close

Enter

Log in using OpenID

Bolji život br. 39 - Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo – udks.org

embedDownload
IZDVAJAMO...
ORALNI ASPEKTI
šećerne bolesti
VJEŽBANJE
i dijabetes
HRANA
kao lijek
SVE ČARI
celera
BOLJI ŽIVOT
REVIJA ZA DIJABETIČARE
Izdavač:
Udruženje dijabetičara
Štrosmajerova 3, Sarajevo
tel: 033/44 22 93
udks.org
Za izdavača:
Udruženje
dijabetičara
Kantona Sarajevo
Glavni i odgovorni
urednik:
Elma Hodžić
Uređivački odbor:
Prof.dr.sc. Zelija Velija-Ašimi
Mr.sc. dr Amina Godinjak
Elma Hodžić
SADRŽAJ
Sadržaj ................................................................................5
Informacije iz udruženja .................................................6
Oralni aspekti šećerne bolesti ..................................... 15
Prije dijabetesa - predijabetes .................................... 20
Vježbanje i dijabetes ..................................................... 22
Usna šupljina i dijabetes ........................................... 25
Hrana kao lijek ............................................................... 27
Lektor:
Elma Hodžić
Alkohol i dijabetes ......................................................... 30
Tehnički sekretar:
Alma DervišbegovićMuminagić
Sve čari celera ................................................................. 32
Grafički dizajn i štampa:
JORDAN Studio,
Sarajevo
Tel. +387 33 271 200
Recepti .............................................................................. 34
I smijeh je lijek ................................................................ 36
Oprema teksta u časopisu
redakcijska!
Rukopisi i ilustracije se ne
vraćaju
Besplatan primjerak
5
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
INFORMACIJE
IZ UDRUŽENJA
-
Održana su četiri predavanja tokom mjeseca aprila u UDKS, tema je bila
Dijabetes i oralno zdravlje, te plan aktivnosti za mjesec oktobar i novembarpregled zuba
-
Održana redovna izvještajna godišnja skupština, dana 15.5.2013. god. na kojoj
je odražan i promocija proljetnog broja našeg časopisa
-
Desila su se predavanja u Domu zdravlja Ilijaš i Vogošća
-
Naše udruženje je imalo priliku da gostuje na radio Ilijaš i TV Vogošća
-
Predavanja u općini Ilijaši u osnovnoj školi Hašim Spahić, na kjem je izvršeno
mjerenje ŠUK-a i podijeljeni su glukometri, te je pokrenuta incijativa za
otvaranje Dijabetološkog savjetovališta u ovoj općini
-
Sanofi aventis - Otvorenje prvog fitnes parka u Kantonu Sarajevo, na kojem su
prisustvovali i naši članovi
Ovo su najvažnija dešavanja koja su obilježila vrijeme od našeg poslijednjeg broja. U
ovom broju donosimo vam fotografije i pojedinosti o svakom od ovih dešavanja.
6
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
ORGANIZOVANI ODLAZAK KOD DOKTORA
STOMATOLOGA
Članovi UDKS 25. i 26. aprila 2013. godine sa
početkom već od 13,00 sati bili su pozvani po
grupama na serije edukativnih predavanja koja
su se redala jedna za drugom. Naime, naše UDKS
uz pomoć firme «Biassco» predstavništvo u BiH, sa
sjedištem u Tešnju, organizovalo je za svoje članove
UDKS edukativna predavanja na temu «Šećerna
bolest i oralno zdravlje”, a predavači su bili studenti
završne godine Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.
Ovom prilikom još jednom se zahvaljujemo firmi
«Biassco», i kolegama sa fakulteta na edukativnim
predavanjima, prezentacijama pravilnog korištenja
četkica za zube i na svim korisnim savjetima koje smo
imali priliku da čujemo.
Zahvaljujući firmi «Biassco» svi prisutni članovi
UDKS dobili su kao poklon besplatno po jedan set
koji se sastojao od mekane četkice za zube kao i
Besplatan primjerak
7
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
interdentalne četkice, te edukativnog materijala o
oralnom zdravlju.
članovima pružio besplatan
liječenja i popravke zuba.
tretman pregleda,
Nakon predavanja koja su završena u mjescu aprilu, Svi zainteresovani članovi mogu da se jave u Udruženje
uslijedit će u mjesecu oktobru i novembru 2013. godine dijabetičara Kantona Sarajevo, u ulici Štrosmajerova
organizovani odlazak kod doktora stomatologije na broj 3,ili na telefon 033 442 293,već od 15. septembra.
Stomatološki fakultet u Sarajevu, kako bi se našim
OTVOREN PRVI FITNES PARK U SARAJEVU
Na poziv Mr. ph. Amera Bajramovića, predstavnika
kompanije Sanofi Aventis Groupe u BiH, članovi
našeg Udruženja dijabetičara Kantona Sarajevo
prisustvovali su otvorenju prvog fitnes parka u
Kantonu Sarajevo. Naime, u ponedeljak 22. jula 2013.
godine sa početkom u 14,00 sati počela je svečana
ceremonija otvaranja prvog fitnes parka na trgu Alije
Izetbegovića, (općina Stari grad Sarajevo).
Uz pomoć Općine Stari grad Sarajevo, farmaceutske
kuće Sanofi Aventis Groupe u BiH, kao i Udruženja
za arhitekturu - sport i rekreaciju - ekologiju “AIR “
Sarajevo, građani Kantona Sarajevo dobili su vrlo
vrijedne sprave koje imaju za cilj da se tjeloviježbom
pojedincu, u našem slučaju dijabetičaru pomogne
u regulaciji šećera u krvi, a svakako i svim ostalim
zaineresovanim sprave mogu biti od velike
koristi pogotovo kad je u pitanju osteoporoza i
kardiovaskularna oboljenja.
8
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
Ovom prilikom molimo naše članove ukoliko koriste da nam pišu ili pošalju svoje fotografije, koje ćemo
svakodnevno ove sprave za tjelovježbanje i primjete objaviti u narednom broju časopisa.
poboljšanje kad je u pitanju regulacija šećera u krvi,
AKTIVNOSTI UDRUŽENJA U OPĆINI ILIJAŠ
Naše udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo
pored učešća u obilježavanju “Dani općine Stari
grad Sarajevo”, imalo je učešća i u obilježavanju
manifestacije “Ilijaški dani”. Naime, o4. jula 2013.
godine na poziv općine Ilijaš, naše udruženje se
odazvalo i prisustvovalo je sa svojim štandom ispred
Kulturno sportskog centra Ilijaš, tačnije u pješačkoj
novootvorenoj zoni. Na štandu u periodu od 09,00
do 12,00 sati, zajedno sa jedinicom Doma zdravlja
Ilijaš koji su mjerili nivo holestrola i triglicerida,
zainteresovanim građanima smo pridružili priliku da
brzo, bezbolno i besplatno izmjere nivo šećera u krvi.
Tom prilikom građani su dobili od farmaceutskih
kuća koje su sa nama učestvovale, a to su Berlinchemie i Roche diagnostics, edukativni materijal koji
se sastojao od riječnika dijabetesa, dijabetička lične
karte, osvježavajuće maramice, dijabetičke dijete i
časopis “Bolji život”. Najstarijoj mještanki koja je
dijabetičar, a nije imala glukometar naše udruženje
joj je isti doniralo uz pomoć farmaceutske kuće Roche
diagnostics, na čemu im se zahvaljuje udruženje, a
riječi zahvalnosti su upućene i ispred građana koji
su bili oduševljeni ovim aktivnostima. Svo vrijeme
nas je medijski pratio Radio Ilijaš, koji je i najavio
nekoliko dana ranije edukativno predavanje koje je
uslijedilo pred mjesec Ramazan, tačnije u ponedeljak
08. jula u sali općine Ilijaš, a predavač je bila dr.
Azra Bureković. Predavanju pored dijabetičara i
ostalih zainteresovanih građana prisustvovao je i
načelnik općine Ilijaš gospodin Fazlić, kao i glavna
sestra doma zdravlja Ilijaš gospođa Dervišević.
Zaključak ovog sastanka uz edukativno predavanje
je da se u narednom periodu u Domu zdravlja Ilijaš
prikupi određeni broj potpisa od građana, koji bi bili
inicijativa da se pokrene dijabetološko savjetovalište u
ovoj općini. Sve ovo išlo bi u prilog građanima, kako
bi se olakšalo vođenje i liječenje šećerne bolesti, te da
se ne bi građani morali izlagati kao do sada trošku ili
ekstremnim temperaturama kao do sada.
30. maja 2013. godine naše UDKS provelo je
besplatno mjerenje šećera u krvi među uposlenicima
općine Ilijaš.
Odziv je bio više nego odličan, jer su svi imali priliku
da brzo, bezbolno i besplatno izmjere nivo glukoze u
krvi u sali općine Ilijaš, u periodu od 12, 00 do 14,00
sati. Uz pomoć farmaceutskih kuća Berlin - chemie
i Roche diagnostics svi prisutni imali su priliku da
dobiju pored našeg časopisa i riječnike dijabetesa,
dijabetičke dijete i ostali edukativni materijal. Naše
udruženje uz pomoć farmacetske kuće Roche
Besplatan primjerak
9
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
10
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
diagnostics doniralo je jedan glukometar načelniku
i jedan glukometar uposlenicima općine Ilijaš, da
u svojoj općinskoj apoteci imaju isti kao vid prve
pomoći iste kako uposlenici tako i građani.
Ovom prilikom se još jednom farmaceutskim
kućama BERLIN - CHEMIE i ROCHE
DIAGNOSTICS zahvaljujemo na saradnji, i
nadamo se istoj u budućnosti!
I OSNOVCI NAŠ RAD PODRŽAVAJU U NAŠOJ MISIJI
medicine i zdravog načina življenja, te su svi dobili
edukativni materijal o šećernoj bolesti, riječnike
dijabetesa, naš časopis kao i dijabetičke lične karte.
Ovo predavanje i ovakav odziv i zainteresovanost
mladih ljudi za naše udruženje bit će vodilja ,te se
ovakva edukativna predavanja nastavljaju po ostalim
osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo od
septembra, tekuće godine.
29. maja 2013. godine sa početkom u 13,00 sati
naše udruženje predstavilo je svoj program rada u
osnovnoj školi Hašim Spahić. Po prvi put od kada
naše udruženje postoji, aktivnosti smo proširili
i među najmlađom populacijom, preventivnog
karaktera, a koja nas je dočekala sa velikom
pažnjom, i podržala našu misiju sa riječima: “Hvala,
dođite nam opet.“
Naime, uz pomoć farmaceutskih kuća Berlin chemie i Roche diagnostics, te općine Ilijaš naše
UDKS održalo je edukativno predavanje za učenike
starijih razreda osnovne
škole Hašim Spahić u Ilijašu.
Prije predavanja nastavnici
su imali priliku da besplatno
izmjere nivo šećera u krvi, a
uz pomoć farmaceutske kuće
Roche diagnostics, škola je
dobila, kao donaciju, jedan
glukometa.
Tema edukativnog predavanja
je bila “Važnost i značaj
zdrave i pravilne ishrane kod
mladih osoba”, a predavač je
bila dr. Azra Avdagić. Nakon
predavanja svi prisutni imali
su priliku da dr. Avdagić
pitaju o temama iz oblasti
Besplatan primjerak
11
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
MAJ JE MJESEC NAJVEĆIH AKTIVNOSTI
Nakon prvomajskog praznika, naše
udruženje krenulo je udarnički sa svojim
aktivnostima u tekućem mjesecu.
Već 13. i 14. maja 2013. godine nakon
sastanka sa načelnikom općine Stari
grad Sarajevo gospodinom Ibrahimom
Hadžibajrićem aktivnosti su slijedile jedna
za drugom. Gospodin Hadžibajrić je primio
naše članove upravnog odbora na sastanak,
te obećao pomoć našem udruženju u
granicama koliko je općina u prilici, a
rezultat je sanacija krova našeg udruženja
koje je godinama prokišnjavalo, te se ovom
prilikom još jednom zahvaljujemo na
razumijevanju potreba i problema našeg
udruženja.
U znak zahvalnosti i želje da naše
udruženje
bude
dio
programa
obilježavanja dana općine Stari grad
Sarajevo, 13. i 14. maja u periodu od 11,00
do 13,00 sati organizovali smo akcije
mjerenja šećera u krvi uposlenicima
općine Stari grad Sarajevo, sa ciljem
“prevencija i rana kontrola dijabetesa”.
Odziv je bio više nego očekivan i svakako
se nadamo da će naše udruženje sa svojim
aktivnostima i u narednom periodu biti
dio manifestacije “Dani općine Stari grad
Sarajevo”.
U istom mjesecu održana i godišnja
skupština Udruženja
12
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
U srijedu 15. maja 2013. godine u velikoj sali općine
Novi grad Sarajevo sa početkom u 11,00 sati održana
je redovna izvještajna skupština UDKS. Skupštinu je
otvorila i vodila njena predsjednica gospođa Meliha
Hadžić. Skupština je usvojila izvještaj o radu i završni
račun za 2012. godinu, a takođe je usvojila i plan rada
sa finansijskim planom za tekuću godinu, u kojem se
godišnja članarina povećala sa 12,00 na 20,00KM.
Uz članove našeg udruženja, skupštini su prisustvovali
i gosti ispred farmaceutskih kuća Bosnalijek Sarajevo
dr. Skrobanović i dr. Bajrambašić, te predstavnici kuće
Salvus dr. Dorić i gospođa Rušidović. Ispred upravnog
odbora našeg UDKS gospodin Njegovan se obratio
prisutnim te istakao da je prioritet u radu našeg
udruženja u ovoj godini oslobađanje lijeka Berlithion
participacije, kako bi bio dostupan svima i kako bi se
smanjile komplikacije kod dijabetičara.
Svakako ono što je najvažnije je pomoć članovima dijabetičarima, a planirano je da se kao vid pomoći
nastavi sa mjerenjem tromjesečnog šećera u krvi
(HbA1c) besplatno našem članstvu, jer mnogi nemaju
priliku da urade ovakav nalaz obzirom da je vrlo skup
ili često nema reagensa u javnim ustanovama.
Pored navedenih aktivnosti UDKS planira nastaviti
sa edukativnim predavanjima za članove, uz pregled
stopala, i pregled zuba, a kao vid prevencije planiramo
da od septembra mjeseca 2013. godine organizujemo
edukativna predavanja po osnovnim i srednjim
školama u Kantonu Sarajevo, kako bi se na vrijeme
mladi ljudi upoznali sa ovom bolešću, i uz pomoć naših
ljekara - dijabetologa prezentirao zdrav način ishrane
i življena. Skupština je ovaj prijedlog jednoglasno
usvojila i pohvalila.
Nakon izlaganja gospodina Njegovana, uslijedilo je
edukativno predavanje koje nam je održala dr. Azra
Avdagić, specijalista interne medicine - dijabetolog iz
Doma zdravlja Stari grad Sarajevo, na temu “Ishrana
Besplatan primjerak
13
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
dijabetičara” jer ispred nas je ljeto i ide val
velikih vrućina, te ovim predavanjem naše
UDKS pripremilo je dijabetičare za naredni
period. Nakon predavanja svi prisutni imali
su priliku da besplatno izmjere nivo šećera
u krvi, i provjere svoj vitaminsko- mineralni
status, a ovo je bila ujedno i promocija
ljetnog izdanja časopisa «Bolji život» broj
38.
Skupština se završila uz lajt osvježavajući
koktel za sve prisutne uz poklone koje je
pripremila farmaceutska kuća «Salvus»
koja je bila generalni sponzor skupštinskog
sastanka i predavanja.
Ovom prilikom naše Udruženje još
jednom se zahvaljuje kući “Salvus” na
sponzorstvu i saradnji, te se nadamo i
budućoj.
pripremila: Alma Dervišbegović
14
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
ORALNI
aspekti šećerne bolesti
KRDŽALIĆ TARIK, APSOLVENT STOMATOLOŠKOG FAKULTETA U SARAJEVU
Insulin predstavlja hormon koji se stvara u
pankreasu i koji je zadužen ra regulaciju nivoa
šećera u krvi. Diabetes mellitus je u osnovi
deficitarna bolest, čiji su simptomi uslovljeni
neadekvatnom akcijom insulina.
To je stanje hipoinsulinizma sa posljedičnom
hiperglikemijom. Diabetes mellitus sa genetskog
aspekta, je heterogena pojava. Genetske
predispozicije uz učešće realizirajućih faktora,
oštećuju beta ćelije gušterače i dovode do disbalansa
metabolizma ugljikohidrata, masti i bjelančevina.
Diabetes mellitus je klasificiran na tip I (insulin
ovisni) i tip II (insulin neovisni).
Simptomi diabetes mellitusa tip I i tip II, su :
1. gubitak tjelesne težine
2. polidipsija (pojačan osjećaj žeđi)
3. poliurija (učestalo mokrenje veće količine
urina)
4. polifagija (prolongiran i pojačan apetit)
5. hiperglikemija (povišen šećer u krvi)
6. glikozurija (pojava veće količine šećera u urinu)
7. svrbež
Za stomatologa je dijabetes interesantan iz više
aspekata :
1. zbog uticaja dijabetesa na tkiva usne šupljine
2. zbog efekta bolesnih zuba na dijabetes
3. zbog povezanosti internističke i stomatološke
terapije dijabetičara
4. zbog oralnih simptoma kao početnih simptoma
dijabetesa
U središtu mehanizma nastanka dijabetesa su
promjene na malim krvnim sudovima, poznate
pod nazivom diabetične mikroangiopatije.
Novija saznanja ukazuju da se patogeneza
mikroangiopatija objašnjava uticajem
hemodinamskih faktora. Uticaj povišenog krvnog
pritiska na razvoj nefropatija i retinopatija tj.
bubrežnih i očnih problema kod oboljelih od
diabetes mellitusa je značajan.
ORALNI ASPEKTI DIABETES MELLITUSA
Jedan od
početnih
simptoma
diabetes
mellitusa je
xerostomia
(smanjena
količina
pljuvačke, tj.
suha usta).
Narušen
odbrambeni
sistem
organizma,
povećana gustina pljuvačke, smanjenje IgA i
IgM antitijela uz smanjenu baktericidnu ulogu, a
Besplatan primjerak
15
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
parodontalnih
džepova
(džepova
između zuba i
zubnog mesa),
klimavost zuba,
akumulacija
zubnog
kamenca,
Makroglosija ili uvećan jezik je jako često udružena neugodan
zadah iz usta uz jednu evidentnu resorpciju
sa izbrazdanim jezikom, a morfologija gornje
alveolarne kosti.
površine jezika može varirati od hipertrofije do
atrofije jezičnog pokrivača.
Iako smo ustanovili da su različiti mehanizmi
povećanu fermentativnu funkciju pljuvačke imaju
za posljedicu poremećaj kiselosti u usnoj šupljini
što je pogodno za razvoj jedne gljivice – Candida
albicans. Oralna kandidijaza, oboljenje uzrokovano
ovom gljivicom, je jako česta kod dijabetičara.
Oralne sluznice su upaljene, natečene sa često
bijelim naslagama koje potiču od gore navedene
gljivice.
Nadalje, kod dijabetičara vrlo često susrećemo
pukotine na uglovima usana koje su udružene sa
sekundarnom infekcijom kandidom. Općenito
možemo reći da su osobe oboljele od dijabetesa
podložne erozijama, ulkusima i ulceracijama što
je uslovljeno poremećenom imunoravnotežom i
djelovanjem mikroorganizama.
Međuzavisnost diabetes mellitusa i intenziteta
parodontalne bolesti su predmet brojnih kliničkih
studija. Dužina trajanja, stepen reguliranosti
dijabetesa,
godine starosti
pacijenta se
reperkutiraju
na zubima i
parodontu –
potpornom
aparatu zuba u
koji ubrajamo
zubno meso
i kost u kojoj
se nalaze zubi.
Mehanizam
koji uzrokuje
nastanak parodontalne bolesti kod oboljelih od
dijabetesa su :
1. poremećeni metabolizam kolagena
2. promjene na krvnim sudovima parodonta
3. prisustvo bakterija u području parodonta
4. poremećena funkcija odbrambenih ćelija – tzv.
Polimorfonukleara
Kada govorimo o parodontalnim oboljenjima kod
dijabetičara govorimo o Gingivitis diabetica i
Parodontitis diabetica. Ova oboljenja uključuju sva
tkiva parodonta uz recidive parodontalnih apscesa,
sa intenzivno crvenim i otečenim zubnim mesom.
Uz to može biti prisutna i supuracija tj.gnojenje iz
16
Besplatan primjerak
i razlozi nastanka parodontalnih oboljenja
kod dijabetičara, ipak treba pojasniti da je
početak svakog parodontalnog oboljenja jedan
biofilm označen kao dentalni plak. Upravo je
najjednostavniji metod sprječavanja ovih oboljenja
dobra kontrola plaka, tj održavanje dobre oralne
higijene.
Dentalni plak je biofilm, obično blijedo žute
boje koji se normalno stvara na zubima. Kao i
svaki drugi biofilm, plak nastaje kao posljedica
kolonizacije površine zuba sa bakterijama koje
nastoje da se adheriraju na glatku površinu zuba.
Pretpostavlja se da u usnoj šupljini živi oko 25 000
bakterija, od kojih negdje oko 1 000 ulaze u sastav
zubnog plaka. Pored tih bakterija, u sastav zubnog
plaka ulaze i proteini iz pljuvačke i hrane, tako da
plak predstavlja smjesu proteina i bakterija.
Plak se počinje formirati odmah nakon jela, u vidu
prozirne opne označena kao pelikula. Pelikula se
sastoji isključivo od proteina pljuvačke i hrane, te
sama po sebi nije opasna. Tek kada pelikulu nastane
bakterije ona prelazi u plak, koji je opasan, tj. dovodi
do nastanka oboljenja parodonta. Nadalje, bakterije
koje se nalaze u plaku pretvaraju ugljikohidrate iz
hrane u kiseline koje dovode do demineralizacije
zubne gleđi i nastanka karijesa.
Daljnjim „sazrijevanjem“ plaka nastaju debele, žutosmeđe naslage pozante kao zubni kamenac. Zubni
BOLJI ŽIVOT
kamenac ima isto štetno dejstvo na zube kao i sam
plak.
NAČINI ODRŽAVANJA ORALNE HIGIJENE
Načini održavanja oralane higijene su vrlo
jednostavni i odvojimo li nekoliko minuta svaki
dan mogu nas poštediti dosta problema, ne samo
na nivou usne šupljine nego i na nivou kompletnog
organizma. Pod pojmom oralna higijena
podrazumijevamo higijenu, jednostavno
čistoću, usne šupljine.
Generalno, četkanje bilo kojom četkicom je dobro u
pogledu održavanja oralnog zdravlja. Međutim, nisu
sve četkice iste, tj. neće sve imati isti dobar efekat na
zube i zubno meso. Prilikom izbora četkice treba
obratiti pozornost na :
t veličinu glave (bolja je manja glava, jer se s njom
može lakše doprijeti do teško pristupačnih
mijesta, i općenito je preciznija)
t dršku (treba da je ergonomski oblikovana kako
Oralna higijena, tačnije rečeno njeno
održavanje se sastoji iz nekoliko dijelova:
t četkanje/čišćenje zubi
t korištenje zubnog konca
t korištenje interdentalnih četkica
t čišćenje jezika
t ispiranje usta (hemijska kontrola
plaka)
ČETKANJE ZUBI
Četkanje zubi predstavlja jedan od
osnovnih načina uklanjanja zubnog
plaka, i na taj način sprječavanja nastanka
oboljenja zuba. Još od davnina su ljudi
koristili različite predmete za četkanje
zuba, pa su tako korištene kosti životinja,
perje ptica ili različiti dijelovi drveta (npr.
misvak u arapskom svijetu). Danas, na
svu srecu, imamo veliki izbor četkica.
Besplatan primjerak
17
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
bi osobi omogućila što lakše rukovanje)
t broj vlakana (što je veći broj vlaka, to će se
zubni plak bolje ukloniti)
t mekanost vlakana (mekša vlakna su bolja, jer će
manje štetiti zubnom mesu, a imati će isti efekat
po zubni plak)
t Preporučuje se pranje zuba minimalno dva puta
na dan (ujutro i navečer prije spavanja). Nadalje,
poželjno bi bilo oprati zube i nakon svakog
glavnog obroka (ručak, večera).
Pored učestalosti pranja zuba, vrlo je važno zube
prati i odgovarajućom tehnikom. To podrazumijeva
da se glava četkice nalazi pod uglom od 45º
prislonjena u području između zuba i zubnog mesa.
Četkanje treba da obuhvati prednju, stražnju i
griznu površinu zuba. Uz četkanje zuba, četkicom se
može očistiti i gornja površina jezika. Međutim, za
čišćenje jezika postoje posebno oblikovani predmeti
koji su kudikamo prilagođeniji toj svrsi.
ZUBNI KONAC
Upotreba zubnog konca je vrlo važan dio
održavanja oralne higijene, jer se upotrebom konca
uklanjaju ostaci hrane i plak koji se nalaze između
zuba tj. u području gdje četkica ne može doprijeti.
Međutim, negativna strana zubnog konca je ta što
ne može očistiti bočne površine postranih zuba
(radi oblika bočnih površina ovih zuba), zbog čega
se koristi samo za čišćenje bočnih površina prednjih
zuba. Za čišćenje bočnih površina postranih zuba
najbolje je upotrijebiti interdentalnu (međuzubnu)
četkicu.
18
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
Upotreba konca se preporučuje jednom dnevno i
to najbolje prije pranja zuba, kako bi zubna pasta
i fluor sadržan u njoj što bolje dospjeli do koncem
očišćenih zuba.
parodontalnim oboljenjima, vidimo da je
neophodan visok nivo oralne higijene, eliminacija
gnoja i zubnog kamenca, ekstrakcija avitalnih zuba
uz premedikaciju, kontrole svaka 3-4 mjeseca te
protetsko zbrinjavanje pacijenta.
RATVORI - VODICE ZA ISPIRANJE USTA
Rastvori za ispiranje usta predstavljaju tekućine
koje upotpunjuju oralnu higijenu. Preporučuje se
njihova upotreba minimalno jednom na dan i to
najbolje 30 min nakon četkanja i upotrebe konca,
odnosno interdentalne četkice.
Postoje različite vrste vodica za ispiranje usta, sa
različitim sastavom. Uglavnom, treba izbjegavati
one koje sadrže alkohol radi njegovog agresivnog
djelovanja na desni. Preporučljiva je upotreba
rastvora koji sadrze hlorheksidin, sastojak koji ima
izuzetno antibakterijsko djelovanje. Zbog toga se
ovakve vodice jasno preporučuju dijabetičarima
ali i drugim osobama koje imaju probleme poput
gingivitisa ili parodontitisa.
ZUBNE PASTE
Zubne paste su značajna karika u održavanju oralne
higijene. Možemo reći da ne postoje loše zubne
paste, ali opet pri odabiru treba birati one koje
imaju što veći udio fluora (minimalno 1450ppm)
što možemo pročitati na poleđini pakovanja
zubne paste. Također, mogu se koristiti zubne
paste koje sadrže hlorheksidin što bi opet bilo jako
preporučljivo osobama sa dijabetesom.
Radi činjenice da su dijabetičari naročito podložni
Besplatan primjerak
19
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
dijabetesa
- predijabetes
PRIJE
Prije nego što im se razvije
dijabetes tipa 2 većina ima
stanje zvano predijabetes,
u kojem je razina šećera
povišena, ali nedovoljno
visoka kako bi se klinički
mogla postaviti dijagnoza
dijabetesa
Studije pokazuju da većina ljudi iz ove skupine u
roku od 10 godina dobije dijabetes tipa 2, osim ako
ne izgubi na težini i ne uvede promjene u prehrani i
tjelovježbu.
‘Predijabetes se razvija postupno, godinama, često se
kaže da nema očitih simptoma. Pa ipak, moguće je
primijetiti određene upozoravajuće znakove rastuće
rezistencije na inzulin, tj. nemogućnost dobrog
pretvaranja hrane u energiju’, kaže Beth Reardon, s
Duke Integrative Medicine na Sveučilištu Duke. Pazite na ove znakove i imat ćete dovoljno vremena
nešto promijeniti prije nego stanje uznapreduje do
dijabetesa tipa 2. 1. ČESTO VAM SE SPAVA NAKON OBROKA
Ako vam se ponekad spava nakon većeg obroka, to
je sasvim normalno, no ako je ova pojava česta, to je
znak da vaš način prehrane vodi prema dijabetesu. Prehrana bogata šećerom, bijelim brašnom i
zaslađenim napicima, posebno ako se ova hrana
konzumira u većim količinama, predstavlja velik
teret za tijelo i polako, ali sigurno dovodi do
povišene razine glukoze u krvi i rezistencije na
inzulin. 2. ŽUDITE ZA ČOKOLADOM, ČIPSOM I
POMFRITOM
Ova i slična hrana prepuna je šećera, soli i masnoća.
Ona donosi nagli dotok energije. No, ubrzo, zbog
toga što glukoza ne ulazi u krv, a gušterača je
preopterećena, dolazi i do naglog kraha. Zatim opet
počinje žudnja za nezdravom hranom. 20
Besplatan primjerak
3. VIŠAK KILOGRAMA I DIJETE BEZ REZULTATA
Višak kilograma je faktor rizika za pojavu
dijabetesa. No, posebno zabrinjava ako unatoč
smanjenom unosu kalorija ne mršavite. U slučaju
izostanka očekivanih kalorija, tijelo može čuvati sve
masne zalihe. 4. DEBLJANJE OKO STRUKA I TRBUHA
Debljanje oko struka i trbuha (visceralno masno
tkivo) opasnije je od viša na bedrima i stražnjici.
Salo oko trbuha povezano je s visokim krvnim
tlakom, bolestima srca, moždanim udarom i
opasnim razinama kolesterola, a sve su to čimbenici
za razvoj dijabetesa. Što pomaže? Dijeta, mršavljenje i tjelovježba. Neka
vam cilj bude od 30 do 60 minuta umjerene vježbe
(poput brzog hodanja) većinu dana u tjednu. 5. POVIŠEN KRVNI TLAK
Visok krvni tlak povezan je s mnogim bolestima.
Kad se pojavljuje zajedno s debljanjem (osobito oko
trbuha), umorom i drugim negativnim znakovima,
poput povećanog kolesterola i triglicerida,
vjerojatno vam prijeti dijabetes. 3UHGLMDEHWHVVDVRERPSRYODþLRGUHÿHQH
]GUDYVWYHQHRSDVQRVWLQRDNRUHDJLUDMXSRJRÿHQH
RVREHPRJX]QDWQRVPDQMLWLUL]LNRGUD]YRMD
dijabetesa. Osim UHGRYLWRJYMHåEDQMDRGYHOLNHMH
YDåQRVWLSUHKUDQD.
1HGDYQRMHLVWUDåLYDQMH
REMDYOMHQRXþDVRSLVX-RXUQDO
RI)RRG5HVHDUFKSRND]DOR
GDVXRVREHXSUHGLMDEHWLþNRP
VWDQMXNRMHVXVYDNRGQHYQR
X]LPDOH HNVWUDNWOLJQLQJD
L]VH]DPD VQL]LOHUD]LQX
NROHVWHURODLSREROMãDOHVYRMHJOLNHPLMVNRVWDQMH
7RþQLMHLVWUDåLYDþLVXVNUHQXOLSDåQMXQDµVWDWLVWLþNL
]QDþDMQRVPDQMHQMH/'/DãWHWQRJNROHVWHUROD
XNXSQRJNROHVWHURODL2*77JOXNR]H¶
'LMDEHWHVWLSDMHGQDMHRGQDMUDãLUHQLMLKEROHVWL
GDQDãQMLFHNRMDVHSRYH]XMHVDSUHKUDQRP
3UHWLORVWMHSRVWDODSRãDVWVWNDNRMHKUDQD
BOLJI ŽIVOT
SRVWDODVYHGRVWXSQLMDDOLXMHGQRSDUDOHOQRMRMVH
LVPDQMLYDOD NYDOLWHWD9HüLQDQDãHSUHKUDQHGDQDV
VDVWRMLVHRGYLVRNRSUHUDÿHQLKQDPLUQLFDSRSXW
RQLKQDþLQMHQLKRGELMHORJEUDãQDELMHORJãHüHUD
NRMHJMHJRWRYRQHPRJXüH
KAKO OLAKŠATI ŽIVOT SA DIJABETESOM?
7RþQRMHGDELWMHORYMHåEDL]GUDYHSUHKUDPEHQH
QDYLNHWUHEDOHELWLGLRVYDNRGQHYQLFHNRGVYDNRJ
GLMDEHWLþDUDLGDPRJXLPDWLXWMHFDMDQRSRVWRMHL
GUXJHþLQMHQLFH
*XELWDNYLãNDNLORJUDPDPRåHSRPRüLXEROMRM
NRQWUROLãHüHUDXNUYLãWRüH]DQHNHOMXGH
]QDþLWLVPDQMHQMHNROLþLQHOLMHNRYDLOLXUMHÿLP
VOXþDMHYLPDSRWSXQSUHVWDQDNSRWUHEH]D
OLMHNRYLPD1RWDNYDSURPMHQDPRUDELWLWUDMQD
6WUXþQMDFLSUHSRUXþDMXJXELWDNSHWGRGHVHW
SRVWRWMHOHVQHWHåLQHLPLQXWDWMHORYMHåEH
VHGPLþQRNDNRELREROMHOLXVSRULOLLOL]DXVWDYLOL
QDSUHGDNEROHVWL8MHGQRPVXLVWUDåLYDQMXOMXGL
VGLMDEHWHVRPWLSDYMHåEDOLPLQXWDGQHYQR
RJUDQLþLOLXQRVNDORULMDQDGRGQHYQR
LLãOLQDVDYMHWRYDQMDRQDYHGHQLPSURPMHQDPD
åLYRWQLKVWLORYD8QXWDUJRGLQHGDQDVDPR
SUHNRGHVHWSRVWRQMLKPRJORMHXSRWSXQRVWL
SUHVWDWLVX]LPDQMHPOLMHNRYDLSRVWLüLVWDQMH
RUJDQL]PDXNRMHPLKQMLKRYDUD]LQDãHüHUDQH
VYUVWDYDXGLMDEHWLþDUHQHJRXVNXSLQXRVREDX
SUHGGLMDEHWLþNRPVWDQMX1DMEROMHVXUH]XOWDWH
SRVWLJOLRQLLVSLWDQLFLNRMLVXL]JXELOLQDMYLãH
NLORJUDPDLOLVXXSURJUDPNUHQXOLVQDMEODåLP
REOLNRPGLMDEHWHVDLOLVWHNGLMDJQRVWLFLUDQRP
EROHãüX3HWQDHVWGRGYDGHVHWSRVWRLVSLWDQLNDL]
WHVNXSLQHXVSMHORMHXSRWSXQRVWLSUHVWDWLX]LPDWL
VYRMHOLMHNRYH
+RüHOLSUHKUDQDLWMHORYMHåEDXWMHFDWLQD]GUDYOMH
GLMDEHWLþDUDRYLVLRJHQLPDDOLLRWRPHNROLNR
GXJRRVREDEROXMHRGGLMDEHWHVD=DWRMHYDåQR
]QDWLGDþDNLDNRREROMHOLRGGLMDEHWHVDSURPLMHQH
åLYRWQLVWLODEROHVWQDVWDYLQDSUHGRYDWLWR
QLMHQMLKRYDNULYLFD,SDNãWRUDQLMHNUHQXV
SURPMHQDPDXVWLOXåLYRWDWRMHYHüDYMHURMDWQRVW
GDüHXVSMHWLXVSRULWLQDSUHGDNEROHVWL6YDNRPH
ELFLOMWUHEDRELWLGDEXGHãWR]GUDYLML3UHKUDQDL
WMHORYMHåEDSRPRüLüHQHNLPGLMDEHWLþDULPDGRN
üHGUXJLQDMEROMHUH]XOWDWHSRVWLüLNRPELQDFLMRP
OLMHNRYDL]GUDYLKQDYLND
2VREHNRMHYHüEROXMXRGWRJGLMDEHWHVDWUHEDMX
SULSD]LWLQDRGDELUQDPLUQLFDDWUHEDOLELMHVWLRQH
NRMHVHVSRULMHSUREDYOMDMXNDRãWRMHLQWHJUDOQL
NUXKXPMHVWRELMHORJLJUDKXPMHVWRELMHORJ
NUXPSLUDWHRELOMHYRüDLSRYUüD
1DPLUQLFHNRMHRELOXMXYODNQLPDLXVSRUDYDMX
SUREDYXWHVDGUåHGRYROMQXNROLþLQXDQWLRNVLGDQVD
YDãVXRGDELUDNRåHOLWHVPDQMLWLPRJXüQRVW
GRELYDQMDGLMDEHWHVD3RND]DORVHNDNRVXYLWDPLQL
(L&NRMLVXXMHGQRDQWLRNVLGDFLMVNLWHNDURWHQRLGL
QXWULMHQWLL]YRüDLSRYUüDSRVHEQRYDåQL]DRVREH
NRMHEROXMXRGGLMDEHWHVD
1DMEROMDYLMHVW]DVYHNDYROMXSFHMHGDVHQHPRUDMX
RGUHüLNDYH]DKYDOMXMXüLDQWLRNVLGDQVLPDNRMH
VDGUåL=QDQVWYHQLFLYMHUXMXNDNRXSUDYRRQLãWLWH
EHWDVWDQLFHXJXãWHUDþLRGãWHQLKXWMHFDMDVORERGQLK
UDGLNDODDþXYHQDNORURJHQVNDNLVHOLQDNRMXVDGUåL
XVSRUDYDDSVRUSFLMXãHüHUDXVWDQLFDPD
Besplatan primjerak
21
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
VJEŽBANJE I DIJABETES
Opće je poznato koliko je tjelesna aktivnost dobra
za regulaciju šećerne bolesti. S toga je neophodno da
je, svi vi koji bolujete od dijabetesa, uključite u vaš
dnevni raspored.
U ovom broju vam donosimo sve zanimljivosti
vezane za ovu temu ali i bitne stavke koje možda
niste znali. Pa za početak ćemo vam objasniti kako
tjelesna aktivnost utječe na razinu šećera u krvi.
Tjelesna aktivnost je vrlo važna u održavanju
razine šećera u krvi u normalnim granicama.
Redovnom tjesnom aktivnošću smanjit ćete rizik
od pojave komplikacija šećerne bolesti. U isto
vrijeme vaše srce će da ojača, smanjit ćete krvni
pritisak i reducirati razinu stresa što su sve važni
učesnici u kontroli dijabetesa.
Šta sve donosi vježbanje sa sobom?
t Dobrobit koju donosi redovita tjelesna
aktivnost je mnogostruka:
t Pojava dijabetesa tipa II može biti spriječena ili
odgođena
t Lakša i bolja kontrola razine šećera u krvi.
t Prevencija kardiovaskularnih bolesti.
t Sniženje razine tzv. «lošeg» holesterola (LDL-a).
t Bolja kontrola krvnog pritiska.
t Uspješnija kontrola tjelesne težine, lakše
mršavljenje.
t Poboljšanje općeg zdravstvenog stanja
organizma.
t Veće zadovoljstvo jer ste nešto učinili za sebe.
KAKO POČETI SA VJEŽBANJEM?
Najteža je odluka i početak vježbanja. Mnogi
od nas su mišljenja da vježbanje iziskuje previše
vremena, da današnje moderne teretane previše
koštaju itd. Vježbati se može i bez teretane samo
ako imate čvrstu odluku i volju. Evo nekih tirkova
koji će vam pomoći u tome. Biće dovoljno samo
da promijenite neke od svakodnevnih aktivnosti u
vašem životu.
t Umjesto autom u kupovinu i na posao idite
pješice.
t Uvijek oristite stepenice, a ne lift.
t Obavljate kućne poslove kao što su usisavanje,
22
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
pranje prozora, brisanje prašine itd.
t Imate li psa? Šetajte s njim svaki dan.
t Uvijek nosite sa sobom identifikacijsku oznaku
(karticu) koja upozorava da imate dijabetes.
t Dan započnite 15-minutnom jutarnjom
gimnastikom.
t Vježbanje započnite polagano. Ne pokušavajte
napraviti jako puno u kratkom vremenu,
čak ni ako vam se čini da možete. Postepeno
pojačavajte intenzitet treninga.
t Vikende provodite u prirodi (šećite, planinarite,
vozite bicikl itd.)
t Pratite vlastiti napredak: bilježite svaki trening u
vaš dnevnik samokontrole ili bilježnicu.
t Plešite. Ugodna muzika je jedna od najljepših
antistres terapija još ako uz to pokrećete tijelo,
eto učinka!
t Nastojte vježbati 1 do 2 sata nakon obroka kako
bi se postigla ravnoteža između unosa hrane i
tjelesne aktivnosti.
S vremenom možete uvesti i nove aktivnosti ili
povećati postojeće (npr. jutarnju gimnastiku na 30
minuta, vožnja sobnog bicikla ispred televizora za
vrijeme gledanja omiljene TV serije).
Ipak svi vi koji imate dijabetes morate znati neke
stvari ako se odlučite i na ove rekreativne vježbe.
Donosimo vam važne napomene.
t Uvijek izmjerite razinu šećera u kvi prije
početka vježbanja.
t Ako je moguće, isplanirajte bavljenje tjelesnom
aktivnošću uvijek u isto doba dana.
t Ako ste izmjerili vrijednost između 3,5 – 6
mmol/l, uzmite mali međuobrok (1-2 jed.
ugljikohidrata, 15-30 gr.).
KAKO ODABRATI ODGOVARAJUĆU TJELESNU
AKTIVNOST?
Prije nego tjelovježba postane dio vaše svakodnevne
rutine, obavite liječnički pregled. Na osnovu vašeg
zdravstvenog stanja i tjelesne kondicije, vaš doktor
će odrediti najprimjereniji oblik tjelesne aktivnosti
za vas.
Pravilan program vježbanja mora uključivati tri
osnovna dijela a to su:
t Poslije večere prošetajte (barem pola sata).
t Izmjerena vrijednost je iznad 15 mmol/l,
izmjerite glukozu i ketone u urinu. Ako su
pozitivni, nemojte vježbati već dodajte nekoliko
jedinica inzulina (2-4) i tekućinu te ponovite
mjerenje kroz sat vremena.
t Uvijek imajte uz sebe hranu koja sadrži
jednostavne šećere: bombone s glukozom ili
slatki sok.
t Nosite odgovarajuću obuću, udobne tenisice
koje “dišu” i dobro podupiru vaše stopalo, te
čarape od prirodnih materijala (pamuk).
Besplatan primjerak
23
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
ZAGRIJAVANJE
Pravilnim zagrijavanjem povećava se temperatura
grupe mišića ili cijelog tijela, ubrzava se puls i
pospješuje cirkulacija (doprema veće količine kisika
i hranjivih tvari do mišića te uklanjanje otpadnih
tvari) te se tako mišići i ligamenti pripremaju za
veća opterećenja.
Bitno je napomenuti da pravilno zagrijavanje
svodi mogućnost ozljeda prilikom vježbanja na
minimum.
VJEŽBANJE
Vrsta tjelesne aktivnosti kojom ćete se baviti ovisi
o vašem zdravstvenom stanju i tjelesnoj kondiciji.
Započnite s aktivnošću u kojoj ćete uistinu uživati
npr. 10-minutna šetnja uz slušanje vaše omiljene
muzike. Dok vježbate morate biti u stanju voditi
konverzaciju. Ukoliko osjetite da vam je teško
razgovarati ili da teško hvatate dah, smanjite
intenzitet vježbanja.
Vremenommoći ćete povećati opterećenje odnosno
intenzitet vježbanja. Bez obzira na vrstu aktivnosti
uvijek dišite duboko i pokušajte vježbati cijelim
tijelom npr. dok hodate, njišite rukama.
Ukoliko to dopusti vaš doktor možete postepeno
pojačati aerobnu aktivnost, kontinuirano i ritmično
vježbanje koje će povećati vaš puls na 70 do 85%
maksimalnog pulsa kroz najmanje 15 do 20 minuta.
Doktor vam može pomoći u određivanju optimalnog
pulsa za vaše godine i kondiciju.
237,0$/1,38/6 ±JRGLQHåLYRWD
24
Besplatan primjerak
OPUŠTANJE (ISTEZANJE)
I na kraju, neizostavno je opuštanje mišića. Da
biste puls vratili natrag u normalu, postepeno
smanjite intenzitet vježbanja. Započnite s ovim
procesom prije nego postanete preumorni. To
može biti lagano hodanje ili vježbe istezanja,
savijanja i rotacije koje ste koristili tokom
zagrijavanja. Opuštanjem se tijelo priprema za
povratak u mirovanje. Smiruje se rad srca, puls se
vraća u mirovanje, cirkulacija se ujednačava u svim
dijelovima tijela te se tijelo priprema za kvalitetniji
brži oporavak.
Ono što morate uraditi nakon vježbanja jeste da
pregledate vaša stopala. U samopregledu obratite
pažnju na to da li postoje mjehuri, napuknuća kože
ili izribana područja. Poznato je da su dijabetičari
podložni infekcijama kože i svaku iritaciju kože
treba što hitnije sanirati. Ukoliko imate oštećenja
kože ili napuknuća koja ne prolaze ni nakon 24h
obratite se svom doktoru.
Izmjerite razinu šećera u krvi. Tako ćete moći
ocijeniti da li prije slijedećeg bavljenja tjelesnom
aktivnošću treba povećati ili smanjiti unos hrane.
OPREZ!
Razina šećera u krvi može padati i nekoliko
sati nakon bavljenja tjelesnom aktivnošću pa je
prepručljivo ponoviti mjerenje nakon sat vremena.
NE ZABORAVITE!
Izmjerite GUK prije spavanja i dodajte obrok ako
je vrijednost ispod 4 mmol/l. U slijedeća 24h malo
češće kontrolirajte vaše vrijednosti GUK-a.
E.H.
BOLJI ŽIVOT
USNA ŠUPLJINA
i dijabetes
Kažu da su oči ogledalo duše a zubi ogledalo
zdravlja. Poznato je da dijabetes može utjecati na
mnoge organe u našem organizmu, tačnije može
izazvati oštećenja i komplikacije kod bubrega, očiju,
srca i stopala. Posljedice dijabetesa vidljive su i u
usnoj šupljini.
Koji su simptomi dijabetesa u usnoj šupljini?
Simptomi dijabetesa u usnoj šupljini su:
t kserostomija - smanjeno lučenje sline
t povećana gustoća sline povećana sklonost
bakterijskim i gljivičnim infekcijama
t stomatopiroza (osjećaj pečenja u ustima)
t pojačano stvaranje zubnog kamenca i povećana
sklonost karijesu
BOLESTI DESNI
Desni su često meta infekcija. Dijabetes je uzročnik
nekih paradontalnih bolesti. Infekcije koje dijabetes
nosi sa sobom napadaju desni i oštećuju tkivo i
kosti koje drže zube na svom mjestu. Simptomi
su crvene, netečene ili u najgorem slučaju desni
koje često krvare, zatim klimavi i osjetljivi zubi i
neugodan zadah.
Ove simptome ne moraju imati samo osobe sa
dijebetesom, međutim, kod osoba sa dijebetesom
desni su gore zbog veće upalne reakcije. Neka
istraživanja dokazuju da rani znakovi bolesti desni
Besplatan primjerak
25
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
karijesa. Ne postoje istraživanja koja povezuju
dijabetes sa povećanim rizikom pojave karijesa.
Međutim, osobe sa dijabetesom češće oboljevaju od
karijesa na korijenu zuba obzirom da se sa godinam
adesni povlače i tako korijen zuba ostaje otvoren za
stvaranje karijesa. Za stilumaciju stvaranja pljuvačke
potrebno je što češće ispirati usnu šupljinu vodom,
zatim četkati zube često ili pak žavakati žvakaću
gumu bez šećera. I naravno, redovni pregledi kod
vašeg stomatologa.
SPORIJE ZARASTANJE RANICA
Baš kao što rane na stopalima i cijelom tijelu kod
osoba sa dijabetesom sporije zarastaju logično je da
se i rane u usnoj šupljini ponašaju isto tako. jedini
način da ubrzate zarastanje rana u usnoj šupljini
jeste da držite vaš nivo šećera u krvi pod kontrolom
i naravno da vaša usta održavate svježima.
mogu biti predznak preddijabetesa ili dijabetesa
tip II. To znači da česte posjete zubaru mogu vam
pomoći u ranom otkrivanju ove bolesti i prevenciji.
Isto tako redovna kontrola i liječenje desni pomažu
u regulisanju šećera u krvi.
KARIJES
Suha usta su česta
pojava kod dijabetičara.
Autonomni živčani
sistem kontroliše rad
pljuvačnih žlijezda, pa
su problemi stvaranja
pljuvačke jedan oblik
dijabetičke neuropatije.
Iako naizgleda ne
zvuči kao ozbiljan
problem potrebno je
znati da je pljuvačka
jedan od odbrambenih
mehanizama našeg
tijela. Ona štiti desni od
infekcije. Zahvaljujući
njoj zubi su zaštićeni
od kiseline i plaka koji
dovodi do stvaranja
26
Besplatan primjerak
Terapija pacijenata od šećerne bolesti sastoji se
od:
t liječenja kserostomije preparatima koji
stimuliraju žlijezde slinovnice na lučenje sline
t popravka karioznih zuba
t uklanjanju mekih i tvrdih zubnih naslaga
t dobro bi bilo napraviti kontrolni test sklonosti
na karijes
Osobe koje boluju od dijabetesa veliku pažnju
moraju pridavati oralnoj higijeni i ići češće kod
stomatologa na preglede.
E.H.
BOLJI ŽIVOT
HRANA KAO
lijek
Piše: akademik Taib Šarić
P
oznato je da su neke
vrste hrane ljekovite,
tj. mogu doprinijeti
sprečavanju i liječenju nekih
bolesti, isto kao što neke mogu
da izazovu ili pogoršaju bolest.
Još je u antičko doba Plinije tvrdio da kupus liječi
87 bolesti, a crni luk 28.
Nova naučna saznanja daju mnogo podataka o
farmakološkim osobinama pojedinih namirnica.
Neke od njih djeluju kao antikoagulansi (protiv
zgrušavanja krvi), druge ako analgetici (protiv
bolova), sedativi (za smirenje), antihipertenzivi
(protiv visokog krvnog pritiska), antipiretici
(protiv visoke temperature), vazodilatatori (za
širenje krvnih sudova), antitusici (protiv kašlja),
antibiotici (protiv mikroba uzročnika bolesti)
itd. Danas se smatra da se oko 25% lijekova
koji se prepisuju dobija iz biljaka, uključujući i
novi moćni lijek protiv raka «taxol». Veliki dio
ljekovitih svojstava pojedinih vrsta hrane pripisuje
se sadržaju antioksidansa u njima. Oni neutrališu
štetno djelovanje toksičnih oblika molekula kisika
poznatih kao slobodni radikali ili oksidansi, koji
nastaju u organizmu kao rezultat metabolizma.
Ti radikali oštećuju ćelije i izazivaju mnoge
bolesti. Antioksidansi se u tijelo unose
uglavnom putem hrane, pa se smatra da je
zdravija ona hrana koja ih ima više. Najviše
antioksidansa ima u crnom i bijelom luku, brokuli,
crnom grožđu, raznom povrću (svježe, smrznuto,
pripremljeno u mikrovalnoj pećnici umjesto
uobičajenog kuhanja i pečenja), maslinovom ulju,
ružičastom grejpfrutu, raznom voću (cijeli plodovi,
a ne samo sok), mrkvi, bundevi i lubenici. Zato
mnogi autori ove namirnice zovu vrlo zdravom
hranom, a za najnezdraviju se smatraju životinjske
masnoće (loj, mliječne masnoće) i kuhinjska so u
većoj količini.
Kad su masnoće u pitanju, najzdravije su one iz
grupe omega-3, koje se nalaze u ribama (skuša,
haringa, srdela, losos, pastrmka i tunj). Zato riba
spada u najzdraviju hranu. Bijelo meso (ribe i
peradi) mnogo je zdravije od crvenog (govedina,
ovčetina). Od biljnih ulja je najkorisnije maslinovo.
Mnogo je knjiga i drugih radova napisano o
ljekovitosti hrane. Većina njih je bazirana na
narodnom predanju ili iskustvu pojedinih
Besplatan primjerak
27
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
stručnjaka. Jedna knjiga razlikuje se od svih, a to
je «Hrana - čudesni lijek» (Food - Your Miracle
Medicine), koju je napisala američka autorica Jean
Carper 1994. (prevedena i štampana u Rijeci 2000.),
na osnovu kompilacije više od 10.000 objavljenih
naučnih radova na temu hrana i zdravlje. O
ljekovitosti pojedinih namirnica ovdje će se govoriti
uglavnom na osnovu podataka iz te knjige.
LJEKOVITOST POJEDINIH NAMIRNICA
Ananas - djeluje antibakterijski i protiv upala,
pomaže varenje, pomaže rastvaranju krvnih
ugrušaka, smanjuje pojavu osteoporoze i lomova
kostiju.
Banana - smiruje želudac, smanjuje pojavu čira u
želucu smanjenjem lučenja kiseline.
Bijeli luk - smatraju ga čudom od lijeka. Djeluje
kako antibiotik (smatra se da pomaže u sprečavanju
i liječenju raka), snižava krvni pritisak i holesterol,
smanjuje pojavu srčanih napada, prehlada i upala.
Borovnica - liječi proliv, djeluje kao antibiotik kod
upale mokraćnih puteva.
Brokula - vrlo bogata antioksidansima (kvercetin,
glutation, beta karotin, vitamin C, indoli, lutein,
glukarat, sulforafan). Smatra se antikancerogenom
i koristi se protiv čira. Reguliše holesterol i šećer u
krvi. Kuhanjem se neki antioksidansi uništavaju.
Bundeva - vrlo bogata beta karotinom,
antioksidansom koji sprečava srčane napade i
kataraktu.
Celer - vrlo bogat antioksidansima koji
neutrališu kancerogene u duhanskom
dimu. Djeluje diuretično i protiv
visokog pritiska.
Crni luk - najbogatiji
najsnažnijim
28
Besplatan primjerak
antioksidansom kvercetinom zahvaljujući kome
smanjuje pojavu raka želuca. Povećava korisni
holesterol (HDL - high density lipoprotein lipoprotein visoke gustoće), a smanjuje štetni
(LDL - low-densitiy lipoprotein - lipoprotein niske
gustoće). Djeluje protiv krvnih ugrušaka, astme,
hroničnog bronhitisa, polenske kihavice, dijabetesa,
arterioskleroze, dijabetesa i infekcija. Djeluje
antibiotski.
Dinja - sadrži antioksidans beta karotin i ima
antikoagulantno djejstvo.
Gljiva šiitake - odavno se u Aziji koristi kao lijek
za srce, protiv raka dojke i leukemije. Liječi i gripu,
dječiju paralizu, visoki holesterol i krvni pritisak.
Sastojak lentinan pokazao je antivirusno djelovanje
širokog spektra. Sastojak B glukan je navodno
efikasan i protiv side.
Grah - snižava holesterol i šećer u krvi. Odlična je
hrana za dijabetičare.
Grejpfrut - (cijela pulpa ili meso, ne samo sok)
bogat vitaminom C. Snižava holesterol i smanjuje
arteriosklerozu. Pripisuju mu se i antibiotska
svojstva.
Jabuka - smanjuje štetni holesterol. Ima blago
antibiotičko i antiinflamatorno djelovanje.
Jezgrasto voće - (orah, badem, lješnik) sadrži
antioksidantnu oleinsku kiselinu i vitamin E koji
smanjuju štetni holesterol i štite srce. Orah je bogat
vrlo korisnim uljem omega-3.
Jogurt - djeluje antibiotski. Stimulira stvaranje
gama-interferona. Smanjuje proljev,
prehladu i upalu grla. Zbog
bogatstva kalcijem koristan je
protiv osteoporoze.
Kafa - podstiče
mentalnu
BOLJI ŽIVOT
aktivnost. Ublažava astmu. Veća količina kafe može
izazvati nesanicu, stanje straha, povećano lučenje
kiseline u želucu i proliv. Izaziva ovisnost.
Karfiol - kao i ostale kupusnjače (iz porodice
krstašica) ima antivirusno djejstvo, navodno i protiv
raka.
Kelj - bogat karotinom i drugim antioksidansima.
Djeluje antibiotički.
Kivi - vrlo bogat vitaminom C, pa liječi ili sprečava
razne bolesti.
Krompir - bogat kalcijem, pa smanjuje krvni
pritisak i pojavu moždanog udara.
Kupus - sadrži mnoge antioksidanse i neke
antikancerogene materije. Sok od kupusa liječi čir
na želucu. Pošto se neki korisni sastojci kupusa
uništavaju kuhanjem, bolji je svjež ili kiseli kupus.
Lubenica - vrlo bogata antioksidansima likopinom
i glutacionom. Djeluje blago antibakterijski i
antikoagulantno.
Malina - djeluje antivirusno. Ima u sebi prirodan
aspirin.
Maslinovo ulje - smanjuje štetni holesterol i štiti
arterije. Sprečava pretvaranje korisnog holesterola u
štetni. Reguliše krvni pritisak i šećer.
Med - ima antibiotske osobine. Koristan je protiv
mnogih bolesti. Djeluje umirujuće.
Mlijeko - sa malom količinom masti snižava
holesterol i krvni pritisak. Mliječna masnoća može
da uzrokuje razne zdravstvene smetnje.
Mrkva - vrlo bogata beta karotinom, štiti arterije i
oči, pojačava imunitet, smanjuje infekcije, pojavu
angine pektoris, raka i moždanog udara. Smanjuje
holesterol u krvi. Kuhanjem se beta karotin ne
uništava, a organizam ga lakše apsorbuje.
Narandža - sadrži vrlo značajne karotinoide,
terpene i flavonide, zbog čega se smatra da pomaže
u sprečavanju i liječenju raka pankreasa, želuca i
dojke. Bogata je C vitaminom i beta karotinom.
Smanjuje napade astme, pojavu bronhitisa i
oboljenja desni.
Paprika (babura) - vrlo bogata antioksidansom
vitaminom C. Korisna je protiv prehlade,
bronhitisa, astme, respiratornih infekcija, katarakte,
arterioskleroze i angine pektoris.
Paradajz - vrlo bogat antioksidansom likopinom,
kojem se pripisuju antikancerogena svojstva.
Patlidžan - snižava holesterol u krvi i smanjuje
negativne efekte masne hrane.
Peršun - bogat antioksidansima monoterpenima,
ftalidima i poliacetilenima. Neutrališe kancerogene
u duhanskom dimu.
Prokelj - sadrži antioksidanse koji ga čine
antibiotskim. Ima slične efekte brokule i kupusa.
Pšenica - Puno zrno pšenice (crno brašno)
smanjuje opstipaciju (zatvor), sprečava rast polipa u
debelom crijevu. Neki su ljudi alergični na pojedine
sastojke pšenice.
Raštika (raštan, lisnati kelj) - vrlo bogata
antioksidansima, kao što su lutein, beta karotin i
vitamin C. Smanjuje pojavu raka. Zbog bogatstva
oksalatima ne preporučuje se ljudima sa kamenom
u bubregu.
Riba i riblje ulje - vrlo ljekoviti i sprečavaju
pojavu više bolesti. Štite srce, smanjuju pojavu
moždanog udara, reumatski artritis, artrozu, astmu,
psorijazu, visoki pritisak, tip II dijabetesa, migrenu,
ulcerozni kolitis. Djeluju kao antikoagulans i protiv
upala. Povećavaju korisni holesterol, a smanjuju
trigliceride. Neke ribe su bogate antioksidansima
selenom, koenzimom Q-10, kao i masnim
kiselinama omega-3, pa smanjuju pojavu raka
debelog crijeva
i dojke. Po
ljekovitim
svojstvima
najbolje su
sardina, skuša,
haringa, losos
i tunj.
Riža - djeluje
protiv proliva,
dok su rižine
mekinje dobre
protiv zatvora.
Senf smanjuje otok
sluzokože, nakupljanje sluzi u dišnim putevima,
smanjuje „zapušenost“ izazvanu prehladom i
upalom sinusa.
Smokva - djeluje laksativno, antiulcerozno,
antibakterijski i antiparazitski.
Soja - bogata hormonima. Smanjuje pojavu raka
dojke i prostate. Snižava krvni pritisak.
Špinat - vrlo bogat antioksidansima, naročito beta
karotinom, i luteinom. Snižava holesterol. Zbog
bogatstva oksalatima ne preporučuje se bolesnicima
sa kamenom u bubregu.
Šećer - djeluje umirujuće i smanjuje bol. Veća
količina šećera doprinosi dijabetesu.
Šljiva - djeluje laksativno i antibakterijski.
Špargla ili šparoga - vrlo bogata antioksidansom
glutationom koji djeluje antikancerogeno.
Zob - smanjuje holesterol. Korisna je protiv
bronhitisa i nekih stomačnih tegoba. Djeluje
antidepresivno i može pomoći u odvikavanju od
pušenja.
Besplatan primjerak
29
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
ALKOHOL
i dijabetes
UKOLIKO STE DIJABETIČAR A IPAK KONZUMIRATE ALKOHOL, TO MOŽE IMATI VEOMA NEGATIVNE
POSLJEDICE PO VAS I VAŠ ORGANIZAM.
KAKO ALKOHOL UTJEČE NA DIJABETES?
Alkohol može potaknuti glukozu u krvi da bude
previsoka ili preniska. Umjerena količina alkohola
može uzrokovati rast šećera u krvi, ali previše
alkohola može zapravo smanjiti razinu šećera
u krvi (ponekad do opasne razine). Kada pijete,
alkohol ide iz želuca ravno u krv. U roku od 30 do
90 minuta nakon pijenja, alkohol u krvotoku doseže
svoju najvišu tačku.
Kada nema alkohola u krvi, jetra održava
razinu šećera u krvi promjenom pohranjivanja
ugljikohidrata u glukozu, a glukoza se zatim otpušta
u krv.
Međutim, kada alkohol ulazi u vaš sistem, jetra ga
tretira kao toksin i radi na tome da se riješi alkohola
što je brže moguće. Dok ne oslobodi tijelo alkohola
jetra neće otpustiti glukozu u krv. Traje oko dva
sata da jetra obradi jedno piće. Ako pijete alkohol
brže nego što ga jetra obrađuje, jetra neće biti u
mogućnosti osloboditi glukozu u krv. Ovo uzrokuje
daljnje padanje razine glukoze u krvi.
KOLIKO JE ALKOHOL SIGURAN ZA
DIJABETIČARE?
Istraživanja pokazuju da je razina alkohola
povezana s najmanjim rizikom za ljude s
dijabetesom ista kao i za opću populaciju.
Preporučuje se ograničiti unos alkohola na jedno
piće za žene i dva pića za muškarce.
Jedno piće se definira kao:
t 300 ml piva (150 kalorija),
t 150 ml vina (100 kalorija),
t 45 ml destiliranih alkoholnih pića (100 kalorija).
30
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
alkohola može povećati razinu triglicerida.
Dijabetičari koji imaju visoke trigliceride ne smiju
piti alkohol uopće.
Savjeti koji će vam pomoći kod dijabetesa:
Ljudi s teškim dijabetesom ili ljudi koji uzimaju
određene lijekove za dijabetes i / ili imaju
komplikacije povezane s dijabetesom trebaju pitati
svog liječnika za savjet.
Konzumiranje alkohola je loš izbor ako dijabetičari
imaju sljedeća stanja: oštećenja živaca od dijabetesa
u rukama ili nogama, bolesti oka, visoke razine
triglicerida i visok krvni pritisak.
Čak i umjerena konzumacija alkohola može
oštetiti živčane stanice. To može povećati bol,
utrnulost, žarenje ili trnce povezane s dijabetesom i
oštećenjem živaca. Alkohol može povećati količinu
triglicerida u krvi. Čak i vrlo umjerena konzumacija
t Izbjegavajte miješanje alkohola s bilo kojom
vrstom lijekova jer alkohol može ometati učinke
lijekova za dijabetes ili inzulin.
t Ne pijte više od dva pića dnevno.
t Nemojte piti na prazan želudac kako bi spriječili
vrlo niske razine šećera u krvi.
t Pijte polako kako bi bili sigurni da jetra ima
dovoljno vremena da razgradi alkohol.
t Odaberite pića koja imaju manje alkohola i
šećera - suho vino ili lagano pivo.
t Pijte bezalkoholna pića između svakog
alkoholnog pića (na primjer, vodu ili sok).
t Izbjegavajte piti odmah nakon vježbanja.
t Uvijek provjerite glukozu u krvi nakon pića da
vidite kako alkohol utječe na vas.
Alkoholna pića pojačavaju apetit, što dalje može
dovesti do prejedanja i može učiniti kontrolisanje
dijabetesa veoma teškim.
Alkohol može znatno umanjiti pozitivan efekat
lijekova za kontrolu dijabetesa i insulina. Pored toga,
on dovodi do povećanja količine triglicerida, dovodi
do povišenja krvnog pritiska, izaziva mučninu,
ubrzava rad srca i otežava normalan govor.
Besplatan primjerak
31
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
SVE ČARI
CELERA
U doba Homera bio je simbol ljepote i veselja.
Francuzi su ga hvalili uzrečicom: “Ne treba se plašiti
mukotrpnog puta do Rima zbog - ljubavi i celera.”,
a u našem narodu postoji izreka: “Gdo na srcu ima
feler, navek mora jesti celer”.
Celer (Apium graveolens) je dvogodišnja zeljasta
biljka s mesnatim vretenastim korijenom i
stabljikom. U 17. stoljeću razvio se iz samoniklog,
običnog ili divljeg celera koji je rastao u europskim
močvarnim pojasevima, ali je uzgojem uspješno
kultiviran. Danas postoje tri osnovna tipa: bijeli
celer, zeleni celer i celer s korijenom nalik na
bijelu repu. Uzgajaju se kao začinsko bilje, a koriste
se kao aromatični dodaci juhama, salatama, mesnim
i drugim jelima.
Celerova stabljika jede se često sirova kao grickalica
jer, kako kažu neki, žvakanjem se troši više kalorija
ENERGETSKA I NUTRITIVNA VRIJED
NOST
Energetska vrijednost 100 g celera (ko
rijen s lišćem)
je mala - iznosi 14 kcal / 59 kJ. Od tog
a je 0,69 %
proteina, 2,97 % ugljikohidrata i 0,17
% masti.
Odličan je izvor vitamina K (29,3 μg,
što čini 29 %
preporučenog dnevnog unosa) i dije
talnih vlakana
(1,6 g/14 kcal ili 11,5 g/100 kcal, prepor
uke su 3
g/100 kcal), a ostale potrebne minera
le i vitamine
sadrži u malim količinama.
DOBAR IZVOR - pojam se odnosi na
namirnice koje
sadrže vitamine, minerale, proteine i
vlakna u količini
od najmanje 10 posto dnevnih potreb
a RDA
ODLIČAN IZVOR - pojam se odnosi
na namirnice
koje sadrže vitamine, minerale, protein
e i vlakna u
količini od najmanje 20 posto dnevni
h potreba RDA
RDA - Recommended Dietary Allowa
nces
(preporučene dnevne količine)
32
Besplatan primjerak
nego što ga ima sama stabljika.
Celer je robustan, podnosi i oštru klimu, zato ga se
može nabaviti tokom čitave godine (bilo iz uzgoja
na poljima ili iz staklenika), ali je najbolje kvalitete
tokom ljetnih mjeseci. Dok se većina najprije sjeti
sočnih stabljika celera, često i rado se u kulinarstvu
i u medicinske svrhe upotrebljavaju njegovo lišće,
korijen i sjemenke.
Sjemenke celera su sitne i smeđe sa svijetlim
žlijebovima, snažnog, aromatičnog i pomalo gorkog
okusa.
LJEKOVITOST
Celer koji se uzgaja u vrtovima, za razliku od
divljeg, na glasu je kao vrlo vrijedna ljekovita
biljka. Korijen ima svojstven i aromatičan miris.
Ljekovite tvari, kao što su flavonoid apiin, koji
ima antioksidativno djelovanje, eterično ulje i
aminokiselina asparagin, nalaze se u korijenu,
stabljici i listovima.
Ljekovite tvari najbolje ostaju sačuvane u svježe
iscijeđenom soku sirovog korijena, listova i stabljike,
no preporuča se što manje listova jer sok čine
gorkim. Napitak je odličan lijek u ranim fazama
BOLJI ŽIVOT
reumatizma i gihta, a preporučuje se osobama
sklonim debljanju, kao i onima koje pate od
nakupina celulita, zbog svog djelovanja na krvotok.
Snižava krvni pritisak i smanjuje razinu šećera kod
dijabetičara.
Sok od celera povoljno utječe na regulaciju
menstruacije. Ukusne supice i umaci od celerovog
korijena mogu biti dio prehrane i kod težih
slučajeva dijabetesa. Biljka i korijen celera vrlo
su traženi kulinarski začin, a juhe i jela od celera
pobuđuju apetit i jačaju otpornost organizma.
Sirovi celer je vrlo djelotvoran sastojak prehrane
kod kožnih oboljenja - sitno se nastružu jednaki
dijelovi korijena celera i jabuke, dobro se
izmiješaju, a po želji se mogu dodati
naribani orasi i šećer. Njegovo
se konzumiranje također
preporučuje ljudima koji imaju
kamence u bubrezima ili
mjehuru jer je djelotvoran
diuretik.
Njegovo ljekovito
djelovanje očituje
se i u liječenju niza
oboljenja koja nastaju
kao posljedica stresa.
Celer možemo
iskoristiti i kod astme. U narodnoj medicini se
pripremaju bomboni od gusto ukuhanog korijena,
uz dodatak nepročišćenog šećera, koji smiruju
nadražaj na kašalj.
Celer djeluje i kao urinarni antiseptik, djelotovoran
je kod bolesti bubrega, pomaže kod hunjavice, a kod
bolesti grla ima protuupalno djelovanje. Pomaže
kod problema probavnog trakta i otklanja loš zadah,
a u proljeće otklanja proljetni umor.
Istraživanja pokazuju da celer posjeduje svojstva za
smanjivanje pritiska jer u svom sastavu posjeduje
aktivne pthalide koji opuštaju mišiće arterija i na
taj način reguliraju krvni tlak. U istraživanjima
na životinjama celer se pokazao djelotvornim
kod snižavanja holesterola. Tokom osam sedmica
hranjenja sokom celera značajno je reducirana
razina holesterola, uz povećano izlučivanje žučne
kiseline.
Celer sadrži komponentu kumarin, koja sprječava
štetno djelovanje slobodnih radikala, a uz to potiče
aktivnost bijelih krvnih stanica, obrambenih
mehanizama. Izvrstan je izvor vitamina K,
koji povoljno utječe na grušanje krvi, štiti od
osteoporoze, sprječava štetno oksidativno djelovanje
na stanicu. Cjelokupni B-kompleks iz celera potiče
izmjenu ugljikohidrata u tijelu, jača živce i mozak,
pomaže rad crijeva, čini i održava zdravima kožu,
kosu, oči i jetru.
Zbog visokog sadržaja eteričnih ulja i terpena, celer
djeluje antibakterijski i antimikotički u sluznicama
crijeva i mokraćnih puteva.
Besplatan primjerak
33
Recept
i
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
RIŽOTO SA POVRĆEM
SASTOJCI:
t 400 grama integralne riže
t 150 grama mrkve
t 150 grama tikvica
t 60 grama parmezana
t 1 glavica luka
t 1 glavica cikorije
t malo putera, pola čaše bijelog vina
t temeljac
PRIPREMA:
Narezati cikoriju na listiće. Mrkvu, tikivice i luk na
kockice i sve to pirjati malo na ulju. Nakon što ispari
voda iz povrća dodati rižu i tostirati je nekoliko
minuta. Zatim dodati bijelo vino i pustiti da ispari,
polako dodavati temeljaci miješati lagano. Kada riža
omekša umiješati puter i sir i poslužiti vruće!
PUNJENI ŠAMPINJONI
SASTOJCI:
t 500 grama većih šampinjona
t 2 kašičice light majoneze
t 2 kašičice balzamičkog octa
t 5 kašičica krušnih mrvica
t 2 kašičice vlasca
t 2 kašičice parmezana
PRIPREMA:
Temeljno očistiti i oprati šampinjone, odstraniti
im stabljike. Stabljike usitniti i pomiješati ih sa
krušnim mrvicama, majonezom, vlascem, parmezanom i octom. Tom smjesom napuniti kapice
šampinjona i staviti ih u nauljeni pleh. Posuti parmezanom i peći na 200 stepeni C oko 30 minuta,
dok ne dobiju rumeno zlatnu boju.
34
Besplatan primjerak
TORTA OD JABUKA
SASTOJCI:
t 200 g glatkog brašna,
t 100 g margarina,
t 20 g fruktoze,
t 10 g zaslađivača,
t 1 jaje, prstohvat soli
t 500 g jabuka,
t 50 g dijetalne marmelade od marelica,
t 10 g zaslađivača,
t 20 g tekućeg zaslađivača,
t 3 lista želatine,
t 250 g suhog bijelog vina, sok od pola limuna
PRIPREMA:
Brašnu dodajte margarin, šećer, jaje i sol.
Umijesite tijesto i položite ga na lim za tortu
koji ste malo pomastili. Rastegnite ga na nekih
5-6 mm debljine i izbodite viljuškom. Zatim ga
premažite marmeladom od marelica i na to stavite
tanke kriškice očišćenih i oguljenih jabuka koje ste
prethodno navlažili sokom od limuna i zaslađivačem.
Prekrijte folijom i pecite 30 minuta na 200 stepeni C.
Napravite glazuru od vina sa želatinom omekšalom
u malo vode i soku limuna, te zaslađivaču. Skinite
foliju s torte, pa zapecite još 5 minuta. Potom prelijte
glazurom i ostavite da se ohladi.
PUDING OD KAFE
SASTOJCI:
‡ JQHPDVQRJPOLMHND
‡ JJXVWLQD
‡ JYUKQMD]DãODJ
‡ JPOMHYHQHNDIH
‡ JSLãNRWD
‡ J%UDQG\D
‡ J]DVODÿLYDþD
‡ OLVWRYDåHODWLQH
‡ MDMDPDORYDQLOLMH
PRIPREMA:
2WRSLWL åHODWLQ X PODNRM YRGL 8PLMHãDWL NDIX L
POLMHNRLVWDYLWLGDSURYUL,]PLNVDWLãHVWåXPDQMDND
V JXVWLQRP 2SUH]QR XOLWL POLMHNR X åXPDQMNH
NDNRELWDORJNDIHRVWDRQDGQX%H]YUHQMDVWDYLWL
QDYDWUXLPLMHãDWL=DWLPGRGDWLRFLMHÿHQåHODWLQ
L VWDYLWL GD VH RKODGL 9UKQMH L]PLNVDWL X ãODJ L
SDåOMLYR SRPLMHãDWL VD VPMHVRP ,]OLWL X NDOXS ]D
SXGLQJLSUHNULWLSLãNRWDPD2VWDYLWLXKODGQMDNX
VYHGRWUHQXWNDVHUYLUDQMD
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
i SMIJEH JE
ris
Chuck Nor na
or
zna odgov
anje:
it
ženino p
?
Gdje si bio
LIJEK
su:
Pita Mujo Ha
HQXX
DGDELWYRMXè
N
R
YL
UD
S
D
Q
pjWREL+DVR
HGYMHG"q
wXPLQDSDRP
.DèH+DVR
VDPMH
EDwPHEULJD
R
wD
H
LM
P
L
E
Lq
p-DVHQH
HNDVHLEUDQ
QDSDRVDPQ
2SOMDìNDODGYD&UQRJRUFDQHNXEDQNXSD
VHYUDWLODNXêL1DNRQwWRVXRVWDYLOLYUHêXV
QRYFHPQDVWROXMHGDQRGQMLKXSDOL791D
WRêHMHGDQ+RêHPROLSUHEURMDWLVDGWDM
QRYDFLOLêHPRìHNDWLGDQDYLMHVWLPDNDèX
NROLNRVPRXNUDOL"
LNDçH
X
Q
U
D
N
H
M
HQDXO
SLWL
8ćHç
çHOLNX
D
G
X
D
W
HX
Q"SLW
H
V
IDUPDF
U
D
YDP
MHU
äWRĄH
Q
H
JPXçD
V
R
U
Y
D
V
L
W
L
OLPXE
çHQRP
P
RQæH
R
J
X
DVDGU
RVSRćR
J
L
PHYDU
O
$
D
UDRQD
DUVHQG
L
W
RGJRYD
D
G
R
SU
XYDP
ĆDNL
D
ç
X
P
QHPRJ
YR
XERMVW
çHQRP
P
R
L]YUåLWH
J
X
VDGU
JUDÀMX
VYDUD
R
D
W
Y
R
I
R
L
N
D
L]YDG
VD
GçHSD
]
L
D
QPXç
Q
H
M
Q
æH
L
M
WRJUDÀ
P2
R
Q
DQDIR
H
ç
P
HXWRYR
1LVDP
R
ć
IDUPDF
R
S
V
JR
YDPVH
HSW
LVSULĆD
DWHUHF
P
L
D
G
]QDR
36
Besplatan primjerak
jWDMHWRU
HFHVLMD"
wWRNDRGLM
HOMHQMHQDS
ROD
=QDìLND
RUD]YRGE
UDND"
-RwJRUH
.DRUD]YRG
DOLWLRVWDMH
èHQD
7RWLMHQH
08-2.2''2.725$
'RNWRUHPDORVDPQHRGOXĆDQ««LOL
PRçGDQLVDPQH]QDP
´6PLMHKQDPVOXçLNDR]DåWLWQLSUVOXN
åWLWLQDVRGR]OMHGDLåWHWDSURX]URNRYDQLK
QHJDWLYQLPRVMHĄDMLPDNRMLELPRJOL
X]URNRYDWLEROHVWLNRQÁLNWHLJXELWNHµ
7DOLGDUL
BOLJI ŽIVOT
Besplatan primjerak
37
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
40
Besplatan primjerak
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 413 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content