close

Enter

Log in using OpenID

DANI BISTRE 2010.

embedDownload
GLAS BISTRE
BESPLATNO JAVNO GLASILO OPĆINE BISTRA
BROJ
BROJ14
14
GODINA IV
GODINA
IV
LIPANJ2010.
2010.
LIPANJ
U OVOM BROJU:
BISTRA TRAŽI ZVIJEZDU
novi voditelj mpz ‘bistrani’
BRANITELJI NA VELEBITU
DANI BISTRE 2010.
oldtimeri se pomladili
CJELOVIT PREGLED DOGAĐANJA NA STR. 18-20
sadržaj
broj 14
4
8
lipanj 2010.
S POVODOM
04 RAZGOVOR
Stjepan Godec,
obljetnice
24 90
godina adventizma
06 RUBRIKE
06 - OPĆINA BISTRA
muški pjevački zbor
25 ‘bistrani’
predsjednik Udruge
umirovljenika Bistra
07 - PITANJA ČITATELJA
08 - KOMUNALNA IZGRADNJA
10 - KRATKE VIJESTI
OPĆINA I ŽUPANIJA
17 Sastanak
predstavnika
Zagrebačke županije
s gradonačelnicima
i načelnicima općina
Zagrebačke županije
održan u Bistri
5.-TI DANI BISTRE
18 Program
događanja sa
satnicom, sudionicima i
organizatorima
21 DOSTIGNUĆA
Srebro zlatnog sjaja
BRANITELJA
23 UDRUGA
DOMOVINSKOG RATA
Branitelji udruge
dragovoljaca
domovinskog rata i
njihovi gosti posjetili
velebitske i ličke bojišnice
u Hrvatskom zagorju
Stručnošću do kvalitete
tradicija i kultura
26 Proljetni
ciklus hrvatskih
17
narodnih običaja
dani bistre
28 5.-TI
• Bistra traži zvijezdu
- revija pjevača amatera
• gledaj i vidi
- izložba fotografa amatera
OLDTIMER CLUB ‘WILLIS’
31 Poduzetni
‘Oldtimeri’
21
gospodarstvo
32 Obrt
za voćarstvo i
proizvodnju mesa Škrlin
gospodarstvo
33 Stil
d.o.o.
GOSPODARSKE ZONE
34 RAZVOJ
Suvremena tehnologija
i najstroži standardi
zaštite okoliša
24
IMPRESSUM
GLAS BISTRE, besplatno javno glasilo Općine Bistra
Izdavač:
Grafička priprema:
Tisak:
Uredništvo:
OPĆINA BISTRA
Bistranska 98
Poljanica Bistranska
10298 Bistra
ANIMA MEDIA
Drenovačka 8
Poljanica Bistranska
10298 BISTRA
BISTRAGRAF
Nazorova 6
Novaki Bistranski
10298 BISTRA
TEL: 01 3391 684
FAX: 01 3391 684
GSM: 099 2861 333
E-mail: [email protected]
Ovaj broj časopisa tiskan je u nakladi od 2.000 primjeraka. Internet izdanje časopisa dostupno je na adresi www.bistra.org
Slika na naslovnici:
DOLASKOM LJEPŠIH DANA NASTAVLJENI SU KOMUNALNI RADOVI NA CIJELOM PODRUČJU OPĆINE - IZGRADNJA NOGOSTUPA S
JUŽNE STRANE BISTRANSKE ULICE OD AMBULANTE DO GAJEVE ULICE
Snimio: Davorin Bažulić
RAZGOVOR S POVODOM
Stjepan Godec,
predsjednik Udruge umirovljenika Bistra
U Bistri će 5. lipnja 2010. biti održani 16. sportski susreti Zajednice udruga umirovljenika Zagrebačke županije. Ova činjenica povod je razgovoru
koji smo 5. svibnja vodili sa Stjepanom Godecom, predsjednikom Udruge
umirovljenika Bistra.
Glas Bistre: Gospodine Godec, koliko je
zahtjevan posao kojeg ste se prihvatili Vi osobno
i udruga kao cjelina?
Stjepan Godec: Organizacija ovakve priredbe ozbiljan je i zahtjevan posao za sve osobe
uključene u njezinu organizaciju bez obzira na
ulogu koju u organizaciji priredbe obavljaju.
U konačnici važan je doprinos svakog pojedinca, a svi zajedno moramo djelovati kao spretna
i sposobna cjelina jer ćemo jedinao tako osigurati da sve dogovoreno i provedemo u djelo na način kako je to
i zamišljeno. To je veliki posao znademo li da će u Bistru doći predstavnici svih 28 članica Zajednice
udruga umirovljenika Zagrebačke
županije. Prema najavama i našim
očekivanjima radi se ukupno o
1.700 do 1.800 ljudi.
Stjepan Godec: Organizacija ovih susreta
traži veliko učešće svih članova udruge. U tu
svrhu učestali su sastanci članova našeg Organizacijskog odbora, a na sam dan održavanja
susreta neposredno će se o redarskoj službi
te za prihvat i ugodan boravak gostiju brinuti
više od 100 naši članova. Naravno, kako se radi
o javnom okupljanju u kome sudjeluje veliki
broj ljudi osigurali smo potrebne dozvole te
nazočnost policije, službe hitne medicinske
Snimio: DAVORIN BAŽULIĆ
Glas Bistre: Osim samih
natjecatelja i pratitelja očekujete
li dolazak i osoba iz društvenopolitičkog života?
Stjepan Godec: Da, očekujemo
dolazak
župana
Zagrebačke
županije gospodina Stjepana
Kožića, predsjednika skupštine
Stjepan Godec, predsjednik Udruge umirovljenika ‘Bistra’
Zagrebačke županije gospodina
Damira Mikuljana kao i nekoliko
gradonačelnika i načelnika općina s područja
Zagrebačke županije. Moguć je dolazak i još Bistranski umirovljenici nastupanekih poznatih osoba, no kako je održavanje ju u disciplinama povlačenja užeta
sportskih susreta kroz mjesec dana prerano je
u muškoj i ženskoj konkurenciji te
govoriti o konkretnim imenima.
Glas Bistre: Koliko je ljudi uključeno u organizaciju ovih susreta?
4
s tri para natjecatelja u belotu.
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
RAZGOVOR S POVODOM
pomoći, dežurne vatrogasce ... Važno je napo- Stjepan Godec: Naši umirovljenici nastupiti
menuti i to da smo za sve sudionike susreta do- će u disciplinama povlačenja užeta u muškoj i
ženskoj konkurenciji te sa tri para natjecatelja u
govorili osiguranje od nezgode.
belotu, ukupno tridesetak naših članova. Naravno, ukupna zastupljenost naših članova u sporstkim susretima mnogo je veća jer natjecateljima
treba pribrojiti već spomenute članove našeg
Glas Bistre: Koje su natjecateljske discipline pjevačkog zbora i više od stotinu članova koji su
uključeni u organizaciju i prihvat gostiju.
uključene u sportske susrete?
Stjepan Godec: Sva natjecanja u Bistri odvi- Glas Bistre: Što za Udrugu umirovljenika Bisjati će se prije ručka i održavaju se kod šatora na tra znači organizacija ovakvog skupa?
VIP parkiralištu. U Bistri će se biti natjecanja iz Stjepan Godec: Organizacija ovakvog skupa
potezanje užeta u ženskoj i muškoj konkurenciji u prvom je redu veliki izazov i odgovoran zate belot, pikado i šah dok će - zbog nedostatka datak jer treba predvidjeti puno stvari i osigurati
odgovarajućih borilišta u Bistri - natjecanja iz brojne materijalne i ljudske resurse. Istovremekuglanja biti održana u Podsusedu, a natjecanja no, ona je i veliko priznanje. Želim istaći da smo
iz streljaštva u Kruševom selu.
izuzetno počašćeni činjenicom da je upravo
Glas Bistre: Osim natjecateljskog dijela pro- našoj udruzi pripala čast da dobije organizaciju
grama jesu li predviđena još kakva događanja? sportskih susreta jer smo prva u rangu općinskih
Stjepan Godec: Da, imaju. Poslije ručka, ot- udruga umirovljenika kojoj je povjerena njiprilike oko 14 sati, u šatoru na VIP parkiralištu će hova organizacija. Naime, sve do sada održane
biti glazbeni program u kojem će sudjelovati 13 sportske susrete organizirale su udruge umirovzborova udruga umirovljenika. Njihov nastup će ljenika s područja gradova Zagrebačke županije,
biti revijalnog karaktera, odnosno nije zamišljen neke i po nekoliko puta. Stoga je povjeravanje
kao natjecanje s ocjenjivanjem.
organizacije sportskih susreta Udruzi umirovljeGlas Bistre: U kojim disciplinama ćemo moći nika Bistra veliko priznanje i velika obveza, ali
i velika prilika za daljnju afirmaciju kako naše
bodriti bistranske natjecatelje?
udruge tako i cjelokupne Bistranske zajednice.
Sportski i zabavni program
Udruga umirovljenika Bistra sa
svojih 570 registriranih članova
najbrojnija je udruga građana na
području Općine Bistra. Organizatori sportskih susreta Zajednice umirovljenika Zagrebačke
županije do sada su bile isključivo
gradske organizacije umirovljenika, neke od njih i po nekoliko puta. Bistranska udruga
umirovljenika prva je od udruga
općinskog ranga kojoj je povjerena organizacije ove priredbe.
Glas Bistre: I za kraj ovog razgovora, računate
li u organizaciji na sudjelovanje i pomoć članova i
drugih bistranskih udruga?
Stjepan Godec: Svakako. Na razne načine
u zbivanje su uključeni članovi udruge vinogradara, lovaca, malonogometnog kluba
‘Gorbi’, Bistrajnskih potepuha itd ... Njihovo,
kao i sudjelovanje drugih udruga koje će se u
međuvremenu priključiti nam je dragocjeno.
Tu moram naglasiti i podršku Općine Bistra,
posebno Načelnika Krešimira Gulića, koji nas
je podržao u ostvarenju naše ideje da organiziramo ovakav skup. Njegovo razumijevanje i
podršku uživamo od samog nastanka ideje negdje krajem mjeseca rujna prošle godine i bez nje
ne bi bilo moguće organizirati ovakvu priredbu.
(Davorin Bažulić)
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
5
OBAVJESTI OPĆINE BISTRA
Temeljem članka 5 c. Zakona o javnoj nabavi
(Nar. nov. , br. 110/07 i 125/08), javni naručitelj
Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. objavljuje
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
S KOJIMA NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O
JAVNOJ NABAVI
I.
U smislu članka 5 c. stavak 1. Zakona o javnoj
nabavi naručitelj Komunalno gospodarstvo
Bistra d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj
nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
OBAVIJEST
O PODUZIMANJU MJERA OBVEZNOG
UKLANJANJA AMBROZIJE
Osim što je veliki problem u poljoprivrednoj
proizvodnji, ambrozija je najagresivniji izvor alergena te postaje sve veći zdravstveni problem za
stanovništvo.
Vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog
1. MVM Ljevaonica obojenih metala, strojna obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oraniobrada i montaža, A. Mihanovića 20, Bukovje ca, livada) dužni su tijekom vegetacijske sezone
Bistransko, 10298 Bistra, vl. Špoljar Marijan redovito uklanjati i suzbijati ambroziju slijedećim
mjerama:
2. Ventilator-klima tehnika d.o.o., Josipa
Novosela 23, Oborovo, 10298 Bistra, vl. - agrotehničkim: obrada tla, pravovremeGrgurić Ivan
na sjetva i gnojidba kultura;
- mehaničkim: okopavanjem, plijev-
II.
ljenjem zasijanih kultura i redovitom
Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis objavlju- košnjom;
je se na internetskoj stranici naručitelja.
- kemijskim: uporabom učinkovitih herbi-
cida za suzbijanje ambrozije.
Ovlaštena osoba naručitelja
DANIJEL TADIĆ, vr.
Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi
(NN 110/07 i 125/08) obavještavamo da općinski
načelnik Općine Bistra
Krešimir Gulić,
rođen 23.07.1963. godine s prebivalištem u
Oborovu Bistranskom, Brezinska 41-A
ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih
prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju
odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog
subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Bistra kao javni
naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.
6
Temeljem Naredbe Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva o poduzimanju
mjera obveznog uklanjanja ambrozije (NN br. 72/07),
Općinsko vijeće Općine Bistra donijelo je Odluku o
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina i mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Službeni glasnik Općine
Bistra 04/09), kojom se propisuje uklanjanje i suzbijanje ambrozije, a nadzor nad provedbom postupaka i mjera propisanih ovom odredbom na području
Općine Bistra provoditi će komunalni redar.
Molimo sve građane Bistre koji zamijete zemljište
(poljoprivredno ili građevinsko) obraslo ambrozijom da obavijeste komunalnog redara na mobitel
098/975 5106.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
U Bistri, 20.5.2010.
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
OBAVJESTI I DOKUMENTI OPĆINE BISTRA + pitanja čitatelja
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik
JAVNA OPOMENA DUŽNICIMA
Upozoravaju se građani Općine Bistra da su
temeljem zakona dužni podmirivati obveze prema
Općini Bistra (komunalnu naknadu, naknadu za
uređenje voda, naknadu za potrošnju vode i grobnu
naknadu).
Onim građanima koji ne podmiruju svoje obveze
ukinut će se subvencije, te će takva prava moći ostvarivati samo po redovnoj cijeni (subvencija javnog prijevoza, subvencija smještaja djece u vrtiću,
subvencija školske kuhinje za učenike), također
neće moći ostvariti kupnju grobnog mjesta, upis
u vrtić, ukop pokojnika, te potvrde i suglasnosti iz
službenih evidencija.
Molimo Vas da podmirite svoja dugovanja prema
Općini Bistra kako ne bismo morali provoditi gore
navedene mjere.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
U Bistri, 20.05.2010.
Svim čitateljiama ‘Glasa Bistre’
čestitamo
TIJELOVO
DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE
i
DAN DRŽAVNOSTI
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BISTRA
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BISTRA
DJELATNICI OPĆINE BISTRA
Pitanje: Naknada za dijete
Poštovani, koliko iznose naknade države, grada i
općine za rođenje djeteta s prebivalištem roditelja
na području općine Bistra? Unaprijed zahvaljujem.
Dario ([email protected])
Općina Bistra nema predviđena sredstva
namijenjena naknadi za rođenje djeteta s
prebivalištem roditelja na području Općine Bistra. No, Općina Bistra izdvaja iz svog proračuna
više od 2.000.000 kuna godišnje na razne oblike
potpore roditeljima djece s područja Općine Bistra kroz subvencije boravka u dječjem vrtiću,
školske prehrane, prijevoza itd. Također, Općina
Bistra redovito financijski pomaže i druge aktivnosti namijenjene odgoju i obrazovanju djece
organizirane od strane odgojnih ustanova ili
specijaliziranih udruga (škole plivanja, klizanja,
skijanja itd ). Na, koncu ali ne i najmanje važno,
Općina Bistra financira rad skoro tridesetak bistranskih udruga građana koje kroz svoje aktivnosti okupljanju preko 600 djece s područja
Općine Bistra
Što se tiče moguće naknade od strane drugih
dijelova državne uprave, društveno-političkih
zajednica ili pojedinih institucija najbolje je obratiti se izravno njihovim stručnim službama.
Krešimir Gulić, Načelnik Općine Bistra
Pitanje: Kronika Bistre
Zašto su na općinskoj internet stranici objavljene
snimke samo prvih dviju emisija ‘Kronika Bistre’?
Više upita posjetitelja portala
Preslušavanje emisija ‘Kronika Bistre’ emitiranih nije
moguće jer te emisije zbog proceduralno-tehničkih
problema nisu ni snimljene. Nadam se da će problemi biti prevladani te da ih ubuduće neće biti.
Također se nadam da će već emitirane emisije biti
moguće dobiti iz arhive Radio Zaprešića. Naravno,
sve snimljene emisije objaviti ćemo na općinskom
internet portalu ‘Bistra on-line’ čim nam budu dostupne.
Davorin Bažulić, urednik portala Bistra on-line
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
7
KOMUNALNA IZGRADNJA
Dolaskom ljepših proljetnih dana oživjela je građevinska mehanizacija Komunalnog
gospodarstva Bistra te kooperanata uposlenih na izgradnji infrastrukturnih objekata.
Na slikama možete vidjeti kako su početkom svibnja izgledala gradilišta na igradnji
kanalizacije u Gornjoj Bistri, izgradnji nogostupa u Donjoj Bistri i proširenju groblja u
Poljanici Bistranskoj.
(Tekst i slike: Davorin Bažulić)
8
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
KOMUNALNA IZGRADNJA
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
9
KRATKE VIJESTI
28.03.2010.
Godišnja skupština Kulturnoumjetničkog društva ‘Bistra’
Nakon utvrđivanja brojnog stanja
nazočnih punoljetnih članova i intoniranja državne himne, uslijedila
su izvješća o aktivnostima i radu u
prethodnoj godini koje su podnijeli
predsjednica društva Marija Bažulić i
voditelji pojedinih sekcija.
Osim pregleda nastupa predsjednica
je posebno naglasila reaktiviranje
starijih članova KUD-a čime je bitno
poboljšana kvaliteta i izražajnost
sekcije odraslih članova te nabavku
novih nošnji ili pojedinih njihovih
dijelova.
Voditelji sekcija su naglasili vrijednost članova svojih sekcija čiji se
ustrajan rad pretvara u kvalitetan
umjetnički napredak. Skupština je
utvrdila da je rad u protekloj godini
bio uspješan te su izvješća predsjednice i voditelja sekcija usvojena jednoglasno.
Financijskim izvješćem, koje je uslijedilo i koje je također podnijela
predsjednica društva, utvrđeno je da
je poslovanje u protekloj godini bilo
uredno. I ovo izvješće je skupština
prihvatila jednoglasno.
Obzirom da su svi članovi Nadzornog odbora bili spriječeni
nazočiti Skupštini, izvješće Nadzornog odbora pročitala je Zdenka Škender. Izvešće je pozitivno
i naglašava opsežan i kvalitetan
rad društva tijekom 2009. godine te uzorno poslovanje i vođenje
računovodstvenih evidencija sukladno Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija.
Skupština je usvojila želju dosadašnje
tajnice Valentine Milčić, koja iz osobnih razloga nije u mogućnosti kvalitetno obavljati zaduženja, i razrješila
je dužnosti. Za za novu tajnicu
društva izabrana je Antonija Prša.
Umjesto dosadašnje članice Nadzornog odbora Kristine Biškupec
Skupština je za novu članicu NO izabrala Josipu Meštrović.
Premijerka posjetila bolnicu u
Gornjoj Bistri
Premijeka Jadranka Kosor nastavlja
tradiciju kojom već desetak godina
zaredom posjećuje bolnicu u Gornjoj Bistri dvaput godišnje: na Uskrsni
ponedjeljak i na Dan Svetog Stjepana.
Uskrsni ponedjeljak u Specijalnoj
bolnici za kronične bolesti dječje
dobi Gornja Bistra i ove je godine,
baš kao i prijašnjih desetak godina,
protekao u znaku posjete Jadranke
Kosor, ovoga puta u ulozi predsjednice hrvatske Vlade.
U posljednjem dijelu Skupštine
članovi su predložili nekoliko konkretnih mjera i akcija kako omasoviti
i još više kvalitetno unaprijediti rad
društva. (db)
30.03.2010.
Proljetno održavanje prometnica
Dolaskom toplijeg vremena prije
nekoliko dana, djelatnici KG Bistra
pripremili su, dugim zimskim uvjetima znatno oštećene, prometnice za
proljetno održavanje.
Premijerka Kosor u bolnici se
zadržala gotovo punih sat vremena,
što u igri i druženju s malim pacijentima, što u razgovoru s djelatnicima
bolnice i čelnicima općine Bistra. Ispred Dječje bolnice predsjednicu Kosor dočekao je i pozdravio ravnatelj
bolnice dr. Željko Weiss, dok su brojnu općinsku delegaciju predvodili
načelnik Krešimir Gulić i predsjednik Vijeća Stjepan Drviš, a posjeti
je nazočio i saborski zastupnik i
zaprešički gradonačelnik Željko Turk.
Popravljanjem oštećenja uzrokovanih zimom, ovih je dana izvršena
sanacija najoštećenijih dijelova prometnica. (db)
10
05.04.2010.
Premijerka je istaknula kako joj puno
znači posjet štićenicima jer ju “uvijek na neki način osnaži i ohrabri” i
u njezinu poslu i u osobnom životu.
(ds)
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
KRATKE VIJESTI
06.04.2010.
Uskrsni turnir MNK ‘Gorbi’
Ove godine je vrijeme poslužilo organizatore i natjecatelje pa se na tradicionalni “Uskrsni turnir” sela Bistranskog
kraja u malom nogometu u organizaciji MNK “Gorbi” prijavio rekordan broj od ukupno 11 ekipa.
MNK ‘Gorbi’ je nastavio s praksom da u turniru osim mlađih ekipa svoje mjesto nađu i ekipe veterana - bilo ih je 3 - čije su utakmice bile najgledanije, često
zbog smijeha izazvanog potezima ‘kad glava želi, a noge ne slušaju’.
Turnir je ove godine osvojila ekipa ‘KOBILČANA’ koja je u finalnoj utakmici
pobjedila ekipu ‘OBOROVA 1’, treći su bili ‘BOROVCI’, a veterani ‘KOBILČANA’
bili su prvi u svojoj skupini i červrti ukupno.
Malonogometni klub ‘Gorbi’ svima ˝ zahvaljuje na sudjelovanju.
Tekst i slika: Michael Muhar
05.04.2010.
Vuglenarski Uskrs
Križnim
putom,
bdijenjem,
čašćenjem Bistranki i Bistrana
prženim ribicama i vinom te
vatrometom Vuglenari su sudjelovali
u obilježavanju Velikog tjedna.
Nakon Uskrsnog bdijenja, Vuglenari
su -kao i prethodnih godina -počastili
Bistrane prženim ribicama i vinom.
Za ovu zgodu, dio vina iz župnog
podruma Vuglenarima je darovao
bistranski župnik velečasni Tomislav
Novose
Vuglenari su s učešće u obilježavanju
velikog katoličkog blagdana okrunili paljenjem Uskrsnog krijesa i vatrometom, a brojni župljani su se
pridružili njihovim aktivnostima. (db)
POUT KRIŽA
Kalvarija saka
Kak i ona prava
Spomen je na
Mouku
Dok žmehki križ
Je nosil
Molil za griešnike
Sou zluoču oprostil.
Sprti naš brieg
Kakti
I Golgota prva
Misel na mouku vrne
I tajnu pouta
Čuva !
Vera Grgac
15.04.2010.
Izložba slika Blaženke Pleše
Od utorka 13.04.2010. godine u
Općinskoj knjižnici Bistra postavljena je izložba slika poznate hrvatske
slikarice Blaženke Pleše.
Slike se mogu vidjeti svakoga dana u
radno vrijeme Općinske knjižnice Bistra, a ostatak slika dostupan je na webu.
Slike su na adresi: http://www.youtube.
com/watch?v=LvpwXsptCr8.
(dstudak)
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
11
10.05.2010.
Novi sadržaji u Dječjem vrtiću ‘Kapljica’
U dijelu stalne brige za poboljšanje standarda i uvjeta
života svih stanovnika Općine Bistra posebno se ističe
briga za uvjete u koljima žive i borave najmlađi stanovnici naše općine.
Prošle godine svjedočili smo opsežnim radovima u
vrtiću kada je u preuređenje kotlovnice te izgradnju
nove kuhinje s ventilacijom te nabavku cjelokupne
opreme utrošeno 1.500.000 kuna.
Iako je recesija i dalje prisutna ovih su dana počeli radovi
na uređenju okoliša te izgradnji pješčanika i dogradnji
posebne terase namijenjene kao prostor za igru na otvorenom za najmlađu vrićku grupu.
GRANITI & MRAMORI
-nadgrobne ploče
-spomenici
-stepenice
d.o
-klupčice
.o.
Lovgradnja
ić
DONJA BISTRA, GAJEVA 14 A
tel./fax: 01 3310 634
mobitel: 098 475 488
Kvico
d.o.o. za trgovinu i usluge
POLJOPRIVREDNA APOTEKA DONJA BISTRA
STUBIČKA 510
DONJA BISTRA
TEL: 01 3390 021
E-MAIL: [email protected]
RADNO
VRIJEME
ponedjeljak - petak: 7 do 19
subotom: 7 do 15
• SVE ZA POLJOPRIVREDU
• STOČNA HRANA VALPOVKA
• SVE VRSTE JEDNODNEVNE PERADI
tijekom čitave godine
• SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA
ZEMLJA ZA CVIJEĆE
SJEMENSKA ROBA, SADNI MATERIJAL I UMJETNA GNOJIVA
UREĐENJE OKOLIŠA RUŠENJE
RUŠENJE PROBLEMATIČNIH STABALA DO 30 METARA VISINE
I ove radove u cijelosti financira Općina Bistra, a njima
će se dodatno poboljšati uvjeti boravka i sigurnost
najmlađih za vrijeme njihovog boravka u ovoj ustanovi.
