close

Enter

Log in using OpenID

19. kolovoz - August 19th - Hrvatska katolička župa Srca Marijina

embedDownload
ŽUPNI LIST
HRVATSKE ŽUPE PREČISTOG SRCA MARIJINA
GODINA 51 BROJ 33/2213
12. KOLOVOZA 2012.
VELIKA GOSPA
UZNESENJE MARIJINO
Prvo čitanje
Otkrivenje 11, 19a; 12, 1-6a.10ab
Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola
Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu
njegovu.
I znamenje veliko pokaza se na nebu: žena zaodjenuta suncem, mjesec joj
pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. Trudna viče u
porođajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na
nebu: gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama
mu sedam kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih – i obori ih na
zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim rodi, proždre
Dijete. I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom
gvozdenom. I Dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A Žena
pobježe u pustinju, gdje joj Bog pripravi sklonište. I začujem glas na nebu
silan: »Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast
Pomazanika njegova!« Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam
Psalam 45, 10b-12b.16
Pripjev: Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći.
Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći,
mnoštvom okružena.
»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni:
zaboravi svoj narod i dom oca svog!«
»Zaželi li kralj ljepotu tvoju,
smjerno se pokloni njemu.«
S veseljem je vode i s klicanjem,
u kraljeve dvore ulazi.
Drugo čitanje
1Korinćanima 15, 20-27a
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista, po čovjeku smrt,
po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će
u Kristu biti svi oživljeni.
Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu
dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto
obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu. Doista, on treba da
kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje.
Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt jer sve podloži
nogama njegovim. Riječ Gospodnja.
Pjesma prije evanđelja
Aleluja! Uznesena je Marija u nebo;
raduje se vojska anđelâ. Aleluja!
Evanpelje
Luka 1,39-56
U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Upe u Zaharijinu kuƒu i
pozdravi Elizabetu. „im Elizabeta za…u Marijin pozdrav, zaigra joj …edo u utrobi. I
napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:
"Blagoslovljena ti mepu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da
mi dope majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas
pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti …edo u utrobi. Blažena ti što povjerova da ƒe
se ispuniti što ti je re…eno od Gospodina!"
Tada Marija re…e: "Veli…a duša moja Gospodina, klikƒe duh moj u Bogu, mome
Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad ƒe me, evo, svi naraštaji
zvati blaženom. Jer velika mi djela u…ini Svesilni, sveto je Ime njegovo! Od koljena do
koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja a uzvisi neznatne. Gladne napuni
dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeƒa ocima
našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka."
Marija osta o Elizabetom tri mjeseca, a onda se vrati kuƒi. Rije… Gospodnja.
ODREoENE MISE
Danas u 9:00 sati: + Katarina Merkaš
Danas u 10:00 sati: + Ivka Švoriniƒ
Danas u 11:15 sati: + Milan Vrban
Ponedjeljak: + Stjepan Ramušƒak
Petak : + Miše „irko
Subota: + Ilija Zovko
Subota nave…er: + Luka i Marija Kova…iƒ
Nedjelja, 26. kolovoza 9:00 sati: + Vlaho ourkoviƒ
Nedjelja, 26. kolovoza 10:00 sati: + Nikola i Jela Dasoviƒ
Nedjelja, 26. kolovoza 11:15 sati: + Vinko Milanović
Majka Božja Bistri…ka
JOŠ SU DALI SLUŽITI SVETE MISE
Ob. Marija Gašparac za + Rudija Stipan…iƒa
Ob. Marija Gašparac za + Ivana Gašparac
Ob. Željko i Nada Markoviƒ za + Rudija Stipan…iƒa
Ob. Željko i Nada Markoviƒ za sve pok. u obitelji Periƒ
Ob. Antun i Jelica Periƒ za + Rudija Stipan…iƒa
Ob. Antun i Jelica Periƒ za + Stjepana Ivan…iƒa
Gospa Sinjka
Mira Perak za + muža Božu Perak
Mira Perak za + sestru Graciju Zamuda
Ob. Milica „irko za + muša, oca i djeda Mišu „irko
Ob. Milica „irko na …ast Gospe Sinjske
Ob. Slipac na …ast Gospi od brze pomoƒi (4 mise)
Jela i Josip Matkoviƒ na …ast sv. Ante
Jela i Josip Matkoviƒ za + rod. Ružu i Josipa, Antoniju i Dragu
Ob. Ivan Bandiƒ za + Ivana Crnkoviƒa (2 mise)
Ob. Ivan Bandiƒ za + Katu Crnkoviƒ (2 mise)
Ob. Ivan Bandiƒ na …ast Gospi Sinjskoj
Ob. Ivan Bandiƒ na …ast sv. Leopolda Mandiƒa (2 mise)
Ob. Ivan Bandiƒ za + Petra i Katu Bandiƒ (2 mise)
Ob. Ivan Bandiƒ za + Josipa i Ivu Bandiƒ (2 mise)
Jadranka Babiƒ za + majku Katicu Pervan
Jadranka Babiƒ za + Anpu Bašiƒ
Jadranka Babiƒ za + Jubu Bašiƒa
Jadranka Babiƒ na …ast Majke Božje
Ob. Luka Pešo na …ast Gospe Sinjske
Ob. Luka Pešo za sve svoje pokojne
Ob. Tomašiƒ u zahvalu
Ob. Tonko Švoriniƒ za + Ivku i Tonija Švoriniƒ
Ob. Mato Mariƒ na …ast Gospi na svoju nakanu
Ob. Petar Cvitanoviƒ za + sestru Graciju Zamuda
Ob. Petar Cvitanoviƒ na …ast Gospe
Antonijeta ourkoviƒ na svoju nakanu
Tadija Matek za + brata Buduimira Matek
Marina Glass za + Budinira i Šimu (Šicana) Matek
Ob. Jurlina za + Budimira i Šimu (Šicana) Matek
Vlado Buliƒ na svoju nakanu (2 mise)
Majka Božja od Krasna
Milosna Gospa, Šijana, Istra
Vlado Buliƒ za + majku Anicu Buliƒ
Ob. Ivan Tabak za + majku Milu Tabak
Ob. Ivan Tabak za + majku Ivu Batarelo
Ob. Ivan Tabak za + oca Ivana Tabak
Ob. Ivan Tabak za + oca Juru Batarelo
Ob. Ivan Tabak na svoju nakanu
Jelica Markoviƒ s djecom i unu…adi za + Juru Markoviƒa
Kraljica Hrvata
Marica Markoviƒ na …ast bl. Djevice Marije
Mirko Jukiƒ za sve pokojne u ob. Jukiƒ (2 mise)
Mirko Jukiƒ za sve pokojne u ob. Dadiƒ (2 mise)
Ob. Mirko Jukiƒ na …ast …udotvorne Gospe Sinjske za zdravlje obitelji
Spomena Nikiƒ na …ast Gospe (2 mise)
Spomenka Nikiƒ na …ast sv. Ante
Spomenka Nikiƒ za sve pokojne u ob. Nikiƒ i Bošnjak
Ob. oakoviƒ na …ast Gospe
Ob. oakoviƒ za sve pokojne u ob. oakoviƒ
Ivka Kafadar na …ast Gospe od brze pomoƒi
Ivka Kafadar za + Martu Kafadar
Majka Božja žalosna, Mrkopalj
Ob. Ante Bandiƒ za sve pokojne u ob. Bandiƒ
Ob. Ante Bandiƒ za sve pokojne u ob. Matkoviƒ
Franciska Dujmoviƒ za svete duše u …istilištu
Franciska Dujmoviƒ za + sestru Graciju Zamuda
Milan Prpiƒ na …ast bl. Djevice Marije
Ivona Prpiƒ na …ast bl. Djevice Marije
Ankica Prpiƒ na …ast bl. Djevice Marije
Luka Pešo na …ast Gospe Sinjske za zdravlje djece (2 mise)
Lucija Blaževiƒ na …ast Gospe Sinjske za zdravlje obitelji
Zdenka Miljak za + oca Vinka i brata Jozu Štuc
Milka Šimiƒ na …ast Velike Gospe
Vesna Mandiƒ za sve pokojne u ob. Mandiƒ (2 mise)
Vesna Mandiƒ za sve pokojne u ob. Kara…iƒ
Gospa Visova…ka
Vesna Mandiƒ na …ast Velike Gospe za zdravlje obitelji
Anka Štefaniƒ za + Miljenka Štefaniƒa
Anka Štefaniƒ za + majku Mariju Crnošija
Anka Štefaniƒ za + oca Franu Štefaniƒ
N.N. na …ast Gospe
Ivan Skoko na …ast majke Božje na svoju nakanu (2 mise)
Ob. Mirko Šakiƒ za + sestru Graciju Zamuda
Ob. Mirko Šakiƒ za + Jasnu Mustapiƒ
Ob. Mirko Šakiƒ za + Antu Šimiƒa
ouka i Anica Goluža (Victoria) za + Ljubicu Pavli…iƒ
Gospa Olovska
Ob. Petar Kliman (Victoria) za + Ljubicu Pavli…iƒ
MISNA „ITANJA
Danas …itaju: 10:000 sati: Ružica Cvitanoviƒ i Angela Dasoviƒ
11:15 sati: Marija Šerka i Mirjana Srdanoviƒ
U slijedeƒu nedjelju …itaju:
10:00 sati: Angela Didak i Mario Jakiƒ
11:15 sati: Krševan Mihaliƒ i Anamaria Bašura
Gospa Širokobriješka
KRŠTENJE
Po sakramentu krštenja koje je primila u našoj crkvi u nedjelju 5. kolovoza pridružila nam se u vjeri:
HARPER RYAN MORENO
Roditelji: Ryan Moreno and Cindy Višnjak
Datum i mjesto ropenja: 8. lipnja 2012. Langley, B.C.
Kumovi: Christine Višnjak i Sean Moreno
„estitamo!
NAPOVIJEDI
IVAN BELJAN, sin Ante Beljan i Jake r. Beljan, ropen u Edmontonu i ANITA MILKOVI‚, kƒerka
Mile Milkoviƒa i Vesne r. Pernar, ropena u Vancouveru, sklapaju kršƒanski brak u našoj crkvi. Ovo im
je treƒa napovijed. Vjen…anje ƒe biti u subotu 25. kolovoza.
MARINKO TABAK, sin Ivana Tabak i Dragice r. Batarelo, ropen u Vancouveru i KIMBERLY ANNE
CROW, kƒerka Toma Crow i Linde r. Sharpe, ropena u Prince George, B.C. sklapaju kršƒanski brak
u našoj crkvi. Ovo im je treƒa napovijed. Vjen…anje ƒe biti u subotu 25. kolovoza.
KRISTIAN JOSIP MEoURE„AN, sin Mira Mepure…an i Mary r. Balen, ropen u Edmontonu, Alberta
i MARTINA RAJI‚, kƒerka Radoslava Rajiƒ i Mladenke r. Arapoviƒ, ropena u Konjicu u BiH.
Sklapaju kršƒanski brak u našoj crkvi. Ovo im je prva i druga napovijed. Vjen…anje ƒe biti u subotu 1.
rujna.
PROSLAVA VELIKE GOSPE
Naša crkva je posveƒena Mariji, njeznu pre…istom Srcu. Ali kako je blagdan Srca Marijina
pomi…ni blagdan, ne slavi se sve…ano u našoj zajednici, zato sve…ano slavimo Marijino Uznesenje
na nebo.
Slavili smo u srijedu na svetkovinu Velike Gospe. Imali smo svete mise ujutro
i nave…er. Ujutro je bilo prisutno pedesetak vjernika, dok je na ve…ernjoj
misi naša crkva bila pristojno popunjena.
I danas slavimo Uznesenje. Želja nam je omoguƒiti svim …lanovima naše župe
da sve…no proslave svoju nebesku Majku. Nakon svetih misa prirepujemo
piknik, a nakon piknika, oko tri sata poslije podne, idemo u procesiju.
Pjevamo Gospine litanje i marijanske pjesme. Ovo je naš hodo…asni…ki dan.
Nemojte izostati!
Gospa Mepugorska
ŽUPNE AKTIVNOSTI
Osim ove, još je samo jedna nedjelja u kolovozu. Rujan je na vratima, a to zna…i po…etak školske
godine i svih drugih aktivnosti.
Naša se župa priprema za Predškolu, Hrvatsku školu, crkveno pjevanje i još mnogo toga. Oživjet
ƒe i folklorna društa. Nadamo se suradnji na svim podru…jima života.
RIBARSKA VE„ER
„ini se još rano govoriti o Ribarskoj ve…eri. Ona je tek po…etkom Studenog. Meputim ove
godine imamo neke novosti koje ƒe vas sigurno zanimati.
Za Ribarsku ve…er smo prihvatili pjeva…a iz domovine Dražena Ze…iƒa. Ve…er ƒe umjesto
subote biti u petak nave…er. Veƒ danas možete vidjeti plakate, a uskoro ƒemo vam ponuditi i
ulaznice. Nadam se da se nismo prevarili što smo tako postupili.
HSS VANCOUVER
raspisuje natje…aj za dodjelu stipendija studentima hrvatskog podrijekla na
podru…ju B.C. Uvjeti su slijedeƒi:
- da su završili gimnaziju
- da su nastavili školovanje na sveu…ilištu ili koledžu
- da imaju prosje…nu ocjenu zadnjih godina školovanja iznad prosjeka.
Natje…aj traje do 15. rujka. Službeni upitnik možete dobiti na www.hsscanada.ca
Gospa Velikog hrvastkog zavjeta
NAŠI POKOJNICI
_ Šime „avlov (79), prat na…e župljanke Nete Mediƒ preminuo je u Dobroj Poljani, o.
