close

Вход

Log in using OpenID

brosura layout_B1 za PDF.cdr - EKO

embedDownload
IZDVOJENE REFERENCE
-
-
EK
Krupa na Vrbasu
Banja Luka
Izvođenje radova na iskopu rova za polaganje cjevovoda na
objektu: Izgradnja južnog kraka regionalnog projekta
vodosnadbijevanja crnogorske obale, dionica: prekidna
komora „Ćafe”- Ulcinj, 2011 (Integralinženjering)
Održavanje vodotoka rijeka na području Grada Banja Luka i
održavanje regulisanih i neregulisanih potoka na urbanom
području Grada Banja Luka, 2011,2012
(investitor: Grad Banja Luka)
Izvođenje radova na profilisanju bujičarskih potoka na
području Grada Banja Luka, 2010 (investitor: Grad Banja Luka)
O
IM
EK
RADOVI NISKOGRADNJE
- Izvođenje radova na remontu donjeg stroja pruge, dionica
Jošanica - Kostajnica, 2012,2013 (Investitor: Swietelsky Alpine)
- Izvođenje radova na sanaciji klizišta uzrokovanih elementarnim
nepogodama na području Grada Banja Luke, 2010
(investitor: Grad Banja Luka)
Izvođenje radova na održavanju makadamskih saobraćajnica,
2012 (investitor: Grad Banja Luka)
Učešće u izgradnji autoputa, izvođenje radova na iskopu
materijala 3 i 4 kategorije sa utovarom i odvozom materijala,
dionica: Gradiška - Banja Luka - Mahovljani LOT3, 2011
EURO T
EKO-EURO TIM
EURO T
EKO-EURO TIM
HIDROTEHNIČKI RADOVI
Izvođenje radova na izgradnji regionalnog vodovodnog
sistema ”Banjica”, kaptaža, potisni cjevovodi, rasteretne
komore, razvojna mreža, distributivni cjevovod, sekundarni
krakovi, 2012, 2011, 2010, 2009 (investitor: Centar za razvoj i
unapređenje sela)
Izvođenje radova - uređenje nizvodnog korita, obrambenih
nasipa, te zemljišta u posjedu HE „Bočac” (Ada polje), 2012
(investitor: ZP ”Hidroelektrane na Vrbasu”)
Izrada kanalizacionog sistema u Gradišci. Izgradnja kolektora,
2012 (investitor: Općina Gradiška)
-
O
IM
ZBRINJAVANJE ČVRSTOG OTPADA
Uklanjanje miješanog otpada sa privremenih i divljih deponija,
odloženog u kontejnere zapremine 5m3, van urbanog
područja grada Banja Luke, 2012, 2011
(investitor: Grad Banja Luka)
Uklanjanje otpada i zaštita izvorišta (vodozahvata) Banja Luka,
2006
Sanacija deponije u Ramićima, I faza 2007/2008, II faza 2011
(invesitor: JP DEP-OT), Projekat Svjetske Banke
Izgradnja sanitarne kasete na deponiji „Ramići”, 2011
(invesitor: JP DEP-OT), Projekat Svjetske Banke
Izvođenje građevinskih radova na ugradnji vage na deponiji
Ramići, Banja Luka, 2010 (invesitor: JP DEP-OT),
Projekat Svjetske Banke
EKO-EURO TIM d.o.o.
78206 Krupa na Vrbasu, Banja Luka
(Krupa na Vrbasu bb)
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel.
+ 387 51 417 340,
Fax.
+ 387 51 417 350,
mail: [email protected]
www.ekoeurotim.ba
O NAMA
Građevinska firma EKO-EURO TIM d.o.o. sa sjedištem u Krupi na
Vrbasu, pitoresknom mjestu blizu Banja Luke, prisutna je na
tržištu niskogradnje od 2004 godine. Na početku svog rada firma
je brojala desetak zaposlenih, da bi sada izrasla u firmu koja broji
150 radnika sa potrebnom tehničkom i stručnom spremom.
