close

Enter

Log in using OpenID

3. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata

embedDownload
DRUGA OBAVIJEST I PRIJAVA SAŽETAKA / Second announcement and call for abstract
3. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju
početnog raka vrata maternice
s međunarodnim sudjelovanjem
3rd Croatian Symposium on Early Cervical
Cancer Prevention and Treatment
with International Participation
Hotel International, Zagreb / 24.01.2015.
Pod pokroviteljstvom ESGO
Under the patronage of ESGO
3. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice
Poštovane kolegice i kolege,
U prigodi Europskog tjedna borbe protiv raka vrata maternice Klinika za ginekologiju
i porodništvo KBC Sestre milosrdnice iz Zagreba u suradnji s Hrvatskim društvom za
kolposkopiju i bolesti vrata maternice dana 24. siječnja 2015. priređuje 3. Hrvatski
simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice s međunarodnim sud­
jelovanjem.
Cilj nam je i na ovom simpoziju kao i na prethodna dva okupiti stručnjake brojnih
medicinskih specijalnosti koje se multidisciplinarno bave prevencijom i liječenjem
početnog raka vrata maternice kako bismo zajedničkim naporima pripomogli u sma­
njivanju kako incidencije tako i mortaliteta od ovoga sijela raka.
Puno smo spoznali i naučili o tome što uzrokuje rak vrata maternice, ali nažalost još
nismo dostatno učinkoviti u njegovoj primarnoj prevenciji (edukacija i cijepljenje). Upra­
vo stoga jedna od glavnih tema ovog simpozija bit će posvećena načinima poboljšanja
primarne onkološke zaštite žena u prevenciji raka vrata maternice. Isto tako glavne
teme ovog simpozija biti će posvećene i metodama sekundarne prevencije raka vrata
maternice (citodijagnostika, kolposkopija i patohistologija).
Kao što je poznato u našoj Klinici smo prije 20 godina uveli LETZ metodu liječenja pre­
malignih lezija vrata maternice i stoga imamo obljetničku obvezu na ovom simpoziju
izvjestiti kolege o našim rezultatima i iskustvima u ovom periodu, a isto tako razmotrit
ćemo i druge kirurške pristupe u liječenju početnog raka vrata maternice.
Uvjeren sam da će i ovaj simpozij biti mjesto novih susreta i kontakata koji će rezultirati
boljom suradnjom stručnjaka koji se bave prevencijom i liječenjem početnog raka vrata
maternice.
Svima njima Zagreb će kao i do sada pružiti toplo i nezaboravno gostoprimstvo.
Radujemo se vašem dolasku!
Prof.dr.sc. Damir Eljuga,dr.med
Predsjednik simpozija
3rd Croatian Symposium on Early Cervical Cancer Prevention and Treatment
Dear colleagues and friends,
It gives me a great pleasure to inform you that the 3rd Croatian Symposium on Early
Cervical Cancer Prevention and Treatment (with International Participation) will be
held on January 24th, 2015 during the European Cervical Cancer Prevention Week.
Symposium will be organized by the Gynaecology & Obstetrics Department, Univer­
sity Hospital Sestre milosrdnice, Zagreb, Croatia supported by the Croatian Society for
Colposcopy and Cervical Pathology.
We believe that gathering number of experts from different medical specialities as a
multidisciplinary approach on early cervical cancer prevention and treatment will help
us decrease the incidence and mortality of this lethal cancer.
During past years we have learned and acknowledged much about the main cause of
cervical cancer. Unfortunately, primary prevention (education and vaccination) and its
efficacy still remains to be one of the biggest challenges for all of us. Thus we have
decided that the 3rd Croatian Symposium will be dedicated to the improvement of
primary prevention of cervical cancer. Nevertheless, important topics on secondary
prevention of cervical cancer (cytodiagnostics, colposcopy and histopathology) will be
included in the symposium program.
It is known that our Clinic introduced LETZ as a surgical treatment of premalignant
cervical lesions twenty years ago. Therefore, we are obliged to present our experienc­
es and results during this symposium. Different approaches and treatment options for
early cervical cancer will also be presented during the symposium.
I sincerely hope that the 3rd Croatian Symposium on Early Cervical Cancer Prevention
and Treatment will result in even closer and improved cooperation amongst experts
in this field.
I assure you that Zagreb will provide you with a warm welcome and an unforgettable
experience.
I look forward to welcoming you in Zagreb
Sincerely,
Prof. Damir Eljuga
President of the Symposium
3
3. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice
ORGANIZATORI / ORGANIZERS
Klinika za ginekologiju i porodništvo KBC Sestre milosrdnice Zagreb /
Gynaecology and Obstetrics Department, University Hospital Sestre milosrdnice Zagreb
Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ-a /
Croatian Society for Colposcopy and Cervical Pathology of Croatian Medical Chamber
POKROVITELJI / UNDER THE AUSPICIES OF
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske / Ministry of Health of the Republic of Croatia
Grad Zagreb - Gradski ured za zdravstvo / City of Zagreb - Department of Health
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Croatian Academy of Sciences and Art
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske / Croatian Academy of Medical Sciences
Hrvatska liga protiv raka / Croatian League Against Cancer
Medijski
pokrovitelj
medijski pOKROVITELJ / media sponsor
Predsjednik / President
Damir Eljuga
Dopredsjednici / Vice Presidents
Krunoslav Kuna, Vesna Košec, Dubravko Lepušić
TajniK / Secretary
Dražan Butorac
PomoćniCA Tajnika Kongresa / Assistant Secretary
Tena Kovačević
4
3rd Croatian Symposium on Early Cervical Cancer Prevention and Treatment
Znanstveni odbor / Scientific committee
Predsjednik / President: Goran Grubišić
Darko Čuržik
Ante Ćorušić
Goran Dimitrov
Herman Haller
Ljubomir Jokanović
Deni Karelović
Vesna Kesić
Marina Kos
Zvonko Kusić
Zdenko Kraljević
Vlastimir Kukura
Marina Kuzman
Ratko Matijević
Berivoj Mišković
Slavko Orešković
Mario Puljiz
Mihael Skerlev
Vesna Šerić
Alan Šerman
Mirna Šitum
Višnja Škerk
Zvonimir Šostar
Zlatko Topolovec
Neven Tučkar
Joško Zekan
Organizacijski odbor / Organizing committee
Predsjednica / President: Sandra Radović-Radovčić
Ivan Bolanča
Ivan Brlečić
Ivka Djaković
Domagoj Eljuga
Neda Ferenčić Vrban
Vesna Gall
Ivan Grbavac
Ozren Grgić
Damir Hodžić
Nada Jambrek
Marija Jukić
Vesna Ramljak
Senka Sabolović Rudman
Hrvojka Soljačić Vraneš
Jozo Tomić
Ante Vuković
predavačI / SPEAKERS
Damir Babić
Ana Barišić
Alemka Brnčić Fischer
Ivan Bolanča
Dražan Butorac
Ante Ćorušić
Damir Eljuga
Goran Dimitrov
Neda Ferenčić-Vrban
Magdalena Grce
Marija Grdić Rajković
Goran Grubišić
Emin Henić
Ermina Iljezović
Ljubomir Jokanović
Deni Karelović
Vesna Kesić
Marina Kos
Vesnica Košec
Zdenko Kraljević
Ines Krivak-Bolanča
Krunoslav Kuna
Dubravko Lepušić
Suzana Ljubojević Hadžavdić
Vesna Mahovlić
Vesna Ramljak
Mihael Skerlev
Iztok Takač
Ante Vuković
Joško Zekan
5
3. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice
PROGRAM
Predsjedavatelji: K. Kuna, G. Grubišić i D. Eljuga
9.00-9.30
D. Eljuga: Kratki osvrt o razlozima održavanja simpozija.
Pozdravi organizatora i pokrovitelja
9.30-10.00 Umjetnički program
Stanka uz kavu
Predsjedavatelji: J. Zekan, E. Henić i S. Ljubojević Hadžavdić
10.00-10.10 D. Eljuga: Rak vrata maternice: je li na vidiku značajniji pad incidencije
i mortaliterta?
10.10-10.20 J. Zekan: Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice
10.20-10.35 E. Henić (Švedska): Dugogodišnje iskustvo u prevenciji raka vrata
maternice u Švedskoj 10.35-10.45 S. Ljubojević Hadžavdić i M. Skerlev: HPV cjepivo - muškarci nisu
samo komarci!
10.45-10.55 D. Lepušić: Važnost edukacije adolescenata o spolno odgovornom
ponašanju
10.55-11.05 N. Ferenčić-Vrban: Važnost liječnika školske medicine u odgoju
roditelja i učenika o spolno prenosivim infekcijama
Predsjedavatelji: D. Vrdoljak-Mozetič, M. Kos i E. Iljazović
11.05-11.20 M. Grce: Transformirajuća svojstva onkoproteina papilomavirusa
11.20-11.35 M. Grdić Rajković: Uloga oksidacijskog stresa u razvoju početnog raka
vrata maternice
11.35-11.50 Lj. Jokanović: Vrijednost S3 smjernica u svakodnevnom radu u
dijagnostici i liječenju preinvazivnih lezija vrata maternice
11.50-12.05 V. Ramljak: Citologija intraepitelnih skvamoznih lezija vrata maternice
6
3rd Croatian Symposium on Early Cervical Cancer Prevention and Treatment
PROGRAMME
Chairs: K. Kuna, G. Grubišić and D. Eljuga
9.00-9.30
D. Eljuga: Short overview of reasons to hold the Symposium
Welcome of organizers and sponsors 9.30-10.00 Artistic program
Coffee break
Chairs: J. Zekan, E. Henić and S. Ljubojević Hadžavdić
10.00-10.10 D. Eljuga: Cervical cancer: Is there any significant incidence and
mortality reduction in sight?
10.10-10.20 J. Zekan: Early cervical cancer National program of early cervical
cancer detection
10.20-10.35 E. Henić (Sweden): Long term experience of cervix cancer prevention
in Sweden 10.35-10.45 S. Ljubojević Hadžavdić i M. Skerlev: HPV vaccine – men are not
just mosquitos!
10.45-10.55 D. Lepušić: Importance of adolescent education on sexually
transmitted diseases
10.55-11.05 N. Ferenčić-Vrban: Importance of school medicine physicians in
parent’s and student’s education on sexually transmitted infections
Chairs: D. Vrdoljak-Mozetič, M. Kos and E. Iljazović
11.05-11.20 M. Grce: Transforming characteristics of papilloma virus oncoproteins
11.20-11.35 M. Grdić Rajković: Role of oxidative stress in the development of
initial cervical cancer
11.35-11.50 Lj. Jokanović: Value of S3 Guidelines in daily practice for diagnosis and
treatment of preinvasive cervical lesions
11.50-12.05 V. Ramljak: Cytology of cervical intraepithelial squamous lesions
7
3. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice
12.05-12.20 A. Barišić i V. Mahovlić: Citologija intraepitelinih glandularnih lezija
vrata maternice
12.20-12.35 I. Krivak Bolanča: Citologija nove generacije-uporaba biomarkera u
dijagnostici raka vrata maternice
12:35-12.50 E. Iljazović (BiH): Papa test ili HPV genotipizacija - podcjenjena
citologija ili precjenjena molekularna dijagnostika?
12.50-13.05 A. Brnčić Fischer (Rijeka): Važnost kolposkopije i bioptata u
dijagnostici premalignih lezija vrata maternice
13.05-13.20 M. Kos: Promjene u WHO klasifikaciji (2014.) preinvazivnih promjena
pločastog epitela vrata maternice
13.20-13.35 Rasprava
13.35-13.45 K. Kuna i I. Bolanča: Medikamentozno liječenje mioma sponzorsko predavanje
13.45-15.00 Ručak
Predsjedavatelji: D. Karelović, V. Kesić i I. Takač
15.00-15.10 Z. Kraljević: Premaligne lezije vrata maternice u žena u
postmenopauzi
15.10-15.25 A. Vuković, Lj. Jokanović: Kirurgija premalignih lezija vrata maternice
15.25-15.40 G. Dimitrov (Makedonija): Ablativne ili destruktivne metode:
što izabrati?
15.40-15.55 A. Ćorušić: Kirurgija mikroinvazivnog raka vrata maternice
15.55-16.10 V. Kesić (Srbija): Praćenje žena liječenih od premalignih lezija vrata
maternice
16.10-16.25 D. Karelović:Praćenje žena liječenih od mikroinvazivnog raka vrata
8
maternice
3rd Croatian Symposium on Early Cervical Cancer Prevention and Treatment
12.05-12.20 A. Barišić i V. Mahovlić: Cytology of cervical intraepithelial
glandular lesions
12.20-12.35 I. Krivak Bolanča: New generation cytology – use of biomarkers in
cervical cancer diagnostics
12:35-12.50 E. Iljazović (BiH): Pap test or HPV genotyping – underestimated
cytology or overestimated molecular diagnostics?
12.50-13.05 A. Brnčić Fischer (Rijeka): Importance of colposcopy and biopsy
in diagnostics of premalignant cervical lesions
13.05-13.20 M. Kos: Changes in WHO classification (2014) of cervical squamous
epithelium preinvasive alterations
13.20-13.35 Discussion
13.35-13.45 K. Kuna and I. Bolanča: Hormonal treatment of fibroids sponsored lecture
13.45-15.00 Lunch break
Chairs: D. Karelović, V. Kesić and I. Takač
15.00-15.10 Z. Kraljević: Premalignant cervical lesions in postmenopausal women:
experience from urogynecology outpatient clinic
15.10-15.25 A. Vuković, Lj. Jokanović: Premalignant cervical lesions surgery
15.25-15.40 G. Dimitrov (Macedonia): Ablative vs. destructive procedures What to choose?
15.40-15.55 A. Ćorušić: Microinvasive cervical cancer surgery
15.55-16.10 V. Kesić (Serbia): Follow-up of women treated for microinvasive
cervical cancer
16.10-16.25 D. Karelović:Follow-up of women treated for microinvasive cervical
cancer
9
3. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice
16.25-16.40 I. Takač (Slovenija): Uporaba računalnog programa u praćenju
bolesnika s preinvazivnim lezijama vrata maternice
16.40-17.00 Rasprava
Predsjedavatelji: G. Grubišić, D. Butorac, K. Kuna i D. Eljuga LETZ U LIJEČENJU PREMALIGNIH LEZIJA VRATA MATERNICE:
Povodom 20-te obljetnice primjene LETZ-a u Klinici za ginekologiju i porodništvo
KBC Sestre milosrdnice 17.00-17.10 G. Grubišić: O poticajima i razlozima uvođenja LETZ-a u kliničku praksu
17.10-17.25 D. Butorac: Rezultati liječenja bolesnica LETZ-om od preinvazivnih
lezija vrata maternice
17.25-17.40 V. Košec, K. Kuna: Ishod trudnoće i porođaja u žena liječenih LETZ-om i
klasičnom konizacijom s nožem
17.40-17.55 D. Babić: Rizici LETZ-a
17.55-18.25
Usklađena rasprava za okruglim stolom:
D. Babić, A. Ćorušić, G. Dimitrov, H. Haller, Lj. Jokanović, D. Karelović,
V. Kesić, M. Kopjar, R. Matijević, B. Mišković, M. Puljiz, V. Ramljak,
I. Takač, Z. Topolovec i G. Zovko
18.25-18.40 D. Eljuga: Zaključci 3. hrvatskog simpozija o prevenciji i liječenju
početnog raka vrata maternice
20.00
10
Svečana večera
3rd Croatian Symposium on Early Cervical Cancer Prevention and Treatment
16.25-16.40 I. Takač (Slovenia): Inquiry and a computer follow-up program for
patients with preinvasive cervical lesions
16.40-17.00 Discussion
Chairs: G. Grubišić, D. Butorac, K. Kuna and D. Eljuga LETZ IN PREMALIGNANT CERVICAL LESIONS TREATMENT:
20th anniversary of use of LETZ at the University Hospital “Sestre Milosrdnice”
Department of Obstetrics and Gynecology 17.00-17.10 G. Grubišić: About incentives and reasons to introduce LETZ into
clinical practice
17.10-17.25 D. Butorac: Results of LETZ treatment of patients with preinvasive
cervical lesions
17.25-17.40 V. Košec, K. Kuna: Pregnancy and delivery outcomes in women
treated by LETZ and classical knife conization
17.40-17.55 D. Babić: Risks of LETZ
17.55-18.25
Round table:
D. Babić, A. Ćorušić, G. Dimitrov, H. Haller, Lj. Jokanović, D. Karelović,
V. Kesić, M. Kopjar, R. Matijević, B. Mišković, M. Puljiz, V. Ramljak,
I. Takač, Z. Topolovec i G. Zovko
18.25-18.40 D. Eljuga: Conclusions of the 3rd Croatian Symposium on Early
Cervical Cancer Prevention and Treatment
20.00
Gala dinner
11
3. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice
PRIJAVA SAŽETAKA
Pozivamo sve autore da pošalju sažetke svojih radova najkasnije do 15. prosinca,
2014. Autor treba izabrati jednu od ponuđenih tema za svoj rad. Sažeci se prezentiraju
isključivo kao poster prezentacija.
Molimo rad napisati u MsWordu prema uputama za pisanje sažetaka te ga poslati na
mail adresu [email protected] kao privitak. Nakon recenzije svi prihvaćeni sažetci
će biti objavljeni u zborniku radova, koji će se dijeliti na Simpoziju.
UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA
1. Sažetak se piše u Fontu Times New Roman
2. Font size 12 pt, Paragraph Align Text Left
3. Margine Normal ( Top, Left, Bottom, Right 2,5 cm)
4. Naslov sažetka Paragraph Align Text Left, Bold, UPPER CASE
5. Ispod naslova pišu se autori jedan za drugim u redu, odvojeni zarezom
6. Autor koji prezentira sažetak Underline
7. Ime autora inicijal imena i prezimena te superscript iza imena koji označava
instituciju iz koje dolazi (npr. M. Horvat¹, P. Jukic²)
8.Naziv institucija piše se u nastavku, nakon navedenih imena autora, a su­
perscript se stavlja prije naziva institucije (npr. ¹KBC Sestre milosrdnice,
klinika za ginekologiju i porodništvo, Zagreb, Hrvatska; ²Medicinski fakultet
sveučilišta u Zagrebu,Zagreb,Hrvatska)
9. Svaki sažetak mora sadržavati uvod, cilj studije, metode, rezultate i zaključak
s naglaskom na nove i važne činjenice
10.Ključne riječi ili keywords, koje se upisuju na kraju sažetka (2-4 ključne riječi)
11. Maksimalna dužina teksta sažetka je 400 riječi
12.Molimo vas da u sažetak ne uključujete slike i tablice
13.Sažetak pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
12
3rd Croatian Symposium on Early Cervical Cancer Prevention and Treatment
CALL FOR ABSTRACT
Congress participants are kindly invited to submit their abstracts no later than
15th December 2014. Abstracts should be focused on one of the Congress topics. Ab­
stracts will be accepted entirely for Poster Sessions.
Abstracts should be written in MsWord according to guidelines for submission and
sent as attachment to email address [email protected]
GUIDELINES FOR SUBMISSION
1. Abstract shall be written in the Times New Roman font
2. Font size 12 pt, Paragraph Align Text Left
3. Margins Normal (Top, Left, Bottom, Right 2.5 cm)
4. Abstract title Paragraph Align Text Left, Bold, UPPER CASE
5. The names of authors are written under the title, one after another in a row,
separated by commas
6. Author presenting an Abstract - Underlined
7. The name of the Author, initials of his name and surname and superscript after
the name indicating the Institution he is coming from (e.g. M. Horvat¹, P. Jukic²)
8.The name of Institution is written in continuation, after the names of Authors, and
superscript is placed in front of the name of the Institution (e.g. ¹KBC Sestre milos­
rdnice, Clinic for Gynecology and Obstetrics, Zagreb, Croatia; ²Faculty of Medicine
of the University of Zagreb, Zagreb, Croatia),
9. Each Abstract shall contain preamble, goal of the study, methods, results and
conclusion with emphasis on new and important facts
10.Keywords, written at the end of Abstract (2-5 keywords)
11.Abstract maximum length - 400 words
12.Please do not include figures and tables in the Abstract
13.Abstract shall be written in Croatian or English
13
3. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice
OBAVIJEST O PRIHVAĆANJU SAŽETKA
Obavijest o prihvaćanju sažetaka će biti poslana do 29. prosinca, 2014. na e-mail
adresu navedenu pri slanju sažetka.
Ukoliko noseći autor sažetka nije u mogućnosti prezentirati rad može ga prezentirati
co-autor o čemu mora pisanim putem obavijestiti tajništvo Kongresa.
Autor koji prezentira sažetak mora biti registriran za sudjelovanje na kongresu
ne kasnije od 01. prosinca, 2014. i pri tome garantira sudjelovanje u znanstvenom
programu Kongresa.
ODUSTAJANJE ILI PROMJENA SAŽETKA
Poslane sažetke nije moguće promjeniti ili odustati od prezentiranja.
PREZENTIRANJE SAŽETKA
Sažetak se prihvaća isključivo za poster sekciju. Detaljne upute za prezentiranje istog
će biti poslane unutar obavijesti o prihvaćanju sažetka.
SAŽETAK POZVANIH PREDAVAČA
Pozivamo pozvane predavače da pošalju svoj sažetak na e-mali [email protected]
napisne u MsWordu prema uputama za pisanje sažetaka. Ukoliko imate više sažetaka,
svaki sažetak mora biti poslan u zasebnom dokumentu. Sažetak pisati na hrvatskom
ili engleskom jeziku.
VAŽNI DATUMI
• 15. prosinca, 2014.
• 29. prosinca, 2014.
Rok za predaju sažetka
Obavijest o prihvaćanju sažetka
REGISTRACIJA
Registracija je moguća putem on-line obrasca putem službene stranice Simpozija
www.contres.hr
14
3rd Croatian Symposium on Early Cervical Cancer Prevention and Treatment
ABSTRACTS NOTIFICATION OF ACCEPTANCE
Authors will be notified about the acceptance or rejection of their abstract after
29th December 2014 at the e-mail address provided during submission.
If the Presenting Author is unable to present the abstract, another Co-Author can take
her/his place and notify the Congress Secretariat about that change.
The Presenting Author must be registered for the Congress no later than
15th December 2012 to guarantee the participation in the Scientific Sessions.
WITHDRAWAL OR CHANGES OF THE ABSTRACT
Submitted abstracts cannot be withdrawn or changed.
PRESENTATION OF ABSTRACTS
Abstracts will be accepted solely for Poster Sessions. All presentation guidelines will
be included in the notification letter.
INVITED SPEAKERS ABSTRACTS
Invited speakers are requested to submit an abstract of their presentation written in
MSWord following guidelines for submission on email [email protected] In case of
submitting multiple abstracts, each abstract must be sent using a separate template.
Abstract shall be written in Croatian or English.
IMPORTANT DATES
• 15th December 2014
Abstract submission deadline
• 29th December 2014
Abstracts notification of acceptance
REGISTRATION
It is possible to register by registration form attached to this announcement or through
on-line registration form available on the official Congress’ site www.contres.hr
15
3. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice
KOTIZACIJA
Rana kotizacija do 01.11.2014.
Kasna kotizacija od 01.11.2014.
Kotizacija na licu mjesta
Kotizacija specijalizanti
Kotizacija sponzorsko osoblje
Umirovljenici
600.00 kn
800,00 kn
1.000,00 kn
400.00 kn
400.00 kn
GRATIS
KOTIZACIJA UKLJUČUJE
Kotizacija za sudionike: Sudjelovanje u znanstvenom programu, pristup izložbenom
prostoru, kongresne materijale, pauze za kavu, prisustvovanje otvorenju skupa s kok­
telom dobrodošlice, ručak 24.01.2015., bodove prema Pravilniku povjerenstva za tra­
jno usavršavanje Hrvatske liječničke komore
Kotizacija za sponzorsko osoblje i osobe u pratnji uključuje: Stanke za kavu, otvorenje
skupa s koktelom dobrodošlice, ručak 24.01.2015.
OTKAZIVANJE SUDJELOVANJA
Povrat uplaćene kotizacije do 21. prosinca, 2014. uma­
njene za PDV i 30% troškova moguć je samo na temelju
pismenog dogovora s organizatorom kongresa. Povrat
sredstava biti će izvršen nakon završetka kongresa.
Kotizacija neće biti vraćena ukoliko otkaz sudjelovanja
nastupi nakon 21. prosinca, 2014.
DRUŠTVENI PROGRAM
Svečana večera 24. Siječnja 2015
Restoran Muzej - Muzej za umjetnost i obrt,
Trg Maršala Tita 10, Zagreb
Cijena 240,00 kn
Subota, 24.siječnja 20:00 h
16
3rd Croatian Symposium on Early Cervical Cancer Prevention and Treatment
REGISTRATION FEE
Early registration fee until 01.11.2014.
Late registration fee from 01.11.2014.
On site registration fee
Residents registration fee
Sponsor stuff fee
Retirees
79 €
105 €
132 €
53 €
53 €
GRATIS
REGISTRATION FEE INCLUDES
Participants registration fee: Access to all Congress Sessions, Poster Sessions and
Exhibition Area, Congress material, Coffee Breaks, Opening Ceremony and Welcome
Drink, lunch on the 24th January 2015., credits of the Permanent Training Committee
of the Croatian Medical Chamber.
Registration fee for sponsors and accompanying person: Coffee Breaks, Opening
Ceremony and Welcome Drink, lunch on the 24th January 2015.
CANCELLATION OF PARTICIPATION
The refunds (less PDV and 30% administrative expenses) will be granted to partici­
pants unable to attend if cancelled until 21st December 2014. A written notice must
be received by the PCO before 21st December 2014. No refunds will be made for
cancellations received after that date. All refunds will be issued after the Congress.
SOCIAL PROGRAM
GALA DINNER 24th January 2015
Restoran Museum - MUSEUM OF ARTS AND CRAFTS,
Marshal Tito Square 10, Zagreb
Price:30 EUR
Saturday, 24th January 2015 at 8:00 pm
Restaurant and cafe Museum are located in the Museum of Arts and
Crafts, which is one of the first institutions of its kind in Europe. Lo­
cated just 5 minutes walk from the Ban Jelacic Square and the his­
17
3. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice
Restoran i kavana Muzej nalaze se u Muzeju za umjetnost i obrt koji je jedan od prvih
institucija takve vrste u Europi. Smješten je samo 5 minuta hoda od Trga bana Josipa
Jelačića i povijesne jezgre grada. Jelovnik restorana Muzej baziran je na tradicionalnoj hr­
vatskoj kuhinji i predstavlja zadovoljstvo za nepce svakoga gurmana. Prostor restorana
upotpunjuje jedna od najljepših terasa grada Zagreba.
HOTELSKI SMJEŠTAJ
Sudionicima Kongresa osigurane su posebene cijene smještaja. Molimo Vas da Vaš
smještaj rezervirate najkasnije do 15.prosinca, 2014.
HOTEL
HOTEL
INTERNATIONAL 4****
Miramarska 24, Zagreb
CIJENA PO OSOBI
1/1 soba
1/2 soba
560,00 kn
335,00 kn
NALOG ZA PLAĆANJE
Sudionici koji imaju kunski bankovni račun vrše uplatu u kunama, a ostali sudinicu vrše
uplatu u eurima. Uplata mora biti primljena prije početka kongresa.
Za devizne uplate
Molimo platite u korist conTres projekti d.o.o.
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Petrinjska 59, Zagreb.
IBAN: HR7924840081105269210
SWIFT: RZBHHR2X
Obavezno navesti ime sudionika na uplatnicu. Uplatitelj mora pokriti sve bankovne
troškove ili će mu isti biti naplaćeni na licu mjesta u stvarnom iznosu + PDV.
Za kunske uplate
Molimo platite u korist conTres projekti d.o.o.
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.,Petrinjska 59, Zagreb.
Broj računa: 2484008-1105269210
Svrha plaćanja: CERVICAL CANCER
Obavezno navesti ime sudionika na uplatnicu.
18
3rd Croatian Symposium on Early Cervical Cancer Prevention and Treatment
toric center. Restaurant Menu Museum is based on a traditional Croatian cuisine and a
pleasure for the palate of every gourmand. Area restaurant completes one of the most
beautiful terrace of Zagreb.
HOTEL ACCOMMODATION
We have ensured special rates in following hotels to Congress participants . Please
book your accommodation no later than 20th December 2012.
PAYMENT ORDER
The participants disposing of a bank account in Kunas shall make payment in Kunas,
and others shall make it in EUR. The payment shall be received prior to the beginning
of Congress.
HOTEL
HOTEL
INTERNATIONAL 4****
Miramarska 24, Zagreb
PRICE PER PERSON
1/1 room
1/2 room
75,50 EUR
45,00 EUR
Bank transfer payment instructions (EUR)
BENEFICIARY: conTres projekti d.o.o. BANK:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Petrinjska 59, Zagreb.
IBAN: HR7924840081105269210
SWIFT: RZBHHR2X
The name of participant shall be stated on the payment slip. All bank transfer costs
must be covered by the payee, otherwise you will be charged for them on site plus VAT.
Bank transfer payment instructions (kn)
BENEFICIARY: conTres projekti d.o.o. , BANK:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.,Petrinjska 59, Zagreb.
ACCOUNT NUMBER: 2484008-1105269210
Purpose of payment: CERVICAL CANCER
The name of participant shall be stated on the payment slip.
19
3. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice
OPĆE INFORMACIJE
MJESTO ODRŽAVANJA KONGRESA
Hotel International, Miramarska 24, Zagreb
Informacije kako doći do mjesta održavanja možete naći na www.contres.hr
BODOVANJE
Kongres ce biti bodovan temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju Hrvatske
lije­čničke komore.
SLUŽBENI JEZIK KONGRESA
Službeni jezik Kongresa će biti hrvatski i engleski jezik bez simultanog prevođenja.
NOVČANA VALUTA
Službena valuta u Hrvatskoj je kuna (1 kuna = 100 lipa). Strana valuta mijenja se u
bankama, mjenjačnicama, poštanskim uredima i u većini turističkih agencija i hotela.
Kreditne kartice (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express i Diners) primaju se u
gotovo svim prodajnim mjestima.
VRIJEME
Srednjoeuropsko vrijeme (GMT +1)
KLIMA
Kontinentalna klima
Prosječna ljetna temperatura: 20° C
Prosječna zimska temperatura:1° C
20
3rd Croatian Symposium on Early Cervical Cancer Prevention and Treatment
GENERAL INFORMATION
CONGRESS VENUE
Hotel International, Miramarska 24, Zagreb
How to get to the venue: www.contres.hr
EDUCATION CREDIT
The congress will provide credits according to the Regulations on Permanent Educa­
tion of the Croatian Medical Chamber.
OFFICIAL LANGUAGES
Official Congress language is Croatian and English language without simultaneous
translation.
CURRENCY
The official currency of Croatia is kuna (1 kuna = 100 lipa). Foreign currency is ex­
changed in banks, exchange offices, postal offices and in most tourist agencies and
hotels. Credit cards (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express and Diners) are ac­
cepted at almost all selling points.
TIME
Central European Time (GMT +1)
CLIMATE
Continental climate
Average summer temperature: 20° C
Average winter temperature: 1° C
21
3. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice
NAPOMENA
Organizator kongresa nije odgovoran za bilo kakav gubitak, krađu, oštećenja ili ozljede
bilo koje osobe ili imovine tijekom Kongresa, bez obzira na uzrok nastanka istog.
MJESTO ZA REGISTRACIJU
Mjesto za registraciju bit će smješteno u hotelu International.
Radno vrijeme: Subota, 24. siječnja
22
08:00 - 18:00
3rd Croatian Symposium on Early Cervical Cancer Prevention and Treatment
PLEASE NOTE
The Congress organisers cannot be held responsible for any loss, theft, damage or
injury to any person or property during the Congress, whatever the cause may be. The
customer takes part in all events and trips at his own risk.
REGISTRATION DESK
Registration desk will be in the hotel International.
Working hours: Saturday, 24th January
08:00 - 18:00
Tehnička podrška / Technical support
conTres projekti d.o.o., turistička agencija
Crvenoga križa 11, 10000 Zagreb - HR
tel +385 1 48 21 193, fax +385 1 37 00 495
kontakt osoba: Josipa Cale
e-mail: [email protected]
www.contres.hr
Turistička zajednica Grada Zagreba
The Zagreb Tourist Board
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
1 393 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content