close

Enter

Log in using OpenID

2. sjednica Vijeća - 21. veljače 2014.

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE
HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16
Broj: 6 Su-28/2014-2
Zagreb, 12. veljače 2014.
Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata
Poslovni broj: Usoz-2/14, Usoz-347/13, Usoz-348/13, Usoz-346/13, Usoz-377/13,
Usoz-42/12, Usoz-124/12, Usoz-366/13, Usoz-360/13, Usoz-359/13,
Usoz-12/14, Usoz-162/12, Usoz-173/12, Usoz-160/12, Usoz-105/12,
Usoz-147/12, Usoz-379/13, Usoz-376/13, Usoz-358/13, Usoz-357/13,
Usoz-380/13, Usoz-353/13, Usoz-364/13, Usoz-362/13, Usoz-349/13,
Usoz-361/13, Usoz-351/13, Usoz-350/13
Usoz-202/12,
Usoz-378/13,
Usoz-146/12,
Usoz-356/13,
Usoz-363/13,
Temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj
20/10., 143/12.) sazivam 2. sjednicu Vijeća za 21. veljače 2014. (petak), u 10,00 sati, u
Velikoj dvorani Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i predlažem slijedeći
DNEVNI RED
OCJENA ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Usoz-2/2014, podnositelj Vesna Pavlić Zudenigo iz Raba, koju zastupa
Tamara Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti Pravilnika o
mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine,
broj 89/13);
Usoz-347/2013, podnositelj Marija Ćutuk iz Zagreba, koju zastupa Tamara
Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, prigovor na rješenje o pristojbi;
Usoz-348/2013, podnositelj Marija Horina iz Zagreba, koju zastupa Tamara
Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, prigovor na rješenje o pristojbi;
Usoz-346/2013, podnositelj Kristina Mamontov iz Rovinja, koju zastupa
Tamara Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, prigovor na rješenje o pristojbi;
Usoz-377/2013, podnositelj Suzana Kočić iz Pule, koju zastupa Tamara
Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, prigovor na rješenje o pristojbi;
Usoz-202/2012, podnositelj Visoki upravni sud Republike Hrvatske,
Imovinsko-pravni odjel, radi ocjene zakonitosti odluke o komunalnoj naknadi
Općine Jelenje („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 30/01. i
12/05.);
-2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
Usoz-42/2012, podnositelji Nikola Kiš i dr. iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti
Zaključka o imenovanju i preimenovanju javnoprometnih površina („Službeni
glasnik Grada Zagreba“, broj 5/07.);
Usoz-124/2012, podnositelj Alan Muraj, radi ocjene zakonitosti Odluke o
grobljima („Službeni glasnik Grada Zagreba, broj: 16/98.);
Usoz-366/2013 podnositelj Goran Tomašković iz Raba, kojeg zastupa Tamara
Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, prigovor na rješenje o pristojbi;
Usoz-360/2013, podnositelj Magdalena Stiperski iz Dubravice, koju zastupa
Tamara Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, prigovor na rješenje o pristojbi;
Usoz-359/2013, podnositelj Ksenija Krajnović iz Zaboka, koju zastupa Tamara
Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, prigovor na rješenje o pristojbi;
Usoz-378/2013, podnositelj Kristina Frankol iz Pule, koju zastupa Tamara
Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, prigovor na rješenje o pristojbi;
Usoz-12/2014, podnositelj Tomislav Prgomet iz Osijeka, radi ocjene
zakonitosti Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja
dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
(„Narodne novine“, broj: 73/03. i 44/10.);
Usoz-162/2012, podnositelj Tomislav Njegovec iz Novalje, kojeg zastupa
punomoćnik Mario Poljak, odvjetnik iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti
Odluke o obavljanju taksi prijevoza na području Grada Novalje („Županijski
glasnik Ličko-senjske županije“, broj: 12/09.);
Usoz-173/2012, podnositelj Ivo Knezić iz Požege, predstavnik koordinacije
predstavnika stanara zgrada u naselju Babin Vir u Požegi, radi ocjene
zakonitosti Odluke o promjeni visine tarifnih stavki u tarifnom sustavu za
distribuciju toplinske energije („Službene novine Grada Požege, broj: 2/11.);
Usoz-160/2012, podnositelj Miroslav Smirčić iz Premude, radi ocjene
zakonitosti Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora Grada Zadra
(„Glasnik Grada Zadra“, broj 32/10.);
Usoz-105/2012, podnositelj Lovro Golubić iz Kloštra Podravskog, radi ocjene
zakonitosti Odluke o dimnjačarskoj službi na području Općine Kloštar
Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 5/07.);
Usoz-146/2012, podnositelj Ilirija d.d. Biograd na moru, koju zastupa Goran
Ražnjević, predsjednik uprave, radi ocjene zakonitosti Odluke o donošenju
izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Biograda na moru
(„Službeni glasnik Grada Biograda na moru“, broj: 3/09.);
Usoz-147/2012, podnositelj Ilirija d.d. Biograd na moru, koju zastupa Goran
Ražnjević, predsjednik uprave, radi ocjene zakonitosti Odluke o izradi
urbanističkog plana uređenja „Iznad Solina“ („Službeni glasnik Grada
Biograda na moru“, broj: 10/10.);
Usoz-379/2013, podnositelj Aida Pandžić iz Pule, koju zastupa Tamara Crnkić,
odvjetnica iz Zagreba, prigovor na rješenje o pristojbi;
Usoz-376/2013, podnositelj Ruža Perić iz Pule, koju zastupa Tamara Crnkić,
odvjetnica iz Zagreba, prigovor na rješenje o pristojbi;
Usoz-358/2013, podnositelj Božica Domankušić iz Zagreba, koju zastupa
Tamara Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, prigovor na rješenje o pristojbi;
Usoz-357/2013, podnositelj Ana Ratković iz Ličkog Osika, koju zastupa
Tamara Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, prigovor na rješenje o pristojbi;
-3
XXIV. Usoz-356/2013, podnositelj Dalibor Klemens iz Zaboka, kojeg zastupa Tamara
Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, prigovor na rješenje o pristojbi
XXV. Usoz-380/2013, podnositeljica Dubravka Lisinski, koju zastupaju punomoćnici
Iva Bolanča, Marina Haklin i Marija Dill-Bračić iz Sindikata državnih i
lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, radi ocjene zakonitosti
Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrt,
malo i srednje poduzetništvo i turizam Sisačko-moslavačke županije
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 17/13.);
XXVI. Usoz-353/2013, podnositeljica Neda Sesar iz Gospića, koju zastupa Tamara
Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti Pravilnika o mjerilima
za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 89/13);
XXVII.
Usoz-364/2013, podnositeljica Tihana Stepančić Jukopila iz Pule, koju
zastupa Tamara Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti
Pravilnika o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
(Narodne novine, broj 89/13);
XXVIII.
Usoz-362/2013, podnositeljica Ankica Baždalić iz Raba, koju zastupa
Tamara Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti Pravilnika o
mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine,
broj 89/13);
XXIX. Usoz-349/2013, podnositeljica Slavica Tomić iz Zagreba, koju zastupa Tamara
Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti Pravilnika o mjerilima
za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 89/13);
XXX. Usoz-363/2013, podnositeljica Delita Veselica iz Pule, koju zastupa Tamara
Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti Pravilnika o mjerilima
za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 89/13);
XXXI. Usoz-361/2013, podnositeljica Zrinka Veršić Franjić iz Pule, koju zastupa
Tamara Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti Pravilnika o
mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine,
broj 89/13);
XXXII.
Usoz-351/2013, podnositeljica Lucijana Franić iz Gospića, koju
zastupa Tamara Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti
Pravilnika o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
(Narodne novine, broj 89/13);
XXXIII.
Usoz-350/2013, podnositeljica Vesna Vlahek iz Zagreba, koju zastupa
Tamara Crnkić, odvjetnica iz Zagreba, radi ocjene zakonitosti Pravilnika o
mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine,
broj 89/13);
Predsjednica Vijeća za ocjenu
zakonitosti općih akata:
Jasminka Jenjić, v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
148 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content