close

Enter

Log in using OpenID

2 SADRŽAJ-------------------------------------------------------------

embedDownload
HRVATSKI
SADRŽAJ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poštovani kupci,
Ovaj korisnički priručnik objašnjava najbitnije
spojeve, postavke i funkcije vašeg novog televizora.
Detaljniji korisnički priručnik je dostupan na
www.grundig.com u dijelu "Downloads" (Preuzimanja).
3
4
4
5
5
POSTAVKE I SIGURNOST
Napomene o zamrznutim slikama
Licenca
Servisne informacije za dobavljače
Napomena o zaštiti okoliša:
6
6
7
7
7
SPAJANJE/PRIPREMA
Spajanje vanjskog podatkovnog medija
(utičnica B)
Povezivanje BluRay player ili igra jastuk
(utičnica C)
Umetanje CA modula (prorez D)
Spajanje antene i napajanja
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
8
8
9
PREGLED Daljinski upravljač - glavne funkcije
Navigacija po izbornicima
7
10 POSTAVKE
10 Prvo pokretanje i podešavanje
­televizijskih kanala
10 Odabir jezika, države i načina rada
11 Traženje zemaljskih televizijskih kanala
(DVB-T)
11 Traženje televizijskih kanala preko
kabelske kompanije (DVB-C)
12 Promjena tablice programa za digitalne
kanale
15 RAD TELEVIZORA
15 Osnovne funkcije
16 Funkcija povećanja
16 Eko način
16 Funkcija brzog prebacivanja
16 Elektronski TV vodič
17 INTERAKTIVNI PORTAL (HBBTV)
17 Što je HbbTV?
17 Dodatne funkcije za video sekvence
­2
HRVATSKI
18 3D FUNKCIJA
18 Važne informacije o 3D funkciji
18 Priprema 3D funkcije
19 3D postavke
21 SMART [email protected] TV I KUĆNA
MREŽA
21 Što je Smart [email protected] TV
21 Spajanje na mrežu
21 Žičana mreža
27 Smart [email protected] TV internet aplikacije
29 Reprodukcija videa, glazbe i slikovnih
datoteka pomoću veze na kućnu mrežu
30 vTuner internet radio
31 SNIMANJE NA USB
31 Informacije o snimanju i reprodukciji
televizijskih programa
31 Moguća ograničenja kod uporabe
vanjskog podatkovnog medija
32 ″Pauziranje programa s” vremenskim
odmakom
32 Snimanje programa
33 Zadavanje kanala za snimanje
35 Reprodukcija
35 Brisanje programa na popisu za
snimanje.
36
36
36
37
RAD USB-A
Preglednik datoteka
Osnovne funkcije reprodukcije
Dodatne funkcije reprodukcije
38 INFORMACIJE
38 Tehnički podaci
POSTAVKE I SIGURNOST----------------------------------------------------------------------------------Pazite na sljedeće upute kad
podešavate televizor:
Ovaj televizor je napravljen za prijem i prikazivanje video i zvučnih signala.
Sve
druge uporabe se izričito zabranjuju.
7 Pazite da kabel napajanja ili jedinica napajanja (ukoliko je dostavljena) nisu oštećeni.
7 Neka televizor radi samo s dostavljenim kabelom napajanja.
7 Grmljavina predstavlja opasnost za sve električne uređaje. Čak i ako je televizor isključen,
može ga oštetiti udar groma u električni sustav
ili antenski kabel. Tijekom oluje, uvijek isključujte napajanje i antenski priključak.
7 Idealna udaljenost gledanja je pet puta
­veličine dijagonale.
7 Svjetlo koje pada na ekran smanjuje kvalitetu­
slike.
7 Da biste osigurali da uređaj uvijek ima odgovarajuću ventilaciju, pazite da ima dovoljno
mjesta oko uređaja i okolnog namještaja.
7 Televizor je napravljen za uporabu u suhim
prostorijama. Ako ga koristite vani, pazite da
je zaštićen od vlage kao što je kiša ili od vode
koja prska.
Nikada nemojte televizor izlagati vlazi.
Ekran brišite mokrom, mekom krpom.
Ne koristite vodu sa sapunom ili deterdžent.
7 Kućište televizora čistite samo dostavljenom
krpom. Ne koristite vodu sa sapunom ili deterdžent.
7 7 Kad odlučujete gdje staviti uređaj, zapamtite
da je namještaj često premazan različitim oblicima laka i plastike. Mnoge od njih sadrže kemikalije koje mogu korodirati postolje uređaja,
te ostaviti tragove na površini namještaja koje
je teško ili nemoguće maknuti.
7 Ne stavljajte bilo kakve posude kao što su
vaze na televizor, jer se iz njih može proliti tekućina, što predstavlja sigurnosni rizik.
7 Stavite televizor na tvrdu, ravnu površinu.
7 Ne stavljajte bilo kakve predmete kao što su
novine na televizor ili krpu ili slične predmete
ispod njega.
7 Ne stavljajte televizor u blizinu grijalica ili na
direktnu sunčevu svjetlost, jer će to utjecati na
hlađenje.
7 Nakupljanje topline može biti opasno i skraćuje radni vijek televizora. Zbog sigurnosti,
neka majstor s vremena na vrijeme ukloni sve
nakupine prašine u uređaju.
7 Nikada, ni pod kojim okolnostima, nemojte
otvarati televizor. Jamstvo ne vrijedi u slučaju
oštećenja nastalog zbog neodgovarajućeg
rukovanja.
7 Zaslon vašeg LEC/LED televizora zadovoljava
najviše standarde kvalitete i provjeren je za
greške piksela.
Unatoč
velikoj pažnji tijekom proizvodnje,
zbog tehnoloških razloga je nemoguće u potpunosti isključiti mogućnost da će neki pikseli
biti neispravni.
Pod
uvjetom da su u ograničenjima koje postavlja DIN norma, greške piksela te vrste se
ne mogu smatrati nedostatkom kako definira
jamstvo.
7 Da biste osigurali da ne dođe do požara,
­uvijek držite svijeće i otvoreni
plamen podalje od ­uređaja.
7 HRVATSKI
­3
POSTAVKE I SIGURNOST----------------------------------------------------------------------------------Ne spajajte bilo kakvu drugu opremu dok je
uređaj uključen. Također isključite svu drugu
opremu prije nego ju spojite.
7 Ne uključujte kabel napajanja uređaja dok ne
spojite vanjsku opremu antene.
7 Pazite da je utikač lako dostupan.
7 Ne izlažite baterije pretjeranoj toplini kao što
je direktna sunčeva svjetlost, vatra, itd.
7 Ne koristite skupa stare i nekorištene baterije.
7 Istrošene baterije zamjenjujte samo onima s
istim modelom, vrijednošću i svojstvima.
7 Osiguravanjem pravilnog odlaganja tih baterija, doprinijet ćete u prevenciji potencijalnih
opasnosti za okoliš i zdravlje ljudi do kojih
može doći zbog neodgovarajućeg odlaganja
baterija.
7 Dugotrajno slušanje pomoću slušačica na velikoj glasnoći može oštetiti vaš sluh.
7 Pažnja:
7 Ako planirate koristiti držač za zid na vašem
televizoru, pazite da pročitate priručnik za
sklapanje za držač za zid ili neka vam ga
sklopi stručnjak.
Kad kupujete zidni nosač, pazite da su pričvršćivači potrebni na televizoru na zidnom
držaču i da se svi koriste kod montaže.
7 Napomena:
7 Ovo je proizvod Klase A. Uređaj tijekom
rada može prouzročiti radio interferenciju.
U tom slučaju, korisnik će to morati popraviti.
Molimo javite se Vašem specijaliziranom
prodavaču.
Napomene o zamrznutim
slikama
Gledanje iste slike na zaslonu dugo vrijeme
može dovesti do toga da u pozadini lagano
ostane zamrznuta slika. Blijede slike u pozadini
potječu od LCD/LED tehnologije i za njih ne
treba napraviti ništa pod jamstvom. Da izbjegnete takve slučajeve i smanjite utjecaj, možete
se pridržavati dolje navedenih savjeta.
7 Nemojte dopustiti da isti TV kanal ostane na
zaslonu dugo vremena. Ovu situaciju mogu
uzrokovati logotipovi kanala.
7 Nemojte dopustiti da slike, koje nisu prikazane
preko cijelog ekrana, budu stalno na ekranu;
ako televizijska postaja ne emitira u punom
formatu, možete prebaciti slike na puni zaslon
promjenom formata slike.
7 Veće vrijednosti osvjetljenja i/ili kontrasta će
dovesti do bržeg nastanka ove pojave; stoga
vam preporučujemo da gledate televizor na
najnižim razinama osvjetljenja i kontrasta.
Licenca
Pod licencom SRS Labs, Inc., TruSurround HD,
SRS i znak
su zaštitni znakovi tvrtke
SRS Labs, Inc.
Certifikat DivX Certified® za
reprodukciju DivX® i DivX
Plus™ HD (H.264/MKV)
videa do 1080p HD uključujući premium
sadržaj.
O DIVX VIDEU: DivX® je digitalni video format
koji je stvorila tvrtka DivX, Inc. Ovo je uređaj sa
službenim certifikatom DivX Certified® koji reproducira DivX video. Posjetite divx.com za više
informacija o softverskih alata za prebacivanje
vaših datoteka u DivX video.
O DIVX VIDEU-NA-ZAHTJEV: Ovaj uređaj s
certifikatom DivX Certified® mora biti registriran da bi reproducirao DivvX video-na-zahtjev
(VOD) filmove. Da biste dobili registracijski kod,
pronađite dio DivX VOD na izborniku postavki
vašeg USB uređaja. Idite na vod.divx.com za
više informacija o tome kako izvršiti registraciju.
“Dolby”i dupli-D znak su zaštićeni znakovi tvrtke
Dolby Laboratories. Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Izjava o sukladnosti nalazi se na
www.grundig-intermedia.hr
­4
HRVATSKI
POSTAVKE I SIGURNOST----------------------------------------------------------------------------------Servisne informacije za
dobavljače
Za kupce u Rusiji
Neka televizor radi
samo s dostavljenim
kabelom napajanja.
Ovaj proizvod je u skladu sa sljedećim direktivama EU:
Vrijednosti potrošnje el. energije i klase su
specificirane prema pravilnicima 2009/642
i 2010/1062 i standardima EN62087 i
EN62301 te prema okvirnim direktivama Europske unije 2009/125/EC i 2010/30/EU.
Ovom napomenom Grundig izjavljuje da je
ovaj uređaj u skladu s glavnim i drugim vezanim
odredbama direktive 1999/5/EC.
Da biste dobili Izjavu i usklađenosti (Doc), molimo, pošaljite zahtjev pomoću kontakt informacija na www.grundig.com/download/doc
Uređaj se smije koristiti u sljedećim Europskim
zemljama.
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS
‎IT
LI
LT
LU
LV
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
Ovim se uređajem također može koristiti u državama izvan Europe.
Molimo, pridržavajte se ograničenja za sljedeće
države:
Za kupce u Francuskoj
Uporaba na otvorenom prostoru je ograničena na
10 mW e.i.r.p. u rasponu 2454-2483.5 MHz Uporaba za vojnu radiolokaciju. U zadnjih godina je
došlo do redefiniranja polja od 2.4 GHz da bi se
omogućila trenutna opuštena regulacija. Puna implementacija je planirana za 2012. godinu.
Za kupce u Italiji
Za privatnu uporabu, potrebno je opće odobrenje ako se WAS/RLAN koristi izvan svog
prostora. Za javnu uporabu je potrebno opće
odobrenje.
Za kupce u Norveškoj
Ovaj dio se ne odnosi na geografska područja
u polumjeru od 20km od centra Ny-Ålesunda.
1. SRD s FHSS modulacijom
7 Najviše 2.5 mW e.i.r.p.
7 Najviše 100 mW e.i.r.p. Dozvoljeno za
uporabu SRD za vanjsku primjenu bez ograničenja za visinu instalacije samo u svrhu
sakupljanja informacija o telemetriji za automatski nadzor i sustave za računanje resursa.
Dozvoljeno za uporabu SRD u druge svrhe za
vanjsku primjenu samo kad visina instalacije
ne prelazi 10 m iznad zemlje.
7 Maximum 100 mW e.i.r.p. Primjena u zatvorenom prostoru.
2. SRD s DSSS i širokopojasna modulacija koja nije FHSS
7 Najveća srednja e.i.r.p. gustoća je 2 mW/
MHz. Najviše 100 mW e.i.r.p.
7 Najveća srednja e.i.r.p. gustoća je 20 mW/
MHz. Maksimalno 100 mW e.i.r.p. Dozvoljena uporaba SRD za vanjsku primjenu samo
u svrhu sakupljanja telemetrijskih podataka za
za automatizirani nadzor i sustave za obračun
resursa ili sigurnosne sustave.
7 Najveća srednja e.i.r.p. gustoća je 10 mW/
MHz. Maksimalno 100 mW e.i.r.p. Primjena u
zatvorenom prostoru.
Za kupce u Ukrajini
e.i.r.p. ≤100 mW s ugrađenom antenom s faktorom pojačala do 6 dBi.
Napomena o zaštiti okoliša:
Ovaj je proizvod napravljen
od kvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu ponovno koristiti i reciklirati.
Zato ne bacajte proizvod s uobičajenim otpadom iz kućanstva na kraju vijeka
trajanja. Odnesite ga u odlagalište za reciklažu
električnog i elektroničkog otpada. Odložite
uređaj na odlagalište elektroničke i električne
opreme. Znak na proizvodu, u korisničkom priručniku i pakiranju označavaju da je reciklaža
moguća.
Informacije o odlagalištima su dostupna kod
vaših lokalnih vlasti.
Pomozite u zaštiti okoliša reciklažom korištenih
proizvoda.
HRVATSKI
­5
SPAJANJE/PRIPREMA---------------------------------------------------------------------------------------------
A
1a Za prijam zemaljskih digitalnih prijenosa
(DVB-T) spojite kabel na krovnu ili sobnu
antenu (pasivna ili aktivna sobna antena
sa svojim napajanjem) na utičnicu antene
»ANT IN« na televizoru;
ili
1b Za prijam digitalnih kabelskih kanala
(DVB-C) spojite kabel za krovnu antenu
na utičnicu antene »ANT IN« na ­televizoru;
ili
1c Za prijam analognih TV kanala, spojite kabel za krovnu antenu na utičnicu antene
»ANT IN« na televizoru.
Napomena:
7 Kod spajanja sobne antene, možda ćete
morati isprobavati različite položaje dok ne
dobijete najbolji prijem.
C
B
Spajanje vanjskog podatkovnog
medija (utičnica B)
1 Spojite »USB2 (HDD)« priključak na
televizoru s odgovarajućim priključkom
podatkovnog medija (vanjski tvrdi disk)
pomoću USB kabela;
ili
Umetnite USB utikač USB memorijskog diska
u »USB2 (HDD)« priključak na televizoru.
Napomene:
7 »USB1«
priključak na televizoru daje
napajanje od najviše 500 mA u skladu sa
USB specifikacijama. Vanjski tvrdi diskovi
za koje je potrebno više energije se stoga
mogu spajati samo na »USB2 (HDD)« na
televizoru.
Vanjski podatkovni mediji se ne smiju
isključivati s televizora dok se pristupa
datotekama na podatkovnom mediju.
7 ­6
HRVATSKI
D
SPAJANJE/PRIPREMA--------------------------------------------------------------------------------------------Povezivanje BluRay player ili
igra jastuk (utičnica C)
Stavljanje baterija u daljinski
upravljač
1 Spojite »HDMI1«, »HDMI2«, ­»HDMI3«
ili »HDMI4« priključak na televizor i
odgovarajući HDMI priključak na vanjskom
uređaju pomoću standardnog HDMI kabela
(digitalni video i zvučni signal).
1 Otvorite pretinac za baterije uklanjanjem
poklopca.
Umetanje CA modula (prorez D)
3 Zatvorite pretinac za baterije.
Napomena:
7 Isključite uređaj prije stavljanja CA modula
u »CI« utor.
1 Umetnite odgovarajuću pametnu karticu u CI
modul.
2 Umetnite CI modul s pametnom karticom u
»CI« utor na televizoru.
Napomena:
7 U podizborniku »CA Modul« možete vidjeti
koji je CA modul umetnut u CI utor.
7 Ako stavljate CA modul u CI utor televizora
prvi put, morat ćete malo pričekati dok
CA modul ne bude otkriven.
Spajanje antene i napajanja
1 Uključite strujni kabel u zidnu utičnicu.
Napomena:
7 Ne uključujte kabel napajanja uređaja dok
ne spojite vanjsku opremu antene.
Spajajte televizor na odgovarajuću
uzemljenu sigurnosnu utičnicu samo pomoću
dostavljenog kabela napajanja.
7 Ne koristite utikač adaptera ili produžni
kabel koji ne zadovoljava primjenjive
sigurnosne standarde. Nemojte neovlašteno
dirati kabel napajanja.
7 2 U
metnite baterije (2 x 1.5 V mikro na primjer
R03 ili AAA). Pazite na polaritet označen na
dnu pretinca za baterije.
Napomena:
7 Ako televizor više ne reagira pravilno na
naredbe daljinskog upravljača, možda su
baterije prazne. Uvijek izvadite rabljene
baterije.
Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost
uzrokovanu baterijama koje cure.
7 Napomena o zaštiti okoliša:
7
Ovaj znak na punjivim
baterijama/baterijama ili
na pakiranju označava se
punjiva baterija/baterija
ne smije odlagati s redovitim komunalnim
otpadom. Za određene punjive baterije/
baterije, ovaj znak može biti zamijenjen
kemijskim simbolom. Znakovi za živu (Hg)
ili olovo (Pb) su navedeni ako punjive
baterije/baterije sadrže više od 0.0005%
žive ili više od 0.004% olova.
Punjive
baterije/baterije,
uključujući
one koje ne sadrže teške metale, se ne
smiju odlagati s otpadom iz kućanstva.
Uvijek odlažite korištene baterije u skladu
s lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.
Raspitajte se o primjenjivim zakonima o
odlaganju tamo gdje živite.
HRVATSKI
­7
PREGLED ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daljinski upravljač - glavne funkcije
Uključuje se s pasivnog
režima;
Bira kanal – direktno
dabire popis kanala
O
(»Sve«, »FAV 1« do »FAV
4«).
Otvara 3D izbornik.
Prikaz informacija
Otvara glavni izbornik.
Otvara popis kanala.
Otvara TOOLS izbornik;
otvara/zatvara upravljački
izbornik kod reprodukcije
datoteke u DLNA izborniku
Prilagođava glasnoću.
Isključivanje zvuka
Snimanje, reprodukcija i
zaustavljanje (samo digitalni
televizijski kanali).
Uključivanje i isključivanje
(pasivni režim)
P rebacuje se između
teleteksta i televizije.
Otvara Smart [email protected]
izbornik.
F unkcija brzog prebacivanja;
prebacuje izbornik nazad za
jednu razinu izbornika.
Otvara elektronski TV vodič.
tvara izbornik za AV kanale
O
i USB ulaz.
Zatim odaberite pomoću
»V«, »<«, »>« ili »Λ« i pritisnite »OK« za potvrdu.
ključuje se s pasivnog reU
žima;
Bira kanal – u koracima.
Otvara »PRnP« izbornik.
Navigacija po izbornicima
Pomiče
kursor gore
i dolje u izbornicima.
Pomiče kursor lijevo i desno u
izbornicima.
ktivira različite funkcije i
A
sprema funkcije/postavke.
­8
HRVATSKI
Napomena:
7
Vaš TV podržava funkciju daljinskog
upravljača za Apple iPhone i Android
mobilne telefone. Ovisno o funkcijama
vašeg televizora, možete kontrolirati svoj
TV telefonom nakon preuzimanja besplatne
aplikacije »GRUNDIG TV Remote« s Apple
App Storea ili Google Play (Android
Market) a i njene instalacije na Apple
iPhone/Android telefon.
PREGLED ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navigacija po izbornicima
Glavni izbornik i podizbornici na vašem televizoru vam omogućavaju odabir mnogih funkcija i
izvršavanje svih potrebnih postavki.
3 Prikažite potrebni izbornik pomoću »OK«.
– P ojavljuje se izbornik (npr. »POSTAVKE
SLIKE«).
20.09.2010
15:46
POSTAVKE SLIKE‎
Pristupate glavnom izborniku pomoću »i« i birate podizbornike pomoću »V« ili »Λ«. Da biste
uključili potrebni podizbornik, odaberite »OK«.
Režim slike
Odaberite postavke pomoću »<« ili »>«.
Za vraćanje na prethodnu razinu izbornika, pritisnite »<« i sakrijte izbornik, pritisnite ponovno
»i«.
Na primjer, postavljanje
osvjetljenja
Korisnik
Fényerő
50
Kontrast
100
Oštrina
75
Boja
65
Színhőmérséklet
Sred
Napredno pretraživanje
1 Prikažite izbornik pomoću »MENU«.
– Pojavljuje se glavni izbornik.
Smanjenje smetnji
Isključeno
Mpeg NR.
Isključeno
Kraj
Nazad
4 Odaberite potrebni podizbornik (npr.
»Osvjetljenje«) pomoću »V« ili »Λ« i
uključite pomoću »OK«.
Podešeno
Korisnik
POSTAVKE SLIKE‎
Pritisnite U redu za ulaz
2 Odaberite željenu stavku izbornika (npr.
"POSTAVKE SLIKE") pomoću »V« ili »Λ«.
– Prikazuje se redak za stavku izbornika.
Izlaz
Nazad
VRati
5 Uključite postavku pomoću »<« ili »>«.
6 Vratite se na podizbornik pomoću »<«;
ili
Isključite izbornik pomoću »MENU«.
HRVATSKI
­9
POSTAVKE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prvo pokretanje i podešavanje
­televizijskih kanala
Odabir jezika, države i načina
rada
­ vaj televizor je opremljen automatskom pretraO
gom kanala, zemljane kanale (DVB-T), kabelske
kanale (DVB-C) i analogne kanale.
1 Uključite televizor s pasivnog režima pomoću »8«, »1…0« ili »P+« ili »P-«.
– Tijekom prvog pokretanja, bit će prikazan
»Vodič kroz instalaciju«.
Možete početi tražiti i televizijski kanali će biti
spremljeni u tablicu programa. Nakon toga
možete sortirati televizijske kanale u tablici programa.
Različite postavke
Ovisno o vrsti antene koju ste spojili, možete odlučiti koje kanale želite da televizor traži.
Traži digitalne zemaljske televizijske kanale,
na stranici 11.
7 Traži digitalne televizijske kanale s kabelske
kompanije, na stranici 11.
7 Traži analogne televizijske kanale u
poglavlju “Posebne funkcije”, počevši na
stranici "Detaljni Priručnika".
7 Daljnje postavke za digitalne televizijske
kanale nakon prvog pokretanja se također
mogu pronaći naći ćete u "Detaljni Priručnika"
7 Napomena:
7 Odaberite jezik i državu za sve vrste, zatim
nastavite s čitanjem poglavlja.
Pomoć:
7 Ako ovaj izbornik nije prikazan, vratite
televizor na zadane postavke (vidi
"Detaljni Priručnik).
2 Odaberite jezik izbornika pomoću »<«, »>«,
»V« ili »Λ« i pritisnite »OK« za potvrdu.
3 Odaberite način rada pomoću »<« ili »>« i
pritisnite »OK« za potvrdu.
– P ostavke koje se koriste u "Kućnom režimu"
pomažu kod uštede energije.
- Alternativno,
možete odabrati stavku izbornika »Trgovine« kojeg prodavači mogu koristiti za demonstraciju funkcija uređaja.
Napomena:
7 Završite »Trgovine« tako da vratite televizor
na zadane postavke (vidi "Detaljni
Priručnik).
4 Odaberite državu u kojoj televizor radi pomoću »<«, »>«, »V« ili »Λ« i pritisnite »OK«
za potvrdu.
– Izbornik »Postavke izvora« se pojavljuje s
označenim retkom »Vrsta veze«.
Napomena:
7 Opis kako podesiti televizijski kanal po vašem izboru - ovisno o spojenoj anteni - možete pronaći u sljedećim poglavljima.
­10 HRVATSKI
POSTAVKE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Traženje zemaljskih televizijskih
kanala (DVB-T)
Traženje televizijskih kanala preko
kabelske kompanije (DVB-C)
1 U izborniku »Postavke izvora«, u retku »Vrsta
veze«, odaberite opciju »Zrak« pomoću »<«
ili »>«.
1 U izborniku »Postavke izvora«, u retku »Vrsta veze«,
odaberite opciju »Zrak« pomoću »<« ili »>«.
2 Odaberite redak »Vrsta skeniranja« pomoću
»V« ili »Λ«.
Pomoću »<« ili »>« podesite željenu vrstu
skeniranja:
– »DTV«, skenirajte digitalne televizijske kanale;
– »ATV«, skenirajte analogne televizijske
­kanale;
– » ATV & DTV«, skenirajte analogne i
­digitalne televizijske kanale.
Pažnja:
7 Napajanje antene (5V
) se smije uključiti
samo ako je antena zapravo aktivna ­sobna
antena s pojačivače, signala i nije već pod
naponom preko utikača (ili sličnog napajanja). Inače možete uzrokovati kratki spoj i
nepopravljivo oštetiti antenu.
3 Odaberite »Aktivna antena« pomoću »V«
ili »Λ«.
Uključite napajanje antene za antenu pomoću »<« ili »>« (»Uključeno«).
4 Započnite skeniranje pomoću »« (zeleno).
– Pojavljuje se izbornik »Traži rezultate« i počinje traženje TV postaja.
– Ovisno o broju primljenih televizijskih kanala, to lako može potrajati nekoliko minuta.
– Skeniranje je gotovo čim se pojavi »TABLICA PROGRAMA«.
Napomena:
7 Možete prekinuti skeniranje pritiskom na
»MENU«.
5 Pritisnite »MENU« da biste završili s postavkama.
2Odaberite redak »Vrstaskeniranja« pomoću
»V« ili »Λ«.
Pomoću »<« ili »>« podesite željenu vrstu
skeniranja:
– » DTV«, skenirajte digitalne televizijske kanale;
– » ATV«, skenirajte analogne televizijske
­kanale;
– » ATV & DTV«, skenirajte analogne i
­digitalne televizijske kanale.
3 Odaberite redak »Vrsta kabelskog skeniranja«
pomoću »V« ili »Λ«. Odaberite željenu opciju
(»Brzo« ili »Potpuno«) pomoću »<« ili »>«.
– funkcija pretrage »Brzo« postavlja kanale
prema informacijama koje pruža vaša kabelska kompanija u signalu prijenosa.
–A
ko se odabere opcija »Potpuno«, bit će
skeniran cijeli raspon frekvencije. Pomoću
ove opcije, pretraga može dulje potrajati.
Ova opcija je preporučena ako vaša kabelska kompanija ne podržava vrstu skeniranja »Brzo«.
Napomena:
7 Možete ubrzati pretragu. Da biste to uradili,
potrebne su vam informacije o frekvenciji i
ID mreže. Obično možete dobiti te podatke
od vašeg kabelskog operatera ili ih pronaći
na forumima na internetu.
4 Započnite skeniranje pomoću »« (zeleno).
– P ojavljuje se izbornik »Rezultati pretrage« i
počinje traženje TV postaja.
– Ovisno o broju primljenih televizijskih kanala, to lako može potrajati nekoliko minuta.
–S
keniranje je gotovo čim se pojavi »Izdavanje Programa«.
Napomena:
7 Prekinut ćete skeniranje pritiskom na »MENU«.
5 Pritisnite »MENU« da biste završili s postavkama.
HRVATSKI ­11
POSTAVKE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Promjena tablice programa za
digitalne kanale
Odabir popisa kanala
Kanali pronađeni tijekom skeniranja se spremaju
u »Izdavanje Programa«.
2 Odaberite izbornik »PODEŠ.IZVORA« pomoću »V« ili »Λ« i pritisnite »OK« za potvrdu.
– P ojavljuje se izbornik »PODEŠ.IZVORA«.
1 Otvorite izbornik pomoću »MENU«.
Možete obrisati kanale koji nisu potrebni iz tablice programa, možete promijeniti redoslijed
kanala unutar tablice programa i zaključati pojedinačne kanale (Roditeljska kontrola).
Možete također dodati kanale na popis favorita; osim toga, možete promijeniti redoslijed kanala unutar popisa favorita.
Pomoću » « (zeleno) možete prikazati kanale
koju pripadaju jednoj mreži.
Prebacite se na sljedeću stranicu u tablici programa pomoću »P+« a na prethodnu stranicu
pomoću »P-«.
Pomoću » « (žuto) možete otvoriti »UPRAV.
POPISOM« unutar tablice programa.
U ovom Upravljanju popisima možete napraviti
svoje popise najdražih kanala.
Pomoću » « (plavo) možete sortirati kanale
prema različitim kriterijima.
3Odaberite redak »Tablica programa«
pomoću »V« ili »Λ« i pritisnite »OK« za
potvrdu.
– Pojavljuje se izbornik »Izdavanje Programa«.
Važno:
7 Tablica programa i popisi favorita se spremaju odvojeno prema različitim izvorima
ulaza (kabel, zrak).
Kad otvarate tablicu programa, ­pojavljuje
se dogovarajući popis kanala za trenutni
ulazni signal.
7 Napomena:
7 Ako su u Tablici programa pojavi
dodano imenu kanala, bit će vam potreban CI
modul i pametna kartica za gledanje tih
kanala.
INSTALACIJA
IZDAVANJE PROGRAMA
Mreža SVE
1 Das Erste
Usluga
1 Das Erste
DTV
6 24
DTV
2 ZDF
DTV
7 HD Sport
DTV
SVE
DTV
3 SAT1
DTV
8 HD Test
DTV
RADIO
PODACI
4 N24
DTV
ATV
5 SAT3
DTV
9 3sat
10 RTL
DTV
DTV
11 HD 1
12 Life
13 Film
14 Promo
15 Sport1
16 TV Sport
17 Sat.8
18 SKY
19 TV6
20 TV5
DTV
DTV
Uredi
Izlaz
Nazad
­12 HRVATSKI
DTV
DTV
DTV
DTV
Mreža
DTV
DTV
Upravljaj popisima
Odaberi favorit
DTV
DTV
Sortir.
POSTAVKE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brisanje kanala
Preskakanje kanala
1 U izborniku »Izdavanje Programa«, odaberite
režim za uređivanje pritiskom na »« (crveno).
Možete označiti televizijske postaje koje se trebaju preskočiti kad odaberete pomoću »V« ili
»Λ«. Još je uvijek moguće birati ih pomoću numeričkih tipki.
2 Odaberite ­televizijski kanal za brisanje pomoću »V«, »Λ«, »<« ili »>« i pritisnite »«
(žuto) za brisanje.
Napomena:
7 Možete obrisati sve kanale pomoću »«
(plavo).
3 Potvrdite postupak brisanja pomoću »«
(zeleno).
ili
opozovite postupak brisanja pomoću »«
(crveno);
4 Izađite iz tablice programa pomoću »MENU«.
Promijenite redoslijed kanala u
tablici programa
1 U izborniku »Izdavanje Programa«, odaberite režim za uređivanje pritiskom na »« (crveno).
2 Odaberite kanal koji treba pomaknuti pomoću »V«, »Λ«, »<« ili »>« i označite ga s »«
(crveno).
3 Pomaknite kanal na novi položaj pomoću
»V«, »Λ«, »<« ili »>« i pritisnite »OK« za
­potvrdu.
Napomena:
7 Ponovite korake 2 i 3 ako želite promijeniti
druge kanale unutar istog popisa favorita.
4 Izađite iz
»MENU«.
tablice
programa
pomoću
1 U izborniku »Izdavanje Programa« prebacite se na pregled popisa pomoću »«
(žuto).
2 Odaberite željeni kanal pomoću »V« ili
»Λ«.
3Odaberite stupac »Preskoči« pomoću »<« ili
»>« i pomoću »OK« označite kanal.
–Kanal je označen s »✔«.
4 Izađite iz
»MENU«.
tablice
programa
pomoću
Napomena:
7 Kanali mogu također biti ponovno aktivirani.
Odaberite kanal pomoću »V« ili »Λ«, zatim odaberite stupac »Preskoči« i ponovno
aktivirajte kanal pomoću »OK«.
Stvaranje popisa favorita
Možete spremiti svoje najdraže kanale u do četiri popisa favorita (FAV 1 do FAV 4).
Napomene:
7 Popisi favorita se moraju stvoriti posebno za
sve ulazne izvore (kabel i zrak).
Možete odabrati popis favorita pritiskom na
»FAV«.
7 1 U izborniku »Izdavanje Programa« prebacite se na pregled popisa pomoću »«
(žuto).
2 Odaberite kanal po želji pomoću »V« ili
»Λ«.
3 “Gurnite” kanal u popise favorita od 1 do 4
pomoću »<« ili »>« i pritisnite »OK« za potvrdu.
– Položaj na popisu favorita je označen s »✔«.
– Isti kanal možete staviti na više od jednog
popisa favorita.
– Svaki
popis favorita može sadržavati do
255 kanala.
HRVATSKI ­13
POSTAVKE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napomena:
7 Kanali se također mogu brisati s popisa
­favorita. Odaberite kanal za ­brisanje pomoću »V«, »Λ«, »<« ili »>« i pritisnite »OK«
da ga obrišete.
7 Kod brisanja kanala s popisa favorita, redoslijed na popisu favorita će biti ažuriran.
4 Izađite iz
»MENU«.
tablice
programa
pomoću
Sortiranje kanala na popisu favorita
Možete promijeniti redoslijed kanala na ­popisu
favorita.
1 U izborniku »Izdavanje Programa«, odaberite popis ­favorita od »1« do »4«.
2 Odaberite kanal koji treba pomaknuti pomoću »V«, »Λ«, »<« ili »>« i označite ga s »«
(crveno).
3 Pomaknite kanal na novi položaj pomoću
»V«, »Λ«, »<« ili »>« i pritisnite »OK« za
­potvrdu.
Napomene:
7 Ponovite korake 2 i 3 ako želite promijeniti
druge kanale unutar istog popisa ­favorita.
Ponovite korake od 1 do 3 ako želite promijeniti druge kanale u različitom popisu
favorita.
7 4 Izađite iz trenutnog popisa favorita pomoću
»« (plavog).
- Cijela tablica programa će se ponovno pojaviti.
5 Izađite iz
»MENU«.
­14 HRVATSKI
tablice
programa
pomoću
RAD TELEVIZORA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Osnovne funkcije
Prikaz informacija
Uključivanje i isključivanje
1 Pritisnite »8«, »1…0« ili »P+« ili »P-« da biste uključili televizor s pasivnog režima.
2 Pritisnite »8« da biste se prebacili televizor
na pasivni režim.
Odabir kanala
1 Pomoću »1…0« odaberite zadano direktno.
2 odaberite kanale korak po korak pomoću
»P+« ili »P-«.
3 Otvorite popis kanala pomoću »OK«, odaberite željeni TV kanal pomoću »V«, »Λ«,
»<« ili »>« i pritisnite »OK« za potvrdu. Prikažite izbornik pomoću »MENU«.
Odabir kanala s popisa
Možete odabrati kanale s različitih popisa (npr.
svi kanali, FAV 1 do FAV 4).
1 Pritisnite »FAV« da otvorite pregled tablica
programa.
- Prikazuje se pregled.
1 Prikažite informacije pomoću višekratnog pritiskanja »?«.
– P rikaz nestaje automatski nakon kratkog
vremena.
Zaustavljanje kadra
Ako želite dulje pogledati određenu scenu, možete “zamrznuti" kadar trenutnog programa.
1 Uključite funkciju zamrzavanja kadra pomoću »$«.
2 Završite funkciju zamrzavanja kadra pomoću »$«.
Napomena:
7 Ako je vanjski podatkovni medij spojen
na televizor, funkcija pomaka vremena se
­uključuje pomoću »$«. Opcija vremenskog
pomaka je opisana na 32.
Postavke slike
Dostupne su razne postavke slike.
1 Otvorite izbornik Tools sa »TOOLS«.
2 Odaberite popis programa pomoću »Λ« ili
»V« i otvorite ga pomoću »OK«.
2 Odaberite redak »Režim slike« pomoću »V«
ili »Λ«.
3 Odaberite televizijski kanal pritiskom na
»Λ«, »V«, »<« ili »>« i zatim pritisnite »OK«
za potvrdu.
1 Odaberite »Korisnik«, »Eko TV«, »Živo«, »Prirodno«, »Film« »Sport« ili »Igra« pritiskom na
»<« ili »>«.
Napomena:
7 Postavka slike »Igra« se može odabrati
samo na režimima »HDMI«, »Komponentno« i »PC«.
4 Pritisnite »MENU« da biste izašli s popisa
kanala.
Odabir zadanog AV kanala
1 Otvorite izbornik za odabir pomoću »
«.
2 Odaberite zadani AV pomoću »V«, »Λ«,
»<« ili »>« i pritisnite »OK« za potvrdu.
3 Pomoću »1…0« prebacite nazad na televizijski kanal.
Prilagođavanje glasnoće zvuka
1 Prilagodite glasnoću zvuka pomoću »+ o –«.
Uključivanje/isključivanje zvuka
1 Pritisnite »p« da isključite zvuk ili ga ponovno uključite.
Postavke zvuka
Dostupne su razne postavke zvuka.
1 Otvorite izbornik Tools sa »TOOLS«.
2 Odaberite redak »Zadani zvuk« pomoću
»V« ili »Λ«.
3 Odaberite »Korisnik«, »Glazba«, »Prirodno«
ili »Govor« pritiskom na »<« ili »>«.
Napomena:
7 Opcija »Korisnik« je aktivna samo kad je
postavka »Režim zvuka« odabrana kao
»Normalno ili »Prostorno«.
HRVATSKI ­15
RAD TELEVIZORA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funkcija povećanja
Elektronski TV vodič
Ova funkcija vam omogućava da povećate sliku
po potrebi.
Elektronski TV vodič nudi pregled svih programa
koji će se emitirati u idućem tjednu (samo za digitalne postaje).
1 Otvorite izbornik Tools sa »TOOLS«.
2 Odaberite Format slike pomoću »V« ili »Λ«
i potvrdite pritiskom na »OK«.
3 Pritišćite »OK« da biste povećali prikaz u tri
koraka.
Napomena:
7 Funkcija povećanja nije podržana u 3D
načinu rada
Eko način
Ova funkcija vam omogućava da smanjite
potrošnju energije.
1 Otvorite izbornik Tools sa »TOOLS«.
2 Odaberite redak »Eko TV« pomoću »V« ili
»Λ«.
3 Uključite Eko režim pomoću »<« ili »>«.
4 Ponovno isključite Eko režim pomoću »<« ili
»>«.
Funkcija brzog prebacivanja
1 Pritisnite »GUIDE« da prikažete informacije o
kanalu.
Napomene:
7 Sve postaje neće nuditi detaljni TV vodič.
7 Mnoge TV kuće prenose trenutni raspored,
ali ne nude detaljne opise.
7 Postoje i postaje koje uopće ne nude bilo
kakve informacije.
2 Pritisnite »V« ili »Λ« da biste odabrali popis
televizijskih ­kanala.
– P rikazani su današnji programi na odabranom televizijskom kanalu.
3 Prebacite se na informacije o trenutnom programu pomoću »>«.
Napomene:
7 Možete otvoriti i isključiti dodatne informacije o programu pomoću »?«.
7
Možete dodati odabrani prijenos vremenskom programatoru memorije pritiskom na
tipku »OK«.
Ova funkcija pamti kanal koji ­trenutno gledate
dok se prebacujete na druge (brzo prebacivanje).
4 Pritisnite »V« da biste odabrali informacije
o idućim prijenosima i »Λ« da biste se vratili
na informacije o trenutnom programu.
1 Pritisnite »1…0« ili »P+«, »P–« da odaberete kanal koji će biti spremljen u memoriju za
brzo prebacivanje i pritisnite »<« za potvr��du.
5 Odaberite programe idućih dana pomoću
»« (zeleno) i vratite se na trenutni dan pomoću »« (crveno).
2 Pritisnite »1…0« ili »Λ«, »V« da se prebacite na ­drugi televizijski kanal.
Napomena:
7 Filtar za određene programe s »« (plavo), odaberite vrstu programa pomoću »<«,
»>«, »V« ili »Λ« i pritisnite »OK« za potvrdu. Prikazuju se programi koji odgovaraju
odabranoj vrsti kanala.
3 Pritisnite »<« da se prebacujete između
spremljenog televizijskog kanala i zadnjeg
gledanog televizijskog kanala.
4 Završite funkciju pomoću »MENU«.
­16 HRVATSKI
6 Vratite se na odabir kanala pomoću »<«.
7 Izađite iz elektronskog TV vodiča pomoću
»MENU«.
INTERAKTIVNI PORTAL (HBBTV)--------------------------------------------------------Što je HbbTV?
ARD ponuda uključuje, na primjer, detaljni pregled programa, punu ponudu usluge "Das Erste1
Mediathek” kao i geografski restrukturirani teletekst sa slikama visoke definicije. ZDF ponuda
uključuje "ZDF mediathek" i druge informacije o
programima (od rujna 2011. godine).
Usluga HBBTV je dostupna samo u nekim državama.
Jednostavno rečeno, HbbTV pruža interaktivni
internet sljedeće generacije sa sadržajem suvremene strukture, slike i video visokih definicija , te
interaktivnost.
Za primanje HbbTV-a, televizor mora biti spojen
na internet.
ARD trenutno nudi ovu novu uslugu sa svojim
"trećim programima" kao ZDF.
Das Erste
Mediathek
Neueste Clips
Alle Mediatheken
08.08.2011 l 15:11 Uhr
Sendungen A - Z
5/5
ABC
06.08.11
18 min.
3
Impressum
4
Sendung verpasst?
A
5
Heute 08.08.2011
Alina
01:43Tagesschau
ARD-Mittagsmagazin
04:47Tagesschau
ARD-Ratgeber: Auto + Verkehr
14:00Tagesschau
ARD-Ratgeber: Bauen + Wohnen
14:10Tagesschau
ARD-Ratgeber: Geld
nachtmagazin
ARD-Ratgeber: Gesundheit
aus:Nachtmagazin
ARD-Ratgeber: Heim + Garten
ARD-Ratgeber: Recht
ARD-Ratgeber: Reise
ARD-Sondersendung
Ausblenden
0
Hilfe
1
Ausblenden
Rad HbbTV-a
Kad se prebacite na TV program koji podržava
HbbTV, ako je HbbTV dostupan, prikazuje se informativna poruka.
1 Uključite HbbTV pomoću »« (crveno).
– Informacije o usluzi su prikazane na zaslonu. Osim toga, također se prikazuju tipke u
boji koje su potrebne za navigaciju.
Napomena:
7 Niz predmetnih područja i odabir pojedinačnih predmetnih područja ovisi o svakom
davatelju usluga televizijskog prijenosa.
7 Tipke brojkama od »1« do »0« se koriste za
dodatne funkcije.
2 Odaberite vaša željena predmetna područja pomoću »« (zeleno), »« (žuto) ili
Programm
Mediathek
Videotext
»« (plavo).
3 U vašem odabranom predmetnom području,
odaberite željenu opciju pomoću »V«, »Λ«,
»<« ili »>« i potvrdite sa »OK« .
4 Uključite HbbTV pomoću »« (crveno).
Dodatne funkcije za video
sekvence
1 Započnite reprodukciju pomoću »8«.
2 Pauzirajte reprodukciju pomoću »!«.
3 Nastavite reprodukciju pomoću »8«.
4 Premotajte nazad pomoću »3« ili naprijed
pomoću »4«.
5 Zaustavite reprodukciju pomoću »7«.
HRVATSKI ­17
3D FUNKCIJA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Važne informacije o 3D funkciji
7
7
7
7
7
7
7
7
7
ržite dovoljan razmak od televizora.
D
Optimalna udaljenost je tri puta visine
ekrana. Dugotrajno gledanje 3D filmova s
male udaljenosti može ugroziti vaš vid.
ikada nemojte koristiti 3D funkciju dulje od
N
3 sata bez pauze.
orate imati nadzor nad djecom koja gleM
daju 3D program da biste spriječili nepovoljan utjecaj na njihovo zdravlje. Djeca
mlađa od 6 godina ne smiju gledati 3D
sadržaj jer njihov prostorni vid nije do kraja
razvijen.
ugotrajno gledanje 3D filmova s 3D naD
očalama može uzrokovati glavobolju ili
vrtoglavicu. Prestanite gledati ako imate
glavobolju, ako vam se vrti ili se općenito
ne osjećate dobro.
Priprema 3D funkcije
Vaš Grundig televizor i 3D naočale mogu dati
realnost kao u kinu kad gledate 3D filmove u
svom domu.
Ovaj TV koristi najsuvremeniju LED tehnologiju
koja će vam dati najbolje iskustvo koje 3D može
pružiti.
Da biste se pridružili 3D svijetu, samo trebate
staviti Grundig 3D naočale.
Napomene:
7 Koristite samo naočale GRUNDIG AS-3D.
Ne koristite 3D naočale drugih proizvođača.
7
7
e koristite 3D funkciju ako ste anksiozni,
N
pospani ili jako umorni.
ko vi ili član vaše obitelji pati od epilepsije,
A
trebate se konzultirati s liječnikom prije gledanja 3D filmova.
ko vam se dok gledate 3D filmove vid poA
gorša, ako osjetite vrtoglavicu ili mučninu,
ako vas bole oči, grče vam se mišići ili se
teško koncentrirate, morate odmah prestati
s gledanjem.
D slike mogu uplašiti gledatelja. Preporu3
čujemo da starije osobe, trudnice i osobe
s tjelesnim poteškoćama izbjegavaju gledanje 3D sadržaja.
e koristite 3D naočale u druge svrhe, npr.
N
kao sunčane naočale ili zaštitne naočale,
jer to može ugroziti vaš vid.
­18 HRVATSKI
7
aočale Grundig AS-3D G se također
N
prodaju posebno. Molimo javite se Vašem
prodavaču.
Infracrveni predajnik se nalazi u donjem lijevom kutu televizora i emitira signale na 90°
horizontalno i 40° vertikalno.
ožda neće biti moguće dobiti 3D efekte u
M
slučaju kad postoji prepreka između infracrvenog predajnika i naočala.
3D FUNKCIJA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TV se prikazuju naizmjenično.
Gledanje 3D filmova
Napomene:
7 3D funkcija je podržana pomoću »DVBT«, »DVB-C« i »DLNA« izbora kanala ili
vanjskih uređaja spojenih na »HDMI«,
»YPbPr«, »VGA« ili »USB« ulaze.
Pomoću »HDMI«, »YPbPr« i »VGA« ulaza,
3D režim je moguć samo s rezolucijama od
»1280 x 720p 50/60 Hz«, »1920 x 1080i
50/60 Hz« i »1920 x 1080p 24/30,
50/60 Hz«.
4 Isključite 3D funkciju njihovim postavljanjem
na »Isklj.« pomoću »3D« tipk i potvrdite s
»OK«.
3D iskustvo ovisi o formatu i značajkama
filma (rezolucija, oštrina itd.) koji se
reproducira.
1 Otvorite izbornik pomoću »MENU«.
7 7 Ako se 3D režim uključi za sliku koja nije u
3D, slika na zaslonu može izgledati mutno
sa ili bez 3D naočala.
7 7
Napomena:
7 Frame Packing se pojavljuje u 3D izborniku
samo ako se video signal šalje na »HDMI«
ulaz u HDMI 1.4 formatu. Opcije »Side by
Side« i »Top Bottom« se ne pojavljuju.
D efekt se može smanjiti ako gledate 3D
3
slike pod fluorescentnim svjetlom. U takvim
slučajevima, ili smanjite svjetlo ili isključite
lampu.
Vaš TV će se prebaciti s 3D režima na
2D režim u sljedećim slučajevima: ako su
prikazani tablica programa ili informacije
EPG-a, ako se primijeni kanal ili izvor, ako je
reprodukcija 3D filma gotova ili ako sljedeći
film počinje s reprodukcijom u USB ili PVR
režimu.
3D postavke
2 Odaberite redak "POSTAVKE SLIKE"
pomoću »V« ili »Λ« i pritisnite »OK« za
potvrdu.
– P ojavljuje se izbornik »POSTAVKE SLIKE«.
3 Odaberite »3D POSTAVKE« pomoću »Λ« i
potvrdite sa »OK«.
– P ojavljuje se izbornik »3D POSTAVKE«.
7 1 Otvorite izbornik za odabir pomoću »
«.
2 Odaberite izvor (digitalni kanal ili
odgovarajući ulaz) koji će biti reproduciran
u 3D pomoću »<«, »>«, »V« ili »Λ« i
potvrdite s »OK«.
3 Otvorite 3D izbornik pomoću tipke »3D«
i pomoću tipke »<«, »>« odaberite opciju
»Side by Side«, »Top Bottom« ili »2D → 3D«
prema sadržaju koji će se reproducirati i
potvrdite s »OK«.
– »2D → 3D«: Mijenja 2D sliku u 3D.
– »Side by Side«: Prikazuje jednu sliku pred
druge.
– »Top Bottom«: Prikazuje jednu sliku ispod
druge.
– »Frame Packing«: Desna i lijeva slika na
dd.mm.gggg
hh:mm
POSTAVKE SLIKE
3D postavke
Off
3D režim
3D efekti
Režim efekta
Uključeno
3D perspektiva
0
Dubina
0
3D opcije
LD priključak
Off
Izlaz
Nazad
Napomena:
7 U
sljedećim odjeljcima su objašnjene
dodatne operacije.
HRVATSKI ­19
3D FUNKCIJA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podešavanje 2D → 3D efekata
Formati koje podržava HDMI 1.4
Kad promijenite 2D prijenos na 3D, možete prilagoditi najpodesniji efekt ovisno o vašim osobnim željama.
Pomoću HDMI 1.4, vaš TV može prepoznati i
reproducirati 3D sadržaj.
1 Odaberite »Režim efekta« pomoću »V« ili
»Λ« i postavite ga na "Uklj" pomoću »<« ili
»>«.
– Uključene su opcije »3D perspektiva« i
»Dubina«.
2 Odaberite »3D perspektivu« pomoću »V«
ili »Λ« i prilagodite pomoću »<« ili »>«.
3 Odaberite »Dubinu« pomoću »V« ili »Λ«
i odaberite postavku slike kao »Nisku«,
»Srednju« ili »Visoku« pomoću »<« ili »>«.
