close

Enter

Log in using OpenID

C V Dr.sc. Halid H. Ganija, docent Rođen 1958. godine u Kiseljaku

embedDownload
CV
Dr.sc. Halid H. Ganija, docent
Rođen 1958. godine u Kiseljaku, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju završio u
Kiseljaku, diplomirao je na Fakultetu Političkih nauka u Sarajevu. Na istom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu 2004. godine je magistrirao.
Na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2008. godine doktorirao je na temu
''Socijalno-ekonomska i kriminološka obilježja učinitelja razbojništva u Federaciji Bosne i
Hercegovine 1997.-2004.'' i stekao naučni stepen doktora nauka socijalnog rada.
Napisao je više stručnih i naučnih radova objavljenih u stručnim časopisima, a koautor je tri
knjige, autor je knjige „Pravni osnov upotrebe sile“, koja se koristi kao Univerzitetski
udžbenik. Učestvovao je aktivno na više Međunarodnih konferencija, Rimini – Italija 2008.
godina, Bukurešt 2009. godina, Kranjska Gora – Slovenija 2011. godina.
Vršio je brojne odgovorne funkcije (RMUP Bosne i Hercegovine, MUP Kantona Sarajevo i
dr.). Od 1986. godine zaposlen je u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u činu glavnog
inspektora policije obavlja dužnost Načelnika Sektora uniformisane policije. Povremeni je
spoljni saradnik na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu,
Pravnom faktultetu – Kiseljak i Edukacijskom fakultetu u Travniku na nastavnom predmetu
Pravni osnov upotrebe sredstava sile.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
71 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content