close

Enter

Log in using OpenID

2. Što je ESET License Administrator?

embedDownload
ESET
LICENSE
ADMINISTRATOR
Korisnički vodič
Kliknite ovdje za prelazak na najnoviju verziju dokumenta
ESET LICENSE ADMINISTRATOR
Autorska prava ©2015 ESET, spol. s r.o.
ESET License Administrator razvila je tvrtka ESET, spol. s r.o.
Dodatne informacije potražite na www.eset.com.hr.
Sva prava pridržana. Nijedan dio ove dokumentacije ne smije se reproducirati,
spremati na sustavu za dohvat niti se bez pisanog dopuš tenja autora na bilo koji
način i u bilo kojem obliku odaš iljati elektronički, mehanički, fotokopiranjem,
snimanjem, skeniranjem i drugim metodama.
ESET, spol. s r.o. pridržava pravo promjene bilo kojeg od opisanih aplikacijskih
softvera bez prethodne najave.
Korisnička služba: www.eset.com/support
REV. 2/25/2015
Sadržaj
1. Uvod .......................................................4
2. Što je.......................................................5
ESET License Administrator?
3. Vlasnik
.......................................................6
licence
3.1 Ključ
....................................................................................................6
licence
3.1.1
Zaboravljena
..............................................................................7
lozinka – Vlasnik licence
3.2 Pretvaranje
....................................................................................................8
naslijeđenih podataka
3.3 Licenca
....................................................................................................9
3.3.1
Autorizacija
..............................................................................11
administracije
3.4 Upravljanje
....................................................................................................12
jedinicama
3.5 Registracija
....................................................................................................13
3.6 Postavke
....................................................................................................13
4. Security
.......................................................15
Admin
4.1 Upravljačka
....................................................................................................16
ploča
4.1.1
Security
..............................................................................17
Admin profil
4.1.2
Prihvaćanje
..............................................................................17
administracije
4.1.3
Zatraži
..............................................................................18
distribuciju jedinica
4.1.4
Dodaj..............................................................................18
licencu prema ključu licence
4.2 Distribucije
....................................................................................................19
jedinica
4.2.1
Preuzimanje
..............................................................................20
izvanmrežnih/naslijeđenih licenca
4.3 Upravljanje
....................................................................................................22
jedinicama
4.4 Postavke
....................................................................................................23
4.5 Zaboravljena lozinka – sigurnosni
....................................................................................................24
administrator
1. Uvod
ESET License Administrator cjelovito je rješenje za upravljanje licencama, bez obzira na to jeste li vlasnik licence ili
sigurnosni administrator. Možete nadzirati svoje licence i aktivirane jedinice te promatrati događaje licenci kao što
su istek, iskorištenost i autorizacija.
Glavna stranica programa ESET License Administrator podijeljena je u dva dijela: Vlasnik licence i Sigurnosni
administrator.
Kao Vlasnik licence možete:
vidjeti trenutačno stanje licenci
nadgledati pojedine uređaje s opcijom deaktivacije
konfigurirati obavijesti za važne događaje licenci
držati licence u starom i novom obliku za mješovita okruženja
Kao Sigurnosni administrator možete:
izmjenjivati ključeve licenci za adrese e-pošte i lozinke koje se isto tako mogu koristiti za aktivaciju proizvoda
dodijeliti više licenci jednom računu
autorizirati treću stranu za korištenje licenci (obavljanje aktivacija)
konfigurirati obavijesti kako bi vam pomogle nadzirati status licenci
4
2. Što je ESET License Administrator?
Verzija 6 i noviji poslovni proizvodi tvrtke ESET koriste potpuno novi ESET sustav licenciranja.
Korisničko ime i lozinku koji su korišteni za aktivaciju starijih verzija ESET-ovih proizvoda zamijenili su Ključ licence i
Javni ID licence. Ključ licence jedinstveni je niz koji se koristi za aktivaciju ESET-ova proizvoda i za identifikaciju
vlasnika licence. Javni ID licence (PLID) kratki je niz koji se koristi za identifikaciju licence trećoj strani (npr.
sigurnosni administrator odgovoran za distribuciju jedinica).
