close

Enter

Log in using OpenID

3)društveno odgovorno poslovanje (dop) za sve

embedDownload
Ovaj projekt financira
Europska unija
Broj: 3 - lipanj 2014.
E-Newsletter
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE (DOP)
ZA SVE
Projekt DOP za SVE koji ima za cilj jačanje DOP-a i kapaciteta za implementaciju DOP-a, prvenstveno u poslodavačkim organizacijama, te i cijelom društvu, nastavlja provoditi svoje aktivnosti u sinergiji za zemljama partnerima Jugoistočne Europe. Druge udruge poslodavaca u
regiji također se planiraju uključiti u projekt.
“Bilo bi sjajno kad bi projekt DOP
za SVE produbio rad u sadašnjim
zemljama partnerima i počeo raditi u drugim zemljama u
sljedećoj fazi projekta, jer izazov
podizanja svijesti o DOP-u i potpore tvrtkama za bolje rješavanje
izazova s kojima se susreću,
neće nestati. DOP će ostati visoko na ljestvici prioriteta. Moramo osigurati da poduzeća, velika
i mala, budu potpuno spremna za
primjenu DOP-a kao integriranog
pristupa vlastitom poslovanju."
U ovom broju

Trening nacionalne radne grupe

Trening trenera

Seminari o podizanju svijesti o DOP-u

HUP nagrada DOP-a 2014

Priručnik o DOP-u za poslodavačke organizacije
Brent Wilton
glavni direktor
Međunarodne organizacije
poslodavaca
(International Organisation of
Employers - IOE)
Projekt implementiraju TİSK, IOE, BCM, HUP/CEA, MEF/UPCG and CNIPMMR
National Task Force Training
Program obuke za članove Nacionalnih radnih grupa 5 zemalja partnera koji je organiziran u okviru
projekta "Društveno odgovorno poslvoanje za sve
(DOP za sve)" financirnog od strane Europske komisije, održan je od 27.-31 siječnja 2014. godine u
sjedištu TISK-a, u Ankari, uz sudjelovanje domaćih i
stranih stručnjaka. Ova obuka jedna je od ključnih
aktivnosti projekta kako bi se osigurala održivost
projekta. U tu svrhu, 20 sudionika iz partnerskih
organizacija poslodavaca izabrano je da za obuku
za DOP stručnjake. Kako bi mogli odigrati aktivnu
ulogu u predstojećim fazama projekta, članovi Nacionalnih radnih grupa informirani su o međunarodnim
inicijativama (UN Global Compact, UN Global Compact, OECD Guidelines, ILO Multinational Enterprises
Declaration, očekivanja Europske komisije od poduzeća u pogledu DOP-a, sustavi potpore itd.) i bili podvrgnuti podcui o ISO 26000, Global Reporting Initiative, i
stavovima Europske komisije u pogledu primjene DOPa u poduzećima. Glavni tajnik Međunarodne organizacije poslodavaca (IOE) Brent Wilton, Susan Bird iz Europske komisije, Emily Sims iz ILO-a, Hanni Rosenbaum iz BIACa, Zeynep Aydemir Koyuncular i Ela Yazici iz Delegacije
EU u Turskoj, Ceyhun Göcenoğlu iz IBM-a, Suat
Özçağdaş iz Centra za socijalne inovacije, Esther Schouten iz Shell-a Turska, Neriman Kayaalp iz Bolu Cement-a i
Barbara Greutter iz Galderma Company sa sjedištem u
Švicarskoj, podijelili su sa sudionicima pristup svojih kompanija DOP-u i vlastita iskustva u primjeni DOP-a.
Savjetodavni odbor „Business and Industry“ OECD-a (BIAC)
“BIAC-u je drago da je sudjelovao i dao doprinos uzastopnim susretima održanim u
sklopu projekta DOP za Sve. Seminari pružaju izvrsnu priliku za podizanje svijesti o
Smjernicama OECD-a za multinacionalna
poduzeća koja igraju važnu ulogu u globalnoj slici DOP-a te za uključivanje u aktivnu
diskusiju sa sudionicima na praktičnoj implikaciji Smjernica. BIAC podržava ovu pozitivnu inicijativu i veseli se daljnjem aktivnom
angažmanu. “
Hanni Rosenbaum
Savjetodavni odbor „Business and Industry“
OECD-a (BIAC)
Trening trenera za DOP
Kako bi se diseminirali projektni rezultati i dodatno ojačali kapaciteti
partnerskih udruga poslodavaca, od 09.-10. travnja u Termama
Jezerčica održan je "Trening trenera za DOP“ s ciljem edukacije
budućih trenera koji će moći prezentirati osnove DOP-a članicama i
drugim zainteresiranim tvrtkama.
16 stručnjaka iz članskih organizacija HUP-a steklo je poduku o
recentnim zbivanjima u globalnoj arhitekturi DOP-a, uz doprinos
domaćih i stranih stručnjaka, kao i Nacionalne
radne grupe za DOP
koja ima ključnu ulogu u osiguranju održivosti projekta.
Ova obuka provedena je u 5 zemalja partnera tijekom travnja. Provedbom ove aktivnosti projekt će se nastaviti razvijati ljudske resurse za
DOP, a treneri će usmjeravati tvrtke na dobre prakse DOP-a. Treneri
će biti uključeni u daljnje aktivnosti projekta, poput seminara za podizanje svijesti o DOP-u, i postati važni čimbenici za održivost ciljeva projekta.
Work Package I : Review on Current Situation in Partner Countries
Activity: Defining
review framework društveno odgovornog poslovanja
Seminari
za promicanje
Activity: Conducting national review study in 5 partner countries and reporting
Activity: trendove,
Organizingali
round
table discussion
Prepoznajući suvremene
i potrebu
za unaprjeđenjem okruženja u kojem živimo, Hrvatska udruga pos-
lodavaca Work
organizirala
svibnja and
u Zagrebu
i 20. svibnja
u Opatiji
seminare
za promicanje
odgovorPackagejeII19.
: Designing
Implementation
of Awareness
Raising
and Capacity
Buildingdruštveno
Support Package
nog poslovanja na kojima je sudjelovalo stotinjak tvrtki. Tijekom seminara predstavljeni su razvoj DOP-a, dobrovoljni aspekt DOP-a
i međunarodne inicijative DOP-a. Poseban osvrt na DOP dan je iz perspektive Međunarodne
Activity: Designing capacity building support package based on the outcomes of national reviews
organizacije poslodavaca
(IOE)
kroz
izlaganje g. Matthiasa Thorns-a. Promovirana je i Nacionalna studija o drušand round
table
discussion
Activity:
Establishing
NationalHrvatskoj
TASKFORCEs
(National-TF)
tveno odgovornom
poslovanju
u Republici
- istraživanje
kojeinjepartner
prošleEO’s
godine provedeno među 100 hrActivity: Training of National-TFs from 5 partner countries
vatskih poslodavaca,
kaoDefining
i Poslodavački
primjenu
DOP-a
temeljuinrezultata
nacionalnih
Activity:
selection priručnik
criteria at za
local
level and
select koji
CSRsu,
bestnapractices
5 partnerpet
countries
by National-TFs
studija zemalja partnera,
izradili stručnjaci Međunarodne organizacije poslodavaca. Namjena ovog praktičnog doActivity:
Developing
“EOs Handbookutosvakodnevnim
Guide Enterprises
in CSR”
kumenta je da posluži i pomogne poslodavcima
aktivnostima
u koje je moguće utkati elemente
društveno odgovornog poslovanja. Ovaj priručnik nudi brojne savjete, sugestije, a upućuje i na dodatne izvore inWork
Package
III : Enhancing
Awareness
andDOP-a.
Dissemination
formacija za
one
poslodavce
koji želeCapacity,
znati i učiniti
više naRaising
području
Activity:
Training ofposlovanja
formators from
5 partner EO’s
Kako ideja društveno
odgovornog
ne bisub-organizations
ostala samo nainopćenitim
stavovima i teoriji, HUP-ovi seminari
Activity: Organizing of awareness raising seminars for enterprises in 5 partner countries
ponudili su mogućnost razmjene iskustava u primjeni DOP-a i primjera
Activity: Organizing national conferences
dobre prakse u okviru panel-rasprava pod nazivom „Društveno odgoWork Package IV: Visibility and dissemination activities
vorno poslovanje: luksuz ili potreba“. Sudionici su pojasnili da se kod
primjeneand
principa
društveno
odgovornog poslovanja radi o procesu, a
Activity: Identifying a Communication
Dissemination
Strategy
Activity: Developing Visibility ne
Materials
jednokratnom postupanju. Također, istaknuli su potrebu da DOP
Activity: Developing the Project Website
budeConference
duboko utkan
u sve pore svakodnevnog funkcioniranja tvrtki. NaActivity: Participating in Opening
(Croatia)
Activity: Organizing Project Kick-off
Meetings
posljetku,
u živoj se raspravi iskristaliziralo mišljenje kako DOP predstavlja dodanu vrijednost u odnosima sa zaposlenicima, dobavljačima,
klijentima, užom i širom zajednicom, gdje god da se primjenjuje.
Navedeni dokumenti dostupni su na: http://www.hup.hr/vijesti.aspx?page=4.
Priručnik o DOP-u za organizacije
poslodavaca
“Priručnik o DOP-u za
udruge poslodavaca",
kao jedan od vrlo važnih rezultata projekta koji je izrađen od
strane Međunarodne
organizacije poslodavaca (IOE) koji opisuje razvoj i sadržaj
globalnih
inicijativa
DOP-a, objavljen je
na svim partnerskim
jezicima te na engleskom jeziku. Priručnik
koji sadrži osnovne i
najrecentnije informacije o DOP-u prvenstveno je predstavljen za korištenje
članskim organizacijama poslodavačkih udruga, poduzećima i svim organizacija koje predstavljaju privatni sektor.
PDF verzija priručnika dostupna je na našim internet stranicama.
NAJAVA DOGAĐANJA
HUP nagrađuje dobru primjenu DOP-a
Rok za prijave poduzetnika:
18. srpnja 2014.
Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) dodjeljuje nagrade
za primjere dobre prakse na području društveno odgovornog poslovanja u okviru projekta “DOP za SVE“. Cilj je
nagrade promoviranje primjera dobre prakse DOP-a, kao i
poduzetnika koji ih osmišljavaju i primjenjuju. U rujnu će
biti dodijeljeno ukupno 10 nagrada u sljedećim kategorijama: briga za zaposlenike, briga za okoliš i briga za zajednicu. Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije poslodavaca:
mali (do 50 zaposlenika), srednji (do 250 zaposlenika),
veliki poduzetnici (preko 250 zaposlenika), te velika nagrada za poduzeće koje je najbolje inkorporiralo DOP u svoje
poslovanje u (svim) navedenim kategorijama.
Za više informacija i prijave posjetite naše internet
stranice.
ORGANIZACIJE PROJEKTNIH PARTNERA

Odabir najboljih projekata DOP-a
Turkish Confederation of Employer Associations (TİSK)

Organizacija nacionalne konferencije i dodjele nagrada DOP-a
www.tisk.org.tr E-mail : [email protected]
International Organisation of Employers (IOE)
www.ioe-emp.org E-mail : [email protected]
Business Confederation Macedonia (BCM)
Glavni ured projekta:
www.bcm.mk E-mail : [email protected]
Turkish Confederation of Employer
Croatian Employers Association (CEA)
Associations (TİSK)
Address : Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sokak
No:108 Çankaya 06540 Ankara Turkey
Tel +90 312 439 77 17
www.csrforall.eu
www.hup.hr E-mail : [email protected]
Montenegrin Employers Federation (MEF)
www.poslodavci.org E-mail : [email protected]
National Council of Small and Medium Sized Private
Enterprises in Romania (CNIPMMR)
www.smeprojects.ro E-mail : [email protected]
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Turske konfederacije udruga poslodavaca (TISK), Međunarodne
organizacije poslodavaca (IOE), Poslovne konfederacija Makedonije (BCM), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP / CEA), Unije poslodavaca Crne Gore (MEF / UPCG),
Nacionalnog vijeća za mala i srednja privatna poduzeća u Rumunjskoj (CNIPMMR) i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 174 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content