(Davorin Bažulić)
12
93
ZG
- centralno grijanje
- plinske instalacije
- servis i popravak
plinskih bojlera
- vodovodne instalacije
- prodaja i montaža
klima uređaja
TERM
01 3390 559
099 2360 097
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ‘BISTRA’
KRATKE VIJESTI
15.04.2010.
Godišnji plan izleta bistranskih planinara
U nedjelju 11. travnja bistranski planinari su u Društvenom domu u Bukovju održali svoju
redovitu godišnju skupštinu na kojoj je usvojen plan aktivnosti tijekom 2010. godine.
Osim dogovora o načinu sudjelovanja u Danima Bistre 2010. usvojen je godišni plan izleta
društva. (db)
DATUM
CILJ
REGIJA-GORJE
DRŽAVA
24.04.
KAMENJAK, 837 m
KAMENITI SVATI, 480 m
GOLICA, 1835 m
HAHLIĆ, 1097 m
TRIGLAV, 2864 m
BRANA, 2253 m
TOFANA DI ROSES, 3225 m
BJELOLASICA, 1534 m
SVETO BRDO, 1751 m
MOSOR, 1339 m
KLEK, 1181 m
PRIMORJE
HRVATSKA
MEDVEDNICA
HRVATSKA
KARAVANKE
ITALIJA
GORSKI KOTAR
HRVATSKA
JULIJSKE ALPE
SLOVENIJA
KAMNIŠKE ALPE
SLOVENIJA
DOLOMITI
ITALIJA
GORSKI KOTAR
HRVATSKA
VELEBIT
HRVATSKA
DALMACIJA
HRVATSKA
KAPELA
HRVATSKA
01.05.
15.5.
29.5.
19.-22.6.
24.-25.7.
05.-12.08.
25.09.
08.-10.10.
13.-14.11.
18.12.
Planinarsko društvo ‘Bistra’ poziva sve zainteresirane na svoje izlete. Detaljnije informacije na 099 2861 333, Davor
16.04.2010.
30.04.2010.
Skijaši aktivni i poslije snijega
Bogatiji za dva osobna
računala
Članovi skijaškog kluba Bistra u proteklom su vremenu imali pune ruke posla čisteći smeće zaostalo nešto od utrka za Snježnu kraljicu, a nešto od nekoliko održanih škola skijanja. Kako ne bi ispalo da na Sljeme paze samo zimi,
skijaši su si dali truda i sve počistili zajedno sa prijateljima iz ZASKI-a, koji su
demontirali vučnicu.
Bistranski skijaši također su uredili i dio šumarka u kojem su napravili drvene
stolove i klupe, kako bi planinari i ostali posjetioci i prolaznici imali gdje sjesti
i odmoriti.
Tekst i slika: Žarko Škreblin
Danas su u prostorima Općinske
knjižnice Bistra počela raditi još dva
javna osobna računala. Tako danas
knjižnica raspolaže s četiri osobna
računala, a sva imaju vezu na internet.
Računala je kupila Općina Bistra, a ravnateljica knjižnice kaže
kako će ona više nego dobro doći
jer su postojeća dva računala
često bila premalo za iskazani interes članova pa se za njihovo
korištenje nerijetko čekalo u redu.
(db)
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
13
KRATKE VIJESTI
jateljski kada smo svi zajedno sjeli za stol, nazdravili i počistili pladnjeve s
roštiljom.
09.04.2010
Mališani u dječjem vrtiću
obilježili Uskrs
Osoblje i mališani područnog odjela Jakovlje Dječjeg vrtića ‘Kapljica’
sjetili su se i onih kojima je neprestano potrebna briga i ljudska toplina najbliže rodbine, ali se sudbina s
njima okrutno poigrala pa im je ona
često uskraćena.
U vrtiću su organizirali prodaju
raznih prigodnih uradaka, a sredstva sakupljena prodajom utrošili
su za kupnju kozmetičkih preparata
kao što su kreme, šamponi, vlažne
maramice i slično te su ih donirali
za potrebe štićenika Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi
u Gornjoj Bistri. U ime djece koja borave u bolnici zahvalio im je ravnatelj
dr.Željko Weiss.
Nakon toga Uskrs, naš veliki obiteljski
blagdan, je obilježen 6. travnja
zajedničkim Uskrsnim doručkom
roditelja i djece.
U sportskom dijelu bolji su bili skijaši koji su pobijedili rezultatom 6:4, prvenstveno zato jer su u taktičkom smislu nadmudrili ‘Gorbijevce’ postavivši
na gol golmana koji je branio i skidao sve. U neformalnom dijelu - onom
održanom za stolom - rezultat je bio posve izjednačen.
Zajednički je zaključak sudionika da ovo treba ponoviti jer ovakva druženja
trebaju biti češća.
Tekst i slika: Michael Muhar
04.05.2010.
23.04.2010.
Taekwondo klub ‘Bistra’ na
‘Trofeju Beograda’
Promjene u vodstvu
Oldtimer cluba ‘Wills-Bistra’
Natjecatelji iz Taekwondo kluba Bistra treću su godinu za redom nastupili na Trofeju Beograda..
Danas su članovi oldtimer cluba
održali svoju izbornu skupštinu na
kojoj su izabrali novo vodstvo udruge. Za novog predsjednika udruge
izabran je Zoran Prihistal, za dopredsjednika Vlado Šimunić, a za tajnika
Ivan Jurak.
Veseli smo što se našem pozivu
odazvao veliki broj roditelja i što smo
mogli i u našoj maloj zajednici prigodno obilježiti naš veliki blagdan
uz tradicionalnu kuhanu šunku i jaja.
Tekst i slika: Vlasta Mešalić
11.04.2010.
Druženje sportskih udruga
Prijateljsko druženje sportskih udruga MNK ‘Gorbi’ i SK ‘Bistra’ održano
u petak 9. travnja u imalo je dva dijela: sportski u kome je odigrana
malonogometna utakmica i pri-
14
Ovogodišnji 11. u nizu Trofej Beograda održan je 01.05.2010., a nastupilo je 478 natjecatelja iz 55 klubova i 12 država (Hrvatska, Slovenija,
Italija Rumunjska, Rusija, Mađarska,
Češka itd... ).
U ovako kvalitetnoj konkurenciji
bistranski natjecatelji postigli su
odličan rezultat osvojivši 2 zlatna i 2
brončana odličja.
Zoran Prihistal, novi predsjednik
udruge Oldtimer klub ‘Willis-Bistra’
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
KRATKE VIJESTI
Usvojena je i promjena vizualnog
identiteta udruge u koji su - pored
postojećih elemenata - dodani grb
Općine Bistra, kao obilježje koje simbolizira zemljopisnu lokaciju udruge
te godina 2002. kao godina osnivanja udruge.
Ivan Jurak, novi tajnik udruge
Oldtimer klub ‘Willis-Bistra’
U svojim osnovnim prioritetima
novoizabrani čelnici naglasili su
potrebu aktivnijeg uključivanja u
društvena događanja u Bistri te
povećanje brojnosti udruge, prvenstveno mlađim osobama. Udruga
je i nadalje otvorena svim osobama
koje vole tehniku i stare automobile
bez obzira posjeduju li zainteresirani
vlastiti oldtimer ili ne.
Koliko u svojim nastojanjima novo
vodstvo udruge uspijeva možete
i sami zaključiti iz opširnijeg
članka kojeg objavljujemo na
31. stranici ovog broja časopisa.
(db)
08.05.2010.
Članovi KUD-a ‘Bistra’ gostovali u Tinjanu
Članovi sekcije odraslih plesača i
tamburaši
Kulturno-umjetničkog
društva ‘Bistra’ gostovali su u Tinjanu, malom i simpatičnom mjesto
u unutrašnjosti Istre udaljenom
12 km od Pazina na cesti prema
Poreču. Članovi Tinjanske ‘Kumpanije Kosirići’ prošle su godine gostovali
u Bistri kao učesnici u programu
priredbe ‘Faljen Isus i Marija’ . Ovim
gostovanjem naši folkloraši uzvratili
su im gostovanje, a domaćini su se
jako potrudili i organizirali uspješnu
folklornu priredbu iako su se - kao
naši folkloraši prošle godine - susretali s ‘čarima’ prevrtljivog proljetnog
vremena.
Kako je dolazak u Tinjan bio
predviđen tek u 16:30 folkloraši su
prvo produžili u Poreč gdje su obišli
grad Poreča i Eufrazijevu baziliku,
svjetski poznat kulturno-povijesni
objekat koji je uvršten u popis objekata pod zaštitom UNESCO-a.
Publici u Tinjanu folkoraši su se predstavili ‘premijernom’ izvedbom koreografije ‘Posavina’ s kojom će nastupiti na skorašnjoj izlučnoj smotri
folklornih skupina u Zaprešiću.
Program je započeo svečanom povorkom učesnika nakon čega je uslijedio program na pozornici pod
šatorom. Bistranskim folklorašima
pripala je čast da nastupe posljednji
i svojim nastupom zatvore cjelokupnu priredbu.
Folkloraši su tu okolnost znalački
iskoristili i publici poklonili odličan
scenski nastup - toliko dobar da
je publika u nekoliko navrata izvedbu pratila spontanim i glasnim
pljeskom. Kako pljesak nije jenjavao
ni po okončanju nastupa, naši su se
folkloraši publici odužili s dva plesna
dodatka iz koreografije ‘Bistranski
plesovi’.
Članovi KUD-a ‘Bistra’ na pozornici u Tinjanu
25.04.2010
Težačku muku pretočili u 12
zlatnih medalja
Pravim trijumfom za bistranske je vinogradare okončalo
ovogodišnje Županijsko ocjenjivanje vina koje je održano u
travnju ove godine - na ocjenjivanju ‘zaradili’ su čak 70 medalja
od čega 12 zlatnih, 32 srebrne i 26
Zlatni bistranski vinari u Kulturnom centru Bistra
brončanih medalja.
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
15
KRATKE VIJESTI
Stara narodna poslovica kaže
kako „vinograd traži slugu, a ne
gospodara“. Ako je suditi po ovoj
narodnoj mudrosti i po rezultatima ostvarenim na županijskom
ocjenjivanju vina bistrani su i
više nego dobri sluge svojim
vinogradima.
Još kada znamo da takve rezultate
udruga ostvaruje nakon tek pet
godina svojega postojanja, onda
je to znakovita potvrda njihovog
odličnog rada te svakodnevnog pretakanja bogatih stečenih
znanja i iskustava u odličnu vinsku kapljicu.
Ukupnim pobjednikom ocjenjivanja vina proglašen je souvignon Darka Severa, a svečanost
podjele priznanja najboljim
vinogradarima upriličena je
na godišnjoj skupštini udruge
održanoj 23. travnja u Kulturnom
centru Bistra. (ds)
30.04.2010.
ili školovali se u nekoj od zemalja
njemačkog govornog područja.
10.05.2010.
Marija Skopljak – znanjem
njemačkog jezika do titule Ostvarena pobjeda će Mariji, naddržavne prvakinje
amo se, umnogome pomoći u ostvarenju njezinih želja za upisom
Ovogodišnje državno natje- u gimnaziju.
canje iz njemačkog jezika za
osnovoškolce ostat će u posebnom sjećanju, kako učenici Mariji
Skopljak koja je na istom postala
državnom prvakinjom, tako i Osnovnoj školi ‘Bistra’, koja se je na
taj način pokazala odličnim rasadnikom mladih naraštaja.
Na putu do ostvarenja ovako vrijednog rezultata, učenicu osmog
razreda Mariju Skopljak, pratila je
iskusna ruka njezine mentorice
Marijane Vidaković, a sam put sas- Mentorica Marijana Vidaković i
tojao se od pobjeda na školskom i državna prvakinja Marija Skopljak
županijskom natjecanju te potom
i na državnom, održanom u Baškoj U sljedećem broju ‘Glasa Bistre’
- koji izlazi već tijekom kolovoza
Vodi od 11. do 13. travnja.
- opširnije ćemo pisati o protekPobjedu na državnom natje- loj školskoj godini i Osnovnoj
canju Marija Skopljak ostvarila školi ‘Bistra’. Naravno, i velikom
je u kategoriji školaraca koji za uspjehu Marije Skopljak posvrijeme školovanja nisu boravili vetiti ćemo poseban članak.
30.04.2010
‘Potepuhi’ održali godišnju skupštinu
U velikoj dvorani Kulturnog
centra Bistra redovitu godišnju
skupštinu održali su članovi
udruge “Bistrajnski potepuhi”.
Pored članova udruge, Skupštini
su nazočili članovi vodstva Općine
Bistra i drugih bistranskih udruga
građana.
Taekwondo klub ‘Bistra’ primljen u Hrvatski taekwondo
savez
Tko čeka dočeka - pa makar
čekanje trajalo i nekoliko godina.
Tako bi se u par riječi mogao opisati status Taekwondo kluba ‘Bistra’ u proteklih nekoliko godina,
kada iz tko zna kojih razloga klub
nije mogao ostvariti članstvo u
Hrvatskom taekwondo savezu.
U međuvremenu članovi kluba
su marljivo radili, nastupali kod
kuće i u inozemstvu te osvojili na
tim natjecanjima naramak odličja,
a sjećamo ih se i ako uspješnih
organizatora
međunarodnog
turnira u sklopu ‘Dana Bistre’.
Njihova aktivnost i postignuti uspjesi nisu prošli nezamijećeno pa
je ovih dana na adresu kluba stigao dopis iz Hrvatskog taekwondoo saveza u kome članove kluba
obavještavaju da su ‘ temeljem
prijedloga mentora i odlukom
članova Upravnog odbora Hrvatskog taekwondo saveza na sjednici održanoj 10. svibnja 2010.
stekli status pridruženoga člana
Hrvatskog taekwondo saveza’.
Iako je za sada to samo ‘pridruženo
članstvo’ (ma što to značilo) ipak je
U radnom dijelu skuština je usvo- Svojim nastupom i izvedbom potvrda da se upornost i strpljenjila izviješća za proteklu godinu nekoliko pjesama skupštinu je i u ovom slučaju isplatila.
te ambiciozan plan aktivnosti za su uveličali članovi Muškog
tekuću 2010. godinu.
pjevačkog zbora ‘Bistrani’. (db)
Čestitamo. (db)
16
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
OPĆINA BISTRA I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Sastanak predstavnika Zagrebačke županije s gradonačelnicima
i načelnicima općina Zagrebačke županije održan u Bistri
U velikoj dvorani Kulturnog centra Bistra održan je 5.
travnja sastanak predstavnika Zagrebačke županije s
gradonačelnicima i načelnicima s područja županije
na kome se govorilo o raspolaganju poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH, dinamici izrade IV. izmjena i
dopuna Prostornog plana Zagrebačke
županije; prezentirana je Studija integriranog prometnog sustava za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinskozagorsku županiju kao i mogućnosti
korištenja EU fonda „ELENA“.
U ime Zagrebačke županije sastanku
su nazočili župan Stjepan Kožić i njegov zamjenik Damir Tomljenović,
predsjednik Županijske skupštine
Damir Mikuljan i njegovi zamjenici
Marija Ledinski Anić i Josip Sesan
dok su Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja predstavljali državni tajnik Josip Kraljičković
te ravnatelj Uprave za poljoprivredno zemljište Željko Vincek.
Državni tajnik Kraljičković izvijestio je da na području Zagrebačke
županije postoji oko 20.000 hektara
državnog poljoprivrednog zemljišta.
Od 34 jedinice lokalne samouprave
(JLS) na području županije njih
28 ima poljoprivredna zemljišta u
vlasništvu države, međutim Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta do sada su izradile
24 JLS. Kraljičković je upozorio na
važnost izrade Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta kao
preduvjeta za dobivanje potpora u
idućoj godini. Također je istaknuo
kako se državnim poljoprivrednim zemljištem može raspolagati
isključivo raspisivanjem natječaja te
je podsjetio kako pojedine općine
i gradovi koji su izradili Program
još uvijek nisu raspisali natječaje.
Na sastanku je zaključeno da će svi
gradovi i općine do 20. travnja 2010.
godine dostaviti u Zagrebačku
županiju Izvješće o provedenim
m j e r a ma boljeg
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH.
Nakon izlaganja ravnatelja Zavoda
za prostorno uređenje Zagrebačke
županije Zlatka Dražetića o dinamici
roka od 60 dana, Prostorni plan
mogao bi se donijeti dva mjeseca
ranije od predviđenog roka.
U Bistri su prezentirane mogućnosti
novog EU fonda ELENA – European
Lokal Energy Assistance kojim se mogu
financirati projekti energetske učinkovitosti.
Ovaj fond, čiji budžet
u ovoj godini iznosi
30 milijuna eura, na
raspolaganju je JLS do
kraja 2011. godine.
„Izvedba projekta koji
uključuje energetsku
učinkovitost i obnovljive izvore energije ne smije trajati duže od tri godine, u suprotnom se sredstva moraju vratiti“ napomenuo je ravnatelj
Regionalne
energetske
agencije Zagrebačke županije dr. Julije
Integrirani prometni sustav
Emir Akšamija iz tvrtke INEN d.o.o. nazočnima je predstavio Studiju integriranog prometnog sustava za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinskozagorsku županiju. Prema Akšamijevim riječima današnji javni prijevoz projektiran je planiran i modeliran prije mnogo godina te nije dovoljno atraktivan
putnicima, a karakterizira ga i nekoordinacija među prijevoznicima. Kako bi
riješili problem prijevoza Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinskozagorska županija dali su izraditi Studiju koja je ukazala na opravdanost
uvođenja integriranog prijevoza. Glavna okosnica integriranog prijevoza bila
bi željeznica. Neki od benefita uvođenja integriranog prijevoza su: porast broja putnika, smanjenje subvencija prijevoza, zadovoljstvo putnika, očuvanje
okoliša, smanjenje broja prometnih nesreća itd. Župan Kožić istaknu je kako je
Zagrebačka županija spremna sufinancirat izradu projektne dokumentacije.
Inače, Studija predviđa da će izrada projekte dokumentacije koštati 4,5 milijuna kuna, a zajednički bi je trebali financirati Grad Zagreb (60%), Zagrebačka
županija (25%) te Krapinsko-zagorska županija (15%).
izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije,
župan Kožić pozvao je sve gradove
i općine na maksimalnu suradnju
oko donošenja ovog strateškog dokumenta. Inače, rok predviđen za
donošenje IV. izmjena i dopuna Prostornog plana je travanj 2011. godine,
međutim ukoliko gradovi i općine
svoja mišljenja na Nacrt konačnog
prijedlog dostave i prije zakonskog
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
Domac nadodavši kako su u ovom
slučaju, za apliciranje, najprihvatljiviji projekti koji uključuju javnu rasvjetu; područno grijanje ili pak rekonstrukciju školskih, zdravstvenih
i upravnih objekata.
Izvor:
Bistra on-line i službene internet stranice
Zagrebačke županije
17
5. DANI BISTRE - PROGRAM PRIREDBI I MANIFESTACIJA
Datum
vrijeme početka i mjesto
OPIS priredbe
22.05.
subota
09:00
Društveni dom
Oborovo Bistransko
5. memorijal ‘ivica žnidar’
- orijentacijsko natjecanje, izviđačke igre i druženje izviđača
Organizator: 25. samostalna družina izviđača ‘Bistra’
25.05.
utorak
18:30
Osnovna škola ‘Bistra’
‘oni su naš vječni plamen’
- sat povijesti o Domovinskom ratu i promocija istoimene knjige
Organizatori:
Općina Bistra, Udruga roditelja poginulih branitelja Zaprešić,
Udruga HVIDR-a Zaprešić i Osnovna škola ‘Bistra’
28.05.
petak
17:00
Osnovna škola ‘Bistra’
javna vatrogasna vježba
Organizator: Dobrovoljno vatrogasno društvo ‘Bistra’
30.05.
nedjelja
11:00
Kamenolom u Gornjoj Bistri
‘Razbistri se na Bistri’
Organizator: JU Park prirode ‘Medvednica’
11:00
VIP parkiralište u Gornjoj Bistri
prezentacija starih vozila
Organizator: Oldtimer club ‘Willis - Bistra’
14:00
Kamenolom u Gornjoj Bistri
‘tičeki i grojzdeki’
- nastup podmlatka Kulturno-umjetničkog društva ‘Bistra’
Organizator: JU Park prirode ‘Medvednica’
09:00
Šator na VIP parkiralištu
u Gornjoj Bistri
16. sportski susreti Zajednice udruga
umirovljenika Zagrebačke županije;
Organizator: Udruga umirovljenika Bistra
Sudjeluju članovi 28 udruga umirovljenika Zagrebačke županije
09:00
VIP parkiralište u Gornjoj Bistri
prezentacija starih vozila
Organizator: Oldtimer club ‘Willis - Bistra’
10:00
Sportska dvorana
Osnovne škole ‘Bistra’
‘sljemensko podneblje 2010.’
16. Međunarodni hrvački turnir
Organizator: Hrvački klub ‘Bistra’
Sudjeluju domaći i inozemni natjecatelji i klubovi
21:00
Šator na VIP parkiralištu
u Gornjoj Bistri
‘Zlatni dukati’
- koncert
Organizator: Općina Bistra
06.06.
nedjelja
13:00
Sportsko-rekreacijski centar
u Donjoj Bistri
‘natjecanje djece u vatrogasnoj vježbi
Organizator:
Dobrovoljno vatrogasno društvo ‘Bistra’
11.06.
petak
20:00
Šator na VIP parkiralištu
u Gornjoj Bistri
‘Bistra traži zvijezdu’
- revijalni koncert pjevača amatera
Organizator: Kulturno-umjetničko društvo ‘Bistra’
23:00
Šator na VIP parkiralištu
u Gornjoj Bistri
Vlado Kalember
- koncert
Organizator: Općina Bistra
05.06.
subota
18
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
5. DANI BISTRE - PROGRAM PRIREDBI I MANIFESTACIJA
Datum
12.06.
subota
vrijeme početka i mjesto
14:00
VIP parkiralište u Gornjoj Bistri
susreti oldtimera
Organizator: Oldtimer club ‘Willis - Bistra’
17:00
VIP parkiralište u Gornjoj Bistri
auto-alka
Organizator: Oldtimer club ‘Willis - Bistra’
20:00
‘bistra u riječi i pjesmi’
- poetsko - glazbena večer
Sudjeluju MPZ ‘Bistrani’ i Bistrajnski potepuhi
23 :00
Šator na VIP parkiralištu
u Gornjoj Bistri
‘HLADNO PIVO’
- koncert
Organizator: Općina Bistra
09:00
Sportska dvorana
Osnovne škole ‘Bistra’
‘bistra open’ - 3. međunarodni taekwondo turnir
Sudjeluju: domaći i strani natjecatelji i klubovi
Organizator: Taekwondo klub ‘Bistra’
Velika dvorana
Kulturnog centra Bistra
13.06.
nedjelja
OPIS priredbe
izložba i degustacija bistranskoh vina
16:00
Vinski podrum kod Župne crkve Organizator: Udruga vinogradara ‘Sveti Nikola - Bistra’
16.06.
srijeda
18.06.
petak
19.06.
subota
20:00
Velika dvorana
Kulturnog centra ‘Bistra’
5 godina s vama
- obilježavanje 5. godišnjice pokretanja općinskog internet
portala ‘Bistra on-line’
Organizator: Općina Bistra
20:30
Velika dvorana
Kulturnog centra ‘Bistra’
hrvatska ženska alpinistička ekspedicija
‘Everest 2009.’
- sudjeluju Iris Bostjančić, ‘osvajačica’ Everesta i Darko Berljak,
vođa ekspedicije
Organizator: Planinarsko društvo ‘Bistra’
16:00
Sportsko-rekreacijski centar
u Donjoj Bistri
‘bistransko podgorje 2010.’
- tradicionalni nogometni turnir sela bistranskog podgorja
Organizator: Sportsko društvo ‘Bistra’
18:00
Velika dvorana
Kulturnog centra ‘Bistra’
‘Gledaj i vidi’
- 2. izložba fotografija amaterskih fotografa
Organizator: Udruga mladih Bistre
13:00
Livada kod potoka Polane
‘vuglenarska noć’
- slaganje vuglenice, paljenje vuglenice, zabava do jutra
Organizator: Udruga ‘Vuglenari Poljanica-Bistra’
16:00
Sportsko-rekreacijski centar
u Donjoj Bistri
‘bistransko podgorje 2010.’
- tradicionalni nogometni turnir sela bistranskog podgorja
Organizator: Sportsko društvo ‘Bistra’
18:00
Sportska dvorana
Osnovne škole Bistra
‘mi smo djeca vesela’
- smotra dječjih folklornih skupina
Organizator: Kulturno-umjetničko društvo ‘Bistra’
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
19
5. DANI BISTRE - PROGRAM PRIREDBI I MANIFESTACIJA
Datum
vrijeme početka i mjesto
OPIS priredbe
20.06.
nedjelja
16:00
Sportsko-rekreacijski centar
u Donjoj Bistri
‘bistransko podgorje 2010.’
- tradicionalni nogometni turnir sela bistranskog podgorja
Organizator: Sportsko društvo ‘Bistra’
22.06.
utorak
09:00
Sportsko-rekreacijski centar
u Donjoj Bistri
‘turnir limača i prstića zagrebačke županije,
krapinsko-zagorske županije i grada zagreba’
- tradicionalni nogometni turnir za najmlađe kategorije
Organizator: Sportsko društvo ‘Bistra’
25.06.
petak
09:00
Sportsko-rekreacijski centar
u Donjoj Bistri
‘turnir limača i prstića zagrebačke županije,
krapinsko-zagorske županije i grada zagreba’
- tradicionalni nogometni turnir za najmlađe kategorije
Organizator: Sportsko društvo ‘Bistra’
26.06.
subota
12:00
Igralište u Gornjoj Bistri
‘bistransko podgorje 2010.’
- tradicionalni turnir sela u malom nogometu
Organizator: Malonogometni klub ‘Gorbi’
09.07.
petak
20:00
Crkva Svetog Nikole u Poljanici
‘na malenom brijegu’
- zajednički pjevačko-instrumentalni koncert glazbenih skupina
iz Bjelorusije, Muškog pjevačkog zbora ‘Bistrani’ i
Kulturno-umjetničkog društva ‘Bistra’
Organizator: Kulturno-umjetničko društvo ‘Bistra’
10.07.
subota
20:00
Sportska dvorana
Osnovne škole Bistra
‘dobro mi došel prijatel’
- zajednički folklorni/plesni koncert glazbenih skupina iz
Bjelorusije i Kulturno-umjetničkog društva ‘Bistra’
Organizator: Kulturno-umjetničko društvo ‘Bistra’
11.07.
nedjelja
08:00
Crkva Svetog Nikole u Poljanici
posvetilovo kod crkve svetog nikole
Organizator: Župa Bistra
20:00
Crkva Svetog Nikole u Poljanici
Ivica Pepelko
- koncert
Organizator: Općina Bistra
U ime izvođača i organizatora
svim posjetiteljima priredbi 5. Dana Bistre
želimo ugodan provod i dobru zabavu
Općina Bistra
20
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
dostignuća
Srebro zlatnog sjaja
U Osijeku je 17. travnja 2010. godine, na
poznatom strelištu „Pampas“, održano
prvenstvo Hrvatske u serijskoj zračnoj
pušci 10 metara za kadete, a Bistran
Andrija Mikuljan je u jakoj konkurenciji
od 111 najboljih strijelaca iz Hrvatske
osvojio srebrnu medalju i time postao
viceprvak Hrvatske u toj disciplini.
Andrija je star svega 12 godina i pohađa šesti razred osnovne škole u Bistri. Već dvije godine, tri
puta tjedno, a ponekad i svaki dan, marljivo trenira streljaštvo u zagrebačkom klubu „ZAGREB –
KONČAR 1786.“, a na državno prvenstvo odveli su
ga rezultati sa ovogodišnjeg županijskog prvenstva
u Zagrebu. Tada je među
osamdesetak
najboljih
strijelaca iz Zagreba u
ukupnom poretku bio
drugi i „zaradio“ srebrnu
medalju, a nagrađen
je i zlatnom medaljom
zbog najboljeg rezultata
za svoje godište (1997.).
natjecatelja Andrija dijelio treće i četvrto mjesto s
pogođenih 188 od maksimalno mogućih 200 bodova. U finalni dio natjecanja plasirala su se svega
osmorica natjecatelja koji su smješteni u sobu za finaliste iz koje su jedan po jedan na poziv i uz najavu
suca ulazili u streljanu na finale prvenstva.
Promjer centra mete tzv. „desetke“ iznosi oko
3 milimetra i doista je potrebno puno koncentracije, umijeća i hladnokrvnosti da se u napetom natjecateljskom ozračju pogodi toliko
željena desetka.
Natjecatelji su u finalnom dijelu imali po 5 minuta za
probne hitce, a u samom natjecanju po 85 sekundi
za svaki hitac. Nakon proteka tog vremena u kojem treba ispaliti hitac, sudac zaustavlja gađanje,
uzima mete i proglašava rezultat za svakog finalista
pojedinačno, a rezultati se odmah unose u računalo i
prikazuju na zidu dvorane. Nakon što
su finalisti ispucali po 10 metaka ostvareni bodovi su zbrojeni i utvrđeno
je da Andrija i još jedan natjecatelj
imaju identičan broj bodova. Njih dvojica ostali su se boriti za prvo mjesto.
Kako je proživio samu završnicu
natjecanja Andrija Mikuljan kaže:
Dan u kojem je Andrija
“U završnom dijelu natjecanja
postao državni viceprvak
nema više serije hitaca već oba
počeo mu je vrlo rano jer
natjecatelja pucaju po jedan hitac
se morao ustati već u četiri
i rezultat se odmah uspoređuje i
sata ujutro kako bi stigao
određuje pobjednika. I ja i moj
na polazište ispred Doma
protivnik prvim hitcem pogodili
sportova od kuda su
smo “devetku”. U drugom hitcu
članovi streljačkog kluba
„ ZAGREB – KONČAR 1786.“ krenuli u Osijek gdje se ja sam ponovio “devetku” dok je moj protivnik
održavalo Prvenstvo Hrvatske u serijskoj zračnoj pušci. pogodio “desetku” i time je bilo riješeno pitanje
konačnog pobjednika. Potom su počele ovacije i
pljesak iz publike. Moj trener i prijatelji iz kluba
Smiren i koncentriran od početka
bili su jako sretni i ponosni kao i moj tata koji
Za vrijeme samog natjecanja, već kod pripreme je bio u publici. Na koncu je došao taj trenutak
i izlaska na vatrenu liniju a i kasnije, Andrija je bio na koji sam jako ponosan, trenutak kada sam se
smiren i opušten. Vrlo detaljno i pedantno Andrija je popeo na postolje i primio srebrnu medalju na
ispucao probu kojom se vrši korekcije puške. Samo državnom prvenstvu Hrvatske.”
natjecanje je Andrija otvorio pogotkom u 10-tku
što je mladom natjecatelju iz Bistre podiglo ionako Kao što i sam Andrija kaže medalja koju je osveliko sam opouzdanje. Nastavio je i dalje pucati vojio na ovom natjecanju je srebrna, ali - ne
na visokoj razini i po završenom nastupu postalo samo u Andrijinim očima - ona ima zlatni sjaj.
je jasno kako je ostvario vrlo visok rezultat koji ga
je odveo u finale. Od prvog mjesta dijelila su ga
(Davorin Bažulić)
svega dva boda te je u ukupnom poretku od 111
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
21
VJENČANJA - PROSLAVE RAZNIH VRSTA - SPROVODI...
AR
EĆ N
ICA
CVJ
10298 Poljanica Bistranska
Podgorska bb
KOD JUREKA
d.o.o. za ugostiteljstvo
i trgovinu
S &Z
POLJANICA BISTRAN
SKA
PODGORSKA 142
01/ 3391 1691, 091/ 500 5223
LIMARIJA RUDOLF
SVE VRSTE KRUHA,
PECIVA I SLASTICA
DOSTAVLJAMO NA
KUĆNA VRATA
VAŠEG DOMA!!!
Izvodimo:
- pocinčanu, bakrenu i bojanu limariju
PROIZVODNJA:
- popravke i prepravke limarije
Pešćenka 17, Poljanica Bistranska
- krovopokivačke radove
TRGOVINA:
Ferdinand Rudolf
Stubička 511a, Donja Bistra
tel: 01 3357 614 gsm: 098 9802 499
GSM: 091/ 3391-315
POLJOKEM
d.o.o.
Frizerski obrt Lolita
Renata Špoljar
Tel: 01/ 3391-595 • Tel./Fax: 01/ 3390-246
OBOROVO BISTRANSKO, F. GULIĆA 4
-
jednodnevni pilići
plin u boci
sjemenska roba
gnojiva
stočna hrana
cement, vapno ...
lolita
a Donja Bistra, Belušići 3
t + 385 33 58 926
m + 385 98 871 547
Radno vrijeme:
Pon-sri-pet 9.00 - 20.00 Utorak 8.00 - 15.00
Četvrtak 13.00 - 20.00 Subota 7.00 - 14.00
L IMO X
DONJA BISTRA, MOKRIČKA 10
TEL: 01/ 3390-504
FAX: 01/ 3357-607
GSM: 091/ 5045-535
UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA
Branitelji iz udruge dragovoljaca domovinskog rata
i njihovi gosti posjetili velebitske i ličke bojišnice
U subotu 17. travnja, u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja
dragovoljaca domovinskog rata,
Podružnice Zagrebačke županije,
Satnije Ban Josip Jelačić organizirana je posjeta spomen
obilježju poginulim braniteljima na
Velebitu i zadarskom gradskom groblju.
Na sada već tradicijski pohod put Velebita i ove se
je godine uputilo se šezdesetak branitelja i pripadnika Satnije Ban Josip Jelačić, sastavljene od dragovoljaca Bistre, Zaprešića, Jakovlja, Markuševca, Stubice i Oroslavja, koji su na spomenik na Velebitu i na
zadarskom groblju položili vijence i zapalili svijeće
za šestoricu svojih poginulih suboraca, kao i za sve
poginule i stradalnike u Domovinskom ratu.
Na velebitskom spomeniku su ispisana imena hrvatskih vitezova Stjepana Jedvaja, Dubravka Jarčana,
Stjepana Lepčina, Duška Zorića, Nine Kinka i Zdravka Lozančića.
Naše dragovoljce tijekom posjeta Velebitu i Zadru
pozdravili su i predstavnici zadarskih županijskih
i gradskih vlasti. Vođa puta bio je predsjednik
općinskog vijeća Stjepan Drviš, inače i sam član ove
postrojbe, a u danu druženja i evociranja ratnih velebitskih uspomena sudjelovao je i načelnik Krešimir
Gulić. Posjeta je realizirana zajedno s članovima
Udruge roditelja poginulih branitelja i HVIDR-e
Zaprešić, a u realizaciji je pomogla i Općina Bistra.
Nepunih mjesec dana kasnije, 12. svibnja, Stjepan
Drviš je u ime bistranskih dragovoljaca i Općine
Bistra posjetio i bojišnice ličko-senjske županije,
te položio vijence na spomen obilježja u Gospiću i
Perušiću.
(Darko Slukan)
Branitelji i njihovi gosti kod spomenika poginulima na Velebitu
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
23
obljetnice
90 godina adventizma u Hrvatskom zagorju
Đurin, Nikola Đurin stariji, Albertina Špoljar,
Kata Martek, Mara Kranjčić i Mara Solenički. Njihova se slika može naći u Glasniku broj 2 iz 1973. godine. Ovi i novi vjernici sastajali su se na bogoslužju
kod Mije i Jele Đurin, sve do 1948. godine. Tada je
požar poharao kuću u kojoj su se sastajali pa su se u
razdoblju od 1948. do 1952. sakupljali kod Stjepana
i Jozefine Đurin i kod Nikole Đurina mlađeg.
Skupu su nazočili lokalni vjerski i građanski
dužnosnici pa je u ime bistranskih vjernika i građana
okupljene pozdravio bistranski župnik velečasni
Tomislav Novosel, u ime Općine Bistra pozdrave je
uputio načelnik Općine Bistra Krešimir Gulić, a u
ime Mjesnog odbora Novaki Bistranski - na čijem
području je smještena adventistička crkva - predsjednik Mjesnog odbora Nikola Car . Okupljenima se
obratila i Verica Grgac te im pročitala svoju pjesmu.
Tijekom vremena crkvi se priključilo još nekoliko
obitelji i javila se potreba za molitvenim domom.
Zato se pristupilo gradnji prvog adventističkog
molitvenog doma u ovom kraju, na zemljištu kojeg su darovale obitelji Stjepana i Jozefine Đurin te
Nikole i Marije Đurin. Dom je posvećen u siječnju
1953. godine i bio je prvi adventistički molitveni dom
u ovim krajevima. No, nakon 30 godina aktivnog
korištenja ovog prostora postala je očita potreba za
adaptacijom pa su 1985. godine vjernici zajedno s
upravom adventističke crkve odlučili srušiti stari i
na istom mjestu izgraditi novi molitveni dom. Radovi su započeli u travnju 1985. i sve do rujna 1987.
godine Bogosluženje je održavano u domu Nikole i
Marije Đurin, a tada je preseljeno u jedan dio nove,
još nedovršene zgrade. Novi molitveni dom otvoren
je i posvećen 6. svibnja 1989. godine, uz nazočnost
čelništva adventističke crkve i mnoštva vjernika iz
Zagreba i okolnih crkava.
Pastor Staniša Margarić, predsjednik Hrvatske konferencije Kršćanske Adventističke crkve na obilježavanju
90. godina adventizma u Hrvatskom zagorju
Snimio: Davorin Bažulić
Vjernici i uzvanici Adventističke crkve
iz cijele Hrvatske u cijelosti su ispunili
neveliki prostor crkve u Novakima gdje
je 15. svibnja 2010. održana svečanost
obilježavanja 90 godina Adventizma u
Hrvatskom zagorju.
Ova velika obljetnica prilika je za kraći pregled razvoja i današnje aktivnosti bistranske adventističke
zajednice. 1
Nastanak i razvoj zajednice počinje davne 1920.
godinu dolaskom evanđelista i kasnije propovjednika Janka Pleška u ovaj dio Zagorja. Već tri godine
kasnije, 1923. godine na saboru u Zagrebu nazočno
je dvanaest vjernika iz Bistre: Mijo i Jela Đurin,
Pavao i Ana Đurin, Elizabeta i Kata Đurin, Bara
1
izvor podataka gospodin Danijel Đurin
24
Danas adventistička crkva u Novakima broji oko 26
vjernika i 10 djece koji dolaze uglavnom iz Novaka,
ali i okolnih mjesta: Stubičkih toplica, Oroslavja,
Stubičke slatine, Brdovca i Prigorja brdovečkog.
Danas molitveni dom zadovoljava potrebe i u njemu
se vjernici okupljaju i održavaju redovna subotnja
jutarnja i poslijepodnevna bogosluženja, molitvene
sastanke, predavanja i seminare, dječje igraonice,
razne prigodne programe (božićne, uskrsne, programe za djecu), itd ... Zajednica je aktivan čimbenik
društvenog života i zanimljivo je spomenuti da su
pored raznih vjerskih sadržaja organizirali 3 memorijalne vožnje starih automobila kroz Hrvatsko zagorje, 3 međunarodna turnira u košarci i odbojci,
a ove godine organizatori su i 7. međunarodnog
malonogometnog turnira koji se održava u Zaprešiću.
(Davorin Bažulić)
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
muški pjevački zbor ‘bistrani’
Muški pjevački zbor ‘Bistrani’ od samog osnutka u jesen 2006. godine njeguje rijetku
kategoriju glazbenog izričaja - četveroglasno
pjevanje.
Tijekom četiri godine postojanja imali su priličan
broj nastupa u Bistri i zvan Bistre te samostalni koncert održan 5. svibnja 2007. godine u Kulturnom
centru Bistra.
Prije nešto više od dva mjeseca zbor je angažirao
gospodina Hrvoja Banaja kao stručnog voditelja.
Stjepan Car, predsjednik udruge, o razlozima za to
navodi:
Tko je Hrvoje Banaj?
Hrvoje Banaj bistranskoj se publici predstavio još
u veljači prošle godine kada je - također u dvorani
KC Bistra - priredio koncert klasične glazbe. Na internetu o Hrvoju ćete naći da je rođen 1980. godine
u Zagrebu, da je tijekom srednješkolskog obrazovanja izvanredno studirao orgulje na Institutu za
crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu te da je solo pjevanje učio kod
mnogih internacionalno priznatih vokalnih pedagoga. Hrvoje posjeduje velik raspon glasa (D – c2)
s mogućnošću uspješne interpretacije njemačkog
lieda i operne literature, no i mjuzikalskog žanra.
Diplomirao germanistiku i fonetiku na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
“Muški pjevački zbor ‘Bistrani’ svojim radom nastoji potaknuti međusobno zbližavanje i suradnju
na očuvanju i promicanju zavičajnih bistrajnskih
običaja, bistrajnske riječi i kajkavske popevke.
Procijenili smo da smo postigli određeni stupanj
kvalitete glazbenog izričaja i da nam je potrebna
promjena kako bismo mogli dalje napredovati. Jednostavno rečeno, zboru je trebala stručna osoba i
mi smo je pronašli u Hrvoju Banaju. Vjerujem da je
publika određeni kvalitetni pomak mogla uočiti već
za vrijeme skupštine udruge ‘Bistrajnski potepuhi’
na kojoj smo kao gosti otpjevali nekoliko pjesama
iz našeg repertoara. Tom se prigodom bistranskoj
publici u dirigentskog ulozi predstavio i naš novi
stručni voditelj.”
Hrvoje Banaj, novi stručni voditelj MPZ ‘Bistrani’
MPZ ‘BISTRANI’ su:
Od 2001. godine Hrvoje je stalni vanjski suradnik GK
Komedija u Zagrebu u kojem je debitirao kontratenorskom ulogom Mary Sunshine u mjuziklu Chicago
(2004.). Opernoj se publici prvi put predstavio tenorskom ulogom Mladog mornara i baritonskom,
onom Kormilara, u Wagnerovoj operi Tristan i Izolda - (HNK Zagreb, 2005.). Okušao se i u glumačkom
fahu ulogom Miss Lynch u mjuziklu Briljantin (2006.)
u GK “Komedija” u Zagrebu.
Tenori I :
Stjepan Car, Davor Pismarović,
Stjepan Martek, Bernardo Puzjak
Tenori II :
Dragutin Hrlić, Stjepan Tomašec
Baritoni :
Ivan Novak, Marijan Maršić, Saša
Flegar
Basovi:
Snimio: DAVORIN BAŽULIĆ
Stručnošću do kvalitete
-
Branko Šimunković, Franjo Tenšek,
Milan Poljak.
Stručan rad predstavlja temelj napretka u kvaliteti,
a impresivna biografija novoga stručnog voditelja
Muškog pjevačkog zbora ‘Bistrani’ jamac je napretka
i nove umjetničke kvalitete zbora u cjelini kao i svih
njegovih članova ponaosob.
Davorin Bažulić
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
25
TRADICIJA I KULTURA
Proljetni ciklus hrvatskih narodnih običaja
Proljetni ciklus godišnjih običaja vezan
je uz crkveni kalendar. Počinje na Cvjetnu
nedjelju te obuhvaća Jurjevo (23. travnja),
blagdan Svetog Marka (25. travnja), Prvi
svibanj (sv. Filip i Jakov), Duhove (Blagdan Pedesetnice) i Tijelovo (deveti četvrtak
nakon Uskrsa), a završava na Ivanje (blagdan sv. Ivana Krstitelja, 24. lipnja) koje
nagovještava dolazak ljeta.
Većina narodnih običaja unutar proljetnog ciklusa
vezana je uz obrede blagoslova (blagoslov ranog
proljetnog cvijeća na Cvjetnicu, blagoslov vatre i
vode na Veliku subotu, blagoslov hrane na Uskrs,
blagoslov polja na blagdan sv. Marka) te običaje
kinđanja plotova, streha, bunara ili stoke zelenilom
i cvijećem (za Jurjevo, Prvi svibanj i Ivanje). Simbolika navedenih obreda i običaja je osiguravanje
plodnosti i obilja, a ujedno i proslava proljetnog
buđenja prirode. Paljenje uskrsnih, jurjevskih i ivanjskih krijesova ili vuzmenki također je dio narodne
tradicije sjeverozapadne Hrvatske, a značenje koje
te obredne vatre imaju pripisuju se vjerovanju da će
se postići određena zaštita protiv zlih, demonskih
sila i nadnaravnih bića.
Jurjevo
Jurjevo se u narodu shvaća kao pravi početak proljeća
i gospodarske godine kada počinju poljoprivredni
radovi, a stoka više ne pase na zajedničkim nego na
zasebnim pasištima. Zanimljivo je spomenuti kako
su se kroz dugu povijest prožele antička (poganska)
tradicija i kršćanstvo. Stari Rimljani su svake godine,
21. aprila, slavili parilije - pastirski blagdan kada su
stoku i staje kitili lovorovim granama, a ljudi i stoka
preskakali preko obrednih vatri. Blagdan svetog
Jurja (lat. GEORGIUS), kršćanskog sveca i mučenika
pada gotovo na isti datum - 23. travnja. Obično ga
se prikazuje u odori rimskog vojnika ili viteškom
oklopu kako se na bijelom konju i s mačem u ruci
bori protiv zmaja. Bijeli konj simbol je čistoće, a zmaj
simbol zla. Zmaj se kao motiv i pod imenom pozoj
spominje i u nekim tradicionalnim jurjevskim pjesmama kao u ovoj zabilježenoj u Gornjoj Bistri 1972.
godine:
26
Sveti Juraj zeleni se,
svaka majka žalosti se,
za devojku kćerku svoju
koju mora dat pozoju.
(kazivala Mara Bajzec, rođena u Zaprešiću 1919.
god., dok. IEF-a, rkp. 888/II).
Sveti Juraj bio je povijesna osoba koji je živio je u
3. stoljeću u Palestini. Kao rimski vojnik odbio je
sudjelovati u progonima prvih kršćana. Njegovo
čudesno ozdravljenje nakon strašnih mučenja obratilo je mnoge pogane na kršćanstvo. Zajedničko
porijeklo običaja vidljivo je u simbolici vatre i proljetnog zelenila.
Obredne vatre - vjerovanja
Dok se uoči Uskrsa na cijelom području Bistre još
uvijek kuri tradicionalni krijes vuzmenjak, uoči Jurjeva i Ivanja samo se još ponegdje krijesi. Iako se taj
običaj gotovo potpuno napustio, stariji mještani još
se sjećaju kako je to nekada bilo. Noć uoči blagdana
ili prije zorje na samo Jurjevo (nekada 24. travnja)
zapalio se krijes načinjen od unaprijed pripremljenog kitja, trešča, roždja, koruznice ili borovice. Oko
vatre se pjevalo i plesalo kolo, a kad se vatra dogorjela oni najodvažniji (najčešće djeca i mladež) su je
preskakali.
Preskakanje vatre je čin koji sadrži vjerovanje da će
se na taj način postići zaštita od bolesti kroz čitavu
godinu kao i zaštita protiv tuče. Također se običavalo
prevesti krave preko ugaraka kako bi se osigurala
zaštita od zmijskog ugriza. Iako se većina starijih bistrana ne sjeća ovog običaja, dobro se sjećaju kako
su ‘’na tem žaru jajca pekli’’, a potom ih jeli. Jaja su
također vezana uz proljetni ciklus narodnih običaja,
naročito uz uskrsno vrijeme, kao sredstvo za postizanje obilja i plodnosti odnosno kao drevni simbol
novoga života i obnove prirode. Uz jurjevski kries
pjevale su se svete, ponajviše jurjevske pjesme kao
što je ‘’Sveti Juraj ogenj kuri, a Marija mu vodu nosi’’
i druge.
Danas se tih pjesama samo rijetki sjećaju dok je,
na primjer, prije 40 godina u zaselku Škrlini folk-
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
TRADICIJA I KULTURA
lorist Olinko Delorko tijekom svog istraživanja za- vezan uz crkveno obredno paljenje vatre na Veliku
pisao jednu kraću pjesmu s motivima povezanim uz Subotu. Uz svetog Jurja povezana je i izreka: ‘’Sveti
blagdan Jurjeva:
Juraj ogenj kuri, a Marko mu drva bere’’, a moguće je
da je to i prvi stih jurjevske pjesme koja je već pala u
zaborav. Marko je u toj pjesmi sveti Marko, jedan od
četvorice evanđelista.
Sveti Jure ogenj kuri,
ne boj mi se, Plavčica,
bude došel Jurjev dan,
kad bu trava zišla van!
“Zeleni” rituali
Na dan Sv. Marka običaj je moliti za blagoslov polja i rad ljudskih ruku. Na svetu misu donosila se na
(kazivala Agata Škrlin, nepismena starica rođ. blagoslov ‘’šačica žita’’ ili ‘’pušlek zelenja’’, a nakon
završene svete mise odlazilo se na polja i njive koja
1890. god. u Gornjoj Bistri)
su se poškropila blagoslovljenom vodom te se na taj
Plavčica je u pjesmi ime krave što govori o Jurjevu način preporučilo Bogu da bi bila dobra ljetina.
prvenstveno kao o pastirskom blagdanu kada su
se pastiri častili i igrali pastirske igre. Stariji mještani Među proljetnim običajima zabilježeno je i kinđanje
rado se sjećaju kako su se na paši igrali lovice ili plotova zelenim granama i poljskim cvijećem uoči
izrađivali vrbove svirale, a kravama pleli vijence od prvog svibnja. Iako je to i državni praznik, podrigrabrovih ili bukovih grana i drugog proljetnog bil- jetlo prvosvibanjskih svečanosti nalazi se u vegetaja. Tako ovjenčana stoka s vijencima oko vrata ili oko tivnim ritualima koji navješćuju dolazak proljeća i
slave pobjedu svjetla
nad tamom. Običaj
paljenja ivanjske vatre
u sumrak uoči dana
Svetog Ivana danas
se kao običaj gotovo
već zaboravio jednako kao i običaj proricanja o duljini života
po ivanjskom bilju.
Svaki ukućan otrgnuo
bi grančicu proljetnog bilja, paprati ili
ivančicu i zataknuo je
u šopnatu strehu ili na
plot ispred kuće. Vjerovalo se da će najprije
umrijeti onaj ukućan
čiji cvijet najviše povene.
Danas kada su ti proljetni običaji i riturogova tjerala se kući. Tada se vijenac skinuo, bacio ali već gotovo potpuno zaboravljeni i postoje samo
preko krova i zatim objesio u štali na klin.
djelomično, ostaje nam da promislimo da li se i naš
cjelokupni odnos prema prirodi promijenio i da li
Vjerovalo se da će se na taj način stoka zaštititi od još uvijek živimo u skladu s prirodnim ciklusima kao
zlih sila te da će krave imati mlijeka. Prema kazivanju što su nekada živjeli ‘’naši stari’’.
nekoliko, sada već pokojnih mještana Bistre, do 50ih godina prošlog stoljeća više se kurilo za Jurjevo Klementina Batina,
stručna suradnica Odsjeka za etnologiju HAZU
nego za Vuzem odnosno uskrsni krijes bio je više
Foto: Mještani Orešja (G. Bistra) pripremaju uskrsni krijes 1998. godine (vl. Katica Škrlin)
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
27
5. dani bistre
Bistra traži zvijezdu - revija pjevača amatera
šator na vip parkiralištu u gornjoj bistri - petak, 11.6.2010. u 20 sati
Bistranke i Bistrani, prijavite se za sudjelovanje u reviji pjevača
amatera, postanite ‘zvijezda’ i ugodno se zabavite
1. Prijaviti se možete isključivo prijavnicom, koju možete dobiti u Općini Bistra i u svim Mjesnim odborima
na području Općine Bistra, možete ih skinuti sa stranica internet portala www.bistra.org ili izrezati sa
sljedeće stranice našeg časopisa.
2. Ispunjene prijavnice možete:
a) donijeti osobno ili poslati poštom na jednu od adresa:
OPĆINA BISTRA, Bistranska 98, 10298 Bistra
KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO BISTRA, Dedinska bb., 10298 Bistra
b) poslati telefaksom na broj: 01 3357 462
c) poslati elektroničkom poštom na adresu: [email protected]
3. Krajnji rok do kada Vaše prijave moraju stići organizatorima je 5. lipnja 2010. godine.
4. Sudjelovati mogu osobe rođene ili porijeklom iz Bistre te osobe s prebivalištem na području Bistre.
5. Za izvođenje na sceni možete predložiti tri pjesme, isključivo na hrvatskom jeziku.
6. Za vrijeme javnog nastupa izvest ćete jednu od predloženih pjesama, a konačnu odluku o tome koja će
to pjesma biti odrediti ćete prije nastupa dogovorom s organizatorom.
7. Nastupe će pratiti stručna komisija, a tri najbolje izvođačice ili izvođača čekaju nagrade.
Kulturno-umjetničko društvo Bistra
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gledaj i vidi - izložba fotografija fotografa amatera
kulturni centar bistra u poljanici bistranskoj - petak, 18.6.2010. u 18 sati
Uvjeti natječaja za izlaganje na izložbi fotografa amatera
u organizaciji Udruge mladih Bistra
1. Poželjno je da autor prije nije dobivao naknadu za svoj rad.
2. Fotografije mogu biti u boji ili crno bijele.
3. Dopuštena je određena obrada fotografije, u vidu pojačavanja boje, kontrasta, izoštravanja što autor
mora napomenuti, ali što neće uvelike utjecati na ocjenu.
4. U potpunosti obrađene fotografije (koje sliče na ulja na platnu, kojima su dodavani detalji koji nisu
snimljeni i sl.) nisu dopuštene i takva fotografija se neće ocjenjivati.
5. Imenovanje fotografija na CD-u je dopušteno, ali ne u smislu pisanja imena autora i sl. po čemu bi
ocjenjivači mogli prepoznati rad ili autora. Svi CD-i će biti vraćeni autorima nakon ocjenjivanja i razvijanja
fotografija.
6. Krajnji rok za predaju fotografija je 1. lipnja nakon čega se natječaj zatvara, a daljnje prijave i
predaja materijala nije moguća. Moguće su izmjene, ali samo u vidu prijave ili odjave određene
fotografije ili jedne od tema. Krajnji rok za izmjene je 3. lipnja.
7. Imena ocjenjivača biti će poznata na otvorenju izložbe.
Udruga mladih Bistra
28
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
BISTRA TRAŽI ZVIJEZDU
VAŠE IME I PREZIME:
ADRESA::
KONTAKT TELEFON:
KONTAKT MOBITEL:
KONTAKT E-MAIL::
UKRATKO O SEBI (potrebno navesti zbog predstavljanja na pozornici prije nastupa):
PJESME KOJE ŽELITE PJEVATI (uz naslov pjesme navedite i ime autora ili izvođača):
1.
......................................................................................................................................................................
2.
......................................................................................................................................................................
3.
.......................................................................................................................................................................
Potpisom potvrđujete suglasnost s pravilima priredbe
VAŠ POTPIS:
PRIJAVNICA PRIJAVNICA
5. DANI BISTRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLEDAJ I VIDI
VAŠE IME I PREZIME:
ADRESA::
KONTAKT TELEFON:
KONTAKT MOBITEL:
KONTAKT E-MAIL::
POPIS OBRAĐIVANIH FOTOGRAFIJA PO KATEGORIJAMA:
MAKRO:
......................................................................................................................................................................
PORTRETI
.......................................................................................................................................................................
GRAĐEVINE
Potpisom potvrđujete suglasnost s pravilima priredbe
VAŠ POTPIS:
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
29
Krapinska ulica 14
10298 Donja Bistra
Tel/fax: 01/ 3390 879
Nevenka Miškić
BOROVEC
KLIMATIZACIJA i
POPRAVAK UREĐAJA
GORNJA BISTRA, Pljuskovec 4, 098/ 212-783
direktor
TRGOVINA: Stubička 511a
mob: 091/ 522 77 40
PROIZVODNJA
RADNE ODJEĆE
PROIZVODNJA RADNE ODJEĆE
PO
NARUDŽBI
PO NARUDŽBI
BRAVARIJA
OBRT ZA VOĆARSTVO
I PROIZVODNJU MESA
Vlasnik
IS
R EG
NY
tel./fax: 3390-484
ISO
9001
PA
vl. Josip Jumić
R E D C OM
TE
PGM - CENTAR
. povoljni uvjeti kupnje
. najpovoljnije cijene
a e
av b
st ro
do jene
pl
. bogat izbor proizvoda visoke kvalitete
Gornja Bistra
Sejurska 9
ku
d.o.o.
za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Samoborska cesta 255, Zagreb
mob.: 098/ 1879-481
IVICA ŠKRLIN
SVE ZA VAŠ DOM NA JEDNOM MJESTU
građevinski materijal • proizvodnja fert gredica • sve za fasade
crijep, opeka, jelova građa... • mješaona boja i lakova
Donja Bistra Stubička 461, tel.: 3392 722
oldtimer klub ‘willis - bistra’
Poduzetni ‘Oldtimeri’
U petak 23. travnja 2010. godine održana je izborna skupština udruge
oldtimera na kojoj je izabrano novo vodstvo udruge. Sastav novog vodstva možete vidjeti u vijesti objavljenoj na stranicama 14 i 15 ovog broja
časopisa.
Tom prilikom novo je vodstvo istaklo da će aktivnije uključivanje u društvena zbivanja u Bistri te
povećanje brojnosti udruge, prvenstveno mlađim
osobama, biti prioriteti u djelovanju udruge.
tra’ želimo ih okupiti i pomoći im da što efikasnije
svoje zamisli provedu u djelo. Mislimo da smo dobro počeli, jer imamo desetak novih članova, sve
redom mladića od dvadesetak ili manje godina.”
Čini se da su na dobrom putu.
Tajnik kluba, Ivan Jurak dodaje: ‘
Dovoljno je pogledati program ovogodišnjih priredbi ‘Dana Bistre’ i lako ćete uočiti da je ime njihove udruge među najčešće spominjanim imenima
organizatora. Planirane aktivnosti tijekom dana
Bistre udruga će djelomično odraditi u potpunosti
se oslanjajući na vlastite snage, a
djelomično u suradnji s drugim oldtimer klubovima.
Najveću suradnju članovi
Vjerujem da će broj članova i dalje rasti jer se prema našem statutu postati članom kluba može i
bez posjedovanja vlastitog oldtimera. Potrebna
je jedino dobra volja i želja za doprinosom razvoju kluba i Bistre u cjelini. Željeli bismo i u širem
okruženju postati prepoznatljiva
bistranska udruga pa smo kao
prvi korak pristupili redesignu našeg znaka. Za
kluba vide u suradnji s oldtimer klubom
‘Zagreb’ čiji će članovi i ove godine aktivno
sudjelovati u okupljanju oldtimera i prezentaciji starih vozila. Vlastitim snagama ‘oldtimeri’ organiziraju tradicionalnu auto-alku. Ove godine u
organizaciju su uključeni i brojni mladi članovi koji
su klubu pristupili u najskorije vrijeme. O dolasku
novih, mahom mladih članova Zoran Prihistal, novi
predsjednik Oldtimer cluba ‘Willis -Bistra’ kaže:
razliku od starog naš novi znak jasno
naglašava tu našu bistransku pripadnost.’
‘Svjedoci smo da Oldtimer klub, pa i druge udruge
koje se prvenstveno bave tehnikom i tehnologijom, u našoj sredini imaju velik potencijal. U Bistri
ima puno mladih osoba, zaljubljenika u tehniku, a
posebno u automobile i motore. Možemo vidjeti i
njihove uratke, bilo da se radi o vozilima koja su
‘konstruirana’ u vlastitim garažama, bilo da se
radi o vozilima starijih godišta koje su ti mladi ljudi
osposobili za vožnju. U Oldtimer clubu ‘Willis-Bis-
Bavljenje automobilima, pogotovo onim starim, nije
jeftin hobby. Naprotiv, potrebno je dosta novaca, ali
i vremena, znanja i strpljenja da neka stara, nerijetko
odbačena, ‘krntija’ zasja u punom sjaju.
Za kraj, predsjednik Zoran Prihistal povjerio nam je
zajedničku želju članova kluba. On kaže:
“Želja nam je kao udruga nabaviti ‘rasni’ stari automobil koji bismo zajedno, obnovili i uredili ga
do te mjere da se može koristiti u reprezentativne
svrhe, kako za potrebe naše, tako i za potrebe ostalih udruga, pa i za protokolarne potrebe Općine
Bistra. ‘.
Davorin Bažulić
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
31
GOSPODARSTVO
Škrlin – Obrt za voćarstvo
Kada se netko nakon gotovo dvadesetipet godina ostavi svojega dotadašnjeg zanimanja
i krene u jedan novi, za naše krajeve pionirski, poduhvat onda je to i više nego dovoljan
razlog za našu posjetu i ovu reportažu.
Upravo to napravio je Ivan Škrlin kada je napustio svoj
mesarski „biznis“, u kojem je od 1996. godine djelovao
u statusu obrtnika, da bi se od 2007. počeo baviti
voćarstvom. Te godine započinje s pripremama zemljišta
za izgradnju plantažnog voćnjaka jabuka, čije prve
sadnice sadi godinu dana kasnije, dok danas njegovo
voćnjak broji 5500 sadnica, zasađenih na parceli veličine
18 tisuća kvadratnih metara.
“U podizanju voćnjaka koristio sam se županijskim
poticajima u iznosu od pet kuna po sadnici, a
Zagrebačka županija participirala je i u nabavci sustava za navodnjavanje i zaštitnih mreža. Ukupna investicija, jasno bez cijene zemljišta, iznosi oko jedan
milijun kuna, a za dio sredstava za kapitalna ulaganja, za nabavu opreme, stupova, mreža i radove,
očekujem povrat od Ministarstva poljoprivrede.
Inače, većina radova u ovom voćnjaku odrađena je,
a tako će biti i ubuduće, u obiteljskom aranžmanu.
Moram naglasiti kako sam u podizanju voćnjaka,
osim korištenja vlastitih znanja i iskustava, imao
veliku pomoć i od Županijske savjetodavne službe
i obitelji Car, čije su se sadnice pokazale odličnim
izborom, zahvaljujući kojima se nadam da će kroz
godinu dana proizvodnja jabuka i njezinih
prerađevina, kao i njihov plasman krenuti u
punom kapacitetu” – optimistički je zaključio
Ivan Škrlin ovo naše kratko druženje u njegovom voćnjaku.
Snimio: Darko Slukan
O samoj ideji promjene zanimanja i začecima voćarstva
Ivan Škrlin govori: “Dulji niz godina razmišljao sam o
promjeni zanimanja, odnosno o prestanku bavljenja
mesarstvom i zatvaranju klaonice, paralelno s čime je
išlo i promišljanje ideje o bavljenju voćarstvom, tj. o
uspostavi plantaže jabuka. Kada je pitanje zašto baš
voćarstvom onda je taj odabir rezultat želje bavljenja
radom na zemlji, ali i spoznaje kako su naše obradive
površine nedovoljno velike i kao takve neodgovarajuće
za ratarsku proizvodnju. U samoj odluci za sadnjom
voćaka jabuka pomogla mi je i činjenica da Hrvatska
trenutno proizvodi samo 35% svoje ukupne potrošnje
jabuka, dok preostalih 65% dolazi iz uvoza.”
Kušajući Škrlinovu Bistransku jabučnicu, stopostotni
prirodni sok od jabuke, osobno sam se uvjerio u njegovu odličnu kvalitetu. Identičnu ocjenu dali su i drugi
rijetki sretnici, koji su imali priliku probati njegovu
prošlogodošnju probnu proizvodnju od prvih prošle
jeseni ubranih jabuka iz Škrlinovog voćnjaka.
Voćnjak Ivana Škrlina u punom cvatu
Od ‘novog’ voćara Škrlina saznajemo kako bi ta količina
voćaka, kada kroz dvije do tri godine krene njihov puni
urod, trebala ostvariti godišnje prinose od 80 do 100
tona jabuka. Osim same prodaje jabuka u obitelji već
razmišljaju i o proizvodnji jabučnih sokova, octeva i
džemova, a jedna od olakšavajućih okolnosti u plasmanu jabuka leži u činjenici da za nadolazeći veliki urod
jabuka već imaju osigurano njihovo očuvanje putem već
postojeće hladnjače.
32
Odlazeći iz voćnjaka, pod dojmom njegove
veličine, uređenosti, pa i same hrabrosti
pokretanja ove inicijative u ova današnja
problematična vremena, od vlasnika Škrlina
saznao sam kako velike nade polaže u sina
Karla, koji kao student već sada puno radi u
voćnjaku i uz čiju će pomoć jednoga dana
vjerojatno i proširiti postojeće kapacitete.
Za kraj za sve one koji sebe vide u nekom
ovome sličnom poduhvatu prenosimo
poruku Škrilina, trenutno najvećeg voćara
zaprešičkog područja, da su im njegova znanja i iskustva uvijek na raspolaganju, te da ga
slobodno kontaktiraju i posjete u njegovom
voćnjaku.
(Darko Slukan)
Škrlin – Obrt za voćarstvo
Gornja Bistra
Sejurska 9
Telefon: 01 3390 545
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
GOSPODARSTVO
Stil d.o.o.
Tvrtka Stil ušla u svoju već osamnaestu
godinu postojanja dijelom kao današnje
poduzeće, a dijelom kao prijašnji obrt
i uslužna djelatnost i tijekom godina je
postala opće poznata kako u Bistri tako i
izvan nje.
Za predstavljanje tvrtke u našem časopisu postoje
barem dva pozornosti vrijedna razloga.
i od tada započinje s radom poduzeće Stil d.o.o.,
pod vodstvom moje kćeri Nevenke. Prepuštanje
poslovanja mladim snagama, kćeri Nevenki i
zetu Željku, pozitivno se odrazilo na daljnji razvoj tvrtke, u čemu im je umnogome pomoglo i Nevenkino zvanje odjevne tehničarke. S vremenom
dolazi do širenja njihovog proizvodnog programa,
pa tako oni danas uz servisne usluge popravka i
prepravljanja odjeće, glavninu svojih aktivnosti
provode u proizvodnji radne odjeće, te u šivanju
po mjeri” – naglasila je Eršek.
Snimio: Darko Slukan
Stil, osim vlastitog proizvodnog programa, u svojoj
trgovini u Donjoj Bistri kupcima nudi raznovrsnu
Prvi od tih razloga jest činjenica da je Stil u našoj
mušku, žensku i dječju odjeću, te radnu obuću i
mikro sredini izrastao u neku vrstu maloga brenda,
radne rukavice, za koje po potrebi izrađuju tisak ili
osobito u proizvodnji radne odjeće i raznovrsnih
vezenje znakovlja.
uniformi, dok je drugi razlog sadržan u činjenici što
oni danas, usprkos teškom gospodarskom trenutku,
Govori li se o kvaliteti njihovih proizvoda onda o
zapošljavaju čak osmero djelatnika.
njoj najbolje govore brojni korisnici njihovih usluga. Slijedom toga njihove proizvode možemo
vidjeti na djelatnicima brojnih bistranskih obrtnika, na općinskim komunalcima i djelatnicama
vrtića, kuburašima, te brojnim vatrogascima.
Nadalje, njihovih ruku djela mogu se vidjeti i na
nošnjama bistranskih KUD-ovaca, na službenim
odorama i fašničkim kostimima Vuglenara, a i
brojni i živopisni kostimi iz predstave Bistra kroz
povijest Bistrajnskih potepuha, također, potiču iz
radionice Stila.
Mama Biserka i kćer Nevenka
Kako se u ovom slučaju nastanka i razvoja poslovanja radi o tzv. „obiteljskom biznisu“, koji je započela
Biserka Eršek, da bi ga potom nastavila njezina kćer
Nevenka Miškić, o povijesti poslovanja upitali smo
njezinu začetnicu Biserku Eršek:
Ovu kratku reportažu iz Stila zaključili smo
pitanjem o budućim planovima, mogućem
proširivanju proizvodnje i povećanju broja uposlenika, na što nam je direktorica tvrtke Nevenka
Miškić odgovorila:
“Trenutno nas osmero djelatnika u potpunosti zadovoljava naše potrebe i stoga za sada ne
razmišljamo o proširivanju proizvodnje, a time
niti o povećanju broja zaposlenika. Naprotiv, naše
želje idu u pravcu zadržavanja postojećih kapaciteta, odnosno nadamo se kako nam postojeća kriza neće nepovoljno djelovati na ukupno poslovanje” – zaključila je Nevenka Miškić.
(Darko Slukan)
“Ovim krojačkim poslom počinjem se baviti
1993. godine kao uslužnom djelatnošću, koju u
to vrijeme obavljam istodobno uz stalno zaposlenje. Promjenom tadašnjih zakona o poslovanju
uslužna djelatnost se morala ugasiti, pa 1995. Stil d.o.o.
godine otvaram obrtničku radnju “Bineteks”, čiju Donja Bistra, Krapinska 14 – radionica
su prvi poslovi bili šivanje radnih kapa, a potom Donja Bistra, Stubička 511 - trgovina
i radne odjeće. 2003. godine odlazim u mirovinu Telefon: 01 3390 879
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
33
razvoj gospodarske zone
Suvremena tehnologija
i najstroži standardi
zaštite okoliša
Tvrtka Heidelberg cement je u Hrvatskoj prisutna od
1998. godine, a pogon u Bistri je s radom započeo u
kolovozu 2009. godine. Ukupna vrijednost investicije u
Bistri iznosi 2.500.000 € pri čemu je posebna pozornost
posvećena ekologiji i zaštiti okoliša.
Dunav-Drava-Cement, Betonara Bistra s radom je počela kao prvootvoreni
proizvodni pogon u novom dijelu bistranske gospodarske zone. Betonara je u
vlasništvu tvrtke Heidelberg cement, internacionalne kompanije koja je - sa svojim proizvodnim pogonima na svim kontinentima - jedan od tri najveća svjetska
proizvođača agregata, cementa i betona.
Najmodernija oprema
Osiguranje pokriva kupca, ne
proizvođača
U Betonaru Bistra ugrađena je najmodernija oprema
koja može proizvesti 30 m3 betona za sat vremena. Sve
je tu prepuno senzora i elektronike, a cijeli je proizvodni
proces potpuno automatiziran, elektronički nadziran i
vođen putem računala. Cjelokupna proizvodnja nema
apsolutno nikakav utjecaj na okoliš, jer se odvija u zatvorenom prostoru, koji zadržava buku i prašinu te ne
dozvoljava ispuštanje bilo kakve vrste otpada u okoliš.
Pored ‘Potvrde o tvorničkoj kontroli kvalitete’ koja jamči
usklađenost proizvodnje s važećim zakonima i propisima, ‘Dunav-Drava-Cement’ posjeduje i tzv. ‘Product
library’, uobičajenu policu osiguranja kojom se svi veliki proizvođači osiguravaju od rizika štete koju može
prouzročiti loša kvaliteta betona. Važno je napomenuti da ova polica pokriva eventualnu štetu kupcu (ne
prozvođaču!) u visini do 10.000.000 €..
Strogi standardi, korištenje isključivo atestiranih materijale (cementa, agregata i aditiva), propisane recepture,
automatizacija cjelokupnog postupka proizvodnje i svakodnevna kontrola kvalitete jamče svim kupcima stalnu i
visoku kvalitetu konačnog proizvoda.
Svakodnevna kontrola kvalitete proizvoda - uzorci
betona sa zabilježenim paramterima proizvodnje
Snimio: Davorin Bažulić
Koliko se pozornosti posvetilo detaljima govori i činjenica
da je kontrolirana odvodnja svih oborinskih voda ostvarena betoniranjem cjelokupnog prostora uz izgradnju posebno projektiranih nagiba terena i kanala koji
cjelokupnu oborinsku vodu sa cijele parcele usmjeravaju
na jedno mjesto. Teži materijali naneseni površinskom
vodom ovdje se talože i koriste ponovo u procesu proizvodnje, dok se ostatak filtrira u uljnom filteru i tek sa tada
višak vode - potpuno očišćene od svih primjesa - odvodi.
Nakon što utovarivač napuni boksove s agregatom,
cjelokupna proizvodnja se odvija automatizirano
34
Snimio: Davorin Bažulić
Na osnovi svega viđenog, ne sumnjamo da će Betonara
Bistra u najskorije vrijeme ostvariti - kako su nam rekli jedan od prvih poslovnih ciljeva, a to je pozicioniranje
na tržištu kao respektabilan snabdjevač betonom prvenstveno okruženja od cca 15-20 kilometara oko pogona.
(Davorin Bažulić)
DUNAV-DRAVA-CEMENT, BETONARA BISTRA
GOSPODARSKA ZONA BISTRA
TELEFONI: 01 561 2277 i 561 5152
MOBITEL: 091 364 2782
GLAS BISTRE • BROJ 14 • GODINA IV • LIPANJ 2010.
NEMATE SVE BROJEVE ‘GLASA BISTRE’?
Dođite u Kulturni centar Bistra 16.06.2010. u 20 sati
PO SVOJ PRIMJERAK ČASOPISA
JOŠ IMA PRIMJERAKA SVIH BROJEVA ČASOPISA, NO NEKIH BROJEVA PO SAMO NEKOLIKO PRIMJERAKA
POLJODOM - BISTRA d.o.o.
93
091 3391 091
DAMIR
099 3130 944
HRVOJE
OBOROVO BISTRANSKO, BREZINSKA 6, DONJA BISTRA
tel. 3390-290, fax: 3390-048
‘SUZICA’ d.o.o.
Tel: 01 3390 883
GSM: 091 5002 899
POGREBNO PODUZEĆE I CVJEĆARSTVO
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ‘BISTRA’
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ‘KRALJEV VRH’
KRALJEV VRH, JOSIPA GRILA 9
092 2110 263 / 01 3359 727
www.kraljev-vrh.com
[email protected]
ODŠTOPAVANJE CJEVOVODA
CRPLJENJE FEKALIJA
ODRŽAVANJE I PRAŽNJENJE:
- MASTOLOVACA
- SEPARATORA
- PROČIŠĆIVAČA
- ZBRINJAVANJE OTPADA
Telefon:
01 3391 300
Mobitel:
091 3391 300
Dobitnice priznanja:
NAJVEĆI SPORTSKI POTHVAT 2009. GODINE
NAJBOLJA ŽENSKA EKIPA 2009. GODINE
PONOS HRVATSKE
HRVATSKA ŽENSKA ALPINISTIČKA EKSPEDICIJA
‘EVEREST 2009.’ u BISTRI
KULTURNI CENTAR ‘BISTRA’
BISTRANSKA 98, POLJANICA BISTRANSKA
16.6. u 20:30 sati
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
4 619 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content