close

Enter

Log in using OpenID

Br. 110. – 21. prosinca 2010.

embedDownload
SING
Sretan Božić
i nova 2011. godina
GLASILO SINDIKATA NAFTNOG GOSPODARSTVA
ZAGREB, 21. PROSINCA 2010. • ISSN 1332-5671 • GODINA XX • BR. 110
PROFIT, SIROMAŠTVO, UCJENA (str. 2)
ZA MAZIVA - ZAGREB
(str. 2)
RADNICI CROSCA U TURSKOJ
(str. 5)
IZBORNA SKUPŠTINA SING-a
PRVI KOLEKTIVNI UGOVOR
RAPSODIJA U KOCKASTOM
(str. 6-7)
(str. 9)
(str. 10)
AKTUALNO
KOMENTAR
BLIC
„DRŽAVNI
INTERES“
PROFIT, SIROMAŠTVO, UCJENA
J
edan od najjačih oblika iskazivanja
političke moći i zlouporabe političkog položaja jest moć zapošljavanja. U vrijeme kad se na sva zvona
proklamira nužnost borbe protiv korupcije i naglašava kako nema nedodirljivih, tome bi trebalo posvetiti dužnu
pažnju.
V
eliko je zlo i nije dobro kad se
nekoga zapošljava samo zato jer
je povezan s nekim od utjecajnih
političara. Naravno, i rođaci političara,
kao i svi ostali, imaju se pravo zaposliti u skladu sa svojim obrazovanjem i
sposobnostima. Ipak, na žalost, česti su
slučajevi kad je poznanstvo, kumstvo
ili rodbinska povezanost s nekim ministrom važnija od zvanja i znanja.
T
akvih pojava ima svugdje, a posebno su izražene u državnim
poduzećima i poduzećima u kojima je država zadržala utjecaj. I u našem
okruženju svjedoci smo takvih pojava.
Ministri svoje trpaju na visoke položaje
i previše ih ne zabrinjava činjenica da je,
npr. zvanje tih osoba suprotno djelatnosti poduzeća, kao ni koliko je netko
sposoban obavljati neki posao.
M
inistrova se odluka mora
poštovati i zato se u nekim
upravama poduzeća nađe
svakojakih kadrova. Kada zbog toga
dođe do štete, nikome ništa, jer tko će
se usuditi dirnuti u ministra. Ako i dođe
do gubitka dobrog radnog mjesta u jednom poduzeću, ministar zaštitnik će se
pobrinuti za slično ili bolje radno mjesto
u drugom poduzeću. Stječe se dojam
da je zapošljavanje prijatelja, kumova ili
rodbine ministara pitanje od državnog
interesa, pa i u slučaju kad se državi nanosi šteta.
Tomislav Ivančić
2 - SING 110
Manje radnicima i državi
Nedavno smo bili svjedoci preuzimanja Crobenza od Lukoila, što u
normalnim tržišnim uvjetima ne bi bilo
ništa posebno. Međutim, za radnike
Crobenza koji nisu mogli prijeći u INU,
to je pad u osamnaesto stoljeće. I to
zato što više nemaju Kolektivni ugovor
i njime ugovorena prava, nego samo
ugovor o radu i osnovnu plaću, čija je
visina upola manja od dosadašnje. Ta
je činjenica za SING, ali i za ostale sindikate u naftnom gospodarstvu, znak
za uzbunu jer je obrazac po kojem je
prodan Crobenz moguć i drugdje u INI.
Dugi niz godina za INU se govorilo
da je monopolist, što nije bilo točno jer
se niskom cijenom derivata i plina kupovao socijalni mir u državi. Sad je pod
krilaticom slobodnog tržišta INI dovedena nelojalna konkurencija koja upola manjim plaćama svojim radnicima
ostvaruje enormne profite i stvara poslovna carstva. Isto tako plaćanja državi za ista radna mjesta upola su manja,
čime se državu dodatno osiromašuje. S
druge strane, radnike se ucjenjuje da
zbog nedostatka posla rade za male
plaće.
Svi u SING
Socijalni dijalog u društvima koja
se bave trgovinom, naftom i plinom,
osim u INI, zapravo ne postoji. O kolektivnom se ugovoru ne želi razgovarati,
a u nekim poduzećima sindikat je nepoželjan.
Takvo je stanje vrlo ozbiljno i krajnje je vrijeme da radnici INE i njezinih
društava u još većem broju stanu uz
SING kako bi se pružio jedinstven otpor
nelojalnoj konkurenciji.
Josip Dević
ZA MAZIVA-ZAGREB
Dvjestotinjak radnika zajedno sa
SING-ovim povjerenicima i predsjednikom te predsjednikom UDVDR i članovima njihova Glavnog odbora uputilo
je jasnu poruku Upravi Maziva-Zagreb
te Upravi i izvršnim direktorima INE. Zahtjevi radnika pročitani su na prosvjedu i
prisutni su ih aklamacijom podržali.
Očuvati proizvodnju i radna
mjesta
Radnici traže očuvanje radnih mjesta
i nastavak proizvodnje na lokaciji Zagreb,
hitnu nabavu sirovina za proizvodnju sezonskih i drugih proizvoda i odgovorno
ponašanje rukovodstva poduzeća. Od
INE se traži korektan odnos prema Mazivima-Zagreb i dobra rukovodeća kadrovska rješenja.
Prosvjed je bio iskaz zahtjeva i odlučnosti svih radnika Maziva za opstanak
jedine tvornice ulja i maziva u Republici
Hrvatskoj, koja ima svoju budućnost jer
kvalitetom svojih proizvoda ima mjesto
ne samo na tržištu RH već i na tržištima
susjednih zemalja.
Nakon prosvjeda došlo je do promjena koje još uvijek nisu dovoljne, ali
je napredak očit. Nadamo se da će se
s promjenama na bolje nastaviti te da
neće biti potrebe za novim prosvjedima,
odnosno da će odgovorni shvatiti što je
dobro za sve one koji su godinama stvarali tvornicu koja ima budućnost, kao i za
njih same.
Drago Domazet
Zagreb, 21. prosinca 2010.
U ŽARIŠTU
ISPRAVAK ?!
Od društva LUKOIL CROATIA d.o.o. zaprimili smo zahtjev
za objavu ispravka na napis u prošlom glasilu SING. Iako je
ispravak nerazmjerno dulji od informacije i zbog toga u suprotnosti s člankom 41. Zakona o medijima, objavljujemo
ga u cijelosti i molimo sve da ga pažljivo pročitaju, kako bi
vidjeli što nam sve dolazi u Hrvatsku.
Navode u ispravku nećemo komentirati, ali želimo naglasiti da su u međuvremenu radnicima Crobenza ponuđeni ugovori o radu s upola manjim plaćama.
Također koristimo priliku da javno pozovemo poslodavca u Crobenzu i Lukoilu da prestanu izbjegavati sastanke sa SING-om i počnu se ponašati onako kako o sebi
govore i pišu.
Uredništvo
Zagreb, 21. prosinca 2010.
SING 110 - 3
IZ SING-a
KLIZNO RADNO VRIJEME
U PLINACRU
Zajednička akcija SING-a i Radničkog vijeća PLINACRA urodila je plodom. Uprava
je donijela odluku o uvođenju kliznog radnog vremena u Upravnoj zgradi.
Potaknuti upitima radnika Upravne
zgrade PLINACRA u Zagrebu o mogućnosti uvođenja kliznog radnog vremena, SING i Radničko vijeće zajednički su
proveli anketu među svim radnicima.
Od dvije ponuđene mogućnosti velika
većina radnika izjasnila se za uvođenje
kliznog radnog vremena s početkom od
7.30 do 8.30 i završetkom radnog vremena od 15.30 do 16.30 sati.
Međusobno uvažavanje
Budući da je utvrđivanje početka
i kraja radnog vremena u nadležnosti
poslodavca, o rezultatima provedene
ankete obavijestili smo Upravu i zatražili promjenu postojeće odluke.
Na prvom sastanku pregovaračkih
odbora, održanom u Zagrebu 8. prosinca 2010., kojem su se pridružili i članovi
Uprave, obaviješteni smo da je Uprava
prihvatila zajedničku inicijativu te donijela odluku o uvođenju kliznog radnog
vremena u Poslovnoj zgradi od 1. siječnja 2011.
U skladu s donesenom odlukom, od
1. siječnja 2011. radnici će na posao moći
dolaziti od 7.30 do 8.30, a završavati s radom od 15.30 do 16.30. Sati rada zbrajat
će se na razini tjedna pa postoji mogućnost da, ako od ponedjeljka do četvrtka
radnik skupi dovoljan broj sati, u petak
završi s radom u 14.00 sati.
Zadovoljni smo donesenom odlukom
jer je ona rezultat zajedničkog djelovanja
Sindikata i Radničkog vijeća i još jedna
potvrda kvalitetnog socijalnog dijaloga
u PLINACRU. Jasna Pipunić
ISPLATI SE
BITI ČLAN
HFBO
SASTANAK S IZVRŠNIM
DIREKTOROM MALOPRODAJE
U Zagrebu je 9. prosinca 2010. održan sastanak predstavnika sindikata s izvršnim
direktorom Maloprodaje Darkom Markotićem i direktorom Sektora maloprodaje
Mladenom Ivkovićem i njihovim suradnicima.
Izvršni direktor Markotić istaknuo je
da su novom sistematizacijom ukinuta
maloprodajna područja i da su utvrđene četiri regije na kojima su za grupe
benzinskih postaja zaduženi regionalni
voditelji koji obilaze benzinske postaje i
trebali bi pridonijeti poboljšanju rezultata prodaje goriva i robe široke potrošnje.
Kratkoročno je cilj Maloprodaje da se
unaprijedi kvaliteta usluge na benzinskim postajama, a formiran je i tim ljudi
koji će obići sve velike kupce i pokušati
unaprijediti poslovnu suradnju.
Primjedbe sindikata
Predstavnici sindikata upozorili su
direktora na potrebu izmjene Pravilnika
o manjkovima na benzinskim postajama, kao i na predugo vrijeme potrebno
4 - SING 110
za otklanjanje kvarova na benzinskim
postajama. Također su upozorili i na činjenicu da se po nekoliko mjeseci kasni
s isporukom radne odjeće i obuće koja
je, osim toga, često upitne kvalitete. Izrazili su i zabrinutost zbog radnih mjesta
komercijalista, referenata i drugih koji
su radili u ukinutim maloprodajnim područjima i poslovnim jedinicama. Dobili
smo odgovor da će svi biti zbrinuti, bilo
da će ići raditi na benzinske postaje bilo
da će ostati raditi na poslovima koje su
radili prije.
Dogovoreno je da će istaknuti problemi u najkraćem roku biti riješeni te
da će se ubuduće sastanci predstavnika
sindikata, izvršnog direktora i njegovih
suradnika održavati kvartalno.
Miroslav Cuković
S lijeva: M. Lovreković, D. Dobrić i J. Pucević
Da se isplati biti član Humanitarnog
fonda “Božidar Oreč”, posebno u ovim
kriznim vremenima, to dobro znaju mnogi članovi SING-a. Pet članova Fonda, od
kojih su dvojica iz sindikalne podružnice
„Žutica“, posebno se obradovalo kad su
od Fonda besplatno dobili pakete u kojima su bili aparati koji očitavaju i bilježe
vrijednost šećera u krvi s deset trakica i
deset igala. Glavni povjerenik Damir Dobrić potrudio se da u njegovoj podružnici pakete dobiju upravo oni kojima su
najpotrebniji, a to su dva dugogodišnja
člana Fonda Miroslav Lovreković i Josip
Pucević. Oni potkraj ove godine odlaze u
mirovinu.
Luka Matijević
Zagreb, 21. prosinca 2010.
IZ SING-a
SINDIKAT NAFTNOG GOSPODARSTAVA
Zagreb, Kumičićeva 1
Raspisuje
natječaj
RADNICI CROSCA
U TURSKOJ
za utvrđivanje kandidata
za profesionalne sindikalne
povjerenike SING-a – više izvršitelja
za područja koja pokrivaju uredi
Sindikata u Zagrebu, Ivanić Gradu,
Đurđevcu, Donjem Miholjcu, Rijeci i
Solinu.
Uvjeti:
• članstvo u Sindikatu naftnog gospodarstva najmanje 5 godina
• sklonost timskom radu
• položen vozački ispit "B" kategorije
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta
i naznakom na koji ured Sindikata se odnose treba
podnijeti do zaključno 10. siječnja 2011. godine.
Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
Sindikat naftnog gospodarstva
10000 Zagreb
Kumičićeva 1
uz napomenu "za natječaj"
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Novo radilište u inozemstvu
Sredinom ove godine radnici Crosca započeli su raditi
na novom radilištu, na naftnim poljima u Turskoj. Radi se s
bušaćim postrojenjem Ideco-202 i remontnim postrojenjem
National-3. S postrojenjima su angažirane takozvane krunske
posade radnika, koje se dopunjuju lokalnom radnom snagom.
Iako je angažiran manji broj radnika, i za radnike i za Crosco
dobro je što su u Turskoj dobili posao. Ovih je dana iz Sirije u
Tursku preseljeno još jedno remontno postrojenje Skytop-3, pa
će se broj zaposlenih croscovaca u Turskoj povećati.
Josip Dević
DOBITNIK
2. KOLA
Na Skupštini SING-a održanoj na Bjelolasici
26. studenoga 2010. naša povjerenica Nataša
Lakić iz Tifona izvukla je kupon s točnim odgovorom sretnog dobitnika 2. kola SING-ove nagradne
igre. Sretni je dobitnik Darko Krčmar radnik INE iz
Đurđevca, kojem je kao nagrada pripala SING-ova
jakna.
Nagradu je našem članu predao Miroslav Cuković, profesionalni sindikalni povjerenik iz Ureda
Đurđevac.
Tomislav Ivančić
Zagreb, 21. prosinca 2010.
SING 110 - 5
IZ SING-a
IZBORNA SKUPŠTINA SING-a
Na Bjelolasici je 26. studenoga 2010., u godini obilježavanja 20. godišnjice Sindikata nafnog gospodarstva, održana VII. (izborna)
skupština SING-a.
Velik odaziv zastupnika
Olimpijski centar Bjelolasica, sada već tradicionalno
okupljalište članova Sindikata
naftnoga gospodarstva, i ove je
godine bio mjesto na kojem su
održani Skupština i sindikalni
susreti. Održavanju Skupštine
prethodili su neposredni izbori
po svim sindikalnim grupama
te su ove godine prvi put svi
sindikalni povjerenici izabrani
na mandat od 5 godina. Od 124
zastupnika Skupštine na Bjelolasici je bilo prisutno 97 zastupnika, što je više nego dovoljno
da bi Skupština mogla pravovaljano raditi i donositi odluke.
Izvještaji predsjednika
i NO SING-a
Izvještaj o radu Sindikata
naftnoga gospodarstva između dviju sjednica Skupštine
podnio je predsjednik B. Mikuš.
Nije bilo jednostavno opisati
sve SING-ove aktivnosti jer ih
je u posljednje dvije godine
zaista bilo mnogo. Kolektivno
pregovaranje, sastanci s poslodavcima, sindikalne tribine, konferencije za novinare,
sudski sporovi, međunarodne
aktivnosti, informiranje, obrazovanje, rad SING-ovih odbora
mladih i žena, obilasci članova
i ostale svakodnevne aktivnosti
koje se provode u interesu članova SING-a (KUP, pozajmice,
potpore, sindikalni krediti, Odmaralište u Malinskoj, kampkućice, Humanitarni fond i sl.)
Izvještaj o stanju imovine i
financijama SING-a, u ime Nadzornog odbora, podnijela je
predsjednica Lj. Divić. Nadzorni
odbor, u skladu s odredbama
Statuta, redovito obavlja kontrole financijskog poslovanja
SING-a te o svojim nalazima
obavještava Glavno povjereništvo i Skupštinu.
Izvještaji predsjednika B.
Mikuša i Nadzornog odbora
prihvaćeni su jednoglasnom
odlukom svih zastupnika.
Promjene na bolje
Dana 30. studenoga i 13.
prosinca 2010. Antun Međurečan i Ivan Kovačević su se,
nakon mnogo godina profesionalnog sindikalnog rada,
oprostili od Sindikata naftnog
gospodarstva. Iako su mogli
još mnogo dati Sindikatu i članovima, Ante i Ivo odlučili su
se za „sindikalnu mirovinu“ za
život bez stresa i žurbe. Želimo
im puno sreće u životu u kojem
6/7 - SING 110
će se konačno moći posvetiti
sebi i svojim obiteljima i zahvaljujemo im na svemu dobrome
što su učinili za SING i njegove
članove, o kojima su zdušno
brinuli svih ovih godina.
Gromoglasnim pljeskom
ispratili su ih sudionici sindikalnih susreta i Skupštine na
Bjelolasici uz tradicionalni rudarski pozdrav: SRETNO!
Jasna Pipunić
Izmjenama i dopunama
Statuta SING-a, koje je jednoglasno prihvatila Skupština
SING-a, promijenjena je organizacijska struktura, kako bi se
Sindikat naftnoga gospodarstva što bolje pripremio za djelovanje u budućem razdoblju.
Izmjenama Statuta zadržan je
teritorijalni princip, ali je težište sindikalnog rada stavljeno
na temeljne oblike organiziranja, sindikalne podružnice.
Njihov rad koordinirat će
profesionalni sindikalni povjerenik na području određenog
ureda Sindikata, a svi povjerenici sindikalnih podružnica članovi su Glavnog povjereništva.
Usvojenim izmjenama Statuta
SING-a uspostavljen je jači sustav odgovornosti sindikalnih
povjerenika volontera i onih
koji za sindikat rade puno radno vrijeme.
Strateška
opredjeljenja
SING-a do iduće Skupštine
(koja će se održati na polovini petogodišnjeg mandata)
dopunjena su odrednicama
o budućem ocjenjivanju rada
profesionalnih
sindikalnih
povjerenika i povjerenika sindikalnih podružnica, za što će
kriterije utvrditi Glavno povjereništvo.
Mandat postojećih profesionalnih sindikalnih povjerenika
produžen je do kraja siječnja
2011., do kada će Glavno povjereništvo svojom odlukom odrediti mjesta u kojima će djelovati
uredi SING-a, djelokrug njihova
rada, raspisati natječaj za profesionalne sindikalne povjerenika
te ih izabrati u zadanom roku.
IZ SING-a
Nadzorni i Statutarni
odbor SING-a
Prijedloge kandidata za članove i zamjenike Nadzornog i
Statutarnog odbora utvrdilo je
Glavno povjereništvo, a zastupnici Skupštine jednoglasnom
su odlukom izabrali predložene
kandidate. U Nadzorni odbor
SING-a izabrani su: R. Miškić,
M. Nikolić, Ž. Silov, M. Kolarić, E.
Rupnik (članovi) i R. Minarik, D.
Šestak , M. Bičanić, B. Vučak i M.
Canjuga (zamjenici). U Statutar-
ni su odbor izabrani: I. Grgurić,
D. Šimac, M. Selak, S. Stipetić, I.
Međurečan (članovi) i S. Grižić,
S. Mitrović, J. Lovre, D. Tušek i S.
Akmadžić (zamjenici).
Odluke usvojene na sjednici Skupštine donijet će važne
promjene u radu i djelovanju
Sindikata naftnoga gospodarstva. No, one su nužne za jačanje SING-a i nastavak njegova
uspješna djelovanja u zaštiti
interesa članova sindikata.
Jasna Pipunić
B. Mikušu novi mandat Melita Madžo, predJednoglasnom odlukom sjednica Skupštine
svih prisutnih zastupnika Skupštine dosadašnjem predsjedniku B. Mikušu povjeren je novi
petogodišnji mandat. U svom
obraćanju zastupnicima Skupštine B. Mikuš je izrazio zahvalnost na ukazanom povjerenju
te upozorio na predstojeće izazove s kojima će se SING suočiti
u novom razdoblju.
Naglasio je da će SING kao
ozbiljan socijalni partner i dalje beskompromisno ustrajati
u zaštiti interesa svojih članova
te da svaki sindikalni povjerenik
mora i može svojim radom i zalaganjem doprinijeti ostvarivanju zadanog cilja.
SING-ova povjerenica iz podružnice „Janaf Sisak“ M. Madžo
izabrana je za predsjednicu
Skupštine u novom petogodišnjem mandatnom razdoblju.
Svojim dobrim radom kao sindikalna povjerenica u podružnici
te kao zamjenica predsjednika
Radničkog vijeća JANAF-a, M.
Madžo je zaslužila odgovornu
dužnost predsjednice Skupštine Sindikata naftnoga gospodarstva na koju je izabrana
jednoglasnom odlukom svih
zastupnika. Uvjereni smo da će
povjerenu joj dužnost Melita
obavljati savjesno i odgovorno.
Jasna Pipunić
SINDIKALNI SUSRETI
Tradicija okupljanja sindikalnih povjerenika, nositelja sindikalnog rada, očuvana je i u 2010. godini. Bjelolasica je ponovno bila
mjesto na kojem su sindikalni povjerenici odmjerili svoje snage i spretnost u zanimljivim disciplinama.
Sindikalni susreti održani
su na Bjelolasici 27. studenoga
2010., nakon zasjedanja Skupštine SING-a. Prema načelu koje
se prošle godine pokazalo odličnim, svi su sudionici, izvlačenjem
„iz šešira“, podijeljeni u 10 ekipa,
bez obzira na to iz kojeg poduzeća, sindikalne podružnice ili grada dolaze. Svaka je ekipa izabrala ime i oko 10 sati 27. studenog
započelo je natjecanje u devet
različitih disciplina.
Rezultat u drugom
planu
Iako nam rezultat nije bio toliko važan, zdušno smo se borili;
svaki za svoju ekipu. Bilo je smijeha, veselja. Netko je bio sretniji,
netko spretniji, ali najvažnije je
da smo se svi dobro zabavili.
Na kraju natjecateljskog dana
zbrojeni su svi bodovi te su na završnoj večeri proglašeni pobjed-
nici. Prve tri ekipe nagrađene su
brončanim, srebrnim i zlatnim
medaljama. Nagrade su uručili
profesionalni sindikalni povjerenici SING-a I. Kovačević i A. Me-
đurečan, koji su u sklopu programa zbrinjavanja završili svoj rad u
Sindikatu.
Zajedništvo i
upornost
Takva vrsta natjecanja dobra
je osnova za jačanje zajedništva, međusobne solidarnosti i
upornosti, vrlina koje su itekako
korisne u sindikalnom radu i djelovanju.
Zadovoljni i umorni 28. studenoga 2010. napustili smo Bjelolasicu prepunu snijega. Zahvaljujemo osoblju HOC Bjelolasice
koje nam je i ove godine svojim
zalaganjem omogućilo da se
osjećamo kao kod kuće.
Jasna Pipunić
Zagreb, 21. prosinca 2010.
OGLEDALO
SINDIKALNA ABECEDA
SINDIKALNE AKTIVNOSTI
Sindikalne su aktivnosti mnogobrojne i raznolike, i nemoguće ih je pojedinačno navoditi.
