close

Enter

Log in using OpenID

Br. 116. – 29. veljače 2012.

embedDownload
SING
GLASILO SINDIKATA NAFTNOG GOSPODARSTVA
ZAGREB, 29. VELJAČE 2012. • ISSN 1332-5671 • GODINA XXII • BR. 116
SLIJEPA POSLUŠNOST IZMEĐU ČEKIĆA I NAKOVNJA
TVOJA NASLOVNICA (str. 2)
(str. 3)
(str. 5)
KONAČNO KOLEKTIVNI UGOVOR(str. 6)
ZA DIOKI
(str. 9)
GSV U NOVOM SASTAVU
(str. 11)
AKTUALNO
KOMENTAR
NIJE ŠIJA
NEGO VRAT
T
ek ćemo svi zajedno vidjeti što
nam svima, a posebno onima koji
su zaposleni u maloprodaji, donosi Poslovni plan INE za 2012. godinu.
Taj plan jednoglasno su donijeli Uprava i Nadzorni odbor INE. Dakle, taj poslovni plan podržala je i Maja Rilović,
predstavnica radnika u Nadzornom
odboru INE. Spomenut ćemo samo da
je njezin status u Nadzornom odboru
sporan i da se može pokazati kako ona
tamo nije legitimno.
U
takvoj se situaciji postavljaju
razna pitanja, ali pokušajmo se
usredotočiti samo na maloprodaju. Poslovnim planom INE za 2012.
predviđeno je smanjenje operativnih
troškova maloprodaje u takvom postotku da, prema riječima predsjednika Uprave INE, taj plan nije moguće
provesti bez smanjenja kompenzacija
(primanja) zaposlenih u maloprodaji.
P
rema tome, svakome bi trebalo biti jasno da će Poslovni plan
INE za 2012. biti podloga za sve
zahtjeve poslodavca u vezi sa smanjenjem primanja, pa i plaća, zaposlenima u maloprodaji i to bez obzira na to
piše li tamo izrijekom da će plaće biti
smanjene ili ne, jer se to može napisati na više načina, samo je pitanje koliko je pravi sadržaj napisanog netko
u stanju prepoznati. Sigurno je da će
se poslodavac ponašati u skladu s donesenim planom i njegovo inzistiranje na smanjenju plaća zaposlenima
u maloprodaji samo dokazuje da je to
dio Poslovnog plana INE za 2012.
A
taj plan podržala je predstavnica
radnika u Nadzornom odboru
INE. Ne znamo može li se ići tako
daleko i reći kako su zbog te činjenice
plan podržali radnici, ali smo sigurni
da će nam svima zagorčati život i donijeti puno problema. Najgore bi bilo
kad bi njime bili pogođeni svi radnici
INA d.d., a potom i INA grupe. Za sve
nas navedeno ponovno treba biti dobra pouka u vezi s onima koji „na silu“
žele biti ono za što nisu sposobni.
SING
2 - SING 116
BLIC
SLIJEPA POSLUŠNOST!?
Kad bi se, npr. za Francusku, Njemačku ili neku drugu zapadnu zemlju radilo o,
proporcionalno gledano, interesu kakav su za INU i Hrvatsku nalazišta nafte i
plina u Siriji, te bi zemlje znale puno bolje štititi svoj interes nego što to sada
čini Vlada RH.
Premlako postupanje
Slijepa poslušnost Vlade RH u slučaju povlačenja INE iz Sirije u sklopu
sankcija EU nije dobra ni za INU, ni za
Hrvatsku. Takva poslušnost nije nikad
dobra osim u slučaju kad se radi o
osobnom interesu pojedinca ili interesnih skupina.
Zato mislimo da je Vlada RH u slučaju nametanja sankcija Siriji od EU
trebala energičnije braniti interes Hrvatske i INE, a ne sagnuti šiju i pomiriti
se s „neminovnim“. Za takav stav, osim
golemog dugoročnog strateškog gospodarskog interesa INE i Hrvatske,
imala je i druge argumente.
Nesaglediva šteta
Primjerice, potpunim povlačenjem
INE iz Sirije može se na jednoj strani napraviti puno veća šteta od koristi na drugoj strani. Zašto? Zato jer ININA naftna
i plinska polja ostaju u Siriji prepuštena
na milost i nemilost tko zna kome. Ni
INA, ni Hrvatska, ni EU ne mogu spriječiti onoga tko želi proizvoditi naftu i plin
iz ININIH nalazišta, a proizvodnja bez
stručnog nadzora može prouzročiti veliku, pa i nepopravljivu štetu. Nešto slično
dogodilo se ININIM naftnim poljima u
istočnoj Slavoniji za vrijeme Domovinskog rata.
Svjesni smo da svaka moguća opcija ima svoje nedostatke s pratećim
ozbiljnim posljedicama, a odluke treba
donositi sada. Posljedice će se vidjeti
za kraće ili duže vrijeme i onda će svi
biti pametni. Unatoč tome mislimo da
se moglo i trebalo napraviti više i da
bacanje „koplja u trnje“ nije dobar put.
Možda bi i tada rezultat bio isti, ali mogli bismo reći da smo napravili sve što
je bilo u našoj moći, jer sad nemamo
takav dojam.
SING
NIKOME NA PONOS
Uvijek postoje dobri i loši primjeri, pa i u vezi sa socijalnim dijalogom.
Ne bez socijalne klauzule
Najžalosniji primjer nepostojanja socijalnog dijaloga u INI vezan je uz izdvajanje
dijela Sektora računovodstva i poreza u
ovisno društvo TRS te pristup poslodavca
rješavanju problema preostalih zaposlenih
u tom Sektoru.
Još od rujna 2011., kada su sindikati
dostavili INI svoj prijedlog socijalne klauzule, poslodavac nije smatrao potrebnim na
podneseni se prijedlog očitovati. Na sreću,
u TRS-u za sada nema većih problema, ali
od sklapanja socijalne klauzule ne možemo i nećemo odustati.
Započeti socijalni dijalog
Osnivanjem TRS-a, u Sektoru računovodstva i poreza u INI zadržan je određen
broj radnika koji su uglavnom angažirani
na knjigovodstvenim poslovima u malo-
prodaji. Očekivali smo da će u duhu dobrog
socijalnog dijaloga, nakon što je menadžment snimio stanje, sindikati biti pozvani
na sastanak, ali to se, nažalost, nije dogodilo. Uprkos našim zahtjevima za održavanje
sastanka i raspravu o planovima vezanim
za budućnost radnika, poslodavac „vuče“
poteze kojima među radnike unosi nemir,
a zbog nedostatka kvalitetnih informacija
radnici strepe za svoju budućnost.
Sastanci o navedenim temama bit će
održani uskoro, ali ipak ostaje dojam da
menadžment u dijelu INE koji se bavi poslovima računovodstva nije shvatio da dobar socijalni dijalog nema alternative. Nepostojanje kvalitetnog dijaloga prisiljava
sindikate na drugačiji oblik djelovanja, koji,
vjerujemo, nikome nije u interesu.
Jasna Pipunić
Zagreb, 29. veljače 2012.
U ŽARIŠTU
IZMEĐU ČEKIĆA I NAKOVNJA
Hrvatska se ponovno našla u procjepu ruskih i američkih interesa, u vrlo nezavidnom položaju. Na vlasti je velika odgovornost da prepozna i procijeni sve što bi nas moglo snaći i donese najbolje odluke za Hrvatsku.
Lovci u mutnom
Neopravdano, neutemeljeno i iznenađujuće oduzimanje koncesija za istraživanje nafte i plina u kopnenom dijelu
Hrvatske, čime su u 2012. onemogućene
velike ININE investicije u Hrvatskoj, bio
je prvi nagovještaj da se događa nešto čudno. Vijest da Janaf i ruska naftna
kompanija Zorubežnjeft u Hrvatskoj namjeravaju zajedno istraživati naftu i plin
pojašnjava puno toga.
Do toga nije moglo doći bez znanja i
suglasnosti tadašnje vlasti jer je Janaf u
većinskom vlasništvu RH, premda se sve
odvijalo u potpunoj tajnosti. To neminovno izaziva sumnju u poštene namjere, a u ovom je slučaju takva sumnja i više
nego opravdana. Naime, INA je vlasnik
oko 11% dionica Janafa, a država gotovo
45% dionica INE. Logično je očekivati da
se Janaf neće upuštati u aktivnosti protiv
BOLJE
RJEŠENJE
Godinama se već vode bitke oko
Janafa i njegove uloge u transportu
nafte. Dilema je treba li se njime izvoziti ruska nafta ili, kao alternativnim
pravcem, uvoziti nafta za srednjoeuropske i druge države. Zagovornici
oba prijedloga imaju svoje argumente, ali je trenutno prvi prijedlog nekako izgledniji.
Baš zato želimo jasno reći da drugi prijedlog smatramo boljim i za Hrvatsku dugoročno korisnijim, kako s
energetskog aspekta, tako i u pogledu zaposlenosti građana, a osobito u
pogledu zaštite i očuvanja okoliša.
Zagreb, 29. veljače 2012.
INE i na štetu države. To se izgleda ipak
dogodilo, ali na sreću nije privedeno kraju jer je nova vlast poništila raspisani natječaj i tako spriječila nanošenje moguće
nenadoknadive štete INI i Hrvatskoj.
Izlaz postoji
Nova je vlast dobro počela, ali je pred
njom još puno teških zadaća. Morala bi
se usmjeriti na dugoročna rješenja, bez
brzanja i pogrešaka, makar za to bilo potrebno više vremena. Ono što je napravljeno s oduzimanjem koncesija INI može
se popraviti i na taj način dobiti na vremenu uz istodobno otvaranje prostora
za realizaciju ININIH ulaganja u istraživanje nafte i plina u Hrvatskoj. Za Hrvatsku
bi to u gospodarskom smislu bilo vrlo
važno, a u ovo krizno vrijeme svaki nam
je gospodarski poticaj potreban kao žednom voda u pustinji.
Najvažniji je hrvatski interes
Sad je trenutak u kojem se treba zapitati je li u navedenom slučaju bila riječ o
jednom izoliranom ekscesu ili pak o djeliću nečeg puno većeg. Je li na djelu nečiji širi globalni plan kojim želi podčiniti
Hrvatsku i dovesti je u položaj iz kojeg se
više nikad neće izvući. Odgovor na to pitanje nemamo, a s obzirom na to kako se
zakuhalo na globalnom planu, mora se
raditi o nečem ozbiljnom.
Nedvojbeno je da smo se kao mala
zemlja našli u velikom škripcu iz kojeg
se nije lako izvući. Ipak, bez obzira na to
o kako se velikim problemima radi, izlaz
se uvijek može pronaći. Vlast se svakako
mora voditi državnim interesima i to joj
nitko ne može zamjeriti, bez obzira na to
koliko bio moćan.
SING
SING 116- 3
DOGAĐANJA
TKO JE TKO?
Nakon što je poslodavac iznio svoj plan o smanjenju plaća u
Sektoru trgovine na malo, uslijedile su žestoke reakcije zaposlenih na BP.
operativnih troškova u maloprodaji, od kojih više od 70%
čine troškovi plaća radnika.
Ako je taj Plan jednoglasno
prihvaćen, onda je predstavnik radnika bio za smanjenje
troškova u maloprodaji. Od
Tajništva društva zatražili smo
da nam se dostavi zapisnik sa
sjednice NO. Zapisnik nismo
dobili jer je riječ o poslovnoj
tajni, ali smo dobili potvrdu
da se u Poslovnom planu navode niži operativni troškovi
u maloprodaji i da je izglasan
jednoglasno.
Nisu svi sindikati isti
Dopisivanje putem e-maila potrajalo je nekoliko dana i
u reakcijama se iskristaliziralo
nekoliko općih stavova prema
poslodavcu i prema sindikatima. Mogao sam pročitati mišljenje da su svi sindikati isti,
da su iznevjerili članove, da
gledaju samo sebe i slično.
Trebamo se samo prisjetiti
nedavnog izbora predstavnika radnika u NO i izbora prvog
Radničkog vijeća u INI d.d. Naš
je stav bio da se održe izbori za
Radničko vijeće i da ono ime-
nuje predstavnika u NO INE,
kako je to propisano Zakonom
o radu. Međutim, Inaš je forsirao izbore za predstavnika radnika u NO, pa smo pod sumnjivim okolnostima istoga i dobili.
Jednoglasno do
Poslovnog plana
Na jednom sastanku s poslodavcem čuli smo informaciju da je na Nadzornom odboru
INE jednoglasno prihvaćen
Poslovni plan za 2012., a u tom
je planu navedeno smanjenje
Kako znamo da su u maloprodaji u posljednjih nekoliko
godina znatno smanjeni troškovi, svima nam je jasno što
su to „niži operativni troškovi
u maloprodaji“, svima osim
predstavnici radnika u NO INE.
Jedina stavka u kojoj je moguće postići „niže operativne
troškove u maloprodaji“ jesu
plaće zaposlenih. A predstavnica radnika u NO glasala je
za taj plan smanjenja. Stoga
želim svima poručiti: "Nisu
svi sindikati isti!” Jasno mi je
da ponekad dobijete takav
dojam, ali morate znati dvije
stvari:
1. Mi u SING-u izbjegavamo
blaćenje sindikata jer je
kontraproduktivno i zalažemo se za ujedinjenje
svih sindikata iako moramo reagirati na neistinu.
Jasno nam je da takva prepucavanja zbunjuju radnike i stvaraju revolt, ali kad
ne bismo reagirali, činilo
bi se da su u pravu oni koji
djeluju protiv radnika.
2. Dok traju pregovori, nije
ozbiljno iznositi u javnost
detalje o kojima se pregovara, jer se dobivaju krive
i nepotpune informacije.
Takva je sadašnja situacija
u vezi s 13. plaćom.
Imajte uvijek na umu da
samo jak sindikat, koji djeluje
u korist zaposlenih, može sačuvati vaša prava. Naša djela
pokazuju da smo uvijek radili
u korist radnika, a tako ćemo i
nastaviti. I na kraju, molim Vas
samo jedno. Kada Vam uskoro
postane jasno što Poslovni plan
za 2012. donosi i što se njime
želi postići, sjetite se da je za taj
Plan glasala i Vaša predstavnica
u NO.
Matko Orošnjak
SOLIDARNOST NA DJELU
Kapital i profit ujedinjeni protiv hrvatskih radnika već je dugo naša svakodnevica.
Foto: Goran Šimunec
Nema velike razlike između malih i velikih poduzeća,
više ili manje profitabilnih
djelatnosti. Jedino je važno za
gazdu, a na račun i štetu radnika, uzeti što više profita. A razlika je samo u tome da radnici
organizirani u sindikat za sebe
ipak uspiju izboriti više prava.
4 - SING 116
Čaša se prelila
Glad za bogaćenjem uzima
goleme razmjere. Djelatnost
telekomunikacija iznimno je
profitabilna i radnici su dobro
organizirani u sindikate, ali
ipak nisu uspjeli za stolom dogovoriti rješenje spora. Stoga
su sindikati koji djeluju u HT-u
i sindikalna središnjica NHS-a
organizirali javni prosvjed protiv najave Uprave HT-a da će
otkazati 450 ugovora o radu.
Prosvjed je održan u Zagrebu
24. siječnja ove godine. U sindikalnoj akciji sudjelovalo je
i dalo velik doprinos desetak
povjerenika i članova SING-a.
I do sada su članovi našeg
sindikata sudjelovali u sličnim
sindikalnim aktivnostima jer
nije dovoljno samo razgovarati o solidarnosti s kolegama
koji su u nevolji, već im treba
aktivno pomoći. Iako je bilo
prilično hladno, prosvjed je
trajao više od četiri sata, a dio
prosvjednika morao je uzeti
slobodan dan. Svi su bili vrlo
ohrabreni kad je na razglasu
objavljeno da je s njima desetak sindikata iz Hrvatske i
iz pet susjednih država. To je
dobar primjer svima koji nisu
organizirani u sindikat da to
učine što prije, kao i da sindikati različitih djelatnosti mogu
i trebaju pomoći u borbi za dostojan život i rad.
Josip Dević
Zagreb, 29. veljače 2012.
IZ SING-a
TKO POMAŽE
DRUGIMA,
POMAŽE I SEBI
“Upravo mi se to dogodilo”, priča nam Nedjeljko
Sić, radnik STSI-a koji je od
osnutka član SING-a i HFBOa. “Učlanio sam se u Fond
kako bih pomagao drugima,
bio sam zdrav i nikad nisam
mislio da će mi zatrebati pomoć. Pomaganje drugima višestruko mi se vratilo kad mi
je bilo najpotrebnije. Našao
sam se u velikim problemima kad su mi liječnici rekli
da mi se zbog poremećaja
noćnog spavanja pojavio ne
samo kroničan umor već i
poremećaj rada srca, te da mi
je neophodan aparat koji će
spriječiti daljnje narušavanje
zdravlja. Za aparat je trebalo
izdvojiti 12.500,00 kn. Želio
sam sačuvati zdravlje, ali nisam imao dovoljno novca da
kupim aparat. Glavna povjerenica naše podružnice predložila mi je da se javim Vijeću
HFBO za pomoć. Javio sam
se i moji su problemi u vezi
s kupnjom aparata nestali.
Humanitarni fond pokrio je
sve troškove, a ja sam dobio
aparat bez kojega ne bih mogao normalno živjeti i raditi.
Da nije bilo pomoći Fonda, ne
znam kako i kada bih mogao
kupiti aparat. Kad sa svojim
kolegama s posla razgovaram
o aktivnostima sindikata, gotovo uvijek ih nagovaram da
se učlane u Fond. Deset kuna
nije ništa, a Fond s tom članarinom mnogima može spasiti
život. Mislim da bi u ovim teškim vremenima mnogi radnici u drugim poduzećima bili
presretni da imaju takav fond,
a mi ga imamo i, čini mi se, ne
znamo dovoljno cijeniti.”
TVOJA
NASLOVNICA
Pozivamo djecu članova SING-a predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta da za sljedeći broj našeg glasila, koji će izaći uoči Uskrsa,
pošalju prigodne crteže.
Crteži trebaju biti na A4 formatu u normalnom položaju (kraća stranica papira treba
biti podnožje crteža).
Najbolji crtež objavit ćemo na naslovnoj
stranici sljedećeg broja našeg glasila, a mladog autora primjereno nagraditi.
Roditelji, pomozite svojim mališanima
kako bi pravodobno poslali crteže na adresu:
Sindikat naftnog gospodarstva,
Kumičićeva 1, 10000 Zagreb.
Crteže možete slati poštom ili ih na bilo
koji drugi način dostaviti u sjedište SING-a
na istoj adresi, najkasnije do 26. ožujka 2012.
Luka Matijević
DOBITNIK
2. KOLA
Ivan Ćosić, profesionali sindikalni povjerenik iz ureda Slavonski Brod, izvukao je
sretnog dobitnika 2. kola SING-ove nagradne
igre Sudaš Dubravka, našeg člana iz Maziva
Zagreb, kojem je kao nagrada pripao SING-ov
prsluk. Nagradu je našem članu predao Drago Domazet, profesionalni sindikalni povjerenik iz Zagreba.
Radivoj Čemeljić
Zagreb, 29. veljače 2012.
SING 116- 5
IZ SING-a
SIGURNOST NA
PRVOM MJESTU?!
KONAČNO
KOLEKTIVNI UGOVOR
Svjedoci smo kako INA u posljednjih nekoliko godina
općenito znatno ulaže u sigurnost svojih radnika, pa i radnika
na benzinskim postajama.
Maratonski koletivni pregovari u TIFON-u završeni su na
obostrano zadovoljstvo.
Radnici na benzinskim postajama s olakšanjem su dočekali
da po novac s benzinskih postaja
dolaze zaštitari jer više ne strepe
od mogućih pljački prilikom odnošenja novca u Finu. Međutim,
s obzirom na to da su pljačke na
ININIM benzinskim postajama i
dalje gotovo svakodnevne, SING
očekuje da će poslodavac poduzeti i druge mjere kojima bi cilj
bio zaštita radnika. Poslodavac bi
na sve benzinske postaje morao
postaviti video-nadzor s tihim
alarmom i svakako poučiti radnike kako se u slučaju pljačke trebaju ponašati.
Iznenadilo nas je kada je po-
slodavac, kako bi zaštitio radnike,
kupio nove sefove za odlaganje
novca. Ti sefovi svakako štite novac, ali je pitanje štite li i prodavače na benzinskim postajama.
Radi se o modernim sefovima koji
se mogu otvoriti samo uz pomoć
PIN-a i imaju odgodu otvaranja.
Prodavač u sef novac može samo
staviti, a novac iz sefa mogu preuzeti zaštitari koji znaju PIN.
Na benzinskim postajama poslodavac je postavio natpis kojim
se upozorava moguće pljačkaše
na to da djelatnici ne mogu otvoriti sef (vidi sliku). Ipak, mi u SINGu strahujemo da bi takav način
zaštite radnike na benzinskim
postajama mogao ugroziti njihove živote. Na to smo poslodavca
upozorili i očekujemo da će razmisliti o svojoj odluci i omogućiti
prodavačima da do novca u sefu
ipak mogu doći, kako u suprotnom ne bi netko smrtno stradao.
Nismo sigurni da natpis na ININIM benzinskim postajama može
spriječiti pljačkaše i da u takvim
trenucima radnicima mora biti
omogućeno da u zaštitu vlastitog
života mogu predati novac koji se
nalazi na benzinskoj postaji.
Svjesni značenja postojanja
kolektivnog ugovora u nekom
poduzeću bili smo uporni u pregovorima, „preživjeli“ 3 promjene
čelnika Uprave i napokon došli do
prihvatljivih rješenja. Na posljednjem sastanku, održanom 16.
veljače 2012., uzimanjem u obzir
sindikalnih stavova, otklonjene su
i posljednje formalne prepreke pa
je tekst Kolektivnog ugovora za
TIFON d.o.o. uspješno usuglašen.
Prevladao je razum
Prilikom izrade sindikalnog
prijedloga kolektivnog ugovora
vodili smo se načelima koja su
već ugovorena u svim kolektivnim ugovorima INA-grupe. Prema
našem mišljenju, sindikalni su
zahtjevi bili u potpunosti prilago-
Miroslav Cuković
đeni uvjetima na tržištu i u kompaniji. Bila nam je želja sklopiti
dvostrani akt koji će regulirati odnose između radnika i poslodavca, kako više ne bi bili regulirani
Pravilnikom o radu i Granskim
kolektivnim ugovorom za trgovinu. Nažalost, tijekom pregovora,
objektivni sindikalni zahtjevi nisu
nailazili na prihvaćanje pregovaračkog odbora poslodavca.
Iako nam se tijekom pregovora ponekad činilo da smo
„pred zidom“ i da osim prekida
nema drugog rješenja, razum je
prevladao. Na zadovoljstvo obiju
pregovaračkih strana došlo se do
zadovoljavajućih i kompromisnih
rješenja pa su na posljednjem
sastanku dugogodišnji pregovori
za prvi kolektivni ugovor TIFON-a
napokon završeni. Po dobivanju
potrebnih odobrenja, poslodavac od svog vlasnika, a sindikati
od nadležnih tijela, stranke pregovora pristupit će dogovoru o
točnom datumu potpisivanja kolektivnog ugovora.
Na sjednici održanoj 21. veljače 2012. Izvršno povjereništvo
SING-a prihvatilo je dogovoreni
tekst Kolektivnog ugovora i donijelo odluku o njegovu potpisivanju.
Jasna Pipunić
TKO KOGA ZAVLAČI?
Naizgled vrlo jednostavan dogovor sindikata i radnika s predsjednikom Uprave o ispravljanju
nepravde koja je učinjena radnicima u vezi s koeficijentima u STSI-u ipak može postati „znanstvena fantastika“.
Na tribini koja je, odmah poslije godišnjih odmora, održana u
Graberju Ivanećkom, predsjednik
Uprave obećao je ispravljanje te
nepravde i nelogičnosti. Radnici,
naime, već godinama u koeficijentu nisu napredovali ni za 0,01,
a u međuvremenu su mijenjali
6/7 - SING 116
radna mjesta. Čudno je koliko
treba vremena da se ta nepravda ispravi, pogotovo zato što se
za rukovoditelje uvijek pronalaze
mogućnosti dobivanja pripadajućeg koeficijenta novog radnog
mjesta.
Nezakonit rad vozača
U STSI-u se zna da, zbog toga
da im ne bi morao biti povišen
koeficijent, npr. ugovori o radu
vozača nisu kompatibilni s kategorijom vozila koju voze. Npr.
voze dizalice od 40 tona, a u ugovorima o radu navedeno je da su
IZ SING-a
UMJESTO NOVIH POSLOVA
UKIDAJU SERVISE
Radnici Crosca u ovoj su godini, za razliku od prošle, očekivali više posla, ali dočekali su više
čekanja, otpuštanja te ukidanje i premještanje nekih servisa.
Čuli smo da se Crosco smanjuje, AKZ je prešao u STSI, a
uskoro će i PTO. Geoservisi se
ukidaju, a radnici premještaju
u Sektor bušotinskih servisa. Radnici Geotehnike, zbog
ukidanja djelatnosti, dobivaju
otkaze, radovi u Siriji potpuno
su stali, platforma Zagreb 1 ne
radi, a poslovi u Hrvatskoj minimalni su. “Tko zna što će sutra biti s nama, posla je manje,
a čekanja sve više i traju duže.
Bojimo se da ne počnemo dobivati otkaze kao radnici Geotehnike jer, kako se kaže, kad
vidiš medvjeda u susjedovu
dvorištu, nadaj mu se i u svom”,
žale se i strahuju radnici s bušaćih i remontnih postrojenja.
Traženje novih
poslova
Prema podacima koje je
SING dobio od Uprave Crosca,
otkazi za radnike Geotehnike
odgođeni su do završetka projekta na Dravi. Radnici su već
prijavili na ININU burzu rada
kako bi se u međuvremenu za
njih tražio posao unutar INE.
Ako se za platformu Zagreb 1
uskoro ne nađe posla, mogla
bi biti prodana, a tim bi se novcem kupilo postrojenje koje
bi za Crosco bilo isplativo. U
postupku je ukidanje Sektora
geoservisa, a u sklopu Sektora
bušotinskih servisa osniva se
služba s dva odjela, Odjela za
hidrogeološke i Odjela za geomehaničke radove, u koje će
biti premješteni radnici Sektora geoservisa.
Crosco trenutno nema
predsjednika Uprave, ali će on
biti izabran potkraj veljače ili
početkom ožujka. Kolektivni
pregovori za Crosco nastavit će se početkom travnja.
U Croscu tvrde da bez obzira
na smanjenje poslova, Crosco
može redovito isplaćivati plaće i ostala davanja u skladu s
Kolektivnim ugovorom. SING
se maksimalno zalaže za to da
Crosco i dalje radi na domaćem i inozemnom tržištu te da
se još više angažira u traženju
novih poslova, kako ne bi došlo do otpuštanja radnika.
Luka Matijević
SRETNO, KOLEGICE I KOLEGE!
vozači vozila do 8 tona. Po zakonu vozači ugovor moraju imati sa
sobom u vozilu kako bi ga mogli
pokazati u slučaju kontrole. Valjda
netko treba platiti kaznu da bi se
onda možda ubrzalo rješenje problema.
INA zna bolje od
STSI-a
Nakon tribine rukovoditelji su
od predsjednika Uprave dobili nalog da trebaju poslati prijedlog s
razboritim brojem ljudi. Oni su to i
učinili, ali su nakon toga dobili informaciju da broj ljudi treba smanjiti jer ga INA neće prihvatiti. U
prosincu je poslan novi prijedlog
za 28 vozača, 12 radnika izgradnje
itd. INA je ponovno tražila smanjenje s 40 na 20. Rukovoditelji su i to
prihvatili i u INU poslali prijedlog.
Za sada ne znamo kada će prijedlog biti proveden – jer do danas
nije, unatoč tome što je prošlo već
4-5 mjeseci! Također, čini se da u
INI bolje znaju potrebe STSI-a od
rukovoditelja i predsjednika Uprave kad određuje kvotu prioriteta.
SING-ov ured u Đurđevcu je
26. siječnja 2012. organizirao oproštajni domjenak za članove SING-a
koji su prošle godine otišli u mirovinu. Profesionalni sindikalni povjerenik Miroslav Cuković zahvalio
je kolegama na njihovu doprinosu
razvoju naše kompanije i na doprinosu sindikatu u njegovim aktivnostima.
S kolegama i kolegicama
oprostili smo se uz prigodne da-
rove i najbolje želje. Poželjeli smo
im puno zdravlja i mirne umirovljeničke dane. S obzirom na
njihovo životno iskustvo sigurani
samo da će se uspjeti snaći u novim životnim okolnostima i da će
u svakom danu svoje zaslužene
mirovine znati istinski uživati.
SING im želi puno sretnih godina, uz rudarski pozdrav:
SRETNO!
Miroslav Cuković
Sporo i nedovoljno
novo zapošljavanje
radnika (majstora)
pošljavanja u proizvodnji od koje
tvrtka živi. Radnici se pitaju tko
će i kako raditi kada stari majstori odu iz poduzeća i nije im jasno
zašto si to pitanje ne postavljaju
rukovodioci, jer se broj zaposlenih u INA-Grupi u godinu dana
smanjio za gotovo 3000. Sigurno
je da svi nisu bili baš neiskorišteni
i da treba popuniti radna mjesta,
jer je inače nemoguće kvalitetno
poslovati.
Željko Vuković
Usprkos
argumentiranom
traženju sindikata, novo se zapošljavanje tvrdoglavo ne dopušta,
a samo nebo zna zašto! Ističem
da je taj problem prisutan i u drugim dijelovima INA-grupe, osim u
upravnim zgradama u Zagrebu,
jer se tamo nađe rješenje za zapošljavanje mlade radne snage.
To je ispravno ako ima potrebe,
ali ne znamo zbog čega nema za-
Zagreb, 29. veljače 2012.
OGLEDALO
SINDIKALNA ABECEDA
SINDIKAT I DRUŠTVO
Radno mjesto, poduzeće i ljudi koji u njemu rade dio su društva i od društva ih je nemoguće odvojiti.
Neraskidiva veza
Sindikat svoje aktivnosti
ne može ograničiti samo na
radno mjesto, već zbog dobrobiti članova mora utjecati
i na društvo. Dio takvih aktivnosti odvija se na državnoj
razini, ali se mora djelovati
i na lokalnoj razini. U tom
smislu djelovanje sindikata
može biti dvojako. Djelovati
se može samostalno ili putem
sindikalne središnjice.
Utjecaj sindikata na društvo može se postići:
• politikom pune zaposlenosti
• politikom cijena
• politikom troškova života
• politikom industrijskih
odnosa.
Da bi bili uspješniji, svi sindikati
trebali bi se organizirati kao industrijski
za cijelu zemlju i biti
članovi sindikalne središnjice.
S politikom oprezno
Svaka suradnja s vlašću,
bez obzira na to radi li se o državnoj ili lokalnoj razini, znači
kontaktiranje i suradnju s političarima i političkim strankama. To nije moguće izbjeći,
ali pritom treba imati mjeru
i voditi računa o neovisnosti
sindikata.
Ima razmišljanja o tome
Opišite nam nastanak Diokija .
Društvo DIOKI d.d. nastalo je udruživanjem društva INA-OKI d.d. iz Zagreba,
društva DINA-Petrokemija d.d. iz Omišlja
i postrojenja Etilen društva INA-Industrija
nafte d.d. iz Zagreba. Od 29. studenog
1999. tvrtka posluje pod imenom DIOKI
d.d. i jedan je od najvećih hrvatskih izvoznika; u izvoz plasira oko 90% svoje proizvodnje.
Kada je sve krenulo nizbrdo?
Sve je krenulo nizbrdo izdvajanjem Diokija iz sustava INE, nastavilo se kuponskom
privatizacijom, a najveći pad Dioki doživljava s Robertom Ježićem kao većinskim
vlasnikom.
PORTRET ČLANA
Srđan Perković,
informatičar, 15 godina zaposlen u Diokiju
8 - SING 116
Kako vidite budućnost DIOKI-ja?
Dioki ima budućnost samo ako hrvatska
Vlada shvati važnost te petrokemijske
industrije i preko HEP-a postane njezin
vlasnik. Naime, HEP je danas veliki Diokijev vjerovnik koji s INOM može dogovoriti
kako bi sindikati trebali osnivati radničke političke stranke. Međutim, takav pristup je
upitan zbog načela neovisnosti sindikata o vlasti i političkim strankama.
Jasno je da sindikat ne
može biti neovisan o političkoj stranci koju je osnovao, a
pogotovo ne ako je ta politička stranka na vlasti.
Božo Mikuš
strateško partnerstvo. To uključuje i ulazak INE u vlasničku strukturu Diokija, a u
najboljoj varijanti povratak pogona na
zagrebačkoj lokaciji u INA grupu, što bi
omogućilo isplativa ulaganja i u pogone
na zagrebačkoj lokaciji Diokija i u ININA
postrojenja.
Hrvatska i njezino gospodarstvo kad
uđemo u EU?
Budući da je Hrvatska ionako već godinama preplavljena uvoznim proizvodima,
naš ulazak u EU može biti samo pozitivan,
već i zbog nestanka carinskih troškova i
barijera na obje strane, a potpuno nam se
otvara cijelo tržište EU.
Uloga sindikata u obrani radničkih prava
U kapitalističkom društvenom sustavu, u
kojem je i naša država, sindikati bi trebali
biti glavni i najjači zaštitnici radničkih prava koji će i poslodavce i Vladu natjerati na
ponašanje koje izgrađuje socijalnu državu
i štiti radnike.
Drago Domazet
Zagreb, 29. veljače 2012.
ODJECI
REGIONALNI URED
NHS-a RIJEKA
U lipnju 2009. Regionalnom uredu Nezavisnih hrvatskih sindikata u Rijeci za pravnu pomoć obratila se radnica HEP-Proizvodnje d.o.o. Zagreb zaposlena u PP HE Zapad u Rijeci zbog
uznemiravanja na radnom mjestu od direktora PP HE Zapad.
ZA DIOKI
Radnici ujedinjeni u Stožer za obranu DIOKIJA zajedno sa sva tri
sindikata koji djeluju u tvrtki i udrugama branitelja prosvjedovali
su u Zagrebu 31. siječnja ove godine.
Na hladnih zagrebačkih
minus sedam stupnjeva Celzijusa prosvjednici su krenuli
s Trga burze prema Trgu bana
će urušavanje proizvodnje u
Hrvatskoj u kojoj se iz dana u
dan gase proizvodna radna
mjesta. Naglasili su da Vlada u
Josipa Jelačića gdje su hrvatskoj Vladi prenijeli svoj zahtjev
da hitno poduzme odlučne
mjere za spas Diokija. Predstavnici radnika u svojim su
govorima zatražili odlazak dosadašnjeg većinskog vlasnika
Roberta Ježića, a od Vlade da
poduzme sve kako bi se u Zagrebu pokrenula proizvodnja,
isplatile zaostale plaće te hitno izvršilo vlasničko restrukturiranje.
slučaju Diokija može zaustaviti
propast tvrtke.
Presuda u korist
radnice
Pokretanje sudskog
spora
Pravnica Ureda NHS-a Nataša Malnar-Đukić pokrenula
je spor radi zaštite dostojanstva na Općinskom sudu u
Rijeci.
Predmet spora bio je tužiteljičin zahtjev da se utvrdi
kako je bila uznemiravana
na radnom mjestu, čime su
povrijeđena njezina prava na
dostojanstvo, čast, ugled, tjelesno i duševno zdravlje, da se
s tim prestane i da joj se isplati pravična novčana naknada
za povredu prava osobnosti u
iznosu od 30.000,00 kn s kamatama.
Spor na Općinskom sudu
u Rijeci trajao je od srpnja
2009. do lipnja 2011. kada
je punomoćnica tužiteljice
zaprimila presudu kojom je
tužbeni zahtjev u cijelosti
usvojen.
Odlučujući o tužbenom
zahtjevu, Sud se poziva na
odredbe članaka 2., 12. i 22.
Zakona o radu.
Zagreb, 29. veljače 2012.
Nakon dugotrajnog i iscrpnog dokaznog postupka
Sud je s nedvojbenom sigurnošću utvrdio kako je ponašanje rukovoditelja prema
tužiteljici bilo neprijateljsko,
ponižavajuće i uvredljivo. Sud
je utvrdio da je primarno došlo do povrede dostojanstva
tužiteljice, tj. do uznemiravanja i vrijeđanja prema članku
2b Zakona o radu i diskriminacije po spolu i nacionalnoj pripadnosti, da je takvo
ponašanje s vremenom kulminiralo pritiscima na tužiteljicu i dovelo do narušavanja
njezina zdravstvenog stanja
i povrede prava osobnosti.
Sud je po slobodnoj ocjeni,
primjenom odredbe članka
223. ZPP-a, odlučio da je za
povredu prava osobnosti u
konkretnom slučaju pravična
naknada tužiteljici 30.000,00
kn, koliko je tužiteljica i tražila.
Odlučujući o žalbi tuženika, Županijski sud u Rijeci
potvrdio je presudu Općinskoga suda u Rijeci i time je
spor pravomoćno okončan u
korist tužiteljice.
Ova pravomoćna presuda
doprinos je Nezavisnih hrvatskih sindikata nažalost vrlo
skromnoj sudskoj praksi koja
se odnosi na ovakve i slične
slučajeve.
Nataša Malnar-Đukić
Radnici gube strpljenje
Radnici više ne mogu mirno čekati i gledati kako tvrtka
propada jer je sva proizvodnja na zagrebačkom Žitnjaku,
gdje je zaposleno 450 radnika,
od početka rujna prošle godine stala, a vlasnik im je dužan
četiri neisplaćene plaće. Čelnici sindikalnih središnjica: Krešimir Sever, Mladen Novosel
i Damir Jakuš te predsjednik
SING-a Božo Mikuš u svojim
su govorima podržali zahtjeve
radnika ističući njihovo pravo
na rad i plaću te na postoje-
Obećanja u
ministarstvima
U ministarstvima rada i
gospodarstva predstavnike
radnika Diokija primili su ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić i zamjenica
ministra gospodarstva Tamara Obradović Mazal. Ministar
Mrsić rekao je predstavnicima radnika da je dogovorena
deblokada poslovnih računa
Diokija na 60 dana. U tom
razdoblju očekuje se i završetak restrukturiranja tvrtke uz
sazivanje skupštine dioničara
i novu vlasničku strukturu. Ministar je obećao i pokretanje
proizvodnje te isplatu jedne
plaće u roku od osam dana.
Prosvjednicima su priopćeni zaključci nakon čega
je prosvjed mirno završen u
očekivanju ispunjenja dogovorenog.
Srđan Perković
SING 116- 9
INOZEMSTVO
IZVJEŠTAJNA
SKUPŠTINA
RETUN SEE
U grčkom gradu Kavali, od 9. do 12. rujna 2011., održana
je četvrta skupština Regionalne mreže sindikata energetike jugoistočne Europe. U ime SING-a na skupštini su bili R.
Čemeljić i J. Pipunić.
SINDIKALNA
SURADNJA
Unatoč svakodnevnim obvezama predstavnici SING-a i Sindikata Slovnafta pronašli su vremena za dvodnevni susret i
razmjenu sindikalnih iskustava.
Dugogodišnja
primjena HAY metode
Nakon izbora novog čelništva RETUN SEE u ožujku
2011. održana je redovita
skupština na kojoj su dogovorena načela zajedničkih aktivnosti koje će sindikati, članovi RETUN SEE, poduzimati s
ciljem zaštite interesa radnika
u djelatnosti energetike na
području jugoistočne Europe.
U skladu s odredbama Statuta Nadzorni odbor podnio je
izvještaj o financijskom poslovanju Mreže u proteklom
razdoblju.
Solidarnost sa
sindikatima u Grčkoj
Val prosvjeda koji već mjesecima trese Grčku nije mimoišao ni sudionike Skupštine
RETUN SEE. Svojim prisustvom
na prosvjedu organiziranom
u Kavali članovi skupštine RETUN SEE podržali su opravdane zahtjeve radnika.
10 - SING 116
Opravdan je strah grčkih
sindikalaca jer najavljenim
izmjenama Zakona o radu
Vlada želi ukinuti kolektivne
ugovore i tako na tržište rada
uvesti još veću nesigurnost.
Zajednički ciljevi
Ujedinjeni pod geslom:
„Snaga kroz jedinstvo, rezultat uz zajedničke aktivnosti“
sindikalci u energetskoj djelatnosti još su jednom iskazali
svoje opredjeljenje za jedinstvom i jačanjem djelatnosti energetike u europskim i
svjetskim sindikalnim udrugama. Sve prijedloge zajedničkih aktivnosti iznesene
tijekom rasprave na Skupštini
u jedinstveni će akcijski plan
ujediniti Predsjedništvo RETUN SEE na sjednici koja će
se održati sredinom ožujka
2012.
Jasna Pipunić
Predstavnici SING-a B.
Mikuš, J. Pipunić, I. Štimac i Ž.
Vuković bili su 24. i 25. siječnja
2012. u radnom posjetu prijateljskom Sindikatu Slovnafta
u Bratislavi. Uz nezaobilazne
teme kao što su kolektivno
pregovaranje i sindikalna suradnja naši domaćini informirali su nas o funkcioniranju
HAY metode vrednovanja radnih mjesta u Slovnaftu.
HAY metoda vrednovanja
radnih mjesta za Sindikat Slovnafta nije novost jer je uvedena
1998. godine, do kada su imali
osnovnu plaću. Prema riječima
voditeljice Odjela plaća i benefita Slovnafta, HAY metodom
vrednovanja radnih mjesta
znatno je olakšan raspored
radnika na radna mjesta, ali i
poslodavcu omogućeno uspoređivanje svakog radnog mjesta s uvjetima na tržištu.
Nakon sedam godina
primjene, 2007. godine radna mjesta radnika Slovnafta
usklađena su s jedinstvenim
kriterijima u MOL-Grupi, a početkom 2012. obavljeno je posljednje usklađivanje.
Predstavnici sindikata od
samog su početka bili uklju-
čeni u proces izrade opisa poslova svakog radnog mjesta,
a u vrijeme uvođenja novog
sustava vrednovanja plaće su
znatno rasle, pa radnici nisu
osjećali negativne posljedice
zbog prijelaza na novi sustav.
Plaće radnika Slovnafta
uspoređuju se s različitim
parametrima na tržištu, no
njihova prosječna plaća viša
je za šezdeset i više posto od
prosječne plaće u Bratislavi.
Jedan sindikat
Bili smo zadovoljni kad
smo vidjeli da su radnici Slovnafta očuvali jedinstvo i da su
organizirani u jedan sindikat.
Zajedno su proživjeli sve nedaće restrukturiranja i očuvali
visok postotak sindikalno organiziranih radnika.
Nastojanja Sindikata Slovnafta slična su nastojanjima
SING-a. Zauzimaju se za kolektivni ugovor na razini MOLgrupe, kao što se SING zauzima za kolektivni ugovor za
INA-Grupu.
Obilaskom
nadzornog
centra i najvažnijih dijelova
rafinerije završio je posjet
predstavnika SING-a sindikatu
Slovnafta.
Jasna Pipunić
Zagreb, 29. veljače 2012.
IZ NHS-a
GSV U NOVOM
SASTAVU
Dana 3. veljače 2012. održana je 173. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj su sudjelovali novi predstavnici Vlade RH.
Mjere i smjernice
proračuna za 2012.
Na sjednici je potpisan
novi Sporazum o osnivanju
Gospodarsko-socijalnog vijeća budući da je Vlada RH
odlučila ukinuti Ured za socijalno partnerstvo i osnovati
Samostalnu službu za socijalno partnerstvo koja će biti
sastavni dio Ministarstva rada
i mirovinskog sustava. Također je u Sporazumu izbrisana
i odredba o Savjetu za unaprjeđenje tripartitnog socijalnog dijaloga u RH koji nikada
nije osnovan. Novo sjedište
GSV-a je u Ministarstvu rada
i mirovinskog sustava, u Ulici
grada Vukovara.
