close

Вход

Log in using OpenID

BROŠURA HDZ-ZAJEDNO ZA VODICE (u pdf.formatu)

embedDownload
NOVO VRIJEME - NOVA SNAGA
ZAJEDNO
ZA VODICE
Branka Juričev Martinčev, dipl. oec.
ZAJEDNO ZA VODICE
Drage građanke i građani grada Vodica,
nakon završetka ovoga mandata, još jednom vam zahvaljujem na
povjerenju koje ste pružili meni i mojoj stranci na prošlim izborima.
Stabilna gradska vlast i vaša mudra odluka da date povjerenje
upravo nama zaslužne su što se Vodice i u ovim teškim vremenima
i dalje razvijaju, štoviše bilježe i najbolje turističke rezultate. Kao
gradonačelnica i rođena Vodičanka, koja iskreno osjeća svoj grad i životne probleme
svojih građana, učinila sam sve što je bilo u mojoj moći kako bih voljenom gradu i svima
nama omogućila razvoj i viši standard življenja. I kao saborska zastupnica uvijek radim
za interese naših Vodica, stavljajući boljitak i želje Vodičana na prvo mjesto. Istina da
je gospodarska kriza neke projekte usporila, ali ih nije zaustavila. Jedan od važnijih
razloga zbog kojeg se odlučujem na ponovnu kandidaturu za mjesto gradonačelnice
jest odgovornost koju osjećam da se započeti projekti koji su nužni za napredak našeg
grada i realiziraju. Točno znam s kojim sredstvima i kako realizirati započeto. Ulaskom u
Europsku uniju, bit će korisno znati kako voditi grad, kako najbolje štititi interese grada
i izvući najviše od te iste EU, a naše će iskustvo u pripremi i povlačenju sredstava iz
državnih i EU fondova biti velika prednost. Danas je važno imati stabilnu lokalnu vlast
i jake ljude čvrstih stajališta koji imaju jasnu viziju budućnosti, koji su realni u procjeni
i voljni žrtvovati svoje vrijeme i trud kako bi tu viziju i ostvarili. Samo takav kontinuitet
obećava budućnost bez straha. S odgovornim ljudima koji svoj grad vole iznad
svega, koji imaju i srce i razum za Vodice, zajedno ćemo završiti započeto. S ljubavlju i
predanošću ulagat ćemo u daljnji razvoj gospodarstva i turizma, činiti što je potrebno
da naš grad ostane u vrhu turističkih odredišta Hrvatske, raditi na dobrobit svih svojih
građana i svojim odlukama osigurati još kvalitetniju socijalnu i zdravstvenu zaštitu.
I dalje ćemo ulagati u obrazovanje, kulturu i sport, i uz vašu pomoć nastaviti putem
daljnjeg zajedničkog napredovanja i prosperiteta.
Iskreno Vaša,
Branka Juričev Martinčev, dipl. oec.
ZAJEDNO ZA VODICE
Grad Vodice - grad po mjeri čovjeka
U proteklih nekoliko godina Vodice su se razvile u pravo administrativno središte
pružajući potrebne usluge svom i stanovništvu okolnih naselja.
Otvoreni su brojni javni uredi i kulturne ustanove:
 uz urede HZZO-a, HZMO-a, HZZ-a i FINA-e, sad i ispostava MUP-a gdje se
mogu napraviti osobne iskaznice i putovnice
 uz jaslice i cjelodnevni boravak u Dječjem vrtiću Tamaris, otvoren je područni
vrtić u Čistoj Velikoj i dječja igraonica u Prvić Šepurini
 otvorena je pedijatrijska ambulanta
 otvoren je Memorijalni centar Faust Vrančić
 otvorena suvremena Gradska knjižnica
 osnovana Javna vatrogasna postrojba i otvoreno 16 novih stalnih radnih mjesta
 novim izmjenama i dopunama Prostornog plana nastojalo se udovoljiti
svim zahtjevima i prijedlozima građana, od onih individualnih, do zahtjeva
kojim će se omogućiti izgradnja doma za starije i nemoćne, nastajanje
novih vezova i hotelskih kapaciteta s pet
zvijezdica što će u konačnici omogućiti novo
zapošljavanje
Znatno je povećana vrijednost gradske imovine,
od ranijih 17 milijuna kuna, bez novih zaduženja
u ovom mandatu, sada iznosi više od 217
milijuna kuna.
Javna Vatrogasna postrojba
Izdvaja se za čak 56 gradskih udruga koje djeluju na području Grada, vodi se
briga o mladima i potrebitima:









financiraju se 24 stipendije studenata što godišnje iznosi 200.000,00 kuna
sufinancira se školovanje osnovnoškolaca s otoka Prvića
sufinancira se prijevoz školaraca, umirovljenika, obitelji branitelja
sufinancira se boravak djece u gradskom i privatnom vrtiću za što se godišnje
izdvaja 3 milijuna kuna
osigurane su sve vrste pomoći za socijalno ugrožene stanovnike
vodi se briga o invalidnim i bolesnim osobama
organizirana je služba geronto-domaćica za starije i nemoćne osobe
sufinacira se rad liječničkoga dežurstva u vodičkoj ambulanti
godišnje se izdvaja i do 2,3 milijun kuna za kulturu i preko 3 milijuna kuna
za sport
ZAJEDNO ZA VODICE
Grad Vodice - prvak hrvatskog turizma
Vodice su proglašene najboljim turističkim gradom u Hrvatskoj
u 2012. godini. Nakon uzastopnih godina u samom vrhu
hrvatskog turizma, Vodice su nagrađene zlatnim Plavim
cvijetom kao najuređenija i najkompletnija turistička destinacija
na Jadranu:
 Vodice su dobile više nagrada i priznanja Hrvatske turističke zajednice,
Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske televizije i novina
 vodička riva osvojila je titulu hrvatske najrive, po uređenju, sadržaju i
atmosferi
 Vodice su poznate po organizaciji kulturno-umjetničkog ljeta: tradicionalne
Vodičke fešte sa spektakularnim vatrometom, Vodice jazz and blues festivala,
brojnih klapskih večeri, te velikog festivala zabavne hrvatske glazbe CMC
FESTIVALA
 Vodice kontinuirano ulažu u uređenje plaža, šetnica i rive
 u Vodicama se vijore dvije Plave zastave, a od ovoga ljeta viorit će se i treća
 Grad je pripremio projekt sveobuhvatnog uređenja obalnog pojasa Vodica
Srime i čitavog otoka Prvića
 Vodice su ostvarile više od 1.050.000 noćenja
 Vodice su osvojile Plavi cvijet sa zlatnim znakom
Grad Vodice - grad uređene infrastrukture
Kontinuirano se uređuju javni gradski prostori i intenzivno se radi na izgradnji
sveobuhvatne kanalizacijske mreže čime se osigurava turistički razvoj Vodica
koje u ljetnim mjesecima učetverostručuju broj stanovnika.
 izgradnja crpnih stanica CS1, CS2 i CS4 s pripadajućom kanalizacijskom i
prometnom infrastrukturom vrijedna 10 milijuna kuna
 uvedeno novih 2.600 metara dužnih nove kanalizacijske mreže
 uvedeno novih 8.600 metara dužnih nove vodovodne mreže
 asfaltirano više od 60.000 četvornih metara i uvedeno 630 novih javnih
rasvjetnih tijela
 rekonstrukcija Trga kneza Branimira za koju je izdvojeno 2,5 milijuna kuna
 rekonstrukcija Ulice Ante Lasan Kabalera vrijedna 6,8 milijuna kuna
 izgradnja trokrakog križanja na D8 – ulaz u Srimu te spoja do naselja Srima
 sanacija ceste i opasne okuke na Putu do Gaćeleza
 uređenje županijske ceste u Gaćelezima za koju je izdvojeno 2,2 milijuna kuna
 rekonstrukcija velikog lukobrana u Vodicama
 uređenje nove plaže u Srimi
 razminirano i očišćeno 1.650.000 m2 minski sumnjivog teritorija
 za održavanje javnih površina: javnu rasvjetu, zalijevanje zelenih površina,
postupke deratizacije i dezinsekcije ... godišnje se izdvaja 5 milijuna kuna
Trg kneza Branimira
Srima plaža
ZAJEDNO ZA VODICE
Grad Vodice – grad manjih davanja
 jedini grad u okruženju koji nije podigao cijenu vode zbog izgradnje
kanalizacijskog sustava
 smanjen je komunalni doprinos za legalizaciju svih poslovnih prostora
trgovačke i ugostiteljske djelatnosti
 za legalizaciju poljskih kućica plaća se paušalni, simbolični iznos
 smanjena je visina komunalnih doprinosa za uslužne djelatnosti i to za
više od 50%,
 smanjena je visina spomeničke rente
 svaka nova tvrtka ne plaća porez na tvrtku ili naziv tijekom godine kada je
upisana u Registar
 smanjen je iznos poreza na tvrtku samostalnim ugostiteljima, trgovačkim i
zabavnim radnjama,
 tijekom zimskih mjeseci oslobođeni su plaćanja komunalne naknade svi
restorani i hotelski objekti koji posluju cijelu godinu
 uvedeno godišnje obračunavanje poreza na korištenje javnih površina kako
bi se stimulirali oni koji posluju duže
Grad Vodice - grad kulture, obrazovanja i sporta
Bez obzira na teške i krizne prilike u kakvima živimo u posljednje vrijeme, u
Vodicama nije stalo ulaganje u obrazovanje, kulturu i sport.
 uz pomoć novca iz pretpristupnog europskog fonda sagrađen je velebni
Memorijalni centar Faust Vrančić u Prvić Luci vrijedan 12 milijuna kuna
 otvorena je suvremena Gradska knjižnica u obnovljenoj zgradi Stare škole
 u tijeku je digitalizacija kino dvorane
 Kulturni centar Vodice je opremljen kazališno-scenskom tehnikom
 kontinuirano se ulaže u arheološka iskapanja na Velikoj Mrdakovici i Velištaku
 otkupljeno je zemljište na kojem se nalazi vodička Osnovna škola
 uređen je okoliš i u potpunosti zamijenjena sva stolarija na zgradi Osnovne
škole Vodice
 kupljen je teren za izgradnju srednje škole u Vodicama
 u tijeku je završetak izgradnje montažne sportske dvorane u Vodicama
 pred završetkom je izgradnja sportske dvorane u Čistoj Velikoj čija vrijednost
iznosi 13 milijuna kuna, a sve je financirano sredstvima državnog proračuna
Sportska dvorana Čista Velika
Montažna sportska dvorana
ZAJEDNO ZA VODICE
Grad Vodice - ekološki osviješten grad
Pokrenut je projekt Očuvaj Vodice kojim će se gospodariti otpadom na ekološki
prihvatljiv način.
 građanima su podijeljene besplatne kante za korisni otpad ili ponuđena
mogućnost da takav otpad odlažu u posebne vrećice
 klasična javna rasvjeta se sistematski zamjenjuje štedljivom i manje štetnom
za okoliš čime se štedi do 54% potrošnje električne energije
 s Fondom za zaštitu okoliša je ugovorena sanacija deponija Leć te je projekt
prijavljen na sufinanciranje iz sredstava EU
 sanacija divljih odlagališta otpada
Grad Vodice brine o težačkoj tradiciji
 Vodice su jedan od rijetkih gradova koji subvencionira kamate na kredite u
poljoprivredi, marikulturi i seoskom turizmu
 očišćeno je 12 km zapuštenih poljskih puteva i kontinuirano se ulaže u
održavanje postojećih i daljnje čišćenje,
 brine se za suhozidnu baštinu, bunje i gromače
 Grad Vodice je pristupio udruzi Lokalne akcijske grupe priobalnog područja
čime se omogućuje pristup Leader europskim fondovima čija su sredstva
namijenjena za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja
Grad Vodice u EU
Otvorenje centra
Faust Vrančić
Vodice čekaju spremne ulazak u zajednicu europskih zemalja.
Europska komisija je proglasila projekt Završetka izgradnje
Memorijalnog centra Faust Vrančić jednim od najuspješnijih
projekata financiranih sredstvima EU fondova. Time su
Vodice dokazale spremnost za europske fondove. Vizija
napretka i strategija razvoja već je u realizaciji kroz projekte s
kojima se Grad prijavio na europske fondove:
 iz strukturnih europskih fondova već je osigurano 6,7 milijuna eura bespovratnih
sredstava za prvu fazu izgradnje kanalizacijskog sustava s biološkim
pročistačem i ispustom te pripadajućim crpnim stanicama i dovodnim kanalima,
a koji obuhvaća uz naselja Srimu, Vodice, Tribunj i otok Prvić
 iz kohezijskog fonda treba ići i druga faza projekta za izgradnju sekundarne
kanalizacijske mreže vrijedna 45 milijuna eura kojom će se osigurati minimalno
70% potrebnog bespovratnog novca za izgradnju priključka do svake kuće
 prijavljen je projekt izgradnje sportske dvorane Sportsko-rekreacijskog centra
Račice za koju je Grad Vodice ishodovao svu potrebnu dokumentaciju i riješio
imovinsko-pravne odnose
 prijavljen je projekt uređenja obalnog pojasa Vodice, Srime i otoka Prvića za koji
se izrađuje Idejno rješenje
ZAJEDNO ZA VODICE
Nastavak započetog:
 projekt izgradnje sveobuhvatne kanalizacijske mreže do svakog
domaćinstva
 otvorenje srednje škole u Vodicama čije osnivanje podupire nadležno
ministarstvo i koja je već uvrštena u županijsku mrežu škola
 nastavak projekta zaobilaznice za koju je prihvaćena Studija utjecaja na
okoliš i u tijeku je dobivanje lokacijske dozvole
 početak izgradnje suvremene tržnice i ribarnice za koju je gotov Izvedbeni
projekt
 nastavak uređenja parka na Trgu kneza Branimira
 nastavak uređenja rive i središta Srime
 sanacija i zatvaranje deponija Leć za koju je ishodovana potvrda Glavnog
projekta, riješeni su svi imovinsko-pravni odnosi, a čitav će projekt u cjelosti
preuzeti Fond za zaštitu okoliša
 nastavak uređenja plaža u Vodicama i na Srimi
 osiguranje sredstava i izgradnja poslovne zone Čista za koju su dobivene sve
potrebne dozvole
Vodice tržnica i ribarnica
Srima riva
NOVO VRIJEME - NOVA SNAGA
Kandidat za gradonačelnicu Grada Vodica
Branka Juričev Martinčev, dipl.oec.
Kandidat za dogradonačelnika Grada Vodica
Luka Lipić, dipl.oec.
Kandidati za Gradsko vijeće Grada Vodica
1. Branka Juričev Martinčev, dipl.oec.
8. Jelena Cukrov, struč.spec.oec.
2. Danijel Lasan Zorobabel
9. Edi Luketa, bacc.oec.
3. Marija Ferara, dipl.oec.
10. Ivana Palada, spe.jav.upr.
4. Antonio Skočić
11. Krešimir Španja, dipl.oec.
5. Lucija Toprek
12. Sanja Čičin Karlov
6. Ante Pešić
13. Vladimir Juričev Talijaš
7. Gordan Tabula
14. Branimir Marić, dipl.ing.
15. Kristo Krluk
ZAJEDNO ZA VODICE
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
12 755 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа