close

Enter

Log in using OpenID

Čestit Božić i sretna nova 2015. godina.

embedDownload
plin
osnovana 1993.
www.hsup.hr
Čestit Božić i
sretna nova
2015. godina.
broj 4 - godina XIV.
PROSINAC 2014.
issn 1333 - 1132
s t r u č n i č a s o pi s z a p l i n s ko g o s p o da r s t vo i e n e r g e t i k u
DOPRINOS MEĐUNARODNOGA ZNANSTVENO-STRUČNOG
SUSRETA STRUČNJAKA ZA PLIN PLINSKOM
GOSPODARSTVU RH - zadaci i realizacija
osvrt urednika, str. 4.
30. međunarodni susret
stručnjaka za plin:
POZIV AUTORIMA
HRVATSKA U VRŠNOJ
POTROŠNJI TROŠI DO
60% UVOZNOG PLINA
POČELI RADOVI NA
PODZEMNOM SKLADIŠTU
PLINA U GRUBIŠNOM POLJU
MINGO:
PRILOG SIGURNOSTI
OPSKRBE PLINOM
LITVA završila lng
terminal, poljska će
do božića, hrvatska
još nije ni POČELA S
gradnjOM
danska za
desetak godina
odustaje od ugljena
stručni rad:
INTELIGENTNE
PLINSKE MREŽE
pitanja iz plinske prakse:
UPORABIVOST UNUTARNJE
PLINSKE INSTALACIJE
PRIRODNI PLIN najbolje što možete dati svojem vozilu
Hrvatska
stručna
udruga
za plin
Snaga
kombinacije
Q-SONIC
Ultrazvučni plinomjer
SM-RI-2
Turbinski plinomjer
Često se istaknuto mjesto na području mjerenja protoka
plina zauzima tek odabriom pravih kombinacija. Mi to
postižemo rješenjima za integralno mjerenje.
Zahvaljujući novim karakteristikama turbinskog
plinomjera SM-RI-2 postignuta je savršena kombinacija
ultrazvučnog i turbinskog plinomjera.
Elster-Instromet
Rijkmakerlaan 9
2910 Essen
Belgium
Tel. +32 3 670 0700
Mogućnost dvosmjernog protoka, smanjenje pada
tlaka za 50% te povećanje protočnosti omogućuju nam
kombiniranje turbinskog plinomjera s ultrazvučnim
plinomjerom istih dimenzija za isto područje protoka.
Takvom dvostrukom redundancijom postiže se
pouzdanost zbog primjene dviju različitih tehnologija
mjerenja, koje ne ograničavaju jedna drugu u
postizanju punog radnog potencijala.
Jamčimo vam minimalne troškove održavanja
zahvaljujući opciji upotrebe sustava automatskog
podmazivanja i uređaja TurbinScope® koji analizira rad
turbinskih plinomjera na mjestu ugradnje.
Elster-Instromet
Steinern Strasse 19-21
55252 Mainz-Kastel
Germany
Tel. +49 6 134 6050
Našim smo turbinskim plinomjerom postavili standard
za uređaje za umjeravanje klase.
Ovaj uređaj je nastao zahvaljujući našem
dugogodišnjem iskustvu i pionirskom duhu.
Kad za sebe tražite prave kombinacije......
[email protected]
www.elster-instromet.com
Berhe d.o.o.
Radnička cesta 40-5
HR-10000 Zagreb
tel: +385 (0) 1 618 51 00
fax: +385 (0) 1 606 14 64
e-mail: [email protected]
www.berhe.hr
SURADNJA HSUP-A SA ZNAČAJNIM DOMAĆIM I
MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA
Hrvatska stručna udruga za plin, izdavač stručnog časopisa Plin, specijaliziranog za plinsko
gospodarstvo i energetiku, zadnjih je godina uspjela ostvariti i proširiti međunarodne
kontakte sa sličnim udrugama i organizacijama i trenutno surađuje sa:
Međunarodnom plinskom unijom (IGU),
međunarodnom organizacijom koja podržava
kontinuirani globalni razvoj proizvodnje,
marketinga i primjene plina
Tehničkim fakultetom za primjenjenu
termodinamiku, Sveučilište u Hamburgu,
Njemačka
naftnom kompanijom INA d.d. i tvrtkama iz INA
Grupe: STSI d.o.o. i Prirodni plin d.o.o.
operatorom plinskoga transportnog sustava
Republike Hrvatske, kompanijom Plinacro d.o.o.
operatorom podzemnog skladišta plina Republike
Hrvatske, kompanijom PSP d.o.o.
Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom
tvrtkom Crodux plin d.o.o., za distribuciju i
opskrbu ukapljenog naftnog i prirodnog plina
Hrvatskom komorom inženjera strojarstva
slovenskim dnevno-informativnim energetskim
portalom Energetika.NET
stručnim časopisom Plyn, kojeg izdaje Češka
stručna udruga za plin (CGA)
izdavačkom kućom i organizatorom događanja
NGV Communications Group iz Argentine
Inženjeringom za naftu i plin
stručnim časopisom Gas for energy,
specijaliziranim za inteligentne plinske
tehnologije, infrastrukturu i primjenu
HERA
PLIN - broj 4, godina XIV, prosinac 2014.
Heinzelova 9
10 000 Zagreb
tel: 01/6189-595
faks: 01/4636-735
e-pošta: [email protected]
url: www.hsup.hr
Časopis
plin
impressum
Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr. sc. Miljenko Šunić, dipl. ing.
tel. 01/6189-595, 01/4621-468;
e-pošta: [email protected]
Zamjenik glavnog urednika:
dr. sc. Stevo Kolundžić, dipl. ing.
Uređivački kolegij:
dr. sc. Gordana Sekulić, dipl. oec.
Laslo Farkaš Višontai, dipl. ing.
Dejan Šoć, dipl. ing.
Ivan Topolnjak, ing.
Fikret Nasić, dipl. ing.
Stručni savjet:
prof. dr. sc. Jurij Krope, dipl. ing. (Univerza Maribor)
prof. dr. sc. Igor Dekanić, dipl. ing. (RGN F)
prof. dr. sc. Damir Rajković, dipl. ing. (RGN F)
dr. sc. Franc Cimerman, dipl. ing. (Plinovodi, Slovenija)
mr. sc. Mijo Ivurek, dipl. oec. (INA)
dr. sc. Berislav Pavlović, dipl. ing. (GPZ-Opskrba)
Željko Darmopil, dipl. ing. (Plin Konjščina)
Vladimir Kramberger, dipl. ing.
Ivan Meandžija, dipl. ing.
Fikret Nasić, dipl. ing. (GPZ-Opskrba)
Robert Bošnjak, dipl. ing. (EIHP)
Zoran Pull, dipl. ing. (HEP Osijek)
Davor Horvat, dipl. ing. (Termoplin)
Stručni savjet – predstavnici industrije:
Zoran Novaković, dipl. ing. (Elster-Instromet)
Boris Topličanec, dipl. ing. (Vaillant)
Želimir Zlatić, dipl. ing. (Elster-Instromet)
Lektura:
Neda Erdeljac
Tehnički urednik:
Nenad Kukulj, dipl. ing.
Tisak:
Naslovnica:
Hrvatska stručna udruga za plin
Pokrovitelj ovoga broja časopisa Plin u
elektroničkom (online) izdanju:
osvrt urednika
Doprinos Međunarodnoga znanstveno-stručnog
susreta stručnjaka za plin plinskom gospodarstvu
Republike Hrvatske - zadaci i realizacija
4
SADRŽAJ
Izdavač:
HRVATSKA STRUČNA
UDRUGA ZA PLIN
AktuAlnosti
IZ HRVATSKE STRUČNE UDRUGE ZA PLIN
Jubilarni 30. međunarodni znanstveno-stručni
susret stručnjaka za plin - poziv autorima
Osvrt na Dan plina
8
10
SKLADIŠTENJE PLINA
Počela I. faza izgradnje vršnoga skladišta plina Grubišno Polje
12
DISTRIBUCIJA PLINA
Benkovac priključen na EVN-ovu plinsku mrežu
15
EVN započeo radove na visokotlačnom
plinovodu od Dugopolja do Splita
PRIMJENA PLINA
K.H.G. Systems: Novi načini primjene plinskih dizalica topline
K.H.G. Systems: Mikrokogeneracije
različitih snaga dostupne su i u Hrvatskoj
OSTALE STRUČNE INFORMACIJE I OBJAVE
Može li kriza biti i prigoda? - osvrt Branka Radoševića na Dan plina
15
16
17
18
MINGO - Prilog sigurnosti opskrbe prirodnim plinom
Republike Hrvatske u idućem razdoblju
21
Blue Corridor Rally prošao kroz Zagreb
24
Izvješće sa 12. skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi
25
prenosimo
IZ STRUČNIH ČASOPISA
Prirodni plin povećava stabilnost tržišta energije,
smanjuje emisije CO2 i unapređuje kvalitetu života
26
Napredak novih projekata plinskih
interkonektora kompanije Eustream
28
Pokretanje nove mreže EU-a za dobivanje cjelovite
znanstvene analize o razvoju plina iz škriljevca u Europi
28
IZ MEDIJA
Litva dobila LNG terminal, ne ovisi više o ruskome plinu
29
Danska za desetak godina odustaje od ugljena
29
struČni rAdovi
Pomak prema inteligentnim plinskim mrežama
30
Implementacija integriranog sustava upravljanja tržišnim
funkcijama opskrbljivača plinom i voditelja bilančnih skupina
34
Plinske boce u požaru
45
PITANJA IZ PLINSKE PRAKSE
Uporabivost unutarnje plinske instalacije
49
Časopis Plin je besplatno javno glasilo za plinsko gospodarstvo, oglašivače, obrazovne i druge zainteresirane institucije RH i okruženja. Izlazi četiri puta godišnje.
Objavljuje stručne radove, informacije iz međunarodnih i hrvatskih plinskih organizacija, prenosi aktualnosti iz drugih stručnih časopisa i ostale literature, te praktične
škole plina, plinske tehnike i plinske regulative. Časopisu Plin dodijeljen je međunarodni standardni broj ISSN 1333-1132 i skraćeni ključni naslov Plin (Zagreb).
Sadržaj časopisa dopušteno je objavljivati bez naknade uz navod izvora (časopis Plin) te signature autora objavljenog dijela sadržaja. Materijale za časopis potrebno
je slati na e-poštu: [email protected] Pripremljeni materijali ne vraćaju se autorima. Izrađeni oglasi vlasništvo su časopisa.
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
3
OSVRT UREDNIKA
DOPRINOS MEĐUNARODNOGA ZNANSTVENO-STRUČNOG SUSRETA STRUČNJAKA ZA PLIN PLINSKOM GOSPODARSTVU RH
DOPRINOS MEĐUNARODNOGA
ZNANSTVENO-STRUČNOG SUSRETA
STRUČNJAKA ZA PLIN PLINSKOM
GOSPODARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE
U povodu trideset godina održavanja skupa u Opatiji 1985. – 2015.
Drugi dio: Zadaci i realizacija
1. VAŽNE NAPOMENE
U prvome dijelu ovog materijala objavljenog u Plinu
3/2014. izloženi su problematika, rezultati djelomičnog
rada i razne stručne poruke Opatijskog skupa u vezi
sa stanjem plinskog, ali jednim dijelom i energetskoga
gospodarstva Republike Hrvatske.
Učlanjenjem Jugoslavije, a poslije i Hrvatske u
Međunarodnu plinsku uniju (International Gas Union
– IGU) omogućen je veći broj stručnih komunikacija
između naših i inozemnih stručnjaka. Stručno
povezivanje ostvarivalo se redovitim posjetima
međunarodnim plinskim konferencijama, koje su
se održavale svake tri godine u drugoj zemlji. Razne
stručne poruke spomenutih konferencija proizišle
su iz rada radnih komiteta, a te su poruke bile baza
našega daljnjeg rada. Mnogi komiteti (za distribuciju
i primjenu plina te marketing) svoj su rad često
prilagođavali radu skupa u Opatiji, ali su na njemu i
aktivno sudjelovali.
Aktivnosti naših stručnjaka u radu komiteta IGU-a
i na skupu u Opatiji bile su dobra podloga za potporu
izradi PROHES-a (Projekt razvoja i organizacije
Hrvatskog energetskog sektora vođen u Ministarstvu
gospodarstva), ali i dobra osnova za izradu realnije
Energetske strategije RH.
Prije otkriveni izvori plina u Sjevernom Jadranu
pripremaju se za korištenje, što tada uvjetuje
transport plina preko transportnog sustava Italije
i Slovenije do izgrađenog dijela plinske mreže u
kontinentalnoj Hrvatskoj. Ovakvim načinom rada,
troškovima transporta kroz Italiju i Sloveniju te zbog
neplinoficiranosti Istre i Hrvatskog primorja stvoreni
su preduvjeti za izgradnju plinovoda od Pule preko
Rijeke do Zagreba. Tada je izgrađen plinovod od
Zagreba do Karlovca kao dio plinovoda Zagreb – Pula.
4
Na osnovi izloženoga proizišla je nužnost
sagledavanja cjelokupnosti problematike i analize
stanja plinskog sustava RH. Znatna neplinoficiranost
dijelova zemlje, nužnost zahvata u postojećoj
transportnoj mreži i novih dobavnih pravaca plina,
nedostatnost skladišnog prostora i konačno prijedlog
izgradnje LNG terminala na Krku doveli su do potrebe
izrade studijskih materijala pod nazivom „Plincro“, tj.
nacionalni program plinofikacije Hrvatske. Rezultati
rada tog programa dani su kao grafički prikazi na sl. 2.
2. IZGRADNJA PLINOVODA I
MOGUĆNOSTI PLINOFIKACIJE
POJEDINIH DIJELOVA HRVATSKE
Nakon završetka nacionalnog programa išlo se
na planiranje pojedinih faza izgradnje kao što su:
visokotlačni plinovod (75 bar) Zagreb – Slavonski
Brod – Donji Miholjac i Karlovac – Rijeka – Pula.
Dovršetkom tih plinovoda plin iz jadranskih izvora
transportira se kroz cijeli transportni sustav Hrvatske
umjesto kroz Sloveniju i Italiju do postojećih potrošača,
ali su i stvoreni preduvjeti za korištenje prirodnog plina
u Puli i ostalim dijelovima Istre te u Rijeci i njezinu
okružju. Gotovo istodobno razvija se plinski sustav u
Karlovcu, Jastrebarskom i ostalim mjestima u okružju
te se u njima počinje upotrebljavati prirodni plin.
Nekoliko godina kasnije gradi se plinovod prema
Dalmaciji, i to u tri faze: od Bosiljeva do Josipdola, od
Josipdola do Benkovca i konačno do Splita (Dugopolje).
Ovim načinom organizacije gradnje plinovod je
izgrađen do Zadra, Benkovca i Biograda na Moru,
Šibenika, Drniša i Knina te se konačno priprema
gradnja od Dugopolja do Splita. Izgradnjom tih
plinovoda stvoreni su preduvjeti za korištenje plina u
navedenim gradovima i njihovu okružju.
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
DOPRINOS MEĐUNARODNOGA ZNANSTVENO-STRUČNOG SUSRETA STRUČNJAKA ZA PLIN PLINSKOM GOSPODARSTVU RH
OSVRT UREDNIKA
Slika 2. Prijedlog razvoja plinoopskrbnog sustava Hrvatske do 2025. s LNG terminalom na
Krku i predviđenim interkonekcijama zemalja u okružju (Slika 1. nalazi se u prvom dijelu ovog naslova.)
Usporedo s izgradnjom navedenih plinovoda
gradila se interkonekcija od Donjeg Miholjca prema
Mađarskoj, što u stvarnosti znači da je RH dobila još
jedan dobavni pravac plina iz Rusije i Europe.
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
Nakon izgrađenih plinovoda uznapredovalo je
korištenje plina u Istri, Rijeci, Karlovcu, Jastrebarskom
i Zadru (za široku potrošnju, ustanove i industriju), dok
se u drugim mjestima distributivne mreže još grade.
5
OSVRT UREDNIKA
DOPRINOS MEĐUNARODNOGA ZNANSTVENO-STRUČNOG SUSRETA STRUČNJAKA ZA PLIN PLINSKOM GOSPODARSTVU RH
Cjelokupni program plinofikacije, posebno u
naseljenim mjestima, znatno je usporen zbog
recesijskog djelovanja na gospodarstvo u Hrvatskoj.
Trenutačno stanje izgrađenosti i predviđanje
građenja transportnoga plinskog sustava u Hrvatskoj
dano je na slici 3.
3. OBRAZOVANJE I POTREBNA LITERATURA
Obrazovanje možemo razmatrati kao redovito ili
povremeno školovanje u svrhu obnove ili proširenja
znanja o novim tehnikama i tehnologijama, dobivanja
potrebnih ovlasti te kao razne obuke u svrhu efikasnijeg
korištenja plinskih uređaja i sigurnog korištenja plina.
Redovito školovanje sastoji se od osnovnoga
stručnog obrazovanja (instalater i serviser) koje danas
provodi veći broj stručnih škola u Hrvatskoj na osnovi
standardnih obrazovnih programa. Školovanje za
srednju, višu ili visoku spremu obavlja se u programima
općeg energetskog obrazovanja s jednim ili više
energetskih predmeta ili direktno plinske tehnike
i preko energetskih odjela na raznim tehničkim
fakultetima i sveučilištima.
Potrebna literatura za sve te razine obrazovanja
postoji u različitim oblicima i od različitih autora od
skripata i udžbenika do priručnika i stručnih časopisa.
Posebno se pokazala nužnost i potreba obrazovanja
Slika 3. Stanje izgrađenosti i predviđanje gradnje plinskoga transportnog sustava s interkonekcijama
6
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
DOPRINOS MEĐUNARODNOGA ZNANSTVENO-STRUČNOG SUSRETA STRUČNJAKA ZA PLIN PLINSKOM GOSPODARSTVU RH
4. IZDAVAŠTVO U SVRHU OBRAZOVANJA
ZA RAD PREMA PRAVILIMA STRUKE
Već četrnaest godina redovito se izdaje stručni časopis
Plin koji izlazi četiri puta na godinu i dijeli se besplatno
članovima, sponzorima i donatorima Hrvatske stručne
udruge za plin i ostalim gospodarstvenicima plinskoga
gospodarstva.
Brošura „Plinsko gospodarstvo Hrvatske“, koja izlazi
od 1996. godine, ustvari je statistički prikaz događanja
tijekom protekle godine, izlazi jedanput na godinu, a
dijeli se besplatno kao i časopis Plin.
Pravilnik za polaganje stručnog ispita i dobivanje
ovlasti za ispitivanje plinskih instalacija na
nepropusnost ustvari je dobra podloga za svladavanje
gradiva budućim ispitivačima plinskih instalacija.
Brošure za korisnike plina: Sigurnost korištenja
plina, Sigurno i efikasno korištenje dimovodnih
uređaja i Efikasnost korištenja plina, besplatno se
dijele korisnicima u svrhu upozoravanja na određene
probleme pri korištenju plinskih uređaja te preinakama
u stambenim prostorima koji utječu na ispravnost rada
plinskog uređaja.
Propisi, pravilnici i smjernice za plin izdani su u svrhu
rada prema pravilima struke, sigurnosti korištenja
plina, a istodobno za pojedinačne dopune obrazovanju
nakon redovitog školovanja:
‒ Tehnički propisi za plinske instalacije
‒ Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja
nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija
‒ Tehnička pravila za odorizaciju plina
‒ Tehnička pravila za regulaciju tlaka plina do 5
bar
‒Tehnička pravila za projektiranje, gradnju,
pogon i održavanje plinskih postrojenja za
proizvodnju energije
‒ Smjernice za suradnju između distributera plina
i ovlaštenih plinoinstalatera
Nove tehnike korištenja plina bile su obuhvaćene
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
pripremom dviju vrlo stručnih brošura (racionalno
gospodarenje energijom):
‒ Plamen koji hladi – hlađenje (grijanje)
‒ Kogeneracijski sustavi u Hrvatskoj.
Ovim načinom proširenja programa na sve razine
plinskog obrazovanja, pa i korisnika, pripremom
literature za obrazovanje, izradom raznih propisa i
pravilnika te pismenom prezentacijom novih tehnika
i tehnologija stvorena je sinergija pripreme stručnog
kadra za planiranje, razvoj i održavanje plinskoga
gospodarstva u Hrvatskoj.
OSVRT UREDNIKA
korisnika plina, što su u većem dijelu preuzeli
distributeri tiskanjem brošura i njihovim besplatnim
dijeljenjem korisnicima radi sigurnog i efikasnog
korištenja plina.
Što se tiče potrebnih propisa i pravilnika najvećim
se dijelom oslanjamo na DVGW, tj. propise Njemačke
plinske udruge u obliku prijevoda ili originala na
njemačkom jeziku.
Međutim, stanovit broj ovih propisa i pravilnika
preveden je na hrvatski jezik i prilagođen našim
uvjetima.
5. ZAKLJUČNE NAPOMENE
Na osnovi izloženog u prvom i drugom dijelu ovog
materijala proizlazi da je znanstveno-stručni skup u
Opatiji bio dobar poticaj za izradu raznih studijskih
materijala, planiranje izgradnje te izgradnju pojedine
faze plinske mreže Hrvatske, što stvara preduvjete da
se tekuća goriva (kojih nije mala količina) u urbanim
mjestima, a posebno u turističkoj regiji supstituiraju
prirodnim plinom. Paralelno s tim aktivnostima
proširila se mreža obrazovanja na svim razinama
školovanja, a u sam proces obrazovanja uključeni su
i korisnici plina. Istodobno, pripremljeno je mnogo
udžbenika, priručnika, propisa, pravilnika i brošura
kao pomoć u procesu obrazovanja.
Uznapredovala
je
pokrivenost
plinskom
transportnom mrežom na više od 90% područja
Hrvatske, dok je priključenost potrošača na plinski
sustav porasla na više od 50%.
Stručne poruke skupa bitno su promijenile stručno,
ali i javno mišljenje svih onih koji rade ili koriste
plin, a kojih danas nije malen broj. Konačno, došlo
se do mišljenja da je plin od fosilnih energenata
ekološki najprihvatljiviji, da je cjenovno i energetski
najefikasniji. Kroz prikazani skup u Opatiji u trideset
godina rada prošli su mnogi stručnjaci, ali i novinari
koji su prenijeli znatan broj različitih poruka, posebno
onih koje su prilagođene općoj javnosti.
autori:
prof. dr. sc. Miljenko Šunić
dr. sc. Stevo Kolundžić
7
JUBILARNI
AKTUALNOSTI
IZ HRVATSKE STRUČNE UDRUGE ZA PLIN
članica
MEĐUNARODNE
PLINSKE
UNIJE
POZIV AUTORIMA
Već tradicionalno, u organizaciji Centra za plin Hrvatske d.o.o. i Hrvatske stručne udruge
za plin, u Kongresnom centru Grand Hotela Adriatic u Opatiji od 6. do 8. svibnja 2015.
održat će se JUBILARNI 30. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin.
Trodnevna međunarodna plinska konferencija i izložba, jedna od najvećih u Jugoistočnoj
Europi, okupit će oko 500 renomiranih stručnjaka i menadžera iz oko 200 poduzeća i ustanova iz
područja energetskog i plinskog gospodarstva Republike Hrvatske i dvadesetak zemalja Europe i
svijeta.
Pozivamo Vas da prijavite znanstveno-stručni rad i/ili okrugli stol na jednu od sljedećih tema
skupa:
1. Razvoj plinskoga gospodarstva uz smanjenje emisije CO2, rast uporabe
obnovljivih izvora energije s ekonomskom održivosti i porastom
energetske učinkovitosti
2. Očekivani pravci razvoja informatičkih i pametnih tehnologija u plinskim i
energetskim sustavima
3.
Argumenti strateškog skladištenja plina za budućnost u Republici Hrvatskoj
4. Planirani razvojni projekti u Republici Hrvatskoj (plinovodi: Jonskojadranski, rekonstrukcija plinovoda Rogatec-Lučko, kompresorska stanica
i LNG terminal)
5.
Sigurnost opskrbe plinom u uvjetima geopolitičkih utjecaja na liberalizaciju
u prostorima Europe i Azije
6. Panel-diskusija: Sigurnost opskrbe plinom u uvjetima liberalizacije
7. Energija uravnoteženja, obračun i naplata
8. Obnovljivi izvori i distribuirana proizvodnja energije trebali bi biti temelj
energetike otoka uz mogućnost konkurencije raznih vrsta opskrbe (LPG,
LNG, CNG i bioplin)
9. Operativna problematika distributera plina
10. Tehnički propisi i pravila struke za sigurnu i efikasnu uporabu plina
8
IZ HRVATSKE STRUČNE UDRUGE ZA PLIN
AKTUALNOSTI
MOGUĆNOSTI SUDJELOVANJA:
• kao autor/ica znanstveno-stručnog rada putem usmenog izlaganja (predavanja)
• kao autor/ica znanstveno-stručnog rada izloženog na posterskoj sekciji
• kao voditelj/ica okruglog stola (tj. tehničko-komercijalne prezentacije).
UVJETI SUDJELOVANJA:
Svi autori znanstveno-stručnih radova plaćaju punu cijenu kotizacije od 2.080 kn + PDV, osim autora koji
dolaze iz obrazovnih ustanova.
Radovi koji sadržavaju elemente promotivnog karaktera bit će prezentirani kao okrugli stol (tehničkokomercijalna prezentacija) koji se plaća po posebnoj cijeni.
Postoji i mogućnost organizacije posterske sekcije.
Uključenost pojedine teme u konačni program, kao i redoslijed tema u konačnom programu
konferencije ovisit će o kvaliteti i broju zaprimljenih znanstvenih i stručnih radova.
Radove prema dostavljenim sažecima odabire Radna grupa Hrvatske stručne udruge za plin.
Sukladno Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva za razdoblje
od 1. studenoga 2014. do 31. listopada 2015. godine sudjelovanje na konferenciji u 2015.
godini donosi 20 bodova, od toga 4 iz regulative.
Molimo cijenjene autore da najkasnije do 20. prosinca 2015. godine pošalju:
• prijedlog teme predavanja
• ime i prezime autora (glavnog autora)
• imena i prezimena svih koautora (ako postoje)
• ime i prezime osobe koja će usmeno prezentirati rad na skupu
• naziv tvrtke, adresa, br. telefona, br. faksa, e-mail adresa autora
• naziv tvrtke, adresa, br. telefona, br. faksa, e-mail adresa svih koautora
• naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku
• prošireni tekst sažetka (summary) na hrvatskom i engleskom jeziku (1 str. hrv. +1 str. eng. teksta)
• ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.
ROKOVI:
Dostava naslova i sažetaka:20.
Obavijest autorima o prihvaćanju radova:
20.
Dostava dovršenih radova i fotografija autora:
20.
Dostava prezentacija :20.
Molimo Vas da sažetke šaljete putem online
obrasca na internetskoj stranici HSUP-a:
www.hsup.hr → konferencije i izložbe →
međunarodni znanstveno-stručni susret
stručnjaka za plin → konferencija → prijava rada
12.
1.
2.
3.
2014.
2015.
2015.
2015.
QR kod za prijavu rada direktna poveznica
Napomena:
za korištenje QR koda potrebno
je imati instaliran QR kod čitač
na naprednim mobitelima
(smartphone)
CENTAR ZA PLIN HRVATSKE d.o.o.
Heinzelova 9/II, 10000 Zagreb, tel: 01/6189-590, faks: 01/4636-735; 6189-598
e-pošta: [email protected], url: www.hsup.hr
9
AKTUALNOSTI
IZ HRVATSKE STRUČNE UDRUGE ZA PLIN
OSVRT NA
DAN PLINA
Osigurane su dovoljne količine
plina za potrebe kućanstava.
Zagreb, 15. listopada 2014. – Pouzdanost opskrbe
prirodnim plinom bila je glavna tema rasprave
kojom je simbolički 15. listopada obilježen Dan plina
i početak nove plinske godine.
Svi prisutni složili su se da su tri glavna elementa
koja mogu uzrokovati poremećaj u opskrbi
prirodnom plinom produbljenje rusko-ukrajinske
krize, duga hladna zima i kvar na plinskome sustavu.
Ipak, vjerojatnost da se istodobno dogode sva tri
slučaja vrlo je malena. I dok krizno stanje u opskrbi
proglašava Europska komisija, do tada se svaka
zemlja mora sama pobrinuti za svoju pouzdanost
opskrbe.
HEP – Opskrba plinom –
Imamo dovoljno plina za sve svoje kupce
U navedenim okvirima vodila se i rasprava, a
glavni zaključak, koji zanima najveći dio javnosti,
jest da su bez obzira na eventualne poremećaje u
opskrbi i krizna stanja, osigurane dovoljne količine
10
plina za kućanstva u ogrjevnoj sezoni. To je u
svojem izlaganju potkrijepio i direktor tvrtke HEP
– Opskrba plinom Marko Blažević. Pouzdana
domaća proizvodnja plina, zakupljenost skladišnog
kapaciteta podzemnog skladišta u Okolima na razini
od 70%, fleksibilni ugovori za uvoz plina i mogućnost
prelaska HEP-ovih energetskih postrojenja na
alternativni oblik energije (tekuća goriva), sve su to
elementi kojima je HEP – Opskrba plinom osigurao
dovoljne količine plina za kontinuiranu i stabilnu
opskrbu kućanstava.
Vedran Špehar iz Ine također je potvrdio da bojazni
za opskrbu kućanstava ne bi trebalo biti. Tomu
dodatno ide u prilog i činjenica da se potrošnja plina
u Hrvatskoj smanjuje, a opskrba je na poprilično
stalnoj razini. Ipak, skrenuo je pozornost na to da
pouzdanost opskrbe košta i nije jeftina pa se postavlja
pitanje tko će u tom smislu preuzeti financijski teret
ako se to ne smije prenijeti na krajnje potrošače.
Hrvatska se, u uvjetima vršne potrošnje,
oslanja i do 60% na uvozni plin
Na tragu toga Pavao Vujnovac, direktor tvrtke
Prvo plinarsko društvo naglasio je da se hrvatsko
plinsko gospodarstvo suočava sa smanjenom
potrošnjom plina pa postavlja pitanje tko može
investirati u dobavu i pouzdanost opskrbe ako se još
k tomu dogodi topla zima. S druge strane, izrazio je
zabrinutost, osobito u uvjetima vršnog opterećenja
potrošnje, kada se težište dobave seli na uvoz i iznosi
oko 60%. Time hrvatsko tržište postaje poprilično
ovisno o uvoznom plinu, ali i dobavnim kapacitetima
Europe koje je u takvim uvjetima gotovo nemoguće
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
IZ HRVATSKE STRUČNE UDRUGE ZA PLIN
Za krivu procjenu potrošnje odgovornost
trebaju snositi sami potrošači
Od ostalih opskrbljivača valja izdvojiti izjavu Nataše
Vujec iz Crodux plina. Naglasila je da velik broj ljudi
iz sektora poduzetništva i industrije još ne shvaća
važnost i ozbiljnost praćenja vlastite potrošnje plina,
što rezultira lošom procjenom nabave i potpisivanjem
štetnih ugovora, a u konačnici dovodi do velikog
problema s naplatom plina. Takvo ponašanje
potrošača pripisuje počecima liberalizacije plinskog
tržišta, što će se s daljnjim razvojem tržišta početi
smanjivati. Ipak, smatra da manjak odgovornosti za
loše planiranje i procjenu potrošnje treba u svakom
slučaju platiti.
Cijelu raspravu zaključio je Dalibor
Pudić iz HERE koji je postavio retoričko,
ali vrlo bitno pitanje, a glasi: hoće li, u
slučaju poremećaja opskrbe i eventualnog
proglašenja krizne situacije svi europski
industrijski potrošači biti jednako
kategorizirani i hoće li snositi jednake
posljedice ili će neki biti jednakiji od
drugih? Odgovor na to pitanje možemo
saznati samo ako nastupi kriza, na što nitko
od sudionika ne želi ni pomisliti.
Što se tiče tehničke spremnosti
transportnog i skladišnog sustava, tu nema
mjesta nikakvoj sumnji.
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
Plinacro i PSP su potpuno
spremni za sezonu grijanja
Ivana Marković iz Plinacra u svom je izlaganju
potvrdila da je cijeli transportni sustav
potpuno spreman za prihvat i isporuku
prirodnog plina, bilo da dolazi iz domaće
proizvodnje, uvoza ili skladišta, pa čak i za
vrijeme dugih hladnoća.
Ivana Ivančić iz tvrtke Podzemno skladište
plina također je potvrdila da je skladište
potpuno spremno za ogrjevnu sezonu.
Međutim, vrlo je interesantno i znakovito,
napominje I. Ivančić, da su sva europska
skladišta napunjena do rekordne razine s
više od 90%. S druge strane, ukrajinska su
skladišta, zbog problema s isporukom plina iz
Rusije, napunjena tek do 50%. Takva situacija
samo pokazuje da se Europa dobro pripremila
i osigurala od mogućeg problema isporuke preko
Ukrajine i plaćanja skupog plina tijekom zimskih
mjeseci.
AKTUALNOSTI
zakupiti ili su iznimno skupi. U tom je slučaju
nemoguće očekivati od opskrbljivača da preuzmu
takve terete jer su poprilično financijski iscrpljeni i
postaju sve manje konkurentni.
EVN Croatia d. o. o. i Vlatka Predavec
ovogodišnji su dobitnici HSUP-ovih priznanja
U ovogodišnjem svečanom dijelu sjednice
dodijeljena su i dva priznanja.
Za brzi stručni i znanstveni napredak na području
plinskoga gospodarstva priznanje je dodijeljeno
mladoj stručnjakinji Vlatki Predavec, dipl. ing. stroj.
Priznanje za upornost u razvoju i izgradnji
distribucijskoga plinskog sustava u Dalmaciji
dodijeljeno je tvrtki EVN Croatia d. o. o. Priznanje
je uručeno direktoru tvrtke Werneru Casagrandeu.
11
AKTUALNOSTI
SKLADIŠTENJE PLINA
PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA
Ured za odnose s javnošću
Počela I. faza izgradnje vršnoga
skladišta plina Grubišno Polje
Sredinom studenoga 2014. godine
počeli su rudarsko-remontni radovi na
eksploatacijskom polju Grubišno Polje,
što je ujedno i početak I. faze izgradnje
vršnoga skladišta plina Grubišno Polje,
najvažnije investicije nacionalnog
operatora sustava skladišta plina –
tvrtke Podzemno skladište plina (PSP).
Riječ je o strateški važnom projektu
koji će uvelike pridonijeti sigurnosti i
stabilnosti plinskog sustava i opskrbe
prirodnim plinom potrošača Republike
Hrvatske, kao i susjednih zemalja.
Realizacija projekta izgradnje vršnog
skladišta plina u Grubišnom Polju
planirana je u dvije faze. Na temelju
rješenja Ministarstva gospodarstva
tvrtki PSP odobrena je do 2016. godine
istražna kocesija radi izvođenja I.
faze projekta, tj. rudarsko-remontnih
radova na području eksploatacijskog
polja Grubišno Polje. Riječ je o
radovima koji će se provesti radi
prikupljanja dodatnih informacija
o podzemnoj geološkoj strukturi
(plinsko ležište koje dosad nije bilo u
proizvodnji) u kojoj bi se plin skladištio
na dubini od cca. 850 metara.
Dosad su obavljeni svi pripremni
radovi, riješeni imovinskopravni
odnosi, uređeni pristupni putovi i
bušotinski radni prostori, napravljena
je i analiza interpretacije prethodnih
istražnih radova, kao i rudarski projekt
o rezervama ugljikovodika. Proveden
je međunarodni natječaj za izvođenje
12
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
SKLADIŠTENJE PLINA
AKTUALNOSTI
na temelju njezinih dobivenih i potvrđenih rezultata,
to jest podataka o stvarnom stanju ležišta donijeti
i konačna odluka o investiciji. Ukupna vrijednost
rudarsko-remontnih radova iznosi 30 mil. kuna koje će
financirati PSP vlastitim prihodima, a završetak radova
predviđen je 2016. godine.
U II. fazi planiraju se graditi objekti i postrojenja
za skladištenje plina (kompresornica, nove bušotine,
sustav za upravljanje i dr.). Dio ulaznih podataka za
projektiranje druge faze vezan je za realizaciju prethodne
faze tako da će točni tehnički podaci biti poznati nakon
što bude završena prva faza projekta, to jest rudarskoremontni radovi. Prema zasad dostupnim podacima,
postrojenje vršnoga skladišta plina u Grubišnom Polju
imalo bi volumen 25-40 mil. m3 plina i dnevni kapacitet
od 70.000 – 100.000 m3/h.
Trenutačno su ukupna ulaganja u projekt izgradnje
vršnoga skladišta plina procijenjena na 250 milijuna
kuna, a za realizaciju projekta potrebne su oko 4 godine.
Ova dugo očekivana i iznimno važna investicija
uvelike će pridonijeti sigurnosti opskrbe prirodnim
plinom potrošača cijele Republike Hrvatske, ali i
oporavku i boljitku gospodarstva i stanovništa grada
Grubišno Polje i cijele Bjelovarsko-bilogorske županije.
rudarsko-remontnih radova na Grubišnom Polju i
potpisani ugovori s 4 renomirane inozemne kompanije
(Petrol Geoterm, Hotwell, Weatherford i Exalo),
specijalizirane za izvođenje rudarskih radova, ali i 15ak domaćih tvrtki koje izvode pomoćne i pripremne
radove.
Naravno, pritom PSP iznimnu pozornost posvećuje
poštivanju zakonske regulative, pravila struke i zaštite
okoliša te istodobno njeguje odličnu suradnju s lokalnom
zajednicom. Pri izvođenju rudarsko-remontnih radova
primijenit će se najsuvremenija tehnička rješenja koja
jamče visoku sigurnost ne samo za bušotine, nego i za
okolinu.
Uz rudarsko-remontne radove I. faza projekta
obuhvaća i izgradnju objekata i postrojenja za crpljenje
plina koji se prirodno akumulirao u geološkoj
strukturi predviđenoj za skladištenje plina, a koje je
potrebno obaviti kako bi se potvrdila postojeća i dobila
eventualna nova saznanja o tom plinskom ležištu te
u njemu oslobodio prostor za uskladištenje plina.
Također, u prvoj fazi realizacije projekta potrebno je
investirati i u tehnološki proces eksploatacije plina u
postojećem nalazištu.
Upravo je ova, I. faza projekta iznimno važna jer će se
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
13
Svim našim članovima,
pokroviteljima i podupirateljima,
suradnicima i poslovnim partnerima,
kao i svim čitateljima našeg časopisa
želimo čestit Božić i
mnogo uspjeha u
nadolazećoj 2015. godini!
Heinzelova 9/II, 10000 Zagreb, tel: 01/6189-595, faks: 01/4636-735; 6189-598, e-pošta: [email protected], url: www.hsup.hr
DISTRIBUCIJA PLINA
Benkovac, 20. studenog 2014. EVN nastavlja ulagati u plinofikaciju
hrvatske obale. Benkovac je drugi veći
grad u Dalmaciji s pristupom plinu.
Dolazak ovog pouzdanog i pristupačnog
izvora energije u Benkovac obilježen je
priključenjem APN-ovog stambenog
bloka na EVN-ovu distribucijsku i
opskrbnu plinsku mrežu. Predstavnici
Zadarske županije sudjelovali su na
svečanom događaju.
Stanovnici Zadarske županije uživaju
prednosti plina još od 2012. Dok su se
do sada potrošači plina nalazili samo u
Gradu Zadru, počevši od danas, grijanje,
hlađenje i kuhanje na plinu je također
dostupno i u Benkovcu.
"Iako ovo može izgledati kao mali korak
u kontekstu plinskog biznisa u Hrvatskoj,
svakako je važan korak naprijed, pogotovo
s obzirom na tešku situaciju. Bez obzira
na recesiju i smanjenje potrošnje plina u
Hrvatskoj, EVN se jako trudi napraviti
razliku. Danas smo se ovdje okupili kako
bismo obilježili otvorenje još jednog
dijela plinovoda i obilježili priključivanje
prvih korisnika u Benkovcu - stanovnika
novoizgrađene zgrade APN-a", izjavio je
direktor EVN-a Werner Casagrande.
Zamjenom izvora energije poput
teškog loživog ulja i ukapljenog naftnog
plina, kućanstva i poduzeća u Benkovcu
ostvarit će značajne energetske i
financijske uštede.
EVN je također poduzeo važan korak
u izgradnji plinske mreže Splitskodalmatinske županijske jer je početkom
studenoga započeo s radovima na
izgradnji
visokotlačnog
plinovoda
između Dugopolja i Splita.
EVN je do sada priključio više od 800
korisnika u Zadarskoj županiji. Osim
kućanstava, škola, vrtića, sportskih
objekata, na plinsku mrežu su priključeni
AKTUALNOSTI
Benkovac priključen na
EVN-ovu plinsku mrežu
i brojni turistički i poslovni objekti.
EVN-ov cilj je omogućiti opskrbu
plinom što većem broju korisnika
u nadolazećim godinama. Dosad
je uloženo oko 100 milijuna kuna
u razvoj i izgradnju plinskog
distribucijskog sustava u Dalmaciji.
EVN započeo radove na visokotlačnom
plinovodu od Dugopolja do Splita
Split, 10. studenoga 2014. – Početkom
radova na visokotlačnom plinovodu od
Dugopolja do Splita EVN je poduzeo
važan korak na izgradnji plinske mreže
u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ovaj
važan korak u plinofikaciji županije
i Grada Splita posjetom gradilištu u
Dugopolju prošli tjedan podržali su
Splitsko-dalmatinski
župan
Zlatko
Ževrnja i Ranko Vujčić iz Upravnog
odjela za gospodarstvo, razvitak i
europske integracije Splitsko-dalmatinske županije.
„EVN je potpisao koncesijski ugovor
sa Splitsko-dalmatinskom županijom
na period od 30 godina i dovodi dugo
očekivani plin u naše krajeve. Zadovoljni
smo odvijanjem radova i nadamo se da
će plin što prije stići do velikog broja
kućanstava i poslovnih subjekata jer
njegova cijena sigurno će konkurirati
drugim izvorima energije koji se koriste
na ovim područjima“, izjavio je Splitsko-
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
dalmatinski župan Zlatko Ževrnja.
Izgradnja visokotlačnog plinovoda
odvijat će se na trasi Dugopolje-KlisSolin-Kaštela-Split. Prvi dio plinovoda
do Solina trebao bi biti završen već na
proljeće 2015.
Radovi na izgradnji plinske mreže
omogućit će spajanje prvih korisnika
u Dugopolju krajem ove godine. Time
Dugopolje postaje prva poslovna zona na
području Dalmacije u kojoj će poslovni
korisnici ostvarivati značajnije energetske
i financijske uštede zahvaljujući plinu.
EVN Croatia do sada je priključila više
od 800 korisnika na svoju plinsku mrežu
u Zadarskoj županiji. Osim kućanstva,
na mrežu su priključene i škole, vrtići,
sportski objekti, a sve više se priključuju
i turistički i poslovni objekti. U razvoj
i izgradnju distribucijskog plinskog
sustava u Dalmaciji do sada uloženo je
oko 100 milijuna kuna. Do kraja ove
godine EVN očekuje završetak radova
na plinskoj mreži u Benkovcu,
Biogradu na Moru i Šibeniku, a
tijekom narednih godina cilj je
omogućiti opskrbu plinom što
većem broju potrošača.
15
16
UNP
PRIRODNI PLIN
NOVI NAČINI PRIMJENE PLINSKIH DIZALICA TOPLINE
AKTUALNOSTI
PRIMJENA PLINA
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
PRIMJENA PLINA
(K·H·G Systems d.o.o. - Split)
AISIN (TOYOTA grupa) kogenerator pokretan plinskim
motorom, predstavlja alternativu standardnom sustavu.
Koristi direktno čistu i ekonomičnu (primarnu) energiju –
plin, za proizvodnju električne energije i topline (topla voda
za grijanje). Korištenje prirodnog plina ili LPG-a omogućava
značajno smanjenje tekućih troškova. Također ostvaruje
uštedu energije, smanjujući globalno zagađenje.
Kogenerator je pokretan motorom visoke pouzdanosti
projektiran isključivo za ovu namjenu. Motor je hlađen
vodom, vertikalan, 4 taktni. Redovno održavanje mora se
vršiti svakih 6.500 - 10.000 radnih sati. Izmjena ulja i servis
motora mora se provoditi svakih 30.000 radnih sati.
Smanjena potrošnja goriva i poboljšane performance
posignute su korištenjem posebno dizajniranih motora,
koji nisu izvedeni iz automobilskih primjena. AISIN (TOYOTA
grupa) kogenerator proizvodi električnu energiju upotrebom
generatora i elektronički kontroliranog invertera sa
automatskom regulacijom frekvencije i napona proizvedene
struje.
Snaga električne energije automatski varira vodeći se
prema potrebama korisnika.
AISIN (TOYOTA grupa) MCHP kogenerator ima dva glavna
sustava: jedan za proizvodnju el.energije te jedan za
povrat toplinske energije (inače raspršenu u okolinu preko
hladnjaka). Uređaj se povezuje paralelno sa distribucijskom
mrežom preko isporučenog elektro ormara za paralelni rad.
AISIN (TOYOTA grupa) MCHP kogeneratori za proizvodnju
električne energije ne zahtijevaju održavanje, zajamčena
je visoka efikasnost i duži vijek trajanja generatora sa
permanentnim magnetima. Ugrađeni sustav elektroničkog
upravljanja stalno nadzire proizvedeni napon i frekvenciju.
Na taj način, proizvedena el.energija ima ista svojstva od
one oskrbljene iz mreže, a kogenerator se može uskladiti
prema distribucijskoj mreži. Integrirano zaštitno sučelje štiti
korisnika od mogućnosti višeg i nižeg napona i frekvencije.
AISIN (TOYOTA grupa) MHCP kogenerator proizvodi toplinu
koristeći hlađenje ispušnog plina i motora, gdje rashladno
sredstvo (mješavina 45% glikol-etilena) preko izmjenjivača
predaje toplinu vodi preko pločastog izmjenjivača. Rashladni
sustav motora je upravljan putem serije termostatskih
ventila.
AISIN (TOYOTA grupa) kogenerator može se jednostavno i
brzo montirati. Uređajima su značajno smanjene dimenzije,
može se povezati sa već postojećim uređajima. Radeći
paralelno sa distribucijskom mrežom, jamči maksimalnu
fleksibilnost i smanjene tekuće troškove.
6kWe
15kWe
20kWe
(kW)
0,3 - 6
6 - 15
10 - 20
(%)
28,8
30
32
jedna faza / 50Hz
3 - faze / 50Hz
3 - faze / 50Hz
(kW)
11,7
17 - 30
17 - 30
Toplinska učinkovitost
(%)
56,2
62
64
Ukupna učinkovitost
(%)
85
92
96
(DxŠxV)
110 x 66 x 150
125 x 75 x 111
125 x 75 x 111
VRSTE KOGENERATORA - mCHP
Električna snaga (moduliranje)
Električna učinkovitost
Faze i frekvencije
Toplinski izlaz
Dimenzije
Težina
(Kg)
465
700
750
Servisni intervali
(sati)
10.000
8.500
6.000
Maksimalni povrat
T (°C)
65
75
75
Vrsta plina
AKTUALNOSTI
MIKROKOGENERACIJE RAZLIČITIH SNAGA DOSTUPNE SU I U HRVATSKOJ
prirodni plin, propan, butan
Potrošnja plina
(kWh)
20,8
49,8
62,5
Nivo buke
dB (A)
52
49
49
Motor
Tip
Volumen
hlađen vodom, 4-taktni, 3-cilindra
(cm )
3
Nazivna brzina
Tip generatora
Cijena (bez PDV-a)*
kN
952
2237
2237
1600-1800
1500
1500
tip permanet magnet /
sinhroni 16 polni
asinhroni, 4 polni
asinhroni, 4 polni
19.000
34.000
40.500
*uključena priključna kutija
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
17
AKTUALNOSTI
OSTALE STRUČNE INFORMACIJE I OBJAVE
Može li kriza biti i prigoda?
Osvrt na nedavno održani skup HSUP-a
napisao:
Branko Radošević, Crodux Energetika d. o. o.
Zagreb, 30. listopada 2014. – Nedavno, točnije 15.
listopada 2014. godine, održan je stručni skup o temi:
Sigurnost opskrbe prirodnim plinom u ogrjevnoj
sezoni 2014. / 2015. Ta se tema posljednjih godina
redovito javlja kao glavna točka na Danu plina, čije
se obilježavanje podudara s početkom nove ogrjevne
sezone.
Za razliku od prethodnih, ove sam godine uočio neke
promjene. Ponajprije, otkad pratim rad HSUP-a (a bio
sam nazočan na svima do sada održanima) ovo je prvi
put da skupu nisu prisustvovali uzvanici i nositelji
važnih funkcija iz državnih institucija, kao ni čelni
ljudi energetskih subjekata plinskoga gospodarstva.
Znamo li koliko su energija, a time i energetika važne
za nezavisnost i opstojnost država i naroda, da su
pokretači gospodarstva i prijeko potrebne za svaki
rad i napredak – to ponajviše govori o odnosu vlasti,
nadležnih tijela te prvih i odgovornih ljudi državnih
tvrtki prema energetskom sektoru i energetici.
Razlog više kritici leži i u tome što je ove godine
na pozornicu izašlo 10-ak mladih stručnjaka s
iznimno kvalitetnim prezentacijama i visokostručnim
izlaganjima, što daje nadu i upućuje na promjene
gledišta i fokus problematike te na napredak u razvoju
tržišta i tržišnih odnosa. Svima bi njima već i sama
nazočnost, a kamoli pozdravna riječ mjerodavnih
čelnika bila poticaj za daljnji nastavak rada.
Budući da je skupu nazočilo stotinjak renomiranih
stručnjaka, mogao se čuti niz scenarija i rješenja
eventualnih „kriznih stanja“ i problema u opskrbi
plinom u slučaju jakih i dugih zima i/ili poremećaja
u dobavi plina iz ruskih izvora zbog rusko-ukrajinske
krize.
Zaključak koji bih pokušao svesti na nekoliko
rečenica glasio bi:
1. Naša je sigurnost opskrbe veća jer je pad domaće
proizvodnje plina manji od pada potrošnje!
2. Kućanstva ni na -10 °C neće ostati bez plina (a ni
dosad nikad nisu)!
18
3. Sigurnost opskrbe ima svoju cijenu i u sigurnost
valja ulagati, a moraju je platiti krajnji kupci (logičan
zaključak).
4.Opskrba ostalih potrošača ovisi o njihovim
opskrbljivačima, raspoloživosti količina plina i
kapaciteta u Mađarskoj, Sloveniji i Austriji!
5.Krizno stanje možemo proglasiti tek nakon što
ga proglasi EU, a dotad moramo iscrpiti sve
mogućnosti!
6.Cijena plina u tom će trenutku znatno porasti,
stoga je presudno pitanje financijske sposobnosti
opskrbljivača da kupe potreban im plin!
7. Sve zemlje EU-a imaju dostatne skladišne kapacitete
i napunile su skladišta na svojem teritoriju!
8. Naše je skladište na sreću puno, ali mu je kapacitet
nedostatan. Zato ono može zadovoljiti potrebe
samo na temperaturama do +5 °C ako dođe do
poremećaja dobave iz uvoza!
9. Plinski transportni sustav pripravan je za ogrjevnu
sezonu, a kapaciteti na ulazima u plinski sustav
dostatni su (jedino ovdje više nema ograničenja, a
zapravo ih nikada nije ni bilo)!
Na prvi pogled, trebali bismo biti sretni, zadovoljni
i bezbrižni, a što su pljeskom na završetku stručnog
dijela izlaganja potvrdili i svi, tada prisutni sudionici
skupa (velik broj njih u međuvremenu je napustio
dvoranu!?). Međutim, ne mogu se oteti dojmu da smo
sve ove godine, u grču i strahu od ponavljanja plinske
krize iz 2009., sigurnost opskrbe sveli na tehnička i
komercijalna pitanja, a vrhunac našega zadovoljstva
jest to da ne ostanemo bez plina u trenucima velikih
hladnoća! Time je bauk „plinske krize“ ograničio naše
poglede i sve aktivnosti sveo na puko „preživljavanje“.
Nitko od prisutnih nije spomenuo da je uvijek, pa tako
i sada, „kriza“ ujedno i prigoda! Nitko nije istaknuo
da Hrvatska, uza znatnu domaću proizvodnju plina
za podmirenje svojih potreba, ima i izuzetno povoljan
geografski i geopolitički položaj, da je pomorska
zemlja s izlazom na toplo more, da ima dobro razvijen
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
OSTALE STRUČNE INFORMACIJE I OBJAVE
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
Plinacro d. o. o. koji je Ugovorom od 29. siječnja 2009.
godine za 70 mil. eura od INE d. d. otkupio trgovačko
društvo Podzemno skladište plina d. o. o., u koje su
kao temeljni kapital ušli sva infrastruktura, oprema,
objekti, ljudi i prava postojeće organizacijske jedinice
PSP OKOLI, što uključuje i plinski jastuk.
INA je trebala predati svu dokumentaciju i ustupiti
koncesijske ugovore na lokacijama potencijalnih
skladišta (Okoli II, Grubišno Polje i Beničanci). Sve te
aktivnosti i njihove očekivane posljedice stvorile su
realne pretpostavke da Republika Hrvatska samostalno
kreira i provodi svoju energetsku politiku, odnosno
da će izgraditi nove skladišne kapacitete. Trebalo
se odmah početi s istražnim radovima za izgradnju
podzemnoga skladišta plina Okoli II, ali se – zbog
velikog rizika (!?) – od tog projekta ubrzo (privremeno)
odustalo te je ponuđeno rješenje izgradnje vršnog
skladišta plina Grubišno Polje. Također, zbog krize
i pada potrošnje ocijenjeno je da bi u tom trenutku
Hrvatskoj bilo potrebnije manje tz. vršno skladište.
Koncept i plan realizacije tog projekta bio je planiran u
tri etape s rokom završetka od tri godine!
Podzemno skladište plina u Grubišnom Polju
zamišljeno je kao regulacijsko ili vršno skladište
(skladište velikog izlaznog kapaciteta) od oko 70.000
Sm3/h i radnog volumena do 40 mil. m3. Njegovom
bi se izgradnjom osigurala fleksibilnija, sigurnija i
ekonomičnija opskrba potrebnim količinama plina
svih potrošača tijekom cijele godine. Zbog iznimno
propusne geološke strukture ovo bi skladište trebalo
imati specifične, velike kapacitete punjenja i pražnjenja
te bi trebalo poslužiti za dnevna uravnoteženja sustava,
čime bi se racionalizirao rad PSP-a Okoli i transportnog
sustava. Također, ovo skladište omogućilo bi češću
promjenu režima rada punjenja i pražnjenja tijekom
cijele godine, a posebno u zimskim razdobljima kad
postoje viškovi i manjkovi plina u kraćim intervalima.
Visina ulaganja procijenjena je na iznos od 150 mil.
kn, kao gornji iznos koji može osigurati isplativost
projekta.
No, umjesto da se PSP-u dodijeli koncesija za
skladištenje plina na polju Grubišno Polje, gdje je
istekla Inina koncesija za privođenje proizvodnji,
dolazi do neobjašnjivog preokreta. Početkom 2012.
godine, odlukom Ministarstva gospodarstva, rada
i poduzetništva trgovačkom društvu Podzemno
skladište plina d. o. o. nalaže se izvođenje dodatnih
istražnih radova na eksploatacijskom polju
ugljikovodika Grubišno Polje – „u cilju utvrđivanja
mogućnosti skladištenja ugljikovodika u geološkim
AKTUALNOSTI
plinski transportni sustav koji nije dovoljno iskorišten,
da raspolaže neiskorištenim geološkim strukturama za
izgradnju podzemnih skladišta, a svim time posjeduje
veliki potencijal, a posebno za razvoj skladišnih
kapaciteta koji bi, uz hrvatske, mogli zadovoljiti i
potrebe zemalja iz regije!
Zašto ne bismo i mi sada, s figom u džepu kao cijela
Europa, plašili narod i susjede „plinskom krizom“,
a pritom trljali ruke bude li do nje doista i došlo jer
bismo plin – koji smo na tržištu kupovali i njime
punili skladišta kada je cijena bila niska – prodavali u
trenucima visokih cijena? Zašto se mi uvijek branimo
i zatvaramo unutar svojega „tržišta“, a ne „napadamo“
tržišta u okružju? Zašto mi, unatoč znanju koje imamo
i dovoljnom broju nezaposlenih stručnjaka, svoje
potencijale ne iskorištavamo, nego ih prepuštamo
drugima?
Radi boljeg razumijevanja problematike podsjetio
bih čitatelje ovoga stručnog časopisa, kao i nositelje
odgovornih funkcija na činjenice vezane uza skladišta i
skladišnu problematiku, a kako nitko ne bi mogao reći
da nije znao i nije bio informiran.
Prvo i jedino hrvatsko podzemno skladište plina,
prvotnoga radnog volumena od 350 mil. m3 (danas
553 mil. m3), izgradila je INA – Naftaplin krajem
1987. godine u Okolima, uglavnom s pomoću vlastitog
znanja, tehnologije i opreme koju su napravile hrvatske
tvrtke. Ovo skladište značilo je revoluciju u plinskom
poslovanju i uvelike podiglo razinu sigurnosti opskrbe
plinom potrošača u Republici Hrvatskoj i Sloveniji.
Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske
iz 2002. godine i Planom i programom provedbe
Strategije iz 2003. godine bila je planirana gradnja
dodatnih 500 mil. m3 skladišnih kapaciteta u Republici
Hrvatskoj. Lokacija predviđena za novo skladište bila
je na postojećem skladištu plina Okoli, kao druga faza
u dubljim slojevima. Za nositelja tog projekta određena
je INA d. d. U međuvremenu se dogodila privatizacija
INE koja je uključivala i podzemno skladište u Okolima
Pritom je zanimljiva i činjenica da izgradnja novog
podzemnog skladišta nikada nije stavljena u Ininu
ugovornu obvezu, za razliku od obveze modernizacije
rafinerija! Unatoč ponovljenim zahtjevima MINGO-a
i Vlade, INA nije ostvarila planirana ulaganja pa
je stoga Vlada Republike Hrvatske, nakon plinske
krize 2008. / 2009., donijela stratešku odluku o
preuzimanju (kupnji) PSP-a Okoli s ciljem razvoja
skladišnih kapaciteta i skladišnog poslovanja. Ovom
je Odlukom Vlada ispravila jednu od pogrešaka pri
privatizaciji INE! Za provedbu te akvizicije zadužen je
19
AKTUALNOSTI
OSTALE STRUČNE INFORMACIJE I OBJAVE
20
strukturama“ – uz obvezu njihova izvođenja točno
određenom dinamikom te uz obvezu periodičnog
(svakih 6 mjeseci) izvještavanja o njihovoj realizaciji.
Ta je odluka promijenila zamišljeni koncept
realizacije ovog projekta, zapravo zakočila njegovu
realizaciju i ponovo zaustavila ulaganja u nove skladišne
kapacitete! U međuvremenu se odnosi na relaciji INA –
PSP (Vlada RH i MINGO) dodatno kompliciraju, čime
se PSP nepotrebno dovodi u lošu poziciju.
Dolaskom nove uprave na čelo PSP-a d. o. o.
najavljuju se velike investicije i širi „optimizam“ ali
u stvarnosti aktivnosti na novom projektu gotovo da
su usporene. PSP danas već šest godina posluje kao
zasebno trgovačko društvo, kao regulirana djelatnost
pod nadzorom HERA!
Na stručnom skupu HSUP-a tražili su se odgovori
na važna pitanja iz sigurnosti opskrbe plinom i
budućnosti hrvatskoga plinskog sektora. Međutim,
odgovor nismo mogli dobiti od predstavnika državnih
institucija jer je skupu nazočila samo jedna osoba iz
Ministarstva gospodarstva, i to ne kao njegov službeni
predstavnik nego u svoje ime! Je li sigurnost opskrbe
doista samo stvar struke i/ili tržišta, a energetika
prepuštena tržišnim igračima (trgovcima), njihovim
kalkulacijama i špekulacijama ili energetsku politiku
trebaju promišljati i voditi najviša državna tijela? Ne
bi li upravo njihov cilj (a i zadatak) trebalo biti na
postizanje sigurnosti opskrbe, energetske neovisnosti,
dostatnosti i održivosti, što bi rezultiralo opstojnošću,
samostalnošću i suverenošću hrvatske države te
pokretanjem gospodarstva, a time i općega društvenog
napretka i boljitka?
Razloge za stanje sigurnosti opskrbe, ali i za stanje
i budućnost plinskog posla i energetike očito treba
tražiti ondje kamo oni prirodno pripadaju. Struka je
davno rekla svoje.
Dakle, ne samo što nismo izgradili pa čak ni počeli
gradnju novih skladišnih kapaciteta (a da o strateškim
i komercijalnim skladištima za koja postoje potencijal,
interes te obveza i ne govorim) nego smo tek započeli
izgradnju maloga, vršnog skladišta plina! Stoga danas,
umjesto da trljamo ruke i iščekujemo prigodu za dobru
zaradu, mi se grčimo u strahu od obustava isporuke
plina. Vrijeme prolazi, šanse se propuštaju, igrači
iscrpljuju, a tko ne iskoristi svoje šanse gubi utakmicu!
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
OSTALE STRUČNE INFORMACIJE I OBJAVE
AKTUALNOSTI
Prilog sigurnosti opskrbe prirodnim plinom
Republike Hrvatske u idućem razdoblju
napisao: Domagoj Jeić, dipl. ing.
Sigurna i pouzdana opskrba prirodnim plinom jedna
je od najvažnijih zadaća u idućem razdoblju za Republiku
Hrvatsku. U skladu s prihvaćenim europskim energetskim
zakonodavstvom Republika Hrvatska zajedno sa svim
članicama Europske unije dužna je provoditi zajedničku
energetsku politiku, surađivati s drugim članicama u
vezi sa sigurnosti opskrbe, a također omogućiti provedbu
principa solidarnosti u slučaju kriznih situacija kako bi se
osigurala zaštita kupaca.
Europska unija, a i Republika Hrvatska, ponovo su
suočene s problemom transporta plina iz Rusije preko
Ukrajine zbog aktualnih ratnih događanja, odnosno
mogućeg prekida transporta i opskrbe plinom iz Rusije.
Budući da Europska unija troši znatne količine prirodnog
plina podrijetlom iz Rusije, oko 38%, prekid opskrbe preko
Ukrajine uvelike bi utjecao na europsko tržište plina, a
time i na tržište plina u Republici Hrvatskoj.
U skladu s europskim zakonodavstvom propisana je
obveza osiguranja sigurnosti opskrbe prirodnim plinom
Ministarstvu gospodarstva, mjerodavnom za područje
energetike, te svim sudionicima koji djeluju na tržištu plina
u Republici Hrvatskoj. Zakonom o tržištu plina (Narodne
novine broj 28/2013 i 14/2014) propisano je da su sudionici
na tržištu plina dužni planirati i poduzimati mjere za
sigurnu opskrbu plinom i odgovorni su za sigurnost
opskrbe plinom u okviru svoje djelatnosti. Sudionici su
energetski subjekti koji obavljaju energetsku djelatnost
proizvodnje, transporta, skladištenja i distribucije energije
ili upravljanja energetskim objektima.
Osobite obveze u osiguranju sigurnosti opskrbe imaju
i posebni sudionici na tržištu plina kao što su operator
transportnog sustava (tvrtka Plinacro d. o. o.), operator
sustava skladišta plina (tvrtka Podzemno skladište plina d.
o. o.) i operatori distribucijskih sustava (36 tvrtki). Operator
transportnog sustava dužan je donijeti Desetogodišnji plan
razvoja transportnog sustava kojim se posebno planiraju
učinkovite mjere koje jamče dostatnost transportnog
sustava i sigurnost opskrbe; operator sustava skladišta plina
dužan je donijeti Plan razvoja sustava skladišta plina kojim
se predviđa potrebna izgradnja ili proširenje infrastrukture
sustava skladišta plina, a operator distribucijskog sustava
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
dužan je donijeti plan razvoja plinskoga distribucijskog
sustava. Također proizvođač plina i proizvođač prirodnog
plina imaju obvezu planirati i poduzimati mjere za sigurnu
i kontinuiranu proizvodnju plina te donijeti petogodišnji
plan razvoja mreže proizvodnih plinovoda.
U osiguranju sigurnosti opskrbe posebnu ulogu ima
Hrvatska energetska regulatorna agencija koja, osim
suradnje s ministarstvom mjerodavnim za energetiku u
pripremi planova energetskog razvoja i praćenju njihova
provođenja, osobito praćenju stanja sigurnosti opskrbe
i pripremi propisa koji se odnose na tržišta energije, ima
obvezu suradnje s drugim nacionalnim regulatornim
agencijama radi poboljšanja sigurnosti opskrbe bez
diskriminacije među opskrbljivačima iz različitih država
članica Europske unije i Energetske zajednice.
Potrebno je naglasiti da je pristupanjem Republike
Hrvatske Europskoj uniji prestala vrijediti Uredba o
sigurnosti opskrbe prirodnim plinom (Narodne novine
broj 112/2008, 92/2009 i 153/2009), a na hrvatskome
pravnom prostoru direktno se primjenjuju provedbeni
akti Europske unije pa tako i Uredba (EU) br. 994/2010
Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o
mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju
izvan snage Direktive Vijeća 2004/67/EZ (dalje Uredba).
Uredbom su propisane potrebne mjere za osiguravanje
pravilnog i neprekinutog funkcioniranja unutarnjeg tržišta
prirodnog plina, odnosno mjere koje se mogu poduzeti
kako bi se kupcima plina zajamčila neprekinuta opskrba
plinom te omogućavanje provedbe izvanrednih mjera
kad tržište više ne može osigurati potrebne količine plina,
posebno u teškim klimatskim uvjetima i poremećajima u
opskrbi.
U skladu s navedenim Uredbom se propisuje odgovornost
za sigurnost opskrbe plinom na način da je ona zajednička
odgovornost poduzeća za prirodni plin, država članica,
poglavito njihovih ovlaštenih tijela i Komisije, a u okviru
djelokruga i ovlasti svakog od njih. Zajednička odgovornost
navedenih sudionika zahtijeva visok stupanj međusobne
suradnje.
Nadalje, Uredbom se propisuje da svaka država članica
mora donijeti Procjenu rizika opskrbe plinom (Risk
21
AKTUALNOSTI
OSTALE STRUČNE INFORMACIJE I OBJAVE
22
Assessment), Plan prevencije (Preventive Action Plan)
i Interventni plan (Emergency Plan). Plan prevencije
i Interventni plan država članica mora uskladiti na
odgovarajućoj regionalnoj razini te se oni šalju Komisiji koja
ocjenjuje jesu li prikladni za ublažavanje rizika utvrđenih
u procjeni rizika. Ako Komisija ocijeni da planovi nisu
prikladni za ublažavanje rizika, može ovlaštenom tijelu
ili tijelima preporučiti da se oni izmijene. Budući da se u
Procjeni rizika rabe povjerljivi podaci, ona se ne objavljuje
javno, dok se planovi prevencije i interventni planovi
država članica kao provedbeni akti javno objavljuju.
Procjenom rizika utvrđuju se granice unutar kojih
se provodi analiza sigurnosti opskrbe plinom (opseg),
razmatraju se utjecaji povezanih sustava na sigurnost
opskrbe (identificiranje rizika) te moguće opasnosti
(procjena vjerojatnosti i utjecaja) i ranjivosti plinskih
sustava (procjena posljedica). Temeljem navedenoga
izrađuje se sveobuhvatna analiza kojom se utvrđuje
mogućnost opskrbe plinom u slučaju poremećaja na
tržištu.
Nadalje, Procjena rizika izrađuje se na temelju stvarnih
podataka uporabom infrastrukturnog standarda i
standarda opskrbe, uzimajući u obzir relevantne državne
i regionalne okolnosti te različite scenarije iznimno visoke
potražnje za plinom i poremećaja u opskrbi. Procjena
rizika opskrbe plinom Republike Hrvatske izrađena je
u skladu s međunarodnim standardima Međunarodne
organizacije za standarde (ISO) i Međunarodnog vijeća za
upravljanje rizicima (IRGC) te prema uputama Zajedničkog
istraživačkog centra Europske komisije (Joint Research
Centre – JRC) iz publikacije „Najbolje prakse i metodološke
smjernice za izradu procjene rizika za plin“. Publikacijom
su dani smjernice i savjeti za izradu procjene rizika s
prijedlogom strukture za postupanje sukladno najboljim
praksama i standardnim procedurama, s pomoću kojih
se na razini Europske unije osigurava jednak pristup i
usporedivost podataka dobivenih u Procjeni rizika.
Infrastrukturni standard određuje se prema propisanom
kriteriju izračuna formule N – 1. Kriterij N – 1 realan
je scenarij ispada najvećega pojedinačnog plinskog
infrastrukturnog objekta (kao što je ispad glavne
transportne infrastrukture, skladišta i terminala), a koji
pokazuje bi li takav poremećaj države članice mogle
kompenzirati, odnosno može li kapacitet preostale
infrastrukture zadovoljiti ukupnu potražnju za plinom
izračunanog područja tijekom dana iznimno visoke
potražnje za plinom, kakva se prema statističkoj
vjerojatnosti javlja jedanput u 20 godina.
Posebno je određena obveza operatorima transportnih
sustava da što prije omoguće uspostavu trajnoga
dvosmjernog kapaciteta na svim međudržavnim spojnim
plinovodima između država članica.
Kako se za izračun formule N – 1 rabe najveći tehnički
kapaciteti proizvodnje, skladištenja, graničnih ulaznih
mjesta u transportni sustav, tako je iznimno važno
raspolagati točnim podacima, koje su zbog toga sudionici
na tržištu plina dužni dostavljati ovlaštenomu Ministarstvu
gospodarstva.
Standard opskrbe mogućnost je poduzećâ za prirodni
plin da poduzmu mjere u svrhu osiguravanja opskrbe
zaštićenih kupaca u slučajevima ekstremnih temperatura
tijekom sedmodnevnoga vršnog razdoblja kakvo se prema
statističkoj vjerojatnosti javlja jedanput u 20 godina, u
razdoblju iznimno visoke potražnje plina u trajanju od
najmanje 30 dana kakvo se prema statističkoj vjerojatnosti
javlja jedanput u 20 godina i u razdoblju od najmanje 30
dana kod poremećaja najvećega pojedinačnog plinskog
infrastrukturnog objekta u prosječnim zimskim uvjetima.
Plan prevencije i Interventni plan bilo na državnoj i/ili
regionalnoj razini kod utvrđivanja i provedbe moraju uzeti
u obzir činjenicu da plinski sustav mora u svakom trenutku
sigurno raditi i moraju upozoriti na tehnička ograničenja
koja utječu na rad mreže te navesti ta ograničenja, zajedno
s tehničkim i sigurnosnim razlozima koji mogu dovesti
do smanjenja protoka kod izvanrednog stanja. Planovi
prevencije i interventni planovi moraju se ažurirati svake
dvije godine.
Zbog navedenoga državni i zajednički planovi prevencije
sadržavaju rezultate procjena rizika, mjere, količine,
kapacitete i vrijeme potrebno da se ispune infrastrukturni
standardi i standardi opskrbe, odnosno mjere potrebne
za uklanjanje i ublažavanje utvrđenih rizika te obveze
koje su uvedene poduzećima za prirodni plin i drugim
relevantnim tijelima.
Interventni plan uređuje mjere za osiguranje pouzdane
i učinkovite opskrbe prirodnim plinom, kriterije i načine
određivanja dovoljne količine prirodnog plina za osiguranje
pouzdane opskrbe prirodnim plinom zaštićenih kupaca,
redoslijed smanjenja ili obustave opskrbe prirodnim plinom
pojedinim kategorijama kupaca u slučaju kriznog stanja te
utvrđuje obveze izvješćivanja koje se uvode poduzećima
za prirodni plin i sadržaj izvješća opskrbljivača plinom o
sigurnosti opskrbe prirodnim plinom.
Nadalje, Interventni plan propisuje krizne razine,
definira ulogu i odgovornosti poduzeća za prirodni plin i
industrijskih kupaca plina, definira ulogu i odgovornosti
ovlaštenih tijela, utvrđuje mjere i radnje koje se poduzimaju
u svrhu ublažavanja ili radi uklanjanja mogućeg utjecaja
poremećaja u opskrbi, utvrđuje doprinos tržišnih mjera
i netržišnih mjera, propisuje mehanizme suradnje s
drugim državama članicama te utvrđuje popis unaprijed
definiranih postupaka za osiguravanje raspoloživosti plina
u slučaju izvanrednog stanja.
Potrebno je napomenuti da su operatori distribucijskih
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
OSTALE STRUČNE INFORMACIJE I OBJAVE
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
plina, ugroziti stanje opskrbe plinom u drugoj državi
članici i onemogućiti prekogranični pristup infrastrukturi.
Također, Komisija može proglasiti izvanredno stanje
na razini Unije ili na regionalnoj razini za konkretno
pogođenu geografsku regiju.
Posebno, radi sagledavanja postojeće situacije opskrbe
plinom Komisija je zatražila analizu odabranih konkretnih
scenarija u pogledu opskrbe plinom i situacije u Europskoj
uniji u idućoj ogrjevnoj sezoni. Kao rezultat analize države
članice daju izvješće, nazvano stres-test, koje treba biti
realno i konkretno, temeljeno na stvarnoj trenutačnoj
situaciji. Stres-test je analiza sigurnosti opskrbe plinom
u slučaju poremećaja na tržištu, konkretno za scenarije
prekida isporuke preko Ukrajine i prekida isporuke plina
iz Ruske Federacije u mjesecu veljači 2015. kad je sustav
najranjiviji i tijekom šest mjeseci ogrjevne sezone. Također,
kod navedenih poremećaja u opskrbi predviđena je
uporaba tržišnih mjera, mogućih alternativnih dobavnih
pravaca i izvora te moguće zamjene plina drugim gorivom.
Budući da Komisija još obrađuje podatke stres-testova
dobivene od država članica, pa i Republike Hrvatske, oni
će biti dostupni nakon službene objave Komisije.
Sukladno navedenomu, izrađena je Procjena rizika
opskrbe plinom Republike Hrvatske, prihvaćena je Odluka
o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti
opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine br.
78/14) te je izrađen i stres-test, a koji su sukladno obvezi
propisanoj u Uredbi dostavljeni Europskoj komisiji.
Povećanje sigurnosti opskrbe plinom na području
Republike Hrvatske može se omogućiti samo daljnjim
razvojem plinskog sustava i infrastrukturnih objekata.
U skladu sa Strategijom energetskog razvoja, tvrtka
PLINACRO d. o. o. izradila je Desetogodišnji plan razvoja
plinskoga transportnog sustava za razdoblje od 2014. do
2023., u kojem su navedeni novi infrastrukturni projekti,
kao što su rekonstrukcija i izgradnja novih objekata
na postojećem sustavu, novi dobavni projekti Jonskojadranski plinovod (IAP), Južni tok i Projekt LNG terminal
na Krku s otpremnim plinovodom te nova interkonekcija
sa Slovenijom.
Radi smanjenja mogućeg utjecaja poremećaja u opskrbi
plinom Republika Hrvatska sa svim sudionicima na tržištu
plina morat će ispunjavati obveze propisane od Europske
unije, a u skladu s njima omogućiti diverzifikaciju izvora
energije te putova i izvora opskrbe plinom, poticati
izgradnju novih skladišnih kapaciteta, odnosno planirati
potreban razvoj nove infrastrukture i novih interkonekcija.
Daljnji razvoj energetske infrastrukture, novih dobavnih
pravaca i novih izvora prirodnog plina nuždan je kako bi
se osigurala dovoljna količina prirodnog plina za buduće
potrebe sigurne opskrbe plinom na području Republike
Hrvatske.
AKTUALNOSTI
sustava sukladno članku 44. Zakona o tržištu plina dužni
osigurati korisnicima priključenima na distribucijski
sustav kvalitetu plina, pružati kvalitetnu uslugu i
održavati pouzdanost isporuke plina te održavati njihove
parametre u skladu s Općim uvjetima opskrbe plinom
(Narodne novine broj 158/2013). Također, u izvješću
za prethodnu godinu koje su operatori dužni dostaviti
Agenciji, mora biti sadržano izvješće o pouzdanosti,
sigurnosti i učinkovitosti distribucijskog sustava, kvaliteti
plina, kvaliteti usluge i pouzdanosti isporuke plina. Sama
pouzdanost isporuke obuhvaća tehničke zahtjeve kvalitete
opskrbe plinom čijim poštivanjem svaki operator plinskog
sustava, a tako i operator distribucijskog sustava, osigurava
korisniku sustava ili krajnjem kupcu pouzdanu i stalnu
isporuku plina iz plinskog sustava, odnosno plinskoga
distribucijskog sustava.
Nadalje, dužnost je operatora distribucijskog sustava
i davati informacije jedinicama područne (regionalne)
samouprave za praćenje odnosa između ponude i
potražnje plina na svom području, izraditi procjenu
buduće potrošnje i raspoložive ponude, planirati izgradnju
dodatnih kapaciteta i razvoj distribucijskog sustava na
svom području te predlagati i poduzimati mjere u okviru
svoje ovlasti.
Isto tako, operator distribucijskog sustava koji ne daje
informacije propisane Zakonom o tržištu plina ili ne
postupa sukladno obvezama propisanim u Općim uvjetima
opskrbe plinom kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom.
Također, opskrbljivač plinom dužan je objavljivati i
održavati ugovorene parametre kvalitete opskrbe plinom
kupaca, sustavno održavati kvalitetu usluga te pratiti
pokazatelje ispunjavanja kvalitete opskrbe, a ako ne postupa
sukladno propisanim obvezama u Općim uvjetima opskrbe
plinom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom.
Interventnim planom propisane su tri glavne krizne
razine, odnosno razina ranog upozoravanja, razina
uzbunjivanja i razina izvanrednog stanja. Rano
upozoravanje i uzbunjivanje krizne su razine u kojima se
tržište plina još može nositi s tim poremećajem, odnosno
tom potražnjom, dok je izvanredno stanje stanje iznimno
visoke potražnje za plinom sa znatnim poremećajem u
opskrbi ili drugim znatnim pogoršanjem stanja opskrbe.
Naime, iako su provedene sve tržišne mjere, opskrba
plinom nije dostatna za zadovoljenje preostale potražnje za
plinom, tako da su dodatno uvedene i netržišne mjere.
Ako ovlašteno tijelo (u Republici Hrvatskoj to je
Ministarstvo gospodarstva čiji ministar proglašava krizno
stanje) proglasi bilo koju kriznu razinu ili izvanredno stanje,
o tome je dužno odmah obavijestiti Komisiju i pružiti joj
sve potrebne informacije te postupiti sukladno s unaprijed
definiranim postupkom utvrđenim u interventnom planu.
Poduzete mjere ne smiju neprimjereno ograničavati protok
23
AKTUALNOSTI
OSTALE STRUČNE INFORMACIJE I OBJAVE
Blue Corridor
Rally prošao
kroz zagreb
Promocija korištenja
prirodnog plina u vozilima
Blue Corridor Natural Gas Vehicle Rally je
manifestacija koja se održava od 2008. godine, gdje
se na raznim dugim putovanjima automobilima na
prirodni plin demonstrira važnost i prednost ovakvog
goriva u transportnom sektoru. Osmi
po redu Blue Koridor NGV Rally
održao se od 7. do 31. listopada
2014. te je, između ostalog,
kratko posjetio i punionicu
u Gradskoj plinari Zagreb.
Sponzori ovogodišnjeg
Plavog Koridora su
Gazprom i E.ON. Flota
osobnih vozila zajedno
s jednim kamionom
krenula je iz Sankt
Petersburga na put dugačak
čak 6600 km. Ruta je obuhvatila
Rusiju, Estoniju, Latviju, Litvu,
Poljsku, Češku, Njemačku, Austriju,
Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Mađarsku,
Bjelorusiju. Prilikom posjete većini navedenih zemalja
organizirani su okrugli stolovi na kojima su bili prisutni
mnogobrojni predstavnici industrije, političari,
ekolozi i auto entuzijasti. Pri tom su promovirane
24
ekološke i ekonomske prednosti korištenja prirodnog
plina u prometu, a vozači karavane su prema vlastitim
iskustvima informirali zainteresirane o tome kako
prirodni plin može biti pristupačna, ekološki i sigurna
alternativa za benzin.
