close

Enter

Log in using OpenID

Damir Muratović - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
VLADA TUZLANSKOG KANTONA
CV OBRAZAC RUKOVODEĆIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA UPRAVE I UPRAVNIM
ORGANIZACIJAMA TUZLANSKOG KANTONA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH I UPRAVNIH
ODBORA, UPRAVA JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNIH USTANOVA I DRUGIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ
NADLEŽNOSTI KANTONA
OPŠTI PODACI
Ime i prezime
Damir Muratović
Dan, mjesec i godina
rođenja
08.06.1981.godina
Mjesto rođenja /
Mjesto prebivališta
Tuzla
Nacionalnost
Bošnjak
Naziv institucije
JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i
tjelesnom razvoju Tuzla
Pozicija/funkcija/radno mjesto
Direktor
Period od kojeg obnaša funkciju
Decembar 2011.godine
POSTDIPLOMSKI
STUDIJ/
MAGISTERIJ
FAKULTET
OBRAZOVANJE/PROFIL
Naziv stečene kvalifikacije
Diplomirani pedagog-psiholog
Godina kada je stečena kvalifikacija
2005.godina
Naziv institucije na kojoj je stečena
kvalifikacija
Filozofski fakultet u Tuzli
Naziv stečene kvalifikacije
Magistar humanističkih nauka iz oblasti pedagogije
Godina kada je stečena kvalifikacija
2009.godina
Naziv institucije na kojoj je stečena
kvalifikacija
Filozofski fakultet u Tuzli
DOKTORAT
Naziv stečene kvalifikacije
Godina kada je stečena kvalifikacija
Naziv institucije na kojoj je stečena
kvalifikacija
1
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
VLADA TUZLANSKOG KANTONA
PRETHODNO
ZAPOSLENJE
PRETHODNO
ZAPOSLENJE
TRENUTNO
ZAPOSLENJE
RADNO ISKUSTVO
Period zaposlenja
Decembar 2011.godine do danas
Naziv poslodavca
JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u
psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
Funkcija/radno mjesto
Direktor
Period zaposlenja
2005. – 2011.godina
Naziv poslodavca
JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u
psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
Funkcija/radno mjesto
Pedagog
Period zaposlenja
2004.-2005. godina
Naziv poslodavca
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla
Funkcija/radno mjesto
Odgajatelj /vaspitač
ČLANSTVO U STRANCI/PARTIJI I ČLANSTVO U ORGANIMA STRANKE/PARTIJE
ČLANSTVO U ORGANIMA STRANKE/PARTIJE
Naziv stranke/partije u kojoj je obavljana funkcija
u organima stranke/partije
Naziv funkcije u organima stranke/partije
Period obavljanja funkcije u organima
stranke/partije
ČLANSTVO U STRANCI/PARTIJI
Naziv stranke/partije u kojem je ostvareno
članstvo
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH - SDP BiH
Period članstva u stranci/partiji
Od 2005.godine
VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Certifikati za članove Nadzornih odbora i Uprava privrednih društava
Posjedovanje
Certifikata
o
završenom
usavršavanju predsjednika i članova Nadzornih
odbora i Uprava privrednih društava sa udjelom
državnog kapitala

Da

Ne
2
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
VLADA TUZLANSKOG KANTONA
POZNAVANJE STRANIH JEZIKA(označiti)
Engleski jezik
Italijanski jezik
Poznaje
Govori
POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU (označiti )
MS Word
X
MS Excel
X
MS Powerpoint
X
MS Access
X
Internet
X
Ostalo: upisati

OSTALE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE RELEVANTNE ZA OBNAŠANJE TRENUTNE FUNKCIJE (edukacije, javna
priznanja, naučno-istraživački rad i sl.)
Prošao je kompletnu edukaciju - sve module iz oblasti menadžmenta u obrazovanju za direktore
osnovnih škola, sa ciljem profesionalnog napredovanja, a u organizaciji Pedagoškog zavoda
Tuzlanskog kantona.
U akademskoj 2007/2008., 2008/2009. i 2010/2011.godini je radio kao istaknuti stručnjak iz
prakse - asistent na Filozofskom fakultetu u Tuzli na odsjecima Razredna nastava i Pedagogijapsihologija, na predmetima Integrativna pedagogija, Psihologija ometenih u razvoju i Pedagogija
slobodnog vremena, kao i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu na predmetu Pedagogija sa
didaktikom.
U struci je napredovao i stekao više stručno zvanje viši stručni saradnik-mentor.
Od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona imenovan je za
člana slijedećih Komisija:
- Komisije za izradu Pravilnika o ocjenjivanju djece sa posebnim potrebama,
- Komisije za izradu Nastavnog plana i programa za specijalni odgoj i obrazovanje po Koncepciji
devetogodišnjeg obrazovanja,
- Komisije za izradu Izvještaja za postignute rezultate učenika sa posebnim potrebama,
- Komisije za izradu akata iz oblasti inkluzivnog obrazovanja,
- Komisije za energetsku efikasnost u oblasti obrazovanja.
Od strane Pedagoškog Zavoda Tuzlanskog kantona angažovan kao:
- trener za održavanje seminara iz oblasti inkluzije djece sa posebnim potrebama,
- istraživač za potrebe Koncepcije devetogodišnjeg obrazovanja,
3
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
VLADA TUZLANSKOG KANTONA
-
član Komisije za provođenje istraživanja u svrhu pripreme Izvještaja o provedbi Državne
strategije za borbu protiv nasilja nad djecom na nivou Tuzlanskog kantona.
Tokom 2008., 2010. i 2013. godine, uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta Tk-a, obavio je studijske posjete u Italiji (Bolonja, Rimini, Crespelano), sa ciljem unapređenja
specijalnog obrazovanja i inkluzivnog procesa na području Tuzlanskog kantona.
U 2014.godini bio je član tima stručnjaka koji su boravili u studijskoj posjeti u Vanersborgu u
Švedskoj, radi razmjene iskustava i upoznavanja sistema osnovnog obrazovanja u Švedskoj.
Koordinator je međunarodnog projekta iz oblasti građanstva i obrazovanja pod pokroviteljstvom
Evropske unije, u kojem je uz općinu Tuzla , JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u
psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla nosilac projekta. U okviru projekta obaviće se tri studijske posjete
u Španiji, Portugalu i Italiji, te će Zavod biti domaćin međunarodne konferencije u okviru navedenog
projekta.
Član je radne grupe za izradu strateških smjernica za inkluzivno obrazovanje u Tuzlanskom
kantonu, u okviru projekta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tk-a, Pedagoškog
zavoda Tk-a i Udruženja „Duga“ iz Sarajeva.
Član je skupštine „Sumera“ - saveza organizacija za podršku osoba sa intelektualnim teškoćama
Federacije Bosne i Hercegovine.
Objavio je niz naučno-istraživačkih radova iz oblasti pedagogije, specijalnog obrazovanja i područja
inkluzije, te je učestvovao na većem broju međunarodnih i domaćih konferencija, edukacija,
seminara.
Uspješno je radio na mnogobrojnim projektima iz oblasti odgoja i obrazovanja, kao i na planiranju i
realizaciji projekata predviđenih Programom rada direktora za period 2011.-2015.godina, kojima je
značajno unaprijedio rad i uslove u ustanovi u kojoj radi.
4
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
VLADA TUZLANSKOG KANTONA
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
445 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content