close

Вход

Log in using OpenID

2. sjednica LEO D-126, 14.12.2013,.pdf

embedDownload
IZVJEŠTAJ 2. LEO sjednice
Sjednica se održala 14. prosinca 2013.godine u 10.00 h u dvorani „Chillout“ u Zagrebu, Ilica
15.
Sjednicu su vodili članovi kabineta: Damir Sila-Zih (dopredsjednik/v.d. predsjednik LEO
Districta 126) i Mihaela Carović (tajnica LEO Districta 126 ).
Proveo se sljedeći Dnevni red kabineta Districta koji je prethodno jednoglasno izglasan:
DNEVNI RED SJEDNICE
1. POZDRAVNA RIJEČ
2. LIONS EUROPA FORUM
3. DISTRICT-SITUACIJA I PROMJENE
4. AKCIJE
5. LEO SUMMIT
6. EDUKACIJE
7. RAZNO
Opaske po gore navedenim točkama:
1. Dopredsjednik Damir Sila-Zih pozdravio je sve prisutne i istaknuo kako je ova
sjednica početak promjene koje su potrebne da bi ova organizacija mogla uspješno
funkcionirati, a također se prisjetio govora past guvernera Jusufa Šehanovića koji je
jednom priliko rekao da je pred nama izlazak iz „romantične faze“ te vrijeme kada
moramo svi zajedno poduzeti nešto za napredak.
2. Prisutnima je prikazan izvještaj s Lions Europa Foruma kojemu je prisustvovao tada
aktualni predsjednik Ante Škugor.
-­‐
Neki članovi nisu dobili izvještaj prethodno, a žele imati uvid u isti, stoga je
dogovoreno poslati ga ponovo svim predsjednicima klubova. Put je koštao 4
900,00 kn.
3. Točka sadrži sljedeće:
3.1. Promjena districtualnog vodstva
3.2. Promjena u kabinetu
3.3. Povjerenstva
3.4. Članarine
3.5. Trenutačna situacija u Districtu
3.1. Dosadašnji predsjednik Ante Škugor je u listopadu podnio ostavku na mjestu
predsjednika 2013./2014.godine LEO D-126, na ovoj sjednici ona je i potvrđena.
Dopredsjednik Damir Sila- Zih prelazi u funkciju vršitelja dužnosti predsjednika do
isteka mandata, a u registru udruga navodi se kao odgovorna osoba. Sukladno statutu,
tek u idućoj LEO godini(2014./2015.) ima funkciju predsjednika Districta.
3.2.
Poradi prelaska člana u Lionse, dolazi do promjena u predsjedništvu regije
Sjever. Novoizabrani predsjednik regije je Bruno Boj iz LEO kluba Zrinski Čakovec.
3.3. Također dolazi do promjene u povjerenstvima. Svi prisutni su se jednoglasno
složili da se povjerenstvo za diplomaciju ukine.
Povjerenstva su sljedeća:
• Povjerenstvo za PR i odnose s javnošću: (Nika Žganec, LEO klub Varaždin;
Aleksandra Ignatovski, LEO klub Rijeka)-novo dodano povjerenstvo
- od povjerenstva se očekuje pisanje dopisa i članaka za medije, komunikaciju
s ostalim klubovima/članovima i medijima.
• Povjerenstvo za EU fondove i natječaje (Nikola Grđan, LEO klub Zagorje;
Nevena Jurić, LEO klub Aurora Vinkovci(novo dodana))
- od povjerenstva se očekuje aktivno traženje natječaja na koje možemo aplicirati
kao District, ali također i klubovi pojedinačno.
- Nikola Grđan je prezentirao rad povjerenstva i klubova koji su se prijavili na
natječaje (LEO klub Opatija i LEO klub Zagorje, no projekti su stavljeni na
čekanje)
• Povjerenstvo za informatizaciju i web (Darko Lepešić, NCLC Kuna; Davor
Sertić, LEO klub Legos(novo dodani)); Robert Lovreković, LEO klub
Opatija(novo dodani))
- od povjerenstva se očekuje da do kraja siječnja naprave Facebook profil
Districta, promotivni video i prezentaciju (potrebno je napraviti i prezentaciju
prilagođenu srednjoškolcima koja će biti edukativna i zabavna potencijalnim
članovima), a web stranicu urede do 2.polovine veljače.
• Povjerenstvo za edukacije (Valentina Beg, LEO klub Šibenik; Dario Zorić,
LEO klub Rijeka(novo dodani))
-aktivno traženje predavača i predlaganje tema za edukacije koje će se provoditi
na sjednicama i Summitima.
3.4. Članarine su uplaćene od strane 9 klubova (Aurora Vinkovci, Varaždin, Klas
Đakovo, Marsonia Slavonski Brod, Zrinski Čakovec, Rijeka, Legos, Poreč, Zagorje).
- Apelira se na predsjednike regija da kontaktiraju predsjednike klubova koji nisu
uplatili članarine.
- Rečeno je da će se slati obavijest o članarinama kako bi klubovi mogli financijski