Glavne sindikalne
aktivnosti
Budući da sindikalni rad
podrazumijeva velik broj aktivnosti od kojih mnoge nije
moguće predvidjeti, najbolje
ih je svrstati u nekoliko glavnih
aktivnosti. Dakle, glavnim aktivnostima sindikata mogu se
smatrati sljedeće aktivnosti:
• učlanjivanje novih
članova
• kolektivno pregovaranje
• zaštita prava članova
• obrazovanje povjerenika i
članova
• socijalne potpore
• aktivnosti u politici i zakonodavstvu.
Učlanjivanje radnika u sindikat temeljna je sindikalna aktivnost koja zaslužuje posebnu
pozornost. Iako broj članova
sam po sebi ne može biti mjerilo učinkovitosti sindikata, vrlo
ja važno da sindikat ima što je
moguće više članova. To može
biti od presudne važnosti u
kolektivnim pregovorima, a i
mnoga se prava ostvaruju na
temelju broja članova.
Kolektivno pregovaranje
treba biti glavni razlog učlanjivanja u sindikat i glavna
zadaća sindikata, kako bi u
kolektivnim pregovorima sindikat bio uvažavan od strane
poslodavca.
PORTRET ČLANA
Dunja Sirsen
viša komercijalistica, specijalistica, Sektor
komercijalnih poslova, 29 g. radnog staža
Što očekuješ od novog Kolektivnog ugovora za INU za koji su pregovi u tijeku?
Od novog Kolektivnog ugovora za INU očekujem najmanje zadržavanje stečenih prava
iz KU za 2009. g., koji je trebao biti osnova
pregovora za sklapanje KU za 2011. g.
Trebaju li radnici INE plaćati ceh lošeg poslovanja i stanja u državi smanjenjem materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora?
8 - SING 110
Zaštita prava članova
Najvažniji aspekti zaštite
prava članova jesu osiguranje
da poslodavac poštuje kolektivne ugovore i pružanje besplatne pravne pomoći članovima.
Bit je u pravodobnom reagiranju na probleme članova.
Zaštita prava članova i obrazovanje članova međusobno su
Kao što je INA dio svjetskog tržišta nafte i
naftnih proizvoda, a prilike na tom tržištu
utječu na poslovanje INE, tako smo i mi
radnici dio tržišta rada. Ne možemo tražiti
nešto što INA ne može dati. Međutim, ako
je poslovanje INE ove godine daleko bolje
nego lani, može se očekivati da poslodavac
neće tražiti smanjenje materijalnih prava,
odnosno Sindikati sada imaju argumente
da brane svoje pozicije u pregovaranju.
Što za tebe kao radnicu INE znači imati
Kolektivni ugovor?
Kolektivni ugovor daje svakom članu Sindikata osjećaj sigurnosti i zaštićenosti u smislu ostvarivanja vlastitih radnih prava, kao i
jasnog definiranja obveza koje proizlaze iz
Zakona o radu, te poboljšava materijalna
prava radnika. Novi Pravilnik o radu uređuje
određena područja rada koja postoje, a nisu
bila definirana Kolektivnim ugovorom ili nekim drugim aktima poslodavca.
Je li te strah gubitka radnog mjesta i što
misliš o provedenom programu zbrinjavanja u INI i grupi?
Program zbrinjavanja, po mom mišljenju,
proveden je vrlo korektno. Strah od gubitka radnog mjesta normalno postoji, jer
nitko od nas nije nezamjenjiv, no isto tako
smatram da će se savjestan i odgovoran
rad, spremnost na promjene u načinu rada
i organizacije, te želja za novim znanjima,
uvijek prepoznati i cijeniti prilikom selekcije
kadra.
povezani jer član mora
znati na što ima pravo i kako svoje pravo
može ostvariti. Obrazovanjem se članovima
omogućuje aktivno sudjelovanje u radu i aktivnostima sindikata jer
snaga sindikata ne ovisi
samo o ukupnom broju
članova već i o broju aktivnih
članova.
Socijalne su potpore povlastice koje sindikat pruža svojim
članovima, a aktivnosti u politici i zakonodavstvu trebaju biti
usmjerene na osiguravanje slobode u radu sindikata.
Božo Mikuš
Ovih dana cijena dionice INE vratila se
na 2800,00 kuna zbog namjere MOL-a
da dobije više od 50% vlasništva u INI.
Koja su tvoja daljnja predviđanja i kako
će to utjecati na budućnost radnih mjesta u INI?
Kako MOL već posjeduje veća upravljačka
prava, prijelazom 50% vlasništva mislim da
se ništa bitno neće promijeniti u poslovnoj
politici INE, jer je ona već unaprijed određena za nekoliko godina. Uobičajeno je da
dođe do promjena u sastavu NO i Uprave, a
sve ostalo ići će ionako prema već zacrtanim
planovima, u kojima je uz ostalo predviđen i
plan broja radnika.
Hoće li doći do smanjenja radničkih prava,
teško je predvidjeti, sve ovisi o globalnoj
situaciji, ekonomskoj i političkoj situaciji u
našoj regiji, kao i snazi i jedinstvenosti naših
sindikata.
Kako tumačiš ulogu SING-a i njegov
prethodni rad u pogledu zaštite prava
radnika u INI?
SING ima važnu ulogu u zaštiti radnika i njihovih prava jer je jedan od sindikata s najviše članova. Sve što je do sada postignuto
zahtijevalo je velik napor i energiju, što članovi nisu uvijek znali prepoznati.
Poboljšanje se uvijek može učiniti, ponajprije u području kontakta s ljudima koji su dislocirani i do kojih informacije teže dolaze, te
su time u neravnopravnom položaju u odnosu na nas koji radimo u većim centrima.
Razgovarao: Radivoj Čemeljić
Zagreb, 21. prosinca 2010.
ODJECI
ZAŠTITA
NA RADU
Zaštita na radu zanimljivo je područje
osobito u vrijeme kada je u središtu zanimanja.
Završen veliki posao
Napokon je završen veliki posao, barem na papiru, redizajna zaštitne odjeće,
koji će sigurno obradovati sve koji zaštitnu odjeću na poslu svakodnevno nose.
Kvalitetan materijal, dobar kroj i boje, raznovrsni odjevni artikli te nov pristup u
pogledu korištenja i pranja zaštitne odjeće na trošak poslodavca, daju nam pravo vjerovati da naše aktivnosti i zahtjevi
upućeni prije tri godine nisu bili uzaludni.
Da podsjetim, tada smo, na osnovi anketiranja radnika, tražili kvalitetnu zaštitnu
odjeću koja će biti primjerena potrebama
radnika i imidžu tvrtke.
Nadalje, kad smo prvi tražili montažu
klimatizacijskih uređaja u prostorije u kojima je to neophodno, nije bilo razumijevanja. Međutim, nakon ponovljenih argumentiranih zahtjeva poslodavac je uvidio
da mora ispuniti svoje obaveze u skladu
sa Zakonom i Pravilnikom i taj je posao
ugradnje klimatizacijskih uređaja u tijeku
i odvija se prema najavljenom rasporedu.
Aktivni u odborima ZNR
Zaštita na radu, zaštita zdravlja te
radna djelotvornost teme su koje se razmatra u okviru pojedinih izvještaja na
sjednicama Odbora zaštite na radu, kako
u pogledu ozljeda na radu, bolovanja
i obavljenih periodičnih liječničkih
pregleda tako i u pogledu potrebe za
dodatnim zdravstvenim osiguranjem.
Na to se nadovezuje potreba, s obzirom na visoku prosječnu starost radnika u
tvrtki, da se, prema mogućnostima poslodavca, organizira medicinski programiran
aktivan odmor kao mjera za povećanje,
odnosno održavanje postojeće radne djelotvornosti.
Pitanje nabave zimskih guma se također rješava zahvaljujući upornosti i upozoravanju na taj problem na Središnjem
odboru zaštite na radu.
I na kraju, zaštita na radu treba biti
naša svakodnevna aktivnost u koju moraju biti uključeni svi, pa će onda i ukupni
rezultati biti još bolji.
Koordinator povjerenika ZNR
Josip Adaković
Zagreb, 21. prosinca 2010.
PRVI KOLEKTIVNI
UGOVOR
U Zagrebu je 27. listopada 2010.
potpisan prvi Kolektivni ugovor za Podzemno skladište plina d.o.o. Kolektivni
ugovor potpisali su: Dragica Krpan, direktorica Podzemnog skladišta plina i
Božo Mikuš, predsjednik SING-a. Potpisivanju je prisustvovao Jerko Jelić-Balta u
ime Skupštine Podzemnog skladišta plina d.o.o. Bio je to posebno svečani trenu-
tak jer je prvo potpisivanje kolektivnog
ugovora ipak povijesni događaj.
Potpisani Kolektivni ugovor više-manje slijedi Kolektivni ugovor za Plinacro i
dobra je podloga za izjednačavanje prava radnika Podzemnog skladišta plina i
Plinacra, za što se zalaže SING.
Željko Vuković
POTPISAN KOLEKTIVNI
UGOVOR ZA SINACO
U Zagrebu je 6. prosinca 2010.
potpisan Kolektivni ugovor za Sinaco
d.o.o. U ime SING-a Kolektivni ugovor
potpisao je Josip Lovre, a u ime
poslodavca Mirko Perić, predsjednik
Uprave i Željko Bagić, član Uprave Sinaca.
Iako nismo zadovoljni satnicom od
14,30 kn i zbog toga smo razmišljali o
Josip Lovre
nepotpisivanju Kolektivnog ugovora,
ipak smo ga potpisali budući se do njega
došlo isključivo zaslugom SING-a, jer su
ostali sindikati bili za Pravilnik o radu.
Dakle, da u Sinacu nema SING-a radnici
Sinaca bi danas imali Pravilnik o radu sa
satnicom od 14,00 kn.
Jasna Pipunić
Mirko Perić
Željko Bagić
SING 110 - 9
ODJECI
RAPSODIJA U KOCKASTOM
Već treću godinu Sindikat naftnog gospodarstva sudjeluje u tradicionalnom nogometnom turniru uoči blagdana sv. Nikole
koji organizira Kemijski sindikat MOL-a.
Slovnafta), ali se nije mogla suprotstaviti odličnoj
SING-ovoj ekipi koja je
nadmoćno osvojila prvo
mjesto.
U pet odigranih utakmica (uključujući polufinalnu i finalnu) SING-ova
ekipa primila je samo 3, a
zabila čak 23 gola.
Sjajnom
pobjedom
nad višegodišnjim prvaSING-ova ekipa (s lijeva na desno): Dinko Rosandić, Marko Spajić, Alen
cima turnira ekipa SING-a
Ažić, Franc Belošević, Ivica Čamber, Marko Letina, Alen Jelčić, Mario Petrović,
osvojila je 1. mjesto, ekipa
Damir Miša I Željko Hrušovski
Kemijskog sindikata MOL-a 2., a ekipa SlovU mađarskom gradu Szazhalombattu nafta 3. mjesto. Izvrsna igra SING-ove ma4. i 5. prosinca 2010. održan je tradicionalni lonogometne ekipe osvojila je naklonost
nogometni turnir na razini MOL-grupe na gledatelja na tribinama, ali i protivničkih
kojem, na poziv Kemijskog sindikata MOL- ekipa, a Alen Jelčić proglašen je najboljim
a i njegove predsjednice Piroške Bognar, golgeterom turnira.
Zahvaljujemo igračima Damiru Miši,
SING sudjeluje već treću godinu uzastopno.
