close

Enter

Log in using OpenID

"Kôd određivanja prijevoznika" znači dva znaka ili tri slova koja

embedDownload
OPĆI UVJETI PRIJEVOZA
(PUTNIK I PRTLJAGA)
ČLANAK 1
DEFINICIJE
U uvjetima prijevoza, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije ili gdje se izričito navodi
drugačije, sljedeći izrazi imaju sljedeća značenja:
"Dogovorena mjesta slijetanja" znači ona mjesta, osim mjesta polaska i mjesta dolaska,
koja su navedena u putnoj karti ili u prijevoznikovom redu letenja kao redovita mjesta
slijetanja na putnikovoj ruti.
"Kôd određivanja prijevoznika" znači dva znaka ili tri slova koja identificiraju pojedine
zračne prijevoznike.
"ATM" označava "Upravljanje zračnim prijevozom".
"Ovlašteni agent" znači putnički prodajni agent kojega je prijevoznik ovlastio da ga
predstavlja u prodaji njegovih usluga zračnog prijevoza.
"Prtljaga" znači osobne stvari putnika, koje on nosi sa sobom na put. Osim ako nije
drugačije određeno ili drugačije ne proizlazi iz konteksta, ovaj termin uključuje predanu i
ručnu prtljagu putnika.
"Predana prtljaga" znači prtljaga koja se prijevozniku predaje u neposredni posjed i za
koju je prijevoznik izdao prtljažni list.
"Prtljažni identifikacijski privjesak" znači dokument koji je izdao prijevoznik isključivo radi
identifikacije predane prtljage.
"Drugi prijevoznik" znači drugi zrakoplovni prijevoznik čiji se kôd određivanja prijevoznika
pojavljuje na putnikovoj karti ili vezanoj karti.
"Predana prtljaga" znači prtljaga koja se prijevozniku predaje u neposredni posjed i za
koju je prijevoznik izdao prtljažni list i/ili prtljažni identifikacijski privjesak.
"Rok za prijavu" znači navedeno vremensko ograničenje u okviru kojega morate obaviti
formalnosti prijave i dobiti propusnicu za ukrcaj.
"Partnerski letovi" znači zračni prijevoz kojim upravlja drugi prijevoznik naveden na karti, kao
što je istaknuto u ovdje navedenom Članku 2.3.
"Uvjeti ugovora" znači one izjave koje su sadržane u putnikovoj putničkoj karti ili
itinerar/priznanici, ili dostavljene s njom, a označene su takvima i pozivaju se na ove uvjete
prijevoza i obavijesti.
"Vezana karta" znači putna karta izdana putniku uz neku drugu putnu kartu, a zajedno
predstavljaju jedinstvenu ispravu o ugovoru o prijevozu.
"Konvencija" znači bilo koji od ovih dokumenata što se primjenjuju na ugovor o prijevozu:
• Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz,
potpisana u Varšavi, 12 listopada 1929. (u nastavku navedena kao "Varšavska
konvencija");
• Haški protokol o izmjeni Varšavske konvencije od 28. rujna 1955;
• Dodatni protokol o izmjeni Varšavske konvencije br. 1, Montreal, 1975.;
• Dodatni protokol o izmjeni Varšavske konvencije br. 2, Montreal, 1975.;
• Dopunska Konvencija iz Guadalajare; Guadalajara, 1961.;
• Dodatni protokol o izmjeni Varšavske konvencije br. 4, Montreal, 1975.;
• Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz, potpisana u
Montrealu, 28 svibnja 1999. (u nastavku navedena kao "Montrealska konvencija");
"Kupon" znači papirnati kupon za let ili elektronski kupon sa imenom putnika koji putuje na
određenom letu navedenom na njemu.
"Šteta" uključuje smrt, ranjavanje ili tjelesnu ozljedu putnika, gubitak, djelomičan gubitak,
krađu ili drugu štetu koja proizilazi iz, ili je u vezu s prijevozom putnika ili drugim uslugama od
prijevoznika.
"Dani" znači kalendarski dani, uključujući svih sedam (7) dana u tjednu, uz pretpostavku
da se, za potrebe notifikacije, dan kad je obavijest poslana neće uračunavati te da se, radi
utvrđivanja duljine trajanja valjanosti putne karte, dan kad je karta izdana, ili let počet,
neće uračunavati.
"Elektronski kupon" znači elektronski kupon za let ili drugi vrijednosni papir koji se nalazi
u prijevoznikovoj bazi podataka.
"Elektronska putna karta" znači itinerar/priznanica koju je izdao prijevoznik ili netko u
njegovo ime, elektronski kupon i, ako se primjenjuje, dokument za ulazak u zrakoplov.
"Kupon za let" znači dio putne karte koji sadržava oznaku "valjan za prijevoz" ili, ako je
izdana elektronska putna karta, elektronski kupon, a označava određena mjesta između
kojih putnik ima pravo biti prevezen.
"Viša sila" znače izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti
ili izbjeći čak i da su poduzete sve razumne mjere.
"Itinerar/Priznanica" znači dokument ili dokumente što ih je prijevoznik izdao putnicima
koji putuju na temelju elektronske putne karte, a sadržava putnikovo ime, obavijesti o letu i
druge objave
"Putnik" znači bilo koja osoba, osim članova posade, koja se prevozi ili koja će se prevesti
u zrakoplovu na temelju putne karte.
"Putnički kupon" ili "Putnička priznanica" znači dio putne karte koju je izdao prijevoznik ili
netko u njegovo ime, a označen je tim nazivom i u konačnici zadržava ga putnik.
"Reg. (EC) 261/2004" znači Uredba (EZ) 261/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11
veljače 2004. o utvrđivanju zajedničkih pravila o naknadi i pomoći putnicima u slučaju
otkazanog ukrcaja i poništenja ili dugih kašnjenja letova, prema izmjenama i to, s vremena na
vrijeme.
"PPV" znači posebna prava vučenja, koja je definirao Međunarodni monetarni fond.
"Međuslijetanje" znači redoviti prekid putnikova putovanja u mjestu između mjesta
polaska i mjesta dolaska.
"Tarifa" znači objavljene prevoznine, naknade i/ili povezani uvjeti prijevoza zrakoplovne
tvrtke, kada je nužno s odgovarajućim nadležnostima.
"Putna karta" znači dokument naslovljen "Putna karta i prtljažni list" ili elektronska putna
karta, koju je, svakako, izdao prijevoznik ili je izdana u njegovo ime, uključujući Uvjete
ugovora, obavijesti i kupone.
"Tranzitni putnik" znači putnik koji dolazi u zračnu luku za daljnje putovanje u drugu zračnu
luku: (i) na istom letu od te zračne luke; (ii) na vezanom letu iz te zračne luke; ili (iii) na
vezanom letu iz druge zračne luke.
"Nepredana prtljaga" znači drugu prtljagu koja ne uključuje predanu prtljagu.
"Mi", "naš", "mi (sami)" i "nas" znači Transportes Aéreos Portugueses, S.A. ili skraćeno,
TAP, S.A., TAP ili TAP Portugal.
"Vi", "vaše" i "vas' znači putnik.
ČLANAK 2
PODRUČJE PRIMJENE
2.1 Općenito
Osim ako drugačije nije navedeno u točkama 2.2., 2.4. i 2.5 niže, naši Uvjeti prijevoza
primjenjuju se samo na one letove ili dijelove letova za koje je prijevoznikovo ime ili kôd
određivanja prijevoznika naveden na karti/ama i to u rubrici prijevoznika.
2.2 Čarter letovi
Ako se prijevoz obavlja na temelju ugovora o čarteru, ovi Uvjeti prijevoza primjenjuju se
jedino ako su odredbom u tom ugovoru, ili u čarter putnoj karti, navedeni kao njihov dio.
2.3 Partnerski letovi
Za neke letove prijevoznik može imati ugovore s ostalim prijevoznicima, poznate
kao code shares, partnerski letovi što znači, čak ako putnik i ima rezervaciju za let
prijevoznika i posjeduje putnu jednu ili više karata na kojoj je naznačen
prijevoznikov naziv ili kôd određivanja prijevoznika, prijevoz može obavljati drugi
prijevoznik. If in a Code Share flight TP is indicated as the carrier, these Conditions of
Carriage will apply. U tom slučaju savjetujemo vam prijevoznika koji upravlja
zrakoplovom u vrijeme izrade vaše rezervacije.
For Code Share flights operated by another carrier, TP is responsible for the entirety of the
Code Share journey for all obligations to passengers holding a Ticket issued under our Airline
Designator Code (TP) established in these Conditions of Carriage.
Each Code Share partner has conditions of carriage with respect to the operation of its own
flights, which may differ from our Conditions of Carriage. Those rules are incorporated herein
by reference and form a part of these Conditions of Carriage. On Code Share flights, our
partners' conditions of carriage may differ from ours namely in what regards to:
1) Check-in time limits;
2) Unaccompanied minors;
3) Carriage of animals;
4) Refusal to transport;
5) Oxygen service;
6) Irregular operations;
7) Denied boarding compensation;
8) Baggage acceptance, allowance and liability.
