close

Enter

Log in using OpenID

ANALIZA TURISTIČKE SEZONE 1.1.-30.9.2013.

embedDownload
ANALIZA TURISTIČKE SEZONE
1.1.-30.9.2013.
Crikvenica, 2.12.2013.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | tel: +385 51 784 101, fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com | OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
SADRŽAJ:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Analiza turističke sezone 2013. ......................................................................... 1
Turizam u brojkama 2013................................................................................... 1
Obilježja turističke sezone.................................................................................. 8
Stanje u destinaciji............................................................................................. 9
Važnije aktivnosti TZG Crikvenice ..................................................................... 10
Zaključak ......................................................................................................... 12
2.
Izvješće o radu TU TZG Crikvenice od 1.1. do 30.9.2013. .................................. 14
3.
Rebalans financijskog plana za 2013. - opisni dio ............................................. 40
4.
Financijsko izvješće od 1.1. do 30.9. 2013. i Rebalans Financijskog plana
TZG Crikvenice za 2013. godinu ....................................................................... 46
5.
Statističko izvješće od 1.1. do 30.9.2013. ......................................................... 47
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.riviera-crikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
1
1. ANALIZA TURISTIČKE SEZONE 2013.
Turistička sezona 2013. je godina u kojoj je hrvatski turizam još jednom dokazao svoju konkurentnost te
uspio zadržati i povećati postignuti tržišni udio. Sudeći prema dosadašnjemu tijeku turističke godine,
sadašnjem stanju te najavama za buduće razdoblje, ova godina je, što se dolazaka i noćenja tiče, vrlo
uspješna turistička godina. Taj je rezultat posljedica niza aktivnosti koje su realizirane na, prije svega,
inozemnim turističkim tržištima, ali i spleta objektivnih okolnosti u nama konkurentnim turističkim
zemljama.
Ove godine smo se jasno opredijelili prema našim tradicionalnim tržištima, posebno prema njemačkome,
što je doprinijelo velikom porastu dolazaka s toga područja.
Kod izrade i provedbe pripremnih radnji i mjera za turističku 2013. godinu trebat će voditi računa o
karakterističnim zahtjevima turističkog tržišta, što bi nam trebalo osigurati zadržavanje stečene pozicije na
svjetskom tržištu. Navedeni zahtjevi tržišta su:
sunce i more - i dalje natraženiji tip odmora
produljenje boravka u destinaciji
porast broja putovanja unutar regije
rast bookinga preko interneta
rast udjela last minute aranžmana
putovanje kao doživljaj
porast udjela all inclusive aranžmana
porast potražnje za wellnessom i zdravstvenim turizmom
agresivna promocija nama konkurentskih zemalja.
Pri planiranju sljedeće turističke godine ćemo i dalje biti vrlo oprezni, uzimajući u obzir činjenicu da naše
najveće hotelsko poduzeće još uvijek nije izašlo iz stečaja, ali i općenito stanje u destinaciji.
1.1 TURIZAM U BROJKAMA 2013.
1.1.1. TURISTIČKI PROMET PO ZEMLJAMA
U prvih 9 mjeseci 2013. godine je na području Rivijere Crikvenica ostvareno ukupno 248.854 dolaska, što
predstavlja porast od 4,6% i ukupno 1.443.012 noćenja, odnosno 4,7% više u odnosu na 2012. godinu.
Strani turisti su ostvarili ukupno 200.767 dolazaka, što je porast od 5,7% u odnosu na isto razdoblje u 2012.
te 1.178.318 noćenja, odnosno 5,5% više u odnosu na 2012.
Domaći turisti su ostvarili 48.087 dolazaka i 264.694 noćenja, što je 0,4% više dolazaka i 1,3% više noćenja.
Ove godine primijeti se lagani oporavak domaćeg tržišta nakon pada dolazaka i noćenja u zadnjih nekoliko
godina.
U 2013. godini je najznačajniji obujam turističkog prometa ostvaren s tradicionalnih tržišta, s kojih nam već
dugi niz godina dolazi najveći broj gostiju, a to su: Njemačka (25,5%), Hrvatska (18,3%), Slovačka (7%),
Austrija (6,9%), Češka (6,8%), Poljska (6,7%), Slovenija (6,6%) i Mađarska (5,2%).
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
2
Nakon sagledavanja devetomjesečnih rezultata, područje crikveničke rivijere bilježi pozitivne rezultate, i to
ponajprije zahvaljujući sljedećim emitivnim tržištima:
Njemačka (porast od 3% u dolascima i 4,5% u noćenjima)
Češka (porast od 10,5% u dolascima i 12,9% u noćenjima)
Slovenija (porast od 17,4% u dolascima i 16,2% u noćenjima)
Poljska (porast od 21,5% u dolascima i 16,7% u noćenjima).
Prosječni broj dana boravka turista na području Rivijere Crikvenica se u usporedbi s istim razdobljem 2012.
godine nije se promijenio te i dalje iznosi 5,8 dana.
1.1.2. TURISTIČKI PROMET PO VRSTAMA SMJEŠTAJA
Područje crikveničke rivijere raspolaže s ukupno 20.338 ležajeva, od čega 60% (12.197 ležajeva) otpada na
ležajeve u obiteljskome smještaju, 19,3% (3.925 ležajeva) na hotele, 11,1% (2.250) na kampove, 6,8%
(1.382) na odmarališta te 2,9 (584) na ostalo.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
3
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
4
Obiteljski smještaj je najzastupljenija vrsta smještaja na crikveničkome području. U prvih 9 mjeseci je u ovoj
vrsti smještaja ostvareno 769.382 noćenja, što je 9,4% više u odnosu na isto razdoblje lanjske godine.
Obiteljski smještaj je ostvario 53,3% udjela u ukupno ostvarenim noćenjima, a prosječna popunjenost je
iznosila 63 dana.
Hoteli sudjeluju s 27,7% u ukupnom broju noćenja te su ostvarili ukupno 399.498 noćenja, odnosno 3,5%
više, a prosječno su bili popunjeni 102 dana, što je bolje od lanjske godine za 4 dana.
U Gradu Crikvenici posluje ukupno 19 hotela, od čega 1 hotel s 5 zvjezdica, 4 hotela s 4 zvjezdice, 7 hotela s
3 zvjezdice i 7 hotela s 2 zvjezdice.
Najveće hotelsko poduzeće "Jadran" d.d. u stečaju je poslovalo stabilno i postiglo bolje rezultate nego u
lanjskoj godini.
U Gradu Crikvenici djeluju 3 kampa, i to dva u Selcu i jedan u Dramlju. Kampovi su ostvarili ukupno 133.105
noćenja, što je 3,6% više u odnosu na 2012. godinu, a prosječna popunjenost kampova je bila na razini 59
dana, što je za 2 dana bolje od 2012.
Na području Grada Crikvenice je smješten veliki broj odmarališta, koja su u prvih 9 mjeseci ostvarila 82.987
noćenja i pad od 10,6%.
Vezano uz veliko povećanje dolazaka i noćenja u privatnome smještaju, odnosno pad dolazaka i noćenja u
kategoriji „Odmarališta“ i „Ostali smještajni objekti“, potrebno je sljedeće obrazloženje:
U 2013. godini promijenio se sadržaj obrasca TU11 Državnoga zavoda za statistiku te obuhvat izvještajnih
jedinica čiji turistički promet prikazuju turističke zajednice.
Tim istraživanjem prikupljaju se podaci o broju dolazaka domaćih i stranih turista i o broju njíhovih noćenja,
i to prema vrstama i kategorijama objekata za smještaj te prema zemljama pripadnosti stranih turista i
načinu dolaska turista (individualno ili organizirano).
Došlo je do promjene načina prikupljanja i prikazivanja podataka o dolascima i noćenjima turista u 2013. u
odnosu na 2012. za turističke zajednice kao izvještajne jedinice za predmetno istraživanje.
Turističke zajednice su izvještajne jedinice za kućanstva te od 2013. za obrte i poduzeća čiji su smještajni
objekti razvrstani u sobe za iznajmljivanje, apartmane, studio-apartmane i kuće za odmor (privatni smještaj)
te posebno ispunjavaju obrazac TU-11:
1. Za kućanstva koja iznajmljuju sobe, apartmane i kuće za odmor, i to na razini naselja te prema broju
postelja (do 9 stalnih postelja i 10 i više stalnih postelja).
2. Za kampove u kućanstvima na razini naselja.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
5
3. Za seljačka kućanstva koja iznajmljuju sobe i apartmane na razini naselja te prema broju postelja (do 9
stalnih postelja i 10 i više stalnih postelja).
4. Za obrte koji iznajmljuju sobe, apartmane, studio-apartmane i kuće za odmor na razini naselja te prema
broju postelja (do 9 stalnih postelja i 10 i više stalnih postelja).
5. Za poduzeća koja iznajmljuju sobe, apartmane, studio-apartmane i kuće za odmor na razini naselja te
prema broju postelja (do 9 stalnih postelja i 10 i više stalnih postelja).
Sukladno tome, morali smo promijeniti vrstu smještaja kod nekih objekata te način vođenja statističkih
podataka.
Npr. Sobe "Omorika" i Pansion "Skoko Crv" su, sukladno novome načinu slanja podataka Državnome zavodu
za statistiku, prešli iz ostalih smještajnih objekata u privatni smještaj, prema čemu se vode pod privatnim
smještajem, poduzeća od 10 i više postelja.
Istovremeno, u toku 2013. godine došlo je do promjene kategorizacije što se tiče vrste smještaja kod nekih
subjekata (pretežno odmarališta).
U Crikvenici su tako iz odmarališta u privatni smještaj prešli:
"Gradska plinara Zagreb" d.o.o. (soba za iznajmljivanje)
"Sing turizam" d.o.o. (studio apartman).
Iz odmarališta u ostale smještajne objekte: Prenoćište "Metal " Zagreb.
U Dramlju su iz odmarališta u privatni smještaj prešli:
"Eldom" d.o.o.
Apartmani "Dramalj".
U Selcu iz odmarališta u privatni smještaj:
Sobe "Vila Norma"
Prenoćište "Bjelovar"
Prenoćište "Selce"
"HEP" odmor i rekreacija.
Iz odmarališta u ostale smještajne objekte: Prenoćište "Klek".
Sukladno tome smo, prema rješenjima Ureda za turizam o prekategorizaciji te prema načinu vođenja
statistike Državnoga zavoda za statistiku, izmijenili vrstu i tip smještaja pojedinih objekata.
Da nije došlo do prekategorizacije objekata i drugačijeg načina vođenja statistike, podaci bi bili sljedeći:
privatni smještaj na razini Grada imao bi povećanje noćenja od 6,62% (umjesto 9,39%), odmarališta
povećanje od 1,34 % (umjesto smanjenje od 10,61%) te ostali smještajni objekti smanjenje od 1,91%, a ne
od 14,31%.
U dolascima bi privatni smještaj imao povećanje od 6,1%, a ne 8,83%, dok bi povećanje dolazaka u
odmaralištima bilo 5,22%, a u ostalim kapacitetima 5,44%.
U svim mjestima, osim u Jadranovu, došlo je do prekategorizacije ili promjene (prema Državnom zavodu za
statistiku) nekih od objekata.
Da nije došlo do prekategorizacije i promjene načina vođenja statistike za neke objekte, indeksi dolazaka i
noćenja ravnomjernije bi se podijelili nego u trenutnoj situaciji.
Indeks dolazaka i noćenja u privatnome smještaju bio bi i dalje u plusu, no indeksi dolazaka i noćenja u
odmaralištima i ostalim kapacitetima znatno bi se podigli (odnosno, bili bi veći ili na razini prošle godine).
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
6
1.1.3. TURISTIČKI PROMET PO ODREDIŠTIMA
Gledajući ostvarenja turističkog prometa za prvih 9 mjeseci prema turističkim mjestima koje obuhvaća TZG
Crikvenice, najveći broj dolazaka i noćenja je ostvarila Crikvenica.
Na području mjesta Crikvenica je ostvareno ukupno 116.955 dolazaka i 676.485 noćenja, što je 5,1% više
dolazaka i 4,9% više noćenja u odnosu na 2012. Najveći broj noćenja u Crikvenici tradicionalno ostvaruju
Nijemci s udjelom od 28,3% u ukupnim noćenjima, a slijede ih Hrvati sa 17%, Austrijanci s 8,9% i Slovaci sa
6,7% udjela.
Nakon Crikvenice, po broju ostvarenih noćenja slijedi mjesto Selce s 86.379 dolazaka i 450.620 noćenja, što
je 2,4% više dolazaka i 1,2% više noćenja u odnosu na 2012.
Dramalj je u prvih 9 mjeseci ove godine ostvario 34.344 dolaska i 229.736 noćenja, što je za 9,2% više
dolazaka i 12,1% više noćenja u odnosu na 2012.
Jadranovo je, kao najmanje turističko mjesto, ostvarilo 11.176 dolazaka i 86.171 noćenje, što je 3% više
dolazaka i 3,7% više noćenja u odnosu na 2012.
Rivijera Crikvenica, kao cjelina pod kapom jedne turističke zajednice, iz godine u godinu ostvaruje bolje
rezultate nego što su to pojedinačno uspijevale TZ mjesta. Zajedničke, posebno promotivne aktivnosti i
manifestacije, ali i poboljšanje protoka informacija unutar rivijere zasigurno doprinose boljem turističkom
rezultatu, ali i zadovoljstvu gostiju.
U ukupnom broju noćenja na području Rivijere Crikvenica mjesto Crikvenica ostvaruje 46,9%, Selce 31,2%, a
Dramalj i Jadranovo 15,9%, odnosno 6%.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
7
1.1.4. DINAMIKA TURISTIČKOG PROMETA PO MJESECIMA
Turizam će uvijek, u većoj ili manjoj mjeri, ostati sezonska djelatnost, i to najmanjoj kada je u pitanju turizam
metropola ili velegradski turizam s naglaskom na kulturu i sl., ali sezonalan je čak i tu. O ljetnom kupališnom
ili zimskom skijališnom turizmu da ne govorimo. Na cijelome Jadranu sezona traje od lipnja do rujna,
odnosno vrhunac sezona doživljava u srpnju i kolovozu, dok je u lipnju i rujnu slabija, ali još uvijek je to
ozbiljan broj gostiju.
U svijetu je kod ljetnih odredišta uobičajeno mjeriti zimsko-ljetnu sezonalnost kroz usporedbu broja gostiju
u siječnju i kolovozu. Hrvatska je zemlja s najvećom sezonalnošću u Europi. Grčka kao izrazito sezonalna ima
taj pokazatelj desetak puta bolji od nas.
Kod većih destinacija na Kvarneru situacija je sljedeća: Opatija ima sezonalnost 6, Rijeka 8, Mali Lošinj 251,
Punat 294, Cres 1178, Novi Vinodolski 1733, Rab 2575.
Crikvenički indeks sezonalnosti je 153, a to znači da u kolovozu ima 153 puta više gostiju nego u siječnju, što
je bolje u odnosu na neke jake kvarnerske destinacije.
Bez obzira na činjenicu što smo po indeksu sezonalnosti bolji od nekih jakih destinacija na Kvarneru, ovi
podatci nam pokazuju da Rivijera Crikvenica ima izrazito lošu strukturu smještaja. Naime, sezonalnost je,
između ostaloga, posljedica karaktera objekata smještaja. Hoteli čine neku sredinu najmanje ovisnu o
sezonalnosti, a isto čine i marine. Nažalost, Crikvenica ima relativno mali broj kreveta u hotelskome
smještaju (19,3% udjela), a marina niti nema. Treba naglasiti da je i kvaliteta hotelskoga smještaja dvije do
tri zvjezdice te nedostaje hotela s četiri zvjezdice sa sadržajima koji imaju najbolju popunjenost. Izrazito je
velik udio obiteljskoga smještaja (60%), koji je vrlo podložan sezonalnosti.
Osim toga, Crikvenica ne nudi, ili u manjoj mjeri nudi paket aranžmane koji u najvećem dijelu popunjavanju
pred i posezonu. Hotelske kuće ne provode proaktivnu politiku cijena (revenue menadžment), koja doprinosi
popunjenju u pred i posezoni. Tek je od 2011. godine u Crikvenici profunkcionirala agencija koja nudi paket
aranžmane u Crikvenici, no evidentan problem u destinaciji je kvaliteta hotela, koje je teško plasirati u pred i
posezoni.
㈶䌀oduženje turističke sezone je težak i dugoročan zadatak, koji zahtijeva sinhroniziranu aktivnost svih
dionika turističke ponude na crikveničkoj rivijeri.
1.1.5.NEKOMERCIJALNI SMJEŠTAJ
U prvih 9 mjeseci 2013. godine ostvareno je 329.339 noćenja u kućama i stanovima za odmor. Prijatelji i
rođaci koji su boravili kod domicilnog stanovništva ostvarili su 40.904 noćenja.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
8
1.2. OBILJEŽJA TURISTIČKE SEZONE
Ostvareni rezultati turističkoga prometa u 2013. godini su potvrda da se Hrvatska pozicionirala kao snažno
turističko odredište, koje je ove godine ostvarilo veći porast u odnosu na procjene europskih turističkih
stručnjaka za turističke zemlje u Europi.
I ove se godine pokazalo da je turizam jedna od rijetkih grana gospodarstva koja je dala pozitivne rezultate.
Turizam je najvažnija gospodarska grana na području Grada Crikvenice, na koju se oslanjaju sve ostale
djelatnosti te o njoj moramo sustavno promišljati i pažljivo planirati turistički razvoj.
Analizirajući sve što se događalo tijekom ovogodišnje turističke sezone, može se utvrditi da je na ostvareni
promet utjecao niz faktora, od kojih ćemo spomenuti sljedeće:
a) nastavak financijske krize na svjetskim tržištima
Turistička potražnja je izuzetno osjetljiva na globalna gospodarska kretanja, koja su se i tijekom 2013. godine
pokazala nepovoljnima. Globalna financijska kriza, koja je uzdrmala gospodarstvo u 2009. godini, imala je
veliki utjecaj na turistička kretanja te je turizmu na svjetskoj razini donijela cijeli niz problema. Nepovoljan
utjecaj gospodarske krize se nastavio i u 2010., 2011.,2012. pa i 2013. godini, što u konačnici dovodi do
manje potrošnje turista.
Na području crikveničke rivijere je evidentan porast turističkih noćenja, a financijske rezultate bi trebalo
analizirati u suradnji s Gradom Crikvenica temeljem poreza na potrošnju.
Ove godine uvedena je fiskalizacija u ugostiteljske objekte te vjerujemo da je, budući da je svaki račun
trebao biti evidentiran u Poreznoj upravi, potrošnja bila veća.
Također su nam neki hotelijeri kao i ugostitelji potvrdili da su ove godine ostvarili bolje financijske rezultate.
b) nedostatak investicija u turizmu
Jedna od glavnih turističkih mjera za zadržavanje položaja na tržištu je poticanje investicija u turizmu. Bez
investicija nema razvoja turizma, a upravo je hotelski biznis pokretač razvoja turizma te mu treba osigurati
nove investicije. Makroekonomski uvjeti u Hrvatskoj su takvi da nikoga ne potiču na ulaganja, a kvalitetnih
hotela nedostaje.
Crikveničkome turizmu nedostaju hoteli s 4 i "dobre" 3 zvjezdice, a previše je hotela s 2 zvjezdice. Posljedica
je to 20-godišnje agonije hotelskoga poduzeća "Jadran" d.d., koje je od lipnja 2010. godine u stečaju. Svih tih
godina u "Jadranu" nije bilo ozbiljnije investicije. "Jadran" je u 2003. godini prodao nekoliko hotela, a
investitori koji su ih kupili nisu realizirali najavljivane investicije (osim Hotela "Therapia") pa destinacija nije
dobila ono što je očekivala. Stečajni plan "Jadrana" potvrđen je na Skupštini vjerovnika. Budući da su se neki
vjerovnici žalili, stečaj "Jadrana" rješavat će se na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu. Očekujemo da će se
uskoro riješiti stečaj "Jadrana". Nakon završetka stečaja nadamo se kvalitetnom vlasniku i investicijama u
"Jadranove" objekte što će, nadamo se, dati novi gospodarski zamah Rivijeri Crikvenica.
Do kraja listopada 2013. godine će Hotel "Therapia" preći u vlasništvo grupacije "Holleis hoteli" iz Austrije te
se očekuju određene investicije, a kako neslužbeno saznajemo, hotel bi trebao biti ponovno u funkciji do
Uskrsa 2014.
U travnju 2012. godine je otvoren Hotel "Amabilis", prvi hotel s 5 zvjezdica na crikveničkoj rivijeri. Investicija
nije značajno doprinijela povećanju kapaciteta hotelskoga smještaja, budući da "Amabilis" ima kapacitet od
60 ležajeva, ali je doprinijela imidžu destinacije.
c) posezona - nešto manji turistički promet od lanjskoga
Na Rivijeri Crikvenica je u rujnu 2011. godine ostvareno 17% više dolazaka i 18% više noćenja, a u 2012.
godini smo dobar rezultat još povećali te je ostvareno 3,8% više dolazaka i 7% više noćenja u odnosu na
rujan 2011. Nakon dvije godine kontinuiranoga rasta, ove godine je turistički rujan ipak nešto slabiji od
lanjskoga, i to za 2% u dolascima i isto toliko u noćenjima.
Nažalost, kod produženja turističke sezone koje nam se u proteklih nekoliko godina dogodilo zbog lijepog
vremena, dolazi do izražaja naša nespremnost na to. Naime, bez obzira na stalno naglašavanje kako moramo
raditi na produženju sezone, još uvijek nismo spremni za to, jer se početkom, a posebno sredinom rujna,
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
9
dosta objekata, posebno ugostiteljskih, zatvori.
Da bi se turistima omogućio kvalitetan turistički doživljaj u vrijeme posezone, potrebno je sljedeće:
produžiti kalendar kulturno-zabavnih događanja
zabraniti radove na otvorenom
uvjetovati produženje sezonskog rada ugostitelja
održavati sezonski red vožnje brodova i autobusa
osigurati uslugu i opremu plaža kao u sezoni
nastaviti s produženim radnim vremenom trgovina.
d) porast dolazaka stranih turista
Zamjetan je trend povratka gostiju iz europskih zemalja, koji su, nakon što su iskusili neke nove turističke
destinacije, poput Tunisa, Grčke ili Turske, ponovno odabrali Hrvatsku, odnosno crikveničku rivijeru. Tako
smo, primjerice, zabilježili veliki porast gostiju iz Poljske, čak za 21,5% u noćenjima u odnosu na 2012. te za
16,7% u dolascima, veliki porast Slovenaca, 17,4% u dolascima i 16,2% u noćenjima. Također su jako porasli i
Česi, i to 10,5% u dolascima i 12,9% u noćenjima. Velike postotke rasta ostvarile su Skandinavske i Baltičke
zemlje, a raslo je i naše najveće inozemno emitivno tržište Njemačka, i to 3% u dolascima i 4,5% u
noćenjima, nakon što je već prošle godine naraslo za velikih 9, odnosno 14%.
e) porast dolazaka domaćih turista
Zaustavljen je trend pada pada noćenja domaćih gostiju (u 2012. je 2,5% manje u odnosu na 2011.). Nakon
što je prošlu i pretprošlu godinu obilježio osjetan pad broja domaćih gostiju, koji je u konačnici utjecao na
nešto niže stope rasta ukupnoga turističkoga prometa na području Grada Crikvenice, ove godine se to nije
dogodilo. Pad domaćih gostiju zaustavljen je te je ostvaren mali rast. Ostvareno je 0,35% više dolazaka i
1,33% više noćenja. Domaći gost i dalje zauzima vrlo veliki udio turističkoga prometa na crikveničkoj rivijeri,
i to preko 18,3%, pa svaka promjena na domaćem tržištu može utjecati na turistički rezultat Crikvenice.
Kod nas se još uvijek osjeća utjecaj financijske krize te su se u tom smislu mnoge hrvatske obitelji odlučile
ove godine ostati kod kuće i ne otići na ljetovanje ili skratiti svoj boravak. Međutim, svi smo svjesni toga da
je domaći gost vrlo kvalitetan gost i da, osim na turistički promet, utječe i na rezultat vanpansionske
potrošnje te iako je malo, ipak veseli povećanje domaćih gostiju.
1.3. STANJE U DESTINACIJI
Crikvenička rivijera već više od 20 godina stagnira u turističkom razvoju, a u mnogim segmentima i nazaduje.
U 2010. godini je pokrenut stečaj nad najvećim hotelskim poduzećem "Jadran" d.d., a u 2011. godini je
proglašen stečaj nad Hotelom "Marina", jednim od četiriju hotela s četiri zvjezdice.
Hoteli u destinaciji najvećim dijelom imaju 2 i 3 zvjezdice, rijetki su hoteli s 4 zvjezdice. Od prošle godine
imamo jedan mali hotel s 5 zvjezdica. Nekoliko je devastiranih hotelskih objekata u Crikvenici. Izrazito je
veliki udio obiteljskoga smještaja. Tijekom devedesetih godina se Crikvenici dogodila apartmanizacija,
izgrađen je ogroman broj apartmana koji služe kao vikendice.
Sezona je u Crikvenici vrlo kratka, hoteli imaju nešto više od 100 dana popunjenosti, a privatni smještaj 60
dana. Nakon 15. rujna se velika većina ugostiteljskih objekata zatvara, jer im se ne isplati raditi.
Osim toga, evidentan je nedostatak povezanosti subjekata u destinaciji te navika da se nakon naporne
sezone ostatak godine odmara.
Rivijera Crikvenica je u posljednje tri godine, nakon spajanja četiriju turističkih zajednica, počela
funkcionirati kao jedinstvena cjelina, no još uvijek ima mjesta za bolje povezivanje unutar rivijere. Veliki
problem Crikvenice je vrlo izražena sezonalnost, a u vršnim razdobljima sezone se stvaraju problemi koji se
manifestiraju velikim gužvama u prometu, nedostatkom parkirališnih mjesta i sl. Sezonalnost je problem koji
prati Rivijeru Crikvenica već duži niz godina. Kako bismo povećali broj gostiju u pred i posezoni, ponajprije
moramo raditi na osmišljavanju atraktivnih programa i aranžmana u tom razdoblju, uvesti aktivnu cjenovnu
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
10
politiku, podići kvalitetu usluge u hotelskome i ugostiteljskome segmentu i dignuti zvjezdice hotelima.
Nadamo se da će "Jadran" uskoro izaći iz stečaja i naći investitora koji je spreman uložiti ozbiljna sredstva,
kako bi se podignula kvaliteta smještajnih objekata. Postoji već određen broj hotelskih kuća koje su
zainteresirane za kupnju "Jadrana".
Da bi naša pozicija na turističkome tržištu postala još bolja i čvršća je, prije svega, potrebna još bolja
koordinacija i suradnja svih institucija, hotelijera, agencija, ugostitelja te svih čija je djelatnost neposredno ili
posredno vezana uz turizam. Zajedničkim djelovanjem svih nas može se postići prepoznatljivost, poboljšati
imidž Rivijere Crikvenica te znatno podignuti kvaliteta cjelokupne ponude u destinaciji. Uz to, svakako treba
napomenuti da je od velikog značaja za turističku zajednicu izvrsna suradnja s brojnim institucijama,
udrugama, klubovima i društvima s područja cijeloga Grada Crikvenice, čija nam je pomoć u organizaciji
raznih manifestacija neprocjenjiva.
Što se tiče kvalitete mora, možemo se, bez obzira na veliki broj kupača, pohvaliti iznimnom čistoćom mora.
U tom smislu treba i dalje ulagati u komunalnu infrastrukturu.
Pojavljuje se i problem buke na određenim lokacijama u Crikvenici te i u tom smislu treba razmisliti o
najprihvatljivijem modelu, koji bi zadovoljio različite generacije naših turista i naše sugrađane.
Budući da imamo izuzetno veliki postotak gostiju s njemačkoga govornoga područja, a i inače veliki broj
stranih gostiju, treba razmisliti o muzici koja je razumljiva strancima, možda u pred i posezoni ponuditi i
nastupe poznatijih grupa s nekih područja Europe. Općenito je potrebno voditi računa o kvaliteti glazbene
ponude, koja bi trebala odgovarati imidžu crikveničke rivijere, a ne nužno podilaziti nekima od aktualnih
trendova.
I ove godine je bilo evidentno nedovoljno ulaganje u čistoću i uređenje naselja u okviru Grada Crikvenice te
smo na šalterima TZG Crikvenice dobili brojne pritužbe na tu temu.
U 2010. godini je došlo do spajanja turističkih zajednica Crikvenice, Dramlja, Jadranova i Selca u jedinstvenu
turističku zajednicu za područje Grada Crikvenice. Cilj spajanja je bio upravljanje turističkom destinacijom s
jednoga mjesta, u jednoj jedinstvenoj turističkoj zajednici. Spajanje je dovelo do teškoća povezanih s
naslijeđenim dugovima, s kadrovima pred mirovinu te velikom administracijom, koja je posljedica
organizacije TZG Crikvenice kao jedinstvene TZ s 4 turistička društva. Danas možemo reći da smo gotovo sva
dugovanja prema dobavljačima podmirili. Osim dugovanja prema dobavljačima, ostao je dio duga boravišne
pristojbe prema Gradu Crikvenici koji se sporazumom reprogramirao te će, nakon što nam 31.10. ove
godine dospije 3. rata i nju platimo, ostati još 897.000,00 kn za plaćanje dviju rata u 2014. i 2015. godini.