Najviše rasprave na sjednici izazvao je Prijedlog mjera
i smjernica za izradu proračuna za 2012. godinu koji je
GSV podržao, uz prijedloge
sindikalnih središnjica o tzv.
„poreznom paketu“ koji su
sindikalne središnjice izravno
uputile Ministarstvu financija.
Dana 15. veljače 2012.
godine održana je 174. sjednica GSV-a na kojoj se tri sata
raspravljalo o Prijedlogu državnog proračuna za 2012.
godinu. Sindikati i poslodavci podržali su makroekonomske ciljeve proračuna za
2012. Sindikati su, međutim,
uputili niz primjedbi i dvojbi
u vezi s proračunom. Nakon
konferencije za novinare koju
su poslije završetka sjednice
GSV-a održali potpredsjednici
GSV-a i predstavnik HUP-a, u
javnosti se pojavila informacija kako su sindikati na sjednici poduprli najavljene otkaze
Foto: Darko Jelinek
u javnom sektoru, što su Nezavisni hrvatski sindikati već
sljedećeg dana opovrgnuli
priopćenjem za javnost.
Bez cjelovitog
socijalnog dijaloga
U priopćenju je, između
ostalog, navedeno kako na
sjednici uopće nije bilo rasprave o zaposlenima u javnom sektoru i kako sindikalne
središnjice o tome ne mogu
odlučivati, već samo sindikati
koji u tom sektoru zastupaju
zaposlene. Na sjednici GSV-a
predsjednik NHS-a prigovorio
je zbog slanja jednostranih
poruka medijima. To nije dijalog kakav bi se u Hrvatskoj
priželjkivao. Kad je riječ o dr-
žavnim i javnim službama,
tada Vlada kao poslodavac
treba pozvati sindikate iz
tog sektora i zatim izravno s
njihovim predstavnicima rješavati probleme. U državnim
i javnim poduzećima poslodavci su uprave tih poduzeća,
a ne Vlada ili nadzorni odbori,
i one su dužne izravno komunicirati sa sindikatima koji u
tim tvrtkama djeluju.
Predstavnici sindikata će
s članovima razgovarati o
prijedlogu Vlade, odnosno o
prijedlozima uprava državnih
i javnih poduzeća i u skladu s
dobivenim odgovorima oblikovati svoje stavove.
Marija Hanževački
13. OBLJETNICA NHS-a
Dana 19. veljače navršilo
se 13 godina od Osnivačkog
sabora Nezavisnih hrvatskih
sindikata.
Nije vrijeme za slavlje, ali
se toga događaja trebamo
prisjetiti s ponosom i s radošću. Hvala svima koji su nas
prepoznali kao svoju sindikalnu središnjicu. Naša središnjica u ovom trenutku ima oko
stotrideset tisuća članova i od
prošle smo godine najbrojZagreb, 29. veljače 2012.
nija sindikalna središnjica u
Republici Hrvatskoj. Imamo
znanje i iskustvo koje će nam
biti itekako važno i potrebno
u teškim vremenima koja su
pred nama, u obrani prava
radnika.
Naša opredjeljenja i nakon 13 godina ostaju ista ona
zbog kojih smo se i osnovali.
Takvi ćemo ostati i dalje. To je
naša obveza.
Marija Hanževački
SING 116- 11
RAZNO
NAGRADNA IGRA ZA ČLANOVE SING-a
3. KOLO
Nastavljamo s nagradnom igrom koja traje četiri kola. U
svakom kolu dodjeljujemo nagradu kola, a glavna je nagrada besplatan desetodnevni boravak za 2 osobe u SING-ovu
odmaralištu u Malinskoj.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati samo članovi SING-a i
to sa samo jednim kuponom, kako bi svi imali iste izglede za
dobitak. Članovi SING-a koji točno odgovore na postavljeno
pitanje kandidiraju za nagradu kola, a samo oni članovi koji
do zaključenja ciklusa točno odgovore na pitanja u svim kolima kandidiraju za glavnu nagradu.
Nagrada ovog kola je SING-ova kravata.
Ime dobitnika objavit ćemo u sljedećem broju našeg glasila.
Crvena olovka
Priredila: Miljenka Šafran
Život je putovanje, a ne odredište.
Nepoznati autor
Ljudi se poznaju po znoju i po danoj
riječi.
Arapska
Nije sretan onaj tko ima ono što želi,
već onaj koji ne želi ono što nema.
Latinska
Nagradno pitanje 3. kola:
Tko je bio Božidar Oreč?
Odgovor (zaokružiti red. broj):
1. prvi predsjednik Skupštine SING-a
2. prvi predsjednik Vijeća HFBO
Ime i prezime ______________________________________________________________
U kući lijenčine množe se samo
snovi. Koreanska
Lak je teret koji se s voljom nosi.
Ovidije
Poduzeće i lokacija _________________________________________________________
Telefon za kontakt __________________________________________________________
Kupon s odgovorom šaljite poštom na adresu: Sindikat naftnog gospodarstva, Kumičićeva 1, 10 000
Zagreb ili ga na bilo koji drugi način dostavite u sjedište SING-a na istoj adresi najkasnije do 16. ožujka
2012. godine.
Pesimist vidi teškoću u svakoj prilici.
Optimist vidi priliku u svakoj teškoći.
M. Seligman
Pobjeda pripada najupornijima.
Napoleon
I maslinova grančica može se
koristiti kao šiba.
S. J. Lec
Hodam polako, ali nikad unatrag.
A. Lincoln
Promišljanje je posao mnogih,
odlučivanje – samo jednoga.
Charles de Gaulle
„SING“- glasilo Sindikata naftnog gospodarstva • Osnivač i izdavač: Sindikat naftnog gospodarstva, Zagreb,
Kumičićeva 1, telefon i faks: 01/4501-620 • Uredništvo: Radivoj Čemeljić, Tomislav Ivančić, Božo Mikuš • Lektor: dr. sc. Marko Alerić • Redakcija: 10 000 Zagreb, Kumičićeva 1, e-mail: [email protected], web: www.sing.hr •
Naklada: 4.500 primjeraka • Mišljenjem Ministarstva kulture i prosvjete RH, br. 532-03-1/92-01 od 8. listopada
1992. godine SING je oslobođen plaćanja osnovnog poreza na promet • Glasilo se besplatno dijeli članovima
Sindikata naftnog gospodarstva • Grafička priprema i tisak: IT-graf, Zagreb.
12 - SING 116
Zagreb, 29. veljače 2012.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 441 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content