close

Вход

Log in using OpenID

BI LJ E Š KA sa sastanka predsjednika Uprave HEP-a dd

embedDownload
B I LJ E Š KA
sa sastanka predsjednika Uprave HEP-a d.d. s predstavnicima registriranih sindikata u
HEP-u, održanog 22.10.2013. godine, s početkom u 12:00 h, u Zagrebu, ul. grada
Vukovara 37 (dvorana na 7. katu)
Prisutni:
Tomislav Šerić
Lidija Gašparović
Dubravko Čorak
Luko Marojica
Denis Geto
Ivan Tomac
Božidar Ostrugač
Mladen Borzić
Jadranko Berlengi
Damir Pavuk
Meri Uvodić
Antun Perković
Ninoslav Petelin
Dinko Andabaka
Nenad Mance
Davor Božac
Miroslav Matijević
Ivanka Gavez
Tomislav Kovačević
Stjepan Šoštarić
Nada Bubica
l
Frahe Dražen Spain
Vinko Sesar
Slavko Lončar
Branimir Bišćan
Ljiljana Buček-Pavlinić
Danijela Buzov
Ronald Filipović
Damir Jedličko
Vasja Pinzovski
Boris Zorica
Romeo Kreštelica
Sonja Mikulić
Slavko Mandekić
Slavko Grcić
Danica Runac
Ivanka Jeličić
Slavenka Lukenda
Tomislav Pelivan
predsjednik Uprave HEP d.d.
direktorica Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima
predsjednik Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata (HES-a)
predsjednik Nezavisnog sindikata radnika HEP-a (NSRHEP-a)
predsjednik strukovnog sindikata radnika HEP-a (TEHNOS)
predsjednik Sindikata energetike kemije i nemetala (EKN)
predsjednik podružnice EKN-a u HEP Toplinarstvu
predsjednik Hrvatskog elektrodistribucijskog sindikata (HEDISS)
predstavnik radnika u Nadzornom odboru HEP d.d.
predsjednik Skupštine HES-a
pravna savjetnica HES-a
HES (koordinacija Slavonija i Baranja)
HES (koordinacija Slavonija i Baranja)
HES (koordinacija Slavonija i Baranja)
HES (koordinacija Rijeka)
HES (koordinacija Rijeka)
HES (koordinacija Rijeka)
HES (koordinacija Koprivnica)
HES (koordinacija Koprivnica)
HES (koordinacija Koprivnica)
HES (koordinacija Split)
HES (koordinacija Split)
HES (koordinacija Zagreb)
HES (koordinacija Zagreb)
NSRHEP-a Elektra Zagreb
NSRHEP-a HEP Sjedište Zagreb
NSRHEP-a Elektra Vukovar
NSRHEP-a Elektra Velika Gorica
NSRHEP-a Elektra Nova Gradiška
NSRHEP-a Elektroprimorje Rijeka
NSRHEP-a HE Peru ća Sinj
NSRHEP-a Elektra Sunja
povjerenica NSRHEP-a i BUP-a
povjerenik TEHNOS-a
zamjenik predsjednika HEDISS-a (Split)
HEDISS (Split)
HEDISS (Split)
HEDISS (Split)
HEDISS (Split)
Gospodin Tomislav Šerić, predsjednik Uprave HEP d.d. pozdravio je prisutne i istaknuo da
želi na današnjem sastanku prezentirati Program rada Uprave, a istu prezentaciju je održao
već na šest različitih mjesta. Prezentirat će što nas čeka, zbog čega se rade promjene koje
se rade. Želi naglasiti da se one ne rade radi njegovog hira, pritisaka medija i slično, nego su
one nužnost, a da je HEP u velikoj opasnosti ako se one ne provedu. Izrazio je želju za
transparentnim dijalogom, jer nema što skrivati i smatra da nema zabranjenih tema. Naglasio
je kako se ne ljuti zbog medijskih istupa koji kritiziraju rad ove Uprave.
Nakon kratkog uvodnog obraćanja zamolio je gospodina Čorka, predsjednika HES-a da i on
da svoju uvodnu riječ.