You should review carefully our partners' conditions of carriage, in particular the articles
regarding the abovementioned matters. You may familiarize yourself with such conditions by
accessing to our partners websites or through your travel agency. TP will advise you at the
time of your initial inquiry whether a TP flight is operated by another carrier under a Code
Share agreement.
For Code Share flights involving a US airport, the tarmac delay contingency plan of the
operating carrier governs with respect to any tarmac delay at a US airport
2.4 Overriding Law and Tariffs
These Conditions of Carriage are applicable unless they are in conflict with our Tariffs or any
applicable law in which event such Tariffs or law shall prevail. If any provision of these
Conditions of Carriage is invalid under any applicable law, the other provisions shall
nevertheless remain valid.
2.5 Prevail Over Regulations
Save as otherwise provided for in these Conditions of Carriage, in the event of conflict between
same and any regulations we may have dealing with particular subjects, these Conditions of
Carriage shall prevail.
ČLANAK 3
PUTNE KARTE
3.1 Općenito
3.1.1 We will provide carriage only to the person named as Passenger in the Ticket/s and so
you may be required to produce appropriate identification.
3.1.2 The Ticket/s is/are not transferable. Carriage will only be provided to the Passenger
named in the Ticket/s, and we reserve the right to check the Passenger's identification
documents.
3.1.3 Some Tickets are sold at discounted fares and in case you change your reservation you
may be subject to the payment of a penalty. For more detailed information, we advise you to
consult our Tariff conditions.
3.1.4 If you have a Ticket/s of the same kind as those indicated in Article 3.1.3 above, it/they
has/have never been used and you are not able to travel due to Force Majeure, we will,
provided that you promptly advise us and furnish evidence of such Force Majeure, provide you
with a credit of the non-refundable amount of the fare, for future travel on us, but deducted of
an administrative fee.
3.1.5 The Ticket is and remains at all times the property of the issuing carrier.
3.1.6 Except in the case of an Electronic Ticket, you shall not be entitled to be carried on a
flight unless you present a valid Ticket containing the Flight Coupon for that flight and all other
unused Flight Coupons and the Passenger Coupon. In addition, you shall not be entitled to be
carried if the Ticket presented is mutilated or if it has been altered by anyone other than us or
our Authorised Agent. In the case of an Electronic Ticket, you shall not be entitled to be carried
if you don't show positive identification.
3.1.7(a) In case of loss or mutilation of a Ticket (or part of it) or of presentation of a Ticket not
containing the Passenger Coupon and all unused Flight Coupons, you may request us to
replace such Ticket (or part of it) and we will issue a new Ticket, provided that you prove, at
that time, that a Ticket valid for the flight/s involved was duly issued and you sign a declaration
undertaking to reimburse us for any costs and/or losses, up to the value of the original Ticket,
which are necessarily and reasonably incurred by us or another carrier for misuse of such
Ticket. We will not claim reimbursement from you for any such costs and/or losses if same
result from our own negligence. The issuing carrier may charge an administrative fee for this
service, unless the loss or mutilation was due to the negligence of the issuing carrier or of one
of its agent.
3.1.7(b) Where such proof is not made or you do not sign such declaration, both as referred to
in Article 3.1.7 a) above, the carrier to issue the new Ticket may require you to pay up to the
full Ticket price for a new Ticket, subject to refund if and when the carrier issuing the lost or
mutilated Ticket is satisfied that same has not been used before respective expiration. If you
find the original Ticket before respective expiration and you surrender it to the carrier issuing
the new Ticket, the foregoing refund will be immediately processed.
3.1.8 The Ticket is valuable and you should take the appropriate measures to safeguard it and
ensure it is not lost or stolen.
3.2 Razdoblje valjanosti
3.2.1 Except as otherwise provided for in the Ticket, in these Conditions of Carriage or in
applicable Tariffs (which may limit the validity of a Ticket, in which case such limitation will be
shown therein), a Ticket is valid for: a) one year from the date of its issuance; or b) subject to
the first flight indicated therein having occurred within one year from the date of its issuance,
one year from the date of such first flight.
3.2.2 If you are prevented from travelling within the period of validity of your Ticket/s because
we are unable to confirm a reservation at the time you request it to us, the validity of such
Ticket/s will be extended or you may be entitled to a refund in accordance with Article 10
below.
3.2.3 If, after having commenced your journey, you are prevented from travelling within the
period of validity of your Ticket/s (and not of the fare referred to therein) by reason of illness,
we may extend such period of validity until the date when you become fit to travel or until the
date of our first flight that, after such date, shall depart from the point where you resume the
journey and on which there will be space available in the class of service for which the fare has
been paid. Such illness must be attested by an hospital admission certificate. If the Flight
Coupons remaining in the Ticket/s, or in the case of an Electronic Ticket, the Electronic
Coupon, involve one or more Stopovers, the validity of such Ticket may be extended for not
more than three months from the date of recovery shown on such certificate. In such
circumstances, we shall similarly extend the period of validity of the Ticket/s of other members
of your immediate family accompanying you.
3.2.4 In the event of death of a Passenger en route, the Ticket/s of the person/s accompanying
him/her may be modified by waiving the minimum stay or extending the respective validity. In
the event of a death in the immediate family of a Passenger who has commenced travel, the
validity of the Passenger's Ticket/s and those of his or her immediate family who are
accompanying the Passenger may likewise be modified. Any such modification shall be made
upon receipt of a valid death certificate and any such extension of validity shall not be for a
period longer than forty-five (45) days from the date of the death.
3.3 Slijed kupona za let i njihova upotreba
3.3.1 Putna karta/e koju je putnik kupio valjana je za prijevoz od mjesta polijetanja, preko
dogovorenih mjesta međuslijetanja do mjesta slijetanja navedenih na karti. Cijena putne
karte koju je putnik kupio izračunata je na temelju naših tarifa koje predstavljaju osnov
našeg ugovora s vama a služi za prijevoz kako je prikazano na karti/ama.
3.3.2 Ako putnik želi promijeniti rutu putovanja, mora u vezi s time unaprijed kontaktirati
prijevoznika. Cijena će putne karte za novu rutu putovanja ponovno biti izračunata
te će putniku biti ostavljena mogućnost da prihvati novu cijenu ili ostane pri
prijašnjoj ruti putovanja. U slučaju da se od vas zatraži da promijenite vid prijevoza
uslijed više sile, obratite nam se čim prije a mi ćemo vam bez ponovnog izračuna
cijene karte, nastojati osigurati prijevoz do slijedećeg dogovorenog mjesta slijetanja
ili vašeg završnog odredišta.
3.3.3 Ako putnik promijeni rutu putovanja bez prethodnog sporazuma s prijevoznikom,
prijevoznik zadržava pravo primijeniti ispravnu cijenu putne karte za putnikovu stvarnu
rutu. Od putnika će se naplatiti bilo koja razlika u cijeni između one koju je putnik platio i
one koja se primjenjuje na promijenjenu rutu putovanja ili će prijevoznik putniku vratiti
razliku u cijeni ako je cijena novoodabrane rute putovanja manja od cijene prethodne. U
protivnom vaši neiskorišteni kuponi neće imati vrijednost.
3.3.4 Putnik je svjestan da neke promjene u ruti putovanja neće rezultirati promjenom
cijene, a druge, kao što su, na primjer, promjena mjesta polijetanja (npr. ako ne iskoristite
prvi dio leta) ili promjene smjera putovanja, mogu rezultirati povećanjem cijene. Mnoge su
posebne tarife valjane samo za putovanje u danima i na letovima naznačenima na putnoj
karti/ama i ne mogu se nipošto mijenjati ili mogu biti isključivo promjenjene uz prethodno
plaćanje dodatne naknade.
3.3.5 Svaki će kupon biti prihvaćen za let u razredu usluge koja je u njemu navedena, te za
dan i za let za koje je mjesto bilo rezervirano. Kad je karta izdana a da na njoj nije
specificirano da je obavljena rezervacija, mjesto na letu može biti rezervirano
kasnije ali podliježe našim tarifama i raspoloživosti tj. da na letu za koji se putnik
prijavljuje ima slobodnog mjesta.
3.3.6 Molimo, imajte na umu da ako ste odabrali prevozninu koja vas obvezuje da koristite
kartu s određenim ovdje navedenim segmentima leta, karta neće biti prihvaćena i treba istjeći
ako su neki njeni kuponi iskorišteni.
3.4 Naziv i adresa prijevoznika
Prijevoznikov naziv može na karti biti skraćen na kôd određivanja prijevoznika ili na drugi
način. Smatra se da je prijevoznikova adresa zračne luke polaska označena na suprotnoj
strani prve skraćenice prijevoznikova naziva u rubrici "prijevoznik", koja se nalazi na putnoj
karti ili, u slučaju elektronske putne karte mjesto naznačeno na prvom segmentu leta u
itineraru/priznanici.
