close

Enter

Log in using OpenID

AIR TO AIR RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA

embedDownload
2012 / 13
AIR TO AIR
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
2 I TOSHIBA
PROVJETRAVANJE –
ključ za kvalitetniji život
Onečišćenje zraka postalo je ozbiljan problem u cijelome svijetu. U gradovima je štoviše poprimilo takve razmjere da je postalo štetno po zdravlje.
Većina europskih zemalja već je poduzela odgovarajuće protumjere u cilju
zaštite svojih građana. Pod tim se misli na ograničenje prometa u gradovima, zabranu pušenja u javnim zgradama, smjernice o kvaliteti zraka u zatvorenim prostorima.
Dokazano je da čovjek danas provodi gotovo 80 % svojeg vremena u
zatvorenim prostorijama. Time raste njegova ugroženost uzročnicima bolesti
kao što su bakterije, virusi, plijesan i pelud te plinovi i kemikalije poput CO2,
dima, formaldehida itd.
Neke od ovih tvari dolaze izvana, a neke od isparavanja namještaja, boje,
sredstava za čišćenje, uredske opreme, sredstava za njegu, osvježivača zraka, pesticida i ljudi.
Ove tvari, takozvani hlapljivi organski spojevi (skraćeno VOC), uzrokuju „SickBuilding-sindrom“. Utjecaji na čovjeka u zgradi sežu od neugodnih mirisa
preko nadražaja pa sve do ozbiljnih bolesti poput astme, alergija pa čak i
raka.
Isto tako i klima-uređaji mogu biti izvorom štetnih tvari ako ih se nedovoljno i
neredovito održava: začepljeni filtri, vlaga u zračnom kanalu ili voda u posudama za kondenzat mogu pospješiti rast mikroba.
TOSHIBA I 3
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
Čista i zdrava klima u prostoriji
Ako se veći broj ljudi dulje vrijeme zadržava u nekom zatvorenom prostoru, neizostavno je potreban stalni dovod svježeg zraka. Istrošeni
zrak u takvim bi se okolnostima trebao isisavati i efikasno zamjenjivati
svježim zrakom kako bi se održao potreban sadržaj kisika u zraku i
kako bi se uklonila većina štetnih tvari.
U zgradama, u kojima kod pojedinih prostora postoje različite potrebe
u pogledu ventilacije (kuhinje, bolnice, laboratoriji itd.), neophodno je
potrebno uravnoteženo strujanje zraka ako se žele spriječiti nepoželjni
neugodni mirisi i stvaranje vlage.
U slučajevima kada se kod nepropusno izolirane ovojnice zgrade istrošeni zrak odvodi van, može doći do neželjenog gubitka topline. Ovakvo
isijavanje topline i s time povezano opterećenje klima-uređaja moguće
je izbjeći upotrebom izmjenjivača topline zrak-zrak, preko kojeg se s
istrošeni zrak odvodi, i istodobno svježi zrak dovodi.
Kod izoliranih zgrada prisilna ventilacija oduvijek predstavlja poseban
izazov.
Izmjenjivač topline zrak-zrak tvrtke Toshiba koncipiran je za maksimalne
učinke kada je riječ o ventilaciji prostorija. U tu svrhu istrošeni zrak, a
s njim i vlaga, neugodni mirisi, prašina i bakterije, najprije se isisavaju.
Ovaj zrak zamjenjuje se filtriranim svježim zrakom izvana.
Obje zračne struje susreću se u izmjenjivaču topline gdje se odvija prijelaz topline i vlage.
U svrhu efikasnog skupljanja i raspodjele različitih strujanja zraka, na
uređaj su priključena četiri zračna kanala.
SA
RA
OA
EA
4 I TOSHIBA
OA = Vanjski zrak
EA = Zrak koji izlazi van
RA = Odlazni zrak
SA = Dolazni zrak
Rješenja od Toshibe
■ Uređaji za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju dovode filtrirani zrak ugodne temperature i vlažnosti.
■ Ventilacijski uređaji u zgradama obnavljaju zrak u prostoriji dovodom svježeg i uklanjanjem istrošenog zraka.
■ Stoga je vrlo važno instalirati jedinicu koja je konstruirana upravo za razmjenu zraka između unutarnjeg i vanjskog područja.
Izmjenjivač topline zrak-zrak**
■ Višenamjenski uređaj za ventilaciju uz primjenu visokorazvijene tehnologije.
■ Rekuperacija topline, poboljšanje klime u prostoriji i isisavanje istrošenog zraka.
■ Može se nabaviti u tri verzije: čisti izmjenjivač topline zrak-zrak, izmjenjivač topline zrakzrak s DX-cijevnim registrom i s ovlaživačem zraka.
■ Modeli s DX-izmjenjivačem topline kompatibilni su samo s proizvodima serije SMMS-i.
Kanalna jedinica za dobavu svježeg zraka**
■ VRF-jedinica za ugradnju u prostoriji, preko koje se u zgradu dovodi prethodno ohlađeni
ili prethodno zagrijani zrak.
■ Kompatibilna samo s proizvodima serije SMMS-i.
Integriranje ventilacijske jedinice
■ DX-garnitura od Toshibe pruža jedinstvenu mogućnost da se DX-izmjenjivač topline neke
ventilacijske jedinice tehnikom hlađenja i upravljanja priključi na VRF-vanjsku jedinicu
SMMS-i. Na taj se način može regulirati unutarnja temperatura VRF unutarnjih jedinica, a
ventilacijska jedinice osigurava kombinirani dovod svježeg i izmiješanog zraka.
■ Dio pribora s CA oznakom.
■ Kompatibilno samo s proizvodima serije Mini-SMMS, SHRM, SMMS-i.
Usporedba s drugim metodama ventilacije
Izmjenjivač topline s DX-cijevnim registrom
Izmjenjivač topline
Kanalna jedinica za dobavu svježeg zraka
Ventilator
Unos svježeg zraka
OK
OK
OK
-
Ulaz i izlaz zraka
OK
OK
-
-
Rekuperacija topline
OK
OK
-
-
Hlađenje i grijanje
OK
-
OK
-
Ovlaživač zraka
OK
-
-
-
Kvaliteta zraka u prostoriji
br. 1
br. 2
br. 3
br. 4
Ugodno strujanje zraka,
temperatura i vlažnost zraka
Ugodna temperatura
Visoki statički pritisak
Jednostavna instalacija
Prednosti
** Nije moguć priključak toplinskog izmjenjivača zrak-zrak s DX-cijevnim registrom i kanalne jedinice za dobavu svježeg zraka na isti SMMS-i-sistem hlađenja.
TOSHIBA I 5
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
Jednostavno i učinkovito
IZMJENJIVAČ TOPlINE ZRAK-ZRAK
Preko radijalnog ventilatora jedinica usisava vanjski zrak. Zračna struja
prisilno se vodi kroz izmjenjivač topline, opremljen filtrima, te se uvodi u
sistem cijevi.
Istodobno, jedan drugi radijalni ventilator isisava zrak iz prostorije i
ispuhuje ga prema van, nakon što se prisilno provede kroz izmjenjivač
topline. Pritom se iz zraka oduzima toplina i vlažnost.
Sretanjem zračnih struja u istom elementu dolazi do prijelaza topline i
relativne vlažnosti zraka: zimi je usisani svježi zrak topliji i vlažniji, a ljeti
hladniji i suši od vanjskog zraka.
1
Ovlaživač zraka
2
DX-izmjenjivač topline
3
Usisni ventilator
4
Razvodna kutija
5
Izmjenjivač topline
6
Ispušni ventilator
6
5
3
2
1
EA
OA
6
3
5
4
2
1
RA
SA
OA = Vanjski zrak
EA = Zrak koji izlazi van
RA = Odlazni zrak
SA = Dolazni zrak
6 I TOSHIBA
Princip funkcioniranja
■ Izmjenjivač topline može iz odlaznog zraka rekuperirati vlagu i do 75 % topline, te ih
unijeti u usisani svježi zrak.
EA
SA
RA
EA
SA
OA
RA
OA
Zračna struja u izmjenjivaču topline
■ OA – vanjski zrak: U jedinicu dospijeva svježi zrak izvana, čija temperatura
odgovara vanjskoj temperaturi.
■ SA – dolazni zrak: Kroz izmjenjivač topline struji svježi zrak, koji se filtrira i
prethodno zagrijava odnosno hladi u DX-cijevnom registru.
Zatim se ovlažuje (MMD-VNK) i upuhuje u cijevni sistem.
■ RA – odlazni zrak: Jedinica usisava istrošeni zrak iz unutrašnjosti.
■ EA – zrak koji izlazi van: Jedinica iz istrošenog zraka preuzima toliko energije
koliko je to moguće te odlazni zrak ispuhuje van.
■ Izmjenjivač topline sastoji se od kvalitetne, ekstra tanke ljepenke.
■ Zahvaljujući tome, povećava se površina koja stoji na raspolaganju za prijelaz topline
te se povećava snaga jedinice.
■ Za hvatanje peludi te za zaštitu izmjenjivača topline jedinica se dodatno oprema perivim filtrima zraka.
Vanjski
zrak
Razmak između
slojeva papira
Unutarnji zrak
Papirnata
jezgra
TOSHIBA I 7
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
Režimi rada
Priprema svježeg zraka
■ Grijanje
Kroz izmjenjivač topline struji hladan
vanjski zrak i zasićeni topli zrak.
Jedinica u zračni kanal upuhuje čisti
topli zrak.
■ Hlađenje
Kroz izmjenjivač topline struji topli
vanjski zrak i zasićeni hladni zrak.
Jedinica ispuhuje čisti svježi zrak u
zračne kanale.
Mimovod (bypass)
Ispušni ventilator
EA
RA
EA
OA
SA
OA
OA = Vanjski zrak
EA = Zrak koji izlazi van
RA = Odlazni zrak
Ovlaživač zraka
RA
EA
SA
OA
SA = Dolazni zrak
Slobodno hlađenje
■ U ljetnim noćima kada je vanjska temperatura niža od unutarnje temperature koju
je snizio klima-uređaj, jedinica izvana usisava svježi zrak radi hlađenja unutarnjih
prostorija.
■ Akumulirana toplina noću se odvodi van, pa se tako u jutarnjim satima smanjuje
opterećenje klima-uređaja.
■ Ovaj dovod besplatne energije izvana koristi se i u prijelaznom razdoblju u proljeće
i jesen kako bi se štedjela energija, zapravo uvijek kada to dopuštaju vremenski
uvjeti. Kod automatskog režima rada uređaj sam automatski optimizira svoj rad.
8 I TOSHIBA
■ Slobodno hlađenje
Svježi vanjski zrak struji kroz filtarski
element i bez obrade dospijeva u
sistem. Odlazni zrak vodi se pored
izmjenjivača topline i bez obrade
ispuhuje van.
RA
Usisni ventilator
SA
Štednja energije i
sNIžENJE REžIJsKIh TROŠKOVA
Isisavanjem istrošenog zraka i rekuperacijom sadržane energije za grijanje odnosno hlađenje uređaj doprinosi sniženju ukupnih troškova energije. Rekuperacijom topline moguće je trajno sniziti tekuće troškove klima-uređaja.
%
%
40
%
Djelovanje DX izmjenjivača topline
50
60
%
80
%
70
%
90
100
Toplina zimi
%
Napominjemo da izmjenjivači topline zrak-zrak tvrtke Toshiba ne mogu sami
proizvoditi ni toplinu ni hladnoću, već omogućuju učinkovitiji pogon toplinskih
pumpi i klima-uređaja.
Djelovanje ovlaživača zraka
Djelovanje izmjenjivača topline
SA 2
SA2
RA
RA
30
%
20
%
10 %
SA1
SA
SA
SA 1
OA
OA
-5
0
5
OA = Vanjski zrak
SA = Dolazni zrak
RA = Odlazni zrak
10
15
20
25
30
35
40
45
SA1 = Dolazni zrak s DX-izmjenjivačem topline
SA2 = Dolazni zrak s ovlaživačem zraka
Jednostavno održavanje
Kada se na daljinskom upravljaču pojavi ovaj znak, filtri se moraju očistiti. Filtri, koji
su dio isporuke, lagano se vade iz izmjenjivača topline. Mogu se očistiti i ponovno
upotrebljavati.
Standardni filtri, koji su dio isporuke, ispiru se čistom vodom (bez deterdženata
za pranje) te se nakon toga ponovno primjenjuju. Čišćenje bi se trebalo obavljati
najmanje jednom do dva puta godišnje, odnosno po potrebi i češće.
Visokoučinski filtri čiste se usisavačem prašine te se nakon 2500 sati rada zamjenjuju novima.
Na taj način dijelovi uređaja (izmjenjivač topline, DX-izmjenjivač topline, ovlaživač
zraka itd.) ostaju čisti i tako osiguravaju ekonomičan rad sistema.
Upozorenje za filtar
Dobro prigušivanje buke
Budući da se ovaj izmjenjivač topline zrak-zrak sastoji od valovite ljepenke i da
su prolazni otvori vrlo mali, ovaj uređaj omogućuje izvanredno dobro prigušivanje
buke. Stanovnici zgrada u blizini kolodvora ili vrlo prometnih ulica i cesta osjetit će
da će se zbog smanjenja vanjske buke u unutrašnjosti poboljšati njihova kvaliteta
stanovanja.
TOSHIBA I 9
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
Ugodna klima u prostoriji
Zrak u unutarnjem prostoru ne može se sam od sebe obnoviti, tako
da s vremenom u prostoriji postaje zagušljivo. Sadržaj CO2 i vlažnost
zraka, koji mogu u prostoriji nastati zbog prisutnosti ljudi, mogu
poprimiti razmjere opasne po zdravlje.
Tu leže i glavni uzroci glavobolja, astme i alergija, tipičnih za zatvorene
prostore u kojima se zadržava mnogo osoba.
Regulacija vlažnosti zraka također je vrlo važna. To vrijedi osobito
za vlažne i vruće okolne uvjete u kojima kondenzacija u unutarnjem
prostoru može dovesti do stvaranja gljivica i plijesni u zračnim kanalima,
a kao posljedica toga do onečišćenja zraka.
Kombiniranim izmjenjivačem topline s DX-cijevnim registrom i
ovlaživačem zraka (MMD-VNK*) Toshiba omogućuje optimalno rješenje
ovih problema, a time i zdravije stanove i radna mjesta.
To se postiže izmjenjivačem topline zrak-zrak i uz pomoć njegova tri glavna sastavna dijela.
Standardni i visokoučinski filtar*
Za uklanjanje prašine i štetnih tvari koje ugrožavaju zdravlje i izazivaju
alergije. Ukupan sadržaj prašine se smanjuje. Zahvaljujući tome nastaju
manji troškovi čišćenja, a uređaji imaju dulji životni vijek.
DX-izmjenjivač topline (direktni isparivač)
Direktni isparivač omogućuje da se svježi zrak, usisan preko izmjenjivača
topline, prethodno zagrije odnosno prethodno ohladi.
Tako zrak postiže temperature približne onoj, koju je korisnik podesio kao
sobnu temperaturu.