Predsjednik HES-a je nakon što je pozdravio prisutne izrazio svoje zadovoljstvo zbog
održavanja ovog sastanka, a kojemu je HES suoorganizator i istaknuo da je na današnjem
sastanku prisutan sam vrh sindikalnog organiziranja u HEP-u, a koji predstavlja sve članove.
Smatra da prezentacija Programa ima korisnih stvari koje bi trebale zanimati radnike, ali ima
i onih detalja koje prosječnog radnika u HEP-u ne zanimaju, jer one znače obvezu i
odgovornost onih koji upravljaju.
Svaka dosadašnja Uprava je imala svoj Program i mnogo puta su se radnici osvjedočili da su
to tek liste želja, a malo toga se doista i realiziralo.
Prosječnog radnika u HEP-u zanima zdrav socijalni dijalog između socijalnih partnera,
restrukturiranje tvrtke, organizacijske promjene u tvrtkama "kćerima", zašto neke stvari nisu
napravljene, a zašto su neke napravljene tako kako jesu, centralizacija nabave, nema
zaštitnih sredstava i velika je opasnost da će netko stradati, kada će se nabaviti vozila, jer
60% vozila je u derutnom stanju. Zašto se ne provode organizacijske promjene u ostalim
ovisnim društvima u odnosu na ono što je do sada odrađeno u HEP ODS d.o.o i HEP aps
d.o.o.? Zašto se stalo s reorganizacijom HEP d.d. i HEP Proizvodnje d.o.o.?
Radnike HEP-a zanimaju i pregovori za sklapanje novog Kolektivnog ugovora i sindikati se
nikada neće odreći KU za svoje članove, jer ova tvrtka bez Kolektivnog ugovora nema
budućnosti.
Radnike opteređuje ružna slika u javnosti ove tvrtke zbog načina zapošljavanja, načina
dor1ošenja akata u HEP d.d.
Nakon uvodnog izlaganja gospodina Dubravka Čorka prisutnima se ponovo obratio gospodin
Tomislav Šerić i istaknuo da radnike HEP-a itekako treba zanimati Program rada Uprave
HEP d.d., jer o njem ?visi budućnost HEP-a.
Kroz restrukturiranje planira se doći do bolje definiranih procesa i veće efikasnosti. Moramo
biti svjesni da se okolnosti mijenjaju, a mi smo ostali isti, u nekim segmentima nismo dobri i
to moramo popraviti.
Druga točka programa su investicije. Imamo nekoliko projekata u raznim fazama
pripremljenosti, no željeli bismo pokrenuti i neke druge investicije koje će dugoročno značiti
opstanak HEP-a.
Cilj je optimizirati troškove i ubrzati procese.
Istaknuo je da je percepcija HEP-a kao javne tvrtke u javnosti još uvijek negativna i da je to
vrlo opasna situacija jer više nemamo monopol i zbog nje bi mogli ostati bez puno kupaca, a
poboljšanju percepcije svakako ne pomažu istupi sindikalaca u javnosti. Smatra da takvim
istupima radnici i njihovi predstavnici štete samo sebi i HEP-u, a ne njemu.
Za riječ se javio gospodin Dubravko Čorak, predsjednik HES-a i istaknuo kako smatra da ga
se ovom izjavom dotaknulo osobno i mora reagirati. Istaknuo je da nikada u svom
sindikalnom radu i u dugogodišnjem stažu nije javno iznio nijednu jedinu riječ uperenu protiv
svog HEP-a, ali je uvijek istupao protiv pojedinaca koji su radili protivno interesima HEP-a.
Ako netko u javnosti govori protiv političkog kadroviranja tada štetu HEP-u ne čine oni koji o
tom zlu govore i mediji koji to objavljuju nego mu zlo čine oni koji se bave političkim
kadroviranjem. I dalje će nastaviti tako jer duboko vjeruje da to radi na dobrobit svojih
članova i svog poduzeća i nitko ga nikada u tome neće zaustaviti.
Nakon kraće replike predsjednika HES-a, predsjednik Uprave je nastavio i obavijestio
prisutne da je raspisan natječaj za konzultatnsku kuću koja će za HEP grupu, a posebno za
HEP ODS d.o.o. izraditi studiju operativnog strateškog restrukturiranja, jer se nedavno
provedena reorganizacija pokazala kao loša.
Za riječ se javio gospodin Denis Geto, predsjedik TEHNOS-a i pitao kako je uopće moguće
da gospodin Šerić sada o provedenoj reorganizaciji govori kako je bila loša, a sjedio je u
Upravi koja ju je provela. Sada priznaju da je greška napravljena, ali spremaju se sprovesti
diskriminaciju na dijelu radnika u preostalim dijelovima HEP grupe, u kojima reorganizacija
ide po novom modelu.
Predsjednik Uprave, gospodin Tomislav Šerić priznaje grešku, ali ističe da sličnu više ne
misli ponoviti i zbog toga su se odlučili zatražiti stručnu pomoć.
Predsjednik Uprave nastavio je s prezentacijom Programa rada Uprave HEP d.d. i nakon sat
vremena izlaganja otvorio je raspravu.
Za riječ se javio gospodin Jadranko Berlengi, predstavnik radnika u Nadzornom odboru HEP
d.d. te je istaknuo da prije svega treba jasno definirati, a po potrebi i raspraviti, ulogu
sindikata u procesu restrukturiranja
HEP-grupe ! Upućuje na Vodič za odgovorno
restrukturiranje poduzeća u energetici izrađen od strane Eurelectrica i Europske unije
sindikata u energetici
Rekao je da je navedeni vodič dostavio svim članovima Uprave, ali očito bez rezultata.
Smatra da nije prihvatljivo da se na sastanku sa predstavnicima svih registriranih sindikata u
HEP-grupi pojavi samo predsjednik Uprave jer to današnji skup čini legalnim, ali ne i
legitimnim. Izostanak snimanja i vođenja zapisnika dovodi u pitanje krajnji rezultat razmjene
informacija i mišljenja te donošenja eventualnih zaključaka.
U nastavku disk'iJsije ukazao je na neke, po njegovom mišljenju bitne, pogreške koje su
učinjene već u prvoj fazi restrukturiranja od dolaska nove Uprave Društva.
U postupku donoše ja energetskih zakona Uprava HEP d.d., za razliku od Uprave u
prethodnom mandatu, 'nije poduzela baš ništa da zaštiti HEP od nepovoljnih zakonskih
odredbi koje mogu dovesti do razbijanja HEP-grupe.
Rezultat toga je da važeće zakonske odredbe omogućuju vlasničko razdvajanje reguliranih
djelatnosti dogovorom Vlade i HERE što može predstavljati veliku opasnost za opstanak
HEP-grupe.
HERA je za provođenje postupka certifikacije HOPS-a po ITO modelu za konzultanta
odabrala Institut Hrvoje Požar čiji su se vodeći ljudi zalagali za vlasničko razdvajanje
reguliranih djelatnosti iz HEP-grupe pa i za privatizaciju hidroelektrana. Povodom toga,
uputio sam protestno pismo Upravnom vijeću HERE još u fazi natječajnog postupka za izbor
konzultanta, ali bez rezultata.
Pravi paradoks će se zbiti ukoliko Uprava HEP d.d. izabere Institut Hrvoje Požar za
savjetnika u postupku restrukturiranja HEP-a čime bi Cijela priča oko "restrukturiranja" i
pripreme za sutrašnju .rnonetizacju" HEP-a postala kristaino jasna.
Od strane Uprave HEP d.d. obustavljen je proces restrukturiranja u dijelu prijevremenog
umirovljenja radnika, nakon što je proveden u HEP-ODS-u i HEP-OPS-u koji zapošljavaju
dvije trećine radnika. Ne samo da je postupijeno nepravedno prema radnicima ostalih
društava HEP-grupe, već nema ni ekonomskog opravdanja za ovakav postupak. Svjesno se
izigravaju odredbe Kolektivnog ugovora i odugovlači postupak restrukturiranja, a sve na
štetu HEP-a. Ujedno se time postupa suprotno preporuci Vlade iz materijala .Clean Start" u
kojem se preporučuje da se smanjenje broja radnika u HEP-grupi i poboljšanje starosne
strukture provede prvenstveno putem prijevremenog umirovljenja.