Cilj ovakvog događanja je
potaknuti izgradnju punionica
na prirodni plin kako bi se
uspostavila kontinuirana
opskrbna
mreža
za
vozila ovakvog tipa.
Osim toga, vjeruje se
kako bi se izgradnjom
infrastrukture potaklo
vozače da u većoj mjeri
koriste prirodni plin u
transportnom sektoru.
Otkako je održan prvi Blue
Corridor Rally 2008. godine broj
vozila na prirodni plin se udvostručio. Danas
ih u svijetu prometuje oko 18 milijuna vozila od čega
1,5 milijun u Europi. Što se tiče punionica njih je u
svijetu operativno preko 20000. Stručnjaci predviđaju
da će do 2020. prometovati oko 50 milijuna vozila.
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
OSTALE STRUČNE INFORMACIJE I OBJAVE
Izvješćuju: Ana Radonić, TŽV Gredelj d. o. o. u stečaju i Marija Somolanji, HEP-Trgovina d. o. o.
HEP-Plin d.o.o., član HEP grupe, Strojarski fakultet
u Slavonskom Brodu, Sveučilišta J.J. Strossmayera
u Osijeku i Tehnički fakultet Pollack Mihály,
Sveučilišta u Pečuhu organizirali su 12. po redu
skup o prirodnom plinu, toplini i vodi, odnosno 5.
međunarodni skup o prirodnom plinu toplini i vodi.
Ova renomirana konferencija održana je od 24. do
26. rujna u Osijeku, gradu za koji mnogi kažu da je
˝po mjeri čovjeka˝. Tradicionalni skup organiziran je
uz bezrezervnu višegodišnju podršku Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
kao i uglednih suorganizatora, Hrvatske energetske
regulatorne agencije i HEP-Trgovine d.o.o. Strukovnu
podršku konferenciji su i ove, kao i prethodne godine
dale Hrvatska komora inženjera strojarstva, Hrvatska
komora inženjera elektrotehnike, Hrvatska komora
inženjera građevinarstva i Hrvatska komora arhitekata.
Sponzori koji su uvidjeli meritum prisustvovanja
na jednom ovakvom prestižnom i uglednom
međunarodnom susretu stručnjaka za plin, i koji iz
godine u godinu pružaju istome velikodušnu potporu
su Hypo Alpe Adria banka d.d., INA d.d., Prvo
plinarsko društvo d.o.o., Cason i Xagent d.o.o. kojima
su se ove godine pridružili Ekoenerg d.o.o., IP Systems
i međunarodni projekt MarineClean.
Kao i svih dosadašnjih godina, voditelji konferencije
bili su dobro znani ˝uhodani dvojac˝ prof.dr.sc Pero
Raos (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu) i doc.
dr.sc. Zlatko Tonković (HEP-Plin d.o.o. Osijek).
Po već ustaljenom rasporedu konferencija je započela
poslijepodne 24. rujna okruglim stolom Hibridna
vozila, svojevrsnim uvodom u centralna događanja
idućeg dana. Moderatori okruglog stola bili su prof. dr.
sc. Marinko Stojkov i izv. prof. dr. sc. Denis Pelin.
Konferencija je svečano otvorena u četvrtak 25.
rujna, u dvorani Aula Magna Poljoprivrednog
fakulteta u Osijeku, a otvorio ju je prorektor Sveučilišta
J.J. Strossmayera u Osijeku, prof.dr.sc. Damir
Markulak. Uvodnu riječ održao je jedan od voditelja
konferencije, prof.dr.sc. Pero Raos, a pozdravnim su se
govorom sudionicima skupa obratili župan Osječkobaranjske županije prof.dr.sc. Vladimir Šišljagić,
dogradonačelnik Osijeka Vladimir Hum, predsjednik
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
AKTUALNOSTI
Izvješće sa 12. skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi i
5. međunarodnog skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi
Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d. mr.sc. Perica
Jukić, direktor HEP-Plina d.o.o. Damir Pećušak, dekan
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu prof.dr.sc.
Ivan Samardžić i dekan Tehničkog fakulteta Pollack
Mihály prof.dr.sc. Bálint Bachmann.
Centralni događaj prvog dana bilo je plenarni
okrugli stol pod nazivom Tržište plina u Hrvatskoj
godinu dana nakon novog paketa energetskih zakona.
Moderatori su bili prof.dr.sc. Igor Sutlović s Fakulteta
kemijskog inženjerstva i tehnologije iz Zagreba i
direktor društva HEP–Opskrba plinom d.o.o. Marko
Blažević. Želja organizatora bila je napraviti iskorak
u odnosu na uobičajenu shemu skupa i potaknuti
diskusiju o problemima vezanim uz rad energetskih
subjekata iz plinskog poslovanja. U radu okruglog stola
sudjelovali su predstavnici jednih od naj značajnih
energetskih subjekata na tržištu plina i akademske
zajednice: HEP-Opskrba plinom d.o.o., HEP-Plin
d.o.o., Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o.,
Prirodni plin d.o.o., Hrvatska energetska regulatorna
agencija i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.
Na konferenciji je u tri dana usmeno izloženo
35 radova. Radovi su bili svrstani u pet tematski
povezanih sekcija: Energetika i toplinska tehnika,
Fotonaponski sustavi, Konstruiranje i proizvodne
tehnologije, Plinska tehnika i Voda. Pored usmenih
izlaganja u poster sekciji dodatno su izložena četiri
rada iz različitih tematskih područja skupa.
O izuzetnoj uspješnosti ove konferencije koja je postala
svojevrstan ˝brend˝ govori i sama činjenica da ona iz
godine u godinu okuplja značajan broj sudionika, kako
iz znanstvenih krugova tako i iz krugova gospodarstva
i biznisa. Konferencija je dobro uravnotežen spoj
ugodnog druženja i razmjene iskustava praktičara koji
se bave plinom, toplinom i vodom u sferi inženjerske
prakse, kao i onih koji se istim bave u znanstvenoj i
istraživačkoj sferi. Ove godine bilo je prijavljeno gotovo
350 sudionika iz zemlje i inozemstva.
Na kraju valja spomenuti tradicionalno druženje uz
slavonske specijalitete i tamburaše u Baranjskoj kući u
Karancu koje je postalo svojevrstan zaštitni znak ove
konferencije.
25
PRENOSIMO
IZ STRUČNIH ČASOPISA
Reakcija Međunarodne plinske unije (IGU)
na godišnje izvješće Međunarodne energetske agencije (IEA)
„Pogled na svjetsku energetiku 2014.
(World Energy Outlook 2014)“
koju je objavilo Tajništvo Međunarodne plinske unije (IGU)
Prirodni plin povećava stabilnost
tržišta energije, smanjuje emisije CO2 i
unapređuje kvalitetu života
Oslo, 12. studenoga 2014. – Izvješće „Pogled na
svjetsku energetiku“, koje je objavila Međunarodna
energetska agencija (IEA), naglašava središnju
ulogu prirodnog plina u energetskom miksu.
Sukladno tom godišnjem izvještaju očekuje se rast
globalnog udjela prirodnog plina s 21% u 2012. na
24% udjela u globalnom energetskom miksu u 2040.
godini. Predsjednik IGU-a Jérôme Ferrier uvjeren
je u pozitivnu ulogu koju će imati prirodni plin:
„Rast prirodnog plina povećat će stabilnost tržišta
energije, smanjiti emisije CO2 i poboljšati kvalitetu
života ondje gdje se plin rabi. Kako bi osigurao sve
veću ulogu plina, sektor prirodnog plina nastavit će s
novim ulaganjima, inovacijama i naporima za javno
prihvaćanje plina kao važnog energenta.“
Sigurnost opskrbe plinom:
plin spaja globalna tržišta
Međunarodna plinska unija ohrabrena je rastućim
brojem dobavljača plina jer donosi veću stabilnost i
raznolikost izvora opskrbe na energetskim tržištima.
Izvješće „Pogled na svjetsku energetiku“ zaključuje da
će, za razliku od nafte, isporuke plina i dalje dolaziti iz
zemalja koje i danas imaju znatnu proizvodnju.
LNG je sada jasno prepoznat kao ključan čimbenik u
povezivanju tržišta, sa zemljama kao što su Australija,
Kanada, SAD, Mozambik i Tanzanija koje postaju
također važni izvoznici LNG-a. O tokovima trgovine
plinom izvješće zaključuje ovo: „Važni koraci za
sigurnost opskrbe plinom jesu veća raznolikost
26
i fleksibilnost trgovine tokovima plina, osobito
LNG-a.“ IGU je optimističan u vezi s koristima koje
donosi LNG i ukazuje na ulaganja koja je poduzela
industrija. U podacima koje je Međunarodna plinska
unija predstavila ove godine kapacitet ukapljivanja
trebao bi se znatno povećati između 2020. i 2025.
godine. Također, predviđa se znatan rast kapaciteta
uplinjavanja (procjenjuje se na 75%).
Godišnje izvješće Svjetske energetske agencije
nadalje izvještava da će u 2040. godini isporuke
plina iz nekonvencionalnih izvora držati 60% udjela,
dok će konvencionalna proizvodnja prirodnog plina
držati 31% udjela. Predviđa se da će zemlje poput
Australije, Kine, Indije i Argentine znatno ulagati
u nekonvencionalne izvore. Međunarodna plinska
unija poziva sve vlade, posebno u Europi, da zajedno s
plinskim gospodarstvom ulože napore kako bi razvile
operativne i regulatorne pristupe koji će osigurati
razvoj nekonvencionalnih izvora na ekološki prihvatljiv
način.
„Globalno plinsko gospodarstvo brzo se razvija“, rekao
je predsjednik IGU-a Jérôme Ferrier. „Ne sumnjam da
će naša ulaganja u proizvodnju prirodnog plina na
kopnu i na moru, ulaganja u LNG i u infrastrukturu
prirodnog plina dovesti do veće sigurnosti opskrbe.“
Kvaliteta života: plin zamjenjuje ugljen kako
bi smanjio udio CO2 i poboljšao kvalitetu zraka
Najveće potencijalno područje rasta potražnje za
prirodnim plinom leži upravo u energetskom sektoru.
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
IZ STRUČNIH ČASOPISA
• Ulaganja: nastaviti s ulaganjima u proizvodnju,
transport i distribuciju plina kako bi se povezala
tržišta i dalje diverzificirati svjetski energetski miks.
• Inovacija: nastaviti razvijati nova održiva rješenja,
kao što su učinkovitije tehnologije ukapljenoga
prirodnog plina (LNG-a), projekti „zelenog plina“
koji smanjuju emisije CO2, korištenje plina u
prometu ili brodarstvu koje smanjuje lokalne emisije
te boljim upravljanjem u proizvodnji smanjiti štetne
emisije koje nastaju spaljivanjem plina na baklji i
propuštanjem metana.
• Javno prihvaćanje: društvena dozvola za rast izazova
svih projekata razvoja energetske infrastrukture,
uključujući sektor prirodnog plina, i izvan
poslovnih i tehničkih vještina. Stoga IGU potiče
plinsko gospodarstvo da pojača napore za šire javno
prihvaćanje.
Prirodni plin ima ključnu ulogu u svjetskom
energetskom miksu, stabiliziranju tržišta, smanjenju
emisija CO2 i poboljšanju kvalitete života. S druge
strane, plinsko gospodarstvo mora se usredotočiti na
ulaganja, inovacije i javno prihvaćanje.
Više informacija dostupno je na www.igu.org.
•••
Izvornik:
Odabrao:
Prevela:
PRENOSIMO
U izvješću Svjetske energetske agencije navodi se ovo:
„Prirodni plin ima konkurentsku prednost pred
brojnim drugim gorivima u proizvodnji električne
energije zbog veće učinkovitosti, veće fleksibilnosti,
manjih kapitalnih ulaganja i kraćeg vremena izgradnje
postrojenja.” Glavni tajnik IGU-a Torstein Indrebø
naglašava prednosti plina te ističe njegovu ulogu u
razvoju obnovljivih izvora energije: „Prirodni plin je
veliki partner obnovljivim izvorima jer može ponuditi
lako dostupno, fleksibilno i ekonomski opravdano
rješenje za njihovu isprekidanost.“
Ima još dobrih vijesti, posebno u području globalnih
emisija. Prema izvješću iz 2014. godine prirodni bi
plin oko 2050. godine trebao preuzeti ulogu ugljena
u proizvodnji električne energije za zemlje članice
OECD-a. Ovakav razvoj događaja omogućit će
smanjenje emisije CO2 iz proizvodnje električne
energije. Korištenje prirodnog plina za proizvodnju
električne energije smanjuje emisiju za 50% u odnosu
na emisije koje nastaju uporabom ugljena. Uporaba
prirodnog plina za proizvodnju električne energije
generira puno niže emisije NOx, SOx i čestica od
uporabe ugljena za istu svrhu. O tome svjedoči prelazak
Kine s proizvodnje električne energije iz ugljena na
proizvodnju iz prirodnog plina kako bi osigurala čistiji
zrak u velikim gradovima.
S druge strane, izvješće Svjetske energetske agencije
ističe da ugljen ostaje omiljeno gorivo za proizvodnju
električne energije u zemljama koje nisu članice OECD-a
zbog manje strogih standarda zaštite okoliša i jeftinijih
zaliha. Čak i u Europi jeftin ugljen i loše funkcioniranje
tržišta ugljika kompromitiraju dugoročnu stabilizaciju
emisija CO2, dok plinske elektrane stoje neiskorištene.
IGU stoga podupire klimatske politike koje uvode
trošak ugljika, koji je jedinstven i predvidljiv
diljem raznih ekonomija, tehnološki je neutralan,
osigurava globalno sudjelovanje i pokreće inovaciju
niskougljičnih tehnologija.
International Gas Union,
12. studenoga 2014.
Glavni urednik
Anita Dubravica Baričević
Uloga plina: investicije,
inovacije i javno prihvaćanje
Unatoč važnoj ulozi plina u energetskom miksu,
plinsko gospodarstvo nikada ne može biti spokojno.
Glavni tajnik IGU-a Torstein Indrebø ističe: „Moramo
pronaći odgovore na pitanja važna za budućnost.“ IGU
vidi tri područja interesa za svoje članove u idućim
godinama:
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
27
PRENOSIMO
IZ STRUČNIH ČASOPISA
Slovačka
Napredak novih projekata plinskih
interkonektora kompanije Eustream
Slovački operator plinskoga transportnog sustava
Eustream napreduje u provedbi svojih dugoročnih
strateških planova kako bi osigurao infrastrukturu plinskih
interkonekcija s Mađarskom i Poljskom. Nova točka
interkonekcije s Ukrajinom „Budince“ također je u planu
kao što je predviđeno Memorandumom o razumijevanju s
Ukrtransgazom.
Eustream uspješno napreduje u provedbi planiranih
investicijskih projekata, koji tvore vitalni dio predviđenoga
plinskog koridora Sjever–Jug, kao što je predvidjela Europska
unija koja i podupire taj projekt. Projekt interkonekcije s
Mađarskom koji povezuje kompresorsku stanicu u Velke
Zlievce s mađarskom stanicom Vecses radi osiguranja
kapaciteta u smjeru Mađarske od 12 milijuna m3/d potpuno
je završen na slovačkoj strani. Trenutačno Eustream čeka
završetak radova na mađarskoj strani. Poljsko-slovački
interkonektor, koji se nalazi na popisu prioriteta EU-a i
čini dio Europske strategije energetske sigurnosti, u fazi
je pripremnih radova. Eustream napreduje u suradnji
sa svojim partnerom Gaz-Systemom kako bi zajednički
podnijeli prijavu za Instrument za prometno i informacijsko
povezivanje Europe (CEF) i osigurali dokumentaciju
potrebnu za početak izgradnje. Predviđeno je da bi projekt
mogao biti operativan 2018. godine.
U skladu s Memorandumom o razumijevanju potpisanim
između Eustreama i Ukrtransgaza i nedavnog uspješnog
postupka javnog poziva za iskazivanje interesa (engl. Open
Season), Eustream je izgradio plinovod Vojany–Uzhorod
koji je komercijalno operativan od 2. rujna.
•••
Izvornik: Oil & Gas European Magazine 3/2014, str. 119.
Odabrao: Glavni urednik
Prevela: Anita Dubravica Baričević
Pokretanje nove mreže EU-a za dobivanje
cjelovite znanstvene analize o razvoju
plina iz škriljevca u Europi
U srpnju je Europska komisija na čelu sa Zajedničkim
istraživačkim centrom Europske komisije (JRC) pokrenula
Europsku znanstvenu i tehnološku mrežu o pridobivanju
nekonvencionalnih ugljikovodika.
Mreža okuplja stručnjake iz industrije, istraživanja,
akademske zajednice, kao i civilnog društva kako bi
zajednički prikupili, analizirali i pregledali rezultate
istraživačkih projekata i procijenili razvoj tehnologija
koje se rabe u projektima proizvodnje nekonvencionalne
nafte i plina. Njezin je cilj povećati razumijevanje i znanje
o tehnologijama i praksi nekonvencionalnog istraživanja
i proizvodnje ugljikovodika, kao i dodatno smanjiti
potencijalne rizike i utjecaje za zdravlje i okoliš.
Glasnogovornik mreže „Plin iz škriljevca Europe“ („Shale
Gas Europe“) Marcus Pepperell izjavio je: „Znanost i
akademska zajednica uvijek su bile na čelu napretka i razvoja
novih tehnologija i gospodarstva. Europska rasprava o plinu
iz škriljevca treba se odmaknuti od retoričkih argumenata
28
na temelju ideologije i nimbizma (tj. čvrstog protivljenja
lokalne zajednice nekom projektu zbog vjerovanja da će
uzrokovati nepovoljne utjecaje – NIMBYsm i.e. Not In My
Back Yard). Europa hitno treba osigurati sigurnost opskrbe
plinom po cijeni koju si može priuštiti na zajedničku
dobrobit svih njezinih građana. U vremenima kada
uvozimo sve veće količine energije iz inozemstva prirodni
plin iz škriljevca može dati vrijedan doprinos raznolikosti
domaćeg energetskog miksa Europe.“
„Plin iz škriljevca Europe“ platforma je kojom upravlja
FTI Consulting za sve sudionike uključene u istraživanje i
razvoj plina iz škriljevca, plina iz gustih formacija i metana
iz ugljenih slojeva.
•••
Izvornik: Oil & Gas European Magazine 3/2014, str. 118.
Odabrao: Glavni urednik
Prevela: Anita Dubravica Baričević
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
IZ MEDIJA
Klaipeda, 28. listopada 2014. – Litva je svečano
dočekala „Neovisnost“, plutajući terminal za ukapljeni
plin (LNG) usidren u baltičkoj luci Klaipedi, što joj
omogućuje neovisnost o ruskome plinu.
Terminal, unajmljen od norveške tvrtke Hoegh
LNG, znači da Moskva više neće moći manipuliranjem
cijenom plina provoditi politički pritisak na tu članicu
Europske unije i NATO-a, rekla je novinarima litavska
predsjednica Dalia Grybauskaite.
„Ovaj brod nije samo jamstvo naše energetske nego
i gospodarske neovisnosti. On će osigurati energetsku
sigurnost cijelomu Baltiku“, rekla je Grybauskaite.
Na svečanome dočeku bili su i predsjednici vlade
Litve i Latvije te ministar vanjskih poslova Estonije,
a stotine ljudi mahale su litavskim zastavicama dok je
plutajući pogon za ukapljeni plin uplovljavao u luku.
Prve komercijalne isporuke očekuju se od siječnja,
rekao je predsjednik litavske vlade Algirdas Butkevicius.
Najnoviji EU-ovi tzv. stres-testovi pokazali su da
bi LNG terminal osigurao opskrbu svim zaštićenim
korisnicima u trima baltičkim zemljama prekine
li Rusija isporuku plina. Na takvo je testiranje EU
potaknula lipanjska ruska odluka da prekine dostavu
plina Ukrajini, čime su samo pojačane tenzije nastale
sukobom u istočnoj Ukrajini i ruskom aneksijom
poluotoka Krima.
PRENOSIMO
Litva dobila LNG terminal,
ne ovisi više o ruskome plinu
RH ne pridonosi energetskoj
stabilnosti koliko bi mogla
„O LNG-u se u Hrvatskoj govori od 1989., a dosad se
operativno ništa nije učinilo. Litavski LNG kreće idućega
tjedna, a do Božića i poljski terminal. Treći iz te skupine
trebao je biti hrvatski terminal, ali ga nema“, izjavio je
Riley novinarima na plinskom forumu u Londonu u
organizaciji Financial Timesa.
Litavski ministar energetike Rokas Masiulis kaže
da su od donošenja odluke do izgradnje LNG-a
prošle tri godine, zahvaljujući jakoj političkoj volji,
osiguranom financiranju i timu profesionalaca.
„Vladina potpora bila je ključna, jer za taj je projekt
potrebno puno dozvola i dokumenata“, istaknuo
je ministar i dodao da je litavski premijer osobno
nadgledao projekt vrijedan više stotina milijuna eura.
Istaknuo je da je LNG podigao ponos stanovnika
bivše sovjetske republike, jer ih je oslobodio ovisnosti
o plinu iz Rusije. „Oduvijek smo bili ovisni o ruskom
plinu koji je Moskva koristila kao političko sredstvo.
Plaćali smo najskuplji plin u Europi i zbog toga snosili
posljedice“, rekao je Masiulis na skupu Financial
Timesa.
Izvor: Lithuaniatribune.com/Energo Media Servis
Danska za desetak godina odustaje od ugljena
Kopenhagen, 10. studenoga 2014. – Danska je prošli
tjedan napravila još jedan hrabar potez koji bi toj
nordijskoj zemlji definitivno mogao zacementirati
poziciju svjetskog lidera u aktivnostima vezanim uz
čistu energiju i suzbijanje klimatskih promjena.
Naime, danska je vlada najavila da će u roku od
10 godina zemlja potpuno odustati od ugljena kao
energenta. Ugljen trenutačno pokriva 20% danskih
potreba za energijom, no u posljednjih je nekoliko
godina postepeno zamijenjen drugim izvorima energije
kao što su biomasa i vjetroenergija.
Rasmus Petersen, danski ministar energije i klime,
izjavio je za Copenhagen Post: „Ugljen je danas
najjeftinije gorivo. A dugoročno ne možemo odabrati
samo najjeftiniju opciju. Bit će teško dostići zadani cilj,
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
ali sam uvjeren da ćemo u suradnji s industrijom ipak
ostvariti zacrtano.“
Ovo je samo jedan od „zdravih“ ciljeva koje si je
Danska postavila za idući period, a uključuju 100%
energije iz OIE do 2050. godine; 100% energije iz OIE
za grijanje i hlađenje do 2035. godine; 40% smanjenje
emisija CO2 do 2020. godine; 50% energetskih potreba
pokriveno iz vjetra do 2020. godine. Kada bi samo i
neke druge vlade (hm, hm) bile ovako zdrave i bavile
se konkretnim ciljevima, a ne se već niz godina samo
vrtjele u krug u pogledu OIE i prilagodbe klimatskim
promjenama.
Izvor: Energo Media Servis
29
STRUČNI RAD
Pomak prema inteligentnim plinskim mrežama
Pomak prema inteligentnim plinskim mrežama
Towards Smart Gas Grids
Autori:
1) Pascal Vercamer, GDF Suez, Francuska
(voditelj Studijske grupe 4.3 u Radnom komitetu 4 – Distribucija Međunarodne plinske unije)
2) Ben Lambregts, Liander, Nizozemska
(član Studijske grupe 4.3 Međunarodne plinske unije)
Tradicionalne plinske mreže pasivne su mreže kojima
upravlja potražnja, dok će energetski sustavi budućnosti
trebati aktivne mreže s interaktivnom funkcionalnošću.
Radni komitet 4 (WOC 4) osnovao je studijsku grupu
koja se bavi razvojem „inteligentnih“ plinskih mreža i
njihovim potencijalom za unapređenje projektiranja, rada i
performansa distribucijske mreže prirodnog plina.
Inteligentna plinska mreža potpuno je na daljinsko
upravljanje te u svojoj konačnoj formi radi i udešava se
samostalno (vidi sliku 1.). To je omogućeno tehnološkim
inovacijama koje nude jeftina, pouzdana i učinkovita
rješenja sa senzorima, daljinskim upravljačem i simulacijom
protoka plina u realnom vremenu. Transformacija mreže
iz pasivne u aktivnu zadovoljava povećane potrebe za
transparentnošću i odgovornošću, omogućuje korisnicima
isporuku integrirane opskrbe energijom i pruža veću
sigurnost i pouzdanost.
Transparentnost i odgovornost
Važno područje u kojem se traži povećanje transparentnosti
jesu troškovi. Nadzorna tijela i dioničari zahtijevaju veću
opravdanost troškova operatora distribucijskih sustava koji
podliježu kontroli energetskih regulatora. Štoviše, operatori
distribucijskih sustava morat će smanjivati troškove kako
se bude smanjivala količina plina koja prolazi kroz njihove
sustave, kao i kad se bude smanjio broj njihovih kupaca
radi štednje energije i prelaska na održive izvore energije.
Stoga je potrebno povećati učinkovitost rada plinskoga
distribucijskog sustava. Da bi se to postiglo, operatori
distribucijskih sustava moraju razumjeti sva opterećenja i
protoke na mreži i biti potpuno svjesni uvjeta mreže u svim
mogućim scenarijima kako bi mogli napraviti prilagodbe u
realnom vremenu na temelju odgovarajućeg skupa senzora.
Automatsko i daljinsko upravljanje omogućuje smanjenje
troškova na odgovoran način, bez ugrožavanja sigurnosti i
pouzdanosti.
Bitno je napomenuti da se inteligentne plinske mreže
mogu razviti neovisno o tome jesu li svim potrošačima
instalirani inteligentni plinomjeri. Doduše, kada se koriste
inteligentni plinomjeri, oni mogu ponuditi dodatne
30
pogodnosti i usluge zainteresiranim stranama, uključujući
i potrošače. Važna prednost za operatora distribucijskog
sustava jest mogućnost lakšeg otkrivanja gubitka plinova
iz sustava iz čega proizlaze i kasnije financijske i ekološke
prednosti. Operatori mogu koristiti regulaciju tlaka kako
bi se snizio tlak u mreži na najnižu potrebnu vrijednost i
smanjilo propuštanje plina.
Osim toga, operatori mogu smanjiti administrativne
gubitke analizom protoka i mjerenjem tlaka u mreži i
analizom podataka s plinomjera potrošača. Očekuje se da će
razvoj daljinskog očitavanja ili inteligentnog mjerenja vrlo
vjerojatno osigurati česte i točne analize ulaza i izlaza plina
u mrežu i iz nje kako bi se utvrdili dijelovi s gubicima ili
mogući nepouzdani plinomjeri.
