close

Enter

Log in using OpenID

Bolji život br. 36 - Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo – udks.org

embedDownload
BOLJI ŽIVOT
REVIJA ZA DIJABETIČARE
Izdavač:
Udruženje
dijabetičara
Kantona Sarajevo
u saradnji sa
Ministarstvom zdravstva
Kantona Sarajevo
Štrosmajerova 3,
Sarajevo
tel: 033/44 22 93
Za izdavača:
Udruženje
dijabetičara
Kantona Sarajevo
Glavni i odgovorni
urednik:
Elma Hodžić
Uređivački odbor:
doc.dr.sc. Zelija Velija-Ašimi
Amina Ahmetašević
dr Murisa Ćemalović
Lektor:
Elma Hodžić
Tehnički sekretar:
Alma DervišbegovićMuminagić
Grafički dizajn i štampa:
JORDAN Studio,
Sarajevo
Tel. +387 33 271 200
SADRŽAJ
Informacije iz udruženja ............................................................... 6
Osnove brojanja ugljikohidrata ................................................. 9
More i dijabetes ............................................................................ 13
Dermatitis ....................................................................................... 16
Hipertenzija ................................................................................... 19
Dijabetes i vid ............................................................................... 22
Hormoni i stres .............................................................................. 24
Lubenica .......................................................................................... 28
Ljetni čajevi .................................................................................... 30
Recepti ............................................................................................. 33
Dijabetes i Ramazan .................................................................... 35
Smijeh je lijek ................................................................................ 36
Oprema teksta
u časopisu redakcijska!
Rukopisi i ilustracije
se ne vraćaju
Besplatan primjerak
5
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
INFORMACIJE
IZ UDRUŽENJA
periodu iza nas predstavnici našeg Udruženja dijabetičara Katona Sarajevo ugostili su predstavnika Apoteka Sarajevo mr.
ph. Fatmira Avdića, a razlog je buduća saradnja
između našeg Udruženja i Apoteka Sarajevo.
U
Kantona Sarajevo NAJLJEPŠE SE ZAHVALJUJE
farmaceutskoj kompaniji Sanofi Aventis i njenim
uposlenicima koji razumiju potrebe ovog Udruženja
i njegovih članova.
Na sastanku je prijedlog našeg udruženja bio da se
sa našom članskom karticom u Apotekama Sarajevo može ostvariti određeni popust na određene proizvode, a na našoj Skupštini gosp. Igor Martinović
je informisao sve prisutne da se u Apotekama Sarajevo otvaraju dijabetološka savjetovališta i svakako da se uposlenici apoteka trude da razumiju
potrebe dijabetičara i iznalaze najbolje riješenje na
obostrano zadovoljstvo.
UDRUŽENJE PROVELO VELIKU PROLJETNU AKCIJU
BESPLATNOG MJERENJA ŠEĆERA U KRVI
Farmaceutska kompanija Pliva sa predstavništvom u BiH ugostili su naše predstavnike, a cilj je
bio saradnički odnosi i pomoći našem Udruženju.
Ovom prilikom se zahvaljujemo na gostoprimstvu
i svakako se nadamo budućoj zajedničkoj saradnji.
Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo provelo
je veliku proljetnu akcijubesplatnog mjerenja sećera u krvi u cijelom Kantonu Sarajevo pod sloganom
SVAKI DAN IZMJERI BESPLATNO SVOJ ŠUK U
JEDNOJ OD APOTEKA!
Cilj ovih besplatnih akcija je otkrivanje visokih vrijednosti sećera kod onih koji nisu dijabetičari te pomoć članovima da urade profile šećera kao i članovima njihovih porodica.Osim njih svi ostali građani
u Kantonu Sarajevo mogli su da brzo, besplatno i
jednostavno prekontrolišu stanje glukoze u krvi.
Uz pomoć farmaceutske kuće Sanofi Aventis tačnije UDKS je provelo akcije u slijedećim apotekama:
njenog predstavništva u BiH u narednom periodu
časopis Bolji život će se moći čitati i u elektronskoj • APOTEKA VIVA 7-2 U Ilijašu 16,17 i 18 aprila.
formi na našoj web stranici čije će troškove kreira- • APOTEKA DENIDA MARIJIN DVOR 23,24
i 25 aprila u terminima svaki dan od 11,00 do
nja i održavanja finansirati Sanofi Aventis. Ovo je
vid pomoći farmaceutske kompanije Sanofi Aventis,
13,00 sati.
ne samo članstvu našeg Udruženja već svim dijabetičarima i gradanima koji imaju problema sa šećerom u krvi. Ovom prilikom Udruženje dijabetičara
6
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
Rezultati iz akcije po apotekama su:
APOTEKA VIVA ILIJAS
Ukupno pregledano 139
novootkrivenih ukupno 4
neregulisani šuk sa th ukupno 10
APOTEKA DENIDA
Ukupno pregledano 71
novootkrivenih ukupno 2
neregulisani suk sa th ukupno 4
Ukupno je pregledano 210 građana, novootkrivenih
dijabetičara je šest!
pisa mogu u cijelosti o ovim temama sve pročitati.
O tačnim datumima ovih aktivnosti članovi će biti
obaviješteni a i sami se mogu informisati na telefon
033 442 293.
ODRŽANA JE GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA
SKUPŠTINA UDRUŽENJA DIJABETIČARA
KANTONA SARAJEVO
U prepunoj velikoj sali općine Stari grad Sarajevo
održana je redovna godišnja skupština 10. maja.
Pored članova našeg Udruženja prisustvovali su
i predsjednici Udruženja Tešanj, Konjic, Odžak i
Goražde.
Nakon provedenih akcija svi novootkriveni su bili
pozvani na predavanje o ovoj bolesti koje se održalo
10. maja a tema je bila Dijabetes tip 2 i kasne komplikacije koje je održala dr. Azra Bureković. Dobili
su edukativni materijal o ovoj bolesti a nakon toga
će svi ponovo uraditi u UDKS besplatno tromjesečni
šećer HbA1c, te će obaviti preglede stopala u našem
Udruženju do kraja ove godine.
Sponzor i pokrovitelj svih besplatnih akcija mjerenja ŠUK-a koje su do sada održane je farmaceutska kućaROCHE DIAGNOSTICS, predstavništvo
u BiH.Ovom prilikom UDKS se najljepše zahvaljuje u ime svih kojima je omugućeno besplatno
mjerenje i nadamo se i budućim istim saradničkim
odnosima.
Svakakako moramo napomenuti da je specijalni
gost bio načelnik općine Stari grad gospodin IbraVeliko hvala predstavnici ove firme Naidi Džafić, him Hadžibajrić, koji se prisutnim obratio sa rijekoja ima razumijevanja za potrebama ovog sarajev- čima da će i u buduće općina Stari grad Sarajevo
skog udruženja.
pomagati našem Udruženju koliko god bude mogla. Na skupštini je bio prisutan i Prim.dr. AbdulNAJAVLJUJEMO
U saradnji sa farmaceutskom kućom Roche Diagnostics, predstavništvo u BiH, UDKS će održati
edukativno predavanje tokom mjeseca jula o aktuelnim temama kao što su ljeto, diabetes i velike
vrućine zatim infekcije i ljetne viroze. Planiramo još
tri puta u apoteci Lupriv preko puta Doma zdravlja
Vrazova održati akcije besplatnog mjerenja ŠUK-a,
za građane Kantona Sarajevo. Svakako ukoliko članovi i ostali zainteresovani ne budu u prilici poslušati ovo predavanje, u narednom broju našeg časoBesplatan primjerak
7
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
Igora Martinovića koji je najavio u Apotekama Sarajevo novost da se otvaraju i dijabetološka savjetovališta za dijabetičare i da imaju razumijevanja za naše
Udruženje. Uvažena dr. Bureković Azra održala je
edukativno predavanje o diabetesu tip 2 i kasnim
komplikacijama. Ovaj put bili su prisutni pored stalnih članova i građani kod kojih se u apotekama slučajnim mjerenjem ŠUK-a otkrio povišen ŠUK.
Skupština UDKS je usvojila izvještaj o radu za prethodnu 2011. godinu uz završni račun iz 2011. godine
i plan sa kompletnim programom rada uz finansijski
plan za 2012. godinu.
kerim Fazlić savjetnik diretkora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, prof.dr. Farisa
Gavrankapetanovića,a povod je bio zahtjev UDKS
da se lijek Berlithion stavi sa esencijalne B liste
na listu A.
Ovom prilikom zahvaljujemo se još jednom svim
donatorima i farmaceutskim kućama koje su se
odazvale na ovaj dan i pruzile pomoć u radu UDKS,
a posebno se zahvaljujemo farmaceutskoj kući Berlin Chemie, kao i dr. Bureković koja je sama osmislila koktel i jelovnik za ovu priliku.
Ovaj put našu skupštinu su svojim prisustvom pozdravili i predstavnici farmaceutskih kuća Roche
Diagnostics koji su taj dan obezbijedili trake i igle O ovom događaju članovi i gradani KS mogli su
da se besplatno svim prisutnim izmjeri nivo šeće- se informisati isti dan na web stranici Općine Stari
ra u krvi, Salvus koji su također besplatno mjerili grad Sarajevo.
stanje glukoze u krvi i vitaminsko mineralni status
našim članovima, a Oktal pharma nam je donirala
ručni tlakomjer, tako da su učenici završnih razreda
Medicinske škole Katoličkog školskog centra mjerili
svim prisutnim krvni pritisak i bili na usluzi prilikom organizacije koktela. Bili su i predstavnici Plive,
Sanofi Aventisa, Apomedikala,a generalni sponzor
predavanja i koktela je Berlin Chemie. Ono što nas
je posebno obradovalo je i prisustvo mr. ph. gosp.
8
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
doc. Dr Zelija Velija-Ašimi
OSNOVE BROJANJA
ugljikohidrata
Z
a samokontrolu šećerne bolesti pacijenata cira kako da izračuna odnos grama ugljikohidrata
koji su na inzulinskoj terapiji u bilo kom obli- u svojim obrocima sa omjerom inzulina koji treba
ku, neophodno je da se svaki dijabetičar edu- aplicirati po porciji ili gramu ugljikohidrata.