Rukovođena kvalitetnim menadžmentom, uz kvalifikovano
osoblje opremljeno vrhunskom opremom i mehanizacijom,
firma EKO-EURO TIM svojim klijentima nudi kompletnu uslugu
zbrinjavanja čvrstog otpada, komunalnog servisa i javne
higijene, zimskog održavanja puteva, izvođenja građevinskih
radova niskogradnje i radova hidrogradnje.
Firma je od svog osnivanja u stalnoj ekspanziji. Naša namjera je
i u budućnosti zadržati tendenciju rasta i razvoja firme, stvarati
nova radna mjesta, a sa posebnim akcentom na ekologiju,
stvarati ljepšu i zdraviju budućnost.
Veliko iskustvo, profesionalni pristup i organizacija posla u
najzahtjevnijim operacijama, garancija su kvalitete posla koji
obavljamo. Usmjerenost na potrebe klijenta, kvalitetna usluga,
zadovoljstvo klijenta završenim poslom i brzinom, najvažnije su
vrijednosti prema kojima mjerimo i određujemo svoju
uspješnost.
EKO-EURO TIM / 3
USLUGE
ZBRINJAVANJE ČVRSTOG OTPADA
KOMUNALNI SERVIS
HIDROTEHNIČKI RADOVI
RADOVI NISKOGRADNJE
EKO-EURO TIM svojim klijentima nudi:
Zbrinjavanje čvrstog otpada,
prikupljanje, odvoz i deponovanje
otpada.
Sanacija i zatvaranje divljih deponija;
Usluge komunalnog servisa, javne
higijene i zimskog održavanja puteva.
Kompletnu uslugu izvođenja
hidrotehničkih objekata (vodovodni i
kanalizacioni sistemi, rezervoari,
pumpne stanice, vodozahvati i sl.),
te građevinske radove niskogradnje.
"Dajte mi šest sati da srušim drvo
i ja ću provesti četiri oštreći sjekiru"
Abraham Lincoln
OPREMA I MEHANIZACIJA
EKO-EURO TIM raspolaže sa brojnom i
raznovrsnom vlastitom mehanizacijom,
mašinskim i voznim parkom, visoke kvalitete i
priznatih marki vozila.
Opremu sačinjavaju građevinske mašine
različitih namjena, mašine i vozila za specijalne
namjene, motorna vozila za prevoz tereta i ljudi,
cisterne za gorivo i vodu, mašine i oprema za
ugradnju betona, agregata, kao i oprema za
geotehničke radove.
Težimo tome da se planskim i kontinuiranim
ulaganjem u nove mašine, vozila i mehanizaciju,
maksimalno zadovolje potrebe tržišta i rokovi
izvođenja radova na vrlo zahtjevnim projektima.
Mašina za kopanje kanala VERMEER T 850/45t
(šir.rova: 66-107 cm-dubina rova: 240-360 cm)
EKO-EURO TIM / 4
Kompaktor BOMAG BC 601RB
Bager gusjeničar HYUNDAI Robex 210 LC
Kompletnu listu mehanizacije, vozila i opreme pogledajte na našoj WEB stranici www.ekoeurotim.ba
USLUGE
Razvojem firme, EKO-EURO TIM je proširio djelatnost na poslove niskogradnje. Izvođenje zemljanih
radova na poslovnom centru Pevec, te učešće u izgradnji autoputa, izvođenje radova na iskopu materijala
3 i 4 kategorije sa utovarom i odvozom materijala, dionica: Gradiška - Banja Luka -Mahovljani, samo su
neki od poslova nikogradnje za koje firma ima sve pohvale od strane investitora.
POLITIKA KVALITETE
RADOVI NISKOGRADNJE
Mlad i ambiciozan menadžment firme, stručni i kvalitetni kadrovi, te savremena mehanizacija,
tehnička opremljenost i potpuna primjena standarda i propisa, čine osnovnu snagu firme pri
uspješnoj realizaciji projekata. Naša politika kvaliteta zasniva se na postizanju vrhunskog
kvaliteta usluga, koji će rezultirati maksimalnim zadovoljstvom naših klijenata.
