close

Enter

Log in using OpenID

22. SLAVONSKI BIENNALE - Galerija likovnih umjetnosti, Osijek

embedDownload
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
9.12.2010. - 30.01.2011.
22. SLAVONSKI BIENNALE
Naći se u ulozi onih koje obično kritiziramo da nisu razumjeli naš rad nije lako. Unatoč tome, prihvatio sam se nezahvalne, no ujedno i časne uloge
predsjednika žirija 22. slavonskog biennala. To nije samo odgovornost nego i priznanje za dosadašnji rad.
Ove je godine natječaj za sudjelovanje na 22. slavonskom biennalu izazvao veliko zanimanje, pristigao je znatan broj radova (176 prijava s više od 300
radova) iz svih područja umjetnosti, od slikarstva, kiparstva, grafike, višemedijalne umjetnosti do urbanizma i arhitekture. Nakon prvog pregleda bilo
je jasno i da je opći vrijednosni standard radova iznimno visok. Ta je okolnost uvjetovala i da glavni kriterij izbora bude postavljen iznimno visoko; birala
se i potom nagradila visoka kvaliteta radova, stvaralačka inovativnost i originalnost te socijalna osjetljivost i odraz vremena i uvjeta u kojima živimo.
Posebno mjesto u sklopu Biennala imaju mladi, još neafirmirani umjetnici, koji su hrabro i vrlo uspješno stali uz bok svojih afirmiranih kolega ni najmanje ne zaostajući za njima. Njihova je zastupljenost u izabranoj selekciji i veliko priznanje Umjetničkoj akademiji u Osijeku, čije prve generacije
studenata posredovanjem Biennala kroče u svijet umjetnosti, jer je njihova kvaliteta ujedno i priznanje njihovim voditeljima za dobar rad. Ovaj će
Biennale za mnoge od njih biti i prva prilika za komunikaciju s javnošću.
Posebno su mjesto našli i doajeni-seniori, zasluživši ga kao priznanje za cjeloživotni rad, predanost i kontinuirano dugogodišnje sudjelovanje na Biennalu.
Ovaj se Biennale razlikuje od prethodnog i po tome što prezentira četverogodišnji opus slavonskih urbanista i arhitekata odnosno predstavljanje njihovih projekata i realizacija na području Slavonije ili drugim prostorima gdje rade. Unatoč krizi i smanjenim investicijama u području arhitekture, to se
nije za sada odrazilo i na predstavljenu produkciju, koja je djelomice izložena s obzirom na prostorne mogućnosti izlaganja.
Žiri nije imao laku ulogu niti kod odabira arhitektonskih realizacija, pitanja su se sama nametala: koji rad zaslužuje najvišu nagradu – projekt ili realizacija? Ipak smo se odlučili za realizirano arhitektonsko djelo jer velik broj kvalitetnih arhitektonskih projekata još uvijek ima priliku kroz realizaciju
potvrditi svoju vrijednost i originalnost, ne zanemarujući za arhitekturu izrazito važne činjenice kao što su kontekst, ljudsko mjerilo, odabir materijala,
konstrukcije i izvedbe detalja.
Velik broj radova nominiranih za nagrade najbolje govori o visokoj kvaliteti djela na ovom Biennalu. Kandidata je bilo mnogo za sve sekcije/discipline
za nagrade:
- za slikarstvo, kiparstvo i grafiku (Babić, Budimir, Čaušić, Filipović, Matijević, Šandrk, Škoro,Vrankić),
- za višemedijalnu i medijalnu umjetnost (Eberl, Frelich, Jurišić, Matoković, Stipešević),
- za arhitekturu i urbanizam (Jagić/Kljajić, Šilje/Peračić, Vlahović).
Odabrani su najbolji između mnogih izvrsnih.
Tri su dobitnika Ex aequo nagrada: Ksenija Jurišić, Tihomir Matijević i Stjepan Šandrk, a posebno se priznanje dodjeljuje Mariju Čaušiću.
Ksenija Jurišić još je jedan dokaz da mladi umjetnici već na početku svoje karijere postižu zapažene rezultate. Tema, sadržaj, izvrstan scenarij i način
snimanja odnosno korištenje medija i svih njegovih svojstava učinili su rad (Voice, eksperimentalni, bez tona, 4:3, 2010., 1’ 41’’ ) nezaobilaznim za nagradu budući da izaziva snažne emocije kod promatrača. Njegov naziv, Voice, imenuje sadržaj, plijeni svojom porukom. To je neverbalna komunikacija
onih kojima je svijet tišine svijet u kome žive.
Izložene skulpture/instalacije Tihomira Matijevića nisu samo skulptorski artefakt, nego imaju snažno kulturološko i simbolično značenje, prvenstveno
3
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
rad Kompleks vrtnog patuljka – istočnoevropska verzija, kao i tema zamjene identiteta primijenjena u radu Burton kao Tito. I sam autor smatra da su
“u galeriji te skulpture predstavljene akontekstualno“ pa bi bio zanimljiv njihov smještaj u javni prostor, u realni “topos“.
Slike Stjepana Šandrka Ivana potvrđuju činjenicu da je on jedan od najboljih hrvatskih slikara jednog novog realizma. Svoju slikarsku vještinu virtuozno
koristi u okrilju “nove slike“, na svojstven i prepoznatljiv način prezentira hiperrealističko slikarstvo kao rezultat međuodnosa slikarstva i medija fotografije. Osnovni motivi karakteristični za njegov rad, bezizražajna ljepota i prikazi vode, prisutni su i na triptihu Ivana.
Posebno se priznanje dodjeljuje Mariju Čaušiću, ne samo za vrhunski rad Shapes, nego i za kontinuitet nazočnosti s uvijek visokokvalitetnim djelima
na dosadašnjim Slavonskim biennalima.
Nadam se da iskazujem i stav svih članova žirija konstatacijom da nije bilo dvojbe oko dodjeljivanja najviše nagrade, Grand prixa, za djelo iz discipline
Urbanizma i arhitekture, Pješačkog nathodnika na Trgu Lavoslava Ružičke u Osijeku autorskog tima Branimir Kljajić i Goran Jagić, arhitekata na radu
u Austriji.
Taj je rad ostavio najsnažniji dojam na Odbor za dodjelu nagrada, a odluka je donesena jednoglasno iz više razloga.
Konačno su se oblikovanjem zanemarenih, ali ne manje važnih komunalnih građevina i “prostora između“ počeli baviti arhitekti i dizajneri ne smatrajući
to manje vrijednim zadatkom. Dapače, odnos prema tim javnim prostorima i javnim građevinama kazuje o svijesti i brizi za ono zajedničko, odnosno
za same građane.
To više se može vrednovati i pohvaliti arhitektonski domet realizirane građevine. A ona je rezultat visoke razine umjetničke vještine oblikovanja i
tehničkog znanja autorskog tima Jagić/Kljajić. Izlomljena linija ove vrhunski filigranski oblikovane prometne građevine poput krhke spone razapinje se
preko koridora željeznice znalački povezujući dva dijela grada, omogućujući slučajnim prolaznicima svakodnevno novi doživljaj kretanja i promatranja
prostora.
To bi arhitektonsko djelo svoje mjesto moglo naći u bilo kojem europskom gradu konkurirajući etabliranim arhitektonskim imenima. Osijek je time
dobio arhitektonsko djelo koje se po kvaliteti znatno izdignulo iz svog okruženja.
Zahvaljujem vrijednom kolektivu Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku na pozivu za sudjelovanje u Odboru za izbor radova i dodjelu nagrada, a ostalim članovima žirija na predanom i konstruktivnom timskom radu, razumijevanju i toleranciji.
Ovo, 22. biennale nije niti jubilarno niti prigodno, a ipak ćemo ga pamtiti. Mladi su umjetnici dali pečat ovom Biennalu kvantitativno i kvalitativno,
znatno podižući ljestvicu vrijednosti. Stoga možemo zaključiti da ova smotra predstavlja prekretnicu i očekivati je da će se njihov rad reflektirati i na
kvalitetu svih budućih likovnih manifestacija ne samo u Slavoniji nego i šire, jer prava umjetnost ne poznaje regionalnu podjelu – ona je slobodna,
svevremenska i bez granica.
Tihomir Jukić
predsjednik Odbora za prijam radova i dodjelu nagrada 22. slavonskog biennnala
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
4
NAGRADE
Na sjednicama Odbora za izbor radova i dodjelu nagrada 22. slavonskog biennala održanoj 15. i 16. listopada 2010. članovi Odbora u sastavu:
dr .sc. Tihomir Jukić, d. i. a., izvanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
Karmela Puljiz, dipl. pov. umj, predavač na Umjetničkoj akademiji u Osijeku
Margareta Turkalj Podmanicki, dipl. pov. umj., predavač na Umjetničkoj akademiji u Osijeku
Daniel Zec, dipl. pov. umj, kustos Galerija likovnh umjetnosti, Osijek
Valentina Radoš, prof., kustos, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
Danijela Lovoković, d.i.a., predsjednica Društva arhitekata grada Osijek
Branimir Rajčić, d.i.a., docent na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
odlučili su dodijeliti nagrade:
Grand prix
Goranu Jagiću, d.i.a.
Branimiru Kljajiću, d.i.a.
za djelo
Pješački nathodnik na trgu Lavoslava Ružičke u Osijeku, 2008., prvonagrađeni rad na javnom urbanističko-arhitektonskom natječaju 2006.
5
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Ex Aequo
Kseniji Jurišić, magistrom primijenjene umjetnosti – smjer grafike
za djelo
za djelo
Voice; 2010.
Ivana; 2009. – 2010.
Ulje na platnu
Triptih, 100x70 cm
video
Tihomiru Matijeviću, akademskom kiparu
za djelo
LJUBE SE ISTOK I ZAPAD:
„Burton kao Tito“;2010.
Patinirani poliester
128x160x105 cm
„Kompleks vrtnog patuljka – istočnoevropska verzija“; 2010.
Patinirani poliester
120x195x100 cm
Stjepanu Šandrku, akademskom slikaru
Priznanje
Mariju Čaušiću, akademskom slikaru – grafičaru
za djelo
Shapes; 2009.
Bakropis
30 x 30x30 cm
22. SLAVONSKI BIENNALE
GRAND PRIX
9
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Goran Jagić
(Bjelovar, 1959.)
d.i.a.
Branimir Kljajić
(Osijek, 1957.)
d.i.a.
Pješački nadhodnik na trgu Lavoslava Ružičke u Osijeku, 2008., prvonagrađeni rad na javnom urbanističko-arhitektonskom natječaju 2006.
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
10
11
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
12
Pješački nathodnik na Trgu Lavoslava Ružičke autorskog tima Branimir Kljajić
i Goran Jagić rezultat je visoke urbanističko-arhitektonske razine oblikovanja i
tehničkog znanja, koji uvelike nadilazi standarde inženjerske konfekcije.
Most je funkcionalna, konstruktivna, ali i estetska poveznicu dviju strana grada – povezuje njegov stari dio s onim novim, iznad, a ne ispod željeznice. Dvojac Kljajić i Jagić dao je Osijeku građevinu visokog standarda, mjerljivu s onima
u bilo kojem europskom gradu, pa i u konkurenciji s najvišim arhitektonskim
imenima. Osijek je time dobio djelo koje se po kvaliteti znatno izdignulo iz
svog okruženja, što je, na žalost, više iznimka negoli pravilo.
13
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
14
EX AEQUO
15
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Stjepan Šandrk
(Osijek, 1984.)
akademski slikar
Ivana; 2009. – 2010.
Ulje na platnu
Triptih, 100x70 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
16
17
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
18
Slike s likom Miss Hrvatske i fotomodela Ivane, u prizoru izranjanja iz
mora, slikarska su stvarnost magičnog realizma što se pred nama oblikuje kao cjelina, ali i u najmanjem detalju, u svakoj kapljici vode. Prizivajući
općeprepoznatljivi vizualitet reklamnih jumbo plakata, slika je triptih poput
oltarne pale, aludirajući na novo božanstvo današnjice. Očito, to je opet jedan
novi realizam na tragu „novih slika nove slike“ koji distancira i apstrahira stereotip ljepote motiva i čini ga samosvojnom cjelosnosti slikarskog prikaza.
19
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
20
EX AEQUO
21
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Tihomir Matijević
(Našice, 1975.)
akademski kipar
LJUBE SE ISTOK I ZAPAD:
„Burton kao Tito“;2010.
Patinirani poliester
128x160x105 cm
„ Kompleks vrtnog patuljka
– istočnoevropska verzija“; 2010.
Patinirani poliester
120x195x100 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
22
23
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
24
Dvije skulpture pod zajedničkim
nadnazivom Ljube se istok i zapad tipski su obrazac priče našeg
podneblja. Spajaju se mitski realizmi socrealističke estetike s
kult-figuracijom
kapitalističke
pop-kulture. Vrtni patuljak herojskih dimenzija iz svog prirodnog
habitata i kićenosti pretvara se
u heroični lik „radnika s krampom“. Autor ga stavlja tamo gdje
mu je danas mjesto, priklanja ga
umjetnosti u muzejskom prostoru iako bi trebalo biti obrnuto
– staviti ga u javni prostor. Kao i
drugu skulpturu, gdje je glumac
Richard Burton Josip Broz Tito,
ili možda obrnuto – politička zvijezda lik je popularnog glumca.
Zamijenili su uloge u stvarnosti,
ali i značenja u umjetnosti. A to je
prirodni prostor i postupak u kojem Matijevićeva skulptura funkcionira, mijenja se lik kao znak, ali
i značenje kao sadržaj.
25
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
26
EX AEQUO
27
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Ksenija Jurišić
(Vinkovci, 1984.)
magistra primijenjene umjetnosti – smjer grafike
Voice; 2010.
video
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
28
29
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
30
Voice je videorad snimljen iz rakursa „ispod površine vode“. Time je to vizualno neverbalan rad, čiju je verbalnu retoriku zamijenila ručnost znaka govora
gluhih. Mjestimično izostavljene riječi u konverzaciji, označene crtama, dio
su komunikacijskog „šuma“ u govoru svakog jezika, pa i ovog „jezika govora
tišine“. Skriveni sadržaj govor je medija koji ne razumijemo, ali ga shvaćamo,
vjerujući u medij kao sredstvo koje govor stvara, a ne koristi. Tajnovost tog
medijskog bića autorica superiorno koristi kao svoj „govor jezika“.
31
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
32
PRIZNANJE
33
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Mario Čaušić
(Osijek, 1972.)
akademski slikar – grafičar
Shapes; 2009.
Bakropis
24x 30x30 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
34
35
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
36
Umjetnički rad Marija Čaušića dvodimenzionalna je prostorna instalacija. U
radu Shapes postav je slog kao postupak kretanja poput čitanja teksta, siluete
su prostori građevina, izrađene u tehnici bakropisa i slijepog tiska, koje vizualiziraju autorova sjećanja. Gusto postavljene na zid u posebno komponiranom
rasteru stvaraju nove vizualne znakove, čine nove identitete prostora u prostoru. Taj prostorni, znakovni i, konačno, značenjski slog ima naoko statičan
dinamizam, no ako se udubimo u čitanje značenja, vidjet ćemo tipičan
‘‘čaušićevski’’ grafički vitalizam, kojemu granice dometa zna samo autor.
37
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Slikarstvo, kiparstvo, grafika, multimedija
22. SLAVONSKI BIENNALE
39
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Josip Alebić
Vanja Eberl
akademski slikar
Stjepan Jozić
akademski slikar
Vjekoslav Filipović
Dragica Antolović
Ksenija Jurišić
akademska slikarica
Robert Fišer
magistra primijenjene umjetnosti – smjer
grafike
Marko Babić
Želimir Fišić
akademski slikar - grafičar
Josip Kanis
Vladimir Frelih
Josip Kaniža
Anamarija Barba
Stella Bernhard
akademski slikar; mag. proširene skulpture i
akademska slikarica
instalacije
Sofija Bernhard
Željka Fuderer Levak
Dragutin Dado Kovačević
akademski slikar - grafičar
profesor likovne kulture
Dražen Budimir
Jelena Kovačević
akademska slikarica - grafičarka
Vesna Gašparić
Leonilda Conti
Denis Krašković
akademska slikarica
Martina Grlić
akademski slikar
akademska slikarica
Branko Crlenjak
Goran Kujundžić
akademski slikar
Valentina Grubačević
akademski slikar - grafičar
Mario Čaušić
Ines Horvat
Dolores Kuran
akademski slikar - grafičar
diplomirani inženjer arhitekture
Branimir David Kusik
Marko Dješka
Kristina Hrubik
akademski slikar
akademska slikarica
Ivan Doroghy
Ivica Malčić
akademski slikar
Helena Janečić
akademska slikarica
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
40
akademski slikar
Jasna Maretić
Krunoslav Rešetar
Stjepan Šandrk
akademska slikarica
akademski slikar
Igor Ruf
Ines Matijević
akademski kipar
Ivan Šeremet
akademska slikarica - grafičarka
akademski slikar
Ingrid Runtić
Tihomir Matijević
akademska slikarica
Vlatka Škoro
Slobodan Sailović
Domagoj Topić
profesor likovne kulture
Saša Sermek
Marin Topić
Marija Mikulić Bošnjak
Dubravko Sertić
Anja Vidaković
Marija Vidaković
akademski kipar
Mario Matoković
Franjo Molnar
Ana Sladetić
akademski slikar - grafičar
magistra grafike
Ana Petrović
Nikolina Srđenović
akademski slikar
Dajana Prekodravac
Krunoslav Stipešević
Leo Vukelić
akademski slikar i kipar
akademski kipar
Domagoj Sušac
Zoran Vukosavljević
Davor Vrankić
Ante Rašić
akademski slikar
akademski slikar - grafičar
Enver Recica Albanesse
Marko Živković
akademski slikar - grafičar
akademski slikar
41
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Josip Alebić
(Osijek, 1945.)
akademski slikar
Ljeto I; 2008
Ulje na platnu
119x100 cm
43
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Dragica Antolović
(Zagreb, 1962.)
prof.
Kartoline; 2009. – 2010.
Flomaster na pozivnicama
69x 10x14 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
44
Marko Babić
(Osijek, 1989.)
Karike; 2010.
Drvo
149x30x28 cm
45
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Anamarija Barba
(Vinkovci, 1986.)
Ljeto; 2009.
Kombinirana tehnika, videoprojekcija na platno
210x150 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
46
Stella Bernhard
Sofija Bernhard
(Osijek, 1960.)
(Zagreb, 1989.)
akademska slikarica
Držati se; 2010.
Kombinirana tehnika
1200x1200x1300 mm
47
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Dražen Budimir
(Đakovo, 1980.)
Učini mi ovaj dan lijepim; 2010.
Shut the fuck up!; 2010.
Akril na platnu
Akril na platnu
Diptih, 175x175 cm
140x110 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
48
Leonilda Conti
(Clusone, 1972.)
akademska slikarica
Pješčana soba; 2010.
Ležaljka za snove; 2009.
Instalacija - pjesak, drvo, voda
Staklo, najlon, olovne kuglice, drvo
250x250 cm
50x210 cm
49
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Branko Crlenjak
(Vukovar, 1930.)
akademski slikar
Ul. Lj. Gaja u Vukovaru; 2010.
Ulje na platnu
55x65 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
50
Marko Dješka
(Osijek, 1983.)
Kolinje; 2010.
DVD, klasična animacija
51
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Ivan Doroghy
(Osijek, 1951.)
akademski slikar
Trilogija; 2010.
Crtež na papiru
3x 500x700 mm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
52
Vanja Eberl
(Osijek, 1986.)
I shot, epizoda 4; 2008.
Lov; 2010.
Herojski majmuni; 2009.
Video/animacija
Video
Video/animacija
53
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Vjekoslav Filipović
(Vinkovci, 1988.)
Narodni orden, 2010.
Kombinirana tehnika
5x A4 fotografije; kutija 11x8,5 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
54
Robert Fišer
(Osijek, 1976.)
Sa druge strane; 2010.
Fotografija u boji
20x 30x40 cm
Zastori; 2010.
video
55
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Želimir Fišić
(Vinkovci, 1976.)
akademski slikar – grafičar
Povjerenik; 2010.
Up; 210.
Kombinirana tehnika
Kombinirana tehnika
80x60 cm
100x75 cm
Up; 2010.
Kombinirana tehnika
100x75 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
56
Vladimir Frelih
(Osijek, 1963.)
mag. art.
Deep throat; 2010.
Video
57
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Željka Fuderer Levak
(Virovitica, 1978.)
prof. likovne kulture
Reminiscenzija 1; 2010.
Reminiscenzija 2; 2010.
Reminiscenzija 3; 2010.
Trodimenzionalna fotografija
Trodimenzionalna fotografija
Trodimenzionalna fotografija
50x70 cm
50x70 cm
50x70 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
58
Vesna Gašparić
(Virovitica, 1985.)
Quattro stagione; 2009.
Bakropis
Poliptih, 791x345 mm
59
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Martina Grlić
(Zagreb, 1982.)
akademska slikarica
On a wire; 2010.
Ulje na platnu
140x170 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
60
Valentina Grubačević
(Osijek, 1986.)
Djevojka s kornjačom; 2009.
Bakropis
360x640 mm
Ovo smijem samo ja gledati; 2009.
Kombinirana tehnika
31x27x37 cm
61
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Ines Horvat
(Osijek, 1978.)
diplomirani inžinjer arhitekture
Empty sky, my witness and I; 2010.
Fotomontaža
7x18x12cm
Still life; 2008.
Fotomontaža
1x 130x100 cm; 2x 100x75 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
62
Kristina Hrubik
(Vukovar, 1972.)
akademska slikarica
Slagalica – Žena; 2008.
Kombinirana tehnika; drvo i fotografije
35x 10x10x10 cm; 6x 20x30 cm
63
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Helena Janečić
(Osijek, 1979.)
akademska slikarica
Kod gospođice Herman; 2010.
Ulje na platnu
180x220 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
64
Stjepan Jozić
(Bački Monoštor, 1951.)
akademski slikar
Magično oko; 2009.
Akril na platnu
60x80 cm
65
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Josip Kanis
(Našice, 1987.)
Zeko i Kičo; 2010.
Ugljen na papiru
2300x1000 mm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
66
Josip Kaniža
(Đakovo, 1984.)
Copy/paste 01; 2010.
Grafit na papiru, frotage
2700x5460 mm
67
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Dragutin Dado Kovačević
(Petrinja, 1954.)
akademski slikar – grafičar
CMY 3; 2009.
Svilotisak
690x690 mm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
68
CMY 4; 2009.
CMY 6; 2009.
Svilotisak
Svilotisak
690x690 mm
690x690 mm
Jelena Kovačević
(Osijek, 1982.)
akademska slikarica – grafičarka
Itana; 2008.
Isa; 2008.
Atanazija; 2008.
Crtež tušem na papiru
Crtež tušem na papiru
Crtež tušem i olovkom na papiru
1400x2000 mm
1400x2000 mm
1000x1400 mm
69
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Denis Krašković
(Zagreb, 1972.)
akademski slikar
Prosvjetljenje; 2009.
Gospel zbor; 2009.
Džamonja na Kraškoviću, 2010.
Svjetlost, kamen, metal
Akril na oplatnu
Akril i ulje ne platnu; rentgenski snimak
5x 30x30 cm
70x50 cm
50x35 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
70
Goran Kujundžić
(Subotica, 1976.)
akademski slikar – grafičar
Horror vaccui; 2009.
Flomaster na papiru
1000x700 mm
71
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Dolores Kuran
(Osijek, 1983.)
Perun; 2009.
Drvo
139x39 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
72
Branimir David Kusik
(Osijek, 1946.)
akademski slikar
U napad; 2009.
Akril na platnu
100x160 cm
73
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Ivica Malčić
(Zagreb, 1964.)
akademski slikar
The flag; 2010.