U 7. mjesecu 2013. godine donesena je Uputa o postupku premještaja radnika i Uputa o
postupku zapošljavanja novih radnika, unatoč argumentiranom
protivljenju
Radničkog
vijeća HEP d.d. Ovom odlukom omogućeno je zapošljavanje bez javnog natječaja u
društvima HEP grupe.
U 9. mjesecu 2013. god. izvršena je izmjena organizacije i sistematizacije HEP d.d.: Ovom
"privremenom organizacijom" je broj radnika u HEP d.d. povećan za 25% u odnosu na
postojeće stanje zaposlenih (442 zaposlena, 31.06.2013.g.)
Samo ovom malom privremenom promjenom ustanovljeno je u HEP d.d. novih 37 mjesta
sa plaćom u rangu saborskog zastupnika ili većom (11 u rangu, 26 većom).
Tri od četiri sektora:
Sektor za EU i regulatorne poslove (17 radnika)
Sektor za integralnu sigurnost (24 radnika)
Sektor za upravljanje nekretninama (24 radnika)
su daleko predimenzionirani obzirom na značaj i opseg posla koji im je namijenjen.
Poslove praćenja propisa EU iz područja koje se odnose na HEP prati nekoliko ministarstava
i HERA, a za potrebe HEP-a dovoljna je jedna osoba ili u najboljem slučaju odjel.
Organiziranje sektora za ove potrebe, kao i za ostala dva spomenuta sektora, velika je
neracionalnost u kreiranju organizacije HEP grupe i predstavlja vožnju u suprotnom
smjeru od Programa rada Uprave HEP d.d.
Zadržane su p~stojeće grupe poslova i povećani koeficijenti na visoko vrednovanim
poslovima, unatoč upozorenja da su navedene grupe poslova neupotrebljive.
(Vidi materijal Vlade RH pod nazivom .Clean Start")
Uvedeni su pomoćnici predsjednika i članova Uprave i direktora sektora te brojna savjetnička
mjesta što je u sup Đ.tnosti sa najavljenom racionalizacijom
iz Programa rada Uprave.
Ovime se otvara put uvođenju pomoćnika i savjetnika u ovisnim društvima, što vodi daljnjoj
neracionalnosti.
Sve je ovo učinjeno bez propisane konzultacije sa Radničkim vijećem čime je od
strane Uprave HEP d.d. svjesno prekršen Zakon o radu.
Zapošljavanje se ne provodi transparentno, a na zahtjev sindikata za dostavom podataka o
broju i strukturi novozaposlenih Uprava ne odgovara. U nepune dvije godine u HEP d.d.
promijenjeni su predsjednik i član Uprave te niz direktora.
Sadašnja kadrovska politika dovođenja srednjeg menadžmenta izvan Društva, a bez
odgovarajućih uvjeta i kompetencije, povećava količinu neznanja u važnim funkcijama
za vođenje poslova Društva što rezultira angažiranjem brojnih vanjskih savjetnika i
konzultanata dvojbene kvalitete.
Na kraju, posebno moram naglasiti da je ponašanje na radnom mjestu nekih
ovlaštenika poslodavca za svaku osudu. Ono odstupa od minimuma zahtjeva kućnog
odgoja i predstavlja novi stil komunikacije koji radnici HEP-a ne prihvaćaju i neće ga
nikada prihvatiti.
Gospodin Tomislav Šerić, predsjednik Uprave HEP-a d.d. osvrnuo se na izlaganje gospodina
Berlengija, spominjući dosadašnje odnose koje ocjenjuje korektnim, osobno slaganje sa
većinom toga što je gospodin Berlengi iznosio u svojim izdvojenim mišljenjima, no nije
zadovoljan kritikama na račun restrukturiranja koje se provodi u HEP-grupi. Isticao je kako se
sve to čini radi opstanka i dobrobiti HEP-a. Nakon gospodina Šerića za riječ se javio
gospodin Dubravko Čorak i istaknuo da Uprava mora imati strpljenja saslušati stavove
predstavnika radnika, jer se ne radi o osobnim prozivkama, nego je to artikulacija stavova
članstva s terena.
Svi prihvaćamo ono što je za firmu dobro, ali smatra da bi se s više pažnje trebalo slušati što
imaju sindikati za reći i da bi ih se aktivnije trebalo uključiti u promjene koje se provode.
Istaknuo je da ne može prihvatiti i dozvoliti da HEP može od radnika i svih prisutnih više
voljeti netko tko je političkim imenovanjem tek došao u HEP. HEP znači egzistenciju za
radnike, a prisutni ovom skupu imaju zajedno stotine i tisuće godina staža u ovoj firmi i
naprosto je nedopustivo da njima netko pokušava objasniti da voli više HEP od njih i da mu
želi više dobra no što mu žele radnici sami.
Gospodin Luko Marojica, predsjednik NSRHEP-a istaknuo je da je u pozivu za današnji
sastanak naglašeno "sukladno proklamiranom načelu otvorene i transparentne
komunikacije sa svim socijalnim partnerima", te da to ocjenjuje ciničnim, i pita o kojoj i
kakvoj "otvorenosti i transparentnosti komunikacije" pošiljatelj poziva govori... očito svjestan
svoje nevjerodostojnosti nasilnim naglašavanjem nečeg čega nema. Smatra da se treba
čuvati onoga koji govori o svojem poštenju jer pošten ne naglašava svoje poštenje.
U nastavku naglašava kako je sumnjičav u Programe rada, jer svi Programi rada su u
pravilu, lijepo napisani tekstovi što i kako bi netko želio raditi, a svi vidimo rezultate i što i
kako je oko nas. U stvarnosti se radi drugačije i suprotno od onoga što je zapisano u
Programu rada. Npr. svi možemo pročitati različite programe rada prethodnih Uprava na
dolasku, a svi dobro znamo kako su izgledali stvarni rezultati na kraju njihovih mandata.
Ističe kako ga klima u HEP-u podsjeća na stanje u HEP-u prije pet godina, na kraju 2008.
godine, za vrijeme upravljanja Gašpića-Kljakovića i Ivana Mravka.
Većina starijih radnika HEP-a za stanje u poduzeću govori "nikad gore".
Stanje u HEP-u karaktenzira osjećaj straha, pravne nesigurnosti radnika, bahatost i
samovolja dijela rukovoditelja
i njihovih pobočnika na svim razinama profesionalne
hijerarhije.
Dio članova Uprave su nevjerodostojni, anevjerodostojnost
se ogleda u njihovom odnosu i
ponašanju, a koje se očituje u činjenici da "jedno govore, drugo misle, a treće rade".
Naglasio je kako su kadroviranje i zapošljavanje posebna tema. Novi radnici se zapošljavaju
bez valjanog plana zapošljavanja. Opći akti su mijenjani i na taj način legaliziran je stranački
ili lokal-regionalni nepotizam. Za rukovodeća radna mjesta brisani su uvjeti struke, ali zato su
kreatori kadrovske politike smislili pojmove "ciljani kandidat" ili suprotno važećim aktima
postoje posebno "dodatno poželjni uvjeti."
Isto tako su za ciljane kandidate odmah mogli napisati da se traži određena osoba i njegov
OIB, a dodatno poželjni uvjet postaje važniji od propisanih općih i posebnih uvjeta utvrđenih
općim aktom o sistematizaciji radnih mjesta.
Direktno proziva Upravu riječima:
Posljedice su vam poznate, vi najbolje znate tko su vam rukovoditelji, kakvo je njihovo
znanje, stručnost i sposobnost, na koji način su došli i po čijem nalogu, a sve kao ciljani
kandidati s poželjnim uvjetima koji uglavnom nisu u skladu s potrebama posla, niti u skladu s
potrebnim znanjem i stručnošću
koje uvjetuje potreba konkretnog radnog mjesta. O
kadroviranju u HEP-u pišu tiskovine i portal i. Političko kadroviranje narušava ugled HEP-a.
Kadroviranje i način zapošljavanja novih radnika u HEP-u možemo usporediti s vremenom
HDZ-ovog upravljanja u negativnom određenju, a ima ocjena da je sada stanje i gore.
Da li je u HEP-u još uvijek važeći Etički kodeks?
Prije godinu i pol dana najavili ste donošenje akta s određenjem poslova po radnim mjestima
odnosno za svakog radnika. Do danas to nije napravljeno. Ne vjerujem da će te to napraviti.
Volio bih da vam se ispričam jer sam neutemeljeno sumnjao u vaše iskrene i poštene
namjere i u vašu vjerodostojnost. Vrijeme će ubrzo pokazati da li su moje sumnje bile
osnovane ili ne.
Ne postojanje određenja poslova po radnim mjestima onemogućava potpunu primjenu
Zakona o zaštiti na radu, Zakona o radu, isplatu plaća sukladno osnovama i mjerilima za
isplatu plaća, a što u konačnosti za posljedicu ima diskriminaciju među radnicima i
voluntarizam u vrednovanju tipiziranih radnih mjesta i u primjeni isplate plaća radnicima.
Organizacija rada, broj i struktura zaposlenih nije u skladu s potrebama posla, a što sve ima
za posljedicu na sigurnost elektroenergetskog
sustava, štete u poslovanju, loše stanje
pogona i elektroenergetske mreže, posebno na nižim naponskim nivoima.
Posljednja promjena Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
HEP d.d. je sramotna.
Sistematiziranje
novih sektora s novim rukovoditeljima
i novim radnicima,
novim
pomoćnicima članovima Uprave je očito smišljeno za bogato uhljebljivanje novih stranački
podobnih osoba i pokazuje limite postojećih članova Uprave u odnosu na njihove obveze i
dužnosti koje im se postavljaju tijekom obavljanja poslova na istim radnim mjestima.
Uprava HEP d.d. ne želi se očitovati po traženju Radničkog vijeća HEP d.d. za održavanje
Skupa radnika, dva puta godišnje, radi podnošenja izvješća i rasprave o stanju i poslovanju.
U takvim uvjetima u kuloarima šire se različite priče i komentari
članova Uprave HEP d.d. i drugih rukovoditelja u HEP-u.
o ponašanju
pojedinih
U tijeku je postupak naplate potraživanja od dijela radnika HEP-a, većinom članova
NSRHEP-a, koji su obvezi plaćanja sudskih troškova temeljem promjene pravnog osnova.
Prvim pravomoćnim presudama radnicima, kao tužiteljima
osnovanost njihova tužbenog zahtjeva.
u potpunosti je priznata pravna
Kako je i zašto je došlo do promjene pravnog stava najbolje je opisao sudac Vrhovnog suda
RH, Andrija Eraković.
Obzirom na promjenu pravnog stava radnici su danas u obvezi plaćanja sudskih troškova.
Dio radnika ima enormno visoke iznose troškova.
U takvim uvjetima NSRHEP-a je upravama društava u HEP-u dostavio svoju Ponudu o
nagodbi u obostranom interesu. Na našu pisanu ponudu Uprava HEP d.d., u skladu s
"proklamiranim načelima ponašanja", do danas se nije očitovala.
Ipak, na drugi način, dostavljena nam je Odluka Uprave HEP d.d. od 18.07.2013.
Uprava HEP d.d. NE PRIHVAĆA ponudu NSRHEP-a jer, cit:
kojom
"nema pravne osnove u pozitivnim propisima RH" i radi "štete koja bi nastupila za HEP d.d. i
ovisna društva"
Navedeno određenje neprihvatljivosti naše ponude nije točno. Pitamo se da li je to posljedica
neznanja ili svjesno manipuliranje s Upravom HEP d.d. U svakom slučaju, i jedan i drugi
slučaj su opasne i štetne pojave ponašanja u odnosu na Upravu HEP d.d.
Točno je sljedeće:
obveza.
Po pozitivnim
propisima
RH obračun
kamata jest pravo ali nije
Obračun kamata prema radnicima od 15, 14. ili 12. posto u uvjetima kad nema inflacije je
primjer legalnog kamatarenja i oblik ostvarivanja bezrazložne imovinske koristi od strane
HEP-a na štetu radnika HEP-a.
Nemoralno je od HEP-a ustrajati na naplati max. iznosa kamata prema radnicima obzirom
na činjenicu da je NSRHEP-a bio u stalnim pregovorima sa svim Upravama HEP d.d. u cilju
iznalaženja pravičnog rješenja na obostrano zadovoljstvo.
Sramotno je da HEP svojim radnicima obračunava maksimalne kamate, a istodobno prema
poslovnim partnerima ugovara zateznu kamatu od samo 6 posto.
Pisati o šteti koja bi nastupila za HEP ako bi se utvrdio manji postotak za kamate je istinita
isto koliko je istina o šteti za HEP u odnosu na ugovorenu kamatu od 6 posto s poslovnim
partnerima.
Jadno i žalosno je da HEP od radnika potražuje i plaćanje obračunatih i plaćenih iznosa za
poreze i doprinose koji su plaćeni Državi, kao na primjer u DP Elektrolika Gospić.
HEP vrši prisilnu' naplatu od dijela radnika koji žive u teškim materijalnim uvjetima, socijalnim
slučajevima, obiteljima i nasljednicima umrlih radnika, dok istodobno Nadzorni odbori
društava lakoćom otpisuju troškove za razne plaćene studije i to u iznosima većim od 300
miliona kuna.
Kolika je šteta, po svim osnovama,
miliona kuna HAC-u? ,
nastupila za HEP u odnosu na davno plaćenih 300
Članica Uprave HEP d.d. poziva se na postupanje s pažnjom dobrog gospodara, a istodobno
se kao nenaplativi otpisuju obveze plaćanja za potrošenu el. energiju od potrošača koji su
"teški" i po nekoliko stotina miliona kuna kao na primjer potrošačima Radimiru i Mariji Čačić.
Pitamo se: Da li je postupanje s pažnjom dobrog gospodara
korištenje HEP-ovih skupih
osobnih vozila na 24 sata u privatne svrhe, popravci oštećenja na skupim vozilima na teret
HEP-a, korištenje poslovnih kartica u privatne svrhe, učestala tzv. službena putovanja po
gradovima i zemljama po svijetu sve na trošak HEP-a i druga privatizacija imovine HEP-a, a
da ne govorimo o šteti po interese HEP-a kao posljedicama nestručnosti, neznanja i
nesposobnosti politički podobnih kadrova.
Pred nama je pregovaranje
zadovoljavajućem nivou.
za novi KU, a odnosi
između
socijalnih
partnera
nisu na
Gospodin Tomislav Šerić, predsjednik Uprave HEP-a d.d. izrazio je svoje čuđenje na
izlaganje predsjednika NSRHEP-a jer je komunikaciju i suradnju sa sindikatima smatrao
dobrom, a još veće iznenađenje za njega je izjava predsjednika
osjeća atmosfera straha.
NSRHEP-a da se u HEP-u
Za riječ se javio gospodin Denis Geto, predsjednik TEHNOS-a i naglasio kako je osnovni
problem u tome što predstavnici radnika ne dobivaju istinite i valjane informacije od strane
Uprave. Tvrdi da više saznajemo iz medija, nego od rukovodstva.
Zahvaljuje se na prezentaciji Programa rada Uprave, jer lijepo je bar nešto znati, ali ako
doista žele pravi socijalni dijalog nužno je pravodobno i istinito informiranje sindikata, kao i
njihovo uključivanje u sve promjene koje se dešavaju. Istaknuo je kako je svjestan toga da je
riječ "transparentnost" zabranjena u poslovnim krugovima, ali ako ne bude informiranja
Uprava može očekivati jedino radikalne i agresivne istupe sindikata, a nikako zdrav socijalni
dijalog.
Zaključio je da su sindikati u HEP-u jako blagi i dobri prema Upravi, jer da postoje razlozi da
se za početak pokrene bar desetak inspekcijskih nadzora za razne nepravilnosti. Sindikati
zapravo idu na ruku Upravi jer ne reagiraju u svim situacijama kada bi trebali reagirati.
Postavio je pitanje o Planu zapošljavanja za HEP ODS d.o.o., da li je doista izrađen i zašto je
tajan, te kada će se provesti restrukturiranje u HEP d.d. i HEP Proizvodnji d.o.o.
Predsjednik Uprave odgovorio je kako je istina da je Plan zapošljavanja za HEP ODS d.o.o.
napravljen i da je on prvi jer je tamo bio najhitniji, te zbog pritiska s terena. Plan
zapošljavanja za ostala društva bit će izrađeni do kraja studenog ove godine.
Što se tiče restrukturiranja na već spomenuti natječaj javile su se renomirane firme, ugledne
na međunarodnoj sceni. Istaknuo je kako je čuo glasine da je natječaj naštiman i da to nije
istina. Predviđa da će restrukturiranje HEP d.d. i HEP Proizvodnje d.o.o. biti provedeno u
razdoblju od 6 do 8 mjeseci.
Gospodin Slavko Grcić, zamjenik predsjednika HEDISS-a pozdravio je skup. Naglasio je
kako će Upravu ocjenjivati na odlasku, kad vidi rezultate. Smatra da Uprava treba otvoriti
komunikaciju s predstavnicima radnika. Provedeno restrukturiranje u HEP ODS-u ocijenio je
lošim i da bi bilo bolje da ga nije ni bilo.
Podsjetio je da je pedesetak ljudi iz Elektrodalmacije podnijelo prigovore na nove ugovore o
radu, a dobili su šture odgovore da je sve provedeno u okviru Zakona. To su znali i sami, to
nisu ni osporavali. Srn.<;ltrajuda im nije odgovoreno na njihove prigovore.
Pozdravio je što HEP financira hrvatske reprezentativce.
Smatra da je u ovom poduzeću puno ljudi od kojih Uprava može dobiti korisne informacije i
savjete, samo ih treba zatražiti.
Zamolio je da Uprava razmotri mogućnost financiranja sportskih aktivnosti radnika. Smatra
da se uz sav obzir prema trenutnoj situaciji u društvu može odvojiti deset do pedeset kuna po
radniku za sportske aktivnosti.
Nadalje je gospodin Grcić spomenuo nepravednu i netransparentnu raspodjelu stimulacije.
Na njegovo izlaganje za riječ se javila gospođa Lidija Gašparović, direktorica Sektora za
ljudske potencijale i primijetila da su primjedbe gospodina Grcića na mjestu, te da radnici u
prethodnom razdoblju nisu imali mogućnost napredovanja u okviru svojih radnih mjesta i to
se misli ispraviti novom reorganizacijom.
Na kraju se za riječ javio gospodin Dubravko Čorak, predsjednik HES-a i zaključio sastanak
sljedećim izlaganjem. Iza ovog sastanka treba ostati određeni trag. Ovo danas je bila
kulminacija nečega što se desilo zato što nema socijalnog dijaloga nego se razgovara preko
nišana.
Jedini način da se ne dese stresovi u firmi, u kojoj ima mjesta za sve je socijalni dijalog.
Nitko nema pravo govoriti da ovdje ništa ne valja, da HEP treba staviti na zdrave temelje.
Ova firma je na zdravim temeljima već 118. godina. Nitko od nas nema ništa protiv da
budemo još bolji, ali zbog toga nikome ne treba "dlaka s glave pasti", jer tu ima mjesta za
sve.
Među HEP-ovcima je 95% moralnih i poštenih ljudi koji su savjesni radnici i vole svoj HEP.
Istina, puno je starih i bolesnih radnika, a što je odraz kadrovske politike koja se vodila u
proteklih dvadeset godina.
O zapošljavanju ćemo tek govoriti, ovo je tek vrh koji smo dotakli.
Ovakve sastanke, a i u manjim grupama, na ciljane teme treba održavati češće. Nema
razloga da članovi Uprave izbjegavaju komunikaciju s predstavnicima radnika.
Današnji skup je bio kulminacija gorčine zbog nepostojanja socijalnog dijaloga.
Predstavnicima radnika, na današnem sastanku nije bio cilj nikoga uvrijediti, nego istaknuti
da se socijalni dijalog nužno mora uspostaviti na dobrobit sviju i na dobrobit poduzeća u
kojemu radimo.
Sastanak je zaključen u 14: 1O h.
U Zagrebu, 26.10.2013.
Bilješku sastavili predstavnici HES-a i NSRHEP-a.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
7 172 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа