close

Enter

Log in using OpenID

(Bosniaco-croato-serbo) ŽRTVA: ŠTA URADITI Pretrpjeli ste napad

embedDownload
(Bosniaco-croato-serbo)
ŽRTVA: ŠTA URADITI
Pretrpjeli ste napad, krivično djelo usmjereno protiv vašeg integriteta?
Korisni savjeti kako postupiti:
zaštita
•
•
•
•
tražiti intervenciju policije;
zaštititi se (eventualna zamjena brave, pratnja tokom izlazaka i posjeta, boravak u
jednom od prihvatnih centara za zaštitu žena, itd.);
tražiti pomoć od prijatelja i poznanika;
prijaviti slučaj: podnijeti prijavu ili krivičnu tužbu.
medicinska njega
•
•
u što kraćem roku obratiti se liječniku (hitna medicinska pomoć u bolnicama ili kod
privatnih liječnika) da bi vam bila pružena neophodna njega i da bi se potvrdilo
pretrpljeno nasilje: fizički tragovi mogu nestati u roku od nekoliko dana!
ljekarsko uvjerenje može predstavljati ključni dokaz tokom eventualnog krivičnog
postupka.
na koji način tražiti pomoć
•
•
uspostaviti vezu sa servisom LAV čije kontakte će Vam dati policija;
važno je ne ostati sami sa svojom patnjom, nego moći razgovarati o njoj sa osobom u
koju imate povjerenja ili sa profesionalcem čiji je to posao, i isplanirati korake koji će
slijediti nakon napada (smještaj, mjere sigurnosti za Vas i Vašu djecu, finansijski i
zakonski aspekti, procjena mogućnosti za podnešenje prijave).
skupljanje dokaza
•
•
•
•
•
biti sigurni da ljekarsko uvjerenje detaljno opisuje fizičke povrede i psihičko stanje;
sačuvati i ne prati odjeću koju ste imali na sebi tokom napada (fizičkog ili seksualnog),
kao i sve tragove koji su ostavljeni na Vašem tijelu (ako je moguće ne kupati se);
također ostaviti tragovi koji su ostali na licu mjestu i na stvarima gdje se desio napad;
sačuvati poruke (sms, e-mailovi, snimci itd.);
zapisati imena eventualnih svjedoka.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
16 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content