Osnovne vrijednosti kompanije su izvođenje radova u skladu sa preuzetim rokovima i
kvalitetom, izgrađenim u skladu sa zahtjevima najnovijih svjetskih standarda, te kontinuirana
komunikacija sa naručiocem projekta u cilju otklanjanja nepravilnosti koje se mogu javiti
tokom izvršenja dogovorenog posla. U poslovnom okruženju naše preduzeće važi kao
ozbiljan partner koji na vrijeme i uz visoki kvalitet radova izvršava povjerene mu projekte.
-
Priprema i uređenje građevinskog zemljišta,
Izgradnja i rekonstrukcija puteva,
Izgradnja putnih objekata,
Izgradnja različitih objekata iz oblasti
niskogradnje
Cilj našeg rada je stvaranje, podržavanje i stalno unapređivanje imidža uspješne i pouzdane
kompanije, prepoznatljive po kvalitetu usluga.
EKO-EURO TIM / 6
EKO-EURO TIM / 7
USLUGE
HIDROTEHNIČKI RADOVI
-
Zemljani radovi i odvodnja,
Uređenje i održavanje riječnih korita,
Izvođenje objekata vodosnadbijevanja (vodozahvati, pumpne stanice),
Izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata vodovoda i kanalizacije,
Izgradnja hidrotehničkih objekata,
Izrada kanalizacionog sistema u Gradišci.
Izgradnja kolektora - 2012
Kod izvođenja hidrotehničkih radova izdvojili bi vodovodni sistem „Banjica”, gdje je u vrlo
teškom terenu (većinom kamen) izgrađeno ukupno 11.500 m kompletnog sistema sa potisnim
cjevovodima, rasteretnim komorama, razvojnom mrežom, distributivnim cjevovodom, i
sekundarnim krakovima, sa polaganjem i varenjem PHD cijevi.
Firma EKO-EURO TIM je, za potrebe „Svjetskog prvenstva u raftingu na Vrbasu” 2009 god. i
„Evropskog prvenstva u kanuu” 2011 god., izrađivala infrastrukturne objekte za takmičare i
posjetioce. Objekti su uključivali tribine i nadstrešnice za gledaoce, platforme za sudije,
pristupna stepeništa i rampe za spuštanje čamaca.
EKO-EURO TIM / 8
EKO-EURO TIM / 9
ZBRINJAVANJE ČVRSTOG OTPADA
KOMUNALNI SERVIS
JAVNA HIGIJENA
- Prikupljanje kućnog i miješanog komunalnog otpada,
- Redovno i zimsko održavanje putne infrastrukture,
- Održavanje i čišćenje vodotoka rijeka
U zimskom periodu firma EKO-EURO TIM je, zahvaljujući
kvalitetu obavljenih usluga, angažovana na redovnom zimskom
održavanju gradskih i seoskih područja za Grad Banja Luka,
od 2009 do 2013 godine.
Obim poslova uključuje održavanje gradskih saobraćajnica,
lokalnih i nekategorisanih puteva.
- Sanacija i zatvaranje divljih deponija,
- Izgradnja deponija i objekata za odlaganje čvrstog otpada
- Uklanjanje otpada, prikupljanje, odvoz i deponovanje otpada,
Nakon uspješne sanacije divlje deponije smeća kod izvora Carevo vrelo na regionalnom putu Banja Luka - Mrkonjić
Grad, sa JP „DEP-OT” Banja Luka, sklopljen je ugovor za sanaciju regionalne deponije u Ramićima kroz projekat,
finansiran od strane svjetske banke, za uklanjanje divljih deponija u regiji Banja Luka. Projekat se odvijao u dvije faze
tokom 2007/2008 i 2010/2011 god. Urađen je iskop kanjona, postavljen je drenažni sistem, izvršeno premještanje
starog otpada (oko 340 000 m3 otpada), izgrađen rezervoar procijednih voda, radni plato i pristupna vaga.
U Novom Gradu je rađena sanacija deponije Suća (I faza). Izvršena je regulacija potoka, kompaktiranje otpada,
otplinjavanje deponije, urađen je drenažni sistem, izvršeno zasipanje otpada sa zemljom i izgrađen je pristupni put.
EKO-EURO TIM / 11
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 652 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа