close

Enter

Log in using OpenID

72FB2163-BDC9-2818-AC6F-9AE6EE3C99FD

embedDownload
HR
Europska mreža
za ruralni razvoj
Povezivanje ruralne Europe
Financira
Europska
Komisija
www.enrd.eu
Ruralni razvoj u Europskoj uniji...
...dio je Zajedničke poljoprivredne politike
(ZPP) i područje je od izuzetnog značaja:
preko 56% stanovništva država članica
Europske unije (EU) živi u ruralnim područjima, koja pokrivaju 91% teritorija. Europska unija (EU) ima 500 milijuna potrošača kojima je potreban pouzdan izvor
zdravih i hranjivih namirnica. Zajednička
poljoprivredna politika je već duže vrijeme
ključna tema politike EU-a i stalno se razvija kako bi se suočila s novim izazovima
kao što su promjene klimatskih uvjeta,
održivo upravljanje prirodnim resursima
te održavanje ruralnog gospodarstva na
životu. Politika ruralnog razvoja za razdoblje od
2007. do 2013. usmjerena je na tri cilja. To su: •
poboljšanje konkurentnosti u poljoprivrednom i šumarskom sektoru; •
poboljšanje okoliša i prirode; i •
poboljšanje kakvoće života u
ruralnim područjima te promicanje
diverzifikacije ruralnog gospodarstva. Uz gore navedene ciljeve, politika također teži tome da se lokalne zajednice
što više uključe u razvoj svojih vlastitih
područja. Lokalne akcijske grupe (LAG)
dovode u kontakt lokalne partnere, osmišljaju i primjenjuju strategije za razvoj u
svojim zajednicama uz pomoć LEADER*
metodologije. Svaka zemlja članica stvara nacionalni ili
regionalni Program ruralnog razvoja (PRR),
u skladu s kojim se primjenjuje politika
ruralnog razvoja. *Kratica LEADER dolazi iz francuskog jezika a
znači „veza među aktivnostima razvoja ruralnog
gospodarstva”. Misao vodilja je razvoj jakog partnerstva i poticanje suradnje, što vodi do inovacije i
najboljih rješenja lokalnih problema na licu mjesta. Europski poljoprivredni
fond za ruralni razvoj...
...je fond EU za podršku primjeni
Programa ruralnog razvoja diljem
Europske unije. Europski poljoprivredni fond za ruralni
razvoj (EPFRR), pod nadzorom Opće
uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj
pri Europskoj komisiji, daje skoro polovicu
od preko €200 milijardi sredstava koja se
daju za Programe ruralnog razvoja. Taj
pristup omogućava da se sufinanciranje
EU za ruralni razvoj usredotoči na zajednički prihvaćene EU prioritete, a istovremeno ostavlja dovoljno fleksibilnosti na
razini država članica i regija. Primjere raznih vrsta aktivnosti za
ruralni razvoj koje su bile sufinancirane možete naći u brošurama o projektima
Europskog
poljoprivrednoga
fonda za ruralni razvoj: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/
Europska mreža za ruralni razvoj...
…osnovana je 2008. od strane Opće
uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj pri
Europskoj komisiji kako bi omogućila bolju
primjenu Programa ruralnog razvoja.
Europska mreža za ruralni razvoj (EMRR)
čini to tako što prikuplja i širi znanje o
tome kako politika ruralnog razvoja radi
u praksi i kako bi je se moglo poboljšati,
kao i kroz omogućavanje razmjene informacija i suradnju širom ruralne Europe.
EMRR dovodi u kontakt više interesnih
skupina u ruralnom razvoju; posebice
Nacionalne mreže za ruralni razvoj (NMRR),
vlasti država članica te organizacije za
ruralni razvoj koje su aktivne na europskoj
razini.
Kontakt točka EMRR-a pomaže Općoj
upravi za poljoprivredu i ruralni razvoj
da održava mrežu i bude žarište aktivnosti EMRR-a. Kontakt točka se nalazi u
Bruxellesu i bavi se s tri glavna elementa
strategije EMRR-a, a to su:
•
analiza politike;
•
komunikacije; i
•
umrežavanje.
Analiza politike EMRR-a...
... nastoji poboljšati primjenu EU politike
za ruralni razvoj. Svrha tog analitičkog
posla je:
•
pojasniti kako politika radi u praksi;
•
procijeniti što radi dobro, a što bi se
moglo poboljšati; i
•
omogućiti uvid u postupak donošenja
odluka u državama članicama i na
europskoj razini.
Analitički posao EMRR-a uključuje:
•
radne grupe koje sakupljaju stručnjake iz raznih država članica kako
bi diskutirali o pitanjima kao što je
financiranje ruralnih područja i EPFRR
mehanizmi dostave;
•
inicijative, zajedno s NMRR-ovima,
kada se radi o šumarstvu i ruralnom
poduzetništvu; i
•
analize kako ruralni razvoj radi u
praksi.
Analizira
se
široki raspon
tema, od toga
što povezuje
poljoprivredu
i šire ruralno gospodarstvo pa do usluga i
inovacija vezanih za okoliš, lokalnog razvoja
pod vodstvom zajednica, te sudjelovanja
društva i omladine iz ruralnih područja.
EMRR-ovoj analizi politike može se pristupiti preko EMRR Internetske stranice.
Informacije koje se tamo mogu dobiti uključuju zaključke i preporuke radne grupe, kao
i letke s informacijama o aspektima politike
i statistike. Da biste saznali više, posjetite:
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
PRR baza podataka o projektima sadrži
stotine primjera o tome kako se politika ruralnog razvoja primjenjuje u praksi širom EU.
Saznajte više o projektima na: : http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/
Poruka o ruralnom razvoju...
...ključni je prioritet Europske mreže za
ruralni razvoj (EMRR). Koriste se razni
komunikacijski kanali kako bi se prikazala
politika ruralnog razvoja u primjeni i razmijenile informacije sa što širom publikom
o onome što se događa u ruralnoj Europi.
EMRR komunicira sa zajednicom za ruralni razvoj o saznanjima dobivenim iz
istraživanja, razvoju politike i lokalnim
uspjesima. Internetska stranica EMRR-a
je glavni komunikaciji alat i ujedinjava sve
aktivnosti EMRR-a.
•
Da biste dobili pregled politike ruralnog
razvoja u svakoj državi članici, proučite
našu interaktivnu kartu na: http://enrd.
ec.europa.eu/country/
•
Audio - vizualna medijska galerija
sadrži foto albume raznih događaja
i video snimke o zanimljivim projektima o ruralnom razvoju: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/
•
Sučelje za komunikaciju o ruralnom
razvoju daje primjere o uspješnim
alatima za komunikaciju za promidžbu
ruralnog razvoja u EU. Potražite na:
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/
eafrd/
EMRR publikacije mogu se dobiti na šest
jezika (njemački, engleski, španjolski, francuski, talijanski i poljski) i uključuju:
•
EU Rural Review - daje detaljni
pregled raznih aspekata politike
ruralnog razvoja;
•
ENRD Magazine - prikuplja najnovije
vijesti iz EMRR-a, NMRR-a i LAG-ova
širom Europe;
•
EAFRD Project Brochures – daju
naglasak na uspješne primjere
projekata koje je financirao EPFRR;
•
[email protected] Newsflash - internetsko izviješće s najnovijim aktivnostima
u mreži.
Europska mreža za ruralni razvoj aktivna je
i na društvenim medijima: na Facebook-u
(www.facebook.com/EUAgri); Youtube-u
(www.youtube.com/user/EURural); i Twitter-u
(@enrd_cp).
Da biste se pretplatili na publikacije
EMRR-a ili pristupili online diskusijama na
forumu opENRD, posjetite: https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
Umrežavanje...
...je u samom središtu aktivnosti EMRR-a:
stavljanjem u kontakt raznih sudionika
u ruralnom razvoju na formalan i neformalan način, EMRR omogućava razmjenu znanja, iskustava i inovacija.
Djelotvornost umrežavanja, kada se radi
o uključivanju interesnih strana i o poboljšanju primjene politike ruralnog razvoja,
sve je očitija. Kao „mreža svih mreža”
EMRR ima posebnu ulogu.
Da biste
saznali više o seminarima i sastancima
koje organizira EMRR i koji koriste metodu
participacije kako bi se potaknula interakcija, posjetite:
http://enrd.ec.europa.eu/
networks-and-networking/
LEADER je žarište naših aktivnosti vezanih
za umrežavanje. Naša godišnja LEADER
konferencija okuplja LAG-ove iz svih
država članica kako bi podijelili najbolja
iskustva i razgovarali o pitanjima kao što
je poboljšanje primjene lokalnih strategija
za ruralni razvoj i kako ugovoriti suradnju
među državama.
LEADER Gateway na
internetskoj stranici EMRR je ključni izvor
podrške tim aktivnostima, i nudi alat za
LAG-ove, informacije o ponudama za
suradnju, publikacije i još mnogo toga:
http://enrd.ec.europa.eu/leader/
e
onlin
n
n
e
c
te
r
l’
E
m
m
Co
: ns
e
un ye
la cito
À x
au
p
ru
e
Hi
ve
201
un
iq
ue
ra
le
tion from
A Publica
r
1-2
012
fra
r le
is
nça
dé
ve
lo
pp
em
en
t ru
ra
rk for Rural
an Netwo
the Europe
N°12
EN
Summer
2012
pment
Develo
EN
l
The European Agricultural
Fund for Rural Development
Examples of project support for
young farmers and younger people
in rural Europe
and
Food
s
Local ly Chain
Supp
Short
N
IO
IT TE e
ÉD PILO lignavis
en re
HCV
ire vot
PJR
nnaner
/s/Y
stiodon om
s ey.c
l Deve
The
…
-012-EN-N
o
ro
que
ce nou onk
r
sezpou ym
rve
plis
.su
ww
//w
ps:
htt
Rem
NE
ent ONLI
lopm
Rura
pa.eu
ork for
Netw
c.euro
enrd.e
http://
Funded by the
pean
Euro
Funded
cé
par
by the
Da biste primili najnoviju EMRR publikaciju na vašu adresu,
jednostavno se predbilježite na:
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
la
Finan
Budite u toku s najnovijim trendovima ruralnog razvoja
uključivanjem u diskusije na opENRD:
op
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/
Neka dru
ga
Pošaljit pitanja?
e e-m
EMRR n ail
a:
[email protected]
rd.eu
Autorska prava na fotografije: Kevin Nicholson (naslovnica), Egidijus Giedraitis (2. stranica),
Matej Povše / Globalphoto 123rf.com (3. stranica), johnnydevil 123rf.com / maxfx 123rf.com (4. stranica),
dipressionist 123rf.com / Heather Boyd 123rf.com (5. stranica), Mario Folchi (6. stranica),
Steve Morgan (7. stranica)
Da biste saznali više o EMRR, posjetite:
www.enrd.eu
K3-30-12-164-HR-C
ural
EU Rview
Re
K3-AJ-12
C
u
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 360 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content