Budućnost s više vrsta plinova
U mnogim se zemljama plin dobiva iz različitih izvora
i različite je kvalitete, a utiskivanje lokalno proizvedenog
biometana sve je češće. Kvaliteta biometana može se
razlikovati od kvalitete prirodnog plina isporučenog iz
transportnog sustava i može se mijenjati tijekom vremena.
U takvoj budućnosti s više vrsta plinova realno je
očekivati da operatori distribucijskog sustava neće uspjeti
povećati kvalitetu cijele količine distribuiranog plina na
razinu zajedničke kvalitete, ali će morati prihvatiti širi
spektar kvalitete plinova iz različitih izvora. Uređaji će se
morati nositi samostalno s većim varijacijama u kvaliteti
plina i mreže će biti projektirane tako da se mogu nositi
s ponuđenom raznolikošću plinova. Mi zamišljamo
budućnost u kojoj su mreže s različitim kvalitetama plina
povezane, a protoci plina aktivno su regulirani i pomiješani
kako bi osigurali odgovarajuću kvalitetu u određenim
područjima i za određene krajnje korisnike mreže. Ova će
situacija zahtijevati novi način obračuna potrošnje energije
za naplatu od krajnjih kupaca.
Bit će potrebno uspostaviti ravnotežu između ponude i
potražnje, što je puno složenije kod utiskivanja biometana
ili sintetičkog plina u plinsku mrežu i kod decentralizirane
proizvodnje za elektroenergetske mreže. Uravnoteženje će
biti lakše ako se spoje različite mreže. Za plinske mreže
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
Pomak prema inteligentnim plinskim mrežama
STRUČNI RAD
Inteligentna plinska mreža
lip
pro
Biometan
Mjernoredukcijska
stanica
Liander gradi sigurnu i fleksibilnu plinsku mrežu
sij
Satelit za
nadgledanje
distributivnog
područja
% metana
SPP
Instrumentacija inteligentne plinske mreže
4. Difuzija plinova
ar
Digitalni rad i
kontrolni centar
8b
Podaci plinskoga transportnog sustava
kompanije Gasunie o tlaku, obujmu,
temperaturi i kvaliteti na izlazu plina u
realnom vremenu.
6. Ulaz u distribucijski sustav
Mijenjanje tlaka plina ovisno o ponudi i
potražnji.
5. Upravljanje dinamičkim tlakom
Senzori i računalni modeli mjere i
predviđaju difuziju protoka plina i
miješanje.
Liander može nadzirati i predviđati što se događa u glavnim cjevovodima plinske
mreže i intervenirati u mrežu pomoću daljinskog mjerenja i kontrolne opreme.
1. Nadzor plinske mreže
Senzori mjere vibracije tla, prometna
opterećenja, slijeganje tla, propuštanje
plina itd. u plinskome distribucijskom
sustavu, 24 sata na dan 7 dana u tjednu.
2. Inteligentno mjerenje
Plinomjeri snimaju profil potrošnje
plina, a navedene podatke dostavljaju u
digitalnom obliku.
3. Mjerenja u redukcijskim stanicama
Daljinski nadzor tlaka, obujma i
temperature plina na ulazima u mrežu i
izlazima iz nje.
Nadzorni roboti
Katodna
zaštita
100
S PP
mb
ar
Senzori
(oko plinovoda)
Industrijski
potrošač
Opskrbna
stanica
8b
ar
Opskrbna
stanica
Mjernoredukcijska
stanica
Manometar
Nacionalni
transportni
sustav
40
ba
r
Kompresor
Industrijski
potrošač
Mjerač protoka i
mjerač temperature
Plin
Električna
energija
Nadziranje slijeganja tla na razini ulice i
okolice.
14. Satelit za nadgledanje
Nadzor internih plinovoda.
13. Nadzorni roboti
Kogeneracijski sustavi i/ili dizalice topline
pogonjene plinom za daljinsko grijanje i
proizvodnju električne energije.
12. Energetsko čvorište u rezidencijalnoj
četvrti
Skladištenje viška biometana.
11. Lokalno skladištenje
vozila stlačenim prirodnim plinom u
cestovnom i vodnom prometu.
Inteligentno
brojilo
Mikrokogeneracijski
sustavi
Plin
Električna energija
7. Nadziranje kvalitete plina
Kvaliteta biometana koji se utiskuje u
mrežu prati se 24 sata na dan 7 dana u
tjednu.
8. Dijagnostika stanice
Periodične dijagnostike pokreću se kako
bi se osigurao ispravan rad kontrolnih
sustava.
9. Katodna zaštita
Daljinska dijagnostika i nadzor polimerne
obloge oko čeličnih plinovoda.
Punionice plina koriste se za punjenje
10. Plin za mobilnost
Slika 1. Inteligentna plinska mreža
31
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
m 3/h i bar
STRUČNI RAD
Pomak prema inteligentnim plinskim mrežama
to zahtijeva sustave u kojima se tlak i protoci plina mogu
kontrolirati i u kojima je u svakom trenutku poznat točan
sastav plina.
Buduća inteligentna plinska mreža uključivat će, ili
barem pružati usluge, skladištenja plina, konverzije plina i
sustave za miješanje kako bi se olakšalo korištenje novih i
obnovljivih izvora plina.
Integrirani energetski sustavi
Ključno obilježje plinskih mreža jest njihova sposobnost
skladištenja energije. Skladištenje omogućava fleksibilnost
u korištenju plina između dana i noći i različitih godišnjih
doba te fleksibilnost u odnosu na proizvodnju drugih
vrsta energije (npr. električne energije, grijanja i hlađenja).
Osim što pruža uslugu diskretnog skladištenja energije
u namjenskim objektima i sama plinska mreža može se
koristiti za skladištenje energije (na račun povećanja radnog
tlaka mreže) kada se plin direktno ne troši.
Inteligentne plinske mreže ne mogu se razvijati
samostalno, već se trebaju povezati s budućim inteligentnim
elektroenergetskim mrežama i olakšati inteligentnu
iskoristivost energije, npr. u kogeneracijskim sustavima
(kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije –
CHP) te u sustavima grijanja i hlađenja.
Međutim, elektroenergetske mreže zahtijevaju reakcije na
promjene u potražnji u realnom vremenu jer se električna
energija ne može lako pohraniti. Stoga prilagodba tarifa za
upravljanje trenutačnom vršnom potražnjom nudi velike
prednosti elektroenergetskom gospodarstvu. Plinske
mreže i/ili sustavi grijanja i hlađenja mogu se koristiti
kao međuspremnik kako bi se ograničile vršne vrijednosti
isporuke plina (na primjer punjenjem spremnika stlačenim
prirodnim plinom) ili smanjila vršna opterećenja na
elektroenergetskoj mreži. Plinski uređaji u stambenim
zgradama koriste se uglavnom za potrebe grijanja i
pripremu tople vode, a to su zapravo osnovne potrebe
(kuhanje, topla voda i minimalna temperatura). U tim
je područjima ograničen prostor za smanjenje potrošnje
energije pa će ono ovisiti o poboljšanju učinkovitosti
uređaja i/ili o povećanjima stupnja izolacije kuće, s obzirom
na to da potrošači nemaju kratkoročni utjecaj na faktore kao
što su vanjske temperature i vlažnost zraka. S druge strane,
različiti električni uređaji pružaju brojne mogućnosti
potrošačima za smanjenje potrošnje električne energije i
upravljanje vršnom potražnjom energije.
Inteligentne plinske mreže mijenjaju način na koji se
energija isporučuje krajnjem korisniku i prilagođava
njegovim potrebama. Upitno je hoće li do 2050. sva
kućanstva biti spojena na plinski distribucijski sustav.
Možda će se mreža usredotočiti na industrijske i poslovne
klijente, prijevoz i male sustave daljinskoga grijanja. Osim
decentralizirane proizvodnje električne energije (osobito
iz energije sunca i energije vjetra) i decentralizirane
proizvodnje plina (bioplina, biometana i sintetičkog
32
metana), decentralizirana toplinska energija (lokalno
proizvedena ili iz otpadne topline) također će imati važnu
ulogu. Ponuda i potražnja neće se podudarati, a održat će
se potreba za kratkoročnim i dugoročnim uravnoteženjem
i skladištenjem koje dopunjuje decentralizirane izvore
energije. Za to će biti potreban fleksibilan energetski sustav
s potencijalno važnom ulogom plinske mreže.
U integriranom energetskom sustavu mnogi će potrošači
biti i proizvođači (oni bi se možda trebali zvati "prosumers").
Za tu ulogu trebat će raspolagati svježim i pravodobnim
podacima o opskrbi energijom i potražnji, i to ne samo
(nacionalnim) tržišnim podacima, već i informacijama o
kapacitetu lokalne i regionalne distribucije. Uloga operatora
distribucijskih sustava uključivat će novi zadatak pružanja
potrebnih podataka. Zbog toga je važno uvesti inteligentne
plinomjere i inteligentna brojila električne energije. Podaci
koje isporučuju inteligentna brojila mogu se koristiti za
razne nove usluge na tržištu u kojem operator sustava može
imati ulogu brokera podataka.
U takvom integriranom energetskom sustavu
inteligentno mjerenje još je važnije nego u slučaju
odvojenih elektroenergetskih, plinskih i toplinskih mreža.
Za operatore mreže inteligentna brojila nude priliku za
dobivanje podataka o izvedbi i energetskim tokovima u
kombiniranim mrežama.
Prednosti vezane za sigurnost i pouzdanost
Plinski distribucijski sustavi vrlo su sigurni u usporedbi
s drugim načinima prijenosa energije. No, s obzirom
na to da potrošači sve teže prihvaćaju nesreće i sve više
percipiraju rizike, operatori distribucijskih sustava smatraju
se odgovornima za bilo kakve probleme vezane za njihove
mreže. Stoga moraju raditi na poboljšanju sigurnosti i
smanjenju rizika za djelatnike i javnost te razviti nadzor i
praćenje plinske mreže u realnom vremenu.
U svijetu u kojem je interaktivnost pravilo sposobnost
brze reakcije u slučaju nesreće bit će sve važniji zadatak
uprave zadužene za javnu sigurnost. To je izazov koji će u
budućnosti biti vrlo važan operatorima mreže.
Pitanja o inteligentnim plinskim mrežama
Za operatora mreže izrada smjernica za projektiranje i
izgradnju inteligentnih plinskih mreža počinje izborom
funkcionalnosti, a one pak određuju tehnologije koje je
potrebno uvesti u mrežu. To je velik izazov u smislu izvedbe
i ekonomije. Proces se može prikazati grafički (vidi sliku 2.).
Funkcionalnosti moraju biti definirane tako da odgovore
na različita pitanja:
• Kakva je interakcija između električne energije, plina,
toplinske energije i hlađenja?
• U odnosu na planiranje budućih ulaganja jesu li
predviđene nove mreže ili obnova postojećih mreža?
• Koja će se inteligentna/kombinirana iskoristivost energije
koristiti (npr. kogeneracija i mikrokogeneracija)?
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
Pomak prema inteligentnim plinskim mrežama
Tehnološke
sastavnice –
koliko je
dostupna
tehnologija?
Zaključci
Koje su
prednosti?
Koji su
problemi i
troškovi?
Zaključak/
rezultati
Slika 2. Projektiranje
plinske mreže
Inteligentne
plinske
mreže obećavajući su način
omogućavanja sigurnog i
učinkovitog prijelaza na
potpuno održivu opskrbu
energijom. Ambicija je
izgraditi aktivnu i potpuno
samostalnu plinsku mrežu.
Najhitnije
pitanje
za
inteligentnu plinsku mrežu
jest kako olakšati utiskivanje
biometana u mrežu, ali više
povoljnih prilika je pred
nama.
Za razvoj inteligentne
plinske mreže potrebna
je
razrada
namjenskih
smjernica.
Upravljanje
podacima zasigurno će imati
središnju ulogu u okviru
inteligentnog energetskog
sustava, čiji će bitan dio
biti inteligentna plinska
mreža. Stoga nije prerano
već sada početi razmišljati i
raspravljati o odgovarajućoj
IT arhitekturi za upravljanje
podacima
kako
bismo
optimizirali
održavanje
i nadzor mreže, kao i da
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
bismo se pozabavili
dobavljačima
ili
promjenom izvora
i/ili
dobavljača
energije.
Koji
su
čimbenici uspjeha
inteligentnih mreža?
Za postizanje ciljeva
koji se analiziraju u
ovom članku neke
su preporuke već
definirane:
• promovirati plinske uređaje koji
prihvaćaju
širi
spektar
sastava
plina.
To
bi
omogućilo
širi
Slika 3. Podaci iz
spektar
sastava
inteligentnih brojila mogu se
koristiti za razne nove usluge
plina u mreži
i
uvelo
veću
fleksibilnost u radu
s mješavinama različitih plinova, uključujući i bioplin
• dopustiti više interakcije između prijenosnika energije
• promovirati vozila pogonjena prirodnim plinom, posebno
u odnosu na javni prijevoz i komercijalna/teretna vozila
• poticati projekte na inteligentnim plinskim mrežama,
uključujući ulaze novih vrsta plinova, kao što su bioplin i
sintetički metan i objavljivati rezultate tih projekata
• promovirati utiskivanje biometana kao put do
dekarbonizacije. To bi olakšalo nastavak učinkovite
uporabe postojeće opsežne plinske mreže i postizanje
ciljeva smanjenja emisije stakleničkih plinova. Smanjenje
troškova utiskivanja u mrežu također će biti važan
sastavni dio ove aktivnosti kako bi se izbjeglo da voditelji
projekata radije odabiru projekte uporabe bioplina za
proizvodnju električne energije niske učinkovitosti nego
projekte utiskivanja bioplina u plinsku mrežu.
• razviti regulatorni okvir prilagođen uvođenju inteligentne
mreže, u kombinaciji s razvojem međunarodnih standarda
koji potiču razvoj industrijskih i učinkovitih tehnoloških
rješenja.
U budućnosti će fleksibilne mreže omogućiti integraciju
električne energije, plina, grijanja i hlađenja kako bi se
povećala ukupna učinkovitost mreže. Rezultat će biti održiv,
ekonomičan i pouzdan energetski sustav budućnosti.
•••
STRUČNI RAD
Koje su
funkcionalnosti
potrebne?
• Kakav će se nadzor
poslovanja sustava u realnom
vremenu i optimizacija
tlakova/protoka primijeniti?
• Kakva je razmjena
podataka između različitih
tržišnih igrača?
• Postoji li potreba za
dvosmjernim energetskim
mrežama?
Odgovori na ova pitanja u
velikoj mjeri ovise o lokalnim
razmatranjima o potrebama,
lokalnoj opskrbi energijom,
urbanizmu, načinu uporabe
plina i električne energije
itd. Oni neće biti jednaki u
svim zemljama ili čak u svim
gradovima.
Inteligentna
mreža može biti univerzalni
koncept uz brojne moguće
konfiguracije.
Izvornik: International Gas, listopad 2014. – ožujak 2015.,
str. 130 – 133
Odabrao: Glavni urednik
Prevela: Anita Dubravica Baričević
33
STRUČNI RAD
IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA TRŽIŠNIM FUNKCIJAMA OPSKRBLJIVAČA PLINOM...
Implementacija integriranog sustava
upravljanja tržišnim funkcijama opskrbljivača
plinom i voditelja bilančnih skupina
Implementation of Integrated Gas Market Management
System for Gas Suppliers and Balance Group Leaders
Autori:
1) Dalibor Sever, Končar – Inženjering za energetiku i transport d. d., Zagreb
2) mr. sc. Zdravko Oklopčić, Končar – Inženjering za energetiku i transport d. d., Zagreb
3) Petar Jović, Gradska plinara Zagreb – Opskrba d. o. o., Zagreb
Sažetak:
Opći pregled
Integrirani
sustav
upravljanja
tržišnim
funkcijama
opskrbljivača plinom i voditelja bilančnih skupina realiziran je
u obliku informacijskog sustava, odnosno distribuirane webaplikacije. Navedeni je sustav komponenta tehničke potpore za
funkcioniranje opskrbljivača plinom i voditelja bilančne skupine
na tržištu plina Republike Hrvatske. Sustav je usklađen s vrijedećim
zakonskim propisima RH i smjernicama Europske unije (2009/73/
EC, 715/2009, 994/2010 …) te potpuno obavlja svoju funkciju na
tržištu, kao i dodatne funkcije upravljanja podacima i resursima
kod krajnjeg korisnika. Informacijska potpora za ovakav način
rada temeljna je pretpostavka liberaliziranog tržišta plina, dok
je osnovna namjena korisničkih funkcionalnosti omogućavanje
optimalnog toka poslovnog procesa sustava u svoj njegovoj
kompleksnosti i cjelovitosti. Sustav se funkcionalno može
podijeliti na tri velike cjeline – funkcije opskrbljivača, funkcije
voditelja bilančne skupine te integracija sa sustavima iz okružja.
Ključne funkcije opskrbljivača plinom uključuju upravljanje
topologijom plinskih tehnoloških objekata, upravljanje matičnim
podacima opskrbljivača i nadređenih VBS-ova, prognozu
potrošnje plina (linearna / nelinearna regresija, Kalmanov filter),
prednominacije, rezervacije transportnih kapaciteta, ugovaranje
transportnih količina, izvještavanje – specifični i vrlo detaljni
interni i vanjski izvještaji, administraciju svih tehnoloških i
komercijalnih parametara sustava.
Ključne funkcije voditelja bilančne skupine uključuju upravljanje
topologijom plinskih tehnoloških objekata, upravljanje matičnim
podacima članova bilančne skupine, planiranje ulaznih količina
prirodnog plina, nominacije, ugovaranje dobave i prodaje,
rezervacije transportnih kapaciteta, ugovaranje transportnih
količina, vođenje registra bilančne skupine, plaćanje energije
uravnoteženja, izvještavanje – specifični i vrlo detaljni interni i
vanjski izvještaji, unos i pregled faktura za dobavu i transport
te nabavne cijene plina, administraciju svih tehnoloških i
komercijalnih parametara sustava.
34
Abstract:
General Overview
An integrated gas market management system for gas
suppliers and balance group leaders is implemented in the form
of an information system, that is a distributed web application.
The system represents a component of technical support for
the market management functions of the gas supplier and
the balance group leaders on the Croatian gas market. It is
fully compliant with the applicable regulations of Republic of
Croatia and EU guidelines (2009/73/EC, 715/2009, 994/2010
...), therefore it fulfills its purpose in the gas market, and also
supports additional data management functions and resources
in accordance with customer needs. IT support for this kind of
business tasks management is the fundamental assumption
of a liberalized gas market, while the basic user functionality is
intended to provide optimal performance of the system in all its
complexity and completeness.
The system can be functionally divided into three major units
– the functions of the gas suppliers, the functions of the balance
group leaders and integration with other information systems.
The key features of the gas supplier include gas technological
facilities data management, gas suppliers general data
management, gas consumption forecast (linear/non-linear
regression method, Kalman filter), prenominations, transmission
capacity reservations, transmission capacity contracting,
reporting, administration of technological and commercial
parameters of the system.
The key features of the balance group leader include gas
technological facilities data management, balance group leaders
general data management, gas supply planning, nominations,
gas supply contracting, transmission capacity reservations,
transmission capacity contracting, balance group register
management, balancing energy cost management, reporting,
supply and transmission cost management, gas purchase cost
management, administration of technological and commercial
parameters of the system.
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA TRŽIŠNIM FUNKCIJAMA OPSKRBLJIVAČA PLINOM...
Arhitektura sustava
Sustav je projektiran u skladu s paradigmom usluga
orijentirane arhitekture (SOA – engl. Service Oriented
Architecture). Prednosti SOA-e uključuju usklađivanje
informatičkog sustava i poslovanja na svim razinama te
maksimalno iskorištenje postojećih informatičkih resursa. Sustav
je modularno osmišljen, svi su moduli potpuno integrirani, kao i
sva proširenja koja će nastati prilagodbom. Sustav je dizajniran
za rad u distribuiranoj konfiguraciji poslužitelj – klijent te
podupire višekorisnički rad, odnosno konkurentan rad većeg
broja korisnika sustava. Osnovne prednosti sustava jesu visoka
pouzdanost i performanse te fleksibilnost i skalabilnost. Sustav
se može povezati s ostalim postojećim i novim informacijskim
sustavima u okolini korištenjem tzv. aplikacijskih adaptera.
Integration with surrounding legacy systems involves
connectivity with existing processes and IT systems such as:
remote metering system, SCADA system, Billing systems,
weather forecast system, commercial gas transport management
system (on TSO side), data export – generation of output
documents to be transferred to other gas market participants
(e.g. prenomination/nomination datafiles, balance group
members allocations, data import – datafiles submitted by other
gas market participants (e.g. TSO daily report, prenominations,
balance group leaders allocations etc.).
STRUČNI RAD
Integracija sa sustavima iz okružja uključuje povezivanje
informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog
plina s postojećim procesima i sustavima iz okružja kao što
su: sustav za daljinsko očitavanje brojila, sustav SCADA za
nadzor i upravljanje, sustav za obračun i naplatu plina („Billing
sustav“), sustav za dostavu prognoze temperature te ostalih
meteoroloških parametara, sustav za komercijalno upravljanje
transportom prirodnog plina (OTS Plinacro), eksport podataka –
generiranje izlaznih dokumenata koji se šalju ostalim sudionicima
tržišta plina (datoteke za prednominaciju i nominaciju, alocirane
količine prema članovima bilančne skupine …), import podataka
– uvoz dokumenata koje su dostavili ostali sudionici tržišta plina
(dnevno izvješće OTS-a, prednominacije, količine alocirane od
VBS-a …).
System architecture
The system is designed in accordance with the paradigm of
service-oriented architecture (SOA). Benefits of SOA include
alignment of IT systems and general business at all levels with
purpose of maximum utilization of existing IT resources. The
system is modularly designed and all modules are fully integrated
and adaptable. The system is designed to work in a server –
client configuration which supports distributed multi-user
operation and competitive work for a large number of system
users. The basic advantages of the system are high reliability
and performance, flexibility and scalability. The system can be
integrated with other existing and new information systems
using so-called application adapters.
Key words:
natural gas market, gas market management system, gas nominations, gas volume management system, transmission capacity
reservations, gas suppliers, balance group leaders
Ključne riječi:
tržište prirodnog plina, sustav upravljanja tržišnim funkcijama,
sustav upravljanja količinama prirodnog plina, nominacije plina,
rezervacije transportnog kapaciteta, opskrbljivači plina, voditelji
bilančne skupine
1.
Općenito o tržištu prirodnog plina
Tržište prirodnog plina mjesto je na kojem sudionici
tržišta obavljaju jednu ili više energetskih djelatnosti
vezanih uz opskrbu kupaca plinom, odnosno uz dobavu,
proizvodnju, skladištenje, transport, distribuciju i prodaju
prirodnog plina.
Osnova za nadzor i upravljanje tržišnim poslovnim
procesima jest komercijalni model plinskog sustava opskrbe
plinom koji se sastoji od ovih grupa entiteta:
-međusobno povezani fizički sustavi u sustavu opskrbe
plinom
- fizički objekti plinskih sustava
- komercijalni objekti plinskih sustava (ulazi / izlazi) koji
povezuju plinske sustave međusobno i sa sudionicima
tržišta plina
- sudionici tržišta plina.
Model sustava omogućava da se na razini komercijalnih
transakcija definiraju ulazne i izlazne točke plinskoga
transportnog i distribucijskog sustava, preko kojih se
povezuju plinski transportni sustav, distribucijski sustav i
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
sustav skladišta plina i preko kojih vanjski sudionici tržišta
plina pristupaju navedenim sustavima i obavljaju svoje
energetske djelatnosti.
2.
Zahtjevi energetske regulative
2.1.
Opći zahtjevi energetske regulative EU-a
Opći zahtjevi energetske regulative Europske unije
uključuju
implementaciju
transparentnih
tržišnih
mehanizama koji osiguravaju razmjenu informacija s drugim
sudionicima tržišta plina radi omogućavanja sigurnog i
efikasnog pogona međusobno povezanih sustava. Navedeni
tržišni mehanizmi zahtijevaju usklađenost s vrijedećim
zakonskim propisima RH i smjernicama Europske unije
(2009/73/EC, 715/2009, 994/2010 …). Ključno je osigurati
informacije potrebne korisnicima radi efikasnog pristupa
sustavu te objavljivati javne podatke, propise, procedure,
tarife i dr. radi osiguravanja transparentnosti. Ovo također
uključuje zaštitu povjerljivosti poslovnih podataka,
registriranje i čuvanje podataka o poslovnim transakcijama
te izvještavanje prema interesnim stranama.
35
IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA TRŽIŠNIM FUNKCIJAMA OPSKRBLJIVAČA PLINOM...
STRUČNI RAD
2.2.
36
Zakonske obveze opskrbljivača
plinom, iz Zakona o tržištu plina
Osim udovoljavanja općim zahtjevima energetske
regulative EU-a sudionici tržišta plina moraju udovoljavati
i svim zakonskim obvezama domaćih energetskih propisa.
Tako, na primjer, opskrbljivači plinom dužni su:
-davati propisane informacije operatorima sustava radi
pouzdanog, sigurnog i učinkovitog funkcioniranja i
razvoja međusobno povezanih sustava
- dostavljati dobavljaču plina podatke o strukturi potrošnje
kupaca
-osigurati podudarnost količine plina koju preuzme iz
plinskog sustava s količinom plina koju je predao u plinski
sustav
-objavljivati i održavati ugovorene parametre kvalitete
opskrbe plinom kupaca, u skladu s općim uvjetima za
opskrbu prirodnim plinom
- u svojim poslovnim knjigama, prema pravilima internoga
knjigovodstva i u skladu sa zahtjevima zakonskih propisa,
odvojeno voditi podatke koji se odnose na opskrbu
različitih skupina kupaca plina
-dostavljati operatoru transportnog sustava propisane
podatke o svim sklopljenim ugovorima o opskrbi plinom.
Donošenjem novih zakonskih propisa vezanih uz tržište
prirodnog plina, kao i širenjem raspona poslovnih aktivnosti,
stvorena je potreba za implementacijom informacijskog
sustava koji podupire uvođenje novih poslovnih procesa te
osigurava kvalitetno povezivanje s postojećim sustavima i
njihovim poslovnim procesima.
Zadaci u okviru poslova planiranja, ugovaranja, rezervacija,
nominacija i renominacija potrebnih količina prirodnog
plina i praćenja potrošnje plina:
- prikupljanje podataka o ulaznim količinama prirodnog
plina na primopredajnim mjerno-redukcijskim stanicama
i analiza u odnosu na ugovorene i planirane količine plina
sukladno ugovorima o dobavi, prodaji i transportu plina
-izrada dnevnih nominacija i renominacija potrebnih
količina prirodnog plina za sve kupce, kao i dostava
podataka voditelju bilančne skupine
-izrada stvarnih dijagrama opterećenja (potrošnje) plina
na satnoj, dnevnoj i godišnjoj razini sukladno Zakonu o
tržištu plina te potrebama korisnika
- izrada nominacija prema operatoru transportnog sustava
i operatoru sustava skladišta sukladno Pravilniku o
organizaciji tržišta plina
-praćenje realizacije i izvještavanje o stanju unutar
bilančne skupine te obračun energije uravnoteženja
unutar bilančne skupine (BS), dostava podataka Odjelu
nabave i ugovaranja
-prikupljanje analiza i izračun podataka o stvarnim
ogrjevnim vrijednostima plina, izrada izvješća o kvaliteti
prirodnog plina i objava na web-stranicama korisnika
- izrada dnevnih knjigovodstvenih zapisa kao povlaštenog
primatelja i izrada kontrolnika knjigovodstvenog
zapisnika – priprema za carinjenje
- prikupljanje, analiza i obrada ostalih podataka operatora
distribucijskog sustava.
Ako je opskrbljivač plinom ujedno i voditelj bilančne
skupine, tada njegove poslovne procese možemo podijeliti
u ove funkcijske grupe:
- funkcije opskrbljivača
- funkcije voditelja bilančne skupine
- funkcije integracije sa sustavima iz okružja.
2.3.
Zakonske obveze voditelja bilančne
skupine, iz Zakona o tržištu plina
Voditelj bilančne skupine (VBS) ujedno je i opskrbljivač
unutar svoje bilančne skupine:
-Voditelj bilančne skupine (VBS) dužan je prijaviti se
HROTE-u i priložiti dokumentaciju o organiziranju BS-a
neposredno nakon njegova organiziranja
-VBS organizira i s OTS-om ugovara kapacitet za svoj
račun i račun svojih članova
-VBS provodi postupak nominiranja. Prema OTS-u
nastupa u ime svih članova svojeg BS-a te osigurava
predaju uravnotežene nominacije.
3.
Opis i svrha uvođenja sustava
upravljanja količinama prirodnog plina
3.1.
Poslovni ciljevi uvođenja sustava
upravljanja količinama prirodnog plina
Donošenjem novih zakonskih propisa vezanih uz tržište
prirodnog plina stvara se potreba za implementacijom
modernog, integriranog informacijskog sustava koji
podupire uvođenje novih poslovnih procesa te osigurava
kvalitetno povezivanje s postojećim sustavima i njihovim
poslovnim procesima. Osim potpore poslovnim procesima,
informacijski sustav treba omogućiti prilagodbu
promjenama energetskih propisa koje su još i sad relativno
česte.
Osnovni poslovni procesi koje podupire integrirani
informacijski sustav jesu:
-planiranje i prognoziranje ulaznih količina prirodnog
plina
- ugovaranje dobave, prodaje i nabave energije uravnoteženja
-
rezervacije transportnih kapaciteta – ugovaranje
transporta
-nominacije dnevnih transportnih kapaciteta (redovite,
izvanredne i renominacije)
- obrada i grafički prikaz očitanih podataka o predanim i
preuzetim količinama prirodnog plina
- izvještavanje za vlastite potrebe i potrebe drugih sudionika
u poslovnom procesu
- integracija s postojećim vlastitim sustavima i sustavima
drugih sudionika tržišta plina.
3.2.
IT ciljevi uvođenja sustava
upravljanja količinama prirodnog plina
Uvođenjem integriranog informacijskog sustava postići
će se ovi ciljevi:
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA TRŽIŠNIM FUNKCIJAMA OPSKRBLJIVAČA PLINOM...
STRUČNI RAD
Slika 1. Model tržišta plina – pogled opskrbljivača/VBS-a
- povećanje sigurnosti ICT sustava
- standardizacija i unificiranje ICT tehnologija
- integracija s postojećim ICT podsustavima
- pojednostavnjenje održavanja ICT sustava
- obrada poslovnih informacija u stvarnom vremenu
- standardizacija i tipizacija podataka.
3.3.
Pristup implementaciji budućeg sustava
upravljanja količinama prirodnog plina
Radi ostvarenja efikasne implementacije sustav se
implementira primjenom ovih principa:
-
korištenjem pozitivnih iskustava implementatora
na sličnim projektima prihvatiti što je moguće više
standardnih funkcionalnosti sustava
-u područjima gdje funkcionalnosti sustava znatno
odstupaju od poslovne prakse pojedinačnog naručitelja pa
prilagodbe nisu moguće, sustav se prilagođava zahtjevima
pojedinačnog naručitelja, što će se definirati u detaljnim
specifikacijama prilagodbe na početku projekta
- u suradnji s pojedinačnim naručiteljem i konzultantom
osiguravaju se mehanizmi kontrole upravljanja
promjenama radi objektivne analize opravdanosti
zahtjeva za promjenama te usklađenosti s potrebama
tvrtke u cjelini
-u okviru plana implementacije definiraju se prioriteti
implementacije kako bi se osiguralo uspješno zadovoljenje
svih zadanih ciljeva.
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
4.
Funkcije sustava upravljanja
količinama prirodnog plina
Ključni zahtjev implementacije sustava jest da potpuno
omogući korisniku obavljanje energetskih djelatnosti
na tržištu plina u skladu s vrijedećim propisima RH i
smjernicama EU-a te na taj način stvori pretpostavke za
optimalno provođenje složenih poslovnih procesa na
liberaliziranom tržištu plina. Funkcionalnosti sustava
omogućavaju nadzor i upravljanje poslovnim procesima
koji su podijeljeni u dvije skupine: poslovni procesi opskrbe
plinom i poslovni procesi vođenja bilančne skupine.
4.1.
Poslovni procesi opskrbe plinom
Opskrba plinom osnovna je djelatnost opskrbljivača
plinom. U realizaciji te djelatnosti ključnu ulogu imaju ovi
poslovni procesi:
- planiranje ulaznih količina prirodnog plina
- ugovaranje potrebnih količina prirodnog plina
- zahtjevi za rezervaciju i ugovaranje korištenja kapaciteta
TS-a
- prognoziranje potrošnje
- nominacije potrebnih količina plina.
4.1.1. Planiranje ulaznih količina prirodnog plina
Potrošnja plina uvelike ovisi o meteorološkim faktorima
koji su izvan ljudske kontrole i teško se mogu na dulji rok
pouzdano prognozirati. Zbog toga potrošnja plina tijekom
37
STRUČNI RAD
IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA TRŽIŠNIM FUNKCIJAMA OPSKRBLJIVAČA PLINOM...
38
plinske godine, a osobito tijekom ogrjevne sezone, ima
izraziti stohastički karakter.
Plin nije obična roba koja se može nabavljati kada i koliko
zatreba, nego se nabava plina mora dugoročno brižljivo
planirati. Na temelju izrađenih planova sklapaju se ugovori
o nabavi plina i osiguravanju odgovarajućih kapaciteta
za transport i skladištenje plina. Loše planiranje i kao
posljedica toga loše ugovaranje mogu povećati troškove
nabave i transporta plina i uzrokovati gubitak tržišnog
udjela.
Prilikom izrade planova ulaznih količina plina koriste
se podaci iz povijesti uz uzimanje u obzir stohastičkog
karaktera potrošnje. Predviđeno je da se u planiranju koristi
posljednjih 5 godina povijesnih podataka o potrošnji plina,
s naglaskom na posljednju godinu. Također treba uzeti u
obzir trendove koji utječu na dugoročno kretanje potrošnje
(širenje mreže, ekonomska situacija, nove primjene plina
i dr.). S druge strane, stohastičnost potrošnje potječe od
promjenjivih i nepredvidljivih meteoroloških uvjeta.
Stohastičku komponentu potrošnje plina treba realno
sagledati i na odgovarajući način uzeti u obzir pri planiranju.
Zahtijevana razina sigurnosti opskrbe služi kao kriterij
u procesu planiranja ulaznih količina. Razina sigurnosti
opskrbe definira se kao vjerojatnost (izražena procentualno)
da će u određenom (planskom) razdoblju sve potrebe
potrošača plina biti zadovoljene. Primjena ovog kriterija
zahtijeva kvantificiranje odnosa između iznosa potrošnje i
vjerojatnosti pojavljivanja toga iznosa.
Zbog tehnoloških razloga distributivno područje podijeljeno
je prema modelu OTS-a na određeni broj fizički odvojenih
hidrauličkih cjelina (distribucijskih mreža).
Za svaku zasebnu distribucijsku mrežu izrađuje se posebni
set planova koji se na kraju sjedinjuju u jedinstveni plan
za cijelo distributivno područje koje pokriva. Preduvjet za
ovakav pristup planiranju jest da distributer i opskrbljivač
plinom strukturiraju svoje izvještaje o potrošnji skupina
kupaca i prema zasebnim distribucijskim mrežama.
Godišnji plan za ugovaranje osnova je za sve druge planove.
Izrađuje se za plinsku godinu. Za potrebe planiranja plinska
godina može biti podijeljena na planska razdoblja kao što su
kvartali ili plinski mjeseci. Plinski je mjesec osnovni planski
interval godišnjeg plana, a podjela na planska razdoblja služi
radi lakšeg sagledavanja ovisnosti potrošnje o vanjskim
utjecajima.
Osnova za izradu godišnjeg plana jest prognoza potreba
kupaca plina. Za izradu te prognoze koristi se modificirani
model prognoziranja dnevne potrošnje plina i statistika
klimatskih parametara za promatrano područje. Prognoza
se izrađuje metodom Monte Carlo.
Rezultat prognoziranja potreba kupaca jesu prognoze koje se
sastoje od prosječne (očekivane) potrošnje i odgovarajućeg
parametra razdiobe vjerojatnosti odstupanja od očekivane
vrijednosti za različita planska razdoblja (dan, tjedan,
mjesec, kvartal). S ta dva parametra moguće je definirati
razdiobu vjerojatnosti kretanja potrošnje za svaki dan
sezone. Uz ovaj način interpretacije može se uvesti u igru
kriterij sigurnosti opskrbe potrošača, na način da se definira
vjerojatnost i da se nakon toga za tu nju odrede granične
vrijednosti potreba kupaca po planskim razdobljima.
Postoje dvije glavne prognoze potreba kupaca:
-prognoza ukupnih mjesečnih / kvartalnih potreba za
sljedeću plinsku godinu
-prognoza maksimalnih dnevnih potreba po mjesecima
sljedeće plinske godine.
Prognoze potreba kupaca služe kao osnova za izradu
plana ulaznih količina plina. Pri tome se ukupne potrebe
raspoređuju po bilančnim skupinama, distribucijskim
sustavima i skupinama kupaca (dobava / prodaja). Pri
raspoređivanju ukupnih potreba također se uzima u
obzir dugoročni trend rasta / pada potrošnje plina, kao i
planirano povećavanje / smanjivanje tržišnog udjela. Na
temelju raspoređenih potreba kupaca i razina sigurnosti
opskrbe koju pojedinim skupinama kupaca opskrbljivač
mora jamčiti izrađuje se konačni plan potrebnih količina
plina.
4.1.2. Zahtjevi za ugovaranje potrebnih količina plina
Plan potrebnih količina plina, razrađen po bilančnim
skupinama i distribucijskim sustavima služi kao osnova za
ugovaranje količina plina s veleopskrbljivačima. Voditeljima
vanjskih bilančnih skupina dostavlja se zahtjev za sklapanje
ugovora koji sadržava mjesečnu dinamiku potreba i
očekivane maksimalne dnevne potrebe po mjesecima,
raspoređene po distribucijskim sustavima. Na temelju toga
zahtjeva sklapa se ugovor o dobavi / prodaji s opskrbljivačem
voditeljem bilančne skupine.
Potrebe koje će se realizirati unutar vlastite bilančne skupine
automatski se prenose u funkciju vođenja bilančne skupine
gdje služe kao osnova za nastavak izvođenja poslovnog
procesa ugovaranja ulaznih količina plina. Slično kao i u
slučaju vanjske bilančne skupine, unutar vlastite bilančne
skupine sklapa se (interni) ugovor o dobavi / prodaji s
voditeljem bilančne skupine kao veleopskrbljivačem.
4.1.3. Zahtjevi za rezervaciju i ugovaranje transporta
Plan potrebnih ulaznih količina plina, kao i ugovori o
nabavi plina u definiranom razdoblju služe kao osnova
za izradu zahtjeva za rezervaciju i ugovaranje kapaciteta
transportnog sustava za to razdoblje. Zahtjev se može
realizirati u okviru vanjske ili vlastite bilančne skupine.
- izrada zahtjeva za rezervaciju transportnog kapaciteta po
bilančnim skupinama u kojima je promatrani opskrbljivač
član. Zahtjevi se izrađuju na temelju plana ulaznih
količina plina i ugovora o trgovini za sve BS-e u kojima je
promatrani opskrbljivač član
- unos podataka za rezervaciju te podataka iz ugovora o
trgovini
- integracija s postojećim informacijskim sustavom OTS-a i
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA TRŽIŠNIM FUNKCIJAMA OPSKRBLJIVAČA PLINOM...
4.1.4. Prednominacije potrebnih količina plina
Na temelju svakodnevnog izvođenja prognoze potrošnje i
drugih podataka opskrbljivač plinom izrađuje kratkoročni
plan opskrbe kupaca plinom koji je osnova za izradu
prednominacije potrebnih količina plina. Prednominacija
se dostavlja voditelju bilančne skupine (vanjske ili vlastite)
koji na temelju nje izrađuje svoje nominacije. Postupak
izrade prednominacije sastoji se od ovih aktivnosti:
-
kreiranje redovitih prednominacija, izvanrednih
prednominacija i izmijenjenih prednominacija potrebnih
količina plina na temelju prognoze potrošnje
-raspodjela potrebnih količina plina po bilančnim
skupinama u kojima je opskrbljivač plinom član
- integracija s informacijskim sustavima vanjskih VBS-ova
i dostava nominacija
- nominacija potrebnih količina plina za vlastiti BS dostavlja
se internim mehanizmima aplikacijskomu modulu za
vođenje bilančne skupine
-korištenje povijesnih podataka i prognoze potrošnje za
kvalitetnu nominaciju.
4.1.5.
Analize ulaznih količina
prirodnog plina i izvještavanje
Analiza ulaznih količina prirodnog plina provodi se
svakodnevno za prethodni dan ili prethodno razdoblje.
Kao ulazne podatke aplikacija za analizu koristi ove vrste
podataka:
- podaci iz ugovora o trgovini (nabavi, prodaji, opskrbi i
dobavi)
- podaci prognoze potrošnje
- podaci nominacija
- podaci o realizaciji dobiveni od vanjskog voditelja bilančne
skupine
- podaci o realizaciji dobiveni iz sustava SCADA ODS-a
- podaci očitanja brojila kupaca od strane ODS-a.
Izrađuju se različite vrste analiza podataka za različite
namjene. Rezultati analiza prikazuju se u obliku izvještaja u
tabličnom ili grafičkom obliku. Postoji mogućnost eksporta
podataka u MS Office aplikacije. Za potrebe poslovodstva
izrađuje se posebna grupa izvještaja koja se na prikladan
način i u prikladnom formatu stavlja na raspolaganje
korisnicima. Posebnu grupu čine izvještaji koji se kao
zakonska obveza moraju dostavljati vanjskim sudionicima
tržišta plina (opskrbljivači, VBS, OTS, OT).
4.2.
Poslovni procesi vođenja bilančne skupine
Bilančna skupina oblik je udruživanja opskrbljivača,
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
trgovaca, kupaca i drugih sudionika tržišta plina s ciljem
uravnoteživanja opskrbe i potražnje plina. Cilj osnivanja
bilančnih skupina jest ostvarivanje dobiti za sve članove
skupine smanjivanjem ukupne neravnoteže sustava.
Tvrtka opskrbljivača plina upisana je kod operatora
tržišta energije HROTE u registar voditelja bilančnih
skupina. Dužnost voditelja bilančne skupine (VBS) jest
koordinacija poslovnih procesa unutar bilančne skupine te
predstavljanje bilančne skupine prema van, poglavito prema
operatoru tržišta plina, operatorima transportnih sustava i
operatorima sustava skladišta plina.
Poslovni proces vođenja bilančne skupine osigurat će
potporu za vođenje bilančne skupine čime će biti obuhvaćene
specifične aktivnosti vezane za bilančnu skupinu, kao i
poslovni procesi u kojima voditelj bilančne skupine ima
odlučujuću ulogu (npr. ugovaranje transportnih i skladišnih
kapaciteta, nominiranje transportnih i skladišnih kapaciteta
te fakturiranje i raspodjela troška energije uravnoteženja).
Sadržaj i organizacija poslovnog procesa potpore za
vođenje bilančne skupine utemeljeni su na zakonskim i
podzakonskim aktima, kao što su: Pravilnik o organizaciji
tržišta prirodnog plina, Metodologija za pružanje usluga
uravnoteženja prirodnog plina u plinskom sustavu i dr.
Vođenje bilančne skupine obuhvaća ove poslovne procese:
- vođenje registra članova bilančne skupine
- nuđenje i isporuka energije uravnoteženja
- plaćanje energije uravnoteženja
- rezervacija, raspodjela i ugovaranje kapaciteta plinskoga
transportnog sustava
-rezervacija, raspodjela i ugovaranje kapaciteta sustava
skladišta plina
- nominacija korištenja sustava skladišta plina i plinskoga
transportnog sustava.
STRUČNI RAD
vanjskih VBS-ova
- zahtjev za rezervaciju transportnog kapaciteta za potrebe
vlastitog BS-a dostavlja se internim mehanizmima
aplikacijskomu modulu za vođenje bilančne skupine
-korištenje povijesnih podataka i prognoze potrošnje za
kvalitetnu rezervaciju.
4.2.1. Vođenje registra bilančne skupine
Prema zakonu voditelj bilančne skupine dužan je voditi
registar opskrbljivača bilančne skupine. Proces vođenja
registra bilančne skupine obuhvaća ove aktivnosti:
- postupak učlanjivanja (zahtjev koji sadržava sve obvezne
podatke i dokaze, provjera, upis u registar, obavijest o
učlanjenju koja se šalje članu i HROTE-u)
- postupak promjene podataka
- postupak iščlanjivanja.
Definirani su podaci koji se vode u registru bilančne skupine
te dokazi koje budući član treba predati VBS-u, a kojima se
potvrđuje zadovoljavanje svih uvjeta za učlanjenje.
4.2.2. Nuđenje, isporuka i plaćanje
energije uravnoteženja
Prema Pravilniku o organizaciji tržišta prirodnog plina,
radi uravnoteženja transportnog sustava, sudionici tržišta
mogu prema definiranim pravilima nuditi i isporučivati
energiju uravnoteženja.
Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina određeno
39
STRUČNI RAD
IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA TRŽIŠNIM FUNKCIJAMA OPSKRBLJIVAČA PLINOM...
je da do 30. 9. 2013. ponuditelj energije uravnoteženja može
biti samo Prirodni plin d. o. o. Zbog toga se ovaj poslovni
proces ne implementira u sadašnjoj fazi izgradnje sustava.
Međutim, komercijalni model tržišta plina, model poslovnih
procesa i model podataka moraju već u ovoj fazi biti tako
postavljeni da se kasnija implementacija nuđenja i isporuke
energije uravnoteženja omogući na najjednostavniji mogući
način.
Da bi realizacija procesa plaćanja energije uravnoteženja bila
moguća, VBS vodi evidenciju o stanju dnevnih odstupanja,
kumulativa dnevnih odstupanja i stanju namire cijeloga BSa. Na temelju te evidencije izrađuju se obračuni prekoračenja
dnevnih odstupanja, prekoračenja kumulativa dnevnih
odstupanja i prekoračenja stanja namire.
U definiranim vremenskim intervalima HROTE dostavlja
voditeljima bilančnih skupina račune za utrošenu energiju
uravnoteženja zbrojno za sve članove bilančne skupine.
Voditelj bilančne skupine plaća HROTE-u račun i plaćeni
iznos raspodjeljuje na individualne članove bilančne
skupine i dostavlja im odgovarajuće račune.
4.2.3. Rezervacija, raspodjela i ugovaranje
kapaciteta plinskoga transportnog sustava
Ugovaranje transporta plina s OTS-om regulirano je
Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i Pravilnikom
o organizaciji tržišta prirodnog plina. Transportni kapacitet
definiran je Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog
plina kao maksimalna dnevna količina plina koji se
preuzima ili isporučuje na određenom ulazu odnosno izlazu
TS-a u određenom razdoblju (godina, mjesec ili dan).
Rezervacija kapaciteta i ugovaranje transporta plina
postupak je koji vodi opskrbljivač plinom, u svojstvu
voditelja BS-a, u svoje ime i u ime ostalih opskrbljivača,
članova BS-a.
Ugovori o transportu plina sklapaju se između operatora
transportnog sustava (PLINACRO) kao prodavatelja usluge,
s jedne strane, te voditelja bilančne skupine i opskrbljivača,
članova BS-a kojemu je promatrani opskrbljivač voditelj,
kao korisnika usluge transporta prirodnog plina, s druge
strane.
Postoje tri vrste ugovora o transportu plina: godišnji (može
se sklopiti za najviše 5 plinskih godina unaprijed), mjesečni
(može se sklopiti za bilo koji sljedeći plinski mjesec /
mjesece do kraja aktualne plinske godine) i dnevni (sklapa
se za sljedeći plinski dan ili sljedeće plinske dane). Korisnik
usluge transporta plina ili drugi opskrbljivač, član BS-a
može rezervirati i ugovoriti transportni kapacitet za isto
ugovorno razdoblje (godina ili mjesec) više puta.
Postupak rezervacije kapaciteta obavlja VBS, za sebe i za
sve članove BS-a. Opskrbljivač plinom sklapa s OTS-om
ugovor o transportu plina u svoje ime za sve ulazne točke
u sustav i za račun krajnjih kupaca koje opskrbljuje plinom
za odgovarajuće izlazne točke iz TS-a na koje su ti kupci
priključeni ili na kojima se plin iz transportnog sustava
40
isporučuje u distribucijski sustav na koji su priključeni.
Za izlazne točke iz TS-a kojima se plin isporučuje
opskrbljivačima na DS-u, nakon provedenog postupka
rezervacije kapaciteta, ugovor o transportu s OTS-om
sklapaju izravno odgovarajući opskrbljivači na DS-u.
Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina određeni
su termini unutar kojih se mora provesti postupak
ugovaranja opskrbe plinom te nakon toga provesti
rezervacija i ugovaranje transportnog kapaciteta.
Sklopljeni ugovori o transportu ne mogu se ažurirati.
Eventualno potrebni dodatni kapacitet može se rezervirati
na godišnjoj ili mjesečnoj razini sklapanjem dodatnih
ugovora o transportu plina, u rokovima propisanim
Pravilnikom.
Podaci iz ugovora o transportu plina služe kao osnova za
izvođenje drugih poslovnih procesa, kao što su nominiranje
i obračunavanje transporta.
Realizacija ugovora prati se u skladu s dogovorenim
periodima planiranja i praćenja ugovora. Sredstvo za
praćenje realizacije ugovora jesu različiti izvještaji, pregledi
i dijagrami na kojima se paralelno prikazuju podaci iz
ugovora i odgovarajući podaci o realizaciji (nominacije,
alokacije, obračuni i dr.). Ugovorene vrijednosti koje se
prikazuju na izvještajima jednake su zbroju svih ugovorenih
kapaciteta za određeno razdoblje i određenu ulaznu ili
izlaznu točku.
4.2.4.
Rezervacija, raspodjela i ugovaranje
kapaciteta sustava skladišta plina
Ugovorom o skladištenju plina uređuje se pružanje
usluge skladištenja plina, uključujući i pomoćne usluge.
Kapacitet sustava skladišta plina ugovara se kao tri
zasebna parametra: radni volumen, kapacitet utiskivanja i
kapacitet povlačenja. Pri tome kapacitet utiskivanja mora
biti usklađen s kapacitetom odgovarajućeg izlaza iz TS-a,
a kapacitet povlačenja mora biti usklađen s odgovarajućim
kapacitetom ulaza u TS. Ugovor se sklapa između operatora
sustava skladišta kao prodavatelja i opskrbljivača plinom
kao korisnika usluge skladištenja prirodnog plina.
Konkretni podaci ugovora o skladištenju plina ažuriraju se
periodički: godišnje i sezonski.
Podaci iz ugovora o skladištenju plina služe kao osnova za
izvođenje drugih poslovnih procesa, kao što su nominiranje
i planiranje opskrbe.
Trenutačno je na snazi (do 31. 3. 2014.) dugoročni ugovor o
skladištenju prirodnog plina sklopljen između Podzemnog
skladišta plina d. o. o. i tvrtke INA (odnosno Prirodni
plin d. o. o.). Ugovorom je zakupljen cjelokupni skladišni
volumen, kao i ulazni i izlazni kapacitet. Drugi sudionici
na tržištu plina moći će se natjecati za korištenje skladišta
plina tek nakon isteka ovog ugovora, a način ugovaranja
korištenja sustava skladišta treba biti u skladu s Pravilnikom
o organizaciji tržišta plina i Općim uvjetima za opskrbu
prirodnim plinom. Zbog navedenog ovaj poslovni
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA TRŽIŠNIM FUNKCIJAMA OPSKRBLJIVAČA PLINOM...
4.2.5. Nominacija korištenja sustava skladišta
plina i plinskoga transportnog sustava
Poslovni proces nominacije korištenja sustava skladišta
plina i plinskoga transportnog sustava ima za cilj kreiranje
uravnoteženih nominacija na razini cijele bilančne skupine.
Poslovni proces obuhvaća nekoliko makroaktivnosti. Prva
je aktivnost prikupljanje dnevnih nominacija i renominacija
za dobavu, prodaju i opskrbu plinom (prednominacije koje
izrađuju opskrbljivači, članovi BS-a).
Sljedeća je aktivnost izrada plana zadovoljavanja iskazanih
potreba kupaca i opskrbljivača za plinom na razini cijelog
BS-a. Zbog zahtjeva uravnoteženog poslovanja na razini
BS-a u proces planiranja mora biti uključeno i skladište plina
kao načelna mogućnost. Rezultat izrade plana jesu dnevne
nominacije i renominacije za korištenje sustava skladišta i
za korištenje transportnog sustava.
Nakon što su plan i odgovarajuće nominacije izrađeni,
slijedi predaja nominacija OSS-u i OTS-u na način i u skladu
s terminima propisanim Pravilnikom o organizaciji tržišta
plina.
Svaka od gore navedenih makroaktivnosti poslovni je proces
za sebe. Npr., izrada plana i kreiranje dnevnih nominacija
korištenja SS-a i TS-a jest potproces koji sadržava ove
aktivnosti:
-
izrada logističkog plana zadovoljavanja potreba
opskrbljivača i kupaca. Kao ulazni podaci koriste se
potrebe iskazane prikupljenim prednominacijama.
Rezultat plana su nominacije korištenja sustava skladišta i
transportnog sustava
- predaja nominacije korištenja sustava skladišta OSS-u
- preuzimanje odgovora OSS-a
- izrada renominacije za korištenje sustava skladišta i slanje
OSS-u
-predaja nominacije korištenja plinskoga transportnog
sustava OTS-u
- preuzimanje odgovora OTS-a
- izrada renominacije za korištenje TS-a i slanje OTS-u.
U ovom potprocesu, kao ulazni dokumenti, primaju se ove
prednominacije od svih članova BS-a:
- nominacija dobave i prodaje
- nominacija opskrbe.
Kao rezultat izvođenja poslovnog procesa kreiraju se ove
vrste nominacija (i odgovarajućih renominacija) za cijeli BS:
- nominacija korištenja sustava skladišta (OSS PSP Okoli)
-
nominacija korištenja transportnog sustava (OTS
Plinacro).
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
Budući da korištenje skladišta plina neće biti moguće prije
31. 3. 2014., a uvjeti i načini korištenja skladišta plina nakon
toga roka su u ovom trenutku neizvjesni, nominiranje
korištenja skladišta plina neće se realizirati. Međutim,
komercijalni model tržišta plina, model poslovnih procesa
i model podataka moraju već u ovoj fazi biti postavljeni
tako da se kasnija implementacija nominiranja korištenja
skladišta omogući na najjednostavniji mogući način.
STRUČNI RAD
proces neće se primjenjivati prije 31. 3. 2014. i kao takav
implementirat će se kada budu poznati svi uvjeti i načini
korištenja sustava skladišta plina. Međutim, komercijalni
model tržišta plina, model poslovnih procesa i model
podataka moraju već u ovoj fazi biti postavljeni tako da se
kasnija implementacija rezervacije, raspodjele i korištenja
sustava skladišta plina omogući na najjednostavniji mogući
način.
4.3.
4.3.1.
Integracija sa sustavima iz okružja
Povezivanje s poslovnim sustavima
vanjskih sudionika tržišta plina
Da bi se omogućio neometani protok poslovnih
informacija između sudionika poslovnih transakcija na
tržištu plina, potrebno je povezati sustav opskrbljivača
plinom s poslovnim sustavima svih sudionika s kojima
opskrbljivač plinom posluje. Posebno se to odnosi na ove
sustave:
- vanjski VBS (PP)
- OTS (Plinacro)
- OTE (HROTE)
- vanjski ODS-ovi
- vanjski opskrbljivači, članovi bilančne skupine
- dobavljači i trgovci prirodnim plinom
-Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) – dostava
podataka mjerenja i prognoze temperature zraka.
4.3.2. Integracija s postojećim
procesima i sustavima ODS-a
Sustav upravljanja količinama plina treba koristiti podatke
drugih poslovnih procesa i odgovarajućih aplikacija
ODS-a. Također, podatke generirane u sustavu upravljanja
količinama plina treba staviti na raspolaganje korisnicima
ostalih aplikacija ODS-a. Težište treba staviti na integraciju
s ovim sustavima:
- integracija sa sustavom SCADA ODS-a: obrada i dostava
podataka o izmjerenim količinama plina
- integracija sa sustavom daljinskog očitanja
- integracija s postojećim komercijalnim sustavima – baza
kupaca, dobavljača …
- mehanizmi migracije svih potrebnih povijesnih podataka
(baze podataka, Excel tablice i dr.) u novi informacijski
sustav, analiza i transformacija podataka.
5.
Realizacija informacijskog sustava
Integrirani sustav upravljanja tržišnim funkcijama
opskrbljivača plinom i voditelja bilančnih skupina realiziran
je u obliku informacijskog sustava, odnosno distribuirane
web-aplikacije. Navedeni je sustav komponenta tehničke
potpore za funkcioniranje opskrbljivača plinom i voditelja
bilančne skupine na tržištu plina Republike Hrvatske.
Pri realizaciji informacijskog sustava važno je pratiti načela
standardne metodologije implementacije informacijskog
sustava, koja uključuje ove faze:
- definiranje zahtjeva korisnika
41
STRUČNI RAD
IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA TRŽIŠNIM FUNKCIJAMA OPSKRBLJIVAČA PLINOM...
- modeliranje poslovnih procesa unutar organizacije
- modeliranje baze podataka – zajednički model podataka
- implementacija cjelokupne poslovne logike
- razvoj korisničkog sučelja
- testiranje sustava
- edukacija korisnika sustava
-implementacija informacijskog sustava na produkcijsku
okolinu.
Integracija sa sustavima iz okružja uključuje povezivanje
informacijskog sustava za upravljanje količinama prirodnog
plina s postojećim procesima i sustavima iz okružja kao
što su: sustav za daljinsko očitanje brojila, sustav SCADA
za nadzor i upravljanje, sustav za obračun i naplatu plina
(„Billing sustav“), sustav za dostavu prognoze temperature
te ostalih meteoroloških parametara, sustav za komercijalno
upravljanje transportom prirodnog plina (OTS Plinacro),
eksport podataka – generiranje izlaznih dokumenata koji
se šalju ostalim sudionicima tržišta plina (datoteke za
prednominaciju i nominaciju, alocirane količine prema
članovima bilančne skupine …), import podataka – uvoz
dokumenata dostavljenih od ostalih sudionika tržišta plina
(dnevno izvješće OTS-a, prednominacije, alocirane količine
od strane VBS-a …).
5.1.
Arhitektura sustava
Ovo poglavlje opisuje jednu ili više sklopovskih
konfiguracija na kojima će se izvršavati programska
potpora. Opis je naveden prikazom rasporeda komponenata
sustava (engl. Deployment View). Za svaku konfiguraciju
treba prikazati najmanje sklopovske elemente (računala) na
kojima se izvršavaju programi te njihove međusobne veze
(sabirnice, lokalne mreže itd.):
- sklopovska arhitektura sustava
- logička arhitektura sustava / veza među podsustavima te
tok podataka
- dekompozicija sustava na podsustave / komponente.
Sustav je projektiran u skladu s paradigmom usluga
orijentirane arhitekture (SOA – engl. Service Oriented
Architecture). Prednosti SOA-e uključuju usklađivanje
informatičkog sustava i poslovanja na svim razinama te
maksimalno iskorištenje postojećih informatičkih resursa.
Sustav je modularno osmišljen, svi su moduli potpuno
integrirani kao i sva proširenja koja će nastati prilagodbom.
Sustav je dizajniran za rad u distribuiranoj konfiguraciji
poslužitelj – klijent te podupire višekorisnički rad, odnosno
konkurentan rad većeg broja korisnika sustava. Osnovne
prednosti sustava jesu visoka pouzdanost i performanse
te fleksibilnost i skalabilnost. Sustav se može povezati s
ostalim postojećim i novim informacijskim sustavima u
okolini korištenjem tzv. aplikacijskih adaptera.
5.1.1. Logički model sustava
Sustav je projektiran u skladu s paradigmom arhitekture
orijentirane uslugama. Sastoji se od relacijske baze podataka,
42
aplikacijskog poslužitelja, grafičkoga korisničkog sučelja i
aplikacijskih adaptera prema ostalim sustavima (vanjskim
i postojećim internim).
Sustav je modularno osmišljen, a svi su moduli potpuno
integrirani kao i sva proširenja koja će nastati prilagodbom.
Prilikom razvoja informacijskog sustava poštivat će se ova
načela propisana uvriježenim standardima, a to su:
-interoperabilnost
-sigurnost
-personalizacija
-fleksibilnost
-skalabilnost.
Sustav je dizajniran za rad u distribuiranoj konfiguraciji
poslužitelj – klijent te podupire višekorisnički rad, odnosno
konkurentan rad većeg broja korisnika sustava.
5.1.2. Sklopovska arhitektura sustava
Sklopovska arhitektura produkcijskog UPKPP sustava
sastoji se od aplikacijskih poslužitelja (APP1 i APP2), zatim
poslužitelja s bazom podataka (DB1 i DB2) te sustava za
pohranu podataka (FS1). Sustav je preko redundantne LAN
mreže povezan s klijentskim računalima. Aplikacijski
poslužitelji rade u redundantnom načinu rada kao i
poslužitelji s bazom podataka čime se osigurava visoka
raspoloživost sustava i skalabilnost. Korištenjem zasebnog
sustava za pohranu podataka osiguravaju se pouzdanost i
proširivost diskovnog prostora potrebnog za ispravan rad
sustava.
5.1.3. Metode razvoja
Razvojna metodologija hibrid je waterfall pristupa i
agilnog pristupa razvoju softwarea. Waterfall pristup ovdje
primijenjen nije potpuno striktan i očituje se u komunikaciji
s klijentom, gdje se unaprijed fiksno dogovaraju doseg
projekta, budžet i rokovi, međutim, u stalnoj komunikaciji
s krajnjim klijentom, periodički, svakog ili svaka 2 tjedna,
moguće je unijeti određene promjene u sustav, što je
karakteristika agilnog razvoja. Promjene se implementiraju
„u hodu“ po principu hitnosti i njihova procijenjenog
prioriteta na razini jedne veće razvojne cjeline, i to najčešće
u trajanju iste razvojne cjeline koja odgovara jednoj iteraciji
od 3 do 4 tjedna.
Korištena razvojna okolina jest Visual Studio 2010 na .Net
Frameworku 4.0.
Pravila za pisanje izvornog koda definirana su u dokumentu
„C# Coding Standards and Best Programming Practices“
preuzetom s web-stranice http://www.dotnetspider.com,
proširenom i prilagođenom za specifičnosti opisanoga
razvojnog procesa.
Za pohranu i upravljanje izvornim kodom te njegovo
verzioniranje koristi se ColabNet Subversion (SVN)
repozitorij. Sa Subversion repozitorijem komunicira se
izravno iz Visual Studia 2010, i to preko ColabNet AnkhSVN
dodatka razvojnoj okolini. Izvorni kôd pohranjuje se
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA TRŽIŠNIM FUNKCIJAMA OPSKRBLJIVAČA PLINOM...
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
STRUČNI RAD
Svi
poslovni
procesi
perzistiraju svoje podatke
na jednome mjestu u obliku
Oracle Enterprise edition 11g
64bit relacijske baze podataka.
Podacima se pristupa preko
dvaju ORM (Object-Relational
mapping) alata, Microsoft
Entity Framework 5.0 (poduprt
do verzije 4.4 na .Net 4.0
razvojnoj platformi) te opensource NHibernate.
Autorizacija na akcije nad
entitetima koji definiraju
model podataka u bazi
realizirana je preko tablice
u bazi koja opisuje prava
vršenja akcija nad entitetima
za uloge na razini krajnjeg
korisnika aplikacije. Auditing
Slika 2. Sklopovska arhitektura sustava za upravljanje količinama prirodnog plina
akcija nad podacima u bazi
implementirana je preko
u repozitorij. Za pohranu i upravljanje projektnom
triggera na tablicama i opisana
dokumentacijom koristi se programski paket Atlassian je skupom podataka koji se zapisuju u jedan red Common.
Confluence.
Log tablice.
Za organizaciju podjele posla i praćenje zadataka na projektu Slojevi distribuiranog sustava implementirani su ovako:
rabi se programski paket Atlassian Jira.
5.1.5.1. Klijentski sloj, korisničko web-sučelje:
5.1.4. Logička arhitektura sustava
• HTML+CSS – osnovne tehnologije za prikaz stranice
Sustav implementira poslovne procese opskrbljivača • JavaScript (jQuery) – glavni alat za programabilnu ulazno(funkcije obrade izmjerenih podataka, planiranje ulaznih
izlaznu logiku, dohvat podataka ili pozivanje udaljenih /
količina, prognoziranje potrošnje, prednominacije i
remote) akcija (uključujući i akcije na strani poslužitelja)
rezervacije) i voditelja bilančne skupine (funkcije vođenja • BootStrap – „osigurava“ uniformni izgled stranice.
registra bilančne skupine, plaćanje energije uravnoteženja,
Uglavnom se bazira na definiciji CSS stilova. Provjerava
rezervacije i nominacije) te usluge administriranja
se o kojem je internetskom pregledniku i klijentu riječ
podataka, kao i izvještavanja, a integrira se s nizom vanjskih
te se različito priprema izgled stranice za mobilne i PC
sustava, npr. Billing sustavom sa svrhom dohvata podataka
platforme
o krajnjim kupcima na distribuciji, sustavom Holosys za • jqGrid – jQuery+HTML – kontrola koja služi za prikaz i
dohvat podataka o velikim krajnjim kupcima na distribuciji,
baratanje podacima u tabličnom prikazu.
sustavom SCADA za dohvat mjerenja potrošnje po fizičkim
priključcima te Meteo sustavom za dohvat meteoroloških
5.1.5.2. Poslužiteljska strana, poslovni
parametara.
proces voditelja bilančne skupine:
• MVC4 (web-aplikacija) + Razor upravljačka platforma –
5.1.5. Dekompozicija sustava na
infrastruktura za kompletni proces krenuvši od zahtjeva
podsustave / komponente
na strani klijenta pa do povratnog odgovora
Sustav je realiziran kao višeslojan (n-tier) i distribuiran. • Alpha poslužitelj (REST servis) – služi za pristup
Sve softverske komponente koje implementiraju
podacima u bazi preko REST web-servisa, obavljanja
poslovne procese pod sustavom egzistiraju na Microsoft
akcija nad njima te dohvata izvještaja i sl.
Windows Server 2008 R2 64bit operativnom sustavu, na • Poslovna pravila – definirana na Alpha poslužitelju
Microsoft Internet Information Services 7.5 web-serveru
korištenjem raznih DSL koncepata.
u aplikacijskim bazenima vezanim na .Net 4.0 razvojnu
platformu i rade u integriranome cjevovodnom načinu.
5.1.5.3. Poslužiteljska strana, poslovni proces
Sustav implementira sigurnosni mehanizam po principu
opskrbljivača, četiri razine:
Windows autentikacije.
• WCF REST Json web-servis – REST .Net Framework
43
STRUČNI RAD
IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA TRŽIŠNIM FUNKCIJAMA OPSKRBLJIVAČA PLINOM...
Slika 3. Logička arhitektura IT sustava za upravljanje količinama prirodnog plina
4.0 web-sučelje s kojim se komunicira s pomoću POCO
objekata, a koji predstavljaju podatke u tablicama modela
podataka u bazi, serijaliziranim u JSON format
• Poslovna logika – sloj koji implementira poslovna pravila
koja definira poslovni proces opskrbljivača, a sadržava i
logiku za generičku serijalizaciju POCO objekata koji
predstavljaju podatke u tablicama baze
• Domain model – POCO klase koje predstavljaju podatke
u tablicama u bazi
• Data Access Layer (sloj za pristup podacima) – POCO
Entity Framework 5.0 model prilagođen za korištenje
pod web-sučeljem, na čije se entitete preslikavaju POCO
klase domenskog modela, a koje se zatim preslikavaju
na podatke tablica u bazi, omogućivši tako objektnorelacijsko mapiranje na perzistencijski sloj – Oracle bazu.
5.1.5.4. Perzistencijski sloj:
• DB (Oracle) – spremanje podataka (čisti zapisi, povijesni
zapisi, hijerarhijski zapisi...), dohvat podataka (direktno iz
tablica, View-evi, SnowFlake...)
• DSL – definiranje entiteta i izvora podataka za njih (iz
njih se generira izvorni kôd za bazu i CRUD akcije nad
objektima u bazi podataka)
Dodatni alati: LinqPad – odličan alat za brzo testiranje i/ili
razvoj c# koda u DSL konceptima.
opskrbe te se znatno smanjuju
troškovi koji mogu nastati
zbog
određenih
penala
izazvanih
prekoračenjem
ugovora za nabavu plina,
prekoračenjem rezerviranog
kapaciteta, odstupanjem od
prednominacije i nominacije,
kumulativnog
odstupanja
itd.
Samim
financijskim
rasterećenjem i smanjenjem
nepotrebnih
troškova
unapređuje se gospodarenje
plinskim
distributivnim
sustavom
i
omogućuje
sigurna
opskrba
plinom
krajnjih potrošača u zimskim
mjesecima (maksimalne vršne
potrošnje). To u konačnici
pridonosi kvalitetnijem i
razvidnijem poslovanju u
sektoru plinskog poslovanja u
Republici Hrvatskoj.
7.
Literatura i referencije
[1] Zakon o tržištu plina (NN 28/13).
[2]Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina
(NN 14/14).
[3]Metodologija utvrđivanja tarifnih stavki za transport
plina (NN 85/13).
[4]Pravila o organizaciji tržišta plina (NN 158/13).
[5]Directive 2009/73/EC of the European Parliament and
of the Council of 13 July 2009 concerning common rules
for the internal market in natural gas and repealing
Directive 2003/55/EC.
[6] Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament
and of the Council of 13 July 2009 on conditions for
access to the natural gas transmission networks and
repealing Regulation (EC) No 1775/2005.
[7]
Regulation (EU) No 994/2010 of the European
Parliament and of the Council of 20 October 2010
concerning measures to safeguard security of gas supply
and repealing Council Directive 2004/67/EC
[8]
Mrežna pravila plinskoga distribucijskog sustava,
Narodne novine br. 50/2009, Zagreb, 2009.
[9]Tehnička dokumentacija, Končar – KET, Zagreb, 2014.
6.Zaključak
Ciljevi i svrha uvođenja sustava upravljanja količinama
prirodnog plina i automatizacije procesa jesu eliminirati
dodatne troškove ili ih svesti na minimum. Pažljivim
planiranjem ulaznih količina smanjuje se potreba za
interventnim ugovaranjem plina, povećava se sigurnost
44
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
PLINSKE BOCE U POŽARU
Gas cylinders in fire
STRUČNI RAD
Plinske boce u požaru
Autor:
Davor Belas, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Zagreb
Sažetak:
U članku je opisano ponašanje posuda pod tlakom u
požaru. Posebno je opisano ponašanje plinskih boca za
UNP u požaru. Budući da su plinske boce posude pod
tlakom bez sigurnosnog ventila, zanimljivo je promatrati
njihovo ponašanje u požaru ovisno o sadržaju pojedinih
faza (plinovita i kapljevita) UNP-a u boci. Također, prikazano
je ponašanje plinske instalacije zahvaćene požarom u
vozilima opremljenima instalacijom za UNP.
Ključne riječi:
plinska boca, BLEVE
Eksplozija plina
Svi smo čuli za slučajne i namjerne eksplozije plina te za
razaranja koja su izazvale. Srećom većina nas neće doživjeti
takve događaje. No, sprječavanje, tj. preveniranje eksplozija
plina zahtijeva dobro razumijevanje onoga što eksplozija
plina jest i što se može učiniti da bi se smanjile učestalost i
posljedice takvih događaja.
Eksploziju plina možemo definirati kao proces u kojem
izgaranje oblaka plina, odnosno goriva i zraka ili goriva/
oksidansa uzrokuje nagli porast tlaka. Plinska eksplozija
može se dogoditi u procesnoj opremi ili cijevi, u zgradama
platformama, na otvorenim prostorima ili u procesu
neograničenom nekim područjem. Kada se plinska oprema
u kojoj se nalazi plin nađe u požaru, postoji vjerojatnost da
će doći do eksplozije opreme koja će izazvati sekundarnu
eksploziju i požar.
Posude pod tlakom u požaru
Posuda pod tlakom označava zatvoren prostor konstruiran
i izrađen s namjenom da sadržava fluide pod tlakom
uključujući i priključke za povezivanje s drugom opremom.
U takvoj posudi nalazi se fluid pod tlakom višim od
atmosferskoga.
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
Abstract:
In this article has been described behavior of pressure
vessels in fire. In particular, described the behavior of
gas cylinders for LPG in the fire. Since gas cylinders are
pressure vessel without a safety valve is interesting to
observe the behavior of gas cylinders in a fire, depending
on the content of liquid and gaseous phases of LPG in a
cylinder. Also, it has been presented the behavior of gas
installations affected by fire in a vehicle equipped with
installations for LPG.
Key words:
gas cylinder, BLEVE
Posude pod tlakom možemo podijeliti u dvije skupine:
• posude koje su opremljene sigurnosnim ventilom
• posude bez sigurnosnog ventila.
Posude pod tlakom mogu se naći u požaru. S porastom
temperature u požaru u posudi pod tlakom kapljevina se
počinje isparavati, što dovodi do porasta tlaka u posudi.
Porast tlaka može dovesti do pucanja stijenke posude te
iznenadne eksplozije i izazvati sekundarni požar.
Engleska kratica BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor
Explosion – eksplozija para zakipjele tekućine) govori o
eksploziji koja je posljedica izlijevanja tekućine kada se
posuda u kojoj je tlak visok raspadne. Raspad posude može
biti izazvan požarom koji se dogodio izvan posude, a da
uzrok požara nije vezan uz posudu.
U posudi pod tlakom zahvaćenoj požarom zbiva se ovaj
proces:
Kapljevina u posudi pod tlakom apsorbira energiju iz požara
i zagrijava se do temperature isparavanja. Isparavanje
kapljevine u zatvorenoj posudi dovodi do naglog porasta
tlaka pri konstantnoj temperaturi kapljevite faze. Budući
da je transformacija kapljevite faze u parnu izotermna,
kapljevita faza hladi stijenke posude izložene požaru.
Istjecanje zapaljive tekućine u parnom i kapljevitom
45
STRUČNI RAD
PLINSKE BOCE U POŽARU
46
• aktivacija sigurnosnog ventila ili zapaljenje brtvenog
materijala na ventilu
• naprezanje i degradacija svojstava materijala stijenke
spremnika.
Kod posuda koje nemaju sigurnosni ventil (razne plinske
boce) proces isparavanja kapljevine također dovodi do
porasta tlaka, a ishod tog porasta ovisi o omjeru kapljevite
i parne faze tekućine. Ako kapljeviti dio tekućine zauzima
veći dio volumena posude, u prvoj fazi zagrijavanja posude
ne dolazi do loma njezine stijenke, već do zapaljenja brtvenih
elemenata na ventilu. Izgaranjem brtvenih elemenata na
Slika 1. Posuda izložena toplini nastaloj u požaru
ventilu počinje istjecati parna faza te se na taj način snižava
tlak u boci. U ovom scenariju brtveni elementi ventila
agregatnom stanju dovodi do BLEVE-a – eksplozije koja
„nenamjerno“ djeluju kao sigurnosni ventil. Padom tlaka u
rezultira velikom vatrenom kuglom, defragmentacijom
boci sve veći dio parne faze dovodi do naglog zagrijavanja
posude, velikom količinom energije koja se oslobađa u
stijenke koja zbog toga gubi čvrstoću i puca. Pune plinske
obliku radijacije (zračenja) te do pojave udarnog vala.
boce koje su bile zahvaćene
i udaljene od žarišta požara
pucaju tako da se na stijenci
načini otvor kroz koji plin
izađe iz posude. Nakon loma
stijenke dolazi do sekundarne
eksplozije i požara te do
odbacivanja boce.
Poluprazne plinske boce koje
se nađu u požaru i bliže žarištu
požara eksplodiraju tako
da se stijenka boce potpuno
raspadne i od boce napravi
ubojitu eksplozivnu napravu
od koje se može nastradati ne
Slika 2. Vatrena kugla i odbačeni dijelovi posude
samo zbog eksplozije plina već
i zbog defragmentacije tijela boce.
Do čega će dovesti porast tlaka, odnosno kakav će ishod
Eksplozija plinske boce ne može izazvati požar sama po sebi.
biti, ovisi o tome je li posuda opremljena sigurnosnim
Plinska boca može eksplodirati u požaru, ali ta eksplozija,
ventilom ili nije. Ako jest, porast tlaka izazvat će otvaranje
naravno, nije uzrok već posljedica požara, a dovodi do
sigurnosnog ventila i na taj način sniziti tlak u posudi. Nakon
sekundarnog požara i eksplozije.
što se tlak snizio ispod tlaka koji otvara sigurnosni ventil,
ovaj se zatvara i proces se ponavlja, međutim, ovoga puta
Plinske boce u požaru
s manje kapljevite faze u posudi, što izlaže veću površinu
U dugogodišnjoj praksi vještaka za utvrđivanje uzroka
nahlađene stijenke posude požaru. Ovaj proces može
požara susreo sam se s nekoliko slučajeva kod kojih je došlo
završiti eksplozijom posude pod tlakom (tzv. sekundarna
do sekundarnog BLEVE-a plinskih boca.
eksplozija) jer stijenka posude biva zagrijana na temperaturu
Zanimljiv primjer bio je požar skladišta u kojem su se
na kojoj gubi čvrstoću te više ne može izdržati tlak tekućine
koristili viličari koji su kao gorivo rabili UNP uskladišten u
(kapljevina i para) u posudi. To najčešće dovodi do raspada
bocama od 10 kg. Analiza kojom se došlo do uzroka požara
stijenke posude te do zapaljenja preostale količine plina u
na mjestu događaja trajala je nekoliko dana. U požaru su
kapljevitoj i parnoj fazi.
skladišni prostor i artikli (roba široke potrošnje) gotovo
BLEVE se sastoji od ovih povezanih procesa:
potpuno izgorjeli. Očevici koji su zamijetili požar već u
• prijenos topline:
razvijenoj fazi izjavili su da se u skladištu tijekom požara
– od požara na spremnik
čulo nekoliko eksplozija. Radnici koji su prethodni dan
–od spremnika na tekućinu u njemu (kapljevita i parna
radili u skladištu izjavili su da su u skladištu držali pune i
faza)
prazne plinske boce koje su koristili za pogon viličara. Boce
– u tekućini između kapljevite i parne faze
su držali na jednome mjestu u skladištu.
• termodinamička transformacija u spremniku i porast
Očevidom i vještačenjem utvrđeno je da je uzrok požara
tlaka
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
PLINSKE BOCE U POŽARU
istjecanjem plina kroz otvor na boci. Valja primijetiti da
oštećenja na tijelima boca nisu nastala na mjestu zavarenoga
spoja na bocama.
Ostaci drugih boca pronađeni su izvan mjesta skladištenja
(bile su odbačene). Pregledom tih odbačenih boca utvrđeno
je da su njihova tijela potpuno deformirana i „razderana“,
gotovo do neprepoznatljivosti (slika 5.).
STRUČNI RAD
bio kvar na električnoj instalaciji. Pretraživanjem mjesta
događaja pronađeno je nekoliko plinskih boca na različitim
mjestima u skladištu.