ČLANAK 4
Takse, porezi, naknade i ostala plaćanja
4.1 Takse
Osim ako nije drugačije navedeno, takse se primjenjuju samo za prijevoz iz zračne luke na
mjestu odlaska do zračne luke mjesta dolska. Takse ne uključuju uslugu prijevoza između
drugih zračnih luka niti između zračnih luka i gradskih terminala. Vaša taksa izračunata je u
skladu sa našom tarifom na dan plaćanja vaše karte/ata za putovanje na određene datume,
klasu/e usluge i itinerar prikazan na njemu/ima. Nakon što putnik plati za kartu/e i osim ako ne
promijeni itinerar i/ili datum/e leta i/ili klasu/e usluge koja se ovdje navodi, ne primjenjuje se
veća naknada za rezervirani datum leta i/ili klasu/e usluge.
4.2 Porezi, naknade i ostala plaćanja
Primjenjive takse, porezi, naknade ili bilo koje druge nadoplate koje je nametnulo bilo koje
javnopravno tijelo, ili operater zračne luke, platit će putnik. Pri kupnji putne karte putnik će
biti obaviješten o primjenjivim porezima, naknadama i nadoplatama. Ali, kako se takse,
naknade ili druge nadoplate u zračnom prijevozu često mijenjaju te mogu biti
nametnute i/ili izmijenjene nakon dana izdavanja putne karte, putnik može biti
obvezan platiti poreze i/ili naknade i/ili nadoplate čak i pošto je putna karta bila
izdana. Sukladno navedenome, bude li nametnut novi porez i/ili naknada i/ili
nadoplata čak i nakon datuma izdavanja karte/I, putnik je treba platiti. Slično tome,
bude li ukinut ili smanjen porez i/ili naknada i/ili nadoplata koju je u trenutku
izdavanja putne karte putnik platio, putnik će imati pravo na povrat plaćenog
iznosa.
4.3 Valuta
Takse, porezi, naknade i ostala plaćanja mogu se platiti u valuti u kojoj je izdana
vaša karta/e, osim ako prijevoznik nije naveo drugu valutu ili naš ovlašteni agent u
ili prije vremena njegovog/njihovog plaćanja (na primjer, zbog ne mogućnosti
konverzije lokalne valute). Možemo prihvatiti plaćanje u valuti koje se razlikuje od onoga u
zemlji u kojoj je vaša karta/e izdana.
ČLANAK 5
REZERVACIJE
5.1 Pretpostavke za rezerviranje
5.1.1 Prijevoznik ili njegov ovlašteni agent bilježi vaše rezervacije. Na zahtjev putnika,
prijevoznik ili njegov ovlašteni agent izdaje pisanu potvrdu vaše rezervacije.
5.1.2 Određene tarife imaju uvjete koji ograničavaju ili isključuju putnikovo pravo da
mijenja ili otkazuje rezervacije. Prilikom kupnje karte putnik mora pogledati uvjere
primjenjive cijene.
5.2 Rok za plaćanje putne karte
Ako putnik putnu kartu nije platio u roku određenom za plaćanje, prijevoznik ili
njegov ovlašteni agent može otkazati vašu rezervaciju.
5.3 Osobni podaci
Putnik prihvaća da su osobni podaci koje je dao prijevozniku dani radi izrade
rezervacije za prijevoz, izdavanja jedne ili više putnih karti i pribavljanja pomoćnih
usluga, razvoja i pružanja usluga, zadovoljavanja imigracijskih propisa i propisa
ulaska u zemlju, i prezentiranja tih podataka javnopravnim tijelima, u svezi s
putnikovim putovanjem. U tu svrhu putnik ovlašćuje prijevoznika da zadrži i koristi
se tim podacima te da ih prenosi svojim uredima i/ili podružnicama i/ili ovlaštenim
agentima i/ili javnopravnim tijelima i/ili ostalim prijevoznicima i/ili onima koji pružaju
navedene usluge i/ili kreditnim i ostalim kartičarskim kućama i/ili osobama koje
vrše obradu podataka i rade za prijevoznika.
5.4 Sjedala u zrakoplovu
Prijevoznik će se potruditi da uvaži prethodne zahtjeve putnika za određenim
sjedalom u zrakoplovu, no prijevoznik ne jamči za bilo koje određeno sjedalo.
Prijevoznik zadržava pravo da dodijeli ili ponovo dodijeli sjedala u zrakoplovu u bilo
kojem trenutku, čak i nakon ukrcaja putnika u zrakoplov. To može biti nužno radi
operativnih, sigurnosnih ili osiguravajućih razloga.
5.5 Ponovna potvrda rezervacije
5.5.1 Ne zahtijevamo ponovnu potvrdu za naše letove. Ipak, u iznimnim slučajevima (politička
nestabilnost, štrajkovi koji utječu na rad zračne luke u povratku, kvar računalnog sustava ili
drugi iznimni razlozi) ponovna potvrda je nužna i o tome ćemo vas unaprijed obavijestiti.
5.5.2 Provjerite potrebu za ponovnom potvrdom rezervacije drugih prijevoznika uključenih u
vaše putovanje. Kada je nužno, ponovo potvrdite vaše rezervacije s prijevoznikom čiji se kôd
pojavljuje na predmetnom letu na karti.
5.6 Otkaz rezervacije
Imajte na umu da, ukoliko se ne pojavite na određenom letu a da nas o tome unaprijed ne
obavijestite, možemo vam otkazati cijeli itinerar vaših rezervacije. Ipak, ako nas o tome
pravovremeno obavijestite nećemo vam otkazati vaše slijedeće rezervacije leta i, u tom
slučaju, morate provjeriti naše usluge i izvršiti ćemo promjenu vaše originalne takse u skladu
sa Člankom 3.3.3 ovih uvjeta prijevoza.
ČLANAK 6
PRIJAVLJIVANJE NA LET I UKRCAVANJE
6.1 Rok za prijavu
Vremena prijavljivanja na let različita su u svakoj zračnoj luci te prijevoznik
preporučuje putniku da se informira o tim vremenima te da ih se drži. Putnikovo će
putovanje biti lagodnije ako si uzme dovoljno vremena za prijavljivanje na let.
Putnik prima na znanje da zračni prijevoznici zadržavaju pravo otkaza rezervacije
putnika koji stigne na šalter za prijavljivanje na let nakon navedenog vremena.
Informacije u vezi roka prijave na let možete pronaći na našem web-mjestu (www.flytap.com) ili
ih možete dobiti od naših ovlaštenih agenata. Za sve slijedeće letove vašeg putovanja
pogledajte rokove za prijavu.
6.2 Rok za ukrcaj
6.2.1 Putnik se mora nalaziti na ukrcajnom izlazu ne kasnije od vremena koje je
odredio prijevoznik prilikom prijavljivanja na let.
6.2.2 Prijevoznik može otkazati vašu rezervaciju u slučaju ne dolaska putnika na vrata za
ukrcaj na vrijeme.
6.3 Posljedice
Prijevoznik nije odgovoran za gubitak ili troškove nastale uslijed ne pridržavanja propisa ovoga
Članka 6.
ČLANAK 7
USKRAĆIVANJE I OGRANIČAVANJE PRIJEVOZA
7.1 Pravo uskraćivanja prijevoza
Prijevoznik, po svojoj razumnoj diskrecijskoj ocjeni, može odbiti da preveze putnika
i/ili njegovu prtljagu ako pismeno obavijesti putnika da ga, u bilo koje vrijeme nakon
takve obavijesti, neće prevesti na svojim letovima U tom slučaju putnik je ovlašten
tražiti vraćanje plaćenoga. Prijevoznik također može odbiti da preveze putnika i/ili
njegovu prtljagu ako se ostvari jedna ili više od sljedećih pretpostavaka ili razumno
smatra da se može ostvariti:
7.1.1 takva je mjera nužna kako bi se udovoljilo bilo kojemu javnopravnom pravilu ili
naredbi;
7.1.2 prijevoz putnika ili njegove prtljage može ugroziti ili utjecati na sigurnost,
zdravlje ili udobnost ostalih putnika ili posade;
7.1.3 putnikovo fizičko ili psihičko stanje, uključujući i putnikovu alkoholiziranost ili
utjecaj droge, opasno je i rizično za putnika, ostale putnike, posadu ili imovinu;
7.1.4 putnik se na prethodnim letovima nedolično ponašao, a prijevoznik ima
razloga vjerovati da se takvo ponašanje može ponoviti;
7.1.5 putnik je odbio podvrći se sigurnosnom pregledu;
7.1.6 putnik nije platio prevoznine;
7.1.7 putnik nema potrebne dokumente za prijevoz, putnik traži ulaz u zemlju kroz
koju može biti samo u tranzitu, ili za koju nema valjane prijevozne dokumente, ili
putnik uništi svoje dokumente za vrijeme leta, ili putnik odbija, kad se to od njega
traži, predati svoje dokumente posadi na letu;
7.1.8 putnik predoči putnu kartu koja je bila pribavljena nezakonito ili koju je kupio
od bilo koga tko nije prijevoznik ili njegov ovlašteni agent, ili čiji su nestanak ili
krađa bili prijavljeni, ili koja je krivotvorena, ili ako putnik ne može dokazati da je
upravo on osoba imenovana na putnoj karti;
7.1.9 putnik nije udovoljio zahtjevima postavljenima u gore navedenom Članku 3.3.
u vezi uporabe i slijeda kupona, ili putnik predoči putnu kartu koju je, na bilo koji
način, izdala ili mijenjala, osoba koja nije prijevoznik ili njegov ovlašteni agent;
7.1.10 putnik se ne drži prijevoznikovih uputa glede sigurnosti ili osiguranja.
7.2 Posebna pomoć
Prihvaćanje na let djece bez pratnje, osoba s invaliditetom i osoba smanjene
pokretljivosti, trudnica, bolesnih osoba ili ostalih osoba koje zahtijevaju posebnu
pomoć može biti podložno određenim uvjetima ili ograničenjima koje možete
pronaći na web-mjestu "http://www.flytap.com" ili ih možete dobiti od ovlaštenih
agenata u vrijeme izdavanja vaše karte/ata. Putnici s navedenim teškoćama, koji
su prijevoznika o tome, ili bilo kojoj drugoj posebnoj pomoći, obavijestili u vrijeme
rezervacije putne karte te koje je prihvatio na prijevoz prijevoznik, neće poslije biti
odbijeni na temelju tih teškoća ili posebnih zahtjeva.
7.2.1 Prema gore navedenom Članku 7.2, putnik koji treba invalidska kolica i pod
uvjetom da on (ili netko u njegovo ime) potvrdi da je putnik samosvjestan i
sposoban neovisno brinuti se o svojim fizičkim potrebama tijekom leta (tj. ono što
se odnosi na zdravlje, sigurnost i higijenu) bit će mu odobreno putovanje bez
pratnje a prijevoznik nije obvezan osigurati putniku pomoć u zrakoplovu koja na
bilo koji način osporava ono što mu je bilo potvrđeno ili u ime putnika prema gore
navedenome.
ČLANAK 8
PRTLJAGA
8.1 Besplatni prijevoz prtljage
Putnici mogu besplatno prevesti prtljagu u skladu s prijevoznikovim uvjetima i
ograničenjima o kojima putnik može zahtijevati obavijest od prijevoznika ili njegova
ovlaštenog agenta a koje možete pronaći na našem web-mjestu (www.flytap.com).
Količina prtljage koju putnik može besplatno prevesti prikazana je na karti/ama ili, u slučaju
elektroničke karte na iriteraru/potvrdi.
8.2 Višak prtljage
Putnik je obvezatan platiti naknadu za prijevoz prtljage koja prelazi težinu
dopuštene besplatno prevezene prtljage a može se pronaži na web-mjestu
prijevoznika (www.flytap.com) ili dobiti od ovlaštenih agenata prijevoznika odgovornih za
izdavanje karte/arata.
8.3 Predmeti neprihvatljivi kao prtljaga
8.3.1 Putnik ne smije uključiti u svoju prtljagu:
8.3.1.1 Predmete za koje je vjerojatno da će ugroziti zrakoplov ili osobe ili imovinu u
zrakoplovu, a prije svega predmete koji su navedeni u Tehničkim instrukcijama za
siguran transport opasnih stvari zrakom, što ih je izdala Međunarodna organizacija
civilnog zrakoplovstva (ICAO), u Pravilima o opasnim stvarima, što ih je izdalo
Međunarodno udruženje zračnih prijevoznika (IATA), te u prijevoznikovim pravilima
(daljnje su obavijesti dostupne kod prijevoznika ili ovlaštenih agenata na zahtjev);
8.3.1.2 Predmete čiji je prijevoz zabranjen mjerodavnim pravom, pravilima ili
naredbama bilo koje države iz koje se, preko koje se ili u koju se leti a koji utjeću
na sigurnost i/ili osiguranje zrakoplova ili osoba u njemu;
8.3.1.3 Predmete za koje prijevoznik razumno drži da su nepodobni za prijevoz
zbog toga što su opasni ili nesigurni ili ih smatra nepodobnima za prijevoz zbog
njihove težine, mjera, obujma ili drugih obilježja kao što su, primjerice, lomljivost i
laka pokvarljivost, a vodeći računa, između ostaloga, o tipu zrakoplova kojim se
leti. Ovu informaciju možete pronaći na našem web-mjestu (www.flytap.com) ili dobiti od
ovlaštenih agenata za izdavanje vaše karte/i.
8.3.2 Vatreno oružje, streljivo i drugo oružje, osim ako je riječ o oružju i streljivu za
lov ili za sport, zabranjeno je prevoziti kao prtljagu. Vatreno oružje, streljivo i drugo
oružje za lov i sport mogu biti prihvaćeni kao predana prtljaga ali u tu svrhu trebate
nas obavijestiti u vrijeme vaše rezervacije o vašoj namjeri da ih prevezete i
pokažete nam sve nužne dokumente. Vatreno oružje mora biti nenapunjeno,
zakočeno i prikladno upakirano. Prijevoz streljiva podvrgnut je propisima ICAO i
IATA, navedenima u točki 8.3.1.1 gore.
8.3.3 Oružje poput antiknoga vatrenog oružja, mačeva, noževa i sličnih predmeta
može biti prihvaćeno na prijevoz kao predana prtljaga na temelju prijevoznikove
diskrecijske ocjene, ali nije dopušteno njegovo unošenje u putničku kabinu.
8.3.4 U predanu prtljagu putnik ne smije staviti lomljive i kvarljive stvari,
profesionalne ili akademske dokumente, uzorke, putovnice ili druge identifikacijske
dokumente kao i vrijedne stvari (npr. novac, nakit, plemenite kovine, naočale,
kontaktne leće, proteze i druga ortopedska pomagala bilo koje vrste, računala ili
druge elektroničke naprave, mobilne telefone i druge osobne elektroničke uređaje,
vrijednosne papire, obveznice ili druge vrijedne dokumente).
8.3.5 Bude li, unatoč zabrani, bilo koji predmet naveden u točkama 8.3.1., 8.3.2.
gore uključen u putnikovu prtljagu, prijevoznik neće biti odgovoran za gubitak ili
štetu u vezi s tim predmetima.
8.3.6 Prijevoznik nije odgovoran za štetu prouzročenu na putnikovoj dasci za surfanje (ili drugoj
dasci koja se odnosi na vodene sportove poput bodyboard, skim board, wakeboard, windsurf ili
kitesurf), tijekom prijevoza, ako je u vrijeme predaje daske za surfanje prijevozniku putnik već
zapakirao dasku te za istu ne dopušta prijevozniku da izvrši pregled.
8,4 Pravo uskraćivanja prijevoza
8.4.1 Prema Članku 8.3.2 i 8.3.3 gore, prijevoznik će odbiti prevesti kao prtljagu ili
predanu prtljagu predmete opisane u stavku 8.3. te može uskratiti njihov daljnji
prijevoz ako su pronađeni tijekom prijevoza.
8.4.2 Prijevoznik može uskratiti da preveze kao prtljagu bilo koji predmet za koji
prijevoznik razumno drži da je nepodoban za prijevoz zbog njegove veličine,
oblika, težine, sadržaja, prirode ili zbog sigurnosnih ili operacijskih razloga, ili zbog
udobnosti ostalih putnika. Ovu informaciju možete pronaći na našem web-mjestu
(www.flytap.com) ili dobiti od ovlaštenih agenata za izdavanje vaše karte/i.
8.4.3 Prijevoznik može odbiti da prihvati na prijevoz prtljagu koja, prema
prijevoznikovome razumnome mišljenju, nije prikladna i sigurnosno pakirana u
odgovarajuće spremnike.
8.5 Pravo pregleda
Zbog sigurnosnih razloga od putnika se može zahtijevati da dopusti pretragu i/ili
pregled i traženje i/ili skeniranje i/ili rendgenski pregled prtljage putnika. Neovisno o
gore navedenome, nije li putnik dostupan, njegovu prtljagu može se pregledati i/ili
skrenirati i/ili rendgenski pregledati i u njegovoj odsutnosti kako bi se utvrdilo je li
putnik u posjedu ili njegova prtljaga sadržava bilo koji predmet opisan u Članku
8.3.1. ili bilo kakvo oružje, streljivo ili drugo oružje koje nije prihvaćeno u skladu sa
Člancima 8.3.2 ili 8.3.3 gore. Ne želi li putnik udovoljiti takvu zahtjevu tj. da dopusti
pretragu i/ili pregled i/ili traženje i/ili skreniranje i/ili rendgenski pregled prtljage,
prijevoznik može uskratiti prijevoz putnika ili prtljage. Ako pretraga i/ili traženje i/ili
rendgenski pregled i/ili traženje i/ili skeniranje nanese štetu putnikovoj prtljazi,
prijevoznik neće biti odgovoran za takvu štetu osim ako je uzrokovana njegovom
krivnjom ili nepražnjom.
8.5.1 Radi sigurnosti i/ili osiguranja prtljage putnika, prtljaga se može otvoriti i pretražiti sve dok
postoji sumnja na postojanje stvari koje su zabranjene pod ovim uvjetima prijevoza ili putem
mjerodavnog prava ili zakona na snazi.
8.5.2 Dopuštenje za pregled prtljage se podrazumijeva sa kupnjom karte.
8.5.3 Štete proizišle iz pretrage idu na odgovornost putnika.
8.5.4 Ako je nužno, pretraga se može nastaviti na osobnu pretragu putnika i njegovih osobnih
stvari.
8.6 Predana prtljaga
8.6.1 Nakon predaje prijevozniku prtljage koju putnik želi predati, prijevoznik će
uzeti prtljagu u posjed i izdati prtljažni identifikacijski privjesak za svaki komad
predane prtljage.
8.6.2 Predana prtljaga mora biti označena putnikovim imenom i ostalim osobnim
podacima.
8.6.3 Predana će prtljaga, kad god to bude moguće, biti prevezena u istom
zrakoplovu kao i putnik osim ako prijevoznik odluči da je zbog sigurnosnih ili
operativnih razloga preveze na alternativnom letu. Ako je putnikova predana
prtljaga prevezena na idućem letu, prijevoznik će je, gdje je to moguće, dostaviti
putniku, osim ako mjerodavni propisi nalažu da putnik bude prisutan pri
preuzimanju prtljage.
8.7 Ručna prtljaga
8.7.1 Prijevoznik može odrediti maksimalne dimenzije i/ili težinu prtljage koju putnik
može sa sobom ponijeti u zrakoplov. Ako prijevoznik to ne učini, prtljaga koju
putnik nosi sa sobom u zrakoplov mora stati ispod sjedala što se nalazi ispred
putnika ili u zatvoreni odjeljak u putničkoj kabini zrakoplova. Ako putnikova prtljaga
ne može biti smještena na opisani način, ili je njezina težina prevelika, ili je
prijevoznik, iz bilo kojeg razloga, smatra nesigurnom, morat će biti prevezena kao
predana prtljaga.
8.7.2 Predmete koji nisu pogodni za prijevoz u cargo odjeljku za prijevoz prtljage
(kao što su, primjerice, glazbala) ili predmete koji ne zadovoljavaju zahtjeve Članka
8.7.1, bit će dopušteno unijeti u putničku kabinu jedino ako je prijevoznik o tome
unaprijed obaviješten te ako je za to dao dopuštenje. Prijevoznik ima pravo tražiti
posebnu naknadu za ovu uslugu te zahtijeva od putnika da zatraži više pojedinosti
od prijevoznika ili njegovih ovlaštenih agenata.
8.8 Preuzimanje i dostava predane prtljage
8.8.1 . Prema gore navedenom Članku 8.6.3 putnik je dužan preuzeti svoju prtljagu
čim to bude moguće u mjestu dolaska ili međuslijetanja. Ne preuzme li putnik svoju
prtljagu u razumnom roku, prijevoznik može putnika teretiti za troškove
skladištenja. Ako putnik ne zahtijeva predaju svoje predane prtljage u roku od tri (3)
mjeseca od dana kad ju je bio dužan preuzeti, prijevoznik može raspolagati takvom
prtljagom bez ikakve odgovornosti prema putniku.
8.8.2 Samo je imatelj prtljažnog lista (ako je izdan) i identifikacijskog privjeska
ovlašten tražiti predaju prtljage.
8.8.3 Ako osoba koja potražuje predanu prtljagu ne može prezentirati prtljažni list
(ako je izdan) i identificirati prtljagu prtljažnim identifikacijskim privjeskom,
prijevoznik će predati prtljagu takvoj osobi jedino uz uvjet da ta osoba prijevozniku
dokaže svoje pravo na preuzimanje te prtljage.
8.9 Životinje
Prijevoznik može prihvatiti na prijevoz putnikove životinje kao predanu prtljagu a
oni će biti prevezeni samo uz sljedeće pretpostavke:
8.9.1 Putnik mora osigurati da su životinje poput psa, mački, kućnih ptica i drugih
ljubimaca, na odgovarajući način smješteni u odgovarajuće kaveze te da su
popraćeni važećim dokumentima, valjanom zdravstvenom potvrdom te potvrdom o
cijepljenju, ulaznim dozvolama i ostalim dokumentima koje zahtijevaju zemlje u
koje ili preko kojih se prijevoz obavlja; u protivnom neće biti prihvaćeni za prijevoz.
Prijevoz životinja može biti uvjetovan nekim dodatnim uvjetima koje je odredio
prijevoznik, a obavijesti o tim uvjetima putnik može dobiti na zahtev ili na webmjestu (www.flytap.com);
8.9.2 Ako su prihvaćeni kao prtljaga, životinje, zajedno s njihovim kavezom ili
spremnikom te hranom koja se prevozi, neće se moći predati kao dio prtljage koja
se prevozi besplatno, nego će biti višak prtljage za koju će putnik platiti prevozninu
što se primjenjuje;
8.9.3 Psi vodiči koji su u pratnji osoba s invaliditetom bit će prevezeni besplatno uz
standardno besplatno prekoračenje prtljage ali njihov kavez podliježe uvjetima koje
je odredio prijevoznik, a o kojima putnik može zahtijevati dodatne obavijesti od
prijevoznika ili posjetiti web-mjesto (www.flytap.com);
8.9.4 Ne dovodeći u pitanje obvezatne propise Konvencije ili drugih primjenjivih zakonima i
osim u slučaju nemara putnika, prijevoznik nije odgovoran za ozljede ili gubitak, bolest ili smrt
životinje za koju ima dogovoren prijevoz;
8.9.5 Prijevoznik nije odgovoran za životinje koje nemaju sve potrebne dokumente
za izlazak iz zemlje, ulazak u zemlju, zdravstveno stanje s obzirom na zemlju iz
koje životinja dolazi, ulazi ili prelazi preko zemlje, države ili teritorija a osoba koja
prevozi životinju mora nadoknaditi prijevozniku novac, troškove ili razumno
nametnutu odgovornost ili dugovanja nastala kao rezultat toga.
ČLANAK 9
REDOVI LETENJA, ZAKAŠNJENJA, OTKAZIVANJE LETOVA
9.1 Redovi letenja
9.1.1 Prijevoznik može promijeniti vrijeme leta na redu letenja između datuma
objave i stvarnog datuma putovanja putnika. Prijevoznik ne jamči za navedena vremena
i ona nisu dio ugovora kojeg putnik ima s prijevoznikom.
9.1.2 Prije nego što prijevoznik prihvati rezervaciju putnika, obavijestit će putnika o tada
predviđenom vremenu leta a isti će biti prikazan na karti. Može se dogoditi da prijevoznik mora
promijeniti vrijeme leta nakon izdavanja karte. Ako putnik dostavi ugovor tijekom izrade
rezervacije, prijevoznik ili njegov ovlašteni agent će obavijestiti putnika o takvoj promjenu leta.
Ne dovodeći u pitanje pravo koje putnik može imati pod ovim uvjetima prijevoza ili
drugim primjenjivim zakonom, ako, nakon kupnje karte, dođe do značajne
promjene u predviđenom vremenu leta, a novi let putniku ne odgovara ili
prijevoznik ne može rezervirati drugi let koji odgovara putniku, putnik ima pravo
zatražiti povrat novčanih sredstava u skladu s navedenim Člankom 10.2 niže.
9.2 Otkazivanje leta, zakašnjenja, uskraćeni ukrcaj, promjena putovanja, itd.
9.2.1 Prijevoznik poduzima sve nužne mjere kako bi izbjegao kašnjenja u prijevozu putnika i/ili
njegove prtljage. U provođenju takvih mjera i radi sprječavanja otkazivanja leta, prijevoznik
može, u iznimnim situacijama, osigurati let ili zrakoplov u svoje ime putem drugog prijevoznika.
9.2.2 U slučaju zabrane ukrcaja, otkazivanja leta ili dugog kašnjenja prijevoznikovih letova,
nudimo putniku pomoć i/ili nadoknadu u skladu sa predviđenim u Uredbi (EZ) 261/2004, koja je
dostupna za pregled na našem web-mjestu (www.flytap.com);
9.3 Nadogradnja i smanjenje usluge
Ako je putnik u prvoj klasi usluge koja je viša od onoga što je prikazano na njegovoj karti,
prijevoznik neće zahtijevati dodatno plaćanje od putnika. Ako prijevoznik postavi putnika u nižu
klasu od one koja je prikazana na karti, prijevoznik će nadoknaditi štetu putniku u skladu s
predviđenim u Uredbi (EZ) 261/2004, koja je dostupna za pregled na našem web-mjestu
(www.flytap.com).
9.4 Više zračnih luka
Kad god grad ili regija ima više zračnih luka, te u skladu s Člankom 9.2.2 gore, prijevoznik nudi
putniku let do alternativne zračne luke u odnosu na onu za koju je imao rezervaciju, prijevoznik
će snositi troškove prijevoza putnika od takve alternativne zračne luke do zračne luke za koju
je putnik imao rezervaciju ili do najbližeg odredišta koje je putnik dogovorio s prijevoznikom.
ČLANAK 10
POVRAT NOVCA
10.1 Povrat novca
Neke karte su prodane po sniženoj cijeni karata za koje nije moguć povrat novca u cijelosti ili
djelomično. Prijevoznik će vratiti novac za kartu ili neiskorišten dio karte u skladu sa tarifnim
pravilima koji se primjenjuju na plaćenu kartu, i to kako slijedi:
10.1.1 Osim ako je drugačije određeno u ovom Članku 10, prijevoznik ima pravo
vratiti novac osobi imenovanoj na putnoj karti ili, uz predočenje zadovoljavajućeg
dokaza o obavljenom plaćanju, osobi koja je kartu platila;
10.1.2 Ako je putnu kartu platila osoba koja nije putnik čije je ime navedeno na
putnoj karti, a putna karta upućuje da za tu kartu postoji zabrana vraćanja novca,
prijevoznik će vratiti plaćeni iznos samo osobi koja je putnu kartu platila ili osobi
koju imenuje osoba koja je kartu platila.
10.1.3 Novac će se vratiti tek pošto se prijevozniku preda putna karta i svi
neiskorišteni kuponi za let, osim ako je riječ o gubitku putne karte.
10.2 Nedobrovoljni povrat novca
10.2.1 Ne dovodeći u pitanje posebno predviđeno u ovim Uvjetima prijevoza ili zakona na
snazi, ako prijevoznik ne sleti na mjestu koje je, prema putnoj karti, trebalo biti
mjesto putnikova međuslijetanja ili odredišta, ili uzrokuje putnikovo propuštanje
poveznog leta za koji putnik ima rezervaciju ili ako odbije izvršiti prijevoz za putnika
jer je protiv njega izdana zabrana putovanja, povrat će novca iznositi:
10.2.1.1 ako ni jedan dio putne karte nije iskorišten - onoliko koliko je plaćena
prevoznina plus, prema zakonima na snazi, poreze, naknade i plaćene troškove;
10.2.1.2 ako je dio putne karte bio iskorišten, vraćeni iznos će biti jednak prevoznini
koja se odnosi na kupone vaše karte koja nije iskorištena. Prema zakonima na snazi,
količina poreza, naknada i plaćenih troškova uzima se u obzir.
10,3 Dobrovoljni povrat novca
10.3.1 Ako ni jedan dio putne karte nije bio upotrijebljen, iznos za povrat novca je
jednak plaćenoj prevoznini u skladu sa tarifnim pravilima koji se primjenjuju na
plaćenu prevozniku, umanjeno za naknadu za usluge te za naknadu za otkazivanje
leta i primjenjive dodatne troškove, plus, prema zakonima na snazi, poreze,
naknade i plaćene troškove;
10.3.1.2 Ako je dio putne karte bio upotrijebljen, iznos povrata novca će biti jednak
razlici između plaćene prevoznine, u skladu s primjenjivim tarifnim pravilima i
prevoznine za putovanje između mjesta za koje je putna karta bila iskorištena,
umanjeno za naknadu za usluge te za naknadu za otkazivanje leta i primjenjive
dodatne troškove, plus, prema zakonima na snazi, poreze, naknade i plaćene
troškove
10.3.1.3 U slučaju smrti putnika ili člana njegove/njezine uže obitelji i po primitku važeće
smrtovnice i dokaza o krvnom srodstvu, prijevoznik će vratiti novac u punom iznosu karte za
smrt nastalu prije početka putovanja, ili, u slučaju smrti nakon početka putovanja, iznos koji je
jednak razlici između pune cijene karte i prevoznine koja se primjenjuje na korištene
dijelove/klasu leta. Prema zakonima na snazi, prijevoznik će uzeti u obzir iznos poreza,
naknada i plaćenih troškova i koji se odnose na iskorištene dijelove leta.
10.4 Povrat novca za izgubljene putne karte
10.4.1 Ako je izgubljena putna karta ili njezin dio, na temelju zadovoljavajućeg
dokaza o gubitku te plaćanja razumnih administrativnih troškova, novac će se
vratiti čim to bude moguće nakon isteka valjanosti putne karte, uz pretpostavke:
10.4.1.1 da izgubljena putna karta, ili njezin dio, nije bila iskorištena, zamijenjena ili
da za nju nije vraćen novac (osim u slučajevima u kojima je upotreba, naknada ili
zamjena obavljena trećoj osobi, rezultat prijevoznikove nepažnje); i
10.4.1.2 da se osoba kojoj se karta nadoknađuje obveže, u obliku koji odredi
prijevoznik, da će, u slučaju prijevare i/ili ako se ustanovi da je izgubljena putna
karta, ili njezin dio, bila iskorištena, vratiti prijevozniku iznos dobiven od njega
(osim u slučajevima u kojima je prijevara ili upotreba putne karte od strane treće
osobe rezultat prijevoznikove nepažnje).
10.4.2 Ako prijevoznik ili njegov ovlašteni agent izgube kartu od putnika ili dio karte, prijevoznik
je odgovoran za gubitak.
10,5 Pravo odbijanja naknade
10.5.1 Ne dovodeći u pitanje zakon na snazi, prijevoznik može odbiti naknadu ako je
slučaj prijavljen nakon isteka valjanosti putne karte.
10.5.2 Prijevoznik može odbiti naknadu za putnu kartu koja je prijevozniku ili
službenicima javnopravne vlasti neke zemlje bila podnesena kao dokaz putnikove
namjere da ode iz te zemlje, osim ako putnik pruži prijevozniku zadovoljavajući
dokaz da ima dozvolu za ostanak u toj zemlji ili da će otići iz zemlje s drugim
prijevoznikom ili drugim prijevoznim sredstvom.
10,6 Valuta
Prijevoznik zadržava pravo dati naknadu na isti način i u istoj valuti u kojoj je putna
karta plaćena.
10.7 Tko će vratiti novac
Novac će vratiti samo prijevoznik koji je izdao putnu kartu, ili njegov ovlašteni agent
ako je ovlašten za to.
10.8 Rok za povrat novca
Prema svim prethodnim predviđanjima u ovom Članku 10 i ne dovodeći u pitanje posebno
predviđenje u ovim Uvjetima prijevoza, ako putnik ima pravo na povrat novca direktno kupljene
karte od prijevoznika, prijevoznik će u normalnim uvjetima izvršiti povrat novca u roku od
sedam (7) radnih dana, ako je karta plaćena kreditnom karticom, ili u roku od dvadeset (20)
radnih dana, ako je karta plaćena gotovinom ili bankovnim čekom.
10.8.1 Ako za kupljenu kartu nije moguće dobiti povrat novca te ako nije iskorištena,
prijevoznik će u skladu sa važećim zakonom, izvršiti nadoknadu poreza, naknada i troškova
uračunatih s prevozninom i ovdje prikazanim. Takav povrat novca provodi se prema istim
uvjetima, tj. vremenskim ograničenjima, navedenim u Članku 10.8 gore.
11.1 Općenito
ČLANAK 11
PONAŠANJE U ZRAKOPLOVU
Ako se, po ocjeni prijevoznika, putnik u zrakoplovu ponaša tako da ugrožava
zrakoplov ili bilo koju osobu ili imovinu u zrakoplovu, ili ometa članove posade u
obavljanju njihovih dužnosti, ili se ne drži bilo koje upute članova posade
(uključujući, između ostaloga, upute glede pušenja, pijenja alkohola ili konzumacije
droga), ili je njegovo ponašanje takvo da drugim putnicima i posadi stvara
neudobnost ili neugodnost, ili im uzrokuje štetu ili ozljedu, prijevoznik može
poduzeti takve mjere koje smatra potrebnima da spriječi nastavljanje takvog
ponašanja, uključujući i ograničavanje slobode takvog putnika. Putnika se u
navedenim slučajevima može iskrcati iz zrakoplova ili mu zabraniti nastavak
putovanja na bilo kojemu mjestu slijetanja, te ga se može sudski goniti zbog
prekršaja počinjenih u zrakoplovu i zahtijevati od putnika naknadu načinjene štete.
Ako prijevoznik, kao rezultat gore navedenih situacija, odluči iskrcati putnika i/ili promjeni
pravac letenja zrakoplova, putnik je dužan platiti za sve razumne troškove koji se odnose na
takvo iskrcavanje i/ili promjenu pravca letenja.
11.2 Elektronički uređaji
Zbog sigurnosnih razloga prijevoznik može u zrakoplovu zabraniti ili ograničiti
uporabu elektroničke opreme uključujući, između ostaloga, mobilne telefone,
prijenosna računala, prijenosne kasetofone, prijenosne radioaparate, CD playere,
elektroničke igre ili prijenosne uređaje (uključujući igračke na daljinsko upravljanje,
walkie-talkieje). Uporaba je slušnih aparata i srčanih pacemakera dopuštena.
12.1 Trećih strana
ČLANAK 12
ARANŽMANI ZA DODATNE USLUGE
Ako prijevoznik sklopi s putnikom aranžman kojim se obvezuje putniku ili nekoj
trećoj osobi osigurati neke usluge različite od usluge zračnog prijevoza, ili ako
prijevoznik izda za račun neke treće osobe kartu ili vaučer koji se odnosi na
prijevoz ili uslugu različitu od zračnog prijevoza, kao što su, na primjer, hotelske
rezervacije ili iznajmljivanje automobila, prijevoznik to čini samo kao agent te treće
osobe. Te će se na te usluge primjenjivati uvjeti tih osoba a ne ovi Uvjeti prijevoza.
12.2 Zemaljski prijevoz
Ako prijevoznik putniku omogućava zemaljski prijevoz, na taj se prijevoz neće
primjenjivati ovi Uvjeti prijevoza. Takvi uvjeti mogu se dobiti na zahtjev.
ČLANAK 13
ADMINISTRATIVNE FORMALNOSTI
13.1 Općenito
13.1.1 Putnik mora pribaviti sve potrebne dokumente i vize te mora udovoljiti svim
zahtjevima određenima pravom, pravilima, regulativama, naredbama ili zahtjevima
u svezi s putovanjem zemalja u koje leti ili iz kojih leti, odnosno kroz koje je u
tranzitu.
13.1.2 Prijevoznik neće biti odgovoran za posljedice koje su putniku nastale zbog
njegova propusta u pribavljanju svih potrebnih dokumenata ili viza navedenih u
Članku 13.1.1 gore ili u udovoljavanju zahtjeva iz prava, pravila, regulativa,
naredaba, zahtjeva ili instrukcija navedenih u istom Članku.
13.2 Putni dokumenti
Prije putovanja putnik mora predočiti sve izlazne, prijelazne, ulazne, zdravstvene i
druge dokumente koji se zahtijevaju po pravima, pravilima, naredbama, zahtjevima
ili uvjetima zemalja koje su posrijedi te će prijevozniku dopustiti da napravi i zadrži
kopije tih dokumenata te u tom slučaju, putnik treba ostaviti putovnicu ili drugu
sličnu putnu ispravu članovima posade u zrakoplovu sve do kraja leta. Prijevoznik
zadržava pravo odbiti prijevoz putnika koji nije udovoljio takvim zahtjevima ili za
čije dokumente prijevoznik smatra da nisu valjani.
13.3 Odbijanje ulaska u zemlju
Bude li putniku odbijen ulazak u zemlju, putnik će biti dužan platiti naknadu, kaznu,
sankciju ili naknadu, koju je prijevozniku nametnula javnopravna vlast te zemlje, za
plaćanje troškova zadržavanja putnika koji mogu biti nametnuti prijevozniku, za
plaćanje koje prijevoznik može razumno snositi ili prihvatiti da plati i za trošak
prijevoza putnika iz te zemlje. Plaćena prevoznina do mjesta uskrate ulaska
putniku neće biti nadoknađena.
13.4 Putnikova odgovornost za kazne, troškove zadržavanja, itd.
Ako je prijevoznik dužan platiti bilo kakvu kaznu, naknadu, izdatak, sankciju ili
troškove ili bilo što isplatiti zbog toga što putnik nije udovoljio pravima, pravilima,
zahtjevima, naredbama ili drugih zahtjevima putovanja određene zemlje, ili nije
predočio potrebne dokumente, putnik će biti dužan, na zahtjev prijevoznika,
naknaditi mu sve ono što je prijevoznik zbog toga platio. Prijevoznik ima pravo, u
svrhu podmirenja takvog povrata novca, iskoristiti vrijednost neobavljena prijevoza
po putnoj karti putnika, ili bilo koja novčana sredstva putnika koja su u
prijevoznikovu posjedu.
13.5 Carinska inspekcija
Ako se tako zahtijeva, putnik će prisustvovati kontroli njegove prtljage, što će
obaviti carinski ili ostali javnopravni službenici. Prijevoznik neće biti odgovoran za
bilo kakvu štetu koju putnik pretrpi tom kontrolom kao ni za bilo kakvu štetu koju
putnik pretrpi zato što nije udovoljio ovom zahtjevu.
13.6 Zaštitni pregled
Putnik će se podvrći bilo kojem zaštitnom pregledu javnopravne vlasti, službenika
zračne luke, prijevoznika ili drugih prijevoznika.
ČLANAK 14
UZASTOPNI PRIJEVOZNICI
Prijevoz koji obavlja prijevoznik i drugi prijevoznici na temelju jedne putne karte ili
na temelju vezane karte smatrat će se, za potrebe Konvencije, jednim prijevozom.
No unatoč tomu putnik treba pripaziti na odredbe Članka 15.1.11 niže.
ČLANAK 15
ODGOVORNOST ZA ŠTETU
Odgovornost tvrtke TAP PORTUGAL i svakoga drugog prijevoznika koji sudjeluju u
putnikovu putovanju bit će utvrđeni uvjetima prijevoza svakoga od njih. Odredbe
prijevoznika o odgovornosti:
15.1.1 Nije li ovdje drukčije navedeno, prijevoznikova odgovornost za međunarodni
prijevoz određena je pravilima i ograničenjima ustanovljenima u Konvenciji.
15.1.2 Odgovornos prijevoznika u slučaju smrti, ranjavanja ili tjelesne ozljede putnika
i uzrokovane nesrećom ne podliježe financijskom ograničenju, ali je definirana
zakonom, konvencijom ili ugovorom.
15.1.2.1 Obveza osiguranja navedena u Članku 7 Uredbe (EEC) Nr 2407/92 Vijeća, od 23
srpnja, 1992, bit će potrebno shvatiti kao da ćemo biti osigurani do granice naše odgovornosti
ipostavljene u Članku 15.1.2.2 niže i nakon toga do razumne razine.
15.1.2.2 U slučaju odštetnih zahtjeva do iznosa od 113.100 PPV, prijevoznik neće
isključiti ili ograničiti svoju odgovornost pod uvjetom da prijevoznik ili njegovi agenti
poduzmi sve nužne mjere radi izbjegavanja Štete ili da nije bilo moguće za
prijevoznika ili njegove agente da poduzmu takve mjere.
15.1.2.3 Osim kada je Montrealska Konvencija na snazi, prema navedenom u Članku 15.1.2.2
gore neće se primjenjivati na potraživanja koja, iako potvrđena, uspostavlja zavod za
zdravstveno osiguranje ili slična tijela (osim ako su takva tijela iz Sjedinjenih Američkih
Država). Takvi zahtjevi podliježu ograničenu navedenom u Konvenciji i svim ovdje navedenim
zaštitama.
15.1.2.4 Premda, prema navedenom u Članku 15.1.2.2 gore, ako prijevoznik dokaže da je
šteta nastala ili se može pripisati nepažnji ozlijeđenog ili umrlog putnika, prijevoznik se,
prema zakonu, može u cijelosti ili djelomično osloboditi odgovornosti.
15.1.2.5 Prijevoznik će, bez odgode i u svakom slučaju ne kasnije od petnaest (15)
dana nakon identifikacije osobe navedene za isplatu odštete, izvršiti nužno
plaćanje unaprijed kako bi zadovoljio njegove/njezine trenutne ekonomske potrebe
na osnovi koja je jednaka pretrpljenoj šteti.
15.1.2.6 Ne dovodeći u pitanje odredbe Članka 15.1.2.5 gore, plaćanje unaprijed ne treba, u
slučaju smrti, biti manje od ekvivalenta u eurima do 16,000 PPV po putniku.
15.1.2.7 Činjenica da prijevoznik vrši plaćanje unaprijed ne znači priznanje odgovornosti od
prijevoznika.
15.1.2.8 Osim slučajevima opisanim u Članku 15.1.2.4 gore ili u slučajevima kada je
naknadno dokazano da je šteta uzrokovana namjerom ili krajnjom nepažnjom
osobe koje je primila plaćanje unaprijed ili takva osoba nije bila imenovana za
primanje odštete, plaćanje unaprijed izvršeno prema Članku 15.1.2.5 gore neće biti
refundirano.
15.1.3 Ne dovodeći u pitanje Članak 9 gore, ili zakona na snazi, osim ako prijevoznik dokaže
da su, on ili njegovi zaposlenici ili agenti poduzeli sve mjere koje mogu razumno biti nužne za
sprječavanje štete ili da je to bilo nemoguće, za prijevoznika ili njegove zaposlenike, da
poduzmu takve mjere, u kojem slučaju prijevoznik nije odgovoran, odgovornost prijevoznika za
štetu uslijed kašnjenja prijevoza osoba je ograničena na ekvivalent u eurima do 4.694 PPV po
putniku.