Kolaž na iverici
29c36,2 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
74
Matrice; 2010.
Atelje Malčić; 2010
Kolaž na iverici
Kolaž na iverici
31,8x35,8 cm
32,6x30 cm
Jasna Maretić
(Vinkovci, 1931.)
akademska slikarica
Borovi XII; 2010.
Akvarel
770x1000 mm
75
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Ines Matijević
(Osijek, 1982.)
akademska slikarica – grafičarka
Mars i Venera; 2010.
Crtež olovkom na papiru
1500x2000 mm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
76
Mario Matoković
(Osijek, 1985.)
prof. likovne kulture
1/318658; 2010.
Video; slijepi tisak
700x500 mm
Traditional vs digital; 2010.
Akvatinta; digitalni tisak
2860x720 mm
77
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Marija Mikulić Bošnjak
(Slavonski Brod, 1983.)
PORNO; 2010.
Video
Lega, imaš kunu?, 2010.
Crtež olovkom i flomasterom
1000x700 mm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
78
Franjo Molnar
(Bankovci, 1952.)
akademski slikar i grafičar
Priča iz mog ateliera; 2010.
Ulje na platnu
115x160 cm
79
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Ana Petrović
(Bjelovar, 1985.)
Ane Petrović; 2010.
Ink jet print
Diže mi se na art; 2010.
Video
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
80
Dajana Prekodravac
(Kneževo, 1976.)
Space of mind, 2009.
Linorez
12601260 mm
81
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Ante Rašić
(Imotski, 1953.)
akademski slikar
Nočna mora; 2010.
Kombinirani materijal
280x360x360 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
82
Enver Recica Albanesse
(Priština, 1954.)
akademski slikar – grafičar
Ranjeno srce, 2009.
Ulje i akril na platnu
100x100 cm
83
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Krunoslav Rešetar
(Osijek, 1987.)
Čudni su putevi Božji; 2010.
Tata i sin; 2009.
Gelb, Rot, Blaue; 2009.
Linorez, kombinirana tehnika
Linorez, kombinirana tehnika
Video
140x240 cm
230x250 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
84
Igor Ruf
(Virovitica, 1984.)
akademski kipar
Dođi kući; 2009.
Kombinirana tehnika
180x40x40 cm
85
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Ingrid Runtić
(Osijek, 1967.)
akademska slikarica
Harmonija; 2008.
Ulje na platnu
70x80 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
86
Slobodan Sailović
(Osijek, 1988.)
Doživljaj 3; 2010.
Ulje na platnu
Diptih, 90x70 cm
87
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Saša Sermek
(Kneževo, 1979.)
Pinocchio; 2010.
Drvo
20x15x30 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
88
Dubravko Sertić
(Cerna, 1968.)
Tetovirana deva i mala ptica; 2009.
Olovka na papiru
75x105 cm
89
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Ana Sladetić
(Vukovar, 1985.)
magistra grafike
Dubine; 2010.
Tuš na papiru
1500x3000 mm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
90
Nikolina Srđenović
(Osijek, 1986.)
Autoportret; 2009.
Kombinirana tehnika na ljepenci
Promj. dimenzije
91
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Krunoslav Stipešević
(Osijek, 1959.)
akademski slikar i kipar
„Schnee von Gestern“, telenovela; 2005. - 2010.
1 – 10 Video
Original VHS na DVD
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
92
Domagoj Sušac
(Osijek, 1974.)
akademski slikar – grafičar
Mononomenklatura; 2005. – 2010.
Akril, digitalni tisak na papiru
100x70 cm
Royal blue; 2006. – 2010.
akril, kreda, digitalni tisak
180x165 cm
Royal blue 2; 2006. – 2010.
Akril, digitalni tisak
180x165 cm
93
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Vlatka Škoro
(Osijek, 1987.)
Indigo dijete; 2010.
Dvokomponentna integralna poliuretanska masa i robotika
140x50x35 cm; 140x70x55 cm; 85x55x40 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
94
Domagoj Topić
(Osijek, 1979.)
Zaboravljeni ormarić 1; 2010.
Zaboravljeni ormarić 2; 2010.
Digitalni print
Digitalni print
40x52 cm
40x52 cm
Zaboravljeni ormarić 3; 2010.
Digitalni print
40x52 cm
95
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Marin Topić
(Osijek, 1956)
In Color 1; 2008.
Digitalni print
50x50 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
96
Anja Vidaković
(Osijek, 1985.)
Misaona igra vizije (grafička mapa); 2010.
Bakropis
500x700 mm
97
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Marija Vidaković
(Vinkovci, 1986.)
Bez naziva; 2009.
Karton tisak
Diptih; 1000x700 mm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
98
Davor Vrankić
(Osijek, 1965.)
akademski slikar
Love at first sight; 2010.
Olovka na papiru
760x570 mm
99
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Leo Vukelić
(Zagreb, 1972.)
akademski kipar
Giotto basketball; 2010.
Kombinirana tehnika – ink jet print na platnu, šivano i punjeno spužvom
15x15x15 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
100
Zoran Vukosavljević
(Osijek, 1984.)
Prototip 7417; 2010.
Kombinirana tehnika
120x18x20 cm
101
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Marko Živković
(Kostrč, 1956.)
akademski slikar
Zeleni cvijet; 2010.
Ulje na platnu
150x200 cm
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
102
Arhitektura i urbanizam
22. SLAVONSKI BIENNALE
Marko Ambroš d.i.a.
Goran Jagić, d.i.a.
Bruno Rechner, d.i.a.
Denis Ambruš, d.i.a.
Damir Jukić, d.i.a.
Predrag Rechner, d.i.a.
Hrvoje Bačura, d.i.a.
Željka Jurković, d.i.a.
Azra Suljić, d.i.a.
Ivan Cvenić, d.i.a.
Branimir Kljajić, d.i.a.
Senka Šepić, d.i.a.
Vlatko Dusparić, d.i.a.
Sabina Majdandžić, d.i.a.
Roman Šilje, d.i.a.
Vinko Grgić, d.i.a.
Antun Patajac, d.i.a.
Zlatica Škarić, d.i.a.
Oliver Grigić, d.i.a.
Miroslav Pavlinić, d.i.a.
Dario Vlahović, d.i.a.
Zoran Hebar, d.i.a.
Dinko Peračić, d.i.a.
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
106
Oliver Grigić
Željka Jurković
(Osijek, 1961.)
(Vinkovci, 1968.)
d.i.a.
d.i.a.
Realizacija Višestambene kuće u Huttlerovoj ulici u Osijeku; 2007. – 2009.
Idejno rješenje vile u Prižbi, otok Korčula; 2008.
Idejno rješenje robne kuće MAGMA u Osijeku; 2007.
107
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Marko Ambroš
Azra Suljić
(Osijek, 1977.)
(Zagreb, 1970.)
d.i.a.
d.i.a.
Natječajni rad za stambenu zgradu SD4 Sesvete; 2007.
2. nagrada na javnom natječaju.
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
108
Denis Ambruš
(Osijek, 1970.)
d.i.a.
Vlatko Dusparić
(Osaijek, 1943.)
d.i.a.
Suradnici:
Branka Mandić i Krunoslav Čosić
Natječajni rad za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Trga Republike s ribljom pijacom u Novom sadu; 2009.
Natječajni rad za uređenje šireg područja središnjeg gradskog trga u Belom Manastiru; 2007.
109
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Marko Ambroš
Hrvoje Bačura
(Osijek, 1977.)
(Osijek, 1977.)
d.i.a.
d.i.a.
Natječajni rad za uređenje gradskog trga u Kutini; 2009.,
1. nagrada na javnom natječaju.
Natječajni rad za Poslovni centar „Miramarska“, Zagreb; 2009.
otkup na javnom natječaju.
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
110
Vinko Grgić
(Nova Gradiška, 1972.)
d.i.a.
Obiteljska kuća Vilovita, Nova Gradiška; 2007. – 2010.
Kuća za odmor Gorovita, Nova Gradiška; 2006. – 2010.
111
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Senka Šepić
(Osijek, 1978.)
d.i.a.
Idejno arhitektonsko rješenje tipskog dječjeg vrtića drvene konstrukcije; 2009., jedan od tri jednakovrijedne prve nagrade na natječaju za
idejno arhitektonsko rješenje tipskog dječjeg vrtića drvene konstrukcije.
Idejni projekt višestambene zgrade u Lađarskoj ulici u Osijeku; 2010.
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
112
Dario Vlahović
(Osijek, 1966.)
d.i.a.
Realizacija stana Tomaš; 2005. – 2006.
Realizacija interijera stana i slikarskog ateljea Guina; 2006. – 2007.
Realizacija interijera obiteljske kuće Meštrović; 2006. - 2008.
113
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Antun Patajac
(Osijek, 1966.)
d.i.a.
Realizacija D&H steel construction Auckland, Novi Zeeland, 2009.
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
114
Predrag Rechner
(Đakovo, 1953.)
d.i.a.
Suradnici:
Bruno Rechner i Damir Jukić
Projekt za K centar, Đakovo; 2010.
Projekt za Đakovo centar, Đakovo, 2007.
Projekt za Poslovna zgrada Unikom, Osijek, 2008.
115
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Bruno Rechner
Damir Jukić
(Osijek, 1980.)
(Osijek, 1981.)
d.i.a.
d.i.a.
Suradnik:
Predrag Rechner
Realizacija Kuča Pejčić, Osijek, 2009.
Realizacija O.Š. Široko Polje, 2008.
Realizacija VGM, Đakovo, 2009.
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
116
Ivan Cvenić
(Valpovo, 145.)
d.i.a.
Realizacija studentski dom uz teološki fakultet u Đakovu, 2010.
117
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Zoran Hebar
(Zagreb, 1949.)
d.i.a.
Projekt za generalni urbanistički plan grada Vukovara; 2010.
Projekt za urbanistički plan uređenja Vučedol, 2010.
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
118
Miroslav Pavlinić
(Zemun, 1945.)
d.i.a.
suradnik:
Krešimir Birnbaum, d.i.a.
Realizacija obiteljske kuće Glavaš,
Osijek, 2008. – 2009.
119
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Zlatica Škarić
(Osijek, 1969.)
d.i.a.
Idejno arhitektonsko rješenje stambeno-poslovne zgrade, 2009.
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
120
Sabina Majdandžić
(Osijek, 1972.)
d.i.a.
Projekt u realizaciji parkovni paviljon za dokolicu, Grad Beli Manastir; 2008.
Projekt za obiteljsku kuću „Vjećno proljeće“; Čepin; 2009.
Projekt za višestambenu zgradu „Zrinjevac“, Osijek, 2008.
121
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Dinko Peračić
Roman Šilje
(Split, 1977.)
d.i.a.
(Dubrovnik, 1978.)
Suradnik: Miranda Veljačić
Idejni arhitektonski projekt zgrade građevinskog Fakulteta u Osijeku; 2006. – 2010.
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
22. SLAVONSKI BIENNALE
122
Pedagoške edukativne djelatnosti u sklopu 22. slavonskog biennalasenzibilizacija publike prema suvremenoj umjetnosti i suvremenim muzejskim edukativnim metodama.
„Učimo kroz igru – ponudimo djeci (mladima i odraslima) vrijeme za igranje, druženje i učenje“.
U sklopu 22. slavonskog biennala, pedagoško-edukativni program koncipiran je u „pješčanoj sobi“ koja je osmišljena kao dio izložbe, ali i kao prostor
za edukativno-kreativni rad u želji da posjetitelji budu uključeni u koncept izložbe, i to ne samo kao gledatelji, nego i kao suradnici na umjetničkom
djelu „pješčana soba“.
Materijali na raspolaganju:
- pijesak, voda za modeliranje
- suhi pijesak za pisanje, crtanje.
- edukativni materijali: plastične igračke za pijesak, alati za građenje, kantice, kamenčići, drveni štapići i sve ostalo zanimljivo što posjetitelji mogu
koristiti u radu.
Program predviđa vodstvo kroz izložbu i prigodnu radionicu (uz prethodnu najavu), od ponedjeljka do petka, tijekom trajanja izložbe
- od 9.00 do 15.00 sati, za djecu iz dječjih vrtića, djeca osnovnih i srednjih škola, različite udruge (sportska udruga slijepih Svijetlost, udruga za
Downov sindrom, udruga Breza, rad s mladima, Dom za psihičke bolesne odrasle osobe, Dom za djecu Klasje, Centar Ivan Štark).
Svaki susret traje do dva sata.
Subote 11. i 18. prosinca 2010.: od 10.00 do 12.00 sati, vrijeme za roditelje s djecom
U 2011., organiziramo program „ Četvrtak u Galeriji „ u 19.00 sati
13. siječanj : glazbenih koncert, nastup studenata UAOS
20. siječanj : vodstvo kroz 22. slavonski biennale s kustosicom izložbe
27. siječanj : razgovor kustosa i umjetnika
28. siječanja, od 18.00 sati do 01.00 sati, poseban program u sklopu manifestacije „Noć muzeja 2011.“, besplatan ulaz.
Koncept i voditeljica programa: Leonilda Conti, muzejska pedagoginja
tel. 031 251 290 / mob. 098 18 09 416 , E-mail: leonilda.conti©gluo.hr
Sponzori:
123
22. SLAVONSKI BIENNALE
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Izdavač:
Tehnička služba:
Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
Tihomir Ferlin, Mirsad Bećarević, Ranko Lalić
Europska avenija 9
Davor Tomaš, Mira Čakalić
31 000 Osijek, Hrvatska
tel.: + 385 (0)31 251 280
Fotografije:
fax.: + 385 (0)31 251 281
Marin i Domagoj Topić i autori
www.gluo.hr
[email protected]
Oblikovanje kataloga, pozivnica i plakata:
Fotoart
Za izdavača:
Vlastimir Kusik
Grafička priprema i tisak:
Foto art, Osijek
Tekst:
Tihomir Jukić
Naklada:
Vlastimir Kusik
300
Valentina Radoš
Lektor:
Izložba je realizirana sredstvima:
Dijana Rešicki
Ministarstva kulture Republike Hrvatske
Osječko-baranjske županije
Urednik i kustos izložbe:
Grada Osijeka
Valentina Radoš
ISBN
Kataloška obrada:
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sceučilišne
Valentina Radoš
knjižnice Osijek pod brojem 121212025
Postav:
Valentina Radoš
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
20 393 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content