BROJANJE CHO
1 jedinica = 15g. ugljikohidrata
npr. jabuka - mesnati dio 150 g.
jabuka /cijela/
Kol.
neto
150
Kol.
bruto
167
g
Energ.
(kcal)
60
UH
(g)
15
B
(g)
0
M
(g)
0
2
naranča /žuto-narandžasta/
170
262
g
60
14
1
0
3
kivi
150
158
g
60
14
2
0
4
šipak dalmatinski
80
133
g
60
14
1
0
5
banane
80
133
g
63
15
1
0
RB
Naziv
1
JM
Besplatan primjerak
9
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
Brojanje ugljikohidrata obuhvata:
 određivanje količine ugljikohidrata u hrani
 čitanje deklaracije na prehrambenim proizvodima
 mjerenje težine porcija hrane
 dosljednost u vremenu uzimanja, vrsti i količini ugljikohidrata koje sadrži hrana koju osoba
konzumira
 razumijevanje odnosa između hrane, lijekova za
dijabetes, fizičke aktivnosti i nivoa glukoze u krvi
Kako mjeriti bez vage?
 1 manja šaka = 20 ml 1 veća šaka = 30 ml
 1 manja vinska čaša = 80 ml 1 vinska čaša = 100 ml
 1 manja čaša za vodu = 200 ml 1 veća čaša za
vodu = 300 ml
 1 manja šoljica = 50 ml 1 veća šoljica = 80 ml
 1 manja šolja = 250 ml 1 veća šolja = 300 ml
 1 kafena kašika = 5 ml 1 supena kašika = 15 ml
Izračunavanje
Inzulin/ugljikohidratnog odnosa (I:C )
Započeti sa 1. jedinicom po porciji ugljikohidrata
ili 1 jedinica po 15g ugljikohidrata.
I: C može se odrediti prema pravilu „500“ a po
formuli:
Većini pacijenata je potrebno 2-5 jedinica/15 g porcije ugljikohidrata.
I: C = 500 / UDD
UDD= ukupna dnevna doza
Vrlo često smo u situaciji da ne možemo tačno
izmjeriti količinu hrane koju planiramo unjeti.
Zato je bitno znati kako mjeriti bez vage.
Gram ugljikohidrata otprilike obuhvata 1 jedinicu
inzulina.
PRIMJERI PORCIJA SA 15gr. ugljikohidrata
1/2 đevreka
mala kifla
mala jabuka
2 šljive
pola šolje riže
10
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
Osoba može imati više od jednog I:C omjera (npr.
omjer 1:10 i 1:12 za doručak a za ručak i za večeru
1:15) baziranog na fizičkoj aktivnosti, potrebi za inzulinom i drugim varijablama.
Omjer se može promijeniti promjenom tjelesne težine, varijacijom u fizičkoj aktivnosti, hormonalnim
promjenama i drugim činiocima.
Korekcioni faktor /faktor inzulinske
senzitivnosti mg/dl (CF)
Definira se kao procijenjen broj mg/dl šećera u krvi
koji će pasti za 2 do 4-h nakon primjene 1 jedinice
brzog ili kratko-djelujućeg inzulina
CF određuje se pomoću “1700 ili 1800 pravila”
Omjer 1:5 ili više, moguć je u trećem trimestru trudnoće kod bolesnika sa tipom 1 i tipom 2 diabetes
mellitusa.
CF = 1800 / UDD
Korekcija doze = (stvarna glikemija natašte –
srednja vrijednost glikemije natašte) / CF
PRIMJER izračunavanja
Inzulin/ugljikohidratnog odnosa (I:C)
Pacijent NN uzima 1 jedinicu brzo djelujućeg inzulina za svakih 10 gr ugljikohidrata kako bi se postigla zadana vrijednost glikemije 2 sata nakon obroka
(PPG)
I:C = 1:10
Za većinu ljudi: srednja vrijed. Glikemije natašte je
100 mg / dl
Korektivna doza se dodaje dozi prije obroka kako bi
optimizirali posprandijalni nivo glukoze
Korekcioni faktor /faktor inzulinske
senzitivnosti mmol/l(CF)
1 j. Inzulina pokriva 10 gr ugljikohidarata.
100 gr ugljikohidrata zahtjeva 10 j. inzulina prije
obroka.
Pacijent NN: t.v. 183 cm; t.t. 83 kg, BMI = 24.8
Inzulinska terapija pacijenta:
12 j. srednje dugo djelujući inzulin
8 j. brzodjelulućeg inzulina sa obrokom
Ukupna dnevna doza = 48 j/dnevno
Ciljne vrijednosti glikemije:
Prije jela 4-7 mmol/L
(72-126 mg/dl)
2 h nakon obroka 5-10
mmol/L (90-180 mg/dl)
Trenutni HbA1C = 7.9%
500 /UDD (48) =
10.4 (oko 10)
Definira se kao procijenjen broj mmol/l šećera u
krvi koji će pasti za 2 do 4-h nakon primjene 1 jedinice brzog ili kratko-djelujućeg inzulina
CF određuje se pomoću “100 pravila”
CF = 100 / UDD
Korekcija doze = (stvarna glikemija natašte –
srednja vrijednost glikemije natašte) / CF
Za većinu ljudi: srednja vrijednost glikemije natašte
je 6 mmol/l.
Korektivna doza se dodaje dozi prije obroka kako bi
optimizirali postprandijalni nivo glukoze.
Naš pacijent: UDD = 48
Njegov ISF = 100 / 48 = 2,08 (zaokružiti na 2)
tj. 1 jedinica brzodjelujućeg inzulina će smanjiti njegovu razinu šećera u krvi za 2 mmol / L
(36 mg / dl)
Besplatan primjerak
11
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
Upotreba ISF za izračunavanje
suplementne doze
Primjer:
- izmjerena glikemija natašte je 10,2 mmol/l.
Suplementna doza inzulina se izračunava na osnovu slijedeće formule:
Izmjerena vrijednost šećera – ciljna vrijednost
šećera = ÷ ISF
- ciljna vrijednost glikemije natašte je 6 mmol/l.
ISF je 2.
Izračun: 10.2 - 6 = 4.2 / 2 = 2.1 (zaokružiti na 2)
SVE ZAJEDNO
Cilj našeg prijatelja, prije jela bio je glikemija 6 mmol/L (100 mg/dl); izmjerena trenutna vrijednost
glikemije je 11.2 (201); njegov inzulin: carb ratio = 10; njegov inzulin: carb ratio = 10; njegov ISF = 2.
RUČAK
- šunka&sir sendvič (30 g CHO)
- 200 ml soka (20 g CHO)
- 125 g jogurta od breskve (20 g CHO)
- srednja jabuka (30 g CHO)
- 50 g kesica čipsa (30 g CHO)
- Totalni CHO = 120 g
- Bolus za obrok: 12 j
(odgovor 120 / 10 = 12)
- Korekciona doza: 2,6 j
(odgovor 11,2 - 6 = 5,2 / 2 = 2,6)
- Ukupna doza inzulina prije ručka: 15 j
(odgovor 12 + 2,6 = 14,6 ~ 15 j)
12
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
IDETE NA ODMOR,
vi i vaš dijabetes
masu. Mišićno tkivo je više osetljivo na insulin od
masnog tkiva, što znači da insulin ako se koristi bolje djeluje i dodatno pomaže boljoj regulaciji glukoze
u krvi (brže se resorbuje).
KAKO SE PRIPREMITI ZA PUTOVANJE?
S
vi jedva čekamo godišnji odmor i ljeto. Godišnji odmor je namijenjen zabavi, odmoru
i uživanju. Zato ga treba dobro isplanirati.
Oboljelima od dijabetesa savjetuju se posebne pripreme prilikom odlaska na odmor. U ovom broju
savjetujemo vam šta uraditi kako bi put na godišnji
odmor protekao bez problema kao i sam godišnji
odmor.
Poznato je da se godišnji odmori ljeti uvijek planiraju u nekim toplijim krajevima. U slučaju da osoba
sa dijabetesom na vrijeme isplanira svoje putovanje
i pripremi se za njega dijabetes će u toku odmora
biti po kontrolom i osoba sa dijabetesom će uživati u svom odmoru. Savjetuje se dijabetičarima da
izbjegavaju najjače sunce jer usljed vrućine može
doći do komplikacija. Potrebno je voditi računa i o
unosu dovoljne količine tekućine u organizam kako
bi se izbjegla dehidratacija organizma. Dozvoljena je
fizička aktivnost kao što je šetnja i pivanje.Kod dijabetičara vežbanje ima dodatni pozitivan učinak na
organizam. Ne samo da pomaže u smanjenju stresa (treba podsjetiti da stres utiče na nivo glukoze
u krvi), nego i sagorijeva masti i povećava mišićnu
Obavezno, na odmor (more) sa sobom treba da nose
aparat za mjerenje nivoa šećera u krvi, jer je obično
svaka terapija izbaždarena prema umerenoj fizičkoj
aktivnosti, koja se usljed lijepog vremana, plivanja
i povećane fizičke aktivnosti neminovno povećava.
Ovo posebno važi za oboljele koji su na insulinu i
kod kojih tada dolazi do povećane potrošnje šećera.
Taj gubitak potrebno je nadoknaditi dovoljnim
unosom voćnih sokova ili svježim voćem. Veoma je
važno da dijabetičar izbjegava koncentrovane šećere i zasićene masti. Godišnji odmor treba prilagoditi
specifičnom općem stanju dijabetičara jer svako je
priča za sebe (oboljenju očiju, bubrega, srca). Ako
se ljeto provodi na javnim kupalištima i plažama, dijabetičari bi trebalo da više vremena posvete ličnoj
higijeni, jer je poznato da je njihova koža podložnija infekcijama. Ukoliko se budu pridržavali svoje
redovne terapije i ako su „disciplinovani” po pitanju obroka, ne bi trebalo da dođe do bilo kakvog
problema.
Promijene vremenske zone, promijene svakodnevnih rutina (duže spavanje, lijenčarenje) promijenit
će i dnevni raspored davanja insulina, ali o tome je
potrebno savjetovati se sa ljekarom.
PLIVANJE I GLIKEMIJE
Na veliku vrućinu organizam reaguje povećanim
protokom krvi kroz kožu, pa se insulin resorbuje
brže u organizam nego što je to uobičajeno. Zato
bi dnevne potrebe za insulinom mogle biti manje.
Zbog ovoga, kad se dijabetičar sunča ili odmara na
velikoj vrućini, potrebno je da obrati pažnju na mogući nastanak hipoglikemije. Savet je da se pije do-
Besplatan primjerak
13
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
GDJE ČUVATI INSULIN I OSTALI PRIBOR?
Insulin uvijek treba čuvati-nositi na hladnom mjestu, naročito na mjestima gde je temperatura okoline visoka (npr. na plaži). Insulinske bočice, karpule
ili penove s insulinima mogu se ako to situacija zahtijeva čuvati na temperaturi do 25°C u periodu od
četiri sedmice.
sta tečnosti (čaj, voda) i da se češće provjerava nivo
glukoze u krvi.
Potrebno je provjeriti i nivo glukoze u krvi prije
kupanja-plivanja. Ako je vrijednost između 8,5 i 14
mmol/l, povećana fizička aktivnost je dobro došla.
No, ako je nivo glukoze u krvi niži od 8,5 mmol/l, dijabetičar bi trebao uzeti neki brzodjelući šećer kako
bi izbjegao hipoglikemiju za vrijeme plivanja. U slučaju hipoglikemije savetuje se da za vrijeme plivanja
obavezno ponese są sobom neki brzodjelujući šećer
(glukozne, fruktozne bombone).
Treba, radi preventive, izbjegavati samostalno plivanje daleko od obale. Prije dužeg plivanja obavezno
treba pojesti nešto.
ČUVAJTE SVOJA STOPALA
Čuvajte se i oštrih komadića stakla i drugih predmeta sakrivenih u pijesku jer vaša su stopala osjetljiva i
svaka infekcija je opasna. S toga po plaži ne hodajte
bosi. Nađite za sebe ugodnu obuću koću ćete nositi
na plaži ali i u moru.
14
Besplatan primjerak
Ako je moguće, u hotelu ili pansionu treba tražiti
sobu s frižiderom, a na plažu bi trebalo nositi prenosivi-ručni frižider, ili ako je u mogućnosti savetuje se
da se nabave posebne vrećice namijenjene čuvanju
insulina na visokim temperaturama. Pribor za sa-
BOLJI ŽIVOT
dana bi trebao da bude oko 300 grama. Sve preko
mokontrolu nivoa glukoze u krvi (aparat, test-trake
toga može da šteti.
i lancete) treba čuvati na sobnoj temperaturi (4 – 30°
C). Sam aparat i test-trake treba zaštititi od previso-  Svakog dana bi trebalo da se hrana uzima u
isto vrijeme.
kih ili preniskih temperatura, kao i od ekstremnih
 Treba izbjegavati dugo plivanje i zamavrijednosti vlažnosti zraka.
ranje u vodi. Bolje je da se više puta tokom dana ulazi u more i da se u njemu
ISHRANA TOKOM ODMORA
kratko boravi.
Tokom boravka na moru, prvi uslov za održavanje  Treba redovno mjeriti šećer
i pritisak.
dobrog stanja jeste redovno uzimanje propisane terapije, a onda i odgovarajuća ishrana:
Ako se budete pri U toku dana dijabetičar bi trebao da ima pet ma- državali propisanih
njih obroka, koja obuhvataju tri glavna jela i dvije pravila i savjeta koje
užine (osobama koje se liječe insulinom savjetuje smo vam poklonili
se da imaju šest obroka i totri glavna i tri užine). u ovom broju našeg
 Treba izbjegavati unos koncentrovanih šećera i magazina vaš odmor
aditiva kojih najviše ima u zaslađenim i gazira- će zaista biti odmor i vi
nim sokovima, slatkišima, čokoladama, sladole- ćete uživati. Iskoristite ljto
i lijepo se provedite bez glidima i ostalim grickalicama.
 Glavni napitak na moru treba da bude mineral- kemija i povreda na stopalima,
plivajte i svakako napravite fotona, negazirana voda.
 Savetuje se redovno uzimanje sviježeg voća, ali grafije za album.
EH
da se ne pretjeruje. Optimalan unos voća tokom
Besplatan primjerak
15
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
ATOPIJSKI
dermatitis
A
topijski dermatitis je veoma čest oblik upale kože. Obično se javlja kod osoba koje
su sklone alergijama, najčešće kod male
djece, obično oko trećeg mjeseca života, a pogađa
10-20% djece širom svijeta. Pored ovog naziva poznat je još i kao: ekcem, neurodermitis i endogeni
ekcem.
ljenje spada u grupu atopijskih oboljenja i nasljednog je tipa. Oko 25 posto djece čiji je jedan roditelj
atopičar sklona su toj bolesti, a postotak se penje i na
50 ako su oba roditelja atopičari.
SIMPTOMI
Najčešće se javlja kod novorođenčadi u vidu promjenama na koži u obliku crvenila, mjehurića s bistrim ili gnojnim sadržajem, suhe i raspucale kože.
UZROCI I NASTANAK
Najčešće zahvaćeni dijelovi tijela su: lice, vlasište,
stražnji dio vrata i pregibi zglobova, ali bolest može
Stvarni uzrok bolesti nije poznat. Pretpostavlja se da da se proširi i na cijelo tijelo. Simptomi se razlikuje u pitanju greška u imunološkom sistemu, ali uzro- ju od osobe do osobe. Najuobičajeniji simptomi su
ci koji mogu potaknuti pojavu bolesti nisu do kraja suha koža koja svrbi, kraste iza ušiju i osip na obrautvrđeni niti su istovjetni za različite pacijente. Obo- zima, rukama i nogama.
Ovo dermatološko oboljenje nije prelazno.
16
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
LIJEČENJE
Oficijelna medicina za ovu bolest još uvijek nema
lijek. Bolest se liječi samo simptomatski. Liječenje
može varirati ovisno o pojavi (stepenu) rana (akutne
rane koje cure, suhe ugrijane rane, ili kronične suhe
slijepljene rane) jer se svaka liječi različito. Dječji ekcem obično postaje blaži s godinama i često nestaje
nakon treće ili četvrte godine. Atopijski dermatitis
često se uspješno liječi kod kuće. Liječenje je osmišljeno na temelju hronične prirode bolesti.
Način na koji atopijski dermatitis utječe na kožu
može se razlikovati po raznim oblicima pruritusa i
posljedičnim kožnim infekcijama. Neki ljudi imaju
crvenu, zagrijanu kožu jer je imunosni sistem kože
jako aktiviran. Kod drugih se razvija slijepljena i paperjasta koža kao rezultat neprekidnog češanja i trljanja. Ovo stanje se naziva lihenifikacija.
Bilo što, što pogoršava simptome treba izbjegavati
kad god je to moguće, uključujuću bilo koje alergene
u hrani i nadražujuća sredstva iz okoline kao što su
vuna i sintetika. Suha koža često pogoršava stanje,
tako da kupanje i korištenje sapuna treba biti smanjeno. Promjene temperature i stres mogu uzrokovati znojenje i promjene u krvnim žilama u koži, što
također pogoršava stanje.
Ako izbjegavanje nadražujućih sredstava ne smanji
simptome, liječenje se može primijeniti na lokaliziKod nekih ljudi razvijaju se na koži pjege ili male rana područja kože (topično). Lokalizirano liječenje
rana koje cure može uključivati umirujuće losione,
izdignute kvrge.
blage sapune ili mokre obloge. Blagi losioni protiv
Pjege se mogu i otvoriti (ekskorijacije) i postati kra- svrbeža ili topični steroidi (kortikosteroidi male tostave i inficirane. Ova stanja također se mogu naći pične snage) mogu umiriti manje akutna područja
kod ljudi bez atopijskog dermatitisa ili kod onih sa ili osušiti ljuskaste rane. Kronična slijepljena poddrugim tipovima kožnih poremećaja.
Atopijski dermatitis također može pogoditi kožu
oko očiju, kapke, obrve i trepavice. Češanje i trljanje
područja oko očiju može prouzrokovati promjenu
izgleda kože. Neki ljudi s atopijskim dermatitisom
razviju dodatni sloj kože koji se zove atopijski nabor ili Dennie-Morgannov nabor. Kod drugih ljudi
postoji hiperpigmentacija kapaka što znači da koža
na njihovim kapcima potamni od upale ili visoke
temperature (alergijski sjaj). Šarene obrve i trepavice također su rezultat grebanja i trljanja. Koža osobe s atopijskim dermatitisom gubi previše vlage iz
epidermalnog sloja koža postaje jako suha, a obrambena sposobnost je smanjena. Dodatno, pacijentova
koža je jako osjetljiva na pojavu infekcija, kao što su
stafilokokne i streptokokne kožne infekcije i bradavice, herpes simplex, te molluscum contagiosum
(kožni poremećaj uzrokovan virusima).
Besplatan primjerak
17
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
PREVENCIJA
Specifična prevencija ne postoji. Moguće je:
 Spriječiti grebanje ili trljanje kad god je to
moguće
 Zaštiti kožu od pretjerane vlage, nadražujućih
sredstava, umjetne odjeće
 Zadržavajte hladnu, stabilnu temperaturu i stalan
stupanj vlage
 Ograničite izlaganje prašini, cigaretnom dimu,
peludi i životinjskoj dlaci
 Prepoznajte i ograničite emocionalni stres
ručja mogu se liječiti uljima ili kremama koje sadrže katranske sastojke, topične steroide, sastojke koji
podmazuju ili omekšavaju kožu, ili druge sastojke.
kortikosteroidi za sistemsku primjenu mogu se propisati za smanjenje upale u nekim teškim slučajevima. Ako primijetite da se stanje nakon konzumiranja neke hrane pogoršalo ukinite tu namirnicu na
neko vrijeme, pa ponovo uvedite nakon nekoliko
tjedana. Ako je pogoršanje nastalo kao nadražaj na
deterdžente, ispirati rublje dva puta da se bolje ispere deterdžent, a svakako izbjegavati omekšivač kod
pranja djetetovog rublja.
Ljeto je godišnje doba kad ima puno sunca koje pomaže ovim bolesnicima, osobito koristi more, a i
promjene su izložene zraku. Svaka promjena klime,
odlazak na more ili planine dobro čine ovim bolesnicima. Što se tiče održavanja kože uglavnom se tuširajte. U kadu kod kupanja nemojte stavljati pjenu
ili šampon jer će to dodatno isušiti kožu. Dobro je u
kadicu za kupanje staviti samo par kapi maslinovog
ulja što će koži dati potrebnu masnoću i elastičnost.
Kožu mažite preporučenim kremama. Svakako kupujte pamučnu odjeću jer promjene na koži jako
svrbe. I redovito se konsultujte sa svojim liječnikom.
Nova studija provedena na više od 1.400 djece u dobi
od 2 do 18 mjeseci pokazala je da izloženost majke
duhanskom dimu tijekom zadnja tri mjeseca trudnoće značajno povećava rizik od razvoja atopijskog
dermatitisa (ekcema) kod djeteta. Inače od ranije je
poznato da su djeca majki koje su tijekom trudnoće bile izložene duhanskom dimu sklonija razvoju
astme te respiratornim infekcijama. Izgleda da izloženost duhanskom dimu u trećem trimestru (tromjesečju) trudnoće utječe na razvoj imunog sustava kod
djeteta, što u konačnici olakšava razvoj atopijskog
dermatitisa kod djeteta.
18
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
HIPERTENZIJA
Hipertenzija (ponegdje se naziva i hipertonija) je naziv za stanja u kojem je povišen pritisak krvi u krvnim žilama. Pojam hipertenzija u se najčešće koristi
kada se govori o arterijskoj hipertenziji, stanje povišenog krvnog pritiska u arterijama sustavnog krvotoka,
zbog učestalosti bolesti u populaciji, iako hipertenzija
može označavati i npr. povišenje krvnog pritiska u
plućnom krvotoku, tada se takvo stanje naziva plućna hipertenzija ili u sustavu portalnog krvotoka, što
se naziva portalna hipertenzija.
nazivamo primarnom ili esencijalnom arterijskom
hipertenzijom.
RAZLOZI NASTAJANJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
 Velike arterije tokom života mogu da izgube svoju elastičnost i postanu krute. Ovaj uzrok nastanka arterijske hipertenzije najčešći je kod starijih
osoba.
 Hormonalni ili stresni uzročnik povremenog
stiskanja malih arterija (arteriole), koje se stisnu
usljed nervne napetosti koja potiče lučenje nekih
Arterijska hipertenzija je povišenje krvnog pritiska
hormona koji dovode do stiskanja, a time i sužeu arterijama sustavnog krvotoka. Arterijska hipertnezija može biti uzrokovana brojnim bolestima,
nja malih arterija pa krvni pritisak raste.
te se takva arterijska hipertenzija kod koje se zna  Povećanje ukupnog volumena krvi u cirkulaciji
uzrok naziva sekundarnom arterijskom hiperntedovodi do povišenja krvnog pritiska. Jedan od
razloga za povećanje volumena krvi u cirkulacizijom, dok kod velike većine osoba, oko 90-95%,
ji može biti usljed nekih oboljenja bubrega, kada
tačan razlog povišenja arterijskog krvnog pritiska
oni nisu sposobni izlučiti dovoljnu količinu tekuostaje nepoznat, te takvu arterijsku hipertenziju
Besplatan primjerak
19
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare





ćine iz tijela i tada postoji višak tekućine u cirkulaciji koja je svojim volumneom preobilna i tako
volumno pritišće na stjenke urednih krvnih žila
povečavajući krvni pritisak.
U najmanje 99% ljudi kod kojih je povišen krvni
pritisak ne zna se tačan uzrok. Takvo stanje je poznato kao esencijalna hipertenzija.
Mnoge promijene na srcu i krvnim sudovima utiču na pojavu hipertenzije.
U 5 do 10% slučajeva hipertenzije uzročnik su
bubrežne bolesti.
U 1 do 2% slučajeva uzrok su hormonski poremećaji ili uzimanje određenih lijekova (oralna
kontracepcija protiv začeća).
Rijedak uzrok povišenog krvnog pritiska je feokromocitom,, tumor nadbubrežne žlijezde, zatim
gojaznost, sjedilački način života, stres, prekomjerno uzimanje alkohola, prekomjerno konzumiranje slane i masne hrane. Ali sve ovo ima značajnu ulogu u nastajanju arterijske hipertenzije.
poslijedice povišenog krvnog pritiska koje su pogubne za čitav niz organa i organskih sustava. Visok
krvni pritisak može se otkriti i na nekom od rutinskih liječničkih pregleda. Osobe koje osjete zatilju
glavobolju, omaglice, umor, vrtoglavice, posjećaj, te
osjećaj da je glava napuhana kao balon, zujanje ili
neki šum u ušima, nestabilnost u hodu.
Ukoliko se pojave neki od ovih simptoma potrebno
je uraditi određene pretrage u krvi.
 Najprije uraditi nalaz krvne slike, naročito broj
eritrocita, jer krvni pritisak može biti povišen
kod povećanog broja eritrocita.
 Odrediti GUK (šećer u krvi natašte)
 Odrediti masnoće u krvi, lipidogram-razina holesterola, LDL; HDL; VRDL (triglicerida)
 Odrediti kreatinin u krvi
 Odrediti serumske elektrolite u krvi (kalij, natrij)
 Uraditi urin-kontrolu mokraće, odrediti postoje
li bjelančevine u urinu-znak oštećenja bubrega.
Pored ovih pretraga potrebno je uraditi i pretrage
određenih organa.
SIMPTOMI
Vrlo je važno na vrijeme prepoznati simptome arterijske hipertenzije. Međutim, simptomi u početku
nastanka hipertenzije su skriveni. Nažalost, pojave
se onda kada upućuju na vrlo visok skok pritiska ili
20
Besplatan primjerak
 Potrebno je uraditi RTG srca i pluća i EKG srca
kako bi se utvrdilo da li postoje neka oštećenja koja mogu biti poslijedice krvnog pritiska.
Iskusan doktor uz pomoć stetoskopa može da
čuje tzv. četvrti srčani ton kao jednu od naj-
BOLJI ŽIVOT
ranijih promijena izazvanih visokim krvnim
pritiskom.
 Isto tako potrebno je uraditi kolor dopler ultrazvuk bubrega. Na ovaj način doktor će utvrditi
postoje li neke promijene na bubrezima (tumori,
proširenja bubrežnih kanalića u bubrežnim čašicama, manci ili pijesak u bubrezima, ciste bubrega ili neke druge bolesti i anomalije). Danas
je moguće uraditi RI indeks otpora u ograncima
bubrežne arterije i na taj način zaključiti postoji li
oštećenje bubrega.
 Potrebno je utvrditi postoje li oštećenja očne
pozadine (fundusa) oka, posebno mrežnice oka.
Doktor nakon proširenja zjenica kapima, može
da pogleda krvne žile mrežnice te na taj način
utvrditi postoje li oštećenja izazvana povećanim
krvnim pritiskom.
TERAPIJA
Najnovije naučne studije su pokazale da lijekovi liDIJAGNOZA
ječe hipertenziju samo kod 30% populacije sa ovim
problemom, naime to je poslijedica loše odbrambeKrvni pritisak se mjeri nakon što je osoba sjedila ili ne kombinacije lijekova ili činjenice da se pacijenti
ležala najmanje pet minuta. Dijagnoza se nikada ne ne pridržavaju propisane terapije. S toga je potrebpostavlja nakon jednog mjerenja. Potrebno je nači- no samoincijativno ublažavati hipertenziju zdravim
niti najmanje tri mjerenja u toku dana. Doktor će načinom ishrane i življenja. Manji unos soli, masne
nakon mjerenja odrediti da li se radi o primarnoj ili hrane, kafe te veći unos kalijuma dobri su u smanjesekundarnoj hipertenziji. Pored toga mora se utvr- nju krvnog pritiska, još ako se uključi fizička aktivditi postoje li i neki drugi poremećaji, navike kao nost i smanji tjelesna težina rezultati su zadivljujući.
što su pušenje, konzumiranje droga ili alkohola, ili S toga, posjetite svog doktora, uradite potrebne anauzimanje nekih lijekova koji podražavaju krvni pri- lize i mjerenja i posvetite se sebi i svom tijelu!
tisak. Posebno je potrebno utvrditi postoji li posljedično djelovanje povišenog krvnog pritiska na krvne
žile, srce, mozak i bubrege.
KLASIFIKACIJA KRVNOG PRITISKA
KOD ODRASLIH
130-139/85-89 I stepen, blaga hipertenzija
140-159/90-99 II stepen, umjerena hipertenzija
160-179/100-109 III stepen, teška hipertenzija
180-209/110-119 IV stepen, vrlo teška hipertenzija
(210 ili više/120 ili više)
Normalan (optimalan) krvni pritisak jeste ispod
130 mm Hg i ispod 85 mm Hg.
Besplatan primjerak
21
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
ŠTA JE
RETINOPATIJA?
Z
ajedno sa dijabetesom dolaze
i razne komplikacije i oboljenje organizma. Vrlo često žrtva
dijabetesa je vid kod dijabetičara. U dijabetičke
promjene prednjeg očnog segmenta treba spomenuti sljedeće promjene:
 na vjeđama HORDEOLUM, (“ječmenac”),
 XANTHELASMA (nakupine masnih stanica na
vjeđama)
 na spojnici CONJUNCTIVITISI (česte upale
očne spojnice zbog visoke koncentracije glukoze
u suzama);
 na rožnici NEUROTROFIČNI KERATITIS
(smanjena osjetljivost rožnice);
 na šarenici - RUBEOSIS IRIDIS;
 pojava dvoslika zbog toksične kljenuti vanjskih
očnih mišića;
 smanjena sposobnost akomodacije (gledanja na
blizinu) zbog infiltracije cilijarnog tijela glikogenom;
 prolazno zamućenje vida zbog promjena vrijednosti razine glukoze u krvi što dovodi
do osmotskih promjena u leći.