4 Pritisnite »MENU«»MENU« da biste
završili s postavkama.
Korekcija lijevo-desno
Kad je režim Frame Packing uključen u HDMI
izvoru, 3D percepcija može nestati u 3D filmovima ili 3D igrama zbog pomaka sinkronizacije
koji nastaje zbog HDMI signala. Pomoću ove
funkcije možete ispraviti 3D korekciju.
1 Odaberite »LD priključak« pomoću »V« ili
»Λ«.
2
Pritisnite »<« ili »>« za uključivanje
funkcije.
Napomena:
7 Postavite funkciju na »Isklj.« pomoću » « ili
<
»>«.
3 Pritisnite »MENU« da biste završili s
postavkama.
­20 HRVATSKI
Podržani formati su prikazani u sljedećoj tablici.
Za Blu-ray
filmove
Frame Packing
1080p @
23.98/24Hz
Zar 3D
igre
Frame Packing
720p @ 50 ili
59.94/60Hz
Za3D filmove od
tv kuća
Side by Side
horizontalno
1080i @ 50 ili
59.94/60Hz
Top and
Bottom
720p @ 50 ili
59.94/60Hz
1080p @
23.97/24Hz
Napomena:
7 Pogledajte korisnički priručnik Grundig AS3D G naočala za detaljnije informacije o
uporabi, čišćenju i održavanju naočala.
»HDMI4« ulaz ne podržava HDMI1.4 3D.
7 SMART [email protected] TV I KUĆNA MREŽA-----------------------Što je Smart [email protected] TV
Žičana mreža
Smart [email protected] TV vašem televizoru daje
usluge interneta i stranice kad je spojen na internet.
Žičano spajanje na mrežu
Preko funkcije Interactive TV možete pokretati
mnoge lokalne i globalne internetske aplikacije. Te aplikacije uključuju aplikacije za video,
slike i glazbu, društvene mreže, vijesti i sport,
aplikacije za prognozu vremena i pretraživanje
liječnika i ljekarni, recepte i pregled prometnih
čepova, ovisno o vaše, lokalnom gradu.
1 Spojite izlaz vanjskog modema na »LAN«
priključak pomoću Cat 5 kabela.
Također možete slušati i online radio.
Dostupnost aplikacija i sadržaja ovisi o davatelju sadržaja.
Spajanje na mrežu
Možete uspostaviti žičanu ili bežičnu vezu između vašeg televizora i lokalne mreže.
Ako želite koristiti spajanje preko žičane mreže,
počnite s uputama na ovoj stranici;
ako koristite vezu pomoću bežične mreže, slijedite dio s uputama u dijelu "Bežična mreža", na
stranici 24
Napomena:
7 Kabeli za spajanje nisu dostavljeni.
HRVATSKI ­21
SMART [email protected] TV I KUĆNA MREŽA-----------------------Postavke žičane mreže
Postoje dva načina za određivanje postavki žičane mreže.
A Automatsko spajanje na žičanu mrežu,
svi podaci vezani za postavke veze (»IP
adresa«, »mrežna maska«, »usmjernik protokola« i »DNS«) se automatski dobivaju od
modema.
A Ručno spajanje na žičanu mrežu,
sve postavke spajanja (»IP adresa«, »mrežna
maska«, »usmjernik protokola« i »DNS«) se
moraju podesiti ručno.
Automatsko spajanje na žičanu
mrežu,
Većina kućnih mreža je dinamička. Ako imate dinamičnu mrežu, morate koristiti DSL modem koji
podržava DHCP. Televizor spojen na istu mrežu
kao i modem ili IP djelitelj koji podržava DHCP
dobiva »DNS« vrijednosti koje su potrebne za
»IP adresu«, »mrežnu masku«, »usmjernik protokola« i internetski pristup automatski i stoga ne
morate unositi te vrijednosti ručno.
1 Otvorite izbornik pomoću »MENU«.
2 Odaberite redak »[email protected] TV« pomoću »V« ili »Λ« i pritisnite »OK« za potvrdu.
– Pojavljuje se izbornik »[email protected] TV«.
[email protected] TV
dd.mm.gggg
hh:mm
OK
Mrežne postavke
Vrsta priključka
Mrež.konfiguracija
IP Adresa
Žičano
Auto
10.134.151.15
DNS
10.134.150.8
Netmask
255.255.255.0
Gateway
10.134.151.254
MAC Adresa
00:11:E1:DF:BF:92
Spoji se
Izlaz
Nazad
­22 HRVATSKI
Testiranje veze
3 Odaberite »Vrstu priključka« pomoću »V« ili
»Λ« i zatim odaberite "Žičano" pomoću »<«
ili »>«.
4 Odaberite »Postavke mreže« pomoću »V« ili
»Λ« i zatim odaberite »AUTO« pomoću »<«
ili »>«.
5 Započnite registraciju na kućnu mrežu pritiskom na »« (crveno).
– P ojavljuje se poruka »Spajam se ...
Pričekajte«.
6 Pritisnite »« (zeleno) da biste bili sigurni da
je veza na mrežu uspostavljena s trenutnim
postavkama.
– P ojavljuje se poruka »Testiram ... Pričekajte«,
nakon uspješne objave poruke »Spajanje
na usmjernik protokola: uspješno« i »Veza
na internet: Uspješno«.
7 Pritisnite »MENU« da biste završili s
postavkama.
Napomena:
7 Ako nemate dinamičku mrežu, slijedite upute
u dijelu s ručnim spajanjem.
SMART [email protected] TV I KUĆNA MREŽA-----------------------Ručno spajanje
Za određene mreže je potrebna statička IP
adresa. Ako je za vašu mrežu potrebna statička IP adresa, morate ručno unijeti "IP adresu",
"Mrežnu masku", "Usmjernik protokola" i "DNS"
vrijednost. Možete dobiti svoju "IP adresu",
"Mrežnu masku", "Usmjernik protokola" i "DNS"
vrijednost od vašeg davatelja usluga interneta
(ISP).
1 Otvorite izbornik pomoću »MENU«.
2 Odaberite redak »[email protected] TV« pomoću »V« ili »Λ« i pritisnite »OK« za potvrdu.
– Pojavljuje se izbornik »[email protected] TV«.
3 Odaberite »Vrstu priključka« pomoću »V« ili
»Λ« i zatim odaberite "Žičano" pomoću »<«
ili »>«.
4 Odaberite »Postavke mreže« pomoću »V« ili
»Λ« i zatim odaberite »Ručno« pomoću »<«
ili »>«.
– Opcije »IP adresa«, »Netmasic«,
»Gateway« i »DNS« su aktivne.
[email protected] TV
dd.mm.gggg
hh:mm
[email protected] Aplikacije
6 Odaberite »DNS adresu« pomoću »V«
i pritisnite »OK«. Unesite DNS adresu
pomoću »1…0« i pritisnite »« (zeleno) da
spremite vrijednost.
7 Odaberite »Mrežnu masku« pomoću »V«
i pritisnite »OK«. Unesite Mrežnu masku
pomoću »1…0« i pritisnite »« (zeleno) da
spremite vrijednost.
8 Odaberite »usmjernik protokola« pomoću
»V« i pritisnite »OK«. Unesite usmjernik
protokola pomoću »1…0« i pritisnite »«
(zeleno) da spremite vrijednost.
9 Započnite registraciju na kućnu mrežu pritiskom na »« (crveno).
– P ojavljuje se poruka »Spajam se ...
Pričekajte«.
10Pritisnite »« (zeleno) da biste bili sigurni da
je veza na mrežu uspostavljena s trenutnim
postavkama.
– P ojavljuje se poruka »Testiram ... Pričekajte«,
nakon uspješne objave poruke »Spajanje
na usmjernik protokola: uspješno« i »Veza
na internet: Uspješno«.
11Pritisnite »MENU« da biste završili s
postavkama.
OK
Mrežne postavke
Vrsta priključka
Mrež.konfiguracija
IP Adresa
Žičano
Auto
10.134.151.15
DNS
10.134.150.8
Netmask
255.255.255.0
Gateway
10.134.151.254
MAC Adresa
00:11:E1:DF:BF:92
Spoji se
Izlaz
Nazad
Testiranje veze
5 Odaberite »IP adresu« pomoću »V« i
pritisnite »OK«. Unesite IP adresu pomoću
»1…0« i pritisnite »« (zeleno) da spremite
vrijednost.
HRVATSKI ­23
SMART [email protected] TV I KUĆNA MREŽA-----------------------Bežična veza na mrežu
Napomene:
7
7
7
1 Televizor sadrži ugrađeni bežični WiFi
adapter da bi se spojio na bežičnu mežu.
Napomena:
7
Osim ugrađenog WiFi adaptera na
televizoru, vanjski WiFi adapter se može
spojiti na ulaze »USB1« i »USB2 (HDD)«.
7
7
7
7
­24 HRVATSKI
GRUNDIG bežični WiFi adapter podržava
komunikacijske protokole IEEE 802.11 B/G
i N. Preporučujemo uporabu IEEE 802.11N
protokola da biste dobili najbolje performanse za reprodukciju HD videa.
Ako koristite modem koji podržava IEEE
802.11B/G, performanse reprodukcije videa mogu biti slabe u usporedbi s modemom koji podržava IEEE 802.11N jer je brzina prijenosa podataka IEEE 802.11B/G
protokola niža.
Imajte na umu da performanse reprodukcije videa na DLNA aplikaciji ili na bežičnoj
lokalnoj mreži i u smart [email protected] TV aplikaciji na mreži s vezom na internet ovise o
broju korisnika na mreži, kao što je to slučaj
na svakoj bežičnoj meži.
Preporučuje se da isključujete opremu koju
ne koristite na kućnoj mreži da biste izbjegli
bespotrebni promet na mreži.
Stavljanje modema ili uređaja za dijeljenje
bežične mreže na povišeni položaj će povećati jakost prijema bežične veze.
Jakost prijema signala bežične veze može
varirati, ovisno o vrsti modema, udaljenosti
između modema i televizora i udaljenosti
između uređaja koji se koristi kao DMS za
DLNA aplikaciju i modem.
Modem mora prenositi svoj SSID da bi se
uspostavila bežična veza. Televizor se ne
može spajati na mrežu bez SSID-a.
SMART [email protected] TV I KUĆNA MREŽA-----------------------Postavke bežične mreže
Postoje dva načina za određivanje postavki bežične mreže.
A Automatsko spajanje,
"Osim odabira pristupne točke, svi podaci
vezani za postavke veze (»IP adresa«,
»mrežna maska«, »usmjernik protokola«
i »DNS«) se automatski dobivaju od modema.
B Ručno spajanje,
sve postavke spajanja (»IP adresa«, »mrežna
maska«, »usmjernik protokola« i »DNS«) se
moraju podesiti ručno.
Automatsko spajanje
Većina kućnih mreža je dinamička. Ako imate
dinamičnu mrežu, morate koristiti DSL modem
koji podržava DHCP. Modemi i oni koji dijele IP
koji podržavaju DHCP dobivaju »DNS« vrijednosti koje su potrebne za »IP adresu«, »mrežnu
masku«, »usmjernik protokola« i internetski pristup automatski i stoga ne morate unositi te vrijednosti ručno.
1 Otvorite izbornik pomoću »MENU«.
2 Odaberite redak »[email protected] TV« pomoću »V« ili »Λ« i pritisnite »OK« za potvrdu.
– Pojavljuje se izbornik »[email protected] TV«.
[email protected] TV
dd.mm.gggg
hh:mm
[email protected] Aplikacije
OK
Mrežne postavke
Vrsta priključka
Bežično
Odaberi pristupnu točku
N/A
Mrež.konfiguracija
Auto
IP Adresa
10.134.151.15
DNS
10.134.150.8
Netmask
255.255.255.0
Gateway
10.134.151.254
Spoji se
Izlaz
Nazad
Testiranje veze
3 Odaberite »Vrstu priključka« pomoću »V«
ili »Λ« i zatim odaberite "Bežično" pomoću
»<« ili »>«.
4 Odaberite »Postavke mreže« pomoću »V« ili
»Λ« i zatim odaberite »AUTO« pomoću »<«
ili »>«.
5 Odaberite »Odabir pristupne točke«
pomoću »V« ili »Λ« i potvrdite s »OK«.
– Izbornik »Odabir pristupne točke« se
pojavljuje a dostupne bežične mreže se
skeniraju i prikazuju na izborniku
6 Odaberite mrežu na koju se želite spojiti
pomoću »V«, »Λ«, »<« ili »>« i potvrdite s
»OK«.
– P rikazuje se zaslon sa zaporkom za
bežičnu mrežu.
7 Odaberite potrebni znak pomoću »V«,
»Λ«, »<« i »>« i prebacite s na sljedeći znak
pomoću »OK«..
