close

Enter

Log in using OpenID

Br. 121. – 20. veljače 2013.

embedDownload
SING
GLASILO SINDIKATA NAFTNOG GOSPODARSTVA
ZAGREB, 26. VELJAČE 2013. • ISSN 1332-5671 • GODINA XXIII • BR. 121
KATASTROFA OD ZAKONA
(str. 2)
"ČUDESNE" RAFINERIJE
(str. 3)
SING PREDAO LISTU KANDIDATA (str. 4)
MARLJIVI SINGOVCI
IGRE BEZ GRANICA
IZMJENE ZAKONA O RADU (str. 6)
(str. 7)
(str. 11)
AKTUALNO
KOMENTAR
KATASTROFA
OD ZAKONA
U
tijeku je završna faza postupka donošenja novog Zakona o rudarstvu, koji
nas u svemu podsjeća na postupak
donošenja Zakona koji je na snazi. Naime,
sadašnji se Zakon pokazao potpuno promašenim. Zato je i bojazan kako će se isto
pokazati i kada je riječ o novom Zakonu više
nego opravdana. Za dobru pripremu na raspolaganju je bila cijela 2012. godina, a onda
je na kraju godine predloženo donošenje
Zakona po hitnom postupku, od čega se na
sreću odustalo.
Ž
alosno je da o sadržaju novog Zakona o
rudarstvu više odlučuju činovnici nego
struka. Stručnjaci su u drugom planu i
ni o čemu ne odlučuju. Omogućeno im je
iznošenje primjedaba i prijedloga od kojih
je usvojen tek manji dio. Ako se strahovanja
obistine, uskoro ćemo dobiti Zakon koji će
biti kočnica napretku, s brojnim problemima
u pogledu primjene.
A
budući je konačnim prijedlogom Zakona o rudarstvu prihvaćen dio primjedaba struke, on je zato bolji od bilo kojega
dosadašnjeg prijedloga, ali je u suštini ipak
loš jer je već kao projekt loše postavljen. Da
je proteklih godinu dana iskorišteno na pravi
način, danas bismo imali dobar, jasan, razumljiv i, što je najvažnije, provediv zakon. Na
žalost to se nije dogodilo, a danas, izgleda,
nema volje ni vremena da se sa svime krene
iz početka. Zato ćemo dobiti problematičan
Zakon koji ne dopušta davanje koncesije za
istraživanje mineralnih sirovina iako je to
propisano Zakonom o koncesijama.
S
porno je još dosta toga, a najspornija je
odredba po kojoj se nakon 40 godina
gubi pravo na eksploataciju mineralnih
sirovina, među kojima su i nafta i plin. To
pokazuje izostanak bilo kakva osjećaja za
hrvatsku zbilju i činjenicu da se većina ININIH naftnih i plinskih polja eksploatira više
od 40 godina. Još ima dovoljno vremena za
poboljšanje Zakona i njegovo usklađivanje
sa stvarnošću, jer u protivnom, odmah po
njegovu donošenju, INA mora obustaviti pozamašna ulaganja u EOR projekt na naftnom
polju koje se eksploatira više od 40 godina.
Bez temeljite dorade novi Zakon o rudarstvu
ne može dobiti prolaznu ocjenu.
Božo Mikuš
2 - SING 121
BLIC
NOVA INA?!
Jesu li vjerodostojni oni koji su prodali bogatu INU, a danas žele osnovati novu INU, što jednostavno nije moguće.
Stalno lutanje
Svako malo iz vladajućih se krugova plasira poneka informacija o
namjeri osnivanja nove hrvatske
naftne kompanije u vlasništvu
države. Ako se radi o osnivanju
kompanije ili agencije koja bi u ime
države pratila investitore prilikom
istraživanja i eksploatacije nafte i
plina u RH, to je u redu i tome nitko
ne može prigovoriti.
Međutim ako se radi o namjeri
osnivanja nove INE u vlasništvu države, onda to nije dobro. Nije dobro
zato jer je to skup i teško ostvariv cilj,
s izglednim lošim završetkom, a za
nešto takvo nema ni potrebe. Puno
je bolje urediti odnose u ovoj INI
koju imamo i raditi za njezinu dobrobit, a ne „podmetati joj klipove“.
Pouke i oprez
Mjerodavni bi trebali biti
oprezni i rezervirani prema „dobronamjernim“ poticateljima koji
prognoziraju naftni eldorado u
Hrvatskoj. Ne smije se podleći
euforiji i donijeti odluke koje bi
mogle loše završiti i biti štetne za
državu.
Na pouci iz prodaje INE kad se,
izgleda, nije znalo što se zapravo
radi i kako će sve završiti, može se
puno naučiti. To se ne bi smjelo
ponoviti.
Božo Mikuš
ZAPOSTAVLJENI RADNICI
Profit je odavno u Hrvatskoj nadvladao rad i poštenu zaradu
od koje se može pristojno živjeti.
Na štetu radnika
Ruku pod ruku, velike kompanije,
bankari i domaći političari stvaraju
ambijent u kojem se radnike u proizvodnji i uslugama osuđuje na puko
preživljavanje. Istovremeno vlasnici
ostvarene ekstra profite zadržavaju
i bogato nagrađuju direktore i uprave poduzeća, a radnik ostaje samo
objekt za postizanje njihova cilja.
Dobar je primjer prodaja Crobenza Lukoilu koja je obavljena dogovorom Vlade RH i Lukoila, ali tek nakon
što je istekao potpisani Kolektivni
ugovor. Nakon toga plaće su radnicima, a to znači i doprinosi u hrvatske
fondove, smanjene, a tako ostvaren
dodatni profit odlazi novom vlasniku. Lukoilov model niskih plaća već
neko vrijeme žele primijeniti i u INI,
pod izgovorom veće konkurentnosti.
A zapravo se radi samo o povećanju
profita na štetu radnika i Države.
Socijalni dijalog teško
ostvariv
U slučaju društva Lukoil u posljednje smo tri godine više puta razgovarali s direktorom Ivchikovim i pri tom
napravili male pomake, ali o najvažnijem pitanju, Kolektivnom ugovoru,
poslodavac se ne želi izjasniti. Potrebno je reći da na razini neposrednih rukovoditelja postoji vrlo dobra
komunikacija i suradnja, ali ključne
se odluke donose na najvišoj razini
društva. Uporno odbijanje socijalnog
dijaloga o najvažnijim pitanjima ne
može trajati beskonačno. Vrlo često
od radnika čujemo da poslodavci razumiju jedino jezik sile.
Josip Dević
Zagreb, 26. veljače 2013.
U ŽARIŠTU
"ČUDESNE" RAFINERIJE
Zaposleni u ININIM rafinerijama možda i ne slute u kako “čudesnom” poduzeću rade.
Najveći dioničar INE je “mađioničar”. Rafinerije rade sve manje i manje, a gotovih proizvoda na našim benzinskim postajama ipak ne nedostaje. Kako je to moguće?
Smanjena prerada
Za sisačku rafineriju plan
prerade za ovu je godinu
u rasponu od 600.000 do
900.000 tona, a to je nešto
više od polovine prošlogodišnjeg plana. Zašto odjednom toliko smanjenje kad je
drugom fazom modernizacije
trebalo povećati kapacitet
Rafinerije Sisak na 3,2 milijuna tona godišnje, a palo se na
manje od milijun tona? Slično
je i u riječkoj rafineriji.
Smanjenje prerade prati i
smanjenje broja zaposlenih,
smanjenje investicija, zainteresiranosti za povećanje
prerade i izvoza, nema zainteresiranosti za proizvodnju
avionskog goriva u najtraženijim mjesecima srpnju i kolovozu jer je lakše uvoziti.
Sve to govori o tome da
će za nekoliko godina nestati
zainteresiranost za rafinerijskom preradom, a to znači i
za svime nabrojanim. A time
ne dolazi u pitanje samo proizvodnja u rafinerijama, nego
i rad mnogih tvrtki koje su uz
rafinerije vezane. Za Sisak i
Rijeku i lokalno gospodarstvo
opstanak i dobar rad rafinerija od životne je važnosti.
Zašto je zastala
modernizacija?
Cilj modernizacije rafinerija u Republici Hrvatskoj bio
je dugoročno osigurati održiv
rast i razvoj rafinerijskih kapaciteta kojima se omogućuje
proizvodnja derivata Euro
V kvalitete, stabilnost i opskrbljenost hrvatskog tržišta
naftnim derivatima iz hrvatskih rafinerija. To je dogovoZagreb, 26. veljače 2013.
reno i obećano, ali je malo od
toga ostvareno.
Znači li to da se odustalo
od najavljene modernizacije
tar. Time bi INA trajno riješila
taj problem i podigla planirani kapacitet prerade.
hrvatskih rafinerija, jer alarmantan je podatak da hrvatske rafinerije ne prerađuju
koliko bi trebale, a na benzinskim se postajama prodaju uvozni derivati? Postaje li
to INA još samo jedan u nizu
šoping-centara? Ako se proizvodnja ugasi, rafinerije i INA
će nestati, a naše su rafinerije
oduvijek mogle proizvesti dovoljno derivata za 4,5 milijuna
stanovnika.
Dobit i prava radnika
u raskoraku
Za prošle dvije godine INA
je prikazala dobit od oko 4
milijarde kuna, a zaposlenima nisu vraćena ni smanjenja
materijalna prava iz 2009. godine, na koja su sindikati tada
pristali jer je INA bila u teškoj
ostvarivanju dobiti.
Na temelju navedenog
može se zaključiti da je SING
bio u pravu kad je prilikom
prve privatizacije 25% plus
jedna dionica tražio da naša
država ostane vlasnik 51%
dionica, a nikako manje od
toga.
Znamo da je mala mogućnost da vlasnik i Uprava promijene mišljenje, ali neka se
zna da se ipak sve vidi i da treba biti oprezan na svaki potez
poslodavca, kako nam sutra
djeca ne bi ostala bez radnih
mjesta i „hrvatskog brenda“, a
država bez energetike.
Ako na to ne misli vlast,
moraju misliti vodstva sindikata, ali i članovi. Sadašnja bi
situacija trebala biti jedan od
najvećih razloga za ujedinjenje svih u jedan sindikat u INI.
To bismo od srca željeli jer je
to dobro za radnike. Nadamo
se da ćete razmisliti o problemima koji nas čekaju i da ćete
Modernizirati koking
Programom modernizacije za ovu godinu planirana je
modernizacija koking postrojenja u Rafineriji nafte Sisak
kako bi se tehnološka rješenja
uskladila s najnovijim europskim trendovima u području
ekoloških standarda rafinerijske prerade i kvalitete naftnih
derivata. Nakon što se odustalo od novog kokinga, plan
je da se stari „izolira“, tj. da se
fizički ogradi i da svi spojevi iz
njega, koji sada idu u zrak jer
je takva tehnologija, idu u fil-
situaciji. Dakle, kad je INI bilo
teško, zaposleni su pokazali
razumijevanje i zainteresiranost za tvrtku, dok se to za
menadžment ne može reći,
a ipak su zaposleni ključni u
doći do pravih zaključaka jer
se navedeno odnosi na sve.
Boris Srdoč
Zdravko Dužić
SING 121- 3
IZ SING-a
SING PREDAO
LISTU KANDIDATA
Predsjednik SING-a Božo Mikuš i nositelj SING-ove liste kandidata Berislav Lipovac predali su predsjedniku Izbornog odbora Vjekoslavu Ahčinu listu kandidata s kojom SING izlazi na izbore za Radničko vijeće.
Izbori za drugo Radničko vijeće PLINACRO-a održat će se 7. ožujka 2013. godine.
Uspješan prvi
mandat
Prve tri godine rada Radničkog vijeća PLINACRO-a
bile su više nego uspješne.
Radničko vijeće, čiju su većinu činili predstavnici sa SINGove liste, postalo je ravnopravan socijalni partner, koji uz
sindikat ima osnovnu zadaću
štititi socijalno-materijalne
interese zaposlenika.
Neovisno o poslodavcu,
odgovorno samo radnicima,
Radničko vijeće PLINACRO-a
ostvarilo je kvalitetnu suradnju sa sindikatom koristeći se
iskustvima europskih zemalja
koja su pokazala da Radničko
vijeće može uspješno djelovati samo u uvjetima kada
ima podršku sindikata i s njim
kvalitetno surađuje.
Zato na predstojećim izborima SING očekuje podršku
radnika PLINACRO-a kako bi
Radničko vijeće moglo nastaviti uspješno raditi u njihovu
interesu.
Kvalitetni kandidati
Prilikom sastavljanja svoje
liste kandidata SING se odlučio za gotovo isti sastav sindikalnih povjerenika koji su bili
na listi prije tri godine uz „pojačanje“ mlađeg sindikalnog
povjerenika Branimira Horčičke iz Ivanić Grada. Takva lista,
uz nositelja Berislava Lipovca,
koji je do sada bio predsjednik Radničkog vijeća, svakako
zaslužuje povjerenje radnika
PLINACRO-a na predstojećim
izborima.
Svi SING-ovi kandidati i
njihovi zamjenici dugogodišnji su sindikalni povjerenici
koji su svoje iskustvo stjecali
u svakodnevnom radu s članovima sindikata u svojim
sindikalnim grupama i kao
članovi pregovaračkog odbora sindikata za kolektivni ugovor PLINACRO-a.
O njima govore
rezultati
Dodatno iskustvo u zaštiti prava radnika tijekom
KANDIDATI ZA RADNIČKO
VIJEĆE I NJIHOVI ZAMJENICI
Kandidati
Berislav Lipovac
Tomislav Gračan
Snježana Kapusta
Branimir Horčička
Melia Bičanić
protekle tri godine stekli su
Berislav Lipovac, predsjednik
RV-a, Tomislav Gračan, koji je
i predstavnik radnika u Nadzornom odboru te Snježana
Kapusta. Oni su posljednje tri
godine naporno radili u Radničkom vijeću kako bi ono doživjelo svoj puni zamah.
Otvaranjem ureda Radničkog vijeća u Upravnoj zgradi
tvrtke 2010. godine znatno
je olakšan rad RV-a, a uvid u
njegove aktivnosti postao je
dostupniji svim radnicima.
Aktivnosti Radničkog vijeća
radnici su mogli pratiti putem
linka na intranetu te upućivati svoje prijedloge i pitanja.
Brojne sjednice RV-a, očitovanja, sastanci s poslodavcem, održani skupovi radnika
i radnički sportski susreti rezultat su rada SING-ovih predstavnika u Radničkom vijeću
koji s pravom očekuju podršku radnika na predstojećim
izborima.
Zamjenici
Dubravko Sabolek
Davorin Korenić
Vladimir Kosić
Nada Matan
Tomislav MartinčevićSmodek
Na izbore u što
većem broju
SING-ovi kandidati na listi
imaju dovoljno volje, znanja,
želje i motiva boriti se za interese radnika PLINACRO-a,
ali im je za to potrebna vaša
podrška.
Stoga SING poziva radnike
PLINACRO-a da u što većem
broju izađu na izbore 7. ožujka 2013. i svojim glasom podrže SING-ovu listu kandidata
za Radničko vijeće.
Vaša podrška SING-ovoj
listi omogućit će kontinuitet kvalitetnog dodatnog
mehanizma zaštite prava
radnika PLINACRO-a putem
Radničkog vijeća i predstavnika radnika u Nadzornom
odboru.
SING-ovi kandidati dokazali su da zaslužuju povjerenje radnika PLINACRO-a i zato
očekujemo vaš glas na izborima 7. ožujka 2013.
Jasna Pipunić
4 - SING 121
Zagreb, 26. veljače 2013.
IZ SING-a
POTPISAN KU
ZA PLINACRO
U Zagrebu su 13. veljače
2013. predstavnici sindikata i
Uprave, uz nazočnost članova
pregovaračkih odbora, potpisali novi Kolektivni ugovor za
PLINACRO.
U ime SING-a Kolektivni
ugovor potpisao je Berislav
Lipovac, glavni povjerenik
SING-ove podružnice PLINACRO. Novim kolektivnim
ugovorom očuvana je većina stečenih prava radnika uz
uvažavanje gospodarsko-socijalne situacije u RH. Ali do
kompromisnih rješenja nije
bilo lako doći.
Prvi je put socijalni dijalog
u PLINACRO-u bio na velikoj
kušnji. U više navrata SING je
razmatrao mogućnost prekida pregovora ali je dodatnim
naporima poslodavca i upornošću sindikata na obostrano
zadovoljstvo postignut kompromis.
Jasna Pipunić
POTPISAN KU
ZA PSP
U Zagrebu je 21. siječnja
2013. potpisan Kolektivni
ugovor za Podzemno skladište plina d.o.o. Kolektivni
ugovor potpisan je na određeno vrijeme, do 31. prosinca
2013. s primjenom od 1. siječnja 2013. godine.
Dobar je to Kolektivni
ugovor s obzirom na tijek
pregovora i okolnosti pod
kojima je sklopljen. Neka od
prava su poboljšana, većina
ODBOR ŽENA U NOVOM SASTAVU
Dana 17. prosinca 2012.
održana je sjednica Koordinacije žena SING-a. Budući da
koordinaciju čine predstavnice svih ureda SING-a, bilo je
korisno čuti s kakvim se problemima susreću na terenu.
Rasprava je pokazala kako
je neophodno da se ova in-
ih je zadržana na postojećoj
razini, a utvrđena je mogućnost isplate uskrsnice, regresa
i božićnice.
Pregovaralo se više od
godinu dana s dva različita
pregovaračka odbora poslodavca. Ipak zajedničkim zalaganjem pronađeno je za sve
prihvatljivo rješenje koje su
članovi SING-a podržali osobnim izjašnjavanjem.
Božo Mikuš
teresna skupina intenzivnije
uključi u rad sindikata, što
do sada nije bio slučaj, pa je
zbog toga izabran i novi Odbor žena. Članice odbora su
za svoju predsjednicu izabrale Anu Marić, a za zamjenicu
predsjednice Blanku Vučak.
Novoizabranom Odboru
žena želimo puno uspjeha u
radu. Melita Madžo
DOBITNIK
2. KOLA
Antonija Milas, tajnica Humanitarnog
fonda “Božidar Oreč“ izvukla je sretnog dobitnika 2. kola SING-ove nagradne igre Robreta Polanščaka, našeg člana iz STSI-a iz
Siska, kojem je kao nagrada pripao SING-ov
prsluk. Nagradu je našem članu predao Željko Vuković profesionali sindikalni povjerenik
iz ureda Ivanić Grad.
Radivoj Čemeljić
Zagreb, 26. veljače 2013.
SING 121- 5
OSVRTI
MARLJIVI SINGOVCI
Kada kažemo da u pločanskom NTF-u vrije, nismo rekli ništa novo, međutim novo je to što se
od samog početka u normalizaciju stanja vrlo aktivno uključio i naš sindikat.
Sa sastanka u Mostaru
Tromjesečna blokada
Za kratko upoznavanje sa
situacijom važno je reći da u
Naftnim terminalima Federacije d.o.o. djeluju dva sindikata
koji, u pogledu normalizacije
stanja, imaju posve suprotna
stajališta. Dok SING aktivno
pomaže u pronalaženju izlaza
iz trenutnih problema, vodstvo
drugog sindikata ultimativnim
i ničim potkrijepljenim stavovima uporno pokušava vratiti
neka bivša vremena, koja su i
dovela do današnje situacije.
Danas je NTF u blokadi koja
traje od 13. studenoga 2012.,
a koja je posljedica štetnih
aranžmana bivšeg poslovodstva. Uteg oko vrata za NTF je
odluka arbitražnog suda u Parizu kojom je djelomično usvojen tužbeni zahtjev firme DEL-
TAGRIP LIMITED iz Londona u
visini od oko 9,7 milijuna USD
(od traženih 117 milijuna USD
i 2,2 milijuna eura) zbog raskida 30-godišnjeg međusobnog
ugovora.
DELTAGRIP LIMITED je za
dosuđeni iznos najprije blokirao NTF, a nakon toga je
pokrenuo postupak stečaja iz
samo njima znanih motiva, jer
za jedno i drugo nije bilo razloga. Naime, Naftni terminali
Federacije d.o.o. poduzeće su
koje dobro posluje i bez većih
problema može u razumnom
roku podmiriti navedeni iznos,
ako hrvatsko pravosuđe potvrdi arbitražnu odluku.
Radnici bez plaće
Na ovom se primjeru najbolje vidi kolika je bezdušnost
međunarodnog, vrlo često
sumnjivog, kapitala koji radnicima uzima kruh iz usta kad
za to nema razloga. Radnici
zbog blokade već 3 mjeseca
ne primaju plaću. Nekome je,
izgleda, važnije „mazanje vrata
masnoj guski“ od gladnih radničkih usta.
Od prvog dana kad su se
pojavili problemi, SING se
aktivno uključio u rješavanje teškog stanja sa željom da
NTF opstane i dobro posluje,
na dobrobit svojih radnika.
Glavni teret podnio je SING-ov
povjerenik i član Radničkog vijeća Tonći Marinović – Štuk, a
pomagali su svi, svatko prema
svojim mogućnostima.
hulj s dvoje svojih pomoćnika,
generalni direktor Terminala
Federacije (vlasnici NTF-a) Rasim Kadić, član NO NTF-a Ibrahim Bećirbegović, predsjednik
NO NTF-a Dževad Haznadar,
predsjednik Uprave NTF-a Adnan Cerić i član Uprave NTF-a
Zoran Prskalo.
Za nas je to bio ključan sastanak na kojem smo prezentirali podatke o mutnim radnjama u NTF-u i u vezi s njim.
Ti podaci ministru do tada nisu
bili poznati, a bili su od presudne važnosti za njegovo razumijevanje događanja u NTF-u.
S druge strane, informirani
smo da Vlada BiH smatra kako
NTF treba sačuvati pod svaku
cijenu, kao i da uzroke i odgovorne za teško stanje treba
utvrditi i sankcionirati. Nadalje,
ugovore s Deltagripom vlasnici su ocijenili kao lihvarske i
Sastanci u BiH
Nezadovoljni razvojem situacije u poduzeću obratili smo
se nadležnom ministru u BiH i
zatražili sastanak koji je u kratkom roku održan potkraj prošle godine. Prvi sastanak održan je u Mostaru, a nekoliko
sljedećih sastanaka održano je
u Sarajevu. Na prvom sastanku
u Mostaru, koji je održan u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, dočekala nas je impresivna ekipa
sugovornika: ministar Erdal Tr-
ZAŠTO BEZ ZIMSKE SLUŽBE ?
I ove je godine, kao i svake dosadašnje, izostalo organizirano čišćenje snijega na ININIM benzinskim post
Zima je godišnje doba kojem se, zbog snijega, najviše
vesele djeca, ali vjerujte nam
ne i prodavači na benzinskim
postajama INE, a posebno ne
snijegu visokom nekoliko desetaka centimetra. INA je naime
valjda jedina firma u toj branši
6/7 - SING 121
119
koja nema organizirano čišćenje snijega na svojim benzinskim postajama.
Kod konkurencije je
uvijek čisto
Posebno nas je razljutila činjenica da su benzinske postaje
konkurencije očišćene već u ranim jutarnjim satima. ININE su
pune snijega i prodavači satima
sami lopatama čiste snijeg kako
bi kupci do njih uopće mogli
doći. Ono što je još šokantnije, i
za INU može biti sramota, jest da
prodavači sami organiziraju či-
šćenje svojih benzinskih postaja
i da to sami godinama plaćaju.
SING već godinama upozorava nadležne u INI na taj problem.
Žalosno je da ni jedne godine
zimska služba ne očisti ININE
benzinske postaje. Gospodo u
INI, u svakom gradu, općini i mje-
OSVRTI
štetne za NTF, i potvrđena je
opravdanost njihova raskida.
NTF mora opstati
Osim sastanaka u BiH sastanke smo imali i u hrvatskom
Ministarstvu gospodarstva i
financija. U Ministarstvu gospodarstva razgovarali smo
s ministrom Ivanom Vrdoljakom, a u Ministarstvu financija
s nadležnima za stečajeve.
U NTF-u u Pločama razgovarali smo sa stečajnim upraviteljem. SING će istim tempom
nastaviti tako dugo dok se za
NTF i njegove radnike ne nađe
rješenje koje NTF-u jamči opstanak, a radnicima stalan posao i plaće s kojima se može
normalno živjeti. Dakle, nećemo žaliti ni truda ni vremena
jer NTF i njegovi radnici to zaslužuju.
Tonći Bulat
IGRE BEZ GRANICA?
Ovih smo dana svjedoci neviđenih medijskih napada na tzv. prevelike plaće radnika na ININIM
benzinskim postajama. SING se oglasio priopćenjem za javnost u kojem je istaknuo činjenicu
da većina prodavača na benzinskim postajama INE radi za plaću manju od prosjeka RH.
Plaće niže od prosjeka
Kao što smo u priopćenju
već naveli, prosječna neto plaća u Republici Hrvatskoj prema
DZS za mjesec studeni 2012. godine iznosila je 5.681,00 kunu,
a većina naših radnika koja radi
na benzinskim postajama ima
plaću manju od tog prosjeka,
uključujući dodatke za smjenski
rad i ostale dodatke po Kolektivnom ugovoru za INU. Nameće
se pitanje kome u INI smeta visina takve plaće pogotovo kad
je poznato da je radno mjesto
prodavača posao s posebnim
uvjetima rada?
Kad poslodavac ne zna kako
bi objasnio zašto smatra da su
plaće „ININIH“ radnika prevelike, iako je Maloprodaja INE i ove
godine u lijepom plusu, onda
se hvata činjenice da na tržištu
rada u RH ima onih koji rade za
daleko manje plaće od ININIH
radnika navodeći poslodavce
koji radnicima ne plaćaju ni
blagdane, ni nedjelje, ni dodatke za smjenski rad, i tvrdeći kako
se smanjenjem materijalnih
prava radnika na benzinskim
postajama INE želi povećati djelotvornost, dugoročno održati
sustav, a time valjda i osigurati
budućnost Maloprodaje.
Mačak u vreći?
tajama.
stu postoji komunalna služba
koja se bavi čišćenjem snijega, pa
Vas molimo da joj se već danas
javite i ako ne možete za ovu godinu, barem dogovorite čišćenje
snijega na benzinskim postajama za sljedeću i svaku daljnju
godinu.
Miroslav Cuković
Operativni modeli upravljanja ININE konkurencije koriste
se u slučajevima kada se osvajaju nova tržišta, a ne kada imaš
oko 60% postojećeg tržišta, jer
treba znati kako ga zadržati.
Odbijanje velikih kupaca na
našim benzinskim postajama
izgovorom da nisu pouzdani
platiše uistinu bi bilo smješno
da nije žalosno. Znači li to da
ININA konkurencija nema problema s naplatama?
Zanimljivo je spomenuti da
baš ovih dana poslodavac započinje s obilaskom svih dijelova Lijepe Naše kako bi uvjerio
radnike na benzinskim postajama da postoje i drugi operativni modeli za Maloprodaju koji
su kud i kamo gori od onog što
se nudilo sindikatima u tzv. pregovorima o Unapređenju operativnog modela, za razliku od
prošle godine kada smo imali
Partnerstvo za održivo poslovanje. Ovaj put poslodavac je
otišao i korak dalje, uspoređujući rad i plaće na benzinskim
postajama s radom i plaćama
Konzuma i Tiska. U najmanju
ruku moglo bi se reći da se miješaju kruške i jabuke.
Kozmetičko uljepšavanje
Pa kad je već tako i istine radi,
trebalo bi spomenuti podatak
i o DM-u u kojem je prosječna
mjesečna neto plaća 8.200,00
kuna, isplaćuje se 14 plaća u kalendarskoj godini, a DM godišnje
ostvaruje dobit od oko 70 milijuna kuna. Također ćemo istaknuti
da je prošle godine DM uložio
oko 55 milijuna kuna u otvaranje
13 novih trgovina i zapošljavanje
novih radnika, a pri tome nije
smanjivao plaće svojim radnicima. Istina, u INI se hvale velikim
investicijama u obnovi benzinskih postaja. Zapravo je nažalost
riječ samo o kozmetičkim promjenama koje bi na kraju trebali
platiti radnici na benzinskim postajama smanjenjem svojih materijalnih prava.
Tomislav Ivančić
Zagreb, 26. veljače 2013.
OGLEDALO
SINDIKALNA ABECEDA
OSNOVNE AKTIVNOSTI
SINDIKALNOG POVJERENIKA
Aktivnosti sindikalnog povjerenika brojne su i različite i zato ih nije moguće sve ni nabrojiti. Stalne, obavezne i neizostavne
aktivnosti nazivamo osnovnim aktivnostima sindikalnog povjerenika.
Brojne aktivnosti
Svaki sindikalni povjerenik u svojem
se radu suočio s brojnim problemima,
našao se u različitim situacijama i morao odgovarati na najraznovrsnije upite
članova. U toj šarolikosti ponekad se nije
lako snaći, ali osnovnim aktivnostima
mora biti dorastao svaki sindikalni povjerenik. Tko im nije dorastao, nije dobar
sindikalni povjerenik.
U osnovne aktivnosti sindikalnog povjerenika ubrajaju se:
• pridobivanje novih članova
• svakodnevno komuniciranje s
članovima (poseban pristup novozaposlenima)
• rješavanje problema koje članovi imaju u vezi s radnim odnosom
• provođenje odluka sindikalnih
tijela
• informiranje članova o stavovima i politici sindikata
• prema potrebi komuniciranje
s nadležnim rukovoditeljem kod poslodavca, povjerenikom višeg ranga,
stručnom službom ili vodstvom sindikata.
Naravno, uz navedeno sindikalni je
povjerenik dužan obavljati sve ostale
poslove koji su od interesa za članove i
sindikat.
8 - SING 121
• Kolektivni ugovor
• Statut i ostale akte sindikata (pravilnike, važne odluke tijela sindikata
i sl.)
• Zakon o radu
• Pravilnik o radu i ostale akte poslodavca.
Ako je sindikalni povjerenik navedeno svladao i uz to izradio sindikalni plan
poduzeća ili organizacijske jedinice u
kojoj djeluje, on ima sve preduvjete za
dobar rad. Ipak to još ne znači da je kompletan povjerenik, jer da bi to bio, mora
znati pravilno pristupiti članu.
Božo Mikuš
Znanje, znanje i samo znanje
Kako bi uspješno obavljao svoje poslove, sindikalni povjerenik mora poznavati:
PORTRET ČLANA
Ivica Duh
STSI Ivanečko Graberje
Koliko ste dugo član SING-a i jeste li zadovoljni njegovim radom?
Član SING-a sam od samih početaka i njegovim radom iznimno sam zadovoljan.
Smatrate li da SING ima dobre pogodnosti za svoje članove?
Da, pogotovo kad ih usporedim s pogodnostima u drugim sindikatima. Postoji mogućnost podizanja KUP-a, pozajmice i, a to
mi je najvažnije, ako si član HFBO-a, možeš
dobiti pomoć kad ti je najpotrebnija.
Jeste li se ikada obratili SING-u za pomoć?
Jesam. Od HFBO-a sam tražio pomoć za
kupnju slušnog aparata jer ga je HZZO
mogao samo djelomično financirati. Tako
sam, zahvaljujući fondu, dobio aparat koji
mi uvelike pomaže u privatnom životu i
na poslu, jer bez problema mogu komunicirati s ljudima i kvalitetno odraditi svoj
posao. Predlažem svim članovima SING-a,
koji se do sada nisu učlanili u HFBO, da to
učine. Ako im pomoć i ne bude trebala,
plaćanjem simbolične članarine pomoći
će nekom drugom, kao što su pomogli i
meni. Hvala SING-u, a posebno članovima
fonda.
Željko Vuković
Zagreb, 26. veljače 2013.
ODJECI
OD SIROMAŠTVA DO OBILJA
Nastavljamo serijal o Gojlu, kolijevci hrvatske naftne industrije. Prenosimo sjećanja Ivana Crnića, koji je radio kao naftaš-bušač od rane
mladosti do umirovljenja. U ovom broju našeg glasila govorimo o Gojlu, a u sljedećem o životnom putu Ivana Crnića.
Težak život i
siromaštvo
Mjesto Gojlo proteže se
od zapada prema istoku, a
put kroz selo bila je granica
(međa) tadašnjih kotara Kutine i Garešnice i općina Kutine
i Velikog Vukovja. Južna strana
koja gravitira Kutini bila je manje naseljena, uglavnom hrvatskim stanovništvom, a na
sjevernoj, prostranijoj strani,
živjelo je miješano stanovništvo.
„U Gojlu je živjela sirotinja
i dok se nije pojavila nafta, mi
smo svi bili nadničari“, kaže I.
Crnić. Bilo je tek nekoliko bunara za opskrbu pitkom vodom, a poseban problem bila
su drva za ogrjev. Stanovnici
su se snalazili na različite načine, između ostalog i kopanjem izdanaka ugljena u obližnjim vododerinama.
otkriven plin, najprije ga dobiva mjesto Gojlo, a 1938.
godine gradi se plinovod od
Gojla do Kutine. Na mjestu
današnje Petrokemije nalazilo se poduzeće Metan koje je
prvo priključeno na plinovod,
a poslije su plin upotrebljavali
i građani.
Početak proizvodnje
Potkraj 1939. ili početkom
1940. godine s bušenjem
je započela njemačka firma
od bušaćih šipki Ø4½“, koje
su djelomično bile ukopane u
zemlju, a djelomično položene
po površini.
S većim ili manjim intenzitetom radilo se za vrijeme
rata, a uz Jugopetrol radove je izvodila Prva hrvatska
banka iz Zagreba. Radnici na
bušaćim postrojenjima radili
su po 12 sati naizmjenično
dnevnu i noćnu smjenu, kontinuirano iz mjeseca u mjesec,
bez slobodnih dana. S tim režimom rada nastavljeno je i
„Sve je bilo super!“
Plin u 20-ima
Prva bušotina Gojlo-1 izbušena je 20-ih godina prošlog stoljeća i tada je pronađen
plin. Nakon toga su locirane
bušotine Gojlo-2 i 3. Na bušotini Gojlo-2 započelo se s bušenjem, ali su početkom krize
1929. godine radovi prekinuti.
Vlasnik koncesije za istraživanje nafte i plina na području
Gojla bila je Prva hrvatska
banka iz Zagreba, a radove je
izvodilo poduzeće Uljanik d.d.
Radovi su bili prekinuti
do 1937. godine, a zatim su
nastavljeni. Iste je godine izbušena i osvojena bušotina
Gojlo-2. Bušotine su bušene
udarnim bušenjem, bušaćim
postrojenjima s drvenim tornjevima visine 20 metara.
Kad je bušenjem Gojla-1
Zagreb, 26. veljače 2013.
i Haniel Lueg-1200, koje su
ostavili Nijemci. Poslije im se
pridružio National-700 koji je
bez tornja dopremljen iz Tuzle.
Najveći problem bili su rezervni dijelovi i održavanje. Zbog
toga su od posebne važnosti
bile tadašnje metalske radionice u kojima su radili vrsni
majstori dorasli svim izazovima. O njihovoj sposobnosti
najbolje govori činjenica da
su uspjeli izraditi garnituru za
bušenje koju su nazvali Gojlo-700.
„Jugopetrol“. Bili su to počeci
rotacijskog bušenja s modernijim bušaćim garniturama i
velikim metalnim tornjevima.
Tada je dopremljena bušaća
garnitura Wirth M-6 kojom su
izbušene bušotine Gojlo-5, 6 i
7. Bušenjem Gojla-5 i 6 otkrivena je nafta, a bušenjem Gojla-7 otkriven je plin. Nafta se
nalazila na dubinama od 600
do 700 m, a plin na dubinama
od 400 do 500 m.
Godine 1941. izgrađen je
naftovod od Gojla do Banove
Jaruge i tada je zapravo započela proizvodnja i otprema
nafte. Budući da se Nijemcima
žurilo s proizvodnjom i otpremom nafte, nije izgrađen
pravi naftovod, već je on bio
nakon oslobođenja, sve do
1948. godine.
Vlastitim trudom do
nafte i plina
Nakon II. svjetskog rata
Prva hrvatska banka je kao
privatno poduzeće nastavila s
radovima na području Gojla.
No to nije trajalo dugo jer su
njezini vlasnici proglašeni ratnim zločincima zato što su za
vrijeme rata Nijemcima dali
koncesiju za istraživanje i proizvodnju nafte i plina. Poduzeće im je konfiscirano i pripojeno novom poduzeću Nafta
Gojlo u okviru Jugoslavenskog
kombinata za naftu i plin.
U početku se bušilo bušaćim garniturama Wirth M-6
Za vrijeme proizvodnje
nafte i plina Gojlo je imalo sve.
Nova kolona, tj. novo naftaško naselje, počela se graditi
1947. godine. Napravljena je
nova upravna zgrada, ambulanta, škola, zadružni dom s
velikom dvoranom, a dobrovoljnim radom izgrađeni su
bazen i nogometno igralište.
Gojlo je imalo brijača, mesara,
šustera, stolara i kolara. Bili su
uvedeni plin, voda, telefon, a
struja se prije elektrifikacije
1958. godine proizvodila vlastitim agregatom. Plin je bio
besplatan, a uz plin su, zbog
loših instalacija, vezane i razne
dogodovštine.
Društveni život bio je iznimno bogat. U društvenom
domu postojalo je kino, a
tamo je postavljen i prvi televizor. Održavane su brojne
zabave, priredbe i razne igre.
Žene su imale svoju organizaciju, a postojala je i školska
organizacija. U to vrijeme u
Gojlu je bilo lijepo živjeti ili,
kako reče jedan od tadašnjih
mladića: „Sve je bilo super“.
Božo Mikuš
SING 121- 9
INOZEMSTVO
MEĐUNARODNA
RAZMJENA
SINDIKALNIH
ISKUSTAVA
SOCIJALNI
DIJALOG
– PITANJE
POVJERENJA
Izazovi s kojima se suočavaju sindikati u Europi razlog su
organizacije brojnih međunarodnih seminara.
Socijalni dijalog česta je tema
sindikalnih seminara.
Sudionici seminara u sjedištu Kršćanskog sindikata Danske
U organizaciji WOW-a i
Kršćanskog sindikata Danske
(KRIFA) pod pokroviteljstvom
EZA-e i Europske komisije,
u Danskoj (Billund) je od 30.
siječnja do 2. veljače 2013.
održan seminar: „Opstanak
sindikata u uvjetima smanjivanja broja članova“. Seminaru su uz domaćine Dance
prisustvovali sindikalni predstavnici iz Njemačke, Austrije,
Francuske, Slovačke, Portugala, Španjolske, Litve, Ukrajine,
Nizozemske, Srbije, Malte i
Hrvatske.
SING za primjer
S obzirom na to da je SING
relativno novi član Svjetske
organizacije radnika u Danskoj je tajnica SING-a Jasna
Pipunić održala prezentaciju
o SING-u, njegovu razvoju,
organizaciji, aktivnostima i
svim izazovima s kojima se
suočava. Sudionici seminara ocijenili su da je SING kao
jedinstven i uspješan sindikat
sa snažnom vizijom, primjer
sindikalnog organiziranja i
10 - SING 121
djelovanja drugim sindikatima u ovom dijelu Europe.
Nema jednoznačnog
odgovora
Na skupu sudionici su istaknuli da je svjetska ekonomska kriza postavila ozbiljne
prepreke razvoju sindikata,
ali i zaključili da kriza može
biti izazov, odnosno plodno
tlo za stvaranje novih strategija u djelovanju sindikata.
Na razne načine i raznim metodama sindikalnog djelovanja sindikati se u svijetu bore
za povećanje broja članova i
neodustajanjem od temeljnih
sindikalnih načela.
Nema recepta za očuvanje brojnosti članova i jačanje
sindikalne solidarnosti među
njima, ali svaki je seminar
prilika za razmjenu iskustava i prikupljanje novih ideja
koje sindikalci mogu koristiti
u svom djelovanju s ciljem jačanja sindikata i bolje zaštite
interesa članova.
Brojni sudionici
Ključ je u povjerenju
U Beogradu su 7. i 8. veljače 2013. WOW, KRIFA i SS
BOFOS organizirali seminar
na kojem su sudionici zajedničkim snagama pokušali
pronaći odgovore na pitanje
kako bi sindikalni pokret trebao izgledati u budućnosti.
Predavači iz inozemstva
Bjorn van Heusden, glavni
tajnik WOW-a, Rolf Weber,
politički savjetnik i međunarodni tajnik Kršćanskog sindikata Danske, Herbert Metzger, potpredsjednik EZA-e,
Roland Zwiers, predstavnik
Gospodarsko-socijalnog vijeća Nizozemske, uz stručnjake
zemlje domaćina, zanimljivim su i korisnim predavanjima pokazali predstavnicima
sindikata iz Italije, Hrvatske,
Makedonije, Crne Gore, Srbije
i Federacije Bosne i Hercegovine važnost socijalnog dijaloga i stvaranja sindikata koji
su spremni i sposobni nositi
se sa svim promjenama na
tržištu rada.
Posebno zanimljivo bilo je
predavanje Herberta Metzgera. Prema njegovim riječima
osnovna definicija socijalnog
dijaloga jest razmjena informacija, konzultacije i pregovaranje
s ciljem rješavanja određenih
pitanja iz područja ekonomije,
politike, radno-pravnih odnosa
i sl. Socijalni dijalog svakako
uključuje i pregovore o visini
plaća i materijalnih prava radnika, odnosno općenito poboljšanje uvjeta rada. U okviru
socijalnog dijaloga između socijalnih partnera neophodno je
postojanje minimuma povjerenja, jer ako ga nema, teško je
zajednički pronaći za obje strane prihvatljiva rješenja ili riješiti
koji problem.
Kvalitetan socijalni dijalog
jedna je od važnih odrednica
SING-ova djelovanja. Tamo
gdje nema socijalnog partnerstva i gdje socijalni dijalog ne
postoji poslodavac donosi rješenja koja su za radnike uvijek
nepovoljna.
Jasna Pipunić
Jasna Pipunić
Zagreb, 26. veljače 2013.
IZ NHS-a
IZMJENE ZAKONA O RADU
Završena je 1. faza pregovora oko izmjena Zakona o radu.
Dnevni odmor
Dnevni odmor za punoljetne radnike na sezonskim
poslovima koji se obavljaju dvokratno tijekom dana
utvrđuje se u trajanju od
najmanje 8 sati neprekidno,
uz obvezu poslodavca da im
omogući korištenje zamjenskog odmora odmah nakon
završetka razdoblja rada zbog
kojeg su koristili kraći dnevni
odmor.
Redoviti otkaz
ugovora o radu
Izuzeci od odredaba
o dnevnom i tjednom
odmoru
Kolektivnim će ugovorima u djelatnostima utvrđenima zakonom biti moguće
ugovoriti dnevni odmor od 8
sati, uz obvezu poslodavaca
da takvim radnicima omoguće korištenje odgovarajućeg
zamjenskog odmora odmah
nakon završetka razdoblja
rada zbog kojeg su koristili
kraći dnevni, odnosno tjedni
odmor.
Agencija za
privremeno
zapošljavanje
Agencijama se uz dopuštenje omogućuje i obavljanje poslova posredovanja pri
zapošljavanju, te upis u evidenciju ministarstva, a izričito
im se zabranjuje naplaćivanje naknade za ustupanje od
radnika, odnosno naknade
za zapošljavanje. Utvrđuje im
se i obveza dostavljanja statističkih podataka u evidenciju
ministarstva.
Zagreb, 26. veljače 2013.
Prekovremeni rad
Briše se ograničenje broja
prekovremenih sati na mjesečnoj razini od 32 sata, uz
zadržavanje ograničenja na
tjednoj razini od 48 sati i godišnjoj razini od 180 sati.
Zdravstveni pregledi
radnika koji rade
noću
Ministar nadležan za poslove rada pravilnikom će
propisati sadržaj, način i rokove zdravstvenih pregleda
radnika koji rade noću.
Otkaz uvjetovan neuspjehom probnog rada, prema
prijedlogu izmjena ZOR-a, navodi se kao poseban razlog za
redovni otkaz ugovora o radu.
Kolektivni višak
radnika
O kolektivnom višku radnika govorimo kada poslodavac utvrdi višak od najmanje
20 radnika za čijim će radom
u roku od 90 dana zbog poslovnih razloga prestati potreba. Poslodavac ima obvezu
o tome provesti savjetovanje
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Prijedlog izmjena ZOR-a
omogućuje zaključivanje
prvog ugovora o radu na
određeno vrijeme bez zakonskog ograničenja njegova trajanja, ali njegovo
trajanje i dalje veže uz određeni rok, nastup određenog
događaja ili izvršenje određenog posla. Zaključivanje
svakog sljedećeg uzastopnog ugovora o radu na
određeno vrijeme potrebno
je opravdati objektivnim
razlogom, koji se u ugovoru
mora navesti, a nije ga moguće zaključiti na razdoblje
dulje od tri godine, osim u
slučajevima koji su i do sada
zakonom bili predviđeni. Svakim sljedećim uzastopnim
ugovorom o radu na određeno vrijeme smatrat će se svaka izmjena i dopuna prvog
ugovora o radu na određeno
vrijeme kojom bi se produljivalo ugovoreno trajanje tog
ugovora.
s radničkim vijećem i o svemu
obavijestiti nadležnu službu
zapošljavanja.
Višku radnika radni odnos
prestat će poslovno uvjetovanim otkazom, sporazumom
poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca te izvanrednim otkazom ugovora
o radu zbog za poslodavca
osobito važne činjenice zbog
koje nastavak radnog odnos
nije moguć. Prilikom savjetovanja s radničkim vijećem
poslodavac je dužan dostaviti
zakonom propisane podatke,
a ako i nakon provedenog savjetovanja utvrdi višak radnika, dužan je izraditi program
zbrinjavanja viška radnika i
dostaviti ga radničkom vijeću
i nadležnoj službi zapošljavanja. Radničko vijeće može
dostaviti svoje primjedbe i
prijedloge poslodavcu i službi zapošljavanja, ali služba
zapošljavanja više nema obvezu očitovanja o dostavljenom programu zbrinjavanja.
Davanje otkaza radnicima
obuhvaćenima programom
ne može biti provedeno prije
isteka roka od 30 dana od dostave programa službi zapošljavanja, a služba zapošljavanja može naložiti odgodu
davanja otkaza za najdulje 30
dana.
Europska radnička
vijeća
Prijedlog izmjena ZOR-a
najvećim dijelom obuhvaća
odredbe o Europskim radničkim vijećima radi usklađivanja s Direktivom 2009/38/EZ.
Ana Kranjac Jularić
SING 121- 11
RAZNO
NAGRADNA IGRA ZA ČLANOVE SING-a
3. KOLO
Nastavljamo s novim ciklusom nagradne igre koja traje četiri kola. U svakom kolu dodjeljujemo nagradu kola, a glavna
je nagrada besplatan desetodnevni boravak za 2 osobe u
SING-ovu odmaralištu u Malinskoj.
U SING-ovoj nagradnoj igri mogu sudjelovati samo članovi
SING-a i to sa samo jednim kuponom, kako bi svi imali jednake izglede za dobitak.
Članovi SING-a koji točno odgovore na postavljeno pitanje
kandidiraju za nagradu kola, a samo oni članovi koji točno
odgovore na pitanja u svim kolima do zaključenja ciklusa
kandidiraju za glavnu nagradu.
Nagrada ovog kola je SING-ovo kristalno srce.
Ime dobitnika objavit ćemo u sljedećem broju našeg glasila.
Nagradno pitanje 3. kola:
Pravo na SING-ovu potporu ostvaruje se?
Odgovor (zaokružiti redni broj): 1. trenutkom učlanjenja
2. nakon 6 mjeseci članstva
3. nakon godinu dana članstva
Ime i prezime ______________________________________________________________
Poduzeće i lokacija _________________________________________________________
Crvena olovka
Priredila: Miljenka Šafran
Pas dviju kuća ostane nasred ulice
Tadžikistanska
Bitku dobiva onaj tko je čvrsto
odlučio dobiti je.
Lav Nikalajevič Tolstoj
Nije li politika samo vještina
laganja u pravome trenutku.
Voltaire
Da biste naučili cijeniti minute,
potrebne su vam godine.
Oscar Wilde
Živite kao braća, a poslujte kao
stranci.
Arapska
Telefon za kontakt __________________________________________________________
Kupon s odgovorom šaljite poštom na adresu: Sindikat naftnog gospodarstva, Kumičićeva 1, 10 000
Zagreb ili ga na bilo koji drugi način dostavite u sjedište SING-a na istoj adresi, najkasnije do 1. travnja
2013. godine.
Štednja je veliki prihod.
Ciceron
Čuvaj se malih izdataka: Mala
pukotina potopit će veliki brod.
Benjamin Franklin
Novcem možeš kupiti knjigu ali ne
i kulturu.
Kineska
Budućnost se ne može bez
poznavanja prošlosti graditi.
Eugen Kvaternik
Neka se čuje i druga strana.
Seneka
„SING“- glasilo Sindikata naftnog gospodarstva • Osnivač i izdavač: Sindikat naftnog gospodarstva, Zagreb,
Kumičićeva 1, telefon: 01/4501-620, faks: 01/4501-627 • Uredništvo: Radivoj Čemeljić, Melita Madžo, Božo
Mikuš • Lektor: dr. sc. Marko Alerić • Redakcija: 10 000 Zagreb, Kumičićeva 1, e-mail: [email protected], web:
www.sing.hr • Naklada: 4.500 primjeraka • Mišljenjem Ministarstva kulture i prosvjete RH, br. 532-03-1/92-01
od 8. listopada 1992. godine SING je oslobođen plaćanja osnovnog poreza na promet • Glasilo se besplatno
dijeli članovima Sindikata naftnog gospodarstva • Grafička priprema i tisak: IT-graf d.o.o., Zagreb.
12 - SING 121
Zagreb, 26. veljače 2013.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
973 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content