Pregledom plinskih boca utvrđeno je da su sve bile izložene
djelovanju požara. Boce na kojima su bila manja mehanička
oštećenja pronađene su u blizini mjesta gdje su ih djelatnici
skladištili. Boja na tim bocama potpuno je izgorjela, na
ventilima nije bilo brtvenog materijala pa su se ventili mogli
odvrnuti rukom (bez upotrebe alata). Tijelo boce bilo je
deformirano (napuhnuto), a na tijelu su se nalazili otvori
nastali lomom stijenke boce. Na jednoj boci otvor je nastao
na dnu (slika 3.), dok je na drugoj nastao na vrhu boce
(slika 4.). Također, na bocama su bili vidljivi manji tragovi
Slika 5. Potpuno uništena boca
Slika 3. Boca s oštećenim dnom
Slika 4. Boca s oštećenjem na vrhu
mehaničke deformacije nastali udarcem boca u zapreku
nakon stvaranja otvora na njima. Ovi su udarci posljedica
odbacivanja boca zbog pojave vatrenoga mlaza nastalog
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
U tvrtki u čijem je skladištu došlo do požara nije postojala
precizna evidencija o količini plina u pojedinoj boci, tj.
koja je boca bila prazna, a koja puna, stoga se na temelju
toga nije moglo zaključiti je li izgled oštećenja pojedine
boce povezan s količinom plina u njoj. Analizom položaja
uskladištenih boca i najvećih termičkih oštećenja na objektu
utvrđeno je da su sve boce bile uskladištene izvan područja
najvećega termičkog oštećenja, odnosno nisu se nalazile
u dijelu skladišta u kojem je tijekom požara temperatura
bila najviša. Na temelju analize položaja boca u odnosu
na najintenzivnije djelovanje požara te na temelju znanja
o termodinamičkom ponašanju kapljevina u zatvorenoj
posudi i karakteristikama BLEVE-a zaključeno je da su
boce sa slika 3. i 4. bile u trenutku izbijanja požara pune, dok
je boca sa slike 5. imala manju količinu plina u sebi. Razlika
u količini tekuće faze u pojedinim bocama dovela je do toga
da boca sa slike 5. nije imala dovoljno kapljevite faze plina
koja bi ju hladila, stoga je stijenka boce popustila, a para koja
je izišla iz boce stvorila je sa zrakom eksplozivnu smjesu
koja je eksplodirala i dodatno mehanički oštetila tijelo boce,
tj. došlo je do defragmentacije i odbacivanja dijelova tijela
boce izvan prostora skladištenja.
Plinske boce sa sigurnosnim ventilom
Postoji niz primjera plinskih boca, odnosno posuda pod
tlakom, na kojima je ugrađen sigurnosni ventil. Jedan od
takvih primjera su plinske boce, tj. spremnici koji se koriste
u osobnim vozilima za UNP ili UPP. Dio standardne opreme
na plinskoj instalaciji vozila pokretanih UNP-om ili UPPom jest i sigurnosni ventil.
47
STRUČNI RAD
PLINSKE BOCE U POŽARU
Požari vozila opremljenih plinskom instalacijom nisu
česti. Naravno, jedan od razloga je i to što je takvih vozila
razmjerno manje od vozila pokretanih benzinom ili
dizelskim gorivom. U svojoj karijeri radio sam na nekoliko
slučajeva utvrđivanja uzroka požara na vozilima koja su bila
opremljena instalacijom za UNP sa spremnikom UNP-a u
obliku cilindra ili torusa. Na svim tim vozilima utvrđeno je
da uzrok požara nije bio povezan s plinskom instalacijom.
Pregledom navedenih vozila kod svih se isticala jedna
činjenica: usprkos izloženosti plinskog spremnika punog
UNP-a požaru na vozilu nije došlo do sekundarne
eksplozije, tj. BLEVE-a, već „samo“ do pojačavanja požara
zbog istjecanja plina iz plinskog spremnika.
Na slikama 5. i 6. primjer je jednoga takvog vozila. Ono je
bilo opremljeno plinskom instalacijom za UNP. Spremnik
UNP-a nalazio se u prtljažniku. Imao je sigurnosni ventil.
Na slici 5. jasno se vidi da je stražnji dio vozila jače termički
oštećen od ostatka vozila. Uzrok većeg stupnja oštećenja
stražnjeg dijela vozila bilo je pojačavanje već nastalog
požara dotokom plina iz plinskog spremnika koji je ulazio
Slika 7. Snimka plinskog spremnika u vozilu
sekundarne eksplozije i požara, a ako je više boca u nizu, i do
lančane reakcije. Eksplozija plinske boce ili bilo koje druge
posude pod tlakom napunjene
zapaljivom tekućinom naziva
se prema engleskoj kratici za
pojam eksplozija para zakipjele
tekućine, tj. BLEVE.
Požari
na
vozilima
opremljenima
instalacijom
za UNP ili UPP u dosad
proučenim događajima ni u
jednom slučaju nisu izazvali
eksploziju
spremnika.
Najvažniji razlog tomu jest
ugradnja sigurnosnog ventila
na plinskoj instalaciji, i to na
samome spremniku.
Slika 6. Vozilo opremljeno instalacijom za UNP izgorjelo u požaru
u prtljažni prostor preko sigurnosnog ventila. Pregledom
samoga spremnika UNP-a (slika 7.) utvrđeno je da na njemu
postoje termička oštećenja u obliku izgorjele boje i plastičnih
dijelova. Na spremniku nisu utvrđena mehanička oštećenja
u obliku deformacije niti je došlo do pucanja stijenke. Na
slici 7. također se jasno vidi da je i unutrašnjost putničkog
prostora gotovo potpuno izgorjela.
Naravno, ne znači da kod plinske instalacije opremljene
sigurnosnim ventilom ne može doći do BLEVE-a, naprotiv;
međutim, plinska instalacija u osobnim vozilima pokazuje
prilično visok stupanj otpornosti na BLEVE.
Literatura
1.
Vladimir Strelec, Plinarski priručnik, 6. izdanje,
Energetika marketing, Zagreb, 2001.
2.Skupina autora, Osnove tehnike ukapljenog naftnog plina,
Energetika marketing, Zagreb, 2007.
3.Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu, NN 117/07.
4.Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima, NN 56/10.
5.www.gexcon.com, Gas Explosions Handbook, pristupljeno
u rujnu i listopadu 2014.
6.Zapisnici o utvrđivanju uzroka požara, vještak Davor
Belas.
Zaključak
Plinske se boce mogu naći u požaru. Ovisno o okolnostima
(brzina uočavanja požara, brzina reakcije vatrogasaca i
sl.) može doći do pucanja plinske boce koje dovodi do
48
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
UPORABIVOST UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE
Uređuje: Dubravko Duvančić, dipl. ing., Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Ako se ispitivanjem unutarnje plinske instalacije
niskog tlaka (do 100 mbar) utvrdi da je ona propusna,
prema članku 3.5.3. Tehničkog propisa za plinske
instalacije HSUP P-600 te članku 16. Pravilnika
o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i
ispravnosti plinskih instalacija HSUP P-601.111/II
potrebno je poduzeti ove mjere s obzirom na stupanj
uporabivosti:
1. Neograničeno uporabiva instalacija jest
instalacija s propusnošću do 1 l/h. Plinska
instalacija ostaje u uporabi bez ikakvih
ograničenja. Međutim, s obzirom na to da
u većini slučajeva instalacija propušta na
navojnim spojevima oko zapora ili trošila,
potrebno je preporučiti korisniku da je sanira
ovlašteni plinoinstalater.
2. Smanjeno uporabiva instalacija propusna je
u granicama od 1 l/h do 5 l/h. Ako instalacija
nije postavljena u zidovima, podrumu,
kanalu, oknu, ormaru ili drugom prostoru u
kojem nema prikladnog provjetravanja, ona
ostaje u uporabi s rokom. Korisnik je dužan
ukloniti nedostatke angažiranjem ovlaštenog
plinoinstalatera u roku od maksimalno 30
dana. U tome roku korisnik je dužan pojačano
nadzirati instalaciju, odnosno osigurati
dovoljno provjetravanje kod propusnih mjesta.
3. Neuporabiva instalacija propusna je više od
5 l/h i mora se odmah isključiti iz pogona.
Nakon što ovlašteni plinoinstalater ukloni
nedostatke, operator distribucijskog sustava
pustit će plin u uporabu.
Način utvrđivanja količine propusnosti
Količina propusnosti može se utvrditi mjernim
uređajem za mjerenje količine propuštanja u l/h
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
PITANJA IZ PLINSKE PRAKSE
Uporabivost unutarnje
plinske instalacije
ili računski i grafički na osnovi pada tlaka prema
DVGW – Radni list G 624 .
Ako računski i grafički određujemo propusnost
u l/h, prvo s pomoću dijagrama 5. utvrdimo koliki
je volumen instalacije. Nakon što smo izmjerili pad
tlaka s pomoću manometra u određenom vremenu
(npr. na 5 min), utvrdimo koliki je to pad tlaka
u minuti. Kad imamo te dvije potrebne veličine
(volumen cijevi i pad tlaka u minuti), s pomoću
dijagrama 2., 3. ili 4., ovisno o radnom i ispitnom
tlaku, lako utvrdimo kolika je propusnost instalacija
u litrama na sat, odnosno u kojem je području
utvrđena propusnost.
U nastavku članka na tri ćemo primjera izračunati
propusnost triju klasičnih plinskih instalacija. Prva
je instalacija nemjereni dio u stambenoj zgradi s
12 stanova, druga je instalacija mjereni dio u stanu
s bojlerom i plinskim štednjakom, dok je treća
instalacija također mjereni dio izveden samo za
kombi-bojler. U sva tri primjera vidljiva je relativno
velika propusnost. Izračunom je utvrđeno da ni
takva velika propusnost nije opasna za korisnika jer
je prva instalacija s propusnošću od 7 mbar/5 min,
odnosno 1,4 mbar/min smanjeno uporabiva, dok su
druge dvije instalacije neograničeno uporabive iako
su propusne 10 mbar/5 min, odnosno 20 mbar/5 min
(!!!!).
Valja zaključiti da će količina propusnosti ovisiti
ponajprije o volumenu instalacije. Za instalacije većeg
volumena dopuštena je relativno malena propusnost,
dok je za instalacije manjeg volumena dopuštena i
veća propusnost, što smo vidjeli iz primjera 3. gdje
je za volumen od 4 litre dopuštena propusnost od 20
mbar/5 min, odnosno dopušten je pad na U-cijevi od
20 cm/5 min (!!!).
Međutim, iako kod instalacija koje su
49
PITANJA IZ PLINSKE PRAKSE
UPORABIVOST UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE
neograničeno uporabive postoje dopuštene
propusnosti, korisniku treba preporučiti da angažira
ovlaštenog plinoinstalatera kako bi se i te relativno
malene propusnosti sanirale jer je u većini slučajeva
potrebno samo prebrtviti navojni spoj na instalaciji,
što je malen posao i trošak u odnosu na postignutu
sigurnost uporabe plina.
Primjer 1.
Ispitivanjem nemjerenog dijela u stambenoj zgradi s
12 stanova utvrđena je propusnost plinske instalacije.
Dimenzije cijevi su DN50 – 20 m, DN40 – 3 m, DN32
– 6 m, DN25 – 20 m. Izmjerena propusnost je 7 mbar
na rok od 5 minuta.
Iz dijagrama 5. izračunamo ukupan volumen
instalacije:
DN50,
20 m,
44 l
DN40,
3 m,
4l
DN32,
6 m,
6l
DN25,
20 m,
12 l
Ukupan volumen V = 66 l
Kako je propusnost 7 mbar na 5 minuta, propusnost
u minuti je 7 / 5 = 1,4 mbar/min.
S obzirom na to da je radni tlak plina 23 mbar,
a ispitivali smo zrakom tlakom od 50 mbar, u
dijagramu 2. na horizontalnoj osi označimo volumen
od V = 66 l, a na vertikalnoj osi označimo propusnost
od 1,4 mbar/min prema dijagramu 1. Ova dva pravca
sijeku se u točki koja se nalazi u području smanjeno
uporabive instalacije s propusnošću oko 4 l/h. Dakle,
plinska je instalacija smanjeno uporabiva i ostavlja
se u pogonu s rokom za sanaciju od 30 dana, ako
instalacija nije postavljena u zidovima, podrumu,
kanalu, oknu, ormaru ili drugom prostoru u kojem
nema prikladnog provjetravanja, kao što je već
navedeno.
DN25,
9 m,
5l
DN20,
6 m,
2l
DN15,
12 m,
3l
Ukupan volumen V = 10 l
Budući da je propusnost 10 mbar na 5 minuta,
propusnost u minuti je 10 / 5 = 2,0 mbar/min.
U dijagramu 2. na horizontalnoj osi označimo
volumen od V = 10 l, a na vertikalnoj osi označimo
propusnost od 2,0 mbar/min prema dijagramu 1. Ova
dva pravca sijeku se u točki koja se nalazi u području
neograničeno uporabive instalacije s propusnošću
oko 0,9 l/h. Dakle, plinska se instalacija ostavlja u
pogonu bez ograničenja.
Primjer 3.
Ispitivanjem mjerenog dijela u stanu je utvrđena
propusnost plinske instalacije. Plinska je instalacija
izvedena za kombi-bojler, a dimenzije cijevi su DN25
– 4 m, DN20 – 5 m. Izmjerena propusnost je 20 mbar
na rok od 5 minuta.
Iz dijagrama 5. izračunamo ukupan volumen
instalacije:
DN25,
4 m,
DN20,
5 m,
Ukupan volumen
2l
2l
V=4l
Budući da je propusnost 20 mbar na 5 minuta,
propusnost u minuti je 20 / 5 = 4,0 mbar/min.
U dijagramu 2. na horizontalnoj osi označimo
volumen od V = 4 l, a na vertikalnoj osi označimo
propusnost od 4,0 mbar/min prema dijagramu 1. Ova
dva pravca sijeku se u točki koja se nalazi u području
neograničeno uporabive instalacije s propusnošću
oko 0,9 l/h. Dakle, plinska se instalacija ostavlja u
pogonu bez ograničenja.
Primjer 2.
Ispitivanjem mjerenog dijela u stanu je utvrđena
propusnost plinske instalacije. Plinska je instalacija
izvedena za kombi-bojler i štednjak. Dimenzije cijevi
su DN25 – 9 m, DN20 – 6 m, DN15 – 12 m. Izmjerena
propusnost je 10 mbar na rok od 5 minuta.
Iz dijagrama 5. izračunamo ukupan volumen
instalacije:
50
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
UPORABIVOST UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE
PITANJA IZ PLINSKE PRAKSE
Dijagram 1. Primjer izračuna propusnosti u litrama na sat
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
51
PITANJA IZ PLINSKE PRAKSE
UPORABIVOST UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE
Dijagram 2.
52
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
UPORABIVOST UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE
PITANJA IZ PLINSKE PRAKSE
Dijagram 3.
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
53
PITANJA IZ PLINSKE PRAKSE
UPORABIVOST UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE
Dijagram 4.
54
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
UPORABIVOST UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE
PITANJA IZ PLINSKE PRAKSE
Dijagram 5.
plin - broj 4 - godina XIV - prosinac 2014.
55
PONUDA ZA OGLAŠAVANJE U ČASOPISU PLIN
Ovaj list vrijedi kao narudžbenica. Oznakom X označite željenu stavku ponude i navedite tražene podatke.
CJENIK JEDNOKRATNOG OBJAVLJIVANJA OGLASA:
naslovnica
150 x 195 mm
5500 kn
omot-zadnja stranica (1/1)
205 x 275 mm
5000 kn
omot-unutarnje stranice (1/1)
205 x 275 mm
4500 kn
unutarnje stranice (1/1)
205 x 275 mm
3090 kn
unutarnje stranice (1/2)
205 x 137,5 mm
1625 kn
unutarnje stranice (1/4)
102,5 x 137,5 mm
855 kn
vizitka (pretplata za 4 broja)
65 x 30 mm
Iskazane cijene vrijede za
2015. godinu i
ne sadržavaju PDV.
Odobravamo popust na
pretplatu od 4 broja:
20 %.
Časopis izlazi
četiri puta godišnje:
800 kn u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu.
Oglase je potrebno pripremiti za tisak prema prema sljedećim specifikacijama:
napust (po 3 mm sa svih strana); istaknute rezne oznake; pdf format.
Pripremljene oglase molimo poslati na e-poštu: [email protected]
Za dodatne informacije, oko uređenja oglasa, molimo obratite se tehničkom uredniku na:
[email protected] ili tel: 01/6189-595
Materijale je potrebno dostaviti uredništvu najkasnije 30 dana prije objave časopisa.
Narudžbenicu molimo čitko popuniti i poslati na jedan od sljedećih načina: poštom na adresu Hrvatska
stručna udruga za plin, Heinzelova 9, 10000 Zagreb; faksom na broj: 01/4636-735; ili elektroničkom
poštom na: [email protected] Za dodatna pitanja nazovite nas na telefon: 01/6189-592.
NAZIV TVRTKE:
KONTAKT OSOBA
ime i prezime:
PEČAT
tel.:
e-pošta:
ADRESA TVRTKE
ulica i broj ili p.p.:
mjesto:
datum
tel.:
faks:
potpis
NARUDŽBENICA
1. TEHNIČKI PROPISI ZA PLINSKE
6. Brošura: SIGURNOST KORIŠTENJA PLINA-
2. NOVO! PRAVILNIK O UVJETIMA I
7. TEHNIČKA PRAVILA ZA PROJEKTIRANJE,
INSTALACIJE (HSUP-P 600)
cijena primjerka: 400 kn
upute korisnicima plina
vidi: www.hsup.hr/izdavaštvo
POSTUPKU ISPITIVANJA NEPROPUSNOSTI I
ISPRAVNOSTI PLINSKIH INSTALACIJA (HSUP-P
601.111/II. izdanje 2011.) izrađen sukladno odredbama
Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95,
56/10).
cijena primjerka: 420 kn
3. TEHNIČKA PRAVILA ZA ODORIZACIJU PLINA
(HSUP-P 601.113)
izrađena sukladno odredbama Zakona o zapaljivim
tekućinama i plinovima (NN 108/95, čl. 7)
cijena primjerka 100 kn
GRADNJU, POGON I ODRŽAVANJE PLINSKIH
POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU
ENERGIJE (HSUP-P 650)
cijena primjerka: 250 kn
8.
TEHNIČKA PRAVILA ZA REGULACIJU
TLAKA PLINA DO 5 BAR ZA KORIŠTENJE
U DISTRIBUCIJSKIM SUSTAVIMA, OBRTU I
INDUSTRIJI (HSUP-P 591)
cijena primjerka: 100 kn
9. TEHNIČKA PRAVILA ZA REGULACIJU
TLAKA PLINA DO 5 BAR ZA OPSKRBU
STAMBENIH, POSLOVNIH I
JAVNIH OBJEKATA (HSUP-P 590)
cijena primjerka: 100 kn
4. SMJERNICE ZA SURADNJU IZMEĐU
DISTRIBUTERA PLINA I OVLAŠTENIH IZVOĐAČA I
PLINOINSTALATERA (HSUP-P 111)
cijena primjerka: 100 kn
5. Brošura: ENERGIJA U NAŠEM DOMU-
DIMOVODNIH UREĐAJA - II. izdanjeupute korisnicima plina
vidi: www.hsup.hr/izdavaštvo
EFIKASNOST KORIŠTENJA PLINAupute korisnicima plina
cijena:
500-1000 kom - 3,5 kn/kom
1001-5000 kom - 3,0 kn/kom
5001 - 10000 kom - 2,5 kn/kom
više od 10000 - 2,0 kn/kom
Na sva izdanja
obračunava se PDV
po zakonskoj stopi
10. Brošura: SIGURNO I EFIKASNO KORIŠTENJE
11. priručnik za polaganje stručnog
ispita i dobivanje ovlasti za ispitivanje
plinskih instalacija na nepropusnost
cijena primjerka: 200 kn
Neopozivo naručujem izdanja broj (poštarina nije uračunata u cijenu):
6 -___kom
1 -___kom
2 -___kom
3 -___kom
4 -___kom
5 -___kom
7 -___kom
8 -___kom
9 -___kom 10 -___kom
11 -___kom
OIB
NAZIV TVRTKE (popunjavaju samo pravne osobe)
.............................................................
osnovna djelatnost ..........................................................................................
ADRESA
mjesto:....................................................
ulica i broj ili p.p.:..............................................................
tel:......................................
MP
faks:...................................
e-mail:...............................................................................
datum i potpis
Narudžbenicu molimo poslati:
◦ poštom na adresu:
Hrvatska stručna
udruga za plin-HSUP
10000 Zagreb,
Heinzelova 9/II
◦ ili na faks:
01 / 4636-735, 6189-597
◦ ili na e-poštu:
[email protected]
Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP), 10000 Zagreb, Heinzelova 9/II
tel: 01/6189-592, 01/6189-595, 01/6189-594 // faks: 01/4636-735;6189-598 // e-pošta: [email protected]
Pravilnike šaljemo poštom.
gas for energy is published by DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Arnulfstr. 124, 80636 München
A CLOSE-UP VIEW OF THE
INTERNATIONAL GAS BUSINESS
This magazine for smart gas technologies, infrastructure and utilisation
features technical reports on the European natural gas industry as well as
results of research programmes and innovative technologies. Find out more about
This magazine for smart gas technologies, infrastructure and utilisation
markets,
enterprises, associations and products of device manufacturers.
features technical reports on the European natural gas industry as well as
results ofisresearch
programmes
and innovative
Find outleaders
more about
Each edition
completed
by interviews
withtechnologies.
major company
and
markets,
enterprises,
associations
and
products
of
device
manufacturers.
interesting portraits of key players in the European business.
Each edition is completed by interviews with major company leaders and
interesting portraits of key players in the European business.
READ MORE ABOUT
Gas applications
GridABOUT
infrastructure
READ MORE
Measurement
Gas quality
issues
Pipeline
construction
Gas applications
Grid infrastructure
Regulation
Measurement
quality issues Corrosion
Pipelineprotection
construction
BiogasGas
injection
Regulation
Smart
metering
Biogas injection
Corrosion protection
on the annual
onal
theipan
tinu
bscr
suon
subscription
252%
5%
Save ve
Sa
Smart metering
KNOWLEDGE
FOR THE
KNOWLEDGE
FOR THE
FUTURE
FUTURE
DeutscherIndustrieverlag
Industrieverlag
Arnulfstr.
124124
| 80636
München
Order
fax:
+49931
931/ /4170-494
4170-494
or
in
Deutscher
GmbH
|mail
Arnulfstr.
| 80636
München
Order
nownow
by by
fax:
+49
or send
sendGmbH
inbyby|mail
Yes, I want to read gas for energy on a regular basis. During the first year I will benefit from a 25%
Yes, I want
to read
energy
on a regular
During
the
first year
I will
benefit
from
25%
discount
ongas
the for
annual
subscription
fees. Ibasis.
subscribe
to the
technical
trade
journal
for at
leasta one
discount year
on the
annual subscription fees. I subscribe to the technical trade journal for at least one
(4 issues)
year (4 issues)
Special offer for students (proof of entitlement)
Company/Institution
Company/Institution
as a printed magazine at the annual price
a printed
magazine
atof
theentitlement)
annual price of
Special as
offer
for students
(proof
First name, surname of recipient (department or person)
of € 144.00
plus shipping
(€ 12.00
within as a€printed
72.00 plus
shipping (€at12.00
within Germany
magazine
the annual
price of /
as a printed
magazine
at the annual
price
First name, surname of recipient (department or person)
Germany
/ € 14.00 (€
outside
Germany)
€ 14.00
of Germany).
€ 72.00
plusoutside
shipping
(€ 12.00 within Germany /
of € 144.00
plus shipping
12.00ofwithin
e-paper
magazine
(single user) at € 14.00
as anoutside
e-paperofmagazine
(single user)
Germany).
Germanyas/ €an14.00
outside
of Germany)
the annual price of € 144.00.
at the annual price of € 72.00.
Street/P.O. Box, No.
as an e-paper magazine (single user)
as an e-paper magazine (single user) at
as a printed plus an e-paper magazine
as a printed plus an e-paper magazine
at
the
annual
€ 72.00.
the annual
price
of
€
144.00.
(single user) at the annual price of € 199.20
(single
user)price
at theofannual
price of € 105.60
Street/P.O. Box, No.
as a(within
printed
plus an
magazine
as a printed
plus
an e-paper
magazine
(within
Germany)
/ € 201.20
(outside of
Germany)
/ €e-paper
107.60 (outside
of Germany)
(single
at the annual price of € 105.60
(single user)
at theincl.
annual
price of € 199.20
Germany)
shipping.
incl.user)
shipping.
Country, postalcode, town
(within Germany) / € 107.60 (outside of Germany)
(within Germany) / € 201.20 (outside of
incl. shipping.
Germany) incl. shipping.
Country, postalcode, town
Reply/Antwort
Readers’ Service gas for energy
Reply/Antwort
Postfach 91 61
Readers’ Service gas for energy
97091 Wurzburg
Postfach
91 61
GERMANY
97091 Wurzburg
GERMANY
Please note: According to German law this request may be withdrawn within 14 days after order date in writing
to Readers’ Service gas for energy, P.O. Box 91 61, 97091 Wurzburg, Germany. After the first period the agreement can be
terminated in writing with 2 months notice to the end of each year. In order to accomplish your request and for communication purposes your personal data are being recorded and stored.
In order
to accomplish
your request
for communication
purposeswithin
your personal
beingdate
recorded
and stored.
Please note:
According
to German
law thisand
request
may be withdrawn
14 daysdata
afterare
order
in writing
It is approved that this data may also be used in commercial ways by mail, by phone, by fax, by email, none.
to Readers’ Service gas for energy, P.O. Box 91 61, 97091 Wurzburg, Germany. After the first period the agreement can be
This approval may be withdrawn at any time.
terminated in writing with 2 months notice to the end of each year. In order to accomplish your request and for communication purposes your personal data are being recorded and stored.
Phone
Phone
Fax
Fax
E-Mail
E-Mail
Line of business
Line of business
✘
Date, signature
PAGFE2014
✘
Date, signature
PAGFE2014
gas for energy is published by DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Arnulfstr. 124, 80636 München
A CLOSE-UP VIEW OF THE
INTERNATIONAL GAS BUSINESS
KONTAKT INFORMACIJE
I vi se možete reklamirati u časopisu Plin.
Čekamo na Vaš oglas.
godina plinske
rasvjete u Zagrebu
Poticaj i prvotna svrha za osnivanje
plinara diljem Europe u 19. stoljeću bila
je rasvjetna funkcija. Tako je plinara
u Zagrebu 31. listopada 1863. godine
počela isporučivati plin, a prvotna mreža
plinske javne rasvjete obuhvaćala je
364 plinske svjetiljke...
Danas Gornji grad, Kaptol i Opatovinu
osvjetljava 214 plinskih svjetiljki. Plinsko
svjetlo privlači građane Zagreba i sve
njegove posjetitelje koje plinske svjetiljke
svojim romantičnim sjajem vode, poput
vremeplova, u Zagreb minulih vremena.
NABAVITE ZBORNIK RADOVA SA
29. MEĐUNARODNOG
ZNANSTVENO-STRUČNOG
SUSRETA STRUČNJAKA ZA PLIN
IZDVA JA MO:
/ G lobalni razvoj prirodnog plina i izazovi europske plinske
infrastrukture / Razvoj tržišta plina u Republiici Hr vatskoj /
Proizvodnja prirodnog plina na J adranu / Trenutno stanje i
daljnji razvoj tržišta prirodnog plina u RH / Hibridna tehnika
i efikasnost / D istribuirana proizvodnja energije na kopnu
i m oru / Proces plinofikacije na području Dalmacije / ...
Svi radovi su u cjelovitom izdanju objavljeni na CD-u.
Sadržaj u cijelosti
pogledajte na:
www.hsup.hr
Zbornik možete
naručiti putem:
e-p ošte: o p ati ja @ hsu p.h r
telefona: 01/6189-590
faksa: 01/4636-735
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
28
File Size
7 753 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content