close

Вход

Log in using OpenID

4. međunarodni kongres dani inženjera strojarstva 2015.

embedDownload
NAKON USPJEŠNO ODRŽANA 3 KONGRESA DANI INŽENJERA STROJARSTVA
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
POZIVA VAS NA
4. MEĐUNARODNI KONGRES
DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2015.
Vodice, Hotel Olympia, 25. – 27. ožujka 2015.
POZIV AUTORIMA ZA PRIJAVU RADOVA
Pozivaju se autori radova da prijave radove iz područja tema kongresa
Prijava rada treba sadržavati sljedeće elemente:
 ime i prezime autora i svih koautora
 naziv tvrtke ili ustanove, adresa, broj telefona, e-mail za sve autore
 naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku
 sažetak (summary) na hrvatskom i engleskom jeziku (do 1 str. hrv. + 1 str. eng.)
 ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku
Prihvaćanje radova prema dostavljenim sažecima vrši Programski odbor Kongresa. Nakon pregleda dostavljenih
dovršenih radova Programski odbor će odlučiti o konačnom prihvaćanju radova. Tri najkvalitetnija rada prema ocjeni
Programskog odbora biti će prezentirana sudionicima kongresa nakon pozvanih uvodnih predavanja. Ostali prihvaćeni
radovi će biti prezentirani u obliku poster sekcije i objavljeni u Zborniku radova. Radovi će u Zborniku biti objavljeni u
cijelosti, a Zbornik će biti dostupan u tiskanom i u elektronskom obliku.
Rokovi:
Dostava prijave radova
Obavijest autorima o prihvaćanju radova
Dostava dovršenih radova za Zbornik
Dostava prezentacija
E-mail adresa za slanje prijava radova
31.12.2014.
20.01.2015.
25.02.2015.
15.03.2015.
[email protected]
Napomena:
-Autor rada ili ako je više autora vodeći autor je oslobođen kotizacije za sudjelovanje u kongresu u iznosu od 50%,
jednokratno neovisno o broju radova.
-Prijavljeni radovi trebaju predstavljati stručno-znanstveni doprinos temi i ne smiju služiti kao promidžba određenog
proizvoda, usluge ili tvrtke. Radovi ne smiju sadržavati vidljive logotipove tvrtki i opisivati značajke određenog
proizvoda ili usluge ili ponude tvrtke. Programski odbor zadržava pravo da iz programa isključi pristigle radove, za koje
ocijeni da bi mogli poslužiti kao promidžba određenog proizvoda, usluge ili tvrtke.
4. MEĐUNARODNI KONGRES DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2015
PRVI POZIV
PROGRAM KONGRESA
srijeda, 25. ožujka 2015.
ZAKONSKA REGULATIVA RH I EU I UVJETI RADA OVLAŠTENIH INŽENJERA U ZEMLJAMA
U OKRUŽENJU
 -zakonska regulativa u graditeljstvu RH i EU; javna nabava; EU fondovi
 -uvjeti rada ovlaštenih inženjera u zemljama u okruženju, EU i ne članicama EU (uvjeti,
 uzajamnost, ograničenja)
 -studijski programi te stručni i znanstveni razvoj – ishodi učenja strojarskih inženjera;
standard zanimanja u polju strojarstva
 -primjenjiva povezanost znanosti i inženjerstva u gospodarstvu; potrebe, prijedlozi,
ograničenja, ...
četvrtak, 26. ožujka 2015.
ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU I INDUSTRIJI, FINANCIJSKI MODELI
POTPORE
 -energetski pregledi i energetsko certificiranje; energetski učinkovita oprema i sustavi u
zgradama i industriji; učinkovit prijenos i korištenje energije; optimalizacija i ekonomičnost
 -programi energetske obnove s modelima financiranja
 -cjelovita i djelomična tehnička rješenja energetske učinkovitosti; samoodrživost i
energetska neovisnost građevina
ENERGETSKA I PROCESNA POSTROJENJA
 -primjena energetskih postrojenja u procesnoj i prerađivačkoj industriji
 -napredna tehnička rješenja toplifikacijski i rashladni sustavi, učinkovitost i ekonomičnost
 -sigurnosni sustavi, nadziranje i upravljanje energetskim postrojenjima
 -energija i energenti u tehnološkim procesima - prerada, obrada, sušenje
 -hidrotehnički sustavi -obrada pitkih, tehnoloških i otpadnih voda, crpne stanice
 -intenzivna poljoprivredna proizvodnja -navodnjavanje – hladnjače – skladišta – prerada
 -farmacija, petrokemija, drvna industrija, prehrambena i prerađivačka industrija
 -obnovljivi izvori i intenzivna poljoprivredna proizvodnja - staklenici, sušare
petak, 27. ožujka 2015.
ZAŠTITA OKOLIŠA
 -obnovljivi izvori energije - bioplinska postrojenja, kogeneracijska postrojenja na biomasu,
geotermalni izvori energije, fotonaponski sustavi
 -gospodarenje otpadom (sortiranje, klasiranje, recikliranje otpada, spalionice, otpad –
sirovina)
 -velika energetska postrojenja i održivi razvoj; ekologija; učinkovitost i ekonomičnost
STROJARSKE KONSTRUKCIJE
 -nosive konstrukcije energetske opreme (kotla, ekonomajzera, filtera zraka, cjevovoda, i sl.);
čelični spremnici, dimnjaci, dimni i zračni kanali, silosi, cjevovodi i cjevovodni mostovi
 -ostale strojarske konstukcije
 -suvremene metode u konstruiranju i analizi konstrukcija (CAD/FEM), konstukcijski
materijali i sl.
4. MEĐUNARODNI KONGRES DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2015
PRVI POZIV
SUDJELOVANJE U RADU KONGRESA
Sudjelovanje u radu Kongresa bodovati će se sukladno Programu stručnog usavršavanja HKIS
s 24 boda od toga 4 iz zakonske regultive.
Prijave za sudjelovanje na Kongresu primaju se zaključno do 28. veljace 2015. godine.
Sudjelovanje na Kongresu prijavljuje se slanjem Prijavnog obrasca na e-mail [email protected], on-line prijavom na
www.hkis.hr ili putem fax-a 01/777 55 74 (više na www.hkis.hr)
Kotizacija sudionika
za obveznike stručnog usavršavanja 1.590,00 kn +PDV (1.987,50 kn) što uključuje sudjelovanje na svim
predavanjima, tiskani materijali zbornik radova +CD, promotivni material, cocktail dobrodošlice, ručak (2) i
večera (2) za sve dane trajanja Kongresa, napitci u stankama. Za prijave i uplate do 31.12.2014. godine odobrava
se popust od 10%
Kotizacija za osobe u pratnji
- 1.250,00 kn+PDV (1.562,50 kn) što uključen izlet u Šibenik u pratnji vodiča, cocktail dobrodošlice, ručak (2) i
večera (2) za sve dane trajanja Kongresa. Za prijave i uplate do 31.12.2014. godine odobrava se popust od 10%
Smještaj
U kotizaciju nije uključen smještaj sudionika u hotelu. Smještaj sudionika Kongresa putem Putničke
agencije Dubrovnik Sun u Hotelu Olympia **** ili u Hotelu Miramare***
Hotel
Soba na bazi noćenje i doručak
Cijena po osobi
Hotel Olympia ****
Dvokrevetna soba, single use
390,00 kn po osobi i danu
boravišna pristojba 7,00 kn po osobi i danu
Jedokrevetna soba, solo use
290,00 kn po osobi i danu
boravišna pristojba 7,00 kn po osobi i danu
Hotel Miramare
****
Dvokrevetna soba, single use
Jedokrevetna soba, solo use
370,00 kn po osobi i danu
boravišna pristojba 7,00 kn po osobi i danu
270,00 kn po osobi i danu
boravišna pristojba 7,00 kn po osobi i danu
PROMOCIJA TVRTKI I INSTITUCIJA
Prilikom održavanja
4. MEĐUNARODNOG KONGRESA DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2015.
tvrtke i institucije će imati mogućnost promocije na jedan od sljedećih načina:
Partneri kongresa: Zlatni partner; Srebrni partner
Pisana prezentacija u Zborniku radova
Izlagač s izložbenim prostorom
Izlagač s izložbenim prostorom i prezentacijom u kongresnoj dvorani
Distribucija promotivnog materijala tijekom kongresa
Objava logotipa i naziva tvrtke u zborniku i platnu kongresa
Više na
www.hkis.hr
4. MEĐUNARODNI KONGRES DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2015
PRVI POZIV
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
701 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа