close

Вход

Log in using OpenID

Centar za pomoć i njegu Grada Šibenika

embedDownload
3. PROJEKTI VOLONTERSKE POMOĆI
U Centru za pomoć i njegu Grada Šibenika
se organiziraju volonterske aktivnosti koje
uključuju dobrovoljno ulaganje vremena, truda,
znanja i vještina volontera različitih dobnih
skupina za dobrobit drugih i koje unapređuju
usluge za starije, posebno na otocima.
Korisnici usluga i kriteriji za uključivanje u
programe i aktivnosti
Programi usluga su usmjereni osobama starije životne dobi i to prioritetno onima koji žive u
samačkim staračkim domaćinstvima, osobama
kojima članovi obitelji ne mogu osigurati potrebnu skrb, težeg su materijalnog i socijalnog statusa, teško narušenog zdravlja i smanjenih funkcionalnih sposobnosti.
Određene socijalne usluge se pružaju svim
osobama starije životne dobi u cilju unapređenja
kvalitete njihova života.
Svi mi trebamo...
Centar za
pomoć i njegu
Grada Šibenika
• osobe koje će nas prihvatiti i voljeti onakvima
kakvi jesmo
• koje će nas saslušati
• koje će poštivati i uvažiti naše mišljenje
• koje će podijeliti s nama iste interese i slobodno
vrijeme
• koje poznaju našu životnu priču, situaciju, želje i
strahove.
Potražite nas u Centru za pomoć i njegu
Grada Šibenika i :
• Budite socijalno aktivni i uključeni!
• Održite ili steknite nove bliske odnose!
• Saznajte što je važno za produktivno,
zdravo starenje i uključite nova znanja za
poboljšanje svoga života!
Centar za
pomoc i njegu
Grada Šibenika
Broj telefona : 022/333 332; 099/ 8766 673
Adresa: Stjepana Radića 54 (prizemlje „plavog nebodera“)
E –mail : [email protected]
Centar za pomoć i njegu Grada Šibenika je
ustanova socijalne skrbi osnovana 2006. godine
Odlukom Gradskog vijeća Grada Šibenika s
ciljem pružanja različitih socijalnih usluga kako
za starije tako i za, druge nemoćne i bolesne
osobe koje žive same, težeg ekonomsko materijalnog statusa i nemaju mogućnosti da im takve
usluge osiguraju članovi uže obitelji.
Djelatnost ustanove je temeljena na podacima o prisustvu većeg broja potrebitih starijih,
nemoćnih i bolesnih osoba i istraživanju njihovih
potreba koje slijede karakteristike njihova svakodnevnog života, vrednote, želje i interese, u
skladu s posebnostima našeg područja.
• posredovanje u ostvarivanju različitih
prava i pomoć u obavljanju administrativnih i drugih poslova u nadležnim institucijama, plaćanje računa i slično.
Usluge pružamo na području Grada
Šibenika, prigradskih naselja i otoka Žirje,
Kaprije, Zlarin i Krapanj.
Iskustvo dobre prakse u pružanju usluga je
nastalo na provođenju Programa Ministarstva socijalne politike i mladih „Dnevni boravak i pomoć
u kući starijim osobama“
2. ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI
ZA STARIJE OSOBE - socijalna i psihosocijalna potpora
Centar za pomoć i njegu Grada Šibenika se bavi:
• pružanjem izvaninstitucijskih, socijalnih
usluga skrbi za starije i nemoćne osobe u
svrhu prevencije institucionalizacije i poticanja na uključivanje u život zajednice,
• promicanjem projekata profesionalne i volon- terske pomoći koji povezuju postojeće
lokalne mreže pružanja usluga i uključivanje
institucija javnog, privatnog i civilnog sektora,
• senzibiliziranjem javnosti o pitanjima osoba
starije dobi (organiziranje i uključivanje u
javne akcije koje ističu vrijednosti vezane uz
starost i starenje i potiču odgovorniji odnos
prema starijima),
Socijalne usluge
1. POMOĆ I NJEGA U KUĆI
Usluge pomoći i njege u kući korisnicima
omogućavaju kvalitetniji život i što duže ostajanje
u njihovom domu. Usluge se pružaju uz stečeno
povjerenje korisnika, zaštitu privatnosti i maksimalno moguću prilagođenost usluga potrebama i
željama korisnika. Usluge su:
Socijalna i psihosocijalna potpora predstavlja osjećaj starije osobe da je okružena brižnim
osobama koji skrbe o njoj i s kojima je blisko
povezana.
Sadržaj aktivnosti:
• briga o zdravlju, (fizičkom i psihičkom),
tjelovježba s osnovama medicinske gimnastike, predavanja stručnih osoba o
očuvanju zdravlja i usvajanju pozitivnih
zdravstvenih navika, psihološko savjetovanje,
• organiziranje prehrane – nabava namirnica,
pomoć u pripremi obroka, dostava gotovog
obroka,
• radno terapijske aktivnosti - likovna
radionica, dramska radionica, kulinarske radionice, tečajevi informatičke pismenosti,
• kućni poslovi – održavanje čistoće prostora,
pomoć u pranju i glačanju rublja, manji popravci u kući, priprema ogrijeva,
• zabava - tečajevi plesa i plesne večeri,
glazbene večeri.
• osobna higijena i pomoć pri osnovnoj
zdravstvenoj skrbi – posredovanje u zdravstvenim ustanovama (organiziranje pregleda,
kontakti s liječnicima, prijevoz do liječnika),
dostava lijekova,
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 383 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа