close

Enter

Log in using OpenID

Ako šutiš, šuti iz ljubavi. Ako govoriš, govori iz ljubavi. Ako

embedDownload
Humac, 30. siječnja 2011. * god. VII. * br. 266. * 0,30 KM
Ako šutiš, šuti iz ljubavi.
Ako govoriš, govori iz ljubavi.
Ako praštaš, praštaj iz ljubavi.
sv. Augustin
TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
Prvo čitanje Sef 2,3; 3,12-13
1Kor 1,26-31
Slabe svijeta izabra Bog.
Pustit ću da u tebi opstane
samo skroman i čedan narod.
Čitanje Knjige proroka Sefanije
Tražite Gospodina, svi skromni na zemlji,
svi koji izvršavate odredbe njegove!
Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete
možda biti zaštićeni u dan gnjeva Gospodnjega. »Pustit ću da u tebi opstane samo
skroman i čedan narod, i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov. Oni
neće više činiti nepravdu, neće više govoriti
laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pâsti i odmarati se i
nitko im neće smetati.«
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam
Drugo čitanje Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih,
nema mnogo plemenitih. Nego lúde svijeta
izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta
izabra Bog da posrami jake; i neplemenite
svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije,
da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik
ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi
jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i
otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se
hvali, u Gospodu neka se hvali.
Riječ Gospodnja.
Ps 146,6c-10 Evanđelje
Mt 5,1-12a
Pripjev: Blago siromasima duhom; njihovo Blago siromasima duhom!
je Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
kraljevstvo nebesko!
U ono vrijeme:
Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I
Gospodin ostaje vjeran dovijeka,
kad sjede, pristupe mu učenici. On progopotlačenima vraća pravicu,
vori i stane ih naučavati: »Blago siromasia gladnima kruha daje.
ma duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Gospodin oslobađa sužnje.
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago
Gospodin slijepcima oči otvara.
gladnima i žednima pravednosti:oni će se
Gospodin uspravlja prignute,
nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti
Gospodin ljubi pravedne.
milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga
Gospodin štiti pridošlice.
gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima
Sirote i udovice podupire,
zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo
nebesko! Blago vama kad vas – zbog mene
a grešnicima mrsi putove.
– pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv
Gospodin će kraljevati dovijeka,
vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.
na nebesima!«
Riječ Gospodnja.
Humac, 30. siječnja 2011. * god. VII. * br. 266.
IMPRESSUM
HUMAČKI GLASNIK, 30. siječnja 2011.
Franjevački samostan i Župni ured
sv. Ante Padovanskoga Humac
Trg sv. Ante 1, 88320 Ljubuški
Tel. 039/833-000, 830-970; faks 830-992
www. franjevci-humac.info
e-mail: info@franjevci-humac.info
Radno vrijeme župnog ureda:
8-12 i 16-18 sati
nedjeljom poslije sv. mise
za bolesnike u svako vrijeme
Samostansko i župno osoblje:
Fra Velimir Mandić (1948.), gvardijan
Fra Ivan Boras (1952) župnik, samostanski vikar
Fra Drago Vujević (1970), župni vikar, ekonom,
pom. odg. novaka
Fra Slavko Soldo (1946), odgojitelj novaka
Fra Vinko Dragićević (1917.), ispovjednik
Fra Hadrijan Sivrić (1922.), isp. i propovjednik
Fra Radoslav Dragićević (1933.), župni vikar
Fra Žarko Ilić (1934), urednik Kršnog zavičaja
Fra Augustin Barać (1937.)
Fra Ferdo Majić (1937.)
Fra Gojko Musa (1937.)
Fra Alojzije Topić (1939.), časni brat
Fra Vladimir Kozina (1938.)
Fra Andrija Nikić (1942.)
Fra Ljubo Vlašić (1942.), župni vikar
Fra Vlado Lončar (1944.)
