme obrade polja.
U slijedećim slučajevima ćete biti upozoreni:
▪ Kada bliže od 20 sekundi (kod aktualne brzine) dođete do prepreke.
▪ Kada ste bliže od dvije radne širine od obuhvaćene prepreke ili granice polja udaljeni
Upozorenje se sastoji uvijek iz dva elementa:
▪ Grafičko upozorenje u gornjem, lijevom kutu radne maske
– „Granica polja“
– „Prepreka“
▪ Zvučni signal
Postupak
 Pokrenuli ste jednu navigaciju.
1.
- pritisnite.
⇨ Pojavi se slijedeća maska:
Ekran pokazuje šematski prikaz stroja sa vozačem, prepreku i udaljenost prepreke od GPSantene.
2. Sa strelicama utvrditi udaljenost prepreke od mjesta traktora.
Kako TRACK-Guide poznaje položaj traktora, može izračunati položaj prepreke na polju.
3.
- Spremite položaj prepreke na polju.
⇨ Prepreka se pojavljuje sada u radnoj masci.
8.8
Upravljanje za vrijeme rada
8.8.1
Promijeniti prikaz radne maske
Imate više mogućnosti, promijeniti prikaz radne maske.
Upravljački elementi
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
43
Pokrenite navigaciju
8
Upravljanje za vrijeme rada
Upravljački element
Funkcija
Uvećati i smanjiti.
Prikažite cijelo polje
Aktivirajte 3D pregled
Aktivirajte 2D pregled
8.8.2
Pomaknuti tragove
Koristite ovu funkciju, kada se nalazite u željenom tragu ali na terminalu se pokazuje položaj traktora
pored traga.
Tragove možete pomijerati u paralelnom i konturnom modu.
Postupak
 Pokrenuli ste jednu navigaciju
1.
- pritisnite.
2.
- 3 sekunde držati pritisnutim, kako bi pomjerili tragove na momentani položaj.
⇨ Trag se pomjera.
8.8.3
Brisati tragove
U svako vrijeme možete obrisati tragove i postaviti nove.
Postupak
1.
ili
- Tri sekunde držati pritisnutim.
⇨ Tragovi se brišu.
8.8.4
Ponašanje kod ispada jednog satelita
Može biti da se veza prema DGPS-satelitu prekine za vrijeme rada. Ovo može imati više uzroka, na
primjer:
▪ Satelit je postavljen izvan pogona
▪ Satelit je pokvaren
▪ Zemljopisni položaj
▪ i drugi
Zavisno od toga, koje postavke ste poduzeli pod parametrom „DGPS-satelit“, softver može različito
reagirati na ispad jedne veze:
▪ U postavkama ste izabrali „Auto“ ili dva satelita.
44
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Pokrenite navigaciju
Upravljanje za vrijeme rada
8
Terminal se povezuje sa jednim rezervnim satelitom. Pri tome pod određenim okolnostima može
doći do pomijeranja Vašeg položaja. Vi prepoznajete ovo na tome, da se položaj vozila na
zaslonu iznenada pomjeri.
▪ Izabrali ste u postavkama samo jedan satelit
Terminal se ne može povezati sa jednim drugim satelitom, jer ste izabrali samo jedan.
Postupak 1
Ovako postupate kada se Vaš GPS-položaj pomjera:
1. prekinuti rad
2. Voziti do referentne točke 1
3. Kalibrirati referentnu točku 1
4. Voziti natrag do mjesta, gdje ste prekinuli rad.
5. Nastaviti rad
Postupak 2
Ovako postupate, kada potpuno izgubite DGPS-vezu:
1. prekinuti rad
2. Izabrati novi satelit pod parametrom „DGPS-Satelit“.
3. Voziti do referentne točke 1
4. Kalibrirati referentnu točku 1
5. Voziti natrag do mjesta, gdje ste prekinuli rad.
6. Nastaviti rad
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
45
Spremite podatke polja
9
Spremiti i učitati podatke polja
9
Spremite podatke polja
Za svako polje, koje ste obradili, možete spremiti podatke polja.
Podaci polja se sastoje od slijedećih informacija:
▪ Granice polja
▪ Referentna točka 1
▪ Tragovi
▪ Tragovi
▪ Obuhvaćene prepreke
Svi podaci polja se spremaju zajedno na USB-memorijski štapić.
9.1
Spremiti i učitati podatke polja
Kada spremite na USB-memorijski štapić podatke polja snimljene kod rada, možete koristiti podatke
polja sa drugim ME-aplikacijama.
Na primjer sa:
▪ TRACK-Guide Desktop
Možete besplatno preuzeti aplikaciju.
9.1.1
Postupak
Spremite podatke polja
1. Promijeniti na masku „Memorija“.
- pritisnite.
2.
⇨ Pojavi se maska za upis podataka.
3. Upisati naziv, pod kojim podaci polja trebaju biti spremljeni.
⇨ Podaci se spremaju na USB-memorijski štapić u datoteci „ngstore“.
9.1.2
Učitajte podatke polja
Učitajte podatke polja uvijek prije no što obradite već obrađeno polje.
Postupak
1. Promijeniti na masku „Memorija“.
2.
- pritisnite.
⇨ Maska „Učitavam snimljeno“ se pojavi.
3.
- Kliknite na željeno polje.
⇨ U maski „Memorija“ pojavi se pregled polja.
46
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Spremite podatke polja
Izvezite i uvezite podatke polja za GIS
9.1.3
9
Izbacite podatke polja
Kod izbacivanje podataka polja, brišu se sve informacije iz privremene memorije terminala.
Morate izbaciti podatke polje jednog polja nakon njegove obrade, da bi mogli obraditi novo polje.
Kada to ne možete uraditi, softver polazi od toga, da prvo polje želite dalje obraditi.
NAPOMENA
Gubitak podataka
Podaci polja koje izbacite, ne mogu biti ponovno uspostavljeni.
◦ Spremite sve važne podatke polja, prije no što ih izbacite.
Postupak
1. Promijeniti na masku „Memorija“:
2.
- pritisnite.
⇨ Podaci polja, aktualno učitanog polja se izbacuju.
9.2
Izvezite i uvezite podatke polja za GIS
Kada dokumentirate Vaš rad u GIS-formatu, možete otvoriti i obraditi podatke polja u jednogm GISprogramu na Vašem računaru.
9.2.1
Izvezite podatke polja za GIS
1. Promijeniti na masku „Memorija“.
Postupak
2.
– Pritisnite.
⇨ Pojavi se maska za upis podataka.
3. Upisati naziv, pod kojim podaci polja trebaju biti izvezeni.
⇨ Podaci se spremaju na USB-memorijski štapić u mapi „NavGuideExport“.
9.2.2
Uvezite podatke polja iz GIS
Vrste GIS-podataka polja
Postupak
▪ Površine u pozadini
▪ Linije prepreka
▪ Točke prepreka
 Na USB-memorijskom štapiću ste postavili mapu „NavGuideGisImport“.
 Svi podaci, koje želite uvesti, nalaze se na USB-memorijskom štapiću u mapi
„NavGuideGisImport“. Mapa ne smije sadržavati podmape.
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
47
Spremite podatke polja
9
Reograniziranje podataka
1. Promijeniti na masku „Memorija“.
2.
- pritisnite.
⇨ Slijedeća maska se pojavljuje:
3. Kliknite na željenu vrstu GIS-podataka polja.
⇨ Slijedeća maska se pojavi:
U lijevom stubcu vidite opis datoteke sa podacima polja. U desnom stubcu vidite vrstu GISpodataka polja. Kako se datoteke nazivaju, ovisi od Vas i uporabljenog GIS-sustava.
4. Označite red sa željenim podacima.
5.
- pritisnite.
⇨ Podaci pozadine se učitavaju.
9.3
Reograniziranje podataka
Cilj reogranizacije podataka je ubrzati rad terminala.
Podaci spremljeni na USB-memorijskom štapiću se sortiraju tako da terminal može brže doći do
podataka.
Postupak
1. Promijeniti na masku „Memorija“.
2.
- pritisnite.
⇨ Maska „Učitavam snimljeno“ se pojavi.
48
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Spremite podatke polja
Pogledati dokumentirane tragove
3.
9
- pritisnite.
⇨ Maska „Administracija podacima“ se pojavi.
- kliknite na „Reorganizacija podataka“.
4.
5. Slijedeća poruka se pojavljuje: „Spreman!“.
6.
9.4
- Potvrdite.
Pogledati dokumentirane tragove
Tragove možete vidjeti i ispitati, jeste li nešto ispustili.
Upravljački elementi
Simbol funkcije
Značenje
Pomjerite izbor prema lijevo i prema desno
+
Pomjerite izbor prema gore i prema dolje
+
Uvećati
Postupak
1. Promijeniti na masku „Memorija“
2. Učitajte željeno polje.
3.
- Uvećati.
4.
oder
5.
- Okrenite okretni gumb.
- Tipku za funkciju držite pritisnutom.
⇨ Izbor se pomjera.
9.5
Izbrišite polja sa USB-memorijskog štapića
Možete izbrisati sva polja sa svim pripadajućim podacima sa USB-memorijskog štapića.
Postupak
1. Promijeniti na masku „Memorija“.
2.
- pritisnite.
⇨ Maska „Učitavam snimljeno“ se pojavi.
3.
- Označite željeno polje.
4.
- Obrišite označeno polje.
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
49
Spremite podatke polja
9
Izbrišite snimljene tragove
⇨ Slijedeća poruka se pojavljuje: „Želite li uistinu obrisati ovaj zapis?:“
5. „Da“ - Potvrdite.
⇨ Naziv datoteke sa podacima polja nestaje iz tabele.
9.6
Izbrišite snimljene tragove
Možete izbrisati sve tragove svih spremljenih polja. Ostali podaci polja se ne brišu.
Ovaj korak možete na primjer izvrišiti na kraju sezone.
Postupak
1. Promijeniti na masku „Memorija“.
2.
- pritisnite.
⇨ Maska „Učitavam snimljeno“ se pojavi.
3.
- Označite željeno polje.
4.
- pritisnite.
5. Maska „Administracija podacima“ se pojavi.
6.
- kliknite na „Izbriši snimljene tragove“.
⇨ Slijedeća poruka se pojavljuje: „Sve obrađene površine će biti obrisane! Nastaviti!"?
7. „Da“ - Potvrdite.
50
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Održavanje i njega
Terminal njegovati i čistiti
10
10
Održavanje i njega
NAPOMENA
Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koji se moraju održavati ili popravljati!
Ne navijajte kućište!
10.1
Terminal njegovati i čistiti
▪ Pritisnite tipke sa vrhom prstiju. Izbjegavajte korištenje noktiju.
▪ Proizvod čistite lagano navlaženom krpom.
▪ Koristite samo čistu vodu ili sredstvo za čićenje stakla.
10.2
Zbrinuti uređaj
Molimo ovaj proizvod odložite nakon njegove uporabe prema važećim EUsmjernicama o odlaganju kao elektronski otpad.
10.3
Tehnički podaci terminala
Parametar
Vrijednost
Pogonski napon
10 - 24 V
Pogonska temperatura
0 - +50 °C
Temperatura skladištenja
- 20 - +70 °C
Težina
1,3 kg
Mjere (Š x V x D)
220 x 210 x 95 mm
Zaštitni razred
IP 64 prema DIN 40050/15
EMV
Prema ISO 14982 / PREN 55025 stupanj uklanjanja smetnji 4
ESD zaštita
Prema ISO 10605 Level 3
Potrošnja struje
Maksimalno 5 W
Zaslon
1/4 VGA TFT zaslon u boji; dijagonala zaslona: 14,5 cm ; rezolucija:
320x240 piksela
Procesor
32 Bit ARM920T do 203 MHz
Radna memorija
32 MB SDRAM
Boot-Flash
32 MB
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
51
Održavanje i njega
10
Pin raspored priključci A i B
Parametar
Vrijednost
Interni sat
Kondenzator čvrsto montiran, drži vrijeme od 2 tjedna bez vanjskog
snabdijevanja strujom.
Tipkovnica
14 tipki i okretni gumb
Izlazi
2 x 9-polna D-Sub utičnica
1 x USB
1 x RS232
10.4
Pin raspored priključci A i B
Pin numeracija
Pin numeracija 9-polne utičnice
Pin numeracija 9-polnog utikača
Pin raspored priključak A
Br. pina:
Signal:
Br. pina:
Signal
1
(ne koristite)
6
- Vin (GND)
2
(ne koristite)
7
(ne koristite)
3
(ne koristite)
8
CAN_EN_out
4
(ne koristite)
9
+ Vin
5
CAN_EN_in / senzor radnog
položaja
Pin raspored priključak B
Priključak B nije potreban kod TRACK-Guide.
10.5
Pin raspored priključak C
Priključak C je RS232 priključak
52
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Održavanje i njega
Pin raspored priključak C
10
OPREZ
Oštećenje uređaja zbog kratkog spoja
Pin 4 priključka C stoji pod naponom. Napon zavisi od pogonskog napona terminala i služi za
snabdijevanje DGPS-antene A100 od Müller-Elektronik.
Druge GPS-antene mogu također biti oštećene kod priključenja.
Prije no što priključite drugu GPS-antenu:
◦ Provjerite na koji napon je priključen terminal (12V ili 24V).
◦ Provjerite pin raspored GPS-antene.
◦ Provjerite dozvoljeni napon GPS-antene.
◦ Usporedite napon terminala sa dozvoljenim naponom GPS-antene.
◦ Usporedite pin raspored.
◦ Priključite GPS-antenu samo onda na terminal, kada se naponsko područje i pin raspored oba
uređaja ne razlikuju.
Br. pina:
Signal
1
DCD
2
/RxD
3
/TxD
4
Pogonski napon minus 0,7 Volt
5
GND
6
DSR
7
RTS
8
CTS
9
RI
Kada je terminal uključen, šalje struju prema uređajima, koji su priključeni prema utikača RS232.
Napon na utikaču RS232 ne zavisi od pogonskog napona terminala.
Kada je terminal priključen na bateriju sa 12 volti, tada provodi oko 11,3 volti na priključeni uređaj.
Kada je terminal priključen na bateriju sa 24 volti, tada provodi oko 23,3 volti na priključeni uređaj.
Za korištenje GPS-antene potrebni su samo signali RxD i TxD i GND.
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
53
Postupak kod poruka o greškama
11
11
Postupak kod poruka o greškama
Tekst poruke o grešci
Mogući uzrok
Ovako uklanjate problem
Pozor! Došlo je do problema tijeko
inicijalizacije memorije. Ukoliko se
problem ponovi nakon ponovnog
pokretanja, kontaktirajte servis.
Na USB-memorijskom štapiću nije mogla
biti stvorena datoteka.
Terminal iznova pokrenuti.
Aktivan profili se ne može izbrisati!
Pokušano je da se izbriše aktualno
izabrani profil stroja.
Izaberite drugi profil stroja a zatim izbrišite
željeni profil stroja.
Došlo je do greške tijekom reorganizacije
memorije!
USB-memorijski štapić je izvučen za
vrijeme reorganizacije.
USB-memorijski štapić ponovno umetnite i
iznova pokušajte reorganizaciju
USB-memorijski štapić je pun.
Nepotrebne podatke sa USB-memorijskog
štapića izbrisati i iznova pokušati.
USB-memorijski štapić je pokvaren.
Potražite novi USB-memorijski štapić od
proizvođača.
Datoteka s DGPS konfiguracijom nije
pronađena!
Interna datoteka sa DGPS postavkama
nije pronađena.
Kontaktirajte servis, kako bi softver iznova
mogao biti instaliran.
Period testiranja je istekao. Molimo
informirajte svog dobavljača.
Period testiranja je istekao.
Zahtijevajte licencu.
Aktivirajte softver.
USB memorija nije priključena
Izvoz nije uspio!
Umetnite USB-memorijski štapić.
USB-memorijski štapić je izvučen prije ili
za vrijeme izvoza.
USB-memorijski štapić ponovno umetnite i
iznova pokušajte izvoz.
Na USB-memorijskom štapiću se ne može Zaštitu od pisanja na USB-memorijskom
pisati.
štapiću uklonite.
USB-memorijski štapić je pun.
Nepotrebne podatke sa USB-memorijskog
štapića izbrisati i iznova pokušati.
Greška!
Kontaktirajte servis.
GPS ne radi!
Serijska veza za GPS-antenu je prekinuta. Kabelske veze za GPS-antenu ispitati i
iznova spojiti.
Ne može više utvrditi položaj.
GPS signal je preslab!
Kvalitet GPS signala je preslab, većinom
zbog prekrivanja.
Montažu GPS-antene i aktualni položaj
ispitajte. Prijamnik mora imati slobodan
pogled prema nebu.
DGPS nije dostupan!
DGPS nije raspoloživ zbog prekrivanja
signala.
Montažu GPS-antene i aktualni položaj
ispitajte. Prijamnik mora imati slobodan
pogled prema nebu.
54
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Postupak kod poruka o greškama
11
Tekst poruke o grešci
Mogući uzrok
Ovako uklanjate problem
DGPS nije raspoloživ zbog ispada službe
korekcionih podatka, npr. EGNOS.
Opću raspoloživost službe ispitati. Kod
EGNOS ispitati i postaviti ispravan
korekcioni satelit.
Nije pronađen odgovarajući format za ovu Na osnovu sadržaja aplikacijske karte nije Isporučeni su važni formati. Drugi formati
mogao biti pronađen odgovarajući format. mogu biti naučeni od korisnika.
aplikacijsku kartu. Molimo kreirajte nov
Nije postavljen odgovarajući format.
format.
Profil nije dostupan!
Ne postoji profil stroja.
Postavite novi profil stroja.
Nije se mogla iščitati DGPS konfiguracija s Serijska veza za GPS-antenu je prekinuta. Kabelske veze za GPS-antenu ispitati i
GPS prijamnika!
iznova spojiti.
Nije se mogla iščitati e-Dif konfiguracija s
GPS prijamnika!
Serijska veza za GPS-antenu je prekinuta. Kabelske veze za GPS-antenu ispitati i
iznova spojiti.
Postavke nisu mogle pročitane sa Tiltmodula!
Serijska veza prema senzoru naginjanja
GPS TILT-modula je prekinuta.
Kabelske veze ispitati i iznova spojiti.
Spremanje nije uspjelo!
USB-memorijski štapić je izvučen prije ili
za vrijeme spremanja.
USB-memorijski štapić ponovno umetnite i
iznova pokušajte spremanje.
Na USB-memorijskom štapiću se ne može Zaštitu od pisanja na USB-memorijskom
pisati.
štapiću uklonite.
USB-memorijski štapić je pun.
Pogrešan status!
Zaštita autorskog prava © Müller-Elektronik GmbH & Co.KG
Nepotrebne podatke sa USB-memorijskog
štapića izbrisati i iznova pokušati.
Kontaktirajte servis.
55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 504 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content