–O
daberite »ABC« za velika slova i »abc«
za mala slova i potvrdite s »OK«.
–O
daberite »[email protected]« za brojeve i znakove
i potvrdite s »OK«.
–U
nesite zaporku, odaberite »Potvrdi« s
»V«, »Λ«, »<« ili »>« i potvrdite s »OK«.
Napomena:
7 U WEP sustavu kodiranja, mreži se može
dodijeliti više od jedne mrežne zaporke.
Vaš televizor se može spojiti samo na mrežu
sa zaporkom razine 1.
8 Započnite registraciju na kućnu mrežu pritiskom na »« (crveno).
– P ojavljuje se poruka »Spajam se ...
Pričekajte«.
9 Pritisnite »« (zeleno) da biste bili sigurni da
je veza na mrežu uspostavljena s trenutnim
postavkama.
– P ojavljuje se poruka »Testiram ... Pričekajte«,
nakon uspješne objave poruke »Spajanje
na usmjernik protokola: uspješno« i »Veza
na internet: Uspješno«.
10 Pritisnite »MENU« da biste završili s
postavkama.
Napomena:
7 Ako nemate dinamičku mrežu, slijedite upute
u dijelu s ručnim spajanjem.
HRVATSKI ­25
SMART [email protected] TV I KUĆNA MREŽA-----------------------Ručno spajanje
Za određene mreže je potrebna statička IP
adresa. Ako je za vašu mrežu potrebna statička IP adresa, morate ručno unijeti "IP adresu",
"Mrežnu masku", "Usmjernik protokola" i "DNS"
vrijednost. Možete dobiti svoju "IP adresu",
"Mrežnu masku", "Usmjernik protokola" i "DNS"
vrijednost od vašeg davatelja usluga interneta
(ISP).
1 Otvorite izbornik pomoću »MENU«.
2 Odaberite redak »[email protected] TV« pomoću »V« ili »Λ« i pritisnite »OK« za potvrdu.
– Pojavljuje se izbornik »[email protected] TV«.
3 Odaberite »Vrstu priključka« pomoću »V«
ili »Λ« i zatim odaberite "Bežično" pomoću
»<« ili »>«.
4 Odaberite »Odabir pristupne točke«
pomoću »V« ili »Λ« i potvrdite s »OK«.
– Izbornik »Odabir pristupne točke« se
pojavljuje a dostupne bežične mreže se
skeniraju i prikazuju na izborniku
5 Odaberite mrežu na koju se želite spojiti
pomoću »V«, »Λ«, »<« ili »>« i potvrdite s
»OK«.
– Prikazuje se zaslon sa zaporkom za
bežičnu mrežu.
6 Odaberite potrebni znak pomoću »V«,
»Λ«, »<« i »>« i prebacite s na sljedeći znak
pomoću »OK«..
– Odaberite »ABC« za velika slova i »abc«
za mala slova i potvrdite s »OK«.
– Odaberite »[email protected]« za brojeve i znakove
i potvrdite s »OK«.
– Unesite zaporku, odaberite »Potvrdi« s
»V«, »Λ«, »<« ili »>« i potvrdite s »OK«.
Napomene:
7 U WEP sustavu kodiranja, mreži se može
dodijeliti više od jedne mrežne zaporke.
Vaš televizor se može spojiti samo na mrežu
sa zaporkom razine 1.
7
Da bi televizor otkrio bežični modem na
mreži, naziv mreže treba podržavati ASCII
znakove.
­26 HRVATSKI
7 Odaberite »Mrež.konfiguracija« pomoću
»V« ili »Λ« i zatim odaberite »Ručno«
pomoću »<« ili »>«. Opcije »IP adresa«,
»mrežna maska«, »usmjernik protokola« i
»DNS« su aktivne.
8 Odaberite »IP adresu« pomoću »V« i
pritisnite »OK«. Unesite IP adresu pomoću
»1…0« i pritisnite »« (zeleno) da spremite
vrijednost.
9 Odaberite »DNS adresu« pomoću »V«
i pritisnite »OK«. Unesite DNS adresu
pomoću »1…0« i pritisnite »« (zeleno) da
spremite vrijednost.
10 Odaberite »Netmask« pomoću »V« i
pritisnite »OK«. Unesite Mrežnu masku
pomoću »1…0« i pritisnite »« (zeleno) da
spremite vrijednost.
11 Odaberite »Gateway« pomoću »V« i
pritisnite »OK«. Unesite usmjernik protokola
pomoću »1…0« i pritisnite »« (zeleno) da
spremite vrijednost.
12 Započnite registraciju na kućnu mrežu pritiskom na »« (crveno).
– P ojavljuje se poruka »Spajam se ...
Pričekajte«.
13 Pritisnite »« (zeleno) da biste bili sigurni da
je veza na mrežu uspostavljena s trenutnim
postavkama.
– P ojavljuje se poruka »Testiram ... Pričekajte«,
nakon uspješne objave poruke »Spajanje
na usmjernik protokola: uspješno« i »Veza
na internet: Uspješno«.
14 Pritisnite »MENU« da biste završili s
postavkama.
SMART [email protected] TV I KUĆNA MREŽA-----------------------Smart [email protected] TV internet
aplikacije
Odabir internetskih aplikacija
1 Otvorite [email protected] TV pomoću »@«.
Smart [email protected] TV aplikacije daju vašem televizoru usluge interneta. Ove aplikacije su napravljene prema vašem televizoru.
S funkcijom Smart [email protected] TV možete pristupiti mnogim lokalnim i globalnim internetskim
aplikacijama. Te aplikacije uključuju aplikacije
za video, slike i glazbu, društvene mreže, vijesti
i sport, aplikacije za prognozu vremena i pretraživanje liječnika i ljekarni, recepte i pregled prometnih čepova, ovisno o vaše, lokalnom gradu.
Možete slušati online radio programe i pristupiti
mnogim drugim zabavnim informacijama.
Napomene:
7 Dostupnost Smart [email protected] TV aplikacija
ovisi o državama.
7 Interativne TV internetske aplikacije ne mogu
preuzimati i spremati datoteke, ne mogu
slati datoteke na internetske stranice i ne
mogu instalirati dodatke osim stranica za
prijavu na nekim aplikacijama.
7 Ni pod kojim okolnostima Grundig neće biti
odgovoran za sadržaj i kvalitetu sadržaja
koju nude davatelji usluga.
7 Grundig je sklopio posebne ugovore s
vlasnicima aplikacija, koji imaju ograničeno
trajanje. Vlasnici aplikacija mogu ažurirati,
mijenjati, ograničiti ili u potpunosti ukloniti
te aplikacije prema svojoj odluci. Grundig
se ne može smatrati odgovornim za takve
promjene.
7 Grundig pridržava pravo na takve promjene
kao što su izmjene, ograničenja, produljenja,
prijenosi i uklanjanje internetskih aplikacija
koje nudi vaš Smart [email protected] TV.
7 U postupku prijave na neke aplikacije, možda
će biti potrebno spojiti se na internetsku
stranicu te aplikacije. Te internetske stranice
mogu sadržavati poveznice koje nisu
vezane za postupak prijave. Kad se spajate
na te poveznice, televizor može pristupiti
otvorenim internetu i pregledavati sadržaje
koje vaš televizor ne podržava. Kako ste na
otvorenom internetu, vaš televizor ne može
kontrolirati te nepodržane sadržaje te se ne
može smatrati odgovornim za njih.
Odabrana aplikacija
A
Informacije o aplikaciji
KATEGORIE
A
All
Social&Fun
Health&Life
News&Video
Pritis.OK za ulaz
Izlaz
Nazad
KATEGORIE
2 Odaberite aplikaciju pritiskom na »V«,
»Λ«, »<« i »>« i pritisnite »OK« za potvrdu.
Odabrana aplikacija će biti pokrenuta.
Napomena:
7 Ako
pokušate pokrenuti aplikaciju bez
spojenog žičanog ili bežičnog adaptera,
na zaslonu se prikazuje za to vezano
upozorenje. Ako je vaš žičani ili bežični
adapter spojen ali ne možete primiti IP
ili internet nije spojen, aplikacije se ne
mogu pokrenuti. U tom slučaju pogledajte
postavke mrežnih postavki. Pogledajte
stranicu 21 ili 24.
HRVATSKI ­27
SMART [email protected] TV I KUĆNA MREŽA-----------------------Glavni izbornik preglednika Smart İ[email protected]
1 Galerija aplikacija
1
2 Aplikacije
2
3 Opis aplikacije
4 Slika uživo s trenutnog
TV kanala
Odabrana aplikacija
A
Informacije o aplikaciji
4
KATEGORIE
A
All
Social&Fun
Health&Life
News&Video
3
Pritis.OK za ulaz
Izlaz
Nazad
Navigacija u glavnom izborniku
1 Odaberite željenu aplikaciju pritiskom na
»Λ«, »V«, »<« ili »>« i zatim pritisnite »OK«
za potvrdu.
– Glavni izbornik aplikacije se pojavljuje nakon kratkog vremena.
2 Daljnja uporaba ovisi o strukturi aplikacije.
Pogledajte napomene na ekranu.
KATEGORIE
Igranje i druge opcije u
aplikacijama
Napomena:
7 Neke aplikacije ne podržavaju sve opcije
reprodukcije i opcije reprodukcije mogu
varirati između različitih aplikacija.
1 »8« pokreće reprodukciju u aplikacijama.
2 »8« pauzira reprodukciju u aplikacijama.
3 »7« zaustavlja reprodukciju u aplikacijama.
4 Pritisnite »3« ili »4« tijekom reprodukcije,
odaberite različite brzine unazad i naprijed.
5 Pritisnite »5« ili »6« tijekom reprodukcije i
odaberite prethodni ili sljedeći dio.
6 Pritisnite »Λ«, »V«, »<«, »>« da pomaknete
ekran gore i doljem lijevo i desno na virtualnoj tipkovnici i aplikacijama.
7 Pritisnite »OK« za potvrdu odabira na
virtualnoj tipkovnici i aplikacijama.
8 Pritisnite »1…0«, »« (crveno), »« (zeleno),
»« (žuto), »« (plavo) da odaberete/
omogućite različite funkcije u aplikacijama.
9 Pritisnite »TV G« da biste zaustavili aplikaciju.
­28 HRVATSKI
SMART [email protected] TV I KUĆNA MREŽA-----------------------Reprodukcija videa, glazbe i
slikovnih datoteka pomoću veze
na kućnu mrežu
Pomoću DLNA izbornika vašeg televizora, možete lako pristupiti video, glazbenim i foto datotekama na poslužitelju; a zahvaljujući DMR
funkciji možete automatski pokretati i zaustavljati medije koji se reproduciraju na uređajima s
DMC funkcijom.
0 uređaja pronađeno
Stranica:
1/1
Napomene:
7 Možete dijeliti svoje video datoteke, glazbu
ili fotografije preko uređaja kao što su
računalo, mobilni telefon ili NAS (sustav za
pohranu povezan na mrežu) koji funkcionira
kao DMS (digitalni medijski poslužitelj)
kompatibilan s DLNA.
Ako su DMS uređaj i televizor spojeni
istodobno na bežičnu mrežu, tijekom
reprodukcije videa može doći do kašnjenja
ili zamrzavanja.
7 TV također može raditi s DMS softverom
instaliranim na vaše računalo, međutim,
potpuno kompatibilni rad sa softverom bez
DMS certifikata nije zajamčen.
7 Kad koristite računalo s Windows OS,
možete podesiti Windows Media Player (od
inačice 11) kao digitalni medijski poslužitelj.
7 Potrebne postavke su vezane za inačicu
softvera.
Odaberite digitalni medijski
poslužitelj
1 Otvorite [email protected] TV pomoću »@«.
2 Odaberite opciju »dlna« pomoću »V«,
»Λ«, »<« ili »>« i pritisnite »OK« za
potvrdu.
– Prikazan je »dlna« izbornik.
Pritisnite PLAVU tipku za pretragu DMS uređaja.

3 Pritisnite »« (plavo) da biste otkrili DMS
uređaje na kućnoj mreži.
–O
tkriveni DMS uređaji se pojavljuju na
izborniku.
Napomena:
7 Ako se ne pojavljuje nijedan DMS uređaj,
provjerite vezu na internet. Pogledajte
stranicu 21 ili 24.
4 Odaberite željeni DMC uređaj pomoću
»V«, »Λ«, »<« ili »>« i prikažite njegov
sadržaj pomoću »OK«.
Napomene:
7 Struktura datoteka i mapa DMS uređaj
u izborniku može biti različita, ovisno o
korištenom softveru digitalnog medijskog
poslužitelja.
7 Podnaslovi
nisu podržani na video
datotekama koje se reproduciraju preko
DMS uređaja.
7 Samo formati s DLNA certifikatom (»MPEG_
PS_NTSC«, »MPEG_PS_PAL«, »MPEG_
TS_SD_EU« i »MPEG_TS_EU_ISO«) su
podržani među video datotekama koje
reproducira DMS uređaj.
7 Kod videa s velikom brzinom prijenosa se
mogu vidjeti izobličenja.
7 Mape koje se pojavljuju kao nepoznata
DLNA aplikacija TV ne može reproducirati.
Instaliranje kodeka na vaše računalo može
riješiti taj problem.
7 Samo
formati s DLNA certifikatom
(»AAC_ADTS_320«, »LPCM«, »MP3«,
»WMABASE« i »WMAFULL«) su podržani
među audio datotekama koje reproducira
DMS uređaj.
7 Samo formati s DLNA certifikatom (»JPEG_
LRG«, »JPEG_MED« i »JPEG_SM«) su
podržani među video datotekama koje
reproducira DMS uređaj.
HRVATSKI ­29
SMART [email protected] TV I KUĆNA MREŽA-----------------------Započnite reprodukciju
vTuner internet radio
1 U sadržaju DMC uređaja, odaberite
traženu mapu s »V«, »Λ«, »<« or »>« i
potvrdite s »OK«.
– Pojavljuju se svi naslovi.
Mnoge radijske postaje se emitiraju putem interneta, vTuner vam omogućava pristup mnogim
popularnim radio postajama na zemlji. Zahvaljujući vTuner funkciji vašeg televizora, možete
prikazati popis koji sadrži mnoge radio postaje
i odabrati i slušati željene radio postaje prema
vašem ukusu.
2 Odaberite željeni podnaslov pomoću »V«,
»Λ«, »<« ili »>«.
3 Započnite reprodukciju pomoću »8«.
Napomena:
7 Za uporabu vTuner funkcije je potrebna
veza na internet.
Druge funkcije reprodukcije
1 Pritisnite »!« za pauziranje reprodukcije.
1 Otvorite [email protected] TV pomoću »@«.
2 Pritisnite »8« za nastavljanje reprodukcije.
2 Odaberite »vTuner« pomoću »V«, »Λ«,
»<« or »>« i potvrdite sa »OK«.
– P rikazuje se izbornik »Internet Radio«.
3 Pritišćite »5« ili »6« dok ne dođete do
željene datoteke.
VTuner
7 Pritisnite »7« za kraj reprodukcije.
1/6
Favoriti
5 Pritisnite »<« da biste se vratili na stranicu
DMS popisa.
Dodane stanice
Lokacija
Žanr
Nove stanice
6 Pritisnite »GUIDE« da biste izašli iz DLNA
funkcije.
Napomena:
7 Ove i druge funkcije reprodukcije možete
također odabrati pomoću izbornika
funkcija:
»TXT« otvara/zatvara izbornik funkcija
reprodukcije;
»8« pokreće reprodukciju;
»!« pauzira reprodukciju;
»7« zaustavlja reprodukciju;
»3« i »4« traži prolaz;
»
« odabire funkciju ponavljanja;
»
« bira popis za reprodukciju;
»
« prikazuje informacije naslova.
­30 HRVATSKI
Najpopularnije stanice

Izlaz
Nazad
3 Odaberite željenu kategoriju pomoću »V«
or »Λ« i prikažite njen sadržaj pomoću ●«.
– » Odaberite radijsku postaju pomoću »V«
ili »Λ« i pritisnite »OK« or »8«.
– P ritisnite »7« za kraj reprodukcije.
Napomena:
7 Redoslijed i nazivi datoteka i mapa u vTuner
izborniku se ažuriraju od strane vTuner
poslužitelja. Zato mogu biti različiti.
4 Pritisnite »<« da biste se vratili na prethod��
nu kategoriju.
5 Pritisnite »GUIDE« da biste izašli iz vTuner
funkcije.
SNIMANJE NA USB-----------------------------------------------------------------------------------------------------Informacije o snimanju i reprodukciji televizijskih programa
■
■
S
nimanje i reprodukcija televizijskih programa
su mogući samo s digitalnim televizijskim kanalima (DVB-T i DVB-C).
K
oje digitalne televizijske postaje (DVB-T i
DVB-C) možete snimati i reproducirati također
ovisi o postaji koja emitira.
■
S
nimanje i reprodukcija programa, kao i funkcija pomaka vremena, mogu se vršiti samo pomoću vanjskog podatkovnog medija (tvrdi disk
ili USB ).
■
S
nimanje se može vršiti s većinom podatkovnih
medija na tržištu. Međutim, ne možemo jamčiti
rad svih podatkovnih medija.
■
A
ko je program sniman na vanjski podatkovni
medij, može se reproducirati samo na vašem
televizoru. Reprodukcija tih programa nije moguća na drugim uređajima.
■
A
ko pošaljete svoj televizor na popravak a
hardverske se komponente moraju popraviti,
možda nećete moći ponovno reproducirati snimljeno na popravljenom televizoru.
■
P rijam SKY postaja je trenutno moguć samo s
odgovarajućim prijamnikom ili odgovarajućim
CA modulom.
■
G
rundig ne prihvaća odgovornost za bilo
kakav gubitak podataka spremljenih na vanjskom podatkovnom mediju.
Moguća ograničenja kod uporabe vanjskog podatkovnog
medija
Ovisno o postaji koja emitira, možete naići na
razna ograničenja na nekim funkcijama nekih
televizijskih postaja.
GRUNDIG nema utjecaja na ta
ograničenja.
■
S
nimanje programa na vanjski podatkovni medij može onemogućiti tv-postaja.
Ako se poruka »URI* protected! Na zaslonu
se pojavljuje: PVR function is blocked«, snimanje ili vremenski pomak su ograničeni (moguće
je jedno snimanje) ili isključeni (snimanje nije
moguće) od strane tv-postaje.
* URI = Informacije o pravima korisnika (informacije o autorskim pravima).
■
A
ko snimate i spremate program u arhivu vanjskog podatkovnog medija, reprodukcija može
biti ograničena.
TV-postaja vam može omogućiti da vidite ovaj
program jedan ili više puta ali i učiniti ga dostupnim samo tijekom određenog vremenskog
razdoblja.
■
Z
a programe koji nisu podesni za maloljetnike
će trebati upisati PIN broj neposredno prije
početka snimanja. Ako se ne da autorizacija,
snimanje možda neće početi.
■
T V postaja može također ograničiti kopiranje
programa s digitalne televizijske postaje
na video ili DVD snimač pomoću »AV 1«
priključka (analogna slika/zvučni signal). To
jest, pod uvjetom da vaš uređaj podržava
funkciju kopiranja.
HRVATSKI ­31
SNIMANJE NA USB-----------------------------------------------------------------------------------------------------″Pauziranje programa s”
vremenskim odmakom
Možete pauzirati program koji gledate. To je korisna funkcija, na primjer ako telefon zvoni dok
gledate film a ne želite ništa propustiti.
Prikaz zamrznutog kadra zadnje scene se
pojavljuje na ekranu i program se snima
u memoriju vremenskog pomaka vanjskog podatkovnog ­medija.
U režimu vremenskog pomaka možete snimiti do
najviše 20 minuta trenutnog programa.
1 Pritisnite »!« za pauziranje trenutnog programa.
– Slika je zamrznuta, prikazuju se vremenski
pomak i preostalo vrijeme za snimanje.
2 Pritisnite »8« za nastavljanje programa.
– P rogram će se i dalje s­ nimati.
Napomena:
7 Sljedeće funkcije su dostupne u režimu vremenskog pomaka:
– Premotavanje unazad, pritisnite »3« ne��koliko puta ovisno o brzini (slika se zamrzava tijekom premotavanja unazad);
– Premotavanje naprijed, pritisnite»4« ne��koliko puta ­ovisno o brzini;
– Odaberite pauzu pomoću »!«.
3 Pritisnite »7« za kraj funkcije pomaka vremena.
– Pojavljuje se poruka »Program uživo«, i vidjet ćete trenutni program bez vremenskog
pomaka.
– Scene u “memoriji vremenskog pomaka”
se brišu.
­32 HRVATSKI
Snimanje programa
Možete snimati programe. Podaci za te programe se bilježe na vanjski podatkovni medij i
ovom se arhivom upravlja putem televizora.
Trebat će vam kapacitet memorije od 44 MB
do 110 MB na vanjskom podatkovnom mediju za
1 minutu vremena snimanja.
Dok snimate, možete gledati drugi program iz
arhive.
Ne možete mijenjati zadano.
Snimanje dodirom na jednu tipku
1 Odaberite televizijski kanal za snimanje pomoću » »1…0« ili »P+«, »P–« i pritisnite »
«
za početak snimanja.
– P rikazuju se informacije o snimanju: znak
snimanja, naziv kanala, program, vrijeme
snimanja i slobodni prostor memorije.
–N
akon kratkog vremena, ove informacije
nestaju.
2
Završite snimanje pomoću »MENU«.
3 Potvrdite prikaz pomoću »« (zeleno).
ili
pritisnite »« (crveno) da nastavite sa snimanjem.
Napomene:
7 Nakon dovršetka snimanja, snimka će automatski biti spremljena na vanjski podatkovni
medij.
7 Izbornik »SNIMLJENE DAT.«, s arhiviranim programima, mogu se otvoriti pomoću
»REC.LIST«.
7 Ako se vanjski podatkovni medij isključi s
USB utičnice tijekom snimanja, snimanje će
se automatski zaustaviti i neće biti spremljeno.
SNIMANJE NA USB-----------------------------------------------------------------------------------------------------Snimanje programa s popisa
kanala
1 Otvorite »POPIS PROGRAMA« pomoću
»OK«.
2 Odaberite televizijski kanal pomoću »Λ«,
»V«, »<« ili »>« i zatim pritisnite »OK« za
potvrdu.
3 Pritisnite »MENU« da biste izašli s popisa
kanala.
4 Pritisnite »
« da biste započeli sa snima��
njem.
– Prikazuju se informacije o snimanju: znak
snimanja, naziv kanala, program, vrijeme
snimanja i slobodni prostor memorije.
– Nakon kratkog vremena, ove informacije
nestaju.
5 Pritisnite »7« da biste prekinuli snimanje.
6 Potvrdite prikaz pomoću »« (zeleno).
ili
pritisnite »« (crveno) da nastavite sa snimanjem.
Zadavanje kanala za snimanje
... pomoću elektronskog TV vodiča
Možete za snimanje koristiti podatke s elektronskog TV vodiča.
25 programa se može zadati programatoru ­za
snimanje kao podsjetnik.
1 Pritisnite »GUIDE« da prikažete informacije o
kanalu.
– P ojavljuje se elektronski TV vodič.
2 Odaberite željeni kanal pomoću »V«
ili »Λ«.
3 Prebacite se na informacije o trenutnom programu pomoću »>«.
4 Odaberite program koji želite pomoću »V«
ili »Λ«.
5 Potvrdite program pomoću »
«.
–Z
nak » « se pojavljuje nakon imena programa, a podaci su dodani programatoru.
Napomena:
7 Ako će se podaci za snimanje mijenjati, koristite »« (žuto) i »« (plavo) da biste
se prebacili na »ODREĐENA DOGAĐ.«,
pritisnite »« (zeleno), promijenite podatke
i spremite ih pomoću»« (zeleno).
6 Pritisnite »MENU« da biste izašli iz izbornika.
Napomene:
7 Prije početka snimanja prema programatoru, pojavljuje se poruka upozorenja s odbrojavanjem 20 sekundi. Možete se prebaciti na programirani televizijski kanal.
7
Ako snimanje prema programatoru počne
tijekom reprodukcije, reprodukcija se ne prekida: Reprodukcija se događa automatski u
pozadini dok god ne odaberete »Da« kad
se prikaže poruka s odbrojavanjem.
HRVATSKI ­33
SNIMANJE NA USB-----------------------------------------------------------------------------------------------------... ručnim unosom podataka
Možete zadati do 25 programa za snimanje
prema programatoru.
1 Pritisnite »GUIDE« da prikažete informacije o
kanalu.
– Pojavljuje se elektronski TV vodič.
2 Otvorite izbornik »NAPRAVI RASPORED«
pritiskom na »« (žuto) dvaput.
3 Odaberite redak »Vrsta« pomoću »V« ili
»Λ« i podaberite opciju "Snimanje" pomoću »<« ili »>«.
4 Odaberite »Kanal« pomoću »V« ili »Λ« i
promijenite kanal pomoću »<« ili »>«.
5 Odaberite redak »Način rada« pomoću
»V« ili »Λ« i odaberite željeni način rada
(»Jednom«, »Svaki dan« ili »Tjedno«) pomoću »<« ili »>«.
6 Odaberite redak »Start« (Početak snimanja)
pomoću »V« or »Λ« i unesite datum pomoću »1…0«.
7 Odaberite redak »Kraj« (Kraj snimanja) pomoću »V« ili »Λ« i unesite datum pomoću
»1…0«.
