close

Enter

Log in using OpenID

Cjenovnik 01.03.2013.

embedDownload
CJENOVNIK
01.03.2013.
MIX PAKETI
SUPER MIX PAKETI
SUPER MIX paketi podrazumijavaju razne kombinacije više osnovnih usluga Telemach Televizije, Interneta i Telefona.
Priključna taksa za sve SUPER MIX pakete uz upotrebu D3 v2.0 digitalnog prijemnika iznosi 0 KM.
U cijenu priključne takse za SUPER MIX pakete nije uračunata priključna taksa za KKS.
SUPER MIX PAKET
TELEVIZIJA
INTERNET (Mb/s)
TELEFON
SUPER MIX S Start
D3 Start + Sport Klub HD
8/0,7
SUPER MIX S
D3 Osnovni + Sport Klub HD
8/0,7
SUPER MIX S +
D3 Prošireni + Sport Klub HD
8/0,7
SUPER MIX M +
D3 Prošireni + Sport Klub HD
15/1
300 minuta
razgovora unutar
Telemach mreže i
100 minuta
razgovora ka
fiksnim brojevima
u međunarodnom
saobraćaju
SUPER MIX L +
D3 Prošireni + HBO Premium + HD
20/1,5
SUPER MIX XL +
D3 Prošireni + HBO Premium + HD
30/2
MIX DUO I TRIO PAKETI
ANALOGNA TELEVIZIJA
MIX DUO i TRIO paketi podrazumijevaju razne kombinacije više osnovnih usluga Telemach Televizije, Interneta i Telefona.
U našoj izuzetno bogatoj ponudi analogne kablovske televizije nalazi se 67 televizijskih kanala. Na raspolaganju su vam najpopularniji domaći,
regionalni i strani televizijski kanali - sportski, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, dječiji i zabavni programi.
MJESEČNA NAKNADA U KM
PONUDA
OPIS PONUDE
UKUPAN BROJ KANALA
za održavanje KKS i praćenje
analogne kablovske TV
Detaljni
opis
ponude
kanala
ANALOGNA TELEVIZIJA
67
15
dostupan na www.telemach.ba
DUO I TRIO PAKETI USLUGA
TELEVIZIJA
MJESEČNA CIJENA
U KM
28
DUO
TV+TEL
Svi kanali iz osnovne
analogne ponude
31
DUO
TV+NET
35
45
65
TRIO
TV+NET+TEL
75
Za Pretplatnike koji su stupili u pretplatnički odnos za SUPER MIX pakete do 04.04.2012. važe sljedeći paketi do isteka minimalnog perioda
korištenja usluge predviđenog ugovorom:
MJESEČNA CIJENA
SUPER MIX PAKET
TELEVIZIJA
INTERNET (Mb/s)
TELEFON
U KM
SUPER MIX S Start
D3 Start
8/0,7
28
300 minuta
SUPER MIX S
D3 Osnovni
8/0,7
31
razgovora unutar
SUPER MIX S +
D3 Prošireni
8/0,7
35
Telemach mreže i
100 minuta
SUPER MIX M Start
D3 Start
15/1
37
razgovora ka
SUPER MIX M
D3 Osnovni
15/1
41
fiksnim brojevima
SUPER MIX M +
D3 Prošireni
15/1
45
u međunarodnom
saobraćaju
SUPER MIX L
D3 Osnovni + HD (HD)
20/1,5
60
SUPER MIX L +
D3 Prošireni + HBO Premium + HD (HD)
20/1,5
70
SUPER MIX XL +
D3 Prošireni + HBO Premium + HD (DVR)
30/2
80
Mjesečna cijena ne uključuje Mjesečnu naknadu za održavanje KKS i praćenje analogne kablovske TV u iznosu od 15 KM.
SUPER MIX paketi podrazumijevaju korištenje usluge telefonije, interneta i digitalne televizije istovremeno u kontinuiranom periodu od
najmanje 24 mjeseca.
Prilikom zaključenja ugovora za SUPER MIX paket, odabirete paket koji želite koristiti sve vrijeme trajanja ugovora ili se u toku trajanja ugovora
možete opredijeliti za paket veće vrijednosti od vrijednosti inicijalno izabranog paketa.
Prilikom zamjene digitalnog prijemnika za D3 v2.0 prijemnik, postojeći SUPER MIX Pretplatnik ne plaća priključnu taksu, ali je potrebno da
potpiše ugovor za SUPER MIX paket na novi period o minimalnom korištenju usluge od 24 mjeseca.
U sklopu Super mix paketa od 01. 06. 2012 Pretplatnici mogu besplatno koristiti D3 GO uslugu.
Svaki novi Pretplatnik SUPER MIX paket dobiva promotivno inicijalno izabrani paket besplatno, u toku prvog obračunskog perioda
(osim telefonskog saobraćaja ostvarenog van besplatnih minuta u okviru pretplate).
Svi kanali iz osnovne
analogne ponude u digitalnom
formatu + bonus kanali
(D3 start paket) + D3go
Svi kanali iz osnovne
analogne ponude u digitalnom
formatu + bonus kanali
(D3 start paket) + D3go
INTERNET (Mb/s)
TELEFON
MJESEČNA CIJENA
U KM
----
Pozivi za 0 KM/minuti ka
svim fiksnim mrežama
u BiH
FLAT BH
10,90
15/1,2
----
24,90
15/1,2
Pozivi za 0 KM/minuti ka
svim fiksnim mrežama
u BiH
FLAT BH
34,90
Mjesečna cijena ne uključuje Mjesečnu naknadu za održavanje KKS i praćenje analogne kablovske TV u iznosu od 15 KM.
Minimalni rok pretplate na DUO TV+TEL, DUO TV+NET i TRIO pakete je 24 mjeseca.
Opcije na osnovne Duo TV+TEL, Duo TV+NET i TRIO pakete:
TELEVIZIJA
INTERNET (Mb/s)
Osnovni paket analogne
Internet brzine u osnovnom DUO TV+NET i TRIO
televizije (70 kanala) i
paketu mogu se povećati internet paketima većih
digitalne televizije 70 kanala iz
brzina za čiji iznos cijene se uvećava cijena osnovnog
DUO TV+NET i TRIO paketa,
DUO TV+NET odnosno TRIO paketa
mogu se nadograditi dodatnim
paketima iz D3 ponude
Brži 30/1,5 Mb/s - 20 KM
prikazanim u cjenovniku, za čiji
Brži 60/3 Mb/s - 50 KM
iznos se uvećava cijena
Brži 100/4 Mb/s - 90 KM
osnovnog DUO TV+NET
odnosno TRIO paketa
TELEFON
Za mjesečnu doplatu, Pretplatnik dobiva
mogućnost poziva ka fiksnim mrežama u
Hrvatskoj i Sloveniji za 0 KM/minuti
FLAT HR & SLO 10 KM
Prilikom svakog poziva u opcijama FLAT BH, FLAT HR&SLO, uspostava veze naplaćuje se 0,03 KM.
FLAT paketi su podložni fair use politici usluge telefonije Telemacha, definisanom Uslovima poslovanja.
U cijenu DUO TV+NET i TRIO paketa koji sadrže usluge interneta, uključen je osnovni web hosting paket (1200 MB prostora) i mail account
(500 MB veličine mailboxa)
Priključna taksa za sve DUO TV+TEL, DUO TV+NET i TRIO pakete iznosi 0 KM.
U cijenu priključne takse za pakete nije uračunata priključna taksa za KKS.
Prilikom zaključenja ugovora za DUO TV+TEL, DUO TV+NET i TRIO pakete, odabirate paket koji želite koristiti sve vrijeme trajanja ugovora ili
se u toku trajanja ugovora možete opredijeliti za dodatne opcije veće vrijednosti od vrijednosti inicijalno izabranog paketa.
Na mjesečnu cijenu izabranog paketa dodatno se obračunava naknada za ostvareni telefonski saobraćaj, koji nije u okviru FLAT BH opcije, te
naknadno ostvareni telefonski saobraćaj koji nije u okviru odabrane opcije FLAT HR&SLO.
Pretplata na opcije naplaćuje se mjesečno na postojeću mjesečnu pretplatu.
Minimalno trajanje pretplate na Opcije osnovnih DUO TV+TEL, DUO TV+NET i TRIO paketa je 180 dana.
Detaljan opis ponude i svih paketa pogledajte na www.telemach.ba ili pozovite naš Kontak centar 1430 i raspitajte se o uslovima.
Sve navedene cijene su u KM sa uračunatim PDV-om.
LOKACIJA
PRIKLJUČNA TAKSA
TAKSA
JEDNOKRATNA CIJENA U KM
Stanovi
80
Kuće
180
Priključenje nakon isključenja
Preseljenje priključka u stan
Preseljenje priključka u kuću
20
20
80
Ukoliko se Vaš stan ili kuća nalaze u dijelu mreže u kojoj već postoje korisnici naših usluga, odobrava se popust na priključnu taksu u iznosu od 50%.
DIGITALNA TELEVIZIJA - D3
D3 – digitalna televizija je potpuno novo iskustvo koje vam omogućava gledanje najboljih TV kanala u najboljoj kvaliteti slike i zvuka.
Da bi ste koristili digitalnu televiziju potreban vam je digitalni prijemnik. Telemach digitalna televizija na raspolaganju ima različite pakete
kanala, te prema vašem izboru možete pratiti sljedeće koji su u ponudi:
D3 PAKET
OPIS PONUDE
UKUPAN BROJ
KANALA
MJESEČNA
CIJENA U KM
Start paket
Svi kanali iz analogne ponude u digitalnom formatu + bonus kanali
67+bonus kanali
3
Osnovni paket
Svi kanali iz analogne ponude u digitalnom formatu
+ 23 dodatna digitalna kanala
102
5
Prošireni paket
Osnovni digitalni paket + 22 dodatna digitalna kanala
124
10
Cinemax paket
Cinemax 1, Cinemax 2
2
4
HBO
HBO, HBO+1, HBO Comedy, HBO Comedy+1
HBO paket, HBO HD, HBO GO, Cinemax1, Cinemax2, HBO Comedy
HD, Cinemax HD, Cinemax 2 HD
Sport Klub HD, Sport Klub + HD, SK Prime HD, SK Premium HD,
Golf Klub HD, Premier League HD
Sport Klub HD, Sport Klub + HD, SK Prime HD, SK Premium HD,
Golf Klub HD, Premier League HD, Eurosport HD, Eurosport 2 HD ,
Discovery HD, National Geographic HD, Fashion TV HD, History HD,
Animal Planet HD, ESPN America HD, MTV N HD, Travel Channel HD,
Hustler HD, Food Network HD, Face TV, Nickelodeon HD,
Viasat Nature/History HD
4
8
10 + GO
12
6
4
21
8
HBO PREMIUM
SPORT KLUB HD
HD
Napomena: Na cijenu digitalnog paketa naplaćuje se Mjesečna naknada za održavanje KKS i praćenje analogne kablovske TV.
HBO PREMIUM paket se sastoji od HBO paketa (HBO, HBO+ 1, HBO Comedy, HBO Comedy +1 kanala), HBO HD kanala, Cinemax 1 i Cinemax
2 kanala, HBO Comedy HD, Cinemax HD, Cinemax 2 HD i HBO GO usluge (praćenje sadržaja „na zahtjev“ putem interneta za Pretplatnike
Telemach internet paketa koji su stupili u pretplatnički odnos od 01.10.2010).
Svaki novi Pretplatnik D3 v2.0 digitalnog prijemnika dobiva promotivno Prošireni, HBO Premium i HD paket besplatno u toku prvog obračunskog
perioda, u toku kojeg se Pretplatnici mogu pretplatiti na neke od navedenih paketa, ukoliko ih žele pratiti i nakon isteka promotivnog perioda.
Digitalne prijemnike dobivate na korištenje uz mjesečnu rentu kao što je prikazano u tabeli:
PRIKLJUČNA TAKSA
DIGITALNI PRIJEMNICI
Na mjesečnu cijenu izabranog paketa dodatno se obračunava naknada za ostvareni telefonski saobraćaj koji nije u okviru besplatnih minuta.
Napomena: U Mjesečnu naknadu za uslugu telefonije po priključku je uključeno 100 minuta
razgovora ka fiksnim brojevima u međunarodnom saobraćaju ka slijedećim zemljama:
Andora, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Češka, Čile, Danska, Estonija, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Island, Italija, Izrael, Japan, Kanada, Kipar, Luksemburg, Mađarska, Malezija, Meksiko, Njemačka, Norveška, Novi Zeland, Peru, Poljska, Portugal, Rumunija,
Rusija, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španija, Švicarska, Švedska, Tajvan, Turska, Velika Britanija, Hong Kong, Kina, SAD, Singapur i Tajland.
Ovaj Cjenovnik stupa na snagu 01.03.2013. godine.
MJESEČNA RENTA U KM
Ugovor 12 mjeseci
Standard
0
50
0
50
50
0
50
100
10
D3 v2.0
Zamjena SD i HD prijemnika
za D3 v2.0 prijemnik
D3 HD DVR (High definiton
Digital Video Recorder)
Napomena: Digitalni prijemnik daje se Pretplatniku na korištenje a predstavlja trajno vlasništvo Telemach-a, te se Pretplatnik obavezuje da isti
vrati po prestanku pretplatničkog ugovora u ispravnom stanju ili ukoliko to nije moguće, da nadoknadi njegovu protuvrijednost u skladu sa
iznosima datim u sljedećoj tabeli:
DIGITALNI PRIJEMNICI
JEDNOKRATNA CIJENA U KM
D3 SD (Standard Definition)
66,50
D3 HD (High Definition)
193,56
D3 HD DVR (High Definition – Digital Video Recorder)
433,96
D3 v2.0
156,21
USLUGA SNIMANJA 320 GB
Za Pretplatnike koji su potpisali pretplatnički ugovor o korištenju Internet usluge sa TeleKabelom do 30. 09. 2012., pored Telemach-ove internet
ponude ostavljena je i mogućnost da nastave sa korištenjem starih internet paketa TeleKabela i to:
Usluga snimanja 320 GB je dodatna funkcionalnost, koja svakom Pretplatniku D3 digitalne televizije, koji se opredijeli za navedenu uslugu
omogućava snimanje programskog sadržaja i naknadno gledanje istog uz korištenje D3 v2.0 prijemnika, te snimanje preko 160 filmova
standardne digitalne rezolucije.
Za Uslugu snimanja 320 GB potrebno je povezati eksterni hard disk na USB port, na način koji je opisan u korisničkom uputstvu, koji je
dostupan na web stranici Telemacha, a bit će uručen Pretplatniku koji se opredijeli za ovu uslugu.
USLUGA
SNIMANJE 320 GB
MJESEČNA NAKNADA U KM
4,5
BRZINA (Mb/S)
1/0,2
6/1
10/1
20/1
MJESEČNA PRETPLATA U KM
19,95
29,95
39,90
49,80
Tink business
6/1
34,98
Tink extra
50/2
99,95
Napomena: Oprema koja se daje Pretplatniku na korištenje (modem i WiFi router) predstavlja trajno vlasništvo Telemach-a, te se Pretplatnik
obavezuje da iste vrati po prestanku pretplatničkog ugovora u ispravnom stanju ili ukoliko to nije moguće da nadoknadi njegovu protuvrijednost u skladu sa iznosima datim u slijedećoj tabeli:
Minimalni period korištenja ove usluge je 24 mjeseca.
UGOVORNA KAZNA - 30 KM
Ugovorna kazna se odnosi na raskid ugovora Usluge snimanja 320 GB prije isteka trajanja istog.
PRIKLJUČNA TAKSA
MJESEČNA RENTA U KM
Ugovor 12 mjeseci
Standard
Zamjena za D3 v2.0 prijemnik
50
50
0
Pretplatniku D3 digitalne televizije, koji se opredijeli za Uslugu snimanja 320 GB, neće se naplatiti priključna taksa za zamjenu digitalnog
prijemnika.
Hard disk se daje Pretplatniku na korištenje a predstavlja trajno vlasništvo Telemach-a, te se Pretplatnik obavezuje da isti vrati po prestanku
pretplatničkog ugovora u ispravnom stanju ili ukoliko to nije moguće, da nadoknadi njegovu protuvrijednost u skladu sa iznosom datim u
sljedećoj tabeli:
DIGITALNI PRIJEMNICI
HARD DISK
Hard disk za uslugu snimanja
PAKET
Tink mini
Tink
Tink plus
Tink max
JEDNOKRATNA CIJENA U KM
170
VRSTA OPREME
JEDNOKRATNA CIJENA U KM
SA EPC 2100
EPC3212 modem
EPC 2200 2.0
Voice modem EPC2203
Home Gateway EPC3925
Modem 722009 MTA
TP- Link TL-WR740N WiFi
37,54
119,29
60,03
64,23
131,88
63,17
50
Ukoliko Pretplatnik izgubi ili fizički ošteti WiFi ruter, za vrijeme trajanja pretplatničkog ugovora, na korištenje može dobiti novi po cijeni
navedenoj u gornjoj tabeli.
Stacionarna IP adresa - 10 KM mjesečno sa uračunatim PDV-om.
D3 GO
D3 GO usluga podrazumijeva praćenje programskih sadržaja preko interneta, putem različitih uređaja kao što su PC, Smartphone i Tablet.
Ovu uslugu mogu koristiti postojeći Telemach Pretplatnici D3 usluge i usluge interneta na najviše 3 adekvatna uređaja.
D3 GO
MIX PAKETI
D3 + INTERNET
KKS + INTERNET
Licenca za korištenje dodatnog D3 uređaja
Window, Linux, iOS i Android (mjesečno u KM)
besplatno
2
4
INTERNET
Obezbjeđujemo kablovski internet koji podrazumijeva 24h neprekidnog pristupa bez ograničenja potrošnje i obračunavanja potrošenih
megabajta, a omogućava brzu i pouzdanu vezu. Uz vrhunski kvalitet i zahvaljujući naprednoj DOCSIS 3.0 tehnologiji, možete se opredijeliti za
brzine od 6 do čak 90 Mb/s, uz besplatno korištenje modema.
TELEFONIJA
Napomena: U Mjesečnu naknadu za uslugu telefonije po priključku je uključeno 100 minuta razgovora prema fiksnim brojevima u međunarodnom
saobraćaju prema slijedećim zemljama:
Andora, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Češka, Čile, Danska, Estonija, Francuska, Grčka, Holandija, Island, Italija, Izrael, Japan,
Kanada, Kipar, Luksemburg, Mađarska, Malezija, Meksiko, Njemačka, Norveška, Novi Zeland, Peru, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, San Marino,
Slovačka, Španija, Švicarska, Švedska, Tajvan, Turska, Velika Britanija, Hong Kong, Kina, SAD, Singapur, Tajland.
MJESEČNA CIJENA U KM
OPCIJA STANDARD
DODATNE OPCIJE
Prezentacija broja pozivatelja (CLIP)
besplatno
Poziv na čekanju (CAW)
besplatno
Slanje listinga na e-mail
0,4
Govorna pošta
1,4
Brzo biranje
besplatno
Preusmjeravanje poziva na drugi broj (CF)
besplatno
Preusmjeravanje poziva na vise brojeva
1,9
Zabrana pozivanja određenih odredišta (CAB)
besplatno
Naknade za ostvareni telefonski saobraćaj
Pozivi se obračunavaju po sekundi razgovora, a prikazane cijene su u KM po minuti sa uračunatim PDV-om.
Cijena poziva prema broju 125 - Tačno vrijeme
0,117
Cijena razgovora sa službama za telefonske
informacije 1182, 1185
0,0515
Cijena razgovora sa hitnim službama 122,123,124
besplatno
Nacionalni pozivi
Sa Telemach korisnicima, bez obzira na mrežnu grupu
Usluga telefonije omogućava Vam pozivanje fiksnih i mobilnih brojeva u zemlji i svijetu i prijem poziva iz svih mreža.
Ukoliko je Vaš objekat priključen na KKS Telemach-a, uslugu telefonije možete koristiti kao samostalnu opciju ili uz ostale usluge koje Telemach
pruža.
Ukoliko Vaš objekat nije priključen na KKS Telemach-a, uslugu telefonije možete koristiti ukoliko imate broadband internet konekciju
licenciranog operatera i ukoliko sa tim operaterom Telemach ima potpisan ugovor ili ima dogovor, detaljnije opisano u Uslovima poslovanja.
Pretplatnici koji su na KKS usluzi Telemach-a imaju mogućnost pretplate na uslugu kao dodatnu uslugu na KKS ili kroz Super mix pakete.
STANDARD
PRIKLJUČENJE
Korisnici Telemachovog KKS-a
Priključenje prvog broja
20
Priključenje drugog broja na istom ugovoru
10
STANDARD
Ostali korisnici
100
10
SUPER MIX
korisnici Telemachovog KKS-a
0
0
Sa korisnicima fiksnih mreže BH Telekoma u istoj
mrežnoj grupi
Sa korisnicima fiksnih mreža ostalih operatera u istoj
mrežnoj grupi
0,0117
0,0351
0,0527
Sa korisnicima u drugim mrežnim grupama
0,0819
Sa mobilnim telefonima svih nacionalnih mobilnih
operatora
0,22
Ostali operateri: HT Mostar , Telekom Srpske, T3, Aneks, M&H, AirABA,
Logosoft
KANADA I SAD
FIKSNI
MOBILNI
Kanada, SAD
0,2574
0,2574
Ostali korisnici su korisnici licenciranog operatera sa kojim Telemach ima potpisan ugovor ili ima dogovor.
Internet flat pakete možete koristiti u opciji Standard, bez ugovornog obavezivanja, ili uz pristajanje na korištenje usluge u kontinuiranom
periodu od najmanje 12 mjeseci – cijena je ista u obje opcije, ali je različita propusna moć paketa.
PAKET
S
M
L
XL
PRISTUPNA BRZINA (Mb/s)
Internet 12 mjeseci
Internet standard
8/0,7
6/0,5
15/1
12/0,7
20/1,5
18/1
30/2
24/1,5
CIJENA U KM
Preseljenje priključka u okviru KKS Telemach-a: 10KM
Prenos telefonskog broja sa jednog mrežnog operatera na drugog: 0KM
Naknada na ime troškova za radnje koje je Pretplatnik uzrokovao odustajanjem od zahtjeva za prenos broja: 20 KM
MJESEČNA PRETPLATA
I ODRŽAVANJE SISTEMA
OPIS PONUDE
MJESEČNA NAKNADA U KM
za Standard uslugu telefonije po priključku
Telefonija
U cijenu mjesečne naknade je uključeno
300 minuta razgovora unutar Telemach mreže
i 100 minuta razgovora ka fiksnim brojevima u
međunarodnom saobraćaju
8
Internet paketi Turbo XL i Turbo XXL omogućavaju znatno veće pristupne brzine. Ovi paketi se mogu koristiti u opciji uz ugovorno
obavezivanje na period od 12 mjeseci ili u opciji Standard.
PAKET
PRISTUPNA BRZINA (Mb/s)
CIJENA U KM
TURBO XL
TURBO XXL
50/2
90/3
80
140
PRIKLJUČNA TAKSA U KM
PRESELJENJE MODEMA U KM
PAKET
S, M, L i XL
TURBO XL I XXL
Internet 12 mjeseci
0
25
Internet standard
20
50
Internet 12 mjeseci
0
15
FLAT opcija telefonije na sve pakete usluga Telemach-a koji uključuju uslugu Telefonije
Internet standard
10
30
Za Pretplatnike koji su potpisali pretplatnički ugovor o korištenju Internet usluge sa KT Global Netom do 01.10.2010. na raspolaganju je sljedeća
ponuda:
PAKET
ŠKOLSKI
MINI
MIDI
MAXI
BRZINA (Mb/s)
1/0,3
0,5/0,3
3/1
5/2
MJESEČNA PRETPLATA U KM
16,55
27
34
57,40
besplatno
besplatno
Međunarodni pozivi
Pozivi se tarifiraju po sekundi razgovora, a prikazane cijene su u
KM po minuti sa uračunatim PDV-om. Za svaku zemlju se razlikuju
tarife poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama.
ZEMLJE REGIONA
FIKSNI
Crna Gora, Makedonija
0,2574
0,5148
Hrvatska, Slovenija
0,1989
0,4095
Srbija
0,1989
0,5148
Evropa
FIKSNI MOBILNI
Austrija, Belgija, Češka, Francuska,Holandija,
Italija / Vatikan, Mađarska, Norveška,
Švicarska, Švedska, Turska
FLAT BH - 10 KM - Podrazumijeva pozive za 0 KM/minuti ka svim fiksnim mrežama u BiH uz mjesečnu doplatu od 10 KM.
FLAT HR&SLO - 10 KM - Podrazumijeva pozive za 0 KM/minuti ka svim fiksnim mrežama u Hrvatskoj i Sloveniji uz mjesečnu doplatu od 10 KM.
Opcije se naplaćuju na postojeću telefonsku pretplatu ostalih paketa.
Prilikom svakog poziva u opcijama FLAT BH, FLAT HR&SLO, uspostava veze naplaćuje se 0,03 KM. FLAT paketi su podložni fair use politici
usluge telefonije Telemacha definisanom Uslovima poslovanja. Kod odabira standardne usluge telefonije u kombinaciji sa opcijom FLAT HR &
SLO, u 100 minuta razgovora ka fiksnim brojevima u međunarodnom saobraćaju nije uključeno pozivanje prema fiksnim mrežama Hrvatske i
Slovenije već samo ostale međunarodne destinacije definisane napomenom niže.
Pozivi prema fiksnim mrežama odnose se na geografske brojeve svih operatera u navedenim zemljama.
Održavanje sistema: Pretplatnici koji nisu priključeni na KKS Telemacha i koriste samo uslugu telefonije plaćaju i održavanje sistema u iznosu od 14,50
KM mjesečno.
MOBILNI
0,2574
0,7137
Albanija, Andora, Bugarska, Danska, Estonija,
Grčka, Island, Kipar, Luksemburg, Njemačka,
0,2574
Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, San
Marino, Slovačka, Španija, Velika Britanija
0,8073
Bjelorusija, Farska ostrva, Finska, Gibraltar,
Irska, Letonija (Latvija), Lihtenštajn, Litvanija,
Malta, Moldavija, Monako, Ukrajina
OSTALE ZEMLJE
Usluga prenosivosti broja omogućava Pretplatniku da promijeni postojećeg operatera, davaoca usluge fiksne telefonije i postane Pretplatnik
usluge drugog mrežnog operatera, a pritom zadrži svoj postojeći telefonski broj na određenoj geografskoj lokaciji. Usluga prenosa telefonskog
broja je besplatna.
22
35
45
55
MJESEČNA CIJENA U KM
OPCIJA SUPER MIX
0,6435
0,8073
FIKSNI MOBILNI
Kina
0,2574
0,2574
Australija, Hong Kong, Izrael, Japan, Malezija, Novi Zeland, Singapur, Tajland, Tajvan
0,2574
0,8541
Antigva, Aruba, Bahami, Barbados, Belize (Britanski Honduras), Bermudi, Bolivija, Britanska Djevicanska ostrva, Djevicanska ostrva (SAD) (Šarlota), Dominikana, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Filipini, Foklandska ostrva,
Francuska Gijana, Grenada, Grenland, Gvajana, Gvatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Kajmanska ostrva, Kolumbija, Kostarika, Martinik, Montserat (Posed V. Britanije), Nikaragva, Panama, Paragvaj, Portoriko (San Huan), Surinam, Trinidad
i Tobago, Turkes i Kejkes (Grand Turk), Urugvaj, Venecuela
0,7137
0,7137
Afganistan, Alžir, Angola, Azerbejdžan, Bahrein, Bangladeš, Benin, Bocvana, Brunej, Burkina Faso (Gornja Volta), Burundi,
Butan, Centralno Africka Republika, Cad, Džibuti, Egipat, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Etiopija, Fidži, Francuska
Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Gruzija, Guam, Gvineja, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Jemen, Jermenija (Armenija),
Jordan, Južna Koreja, Južnoafricka Republika, Kamerun, Kampucija - Kambodža, Katar, Kazahstan, Kenija, Kirgistan,
0,8541
Kongo (Zair), Kongo Demokratska Republika, Kuvajt, Laos, Liban, Liberija, Libija, Madagaskar, Makao, Malavi, Maldivi,
Mali, Maroko, Maršalska ostrva, Mauricijus, Mauritanija, Mianmar (Burma), Mongolija, Mozambik, Namibija, Nepal, Niger,
Nigerija, Nova Kaledonija, Obala Slonovace, Oman, Pakistan, Reunion, Ruanda, Saudijska Arabija,
0,8541
Sejšeli, Senegal, Sijera Leone, Sirija, Sjeverna Koreja, Somalija, Sudan, Svazilend, Šri Lanka (Cejlon), Tadžikistan,
Tanzanija, Togo, Tunis, Turkmenija, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Uzbekistan, Vijetnam, Zambija, Zapadna Samoa,
Zimbabve
Americka Samoa, Dijego Garsija, Gvineja Bisao, Kiribati, Kuba, Kukova ostrva, Lesoto, Mikronezija, Nauru, Niue ostrvo,
Papua Nova Gvineja, Sao Tome i Principe, Solomoni, Sveti Vinsent i Grenadini (Kingstaun), Tokelau, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu (Vanatu), Volis i Futuna (Wallis i Fortuna)
0,8541
0,8541
2,9250
2,9250
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content