close

Enter

Log in using OpenID

23. forum Hrvatskog energetskog društva Dan energije u Hrvatskoj

embedDownload
23. forum Hrvatskog energetskog društva
Dan energije u Hrvatskoj
“KAKO DEFINIRATI i IMPLEMENTIRATI ENERGETSKU POLITIKU U SVJETLU
NOVIH SMJERNICA EU-a ZA 2030. GODINU?”
Hrvatsko energetsko društvo je 26. studenoga o.g. održalo svoj 22. energetski
forum Dan energije u Hrvatskoj s temom: “KAKO DEFINIRATI i
IMPLEMENTIRATI ENERGETSKU POLITIKU U SVJETLU NOVIH SMJERNICA
EU-a ZA 2030. GODINU?”
HED već dvadesettreću godinu zaredom održava svoje forume s različitim aktualnim
temama, važnim za energetski sektor, a referati i prezentacije omogućuju
upoznavanje stručnjaka i javnosti s problemima, trendovima i iskustvima drugih
zemalja.
Europska komisija utvrdila je smjernice klimatske, a posljedično i energetske politike
za 2030. godinu. Jasno je izražen jedino cilj smanjenja emisija CO2 za 40 posto u
odnosu na 1990. godinu, a sve ostalo je otvoreno. Najvažnije pitanje je kako to
ostvariti? Svaka od zemalja članica treba definirati svoj način za ostvarenje tog cilja.
Pojedini elementi dosadašnje politike smanjenja emisija, kao npr. trgovanje
emisijama nisu ni zaživjele.
U stručnoj javnosti, u okviru World Energy Councila (WEC-a), u većinskom dijelu je
iskazan stav da je potrebno utvrditi jedan cilj - smanjenje emisija CO2, a da su sve
ostalo mjere za ostvarivanje tog cilja. Time se ne umanjuje važnost obnovljivih izvora
energije i energetske učinkovitosti, već ih se stavlja u funkciju sredstva za
ostvarivanje politike smanjenja emisija.
Ključni elementi takve politike su: provedivost, uravnoteženost s tehničko
tehnološkim potrebama elektroenergetskog i drugih sustava i najniža cijena
ostvarivanja politike smanjenja emisija CO2. U proteklom razdoblju provođenja
politike smanjenja emisija CO2, povećanja korištenja obnovljivih izvora i energetske
učinkovitosti je rezultiralo povećanjem cijene električne energije i ukupno energije,
kroz različite oblike dodatnih troškova za kupce energije. Iako nije utvrđivana realna
cijena smanjenja emisija, ona je objektivizirana kroz dodatne troškove koje plaćaju
kupci energije.
Očito je da elemente dosadašnje provedbene politike smanjenja emisija CO2 treba
preispitati i predložiti nova rješenja koja će omogućiti ostvarivanje ciljeva smanjenja
emisija, a u isto vrijeme osigurati funkcioniranje tržišta i sigurnost opskrbe.
Nazočne je pozdravio predsjednik Hrvatskog energetskog društva dr. sc. Goran Granić.
Podsjetio je da je HED započeo radom u proljeće 1992. godine i zahvaljujući razumijevanju
Svjetske energetske konferencije, ubrzo je postao njenim članom. Uz želju da rad Foruma
bude konstruktivan i uspješan, dr. sc. G. Granić je ovom prigodom izrazio posebnu
zahvalnost sponzorima, koji su omogućili da se Forum realizira.
Pokroviteljstvo nad spomenutom manifestacijom prihvatio je predsjednik Republike Hrvatske
gospodin Ivo Josipović, Vlada Republike Hrvatske, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
te Hrvatska gospodarska komora. Cijenjenom skupu obratio se predsjednik Ivo Josipović sa
video porukom i zaželio uspješan rad Foruma.
Izlaganja su slijedila prema programu rada:
HRVATSKO ENERGETSKO DRUŠTVO
CROATIAN ENERGY ASSOCIATION
PROGRAM
23. FORUM: DAN ENERGIJE U HRVATSKOJ
23rd FORUM: ENERGY DAY IN CROATIA
28. studeni 2014. / November 28, 2014
Mala dvorana „Vatroslav Lisinski“
Trg Stjepana Radića 4
10000 ZAGREB
8.00 – 9.00
PRIJAVA SUDIONIKA – REGISTRATION
9.00 – 9.30
OTVARANJE FORUMA – FORUM OPENING
Dr. sc. Goran Granić, Predsjednik HED-a / President of HED
Video snimka pozdravnog govora Predsjednika Republike Ive Josipovića
9.30 – 10.00
KRATKI KONCERT – SHORT CONCERT
Klavirski duo: Iva Konjevod i Ljubomir Gašparović
Robert Schumann
Tri impromptusa – 3 Impromptus
Française
Valcer – Waltz
Camille Saint-Saëns
Feuillet d'Album
Franz Schubert
Sentimentalni valceri – Sentimental waltzes
KAKO DEFINIRATI I IMPLEMENTIRATI ENERGETSKU POLITIKU
U SVJETLU NOVIH SMJERNICA EU-a ZA 2030. GODINU?
HOW TO DEFINE AND IMPLEMENT AN ENERGY POLICY
IN LIGHT OF NEW EU GUIDELINES FOR THE YEAR 2030?
I. REFERATI I PREZENTACIJE /
1st PRESENTATIONS AND PAPERS
10.00 – 10.20
Goran Granić i suradnici / Goran Granić and Associates, Energetski
institut Hrvoje Požar / Energy Institute Hrvoje Pozar, Hrvatska / Croatia:
„Kako postaviti ekonomske odnose na tržištu energije za ostvarivanje
politike očuvanja klime“ / “How to set up economic relations in the energy
market for the realization of climate preservation policy”
10.20 – 10.40
Einari Kisel, Svjetski energetski savjet / World Energy Council - WEC,
London: „Svjetski energetski scenariji do 2050.: Utjecaj modela
energetskog upravljanja na budućnost europskog energetskog sektora“ /
“World energy scenarios 2050: Impact of the energy governance models
to the future of the European energy sector”
10.40 – 11.00
Carsten Rolle, Federation of German Industries (BDI), Njemačka /
Germany: „Ususret dosljednijoj europskoj energetskoj i klimatskoj politici“ /
“Towards a more consistent European Energy and Climate Policy”
11.00 – 11.20
Ingo Block, RWE, Njemačka / Germany
11.20 – 11.40
ODMOR – COFFEE BREAK
II. REFERATI I PREZENTACIJE /
2 PRESENTATIONS AND PAPERS
nd
11.40 – 12.00
Charlotte Renaud, EURELECTRIC, Brisel / Brussels
12.00 – 12.20
Tahir Kapetanović, Austrian Power Grid AG, Austrija / Austria: „Kako u
praksi mreže učiniti pametnijima“ / “Smartening the grid in praxis”
12.20 – 12.40
Matthias Maedge, NGVA Europe, Brisel / Brussels: „Metan kao gorivo za
vozila u Europi“ / “Methane as a vehicle fuel in Europe”
12.40 – 13.00
Rasprava za skupine I. i II. – Discussion 1st and 2nd Group
13.00 – 14.00
DOMJENAK – LUNCHEON
III. REFERATI I PREZENTACIJE /
3rd PRESENTATIONS AND PAPERS
14.00 – 14.20
Stefano Mottarelli, EDISON, Italija / Italy
14.20 – 14.40
András Jenei, Savjetnik ministra nacionalnog razvoja / Advisor to the
Ministry of National Development, Mađarska / Hungary
14.40 – 15.00
Istvan Szabo, ElectroMagnetic Consulting, Mađarska / Hungary: „Održivo
oblikovanje projekata pametnih mreža” / “Sustainable SmartGrid project
design”
15.00 – 15.20
Dubravko Sabolić, Hrvatski operator prijenosnog sustava / Croatian
Transmission System Operator, Hrvatska / Croatia: „Statističko
modeliranje proizvodnje velikog sustava vjetroelektrana – studija slučaja“ /
“Statistical modeling of large wind plant system’s generation – a case
study”
15.20 – 15.40
ODMOR – COFFEE BREAK
IV. REFERATI I PREZENTACIJE /
4th PRESENTATIONS AND PAPERS
15.40 – 16.00
Ivica Toljan, CROPEX – Hrvatska burza električne energije / Croatian
Power Exchange, Hrvatska / Croatia: „Trajektorije transaktivne energetike
europske i hrvatske energetske politike“ / “Transactive energy trajectories
of European and Croatian energy policy”
16.00 – 16.20
Željko Tomšić, Marijana Pongrašić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
/ Faculty of Electrical Engineering and Computing, Hrvatska / Croatia:
„Ekonomska analiza dobiti i troškova implementacije naprednih mreža“ /
“Cost-benefit analysis of smart grids implementation”
16.20 – 16.40
Tomislav Novosel, Luka Perković, Marko Ban, Tomislav Pukšec,
Goran Krajačić, Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje / Faculty
of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Hrvatska / Croatia:
„Upotreba „agent based“ alata za energetsko planiranje – modeliranje
energetskih potreba za sektor transporta“ / “Utilization of agent based
modelling for energy planning – Transport energy demand modelling”
16.40 – 17.00
Vladimir Potočnik, Hrvatska / Croatia: „Energetska transformacija
Hrvatske“ / “Energy transformation of Croatia”
17.00 – 17.20
Rasprava za skupine III. i IV. – Discussion 3rd and 4th Group
V. NACIONALNA KONFERENCIJA U SKLOPU PROJEKTA SMART MED PARKS
(MED Program 2007./2013.)
Energetska učinkovitost i prenamjena znanstveno-tehnoloških
i industrijskih parkova u mediteranskim zemljama /
NATIONAL CONFERENCE SMART-MED-PARKS PROJECT
(MED Programme 2007/2013)
Energy efficiency and requalification of scientific-technological
and industrial parks in the MED area
17.30 – 17.50
Dr. sc. Branka Jelavić, Energetski institut Hrvoje Požar: Uvod u temu
projekta / Introduction
17.50 – 18.15
Danica Maljković, Energetski institut Hrvoje Požar: SMART-MEDPARKS: Europski projekt za energetsku učinkovitost znanstveno
tehnoloških i industrijskih parkova / European Project for energy efficiency
of scientific-technological and industrial parks
18.15 – 18.30
Marko Bišćan, Energetski institut Hrvoje Požar: Primjena projekta u
znanstveno-tehnološkim i industrijskim parkovima u RH / Implementation
of the project in scientific-technological and industrial parks in Croatia
18.30 – 18.40
Završna riječ i rasprava – Final word and discussion
18.40
ZATVARANJE FORUMA – FORUM CLOSING
19.30
KOKTEL / COCTAIL
20.00
Kazališna predstava / Theatre Performance: „Sutra (ni)je novi dan“ /
“Tomorrow is (not) a new day”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content