close

Enter

Log in using OpenID

3. sjednica vijeća – 19. ožujka 2013.

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE
HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16
Broj: 6 Su-104/2013-3
Zagreb, 8. ožujka 2013.
Vijeće za ocjenu zakonitosti općih akata
Poslovni broj: Usoz- 41/12, Usoz-81/12 i dr., Usoz-58/12, Usoz-67/12, Usoz-72/12, Usoz-62/12 i dr.
Temeljem članka 86. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj
20/10., 143/12.) sazivam 3. sjednicu Vijeća za 19. ožujka 2013. (utorak), u 10,00 sati, u
Velikoj dvorani Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i predlažem slijedeći
DNEVNI RED
OCJENA ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA
I.
Usoz-41/12, podnositelj mr.sc. Petar Marija Radelj iz Zagreba, Trnovčica 105,
radi ocjene zakonitosti članka 22. stavka 1. Odluke o gradskim porezima od 5.
travnja 2007., donositelja Općinskog vijeća Grada Požege
II.
Usoz-81/12 i dr., podnositelj Višnja Bubalo iz Splita, Biokovska 2, Drago
Mintas iz Zagreba, Savski gaj, 3 put br. 12., Ivica Blažević iz Supetra,
Hrvatskih velikana 30 i Općinski sud u Splitu, Dračevac, ex vojarna Sveti križ,
svi radi ocjene zakonitosti Odluke o načinu prikupljanja – naplati RTV
pristojbe od 5. ožujka 2007., donositelja Ravnateljstva Hrvatske radiotelevizije
III.
Usoz-58/12, podnositelj Elvir Cerić iz Splita, Sredmanuška 2, radi ocjene
zakonitosti Odluke o uređenju prometa na području Grada Splita
IV.
Usoz-67/12, podnositelj Jadranski naftovod d.d. iz Zagreba, Ulica Grada
Vukovara 14, radi ocjene zakonitosti Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj
naknadi (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 13/06), koju je
donijelo Općinsko vijeće Općine Omišalj,
V.
Usoz-72/12, podnositeljica Ljuba Šandrk-Vukić iz Vrsi-Mulo, Kneza Trpimira,
radi ocjene zakonitosti Odluke o komunalnom doprinosu Općine Špišić
Bukovica (Službeni vjesnik, broj 01/05) koju je donijelo Općinsko vijeće
Općine Špišić Bukovica,
-2
VI.
Usoz-62/12 i dr., podnositelj Tomislav Kovačević iz Zagreba, A.B.Jurišića 49,
Marija Sović iz Šibica 91, Zagrebačka 91, Zaprešić, Marija Novak iz Vira, IV
Slatina 10, Marija i Janez Snedić iz Vira, Put Marine 29, Katarina Macut iz
Vira, XI Slatina 2 i Vesna Ćurković iz Zagreba, Plješivička 24, radi ocjene
zakonitosti Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vir (Službeni glasnik
Općine Vir, broj 1/07).
Predsjednica Vijeća za ocjenu
zakonitosti općih akata:
Jasminka Jenjić, v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
139 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content