Sigurnosni administrator osoba je koja upravlja licencama ESET-ovih proizvoda na vašoj mreži i može se razlikovati
od stvarnog vlasnika licence. Vlasnik licence može prenijeti licencu sigurnosnom administratoru (ovlastiti ga, a on
mora prihvatiti autorizaciju da bi mogao upravljati licencom). Za dodatne informacije o autorizaciji kliknite ovdje.
Nakon prihvaćanja uloge sigurnosni administrator može upravljati licencom (vršiti izmjene, pridruživati jedinice itd.)
i koristiti licencu za aktivaciju ESET-ovih proizvoda (pridruživati jedinicu).
Licencama se može upravljati pomoću programa ESET License Administrator ili pomoću programa ESET Remote
Administrator putem web konzole.
5
3. Vlasnik licence
Odjeljak Vlasnik licence programa ESET License Administrator, smješten na vrhu stranice za prijavu, sadrži sljedeće:
Ključ(evi) licence za vaš račun
Dijaloški okvir Pretvaranje podataka naslijeđene licence (korisničko ime i lozinka licence)
3.1 Ključ licence
Postoje dva načina za primanje novog ključa licence bez pretvaranja postojećih podataka – licencu možete kupiti na
mreži ili na prodajnom mjestu.
1. Ako ste licencu kupili na mreži, od tvrtke ESET primili ste dvije poruke e-pošte povezane s licencom. Prva poruka
e-pošte sadrži ključ licence, PLID (Javni ID licence), naziv proizvoda (ili popis proizvoda) i količinu. Druga poruka epošte sadrži PLID i lozinku programa ESET License Administrator.
Za otvaranje upravljačke ploče programa ESET License Administrator unesite ključ licence (kombinacija slova/brojki
koju ste primili prilikom kupovine licence) u sljedećem obliku: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX i kliknite Upravljanje
licencom.
Od vas će se zatražiti da unesete svoju lozinku za program ESET License Administrator (možete je pronaći u drugoj
poruci e-pošte za licencu). Kliknite Autoriziraj i bit ćete prijavljeni na upravljačku ploču programa ESET License
Administrator za odabranu licencu. Ako ne znate lozinku, kliknite Zaboravljena lozinka? kako bi vam se ponovno
poslala porukom e-pošte.
2. Ako ste licencu kupili na prodajnom mjestu, morate je registrirati prije aktivacije ESET-ova proizvoda. Za
registraciju ključa licence unesite ključ licence (kombinacija slova/brojeva) u sljedećem obliku: XXXX-XXXX-XXXX6
XXXX-XXXX i kliknite Upravljanje licencom. Upravljačka ploča programa ESET License Administrator prikazat će
poruku Licenca nije registrirana. Kliknite registrirajte svoju licencu da biste registrirali licencu. Registraciju
možete preskočiti, ali preporučuje se da licencu registrirate što prije kako biste omogućili aktivaciju ESET-ova
proizvoda.
3.1.1 Zaboravljena lozinka – Vlasnik licence
Ako zaboravite lozinku za ESET License Administrator, može vam se ponovno poslati ako kliknete na Zaboravljena
lozinka?. Od vas će se zatražiti da unesete svoju adresu e-pošte za primanje obavijesti programa ESET License
Administrator.
Standardno, to je adresa e-pošte koju ste unijeli tijekom kupovine / početne registracije licence. Kliknite Pošalji
nakon što upišete adresu e-pošte.
7
3.2 Pretvaranje naslijeđenih podataka
Ako imate postojeće Korisničko ime / lozinku za licencu, kliknite Pretvori da biste ih pretvorili u ključ licence.
Od vas će se zatražiti da unesete svoje podatke. Generirat će se novi ključ licence. Označite potvrdni okvir uz
mogućnost Ponovno pošalji poruku e-pošte s licencom kako bi se vaši podaci poslali na adresu e-pošte koju ste
koristili za kupovinu licence.
Kad kliknete Pretvori prikazat će se generirani ključ licence. Nova lozinka programa ESET License Administrator koja
će biti potrebna za upravljanje licencama na vašem računu ESET License Administrator bit će vam poslana e-poštom
nakon pretvorbe vaše licence.
Ključ licence možete kopirati u međuspremnik (Ctrl + V) i zalijepiti na zaslon za aktivaciju ESET-ova proizvoda kako
biste ga aktivirali.
8
Kliknite Natrag na početak da biste se vratili na početnu stranicu. Zalijepite ključ licence (ili ga ručno upišite) u polje
za ključ licence i kliknite Upravljanje licencom da biste se prijavili na upravljačku ploču ESET License Administrator
(kao što je opisano u odjeljku Ključ licence).
3.3 Licenca
U odjeljku Licenca možete pregledati detalje o licenci.
Licenca nije registrirana:
Nije moguće autorizirati licencu za sigurnosne administratore dok je licenca registrirana (povezana s adresom epošte). Kliknite registrirajte svoju licencu da biste registrirali licencu.
Unesite detalje o registraciji:
9
NAPOMENA: Imajte na umu da će se adresa e-pošte koju ovdje unesete koristiti za autorizaciju vaše licence.
Kad kliknete Registriraj licencu, primit ćete lozinku programa ESET License Administrator koja će vam omogućiti
prijavu na upravljačku ploču.
Licenca registrirana:
1. Gornji odjeljak programa ESET License Administrator sadrži traku jezika, vezu na korisnički priručnik, informacije o
aktivnoj licenci (ključ licence koji ste unijeli) i vezu za odjavu koja vam omogućuje odjavljivanje iz zaslona za
upravljanje licencama i povratak na početni zaslon.
2. Na lijevoj strani nalazi se glavno navigacijsko okno, koje je podijeljeno u sljedeće odjeljke – Licenca, Upravljanje
jedinicama i Postavke.
3. Glavni dio odjeljka Licenca sadrži sljedeće informacije o aktivnoj licenci:
Vrsta proizvoda – Sigurnosni proizvod tvrtke ESET za koji je licenca namijenjena.
Ukupan status – Prikazuje stanje licence. Ovdje će se prikazati poruka upozorenja ako će licenca uskoro isteći
ili je istekla te ako je blizu maksimalne iskorištenosti ili je već maksimalno iskorištena.
Datum aktivacije/isteka – Ovdje možete vidjeti datum aktivacije (dan kad je licenca aktivirana, koji se može
razlikovati od dana kad je licenca kupljena) i datum isteka.
Status korištenja – Prikazuje broj iskorištenih dostupnih jedinica za ovu licencu.
Informacije o licenci – Adresa e-pošte koja je korištena tijekom kupovine licence, ključ licence i funkcija
izvoza datoteke naslijeđene licence.
Proizvodi u paketu – Ako vaš proizvod koristi licencu u paketu (jedna licenca za više proizvoda), ovdje možete
pregledati informacije o paketu.
4. Administracija – Ovdje možete pregledati status administracije svojih licenci – mogući statusi uključuju čekanje
na potvrdu (od sigurnosnog administratora), autorizirano ili odbijeno.
5. Ako želite autorizirati sigurnosnog administratora za upravljanje licencom, koristite mogućnost Autoriziraj
administraciju.
NAPOMENA: Ako želite preuzeti datoteke izvanmrežne licence ili naslijeđene datoteke licence i odgovarajuću
kombinaciju korisničkog imena i lozinke, pogledajte Preuzimanje izvanmrežnih/naslijeđenih licenca.
10
3.3.1 Autorizacija administracije
Kliknite Autorizacija administracijeda biste autorizirali Sigurnosnog administratora za upravljanje licencom.
U odjeljku Licenca kliknite Autoriziraj administraciju.
Od vas će se tražiti da unesete Adresu e-pošte sigurnosnog administratora, a zatim potvrdite klikom na Autoriziraj
administratora (prikazano u nastavku). Poslat će se pozivnica na adresu e-pošte koju ste naveli. Sigurnosni
administrator bit će obaviješten porukom e-pošte kao i putem Upravljačke ploče kad se prijavi na odjeljak
Sigurnosni administrator programa ESET License Administrator.
11
Sigurnosni administrator bit će obaviješten (opcionalno putem e-pošte) kad se prijavi svojim računom
sigurnosnog administratora. Novi administrator bit će prikazan na upravljačkoj ploči.
Kada sigurnosni administrator prihvati licencu, status će se promijeniti u Administracija autorizirana. Sigurnosni
administrator sada može upravljati licencom.
3.4 Upravljanje jedinicama
U odjeljku Upravljanje jedinicama možete vidjeti sve klijente koji su aktivirani i s kojim licencama.
Ikone statusa
označavaju trenutačni status svake jedinice. Kliknite bilo koju ikonu statusa na vrhu
popisa jedinica kako biste je uključili ili isključili iz prikaza jedinica. Značenje je pojedine ikone statusa sljedeće:
Licenca je valjana i aktivirana
Licenca nije aktivna; istekla je, nema više jedinica uključenih u licencu ili je potrebno poduzeti daljnje radnje
(poput aktivacije)
Licenca je blizu isteka ili je potrebno poduzeti daljnje radnje za nastavak njezinog korištenja
Licenca je maksimalno iskorištena ili ima aktivne jedinice, ali je istekla
Ovdje možete nadzirati status klijentskih računala. Ako klijent nije bio povezan više od 14 dana, njegov status bit će
prikazan narančastom bojom. Ako se klijent nije povezao više od 30 dana, njegov status bit će prikazan crvenom
bojom. Da biste sortirali jedinice prema određenom atributu, kliknite odgovarajući stupac. Aktivirano iz ERA znači da
je ESET-ov proizvod bio aktiviran u programu ESET Remote Administrator. Broj podjedinica odnosi se na serverske
proizvode tvrtke ESET, npr. broj adresa e-pošte u programu ESET Mail Security za Microsoft Exchange Server.
Kao vlasnik licence možete deaktivirati sve jedinice koje su aktivirane vašom licencom. Primjerice, ako klijent nije
aktivan, možete upotrijebiti mogućnost Deaktivacija da biste deaktivirali jedinicu i oslobodili jedinicu u licenci.
Aplikacija će se deaktivirati tijekom sljedećeg intervala sinkronizacije – sinkronizacija se pokreće svakih 6 sati.
Odaberite odgovarajuće potvrdne okvire i kliknite Deaktiviraj da biste izvršili tu radnju.
12
3.5 Registracija
Osobni podaci o vlasniku licence pohranjeni su u odjeljku Registracija.
Ako ste licencu kupili od prodavača ESET-ovih proizvoda i još je niste registrirali, bit ćete preusmjereni na taj
odjeljak kada unesete ključ licence u polje Ključ licence na glavnoj stranici. Unesite svoje osobne podatke i kliknite
Registriraj licencu kako biste registrirali licencu na svoje ime.
Ako ste kupili licencu na mreži, informacije o registraciji već su popunjene podacima koje ste naveli prilikom
kupovine. Informacije o registraciji možete urediti u bilo kojem trenutku unosom novih podataka u odgovarajuće
polje i klikom na Aktualiziraj atribute registracije.
NAPOMENA: Imajte na umu da se adresa e-pošte računa vlasnika licence koju ovdje unesete koristi za autorizaciju
licence kada unosite ključ licence na glavnoj stranici. To je i standardna adresa na koju ćete primati obavijesti
konfigurirane u odjeljku Postavke.
3.6 Postavke
U oknu Postavke možete postaviti razne obavijesti i odrediti koje će datoteke licence (naslijeđene i izvanmrežne)
biti dostupne korisnicima za preuzimanje.
Moguće je postaviti i adresu e-pošte za obavijesti. Standardno, to je adresa e-pošte koju ste poslali tijekom
kupovine / početne registracije licence. Možete promijeniti i adresu e-pošte koja je povezana s vašom licencom i
koja se koristi za obavijesti o vašem računu:
Obavijesti
Pošalji obavijest e-poštom na ovu adresu – Prema standardnim postavkama to je adresa e-pošte računa
sigurnosnog administratora.
Koristi adresu e-pošte licence/računa – Koristi se standardna adresa vašeg računa sigurnosnog administratora.
Obavijesti e-poštom šalju se u sljedećim slučajevima:
Autorizacija – Bit ćete obaviješteni kada stigne autorizacija licence.
Istek – Bit ćete obaviješteni kada istekne distribucija jedinica.
Maksimalna iskorištenost – Bit ćete obaviješteni kada distribucija jedinica bude maksimalno iskorištena.
Blizu isteka – Bit ćete obaviješteni kada distribucija jedinica bude blizu isteka (14 dana ili manje).
Blizu maksimalne iskorištenosti – Bit ćete obaviješteni kada budu iskorištene gotovo sve dostupne jedinice u
sklopu licence.
Veza s izvanmrežnim računalom – Ako se računalo koje koristi izvanmrežnu licencu poveže s internetom (i
serverima za licencu), bit ćete obaviješteni putem gore navedene adrese e-pošte.
Datoteke licence
Naslijeđene datoteke licence – Ako licenca omogućuje preuzimanje datoteke licence (.lic) i korisničkog imena/
13
lozinke, ti podaci mogu se upotrijebiti za aktivaciju starijih proizvoda.
Datoteke izvanmrežne licence – Ako licenca omogućuje preuzimanje datoteke izvanmrežne licence (.lf ), ta
datoteka može se upotrijebiti za izvanmrežnu aktivaciju. Broj izvanmrežnih licenci bit će oduzet od ukupnog broja
dostupnih licenci.
Za potvrdu promjena kliknite Spremi postavke. Vaše će se nove postavke spremiti.
NAPOMENA: Obavijesti vezane uz zahtjev za autorizaciju i vezu s izvanmrežnim računalom šalju se odmah, a sve
ostale obavijesti šalju se jednom dnevno.
Lozinku za račun možete promijeniti klikom na gumb Promijeni lozinku.
14
4. Security Admin
Donji odjeljak programa ESET License Administrator odjeljak je Sigurnosnog administratora.
Račun sigurnosnog administratora
Ako već imate stvoren račun sigurnosnog administratora, unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim kliknite
Prijava. Nakon uspješne prijave bit ćete preusmjereni na stranicu Upravljačka ploča. Ako ste zaboravili lozinku,
kliknite Zaboravljena lozinka?. Poruka e-pošte s vezom koja vam omogućuje ponovno postavljanje lozinke bit će
poslana na vašu adresu e-pošte.
Registrirajte račun sigurnosnog administratora
Ako nemate račun sigurnosnog administratora, možete ga stvoriti ovdje. Taj račun potpuno je besplatan i omogućuje
upravljanje većim brojem licenci i primanje važnih obavijesti. Unesite tražene podatke i kliknite Registriraj da biste
stvorili novi račun.
15
4.1 Upravljačka ploča
Upravljačka ploča pruža pregled licenci za čije je upravljanje autoriziran sigurnosni administrator.
1. Gornji odjeljak programa ESET License Administrator prikazuje vezu na ovaj korisnički priručnik, vaše korisničko
ime (za sigurnosnog administratora) i mogućnost Odjave. Klikom na naziv računa sigurnosnog administratora
prikazat će se informacije o računu. Ovdje možete promijeniti svoje podatke, lozinku ili izbrisati svoj račun
sigurnosnog administratora. Također, za program ESET License Administrator možete odabrati jezik pa će se
prilikom svake vaše prijave portal prikazivati na odabranom jeziku.
2. Izbornik na lijevoj strani sadrži glavne odjeljke dijela sigurnosnog administratora u programu ESET License
Administrator – Distribucija jedinica, Upravljanje jedinicama i Postavke za vaš račun sigurnosnog administratora.
3. Zahtjevi za distribuciju jedinica – U ovom odjeljku možete vidjeti autorizacije licenci od vlasnika licenci. Možete
prihvatiti administraciju ili odbiti administraciju klikom na mogućnost Odustani – više nećete vidjeti odbačeni
zahtjev za distribuciju jedinica.
4. Problemi s distribucijom jedinica – Možete vidjeti probleme s distribucijom jedinica i upravljati njima – istek
licence, maksimalno iskorištavanje itd.
5. Pregled distribucije jedinica – Ovdje možete vidjeti iscrpan pregled distribucije jedinica – licence za pojedine
vrste proizvoda, količinu jedinica, slobodne/iskorištene jedinice itd.
NAPOMENA: Računala koja koriste naslijeđene proizvode broje se samo ako njima upravlja ESET Remote
Administrator. Naslijeđeni proizvodi su proizvodi aktivirani pomoću korisničkog imena i lozinke. ESET License
Administrator uzima ih u obzir samo ako su klijenti sustava ESET Remote Administrator.
6. Klikom na Distribucije jedinica dobivate sljedeće mogućnosti:
Distribucije jedinica
Zatraži distribuciju jedinica
Dodaj licencu prema ključu licence
16
4.1.1 Security Admin profil
Klikom na naziv računa u gornjem desnom kutu pored gumba Odjava bit ćete preusmjereni na Profil sigurnosnog
administratora.
Tu možete konfigurirati postavke za svoj profil. U bilo kojem trenutku možete promijeniti lozinku za svoj račun, a ta
promjena neće utjecati na licence kojima se upravlja ni na aktivirane proizvode. Mogućnosti za prilagodbu računa
uključuju naziv, jezik, državu, vremensku zonu, lozinku i brisanje računa. Te postavke spremljene su i za buduće
sesije. Ako izbrišete svoj račun, opozvat će se sve autorizacije i zahtjevi, no neće biti utjecaja na aktivirane
proizvode.
Kliknite Spremi postavke da bi promjene stupile na snagu.
4.1.2 Prihvaćanje administracije
Vlasnik licence može autorizirati sigurnosnog administratora za upravljanje licencom i on zatim može upotrijebiti tu
licencu za aktivaciju jedinica (klijenata) i nadzor licence. Iz sigurnosnih razloga sigurnosni administrator ne vidi cijelu
licencu, nego samo javni ID licence – kratki niz (XXX-XXX-XXX) za identifikaciju licence.
Kad stigne autorizacija
1. Bit ćete obaviješteni o autorizaciji u odjeljku Upravljačka ploča.
2. U odjeljku Akcije na desnoj strani odaberite Prihvaćam, a zatim potvrdite akciju kada se od vas to zatraži.
3. Sada možete upravljati licencom i upravljati jedinicama.
17
4.1.3 Zatraži distribuciju jedinica
Pomoću zahtjeva za distribuciju jedinica možete od vlasnika licence zatražiti distribuciju.
1. Kliknite Distribucija jedinica > Zatraži distribuciju jedinica na dnu stranice Upravljačka ploča. Unesite javni ključ za
određenu licencu i kliknite Pošalji zahtjev.
2. Možete vidjeti zahtjev koji čeka potvrdu vlasnika licence u odjeljku Zahtjevi za distribuciju jedinica (označeni
crveno).
3. Kada vlasnik licence potvrdi vaš zahtjev, licenca će se dodati na popis upravljanih licenca.
4.1.4 Dodaj licencu prema ključu licence
Da biste dodali licencu svojem računu sigurnosnog administratora, unesite ključ licence i lozinku za ESET License
Administrator povezane s tom licencom.
Kad kliknete Dodaj licencu, licenca će se pojaviti na upravljačkoj ploči i tada se može njome upravljati.
18
4.2 Distribucije jedinica
U odjeljku Distribucije jedinica možete vidjeti koje su jedinice aktivirane s kojim licencama – kako su licence
distribuirane i koji je njihov status. Pomoću ikone prekidača
ispod mogućnosti Odjava na računu
sigurnosnog administratora možete se prebaciti s prikaza svih licenci na prikaz licenci s problemima.
Licence su jedinstveno identificirane svojim javnim ID-om. Svaka licenca prikazuje sigurnosni proizvod za koji je ta
licenca namijenjena, vlasnika licence, opći status licence, broj jedinica koje se mogu aktivirati tom licencom, broj
podjedinica (za serverske proizvode – njihovi klijenti), mogućnost generiranja datoteke izvanmrežne licence (za
izvanmrežnu aktivaciju) ili naslijeđene licence (korisničko ime/lozinka i datoteka licence) i datum isteka.
NAPOMENA: Mogućnosti izvanmrežnih i naslijeđenih licenci potrebno je omogućiti u odjeljku Postavke.
19
4.2.1 Preuzimanje izvanmrežnih/naslijeđenih licenca
Ako želite preuzeti izvanmrežne ili naslijeđene licence koje se mogu koristiti za aktivaciju izvanmrežnih proizvoda ili
starijih proizvoda koji koriste korisničko ime i lozinku, slijedite korake u nastavku:
1. Preuzimanje izvanmrežne licence
2. Preuzimanje naslijeđene licence
Preuzimanje izvanmrežne licence
1. Idite na licencu za koju želite preuzeti datoteku izvanmrežne licence. Imajte na umu da su licence specifične za
pojedine platforme – potrebno je preuzeti određenu vrstu licence za aktivaciju određenog proizvoda. Kliknite
simbol dokumenta pod stavkom Izvan mreže.
NAPOMENA: Ako je licenca već iskorištena za stvaranje datoteke izvanmrežne licence, simbol dokumenta bit će
zamijenjen brojem. U tom slučaju kliknite broj.
2. Provjerite podatke o licenci te kliknite Dodaj datoteku licence.
20
3. Odaberite određeni proizvod s popisa dostupnih proizvoda, postavite broj jedinica koje želite aktivirati izvan
mreže te kliknite Generiraj.
4. Generirat će se nove datoteke izvanmrežne licence. Kao što vidite, smanjio se broj dostupnih jedinica jer je
izvanmrežna licenca oduzeta od ukupnog broja jedinica. Kliknite simbol dokumenta za slanje datoteke .lic na
klijentska računala. Ako želite stvoriti još jednu izvanmrežnu datoteku, kliknite Dodaj datoteku licence.
Preuzimanje naslijeđene licence
1. Idite na licencu za koju želite preuzeti naslijeđenu datoteku licence. Imajte na umu da su licence specifične za
pojedine platforme – potrebno je preuzeti određenu vrstu licence za aktivaciju određenog proizvoda. Kliknite
simbol dokumenta pod stavkom Naslijeđeno.
21
2. Za preuzimanje te datoteke kliknite Preuzimanje pokraj stavke Datoteka licence. Ako vam je potrebno korisničko
ime i lozinka, bit će prikazani ovdje.
3. Kliknite Preuzmi da biste započeli preuzimanje datoteke na svoje računalo. Možete je koristiti za aktivaciju
naslijeđenih proizvoda.
4.3 Upravljanje jedinicama
U odjeljku Upravljanje jedinicama možete vidjeti sve jedinice kojima se upravlja, koje jedinice su aktivirane s kojim
licencama i koji je njihov status.
Ikone statusa
označavaju trenutačni status svake jedinice. Kliknite bilo koju ikonu statusa na vrhu
popisa jedinica kako biste je uključili ili isključili iz prikaza jedinica. Značenje je pojedine ikone statusa sljedeće:
Licenca je valjana i aktivirana
Licenca nije aktivna; istekla je, nema više jedinica uključenih u licencu ili je potrebno poduzeti daljnje radnje
(poput aktivacije)
Licenca je blizu isteka ili je potrebno poduzeti daljnje radnje za nastavak njezinog korištenja
Licenca je maksimalno iskorištena ili ima aktivne jedinice, ali je istekla
22
Pojedine licence identificirane su javnim ID-om licence u stupcu Distribucije. Da biste vidjeli više informacija o
licencama, kliknite strelicu dolje u stupcu Distribucije i odaberite atribut koji želite prikazati.
Ovdje možete nadzirati status klijentskih računala. Ako klijent nije bio povezan više od 14 dana, njegov status bit će
prikazan narančastom bojom. Ako se klijent nije povezao više od 30 dana, njegov status bit će prikazan crvenom
bojom. Da biste sortirali jedinice prema određenom atributu, kliknite odgovarajući stupac. Aktivirano iz ERA znači da
je ESET-ov proizvod bio aktiviran u programu ESET Remote Administrator. Broj podjedinica odnosi se na serverske
proizvode tvrtke ESET, npr. broj adresa e-pošte u programu ESET Mail Security za Microsoft Exchange Server.
Kao vlasnik licence možete deaktivirati sve jedinice koje su aktivirane vašom licencom. Primjerice, ako klijent nije
aktivan, možete upotrijebiti mogućnost Deaktivacija da biste deaktivirali jedinicu i oslobodili jedinicu u licenci.
Aplikacija će se deaktivirati tijekom sljedećeg intervala sinkronizacije – sinkronizacija se pokreće svakih 6 sati.
Odaberite odgovarajuće potvrdne okvire i kliknite Deaktiviraj da biste izvršili tu radnju.
4.4 Postavke
U oknu Postavke možete postaviti razne obavijesti i odrediti koje će datoteke licence (naslijeđene i izvanmrežne)
biti dostupne korisnicima za preuzimanje.
Moguće je postaviti i adresu e-pošte za obavijesti. Standardno, to je adresa e-pošte vašeg računa sigurnosnog
administratora.
Obavijesti e-poštom šalju se u sljedećim slučajevima:
Autorizacija – Bit ćete obaviješteni kada stigne autorizacija licence.
Istek – Bit ćete obaviješteni kada istekne distribucija jedinica.
Maksimalna iskorištenost – Bit ćete obaviješteni kada distribucija jedinica bude maksimalno iskorištena.
Blizu isteka – Bit ćete obaviješteni kada distribucija jedinica bude blizu isteka (14 dana ili manje).
Blizu maksimalne iskorištenosti – Bit ćete obaviješteni kada budu iskorištene gotovo sve dostupne jedinice u
sklopu licence.
Veza s izvanmrežnim računalom – Ako se računalo koje koristi izvanmrežnu licencu poveže s internetom (i
serverima za licencu), bit ćete obaviješteni putem gore navedene adrese e-pošte.
23
Datoteke licence
Naslijeđene datoteke licence – Ako licenca omogućuje preuzimanje datoteke licence (.lic) i korisničkog imena/
lozinke, ti podaci mogu se upotrijebiti za aktivaciju starijih proizvoda.
Datoteke izvanmrežne licence – Ako licenca omogućuje preuzimanje datoteke izvanmrežne licence (.lf ), ta
datoteka može se upotrijebiti za izvanmrežnu aktivaciju. Broj izvanmrežnih licenci bit će oduzet od ukupnog broja
dostupnih licenci.
Za potvrdu promjena kliknite Spremi postavke. Vaše će se nove postavke spremiti.
NAPOMENA: Obavijesti vezane uz zahtjev za autorizaciju i vezu s izvanmrežnim računalom šalju se odmah, a sve
ostale obavijesti šalju se jednom dnevno.
Klikom na naziv računa u gornjem desnom kutu pored gumba Odjava bit ćete preusmjereni na Profil sigurnosnog
administratora. Mogućnosti za prilagodbu računa uključuju ime, jezik, državu, vremensku zonu, lozinku i brisanje
računa. Te postavke spremljene su i za buduće sesije.
4.5 Zaboravljena lozinka – sigurnosni administrator
Ako zaboravite lozinku za ESET License Administrator, možete je ponovno postaviti klikom na stavku Zaboravljena
lozinka?. Od vas će se zatražiti da unesete adresu e-pošte povezanu s vašim računom sigurnosnog administratora.
Unesite adresu a-pošte koju ste koristili za registraciju računa sigurnosnog administratora i kliknite Pošalji:
24
Poruka e-pošte s vezom koja vam omogućuje ponovno postavljanje lozinke sigurnosnog administratora bit će
poslana e-poštom.
25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 320 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content