Sindikat naftnog gospdodarstva ove je Alenu Ažiću, Dinku Rosandiću, Ivici Čamgodine predstavljala malonogometna eki- beru, Željku Hrušovskom, Mariju Petroviću,
pa Uprave INE pojačana odličnim igračima, Marku Letini, Alenu Jelčiću, Marku Spajiću
članovima SING-a koji rade na benzinskim i, naravno, voditelju ekipe Francu Beloševiću koji su na najbolji način predstavljali Sinpostajama na području Slavonskog Broda.
Kao i svake godine, konkurencija je dikat naftnoga gospodarstva, INU i Hrvatbila jaka (dvanaest ekipa iz MOL-a, TVK i sku. Uz zlatne medalje i pobjednički pehar
igrači su nagrađeni kompletom dresova, a
SING im je u trajno vlasništvo ostavio dresove u kojima su igrali i postigli tako sjajan
rezultat.
Ponosni smo što smo opet imali priliku
sudjelovati na ovom turniru pa smo domaćinima zahvalili prigodnom pobjedničkom
pjesmom. Zahvaljujemo Kemijskom sindikatu MOL-a na pozivu i dobro organiziranom turniru, uz uvjerenje da ćemo sljedeće
godine imati priliku obraniti prvo mjesto.
Jasna Pipunić
Alen Jelčić u akciji
RETUNSEE IDE DALJE
RETUNSEE, mreža sindikata energetike jugoistočne Europe, nije po volji postojećim europskim sindikalnim udruženjima jer
bi mogao zagrabiti u njihov, do sada nedodirljiv, dio europskoga financijskog kolača.
Nakon što u dva navrata nije bilo
moguće održati redovni Kongres RETUNSEE-a, u Istanbulu je 11. prosinca 2010.
održan sastanak predsjednika sindikata
članica RETUNSEE-a. Sastanku su prisustvovali predsjednici 17 sindikata iz 11
država jugoistočne Europe. Na dnevnom
je redu bila samo jedna točka, budućnost RETUNSEE-a.
će redovni Kongres biti održan 19. ožujka
2011. u Rumunjskoj.
Prema riječima Franca Dolara, predsjednika RETUNSEE-a, na predstojećem će
se Kongresu, izmjenom Statuta, utvrditi
novi način funkcioniranja mreže, kako bi se
prevladali uočeni problemi. On smatra da
mreža ima svoju budućnost i to ne samo
u jugoistočnoj nego i u srednjoj Europi,
kamo bi se trebala proširiti. Na taj bi način
postala snažnija i utjecajnija i kao takva ne
bi mogla biti opstruirana i ignorirana od
Europske komisije i drugih europskih sindikalnih udruženja.
Božo Mikuš
Novi zamah iz Istanbula
U kvalitetnoj raspravi u kojoj su sudjelovali svi prisutni otvoreno se razgovaralo o uočenim problemima i načinima poboljšanja rada. Rezultat rasprave
jednoglasna je odluka kako RETUNSEE
mora nastaviti s radom te je odlučeno da
10 - SING 110
Zagreb, 21. prosinca 2010.
IZ NHS-a
VAŽAN
Okrugli stol o
DOGAĐAJ mirovinskom sustavu
ZA NHS
Izvršni odbor Europske konfederacije sindikata (ETUC) na svojoj je sjednici
održanoj 1. i 2. prosinca 2010. prihvatio
molbu NHS-a za učlanjenje u Europsku
konfederaciju sindikata. Tako su sada
dvije hrvatske sindikalne središnjice,
SSSH i NHS, članice te europske sindikalne organizacije.
Europska konfederacija sindikata
osnovana je 1973. s osnovnim ciljem
promicanja europskoga socijalnog modela i aktivnosti usmjerenih prema ujedinjenoj Europi u kojoj radnici i njihove
obitelji imaju sva ljudska i građanska
prava i visoki životni standard. Europski
socijalni model uključuje društvo održiva
gospodarskog razvoja s rastućim životnim i radnim uvjetima, uključujući punu
zaposlenost, socijalnu zaštitu, jednake
mogućnosti, dobre i kvalitetne poslove,
socijalnu uključenost, i otvoren i demokratski način odlučivanja koji u potpunosti uključuje građane.
Trenutačno su članovi ETUC-a 82 nacionalne sindikalne središnjice (s NHSom 83) iz 36 europskih zemalja, 12 europskih federacija, što ukupno čini 60
milijuna članova, zajedno sa sindikalnim
organizacijama iz Makedonije, Srbije i
Bosne i Hercegovine koje imaju status
promatrača.
ETUC je jedan od socijalnih partnera
koji kao jedinu reprezentativnu sindikalnu organizaciju na europskoj razini priznaju Europska unija, Vijeće Europe i EFTA.
Više o Europskoj konfederaciji sindikata može se saznati na www.etuc.hr
Marija Hanževački
Zagreb, 21. prosinca 2010.
U Zagrebu je 1. prosinca 2010. godine
održan Okrugli stol pod nazivom „Hrvatski mirovinski sustav između financijske
održivosti i socijalne prihvatljivosti. Skup
su, u sklopu projekta „Uloga sindikata
u reformama mirovinskih sustava u zemljama jugoistočne Europe“, organizirali
NHS, SSSH i HUS, uz financijsku potporu
Vlade Kraljevine Norveške i Norveške
konfederacije sindikata. Sudionici skupa,
osim sindikalnih predstavnika, bili su i
predstavnici Ministarstva gospodarstva,
rada i poduzetništva, HZMO-a, Svjetske
banke te neovisni mirovinski stručnjaci.
Predstavnici sindikata istaknuli su
probleme niskih mirovina iz 2. stupa,
omogućavanje prijelaza iz 2. u 1. miro-
vinski stup, nerazmjerne iznose radničkih i dužnosničkih mirovina, kao i uvjete
za odlazak u mirovinu. Ukazano je i na
neuplate doprinosa od strane poslodavaca, te na druge probleme o kojima bi
u sljedećih nekoliko mjeseci trebalo raspravljati s Vladom RH.
Pitanje cjelokupne mirovinske reforme tema je velikog broja skupova, ali i
sastanaka s nadležnim institucijama, budući da se omjer umirovljenika i radnika
iz godine u godinu pogoršava. Trenutačno on iznosi 1:1,25. Prosječna mirovina isplaćena u studenom 2010. godine
iznosila je 2.163,88 kuna, dok dužnosnička mirovina iznosi 8.654,03 kune.
Marija Hanževački
KAKO DO SREDSTAVA EU
U organizaciji Nezavisnih hrvatskih
sindikata, i uz financijsku potporu Zaklade Friedrich Ebert, 29. i 30. studenoga 2010. održan je prvi dio treninga
„Upravljanje projektnim ciklusom“ koji
su za predstavnike NHS-a održale Sanja
Vuković Čović i Irena Mikulić iz Proni Centra za socijalno podučavanje. Završni dio
treninga održan je 8. prosinca u Zagrebu.
Na treningu je sudjelovalo 12 predstavnika sindikata udruženih u NHS koji
će se ubuduće baviti projektnim prijedlozima za NHS i sindikate udružene u
NHS.
Trening „Upravljanje projektnim ciklusom“ (Project Cycle Management –
PCM) sadrži raznolike metode rada: od
teorijskih savjeta trenera, preko plenar-
no vođenih rasprava, međusobne razmjene primjera dobre prakse, izravnog
individualnog i skupnog rada, prezentacija, do potrebnih analiza koje pridonose djelotvornoj razradi projektnih ideja.
Sudionici treninga imali su mogućnost
upoznati se sa svim koracima koje treba
poduzeti kod upravljanja projektnim ciklusom – s ciljevima projekta, s ciljanom
skupinom, s korisnicima, s aktivnostima,
s potrebnim izvorima i sredstvima, s odgovornosti partnerskih strana, s načinima praćenja i nadzora (monitoringa), s
proračunom i dr.
Na treningu je sudjelovala i Anica Ferić, SING-ova pravnica.
Marija Hanževački
SING 110 - 11
ZABAVNI KUTAK
NAGRADNA IGRA ZA ČLANOVE SING-a
3. KOLO
Nastavljamo s nagradnom igrom koja traje šest kola. U svakom kolu dodjeljujemo nagradu kola, a glavna je nagrada besplatan desetodnevni boravak za 2 osobe u SING-ovoj kamp
kućici, u kampu po izboru dobitnika.
U SING-ovoj nagradnoj igri mogu sudjelovati samo članovi
SING-a i to sa samo jednim kuponom, kako bi svi imali jednake
šanse za dobitak.
Članovi SING-a koji točno odgovore na postavljeno pitanje
kandidiraju za nagradu kola, a samo oni članovi koji točno odgovore na pitanja u svim kolima do zaključenja ciklusa kandidiraju za glavnu nagradu.
Nagrada ovog kola je SING-ov “USB stick”.
Ime dobitnika objavit ćemo u sljedećem broju našeg glasila.
Nagradno pitanje 3. kola: Svi SING-ovi glavni povjerenici sindikalnih
podružnica članovi su Glavnog povjereništva.
Odgovor (zaokružiti):
DA
NE
Ime i prezime ______________________________________________________________
Poduzeće i lokacija _________________________________________________________
Telefon za kontakt __________________________________________________________
Odgovor šaljite poštom na adresu: Sindikat naftnog gospodarstva, Kumičićeva 1, 10 000 Zagreb ili ga na
bilo koji drugi način dostavite u sjedište SING-a na istoj adresi, najkasnije do 17. siječnja 2011. godine.
Crvena olovka
Priredila: Ksenija Marković
Demorkacija je kada mnoštvo
nesposobnih izabere nekolicinu
korumpiranih.
(George Bernard Shaw)
Razum može zamijeniti gotovo
svaki stupanj obrazovanja, ali
obrazovanje ne može zamijeniti
razum.
(Schopenhauer)
Kriviti druge zbog naših nevolja,
znak je neznanja. Kriviti sebe,
početak shvaćanja. Ne kriviti ni
sebe ni druge - znak je mudrosti"
(Epicurus)
Ljudi se dive hrabrosti, talentu,
dobroti, velikim zadacima i velikim
iskusenjima; ali ne cijene ništa
osim novca.
(Henri Becque)
Ako budete imali previše
povjerenja možda će vas netko i
prevariti, ali ako ne budete imali
povjerenja živjet ćete u mukama.
(Frank Crane)
Zrelost je sposobnost da se
odupremo iskustvima koja nas
uništavaju i da ne izgubimo glavu
zbog iskustava koja nam gode.
(Robert K. Greenleaf)
Knjige govore duhu, prijatelji srcu,
nebo duši, a sve ostalo ušima.
(nepoznati autor)
Suvišno je govoriti o radosti ako ti
se ona ne vidi na licu.
(fra Miroslav Bustruc)
„SING“- glasilo Sindikata naftnog gospodarstva • Osnivač i izdavač: Sindikat naftnog gospodarstva, Zagreb,
Kumičićeva 1, telefon i faks: 01/4501-620 • Uredništvo: Radivoj Čemeljić, Tomislav Ivančić, Božo Mikuš • Lektor: dr. sc. Marko Alerić • Redakcija: 10 000 Zagreb, Kumičićeva 1, e-mail: [email protected], web: www.sing.hr •
Naklada: 6.500 primjeraka • Mišljenjem Ministarstva kulture i prosvjete RH, br. 532-03-1/92-01 od 8. listopada
1992. godine SING je oslobođen plaćanja osnovnog poreza na promet • Glasilo se besplatno dijeli članovima
Sindikata naftnog gospodarstva • Grafička priprema i tisak: IT-graf, Zagreb.
12 - SING 110
Zagreb, 21. prosinca 2010.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 538 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content