Ovlaživač zraka
Zagrijani zrak može zimi postati vrlo suh, pa tako doprinijeti višem
elektrostatičkom naboju. Integrirani ovlaživač zraka poboljšava vlažnost
dolaznog zraka, koji se ispuhuje u prostoriju.
Pomoću kapilarne koncepcije voda se uvlači preko ovlaživača. Zagrijani
zrak vodi se iz DX-izmjenjivača topline preko ovlaživača, pri čemu upija
vlagu. Zbog brzine njegova strujanja i podzasićenosti vodom, zrak upija
vlagu. Na taj se način povećava udio vode i relativna vlažnost dolaznog
zraka, koji je uslijed toga ugodniji.
Zračna struja
koja dolazi iz
DX-izmjenjivača
topline
Propusni sloj vlage
Ovlaženi
zrak
Dovod vode
* Standardni filtar (težinska metoda 82 %) i visokoučinski filtar
(kolorimetrijska metoda 65 %) odgovaraju japanskim
normama za filtre.
10 I TOSHIBA
DOVOD ZRAKA po želji
■ Omjer između dovedenog i isisanog zraka može se prilagoditi individualnim potrebama.
■ Podešavanjem ovog omjera moguće je mijenjati tlak zraka u prostoriji. U normalnim uvjetima i u najčešćim slučajevima primjene
obje zračne struje su jednake. Međutim, postoje specijalni slučajevi, kada je potrebno raditi s različito jakim zračnim strujama.
Kako bi se primjerice spriječilo da se pare, vlaga i neugodni mirisi iz kuhinje ili kupaonice šire po cijeloj zgradi, potrebno je jače
isisavanje.
■ Podtlak se može izjednačiti pomoću veće količine dovedenog svježeg zraka u prostorije, koje se trebaju zaštititi od takvih
isparavanja.
Izjednačenje zraka
Tipične primjene
SA > EA
Sprječava prodor neugodnih mirisa i vlage iz kuhinje i kupaonice u druge prostorije
SA < EA
Sprječava izlazak neugodnih mirisa i bakterija iz bolesničkih soba u hodnik
SA = EA
Standardne primjene
Pretlak dolaznog zraka (sA) > zrak koji se odvodi van (EA)
■ Kod biranja SA > EA:
U prostoriju se upuhuje više zraka nego što ga
se odvodi van. Povećanjem volumena zraka
sprječava se da u prostoriju uđu prašina i vlaga
te isparavanja i neugodni mirisi iz drugih
prostorija (kuhinje, kupaonice, laboratorija).
Mrežica za dolazni zrak
Vanjsko područje
Mrežica za
odlazni zrak
SA > EA
Ulaz
Podtlak EA > sA
■ Kod biranja EA > SA:
Van se odvodi više zraka nago što ga se usisa
u prostoriju. Zbog toga tlak zraka u prostoriji
pada te se tako sprječava da se neugodni mirisi
i bakterije (iz bolesničkih soba, kuhinja, laboratorija) šire u druge prostorije.
Mrežica za dolazni zrak
Ventilator
Ulaz
Zgrada
EA > SA
■ Omjer između struje dolaznog i struje odlaznog zraka može se birati preko tipke za ventilaciju na daljinskom upravljaču.
■ To ovisi o tome, kako je stručnjak koji je pružao savjetodavnu pomoć, dimenzionirao uređaj.
TOSHIBA I 11
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
Daljinski upravljači
■ Umjesto da se osobe koje se nalaze u prostoriji, odnosno vlasnici zgrada oslanjaju na to da je ovojnica zgrade propusna za zrak
ili da se otvaraju prozori, dana im je mogućnost da sistemom toplinskih izmjenjivača zrak-zrak direktno utječu na kvalitetu i količinu izmijenjenog zraka.
■ Dovod svježeg zraka može se regulirati preko vlastitog žičanog daljinskog upravljača za sistem toplinskog izmjenjivača zrak-zrak
tvrtke Toshiba. Osim toga, na taj se način može zajamčiti da će se usisani zrak profiltrirati, a istrošeni zrak odvesti van.
■ Pritom se rekuperira do 75 % energije, sadržane u odlaznom zraku.
Daljinski upravljač za
izmjenjivač topline zrak-zrak
■ Tipka za ventilaciju uklj/isklj:
Uključivanje ventilacije s izmjenjivačem topline zrak-zrak.
■ Biranje načina ventilacije:
Izbor između izmjenjivača topline, automatike i slobodnog hlađenja.
■ Broj okretaja ventilatora za provjetravanje:
Kod režima rada ventilatora moguće je birati između velikog i malog broja
okretanja. Ako je uključena ventilacija s pretlakom ili podtlakom, tada se
mijenja funkcija tipke od isisavanja na ispuhivanje i obratno.
NRC-01HE
Zrak-zrak
u vezi s VRF-unutarnjim jedinicama
■ Kod VRF-jedinica s direktnim unosom svježeg zraka preko dodatne prirubnice za svježi
zrak (1-, 2- i 4-smjerna kazeta, zračni kanal) moguće je upravljanje izmjenjivačem topline zrak-zrak i preko daljinskog upravljača RBC-AMS51E-ES.
■ 1 – UKLJ /ISKLJ
Ventilaciju isključiti ili uključiti
■ 2 - brzina ventilatora
Regulacija broja okretaja pri radu ventilacije
■ 3 - režim rada
Biranje između različitih režima rada
■ 4 - Trajna ventilacija isključena
Namjestiti vrijeme iskapčanja trajne ventilacije
* Pomoću 4-smjerne standardne kazete može se isisati do 20 % ukupnog volumena jedne kazete svježeg zraka.
12 I TOSHIBA
RBC-AMS51E-ES
sIsTEMI i UPRAVlJANJA
Ventilacijski sistem
Kombinirani sistem
■ Samo izmjenjivač topline zrak-zrak
■ Izmjenjivač topline zrak-zrak povezan s klima-uređajem
A
A
ili
B
ili
C
ili
D
Centralno upravljanje
(neovisno)
Centralno upravljanje
(grupirano)
■ Grupa klima-uređaja i grupa izmjenjivača topline reguliraju
se odvojeno.
■ Grupe klima uređaja i izmjenjivača topline reguliraju
se zajedno.
ili
E
F
grupa klima-uređaja
B
ili
C
A = NRC-01HE
B = RBC-AMS51E-ES
C = RBC-AMS41E*
ili
E
ili
F
B
ili
C
grupa izmjenjivača topline
D
A
A
ili
ili
D
D = RBC-AMT32E*
E = BMS-SM1280HTLE
F = TCB-SC642TLE2
* Ako je izmjenjivač topline povezan s klima-uređajem, na A2A-daljinskom upravljaču izmjenjivača topline može se upotrebljavati samo funkcija uklj/isklj.
Napomena: Preko centralnog daljinskog upravljača (E ili F) može se upotrebljavati samo funkcija uklj/isklj (bez promjene režima rada i broja okretaja ventilatora)
TOSHIBA I 13
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
IZMJENJIVAČ TOPlINE ZRAK-ZRAK
VN-M**0hE
150/1000
1500/2000
Izmjenjivač topline
Tehnički podaci
Model
VN-M150HE
VN-M250HE
VN-M350HE
VN-M500HE
VN-M650HE
VN-M800HE
VN-M1000HE
Količina zraka
(EH/H/L)
m³/h
150/150/110
250/250/155
350/350/210
500/500/390
650/650/520
800/800/700
1000/1000/755
Temperaturna efikasnost izmjene topline
(EH/H/L)
%
81,5/81,5/83
78/78/81,5
74,5/74,5/79,5
76,5/76,5/78
75/75/76,5
76,5/76,5/77,5
73,5/73,5/77
Entalpijska efikasnost izmjene topline
(grijanje)
(EH/H/L)
%
74,5/74,5/76
70/70/74
65/65/71,5
72/72/73,5
69,5/69,5/71,5
71/71/71,5
68,5/68,5/71,5
Entalpijska efikasnost izmjene topline
(hlađenje)
(EH/H/L)
%
69,5/69,5/71
65/65/69
60,5/60,5/67
64,5/64,5/66,5
61,5/61,5/64
64/64/65,5
60,5/60,5/64,5
Zvučni tlak* **
EH
dB(A)
26-28
29,5-30
34-35
32,5-34
34-36
37-38,5
39,5-40,5
Zvučni tlak* **
H
dB(A)
24-25,5
25-27
30-32
29,5-31
33-34
35,5-37
38,5-40
Zvučni tlak* **
L
dB(A)
20-22
21-22
27-29
26-29
31-32,5
33,5-35
34-35,5
Potrošnja struje**
EH
W
68-78
123-138
165-182
214-238
262-290
360-383
532-569
Potrošnja struje**
H
W
59-67
99-111
135-145
176-192
240-258
339-353
494-538
Potrošnja struje**
L
W
42-47
52-59
82-88
128-142
178-191
286-300
353-370
Vanjski statički pritisak **
EH
Pa
82-102
80-98
114-125
134-150
91-107
142-158
130-150
Vanjski statički pritisak **
H
Pa
52-78
34-65
56-83
69-99
58-82
102-132
97-122
Vanjski statički pritisak **
L
Pa
47-64
28-40
65-94
62-92
61-96
76-112
84-127
mm
290×900×900
290×900×900
290×900×900
350×1140×1140
350×1140×1140
400×1189×1189
400×1189×1189
Dimenzije (V׊×D)
Težina
kg
36
36
38
53
53
70
70
Promjer cijevi
mm
100
150
150
200
200
250
250
Strujno napajanje
V-ph-Hz
220-240 - 1 - 50
-10~°C~+40°C RH ≤80%
Područje rada
Vanjski zrak (OA)
-15°C(*5)~+43°C RH ≤ 80%
Odlazni zrak (RA)
+5°C~+40°C RH ≤ 80%
Izmjenjivač topline
Tehnički podaci
Model
VN-M1500HE
VN-M2000HE
Količina zraka
(EH/H/L)
m³/h
1500/1500/1200
2000/2000/1400
Temperaturna efikasnost izmjene topline
(EH/H/L)
%
76,5/76,5/79
73,5/73,5/77,5
Entalpijska efikasnost izmjene topline (grijanje)
(EH/H/L)
%
71/71/73,5
68,5/68,5/72
Entalpijska efikasnost izmjene topline (hlađenje)
(EH/H/L)
%
64/64/67
60,5/60,5/65,5
Zvučni tlak* **
(EH/H/L)
dB(A)
38-39/36,5-37,5/36-37,5
41-42,5/39,5-41/37-38
Potrošnja struje**
(EH/H/L)
(W)
751-786/708-784/570-607
1084-1154/1032-1080/702-742
Vanjski statički pritisak **
(EH/H/L)
Pa
135-159/103-129/112-142
124-143/92-116/110-143
Dimenzije (V׊×D)
mm
810×1189×1189
810×1189×1189
Težina
kg
143
143
Promjer cijevi
mm
250
250
Strujno napajanje
V-ph-Hz
220-240 - 1 - 50
-10~°C~+40°C RH ≤80%
Područje rada
Vanjski zrak (OA)
-15~°C(*5)~+43°C RH ≤80%
Odlazni zrak (RA)
+5~°C~+40~°C RH ≤80%
* Zvučni tlak mjeri se 1,5 m ispod sredine jedinice.
** Vrijednosti razine zvučnog tlaka, potrošnja energije i vanjski statički pritisak pri 220 - 240 V
EH/H/L = ekstra visoko/visoko/nisko
14 I TOSHIBA
IZMJENJIVAČ TOPlINE ZRAK-ZRAK
s DX-CIJEVNIM REGIsTROM
MMD-VN**2hEXE
Izmjenjivač topline zrak-zrak s DX-cijevnim registrom
Model
MMD-
VN502HEXE
Tehnički podaci
VN802HEXE
VN1002HEXE
Priprema svježeg zraka
KÜ
kW
1,30
2,06
2,32
Priprema svježeg zraka
HZ
kW
2,33
3,61
4,32
Količina zraka
(EH/H/L)
m³/h
500/500/440
800/800/640
950/950/820
Učinkovitost izmjene temperature
(EH/H/L)
%
70,5/70,5/71,5
70/70/72,5
65,5/65,5/67,5
Entalpijska efikasnost izmjene topline
(grijanje)
(EH/H/L)
%
68,5/68,5/69
70/70/73
66/66/68,5
Entalpijska efikasnost izmjene topline
(hlađenje)
(EH/H/L)
%
56,5/56,5/57,5
56/56/59
52/52/54,5
Zvučni tlak* ***
(EH/H/L)
dB(A)
37,5/36,5/34,5
41/40/38
43/42/40
Potrošnja struje***
(EH/H/L)
W
300/280/235
505/465/335
550/545/485
Vanjski statički pritisak ***
(EH/H/L)
Pa
120/105/115
120/100/105
135/120/105
3/8”
1/2”
1/2”
1/4”
1/4”
1/4”
25
25
25
-
-
-
Izmjenjivač topline
Rebrasta cijev - R410A
Promjer usisne cijevi
Promjer cijevi za tekućinu
Promjer otvora za istjecanje
mm
Vrsta ovlaživača zraka**
Tlak vode
Mpa
-
-
-
Protočna količina vode
kg/h
-
-
-
-
-
-
mm
430×1140×1690
430×1189×1739
430×1189×1739
Opskrba vodom
Dimenzije (V׊×D)
Težina
kg
84
100
101
Promjer cijevi
mm
200
250
250
Strujno napajanje
Područje rada
V-ph-Hz
220-240 - 1 - 50
Okolina jedinice
-10°C~+4°C RH ≤ 80%
Vanjski zrak (OA)
-15°C(*5)~+43°C RH ≤ 80%
Odlazni zrak (RA)
+5°C~+40°C RH ≤ 80%
* Zvučni tlak mjeri se 1,5 m ispod sredine jedinice.
** Moguće je ovlaživanje zraka tijekom procesa grijanja
** Voda za ovlaživač zraka trebala bi odgovarati normama za pitku vodu i imati tvrdoću ispod 100 mg/l. Ako voda ne ispunjava ove parametre, mora se upotrijebiti demineralizator.
*** Vrijednosti za zvučni tlak, potrošnju snage i vanjski statički pritisak pri 230 V.
Kompatibilan samo sa SMMS-i vanjskom jedinicom.
Učinak hlađenja i učinak grijanja temelje se na sljedećim okolnim uvjetima:
Učinak hlađenja pri: unutarnjoj temperaturi od 27 °CDB/19 °CWB, vanjskoj temperaturi od 35 °CDB
Učinak grijanja pri: unutarnjoj temperaturi od 20 °CDB, vanjskoj temperaturi od 7 °CDB/6 °CWB.
Brojevi u zagradama navode toplinu koja se ponovno dovodi u sistem kroz rekuperaciju topline.
EH/H/L = ekstra visoko/visoko/nisko
KÜ = Hlađenje
HZ = Grijanje
TOSHIBA I 15
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
IZMJENJIVAČ TOPlINE ZRAK-ZRAK
s DX-CIJEVNIM REGIsTROM I OVlAžIVAČEM ZRAKA
MMD-VNK**2hEXE
Izmjenjivač topline zrak-zrak s DX-cijevnim registrom i ovlaživačem zraka
Model
MMD-
Tehnički podaci
VNK502HEXE
VNK802HEXE
VNK1002HEXE
2,32
Priprema svježeg zraka
KÜ
kW
1,30
2,06
Priprema svježeg zraka
HZ
kW
2,33
3,61
4,32
Količina zraka
(EH/H/L)
m³/h
500/500/440
800/800/640
950/950/820
Učinkovitost izmjene temperature
(EH/H/L)
%
70,5/70,5/71,5
70/70/72,5
65,5/65,5/67,5
Entalpijska efikasnost izmjene topline
(grijanje)
(EH/H/L)
%
68,5/68,5/69
70/70/73
66/66/68,5
Entalpijska efikasnost izmjene topline
(hlađenje)
(EH/H/L)
%
56,5/56,5/57,5
56/56/59
52/52/54,5
Zvučni tlak* ***
(EH/H/L)
dB(A)
36,5/35,5/33,5
40/39/38
42/41/39
Potrošnja struje***
(EH/H/L)
W
305/285/240
530/485/350
575/565/520
Vanjski statički pritisak ***
(EH/H/L)
Pa
95/85/95
105/85/90
110/90/115
3/8”
1/2”
1/2”
1/4”
1/4”
1/4”
25
25
25
Izmjenjivač topline
Promjer usisne cijevi
Promjer cijevi za tekućinu
Promjer otvora za istjecanje
mm
Vrsta ovlaživača zraka **
Ovlaživač zraka s propusnim površinskim slojem.
Tlak vode
Mpa
0,02 to 0,49
Protočna količina vode
kg/h
3,0
1/2”
1/2”
1/2”
mm
430 ×1140×1690
430×1189×1739
430×1189×1739
Opskrba vodom
Dimenzije (V׊×D)
5,0
6,0
Težina
kg
91
111
112
Promjer cijevi
mm
200
250
250
Strujno napajanje
Područje rada
V-ph-Hz
Okolina jedinice
-10°C~+4°C RH ≤ 80%
Vanjski zrak (OA)
-15°C(*5)~+43°C RH ≤ 80%
Odlazni zrak (RA)
+5°C~+40°C RH ≤ 80%
* Zvučni tlak mjeri se 1,5 m ispod sredine jedinice.
** Moguće je ovlaživanje zraka tijekom procesa grijanja
** Voda za ovlaživač zraka trebala bi odgovarati normama za pitku vodu i imati tvrdoću ispod 100 mg/l. Ako voda ne ispunjava ove parametre, mora se upotrijebiti demineralizator.
*** Vrijednosti za zvučni tlak, potrošnju snage i vanjski statički pritisak pri 230 V.
Kompatibilan samo sa SMMS-i vanjskom jedinicom.
Učinak hlađenja i učinak grijanja temelje se na sljedećim okolnim uvjetima:
Učinak hlađenja pri: unutarnjoj temperaturi od 27 °CDB/19 °CWB, vanjskoj temperaturi od 35 °CDB
Učinak grijanja pri: unutarnjoj temperaturi od 20 °CDB, vanjskoj temperaturi od 7 °CDB/6 °CWB.
Brojevi u zagradama navode toplinu koja se ponovno dovodi u sistem kroz rekuperaciju topline.
EH/H/L = ekstra visoko/visoko/nisko
KÜ = Hlađenje
HZ = Grijanje
16 I TOSHIBA
KANAlNE JEDINICE ZA DObAVU sVJEžEG ZRAKA,
namijenjene za unutarnje prostorije
Usisavanje svježeg zraka često utječe na sistem tako što otežava
normalno upravljanje klima-uređajem ili pak uređaj i učinak hlađenja
izlaže velikim opterećenjima.
Ova jedinica tvrtke Toshiba, takozvana kanalna jedinica za dobavu
svježeg zraka, namijenjena je za unutarnje prostorije i često se
upotrebljava za pripremu svježeg zraka prije nego što se svježi zrak
rasporedi po zgradi. Može se priključiti samo na vanjsku jedinicu
SMMS-i.
Ona predstavlja idealno rješenje za škole, urede i sve one zgrade,
koje se (u ograničenoj mjeri) moraju ventilirati bez da je za to potreban
vlastiti uređaj, koje osim toga vani raspolažu ograničenim prostorom za
ugradnju ili za zgrade, koje su očigledno smještene u različitim zonama
i podijeljene u jedinice u kojima stanuju različiti stanari odnosno posluju
različiti zakupci.
Princip funkcioniranja jedinice zaista je jednostavan. Jedinica je spojena
prema van, bilo direktno bilo preko nekog vlastitog zračnog kanala.
Vanjski zrak usisava se preko ventilatora, nakon čega najprije struji
(opcija) kroz filtar priključen na jedinicu, zatim kroz izmjenjivač topline
pa se potom kroz zračne kanale raspoređuje u različite prostore
zgrade.
Karakteristike
Vanjski statički pritisak može iznositi do 230 Pa.
■ Funkcije za prethodno zagrijavanje i prethodno hlađenje
(izlazna temperatura može se podesiti između 16 i 27 °C).
■ Kompaktne dimenzije
■ Upravljanje preko TCC-linka
■ Standardni ili visokoučinski filtar može se nabaviti kao opcija
AC = Klima-uređaj
OA = Vanjski zrak
AC
OA
AC
OA
TOSHIBA I 17
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
KANAlNE JEDINICE ZA DObAVU sVJEžEG ZRAKA,
namijenjene za unutarnje prostorije
Režim hlađenja
Vanjska temperatura (°C)
Radni uvjeti i temperature
Zadana vrijednost
0
Ako se jedinica nalazi u režimu GRIJANJA, a temperatura svježeg zraka je viša od podešene temperature od
-3 °C, tada se kanalna jedinica za dobavu svježeg zraka
automatski prebacuje na režim rada s VENTILATOROM.
Jedinica se također prebacuje na režim rada s VENTILATOROM, kada je svježi zrak topliji od 15 °C, i to bez
obzira na zadanu vrijednost izlazne temperature.
Unutar SMMS-i uređaja, VRF-unutarnje jedinice i kanalna
jedinica za dobavu svježeg zraka priključene su na istu
VRF-rashladnu cijev.
10
20
■ Snaga usisa zraka ne bi trebala prelaziti 30 % ukupne
snage uređaja.
■ Pored VRF-standardnih unutarnjih jedinica na istu
rashladnu cijev mogu se priključiti samo maksimalno
dvije kanalne jedinice za dobavu svježeg zraka.
Visinska razlika između dvije jedinice trebala bi biti
manja od 0,5 m.
Kanalna jedinica za
dobavu svježeg zraka
VRF-vanjska jedinica s dvije cijevi
Unutarnja
jedinica
Svježi zrak
18 I TOSHIBA
50
43
VENTILATOR
HLAđENjE
+3°C
Režim grijanja
Vanjska temperatura (°C)
Zadana vrijednost
0
10
20
30
40
50
43
VENTILATOR
-3°C
■ Raznolikost je ograničena na 80 - 100 %
40
5
GRIjANjE
Osnovna konstrukcijska pravila:
30
KANAlNE JEDINICE ZA DObAVU sVJEžEG ZRAKA,
namijenjene za unutarnje prostorije
MMD-AP***hFE
Parametri učinka
MMD-
AP0481HFE
AP0721HFE
AP0961HFE
Nominalna snaga hlađenja
kW
14,0
22,4
28,0
Nominalna snaga grijanja
kW
8,9
13,9
17,4
Potrošnja energije
kW
0,28
0,45
0,52
Faktor snage
%
85
78
83
Potrošnja struje
A
1,43
2,52
2,73
Struja uključivanja
A
3,5
7,0
7,0
Unutarnja jedinica
Tehnički podaci o unutarnja jedinica
Unutarnja jedinica
MMD-
AP0481HFE
AP0721HFE
AP0961HFE
Volumenski protok zraka (h)
m³/h
1080
1680
2100
Razina zvučnog tlaka (h/m/n)
dB(A)
45/43/41
46/45/44
46/45/44
Razina zvučne snage (h/m/n)
dB(A)
60/58/56
61/60/59
61/60/59
Dimenzije (V׊×D)
mm
492×892×1262
492×892×1262
492×892×1262
Težina
kg
Priključna cijev, plin
Priključna cijev, tekućina
93
144
144
5/8’’
7/8”
7/8”
1/2”
3/8’’
1/2”
Promjer otvora za istjecanje
mm
25
25
25
Područje rada – Hlađenje
°C
5 - +43
5 - +43
5 - +43
°C
-5 - +43
-5 - +43
-5 - +43
Područje rada – Grijanje
Strujno napajanje
V-ph-Hz
220/240-1-50
Filtar za zrak
Vanjski statički pritisak (h/m/n)
Opcija kao dio pribora ili ga osigurava investitor na mjestu instalacije
Pa
170(Min)/210
(Tvornička postavka) /230(Max)
140(Min)/165
(Tvornička postavka) /180(Max)
160(Min)/190
(Tvornička postavka) / 205(Max)
TOSHIBA I 19
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
sUČElJE ZA VENTIlACIJsKU JEDINICU
s DX-izmjenjivačem topline
Radi poboljšanja radnog okruženja i sprječavanja Sick-Building-sindroma
u novije se vrijeme često preporučuju kanalne jedinice za dobavu
svježeg zraka. Zakoni i propisi, kako na europskoj, tako i na lokalnoj
razini, skloni su propisivanju minimalnog unosa svježeg zraka po osobi
na sat. U javnim zgradama to je već propisano.
U današnje vrijeme svježi zrak se dovodi preko pojedinih ventilacijskih
jedinica. Ove ventilacijske jedinice s pojedinačnim pogonom pripremaju
svježi zrak iz okoline tako da on otprilike odgovara zraku prostorije koja
se njime snabdijeva; najčešće su priključene na uređaj za
vodeno hlađenje.
Preko DX-sučelja, VRF-vanjska jedinica TOSHIBA može se priključiti na
ventilacijsku jedinicu nekog drugog proizvođača s rekuperacijom topline
i usisavanjem svježeg zraka, koja je opremljena DX-izmjenjivačem
topline R410A.
DX-set za ventilacijske jedinice Toshiba sastoji se od dva dijela:
■ regulatora
■ kompleta ventila (tri veličine) – za montažu na R410A-DX-izmjenjivač
topline ventilacijske jedinice
Glavne karakteristike:
■ Omogućuje priključak ventilacijskih jedinica drugih proizvođača na
sve VRF proizvode tvrtke Toshiba (Mini-SMMS*, SMMS, SMMSi i
SHRM), koji se koriste R410A-DX-izmjenjivačem topline
s lokalnim napajanjem.
■ * Mini-SMMS i MM-DXV280 nisu kompatibilni.
■ Regulacija se odvija preko standardnog daljinskog upravljača Toshiba
(RBC-AMT32E).
■ Kompatibilno s upravljačkim uređajima Toshiba.
■ Vanjski ulaz/izlaz-ulaz.
■ Ulaz za detekciju kvarova na ventilatoru.
■ Temperatura zraka regulira se preko TA-senzora, koji se nalazi u struji
odlaznog zraka (podešava se preko daljinskog upravljača)
20 I TOSHIBA
MM-DXC010
sUČElJE ZA VENTIlACIJsKU JEDINICU
s DX-izmjenjivačem topline
Parametri učinka
DX-regulator
DX-komplet ventila
Snaga
(KS)
Nominalna snaga
hlađenja (kW)
Nominalna snaga
grijanja (kW)
Protok zraka (min.)
(m3/h)
Protok zraka (standardni)
(m3/h)
Protok zraka (maks.)
(m3/h)
MM-DXC010
MM-DXV080
2
5,6
6,3
720
900
1080
MM-DXC010
MM-DXV080
2,5
7,1
8
1060
1320
1580
MM-DXC010
MM-DXV080
3
8
9
1060
1320
1580
MM-DXC010
MM-DXV140
4
11,2
12,5
1280
1600
1920
MM-DXC010
MM-DXV140
5
14
16
1680
2100
2520
MM-DXC010
MM-DXV280
8
22,4
25
2880
3600
4320
MM-DXC010
MM-DXV280
10
28
31,5
3360
4200
5040
* Navedeni podaci o nominalnoj snazi grijanja i hlađenja temelje se na obračunima i općim podacima iz ispitivanja. Svi se pokazatelji smatraju približnim vrijednostima.
Svojstva DX-izmjenjivača topline (drugih proizvođača) utječu na učinak vanjskih jedinica.
Svi podaci o učincima iz ovog prospekta baziraju se na sljedećim uvjetima:
Hlađenje: temperatura zraka unutra 27 °C db / 19 °C wb, vanjska temperatura 35 °C db
Grijanje: temperatura zraka unutra 20 °C db, vanjska temperatura 7 °C db / 6 °C wb
Regulator za DX-izmjenjivač topline
ventilacijske jedinice
Cijevna instalacija
Vanjska jedinica
Regulator
Unutarnja jedinica
Ventilacijska jedinica (postojeća
na mjestu instalacije)
Regulator
Oprez:
■ Omjer raznolikosti VRF-uređaja: maks. 110 % (ako je priključeno jedno DX-sučelje.)
■ “Air On”- temperatura u režimu hlađenja izmjenjivača topline: min. 15 °CWB / maks. 24 °CWB
■ “Air On”- temperatura u režimu grijanja izmjenjivača topline: min. 15 °CDB / maks. 28 °CDB
■ Ako se mora upotrebljavati svježi zrak koji se kreće izvan ovih temperaturnih raspona, tada je potrebno pripremiti ga u drugim
jedinicama ili ga miješati s odlaznim zrakom (ili oboje), kako bi ostao unutar graničnih vrijednosti. U suprotnom se ne može
zajamčiti siguran i pouzdan rad. Ovdje je najbolje koristiti se odlaznim zrakom iz zgrade, kojeg je pripremila klima-jedinica, i ne
miješati ga s više od 20 % usisanog svježeg zraka.
■ TA-senzor trebao bi biti smješten u kanalu za odlazni zrak. Ako pokazane vrijednosti za okolnu temperaturu nisu reprezentativne,
tada bi trebalo upotrijebiti daljinski temperaturni senzor TCB-TC21LE2 u prostoriji.
TOSHIBA I 21
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
KRIVUlJE sNAGE
ventilatora
Izmjenjivač topline zrak-zrak
VN-M150HE
ESP (Pa)
300
EEF (%)
250
80
200
70
150
VN-M250HE
ESP (Pa)
350
80
250
70
300
70
60
250
60
200
H
0
200
200
250
0
300
50
100
L
150
200
250
300
350
0
400
EEF (%)
350
300
EH
EEF (%)
400
80
350
70
350
70
300
60
300
60
250
50
250
50
200
EH
150
50
500
600
700
800
900
100
EEF (%)
90
450
80
400
70
350
60
300
50
250
EH
200
H
150
L
100
50
0
100
300
500
700
Količina zraka (m3/h)
900
200
300
400
500
H
100
50
L
0
EH
600
700
800
900
0
L
100
Količina zraka (m3/h)
VN-M1000HE
ESP (Pa)
1100
1300
1500
300
500
700
900
Količina zraka (m3/h)
Efikasnost zamjene pri:
temperaturi
entalpiji (grijanje)
entalpiji (hlađenje)
EH – vrlo visoki broj okretaja
H – visoki broj okretaja
L – niski broj okretaja
ESP – vanjski statički pritisak (Pa)
EEF – efikasnost zamjene (%)
STD – standardni volumen zraka
HSP – visoki statički pritisak na mjestu oduzimanja
MSP – srednji statički pritisak na mjestu oduzimanja
LSP – niski statički pritisak na mjestu oduzimanja
LOW – donja granica volumena zraka
UPP – gornja granica volumena zraka
Podaci se odnose na 230 V - 50 Hz
22 I TOSHIBA
90
150
H
Količina zraka (m3/h)
500
EEF (%)
50
L
300
VN-M850HE
ESP (Pa)
400
100
200
600
80
70
H
100
500
400
80
100
0
400
450
450
200
50
300
Količina zraka (m3/h)
VN-M650HE
ESP (Pa)
200
90
90
60
250
150
100
Količina zraka (m3/h)
VN-M500HE
200
H
50
L
Količina zraka (m3/h)
ESP (Pa)
150
100
50
L
50
EH
100
50
400
200
50
50
150
90
80
EH
H
EEF (%)
300
150
100
VN-M350HE
ESP (Pa)
400
60
EH
50
EEF (%)
90
350
90
1100
1300
KRIVUlJE sNAGE
ventilatora
Izmjenjivač topline zrak-zrak s DX-cijevnim registrom (i ovlaživačem zraka)
MMD-VN(K)502HEXE
ESP (Pa)
EEF (%)
80
400
350
70
300
250
400
MMD-VN(K)802HEXE
ESP (Pa)
EEF (%)
70
350
70
60
300
60
300
60
50
250
50
250
50
200
150
150
150
100
50
H
50
L
0
200
300
400
500
EH
H
50
L
L
0
100
600
80
100
EH
H
EEF (%)
350
200
EH
MMD-VN(K)1002HEXE
400
200
100
ESP (Pa)
80
0
200
700
400
600
800
200
1000
400
600
800
1000
1200
/h) 3/h)
Air volume
(m3(m
Količina
zraka
Air volume
(m3/h)
Količina
zraka
(m3/h)
Air volume
(m3(m
/h)3/h)
Količina
zraka
STD = 500 m3/h - LOW = 330 m3/h - UPP = 600 m3/h
STD = 800 m3/h - LOW = 480 m3/h - UPP = 960 m3/h
STD = 950 m3/h - LOW = 640 m3/h - UPP = 1140 m3/h
Kanalna jedinica za dobavu svježeg zraka
MMD-AP0481HFE (5HP)
350
STD (1080m3/h)
ESP (Pa)
HSP
300
MMD-AP0961HFE (10HP)
MMD-AP0721HFE (8HP)
350
STD (1680m3/h)
ESP (Pa)
300
350
STD (2100m3/h)
ESP (Pa)
300
HSP
250
HSP
250
250
MSP
200
MSP
150
200
150
150
50
0
100
100
50
50
0
800
900
1000
Air volume (m3/h)
MSP
LSP
LSP
100
200
1100
Količina zraka (m3/h)
1200
LSP
0
1200
1400
2100
Air volume (m3/h)
Količina zraka (m3/h)
1800
1500
1700
1900
2100
2300
Air volume
(m3/h)(m3/h)
Količina
zraka
TOSHIBA I 23
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
DIMENZIONIRANI CRTEžI
Izmjenjivač topline zrak-zrak
VN-M150hE - M350hE
25
900
290
454
(C4)
(A5)
(A6)
(A2)
(D4)
80
(A4)
80
(D5)
25
200
150~250 88
600 ili manje
957
724
900
Ø98
(A3)
121
(A1)
Ø110
88
810
145
(C5)
Veličina kanala (nominalni promjer): Ø 100 (M150HE)
Veličina kanala (nominalni promjer): Ø 150 (M250HE, M350HE)
(D3)
(D1)
VN-M500hE, M650hE
25
350
1140
454
(A1)
(C4)
(A3)
(A5)
(A6)
80
(D4)
(A4)
(D5)
(A1)
(A2)
(A3
(A4)
(A5)
(A6)
25
200
150~250 170
600 ili manje
(A2)
80
1197
800
1140
Ø195
Ø212
170
1050
175
(C5)
Veličina kanala (nominalni promjer):
Ø 200
(D3)
(D1)
EA (zrak koji izlazi van)
OA (vanjski zrak)
RA (odlazni zrak)
SA (dolazni zrak)
Vanjska strana
Unutarnja strana
VN-M800hE, M1000hE
25
(A1)
(A6)
Ø245
Ø262
85
(D5)
200
150~250 195
600 ili manje
(C4)
(D4)
85
(A4)
(C5)
(D3)
(D1)
24 I TOSHIBA
1189
454
1246
(A5)
(A2)
Jedinica: mm
400
(A3)
25
800
1189
195
1099
200
Veličina kanala (nominalni promjer):
Ø 250
(C4) Priključak uzemljenja
(C5) 4-13 × 30 Ovalni otvor
(ovjesna spojnica)
(D1) Filtri, motori, ventilator, prostor za
održavanje izmjenjivača topline
(D3) Inspekcijski otvor min. 450 × 450
(D4) Dijagram spajanja
(D5) Ulaz za priključak struje
DIMENZIONIRANI CRTEžI
Izmjenjivač topline zrak-zrak s DX-cijevnim registrom (i ovlaživačem zraka)
MMD-VN(K)502hEXE
1690
1601
(C4)
25
550
173
(A3)
(A5)
(A6)
250
1197
1140
800
400
(A1)
(A4)
(A2)
152
200
600
25
(D4)
Veličina kanala (nominalni promjer):
Ø 200
(D3)
(D1)
26
343
350
175
80
(C1)
46
476
350
194 53
(D4)
454
175
Ø195
Ø212
430
(D2)
80
496
(C3)
(C2)
MMD-VN(K)802hEXE, MMD-VN(K)1002hEXE
25
1739
1650
(C4)
198
550
(A3)
(A5)
(A6)
250
800
1246
1189
400
(A1)
(A4)
(D3)
600
25
200
152
(A2)
(D1)
(D2)
80
(C1)
26
46
Veličina kanala (nominalni promjer):
Ø 250
476
350
200
Ø245
Ø262
430
343
(D4)
194 53
400
200
454
(D4)
496
85
(C2)
(C3)
Pozor
1. Veličina kanala (nominalni promjer Ø 250)
2. Kod ovih podataka o dimenzijama nije uzeta u obzir debljina izolacijskog sloja na kućištu uređaja.
Jedinica: mm
(A1)
(A2)
(A3
(A4
(A5)
(A6)
(C1)
(C2)
(C3)
(C4)
(D1)
(D2)
(D3)
(D4)
(D5)
EA (zrak koji izlazi van)
OA (vanjski zrak)
RA (odlazni zrak)
SA (dolazni zrak)
Vanjska strana
Unutarnja strana
Priključak cijevi za istjecanje (VP 25)
Priključak rashladne cijevi
(tekućina) Ø 6,4
Priključak rashladne cijevi
(plin) Ø 9,5
4-13 × 30 Ovalni otvor (ovjesna spojnica)
Filtri, motori, ventilator, prostor
za održavanje izmjenjivača topline
Magnetski ventil (redukcijski ventil)
u prostoru za održavanje elementa
za ovlaživanje
Inspekcijski otvor 600 × 600
Priključak vode na dovodu (R1/2)
Ulaz za priključak struje
TOSHIBA I 25
RJEŠENJA ZA PRIPREMU ZRAKA
DIMENZIONIRANI CRTEžI
sve veličine
(A1) Razmak između ovješenja
(A2) Duguljasti otvor za ovjesni vijak
(C1) Priključak cijevi za rashladni medij
(na strani plina)
(C2) Priključak cijevi za rashladni medij
(na strani tekućine)
(C3) Izlazni otvor
(C4) Senzor izlazne temperature
(C5) Prirubnica izlaznog priključka
(dio pribora uz glavni uređaj)
(C6) Primjer za polaganje cijevi za
rashladni medij na mjestu instalacije
(C7) Prirubnica usisnog otvora
(D1) Usisni otvor
(D2) Kontrolni otvor
(D3) Montažni razmaci
(D4) Kanalna jedinica za dobavu
svježeg zraka
(S) Prostor potreban za instalaciju i
održavanje
(D3)
D
81
200
(D2)
(D3)
E
(C3)
(C1) ( M )
145.5
(A1) 1288
60
(C2) ( N )
528.5
(D6)
47
492
216 150
1262
1262
(A1) b
G
h
704
850
I
J
406
100
35
A
23
(C4)
(C5) ( K )
600
1328
(A2) (P)
F
370
(D4)
>1000
C
41
>
200
(s)
600
51
600
(C6)
Model
MMD-
(D1)
Jedinica: mm
(C7)( l )
(D2)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
AP0961HFE
1392
1260
250
250
250
250
250
250
250
250
10-M6
10-M6
Ø 22.2 zalemiti
Ø 12.7 proširiti
4-Ø12 × 40
AP0721HFE
1392
1260
250
250
250
250
250
250
250
250
10-M6
10-M6
Ø 22.2 zalemiti
Ø 12.7 proširiti
4-Ø12 × 92
AP0481HFE
892
810
215
107.5
107.5
215
-
250
250
-
8-M6
6-M6
Ø 15.9 proširiti
Ø 9.5 proširiti
4-Ø12 × 92
Opcije
Filtarska komora
TCB-FCY51DFE
TCB-FCY100DE
Dugotrajni predfiltar
TCB-PF3DE
TCB-PF4D-1E
Set pumpe za kondenzat
TCB-DP32DFE
Visokoučinkoviti filtar 65
TCB-UFM3DE, TCB-UFM4D-1E
Visokoučinkoviti filtar 90
TCB-UFH7DE, TCB-UFH8D-1E
26 I TOSHIBA
REGUlATORI i PRIbOR
Regulatori i upravljačka tehnika za LC- i VRF-uređaje
Referenca
Broj modela
Opis
Kompatibilnost
Žičani daljinski upravljač
RBC-AMT32E
Glavni žičani daljinski upravljač
Unutarnje jedinice VRF, SDI, DI (osim DI Flexi)
Žičani daljinski upravljač
NRC-01HE
Žičani daljinski upravljač za izmjenjivač topline zrak-zrak,
i modele s DX-cijevnim registrom i ovlaživačem zraka
Novi izmjenjivač topline zrak-zrak i izmjenjivač topline zrak-zrak
s DX-cijevnim registrom
Daljinski upravljač s vremenskim
programatorom
RBC-AMS41E
Omogućuje upravljanje unutarnjom jedinicom s vremenskim
programatorom (7 dana); mogućnost programiranja 8
funkcija na dan;
Prikaz vremena
Unutarnje jedinice VRF, SDI, DI (osim DI Flexi)
Daljinski upravljač Lite Vision Plus
RBC-AMS51E-ES
Na mjestu instalacije postojeći upravljački uređaj s višejezičnim LCD-indikatorom,
Integrirani vremenski programator za 7 dana, mogućnost
štednje energije i funkcija povratka na početni izbornik
Unutarnje jedinice VRF, SDI, DI (osim DI Flexi)
Daljinski temperaturni senzor
TCB-TC21LE2
Daljinski temperaturni senzor za kazetnu i kanalnu jedinicu
te set klima jedinice s DX-izmjenjivačem topline
DI, SDI, VRF
Centralni daljinski upravljač
TCB-SC642TLE2
Za regulaciju do 64 pojedine jedinice
VRF, potrebno sučelje modela 1:1 za DI/SDI (osim modela za montažu na zid)
Regulator uklj/isklj
TCB-CC163TLE2
Za uključivanje i isključivanje (maks. 16 jedinica)
VRF, potrebno sučelje modela 1:1 za DI/SDI (osim modela za montažu na zid)
Smart Manager
BMS-SM1280HTLE
Za kompletno upravljanje sa do 128 unutarnjih jedinica, uz
nadzor energije i proširene upravljačke funkcije
Unutarnje jedinice VRF, SDI, DI (osim DI Flexi)
Kontrolno i regulacijsko sučelje
RBC-FDP3-PE
Za podešavanje načina rada, zadanih vrijednost i integriranja sistema upravljanja objektima
Za primjenu sa setom klima-jedinice s DX-izmjenjivačem
topline
Unutarnje jedinice VRF, SDI, DI (osim DI Flexi)
Adapter za A2A-daljinski upravljač za
uklj/isklj izmjenjivača topline
NRB-1HE
Za slanje izlaznog signala (12 odnosno 24 V istosmjerne struje) s vanjske jedinice na sva područja A2A-izmjenjivača topline
Novi izmjenjivač topline zrak-zrak i izmjenjivač topline zrak-zrak
s DX-cijevnim registrom
Pribor za unutarnje jedinice
Model jedinice
Tip dovoda svježeg zraka
Izmjenjivač topline zrak-zrak
s DX-cijevnim registrom
Naziv modela
Oznaka dijela
Odgovara za VRF – FCU
Napomene
Kompatibilnost
TCB-UFM3DE
Visokoučinski filtar 65
MMD-AP0721/0961HFE
Prihvat prašine 65%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-PF3DE
TCB-UFH7DE
Visokoučinski filtar 90
MMD-AP0721/0961HFE
Prihvat prašine 90%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-PF3DE
TCB-PF3DE
Dugotrajni predfiltar
MMD-AP0721/0961HFE
Prihvat prašine 50%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-PF3DE
TCB-FCY100DE
Filtarska komora
MMD-AP0721/0961HFE
Za visokoučinske filtre ili
dugotrajne filtre
TCB-UFM4D-1E
Visokoučinski filtar 65
MMD-AP0481HFE
Prihvat prašine 65%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-UFH8D-1E
Visokoučinski filtar 90
MMD-AP0481HFE
Prihvat prašine 90%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-PF4D-1E
Dugotrajni predfiltar
MMD-AP0481HFE
Prihvat prašine 50%
(NBS kolorimetrijska metoda)
TCB-FCY51DFE
Filtarska komora
MMD-AP0481HFE
Za visokoučinske filtre ili
dugotrajne filtre
TCB-DP32DFE
Set pumpe za kondenzat
MMD-AP0481/0721/0961HFE
Visina dobave do 330 mm
Set pumpe za kondenzat
MMD-VN502/802/1002HEXE &
MMD-VNK502/802/1002HEXE
Visina dobave do 330 mm
TCB-DP31HEXE
Primjena s
TCB-PF4D-1E
Primjena s
TCB-FCY51DFE
TOSHIBA I 27
www.toshiba-aircondition.com
AIR-COND Klimaanlagen Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austria, Tel.: +43 316 80 89, Fax: +43 316 82 63 71, E-mail: [email protected], www.air-cond.com
Ne odgovaramo za tiskarske i tipografske greške. HR / Air to Air / 02 2012
Toshiba ovlašteni distributeri:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 415 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content