8 Spremite podatke pomoću »« (zeleno).
– Program je zadan.
9 Pritisnite »MENU« da biste izašli iz izbornika.
Napomene:
7 Prije početka snimanja prema programatoru, pojavljuje se poruka upozorenja s odbrojavanjem 20 sekundi. Možete se prebaciti na programirani televizijski kanal.
7
Ako snimanje prema programatoru počne
tijekom reprodukcije, reprodukcija se ne
prekida: snimanje se događa automatski u
pozadini dok god ne odaberete »Da« kad
se prikaže poruka s odbrojavanjem.
­34 HRVATSKI
Uređivanje podataka o snimanju u
izborniku programatora
Možete urediti podatke za programirano
­snimanje prema programatoru.
1 Odaberite izbornik programatora pritiskom
na »GUIDE«, »« (žuto) i »« (plavo)
jedno za drugim.
– P ojavljuje se izbornik »ODREĐENA DOGAĐ.«.
2 Odaberite naslov programa za promjenu pomoću »V« ili »Λ« i uključite položaj programatora pomoću »« (zeleno).
– Prikazuje se izbornik za unos.
3 Odaberite potrebnu opciju pomoću »V«
ili »Λ« i uredite podatke pomoću »1…0« i
»<« ili »>«.
4 Spremite promjene pomoću »« (zeleno).
– Programator je izmijenjen.
5 Pritisnite »MENU« da zatvorite izbornik.
Brisanje podataka o snimanju u izborniku programatora
Možete urediti podatke za programirano snimanje prema programatoru.
1 Odaberite izbornik programatora pritiskom
na »GUIDE«, »« (žuto) i »« (plavo)
jedno za drugim.
– P ojavljuje se izbornik »ODREĐENA DOGAĐ.«.
2 Odaberite naslov programa za brisanje pomoću »V« ili »Λ« i izbrišite položaj programatora pomoću »« (žuto).
3 Pritisnite »MENU« da zatvorite izbornik.
SNIMANJE NA USB-----------------------------------------------------------------------------------------------------Reprodukcija
Snimljeni programi - bez obzira na to jesu li pokrenuti ručni ili preko funkcije programatora - se
spremaju na vanjski podatkovni medij. Možete
otvoriti arhiv na vanjskom podatkovnom mediju
pritiskom na »REC.LIST«.
Odabir programa iz arhiva
1 Otvorite izbornik "Snimljeni događaj" pomoću »REC.LIST«.
– Pojavljuje se izbornik.
2 Odaberite program koji želite pomoću »V«
ili »Λ« i započnite s reprodukcijom s »8«.
3 Pritisnite »7« za kraj reprodukcije.
– Televizor se prebacuje na trenutni televizijski kanal.
Pretraga slika naprijed/unazad
1 Tijekom reprodukcije odaberite brzinu premotavanja unaprijed (2x, 4x, 8x ili 16x) pomoću »4«;
Reprodukcija tijekom snimanja
Tijekom snimanja, možete ili gledati program
koji trenutno snimate ili gledati neki drugi koji ste
već snimili.
1 Odaberite televizijski kanal za snimanje
pomoću »1…0« ili »P+«, »P–« i pritisnite
»
« za početak snimanja.
2 Odaberite izbornik »Snimljeni događaj« pritiskom na »REC.LIST«.
3 Odaberite program koji želite pomoću
»V« ili »Λ« i pritisnite »8« za pokretanje
­reprodukcije.
–S
nimanje se nastavlja u pozadini.
4 Pritisnite »7« za kraj reprodukcije.
5 Pritisnite »7« da biste prekinuli snimanje.
Brisanje programa na popisu za
snimanje.
ili
Možete brisati programe s popisa za snimanje.
tijekom reprodukcije, odaberite brzinu premotavanja unazad (2x, 4x, 8x, 16x ili 32x)
pomoću »3« (slika se zamrzne tijekom pre��motavanja).
1 Otvorite izbornik "Snimljeni događaj" pomoću »REC.LIST«.
– P ojavljuje se izbornik.
Ponavljanje scene (A-B)
Možete označiti točku početka i kraja scene.
Scena se zatim stalno ponavlja.
1 Označite točku početka A pritiskom na »8«
na potrebnoj sceni tijekom reprodukcije.
–O
va scena je označena kao početna
točka A.
2 Označite točku kraja B pritiskom na »8«
još jednom na potrebnoj sceni tijekom
­reprodukcije.
– Scena je označena kao krajnja točka B.
– Televizor ponavlja program između te dvije točke.
2 Odaberite program za brisanje pomoću
»V« ili »Λ«.
3 Pritisnite
(plavi) za brisanje programa.
4 Potvrdite sigurnosni upit pomoću »« (zeleno).
Napomena:
7 Ne možete brisati programe na izborniku­
»Snimljeni događaj« koji se trenutno snimaju
ili reproduciraju.
5 Pritisnite »MENU« da zatvorite izbornik.
3 Izađite iz točke ponavljanja pomoću »7«.
HRVATSKI ­35
RAD USB-A-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preglednik datoteka
Osnovne funkcije reprodukcije
Preglednik datoteka prikazuje video, zvučne i
­slikovne datoteke spremljene na vanjski podatkovni medij.
1 Odaberite podatkovni medij pritiskom na
»
«, pomoću »V«, »Λ«, »<« ili »>« odaberite opciju »USB« i pritisnite »OK« za potvrdu.
– P ojavljuje se preglednik datoteka.
Ako vanjski podatkovni medij sadrži datoteke u
­različitim formatima, možete, po potrebi, filtrirati
formate koji nisu potrebni.
Glavni izbornik preglednika
datoteka
1
4
3 Prebacite se na pregled mapa/datoteka pomoću »OK«.
3
Napomena:
7 Ako su na USB priključke spojeni USB podatkovni medij s nekoliko particija, slovo odgovarajućeg pogona (npr. C) se pojavljuje
iza znaka mape. Odaberite slovo pogona
pomoću »V« ili »Λ« i pritisnite »OK« za
potvrdu.
VIDEO DAT.
OSNOV.
Fotografije
Music
Film
Koristite kontrolne
tipke
USB POGON
%3
Iskor.(MB)
Ukupno(MB)
475
45
x1
Brzina
6
2
Sve
Ponovi
4 Odaberite mapu ili datoteku pomoću »V« ili
»Λ« i pritisnite »OK« da je otvorite.
– P ojavljuje se popis poddirektorija.
Upravo
Ukupno
5
1 Odabrani format datoteka.
2 Naziv podatkovnog medija.
3 Ukupni broj mapa na podatkovnom mediju.
4 Pregled odabrane datoteke.
5 Informacije o vanjskom podatkovnom mediju.
6 Navigacija izbornika.
2 Odaberite format datoteke (video datoteke,
zvučne datoteke, slikovne datoteke) pomoću
»V« ili »Λ«.
Napomena:
7 Prebacite se nazad na glavnu mapu pomoću »<«.
5 Odaberite zapis ili sliku pomoću »V« ili »Λ«
i pritisnite »8« za početak reprodukcije.
– Možete
vidjeti informacije o filmu pritiskom na
»?«.
– T ijekom reprodukcije MP3 ili WMA podataka, informacije o albumu, zapisu i izvođaču su prikazane s desne strane izbornika.
–K
od reprodukcije slikovnih datoteka, možete koristiti »?« za prikaz informacija o
rezoluciji i veličini.
–K
od reprodukcije podataka sa slikom,
pritisnite »?« dvaput da biste ušli u
izbornik DivX® postavki.
Napomena:
Kod reprodukcije slikovnih podataka, preglednik datoteka se isključuje. Pritisnite »7«
za ponovni prikaz preglednika datoteka.
7 6 Pritisnite »!« za pauziranje reprodukcije.
7 Pritisnite »8« za nastavljanje normalne reprodukcije.
­36 HRVATSKI
RAD USB-A-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 Pritisnite »7« za kraj reprodukcije.
Pojavljuje se preglednik datoteka.
Napomene:
7 Pomoću »Λ« odaberite »Mapu gore«, kad
se želite vratiti na zadnju mapu. Koristite
»Korijen« (i zatim pritisnite »OK«) da se vratite na glavnu mapu.
Moguće je da datoteke koje su zapravo
podržane ne funkcioniraju pravilno u USB
načinu rada. To se događa zbog toga što
se određene datoteke ne snimaju sa standardiziranim postupcima kompresije, iako
sadrže “odgovarajući” kraj datoteke.
7 Ako video datoteka sadrži nekoliko zvučnih
zapisa (prijenosa zvuka), možete se prebacivati između njih tijekom reprodukcije u režimu cijele slike pomoću » «.
7 Kod reprodukcije glazbenih datoteka, možete istodobno koristiti i druge mogućnosti
USB režima. Na taj način možete, na primjer, poboljšati prezentaciju glazbom.
7 Ovisno o formatu datoteke, moguće su sljedeće
­dodatne funkcije.
Odabir poglavlja na DivX®
datotekama
(samo video datoteke)
1 Tijekom reprodukcije, odaberite iduće
poglavlje pomoću »>«.
2 Tijekom reprodukcije, odaberite prethodno
poglavlje pomoću »<«.
Napomena:
7 Možete također odabrati poglavlja unosom
broja poglavlja pomoću »1...0«.
Odabir naslova na DivX®
datotekama
(samo video datoteke)
1 Tijekom reprodukcije, odaberite idući naslov
pomoću »Λ«.
Za filmove, podržani su samo podnaslovi u SRT, .ASS, .SSA, .SMI formatima. Nazivi datoteke podnaslova i filma moraju biti identični. Inače
neće biti prikazani podnaslovi.
2 Tijekom reprodukcije, odaberite prethodni
naslov pomoću »V«.
Funkcija podnaslova je podržana samo na
filmovima koje gledate u 3D režimu.
1 Odaberite naslove pomoću »V« ili »Λ« i pritisnite »OK« da ih označite.
7 Dodatne funkcije reprodukcije
Reprodukcija odabranih datoteka
Reproduciraju se samo označeni zapisi.
2 Odaberite sljedeći naslov pomoću »V« ili
»Λ« i pritisnite »OK« da ga označite.
3 Započnite reprodukciju pomoću »8«.
4 Pritisnite »7« za kraj reprodukcije.
Napomena:
7 Za uklanjanje oznake, odaberite naslov
pomoću »V« ili »Λ« i pritisnite »OK« da
uklonite oznaku.
HRVATSKI ­37
INFORMACIJE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUNDIG 40 VLE 8160 BH
Tehnički podaci
Radni napon:
220–240 V,~, 50–60 Hz
Potrošnja energije:
Kad je uključen 63 W
Pasivni režim < 0,50 W
Klasa energetske učinkovitosti:
A
Maksimalna potrošnja energije
Kad je uključen 145 W
Godišnja potrošnja energije
92 kWh
Izlaz zvuka:
Izlaz od 2 x 20 W glazbene snage
2 x 10 Sine wave napajanje+ 10 Sine wave
napajanje subwoofer
Subwoofer značajka opcionalna, nije dostupna
na svim proizvodima.
Kako je ova značajka opcionalna, nije dostupna
na svim proizvodima.
Raspon analognog prijema:
C02 ... C80, posebni kanali S01 ... S41
Unaprijed zadani kanali:
Svi kanali1000 (kabel – DVB-C) ili 99
(analogno)
1000 (zemaljsko – DVB-T) ili
99 (analogno)
9 AV, 2 USB
Ekran (dm²):
44 dm²
Veličina ekrana:
102 cm/40 inča
Maksimalna rezolucija:
WUXGA, 1920 x 1080
Masa:
cca. 18 kg
Dimenzije:
Š V D 92 cm x 63,7 cm x 4,3 cm
Rohs ograničenja: Pb (olovo)/Hg (živa)
Pb zadovoljava ROHS direktivu / 0 mg
Omjer najvećeg osvjetljenja:
65 %
Raspon digitalnog prijema
Kabelski:
Ukupni raspon: 110 MHz 862 MHz
Modulacija:16QAM, 32QAM, 64QAM,
128QAM i 256QAM
Brzina simbola:4.0 Msym/s do 7,4 Msym/s
Zemaljska (DVB-T):
VHF/UHF raspon, Brzina protoka
informacija 7 MHz i 8 MHz
Veličina FFT: 2k, 8k
Modulacija:16QAM, 64QAM, QPSK
Štitni interval:1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Zemaljska (DVB-T2):
VHF/UHF raspon, Brzina protoka
informacija 7 MHz i 8 MHz
Veličina FFT: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
Modulacija:16QAM, 64QAM,
256QAM, QPSK
Štitni interval:1/4, 19/256, 1/8, 19/128,
1/16, 1/32, 1/128
­38 HRVATSKI
­Tehničke promjene i greške pridržane.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 661 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content