Retinopatija uključuje promjene
na mrežnici (retini) koje su posljedice dijabetesa, tj. djelovanja
povećane razine šećera u krvi na
krvne žile mrežnice. Najraniji sta22
Besplatan primjerak
dij ove bolesti naziva se neproliferativna dijabetička retinopatija. Kod ovog oblika retinopatije dolazi
do oštećenja sitnih krvnih žila mrežnice zbog čega
nastaju proširenja njihove stijenke (mikroaneurizme) i pojavljuju se krvarenja. Teži stupanj bolesti
naziva se proliferativna dijabetička retinopatija.
Retinopatija nastaje kada dođe do začepljenja, protjecanja ili nekontroliranog rasta krvnih žila mrežnice. Ovo oštećenje polahko napreduje i, ukoliko se ne
liječi, može oštetiti vid.
Prvi korak u liječenju retinopatije je njeno detaljno
praćenje, a to nakon pet godina dijabetesa mora
biti jednom godišnje, čak ako i nema vidljivih promjena.
Najčešća tegoba
očiju uzrokovana
Kasnije kontrole ovise u reguliranosti
dijabetesom je
šećera u krvi, tipu terapije i nastalim
RETINOPATIJA.
promjenama. Liječenje se provodi laserom tj. laserskim pečatiranjem oštećenih
BOLJI ŽIVOT
Rano otkriće
retinopatije je
od ključne
važnosti.
područja retine (mrežnice).
U određenim slučajevima
su potrebni i kompleksniji operativni zahvati
(vitrektomija).
 vide tamne „lelujajuće“ figurice ili paukolike
oblike
 vide mrlje i pjege
 imaju zamagljen vid, tj. kao da gledaju kroz sloj
tekućine koja nije bistra kao voda
Od drugih komplikacija šećerne bolesti treba
spomenuti mrenu (zamagljene očne leće). Zbog zamagljene očne leće ili mrene može vam se činiti kao da
svijet gledate kroz zaleđena stakla.
Dijabetičarima se mrena može razviti ranije nego
ostalima. Razvoj mrene može se pratiti i možda vam
budu propisane naočale s većom dioptrijom da biste
zadržali dobar vid. Ako vas mrena ometa u obavljanju svakodnevnih poslova, možda ćete morati ići
na operaciju. Tokom operacije prirodna očna leća
zamjenjuje se implantatom. Druga su mogućnost
kontaktne leće ili naočale za mrenu.
Što se ranije problemi otkriju i liječe, veća je vjerojatnost daće liječenje biti uspješno. Da biste sa sigurnošću znali da ćevam se retinopatija otkriti u ranome stadiju, trebate ići naoftalmoskopiju (pregled
mrežnice) jedanput godišnje.Iako ne postoje određeni simptomi rane retinopatije, kod nekih osoba se
javljaju poteškoće na osnovu kojih se može naslutiti
da se radi o ovom očnom oboljenju uzrokovanom
dijabetesom, te poteškoće su:
Dobra je vijest ta da retinopatiju možete izbjeći takošto ćete razinu glukoze u krvi, razinu masnoće u
krvi(uključujući holesterol) i krvni pritisak održavati što je mogućebliže normali (pod uvjetom da živite
zdravim načinomživota).
Važno je da redovito odlazite na preglede kodmedicinskog osoblja koje Vas liječi kako biste
eventualneprobleme ustanovili u ranom stadiju i kako biste za njihmogli dobiti učinkovitu
terapiju.
Čaj od vidca je dobar za vid!!!
Sa 2dl vruće vode prelijemo 1 čajnu kašičicu bilja,
poklopimo da odstoji 2 minute i procijedimo. Pijemo
2-3 šoljice čaja za jačanje vida i ostalih bolesti. Kod
pripreme čaja za obloge ili ispiranje se samo pojača
količina bilja na 1-2 jušne kašike.
Besplatan primjerak
23
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
HORMONI I STRES?
S
tres je neizbježan dio života svakog čovjeka. 2. Aktiviraju se žlijezde s unutrašnjim izlučivanjem.
Dio mozga koji je odgovoran za prepoznavanje
To je izrazito složen proces interakcije između
opasnosti aktivira hipofizu koja potiče lučenje u
određene osobe i njenog života. Predstavlja naštitnoj i nadbubrežnoj žlijezdi. Hormoni štitne
čin na koji mentalno, fizički i emocionalno reagiražlijezde ubrzavaju razgradnju tvari (metabolimo na različita stanja, promjene i zahtjeve u našem
zam) i oslobađanje energije. Hormoni nadbuživotu. Stres je odgovor na stresogeni događaj. Stres
brežne žlijezde (adrenalin, kortizol) održavaju
uključuje aktivnost žlijezda s unutrašnjim izlučivarazinu šećera u krvi i srčanu akciju.
njem i živčani sustav, prvenstveno onaj koji nije pod
utjecajem naše volje (autonomni živčani sustav), a
U slučaju da stres traje duže ili je snažan, razina tih
koji upravlja radom unutrašnjih organa.
hormona ne vraća se na normalu kao kod akutnog
Stres može biti kratkotrajan i prolazan (akutan), ili stresa, već je trajno povišena i opasna po organizam,
dugotrajan (kroničan). Ako stresor djeluje naglo i jer dugotrajno opterećuje pojedine organe i vodi isneočekivano (npr. iznenada čujemo prasak) reagi- crpljenju. Ti hormoni djeluju i na živčane stanice u
ramo bez razmišljanja, pokušavamo se zaštititi iako mozgu pa dugoročno dovode do njihova propadajoš ne znamo radi li se o stvarnoj prijetnji. Pritom se nja. Kao posljedica hroničnog stresa mogu nastati
javljaju ubrzano disanje, lupanje srca, proširenje zje- tjelesne bolesti, kao povišen krvni tlak, preskakanje
nica, porast krvnog tlaka, porast razine šećera u krvi. srca, čir, pojačan rad štitne žlijezde, šećerna bolest,
Znači: najprije uz pomoć osjeta (sluh, vid i drugi) astma, reuma, kožne bolesti itd. Zbog oštećenja živprimamo poruku o potencijalnoj opasnosti. Poruka čanih stanica javljaju se poremećaj pamćenja, smetodlazi u mozak, koji odmah pokreće mehanizme za nje koncentracije, razdražljivost uz teškoće u konzaštitu, ali i u koru mozga, gdje se obavlja analiza troli agresivnosti, što sve vidimo kod ljudi koji su
pod dugotrajnim stresom. U slučaju infekcije, teških
radi li se o stvarnoj opasnosti ili ne.
povreda ili drugih tjelesnih bolesti, poveća se razina
Ako je situacija procijenjena kao bezopasna, cjelo- hormona nadbubrežne žlijezde (npr. kortizol) koji
kupna reakcija našeg tijela vraća se na bazično funk- sudjeluju u bržem oporavku i podizanju obrambene
cioniranje, a ako je prijetnja realna, pokreću se dalje aktivnosti. Kod dugotrajnog stresa dolazi do iscrpljivanja, kortizol se luči u premaloj količini, zbog
aktivnosti:
1. Aktivira se autonomni živčani sustav koji djeluje čega pada otpornost organizma i javlja se sklonost
na unutrašnje organe kako bi se povećala energija raznim bolestima, uključujući zarazne bolesti, upale
za obrambenu akciju: više kisika (ubrzano disa- pa čak i tumore.
nje), bolja opskrba krvlju (ubrzan rad srca), više
Vrlo često suočeni s uznemirenom ili agresivnom
energije (porast razine šećera u krvi…);
osobom, kažemo “smiri hormone”. Svakodnevno
koristimo izraz “hormoni”. Koliko znamo o tome
šta su hormoni, kako djeluju, što djeluje na hormone
i kako ćemo prepoznati da je došlo do poremećaja
hormona? U kakvoj su vezi duševni život i hormoni,
i obrnuto?
Hormoni su hemijske tvari koje proizvode žlijezde s
unutrašnjim lučenjem. Žlijezde s unutrašnjim lučenjem i njihovi hormoni jesu:
1. hipofiza (hormoni koji potiču lučenje u ostalim
žlijezdama),
2. štitna žlijezda (tiroksin),
24
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
3. nadbubrežna žlijezda (adrenalin, kortikosteroidi),
4. gušterača (inzulin),
5. spolne žlijezde - ženski (estrogeni i progesteron) i
muški (testosteron) spolni hormoni.
Hipofiza je kraljica među žlijezdama s unutrašnjim
lučenjem. Radi pod utjecajem dijela velikog mozga
koji zovemo hipotalamus i kontrolira lučenje hormona u ostalim žlijezdama. Endokrini (Hormonski)
i nervni sistem kontrolni su sistemi u ljudskom organizmu i tijesno su povezani, međusobno se nadopunjuju i samoreguliraju u zatvorenom krugu:
1. mozak (hipotalamus) šalje naredbe u hipofizu,
2. hipofiza šalje naredbe u druge žlijezde s unutrašnjim lučenjem koje proizvode hormone,
3. hormoni djeluju na određena tkiva ili organe,
4. hormoni istovremeno djeluju i povratno, na hipotalamus, kako bi se zaustavilo pretjerano lučenje hormona.
Poremećaj rada endokrinog sistema i duševne smetnje možemo promatrati iz dva pravca:
1. primarne bolesti žlijezda s unutrašnjim lučenjem
praćene su određenim duševnim smetnjama,
2. primarni duševni poremećaji praćeni su poremećajem u radu žlijezda s unutrašnjim lučenjem.
komunikacije s drugima, pritisak koji osjećamo kad
senatječemo za mjesto u školskoj sportskoj ekipi
ili,kasnije u životu, za radno mjesto. Ostali stresovi su fiziološki kao što je akutna bolest ili slomljena
noga u prometnoj nesreći. Većina stresora je miješana: bol idruga fizička opterećenja bolesti udružuju
se sbrigama i nemirom. Stres je sveobuhvatan proces. On utječe na cijeli organizam, od jednostavne
bakterije i protozoe, do složenih eukariota kao što su
sisavci. U jednostaničnim organizmima, kao i u pojedinačnim stanicama našeg tijela, razvile su se molekule koje pružaju niz sustavakoji štite ključne stanične funkcije. Na primjer, posebne molekule zvane
“heat-shock” proteini vode oštećene proteine do
mjesta gdje se mogu popraviti ili bezopasno razgraditi, te tako štite stanicu od toksičnosti ili disfunkcije. U složenim organizmima kao što su naši, sustavi
za stres nastali su kao visokosofisticirani procesi koji
nam pomažu nositi se sa svakidašnjim izazovima. Ti
sustavi se služe staničnim mehanizmima zaštite kao
elementima veće mreže zaštite od stresa.
Mi primjećujemo stres i naš mozak koordinira stvaranje odgovarajuće reakcije. Naša spoznajna procjena situacije stupa u interakciju s tjelesnim signalima iz krvotoka, kao što su hormoni, hranjive tvari,
molekule upale, kao i s informacijama iz perifernih
Bolesti žlijezda s unutrašnjim lučenjem (upalne, au- živaca koji nadziru vitalne organe i osjete. Mozak
toimune, tumori i sl.) uzrokuju povećano ili smanje- sve to integrira kako bi proizveo seriju specifičnih
no lučenje hormona. Poremećena razina hormona i stupnjevanih reakcija. Razumijevanje načina na
može se očitovati i duševnim smetnjama. Kod nekih koje mozak to čini dolazi iz istraživanja iz područja
duševnih poremećaja nađen je popratni poremećaj neuroendokrinologije. Mozak nadzire hormone koji
žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem (npr. kod shizo- krvlju kruže tijelom i tako omogućava tijelu da se
nosi sa stresom.
frenije i depresije).
Reakcija koju najlakše možemo prepoznati je neposredna aktivacija takozvanog simpatičkog živčanog
sustava. Nakon primanja stresnog podražaja i oblikovanja odgovarajuće reakcije, mozak brzo aktivira
živce koji dolaze iz kontrolnih središta umoždanom
deblu. To uzrokuje oslobađanje noradrenalina u
mnoštvu različitih struktura, te adrenalina iz nadbubrežnih žlijezda. Njihovo oslobađanje podupire
reakciju “borbe ili bijega” - klasičnu, neposrednu
reakciju na opasnost. Svi prepoznajemo početno
Teško je točno odrediti šta je stres. Nije to samo”biti rumenjenje obraza, znojenje, ubrzanje pulsa, povipod pritiskom” - jer to nije uvijek stresno – već stres šenje krvnog tlaka i općeniti osjećaj straha u trenucipredstavlja neki oblik raskoraka između očekiva- ma nakon stresnog iskustva. Do tih promjena dolazi
nja mozga i tijela koji prkosi onome što doistado- zbog aktivacije receptora u krvnim žilama koji uzroživljavamo ili osjećamo. Mnogi izazovi s kojima se kuju njihovo stezanje, te tako inagli porast krvnog
susrećemo su psihološki - oni odražavaju teškoće tlaka, te receptora u srcu koji ubrzavaju njegov rad i
Stres utječe čak i na naizgled mirne živote. Svi
se snjime susrećemo - na ispitu, na sportskom
natjecanju,ili kad se svađamo sa svojim prijateljima i onima koji tonisu. Kako nastaje i što uzrokuje to neprijatnouzbunenje? Ima li od njega ikakve
koristi? Šta se događa kad se nešto poremeti u tom
mehanizmu?Neuroznanstvenici tek počinju shvaćati kako mozak stvara i koordinira hemijske reakcije
na stres. Šta je stres i zašto ga trebamo?
Besplatan primjerak
25
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
tako proizvode osjećaj u prsima poznat kao “lupanje
srca”. Također, postoje i receptori u koži koji uzrokuju podizanje dlaka (“ježenje”), kao i oni u utrobi
koji uzrokuju uznemirujuće abdominalne smetnje
koje svi osjećamo u stresu. Ove promjene nastaju da
nas pripreme za borbu ili bijeg - i da usmjere krv u
vitalne organe, mišiće i mozak.Hipotalamus u središtu kontrolira izlučivanje hormona iz hipofize koji
djeluju na nadbubrežne žlijezde. Negativna povratna sprega u kontroli izlučivanja hormona osigurana
je na nekoliko razina te osi. Malo stresa je dobro, ali
previše stresa je loše.
Druga važna neuroendokrina reakcija na stres jeaktivacija sustava koji povezuje tijelo i mozak, zvanog
HHN os (hipotalamus - hipofiza – nadbubrežna žlijezda). Ta os koja krvlju donosi specijalizrane hormone, povezuje hipotalamus, hipofizu, inadbubrežnu
žlijezdu. Hipotalamus je ključno područje mozga koje
regulira mnogo naših hormona. On prima mnogo
ulaznih veza iz mozgovnih područja koja obrađuju
emocionalne informacije (uključujući amigdala), te iz
područja moždanog debla koja kontroliraju reakcije
simpatičkog sustava. Hipotalamus integrira te informacije kako bi proizveo koordiniranu hormonalnu
reakciju koja stimulira sljedeći dio kruga - žlijezdu hipofizu. Ona u krv izlučuje hormon zvan adrenokortikotropin (ACTH) koji tada stimulira dio nadbubrežne žlijezde da izluči hormon kortizol. Kortizol je steroidni hormon koji je važan za razumijevanje sljedeće
faze reakcije na stres. On podiže razinu šećera u krvi,
kao i razinu drugih metaboličkih goriva (npr. masnih
kiselina). To se često događa uz potrošnju proteina
koji se u trenu cijepaju -i tako djeluju kao trenutačne
“čokoladice” za mišiće i mozak. Kortizol također pomaže adrenalinu da povisi krvni tlak, te da se tako, u
kratkom vremenu, osjećate bolje. Suočeni s izazovom
solo pjevanja na školskom koncertu, zadnja stvar koju
želite raditi je opširno razmišljati o stvarima koje vas
zabrinjavaju. Samo želite da sve dobro obavite uz što
manje svjesnog napora. Kortizol također prekida rast,
probavu, upalu,pa čak i cijeljenje rana - očito prekida one procese koje je bolje obaviti kasnije. Također
gasi želju za spolnim odnosom. Posljednji korak ovog
kruga je povratni učinak kortizola na mozak. Najveća gustoća receptora za kortizol je u hipokampusu,
ključnoj strukturi za učenje i pamćenje, ali kortizol
također djeluje i na amigdala koja obrađuju strah i
tjeskobu. Učinak mreže je uključenje amigdala - kako
bi se omogućilo učenje informacija vezanih uz strah;
i isključenje hipokampusa - kako bi se osiguralo da
26
Besplatan primjerak
se izvori ne troše na složenije ili nepotrebne aspekte
učenja. Kortizol je hormon za “štednju i preusmjerenje energije”.
Hipokamupus ima visoke razine dvaju receptora za
kotizol - mineralokortikoidne (MR) receptore niskog praga podražaja, te glukokortikoidne (GR) receptore visokog praga podražaja. MR receptore aktiviraju uobičajene razine kortizola u krvotoku HHN
osi. Tada se održava naš opći metabolizam i procesi
u mozgu rade minimalnom snagom. Međutim, kad
razine kortizola počnu rasti, posebice ujutro, GR receptorise postupno aktiviraju. Kad smo rastreseni,
razina kortizola postaje vrlo visoka, GR receptori
su trajno aktivirani i hipokampus se “gasi” genetski
kontroliranim programom. Sažimanjem svega navedenog dobije se takozvana zvonolika krivulja. To
je klasična krivulja koja povezuje stres s funkcijom
mozga - malo stresa je dobro za tebe, malo više je
bolje, ali previše je loše!
STRES I STARENJE
Starenje mozga udruženo je s pripadajućim opadanjem funkcija, ali se ono dosta razlikuje od osobe do
osobe. Neki pojedinci s godinama zadržavaju dobre spoznajne sposobnosti (uspješno starenje), dok
drugi ne (neuspješno starenje). Možemo li dobiti
molekularno objašnjenje te pojave? Koncentracija
kortizola je veća u neuspješnom negoli u uspješnom
starenju. Taj porast prethodi padu razine mentalnih sposobnosti i smanjenju veličine hipokampusa
vidljivom na slikama mozga. Pokusi na štakorima i
miševima su pokazali da održavanje niske koncentracije kortizola od rođenja, ili čak i samo od srednje
dobi nadalje, sprečava nastanak poteškoća pamćenja
koje se inače uočavaju u populacijama kojima razina
kortizola nije kontrolirana. Čini se da su životinje s
BOLJI ŽIVOT
dižu i razinu određenih kemikalija u mozgu koje
prejakim hormonalnim reakcijama na stres - dakle,
poboljšavaju raspoloženje i čine nas zadovoljnijine nužno one koje su bile izložene najvećem strema samim sobom. Redovita fizička aktivnost vrlo
su, već one koje najjače reagiraju na stresore - one
je korisna strategija nošenja sa stresom;
kojima s godinama više slabe funkcije pamćenja i
u kojih se češće javljaju spoznajne poteškoće. Ako • pisanje - sve je više istraživanja koja pokazuju
kako pisanje o stresnim situacijama i okolnostito vrijedi i za ljude, mogli bismo smanjiti breme tih
ma može pomoći otpuštanju stresa i poboljšanju
učinaka - možda uporabom antidepresiva koji drže
bolesti i stanja na koja utječe stres. Preporučuje
HHN sustav za stres pod kontrolom. Stres je glavna
se oko 10-15 minuta pisanja dnevno, a na papir
značajka modernog života ali priča tu ne završava.
možete prenijeti vaše viđenje stresnih situacija i
Kako bismo nastavili priču, morat ćemo “uvesti u
vaše osjećaje;
igru” i imunološki sustav.
• razgovor o vašim osjećajima - izražavanjem i dijeljenjem svojih razmišljanja s članovima obitelji ili
HORMONI POTIČU GOMILANJE KILOGRAMA
prijateljima moći ćete bolje razumjeti svoje osjećaje;
Stres deblja, a razlog nije samo to što ljudi pod stre- • smijeh i plač - predstavljaju prirodne načine nošenja sa stresom i otpuštanja napetosti, oboje
som jedu dvostruko više nego im se zbog pojačana
predstavlja dio procesa zacjeljivanja rana;
lučenja hormona neuropeptida Y (NPY) kilogrami
više primaju. Pokazalo je to istraživanje koje je pro- • sudjelovanje u aktivnostima u kojima uživate
- smislene aktivnosti pomažu otpuštanju napevela znanstvenica Zofia Zukowska sa sveučilišta Getosti, mogu uključivati neki hobi, aktivnosti ili
orgetown u Washingtonu DC. Rezultati istraživanja
umjetnost. Briga i igra s kućnim ljubimcima taobjavljeni su u časopisu »Nature medicine«.
kođer može pomoći.
Ljudi pod stresom uglavnom nakupljaju višak oko
trubuha, a tijelo im poprima oblik jabuke. Takva je Budući da je stres u životu nemoguće izbjeći, važno
gojaznost povezana s hipertenzijom, dijabetesom i je pronaći načine kako smanjiti ili spriječiti stresne
kardiovaskularnim bolestima. Prema riječima Zu- događaje te negativne reakcije koje iz njih proizlaze.
kowske, ispitivanja provedena na miševima pokaza- Ovisno o vrsti stresa i uzroku stresa, pristupe stresu
la su kako se pod stresom javlja glad proizašla iz ner- možemo podijeliti na tri vrste:
voze. »Primjetili smo da kad su miševi pod stresom • Suočavanje i djelovanje - ovaj način nošenja sa
stresom uključuje suočavanje s problemom koji
jeli dvostruko više kalorija nego inače dobili su četiri
uzrokuje stres, čime mijenjamo okoliš i situaciputa više kilograma«, rekla je znanstvenica. Ipak poju u kojoj se nalazimo. Naravno, kako bi mogli
stoje i slučajevi mršavljenja u osjetljivu razdoblju. Za
primijeniti ovaj pristup, moramo imati nekakvog
to je zaslužno lučenje noradrenalina. Znanstvenici
utjecaja u toj situaciji. Ukoliko taj utjecaj postoji,
se nadaju da bi mogli pomoći ljudima da smršave
tada ovaj pristup predstavlja vrlo zadovoljavajući
kada bi uspjeli ovladati tim mehanizmom.
način nošenja sa stresom.
• Emocionalni pristup - ukoliko nemate utjecaja na
KAKO SE NOSITI SA STRESOM
situaciju u kojoj se nalazite, možda možete ili poboljšati način na koji vidite tu situaciju i kako se
Jedna od važnih dijelova stres managementa, odnozbog toga osjećate. Ovaj pristup je manje privlasno nošenja sa stresom, su tzv. strategije. Mnoge od
čan od prethodnog no i dalje predstavlja koristan
tih strategija mogu se vrlo lako naučiti i nisu potrebnačin nošenja sa stresom.
ne neke dodatne upute. Važno je napomenuti da niti
jedna od strategija nije važnija od drugih, te da vi • Prihvaćanje - ponekad se ipak nalazimo u situacijama na koje nemamo nikakvog utjecaja i koje
sami možete pronaći onu koja najbolje djeluje u vane možemo promijeniti. Jedini postojeći izlaz iz
šoj situaciji. Ključ uspješnog suživota sa stresom je
takve situacije je da takvu situaciju prihvatimo i
redovita uporaba sljedećih strategija:
preživimo. Takav je slučaj, primjerice, smrt vo• fizička aktivnost - fizičke aktivnosti mogu uveliljene osobe. U takvim situacijama, često je za poke smanjiti stres i intenzitet reakcija na stres. Početak potrebno prihvatiti da smo jednostavno nesebno su korisne aerobne vježbe, poput hodanja,
moćni bilo što učiniti da promijenimo situaciju u
trčanja, plivanja ili vožnje biciklom. Istezanje je
kojoj se nalazimo.
korisno kod napetosti mišića. Aerobne vježbe poBesplatan primjerak
27
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
NAJSLAĐE LJETNO OSVJEŽENJE
LUBENICA
“NE POSTOJI POSEBNA HRANA ZA DIJABETIČARE VEĆ SAMO PRAVILAN NAČIN ISHRANE I STILA ŽIVOTA”
M
ožda više od većine bolesti, diabetes mellitus povezan je s prehranom.
Iako genetske predispozicije imaju
određenu težinu kod ove bolesti, prehrana bogata rafiniranom, prerađenom hranom i siromašna
vlaknima te kompleksnim ugljikohidratima ima
značajan udio u bolesti kod većine oboljelih od dijabetesa. Većina doktora preporučuje dijabetičarima
smanjeno uzimanje šećera iz poslastica ili druge,
prerađene, hrane i zamjenu za hranu bogatu vlaknima. Cilj ovakve prehrane je smanjenje glikemijskog
indeksa (indeks koji označava sposobnost hrane da
povisi razinu šećera u krvi) i obuhvaćanje svih pozitivnih učinaka koje osiguravaju vitamini, minerali i
vlakna sadržani ovakvoj hrani.
U ovom broju otkrivamo vam da li se smijete osvježiti
u vrelim danima najslađim osvježenjem lubenicom.
Nijedno drugo voće (ili ipak povrće) ne asocira na ljeto kao lubenica. Utoli žeđ za tren oka, osveži i, prema
rečima nutricionista i doktora, ima brojne blagotvorne
efekte po organizam. Krvni sudovi, bubrezi, vid, koža,
aktiviraće se, a prvi efekti vidjeće se već poslije nekoliko dana intezivnijeg zaslađivanja lubenicom.
Lubenicu obično smatramo voćem, iako je u
stvari povrće iz porodice krastavaca. Lubenica ili bostan (Citrullus lanatus) porijeklom je iz Afrike a prvo pravo uzgajanje
lubenice kao domaće vrste počelo je
u Egiptu. Lubenica se upotrebljava u
ishrani u gotovo svim zemljama svijeta.
Najveći proizvođači lubenica u svijetu su:
Kina, Turska i Rusija, a u Evropi: Grčka,
Makedonija, Italija i Španija. Lubenica
je jednogodišnja zeljasta biljka, najčešće
loptastog oblika, pretežno zelene boje sa
šarama i prugama. Unutrašnjost lubenice
je najčešće crvene ili narandžaste boje, mada
postoje i žute lubenice (luben-dinje). Postoji
28
Besplatan primjerak
više vrsta lubenica nastalih ukrštanjem, a razlikuju
se po veličini, boji, obliku. Sve sadrže dosta korisnih
supstanci, a niskokalorične su. Lubenica može imati
težinu i do 25 kg, a u sebi sadrži preko 90% vode,
pa je pogodna za dijetalnu ishranu... Lubenica se na
našoj trpezi najčešće nalazi u periodu jun-avgust, ali
zavaljujući staklenicima i plastenicima (i uvozu iz
drugih zemalja) na našem tržištu se može naći od
proljeća do kasne jeseni. Zahvaljujući niskom kalorijskom udjelu ona lubenica je diealna za vitkost.
Bogata je vitaminom C, A, te vitaminima B1 i B6.
Sadrži kalij, koji bi trebao biti jedan od najvažnijih
sastojaka voća i povrća, koje konzumiramo ljeti. Od
ostalih minerala u znatnoj mjeri sadrži još i magnezij. Sadrži likopen, za koji su istraživanja potvrdila
da je najjači antioksidans, koji smanjuje rizik nastanka raka prostate. Dobra i u prevenciji pojedinih
bolesti kao što su astma, dijabetes, arteroskleroza, a
ublažava i upalna stanja. Odlična je za kožu upravo
zbog količine vode koju sadrži. Lubenica je voda a
voda je život. S toga slobodno se osvježite ali u normalnim količinama jer ne zaboravite da je glikemijski indeks lubenice 72!
BOLJI ŽIVOT
NUTRITIVNA
VRIJEDNOST
U 100 G LUBENICE
Energetska vrijednost [kcal]: 30
Ugljikohidrati [g]: 7.55
Proteini [g]: 0.61
Ukupne masnoće [g]: 0.15
Prehrambena vlakna [g]: 0.4
Voda [g]: 91.45
Beta karoten [mcg]: 303
Vitamin A [mcg]: 170.7
Vitamin B1 [mg]: 0.033
Vitamin B12 [mcg]: 0 Vitamin B2 [mg]: 0.021
Vitamin B3 [mg]: 0.178
Vitamin B5 [mg]: 0.221
Vitamin B6 [mg]: 0.045
Folna kiselina [mcg]: 3
Vitamin C [mg]: 8.1
Vitamin E [mg]: 0.05
Vitamin K [mcg]: 0.1
Natrij [mg]: 1
Kalcij [mg]: 7
Bakar [mg]: 0.042
Cink [mg]: 0.1
Fosfor [mg]: 11
Kalij [mg]: 112
Magnezij [mg]: 10
Mangan [mg]: 0.038
LUBENICA SADRŽI
I KORISNE SASTOJKE:
azotnu kiselinu
bakar
beta karoten
biljna vlakna
biljne masti
biljne hormone
vitamin A
vitamine B1, B2, B3, B5, B6
vitamin C
gvožđe
glutation
eterična ulja
jabučnu kiselinu
jod
kalijum
kalcijum
likopen
limunsku kiselinu
magnezijum
mineralne soli
organske kisline
proteine
folate
fosfor
celulozu
cink
šećer
Selen [mcg]: 0.4
Željezo [mg]: 0.24
Besplatan primjerak
29
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
OKRIJEPITE SE S LJETNIM
ČAJEVIMA!
LJ
eto je vrijeme velikih vrućina, velikih
napora, ali i vrijeme godišnjih odmora i
predaha koje možemo iskoristiti u vlastitu korist. Povećanim unosom tekućine naše tijelo
pročišćavamo od suvišnih toksina nagomilanih tokom ostatka godine, a vrijeme provedeno bez stresa
blagotvorno utječe na naš organizam jer se opuštamo,
oslobađamo hormone koji ubrzavaju metabolizam, a
na taj način pomažu apsorpciju hranjivih tvari iz jela
i pića.
Uoči kraja ljeta i godišnjih odmora nudimo vam
kombinacije različitih čajeva koje ćete konzumacijom umjesto raznih gaziranih i zašećerenih napitaka
piti i tako njihovim blagotvornim učincima riješiti
mnogobrojne probleme koji se gomilaju tokom
cijele godine kako biste se najesen vratili na posao
preporođeni.
30
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
Lipa
Lipin čaj, ugodnog je i blagog okusa, s blagotvornim
učinkom na naše živce, umanjuje stres i smanjuje
nesanicu te redovnim uzimanjem (šoljica dnevno)
već kroz nekoliko dana primjećujemo razliku. U
njemu ne valja pretjerivati jer su mu srčane smetnje
kontraindikacija. Čaj od lipe pripremamo tako da
kašičicu čaja prelijemo s dva decilitra kipuće vode,
procijedimo i pijemo odmah.
ćete ako mu dodate malo metvice i bosiljka koji će
svojim slatkastim mirisom zamijeniti šećer.
Trputac
Kako mu i samo ime govori trputac se može najčešće
naći pokraj puteva, ali moramo paziti gdje ga beremo kako ne bi bio onečišćen ispušnim plinovima
automobila. S trputcem nećete pogriješiti budete li
ga koristili za probleme s probavom jer je blagi diZa vruće dane nije potrebno hladiti čaj kockama uretik, za pročišćavanje krvi, bubrega i mjehura te za
leda, dovoljno je da ga ostavite na sobnoj temper- jačanje onemoćalog organizma. Pripravlja ga se kao
aturi i pijete tako rashlađenog. Po želji možete dodati i ostale navedene čajeve tako da se prelije kašičica
kašičicu zaslađivača jer njegov blagi, ugodni okus sa dva dcl kipuće vode, ali se ne pije odmah već se
nije potrebno kvariti dodatnim začinima i okusima. ostavi u pokrivenoj posudi 20-ak minuta da odstoji
i tek ga se tada procijedi i pije. S obzirom da je okus
ovog čaja gorak, dodajte mu iscijeđeni sok grejpa
koji će ga podignuti i zamijeniti gazirani tonik.
Neven
Preslica
Preslica raste kao i trputac uz puteve i ceste stoga treba pazit na kojem ga mjestu berete. Čaj se priprema
od cvjetova i lista. Šoljica dnevno tokom mjesec dana
utjecat će na čišćenje krvi, a dugoročnim uzimanjem
obnavlja se koža i izglađuju bore koje pospješuje boravak na suncu. Čaj od preslice nemojte konzumirati
u prevelikim količinama zbog njegove jačine. Čaj od
preslice izmješajte sa gustim sokom od paradajza
(bez soli) koji je jak antioksidant i dobit ćete napitak
života za mladoliki izgled vaše kože.
Kupamo li se u bazenu postoji veći rizik od infekcije
gljivicama, a dugi boravak na suncu u slučaju da se
nismo na vrijeme zaštitili uzrokuje opekotine. Ukratko, ljeto pogoduje ranicama na koži, ogrebotinama,
ujedima insekata. Pravi lijek za to čaj je od nevena;
pomaže pri zarastanju rana jer potiče prokrvljenost
i pročišćava krv. Čaj od nevena pripremamo tako da
čajnu kašiku cvijeta prelijemo sa dva decilitra kipuće
vode koja nije dugo kuhala i poklopljeno ostavimo
da stoji petnaestak minuta dok čaj nije poprimio
zlatno žutu boju. Čaj je najbolje skuhati ujutro kako
bi ga na sobnoj temperaturi konzumirali cijeli dan,
ili odmah po želji umjesto vode jer osvježava, a ima
učinak lječenja. Odličan osvježavajući napitak dobit
Besplatan primjerak
31
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
Menta
Okus čaja od mente i njezin učinak rashladit će vas
bolje od kocaka leda. Osim antiseptičnog djelovanja,
ova biljka ima svrhu ublažavanja želučanih tegoba i
osvježenja dišnih puteva.
Čaj možete pripremiti dodajući svoje omiljene dodatke ili ocijeđen sok limuna ili naranče, kako bi
vas vitamini podigli i napunili energijom. Možete
također svježe spravljeni čaj pomiješati s čajem od
vrijeska koji će mu nadopuniti okus stoga nećete
osjećati potrebu za zaslađivačima.
Vrlo je bitno da znate da čajeve nije potrebno
rashlađivati kockama leda ili stajanjem u hladnjaku
kako biste se rashladili. Poznato je da konzumacijom
rashlađenih čajeva odmažemo našem organizmu jer
tijelu treba više vremena da stvori prilagodbu na visoku temperaturu.
Također, čajevi nisu zamjena za običnu vodu,
već ljekoviti napitci kojima ćete zamijeniti slatke,
konzervansima bogate industrijske napitke kojima
samo unosite više toksina u organizam.
Kamilica
Kamilica je jedna od najčešće korištenih biljaka
u svrhu pripremanja čajeva, a njezin blagotvorni
učinak je mnogostruk. Priprema se tako da se jednu čajnu kašiku kamiličinih cvjetića prelije vrelom
vodom, a konzumira se odmah, bez stajanja jer
inače promijeni boju i može imati suprotan učinak
od svojeg umirujućeg djelovanja, tj. može izazvati
razdražljivost.
Neka vaš omiljeni napitak bude šoljica mlake kamilice prije spavanja, začnjena sa listićem mirisne
kadulje.
32
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
RECEPTI
OKRUGLICE SA SIROM
Sastojci:
• 1 jaje
• 20 dag svježeg kravljeg sira
• 16 dag pšenične krupice (griza)
• 4 kašičice kiselog vrhnja (12 % m.m.)
Priprema:
Ocijeđeni kravlji sir protisnite kroz cjediljku i
umješajte žumanjak i krupicu. Ostavite stajati oko
pola sata. Od bjelanjaka umiješajte čvrst snijeg. Polako ga dodajte smjesi sa sirom. Rukama oblikujte
okruglice i kuhajte ih u kipućoj vodi desetak minuta
(dok ne isplivaju na površinu). Kuhane okruglice
složite na tanjir i prelijte kiselim vrhnjem.
Poslužite sa zelenom salatom.
JUHA OD BROKULE
Sastojci:
• 40 dag cvjetova brokule
• 40 dag zelenja za juhu
• 4 kašičice kiselog vrhnja (12 % m.m.)
Priprema:
Brokulu operite i odvojite cvjetove od stabljike.
Stabljiku brokule očistite do drvenastog dijela (kao
korabicu) i narežite na sitne komade. Zelenje za
juhu očistite i narežite na sitne komade.
U lonac stavite 8 dl vode i dodajte zelenje za juhu
i stabljiku brokule te kuhajte dvadesetak minuta.
Juhu procijedite, a kuhano povrće protisnite kroz
metalno cjedilo i vratite u juhu.
Kada juha ponovno zakuha, dodajte cvjetove
brokule i vrhnje razmućeno u dvije žlice hladne
vode. Prokuhajte pet do deset minuta.
Besplatan primjerak
33
BOLJI ŽIVOT Informativna revija za dijabetičare
SAVIJAČA OD JABUKA
Sastojci:
• Tijesto:
• 30 dag brašna (glatko ili za savijače)
• 2 kašičice ulja
• 1,5 dl mlake vode
ili:
• 8 listova gotovog tijesta za savijače
Nadjev:
• 50 dag jabuka
• 2 dag krušnih mrvica
• 5 ml tekućeg sladila bez energetske vrijednosti,
koje se može kuhati
Priprema:
Brašno i 0,5 dl vode umijesite u jednolično tijesto.
Umiješano tijesto nauljite s gornje strane, poklopite zagrijanom posudom i ostavite oko 1/2
sata. Na stolnjaku posutom s malo brašna razvucite tijesto na debljinu papira. Deblje rubove tijesta uklonite. Ako nemate vremena mijesiti tijesto,
iskoristite 8 kupovnih, gotovih kora za savijaču.
Jabuke očistite i naribajte ribežom. Na razvučeno
tijesto stavite jabuke, dio krušnih mrvica i tekuće
sladilo. Ako upotrebljavate gotove kore, uzimajte
po dva lista i na njih stavljajte četvrtinu jabuka i
tekućeg sladila.
Pecite u pećnici dvadeset minuta na temperaturi
od 180°C. Kad se ohladi, razrežite na 12 komada.
SLADOLED
Sastojci (za sladoled sa čokoladom)
• 2 jaja
• 1 dijetalni šlag (Light C)
• 50g zaslađivača Diamel
• 15g kakoa
(za sladoled sa šumskim voćem)
• 2 jaja
• 1 dijetalni šlag (Light C)
• 50g zaslađivača Diamel
• 200g šumskog voća
(za sladoled sa bananom)
• 2 jaja
• 1 dijetalni šlag (Light C)
• 40g zaslađivača Diamel
• 100g banana
Priprema:
Pjenasto umutiti jaja i zaslađivač. Dodati posebno umućen šlag prema uputama na vrećici. Za
čokoladni sladoled dodati kakao, za sladoled sa
bananom dodati bananu (izgnječenu) a za šumsko
voće propasirano šumsko voće koje prethodno
treba odlediti i ocijediti. Sve lagano izmješati i
staviti u posudice u zamrzivač da se stisne.
34
Besplatan primjerak
BOLJI ŽIVOT
Besplatan primjerak
35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
3 035 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content