15.1.4 Odgovornost prijevoznika za štetu i kašnjenje prtljage je, prema Konvenciji, podložna
ograničenjima, koja neće niti primjenjena ako putnik dokaže da je šteta ili kašnjenje rezultat
djelovanja ili propusta prijevoznika ili njegovih zaposlenika ili agenata učinjena (i) s namjerom
uzrokovanja štete ili (ii) bezobzirno i znajući da će vjerojatno doći do štete.
15.1.5 U većini slučajeva, Varšavska Konvencija prema dopunama i izmjenama određuje
ograničenje odgovornosti od 17 PPV po kologramu predane prtljage i ograničenje odgovornosti
od 332 PPV za svu ručnu prtljagu putnika. Ipak, kad god je primjenjiva Montrealska
Konvencija, odgovornost prijevoznika prtljage ograničena je na ekvivalent u eurima do iznosa
od 1,131 PPV za svakog putnika, u slučaju uništenja, gubitka, štete ili kašnjenja. Ako se, u
vrijeme dostavljanja prtljage za prijavu, putnik navede, napismeno, veću vrijednost,
pod posebnom izjavom o vrijednosti koja podliježe dodatnoj naknadi, odgovornost
prijevoznika treba biti ograničena na takvu veću deklariranu vrijednost. Ako drugi
zakoni na snazi upućuju na drugačija ograničenja, biti će primjenjena takva ograničenja.
15.1.6 Ako težina predane prtljage nije zabilježena prilikom predaje prtljage, pretpostavljamo
da ista nije veća od količine besplatnog dopuštenja prevoženja prtljage za klasu usluge
zabilježenu na vašoj karti.
15.1.7 Prijevoznik nije odgovoran za bolesti, ozljede ili invaliditet, tj. smrt, kojoj se mogu
pripisati fizička stanja putnika, za pogoršanje iste niti za štetu uzrokovanu vašom prtljagom.
15.1.8 Odgovornost za štetu nanesenu prtljagom putnika drugim osobama ili imovini drugih
osoba, tj. prijevoznika, snosi putnik.
15.1.9 Prijevoznik neće biti odgovoran za štetu koja uključuje lomljive ili lako
pokvarljive i vrijedne stvari (poput novca, nakita, plemenitih kovina, naočala,
kontaktnih leća, proteza i drugih ortopedskih naprava bilo koje vrste, računala ili
druge povezane opreme, mobilnih telefona i drugih elektroničkih uređaja,
vrijednosnih papira, obveznica ili drugih vrijednih dokumenata) ključeve, poslovne
ili akademske dokumente, uzorke, putovnice i druge identifikacijske isprave koje
su, unatoč zabrani iz članka 8.3. ovih Uvjeta prijevoza, uključeni u putnikovu
predanu prtljagu.
15.1.10 Odogovrnost koju ima prijevoznik bit će isključena ili smanjena u slučaju da dokaže da
se radilo o nepražnji ili propustu putnika, koji se to prouzročio ili pridonio tome.
15.1.11 Ne dovodeći u pitanje zakon na snazi, prijevoznik će biti odgovoran samo za štete
koje nastanu tijekom prijevoza na letu ili dijelovima leta za koje se prijevoznikov
kôd određivanja prijevoznika pojavljuje u rubrici "prijevoznik" na putnoj karti za taj
let ili dio leta. Ako prijevoznik izda kartu ili ako preda prtljagu za prijevoz putem drugog
prijevoznika, može to učiniti samo kao agent za takav drugi prijevoz, ali putnik pak može,
uputiti pritužbu prvom ili posljednjem prijevozniku.
15.1.12 Prijevoznik nije odgovoran za štetu nastalu uslijed poštivanja zakona na snazi i/ili
vladinih propisa i odredbi ili zbog vaše nemogućnosti da zadovoljite iste.
15.1.13 Osim ako drugačije nije navedeno u ovim Uvjetima prijevoza ili zakonom na snazi,
prijevoznik je odgovoran samo za odštetu koja se može nadoknaditi a tiče se dokazanih
gubitaka i troškova.
15.1.14 Ugovor o prijevozu, uključujući ove Uvjete prijevoza, kao i bilo koje
isključenje ili ograničenje prijevoznikove odgovornosti, primjenjivat će se i u korist
agenata, zaposlenika, predstavnika i direktora. Ukupni iznos odštete dobivene od
prijevoznika i takvih agenata, posluge, zaposlenika, agenata, predstavnika i
direktora neće prijeći iznos ograničenja odgovornosti koji se odnosi na
prijevoznika.
15.1.15 Osim ako nije izričito drugačije navedeno, ništa što je sadržano u ovim
Uvjetima prijevoza neće značiti da se prijevoznik odrekao bilo kojeg isključenja ili
ograničenja odgovornosti temeljem Konvencije ili drugog mjerodavnog prava.
ČLANAK 16
PRITUŽBE I POSTUPCI
16.1 Pritužbe u vezi prtljage
Prihvaćanje predane prtljage imatelja prtljažnog lista bez napomena u vrijeme
predaje dovoljan je dokaz da je prtljaga predana u dobru stanju i u skladu s
ugovorom o prijevozu, osim ako putnik ne dokaže suprotno.
Prijevoznik ne odgovara za štetu na predanoj prtljazi ako putnik ne prigovori
prijevozniku odmah nakon otkrivanja štete, a najkasnije u roku od 7 dana od dana
preuzimanja prtljage. Ako putnik želi uputiti pritužbu za kašnjenje isporuke prtljage, mora to
učiniti u roku od dvadeset i jednog (21) dana od datuma kada je let obavljen. Takve pritužbe
moraju biti u pisanom obliku.
16.2 Odgovor od prijevoznika
U normalnim uvjetima, prijevoznik šalje odgovor u pisanom obliku putniku u roku od dvadeset i
osam (28) radnih dana od datum primitka istog. Kada je takvo razdovlje nedovoljno da
prijevoznik provede odgovarajuću obradu vašeg zahtjeva, prijevoznik že poslati putnku
privremeni odgovor koji uključuje razloge kašnjenja.
Za infomacije u vezi vaših pisanih zahtjeva obratite se u "Fale Connosco", preko jedne od ovih
adresa:
E-pošta [email protected]
Telefon + 351 707205700
Telefaks 351 218416572
16.3 Zastara
Tražbina za naknadu bilo koje štete zastarijeva za dvije (2) godine računajući od
dana kad je zrakoplov stigao ili trebao stići u mjesto odredišta ili od dana kad je
prijevoz prekinut. Način obračunavanja razdoblja zastare bit će utvrđen u skladu s
mjerodavnim pravom nadležnog suda.
ČLANAK 17
OSTALI UVJETI
Prijevoz putnika i njegove prtljage također je uređen i određen uvjetima koji se
odnose na prijevoznika ili koje je prihvatio prijevoznik. Te odredbe i uvjeti, koji se
povremeno mijenjaju, također su bitni jer se između ostaloga tiču prijevoza
malodobnih osoba bez pratnje, trudnica i bolesnih putnika, ograničenja o upotrebi
elektrinčkih uređaja i stavki, pušenja i konzumiranja alkoholnih pića u zrakoplovu,
putnika smanjene mobilnosti, stavki koje su zabranjene u prtljazi i ograničenja u
vezi mjera, veličine i težine prtljage.
Te odredbe i uvjeti dostupni su na zahtjev putnika.
ČLANAK 18
TUMAČENJE
Naslov svakog Članka ovih Uvjeta prijevoza služi samo za prikladnost a ne za uzimanje u
obzira za tumačenje teksta.
ČLANAK 19
IZMJENE
Niti jedan agent, zaposlenik, direktor ili predstavnik tvrtke TAP nema ovlasti da mijenja, vrši
preinake ili odustane od propisa u ovim Uvjetima prijevoza ili propisa tvrtke TAP.
ČLANAK 20
MJERODAVNO PRAVO
Ovi Uvjeti prijevoza trebaju se rukovoditi i tumačiti u skladu sa zakonima Portugala.
ČLANAK 21
SUDSKA NADLEŽNOST
Osim ako nije drugačije određeno u ovim Uvjetima prijevoza ili u Konvenciji ili drugim zakonom
na snazi, sporovi u vezi s ugovorom o prijevozu s tvrtkom TAP podliježu isključivoj nadležnosti
sudova u Lisabonu, Portugal, uz isključenje drugog suda.
ČLANAK 22
GLAVNA VERZIJA
Ovi Uvjeti prijevoza su Portugalska verzija i Engleska verzija a mogu biti i na drugim jezicima.
U slučaju konflikta između takvih verzija i Portugalske verzije, mjerodavna je verzija na
Portugalskom.
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
183 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content