close

Enter

Log in using OpenID

Broj: 278/15 Datum: 12.01.2015. godine Nakon što je direktor donio

embedDownload
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
FEDERATION MINISTRY OF INTERIOR
DIRECTORATE OF FEDERATION POLICE
SARAJEVO
SARAJEVO
Komisija za izbor policijskih službenika u činu „Policajac“ i „Mlađi inspektor“ u
Federalnoj upravi policije
Broj: 278/15
Datum: 12.01.2015. godine
Nakon što je direktor donio odluku o odobravanju Konačne liste kandidata
predloženih za upošljavanje broj 10-16/1-34-2-21 od 09.01.2015. godine, na temelju
članka 53. Stavak 3. Zakona o policijskim djelatnicima Federacije Bosne i
Hercegovine, („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ 27/05, 70/08 i
44/11), Komisija za izbor objavljuje:
KONAČNA LISTA
svih kandidata predloženih za upošljavanje
-
za poziciju „Mlađi inspektor“ u Sektoru kriminalističke policije
1. Ilhana Lemeš, šifra 0297
2. Irhan Đambić, šifra 0169
3. Saša Vujić, šifra 0281
4. Marin Sučić, šifra 0307
-
za poziciju „Policajac“ u Specijalnoj policijskoj jedinici
1. Boris Vuković, šifra 2226
2. Meša Selimović, šifra 2000
3. Emir Šećibović, šifra 2160
4. Asmir Trešnjo, šifra 2135
5. Demir Čančar, šifra 2164
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
FEDERATION MINISTRY OF INTERIOR
DIRECTORATE OF FEDERATION POLICE
SARAJEVO
SARAJEVO
Komisija za izbor policijskih službenika u činu „Policajac“ i „Mlađi inspektor“ u
Federalnoj upravi policije
-
za poziciju „Policajac“ u Sektoru uniformirane policije
1. Vedran Selimović, šifra 4221
2. Sven Duran, šifra 4367
3. Jasmina Fejzagić, šifra 4243
4. Arijana Delalić, šifra 4293
5. Samra Kurahović, šifra 4196
6. Ivan Džandara, šifra 4361
7. Nebojša Đurić, šifra 4332
8. Sadnan Memišević, šifra 4195
9. Hidajet Krehmić, šifra 4253
10. Petar Puljić, šifra 4386
KOMISIJA ZA IZBOR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content