Fra Jure Brkić (1947.), župni vikar
Fra Vlado Buntić (1953.)
Fra Milan Jukić (1965.), časni brat
Fra Vjekoslav Milićević (1979.), župni vikar
fra Branimir Novokmet (1984.), đakon
Fra Damjan Perić (1977.), časni brat
Školske sestre franjevke: (Trg sv. Ante 2, 832-580) predstojnica s. Robertina Barbarić, s. Mila Mikulić i s. Tatjana
Bubalo
Izdavač: Franjevački samostan i Župni ured sv. Ante
P­ adovanskoga na Humcu
Listić izlazi svakoga tjedna, zaključuje se četvrtkom.
Školske sestre franjevke (Ul. fra Ljudevita Rupčića 2,
Humac, 88 320 Ljubuški, tel. 831 – 429) predstojnica s.
Josipa Bešlić, s. Milena Galić, s. Ljudevita Boras, s. Angelina Vučić, s. Benedikta Luburić, s. Janja Boras, s. Mirjana
Marić, s. Slavica Šimović, s. Anka Kvesić, ml.
Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga: (Starački dom sv.
Josipa Radnika, Bučine, tel. 833-726, 833-727, faks 833725) predstoj­nica s. Paulina Kvesić, s. Nedjeljka Kraljević,
s. Ilinka Raguž i s. Korona Cigić
Humac, 30. siječnja 2011. * god. VII. * br. 266.
Nova blaženstva
Blago onima koji ljube interese drugih
kao i svoje osobne –
jer takvi stvaraju mir i jedinstvo!
Blago onima koji su spremni
uvijek učiniti prvi korak –
jer će otkriti da je drugi mnogo pristupačniji
i otvoreniji nego je to mogao pokazati!
Blago onima koji nikad ne kažu:
«Sad je dosta!» jer takvi će smoći snage započeti iznova!
Blaženi koji najprije slušaju,
a tek onda govore –
jer takvi će poslušati srcem.
Blaženi koji u svakoj diskusiji
čuju i zapažaju i najneznatniji tračak istine –
jer takvi će istinu posjedovati
i istinom druge hraniti!
Blaženi koji ne zlorabe svoju poziciju –
jer takvi će biti poštovani i voljeni!
Blago onima koji se nikada
ne osjećaju uvrijeđenima,
poniženima i prevarenima –
jer se brinu za dobru klimu
i dobro raspoloženje!
Blago onima koji gube
i mogu izgubiti sve –
jer samo tada Gospodin
može nadjačati i pobijediti…!
Klaus Hemmerle
ŽUPNE OBAVIJESTI
RASPORED SVETIH MISA
Nedjelja, 6. veljače 2011.
Humac, 7, 9, 11 i 18; Ljubuški 9 i 11; Radišići
- crkva u 9, Krvnica 11; Mostarska Vrata 9,30;
Cerno 11, Prolog 9,30; Crveni Grm 11; Hardomilje 9,30; Lisice 11; Bijača 9,30; Zvirići 11; Dom
sv. Josipa 9 sati.
SVIJEĆNICA
U srijedu je blagdan Prikazanja Gospodinova
– Svijećnica. Svete mise su na svim mjestima
kao nedjeljom, a na misama će biti i blagoslov
svijeća.
DANI POMIRENJA
Sljedeći petak, subota i nedjelja prvi su u mjesecu i dani su pomirenja.
SVETI BLAŽ – VLAHO
U četvrtak se slavi sveti Blaž – Vlaho. Na jutarnjoj i večernjoj svetoj misi na Humcu, te na večernjoj misi u Ljubuškom bit će također i obred
grličanja.
Primamo prijave za hodočašće svetom Vlahi
u Dubrovnik. Oni koji žele ići trebaju biti na
Humcu kod župne crkve u 7 sati, kada je predviđen polazak (N.B.hranu ponijeti sa sobom!).
UTORAK - POBOŽNOST SV. ANTI
NA HUMCU
Svakog utorka nastavljamo pobožnost sv. Anti.
U utorak je krunica u 17:30, a pobožnost i sv.
misa u 18 sati. Pozivamo sve župljane!
FRANJEVAČKA MLADEŽ
Bratstvo Franjevačke mladeži - Frama ima svoje
redovite susrete srijedom u 19:30, a Glasnici sv.
Franje petkom u 17:30.
KLANJANJE ČETVRTKOM NA HUMCU
Četvrtkom je na Humcu nakon večernje svete
mise, u novoj crkvi u 18:00 sati, klanjanje Isusu
u Presvetom oltarskom sakramentu.
MINISTRANTI
Ministranti imaju svoje redovite susrete na
Humcu subotom u 9 sati. Primamo i nove mini
strante. Ako netko od đaka želi ministrirati kod
sv. mise neka dođe na redoviti sastanak ministranata i neka se prijavi. Ministrirati mogu đaci
četvrtog razreda pa nadalje.
VELIKI CRKVENI ZBOR SVETOG ANTE
Redovite probe zbora sv. Ante su ponedjeljak,
srijeda i petak u 18,30. Molimo sve koji žele i
znaju pjevati neka se slobodno priključe našem
zboru. Slavimo Gospodina i svojim glasom.
ĐAČKI ZBOR LJILJANI SVETOG ANTE
Redovite probe zbora Ljiljani sv. Ante su svake
subote u 9 sati. Molimo roditelje da potaknu
svoju djecu i omoguće im da se priključe đačkom zboru.
DAROVATELJI ZA CRKVU
Krešimir Medić † Marijana, D. Radišići 200KM;
Srećo Bubalo † Stipe, Humac 100 KM; Zorka Medić ud. Zlate, Ljubuški 50 Eura; Stanko
Knezović † Ivana, Humac 100 KM; Matija Solin ud. Žarka, G. Radišići 50 Eura; Mladen Vučić † Ivana, Cerno 100 KM; Bože Sušac, Cerno
100 KM; Jure Sušac, Cerno 100 KM; Ivan Sušac
Blaža, Cerno 100KM; Mate Vučić Ante, Cerno
100 KM; Nikola Planinić, Cerno 200 KM; Ivan
Rupčić † Milana, Humac 200 KM; Ivica Tomić †
Drage, Humac 100 Eura; Mirko Prskalo Ivanov,
Humac 50 KM; Ivan Vukšić „Bratiša“, Humac
100 KM; Milan Kraljević † Srećka, C. Grm 100
KM; Josip Majić Franjin, Humac 100 KM; Mate
Spajić † Grge, D Radišići 100 KM; Danijel Spajić Drage, D. Radišići 100 KM; Janko Čuvalo †
Jage, D. Radišići 150 KM; Radovan Bebek Antin,
Pregrađe 50 KM; Slavo Boras † Grge, Pregrađe
100 KM; Viktor Zadro, Humac 100 KM; Mate
Ševo † Joze, Ljubuški 150 Kuna; Zvonko Brkić
Matin, Ligat 100 KM.
HVALA!
DAROVATELJI
ZA HUMAČKI GLASNIK
Predrag Dodig † Pere, Prolog 20 KM; Jozo
Joskan Bilić † Ante, Lisice 20 KM; Rade Herceg
† Ante, Humac 20 KM; Milenko Ereš † Kreše,
G. Radišići 30 KM; Darinko Bunoza † Ante,
Humac, 30. siječnja 2011. * god. VII. * br. 266.