U destinaciji se osjeća optimizam, prije svega vezan uz skoro rješavanje stečaja najvećega hotelskoga
poduzeća. Osim toga, pojačana aktivnost TZG Crikvenice u organizaciji manifestacija i drugih aktivnosti jako
se osjetila u destinaciji te smo dobili brojne pohvale od turista i stanovnika kako se osjeti da se Rivijera
Crikvenica ponovno diže u ponudi i kvaliteti.
Također je potrebno istaknuti i potrebu boljeg povezivanja sa subregijom Rivijera Hrvatsko primorje.
Načelno je dogovoreno da će se ponovno početi koristiti stari naziv rivijere Crikveničko-vinodolska rivijera,
jer novi naziv nije prihvaćen u turističkim krugovima i nije prepoznatljiv, no to još trebaju potvrditi nadležna
turistička tijela. Sa subregijom su se već napravili neki zajednički projekti, poput biciklističkih i planinarskih
staza i šetnica. U planu su i novi projekti, kako bismo našim turistima mogli pružiti više doživljaja na većem
prostoru, a znamo da je prostor resurs kojeg turizam najviše treba.
1.4. VAŽNIJE AKTIVNOSTI TZG CRIKVENICE
Ove godine Rivijera Crikvenica slavi 125 godina organiziranog turizma pa je TZG Crikvenice u ovoj
slavljeničkoj godini bila izuzetno aktivna i organizirala ili na drugi način sudjelovala u sveukupno više od 250
raznih projekata, događanja i aktivnosti. Povodom proslave 125 godina organiziranog turizma pripremljen je
poseban program i aktivnosti, od kojih treba istaknuti organizaciju svečanog otvaranja Trga Stjepana Radića
u Crikvenici i svečano otvaranje novouređenoga TIC-a u Dramlju te Turistički forum "Crikvenica - rivijera
zdravlja", koji je 25. rujna u "Thalassotherapiji" Crikvenica okupio cijenjene stručnjake i otvorio nove
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
11
spoznaje i ideje o razvoju zdravstvenog turizma na našoj rivijeri. Ove smo se godine posebno posvetili i
organizaciji radionica, edukacija, prezentacija i sličnih aktivnosti. Posvetili smo se i razvoju novih turističkih
proizvoda pa smo tako promovirali novi cjelogodišnji gastro projekt "Cesta plave ribe", "Mediteranski
labirint ljubavi", zatim nove manifestacije "Festival kolača i sladoleda", "Dani liganj" te 1. XC biciklistički
maraton "Crikvenica". Raspisali smo i tri javna poziva, za najljepšu okućnicu i balkon, suvenir Crikvenice i
najbolju fotografiju. Nagrađene iz natječaja predstavit ćemo na izložbi u Gradskoj galeriji "Crikvenica" u
studenome.
Nove manifestacije koje smo uveli ili osvježili lanjske godine pokazale su se vrlo uspješnima i ove godine te
su dobile brojne pohvale, ne samo naših gostiju, već i domaćeg stanovništva. Tu su, prije svega, Dani
Frankopana, središnja manifestacija 600. obljetnice prvoga spomena imena Crikvenica, održana 28. i 29.
lipnja. Ova je manifestacija ugostila veliki broj posjetitelja, koji su u dva dana imali priliku vratiti se u srednji
vijek i vidjeti kako je život izgledao u to doba, zahvaljujući raznim predstavama, plesovima, turnirima, glazbi,
srednjovjekovnim obrtima i zanimljivim radionicama. Ove godine smo zajedno sa suorganizatorom,
Muzejom Grada Crikvenice, odlučili "Dane Ad turresa", osim na Trgu Stjepana Radića, održati i na lokaciji
arheološkog nalazišta pa smo na taj način spojili autentičnu lokaciju sa središnjim trgom te manifestaciju
učinili izvornijom, ali i vidljivijom, otvorenijom i dostupnom velikom broju posjetitelja. Uz to, program je
"osvježen" zanimljivim novitetima, poput antičkih dječjih igara te programom Udruge "Andautonija" iz
Ščitarjeva.
U Selcu smo ove godine po drugi put organizirali etno manifestaciju (Sr)etno Selce, čiji je cilj bio što bolje
prezentirati narodne običaje Selca, ali i Hrvatskoga primorja i Hrvatske općenito. Manifestacija se odvijala u
dva dana, i to na ukupno četiri lokacije u Selcu, što se pokazalo izvrsnim i zanimljvim modelom organizacije.
Na (Sr)etnom Selcu je nastupilo 15-ak KUD-ova, klapa i vokalnih ansambala iz cijele Hrvatske. Prikazana je
bogata kulturna baština Selca, stari zanati, tradicionalna jela, selački i primorski plesovi i pjesme, narodne
nošnje te razni običaji, poput mlaćenja slame ili pranja rublja na tradicionalan način. U Dramlju smo ove
sezone ponovno organizirali novu glazbenu manifestaciju "Melodije s okusom mora", a od ove godine se
održavaju i u Jadranovu, koje je ugostilo dva koncerta.
U sklopu jedne od najdugovječnijih crikveničkih manifestacija, Ribarskoga tjedna, ove smo godine odradili
projekt "Mala škola brodogradnje", na kojemu su djeca gradila malu jedrilicu s latinskim jedrom, koju smo
nazvali "Crkveniškinja", što je, uz brojne programe kroz koje smo predstavili bogatu ribarsku i maritimnu
tradiciju Crikvenice, oduševilo i goste i lokalno stanovništvo.
Tradicionalne i najznačajnije manifestacije u Jadranovu - Fešta od tune, Jakovarska vesla i Jakovlja, i ove su
godine privukle i oduševile veliki broj posjetitelja.
Ove godine posebno smo se potrudili i osmislili nove manifestacije u posezoni. Tako su se naši gosti prvoga
vikenda u rujnu osladili kolačima i sladoledom na Festivalu kolača i sladoleda, drugoga vikenda su Crikvenicu
okupirali biciklisti na 1. XC biciklističkom maratonu "Crikvenica", a trećega je cijela crikvenička rivijera
mirisala na lignje na Danima liganja.
U odnosu na prethodnu godinu, povećali smo broj manifestacija u organizaciji ili uz podršku TZG Crikvenice.
Putem Javnog poziva dio manifestacija su preuzeli razni drugi organizatori (udruge, klubovi, poduzetnici),
pri čemu je TZG Crikvenice pružila podršku na razne načine, a najviše u promociji istih. Osmislili smo brojna
nova događanja, zbog kojih je mišljenje turista i posjetitelja Crikvenice pa čak i domaćega stanovništva
jedinstveno - na Rivijeri Crikvenica se stalno nešto događa.
Ta činjenica je sigurno dijelom uzrokovana uređenjem Trga Stjepana Radića, koji je pružio sasvim novu
dimenziju događanja u centru Crikvenice. I same je manifestacije novi trg digao na višu razinu, dok je
zadovoljstvo svih korisnika prostora poraslo. Pohvale za program zbivanja dolazile su sa svih strana, što nas
čini ponosnim i daje nam elan za planiranje novih aktivnosti u budućnosti.
Izdavačka aktivnost Turističke zajednice je ove godine bila vrlo izražena, i to u smislu digitalnih i tiskanih
izdanja. Bili smo vrlo aktivni u punjenju web stranice www.rivieracrikvenica.com, aktivno smo promovirali
Crikvenicu putem Facebook stranice. U suradnji s kulinarskim portalom recepti.hr proveli smo medijsku
kampanju, u kojoj će se "Kuharica našeh non" mogla preuzeti s njihove stranice. Na taj način promovirali
smo samu kuharicu, crikveničku autohtonu kuhinju, ali i našu rivijeru općenito. Od tiskanih materijala je
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
12
potrebno izdvojiti novo izdanje turističkoga informatora Rivijera Crikvenica Info, koji je tiskan na hrvatskome,
engleskome, njemačkome, slovenskome, slovačkome te mađarskome jeziku u 37.000 primjeraka i pokazao
se vrlo traženim i korisnim. Napravili smo reprint karte za sva naša četiri mjesta u 40.000 primjeraka, koja
radi lakšeg snalaženja sadrži mrežu polja i indeks ulica. Izrađen je Program događanja za sva 4 mjesta od 1.
svibnja do 31. prosinca 2013. na hrvatskome, engleskome i njemačkome jeziku u nakladi od 21.000
primjeraka. Dovršena je nova image brošura Rivijere Crikvenica, koja objedinjava sva naša četiri mjesta, i to
na ukupno 8 jezika (hrvatski, njemački, engleski, talijanski, slovenski, poljski, slovački i mađarski) u nakladi
od 50.000 primjeraka. U pripremi su separati za Selce, Dramalj i Jadranovo kao i reprint biciklističke karte.
Posebnu pažnju posvetili smo digitalnim promotivnim aktivnostima te smo bili vrlo aktivni na punjenju web
stranice, Facebook stranice, dovršili smo mobilnu aplikaciju te ju objavili. Sada radimo na povezivanju
aplikacije s Tripadvisorom i na prezentaciji Rivijere na Tripadvisoru. Instalirali smo dvije live web kamere, u
Crikvenici i Selcu, koje imaju preko 300.000 pogleda. Za novopostavljene info kioske na novouređenom trgu
Stjepana Radića pripremili smo sadržaje. Budući da je to odrađeno s 0 kuna, nije najkvalitetnije moguće
rješenje, no ipak je funkcionalno, informativno i usklađeno s vizualnim identitetom destinacije. Dopunili
smo dijateku TZG Crikvenice kvalitetnim avio fotografijama Ive Pervana.
Ove godine bili smo aktivni i u aktivnostima sajamskih nastupa, prezentacija i studijskih putovanja novinara i
agenata. Također smo organizirali i brojne edukacije, kako za turističke djelatnike i iznajmljivače u destinaciji,
tako i za djelatnike Turističke zajednice.
Vezano uz prostore u kojima djeluju TIC-evi TZG Crikvenice, ove godine dovršili smo adaptaciju i uređenje
TIC-a Dramalj, a u izradi je projektna dokumentacija za TIC Selce te se nadamo da ćemo kroz narednih
nekoliko godina urediti sve TIC-eve TZG Crikvenice.
Bili smo aktivni i u promoviranju svih naših aktivnosti te smo do kraja 9. mjeseca na adrese medija poslali
više od 100 objava za medije. Na taj način uspijevamo dobiti besplatan PR, koji itekako doprinosi
unapređenju imidža destinacije. Dosta su nas pratile i televizijske kuće te se možemo pohvaliti da su skoro
sve naše veće manifestacije i brojne druge aktivnosti TZG Crikvenice bile popraćene televizijskim prilogom.
Do 30. rujna smo održali ukupno 28 kolegija, koji su se održavali dinamikom od otprilike jedanput tjedno. Na
kolegijima su se koordinirale aktivnosti ureda i svih TIC-eva, dodjeljivali zadatci, pronalazila najbolja rješenja
te su svi djelatnici vrlo aktivno sudjelovali u radu.
Tijekom ove godine, od 3. do 6. lipnja, Hrvatska turistička zajednica obavila je redovni nadzor poslovanja
TZG Crikvenice, i to za 2012. godinu. Poslovanje TZG Crikvenice ocijenjeno je izvrsnim i dobili smo tri manje
primjedbe koje smo već otklonili. Dana 4. listopada započela je revizija poslovanja TZG Crikvenice u 2012.
godini od strane Državne revizije. Revizija će trajati do prosinca ove godine. Državna revizija ove godine
kontrolira poslovanje velikog broja turističkih zajednica u Hrvatskoj, a TZGC je jedna od njih.
1.5. ZAKLJUČAK
Turistička sezona 2013. se pripremala usporedno s izlaskom najjačih svjetskih ekonomija iz recesije. Dok su
se svjetske ekonomije polako oporavljale, isto se nije dogodilo s hrvatskom ekonomijom. Međutim, ove
godine su domaći gosti ipak porasli u dolascima i noćenjima, doduše u malom postotku, ali i takav je za nas
značajan, budući da nam domaći gost čini nešto preko 18% turističkog prometa.
I ovu turističku godinu obilježio je porast dolazaka i noćenja stranih gostiju, od kojih posebno treba izdvojiti
Nijemce. Njemačka je naše najznačajnije tržište, s kojega nam iz godine u godinu dolazi 20-25% gostiju. Ove
su godine imali porast od 2,9% dolazaka i 4.5% noćenja i osvarili udio od 25,5% u ukupnim noćenjima.
Crikveničko područje je u prvih devet mjeseci 2013. zabilježilo ukupan porast dolazaka od 4,6 % i 4,7%
porasta noćenja u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Iz godine u godine kontinuirano rastemo te smo,
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
13
primjerice, u 2010. godini na nivou cijele godine ostvarili 230.510 dolazaka i 1.292.077 noćenja, a već u
prvih 9 mjeseci 2013. 248.854 dolazaka i 1.443.012 noćenja. To znači da smo od 2010. porasli za 8% u
dolascima i 11,7% u noćenjima (usporedba je rađena s ostvarenjem za 9 mjeseci ove godine i čitavom 2010.
godinom).
Potrošnja u destinaciji, prema riječima nekih turističkih subjekata, nije bila na zadovoljavajućoj razini, dok su
neki subjekti bili zadovoljni i ovogodišnjom potrošnjom turista. Uvođenje fiskalizacije zasigurno je uvelo
reda u evidentiranju prometa pa ćemo imati realnije podatke o stvarnoj potrošnji.
Rivijeri Crikvenica nedostaju investicije, kako u smještajnim objektima, tako i ulaganja u infrastrukturu i
uljepšavanje grada, kako bi se svojim gostima pokazala u što boljem svjetlu. Ove godine Crikvenica je privela
kraju jednu od najvećih investicija - uređenje Trga Stjepana Radića, koji je omogućio održavanje brojnih
manifestacija u centru Crikvenice, dao Gradu novu vizuru te učinio da se gosti u Crikvenici bolje osjećaju.
Poslovanje Hotelskoga poduzeća "Jadran" d.d. u stečaju je sada stabilno, no posluje u uvjetima stečaja, što
im ne omogućava konkretnije investicije. Nadamo se da će se do kraja godine stečaj privesti kraju. Donesen
je stečajni plan, prema kojemu se potraživanja pretvaraju u udjele pa je i TZG učinila isto temeljem posebne
dozvole Ministarstva turizma. Nakon što se riješe žalbe na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu, očekujemo
da će "Jadran" konačno izaći iz stečaja, naći kvalitetnog kupca i da će u Crikvenici konačno započeti
investicijski ciklus koji joj nužno treba.
Na nacionalnome nivou su na natječaju "Čovjek - ključ uspjeha" priznanje za djelatnika godine dobili Klaudio
Domijan u kategoriji djelatnik u pomorskom prometu i Dragutin Buneta u kategoriji taksist.
Ove godine, nažalost, više nema "Plavog cvijeta" pa se nismo ni mogli kandidirati u toj akciji, što je velika
šteta, jer bismo s obzirom na novi trg i signalizaciju imali velike šanse za dobro pozicioniranje u toj akciji.
U Gradu Crikvenici se u 2011. godini prepoznala potreba za intenzivnijom koordinacijom interesa privatnog i
javnog sektora, odnosno za kvalitetnim menadžmentom destinacije. Taj posao bi prema sadašnjem
zakonskom rješenju trebale obavljati turističke zajednice. No, način na koji su upravljačka tijela TZ
strukturirana nosi određena ograničenja te se u Gradu Crikvenici osnovao Odbor za destinacijski
menadžment, koji uključuje ne samo predstavnike privrednih subjekata u turizmu i djelatnosti naslonjenih
na turizam, nego i predstavnike grada, kulturnih institucija, komunalnih poduzeća i udruga. Odbor za
destinacijski menadžment je tijelo koje će dati odgovore na pitanja kako danas izgleda Rivijera Crikvenica,
koje su njezine komparativne prednosti, što stanovnici žele od destinacije, koju strategiju trebamo da bismo
postigli željene ciljeve, koje aktivnosti moramo poduzeti te na koji način osigurati njihovo provođenje.
Nažalost, do sada se Odbor za destinacijski menadžment nije sastajao zadovoljavajućom dinamikom te su
izostali očekivani učinci takvog tijela. U 2013. godini se do sada nije sastao niti jednom.
Strateški ciljevi razvoja Rivijere Crikvenica bi trebali biti:
produženje sezone uz povećanje iskorištenosti postojećih kapaciteta
podizanje potrošnje po turistu
postizanje prepoznatljivosti brenda destinacije.
Tijekom 2013. se situacija u Turističkoj zajednici Grada Crikvenice u kadrovskome smislu stabilizirala. Vratile
su nam se djelatnice s bolovanja i porodiljnog dopusta te smo zaposlili voditeljicu poslova u TIC-u Jadranovo
i TIC-u Selce. Na taj način imali smo dovoljno kadrovskih resursa za pripremu i odrađivanje zadataka u
sezoni, premda se nove djelatnice još uče i uhodavaju.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
14
2. IZVJEŠĆE O RADU TZG CRIKVENICE OD 1.1. DO 30.9.2013.
U rujnu 2012. smo dobili uputu od HTZ-a da smo ukupno planirane prihode odnosno rashode obvezni
prikazivati po načelu novčanog tijeka (primici i izdaci), bez obzira na računovodstveni način iskazivanja
prihoda odnosno rashoda.
Računovodstvo turističkih zajednice se, prema toj uputi, i dalje treba voditi prema Uredbi o računovodstvu
neprofitnih organizacija (NN 10/08, 07/09), a godišnji program rada I financijski plan te godišnje financijsko
izvješće turističke zajednice prema načelu novčanog tijeka.
Sukladno toj uputi, izrađeno je i ovo izvješće.
2.1. IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG UREDA TZG CRIKVENICE
U 2012. godini Skupština TZG Crikvenice donijela je odluku o prestanku turističkih društava Crikvenica,
Dramalj, Jadranovo i Selce i o osnivanju turističkih informativnih centara Crikvenica, Dramalj, Jadranovo i
Selce, koji su ustrojstvene jedinice Turističkog ureda TZG Crikvenice.
U 2013. godini kadrovska situacija u TZG Crikvenice se konačno stabilizirala te smo godinu odradili s ukupno
8 stalno zaposlenih djelatnica, i to po jednom voditeljicom poslova u TIC-u u svakome mjestu i 4 djelatnice u
uredu, voditeljicom uredskih poslova, stručnom suradnicom za turističko-informacijske poslove, stručnom
suradnicom za financijske i knjigovodstveno-računovodstvene poslove te direktoricom ureda.
Takva kadrovska situacija omogućila nam je odrađivanje većeg obujma posla i zadataka koje smo pred sebe
postavili te bolju suradnju na terenu.
U prvih 9 mjeseci ove godine odradili smo izuzetno veliki broj manifestacija, mnoge promidžbene i druge
aktivnosti, što je zasigurno doprinijelo odličnom rezultatu prvih 9 mjeseci ove turističke godine.
Posebno treba istaknuti veliki trud koji smo uložili u razvijanje novih proizvoda i manifestacija, uređenje
prostora TIC-a Dramalj, kao i opsežan program koji smo odradili u okviru obilježavanja 125 godina
organiziranog turizma u Crikvenici.
PRIHODI - ukupno 6.415.082,39 kn.
1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE - 4.132.039,18 kn
Od planiranoga iznosa po osnovi boravišne pristojbe je do kraja rujna uprihodovano neto 4.132.039,18 kn.
Od ukupnog iznosa boravišne pristojbe u Crikvenici je uprihodovano 1.880.825,05 kn, u Dramlju 677.714,18
kn, u Jadranovu 255.716,84 kn te u Selcu 1.317,783,11 kn.
1.1.
Boravišna pristojba - tekuća godina - 3.852.563,60 kn
Od ukupnoga iznosa naplaćene boravišne pristojbe na tekuću godinu se odnosi - 3.852.563,60 kn.
Za prvih 9 mjeseci prema ukupnom zaduženju, neuplaćeni iznos boravišne pristojbe (bruto) iznosi
865.557,17 kn od gospodarskih subjekata te 600.571,20 kn od paušala iznajmljivača.
1.2.
Boravišna pristojba - prethodne godine - 279.475.58 kn
Na ime boravišne pristojbe iz prethodnih godina uprihodovano je neto 279.475.58 kn, i to u:
Crikvenici 75.894,50 kn, od čega je Hotel "Vila Ružica" uplatio 13.972,00 kn duga iz 2012. godine,
ostatak su dugovanja iznajmljivača
Dramlju 7.667,14 kn - dugovanja iznajmljivača
Jadranovu 9.650,17 kn - dugovanja iznajmljivača
Selcu 186.263,76 kn, od čega je Hotel "Selce" uplatio 88.110,28 kn za dugovanje iz 2011. godine,
kamp "Uvala Slana" 54.720,00 kn iz 2012. godine te Hotel "Marina" 21.517,50 kn za 2012. godinu, a ostatak
iznosa je dug iznajmljivača.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
15
Godine 2010. smo prijavili tražbinu nakon otvaranja stečajnog postupka nad poduzećem "Jadran" d.d.
Tražbina nam je nakon priznavanja i triju sudskih sporova koja je TZG imala s "Jadranom" priznata u
ukupnome iznosu od 3.287.816,27 kn. Program rada, odnosno Financijski plan za 2013. godinu, nije uključio
planiranje prihoda po osnovi uplate od boravišne pristojbe i turističke članarine od Hotelskoga poduzeća
"Jadran" iz prethodnih godina. Temeljem Sporazuma o nagodbi, priznata nam je tražbina u iznosu od
3.737.816,27 kn, koja uključuje boravišnu pristojbu, turističku članarinu, zateznu kamatu i dio troškova triju
sudskih postupaka. Iako ta sredstva potražujemo, teško je bilo za očekivati da ćemo ih realizirati u 2013.
godini te ih nismo uključili u plan.
Hrvatska država je donijela odluku da svoja potraživanja pretvori u vlasničke udjele, kao i jedan dio
vjerovnika. Budući da je predloženi stečajni plan sadržavao namjeru da se potraživanja vjerovnika riješe na
način da se sva potraživanja pretvore u udjele, zatražili smo mišljenje Ministarstva turizma možemo li
iznimno od odredbi Zakona svoja potraživanja pretvoriti u udjele te smo dobili pozitivno mišljenje. Skupština
TZG Crikvenice je na svojoj 5. sjednici donijela odluku o pretvaranju potraživanja u udjele. Nakon završetka
stečaja, TZG Crikvenice ima obvezu prodati udjele čim se za to steknu uvjeti.
Ukoliko se stečaj "Jadrana" riješi na način predviđen stečajnim planom, 80 % potraživanja TZG Crikvenice bit
će pretvoreno u dionice "Jadrana", a 20% tražbine bit će otpisano.
U 2011. godini je otvoren i stečajni postupak nad Hotelom "Marina" te smo u zakonskome roku prijavili
tražbinu u iznosu od 446.988,45 kn, od čega 330.253,39 kn po osnovi boravišne pristojbe, 55.481.16 kn po
osnovi zateznih kamata na boravišnu pristojbu i 61.253,90 kn po osnovi turističke članarine. Ta tražbina nam
je također priznata, no nema naznaka da bi se uskoro mogla i naplatiti te nije niti uključena u plan.
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE - 348.139,33 kn
Ukupno uprihodovana turistička članarina do 30. rujna 2013. iznosi 348.139,33 kn.
3. PRIHODI OD PRORAČUNA GRADA - 750.000,00 kn
Prema ugovoru o financiranju zajedničkog programa Grada Crikvenice i Turističke zajednice Grada
Crikvenica korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2013. godinu, dogovoreno je da će Grad Crikvenica za
manifestacije vratiti Turističkoj zajednici Grada Crikvenice ukupno 750.000,00 kn, i to za:
Maškare u Crikvenici 2013. - 500.000,00 kn
Dane Frankopana u Crikvenici 2013. - 100.000,00 kn
Sr(Etno) Selce - 50.000,00 kn
Dane Ad Turresa - 60.000,00 kn
Melodije s okusom mora - 40.000,00 kn.
Za turističke ambulante, program proslave blagdana i manifestacija, manifestacije u sportu, wireless,
glazbeno-scenski program i uređenje Trga Stjepana Radića Grad Crikvenica samostalno će utrošiti preostali
iznos od 1.148.500,00 kn.
Za razdoblje od prvih devet mjeseci Grad Crikvenica uplatio je cjelokupan planirani iznos od 750.000,00 kn
prema Ugovoru.
4. PRIHODI OD OSTALIH AKTIVNOSTI
Tu su se planirali prihodi od Ministarstva turizma, HTZ-a, TZ Kvarnera, i PGŽ-a za razne projekte. Odobreno je
za 55.000,00 kn za manifestacije od HTZ-a i 12.000,00 kn od TZ Kvarnera te 5.000,00 kn od PGŽ-a za 125
godina turizma, no to još nije uplaćeno te se ne prikazuje u realizaciji prema principu novčanog tijeka.
5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE (VIŠAK PRETHODNE GODINE, UKOLIKO JE ISTI OSTVAREN)
Stanje na žiro računu i u blagajni na početku 1.1.2013. godine bilo je ukupno 805.708,95 kn.
6. OSTALI PRIHODI - 379.194,93 kn
Turistička zajednica Grada Crikvenice ostvarila je sljedeće prihode koji spadaju u ovu kategoriju: po osnovi
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
16
nautičke boravišne pristojbe 4.195,54 kn, po osnovi kamata 1.997,02 kn, pozitivne tečajne razlike 22,61 kn,
od najma prostora za bankomate ostvareno je 24.300,00 kn, od najma poslovnog prostora uprihodovano je
119.201,35 kn, od zakupnine za javne površine ostvareno je 2.210,00 kn. Donacija od Ministarstva turizma
ostvarena je u iznosu od 30.000,00 kn. Naknada šteta od osiguranja iznosi 10.692,12 kn. Refundacije razno ostvareno je ukupno 39.767,33 kn - refundacije za sajmove, priključak za struju, telefonske troškove i razne
druge... Od refundacije za zaposlene po programu javnih radova uprihodovano je 52.015,08 kn, od
refundacija za bolovanja HZZO 23.802,06 kn, a od refundacija od HTZ-a za djelatnika u e-nautici
uprihodovano je 23.689,32 kn. Od zakupa oglasne površine u informatoru ostvareno je 41.400,00 kn. Od
prodaje "Kuharice našeh non" poslovnim subjektima za daljnju suvenirsku prodaju ostvareno je 360,00 kn.
Ostvareno je i 412,50 kn refundacija od sudskih troškova te 5.130,00 kn ostalih nespomenutih prihoda.
7. PRIHODI ZA PRETHODNU GODINU NAPLAĆENI U 2013.
Nema uplaćenih prihoda iz prethodnih godina.
Ukupni prihodi TZG Crikvenice od 1. siječnja do 30. rujna 2013. iznose 6.415.082,39 kn.
RASHODI - ukupno 3.997.308,46 kn
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI - 1.392.640,63 kn
1. RASHODI ZA RADNIKE - 941.681,60 kn
U prvih 9 mjeseci 2013. godine je na bruto plaće i doprinose na plaće za radnike za zaposlenike ureda
utrošeno 836.496,50 kn.
Na bruto plaće i doprinose za plaće djelatnika zaposlenoga na projektu e-nautika utrošeno je 30.370,91 kn.
Na troškove plaća zaposlenika poo programima HZZ-a utrošeno je: za djelatnike po programu stručno
osposobljavanje 15.720,31 kn, a po programu javni radovi 39.093,88 kn.
Za nagrade, darove, pomoći i otpremnine utrošeno je 20.000,00 kn.
U TZG Crikvenica zaposleno je ukupno 8 djelatnika na ugovor na neodređeno vrijeme.
Tijekom sezone zaposleno je još 6 informatora, i to dvoje bivših djelatnika sa stručnog osposobljavanja i tri
"stare" sezonke. Osim njih, radilo je još četvero djelatnika na programu stručnog osposobljavanja kao
informatori te četvorica radnika u programu javni radovi.
Na taj način bili smo u mogućnosti pokrivati cjelodnevni rad 4 TIC-a tijekom 4 mjeseca te organizaciju
brojnih manifestacija i obavljanje ostalih zadataka Turističke zajednice.
2. RASHODI UREDA - 136.494,67 kn
U prvih 9 mjeseci utrošeno je ukupno 136.494,67 kn.
2.1. Materijalni izdaci - 40.835,78 kn
U prvih 9 mjeseci utrošeno je ukupno 40.835,78 kn, i to 12.898,93 kn za uredski materijal, 1.727,28 kn za
materijal za čišćenje i održavanje higijene, 340,08 kn za materijal za održavanje, 1.224,00 kn za stručnu
literaturu, 61,00 za ostali nespomenuti materijal, 547,00 kn za službena putovanja, 9.093,14 kn za naknade
troškova radnicima te 14.944,35 kn za energiju.
2.2. Izdaci za usluge - 70.123,80 kn
U prvih 9 mjeseci utrošeno je 70.123,80 kn, i to 21.973,93 kn za troškove poštarine, telefona, telefaxa,
interneta, 28.051,44 kn za usluge održavanja, 4.531,13 kn za komunalne usluge, 12.135,92 za najam
poslovnog prostora, 1.400,00 kn za intelektualne i osobne usluge i 2.031,38 kn za ostale nespomenute
usluge.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
17
2.3. Nematerijalni izdaci - 9.845,26 kn
U prvih 9 mjeseci utrošeno je 9.845,26 kn, i to za kamate 4.207,87 kn, platni promet i bankovne naknade
5.635,98 kn te 1,41 kn na ostale financijske rashode.
2.4. Ostali izdaci - 15.689,83 kn
Utrošeno je 15.689,83 kn na ostale izdatke, i to 9.594,62 kn na premije osiguranja, 3.345,21 kn na
reprezentaciju te 2.750,00 kn na ostale nespomenute izdatke.
3. RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE - 780,00 kn
Za prvih 9 mjeseci godine utrošeno je 780,00 kn.
4. RASHODI TIC-eva - 156.977,77 kn
Turistička zajednica Grada Crikvenice ima 4 turističko-informativna centra u svakome mjestu Rivijere
Crikvenica. Sva četiri TIC-a aktivno su tijekom 6 mjeseci sezone. Nakon 6 mjeseci zatvaraju se TIC Dramalj i
TIC Jadranovo te imaju tjedna dežurstva (jedan dan u tjednu). TIC Selce radit će tijekom zime djelomično kao
TIC, a djelomično će djelatnik dio radnog vremena utrošiti na sređivanje arhive. TIC Crikvenica radit će
tijekom cijele godine, a tijekom zimskih mjeseci u prostoru TIC-a Crikvenica radi racionalnijeg poslovanja i
bolje efikasnosti rade i voditeljice poslova u TIC-evima Dramalj i Jadranovo te povremeno voditeljica poslova
u TIC-u Selce.
Svi djelatnici TZG Crikvenice educirani su za sve poslove zajedničke svim TIC-evima pa je sustav mnogo
racionalniji, jer se nedostatak djelatnika u bilo kojem mjestu može pokriti djelatnicima iz drugih TIC-eva.
Osim sezonskih djelatnika koji su uglavnom bili stacionirani u pojedinom TIC-u, ove godine imali smo i dva
djelatnika zadužena za pomoć pri organizaciji manifestacija, a bili su po potrebi i zamjena na šalteru, kako bi
svaki od djelatnika iskoristio pravo na jedan slobodan dan u tjednu.
TIC CRIKVENICA
Aktivnosti u Turističko-informativnom centru (TIC) Crikvenica realizirane su na razini prethodnih godina. TIC
Crikvenica ima jednoga stalnoga djelatnika - voditeljicu, a zbog povećane potrebe na šalteru su u razdoblju
od sredine svibnja do sredine rujna zaposleni dodatni djelatnici (Diana Joana Košuljandić i Petra Hodanić), a
kasnije i dvije djelatnice na stručnom usavršavanju.
U organizaciju vrlo zahtjevnih manifestacija, koje su obilježile 2013. godinu (Maškare, Dani Frankopana,
Dani Ad turresa, Ribarski tjedan i niz dr.) povremeno su se uključili i drugi djelatnici TZG Crikvenice te
djelatnici na stručnom usavršavanju.
Turističko-informativni centar Crikvenica radi tijekom cijele godine i servisira potrebe svih mjesta, njihovih
iznajmljivača, gostiju i posjetitelja. Prijava i odjava gostiju je moguća u svakome TIC-u za sva 4 mjesta. Ove
godine je preko Zavoda za zapošljavanje ponovno zaposlen djelatnik za javne potrebe, koji je odradio veliki
posao vezan uz održavanje čistoće mjesta.
TIC DRAMALJ
Ove godine TIC Dramalj započeo je s radom uoči Uskrsa. Premda je već tada uređenje TIC-a bilo završeno,
svečano otvaranje TIC-a Dramalj uređenoga prema tehničkim standardima koji zadovoljavaju sve potrebe
modernog turista i usklađenoga s vizualnim identitetom TZG Crikvenice i destinacije, održano je 15. svibnja.
Tijekom travnja i svibnja TIC je bio otvoren u jutarnjim satima, a u lipnju dolazi pripravnica pa je TIC do
rujna bio otvoren tijekom čitavoga dana. Do kraja rujna TIC je jedno vrijeme radio dvokratno, a kasnije
samo ujutro. Ove godine se započelo sa zajedničkim sastancima Mjesnog odbora Dramalj, hotelijera,
obrtnika, agencija, turističke zajednice i udruga iz Dramlja, na kojima su se iznosila mišljenja, pitanja i
problemi. Upravo zbog tih sastanaka, koji su se održavali otprilike jednom mjesečno, postignuta je bolja
međusobna suradnja. Preko Zavoda za zapošljavanje zaposlen je djelatnik za javne potrebe, koji je odradio
veliki posao vezan uz održavanja čistoće mjesta.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
18
TIC JADRANOVO
U 2013. godini je Turističko-informativni centar Jadranovo radio od 1. travnja do 30. rujna. Kao voditeljica
TIC-a Jadranovo je u 2012. godini zaposlena Martina Slavnić. Uz voditeljicu, tijekom glavne turističke sezone
2013. zaposlena je sezonska djelatnica preko studentskog servisa, i to od sredine lipnja do kraja kolovoza.
Svi potrebni poslovi su obavljeni vrlo dobro te je ta kombinacija s dvoje zaposlenih u sezoni izvrsno
funkcionirala. Uz pružanje informacija, prijavu i odjavu gostiju, organizaciju manifestacija te ostale redovne
aktivnosti, potrebno je naglasiti izvrsnu suradnju s mjesnim odborom te klubovima i udrugama u mjestu.
U 2013. godini obnovljen je ugovor s turističkom agencijom "H&I", koja posluje u prostoru TIC-a Jadranovo.
Stavke ugovora su izmijenjene, a prema njima je zakupnik dužan plaćati simobličnu najamninu tijekom
cijele godine i dio računa u razdoblju u kojemu posluje. Ugovor je produžen do 2018. godine.
U 2013. godini, do 30. lipnja, predan je zahtjev za legalizaciju objekata: prostor TIC-a Jadranovo i prostor u
najmu "Grabrova". Preko Zavoda za zapošljavanje zaposlen je djelatnik za javne potrebe, koji je odradio
veliki posao vezan uz održavanja čistoće mjesta.
TIC SELCE
Ured Turističko-informativnog centra Selce ove je godine započeo s radom 25. ožujka, neposredno prije
Uskrsa i održavanja manifestacije Uskršnja pogača. Ured TIC-a Selce otvoren je i sada, u jutarnjoj smjeni te
će u tom režimu raditi do kraja godine. Krajem 2012. godine zaposlena je nova voditeljica TIC-a Selce
Katarina Šegota, a u sezoni 2013. su, osim voditeljice, zaposlene i dvije sezonske djelatnice - Veljka Pobor i
Ines Stamatović. Dugogodišnja sezonka Veljka Pobor bila je zaposlena od lipnja do rujna, a Ines Stamatović
od srpnja do rujna. Početkom lipnja je uz subvencioniranje HZZ-a zaposlen i djelatnik koji je bio zadužen za
poslove održavanja i uređivanja mjesta. Njegove redovne aktivnosti oduhvaćale su održavanje divljih plaža
(Povilac, Jesenova..) i plaža koje nisu pod koncesijom, kao i uređivanje šetnica i prostora iznad samoga
mjesta te prostora oko kulturnih spomenika. Ovaj vid aktivnosti izuzetno je dobro primljen kod mještana i
kod gostiju.
U prvih 9 mjeseci utrošeno je 156.977,77 kn.
4.1. Materijalni izdaci - 36.310,77 kn
Utrošeno je 36.310,77 kn, i to za uredski materijal 16.542,05 kn, za materijal za čišćenje i održavanje
higijene 1.963,25 kn, za materijal za održavanje 1.388,79 kn, za službena putovanja 170,00 kn, za naknade
radnicima 9.293,00 te za energiju 6.953,68 kn.
4.2. Izdaci za usluge - 107.092,33 kn
Utrošeno je 107.092,33 kn, i to 30.145,47 kn za troškove poštarine, telefona, telefaxa, interneta, 14.438,31
kn za usluge održavanja, 28.651,49 kn za komunalne usluge, 21.700,21 za najam poslovnog prostora,
11.451,55 kn za usluge studenata i učenika, 125,00 kn za intelektualne i osobne usluge i 580,30 kn za ostale
nespomenute usluge.
4.3. Nematerijalni izdaci - 4.675,95 kn
Utrošeno je ukupno 4.675,95 kn, i to za platni promet i bankovne naknade.
4.4. Ostali izdaci - 8.898,72 kn
Za ostale rashode utrošeno je 8.898,72 kn, i to 8.626,22 kn za premije osiguranja, 132,50 kn za
reprezentaciju i 140,00 kn za ostale nespomenute izdatke.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
19
5. ULAGANJA U OPREMU I ADAPTACIJU POSLOVNOG PROSTORA - 156.706,59 kn
Uređenje TIC-a Dramalj je u potpunosti dovršeno. U prošloj godini izveli smo građevinske i obrtničke
radove. Namještaj i kompjuterska oprema su montirani do 25. ožujka te je prostor bio spreman za Uskrsne
blagdane. Prostor TIC-a je prilagođen za osobe s posebnim potrebama. Što se tiče unutarnjeg uređenja, u
prostoru je apliciran vizualni identitet TZG Crikvenice, što se u budućnosti planira i u svim ostalim TICevima. Za 2013. godinu je s Gradom dogovoreno uređenje WC-a u prostoru TIC-a Dramalj, koji će se
smjestiti u dijelu prostora gdje je smještena turistička agencija "H&I". Svečano otvorenje TIC-a Dramalj
održano je 15. svibnja u okviru programa obilježavanja 125 godina organiziranog turizma u Crikvenici.
Početkom svibnja smo uredili ulaz i fasadu TIC-a Crikvenica.
Od Ministarstva turizma smo dobili 30.000,00 kn za projektnu dokumentaciju za uređenje zgrade u Selcu.
Ostatak sredstava potreban za izradu projektne dokumentacije osiguran je Financijskim planom u 2013.
godini. Projektna dokumentacija se izrađuje i do sada je gotov idejni projekt, za koji se od Upravnog odjela
za graditeljstvo i zaštitu okoliša (Ispostava Crikvenica) zatražila potvrda projekta. Glavni i izvedbeni projekt
se izrađuje.
U okviru ove stavke nabavljeno je nekoliko novih računala te druge opreme i sitnog inventara neophodnih za
funkcioniranje poslovanja.
Ukupno je utrošeno 156.706,59 kn.
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI - 1.301.792,44 kn
1. POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU GRADA (osim izgradnje komunalne infrastrukture) 24.724,40 kn
1.1.
Projekt "Volim Hrvatsku"
TZG Crikvenice raspisala je natječaj za najljepšu okućnicu i balkon. Stručna komisija izabrala je pobjednike i
time dala svoj doprinos promociji hortikulturnog uređenja javnih i privatnih površina u godini koju je
obilježila proslava obljetnice 125 godina organiziranog turizma. U cilju daljnjeg poticanja uređenja kuća i
okućnica, u travnju i rujnu su organizirani 9. i 10. Festival cvijeća - prodaja sadnica vrtnog i balkonskog
cvijeća po akcijskim cijenama za građane, ugostitelje i iznajmljivače te tradicionalna akcija čišćenja
Crikvenice (s naglaskom na Ljubavnu cesticu). U Dramlju je akcija čišćenja održana 20. travnja 2013.
povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, a u njoj su sudjelovali djelatnici TZG Crikvenice, Mjesni odbor
Dramalj, GKTD "Murvica" d.o.o., ŠRD "Lovrata", RK "Mornar", članovi KUD-a "Jelena", Udruga mladeži
"Sveta Jelena" te brojni drugi volonteri. Istog dana akcija čišćenja podmorja održana je na obalnome
području Jadranova od rive Mulina do uvale Perčin, a obuhvaćena je i plaža Tunera. Akcija je održana u
organizaciji ŠRD-a "Tunera", pod pokroviteljstvom TZG Crikvenice, Grada Crikvenice i GKTD-a "Murvica"
d.o.o. Eko akcija čišćenja podmorja okupila je pedesetak sudionika, a sakupila su se 2 kontejnera otpada.
Akciji su se tradicionalno odazvali i ronioci iz Crikvenice, Novog Vinodolskog, Zagreba i Karlovca te brojni
volonteri. Akcija je trajala do popodnevnih sati, nakon čega su se svi sudionici okupili na ručku. U subotu,
20. travnja, je u organizaciji ŠRK-a "Oslić" iz Selca i pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Grada
Crikvenice održana eko akcija čišćenja. Sudjelovali su članovi ŠRK-a "Oslić", ronioci iz Ronilačkoga centra
"Mihurić" te mještani Selca. Akcijom čišćenja obuhvaćen je akvatorij ispred Selca (od Braca do Hotela
"Amabilis") te prirodnih plaža Povilac, Jesenova i Borinj. Prikupljena je velika količina otpada.
Trošak eko akcija prikazan je u potporama po Javnom pozivu.
Tijekom glavne turističke sezone se provodilo kontinuirano čišćenje plažnih prostora, parkova, šetnica i
staza. Ove godine su ponovno zaposlena 4 djelatnika kroz program HZZ-a "Javni radovi", koji su obavljali te
poslove.
Nastavljena je suradnja s poslovnim suradnikom angažiranom na održavanju i obilježavanju biciklističkih
staza u suradnji s dvjema ostalim turističkim zajednicama s područja Rivijere Hrvatsko primorje.
Utrošeno je ukupno 24.724,40 kn.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
20
2. MANIFESTACIJE - 1.267.768,63 kn
2.1. KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE - 1.026.907,15 kn
CRIKVENICA
Maškare
Izvješće s ovoga, za TZG Crikvenice najdužeg i najskupljeg projekta, već je bilo predmet rasprave na sjednici
Turističkoga vijeća. Projekt je odrađen po planu, uz novog poslovnog suradnika - tvrtku "Krasnica" d.o.o.,
koja je putem javnog poziva dobila mogućnost trogodišnje suradnje na ovoj izuzetno zahtjevnoj
manifestaciji. Jedinstvena je ocjena da je projekt dobro odrađen, uz dosta novih elemenata i veliku brigu za
očuvanje tradicije. Posebno je pozitivno ocijenjena suradnja s maškaranim udrugama te, u konačnici, sa
stanovništvom Grada Crikvenice. Program je išao u pravcu promocije regionalnih izvođača, koji i po stilu
repertoara i po komunikaciji s maškarama odgovaraju maškaranim potrebama.
Ukupno je utrošeno 524.520,88 kn, odnosno nešto više od planiranoga iznosa od 500.000,00 kn. Struktura
troškova je sljedeća: 75,40 % odlazi na troškove u šatoru po ugovoru s "Krasnicom" d.o.o.; 11,47 % odlazi na
troškove programa (osim maškaranih zabava subotom) i 13,13 % odlazi na troškove oglašavanja, vizuala i
promotivnih materijala.
Dani Frankopana
Dani Frankopana su održani tjedan kasnije negoli prošle godine - 28. i 29. lipnja.
U manifestaciji su sudjelovali brojni kostimirani sudionici: Vitezovi Zelingradski, Red čuvara Grada Zagreba,
Carolosboom, Red vitezova Svetog Nikole, Udruga "Plemenitaši", ansambl "Holloenek Hungarica", Udruga
"Kirci", Udruga umirovljenika Grada Crikvenice "Sunce" te Udruga umirovljenika Grada Crikvenice i Općine
Vinodolske. Posebna vrijednost je međunarodni karakter priredbe dolaskom predstavnika skupine "Ursus"
iz Slovačke, "Red čuvara crnog gavrana" iz Mađarske te Društvo Cesarsko-kraljevi iz Ptuja. U programu su
sudjelovala i djeca iz OŠ Vladimira Nazora iz Crikvenice.
Većini sudionika je smještaj sponzorirao "Jadran" d.d. u stečaju. U programu su prikazani: srednjovjekovni
sajam sa šezdesetak štandova, viteški tabori, borbe i natjecanja vitezova, opsade i napad na utvrdu na Trgu
Stjepana Radića, žongliranje vatrom, plesovi, nastupi srednjovjekovnih zabavljača i lakrdijaša, svirača,
radionice mačevanja, streličarstva, minijature, glagoljice i vitraja, igraonice za djecu, bogata ponuda
srednjovjekovnih jela i pića, uz angažman ugostitelja "Krasnica" d.o.o. Posjetiteljima je pružena i mogućnost
jahanja na konjima. Osim toga, drugi dan je u organizaciji "Jadrana" održana i posebna prezentacija velike
Torte "Frankopan".
Pokrovitelji su bili poduzeće "Jadran" d.d., Hostel "Karlovac", Hotel "Selce", "Club Adriatic" - kamp "Uvala
Slana" i Pansion "Skoko", Grad Crikvenica i Lučka uprava te HTZ, TZ PGŽ, GKTD "Murvica" i Hyper dizajn.
Medijski pokrovitelji su bili Novi list, Radio Rijeka, Radio Trsat, Primorske novine, Kvarnerski radio, Internet
televizija i portal Crikvenica danas. Manifestacija je promovirana na razne načine. Osim gore spomenutih
pokrovitelja, oglašavana je na web stranicama CD-a, TZGC, Grada Crikvenice, Facebooku, majicama
manifestacije za sve sudionike, posebnim oglasima na Radio Rijeci i Radiu Trsat te, naravno, letcima i
plakatima. Manifestaciju je popratila i Hrvatska televizija.
Ukupno je utrošeno 119.242,68 kn.
Dani Ad turresa
Dani Ad turresa je postala prepoznatljiva manifestacija sa sve većim brojem sudionika svake godine.
Održana je 20. i 21. srpnja. TZG Crikvenice je u potpunosti preuzela organizaciju manifestacije uz izvrsnu
suradnju s Muzejom Grada Crikvenice, koji je preuzeo veliki dio organizacije stručnog dijela priredbe.
Manifestacija je realizirana u dva dana; prvi na Trgu Stjepana Radića te drugi na arheološkome nalazištu "Ad
turres".
Program na trgu je bio turističkog karaktera - u goste su ponovo pozvani sudionici iz Zadra, koji su kroz
oživljenu povijest gostima predstavili carsku povorku i posjet cara Trajana "Ad turresu", borbe gladijatora,
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
21
prodaju robova i dr., a u programu je još predstavljena i antička gastronomija i zanati, antički proizvodi,
razni zabavljači (žongleri vatrom, trbušne plesačice) te "Bakanalije" - antičke večeri u čast Boga Bakha.
Drugi dan je u programu sudjelovala Udruga "Andautonija" iz Ščitarjeva pokraj Zagreba, također velikog
antičkog nalazišta. Tim gostovanjem pokrenuta je suradnja dvaju nalazišta, koji pronalaze brojne zajedničke
točke u svojoj prezentaciji i time pokreću višu razinu suradnje u budućnosti. Muzej Grada Crikvenice je
prikazao antičko lončarstvo, slaganje mozaika, antičku kuhinju i vino, a poseban doživljaj je paljenje antičke
peći i pečenje keramičkih predmeta na arheološkom nalazištu u vjernoj replici pod stručnim nadzorom.
Novost manifestacije je dvodnevna dječja radionica antičkih igara na trgu, koja je izazvala veliki interes te
educirala djecu i ostale posjetitelje. U nedjelju se održala i velika povorka sudionika, od knjižnice, preko trga
do arheološkog nalazišta, čime je brojnim posjetiteljima pružena mogućnost da sudjeluju u programu i
upoznaju antičku povijest naselja "Ad turres".
U program je uključen i "antički" ugostitelj, koji je pripremio klasičnu antičku gastronomiju uz neizostavan
antički odojak, koji je mnogima bio vrhunac priredbe, uz, naravno, antičko vino, koje uvijek nailazi na vrlo
dobar interes. Pokrovitelji su, osim Grada Crikvenice i Lučke uprave, bili HTZ, TZ PGŽ, GKTD "Murvica" i
Hyper dizajn, a medijski pokrovitelji Novi list, Radio Rijeka, Radio Trsat, Primorske novine, Crikvenički
vjesnik, Kvarnerski radio, internet televizija i portal Crikvenica danas. Manifestacija je promovirana na razne
načine. Osim gore spomenutih pokrovitelja, oglašavana je na web stranici muzeja, TZGC, Crikvenica danas i
Grada Crikvenice, FB, majicama manifestacije za sve sudionike, posebni oglasi na Radio Trsatu i Radio Rijeci,
banerima te naravno lecima i plakatima.Manifestaciju je popratio i HTV.
Ukupno je utrošeno 67.580,85 kn.
47. Ribarski tjedan
Kao i prethodnih godina, u manifestaciju su uključeni mnogi predstavnici domaćeg kulturnog izričaja (što je
jako pohvaljeno), kako bi se na svojevrsan način nastupom "oprostili od glavne sezone" - KUD "Vatroslav
Lisinski", sastavi "Trio Crikvenica", "Botuni", "Arija", klapa "Sveta Jelena", klape "Kamik" i "Nevera". Kao
poseban gost u programu je sudjelovala i Gradska glazba iz Nove Gradiške. Na otvorenju Ribarskoga tjedna
nastupila je izvrsna klapa "Kampanel", a bazni bend na otvaranju i zatvaranju je bila grupa "Trend".
Posljednji izvođači prije nezaobilaznog vatrometa bio je kvarnerski kvartet: Mario Battifiaca, Karin Kuljanić,
Mirjana Bobuš i Robert Grubišić. U okviru manifestacije su održane i neke sportske priredbe: stolnoteniski
turnir na plaži (zbog kiše prebačen u sportsku dvoranu), Noć vaterpola na Gradskom plivalištu, turnir u
odbijači i tradicionalna regata krstaša, a održano je i neizostavno Ribarenje s gostima (jedini program koji
nije odrađen u planiranom terminu - umjesto u srijedu održan je u petak) te Jedrenje s gostima. U
programima otvaranja i zatvaranja su s prigodnim programom sudjelovala i djeca iz dviju osnovnih škola i
dječjeg vrtića. Ponovljeni su dobro prihvaćeni gastro programi: radionica pripremanja rupica - autohtonog
crikveničkog jela (uz pomoć Udruge umirovljenika Grada Crikvenice "Sunce") te Večer svjetskih prvaka (uz
pomoć PŠRD-a "Arbun"), na kojoj su se predstavile vrhunske predstavnice ribolovnog sporta - Tea Radil i
Dijana Lukšić, prvakinje u ribarenju i članice hrvatske reprezentacije. Predstavljena je i izložba ribolovnih
zanata i alata, a odigrane su i vesele ribarske igre. Već tradicionalno je u ovome dijelu kolovoza održana 15.
smotra klapa, koja je umjesto u lapidariju Hotela "Kaštel" održana u holu OŠ Zvonka Cara. Smotra je bila
izuzetno dobro posjećena zbog nastupa dviju vrhunskih klapa: klape "Cambi" i "Klape s mora".
"Cesta plave ribe" - gastronomski projekt, u koji se lani uključilo gotovo 30 ugostiteljskih objekata s
područja Grada Crikvenice, s posebnom ponudom jela od plave ribe, ove je godine postao cjelogodišnji
projekt. Ugostiteljsku ponudu su na dvjema lokacijama u centru predstavili ugostitelji "Jadran" d.d. u
stečaju, i "Krasnica" d.o.o. Ponuda se, kao i prethodnih godina, bazirala isključivo na jelima od ribe ili
morskih plodova. Svaki je dan bila posebna tema s jelom koje se prigodno pripremalo pa je redom bila
sljedeća ponuda: dagnje, tuna, rupice, plavica, lignji, sitna plava riba i oslić. Posebna atrakcija na otvaranju
je bila velika tava s oko 200 kg dagnji, koje su prodane u vrlo kratkom vremenu.
Posebna novost i vrlo velika pohvala stigla nam je za projekt "Mala škola brodogradnje". Radi se o radionici
za djecu, kako bi upoznala bogatu maritimnu baštinu naše zemlje i vlastitim radom stekla iskustvo izradom
prave male jedrilice s latinskim jedrom. Lokacija "škvera" bila je na Trgu Stjepana Radića preko puta
apoteke i izazvala je veliki interes. Za ovu manifestaciju je utrošeno 150.084,51 kn. Potrošeno je nešto više
od plana iz razloga što je na zatvaranju Ribarskoga tjedna zbog najave dolaska Ministra turizma planirano
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
22
malo druženje na brodu "Elizabet", a plaćena je i naknada Lučkoj upravi za korištenje Vele palade za
organizaciju vatrometa.
Pokrovitelji su, osim Grada Crikvenice i Lučke uprave, bili HTZ, TZ PGŽ, GKTD "Murvica" i Hyper dizajn i po
prvi puta - Zagrebačka banka. Medijski pokrovitelji su bili Novi list, Radio Rijeka, Radio Trsat, Primorske
novine, Crikvenički vjesnik, Kvarnerski radio i portal Crikvenica danas. Manifestacija je promovirana na
razne načine. Osim gore spomenutih pokrovitelja, održava se i posebna web stranica manifestacije, zatim
na Facebooku, majicama manifestacije za sve sudionike, posebnim oglasima u Novom listu i Radio Rijeci,
banerima te, naravno, letcima i plakatima.
DRAMALJ
Proslava Svete Jelene
U svibnju su u suradnji s Mjesnim odborom i župnim uredom organizirana kulturno-sportsko-zabavna
događanja povodom proslave blagdana Sv. Jelene. Program je bio raznovrstan te je, osim sportskoga dijela
(udičarenje, malonogometni turnir, dječji malonogometni turnir, pikado turnir, turnir briškule i trešete,
boćarski turnir), održana i jedna predstava, koncert i nekoliko zabava. Program je trajao čitavi tjedan.
Za ovu poziciju izdvojeno je 5.013,50 kn.
Melodije s okusom mora
U sklopu "Melodija s okusom mora", tijekom srpnja i kolovoza održano je nekoliko vrlo dobro posjećenih
koncerata. Koncerti su održavani četvrtkom u večernjim satima. Prvi, pod nazivom "Primorska večer",
održan je 11. srpnja. Nastupili su Mario Lipovšek Battifiaca, Mirjana Bobuš, Karin Kuljanić i Robert Grubišić.
Dana 1. kolovoza u lučici Pazdehova nastupio je Duško Jeličić i Klapa "Bonaca", a 15. kolovoza večernji
koncert su održali Mario Šimunović, Zdenka Žibert i Vivien Galletta. Završnica ovogodišnjih Melodija bila je
22. kolovoza uz Vitomira Ivanjeka i Klapu "Sveta Jelena".
Sveukupno je za ovu poziciju u Dramlju utrošeno 32.293,24 kn.
Dana 8. kolovoza po prvi puta se u lučici Pazdehova održala dječja predstava pod nazivom "Od unuka do
djeda - obiteljska abeceda". Nakon predstave, udruga "Šareni svijet" dodatno je zabavila djecu puhanjem
balona.
JADRANOVO
Jakovlja
"Jakovlja" je središnja ljetna manifestacija u Jadranovu posvećena Sv. Jakovu, zaštitniku mjesta, u koju se
uključuju sve udruge, klubovi i lokalne institucije. Ove se godine održavala od 20. do 27. srpnja, a
raznovrstan zabavni i kulturno-umjetnički program se sastojao od tradicionalnog Međunarodnog boćarskog
turnira "Jakovlja 2013." na boćalištu "Sveti Jakov", ribarske fešte i mnogih drugih zbivanja. Kako je ove
godine dan Sv. Jakova bio u četvrtak, toga se dana u 9 sati održala tradicionalna procesija po mjestu s kipom
Sv. Jakova, koja je okupila više stotina sudionika. Mnogi mještani, vikendaši i gosti okupili su se na rivi
Mulina, gdje su dočekali barku s kipom Sv. Jakova. S rive je krenula procesija put crkve, ispred koje je
održana svečana sveta misa. Nakon toga je održan tradicionalni domjenak za sve mještane, koji je
organizirala Udruga žena "Sveti Jakov".
Sam zabavni program kojim se obilježila proslava Sv. Jakova održao se u petak, 26. srpnja, uz koncert Joleta
te ponoćni vatromet za kraj najbogatije manifestacije u Jadranovu. Završnica ovogodišnje" Jakovlje", prema
mišljenju organizatora, ali i prema dojmovima stanovnika, definitivno je jedna od najbolje posjećenih do
sada te je dobila mnoge pohvale, i mještana i gostiju.
Glavni pokrovitelji "Jakovlje" su bili Grad Crikvenica i TZG Crikvenice. Kao organizatori su sudjelovali TZG
Crikvenice, Mjesni odbor Jadranovo, "Krasnica" d.o.o. te svi ostali klubovi i udruge s područja Jadranova.
Zahvaljujući uspješnoj suradnji Mjesnog odbora Jadranovo i TZG Crikvenice, program "Jakovlje" je svake
godine sve kvalitetniji te bilježi sve veći broj posjetitelja.
Planirani su troškovi u visini od 15.000,00 kuna, a do kraja rujna utrošeno je 16.895,20 kn.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
23
Melodije s okusom mora
U organizaciji TZG Crikvenice, manifestacija "Melodije s okusom mora" je ove godine, osim u Dramlju,
dobila svoj dio i u Jadranovu. Ove godine održane su 2 večeri:
-18. srpnja, na Rivi Mulina održana je prva večer manifestacije, a nastupali su "Putokazi", koji su napravili
pravi glazbeno-scenski spektakl pred oduševljenom publikom.
-8. kolovoza, u drugoj večeri, nastupao je Alen Polić s gostima Mirjanom Bobuš i Katjom Budimčić. Svaki
izvođač nastupao je 30 minuta sa svojim čakavskim repertoarom.
Manifestacija je bila odlično posjećena, a komentari za obje večeri su bili izvrsni.
Planirano je 15.000,00 kuna, a utrošeno je 12.233,19 kuna.
SELCE
(Sr)etno Selce (13 - 14.7.2013.)
Drugu godinu zaredom Selce je pjevalo, plesalo i živjelo etno od 13. do 14. srpnja. Bogat program u trajanju
od dva dana privukao je jako veliki broj posjetitelja. Na 4 pozornice su se izmjenjivali razni izvođači, poput
Klape "Sveta Jelena", Klape "Kamik", Alena Polića, Folklornog ansambla "Zora" iz Opatije, Nevena Barca,
udruge cimbalista Hrvatske, KUD-a "Neven", Brune Krajcara i KUD-a "Sveta Jana". I ove se godine
prezentirala mlaća slame uz selačko kolo te pranje robe na starinski način uz vokalnu skupinu "Vinodolke".
Uz četiri lokacije gdje se održavao program bilo je priređen sajam autohtonih proizvoda, na kojemu je
sudjelovalo oko 50 izlagača. Na rivi ispred dizalice se oba dana održavala prezentacija starih zanata (tkanje,
predenje, izrada svijeća i sapuna, glačanje robe, kovanje željeza, šivanje, broštulanje kave, itd.). Na početku
programa oba dana, povorka predvođena Mantinjadom prodefilirala je kroz centar, i to prvi dan do glavne
pozornice, a drugi dan do plaže "Tunar", gdje je održana mlaća slame. Prvi dan je privukao veći broj
posjetitelja u odnosu na drugi, isto tako je i samih mještana sudionika u narodnim nošnjama bilo više prvi
nego drugi dan. Iz ovoga se može zaključiti da postoji problem motivacije lokalnog stanovništva da više
sudjeluje u manifestaciji, budući da veliki broj njih posjeduje selačku narodnu nošnju. Trošak dvodnevnoga
programa (Sr)etnog Selca iznosio je 77.603,80 kn .
Dan turizma (4.8.2013.)
Program u sklopu Dana turizma započeo je već ujutro u 10 sati, kada su članovi ŠRK-a "Oslić" na rivi dijelili
pržene srdelice i vino. Goste je zabavljao sastav "Klamaruša", a podijeljeno je 50 kilograma srdelica i 60
litara vina te 30 kilograma kruha. Fešta na rivi uz "Tabako band" je započela u 20 sati, a u 20:30 iz luke je
isplovio brod "Paša" vukući 15-ak osvijetljenih i jasenovim granama okićenih baraka. Sve je završilo
vatrometom u ponoć. Na dan turizma je utrošeno ukupno 27.439,30 kn.
2.2. OSTALE MANIFESTACIJE - 78.961,48 kn
125. obljetnica turizma
Ove smo godine pripremili i odradili poseban program povodom obilježavanja 125. obljetnice turizma u
Crikvenici.
U okviru programa raspisali smo nekoliko natječaja: Natječaj za najljepšu okućnicu i balkon, Natječaj za
crikvenički suvenir i Natječaj za izbor najbolje fotografije Rivijere Crikvenica. Natječaj za najljepšu okućnicu i
balkon odrađen je te su izabrani najbolji. Na javni poziv za suvenir Grada Crikvenice pristigle su 23
kandidature, koje sadržavaju više prijedloga suvenira, dok je na javni poziv za najbolju fotografiju Rivijere
Crikvenica pristiglo 13 kandidatura. Predstoji nam odabrati najbolje radove za oba natječaja te nas do kraja
godine očekuje izložba najboljih radova, koja će biti postavljena u Gradskoj galeriji u Crikvenici.
U svibnju smo održali dvije edukacije - predavanja, i to o promociji na TripAdvisoru za HORECA i o
internetskim servisima u marketingu privatnih iznajmljivača. Edukacije su bile dobro prihvaćene i
pohvaljene od strane sudionika.
U okviru obilježavanja obljetnice smo 15. svibnja otvorili novouređeni TIC Dramalj te u suradnji s Gradom
Crikvenica 17. svibnja organizirali svečano otvaranje Trga Stjepana Radića. Dana 5. lipnja smo otvorili
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
24
Miomirisni mediteranski labirint ljubavi, a 8. lipnja na Trgu Stjepana Radića održali promociju projekta
"Cesta plave ribe", čime je započeo "Tjedan plave ribe". U projekt "Cesta plave ribe" se uključilo 25
ugostitelja. U drugoj polovici lipnja je u Muzeju Grada Crikvenice otvorena izložba starih razglednica pod
nazivom "Hartulina zi Crkvenice", a od 21. do 28. lipnja je na šetnici Balustrada u Crikvenici održana Izložba
na otvorenom "Prijatelji mora". U Selcu je 4. kolovoza održan Dan turizma, dok je 103. Plivački maraton
Šilo-Crikvenica, koji se tradicionalno održava 15. kolovoza, otkazan zbog lošeg vremena.
U rujnu su također organizirane brojne aktivnosti i događanja. Tako se 7. rujna održao 1. festival kolača i
sladoleda, koji je izuzetno dobro prihvaćen od gostiju i stanovnika.
Prvi po redu XC biciklistički maraton "Crikvenica" je 15. rujna okupio 100 natjecatelja. Od 20. do 22. rujna su
održani "Dani liganj", koji su bili dosta dobro posjećeni. U osmišljavanju programa za našu vrijednu
obljetnicu nismo zaboravili ni naše najmlađe pa je 23. rujna u osnovnim školama Zvonka Cara i Vladimira
Nazora i Dječjem vrtiću "Radost" Crikvenica održana radionica za djecu pod nazivom "Moja turistička
Crikvenica".
Prvi po redu Turistički forum "Crikvenica - rivijera zdravlja" održan je u "Thalassotherapiji" Crikvenica 25.
rujna, a na njemu je izlagalo 15 izlagača, koji su dali vrijedan doprinos daljnjem razvoju zdravstvenog
turizma na Rivijeri Crikvenica. Pokrovitelji foruma su bili Predsjednik RH Ivo Josipović, Ministarstvo turizma,
Ministarstvo zdravlja, Primorsko-goranska županija i Grad Crikvenica.
Na Svjetski dan turizma, 27. rujna, u Hotelu "Therapia" je održana Svečana sjednica Skupštine TZG
Crikvenice, na koju je pristiglo 60-ak uzvanika, među kojima posebno treba istaknuti g. Ivu Bašića, savjetnika
Ministra turizma, g. Erika Fabijanića, predsjednika Skupštine PGŽ-a te Nedjeljka Pinezića, člana Vijeća TZ
Kvarnera.
Uz Turističku zajednicu Grada Crikvenice kao organizatora, suorganizatori programa su bili Grad Crikvenica,
Muzej Grada Crikvenice, Centar za kulturu "Dr. Ivan Kostrenčić", "Thalassotherapia" Crikvenica, Udruženje
obrtnika Grada Crikvenice i Općine Vinodolske, GKTD "Murvica" d.o.o., Udruga "Kušac", PŠRD "Arbun", ŠRK
"Oslić", Udruga "Livingstone", BK "Crikvenica", Uduga umirovljenika Grada Crikvenice i Općine Vinodolske,
Udruga umirovljenika Grada Crikvenice "Sunce".
Za program obilježavanja 125 godina organiziranog turizma dobili smo financijsku podršku od PGŽ-a u
iznosu od 5.000,00 kn i TZ PGŽ-a, također u iznosu od 5.000,00 kn.
Utrošeno je ukupno 22.016,53 kn.
3. Fešta od črišanj
Od 15. do 16. lipnja je na placu ispred crkve Sv. Jelene u Dramlju održana 3. Fešta od črišanj. U jutarnjim
satima djeca iz područnog vrtića "Radost" i područne škole Vladimira Nazora izvela su nekoliko recitacija i
pjesmica, a nakon njih zabavljao nas je tamburaški sastav "Baruffa". Tijekom dana održavala se sajmena
prodaja, a sve je bilo u znaku trešanja. Program se oba dana odvijao u jutarnjim satima, kada je bio i veći
odaziv ljudi, a u nedjelju, 16. lipnja, je održana predstava u popodnevnim satima.
Za ovu manifestaciju je utrošeno 7.689,65 kn.
Festival sladoleda i kolača
Festival sladoleda i kolača održao se ove godine po prvi puta na Rivijeri Crikvenica, u sklopu obilježavanja
125 godina organiziranog turizma. Glavno događanje održalo se u subotu, 7. rujna na Trgu Stjepana Radića
u Crikvenici. Ugostitelji s područja Grada Crikvenice su se uključili u ovaj gastro projekt s posebnom
ponudom slastica u svojim objektima taj vikend.
U samom programu sudjelovalo je 8 izlagača, koji su na Trgu predstavili i prodavali razne slatke delicije.
Održana je i prezentacija izrade autohtonih slastica. Ruža Hanik iz Grand Hotela "Dramalj" pripremala je
puhance i frite. Za najmlađe posjetitelje održana je dječja predstava s prigodnom temom o slasticama, a
nešto starije zabavljao je glazbeni sastav "Klamaruša". U sunčano subotnje jutro prodano je više od 4.000
kolača, na zadovoljstvo posjetitelja, ugostitelja i organizatora - TZG Crikvenice.
Utrošeno je 2.463,60 kn.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
25
Uskršnja pogača (1.4.2013.)
Zbog radova na Trgu Stjepana Radića u Crikvenici i nemogućnosti da se nađe adekvatna zamjena za taj
prostor, ove se godine manifestacija "Uskršnja pogača" održala iznimno u Selcu, i to 1. travnja na Uskrsni
ponedjeljak. Početak je bio u 10 sati i predviđeno je da se događanje održi na rivi pokraj dizalice, no zbog
vremena je održano ispred zgrade TIC-a Selce. Goste je zabavljao sastav "Klamaruša", a dijelilo se kuhano
vino, jaja i pogača. Hranu su pripremili i dijelili članovi Udruge umirovljenika Grada Crikvenice"Sunce" i
Udruge umirovljenika Grada Crikvenice i Vinodolske općine.
Ukupno je na manifestaciju utrošeno 5.276,98 kn.
Festival jagoda (1 - 2.6. 2013.)
Festival jagoda se ove godine održao po treći put, a lokacija je već drugu godinu zaredom bila riva u Selcu.
Suorganizator ove manifestacije bila je Udruga proizvođača jagoda "Jagodni prsten", čiji su članovi po
popularnim cijenama prodavali svježe jagode i proizvode od jagoda. Također su u manifestaciji sudjelovali i
brojni izlagači autohtonih i tradicionalnih proizvoda, kao i proizvođači slastica "Jadran" d.d. u stečaju,
"Slastice Selce" d.o.o. i "Bomboneta" iz Rijeke. Manifestacija je uz zanimljiv glazbeni program oba dana
trajala od 10 do 20 sati. Za dvodnevni program utrošeno je 8.540,00 kn.
Zabavne večeri na trgu
Iako to uopće nije bilo planirano, tijekom ljeta, uglavnom nedjeljom i srijedom, održano je petnaestak
zabavnih večeri na trgu, uglavnom sa zabavnim programom uz grupe "Pakleni šund", "Trend" i "Team
bend". Program je inicirala skupina ugostitelja s trga zbog novouređenog prostora na kojemu se takva vrsta
zabave mogla neometano održavati. Osim toga, njihova je želja vođena činjenicom da Crikvenica nije bila
poznata po neobaveznom zabavnom programu na otvorenom, osim po događanjima na plažama klupskog
tipa. Iz tog je razloga TZG Crikvenice odlučila sufinancirati navedeni program, koji je započeo krajem lipnja i
trebao je trajati do početka rujna. No, zbog nekolicine ugostitelja koji u tom programu nisu pronašli svoj
interes, došlo je do poteškoća financijske prirode te je program prekinut 6. kolovoza. Razlog problema leži u
činjenici da je struktura ugostitelja na trgu vrlo raznolika: radi se o restoranima, osobito obiteljskog tipa,
caffe barovima i slastičarnicama, koji nemaju istu klijentelu niti iste potrebe.
Predlažemo da se za 2014. godinu pristupi dubljoj analizi potreba i mogućnosti te osmisli raznolik program
na trgu, zbog čega stižu pohvale da se u Crikvenici uvijek nešto dešava. U programu, osim predstavnika
zabavnih sastava, trebaju sudjelovati svi domaći KUD-ovi, zborovi, jazz sastavi, animatori za igre s gostima,
ulični zabavljači i drugi mogući sudionici, koji bi svakodnevno privlačili posjetitelje. No, takav program traži
profesionalca, koji će ga osmisliti i provesti, definirati točne lokacije, biti na pomoći za infrastrukturu, tražiti
odobrenje od grada i prijavljivati javna okupljanja MUP-u te pružiti dežurstvo od početka do kraja
programa. Nije izgledno da će sami ugostitelji s trga moći preuzeti tu odgovornu i zahtjevnu ulogu pa se
rješenje mora tražiti na neki drugi način.
Za sufinanciranje ovih priredbi je utrošeno 12.633,73 kn.
Igre na moru
Crikvenička ekipa gostovala je na "Biograjskim litnjim igrama" te "Igrama na moru" u Senju. Utrošeno je
5.060,00 kn.
Festival "Neki novi klinci"
Festival se održao 27. lipnja na Trgu Stjepana Radića. Ove godine se, osim Grada Crikvenice i Grada Novog
Vinodolskog, uključio i Grad Kutina. Utrošeno je 8.000,00 kn.
Festival cvijeća
I ove godine održala su se dva Festivala cvijeća, 9. proljetni Festival cvijeća (11-14.4.) i 10. jesenski Festival
cvijeća (13-15.9.). Ukupno je do 30.9. utrošeno 41,83 kn za humanitarni koncert održan u sklopu jesenskog
festivala cvijeća.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
26
Dani liganj (20 - 22.9.2013.)
Ove godine su se po prvi puta na Rivijeri Crikvenica održali Dani liganj. Glavna događanja se održala na Trgu
Stjepana Radića u Crikvenici, dok su ugostiteljski objekti iz svih četiriju mjesta sudjelovali na način da su uz
promotivni letak i jelo od liganja počastili goste desertom. U tu svrhu je Turistička zajednica Grada
Crikvenice tiskala poseban letak s popisom restorana uključenih u akciju i distribuirala ga po smještajnim i
ugostiteljskim objektima na Rivijeri Crikvenica. Program na trgu se održavao dva dana, u petak, 20. rujna i
subotu, 21. rujna. Oba dana je program započeo u 16:30. U petak se u suradnji s mjesnim odborom
Crikvenica Centar održalo kuhanje brudeta od lignji u kotlićima. Sudjelovalo je 12 ekipa, a brudet se kasnije
podijelio posjetiteljima. Goste i natjecatelje je zabavljao sastav "Baruffa", a na trgu bio prisutan i ugostitelj s
posebnom ponudom jela od liganja. Subota je bila predviđena za program za djecu. Sudjelovao je zbor
Osnovne škole Zvonka Cara, održala se predstava za djecu "Šareni svijet", nastupio je tamburaški sastav
Matice umirovljenika iz Karlovca i na kraju sastav "Arija". Ukupno je do 30.9. utrošeno 1.782,49 kn za tu
manifestaciju.
Škrinjica kulturnog blaga
TZG Crikvenice je bila jedan od suorganizatora EU projekta pod nazivom "Škrinjica kulturnog blaga", koji se
održavao u Crikvenici od 3. do 14. svibnja 2013. Prvi dan projekta smo organizirali Prezentaciju crikveničke
autohtone kuhinje te smo općenito vrlo aktivno sudjelovali u projektu.
Ostalo
Utrošeno je 5.456,67 kn na ostale manje manifestacije.
2.3. POTPORE MANIFESTACIJAMA - 161.900,00 kn
CRIKVENICA
Primorska noć
Manifestacija "Primorska noć" je osmišljena kao spoj tradicionalnih zanimanja i autohtonih proizvoda,
autohtone i primorske gastronomije te primorske pjesme. Jako je dobro prihvaćena i od strane posjetitelja i
izlagača. Po prvi je puta organizacija manifestacije putem javnog poziva dana privatnom poduzetniku.
Osnovna ideja je bila da se nastavi isti koncept uz poseban doprinos ugostitelja u smislu prezentacije
primorskih jela. Nažalost, zbog malog interesa gostiju, možda i zbog smanjene platežne moći te dizanja
ugostiteljskog segmenta na najvišu razinu za pružanje usluga na otvorenom prostoru (što posjetitelji nisu
prepoznali), taj segment manifestacije nije opravdao uloženi trud i ulaganje. Osim toga, poseban problem je
bila i dislociranost ugostiteljske ponude od ostalog programa (izlagači primorskih proizvoda i zabavni
program). Ugostitelj se locirao na Veloj paladi, zbog obveze zaštite kamene podloge na novom trgu, koja je
jedan od otežavajućih čimbenika za organizaciju svih manifestacija na tome prostoru. Održano je šest
Primorskih noći, i to: 4. i 18. srpnja te 1., 15., 28. i 29. kolovoza (dvije su iz ranijih termina zbog
nemogućnosti organizacije prebačene u kasniji termin na kraj kolovoza). Zabavni dio programa su po odluci
nositelja preuzele glazbene skupine "Klamaruša" i "Botuni".
Negativnosti manifestacije: Prije svega, to je neselektivan izbor robe na štandovima. Potrebno je predstaviti
isključivo primorske proizvode, po cijenu manjeg broja izlagača, kako bi njihova kvaliteta bila što viša.
Organizaciju gastronomskog dijela treba sažeti u predstavljanje jednoga ili najviše dvaju jela po pojedinoj
priredbi, i to jednostavnijeg tipa (rižoto, fritaja i dr.), što bi proizvelo niže cijene jela i jednostavniju
pripremu s manjim brojem potrebnih djelatnika. Osim toga, obavezno treba promijeniti lokaciju i postaviti
ugostiteljstvo na sam trg. Pokazalo se da gosti žele male sajamske priredbe te često isti proizvod koji imaju
u fiksnim suvenirnicama radije po istoj cijeni kupe na štandu. Na vrhuncu glavne sezone treba produžiti
radno vrijeme sukladno željama posjetitelja. Naime, pokazalo se da nije dovoljno biti otvoren do 23 sata te
je prijedlog da se manifestacija organizira barem do 24 sata.
Za ovu priredbu je po javnom pozivu utrošeno 18.000,00 kn. Još nije predano izvješće te sredstva nisu
uplaćena.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
27
Ribarske fešte
Po prvi puta se putem javnog poziva javio privatni poduzetnik koji je odlučio organizirati ribarske fešte.
Zbog novoga trga cijela je organizacija bila nepoznanica. Pokazalo se da gosti žele takvu vrstu zabave, no
nisu toliko željni ugostiteljske ponude na otvorenome. Razlozi su slični kao i kod Primorskih noći, a isti je i
nositelj organizacije - obrt "Mareta" iz Selca. Za zabavni program zadužena je bila grupa "Point" te grupe
"Trend" i "Team bend". Održano je šest ribarskih fešti, i to: 5., 12. i 19. srpnja te 2., 9. i 16. kolovoza.
Nedostaci manifestacije su vrlo slični kao i gore navedeni. Prije svega, to je neadekvatna lokacija, zbog koje
je potrebno postići suglasnost sa ostalim ugostiteljima na trgu, što nije lako. Predlažemo da se produži
radno vrijeme do 1 sat, a time i glazbeni program. Problematična je i lokacija pozornice, iz istih razloga
postizanja konsenzusa s ostalim ugostiteljima.
Za ovu priredbu je po javnom pozivu utrošeno 24.000,00 kn. Još nije predano izvješće te sredstva nisu
uplaćena.
Kao i nekoliko prethodnih godina, javno se pozvalo sve udruge, klubove i ostale moguće organizatore
programa na području Grada Crikvenice da dostave kandidature. Javio se veliki broj subjekata, a Turističko
vijeće je izabralo projekte vrijedne za turizam.
TZG Crikvenice je u mjestu Crikvenici financirala, sufinancirala ili na neki drugi način podržala sljedeće
programe:
Uskrsnu šetnju po Kotoru (15.4.),
9. festival cvijeća (11-14.4.),
12. XC biciklističku utrku "Podbadanj 2013." (19.5.),
Akciju "Pješačenjem do zdravlja" (19.5.),
25. turnir veterana u košarci "Old Stars Zagreb 2013." (23-26.5.),
"Tjedan plave ribe" - "Cesta plave ribe" (3-9.6.) - posebna prezentacija na trgu (8.6.),
Otvaranje mediteranskog labirinta ljubavi (5.6.),
27. susret puhačkih orkestara (8-9.6.),
Mediteranski festival folklora (15.6.),
Izložbu fotografija na otvorenom "Prijatelji mora" na šetnici Balustrada (21-28.6.),
Izložbu "Tradicija u modi" u konobi "Trabakul" (22.6.),
Paljenje Ivanjskog krijesa na plaži Balustrada (24.6.),
Međunarodni košarkaški kadetski turnir - Memorijal "Marino Pađen" (25-26.6.),
Promenadni nastup Gradske glazbe Samobor (6.7.),
"Art Expo" (8-10.7. i 21-23.8.),
Ribarenje s gostima (24.7. i 30.8.),
Stolnoteniske turnire za goste na plaži (21.7., 11. i 25.8.),
Nastup Jurice Pađena i grupe "Aerodrom" (31.7.),
Streetball turnir posvećen Marinu Pađenu (7.8.),
"Pjesmom i plesom kroz Crikvenicu" - nastup folklorne i tamburaške skupine KUD-a "Vatroslav Lisinski"
(ponedjeljkom, 8.7.-26.8.),
Cageball turnir (1-4.8.),
"Šareni svijet" - nastup dječjeg zabavljača (6.8.),
7. Grand prix Crikvenice - ribolovni kup (11.8.),
Dramsko uprizorenje u Hotelu "Kaštel" (11.8.),
103. plivački maraton Šilo-Crikvenica (15.8.),
Biciklijadu "Panorama Vinodola" (24.8.),
Regatu krstaša (31.8.) u akvatoriju ispred Crikvenice,
Izložbu ulja na platnu Miroslava Cimera u Galeriji TZG Crikvenice (2-30.9.),
1. Festival kolača i sladoleda (7-8.9.),
10. festival cvijeća (13-15.9.),
Humanitarni koncert za napuštene životinje (13.9.)
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
28
1. XCM biciklistički maraton i natjecanje u kuhanju batude (15.9.),
Dane liganj (20-22.9.),
Jet ski utrku "Alpe Adria Tour" (21-22.9.).
Od gore spomenutih događanja, po Javnom pozivu Turističko vijeće je odlučilo sufinancirati sljedeće
udruge/poduzetnike/klubove:
Glazbena skupina - Klapa "Kaštel" - smotra klapa 10.000,00 kn
KUD "Vatroslav Lisinski "- ljetni koncerti 6 termina 13.500,00 kn
Udruga "Livingstone" - izložba na otvorenom 7.500,00 kn
Udruga za unapređenje kvalitete življenja "Kušac" - Mediteranski labirint ljubavi 4.000,00 kn
Udruga umirovljenika Grada Crikvenice i Općine Vinodolske - Dani Frankopana i Dani Ad turresa 2.000,00 kn
Društvo Crikveničana - Ivanjski krijes 1.500,00 kn
"Krasnica" d.o.o. - Dani kave 12.000,00 kn (nije održano)
Obrt "Mareta" - ribarske fešte i primorske noći - 12 termina 42.000,00 kn
"Via Mea Travel" - trkački maraton 20.000,00 kn
Košarkaški klub "Crikvenica" - nekoliko projekata 7.000,00 kn ("Svjetski kup reprezentacija" nije održan)
Jedriličarsko društvo "Val" - regata krstaša i jedrenje s gostima 11.500,00 kn
Biciklistički klub "Crikvenica" - utrka "Podbadanj" i biciklistički maraton 25.000,00 kn
PŠRD "Arbun" - nekoliko projekata 12.000,00 kn
Stolnoteniski klub "Crikvenica" - turniri na plaži 3 termina 1.500,00 kn
Planinarsko društvo "Strilež" - razne akcije 1.400,00 kn
Prva udruga košarkaških veterana "Old stars Zagreb ´89" - košarkaški turnir veterana 5.000,00 kn
Ukupno odobreno po javnom pozivu 175.900,00 kn. Od tog iznosa do 30. rujna realizirano je 63.900,00 kn.
Ostatak sredstava se odnosi na projekte koji još nisu održani ili nisu podnesena konačna izvješća.
DRAMALJ
Dana 1. lipnja je u suradnji s KUD-om "Jelena" organizirana "5. smotra klapa" u lučici Pazdehova, na kojoj je
nastupilo 9 ženskih i 7 muških klapa s područja Dalmacije, Istre i Sjevernog Primorja. Za ovu manifestaciju
kroz Javni poziv dodijeljeno je 10.000,00 kn. Isti dan održan je i memorijalni boćarski turnir na terenima
Sportskoga centra "Kačjak".
Dana 22. lipnja je održan Teniski turnir u parovima. Sudjelovale su ekipe iz Austrije, Slovenije, Italije i
Hrvatske. Teniski turniri su također održani i u srpnju (26.07.) i kolovozu (17.08.), a popraćeni su i medijski
putem drugog programa HRT-a. Obrt "Bubi" je u Javnom pozivu kandidirao tri teniska turnira za parove, koja
su iznimno praćena te je za organizaciju dodijeljeno 3.000,00 kn.
Dana 28. lipnja je u suradnji s KUD-om "Jelena" u lučici Pazdehova održano paljenje Petrovskog krijesa.
Nastupio je dječji crkveni zbor i mješoviti zbor KUD-a "Jelena", a dodijeljeno je 1.500,00 kn.
Dana 30. lipnja u crkvi Sv. Jelene održan je koncert ženske klape "Sveta Jelena", povodom obilježavanja
petoga rođendana klape. Gost večeri je bio Tamburaški sastav "Baruffa". Utrošeno je 1.000,00 kn.
Dana 9. srpnja u lučici Pazdehova održana je Večer klapske pjesme, na kojoj su nastupile tri muške i dvije
ženske klape. Sljedeća Večer klapske pjesme po prvi puta se održala u lučici Bršćanovica, 6. kolovoza, što se
pokazalo kao odlična ideja. Sljedeću godinu predvidjet će se održavanje Večeri klapske pjesme na nekoliko
lokacija uz more u Dramlju. Posjetitelji su pokazali da su željni ovakvih manifestacija, što svakako predstavlja
obvezu da se i dalje ustraje na očuvanju tradicije klapskog izričaja. Preko Javnog poziva za dvije večeri
klapske pjesme odobreno je 10.000,00 kn.
Dana 20. srpnja održan je 6. Ljetni karneval, na kojemu je bilo prisutno 15 karnevalskih skupina. Mimohod
je započeo kod crkve Sv. Jelene, zatim su nastavili obilaziti ulice mjesta do lučice Pazdehova gdje je
organizirana zabava. Karneval je popratio velik broj ljudi i ulicama, ali i u lučici Pazdehova. U karneval su se
uključili i gosti hotela i odmarališta. Prema Javnom pozivu odobrena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.
Tijekom srpnja i kolovoza su se u suradnji s obrtom za ugostiteljstvo i usluge "Rudi" održavale Ribarske fešte
u lučici Pazdehova (12.,19. i 26. srpnja, te 2., 11., 16 i 23. kolovoza). Za ovakve fešte se pokazao veliki interes
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
29
stranih gostiju, jer je svaka večer imala svoj naziv, poput Fešte od sardela, lignji, dagnji, morskog psa i slično.
Za Ribarske fešte po Javnom pozivu izdvojeno je 28.000,00 kn.
Dana 17. srpnja i 21. kolovoza je u suradnji sa ŠRD-om "Lovrata" održano tradicionalno Ribarenje s gostima,
za kojim uvijek vlada veliki interes. Mnogi gosti dolaze na godišnji odmor upravo u posljednjemu tjednu
kolovoza, kada je uobičajeno da se organizira ribarenje. Za ribarenja su kroz Javni poziv osigurana sredstva u
iznosu od 6.000,00 kn.
Dana 20. kolovoza održana je "Večer primorske pjesme", nastupili su KUD "Jelena" i KUD "Neven", koji su te
prohladne večeri zagrijali goste svojim izvedbama domaćih i stranih pjesama. Za ovu poziciju je kroz Javni
poziv odobreno 3.000,00 kn.
8.8. smo organizirali nastup dječjeg zabavljača "Šareni svijet".
Po Javnom pozivu je do 30. rujna u Dramlju utrošeno 30.500,00 kn.
JADRANOVO
Unatoč planovima, u 2013. godini Udruga mladeži Jadranovo nije uspjela organizirati maškarane fešte u
Jadranovu. Maškare su bile aktivne jedino na način da su kandidirali svoju predstavnicu Vedranu Šegulju na
izbor Crikveničke mačke te je u konačnici i pobijedila.
Tijekom turističke sezone je KUD "Martin Matetić" održao 5 nastupa (16. lipnja, 6. srpnja, 29. kolovoza, 13.
i 22. rujna), u kojima su sudjelovali pjevački zbor i tamburaški orkestar KUD-a Martin Matetić s gostima:
KUD "Sloga" iz Hreljina, područni odjel OŠ Vladimira Nazora - "Mići čakavčići", tamburaški orkestar
"Vatroslav Lisinski", solistica Katja Budimčić. Osim toga, KUD "Martin Matetić" je, kao organizator vlastitih
ljetnih nastupa, ugostio i zbor "Cantilena" iz Slovačke, koji su tom prigodom posjetili Jadranovo, a domaćini
su ih izvrsno ugostili. Nastupi su se održali ispred Crkve Sv. Jakova te su bili iznimno dobro posjećeni, a
gledatelji su imali priliku uživati u upoznavanju tradicionalne primorske glazbe i pjesme. Do 30.9. uplaćeno
je 6.000,00 kn.
Fešta od tune se održala 22. lipnja na rivi Mulina. Zajednički projekt ŠRD-a "Tunera" i TZG Crikvenice se i
ove godine pokazao zanimljivom i dobro posjećenom gastronomsko-zabavnom manifestacijom. Prodalo se
100 kg tune, a moglo se prodati još toliko, s obzirom na odličnu posjećenost i atmosferu. Održavanje
manifestacije je bilo u vrijeme produženog vikenda, kada je u Jadranovu boravio velik broj ljudi, s obzirom
na to da je sezona tek krenula. Ugostiteljski dio ponude pripao je "Krasnici" d.o.o., a za dobru atmosferu bili
su zaduženi tamburaši. Do 30.9. uplaćeno je 6.000,00 kn.
Jakovarska vesla su se održala 22. srpnja po šesti put u organizaciji ŠRD-a "Tunera". Veslalo se u drvenim i
plastičnim barkama od Tunere do okretišta ispred plaže Grabrova i natrag do Rive Muline. Tradicionalna
sportsko-zabavna manifestacija i ove je godine privukla natjecatelje i posjetiteljne željne dobre zabave. U
šarolikim ekipama veslača sudjelovalo je ukupno 57 natjecatelja, od male djece i žena do ozbiljnih veslača,
koji su bodreni mnogobrojnom publikom dali sve od sebe. Bilo je ukupno 20 ekipa, a i TZG Crikvenice je
imala žensku ekipu. Nakon proglašenja pobjednika, na rivi Mulina se održala fešta uz svježu tunu na žaru i
glazbenog gosta. Do 30.9. uplaćeno je 6.000,00 kn.
Dana 27. srpnja 2013. održan je i tradicionalni Boćarski turnir povodom "Jakovlje 2013".
Dana 5. kolovoza 2013. se, povodom prolave Dana domovinske zahvalnosti, na inicijativu Mjesnog odbora u
uvali Grabrova održala gastro manifestacija "Dagnjada". Manifestacija je održana po 1. puta ove godine te
je oduševila sve prisutne. Ukupno 15 ekipa je pripremalo brodet od dagnji. Organizator je ekipama osigurao
kotliće, dagnje i vino, a za ostalo su se same pobrinule. Voditelj manifestacije bio je Boris Novaković, koji je
animirao goste i natjecatelje. Gosti su sa zanimanjem promatrali natjecatelje i interesirali se za postupak
kuhanja. Žiri je proglasio pobjednike "Dagnjade", a fešta se nastavila uz glazbenog gosta Matka Jelavića.
Organizator 1. po redu "Dagnjade" je Mjesni odbor Jadranovo uz podršku TZG Crikvenice.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
30
Dana 7. kolovoza je na Rivi Mulina održana predstava za najmlađe, koju je izvela Udruga "Šareni svijet".
Pod pokroviteljstvom TZG Crikvenice, 15. kolovoza, pijanist Vitomir Ivanjek je održao jednosatni koncert.
Gosti večeri su bili Gospel zbor "Sunce" iz Zagreba. Crkva je bila popunjena do zadnjeg mjesta, a ispred se
nalazilo još 50-ak ljudi. Koncerti Vitomira Ivanjeka su u Jadranovu odlično prihvaćeni, a na njih uvijek dođe i
veliki broj stranih gostiju.
Tijekom sezone održane su i 4 ribarske fešte, i to 12. i 19. srpnja te 2. i 11. kolovoza. Ribarske fešte održane
su na Rivi Mulina u organizaciji "Krasnice" d.o.o. te pod pokroviteljstvom TZG Crikvenice. U svim navedenim
terminima je goste zabavljala grupa "Trend". Ribarske fešte su se održavale pretežno petkom, a posjećenost
je bila dobra, s obzirom na to da su u svim mjestima ribarske fešte bile na isti dan.
Još jedna ribarska fešta s glazbenim gostom održala se 16. kolovoza, i to isključivo u organizaciji "Krasnice"
d.o.o. Do 30.9. uplaćeno je 16.000,00 kn.
Boćarski klub "Sv. Jakov" je 16. kolovoza pod pokroviteljstvom TZG Crikvenice organizirao Boćanje s
gostima. Turnir se tradicionalno održao na veliko zadovoljstvo prisutnih. Igra i druženje s gostima ovu
manifestaciju čine vrlo dinamičnom i zabavnom. Natjecanje je završilo uz pjesmu, riblje specijalitete te
podjelu nagrada.
Obrt "Ski taxi Ahel" je tijekom turističke sezone u sklopu svojeg objekta "Grote bar" održao niz zabavnih
zbivanja: "Večer salse", "After beach party", "Acoustic soul live" (živa glazba).
Pod pokroviteljstvom Centra za kulturu "Dr. Ivan Kostrenčić" su u suradnji s TZG Crikvenice održana dva
zbivanja. Dana 17. srpnja 2013. je, kao uvod u program "Jakovlje", na rivi Mulina održan odličan nastup
irskih glazbenika "James Cannon & Sinners", koji je oduševio i rasplesao publiku. Dana 24. srpnja je u crkvi
Sv. Jakova u sklopu turneje "Country guru on tour 2013." održan zanimljiv nastup sljedećih izvođača:
Country Guru Bugi, Fiddlerius Mandolinius i Kaubojka Rajka Sutlović. Na koncertu se izvodila duhovna
country glazba.
Sezona zbivanja završena je 22. rujna nastupom KUD-a "Martin Matetić" i njihovih gostiju. Gosti na
koncertu su bili KUD "Sloga" Hreljin, tamburaški orkestar "Vatroslav Lisinski" te solistica Katja Budimčić.
Koncert je za razliku od prethodna četiri, održan u crkvi Sv. Jakova, a izvodile su se duhovne pjesme.
Do 30. rujna je po Javnom pozivu utrošeno ukupno 36.000,00 kn.
SELCE
Izložbe u galeriji "Stara škola"
U organizaciji LU "Lirac" te uz sufinanciranje Turističke zajednice Grada Crikvenice održale su se 4 izložbe u
galeriji "Stara škola" u Selcu. Relativno dug period u kojemu je svaka izložba bila postavljena (ponekad i
mjesec dana) te jednostavan koncept nisu prošli osobito zapaženo, pogotovo što se tiče broja posjetitelja.
Izložbe su bile otvorene svaki dan od kasnoga poslijepodneva. Iznos sufinanciranja od strane TZGC je
8.000,00 kuna.
Primorske noći
Drugu godinu zaredom su se u Selcu tijekom srpnja i kolovoza održale Primorske noći, i to utorkom s
početkom u 19 sati uzduž rive ispred dizalice. Bogat izbor autohtonih suvenira i domaćih proizvoda uz zvuke
primorske pjesme nudili su zaista zanimljivo događanje brojnim posjetiteljima. Publika je događanje
prihvatila dobro, no nedovoljno da se održava ugostiteljska ponuda s primorskim menijem te su Primorske
večeri održavane do kraja bez toga dijela ponude. Primorske večeri u Selcu je TZGC sufinancirala s
18.000,00 kuna (6 termina). Do 30.9. nije podneseno izvješće te sredstva nisu prebačena.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
31
Ribarske fešte
Tradicionalne Ribarske fešte održavale su se i ove sezone, i to uglavnom srijedom s početkom u 21 sat.
Bogata ugostiteljska ponuda na bazi ribe uz primorsku muziku na rivi ispred dizalice redovito su privlačile
veliki broj posjetitelja. Budući da je dizalica i veliki dio rive ispred od ove godine u koncesiji, neplanirano je
dio naknade za korištenje toga prostora za vrijeme manifestacije koncesionaru platila TZGC. Taj trošak je bio
van okvira iznosa sufinanciranja. Održavanje 6 ribarskih fešti u Selcu je TZGC sufinancirala s 24.000,00 kuna.
Do 30.9. nije podneseno izvješće te sredstva nisu prebačena.
Koncerti Limene glazbe "Selce"
Tradicionalni koncerti četvrtkom u 20:30 održavali su se i ove godine te privukli dosta posjetitelja, koji su
uživali u zvucima poznatih koračnica i obrada suvremenih hitova u aranžmanu za puhačke instrumente.
TZGC je koncerte sufinancirala u iznosu od 24.000,00 kn (8 koncerata).
Do 30.9. nije podneseno izvješće te sredstva nisu prebačena.
Regata "Selce Open 2013." i Regata s turistima
Ove godine je 14. regata "Selce Open" privukla 28 natjecatelja, kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva.
Program i prijava su započeli u 11 sati, a za natjecatelje je bila organizirana besplatna hrana uz muziku, s
time da podjela nije bila riješena na odgovarajući način (bonovi za natjecatelje ili slično) pa su i slučajni
posjetitelji mogli uživati u brudetu i maneštri zajedno s natjecateljima. Po završetku regate, u večernjim
satima su nakon podjele nagrada natjecatelji počašćeni večerom te se fešta uz muziku nastavila do kasnih
večernjih sati. Manifestaciju jeTuristička zajednica Grada Crikvenice sufinancirala s 10.000,00 kuna.
Drugi dan je trebala biti održana Regata s turistima, no zbog lošeg vremena je održana dva dana nakon
predviđenog termina. Privukla je 15-ak gostiju iz hotela i privatnog smještaja, i to uglavnom stranaca.
Turistička zajednica je Regatu s turistima sufinancirala s 1.500,00 kuna.
Koncerti KUD-a "Neven"
Iako su prvotno bila prijavljena četiri koncerta, nažalost su se održala samo dva, i to zbora KUD-a "Neven"
zbog nemogućnosti tamburaške sekcije da okupi dovoljan broj članova u ljetnim mjesecima. Ove je godine
zbor po prvi puta nastupao koristeći razglas te su za posjetitelje stavljene stolice na trgu ispred "Harmice",
što je svakako privuklo veći broj ljubitelja glazbe koji su uživali u koncertu.
Utrošeno je ukupno 4.500,00 kuna od planiranih i potpisanih 9.000,00 kuna za 4 koncerta. Do 30.9. nije
podneseno izvješće te sredstva nisu prebačena.
Turistički boćarski turnir
Dana 28. srpnja u 17 sati se u organizaciji Boćarskoga kluba "Selce" na boćalištu "Matkino" održao turnir u
boćanju s gostima, uz sufinanciranje TZG Crikvenice u iznosu od 2.000,00 kuna. Ovogodišnji turnir nije
privukao veliki broj ekipa, bez obzira na to što se TIC Selce aktivno uključio u distribuciju letaka i plakata po
agencijama, hotelima i ugostiteljskim objektima, a boćarski klub predvidio večeru uz piće za sudionike.
Razlog tome je vjerovatno što je početak turnira bio u 17 sati, što je na "najtopliji dan ovog ljeta" ipak bilo
prerano. Uplaćeno je 1.000,00 kn.
Ribarenje s gostima
Dva puta ove godine održano je Ribarenje s gostima u organizaciji ŠRK-a "Oslić", uz financijsku i drugu
pomoć TZGC. TZGC je tiskala plakate, distribuirala ih po hotelima, kampovima i agencijama. Prvo ribarenje
održano je 27. lipnja i izazvalo manji interes, vjerovatno zbog manjeg broja gostiju i kasnijeg početka sezone,
no ipak se skupilo 10-ak zainteresiranih turista, uglavnom stranaca koji su popodne proveli u ribolovu s
članovima ŠRK-a "Oslić". Po povratku je slijedilo vaganje i ocjenjivanje te podjela nagrada uz večeru za sve
sudionike. Članovi ŠRK-a "Oslić" su u svojim prostorijama pripremili lignje na roštilju. Drugo ribarenje je
pobudilo veći interes, okupilo se više sudionika, ulov je bio bolji, a na kraju je održana fešta. Ribarenja su
sufinancirana od strane TZGC s iznosom od 6.000,00 kuna.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
32
Do 30. rujna je po javnom pozivu utrošeno 31.500,00 kn.
"Šareni svijet" - nastup dječjeg zabavljača (5.8.).
3. NOVI PROIZVODI – 9.299,41 kn
Cesta plave ribe
Projekt "Cesta plave ribe" smo pokrenuli prošle godine u okviru 46. Ribarskog tjedna, a u 2013. godini smo
ga pretvorili u stalnu ponudu destinacije, i to na način da su objekti koji su se uključili posebno istaknuli
meni plave ribe u svojoj ponudi. Osim toga, ti su objekti prilikom promocije projekta 8. lipnja dobili i
posebnu oznaku "Cesta plave ribe". Izrađen je poseban letak, a u projekt se uključilo 25 objekata na
području Rivijere Crikvenica, koje posebno ističemo u promotivnim aktivnostima TZG Crikvenice. "Cesta
plave ribe" posebno je promovirana u okviru 47. Ribarskog tjedna u Crikvenici. Utrošeno je 9.299,41 kn.
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - 265.305,27 kn
1. ONLINE KOMUNIKACIJA - 26.720,50 kn
1.1. Internet oglašavanje
Tripadvisor
Započeli smo raditi na prezentaciji Rivijere Crikvenica na Tripadvisoru, koji je jedna od najposjećenijih
stranica na svijetu za putovanja.
1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama - 26.720,50 kn
Vrlo smo aktivni u punjenju web stranice www.rivieracrikvenica.com sadržajima te se gotovo na dnevnoj
bazi na nju unose novi sadržaji. Uz to, sve veći broj privatnih iznajmljivača dostavlja podatke i fotografije
kapaciteta da se objave na web stranici TZG Crikvenice. Do kraja godine planiramo napraviti redizajn web
stranice.
Počeli smo raditi na kreiranju malih video sadržaja za web i Facebook.
Vrlo smo aktivni smo i na Facebook društvenoj mreži, a naša stranica "Crikvenica (Croatia)" iz dana u dan
ima sve više "obožavatelja" te je kontinuirano punimo novim i zanimljivim sadržajima.
Ove smo godine dobili dvije jedinstvene "žive razglednice" - postavili smo web live kamere u Selcu (centar
mjesta) i Crikvenici (centar - novouređeni Trg Stjepana Radića), koje u realnom vremenu reproduciraju slike
na webu TZG Crikvenice. Od svibnja do listopada je zabilježeno više od 300.000 pogleda na web kamere, što
je najljepša pohvala njihovome postavljanju.
2.OFFLINE KOMUNIKACIJE - 238.584,77 kn
2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora
Na ovoj stavci je predviđen trošak udruženog oglašavanja s tvrtkom "Jadran" d.d. u stečaju i udruženog
oglašavanja za avio. Do 30.9. utrošeno je 34.035,15 kn.
2.2. Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)
Na ovoj stavci utrošeno je 21.683,37 kn.
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali - 170.339,76 kn
Image brošure Rivijere Crikvenica, Dramlja, Jadranova i Selca
U veljači 2013. godine je dovršena priprema jedinstvene image brošure za cijelu Rivijeru Crikvenica, a
otisnuta je na ukupno 8 jezika (hrvatski, njemački, engleski, talijanski, slovenski, poljski, slovački i mađarski),
u ukupnoj nakladi od 50.000 komada. Brošura je napravljena u skladu s novim vizualnim identitetom TZG
Crikvenice.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
33
Tijekom 2013. je izvršena i priprema zasebnih image brošura za mjesta Selce, Dramalj i Jadranovo na 4
jezika: hrvatskome, njemačkome, engleskome i talijanskome te su spremne za tisak.
Informator Rivijera Crikvenica
Dovršena je izrada informatora Rivijera Crikvenica, promotivnog materijala namijenjenoga gostima kad su
već u destinaciji. Otisnut je u 37.000 primjeraka na hrvatskome, njemačkome, engleskome te mađarskome
jeziku. Za ovu godinu raspolažemo dovoljnom količinom informatora na slovenskome i slovačkome jeziku
pa nismo radili novo izdanje informatora na tim jezicima. Dakle, informator je na raspolaganju na ukupno 6
jezika i jako je dobro prihvaćen od poslovnih subjekata u destinaciji i od gostiju, koji ga rado uzimaju.
Ostali tiskani materijali
Izrađene su info mape i roll-upovi s vizualnim identitetom TZG Crikvenice za potrebe sajmova i prezentacija.
Priprema se reprint karte biciklističkih staza zajedno s turističkim zajednicama subregije. Pripremili smo i
otisnuli Program događanja od 1. svibnja do 31. prosinca 2013. na tri jezika - hrvatskome, njemačkome i
engleskome, u ukupnoj nakladi od 21.000 komada.
Napravili smo korekcije lanjskog Plana Grada Crikvenice i tiskali ga u nakladi od 40.000 komada.
Pripremili smo i otisnuli letak o Mediteranskom labirintu ljubavi na hrvatskome, njemačkome i engleskome
jeziku u nakladi od 5.000 komada. Pripremili smo i tiskali letak za "Cestu plave ribe" na hrvatskome,
njemačkome i engleskome jeziku u nakladi od 4.000 primjeraka.
Ukupno je utrošeno 170.339,76 kn
2.4. Suveniri i promo materijali - 12.526,49 kn
Dizajniranje i oblikovanje ambalaže za Pavlinsku tortu, novi gastro suvenir Rivijere Crikvenica, je gotovo.
Nažalost, "Slastice Selce" još uvijek čekaju potvrdu od Zavoda za javno zdravstvo za trajnost torte, kako
bismo taj podatak mogli staviti na ambalažu i da sve bude u skladu s aktualnim propisima. Nakon što
odradimo do kraja posao oko dobivanja potrebnih dozvola i detalje oko oblikovanja ambalaže torte,
možemo u suradnji s proizvođačem torte, obrtom "Slastice Selce", započeti s ozbiljnijom promocijom torte i
distribucijom u Hrvatskoj i izvan nje.
Tijekom godine nabavljali su se razni suveniri za potrebe promidžbe Rivijere Crikvenica, poput šalica,
privjesaka, majica i sl.
Povodom 125 godina pripremili smo "Mirisni mediteranski trio", koji se sastoji od triju vrećica punjenih
biljem tipičnim za Crikvenicu - lovorom, kaduljom i ružmarinom.
U okviru programa obilježavanja 125 godina organiziranog turizma raspisali smo Natječaj za crikvenički
suvenir. Na natječaj za suvenir Grada Crikvenice pristigle su 23 kandidature, koje sadržavaju 46 prijedloga
suvenira. Predstoji nam odabrati najbolje radove za oba natječaja te nas do kraja godine očekuje izložba
najboljih radova, koja će biti postavljena u Gradskoj galeriji u Crikvenici.
Ukupno je utrošeno 12.526,49 kn.
3. Smeđa signalizacija
U 2012. godini izrađeni su projekti pješačke signalizacije za Dramalj, Jadranovo i Selce, dok je izrada
projekta pješačke signalizacije za Crikvenicu pred završetkom.
Izradili smo prijedlog unificiranja komercijalne signalizacije, čiju realizaciju smo predložili Gradu Crikvenici.
Dogovoreno je da će Grad izvršiti analizu postojećeg stanja na terenu i predložiti moguće lokacije za
postavljanje komercijalne signalizacije. Grad Crikvenica će svim potencijalno zainteresiranim subjektima
poslati obavijest o uvođenju komercijalne signalizacije, kako bi ih potaknuli da se prijave. Odredit će se
mogući broj lokacija, naručiti stupovi i "kruna" s natpisom grada te raspisati natječaj za zakup pozicija od
strane zainteresiranih poslovnih subjekata. Osim toga, odredit će se i boja podloge i oblik fonta putokaza te
cijena po putokazu za izradu, postavljanje i održavanje. Poslovni subjekti će se ugovorom obvezati na
naknadu troškova za zakup prostora za postavljanje putokaza. Paralelno s postavljanjem novih putokaza će
se izvršiti skidanje postojećih tabli i putokaza. Grad još nije poduzeo korake vezano uz navedeno, na čemu
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
34
ćemo inzistirati te se nadamo da će se navedeni projekt pokrenuti ujesen, kako bismo ga završili do iduće
sezone.
Zbog promjene prometne regulacije te osobito zbog zatvaranja prometa iz pravca Vinodolske i Tomislavove
ulice na novi trg, s Gradom je dogovoreno prilagođavanje stare urbane turističke signalizacije novoj
prometnoj regulaciji na Trgu Stjepana Radića. Još uvijek čekamo da Grad odradi navedeno.
Izrađeni su novi planovi mjesta za sva mjesta u Gradu te oznake za TIC-eve u skladu s izmjenama Statuta
TZG Crikvenice te su postavljeni u prvoj polovici svibnja 2013.
Pored navedenoga, TZG Crikvenice je u pisanom obliku Gradu Crikvenica dala primjedbe i sugestije na
Pravilnik o uređenju otvorenih ugostiteljskih terasa, uređenju pročelja, postavljanju reklama, zaštitnih tendi
i ostale urbane opreme na Trgu Stjepana Radića.
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI - 47.152,88 kn
1. SAJMOVI - 33.783,87 kn
U suradnji s Turističkim zajednicama Novog Vinodolskog i Vinodolske općine smo početkom veljače
nastupili na sajmu Reisezeit u Hannoveru. Sajam je, kao i naš štand, bio izuzetno dobro posjećen (132.500
posjetitelja). Subregija se predstavila promo materijalima i gastro ponudom.
S Turističkim zajednicama Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske smo organizirali i prezentacije turističke
ponude subregije u Bratislavi i Ljubljani. Prezentacije smo održali 12. i 14.03.2013. u Veleposlanstvu u
Bratislavi te predstavništvu HTZ-a u Ljubljani. Bile su vrlo dobro posjećene, a na objema je sudjelovalo
između 20 i 25 novinara, touroperatora i agencija. Osim toga, 13. ožujka sudjelovali smo s TZ Kvarnera na
prezentaciji za Terra Reisen u Leibnitzu u Austriji.
Sufinanciramo i odlazak turističkih subjekata na sajmove i radionice.
Turistička zajednica Grada Crikvenice poslala je promo materijal - imidž brošuru Crikvenice na ukupno 25
sajmova koji su navedeni u nastavku:
1. Utrecht: Vakantiebeurs – 8.-13.01.2013.
2. Beč: Ferienmesse – 10.-13.01.2013.
3. Bern: Ferienmesse - 10.-13.01.2013.
4. Stuttgart: CMT – 12.-20.01.2013.
5. Dusseldorf: Boot – 19.-27.01.2013.
6. Bratislava: Slovakiatour – 24.-27.01.2013.
7. Ljubljana: Alpe Adria – 24.-27.01.2013.
8. Zurich: FESPO – 31.01.-04.02.2013.
9. Bruxelles: Vacances – 31.01.-04.02.2013.
10. Hamburg: Reisen – 06.-10.02.2013.
11. Prag: Holiday world – 07.-10.02.2013.
12. Milano: BIT – 14.-17.02.2013.
13. Munchen: F.R.E.E. - 20.-24.02.2013.
14. Herning: Ferie fur alle – 22.-24.02.2013.
15. Beograd: IFT – 21.-24.02.2013.
16. Essen: Reise & Camping – 27.02.-03.03.2013.
17. Nurnberg: Freizeit – 27.02.-03.03.2013.
18. Budimpešta: UTAZAS – 28.02.-03.03.2013.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
35
19. Tulln: Boot – 28.02.-03.03.2013.
20. Berlin: ITB – 06.-10.03.2013.
21. Bratislava – Motocykel, boatshow – 14.-17.03.2013.
22. Gotheborg: TUR – 21.-24.03.2013.
23. Gdanjsk: GTT 2013 – 12.-14.04.2013.
24. Road show Budimpešta – 16.-18.05.2013.
25. Poznan: Tour Salon – 16.-19.10.2013.
Ukupno je utrošeno 33.783,87 kn.
2. STUDIJSKA PUTOVANJA - 8.062,00 kn
Studijska putovanja novinara, agenata i sl.
Tijekom 2013. godine smo ugostili mnoge predstavnike medija, agencija, touroperatora i sl. te im
prezentirali Rivijeru Crikvenica. Tako smo 7. lipnja ugostili smo grupu austrijskih agenata (22 osobe) iz
agencije "Terra reisen". Od 24. do 26. lipnja su nas posjetile slovačke novinarke, koje pišu za dnevnik "Uj
Szo" i tjednik "Život". Dana 4. srpnja smo ugostili 25 agenata (Novatours group) iz baltičkih zemalja - Litve,
Latvije i Estonije. U srpnju smo ugostili talijanskog snimatelja, koji je nekoliko dana, djelomično i u pratnji
djelatnika TZG Crikvenice, snimao kadrove za dokumentarni film o Rivijeri Crikvenica.
Dana 13. rujna su nas u sklopu studijskog putovanja posjetila dva belgijska novinara, predstavnika medija
Travelling News i Event Tourism magazine, koji su se fokusirali na gastronomiju i smještajne kapacitete.
Udruga touoperatora Češke republike (AČCKA), ukupno 54 travel agenata, posjetilo nas je 28. rujna
(workshop i studijski boravak).
TZG Crikvenice je u suradnji s Udrugom privatnih iznajmljivača smještaja Crikvenice 5. listopada osmislila i
organizirala obilazak grada i prezentaciju Rivijere Crikvenica za dvadesetak predstavnika Udruge privatnih
iznajmljivača iz Vodnjana.
Ukupno je utrošeno 8.062,00 kn.
3. POSEBNE PREZENTACIJE - 5.307,01 kn
Tvitomanija je najveća regionalna konferencija o društvenim mrežama, a održana je od 8. do 12. svibnja
2013. u Hotelu "NOVI Spa Hotels & Resort" u Novom Vinodolskom. Nakon uspješne Blogomanije krajem
prošle godine u srpskome skijalištu Stara Planina, tema druge po redu Tvitomanije je bila "Društvene mreže
i život" te se govorilo o svim sferama života u kojima su društvene mreže napravile revoluciju. Na
predavanjima, panel diskusijama i radionicama se raspravljalo o prednostima koje pojedincima i
kompanijama donosi aktivno i kvalitetno prisustvo na društvenim mrežama. Ovogodišnja Tvitomanija je na
jednome mjestu okupila više od 1.000 gostiju iz cijele regije. TZ Kvarnera i TZ Crikveničko-vinodolske rivijere
su u sklopu Tvitomanije 9. svibnja imale info pult u Hotelu "NOVI RESORT", a informatorica je bila Katarina
Šegota iz TZGC. Ukupno je utrošeno 5.307,01 kn.
V. INTERNI MARKETING - 34.919,76 kn
1. EDUKACIJA - 8.972,00 kn
U svibnju smo održali dvije edukacije - predavanja, i to o promociji na TripAdvisoru za HORECA i o
internetskim servisima u marketingu za privatne iznajmljivače. Iznajmljivače smo upoznali s načinima
uređenja sobe te im prezentirali mogućnosti koje im nudi TZG Crikvenica u smislu oglašavanja, web prijave i
sl. Edukacije su bile dobro prihvaćene i pohvaljene od strane sudionika.
U okviru programa obilježavanja 125 godina turizma organizirali smo edukaciju za djecu pod nazivom "Moja
turistička Crikvenica", koja je održana 23. rujna u osnovnim školama Zvonka Cara i Vladimira Nazora i
Dječjem vrtiću "Radost".
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
36
Početkom studenoga organizirat ćemo daljnje edukacije o internetskim servisima u marketingu privatnih
iznajmljivača.
Temeljem Odluke s 37. sjednice Vijeća TZGC, TZG Crikvenice je postala članica UHPE. Dana 16. listopada
UHPA je u Hotelu "Vila Ružica" u Crikvenici organizirala prvo u nizu događanja edukativnog karaktera seminar "Razvoj destinacijskih menadžment kompanija". TZG Crikvenice je proslijedila poziv na seminar
svim hotelijerima i agencijama s područja Rivijere Crikvenica.
U svibnju smo odradili 3 termina edukacije o poslovnoj komunikaciji za djelatnike TZG Crikvenice.
Ukupno je utrošeno 8.972,00 kn.
2. KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU NEPOSREDNO ILI POSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET 25.947,76 kn
Meteo stanica - predložili smo Gradu Crikvenici da se, vezano uz nabavu nove opreme za meteo stanicu,
ispitaju mogućnosti mjerenja pokazatelja kvalitete zraka, kako bismo dobili podatke vezano uz blagotvoran
utjecaj crikveničke klime na zdravlje. Ova problematika je izuzetno važna za daljnju promociju Crikvenice
kao destinacije zdravstvenog turizma, jer bez egzaktnih podataka promocija nije moguća.
Osim toga, Gradu je skrenuta pozornost na dotrajalost krova stare meteo kućice i hitnu potrebu popravka.
TZG Crikvenica već dugi niz godina osigurava plaću motritelju na meteo stanici Crikvenica.
U okviru ove stavku prema odlukama Turističkog vijeća dodijeljena su sljedeća sredstva: Jet ski - hitna
pomoć - 13.050,00 kn, Udruzi "Sunce" za Međužupanijske sportske susrete umirovljenika 5.000,00 kn, KUDu "Martin Matetić" za kostime 3.000,00 kn, KUD-u "Jelena" Dramalj 2.000,00 kn, "Sretnoj šapi" 1.000,00 kn,
Paragliding klubu "Flumen" za uređenje uzletišta za paraglidere 3.000,00 kn, HVIDRA-i 1.000,00 kn i MNK-u
"Duga" 1.000,00 kn.
Ukupno je utrošeno 25.947,76 kn.
3. NAGRADE I PRIZNANJA
Na natječaj HTZ-a "Čovjek - ključ uspjeha u turizmu" aplicirali smo djelatnike u više kategorija. Nagradu za
najboljeg djelatnika godine u Hrvatskoj u kategoriji djelatnik u pomorskom prijevozu dobio je Klaudio
Domijan iz Dramlja, a nagradu za najboljeg djelatnika godine u Hrvatskoj u kategoriji taksist dobio je
Dragutin Buneta iz Crikvenice.
Ove godine je akcija HTZ-a "Plavi cvijet" ukinuta te je jedino ocjenjivanje u okviru akcije "Turistički cvijet".
Na natječaj za najljepšu okućnicu prijavilo se ukupno 19 kandidata. Članovi povjerenstva u sastavu: mr.sc.
Ljiljana Vegrin, dipl.ing.agr., Snježana Skorup, dipl.ing.agr. i Darija Perković, mag.ing.prosp.arch. donijeli su
sljedeće odluke:
a) u kategoriji za najljepše uređenu okućnicu obiteljske kuće na području Grada Crikvenice najuspješniji su:
1. Gordan Božić, Milovana Muževića 4 - 1. prolaz, Dramalj
2. Marija Litović, Omladinska 40, Dramalj.
3. Stanislav Škiljan, Dolac 19, Crikvenica.
b) u kategoriji za najljepše uređen balkon obiteljske kuće na području Grada Crikvenice najuspješniji su:
1. mjesto: Goran Mavrić, Maršala Tita 71a, 51266 Selce
2. mjesto: Zvonko Draženović, Rade Končara 85, 51266 Selce
3. mjesto: Jadranka Bruketa, Primorska 28, 51260 Crikvenica
U tijeku su natječaji za crikvenički suvenir i najbolju fotografiju Rivijere Crikvenica.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
37
4. IZVJEŠTAJI – na ovoj poziciji u prvih 9 mjeseci nema realiziranog troška.
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - 26.277,03 kn
1. PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA
Aplikacija za mobilne telefone
Izrada aplikacije Rivijere Crikvenica za mobilne telefone na platformama za iPhone, Android i Nokia sustave
je gotova. Aplikaciju smo izradili na njemačkome i engleskome jeziku. U tijeku je povezivanje mobilne
aplikacije s Tripadvisorom.
Info kiosci na Trgu Stjepana Radića
Grad Crikvenica je u okviru projekta uređenja Trga Stjepana Radića nabavio 6 info kiosaka. Turistička
zajednica je osigurala dio materijala dostupnih na info kioscima, što je mogla realizirati za 0 kuna. Do
početka sezone stavit će se još neki sadržaji na info kioske, poput informatora na svih 6 jezika. Navedeni
materijal (prilagođeni turistički informator i mobilna aplikacija) postavljen je na nove info kioske.
2. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA – na ovoj poziciji nema reliziranog troška u prvih 9 mjeseci.
4. SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA - 6.500,00 kn
Sufinanciramo Plavu zastavu na bazenima Hotela "Varaždin" u Selcu prema programu Udruge "Lijepa naša".
Ukupno je utrošeno 6.500,00 kn.
5. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA U IZDAVAŠTVU - 13.308,28 kn
Organizirali smo fotografiranje iz zraka i angažirali poznatoga fotografa Ivu Pervana. TZG Crikvenice sada
raspolaže velikim brojem kvalitetnih avio snimki.
U okviru programa obilježavanja 125 godina organiziranog turizma raspisali smo Natječaj za izbor najbolje
fotografije Rivijere Crikvenica. Na natječaj za najbolju fotografiju Rivijere Crikvenica pristiglo je 13
kandidatura. Predstoji nam odabrati najbolje radove te nas do kraja godine očekuje izložba najboljih
radova, koja će biti postavljena u Gradskoj galeriji u Crikvenici.
Utrošeno je 13.308,28 kn.
6. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV - 6.468,75 kn
Tu je prikazan godišnji trošak programa Prijava turista u TZ i prijava turista preko weba. U prvih 9 mjeseci
utrošeno je 6.468,75 kn.
VII. OSTALO
Natječaji, javni pozivi
TZG Crikvenice je, već četvrtu godinu zaredom, raspisala Javni poziv za prijavu projekata za financijsku
potporu u okviru sredstava Plana i programa rada TZG Crikvenice za 2014. godinu. Do isteka roka za prijavu,
30. rujna 2013., javile su se ukupno 53 udruge/kluba/institucije/tvrtke te prijavile ukupno 108 projekata.
TZG Crikvenice je tijekom 2013. pripremila mnoge kandidature za razne natječaje, javne pozive i sl.,
raspisane od strane Ministarstva turizma, HTZ-a, TZ Kvarnera, PGŽ-a itd.
TZG Crikvenice je na objavljeni natječaj HTZ-a za manifestacije u 2013. godini prijavila 47. Ribarski tjedan,
125 godina turizma u Crikvenici, 2. Dane Frankopana, Dane Ad Turresa, XC Biciklistički maraton, (Sr)etno
Selce i Maškare Crikvenica 2013., a dobili smo ukupno 55.000,00 kn, od čega 10.000,00 kn za 2. Dane
Frankopana, 15.000,00 za 47. Ribarski tjedan i 30.000,00 za Maškare Crikvenica.
Javili smo se i na Javni poziv TZ Kvarnera za sufinanciranje manifestacija s istim manifestacijama te na Javni
poziv HTZ-a i dobili 12.000,00 kn, i to za 125 godina turizma 5.000,00 kn, 47. Ribarski tjedan 4.000,00 kn, XC
biciklistički maraton 1.000,00 kn te za (Sr)Etno Selce, Dane Ad Turresa i Dane Frankopana ukupno 2.000,00
kn.
Prijavili smo nekoliko projekata na javne pozive Ministarstva turizma. U javnom pozivu "Korak više"
kandidirali smo programe "Cesta plave ribe", "E- Crikvenica", "I love Crikvenica" i "Photo points", a u
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
38
javnom pozivu "Inovativni turizam" programe "Edukacija za kreativni turizam" i "Redizajn sustava
funkcioniranja ureda Turističke zajednice Grada Crikvenice radi podizanja razine destinacijske kvalitete".
Pripremili smo projekt "Mreža TIC-eva" za kandidiranje na Javni poziv Ministarstva turizma "Turistički
projekti za strukturne fondove". Kako se na taj javni poziv mogu javiti samo jedinice lokalne samouprave,
pripremili smo svu dokumentaciju kako bi projekt mogao kandidirati Grad Crikvenica. Budući da se u stvari
traži financiranje projektne dokumentacije za prostor TIC-a Crikvenica koji je u vlasništvu Grada (TIC
Dramalj je već adaptiran, projekt za TIC Selce se izrađuje, a TIC Jadranovo nema riješenu imovinsko-pravnu
situaciju), i logično je da se Grad kandidira.
Na objavljeni natječaj Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije za
2014. godinu kandidirali smo 3. Dane Frankopana, Dane Ad Turresa, 48. Ribarski tjedan i (Sr)etno Selce.
Kandidiranje projekata na natječaje za EU fondove
Vezano uz izradu projekata i kandidiranje na natječaje, kontaktirali smo nekoliko kozultantskih tvrtki koje
pružaju usluge pripremanja projekata te zajedno s tvrtkom "Stratos savjetovanje" pristupili pripremi
projekata.
Osmislili smo tri projekta za natječaje za EU fondove, koja smo za sada prijavili na Javni poziv Ministarstva
turizma za identificiranje projekata za EU:
1. Adaptacija mreže TIC-eva TZG Crikvenice
2. Kulturno-turističke rute - sustav biciklističkih staza, kulturnih ruta i poučnih staza na području subregije
Crikvenica-Vinodol
3. Kreativni turizam - sustavna edukacija turističkih djelatnika u području marketinških strategija, stvaranju
kreativnih i prepoznatljivih turističkih proizvoda te promociji tih proizvoda. Projekt koji je u fazi
osmišljavanja i koji će TZGC kandidirati za EU fondove.
Arhiva TZG Crikvenice
Budući da nam je zakonska obveza čuvanje i popis arhivske građe, formirali smo arhivu u zgradi u Selcu. U
svim TIC-evima je bilo izuzetno puno građe, koja se više ne treba čuvati pa je izdvojena i uništena. Ostatak
arhive smo prenijeli u Selce, posložena je i sortirana te spremna za popisivanje arhivske građe.
VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU -562.179,82 kn
1. Transfer Gradu za tekuću godinu 562.179,82 kn
30% od pripadajuće boravišne pristojbe u Proračun Grada)- Turistička zajednica ova sredstva izdvaja
sukladno odredbama Zakona o boravišnoj pristojbi. Doznačena sredstva Grad mora koristiti za uređivanje
mjesta na način da budu u funkciji turizma.
Do 30.9.2013. Gradu je doznačeno 562.179,82 kn.
2. Transfer Gradu za prethodne godine
Obveza transfera boravišne pristojbe za prethodne godine prema Sporazumu o podmirenju duga BP
dospijeva 31.10. te će tada biti plaćena 3. rata u iznosu od 448.500,00 kn.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
39
IX. RASHODI ZA PRETHODNE GODINE - 367.040,63 kn
Do 30.9. plaćeni su rashodi iz prethodnih godina u iznosu od 367.040,63 kn.
TROŠKOVI PRETHODNE GODINE PLAĆENI U RAZDOBLJU 1.1. - 30.9.2013.
Rashodi za radnike
plaće za 12.-2012. s dopr.
Materijalni izdaci
uredski materijal
Službena putovanja
dnev., trošk.prijev. i ost.
Naknade radnicima
nakn.za prijev., loko-vožnja
Energija
električna energija
motorni benzin i dizel gorivo
Rashodi za usluge
pošt., telefon, telefax, Intern.
usluge održavanja
komunalne usluge
najam poslovnog prostora
ostale nespomenute usluge
Nematerijalni izdaci
plat. promet i bankovne nakn.
ostali financ. rashodi
Ostali rashodi
reprezentacija
1300
2220
3210
3230
3999
4100
5201
6500
TZGC UKUPNO
90.376,78
90.376,78
702,94
702,94
816,00
816,00
774,00
774,00
2.912,97
1.904,48
1.008,49
18.637,62
8.004,44
1.214,31
3.843,98
4.049,89
1.525,00
2.921,32
713,65
2.207,67
463,00
463,00
Rashodi za rad tijela TZ
Manifestacije - ostale
Oglašav. - jav. i priv. sektor
Brošure i ost. tisk.mater.
Turist. signalizacija
Turistički sajmovi
Koord. subj. - meteo
Banka-fotografije,dijateka
2.745,00
48.050,02
55.046,02
120.077,25
17.500,00
2.400,00
2.379,32
1.238,39
UKUPNO
367.040,63
SVEUKUPNI RASHODI - 3.997.308,46 kn
Izradila:
Direktorica TU TZG Crikvenice:
Marijana Biondić, dipl. oec.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
40
4. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA TZG CRIKVENICE ZA 2013. GODINU
PRIHODI - rebalansom je predviđeno ukupno 7.248.708,95 kn, što je 15,98% više od plana:
1. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE - rebalansom je planirano 4.753.000,00 kn, što je 3,78%
više od plana.
1.1. Boravišna pristojba - tekuća godina
Plan je temeljen na podatcima o ostvarenim noćenjima svih mjesta na Rivijeri Crikvenica u prvih devet
mjeseci 2013. godine, a rebalansom je planirano netto 4.453.000,00 kn.
1.2. Boravišna pristojba - prethodne godine
Do 29.9.2013. uplaćeno je ukupno 279.475,58 kn netto boravišne iz prethodnih godina. Hotel "Selce" je
platio dug iz 2011. godine, Hotel "Vila Ružica", Hotel "Marina" i kamp "Uvala Slana" dug iz 2012. godine te
neki manji objekti i dio iznajmljivača također dug iz 2012. godine.
Do kraja godine rebalansom je predviđeno da će se po osnovi duga boravišne iz prethodnih godina
uprihodovati 300.000,00 kn.
2. PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE
Ukupno uprihodovana turistička članarina do kraja rujna iznosi 348.139,33 kn. Budući da ove godine
iznajmljivači više ispunjavaju svoju obvezu temeljem turističke članarine, a i inače je u prvih 9 mjeseci
ostvaren veći prihod po ovoj osnovi, planiramo povećanje rebalansom, i to 450.000,00 kn, što je 9,76% više
od plana.
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA
Planirani prihod ne mijenja se rebalansom te iznosi 750.000,00 kn.
4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA
Očekuje se sufinanciranje od Ministarstva turizma, HTZ-a, TZ PGŽ-a (Kvarner) i Primorsko-goranske županije
za razne akcije i projekte (turistička signalizacija, "Volim Hrvatsku", "Dani Ad turresa", "Maškare", eko
akcije i dr.). Očekuje se prihod na razini planiranoga te se ne mijenja rebalansom - 100.000,00 kn.
5. PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE (VIŠAK PRIHODA UKOLIKO JE ISTI OSTVAREN)
Prema pravilu novčanog tijeka, na ovoj stavci treba stajati stanje na žiro računu i blagajni na dan 1.1.2013.
godine, stoga se iznos rebalansom mijenja i iznosi 805.708,95 kn, što je 403,57% više od plana.
6. OSTALI PRIHODI
TZG Crikvenice će u 2013. godini tiskati informativni materijal, u kojemu će se moći oglašavati privredni
subjekti te se očekuju prihodi iz tih izvora. Također se očekuju prihodi od refundacija za projekt e-nautika,
HZZ-a, zakupnina i sl. Ovi prihodi ostvarit će se u većem iznosu od previđenoga te se rebalansom predviđa
prihod od 390.000,00 kn, što je 56% više od plana.
7. PRIHODI ZA PRETHODNU GODINU NAPLAĆENI U 2013.
Prema pravilu novčanog tijeka, ovdje trebamo navesti prihode koji se odnose na prethodnu godinu, ali su
sjeli na naš žiro račun u 2013. Ne planiramo ovu vrstu prihoda u rebalansu.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
41
RASHODI - ukupno 6.653.300,00 kn, što je za 6,45% više od plana.
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI
Planirano je ukupno utrošiti 1.976.400,00 kn, što je 7,06% manje od plana.
1. Rashodi za radnike
Rebalansom je planirano ukupno 1.272.700,00 kn, što je 10,78% manje od planiranoga.
Osim brutto plaća zaposlenih i doprinosa na plaće, tu spadaju i ostali rashodi - nagrade, darovi, pomoći,
otpremnine i sl. U ovu stavku spadaju svi radnici zaposleni u Turističkom uredu i TIC-evima, kao i sezonci.
Ostvareno je nešto manje zbog bolovanja djelatnice.
2. Rashodi ureda - planirano je ukupno 191.250,00 kn, što je 25,58% manje od plana.
2.1. Materijalni izdaci - rebalansom je planirano 58.500,00 kn, što je 9,3% manje od plana.
2.2. Izdaci za usluge - rebalansom je planirano 97.050,00 kn, što je 4,35% više od plana.
2.3. Nematerijalni izdaci - rebalansom je planirano 15.700,00 kn, što je 38,43% manje od plana. Do takvog
smanjenja došlo je zato što se nije realizirao kredit za premošćenje razdoblja sa slabim priljevom prihoda te
se nije ostvario trošak kamate u planiranom iznosu.
2.4. Ostali izdaci - rebalansom je planirano 20.000,00 kn, što je 72,97% manje od plana. Do takvog
smanjenja došlo je zato što se prema načelu novčanog tijeka amortizacija ne prikazuje u izvješću.
3. Troškovi rada tijela TZ
S obzirom na to da članovi tijela TZG Crikvenice ne primaju nikakvu naknadu, tu se planiraju sredstva za
konzumacije tijekom sjednica tijela Zajednice, troškove puta te prigodan domjenak za članove krajem
godine za zahvalu na aktivnosti u tijelima Zajednice. Planirana sredstva su 10.000,00 kn. Rebalansom se ne
mijenja ovaj iznos.
4. Rashodi TIC-eva
Rebalansom je planirano ukupno 202.450,00 kn, što je 28,49% manje od plana.
2.1. Materijalni izdaci - rebalansom je planirano 49.300,00 kn, što je 17,56% manje od planiranoga.
2.2. Izdaci za usluge - rebalansom je planirano 134.950,00 kn, što je 23% manje od planiranoga.
2.3. Nematerijalni izdaci - rebalansom je planirano 6.500,00 kn, što je 5,8% manje od planiranoga.
2.4. Ostali izdaci - rebalansom je planirano 11.700,00 kn, što je 71,57% manje od planiranoga. Do takvog
smanjenja došlo je zato što se prema načelu novčanog tijeka amortizacija ne prikazuje u izvješću.
5. Ulaganja u opremu i adaptaciju poslovnog prostora
Planirana su sredstva za opremanje TIC-a u Dramlju namještajem i kompjuterskom opremom. Također je
planirana zamjena dotrajalih kompjutera novima te nabava uredskog namještaja u drugim TIC-evima i
uredu, ovisno o tome gdje se ukaže potreba.
Na ovoj stavci planirana je i izrada projektne dokumentacije za uređenje i adaptaciju TIC-eva. U 2013. godini
planira se izrada projektne dokumentacije za TIC Selce, za što se od Ministarstva turizma dobilo
sufinanciranje u iznosu od 30.000,00 kn. Projekt uređenja TIC-a Selce planira se kandidirati za bespovratna
sredstva EU, odnosno na natječaj koji će se raspisati u okviru strukturnih fondova. Tijekom 2013. odradit će
se sve pripremne radnje, od izrade projektne dokumentacije, dobivanja građevinske dozvole do pripreme
kandidature za natječaj.
Osim toga, planirana je kupnja nove kompjuterske opreme i softwarea te opremanje TIC-eva
fotoaparatima.
Planirana je i kupnja dvaju skutera.
Rebalansom je planirano 300.000,00 kn, što je 100% više od plana.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
42
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI - planirano je ukupno 1.645.000,00 kn, što nije mijenjano rebalansom.
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju Grada (osim izgradnje komunalne infrastrukture)
1.1. Projekt "Volim Hrvatsku"
Planirani iznos ne mijenja se rebalansom i ostaje 25.000,00 kn.
2. Manifestacije - planirano je ukupno 1.610.000,00 kn, što nije mijenjano rebalansom.
2.1. Manifestacije - kulturno-zabavne – Rebalansom je planirano ukupno 1.059.000,00 kn, što je 3,29%
manje od plana.
CRIKVENICA
"Maškare 2013."
Ukupan budžet za ovu manifestaciju mijenja se rebalansom i planira se u iznosu od 525.000,00 kn što je 5%
više od plana.
Dani Ad turresa
Rebalansom se planira iznos od 70.000,00 kn, što je 4,47% više od plana.
47. Ribarski tjedan
Za 47. ribarski tjedan se rebalansom planira 152.000,00 kn, što je 8,57% više od plana.
Dani Frankopana
Rebalansom se planira 120.000,00 kn, što je 14,3% manje od plana.
DRAMALJ
Proslava Sv. Jelene
Za proslavu Sv. Jelene je planirano 5.000,00 kn, što se ne mijenja u rebalansu.
Melodije s okusom mora
Rebalansom ostaju planirana sredstva u iznosu od 35.000,00 kn.
JADRANOVO
Proslava Sv. Jakova
Za proslavu Sv. Jakova je rebalansom planirano 17.000,00 kn, što je 13,3% više od plana.
Melodije s okusom mora
Rebalansom se ne mijenjaju planirana sredstva: 15.000,00 kn.
SELCE
Proslava Sv. Katarine
Za proslavu Sv. Katarine je planirano 5.000,00 kn, što se ne mijenja rebalansom.
(Sr)Etno Selce
Rebalansom je planirano ukupno 80.000,00 kn, što je 14,3% više od plana.
Dan turizma - 4. kolovoza 2013.
Rebalansom se ne mijenja planirani iznos - ukupno 35.000,00 kn.
2.4. Ostale manifestacije
U 2013. godini bili smo vrlo aktivni u organiziranju manifestacija, a odradili smo i zahtjevan program
obilježavanja 125 godina turizma u Crikvenici te se iz tog razloga rebalansom mijenja iznos i planira se
136.000,00 kn, što je 73,03% više od plana.
2.5. Potpore manifestacijama
Budući da su neki od organizatora odustali od organizacije dijela programa, planirani iznos se rebalansom
smanjuje na ukupno 415.000,00 kn, što je 4,9% manje od plana.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
43
3. Novi proizvodi
Umjesto izleta predloženoga u planu odradili smo projekt "Cesta plave ribe", a rebalansom se iznos ne
mijenja.
Planirani troškovi: 10.000,00 kn.
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI - rebalansom se planira 440.000,00 kn, što je 18,92% više od
plana.
1. Online komunikacije - rebalansom se planira 70.000,00 kn, što je 16,67% više od plana.
1.1. Internet oglašavanje
Rebalansom se ne mijenja plan - planirana sredstva su 10.000,00 kn.
1.2. Internet stranice i upravljanje internet stranicama
Rebalansom se planira povećanje sredstava za 20% više u odnosu na plan - 60.000,00 kn.
2. Offline komunikacije - rebalansom se planira ukupno 370.000,00 kn, što je 19,35% više od
plana.
2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora
U planu za 2013. godinu pogrešno su bili upisani iznosi za oglašavanje u promo kampanjama javnog i
privatnog sektora i opće oglašavanje te je trebalo upisati obrnuto. Rebalansom se na ovoj stavci planira
80.000,00 kn, što je 300% više od plana.
2.2. Opće oglašavanje (oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)
Rebalansom se planira 40.000,00 kn, što je 60% manje od plana.
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali
Budući da smo relizirali tiskanje informatora i na mađarskome jeziku, a do kraja godine planiramo otisnuti
novogodišnji promo materijal i neke druge sitne tiskane materijale, rebalansom se planira 220.000,00 kn,
što je 29,41% više od plana.
2.4. Suveniri i promo materijali
Planira se nabavka određene količine suvenira, koji će se koristiti za poklone poslovnim partnerima,
sudionicima raznih događanja i natjecanja te za prezentaciju Rivijere Crikvenica. Ovdje se planira i trošak
natječaja za najljepši suvenir.
Rebalansom se planira 30.000,00 kn, što je 50% više od plana.
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
Rebalansom se planira 100.000,00 kn, što je 9,09% manje od plana.
1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)
1-1430 Sajmovi, info nastupi, kooperativni nastupi s tour operatorima, prezentacije
Rebalansom se ne planira povećanje te ostaje planirani iznos od 50.000,00 kn.
2. Studijska putovanja
U ovoj stavci planirana su studijska putovanja novinara i turističkih djelatnika, kao i djelatnika TZG
Crikvenice i vijećnika TZG Crikvenice.
Rebalansom se planira 100% više od plana - 40.000,00 kn.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
44
3. Posebne prezentacije
Rebalansom se planira 10.000,00 kn, što je 75% manje od plana.
V. INTERNI MARKETING - rebalansom se planira iznos od 100.000,00 kn, što je 11,11% više od
plana.
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)
Ne planira se rebalans na ovoj stavci - planirana sredstva: 20.000,00 kn.
2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet
Ne planira se rebalans ove stavke - planirana sredstva: 52.000,00 kn.
3. Nagrade i priznanja (Projekt "Volim Hrvatsku" i ostalo)
Organizacija manifestacije krajem godine, kada bi TZG Crikvenice zahvalila svima koji su na bilo koji način
doprinijeli turističkim aktivnostima i programima provedenima u ovoj godini. Tijekom godine organizira se
natječaj za uređenje mjesta i natječaj za djelatnika godine.
Rebalansom se planira 25.000,00 kn, što je 66,67% više od plana.
4. Izvještaji
Planirana sredstva ostaju ista: 3.000,00 kn.
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA - rebalansom se planira povećanje od 11,36% - 73.500,00
kn.
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala
Dovršit ćemo izradu digitalnog turističkog vodiča Rivijere Crikvenica - aplikaciju za mobitel na tri platforme iPhone, Android i sustavu za Nokia telefone na hrvatskome i engleskome jeziku, započetu u 2012. godini.
Ne planira se rebalans ove stavke -planirana sredstva: 35.000,00 kn.
2. Istraživanje tržišta
Rebalansom se ne planiraju sredstva na ovoj poziciji.
4. Suradnja s međunarodnim institucijama
Ne planira se rebalans, dakle iznos ostaje 6.500,00 kn.
5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu
1-1230 Dijateka
Stavka se povećava zbog više potrošenih sredstava za avio fotografije te planiranih sredstava do kraja
godine za natječaj za najbolju fotografiju.
Rebalansom se planira povećanje ove stavke za 400%, i to na 25.000,00 kn.
6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)
1-1220 Informatizacija - stvaranje baze podataka
Rebalansom se smanjuje ova stavka na 7.000,00 kn, i to za 53,33%.
VII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)
Rebalansom se ne mijenjaju sredstva na ovoj poziciji - planirana sredstva su 20.000,00 kn.
VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)
Transfer Gradu za tekuću godinu - 1.374.000,00 kn - rebalansom se planira 1.425,900 kn, što je 3,78% više
od plana.
Transfer Gradu za prethodne godine - ostaje na istoj razini - 448.500,00 kn.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
45
IX. RASHODI ZA PRETHODNE GODINE - 424.000,00 kn
To je pozicija koja se pojavila uslijed obveze drukčijeg izvješćivanja tijela TZ na nivou RH, odnosno prema
načelu novčanog tijeka. Tu su prikazani rashodi - obveze koje je TZGC platila u 2013. godini, a stvorene su u
prethodnoj godini.
SVEUKUPNO RASHODI - Rebalansom se planira 6.653.300,00 kn, što je 6,45% više nego što je
planirano.
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) predviđen je prijenos 595.408,95 kn, koje će se prenijeti u 2014. godinu.
Direktorica TU TZG Crikvenice:
Marijana Biondić, dipl.oec.
Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | Tel: +385 51 784 101, Fax: +385 51 781 056
[email protected] | www.rivieracrikvenica.com| OIB: 78748346087 | ŽR: 2402006-1100111622
RB
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.
RB
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
III.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
IV.
1.
2.
3.
V.
1.
2.
3.
4.
VI.
1.
2.
4.
5.
6.
VII.
VIII.
1.
2.
IX.
PRIHODI PO VRSTAMA
Prihodi od boravišne pristojbe
Prihodi od turističke članarine
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog
za programske aktivnosti
za funkcioniranje turističkog ureda
Prihodi od drugih aktivnosti
Prijenos prihoda preth. godine (Višak preth. godine)
Ostali nespomenuti prihodi
Prihodi za prethodnu godinu naplaćeni u 2013.
SVEUKUPNO PRIHODI
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE FINANCIJSKI PLAN 2013.
PLAN 2013. INDEKS
INDEKS
INDEKS STRUKTURA
STRUKTURA REALIZACIJA 1.1.REBALANS
30%
PLAN 2012.
PLAN 2013./
REALIZACIJA
REBALANS/ REBALANSA
%
30.9.2013.
PLANA ZA 2013.
PRIJEDLOG
PLAN 2012.
I.-IX./PLAN
PLAN
%
GRAD
4.648.000,00 4.580.000,00
101,48
73,28
4.132.039,18
90,22
4.753.000,00
103,78
65,57
409.000,00
410.000,00
99,76
6,56
348.139,33
84,91
450.000,00
109,76
6,21
1.497.500,00
750.000,00
199,67
12,00
750.000,00
100,00
750.000,00
100,00
10,35
1.497.500,00
750.000,00
199,67
12,00
750.000,00
100,00
10,35
RASHODI PO VRSTAMA
ADMINISTRATIVNI RASHODI
Rashodi za radnike
Rashodi ureda
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice
Rashodi TIC-eva
Ulaganja u opremu i adaptaciju posl. prostora
DIZAJN VRIJEDNOSTI
Poticanje i sudjel. u uređenju grada (osim izgradnje komun. infrastr.)
Projekt Volim Hrvatsku
Manifestacije
Kulturno-zabavne
Ostale manifestacije
Potpore manifest. (suorg. a s drugim subj., donacije za manifest.)
Novi proizvodi
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
Online komunikacije
Internet oglašavanje
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama
Offline komunikacije
Oglašavanje u promo kampanjama javnog i privatnog sektora
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)
Brošure i ostali tiskani materijali
Suveniri i promo materijali
Smeđa signalizacija
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
Sajmovi (u skladu sa zak. prop. i prop. pravilima za sustav TZ)
Studijska putovanja
Posebne prezentacije
INTERNI MARKETING
Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)
Koordin. subjekata neposr. ili posr. uključenih u turistički promet
Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)
Izvještaji
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
Proizvodnja multimedijalnih materijala
Istraživanje tržišta
Suradnja s međunarodnim institucijama
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu
Jedinstv. turist. inform. sustav (prij. i odj. gostiju, statistika i dr.)
OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški mark. planovi i ostalo)
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)
Transfer Gradu - za tekuću godinu
Transfer Gradu - za prethodne godine
RASHODI ZA PRETHODNE GODINE PLAĆENI U 2013.
SVEUKUPNO RASHODI
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ
GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)
11.000,00
286.700,00
100.000,00
160.000,00
250.000,00
6.852.200,00
6.250.000,00
PLAN 2012.
PLAN 2013.
1.864.100,00
1.152.100,00
517.850,00
5.000,00
2.126.500,00
1.426.400,00
257.000,00
10.000,00
283.100,00
150.000,00
1.645.000,00
25.000,00
25.000,00
1.610.000,00
1.095.000,00
78.600,00
436.400,00
10.000,00
370.000,00
60.000,00
10.000,00
50.000,00
310.000,00
20.000,00
100.000,00
170.000,00
20.000,00
189.150,00
1.810.700,00
23.950,00
23.950,00
1.786.750,00
1.786.750,00
1.046.500,00
51.500,00
6.500,00
45.000,00
445.000,00
10.000,00
145.000,00
270.000,00
20.000,00
550.000,00
75.000,00
50.000,00
1.842.900,00
1.394.400,00
448.500,00
110.000,00
50.000,00
20.000,00
40.000,00
90.000,00
20.000,00
52.000,00
15.000,00
3.000,00
66.000,00
35.000,00
4.500,00
6.500,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
1.822.500,00
1.374.000,00
448.500,00
6.852.200,00
6.250.000,00
0,00
0,00
25.000,00
130.500,00
20.000,00
77.500,00
30.000,00
3.000,00
82.500,00
50.000,00
6.500,00
6.000,00
20.000,00
11,00
114,68
1,60
2,56
4,00
805.708,95
379.194,93
0,00
503,57
151,68
100.000,00
805.708,95
390.000,00
100,00
503,57
156,00
109,64
100,00
6.415.082,39
102,64
7.248.708,95
115,98
INDEKS
INDEKS
INDEKS
STRUKTURA REALIZACIJA 1.1.REBALANS
PLAN 2013./
REALIZACIJA
REBALANS/
%
30.9.2013.
PLANA ZA 2013.
PLAN 2012.
I.-IX./PLAN
PLAN
87,66
34,02
1.392.640,63
65,49
1.976.400,00
92,94
80,77
22,82
941.681,60
66,02
1.272.700,00
89,22
201,50
4,11
136.494,67
53,11
191.250,00
74,42
50,00
0,16
780,00
7,80
10.000,00
100,00
4,53
156.977,77
55,45
202.450,00
71,51
126,10
2,40
156.706,59
104,47
300.000,00
200,00
110,07
26,32
1.301.792,44
79,14
1.645.000,00
100,00
95,80
0,40
24.724,40
98,90
25.000,00
100,00
95,80
0,40
24.724,40
98,90
25.000,00
100,00
110,98
25,76
1.267.768,63
78,74
1.610.000,00
100,00
163,17
17,52
1.026.907,15
93,78
1.059.000,00
96,71
1,26
78.961,48
100,46
136.000,00
173,03
6,98
161.900,00
37,10
415.000,00
95,10
0,16
9.299,41
92,99
10.000,00
100,00
282,84
5,92
265.305,27
71,70
440.000,00
118,92
85,83
0,96
26.720,50
44,53
70.000,00
116,67
65,00
0,16
10.000,00
100,00
90,00
0,80
26.720,50
53,44
60.000,00
120,00
143,55
4,96
238.584,77
76,96
370.000,00
119,35
50,00
0,32
34.035,15
170,18
80.000,00
400,00
145,00
1,60
21.683,37
21,68
40.000,00
40,00
158,82
2,72
170.339,76
100,20
220.000,00
129,41
100,00
0,32
12.526,49
62,63
30.000,00
150,00
68,18
100,00
101,12
101,48
100,00
1,76
0,80
0,32
0,64
1,44
0,32
0,83
0,24
0,05
1,06
0,56
0,07
0,10
0,08
0,24
0,32
29,16
21,98
7,18
109,64
100
367.040,63
3.997.308,46
0,00
2.417.773,93
62,50
145,00
100,00
149,04
200,00
100,00
125,00
142,86
100,00
120,00
133,33
47.152,88
33.783,87
8.062,00
5.307,01
34.919,76
8.972,00
25.947,76
42,87
67,57
40,31
13,27
38,80
44,86
49,90
26.277,03
39,81
6.500,00
13.308,28
6.468,75
100,00
266,17
43,13
562.179,82
562.179,82
30,85
40,92
63,96
100.000,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
100.000,00
20.000,00
52.000,00
25.000,00
3.000,00
73.500,00
35.000,00
6.500,00
25.000,00
7.000,00
20.000,00
1.874.400,00
1.425.900,00
448.500,00
424.000,00
6.653.300,00
595.408,95
90,91
100,00
200,00
25,00
111,11
100,00
100,00
166,67
100,00
111,36
100,00
0,00
100,00
500,00
46,67
100,00
102,85
103,78
100,00
106,45
1,38
11,12
5,38
0,00
100,00
STRUKTURA
REBALANSA
%
29,71
19,13
2,87
0,15
3,04
4,51
24,72
0,38
0,38
24,20
15,92
2,04
6,24
0,15
6,61
1,05
0,15
0,90
5,56
1,20
0,60
3,31
0,45
0,00
1,50
0,75
0,60
0,15
1,50
0,30
0,78
0,38
0,05
1,10
0,53
0,00
0,10
0,38
0,11
0,30
28,17
21,43
6,74
6,37
100,00
8,95
47
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TZG Crikvenice
Izrada: TU-TZG Crikvenice
Crikvenica, 8.10.2013.
48
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TZG Crikvenice
Index noćenja ´13./´12. po TIC-evima
R. br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zemlja
dolaska
Broj noćenja Broj noćenja
2013.
2012.
Njemačka
368.326
Hrvatska
264.694
Slovačka
101.229
Austrija
99.099
Češka
98.538
Poljska
96.529
Slovenija
95.170
Mađarska
75.662
Italija
37.463
Bosna i Hercegovina27.972
Ostali
178.330
UKUPNO:
1.443.012
352.556
261.221
100.285
96.430
87.308
82.730
81.903
73.929
46.473
27.737
167.904
1.378.476
Index
noćenja
´13./´12.
104,47
101,33
100,94
102,77
112,86
116,68
116,20
102,34
80,61
100,85
106,21
104,68
Crikvenica
Dramalj Jadranovo
Selce
Udio u % ukupnom prometu noćenja u 2013. po TIC-u
Grad
Crikvenica Dramalj Jadranovo
Crikvenica
103,24
108,88
92,33
104,15
100,15
109,25
135,48
104,49
88,68
101,38
105,90
107,65
105,05
103,01
168,84
142,35
109,09
97,95
73,24
108,10
102,90
111,98
147,11
89,44
84,70
111,29
101,60
133,71
73,24
110,14
107,11
91,40
109,50
103,23
107,25
108,95
112,25
98,14
73,01
95,19
104,47
101,33
100,94
102,77
112,86
116,68
116,20
102,34
80,61
100,85
104,89
112,05
103,73
101,17
104,68
28,31
17,02
6,73
3,44
5,22
6,68
3,44
5,10
2,64
2,85
18,57
100,00
25,78
15,90
9,21
4,17
10,04
11,33
6,80
5,24
2,10
0,99
8,44
100,00
40,84
12,21
3,54
7,17
4,39
9,05
3,32
4,51
3,54
1,01
10,42
100,00
Selce
18,29
22,75
6,99
5,21
8,07
3,89
11,86
5,60
2,61
1,23
13,50
100,00
Grad
Crikvenica
25,52
18,34
7,02
6,87
6,83
6,69
6,60
5,24
2,60
1,94
12,35
100,00
49
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TZG Crikvenice
Zemlja dolaska
Austrija
Belgija
Bjelorusija
BIH
Bugarska
Cipar
Crna Gora
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
Irska
Island
Italija
Letonija
Litva
Luxemburg
Mađarska
Makedonija
Malta
Nizozemska
Norveška
Njemačka
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Slovačka
Slovenija
Srbija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Turska
Ujedinjena Kraljevina
Ukrajina
Ostale europske zemlje
Južnoafrička Republika
Ostale afričke zemlje
Kanada
SAD
Ostale zemlje Sjeverne Amerike
Brazil
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike
Izrael
Japan
Kina
Koreja, Republika
Ostale azijske zemlje
Australija
Novi Zeland
Ostale zemlje Oceanije
UKUPNO STRANIH
UKUPNO DOMAĆIH
SVEUKUPNO
Index noćenja ´13./´12. po TICU
Broj
Index noćenja
noćenja
Crikvenica Dramalj Jadranovo
Selce
´13./´12.
2012.
96.430
102,77
104,15
103,01
89,44
103,23
18.488
107,75
120,38
133,78
67,89
99,24
426
168,54
138,21
128,85
171,43
361,11
27.737
100,85
101,38
108,10
110,14
95,19
375
281,87
280,59
513,79
50,68
382,52
9
44,44
50,00
170
174,12
155,86
364,52
87.308
112,86
100,15
168,84
84,70
107,25
9.354
94,32
84,16
107,50
140,43
94,93
1.132
148,67
117,30
381,15
32,00
175,90
707
144,70
157,06
20,54
113,33
192,00
11.754
105,76
81,70
105,00
92,49
138,83
369
69,92
61,20
84,62
242,86
57,58
244
147,13
76,00
100,00
338,71
35
60,00
157,14
46.473
80,61
88,68
73,24
82,97
73,01
640
249,69
370,18
129,83
11,11
206,63
2.619
141,05
165,00
121,57
183,95
102,81
395
50,38
26,91
425,00
0,00
79,57
73.929
102,34
104,49
97,95
133,71
98,14
2.840
109,75
97,14
259,25
38,73
111,01
30
163,33
116,67
29.687
89,42
90,30
81,99
109,56
88,85
1.802
148,72
161,01
158,18
71,03
141,26
352.556
104,47
103,24
105,90
102,90
107,11
82.730
116,68
109,25
142,35
111,29
108,95
233
133,05
83,11
395,00
233,33
150,94
7.432
88,00
80,18
103,52
55,96
130,29
15.743
82,60
81,70
83,62
60,58
88,47
100.285
100,94
92,33
105,05
147,11
109,50
81.903
116,20
135,48
109,09
101,60
112,25
15.363
108,06
109,85
106,73
117,24
101,30
604
121,03
137,27
87,06
34,17
175,42
10.503
147,42
169,19
151,09
299,17
93,71
16.930
110,28
108,65
87,31
116,97
120,31
604
248,01
303,61
440,43
165,31
114,77
2.461
107,92
128,69
56,10
82,59
127,81
6.906
115,58
134,72
125,10
150,14
89,10
1.842
90,93
89,12
100,40
53,47
106,92
129
34,11
55,56
11,11
276
93,12
93,21
75,00
150,00
95,83
1.114
100,63
158,24
73,13
13,89
66,42
1.822
131,12
109,92
160,82
407,69
145,83
20.706
3.438
79
5.403
323
1
67
14.992
1.442
297
254
2.951
67
60
13
9.511
291
735
51
15.309
428
7
4.453
514
48.891
17.500
70
1.299
1.665
16.149
19.844
2.515
241
2.540
4.176
308
658
1.190
305
13
59
290
581
19.858
3.136
65
5.549
93
3
33
13.563
1.572
179
213
2.771
68
44
6
11.355
167
568
71
14.689
425
6
4.905
399
47.494
14.403
70
1.396
1.931
15.721
16.906
2.283
228
1.824
3.739
124
532
971
323
50
62
251
508
104,27
109,63
121,54
97,37
347,31
33,33
203,03
110,54
91,73
165,92
119,25
106,50
98,53
136,36
216,67
83,76
174,25
129,40
71,83
104,22
100,71
116,67
90,78
128,82
102,94
121,50
100,00
93,05
86,22
102,72
117,38
110,16
105,70
139,25
111,69
248,39
123,68
122,55
94,43
26,00
95,16
115,54
114,37
Broj
noćenja
2013.
99.099
19.921
718
27.972
1.057
4
296
98.538
8.823
1.683
1.023
12.431
258
359
21
37.463
1.598
3.694
199
75.662
3.117
49
26.546
2.680
368.326
96.529
310
6.540
13.004
101.229
95.170
16.601
731
15.484
18.671
1.498
2.656
7.982
1.675
44
257
1.121
2.389
55
102
94
31
37
50
400
280
30
2
200.767
48.087
248.854
35
150
81
22
58
504
319
225
23
4
189.975
47.921
237.896
157,14
68,00
116,05
140,91
63,79
9,92
125,39
124,44
130,43
50,00
105,68
100,35
104,61
216
171
537
628
231
266
98
75
131
104
65
548
2.722
2.117
821
785
52
157
17
15
1.178.318 1.117.255
264.694
261.221
1.443.012 1.378.476
Broj turista Broj turista Index turisti
2013.
2012.
´13./´12.
126,32
85,51
86,84
130,67
125,96
11,86
128,58
104,59
33,12
113,33
105,47
101,33
104,68
75,51
76,70
53,33
176,92
35,09
145,32
113,71
73,33
104,10
108,88
104,89
165,52
187,06
62,90
1.020,00
250,00
8,82
97,36
109,80
750,00
50,00
101,47
23,08
112,92
107,65
112,05
102,68
111,98
103,73
182,26
52,00
94,44
61,54
45,21
103,70
69,39
9,25
101,18
98,33
42,00
250,00
104,46
91,40
101,17
50
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TZG Crikvenice
Zemlja dolaska
Austrija
Belgija
Bjelorusija
BIH
Bugarska
Cipar
Crna Gora
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
Irska
Island
Italija
Letonija
Litva
Luxemburg
Mađarska
Makedonija
Malta
Nizozemska
Norveška
Njemačka
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Slovačka
Slovenija
Srbija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Turska
Ujedinjena Kraljevina
Ukrajina
Ostale europske zemlje
Južnoafrička Republika
Ostale afričke zemlje
Kanada
SAD
Ostale zemlje Sjeverne
Amerike
Brazil
Ostale zemlje Južne i Srednje
Amerike
Izrael
Japan
Kina
Koreja, Republika
Ostale azijske zemlje
Australija
Novi Zeland
Ostale zemlje Oceanije
UKUPNO STRANIH
UKUPNO DOMAĆIH
SVEUKUPNO
19.858
3.136
65
5.549
93
3
33
13.563
1.572
179
213
2.771
68
44
6
11.355
167
568
71
14.689
425
6
4.905
399
47.494
14.403
70
1.396
1.931
15.721
16.906
2.283
228
1.824
3.739
124
532
971
323
50
62
251
508
104,27
109,63
121,54
97,37
347,31
33,33
203,03
110,54
91,73
165,92
119,25
106,50
98,53
136,36
216,67
83,76
174,25
129,40
71,83
104,22
100,71
116,67
90,78
128,82
102,94
121,50
100,00
93,05
86,22
102,72
117,38
110,16
105,70
139,25
111,69
248,39
123,68
122,55
94,43
26,00
95,16
115,54
114,37
Broj
noćenja
2013.
99.099
19.921
718
27.972
1.057
4
296
98.538
8.823
1.683
1.023
12.431
258
359
21
37.463
1.598
3.694
199
75.662
3.117
49
26.546
2.680
368.326
96.529
310
6.540
13.004
101.229
95.170
16.601
731
15.484
18.671
1.498
2.656
7.982
1.675
44
257
1.121
2.389
Broj turista Broj turista Index turisti
2013.
2012.
´13./´12.
20.706
3.438
79
5.403
323
1
67
14.992
1.442
297
254
2.951
67
60
13
9.511
291
735
51
15.309
428
7
4.453
514
48.891
17.500
70
1.299
1.665
16.149
19.844
2.515
241
2.540
4.176
308
658
1.190
305
13
59
290
581
Udio u % ukupnom prometu noćenja u 2013.
Broj
Index noćenja
Grad
noćenja
Crikvenica Dramalj Jadranovo Selce
´13./´12.
Crikvenica
2012.
96.430
102,77
8,85
4,17
7,17
5,21
6,87
18.488
107,75
1,44
0,22
0,68
2,01
1,38
426
168,54
0,04
0,06
0,11
0,04
0,05
27.737
100,85
2,85
0,99
1,01
1,23
1,94
375
281,87
0,07
0,06
0,04
0,09
0,07
9
44,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
174,12
0,03
0,00
0,01
0,03
0,02
87.308
112,86
5,22
10,04
4,39
8,07
6,83
9.354
94,32
0,51
0,42
0,99
0,78
0,61
1.132
148,67
0,13
0,20
0,03
0,06
0,12
707
144,70
0,08
0,01
0,04
0,10
0,07
11.754
105,76
0,63
0,63
1,02
1,30
0,86
369
69,92
0,02
0,01
0,04
0,01
0,02
244
147,13
0,02
0,01
0,00
0,05
0,02
35
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.473
80,61
2,64
2,10
3,54
2,61
2,60
640
249,69
0,15
0,10
0,00
0,08
0,11
2.619
141,05
0,31
0,21
0,35
0,18
0,26
395
50,38
0,01
0,02
0,00
0,02
0,01
73.929
102,34
5,10
5,24
4,51
5,60
5,24
2.840
109,75
0,23
0,30
0,13
0,17
0,22
30
163,33
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
29.687
89,42
1,33
0,82
1,13
3,26
1,84
1.802
148,72
0,23
0,08
0,09
0,19
0,19
352.556
104,47
28,31
25,78
40,84
18,29
25,52
82.730
116,68
6,68
11,33
9,05
3,89
6,69
233
133,05
0,02
0,03
0,03
0,02
0,02
7.432
88,00
0,60
0,33
0,36
0,31
0,45
15.743
82,60
0,87
1,42
0,63
0,74
0,90
100.285
100,94
6,73
9,21
3,54
6,99
7,02
81.903
116,20
3,44
6,80
3,32
11,86
6,60
15.363
108,06
1,52
0,95
1,07
0,71
1,15
604
121,03
0,04
0,03
0,05
0,07
0,05
10.503
147,42
1,56
0,51
0,84
0,68
1,07
16.930
110,28
1,58
0,61
0,83
1,31
1,29
604
248,01
0,15
0,09
0,09
0,04
0,10
2.461
107,92
0,18
0,10
0,41
0,19
0,18
6.906
115,58
0,59
0,40
0,62
0,57
0,55
1.842
90,93
0,15
0,11
0,09
0,08
0,12
129
34,11
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
276
93,12
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
1.114
100,63
0,11
0,04
0,02
0,06
0,08
1.822
131,12
0,17
0,22
0,12
0,13
0,17
55
35
157,14
216
171
126,32
0,01
0,02
0,07
0,01
0,01
102
150
68,00
537
628
85,51
0,04
0,07
0,02
0,03
0,04
94
31
37
50
400
280
30
2
200.767
48.087
248.854
81
22
58
504
319
225
23
4
189.975
47.921
237.896
116,05
140,91
63,79
9,92
125,39
124,44
130,43
50,00
105,68
100,35
104,61
231
266
98
75
131
104
65
548
2.722
2.117
821
785
52
157
17
15
1.178.318 1.117.255
264.694
261.221
1.443.012 1.378.476
86,84
130,67
125,96
11,86
128,58
104,59
33,12
113,33
105,47
101,33
104,68
0,01
0,00
0,01
0,00
0,22
0,07
0,00
0,00
82,98
17,02
100,00
0,02
0,02
0,00
0,02
0,21
0,05
0,04
0,00
84,10
15,90
100,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,39
0,03
0,00
0,00
87,79
12,21
100,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,10
0,05
0,00
0,00
77,25
22,75
100,00
0,02
0,01
0,01
0,00
0,19
0,06
0,00
0,00
81,66
18,34
100,00
51
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TZG Crikvenice
Prosječni broj dana boravka turista
2013
Zemlja dolaska
Austrija
Belgija
Bjelorusija
BIH
Bugarska
Cipar
Crna Gora
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
Irska
Island
Italija
Letonija
Litva
Luxemburg
Mađarska
Makedonija
Malta
Nizozemska
Norveška
Njemačka
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Slovačka
Slovenija
Srbija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Turska
Ujedinjena Kraljevina
Ukrajina
Ostale europske zemlje
Južnoafrička Republika
Ostale afričke zemlje
Kanada
SAD
Ostale zemlje Sjeverne
Amerike
Brazil
Ostale zemlje Južne i
Srednje Amerike
Izrael
Japan
Kina
Koreja, Republika
Ostale azijske zemlje
Australija
Novi Zeland
Ostale zemlje Oceanije
UKUPNO STRANIH
UKUPNO DOMAĆIH
SVEUKUPNO
19.858
3.136
65
5.549
93
3
33
13.563
1.572
179
213
2.771
68
44
6
11.355
167
568
71
14.689
425
6
4.905
399
47.494
14.403
70
1.396
1.931
15.721
16.906
2.283
228
1.824
3.739
124
532
971
323
50
62
251
508
Broj
noćenja
2013.
99.099
19.921
718
27.972
1.057
4
296
98.538
8.823
1.683
1.023
12.431
258
359
21
37.463
1.598
3.694
199
75.662
3.117
49
26.546
2.680
368.326
96.529
310
6.540
13.004
101.229
95.170
16.601
731
15.484
18.671
1.498
2.656
7.982
1.675
44
257
1.121
2.389
Broj turista Broj turista
2013.
2012.
20.706
3.438
79
5.403
323
1
67
14.992
1.442
297
254
2.951
67
60
13
9.511
291
735
51
15.309
428
7
4.453
514
48.891
17.500
70
1.299
1.665
16.149
19.844
2.515
241
2.540
4.176
308
658
1.190
305
13
59
290
581
Broj
noćenja Crikvenica Dramalj Jadranovo
2012.
96.430
4,67
5,97
7,01
18.488
6,72
3,64
5,67
426
9,16
8,38
12,00
27.737
5,15
6,43
8,87
375
2,23
8,76
5,29
9
4,00
170
4,94
10,00
87.308
6,60
6,77
6,74
9.354
4,95
6,15
10,77
1.132
5,93
5,81
8,00
707
3,87
3,29
5,67
11.754
4,52
4,15
5,95
369
4,94
6,60
2,27
244
3,93
6,40
3,00
35
5,00
46.473
4,09
5,26
6,30
640
6,97
3,79
2,00
2.619
5,82
4,89
5,73
395
4,63
8,50
73.929
4,91
4,94
5,77
2.840
5,97
16,36
13,75
30
7,00
29.687
6,19
7,02
7,38
1.802
5,88
4,46
3,80
352.556
7,82
8,42
9,56
82.730
5,31
7,16
7,74
233
4,92
4,94
5,60
7.432
4,96
5,43
5,34
15.743
7,53
9,01
7,12
100.285
6,07
6,64
6,19
81.903
4,78
5,39
5,71
15.363
6,58
7,39
7,85
604
3,28
2,96
2,73
10.503
6,51
5,26
8,23
16.930
5,14
3,99
6,13
604
4,92
7,14
5,40
2.461
4,16
2,81
10,97
6.906
6,01
7,91
7,84
1.842
5,20
6,25
5,92
129
4,00
276
4,08
5,57
10,50
1.114
3,62
2,97
5,00
1.822
3,88
4,98
5,89
2012
Selce
4,34
5,20
8,48
4,59
4,64
Grad
Crikvenica Dramalj Jadranovo Selce
Crikvenica
3,65
6,41
7,00
4,71
4,19
3,87
2,38
8,40
1,00
3,13
4,18
3,63
2,55
4,88
6,52
7,00
5,65
4,59
6,02
4,03
3,33
5,00
7,45
6,34
4,61
5,95
2,88
5,00
3,61
3,42
3,43
7,42
5,86
1,33
3,54
5,38
3,79
4,79
5,79
9,09
5,18
3,27
4,00
4,42
6,57
6,12
5,67
4,03
4,21
3,85
5,98
1,62
3,94
5,49
5,03
3,90
4,94
7,28
7,00
5,96
5,21
7,53
5,52
4,43
5,03
7,81
6,27
4,80
6,60
3,03
6,10
4,47
4,86
4,04
6,71
5,49
3,38
4,36
3,87
4,11
4,73
6,05
5,89
5,01
4,36
4,00
5,05
6,52
5,81
7,69
4,47
5,09
4,90
8,82
4,16
4,44
5,06
5,50
5,02
5,69
5,00
6,53
4,81
7,67
5,84
4,63
5,38
7,92
6,24
4,84
6,55
2,89
6,17
4,93
5,53
4,45
6,81
5,66
1,80
4,63
3,77
3,40
5,58
3,81
6,93
5,51
2,64
6,73
3,00
4,26
5,00
5,31
11,83
4,43
6,32
5,79
4,26
2,14
3,22
6,60
3,26
3,50
3,39
4,26
4,47
6,64
4,94
8,11
6,33
5,00
8,18
6,76
3,33
4,86
9,51
6,75
5,48
7,30
2,13
5,84
5,11
3,62
6,66
6,54
6,38
4,50
5,78
3,72
5,23
9,26
7,64
9,44
8,07
3,00
5,33
7,50
5,88
5,57
8,42
5,22
6,37
5,68
7,00
9,44
6,57
6,00
3,00
14,00
5,40
2,89
5,66
3,81
6,00
4,30
1,89
5,42
7,62
6,41
4,65
6,59
2,01
5,06
3,69
4,00
3,17
7,72
5,30
7,20
2,82
5,70
3,29
4,86
5,90
6,55
5,00
4,03
3,00
5,15
6,44
5,95
6,32
3,32
4,24
5,43
5,55
5,83
4,09
3,83
4,61
5,56
5,03
6,68
5,00
6,05
4,52
7,42
5,74
3,33
5,32
8,15
6,38
4,84
6,73
2,65
5,76
4,53
4,87
4,63
7,11
5,70
2,58
4,45
4,44
3,59
7,00
6,38
6,61
4,69
4,67
4,42
6,50
4,00
7,00
5,42
3,02
3,86
3,00
5,22
7,79
6,96
8,12
9,33
7,89
6,64
6,85
7,30
5,36
3,75
7,51
14,00
4,51
5,74
6,75
4,58
3,22
Grad
Crikvenica
55
35
216
171
4,63
5,33
6,00
1,70
3,93
5,16
7,25
8,00
3,27
4,89
102
150
537
628
4,09
11,36
6,50
4,57
5,26
3,86
4,72
6,50
4,33
4,19
94
31
37
50
400
280
30
2
200.767
48.087
248.854
81
22
58
504
319
225
23
4
189.975
47.921
237.896
231
98
131
65
2.722
821
52
17
1.178.318
264.694
1.443.012
266
75
104
548
2.117
785
157
15
1.117.255
261.221
1.378.476
2,05
2,67
4,38
1,33
7,20
3,39
1,57
7,00
5,96
5,07
5,78
2,79
5,67
1,25
3,00
7,04
3,20
1,29
3,83
1,00
4,13
2,50
2,00
1,89
6,65
3,40
12,83
3,67
6,58
6,22
6,52
2,83
13,00
1,00
1,00
7,15
3,57
7,81
7,04
7,71
2,46
3,16
3,54
1,30
6,81
2,93
1,73
8,50
5,87
5,50
5,80
3,71
2,31
1,79
1,90
7,00
4,10
5,00
6,72
6,54
6,69
1,83
2,15
2,83
1,24
5,50
2,22
2,33
10,00
5,11
5,60
5,22
2,92
4,50
1,81
1,00
5,73
2,81
4,55
4,00
5,13
5,80
5,28
3,28
3,41
1,79
1,09
6,64
3,49
6,83
3,75
5,88
5,45
5,79
6,92
3,71
6,02
4,87
5,80
7,80
6,70
7,66
52
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TIC Crikvenica
Zemlja dolaska
Austrija
Belgija
Bjelorusija
BIH
Bugarska
Cipar
Crna Gora
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
Irska
Island
Italija
Letonija
Litva
Luxemburg
Mađarska
Makedonija
Malta
Nizozemska
Norveška
Njemačka
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Slovačka
Slovenija
Srbija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Turska
Ujedinjena Kraljevina
Ukrajina
Ostale europske zemlje
Južnoafrička Republika
Ostale afričke zemlje
Kanada
SAD
Ostale zemlje Sjeverne Amerike
Brazil
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike
Izrael
Japan
Kina
Koreja, Republika
Ostale azijske zemlje
Australija
Novi Zeland
Ostale zemlje Oceanije
UKUPNO STRANIH
UKUPNO DOMAĆIH
SVEUKUPNO
12.812
1.455
32
3.747
214
1
35
5.352
702
152
138
944
31
29
2
4.357
146
363
16
7.026
262
5
1.450
265
24.474
8.507
25
818
779
7.499
4.860
1.566
92
1.617
2.075
205
289
662
194
10
37
204
303
12.152
1.342
36
3.800
39
2
22
5.408
711
100
76
1.026
51
17
0
4.838
62
253
50
6.582
283
6
1.522
201
24.195
7.079
32
940
907
7.897
3.541
1.431
76
1.008
1.989
60
210
434
200
40
35
124
314
105,43
108,42
88,89
98,61
548,72
50,00
159,09
98,96
98,73
152,00
181,58
92,01
60,78
170,59
0,00
90,06
235,48
143,48
32,00
106,75
92,58
0,00
95,27
131,84
101,15
120,17
78,13
87,02
85,89
94,96
137,25
109,43
121,05
160,42
104,32
341,67
137,62
152,53
97,00
25,00
105,71
164,52
96,50
59.871
9.775
293
19.295
477
4
173
35.333
3.475
902
534
4.265
153
114
10
17.833
1.018
2.112
74
34.509
1.564
35
8.980
1.557
191.483
45.158
123
4.054
5.867
45.516
23.239
10.304
302
10.525
10.662
1.008
1.202
3.981
1.008
40
151
739
1.175
57.487
8.120
212
19.032
170
8
111
35.280
4.129
769
340
5.220
250
150
0
20.109
275
1.280
275
33.025
1.610
30
9.945
967
185.477
41.335
148
5.056
7.181
49.299
17.153
9.380
220
6.221
9.813
332
934
2.955
1.131
72
162
467
1.069
104,15
120,38
138,21
101,38
280,59
50,00
155,86
100,15
84,16
117,30
157,06
81,70
61,20
76,00
0,00
88,68
370,18
165,00
26,91
104,49
97,14
116,67
90,30
161,01
103,24
109,25
83,11
80,18
81,70
92,33
135,48
109,85
137,27
169,19
108,65
303,61
128,69
134,72
89,12
55,56
93,21
158,24
109,92
Udio u % u
ukupnom
prometu
noćenja
8,85
1,44
0,04
2,85
0,07
0,00
0,03
5,22
0,51
0,13
0,08
0,63
0,02
0,02
0,00
2,64
0,15
0,31
0,01
5,10
0,23
0,01
1,33
0,23
28,31
6,68
0,02
0,60
0,87
6,73
3,44
1,52
0,04
1,56
1,58
0,15
0,18
0,59
0,15
0,01
0,02
0,11
0,17
16
58
44
6
21
15
205
132
14
1
94.264
22.691
116.955
19
80
17
13
29
30
145
96
6
0
89.526
21.713
111.239
84,21
72,50
0,00
46,15
72,41
50,00
141,38
137,50
233,33
0,00
105,29
104,50
105,14
74
237
90
16
92
20
1.475
448
22
7
561.374
115.111
676.485
98
309
63
30
52
57
1.015
394
30
0
539.247
105.720
644.967
75,51
76,70
0,00
53,33
176,92
35,09
145,32
113,71
73,33
0,00
104,10
108,88
104,89
0,01
0,04
0,01
0,00
0,01
0,00
0,22
0,07
0,00
0,00
82,98
17,02
100,00
Broj
turista
2013.
Broj
turista
2012.
Index turisti
´13./´12.
Broj
noćenja
2013.
Broj
noćenja
2012.
Index noćenja
´13./´12.
53
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TIC Dramalj
Zemlja dolaska
Austrija
Belgija
Bjelorusija
BIH
Bugarska
Cipar
Crna Gora
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
Irska
Island
Italija
Letonija
Litva
Luxemburg
Mađarska
Makedonija
Malta
Nizozemska
Norveška
Njemačka
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Slovačka
Slovenija
Srbija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Turska
Ujedinjena Kraljevina
Ukrajina
Ostale europske zemlje
Južnoafrička Republika
Ostale afričke zemlje
Kanada
SAD
Ostale zemlje Sjeverne Amerike
Brazil
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike
Izrael
Japan
Kina
Koreja, Republika
Ostale azijske zemlje
Australija
Novi Zeland
Ostale zemlje Oceanije
UKUPNO STRANIH
UKUPNO DOMAĆIH
SVEUKUPNO
Broj
turista
2013.
1.606
137
16
355
17
3.404
156
80
7
349
5
5
918
62
98
6
2.438
42
269
39
7.034
3.634
16
141
361
3.188
2.898
296
25
225
353
29
85
116
40
7
33
103
9
14
14
9
4
1
68
35
7
28.754
5.590
34.344
Broj
turista
2012.
1.668
98
15
383
11
Index turisti
´13./´12.
Broj
noćenja
2013.
96,28
139,80
106,67
92,69
154,55
9.581
499
134
2.283
149
159,07
115,56
307,69
29,17
111,86
83,33
62,50
23.055
960
465
23
1.449
33
32
75,49
103,33
96,08
150,00
103,57
123,53
4.825
235
479
51
12.038
687
364
22
6.841
2.706
6
152
409
2.983
2.616
281
40
134
316
13
64
112
39
4
9
36
61
73,90
177,27
102,82
134,29
266,67
92,76
88,26
106,87
110,78
105,34
62,50
167,91
111,71
223,08
132,81
103,57
102,56
1.889
174
59.230
26.025
79
765
3.251
21.158
15.626
2.188
74
1.183
1.410
207
239
917
250
77,78
91,67
168,85
39
98
513
4
18
15
2
1
18
74
30
6
3
25.983
5.459
31.442
225,00
77,78
93,33
450,00
400,00
5,56
91,89
116,67
85,71
48
159
39
51
5
3
479
112
9
110,66
102,40
109,23
193.198
36.538
229.736
4
2.140
135
26
24
312
6
8
4
1.216
60
102
4
2.354
34
103,01
133,78
128,85
108,10
513,79
Udio u % u
ukupnom
prometu
noćenja
4,17
0,22
0,06
0,99
0,06
168,84
107,50
381,15
20,54
105,00
84,62
100,00
10,04
0,42
0,20
0,01
0,63
0,01
0,01
73,24
129,83
121,57
425,00
97,95
259,25
2,10
0,10
0,21
0,02
5,24
0,30
2.304
110
55.931
18.282
20
739
3.888
20.140
14.324
2.050
85
783
1.615
47
426
733
249
18
52
134
319
81,99
158,18
105,90
142,35
395,00
103,52
83,62
105,05
109,09
106,73
87,06
151,09
87,31
440,43
56,10
125,10
100,40
0,82
0,08
25,78
11,33
0,03
0,33
1,42
9,21
6,80
0,95
0,03
0,51
0,61
0,09
0,10
0,40
0,11
75,00
73,13
160,82
0,02
0,04
0,22
29
85
62
5
2
34
492
102
77
11
171.086
33.940
205.026
165,52
187,06
62,90
1020,00
250,00
8,82
97,36
109,80
0,02
0,07
0,02
0,02
0,00
0,02
0,21
0,05
0,04
112,92
107,65
112,05
84,10
15,90
100,00
Broj
noćenja
2012.
9.301
373
104
2.112
29
28
13.655
893
122
112
1.380
39
32
28
6.588
181
394
12
12.290
265
Index noćenja
´13./´12.
54
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TIC Jadranovo
Zemlja dolaska
Austrija
Belgija
Bjelorusija
BIH
Bugarska
Cipar
Crna Gora
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
Irska
Island
Italija
Letonija
Litva
Luxemburg
Mađarska
Makedonija
Malta
Nizozemska
Norveška
Njemačka
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Slovačka
Slovenija
Srbija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Turska
Ujedinjena Kraljevina
Ukrajina
Ostale europske zemlje
Južnoafrička Republika
Ostale afričke zemlje
Kanada
SAD
Ostale zemlje Sjeverne Amerike
Brazil
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike
Izrael
Japan
Kina
Koreja, Republika
Ostale azijske zemlje
Australija
Novi Zeland
Ostale zemlje Oceanije
UKUPNO STRANIH
UKUPNO DOMAĆIH
SVEUKUPNO
881
104
8
98
7
992
107
6
100
11
88,81
97,20
133,33
98,00
63,64
6.175
590
96
869
37
6.904
869
56
789
73
89,44
67,89
171,43
110,14
50,68
Udio u % u
ukupnom
prometu
noćenja
7,17
0,68
0,11
1,01
0,04
1
561
79
3
6
147
15
1
652
83
14
8
126
1
86,04
95,18
21,43
75,00
116,67
1500,00
10
3.780
851
24
34
875
34
3
4.463
606
75
30
946
14
84,70
140,43
32,00
113,33
92,49
242,86
0,01
4,39
0,99
0,03
0,04
1,02
0,04
547
6
38
3
547
24
88,67
16,67
136,84
3.054
2
298
82,97
11,11
183,95
3,54
0,00
0,35
123,03
33,33
3.883
110
3.681
18
162
15
2.904
284
133,71
38,73
4,51
0,13
96
14
3.623
868
4
104
119
353
506
93
23
38
108
7
45
54
24
1
1
20
9
137,50
142,86
101,63
116,01
125,00
55,77
63,87
139,66
99,01
125,81
65,22
231,58
108,33
214,29
71,11
125,93
54,17
974
76
35.190
7.795
28
310
541
3.051
2.862
918
41
724
717
81
351
533
77
109,56
71,03
102,90
111,29
233,33
55,96
60,58
147,11
101,60
117,24
34,17
299,17
116,97
165,31
82,59
150,14
53,47
1,13
0,09
40,84
9,05
0,03
0,36
0,63
3,54
3,32
1,07
0,05
0,84
0,83
0,09
0,41
0,62
0,09
200,00
15,00
200,00
21
15
106
889
107
34.199
7.004
12
554
893
2.074
2.817
783
120
242
613
49
425
355
144
3
14
108
26
150,00
13,89
407,69
0,02
0,02
0,12
1000,00
50,00
75,00
300,00
60
13
69
3
0,07
0,02
0,08
0,00
188,46
50,00
339
26
8
26
68
13
1
3
186
50
750,00
50,00
101,47
23,08
49
7
1
4
24
1
1
3
26
14
182,26
52,00
0,39
0,03
9.681
1.495
11.176
9.449
1.403
10.852
102,46
106,56
102,99
75.646
10.525
86.171
73.675
9.399
83.074
102,68
111,98
103,73
0,00
87,79
12,21
100,00
Broj turista Broj turista
2013.
2012.
485
1
52
673
8
132
20
3.682
1.007
5
58
76
493
501
117
15
88
117
15
32
68
13
2
3
18
10
2
18
3
Index turisti
´13./´12.
Broj
noćenja
2013.
Broj
noćenja
2012.
Index noćenja
´13./´12.
55
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TIC Selce
Zemlja dolaska
Broj turista Broj turista
2013.
2012.
Austrija
Belgija
Bjelorusija
BIH
Bugarska
Cipar
Crna Gora
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
Irska
Island
Italija
Letonija
Litva
Luxemburg
Mađarska
Makedonija
Malta
Nizozemska
Norveška
Njemačka
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Slovačka
Slovenija
Srbija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Turska
Ujedinjena Kraljevina
Ukrajina
Ostale europske zemlje
Južnoafrička Republika
Ostale afričke zemlje
Kanada
SAD
Ostale zemlje Sjeverne Amerike
Brazil
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike
Izrael
Japan
Kina
Koreja, Republika
Ostale azijske zemlje
Australija
Novi Zeland
Ostale zemlje Oceanije
UKUPNO STRANIH
UKUPNO DOMAĆIH
SVEUKUPNO
5.407
1.742
23
1.203
85
Index turisti
´13./´12.
Broj
noćenja
2013.
107,15
109,63
287,50
95,02
265,63
23.472
9.057
195
5.525
394
31
5.675
505
62
103
1.511
16
25
11
3.751
82
222
29
5.172
116
2
2.602
190
13.701
4.352
24
282
449
4.969
11.585
536
109
610
1.631
59
252
344
58
3
13
50
157
5.046
1.589
8
1.266
32
1
7
5.363
643
39
105
1.307
10
19
2
4.754
39
175
14
5.206
84
442,86
105,82
78,54
158,97
98,10
115,61
160,00
131,58
550,00
78,90
210,26
126,86
207,14
99,35
138,10
2.923
162
12.835
3.750
28
200
496
4.488
10.243
478
89
644
1.326
44
213
371
60
5
17
71
124
89,02
117,28
106,75
116,05
85,71
141,00
90,52
110,72
113,10
112,13
122,47
94,72
123,00
134,09
118,31
92,72
96,67
60,00
76,47
70,42
126,61
113
36.370
3.537
292
432
5.842
38
210
11
11.751
343
805
74
25.232
756
14
14.703
873
82.423
17.551
80
1.411
3.345
31.504
53.443
3.191
314
3.052
5.882
202
864
2.551
340
4
46
269
595
20
28
18
13
12
34
78
106
9
1
68.068
18.311
86.379
11
48
25
6
27
453
74
85
11
1
65.017
19.346
84.363
181,82
58,33
72,00
216,67
44,44
7,51
105,41
124,71
81,82
100,00
104,69
94,65
102,39
34
128
33
28
34
42
429
235
21
10
348.100
102.520
450.620
Broj
noćenja
2012.
Index noćenja
´13./´12.
Udio u % u
ukupnom
prometu
noćenja
5,21
2,01
0,04
1,23
0,09
22.738
9.126
54
5.804
103
1
31
33.910
3.726
166
225
4.208
66
62
7
16.095
166
783
93
25.710
681
103,23
99,24
361,11
95,19
382,52
16.549
618
76.949
16.109
53
1.083
3.781
28.772
47.609
3.150
179
3.257
4.889
176
676
2.863
318
36
48
405
408
88,85
141,26
107,11
108,95
150,94
130,29
88,47
109,50
112,25
101,30
175,42
93,71
120,31
114,77
127,81
89,10
106,92
11,11
95,83
66,42
145,83
0,03
8,07
0,78
0,06
0,10
1,30
0,01
0,05
0,00
2,61
0,08
0,18
0,02
5,60
0,17
0,00
3,26
0,19
18,29
3,89
0,02
0,31
0,74
6,99
11,86
0,71
0,07
0,68
1,31
0,04
0,19
0,57
0,08
0,00
0,01
0,06
0,13
36
208
73
27
49
454
424
239
50
4
333.247
112.162
445.409
94,44
61,54
45,21
103,70
69,39
9,25
101,18
98,33
42,00
250,00
104,46
91,40
101,17
0,01
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,10
0,05
0,00
0,00
77,25
22,75
100,00
364,52
107,25
94,93
175,90
192,00
138,83
57,58
338,71
157,14
73,01
206,63
102,81
79,57
98,14
111,01
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TZG Crikvenice
Vrsta smještaja
Ukupno
noćenja
2013.
Hoteli
399.498
Privatni smještaj
769.382
Kampovi
133.105
Odmarališta
82.987
Ostalo
58.040
UKUPNO
1.443.012
Vrsta smještaja
Hoteli
Privatni smještaj
Kampovi
Odmarališta
Ostalo
UKUPNO
Ukupno
dolasci
2013.
88.483
107.583
29.272
14.736
8.780
248.854
Domaća
noćenja
2013.
Strana
noćenja
2013.
Ukupno
noćenja
2012.
62.511 336.987 386.093
83.904 685.478 703.342
31.442 101.663 128.473
64.200
18.787
92.837
22.637
35.403
67.731
264.694 1.178.318 1.378.476
Domaći
dolasci
2013.
15.188
13.143
4.005
11.964
3.787
48.087
Strani
dolasci
2013.
73.295
94.440
25.267
2.772
4.993
200.767
Ukupni
dolasci
2012.
85.435
98.852
28.694
15.490
9.425
237.896
Index
ukupno
´13./´12.
103,47
109,39
103,61
89,39
85,69
104,68
Index
ukupno
´13./´12.
103,57
108,83
102,01
95,13
93,16
104,61
Domaća
noćenja
2012.
67.967
69.087
35.844
72.333
15.990
261.221
Domaći
dolasci
2012.
16.893
11.363
4.609
12.477
2.579
47.921
Index
domaća
´13./´12.
Strana
noćenja
2012.
91,97
318.126
121,45
634.255
87,72
92.629
88,76
20.504
141,57
51.741
101,33 1.117.255
Index
domaća
´13./´12.
89,91
115,66
86,90
95,89
146,84
100,35
Strani
dolasci
2012.
68.542
87.489
24.085
3.013
6.846
189.975
56
Index
Udio u % Prosječni Prosječni
Udio u % Prosječna Prosječna
Index
Kapaciteti
prosječne
u
broj dana broj dana
u
popunjen popunjen
strana
(broj
popunjen ukupnim boravka boravka
kapaciteti
ost u
ost u
´13./´12. ležajeva)
osti
noćenjim
turista
turista
ma
2013.
2012.
´13./´12. a 2013.
2013.
2012.
105,93
3.925
19,30
102
98
104,08
27,69
5
5
108,08
12.197
59,97
63
58
108,62
53,32
7
7
109,75
2.250
11,06
59
57
103,51
9,22
5
4
91,63
1.382
6,80
60
67
89,55
5,75
6
6
68,42
584
2,87
99
116
85,34
4,02
7
7
105,47
20.338
100,00
71
68
104,41
100,00
6
6
Udio u %
Index
Kapaciteti
u
strana
(broj
ukupnim
´13./´12. ležajeva) dolascima
2013.
106,93
3.925
35,56
107,94
12.197
43,23
104,91
2.250
11,76
92,00
1.382
5,92
72,93
584
3,53
105,68
20.338
100,00
57
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TIC Crikvenica
Vrsta smještaja
Hoteli
Privatni smještaj
Kampovi
Odmarališta
Ostalo
UKUPNO
Vrsta smještaja
Hoteli
Privatni smještaj
Kampovi
Odmarališta
Ostalo
UKUPNO
Ukupno
noćenja
2013.
Domaća
noćenja
2013.
Strana
noćenja
2013.
Ukupno
noćenja
2012.
Index
ukupno
´13./´12.
Domaća
noćenja
2012.
Index
domaća
´13./´12.
Strana
noćenja
2012.
Index
strana
´13./´12.
Kapaciteti
(broj
ležajeva
2013)
Kapaciteti
Index
Udio u % u
Udio u % u Prosječna Prosječna
(broj
prosječne
ukupnim
kapacitetim popunjenos popunjenos
ležajeva
popunjenos noćenjima
a
t u 2013.
t u 2012.
2012)
ti ´13./´12.
2013.
Prosječni
broj dana
boravka
turista
2013.
Prosječni
broj dana
boravka
turista
2012.
211.324
406.699
33.421
41.803
177.903
364.896
208.013
360.398
101,59
112,85
34.128
35.062
97,93
119,23
173.885
325.336
102,31
112,16
2.010
6.315
2.010
5.717
22,38
70,31
105
64
103
63
101,94
101,59
31,24
60,12
4,32
7,02
4,32
7,00
25.846
32.616
676.485
24.205
15.682
115.111
1.641
16.934
561.374
26.298
50.258
644.967
98,28
64,90
104,89
22.692
13.838
105.720
106,67
113,33
108,88
3.606
36.420
539.247
45,51
46,50
104,10
361
296
8.982
428
458
8.613
4,02
3,30
100
72
110
75
61
110
75
118,03
100,00
100,00
3,82
4,82
100,00
4,70
7,10
5,78
5,21
7,65
5,80
Ukupno
dolasci
2013.
Domaći
dolasci
2013.
Strani
dolasci
2013.
Ukupno
dolasci
2012.
Index
ukupno
´13./´12.
Domaći
dolasci
2012.
Index
domaća
´13./´12.
Strani
dolasci
2012.
Index
strana
´13./´12.
Kapaciteti
(broj
ležajeva
2013)
Udio u % u
ukupnim
dolascima
2013.
48.965
57.896
8.320
6.726
40.645
51.170
48.134
51.492
101,73
112,44
9.219
5.937
90,25
113,29
38.915
45.555
104,45
112,33
2.010
6.315
41,87
49,50
5.500
4.594
116.955
5.119
2.526
22.691
381
2.068
94.264
5.044
6.569
111.239
109,04
69,93
105,14
4.510
2.047
21.713
113,50
123,40
104,50
534
4.522
89.526
71,35
45,73
105,29
361
296
8.982
4,70
3,93
100,00
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TIC Dramalj
Vrsta smještaja
Hoteli
Privatni smještaj
Kampovi
Odmarališta
Ostalo
UKUPNO
Vrsta smještaja
Hoteli
Privatni smještaj
Kampovi
Odmarališta
Ostalo
UKUPNO
Ukupno
noćenja
2013.
57.863
133.413
8.186
14.413
15.861
229.736
Ukupno
dolasci
2013.
10.692
17.096
2.125
1.826
2.605
34.344
Domaća
noćenja
2013.
7.948
12.270
1.370
11.636
3.314
36.538
Domaći
dolasci
2013.
1.626
1.551
296
1.421
696
5.590
Strana
noćenja
2013.
49.915
121.143
6.816
2.777
12.547
193.198
Strani
dolasci
2013.
9.066
15.545
1.829
405
1.909
28.754
Ukupno
noćenja
2012.
49.555
121.149
7.314
15.988
11.020
205.026
Ukupno
dolasci
2012.
9.603
16.059
2.048
1.978
1.754
31.442
Index
ukupno
´13./´12.
116,77
110,12
111,92
90,15
143,93
112,05
Index
ukupno
´13./´12.
111,34
106,46
103,76
92,32
148,52
109,23
Domaća
noćenja
2012.
9.394
9.135
1.266
12.632
1.513
33.940
Domaći
dolasci
2012.
1.976
1.392
286
1.496
309
5.459
Index
domaća
´13./´12.
84,61
134,32
108,21
92,12
219,04
107,65
Index
domaća
´13./´12.
82,29
111,42
103,50
94,99
225,24
102,40
Strana
noćenja
2012.
40.161
112.014
6.048
3.356
9.507
171.086
Strani
dolasci
2012.
7.627
14.667
1.762
482
1.445
25.983
Index
strana
´13./´12.
124,29
108,15
112,70
82,75
131,98
112,92
58
Index
Udio u % Prosječni Prosječni
Kapaciteti Kapaciteti Udio u % Prosječna Prosječna
prosječne
u
broj dana broj dana
(broj
(broj
u
popunjen popunjen
popunjen ukupnim boravka boravka
ležajeva ležajeva kapaciteti
ost u
ost u
osti
noćenjim
turista
turista
2013)
2012)
ma
2013.
2012.
´13./´12. a 2013.
2013.
2012.
740
740
20,51
78
67
116,42
25,19
5,41
5,16
2.175
2.011
60,28
61
60
101,67
58,07
7,80
7,54
250
250
6,93
33
29
113,79
3,56
3,85
3,57
361
422
10,01
40
38
105,26
6,27
7,89
8,08
82
82
2,27
193
134
144,03
6,90
6,09
6,28
3.608
3.505
100
64
58
110,34
99,99
6,69
6,52
Udio u %
Index
Kapaciteti
u
strana
(broj
ukupnim
´13./´12. ležajeva) dolascima
2013.
118,87
740
31,13
105,99
2.175
49,78
103,80
250
6,19
84,02
361
5,32
132,11
82
7,59
110,66
3.608
100,00
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TIC Jadranovo
Vrsta smještaja
Hoteli
Privatni smještaj
Kampovi
Odmarališta
Ostalo
UKUPNO
Vrsta smještaja
Hoteli
Privatni smještaj
Kampovi
Odmarališta
Ostalo
UKUPNO
Ukupno
noćenja
2013.
Domaća
noćenja
2013.
Strana
noćenja
2013.
Ukupno
noćenja
2012.
Index
ukupno
´13./´12.
Domaća
noćenja
2012.
Index
domaća
´13./´12.
84.771
9.669
75.102
81.883
103,53
8.456
114,34
1.400
0
86.171
856
544
75.646
117,55
0,00
103,73
943
0
9.399
90,77
10.525
1.191
0
83.074
Ukupno
dolasci
2013.
Domaći
dolasci
2013.
Strani
dolasci
2013.
Ukupno
dolasci
2012.
Index
ukupno
´13./´12.
Domaći
dolasci
2012.
111,98
Index
domaća
´13./´12.
11.009
1.399
9.610
10.724
102,66
1.312
106,63
167
0
11.176
96
71
128
91
1.495
9.681
10.852
130,47
0,00
102,99
105,49
0,00
106,56
1.403
Strana
noćenja
2012.
73.427
0
248
0
73.675
Strani
dolasci
2012.
9.412
0
37
9.449
Index
strana
´13./´12.
102,28
219,35
0,00
102,68
59
Index
Udio u % Prosječni Prosječni
Kapaciteti Kapaciteti Udio u % Prosječna Prosječna
prosječne
u
broj dana broj dana
(broj
(broj
u
popunjen popunjen
popunjen ukupnim boravka boravka
ležajeva ležajeva kapaciteti
ost u
ost u
osti
noćenjim
turista
turista
2013)
2012)
ma
2013.
2012.
´13./´12. a 2013.
2013.
2012.
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
1.246
1.220
96,89
68
67
101,49
98,38
7,70
7,64
0,00 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
40
40
3,11
35
30
116,67
1,62
8,38
9,30
0
0,00 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
1.286
1.260
100
67
65
103,08
100,00
7,71
7,66
Udio u %
Index
Kapaciteti
u
strana
(broj
ukupnim
´13./´12. ležajeva) dolascima
2013.
0
0,00
102,10
1.246
98,51
0
0,00
191,89
40
1,49
0,00
0
0,00
102,46
1.286
100,00
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE
Turistički promet od 1.1. do 30.09.2013. godine
na području TIC Selce
Vrsta smještaja
Hoteli
Privatni smještaj
Kampovi
Odmarališta
Ostalo
UKUPNO
Vrsta smještaja
Hoteli
Privatni smještaj
Kampovi
Odmarališta
Ostalo
UKUPNO
Ukupno
noćenja
2013.
130.311
144.499
124.919
41.328
9.563
450.620
Ukupno
dolasci
2013.
28.826
21.582
27.147
7.243
1.581
86.379
Domaća
noćenja
2013.
21.142
20.162
30.072
27.503
3.641
102.520
Domaći
dolasci
2013.
5.242
3.467
3.709
5.328
565
18.311
Strana
noćenja
2013.
109.169
124.337
94.847
13.825
5.922
348.100
Strani
dolasci
2013.
23.584
18.115
23.438
1.915
1.016
68.068
Ukupno
noćenja
2012.
128.525
139.912
121.159
49.360
6.453
445.409
Ukupno
dolasci
2012.
27.698
20.577
26.646
8.340
1.102
84.363
Index
ukupno
´13./´12.
101,39
103,28
103,10
83,73
148,19
101,17
Index
ukupno
´13./´12.
104,07
104,88
101,88
86,85
143,47
102,39
Domaća
noćenja
2012.
24.445
16.434
34.578
36.066
639
112.162
Domaći
dolasci
2012.
5.698
2.722
4.323
6.380
223
19.346
Index
domaća
´13./´12.
86,49
122,68
86,97
76,26
569,80
91,40
Index
domaća
´13./´12.
92,00
127,37
85,80
83,51
253,36
94,65
Strana
noćenja
2012.
104.080
123.478
86.581
13.294
5.814
333.247
Strani
dolasci
2012.
22.000
17.855
22.323
1.960
879
65.017
Index
strana
´13./´12.
104,89
100,70
109,55
103,99
101,86
104,46
60
Index
Udio u % Prosječni Prosječni
Kapaciteti Kapaciteti Udio u % Prosječna Prosječna
prosječne
u
broj dana broj dana
(broj
(broj
u
popunjen popunjen
popunjen ukupnim boravka boravka
ležajeva ležajeva kapaciteti
ost u
ost u
osti
noćenjim
turista
turista
2013)
2012)
ma
2013.
2012.
´13./´12. a 2013.
2013.
2012.
1.175
1.175
18,18
111
109
101,83
28,92
4,52
4,64
2.461
2.333
38,08
59
60
98,33
32,07
6,70
6,80
2.000
2.000
30,95
62
61
101,64
27,72
4,60
4,55
620
741
9,59
67
67
100,00
9,17
5,71
5,92
206
158
3,19
46
41
112,20
2,12
6,05
5,86
6.462
6.407
100
70
70
100,00
100,00
5,22
5,28
Udio u %
Index
Kapaciteti
u
strana
(broj
ukupnim
´13./´12. ležajeva) dolascima
2013.
107,20
1.175
33,37
101,46
2.461
24,99
104,99
2.000
31,43
97,70
620
8,39
115,59
206
1,83
104,69
6.462
100,00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
2 374 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content