close

Enter

Log in using OpenID

10 razloga zašto upisati ELPROS - Elektrotehnička i prometna škola

embedDownload
10 RAZLOGA ZAŠTO UPISATI ELEKTROTEHNIČKU I
PROMETNU ŠKOLU OSIJEK
11.. EEKKO
OLLO
OŠŠKKAA ŠŠKKO
OLLAA
 Solarna elektrana - na krovu naše škole
smještena je fotonaponska električna
centrala snage 30 kW na kojoj učenici
mogu pratiti podatke o trenutnoj
proizvodnji
električne
energije,
mjesečnim prosjecima, zaradi, utjecaju
na okoliš i ostale podatke.
 Solarni automobil izašao iz naše
radionice postao je prava atrakcija u
gradu i široj okolini. Izrađujući ga
učenici su stekli dragocjena znanja iz
novih tehnologija.
 Zelene vještine za elektrotehniku i strojarstvo
naziv je velikog projekta koji je imao za cilj unaprijediti
ljudske i materijalne kapacitete strukovnih škola u regiji s
ciljem obučavanja o obnovljivim izvorima energije,
korištenjem pristupa usmjerenog na učenika. Svrha je
projekta unaprijediti zapošljivost učenika strukovnih
škola i povećati prilagodljivost regionalne radne snage
kroz obučavanje o obnovljivim izvorima energije.
22.. AATTRRAAKKTTIIVVN
NAA ZZAAN
NIIM
MAAN
NJJAA
Nudimo četiri programa četverogodišnjih zanimanja
iz područja elektrotehnike: elektrotehničar, tehničar
za računalstvo, tehničar za mehatroniku i tehničar za
elektroniku. Svi programi, osim korisnih praktičnih
znanja i vještina, daju učenicima znanja potrebna za
polaganje državne mature i nastavak školovanja na
tehničkim i srodnim fakultetima.
Iz područja prometa, učenici se mogu odlučiti za
četverogodišnji program tehničar cestovnog prometa
ili vrlo atraktivan trogodišnji program vozač motornih
vozila tijekom kojega se učenici osposobljavaju za upravljanje teretnim vozilom odnosno
dobivaju vozačku dozvolu C kategorije. Trogodišnji programi iz područja elektrotehnike su
elektromonter i elektroničar koji su tražena zanimanja posebno u zemljama Europske Unije.
Posebnu ponudu čini obrazovanje odraslih u sklopu kojega se provode programi
prekvalifikacija i za sva gore navedena zanimanja, ali i neka druga: vozač/ica tramvaja,
elektromehaničar/ka, instruktor/ica vožnje, monter/ka fotonaponskih sustava.
33.. D
DIIRREEKKTTAAN
NU
UPPIISS
Elektrotehnički fakultet iz Osijeka ukazuje nam već niz godina
posebnu čast i povjerenje time što svake godine pet najboljih
učenika iz naše škole ima mogućnost izravnog upisa na
sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike i sveučilišni
preddipolmski studij računarstva.
44.. VVRRH
HU
UN
NSSKKAA O
OPPRREEM
MAA
Zato što imamo odlično opremljene
učionice i specijalizirane kabinete te
svu potrebnu opremu (računalne
učionice, solarni laboratorij, kamion za
učenje vožnje, simulator vožnje. . . )
55.. SSTTRRU
UČČN
NII TTIIM
M
O više od 650 učenika koji pohađaju našu školu svakodnevno brine i svoje usluge nudi tim ljudi
čiji je osnovni zadatak sigurnost, dobrobit, obrazovanje i odgoj djece: ravnatelj, pedagoginja,
psihologinja, stručna služba (voditelji nastave i stručne prakse), nastavnici, tajništvo,
knjižničarka, djelatnici održavanja. Svi članovi NV prolaze kroz programe edukacije i stručnog
usavršavanja tijekom školske godine.
66.. IIN
NO
OVVAATTIIVVN
NO
OSSTT
Kroz svakodnevni nastavni rad, ali i izvannastavne
aktivnosti, radioničke vježbe, mentorstva u izradi
završnoga rada, trudimo se poticati razmišljanje i
djelovanje učenika izvan zadanih okvira. Rezultati
takvoga rada prepoznati su i nagrađeni na
izložbama i natjecanjima mladih inovatora: SOELA solarni električni auto, Smart labirint, Solarni
tragač, Signalizacija u prometu, Signalizacija
biciklističkog prijelaza na raskrižju.
77.. D
DRRU
UŠŠTTVVEEN
NAA O
OD
DG
GO
OVVO
ORRN
NO
OSSTT
Naša škola potiče DRUŠTVENO ODGOVORNO ponašanje kroz
aktivnosti CRVENOGA KRIŽA, sustavno već dugi niz godina
(dobrovoljno darivanje krvi, sakupljanje odjeće i hrane
potrebitima, sudjelovanje na natjecanjima volontera), te uz
Volonterski klub EMŠA koji sudjeluje u mnogim akcijama
(Pokreni sebe – promijeni svijet, Sretno drvo, Odjeni me…)
88.. U
USSPPJJEESSII N
NAA N
NAATTJJEECCAAN
NJJIIM
MAA
Uz pomoć naših profesora mentora učenici ostvaruju zapažene
rezultate na natjecanjima znanja i vještina u svim općeobrazovnim i
stručnim predmetima. Sportski klub KUNE niže uspjehe u gotovo
svim sportovima. Samo u svibnju 2014. osvojili su na državnim
natjecanjima dva prva, drugo, treće i šesto mjesto. Više možete
pogledati ovdje.
99.. M
MEEĐ
ĐU
UN
NAARRO
OD
DN
NAA SSU
URRAAD
DN
NJJAA
Kroz različite projekte učenici imaju priliku upoznati se s vršnjacima iz
drugih zemalja i s njima surađivati. Kao nositelji projekta JEDINSTVO
U RAZLIČITOSTI pružila nam se mogućnost suradnje sa školom u
Mađarskoj, a u sklopu projekta mobilnosti UČENJE KROZ RAD naši su
učenici dobili priliku ljetnu praksu provesti u Irskoj.
1100.. SSPPO
ORRTTSSKKAA D
DVVO
ORRAAN
NAA
Elektrotehnička i prometna škola Osijek jedna je
od rijetkih koja ima vlastitu sportsku dvoranu i
smještena je uz Srednjoškolsko igralište što
pruža optimalne uvjete za kvalitetan rad na
tjelesnoj aktivnosti učenika. Rezultati toga rada
vidljivi su i u sportskim uspjesima.
I na kraju…
ŠŠKKO
OLLSSKKAA KKAAN
NTTIIN
NAA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
987 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content