close

Enter

Log in using OpenID

"Žene i mediji u EU" - Centar za istraživanje medija i komunikacije

embedDownload
"Žene i mediji u EU"
CIM - Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, B.a.b.e. Voditelj: Sveučilište U
Liverpoolu u suradnji s Europskim institutom za rodnu ravnopravnost. (lipanj 2012 veljača 2013)
Centar za istraživanje medija i komunikacije (CIM) i udruga B.a.b.e. u srpnju 2012.
započeli su suradnju sa Sveučilištem u Liverpoolu na projektu “Study on Area J of the
Beijing Platform for Action: Women and the Media in the European Union”. Sveučilište u
Liveroolu provodi projekt u suradnji s Europskim institutom za rodnu ravnopravnost
(The European Institute for Gender Equality). Glavna svrha projekta je prikupiti
podatke i ponuditi analizu zastupljenosti žena u odlučivanju u medijskim organizacijama
i samoregulacije u medijskim organizacijama koje se tiču rodne ravnopravnosti.
Istraživanje se provodi u 27 zemalja članica Europske Unije i u Hrvatskoj.
CIM i B.a.b.e. proveli su istraživanje od nekoliko faza koje je uključivalo analizu
organizacijske strukture i strukture zaposlenosti medijskih organizacija kao i pravilnika
koji se bave rodnom ravnopravnosti, intervjue s predstavnicama medijskih organizacija i
monitoring medija, odnosno analizu sadržaja televizijskih programa. Istraživanje
završava u veljači 2013.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
237 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content