LITURGIJSKI KALENDAR
Radišići 20 KM; Iva Bunoza † Milana, Radišići
20 KM; Marica Luburić, Humac 30 KM; Miroslav Rupčić, Humac 30 KM; Jozo Ševo † Ivana,
Ljubuški 20 KM; Vedran Bojka Ante, Ljubuški
20 KM; Dragica Boras ud. Bariše, Žabar 20 KM;
Mirko Bubalo, Žabar 20 KM; Franjo Slišković,
Humac 20 KM; Karlo Ereš Marijanov, D. Radišići 50 KM; Miro Matić † Ante, Humac 20 KM;
Zoran Škobić Tadijin, Ljubuški 20 KM; Šima
Primorac ud. Marka, M. Vrata 20 KM; Borislav
Rupčić † Milana, Hardomilje 20 KM; Ferdo Vukojević † Mate, Humac 20 KM; Rudolf Milićević,
D. Radišići 20 KM; Lenka Gašpar ud. Mladena,
Pregrađe 20 KM; Stipe Gašpar † Ante, Pregrađe
20 KM; Ivica Gašpar † Mladena, Pregrađe 20
KM; Mario Mikulić Ferdin, Ljubuški 20 KM;
Danijel Herceg † Mate , Ljubuški 20 KM; Nada
Pavlović ud. Hrvoja, Ljubuški 20 KM; Ruža Ilić
ud. Šimuna, Bučine 10 KM.
HVALA
30. siječnja - 4. NEDJELJA KROZ GODINU
Sef 2,3. 3,12-13
Ps 146,6-7. 8-9a. 9b-10
1 Kor 1,26-31
Mt 5,1-12a
31. siječnja - sv. Ivan Bosco;
sv. Julije iz Novare; sv. Marcela
Heb 11,32-40
Ps 31,20. 21. 22. 23. 24
Mk 5, 1-20 1. veljače
- sv. Brigita Irska; sv. Sever
Heb 12,1-4
Ps 22,26-27. 28. 30. 31-32
Mk 5,21-43 2. veljače
- Prikazanje Gospodinovo
(Svijećnica) – blagdan; NAŠI KRŠTENI
9. Nikola Markić, sin Ivana i Nevenke r.
Petrović iz D. Radišića. Kum je bio Drago
Mišetić, a krstio ga je fra Velimir Mandić.
ČESTITAMO!
Marijan, Svjetlana
Mal 3,1-4
Ps 24,7. 8. 9. 10
Lk 2,22-40 3. veljače
- sv. Blaž; (Vlaho); sv. Oskar;
sv. Tripun
NAŠI POKOJNI
10. Stojka Marić iz Radišića, od roditelja Mate
Medića i Vide r. Prskalo i muža Ante Marića. Pokopana je na Novom groblju u Radišićima, a sprovodne obrede je vodio fra
Jure Brkić.
11. Ana Pavlović (1960.), od roditelja Mladena Mucića i Ruže r. Pehar i muža Mate
Pavlovića. Pokopana je na groblju Kukavice u Crvenom grmu, a sprovodne obrede
vodio je fra Velimir Mandić.
POČIVALI U MIRU BOŽJEM!
Kod najave sprovoda u župni ured donesite sa
sobom smrtovnicu.
Humac, 30. siječnja 2011. * god. VII. * br. 266.
Heb 12,18-19. 21-24
Ps 48,2-3. 3-4. 9. 10-11
Mk 6,7-13
4. veljače
- sv. Andrija Corsini;
sv. Ivan de Britto; sv. Izidor
Heb 13,1-8
Ps 27,1. 3. 5. 8-9
Mk 6,14-29
5. veljače
- sv. Agata; (Dobrila);
sv. Modesto iz Salzburga
Heb 13,15-17. 20-21
Ps 23,1-3. 3-4. 5. 6
SV. MISE KROZ TJEDAN
Ponedjeljak, 31. siječnja 2011.
Humac 7 sati
– s.Tatjana za sve svoje††
– Drago Brbor za † dedu Matu Juriča i sve njegove††
– Jure i Mira Zelić za † brata Veselka i †† roditelje i sve ostale ††
– Ruža Miletić za † brata Nikolu Majića
– Obitelj za † Vladimira Šošića
– Ana Zelić za † Veselka
– Ana Zelić za †† Marka i Zorku
– Ante Petrušić za † Maru Petrušić
– Blagica Babić za †† Marijana i Anicu
– Dragica Marković za †† roditelje Stanu i Stojana, muža Matu i ostale††
– Obitelj Jure Ilića za † Zlatana Luburića
– Vinko Matić za † suprugu Ljilju, †† roditelje i tetku Zoru
Humac, 18 sati
Ljubuški 18 sati
– Obitelj za † Miška Šunjića i ostale††
– Stojka Markić za †† roditelje Antu i Ružu, te †† Milana, Elvisa , Katu, dedu i baku
Utorak, 1. veljače 2011.
Humac 7 sati
– Obitelj za † Anu Pavlović
– Neda Dodig za †† Delfu i Marijana i ostale ††
– Ljubo Dodig za †† roditelje i brata Stojana
– Tomica Vranješ za †† roditelje, braću i sestre i ostale ††
– Ljubomir Leko za † oca Nikolu i ostale ††
– Josip Vizentaner za sve svoje ††
– Jozo Dedić za †† roditelje, brata, sestru i ostale †† iz obitelji
– Janja Nižić s djecom za †† Srećka, Stanka i Anicu
– Djeca za † majku Milu Bunoza
– Zora Matić za † oca Jozu i ostale ††
– Obitelj za † Mateja Dugandžića
– Željko Bošnjak za † Veselka Zelića
Humac, 18 sati
Ljubuški 18 sati
– Dragica Mucić za †† Cvitana, Anđu i Božu
– Djelatnici pošte Ljubuški za † Markana Primorca
Srijeda, 2. veljače 2011. SVIJEĆNICA – KALANDORA
Humac, 30. siječnja 2011. * god. VII. * br. 266.
SV. MISE KROZ TJEDAN
Četvrtak, 3. veljače 2011.
Humac 7 sati
– Mirkan i Stana Šunjić za † Anicu Bašić
– Anđa Bašić za †† Ljilju i Anicu
- Mila Bašić za † Anicu
- Milenko Bašić za † Anicu
– Matija Milićević s obitelji za † muža Antu
– Jaka Kordić za † muža Jozu i ostale††
– Jaka Kordić za †† djeda Tadiju i baku Luciju
– Drago Ereš za †† roditelje Antu i Stanu i ostale ††
– Drago Ereš za † Matu Ereša i ostale †† iz obitelji
– Mira Prusina za sve svoje ††
– Dragica Primorac za † Curu
– Frano Majić za †† Blagu (m) , Ivu (ž) i Tomislava
Humac, 18 sati Ljubuški, 18 sati
– Josip Jezidžić za †† iz obitelji Jezidžić i Ivanković
– Filip Skoko za † sestru Vilu i ostale ††
Petak, 4. veljače 2011.
Humac 7 sati
– Anica Grbavac za † Iku
– Anica grbavac za †† roditelje, sestru Jelu i brata Antu
– Anica Grbavac za sve †† iz obitelji Grbavac
– Slobodan i Sonja Grgić za sve svoje ††
– Anđelka Artuković s djecom za † Srećka
– Delfa i Ruža Kraljević za †† roditelje Šimuna i Maru, sestru Anicu i brata Stipu
– s. Mila za sve svoje ††
– Vera Skoko s obitelji za †† roditelje Antu i Anicu Landeku i ostale ††
– Angelina Vučić za †† Mirka i Ružu Alilović
– Ante Boras za †† Jozu, Cvitu i Milana Alilovića, te † Krešu Lučića
– Obitelj Prskalo za † Jakova
– Ana Bošnjak s djecom za † Srećka
Humac, 18 sati Ljubuški, 18 sati
– Miroslav i Ana Skelo za †† Ivu (m) i Mandu Skelo te † Žarka Milićevića
– Zdravka Bradvica za †† Ivana i Daru Medić
Subota, 5. veljače 2011.
Humac 7 sati
– Zvonimir Veber za †† roditelje i braću
– Zdenka Veber za †† roditelje i braću
– Iva Mikulić za † muža Matu
– Obitelji Marić i Šunjić za †† Biserku, Antu, Nadu i sve ostale ††
– Pero Boras za † Marka i ostale††
– Mirjana Ereš s obitelji za † muža Matu i ostale † †
– Javorka Prlić za †† strinu Dragicu, strica Jerku i njihovu djecu
– Ljubica Kovač † Pave za † Verku Milas
– Ljilja Markić za †† majku Anđu i oca Ivana
– Lukas Markić za † majku Stoju i oca Filipa
– Zrinka Knezović s djecom za sve svoje ††
– Tonćo Knezović s obitelji za †† Stipu i Lenku Vujičević
Humac, 18 sati Ljubuški, 18 sati
– Marina Vidović s obitelji za † majku Ljubicu
– Ljubica Kovač za † oca Pavu i ostale ††
Humac, 30. siječnja 2011. * god. VII. * br. 266.
KOMENTAR NEDJELJNIH ČITANJA
Blaženstvo, sreća! Privlačne
riječi, koje pokreću dubine našeg srca. Tko od nas ne čezne za
srećom, blaženstvom. Nažalost to
su prilično opterećene riječi, već
u samom govoru. Prečesto su naime primjenjivane kad se govori o
površinskim stvarima i iskustvima, koje tu oznaku zapravo ne
zaslužuju. Jer čovjek je za dublje
stvoren, i po naravi takav da se
vremenom ne daje zadovoljiti tek
površinskim. U filozofskom jeziku
ta je čovječja čežnja za dubinom
nazvana “transcendentalni zahtjev”: čovjek osjeća nemir, koji se
uvijek nanovo vraća, nezadovoljstvo koje zahvaća bit, neispunjenu
čežnju misli i srca. Čitav život čovjek pokušava na različite načine
postići tu pravu, duboku i trajnu
sreću. Za nas kršćane je jasno da je
ispunjenje naših čežnji za trajnom
srećom na koncu konca dar Božji,
koji postajemo sposobni prihvatiti
svojom suradnjom i otvaranjem
svoje osobe njegovoj poruci. Jedna od najjačih evanđeoskih poruka, koja i počinje riječju “blago”, je
navještaj blaženstava na početku
propovijedi na gori. Odonda pa sve
do sada Isus pokazuje kako čovjek
može postići trajnu sreću: u tome
što živi smireno i ponizno, nada se
spasenju od Boga i surađuje oko
pravde i mira ovdje na zemlji. Tko
se upusti u ovakav životni program, upušta se u samoga Boga i u
dinamiku njegovih riječi, koje su u
isto vrijeme dar i zadatak, obećanje i zahtjev. Blaženstva nam ipak
ne obećaju sreću, kakvoj se mi
općenito nadamo i kakvu pokušavamo sami sebi stvoriti, već sreću
koju nam Bog želi za trajno. Po i u
Kristu je On došao, ozdravljati naš
bolesni svijet i mi smijemo i moramo propovijedati i dalje pronositi
njegovo spasenje. Naš je svijet bolestan, jer novac, imanje i hlepnja
pobjeđuju; bolestan je, jer nas laži,
intrige i površnosti, javna i prikrivena sila, predrasude i sukob klasa
međusobno razdvajaju i razaraju
ljubav i povjerenje. Nemojmo se
zadovoljavati površnim zadovoljstvima, koje lako zadobijemo jeftinim sredstvima ovoga svijeta.
Bog može ispuniti naše iskrene
i stvarne želje, ako smo spremni
čekati, biti strpljivi i tražiti njegovu volju. Nemojmo prečuti naš
unutarnji vid, koji je sv. Augustin
tako jasno formulirao: “... nemirno
je naše srce, dok se ne smiri u tebi
Bože…“.
Humac, 30. siječnja 2011. * god. VII. * br. 266.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
315 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content