Pašman, Hrvatska. Nedi i svima koji pokojnika oplakuju naša iskrena kršƒanska suƒut.
_ Mišo Crnkovƒ (75) i Ruža (80), brat i sestra Joze Crnkoviƒa, preminuli su u kratkom
razmaku u domovini. Ivanu i njegovoj obitelj i svima koji ih oplakuju naša iskrena kršƒanska
suƒut.
_ Šime (Šican) Matek (86) peminuo je nedavo u Rovanjskoj u Hrvatskoj, _ Budinir Matek
(84) preminuo je u Los Angelesu, peminuli su u kratkom vremenskom razdoblju. Oni su
braƒa našeg župljanina Tadije Mateka kojemu izražavamo iskrenu kršƒansku suƒut.
SMISAO ŽIVOTA
Profesor je završio predavanje pa upita: Imali netko pitanje? Javim se ja: Gospodine profesore, Koji
je smisao života?
Vidim kolege su se kiseno nasmijali, jer su bili spremni iƒi.
Profesor me pogla da vidi je li moje pitanje ozbiljno. Kad se uvjerio da jest, maši se u džep, izvadi
nov…anik i potraži nešto u njemu. Izvadio je vrlo malo ogledalce, veli…ine kovanice i onda re…e: Za
vrijeme rata bio sam dijete. Živjeli smo siromašno u zaba…enom selu. Jednog dana napem na putu
komadiƒe razbijenog ogledala. Bilo je s motora njema…kog vojnika. Htio sam sve prikupiti i spojiti
ogledalo, ali to nije bilo moguƒe. Tada uzmem najveƒi komad, Brusio sam ga na kamenu dok nije
postalo okruglo. To je ono što sada držim u ruci. Po…eo sam se s tim igrati. Bio sam o…aran kada
sam mogao odraziti svjetlo i poslati ga u najtamnije zakutke, gdje prije nije nikada bilo; u rupe,
peƒine i sl.
Ka sam odrastao, ponekad kad bi mi se ukazala pogodna prilika ponovio bih svoju igru. Kad sam
postao …ovjek polako sam shvatio da to i nije samo dje…ja igra nego ideja što mogu u…initi od svog
života. Shvatio sam da ja nisam svjetlo, niti izvor svjetla. Ono je gore, a ja mogu svijetliti u mnogim
tamnim mjestima ako odražavam to svjetlo.
Ja sam dio ogledala kojemu ne znam veli…inu ni oblik, ali s ovim što imam mogu odražavati svjetlo u
tamne djelove svijeta, u crna mjesta, u ljudsko srce i izazvati promjenu u njima. Drugi to mogu
vidjeti i …initi isto. Eto to sam ja. To je smisao mog života.
Profesor je tada okrenuo svoje ogledalce tako da je zrake danjeg svjetla koje su dolazile kroz
prozor, usmjerio na moje lice i ruke koje sam držao skrštene na stolu.
Gdje je tama, daj da donesem svjetlo,
Gdje je o…aj, daj da donesem nadu,
Hodimo u svjetlosti Gospodnjoj!
Robert Fulghum
NASMIJITE SE, ALI NE U CRKVI
„ISTA MATEMATIKA
Profesor pita malog Ivicu:
- Koliko godina ima …ovjek koji se rodio 1966. godine?
- A je li muško ili žensko?
RADNE NAVIKE
Zavladala velika glad u Crnoj Gori. U znak protesta što im nitko ne pomaže, odrede napraviti kolektivno
samouojstvo. Popnu se na Lovƒen i taman da ƒe sko…iti kad netko tr…i i vi…e:
- Ne ska…ite humanitarci donijeli mnogo krumpira.
- A je li oguljen? pitaju oni. - Nije!
- Ska…i!
NAPOLEONSKA
Napoleon dope u neki samostan i napadne fratre da su svi oni ništarije. Fratri su strepili i šutjeli. Uto se javi
najstariji:
- No tutti, ma buona parte (nisu su, ali jesu dobrim dijelom. Napoleon se zvao Buonaparte).
PRAVA KLETVA
Fratar postao gvardijan (upravitelj samostana). Pitaju ga kako se snalazi u novoj službi.
- Dobro odgovori on, samo se sada druk…ije kunem.
- Kako to?
- Ne maka se s ovoga mjesta!
NISU POGODILI
Predbacivali fratri jednome od njih da je na …udan na…in pobožan. On se branio:
- I svetom Franji su predbacivali da je zavrnut.
- Je, ali njemu nisu pogodili!
POLOŽAJ
Jada se 95. godišnja starica župniku:
- O…e ne mogu ništa nego sjediti i ležati.
- Koliko ja znam veƒina tvojih vršnjakinja samo leži, utješi je fratar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
300 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content