close

Enter

Log in using OpenID

Čestitamo, uspješno ste instalirali i aktivirali vaš TecDoc katalog!

embedDownload
Upute za instalaciju TecDoc
kataloga na vaše računalo i
online aktivaciju
www.ep.hr
Prvo umetnite DVD broj 1 u svoje računalo. Ovisno od operativnog sistema koji
imate na računalu pojavit de vam se ovakav ili sličan prozor, nakon čega je
potrebno kliknuti na instalacijsku ikonu, obilježeno kvačicom ispod.
U padajudem popisu odaberite jezik koji de vas voditi kroz instalaciju, zaokruženo crveno,
te nakon toga kliknite OK.
Pokrenuli ste instalaciju TEcDoc-a, kliknite Next , odnosno Sljedede, ovisno
od jezika kojega ste odabrali.
Ponovite istu radnju iz prošlog koraka..
a) Označite punu instalaciju.
b) Odaberite gdje želite instalirati
TecDoc, potrebno vam je 25 GB
slobodnog prostora.
c) Kliknite Next
Izaberite za koju zemlju želite prikaz cijena, nakon i nakon toga kliknite Next.
Prihvatite uvijete korištenja
Kliknite Next kako bi počeli kopirati datoteke na svoje računalo.
Pričekajte koliko je potrebno, ovo može potrajati dosta dugo ovisno o
konfiguraciji vašeg računala.
Kada vam se pojavi prozor kao ispod potrebno je izvaditi
DVD 1, umetnuti DVD 2, nakon čega je potrebno kliknuti OK.
Instalacija de se nastaviti.
Istu radnju demo ponoviti za DVD 3 i DVD 4, znači izvaditi prethodni DVD i staviti sljededi te nakon toga
kliknuti OK kako bi se instalacija nastavila.
Ako instalacija TecDoca od vas zatraži da instalirate Acrobat Reader prihvatite.
Isto učinite i sa Adobe SWG Wiewer-om.
Kako bi završili instalaciju kliknite Finish.
Da bi počeli sa radom na TecDoc-u potrebno ga je još aktivirati, kako napraviti aktivaciju u pogledajte
u nekoliko sljededih koraka.
Nakon što ste na prethodnom prozoru kliknuli Finish
pojavit de se prozor koji de vas pitati da li želite napraviti
aktivaciju, kliknite na Activation.
Kliknite na Online aktivaciju.
Nakon ovoga de vam se automatski otvoriti vaš web preglednik.
U vašem web pregledniku upišite aktivacijski kod koji se nalazi na omotu TecDoc kataloga
ili koji ste dobili od nas ako se radi o dodatnoj licenci.
Nakon što ste unijeli kod kliknite na Create Activate Key
Kada dobijete poruku da je proces registracije uspješno prošao
vratite se sa vašega web preglednika na TecDoc instalaciju.
Ako vas nakon što ste se vratili čeka prozor kao što je ispod pričekajte.
Nakon nekoliko sekundi bi se trebala pojaviti zahvala jer ste registrirali
software. Kliknite OK.
TecDoc de otvoriti svoj prozor gdje de vas pitati za
kreiranje svog profila ili odabir standardnog profila,
odaberite što želite.
Čestitamo, uspješno ste instalirali i aktivirali vaš TecDoc katalog!
Ako imate bilo kakvih poteškoda u svezi instalacije slobodno nas kontaktirajte.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 560 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content