opravdati uplaćeni iznos.
3.5. Prikaz klubova prema aktivnosti kako bi se ukazalo na veliki broj neaktivnih
članova.
- U direktoriju se godinama vodi broj već od realnog stanja pošto se bilježe i neaktivni
i izbrisani klubovi. Sadašnja brojka je 18, a „živih“ klubova je 12.
-­‐
Brojčano stanje članova je manje od 200, a ne 350 prema direktoriju i dosadašnjim
špekulacijama
-­‐
Predsjedništvo districta si je uzelo za jedan od prioritetnih zadataka u ovoj Lions
godini da popravi zatečeno stanje u districtu
Klubovi najčešće kao problem navode manjak zainteresiranih članova, odlazak
članova na fakultet ili posao u druge gradove. Iskazala se potreba i za brisanjem
određenih neaktivnih klubova koji već godinama nemaju akcije niti aktivnih članova
te ne uplačuju članarine i ne prisustuju na districtualnim obvezama.
-­‐
Predlaže se početkom sljedeće kalendarske godine pokretanje edukacija za
srednjoškolace o radu Leića kako bi klubovi dobili nove snage, te mogućnost
pridruživanja lokalnom klubu u gradu gdje član boravi.
-­‐
Još jednom se pozivaju svi klubovi da promijene podatke u direktoriju.
Sjever (5 klubova)
-­‐
Dosadašnji predsjednik regije Goran Kunštek nije prisustvovao sjednici.
-­‐
Mislav Blaž Bura je u ime LEO kluba Zagorje predstavio rad njihov rad, Antonio
Martinec u ime LEO kluba Zrinski Čakovec i Petra Džapo iz LEO kluba Zagreb.
-­‐
1 neaktivan klub, 1 izbrisan od strane Amerike, 2 u problemu te će biti
kontaktirani od strane perdsjednika regije, 2 aktivna kluba
Istok (6 klubova)
-­‐
Bruno Mandić je prezentrirao rad LEO kluba Legos, a predsjednica regije Nevena
Jurić preostale klubove.
-­‐
1 neaktivan klub, 2 kluba će biti kontaktirana od strane predsjednika regije kako bi
se poboljšao odnos i aktivnost
Zapad (4 kluba)
-­‐
Predsjednik regije Dario Zorić nije prisustvovao sjednici.
-­‐
Ines Matijević je izložila aktivnosti LEO kluba Rijeka, a David Terlević LEO
kluba Poreč
-­‐
1 klub je istupio iz districta, 1 neaktivan klub koji je potrebno izbrisati, 1 u
iznimnom problemu
Jug (3 kluba)
-­‐
Predsjednik regije nije prisustvovao sjednici, nije prikazan rad niti jednog kluba.
-­‐
Zadatak kabineta je da čim prije uvidi probleme u regiji kako bi se isti mogli i
riješavati.
4. Iznesena je ideja o razmjeni mladih preko Lions Exchange programa koja bi se
organizirala na nacionalnoj razini od strane Leo districta.
LEO Distrikt bi bio nositelj projekta, a 8 mladih studenta sa hrvatskih sveučilišta bi
putem natječaja dobilo mogućnost putovanja u jednu od 8 zemalja (radi promicanja
općih interesa leonizma). Damir Sila-Zih i Mihaela Carović su ukratko ispričali o
razmjeni mladih i kampovima. Predloženo je da natječaj počne krajem veljače do
polovice ožujka.
-­‐
Predložena je akcija socijalnog karaktera koja će se provesti na distriktualnoj
razini i u što više klubova, a također i akcija koja će doprinjeti razvoju mladih.
Predloženo je ogranizirano priupljanje potrepština za potrebite na nacionalnoj
razini
-­‐
Ističe se nedostatak akcija vezanih za slijepe i slabovidne osobe, te se predlaže
organiziranje iste.
5. Predložen je LEO Summit u Zagrebu na Sljemenu krajem veljače ili početkom
ožujka. Program bi trajao 3 dana, a uključivao bi edukacije, druženja, seminare.
6. Članovi povjerenstva za edukacije nisu prisustvovali sjednici niti su pripremili
edukativne materijale, a radi interesa članova, tajnica Districta Mihaela Carović je
pojasnila proces bratimljenja.
7. Utvrđeno je 17 prisutnih članova Districta iz sljedećih klubova:
-Zagorje (4), Zagreb (2), Zrinski Čakovec (2), Aurora Vinkovci (1), Legosi (3), Rijeka
(2) i Poreč (3).
Nitko od prisutnih nije imao temu za dodatnu raspravu, stoga je sjednica završena u
11:50 h nakon koje je uslijedila edukacija dr.sc. Jasminke Samardžije.
Zapisnik je vodila:
Nevena Jurić
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 180 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа